Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok ) Hlavní cíle činnosti sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření sdružení 5) Majetek sdružení 6) Sponzoři a granty Počet stran: 7 Zpracovala: PaedDr. Alena Švepešová

2 1. 1) Hlavní cíle činnosti Sdružení Sdružení je významnou organizací existující při Základní umělecké škole Český Krumlov, jejímž hlavním cílem je podpora žákovských uměleckých aktivit, koncertních cest, účasti na soutěžích, podpora mezinárodní spolupráce škol, hudebních táborů a soustředění, podpora publikační a vydavatelské činnosti školy, pořádání seminářů s odbornými lektory, podpora výstav, koncertů žáků školy, odměňování žáků za výbornou reprezentaci, pořízení movitých věcí pro zlepšení výuky ve škole. Umožňuje tak prohloubení umělecké přípravy žáků, dávají možnost růstu vlastního uměleckého projevu a přivádí děti k poznání kvalitní kultury za hranicemi kraje a republiky. V r Sdružení významně podpořilo několik finančně i organizačně náročných a velmi zdařilých větších akcí: 1. Jarní koncertní sezona ZUŠ Č.Krumlov vybrané koncerty pro širokou veřejnost 2. Česko-slovinská hudební spolupráce na jaře 2013 (Vltavské cantare a suonare) 3. Jak na děti se specifickými poruchami učení - semínář 4. Letní tábor JEZERO dechového orchestru v Nové Peci 5. Účast violoncellových souborů na koncertních vystoupeních 6. Vydání sborníku Za zdí, pod střechou k výročí 50.let výtvarného oboru 7. Výstava Objevy a vynálezy Nadále působilo Sdružení ve stěžejních oblastech, v nichž jeho působnost a podpora je trvale velmi žádoucí a přínosná: získávání grantů a sponzorů pro aktivity sdružení pobyty s umělecko-vzdělávacím zaměřením, soustředění podpora účasti dětí na uměleckých soutěžích od školních kol po národní podpora mimořádně talentovaných žáků reprezentujících školu na mezinárodních soutěžích, koncertech ceny pro úspěšné žáky, odměny za koncertování (vánoční a závěrečné koncerty) dary pro absolventy účinkujících na absolventských vystoupeních propagace dětských uměleckých aktivit 2) Rada sdružení a členská základna V roce 2013 stála v čele sdružení rada, jejíž všichni členové vykonávali činnost dobrovolně, bez finančního ohodnocení. Předsedkyně: Mgr. Iva Hermannová Místopředsedkyně: PaedDr. Alena Švepešová Členové rady: Mgr. Iva Severová Hana Modlitbová Pokladní: Hana Malá Účetnictví zpracovává : Helena Růžičková (Ing.Radovan Růžička ASPEKT) Rada sdružení využívala v průběhu roku k operativní komunikaci ovou poštu. Hodnotící schůzka rady se uskutečnila v prosinci 2013, kde zhodnotila vše kolem činnosti roku 2013, prodiskutovala plán hospodaření na rok 2014 a spolupráci se SpRZUŠ a ZUŠ. Odsouhlasila schodek na účtě sdružení. Členskou základnu tvořili rodiče dětí navštěvujících Základní uměleckou školu v Českém Krumlově a přátelé školy a sdružení. Všichni rodiče žáků ZUŠ byli vyzváni k uhrazení příspěvku

3 dopisem, který zároveň obsahoval informace o hlavní činnosti SpRZUŠ a informoval o výhodách, sjednaných pro žáky školy děti členů SpRZUŠ u několika krumlovských institucí. Své členství potvrzují rodiče a ostatní členové jednorázovým dobrovolným členským příspěvkem (od 50 Kč výše), či formou finančního daru nebo jiného příspěvku. Na požádání je pak žákovi vystavena průkazka člena sdružení s vlastní fotografií, kterou se prokazuje při požadování slev. Pro rok 2013 mohli děti využívat slev u organizací uvedených níže v kapitole 6) Sponzoři a dotace. Celkový počet členů byl... Návrhy pro další období zůstávají: Rodiče informovat o činnosti sdružení na besídkách na programech. Lepší propagace Sdružení na webu. Informace o akcích pro případné SPONZORY - připravit Heleně Růžičkové 3) Přehled činnosti sdružení (organizace či spoluúčast) VELKÉ PROJEKTY: 1.JARNÍ KONCERTNÍ SEZONA ZUŠ Č.Krumlov - vybrané koncerty pro širokou veřejnost. Pro jaro roku 2013 podalo Sdružení pro rozvoj ZUŠ v úzké spolupráci se základní uměleckou školou žádost o grantovou podporu projektu Jarní koncertní sezona Projekt obsahoval zajímavé a hodnotné kulturní akce pro veřejnost s cílem o umělecký růst a rozlet mladých talentů - žáků i žákovských souborů školy. Zahrnoval tyto akce: Koncert filmové hudby v Růži Celovečerní program dechového orchetsru ZUŠ se setkal s velkým ohlasem publika. Sdružení přispívá na programy a plakáty, nájem v Růži a květiny. Příjmy z volného vstupu. Krumlovské hudební matiné se sólisty ZUŠ Č.Krumlov v Růži Podařilo se spojit členy Smyčcového orchestru Č.Krumlov, Krumlovského komorního orchestru, učitele a žáky ZUŠ do symfonického orchestru, řídil Š.Matunák. Sólově vystoupili: B.Pípalová a J.Mikešová (klavír), Š.Reschová (klarinet), F.Voráč (trubka) Sdružení přispívá na programy a plakáty, nájem v Růži a květiny. Příjmy z volného vstupu. Květnová hudební slavnost v Růži Závěrečný koncert žáků hudebního oboru. Sdružení přispívá na nájem v Růži a květiny. Příjmy z volného vstupu. Fantazie pohybu a tance - taneční slavnost v Městském divadle 4.6. Sdružení přispívá na programy a plakáty, nájem v Růži a květiny.příjmy z volného vstupu. Slavnostní vystoupení všech žáků tanečního oboru ZUŠ včetně pobočky v Křemži na závěr školního roku. Setkání všech rodičů, dětí a dalších posluchačů, motivace všech žáků, zážitek z vystoupení na divadelní scéně, orientace novém prostoru, přehled postupného růstu tanečních dovedností. Concertino Praga koncert vítězů na zámku Český Krumlov Sdružení spolupořádá, hradí nájem sálu, zajišťuje prodej vstupenek, svačinu pro účinkující a květiny. Objevy a vynálezy -výstava výtvarného oboru v Kině LUNA s vernisáží 6.6. Tradiční rozsáhlá výstava poskytla prostor všem 190 žákům výtvarného oboru od předškoláků po středoškoláky k prezentaci jejich celoroční práce. Obsahem letošní výstavy byly práce z projektu Objevy a vynálezy, malby, kresby, grafiky, keramické plastiky a objektová a akční tvorba. Sdružení přispělo na zajištění hlídání výstavy, květin a pitného režim na vernisáži. Celkové náklady: ,-,GRANTOVÁ DOTACE Města Č.Krumlov: ,- Kč, ZUŠn ,sponzoři 9.000, vstupné dobrov.15552,-, Sdružení 1701

4 2. ČESKO-SLOVINSKÁ SPOLUPRÁCE na jaře 2013-VLTAVSKÉ CANTARE A SUONARE Projekt je zaměřen na hudebně pracovní setkání dětí a mládeže z hudebních škol (oborů) partnerských měst Č. Krumlov - S. Gradec s cílem koncertního provedení nastudovaného repertoáru v rámci společných orchestrů smyčcového a dechového. Setkání orchestrů bylo poprvé v Čechách v Č.Krumlově ( )pojato jako součást festivalu pěveckých sborů VTAVSKÉ CANTARE, které pořádalo SRPČDS při ZUŠ Č.Krumlov. Orchestrální část nesla název VLTAVSKÉ SUONARE. První odpoledne ve čtvrtek a dopoedne v pátek se členové orchestrů věnovaly společnému zkoušení skladeb pod vedením dir. Pavla Havlíka, Martina Šmona, Štefana Matunáka, Bohumil Novotný a Niny Grošelj-Bricman. Společný koncert se konal v pátek 3.května v Městském divadle, v soboru 4. 5.pak dechový orchestr vystoupil v Třeboni v KD Roháč (náhradní prostor po nedorozuměné s Lázněmi Aurora) a smyčcový orchestr vystoupil v rámci sborového koncertu v Jezuitském sále hotelu Růže. Večer proběhl v duchu společenského setkání dirigentů., sbormistr, organizátorů, sponzorů za účasti pana starosty Dalibora Cardy a sponzorů v sále ZUŠky. Slovinští hosté byli ubytováni ve Sportmotelu Poláček a v Ubytovně sportovní haly, stravování zajištěno v ZŠ TGM a v jídelně Gymnázia Třeboň, neboť se nedaří umístit děti v rodinách, jak je běžné u sboristů. Ve dnech 31.5.až absolvovaly českokrumlovské žákovské orchestry zájezd do Slovinska, kde společný dechový i smyčcový orchestr vystoupil na koncertech pro veřejnost a studenty gymnázia ve Slovenj Gradci a v obci Šent Janž. Dirigovali Š. Matunák, M.Šmon, N. Grošelj Bricman a B. Novotný. Koncertů se zúčastnili studenti, děti, pedagogové a široká veřejnost. Celkové náklady činily Kč. Projekt dotovalo Město Český Krumlov částkou Kč, ZUŠ 6.610,- Kč, sponzoři ,- Kč, Sdružení , kde součástí byly příspěvky od účastníků rodičů na cestovné a ubytování a dobrov. příjmy 3940 Kč, častečné náklady na propagaci neslo SRPČDS ). DALŠÍ ČINNOST: Letní týdenní soustředění dechového orchestru v Nové Peci u Lipna ( ). Ubytování v chatkovém táboře, součástí tábora bylo poznávání krajiny kolem lipenského jezera a koncert pro návštěvníky tábora. Vydání sborníku Za zdí, pod střechou o 50ti leté historii výtvarného oboru ZUŠ ČK, vytvoření filmu o výtvarném oboru( autoři: J.Holcová, D.Průchová, R.Kyselka, spolupr. P.Havllík)l a zajištění oslavy výročí v Kině LUNA dne včetně setkání s bývalými učiteli (promítání,úklid,pohoštění dětí i dospělých) Podpora škole: z peněz sponzora V.Krejčího zakoupen hrnčířský kruh a stolička pro výtvarný obor Podpořené akce ZUŠ: Adventní velký koncert v Jízdárně( ) - doplatek nájmu a zvučení Krajská přehlídka scénického tance v Č.Budějovicích - žákům tan.oboru uhrazena doprava Koncert pro Asociaci postižených dětí v Růži - nájem Věcné ceny pro školní kola Národní soutěže ZUŠ, občerstvení pro okresní kolo NS ZUŠ Dovoz a půjčovné kostýmů pro vých.koncerty Vzdělávací třídenní zájezd žáků výtvarného oboru do Prahy-úhrada cestovného a fotodokumentace Seminář na téma Specifické poruchy učení pro učitele lektorský honorář Dárky a květiny pro absolventy školy při veřejném vystoupení Dar prof. B.Čepinovi za 17. letou spolupráci (k rozloučení) Věcné ceny žákům výtvarného oboru za úspěch na mezinár.výtv.soutěži LIDICE 2013 Taneční přehlídka v Třeboni jízdné žákům Odměny dětem za účinkování Zájezd žáků taneč. oboru do Jihoč.divadla (doprava) Odkoupení sborníků Medové písničky do zásoby v souvislosti s koncem komis.prodeje

5 Fotodokumentace Návštěva Zemské výstavy v Muzeu výtvarka vstupné Příjmy získány z: členských příspěvků ( 50,- Kč a výše), z příspěvků rodičů na dopravu nebo ubytování hostů, ze všech besídek, koncertů a výstav pořádaných školou, včetně výchov.koncertů a koncertu a výstavy učitelů, fin.odměna od MěDivadla za účinkování žáků ZUŠ na Kouzelném Krumlově příjmy z výchovných koncertů, z prodeje kalendářů, CD, almanachu a knihy, sponzorské dary, grantové dotace od města Č.Krumlov, dar z výtěžku koncertu Labutí píseň na rozvoj příhraniční spolupráce 9.474,- Kč smlouva o uměleckém výkonu dech,orch. při Svatovácl. slavnostech 9.000,- Kč 4) Hospodaření Sdružení Počáteční stav k : ,- Kč Konečný stav: k : ,60Kč OberBank Český Krumlov- běžný účet ,60 Kč Pokladna: 7.496,- Kč Rada souhlasí s výsledkem hospodaření. 5) Majetek Sdružení k Produkty v komisi: Kalendář ZUŠ věčný Jak vidíme staré mistry á 140,- Kč, rok pořízení 2008 KDE: Unios, Knihkupectví P.Troupová, Egon Schiele, Velká obrázková knížka pánů z Růže 2. Vydání 2011 (část.podíl se ZUŠ) á 140,-/ KDE: Unios, Pohádkový dům, Knihkupectví Troupová, Pan Špinar - Klášter Zlatá Koruna 2012 Produkty k prodeji i věnování jak o prezentace školy : Kalendář ZUŠ Jak vidíme staré mistry á 140,- Kč, rok poř / od 11/2013 na 60,-Kč DVD violoncell á 185,-,žáci 100,- rok 2010 spíš reklamní/ sleva 11/2013 na 50,- Kč Velká obrázková knížka pánů z Růže 2. vyd (část.podíl se ZUŠ) á 140,-/sleva 120,-č Operní kalendář na rok á 30Kč, od listopadu zdarma DVD - Film k 50letům VO Mozaika místy vydrolená ( příp. na objedn.za 100,-) Sborníky MEDOVÉ PÍSNIĆKY 40ks (zaplaceno Kč) ukončen komisní prodej 1 ks za 166,75 Kč ( odkoupeno se slevou - rabat 55 %) v lednu 2013 Lukáš je prodával za 330,- Reprezentační produkty (neprodejné) CD ZUŠ rok pořízení: 2005 CD Junior Evropa rok pořízení: 1998 Sborník Za zdí, pod střechou

6 Hmotný majetek č.: 2. Praktikáble 6ks (bílé podstavce pro prezentaci keramiky) Svěřen do péče J.Holcové Duben 2005, cena ,-Kč pro výstavy k 225* pro využití výt. oboru 3. Akordeon Delicia, Carmen 26CASATTO, Svěřen do péče MgA.A.Pustějovské Zakoupený ,-Kč (sponz.dar od Lesů ČR) 6. Posuvná zrcadla 3 ks a posuvná madla 2 ks pro tan. obor ve Křemži 2011 a 2012 Cena: ,- ( ze sponz.daru ing.v.krejčí) Svěřeno M.Begovičové 7. Čalounění lavic ve sborové třídě) Srpen 2012, cena ,-Kč (ze sponzorského daru ing.v.krejčího ) 8.Hrnčířský kruh RK 3D Shimpo - výtvarka Svěřeno do péče D.Průchové Říjen 2013, cena ,-Kč (ze sponzorského daru ing.v.krejčího ) 9.Hrnčířská sedačka Shimpo Stool Svěřeno do péče D.Průchové -výtvarka Říjen 2013, cena 1.650,- Kč (ze sponzorského daru ing.v.krejčího ) 6) Sponzoři a dotace v roce 2013 Město ČK podpořeny projekty: Česko-slovinská umělecká spoluprácena jaře DOTACE ,- Jarní koncertní sezona ZUŠ Český Krumlov vybrané koncerty pro širokou veřejnost... DOTACE ,- ASPEKT ing.radovan Růžička vedení účetnictví - zpracování daňového přiznání Ing.B. Daňha - pomoc s hledáním sponzorů Finanční dary a reklamní smlouvy: em-studio s. r. o.zastoupené panem Štefanem Matunákem na DO v r ,- Ano + nepočítej příjem letos, smlouva v prosinci 2011 Jan Vozábal,Strmá 180, Český Krumlov Suonare a ach ,- FASPRO s.r.o.bc.radovanem Sáčkem Litvínovice 4 na dech. koncerty ,- Ano AB watt spol. s r.o.vladis.řeháček,horní Brána, U Poráku 512, Český Krumlov..DO./ ,-. Ano 1.Solární CK s.r.o. na VO almanach květen ,- KAMLACH a spol.s.r.o. na VO almanach. Schnelzer.17.7./ ,- Ano Město Horní Planá na Suonare ,- Jan Ungerman suonare ,- JEDNOTA Kaplice na Suonare zboží v hodnotě... MUDr. Jitka Lukáčová na čion.violoncell.souboru (září) ,- Nadační fond Festival komorní hudby na VO ( za Barokní noci)...zářípokl ,- Václav Krejčí na pořízení hrnčířského kruhu a židle do výtvarky ,- SERVIS-výtahy, B.Placer, Blahoslavova Č. Budějovice.-Mez.spol..ZUŠ ,- Koncert Labutí píseň výtěžek věnován škole na rozvoj příhraniční spolupráce ,- Kč Celkem ,-

7 Zvláštní pomoci a slevy: Kaufland. Cz - 14 kg ovoce pro slavnost 50*VO Květinářství Rozmarýna - 2 velké kytice pro 50+VO p.jaromír Bíca a p. František Chvojka (nezištně zajistili pro naši Výtvarně údernou jednotku barely, na které hrajeme). Sportmotel Poláček- sleva ubyt. Ubytování Sportovní hala pan Kotyza slevy ubyt. Karel z orchestru obložené talíře suonare Kateřina a Evžen Divišovi, Praha března 2013 poskytli zdarma ubytování v Praze pro skupinu 15 žáků s J.Holcovou na poznávacím pobytu Hotel Růže sleva na sál Lubor Mrázek Mgr. fotografické práce zdarma VIDOX a.s., spoj. Pan Kandlík doprava VO KINO LUNA propůjčení kinosálu pro oslavu 50. let VO JAKÉ DALŠÍ VÝHODY NA PRŮKAZKU člena sdružení tedy od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 Po uhrazení příspěvku získáš průkazku na své jméno a s ní můžeš využívat slevy PLAVECKÝ BAZÉN - PRO- SPORT ČK o.p.s., Fialková 225, Český Krumlov 22-28% sleva na vstupném, tj. o 10 Kč levnější návštěva bazénu. Rozvrh plavání pro veřejnost najdete na VLAŠSKÝ DVŮR, Panská ul., Český Krumlov. Sleva na koncerty profesionálních hudebníků v komorním sálku Vlašského Dvora (kousek pod náměstím) pro žáka s průkazkou 50%. Program najdete na a nástěnkách ve škole. MELODIE Voříšek, sleva 5% -10% na nákup v prodejně v Č. Budějovicích Na sadech a U Černé věže (hudebniny, zpěvníky a nástroje, struny, plátky, stojany, kalafuny apod.), MĚSTSKÉ DIVADLO, Horní ul. Č.Krumlov poskytne 60% slevu ze vstupného na vybraná představení pro Klub mladého diváka - program najdete na DISC CLASSIC, L. Šmejkalová, Latrán 2 Č. K. Sleva 10% při nákupu CD, DVD. Každý je vítán i bez průkazky k poslechu zdarma, bazar not, Tel PAPÍRNICTVÍ E. Pletzerová, Soukenická 30, Český Krumlov poskytne 10% slevu na školní a výtvarné potřeby. Tel KNIHKUPECTVÍ Petra Troupová, Horní ul. sleva 2%-5% na knihy o výtvarném tvoření. Zpracovala: Alena Švepešová, 2.ledna 2014

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Kulturní a informační středisko Hronov VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 V Hronově dne 20. února 2013 Vypracovala: Marcela

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2011 Ve Dvoře Králové nad Labem 27. 3. 2012 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více