červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er"

Transkript

1 Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r

2 Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů. Dozvědět s o novinkách vyěnit si zkušnosti s softwr V ohli nši zákzníci běh květn v Brně, Prz, Oloouci, Ostrvě, Plzni, Čských Budějovicích, Prdubicích, Brtislvě, Trinčnských Tplicích, Košicích Bnské Bystrici. Clk s stkání zúčstnilo n 1200 uživtlů z obou rpublik. N progru byly novinky z zvádění nové gnrc systéu V V4. Dál jst s ohli dozvědět o užitčných funkcích Portálu V, ktrý j v V4 nyní k dispozici vš uživtlů. Nstínili js vá tké ožnosti sldování prsonálních událostí v plikci Prsonlistik v oblíbné bloku Vít, ž jst s sznáili s ožnosti V4 Cntr. Po clou dobu vá byly k dispozici nš konzultntky pro řšní konkrétních probléů. N všch stkáních jst ěli ožnost vyplnit dotzníky ti, ktří s kc nzúčstnili, j pk vyplňovli n intrntu. Clk s ná sšlo 655 odpovědí, z ktrých js vylosovli tři výhrc posílá ji drobné pozornosti. Všich odpovědí si vli váží využij j při vývoji nšich produktů služb. Vylosovní výhrci: Edit Hrzdilová, Dtská fkultná nocnic Košic Dn Rozsívlová, Švhlov střdní škol, Prostějov Mrkét Mtějková, Intgrovná střdní škol Mldá Bolslv Novinky pro prsonální nžry Tké ltos js pozvli prsonální nžry z řd nšich zákzníků n spolčné stkání nd zjívýi téty. V Prz, Brně Ostrvě js s věnovli přdvší dvě otázká. První byl jk jink nová tchnologi V4. V druhé části stkání js s věnovli plčivéu probléu ti ngntu. Účstníci si ohli vyěnit zkušnosti s plánování prác v orgnizci y js ji pordili, jk si ohou plánování usndnit s poocí nšich produktů. Jk s vzdělávjí prcovníci V Tké prcovníci nší spolčnosti s usí prvidlně vzdělávt. V polovině črvn s proto kždoročně koná dvoudnní kc s názv Vzdělávání V. Ltos s opět uskutčnil v krásné prostřdí Vysočiny. Prográtoři, nlytici, obchodníci, konzultnti, obchodní prtnři dlší z řd Váků s dozvěděli spoustu užitčných inforcí, npříkld o V4 V4 Cloudu, Bzpčnostní odlu, Portálu V nbo progrování v Pythonu. 2

3 V Mistrovství ČR v biktrilu V sobotu 5. květn s v brněnských Kníničkách rozjl sriál V istrovství ČR v biktrilu. Jk npovídá názv této sportovní kc, spolčnost V s již potřtí stl jjí gnrální prtnr. Clk tnto divácky trktivní sport podporuj dvtnáctý rok. O prázdninách á V istrovství ČR v biktrilu puzu, l 1. září s ůžt podívt n závodníky všch věkových ktgorií v Nové Vslí. Dlší závody s uskutční 8. září v Hrch nd Sázvou, 15. září v Kyjově, 22. září v Znojě říjn n brněnské výstvišti. Víc inforcí o čské biktrilu njdt n jho oficiálních stránkách. Odborné konfrnc v Prz Br slvě V črvnu js s podílli n uskutčnění dvou zjívých odborných kcí v hlvních ěstch ČR SR. Jko xkluzivní prtnr js s zúčstnili odborného stkání prsonlistů HR nžrů HR ting, ktré pořádlo vydvtlství Econoi v střdu 30. květn v Prz. Hlvní tét odborných přdnášk diskuzí byl ltos strtgický nábor rozvoj prcovní síly z všch úhlů pohldu. 5. črvn js jko gnrální prtnr podpořili konfrnci Mngnt liv v Brtislvě. Řditl slovnské spolčnosti Ptr Vilé zd přdnášl o to, jk využít sílu inforcí při řízní lidských zdrojů. Autoři fotk: HR Mngnt, V 3

4 Rozhovor: Rdí si nvzáj Už tři roky xistuj v intrntové síti prostor, k si ohou účtní v nsnázích přijít pro rdu zárovň pordit osttní. Intrntové diskusní fóru Rdí si zložil Rnát Fitzková z Ostrvy, nrgická žn, ktrá prcuj jko účtní n Obchodní kdii v Ostrvě-Porubě. J to výhod, prcovt n konoické škol? Ano. J idální, ž v škol, kd prcuji, jsou konoové, ktří učí účtnictví konoiku, tkž slyší n oj probléy ůž j řšit. N rozdíl npříkld od učitlů n zákldních školách jí konoické vzdělání, tkž v práci s nii j určitě rozdíl njs v rozhodování osocn. Jk jst s dostl n součsné ísto? Po třské dovolné js hldl práci, protož js běh stěhování ztrtil turitní vysvědční, šl js si do školy pro opis. A oni ě t hnd zěstnli. Má n strosti konoiku, účtnictví, prsonlistiku zdy. Mát zřjě prác ž nd hlvu. Přsto jst s rozhodl nvíc zložit vlstní diskusní fóru? Musl js strávit půl roku do n nocnské chtěl js zůstt v styku s prxí. To byl tn první ipuls. Chtěl js vytvořit ísto, kd si budou lidi rdit pro rdu si chodit njdou t něco, co ji ndly sinář, školní, tištěné publikc. Ty totiž čsto njsou o kždodnní prxi. Mxiálně js si ohl zvolt s jdnou kolgyní z vdljší školy, když on i npordil, tk nikdo. Věděl js, ž problé s ndosttk inforcí ná jno já. A tk js vytvořil prostor, kd si rdí nvzáj ůž přito od sb sdět oprvdu dlko. Už přdtí js byl zvyklá používt jiná diskusní fór v ráci svých dlších zálib, tkž js ěl přdstvu, jk by to ohlo vypdt. Od té doby s fóru rozrostlo á stálou věrnou skupinu přispívjících. J jistě těžké to kočírovt. Kolik lidí s o fóru strá? J nás stršně hodně! Já ůj syn (sích). Já s strá o odborný obsh, syn studuj infortiku, tkž fóru obstrá po tchnické stránc. Původně js ysll, ž čs bud potřb víc lidí odrátorů, z nichž kždý si bud hlídt svůj úsk. Al díky tou, ž přispívjící s chovjí vli slušně, nusí řšit žádné útoky, npdání, nní to nkonc potřb. Zjistil js, ž to zvládnu s. Zřdil js péči o fóru do svého život jko dlší strost nvíc, s tí ž ví, proč to dělá. Čtyřikrát dnně kliknu, pročtu, co s děj, kd ůžu, odpoví, zvřu pustí z hlvy. Znát s s něktrýi přispěvtli osobně? Asi po roc půl fungování js zorgnizovl stkání v Ostrvě, přišlo nás pět, z toho tři už js znl (sích). Pk už js do toho nšl. Z Ostrvy j nás álo osttní by usli dojíždět. Spíš si n dálku vytváří tkové prcovní vzthy. Píš si do soukroých zpráv, tlfonuj si. Do budoucn budu l přsto o nějké stkání uživtlů uvžovt. Kdo j tkový typický uživtl Rdí si? Typický přispěvtl j člověk, většinou tdy žn, z zákldní nbo střdní školy. Účtuj, dělá zdy prsonlistiku, přípdně jtk. Má tolik prác, ž ná čs chodit n školní, tk álo pněz, ž si nůž pořizovt odborné publikc. Vlstně js to já (sích). Ktrá tét jsou njdiskutovnější njvíc zpklitá? T s vždy vynoří s nějkou ktuální zásdní zěnou lgisltivy, kdy jště nxistuj žádná todi- 4

5 k nbo stndrdy y js prostě hozni do prx. Pk s u nás t todik vlstně tvoří. Někdo přins rozu z školní, někdo od zřizovtl. Zdroj s sjdou vznikn obcná rd. Loni to byly npříkld státní turity. Musí říct, ž s těi ná stršně poohl právě V, ktrá řšil prsonální zdovou stránku nových turit vskutku profsionálně. Dl ná výbornou todiku. Zprcovl vš okžitě do nové vrz, o což js s ohli opřít. Kdo děll n Vě, tk si yslí, ž ěl jistotu, ž to dělá dobř. Jk dlouho prcujt s nší softwr? Od roku Zčátky ě stršně bvily. Pk přišl první kontrol. To byl trgédi. Oyl js si totiž u nějké pní odklikl, ž j osvobozná od sociálního pojistného, číž vznikl dluh si 23 tisíc. Až díky této vlstní chybě js zjistil, co všchno V nbízí, co ůžu sldovt vytisknout. Jk to bývá chybi s člověk učí. Cítil js, ž kdybych využil tn progr n 100 %, tk s i to nůž stát. V z vás vš pohlídá, v to j výborná, l člověk to nsí od zčátku flákt. Po ltch věří progru ntolik, ž vždy hldá svoji chybu n chybu progru. V á v školství přs tři tisíc zákzníků. V č j prác účtní v škol jiná nž třb v soukroé firě? V státních institucích s usí dělt konoik účtnictví přsně poctivě n hlíř. Nznná to, ž podniktlská sfér j npoctivá, s á tké firu. Jn j to v podniktlské sféř víc vribilní, jsou větší ntinly. My v státních institucích j á vlic úzké snkc jsou okžité. Nní to nud? Nní prác v soukroé sféř krtivnější? Pokud át šéf, ktrý vás nchá krtivitu projvit vyznát s v zákonch, tk j to určitě zjívá prác. V školství j někdy náročné pochopit logiku věci, n druhou strnu i vyhovují hrnic, ktré á pvně dné. Ž s dodržují zákony ž přs to njd vlk. J to tková opor. A co byst děll, kdybyst nbyl účtní? Určitě bych prcovl s lidi. Asi s lidi, ktří potřbují pooc. V konoic js, protož js to vystudovl, dělá to noho lt dobř ě to živí. Kdybych si ohl vybrt, nusl s ohlížt n pníz, si bych prcovl v sociální sféř, v chritě. Mát několik zěstnání jště provozujt intrntové fóru. Zdá s i to n jdnoho člověk trochu oc. Jk to všchno stíhát? Ná tlvizi, to pro ě znná hodně uštřného volného čsu. Má spoustu různých koníčků, několikrát do rok jzdí n dovolnou, stýká s s lidi, žiju kulturou. Vš j podl ě o orgnizci čsu. Čí víc toho át, tí lép si to usít zorgnizovt. 5

6 Výhodný blíčk prsonálních dokuntů Chct si zpříjnit práci s prsonálníi dokunty v Vší spolčnosti? Mít prcovní slouvy, dohody dlší dokunty pěkné n íru Vši potřbá? Pk určitě zvžt ožnost objdnt si od nás blíčk prsonálních dokuntů. Tto výhodná nbídk j určn tě orgnizcí, ktré již využívjí plikci Prsonlistik. Aplikc stndrdně nbízí ožnost tvorby prsonálních dokuntů, l noho zákzníků ná čs nbo potřbné dovdnosti, by si j uprvili n íru. My Vá nyní nbízí blíčk 5 prsonálních dokuntů, ktré vytvoří dl Všho zdání firních zvyklostí, jko jsou spcifické body sluv, logo orgnizc dlší. Blíčk obshuj: prcovní slouvu dohodu o prcovní činnosti dohodu o provdní prác dohodu o hotné odpovědnosti jdn dokunt dl Všho přání Cn blíčku: 3 500,- Kč (3 100,- Kč pro orgnizc s rzortní slvou) Uvdné cny jsou bz DPH, cn zhrnuj vytvořní dokuntů dl Všho zdání, iplntci u Vás v orgnizci cstovné. 6

7 Npsli o nás V článku 7x plus pro V V4 Cloud, ktrý vyšl v květnové čsopisu Extr PC, jst si ohli přčíst o hlvních výhodách nšho cloudového řšní. O jdiné instlci softwru pro všchny, úspoř nákldů, bzstrostné provozu, intrn- tové přístupu, vysoké zbzpční dlších výhodách s ůžt dočíst zd. O V istrovství svět ČR v biktrilu s ůžt dočíst n wbu Brněnského dníku, Blnnského dníku Rdi Ipuls. Noví zákzníci, iplntc rozšířní Sdružní zdrvotnických zřízní II Brno, ktré obyvtlé Brn znjí spíš pod názv Poliklinik Zhrdníkov, s stlo dlší z stovk nšich zákzníků z rsortu zdrvotnictví. Poliklinik zčl využívt plikc Mzdy, Prsonlistik, ELD, RNP KZP. Nové zákzníky á tké n poli outsourcingu zd. Nš účtní nyní zprcovávjí zdy orgnizcí Ndc Agl Vlkovská yslivcká.. s., V ý v s š v př j ů r n t r p ů k í n z zá k! y d o h o p c n u l s é n l é to p l 7

8 Kontkty Čská rpublik V,. s. Okružní 871/ Brno IČ: tl.: fx: Cll Cntru: ccv.v.cz Žlutá link: (20 Kč/in. vč. DPH) Zlná link: Pobočky: Prh LONGIN Businss Cntr N Rybníčku 1329/ Prh 2 tl: Čské Budějovic Krytov Čské Budějovic tl: Oloouc Ibsnov 496/ Oloouc tl: Plzň Šfříkovy sdy 2455/ Plzň tl: Slovnská rpublik V, s. r. o. Privozská 14/A Brtislv IČ: tl: Cll Cntru V: ccv.v.sk Žlutá link: (1 /in. vč. DPH) Rgistrc poždvků: Pobočk: Bnská Bystric Zvolnská cst Bnská Bystric tl: V,. s.

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI SANTÉ NEWS 3 2013 Dvid Dronínský třetí n Mistrovství svět Stomtologická péče pro kždéo V Česk přibývá civilizčníc corob. Dbejte n prevenci! Snté podpořilo benefiční koncert rozovor s KAMILem DOLEŽELEM

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

Expanze Balíčků zážitků

Expanze Balíčků zážitků Z á ž i t k y s e d i s y s l ů Zážitkové noviny váš nezávislý průvodce nejen po Valašské království zia/jaro 2007/2008 cena: do 13 Kč Editorial Zěna je život a život je boj Z doova Expanze Balíčků zážitků

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více