Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios"

Transkript

1 Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2012

2 OBSAH Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce Program 22. Letní filosofické školy Malířská škola vidění... 7 Zpráva o stavu majetku a hospodaření NSÉ v roce Zpráva auditora...9 Základní údaje

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE 2012 Rok 2012 byl pro nadaci v mnohém rokem významných změn. Již v průběhu předchozího roku 2011 správní rada projednávala několik návrhů Městského úřadu v Sázavě na změnu smlouvy v sídle Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v Sázavě /dále jen NSÉ/ a následně návrhy na spolupráci s jinými subjekty, včetně návrhů na změnu sídla NSÉ. Na zasedání 10. prosince 2011 pak správní rada NSÉ pravomocně rozhodla o ukončení smlouvy s městem Sázava a současně o změně sídla NSÉ. Následně pak na několika jednáních na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze /dále jen ETF/ byla dohodnuta užší spolupráce a uzavřena a potvrzena smlouva o převedení sídla NSÉ do hlavní budovy ETF v Praze 1. Téměř celý půlrok 2012 pak probíhala příprava přestěhování knihovních fondů (přes 10 tisíc svazků) a následně faktické přestěhování knih a regálů na dvě místa do nového sídla v Praze a do depozita u Prahy (Skalsko u Jílového). Před přestěhováním byla provedena důkladná revize a nová inventarizace majetku NSÉ. Opotřebované věci byly vyřazeny a odvezeny do sběrného dvora, vypůjčené věci byly vráceny majitelům. Přípravné práce k celému stěhování a následnému přesunu knihovních fondů probíhaly v několika etapách (14 x) a to od ledna do dubna 2012 i závěrečný úklid a vyřizování v dalším období roku (7 x), ale již začátkem měsíce června byly předány Městskému úřadu v Sázavě klíče od bývalého sídla NSÉ. Odborná knihovna NSÉ, která byla v tomto roce přestěhována částečně do nového sídla NSÉ při ETF v Praze a do hlavního depozitáře ve Skalsku u Jílového, která má ještě také dvě pobočky ( v Sázavě a v Dubu n.m.u Olomouce ), obsahuje nyní celkem zapsaných svazků. Správní rada NSÉ se v tomto roce sešla na zasedání třikrát ( , , ), kde 3

4 řešila aktuální otázky související se změnou sídla NSÉ, průběhem stěhování majetku NSÉ a hlavně též přípravou dalších nadačních aktivit. Pro konání tradiční akce Letní filosofické školy ( již XXII.) bylo získáno nové místo v Dubu n.moravou v nově upraveném areálu fary tamního velkého kostela. Přípravu programu převzala skupina aktivistů z řad bývalých posluchačů minulých Letních filosofických škol /dále jen LFŠ/. V duchu nových opatření bude i nadále NSÉ na LFŠ v Dubu n.m. vždy alespoň částečně přítomná a to jak při přípravě celkových koncepcí, tak také dalšími konkrétními příspěvky, zejména v ekumenicko - religionistické části programu. Druhá část původních nadačních letních aktivit Malířská škola vidění probíhá dále v Sázavě v prostorách, které byly dohodnuty s pí kastelánkou v areálu Sázavského kláštera. Správní rada NSÉ se dále usnesla, že v nastávajícím období bude vlastní nadační činnost především zaměřena k šíření projektu světového étosu mezi mládeží na středních školách a mezi pedagogy na vysokých školách. Bude to v podobě seminářů, konferencí a specializovaných kurzů a to v trvalé spolupráci s Weltethos Tübingen. 4

5 22. Letní filosofická škola 2012 Letní filosofická škola, jež se tento rok poprvé koná v Dubu nad Moravou, je přímým pokračováním Letních filosofických škol na Sázavě, konaných nadací Prokopios-Světový Étos v letech Program 1. července, hod Pavel Floss: Úvodní slovo Jan Kornek: Úvodní slovo Karel Floss: Filosofická teologie Richarda Swinburnea netušené možnosti dialogu mezi teologií a filosofií Paul Richard Blum: Why did God rest at Seventh Day? Boris Cvek: Originalita a novost jako změna světa: proč jsme odsouzeni k pokroku? 17:45 Jiří Michalík: několik slov k organizačnímu zajištění LFŠ 19:00 Varhanní koncert v poutním kostele Očišťování Panny Marie 2. července, hod Seminář Karla Flosse k problematice Swinburneovy filosofické teologie a smyslu jeho díla v současném filosofickoteologickém diskurzu. Zájemcům se doporučuje, aby se na seminář připravili četbou Swinburneovy knihy Bůh jako vysvětlení s předmluvou Stanislava Sousedíka. 2. července, hod Bohuslav Rudolf: Nepředpojatost v zenu a moderní fyzice Matyáš Müler: Technošamanismus: očarování technologie. Anna Vaněčková: Pocity viny.. Petr Klásek: Křesťanství a zen 3. července, hod Stanislav Komárek: Všeobecná náboženská vyhladovělost aneb Adhán z ochozu Svatovítské mešity? Petr Přikryl: Sekularizace Mikuláš Tichý: Schizofrenie jako přechodový rituál.. Jiří Motl: Nietzsche a buddhismus. 4. července, 13 17:30 hod Lenka Krejčová: Mučednictví v islámu. Ruth Weinigerová: Proměny vnímání kříže. Petr Rohel: Od tao k ontologii 21. století 5. července, 13 17:30 Vojtěch Kovář: Bytí jako nový počátek geometrie Pavel Coupek: Neformální úvod do teorie množin Filip Jaroš: Možnosti a limity nematematické vědy o živém. 6. července, 13 17:30 Karel Lenhart: Některé principy moderní biologie Jan Makovský: Pohyb a kontinuum Filip Grygar: Bohrova idea komplementarity jako epistemologický rámec pro 21. století 7. července, Daniel Zeman: Střední horizonty Michal Andrle: (Whiteheadova) metafyzika nového Tomáš Daněk: Meditace Hannah Arendtové nad povahou přírodovědných poznatků Eva Šnevajsová: Nové založení etiky ctností u E. Anscombe 8. července, Jan Štěpán: Logika vs. filozofie - moje konfese Petr Dvořák: Logika a filozofická teologie Ludmila Dostálová: Není axióm jako axióm Marie Větrovcová: Poincarého kritika formální logiky 5

6 9.července, Karel Šebela: Kant vs. základy moderní logiky Evžen Stehura: Kontinuita a pokrok. Vznik ideje pokroku Jiří Michalík: Filosofický mýtus o Demogorgonovi Po přednáškách bude následovat nejméně dvaceti minutová diskuze, další přednáška začne po pěti minutové přestávce. Ve dnech 7. a 8. července se bude od 10:00 do 12:00 konat četba latinských dopisů Abelarda a Heloisy Účastníci Letní filosofické školy budou zdarma ubytování v budově fary (spacáky podmínkou) nebo mohou nocovat ve stanech na farské zahradě. Stravování je možné na základě předběžné objednávky (den předem) buď na faře, nebo v místních restauračních zařízeních. V případě potřeby a po domluvě s panem farářem otcem Kornekem budeme mezi 9-12 hod. dopoledne pracovat (např. úklid fary apod.) července je možno v dopoledních hodinách podniknout výlety po okolí Dubu nad Moravou, například navštívit renesanční zámek v Tovačově a rybníky a hráze v okolí města s možností koupání, anebo známé lázně ve Skalce s možností vanových koupelí a masáží. Z několika léčivých pramenů zde lze léčit řadu závažných civilizačních chorob. 6

7 Malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER Zve srdečně všechny, kdo chtějí poznat malování, vstoupit do tajů malířství a naučit se opravdově barevně vidět na společné sázavské malování PROGRAM SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ denně 9:30 17:00 průběhu dne je místo pro rady, pomoc, oddych a občerstvení JEZ POD KLÁŠTEREM SPOLEČNÉ KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM s členkami malířské skupiny EXPERIMENT2 proběhnou v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 18:30 u jezu pod klášterem úterý 20:00 21:00 ANTONÍN SLAVÍČEK nejvýraznější představitel českého impresionismu přednáší: Jana Rozková čtvrtek 20:00 21:00 (kapitulní síň) vstupné pro veřejnost: 20,-Kč SKUPINA EXPERIMENT a tvůrčí skupiny na přelomu 50. a 60. let přednáší: Maruna Smetanová (kapitulní síň) vstupné pro veřejnost: 20,-Kč sobota 16:00 VERNISÁŽ SPOLEČNÉ VÝSTAVY obrazů namalovaných na Sázavě hraje: valašská muzika OGAŘI Z RUSAVY (vstupní hala) vstupné pro veřejnost: zdarma 13:00 15:00 instalace obrazů a příprava na společnou vernisáž účastníky malování Malířské vybavení: vlastní nebo za 30,-Kč/den k dispozici na místě. Na přednášky i závěrečnou vernisáž jsou všichni srdečně zváni Další informace a přihlášky: Zuzana Ubytování v městečku Sázava poradí na ové adrese: 7

8 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS - CENTRUM PROKOPIOS V ROCE Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur ,00 Kč dlužná faktura Krump 9 060,00 Kč Běžný účet 1 258,00 Kč Pokladna ,00 Kč CELKEM 2. Výdaje: 8 889,00 Kč Náklady na služby (vč. bankovních poplatků) 1 800,00 Kč Kurzové ztráty 2 444,00 Kč Spotřeba materiálu (vč. DHM) ,00 Kč VÝDAJE CELKEM 3. Příjmy: 1 739,00 Kč Úroky z vkladů 1 739,00 Kč PŔIJMY CELKEM 4. Finanční pohyb roku 2012: 1 258,00 Kč Pokladna z roku 2011 (za správu nadace) 9 060,00 Kč Běžný účet z roku ,00 Kč Příjmy pokladna ,00 Kč Výdaje pokladna ,00 Kč Příjmy účet ,00 Kč Výdaje účet ,00 Kč Převod do roku Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur 3 556,00 Kč Běžný účet 165,00 Kč V pokladně ,00 Kč CELKEM Výsledky hospodářských aktivit jsou v souladu se všemi platnými předpisy. Zprávu o hospodaření schválili: revizor dne a správní rada Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios na zasedání dne Sázava,

9 9

10 10

11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Nadace Světový Étos Centrum Prokopios Černá ulice 9/ Praha 1 Tel.: IČO: DIČ: Konto nadace: / 0800 (ČS, a.s.) Webová stránka NSÉ: Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios: Doc. PhDr. Karel Floss předseda, Doc. ThDr. Ivan Štampach 1. místopředseda, PhDr. Irena Flossová tajemník, Doc. Mgr. Pavel Hošek, Th.D. člen, Mgr. Vít Machálek, PhD. člen, Mgr. Jan Černý člen. Revizor: Božena Prellerová Zkratka nadace: NSÉ 11

12 12

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk.

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Rekonstrukce budovy Galerie moderního

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 26. března 2011 Helena Voldánová, Martin Slaboch Místem konání valné hromady se stal opět příjemný sál farního úřadu Českobratrské

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 Most přes Olši čeká generální oprava Řada komunikací má nový povrch 2 3 3 Kvalita sociálních služeb ve městě je na vysoké úrovni S kolem kolem Karviné 6 KARVINSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 SLOVO PRIMÁTORA

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003

Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 Z obsahu: Složení komisí Rady SMO Reforma veřejné správy Návštěva velvyslance USA Rozpočet Opavy na rok 2003 Z historie Informace pro cestující ČD Pomoc

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY. www.astro.cz VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Číslo 1/2010. Ročník 48

KOSMICKÉ ROZHLEDY. www.astro.cz VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Číslo 1/2010. Ročník 48 KOSMICKÉ Číslo 1/2010 Ročník 48 ROZHLEDY www.astro.cz 1/2010 KOSMICKÉ ROZHLEDY Obsah Kopalovu přednášku 2009 pronesl Vladimír Karas.. 3 Zemřel Zdeněk Ceplecha... 4 Loučení s Mezinárodním rokem astronomie

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2009 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více