Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)"

Transkript

1 číslo 82. (6/2008)- ročník X.- vydáno v sobotu Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí. MS Nora zve všechny příznivce sportu na VOLEJBALOVÝ SRANDAMAČ 14. června ,00 hod. - prezentace družstev 13,00 hod. - začátek Srandamače Občerstvení zajištěno během celého odpoledne ( např. srnčí guláš, klobásy, ). Večer posezení u kytar. Všichni jste srdečně zváni. Pozvání na III. Vítání prázdnin Zveme Vás na III. Vítání prázdnin, které se koná ke 110. výročí založení našeho sboru. v sobotu 28. června 2008 od 14:00 hod. na hřišti na Hořensku Bohatý program pro malé i velké SDH Hořensko SO Slaná Vás zve na: Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) 21. června 2008 od 13,00 hod. na hřišti ve Slané občerstvení zajištěno prezentace až na místě Pozvánka na veřejné zasedání Veřejné zasedání se uskuteční v pondělí od 18ti hodin na OÚ. Program bude vyvěšen na úřední desce. SO Slaná pořádá: Slánský fotbalový turnaj Kdy: od 8 30 Prezentace: do 8 30 Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Jiří Mašek, tel.: Uzávěrka přihlášek: Počet hráčů: 4 + 1, (na soupisce max.10 hráčů) Startovné: 500,- Kč (musí být zaplaceno do ) Nové travnaté hřiště Občerstvení zajištěno

2 Slánský list strana 2 Obecní úřad informuje: Závěrečný účet obce Slaná rok návrh ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet pro rok 2007 byl schválen jako nevyrovnaný- schodkový. Příjmy ve výši ,00 Kč, výdaje ve výši ,00 Kč. Financování: ,- Kč 1/ údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k UR rozpočtu Třída 1 Daňové , , , ,79 99,82 příjmy Třída 2 Nedaňové , , , ,23 90,96 příjmy Třída 3 Kapitálové , , , ,00 100,00 příjmy Třída 4 Přijaté dotace , , , ,00 100,00 Příjmy celkem (po , , , ,02 98,57 konsol.) Třída 5 Běžné výdaje , , , ,27 84,42 Třída 6 Kapitálové , , , ,50 92,98 výdaje Výdaje celkem(po , , , ,77 86,81 konsol.) Saldo: Příjmy - Výdaje ,00 0, , ,19 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů ,00 0, , ,00 Fond rezerv Prostředky minulých let ,00 0, , ,19 Financování celkem , , ,19 Přebytek (-), ztráta (+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ ( výkaz FIN 2-12) Nedočerpání běžných výdajů bylo v odvětvích: silnice, pozemní komunikace, pitná voda, školství, ostatní záležitosti kultury, nebytové hospodářství, pohřebnictví, požární ochrana, vnitřní správa. 2/ stav účelových fondů a finančních aktiv a) Fond rozvoje bydlení stav k ,09 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, příjmy z prodeje obecního majetku (1/2 z prodejní ceny), připsané úroky z účtu.

3 Slánský list strana 3 Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 1/1999 o tvorbě a použití účelových prostředků FRB a poplatky za vedení účtu. V roce 2007 nebyla předložena obci od občanů žádná žádost na poskytnutí půjčky. Obec Slaná možnosti použít půjčku z FRB na opravu obecních bytů rovněž nevyužila. b) Sociální fond stav k ,38 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne , schválenými zastupitelstvem obce dne , č. usnesení II/8. 3/ Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slaná bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne , číslo usnesení 10/II/2. Uvedeno v Kč Rezervní fond Fond odměn Dotace od obce Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ ,56 0, ,00 0, ,13 Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ Slaná. 4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce činily celkem ,- Kč. Rozpis o přijetí a čerpání v roce 2007 je zpracován v tabulce. Uvedeno v Kč poskytovatel UZ Účel položka rozpočet čerpání % Fond investic Třešňovka vodovod a , , LK kanalizace Grantový Územní plán , , fond LK SZIF Praha Zalesnění zem. půdy , , KÚLK Na jednotky PO SDH , , KÚLK Souhrnný dotační vztah , , Celkem , , / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2007 Přezkoumání hospodaření provedla paní Marie Chlumová, kontrolorka Krajského úřadu LK na základě žádosti obce Slaná ze dne , č.j. 218/2007. Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydal vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu LK pod č.j. SM/obce/46 dne Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne Závěr této zprávy zní: V rámci konečného přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2007 provedeného podle ustanovení 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2007 je nedílnou součástí závěrečného účtu obce a je založena na OÚ Slaná a zveřejněna na www Obce Slaná.

4 Slánský list strana 4 6/ Stav finančních prostředků obce k základní běžný účet v KB Semily ,05 Kč běžný účet FRB v KB Semily ,09 Kč běžný účet SF v KB Semily ,38 Kč Celkem: ,52 Kč Depozitní účet na výplatu prosincových mezd ,90 Kč stav úvěru v KB Semily ,90 Kč Poplatky za odpady a psa neplatiči! Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za psa a odpady, aby tak učinili co nejdříve na OÚ!!! Svoz nebezpečného odpadu pneumatiky Koncem června se uskuteční odvoz pneumatik od KD. Příjem pneumatik do 20. června. Poplatek je stále stejný: 10,-Kč za 1 ks / osobní auto / 40,-Kč za 1 ks / nákladní vozidlo, traktor /. Po zaplacení se pneu předají zaměstnanci OÚ. Upozornění Po dobu dovolené správce hřiště pana Hubeného bude od do klíče od hřiště půjčovat paní Iveta Pěničková, tel RESTAURACE U HARRYHO UPOZORŇUJE, ŽE OD DO BUDE RESTAURACE UZAVŘENA -DOVOLENÁ- Týká se: INFORMACE PRO ŘIDIČE 1. Držitelů platného osvědčení o profesní způsobilosti řidiče. 2. Řidičů, kteří se podrobili přezkoušení z profesní způsobilosti před a osvědčení profesní způsobilosti jim nebylo vydáno. Žádost O VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE MUSÍ ŘIDIČ PODAT NA REGISTRU ŘIDIČŮ PODLE MÍSTA TRVALÉHO POBYTU OSOBNĚ A TO NEJPOZDĚJI do 30.září Řidič tiskopis žádosti sám nevyplňuje, pouze ji po vyhotovení musí podepsat. Po předložení a ověření dokladů je tato žádost vyhotovena na počítači registru řidičů. Pro vyhotovení žádosti žadatele řidič předkládá: 1x foto doklad totožnosti řidičský průkaz platné Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jej vlastní, předložení neplatného dokladu je důvodem odmítnutí žádosti. Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200,-Kč, splatným při podání žádosti. Důležité: Z organizačních důvodů a vazby na centrální zpracování dokladů jsou žádosti na registru řidičů přijímány v úřední dny tj. pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin. Vydávání nových průkazů bude zahájeno po V případě potřeby získáte bližší informace na Městském úřadě Semily, odboru dopravy - registru řidičů, tel

5 Slánský list strana 5 Lidová řemesla ve vsi Slaná u Semil v sobotu 16. srpna 2008 Předvádění řemesel a lidové tvorby. Prodej originálních ručně zpracovaných výrobků ze skla, keramiky, kovu, dřeva, proutí, hedvábí, vosku, aj. Pro děti možnost vyzkoušet některá řemesla. Posezení u stodoly, sele na rožni, klobásy, sejkory, topinky, koláčky, pivo, víno, káva, alko i nealko nápoje. Přijďte pobejt!! Začátek v 9:00 hod. u stodoly přes silnici naproti firmě Slako. Vstup 50,- Kč JARO Měsíce roku nám ubíhají, po březnu přišel duben, měsíc aprílový. Déšť se střídal s chladnem, ale i občas slunéčko vysvitlo. Skončila plesová sezóna, divadelní tancovačka také byla, i den seniorů proběhl důstojně se Semilskou jedenáctkou. Přišel poslední den dubna pálení čarodějnic. K nám do hořeního Nedvězí také přijeli chalupáři, všude bylo veselo, slyšeli jsme harmoniku a pak i trumpetu. Skončil duben, přišel máj lásky čas pro mladé i starší. Rozkvetly třešně, ale i švestky a jabloně, nastalo krásné počasí, ptáčkové ráno a zvečera hezky zpívají v lese i na zahradě. Ve druhé polovině měsíce přišla bouřka i očekávaný déšť. Všechno ožilo a bude dobře na světě. Však příroda nám napraví všechno co poškodí. Poděkování Vzhledem k tomu, že vybavení na zahradě naší mateřské školy neodpovídalo současným normám, museli jsme odstranit několik prolézaček. V letošním roce se nám podařilo zakoupit jednu sestavu. Chceme poděkovat pánům Hlaváčovi a Pěničkovi, kteří prolézačku ve svém volném čase a zdarma smontovali. Mgr. Jaromíra Zajícová Inzerce Prodám levně plynový sporák zn. Mora s elektrickou troubou a elektrický 5l ohřívač vody zn. Gorenje. Eva Farská Bořkov 72, tel Já musím skončit psát, aby mohl Slánský list v čas dojít k Vám! Milí přátelé, loučí se Martínek PROSBA Milí spoluobčané, byla jsem požádána prostřednictvím těch z nás, kteří jsou pořádní a chtějí správným způsobem třídit odpad, abych upozornila ty, kteří na to příliš nedbají. Pokud se do kontejnerů na určený druh tříděného odpadu hází i něco jiného, co tam nepatří, je zaprvé celý proces třídění a následné recyklace zničen a zadruhé se tam již nevejde odpad, který tam patří. Tato stížnost byla vznesena konkrétně na to, že v kontejneru na plastové lahve ( PET ) se nacházejí i různé jiné plasty jako třeba umělohmotné květináče a polystyren. Přitom i na tento druh odpadu jsou bezplatně k dispozici na Obecním úřadě Slaná pytle. Proto Vás všechny prosím, aby se tato situace již příště neopakovala, věřím že jsme všichni rozumní lidé. redakce SL

6 Slánský list strana 6 Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou vás srdečně zve na v ý s t a v u f o t o g r a f i í Mgr. Petra LUNIACZKA KOUZLO LIDOVÝCH CHALOUPEK pod Kumburkem a Táborem v prostorách Zámku, Husovo náměstí 4, Lomnice nad Popelkou Výstava byla zahájena vernisáží Otevírací doba: PO-PÁ 12,00-18,00 a v SO 9,00-12,00 hod. a potrvá do pondělí Autor vystavovaných fotografií Mgr. Petr LUNIACZEK (nar. 1942), absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity (1963), prožil své mládí v letech v Liberci. Na konci r.1967 přišel do Českých Budějovic, kde až do r.1991 pracoval jako programátor, stal se kandidátem mistra v šachu a přes 20 let byl trenérem šachové mládeže. Od r.1991 až dodnes působí jako učitel šachu ve své firmě Šachová škola Luniaczek, mezi jejímiž žáky byli i mistři Čech a ČR. Jeho velkou zálibou je již od mládí turistika, procestoval m.j. celé Jizerské hory a Ještědský hřbet s jejich podhůřím, Český ráj, velkou část západních Krkonoš, Podkrkonoší a zejména jižní Čechy, kde si oblíbil zvláště Novohradské hory a Pošumaví. V posledních letech na svých toulkách putuje s fotoaparátem - jako ryzí amatér - za lidovou architekturou nejen po jižních, ale i po severních a východních Čechách. Na této výstavě se návštěvníci seznámí s fotografiemi zejména roubených lidových staveb v Lomnici nad Popelkou a jejím okolí a mohou tak v autorových stopách navštívit kromě Lomnice Novou Ves nad Popelkou, Krsmol, Roškopov, Syřenov, Újezdec, Chlum, Košov, Slanou, Bořkov, Stružinec, Tuhaň, Košťálov, Libštát, Ústí, Morcinov, Kyje a Bradleckou Lhotu. Dosavadní autorské výstavy : r.2006 Liberec (Podještědí), Pecka (Peckovsko I.), r x Č.Budějovice (Jižní Čechy), Nová Paka (Novopacko), Lažiště (Lažišťsko a Mikroregion Vlachovo Březí), Stachy, Vacov, Čestice (Stašsko, Vacovsko, Česticko - putovní), Jičín (Východní Jičínsko, Novopacko, Peckovsko), Pecka (Peckovsko II., nejen lidová architektura), Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov n/č., Pohorská Ves, Malonty, Dolní Dvořiště (Novohradské hory a jejich podhůří - putovní, nejen lidová architektura), r.2008 Č.Budějovice (Jižní Čechy), Prachatice (Jižní Čechy a Prachatický region). uzávěrka příštího (červencového ) vydání je SLÁNSKÝ LIST - zpravodaj Bořkova, Sutic, Nedvězí, Slané, Hořenska a Světlé. Vychází vždy první den v měsíci. Vydává a inzerci přijímá: OBEC SLANÁ, Slaná u Semil, tel.: Rediguje: Marta Valentová, Nedvězí 90, Slaná u Semil, mobil: , Navštivte také internetové stránky obce Slaná:

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) číslo 93. (6/2009)- ročník XI.- vydáno v pondělí 1.6.2009 Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí, až když na ně vzpomíná. SO Slaná Vás zve na: Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) 20. června 2009

Více

číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla

číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla 13. srpna 2011 od 8:30 hod. Kde: Slánský sportovní

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více