Kyselka 235/ Srov. Kisch 1902, s Gnirs 1933 a 1996, s Burachovič 1999, 80 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kyselka 235/ Srov. Kisch 1902, s. 355-366. Gnirs 1933 a 1996, s. 38-39. Burachovič 1999, 80 s."

Transkript

1 Kyselka První zmínka o tzv. Bukové kyselce pochází z roku 1522 z balneologického spisu dr. Václava Payera, lázeňského lékaře z Karlových Varů. Vyvěrá na severním úbočí vrchu Bučina, na tehdejším panství Stružná, původně zvané Kysibl (německy Giesshübl), severovýchodně od Karlových Varů. Pod Bukovou skálou (Buchstein) vznikla malá ves, která postupným vývojem získala označení Puchstein, a protože patřila ke Kysiblu, byla označována Giesshübl-Puchstein či Giesshübl-sauerbrunn. V roce 1687 povolil tehdejší majitel kysibelského panství, hrabě Heřman Jakub Černín, svým poddaným bezplatné čerpání pramene. Kolem roku 1790 již byla Buková kyselka stáčena a rozesílána v kameninových džbáncích. Pravidelný export posléze zavedl nový držitel panství, hrabě Johann Josef Stiebar z Buttenheimu v roce 1793, který zde vybudoval vedle pramene i palírnu kameninových džbánků. Poté, co v roce 1829 získal kysibelské panství Wilhelm von Neuberg, založil u zdejšího jímání pramenů malé lázně. V počátečním období lázní, v letech (1844) zde byly postaveny objekty lázeňského domu, syrovátkové léčebny, kolonáda a zájezdní hostinec. 171 Budova hostince, pozdější Lázeňská restaurace, byla menší než dnes. Původně ji tvořil jednopatrový objekt na čtvercovém půdorysu, zastřešený valbovou mansardovou střechou, připomínající tzv. lusthausy, budované na počátku 19. století v nedalekých Karlových Varech. Lázeňský dům nechal vybudovat hrabě Wilhelm von Neuberg, proto se mu říkalo Zámeček. Byl třípodlažní na obdélném půdorysu, zastřešený sedlovou či valbovou střechou. Hlavní vstupní průčelí bylo otočené směrem ke svahu symetricky umístěným vstupem a směrem k řece se ve spodním suterénu vycházelo do přilehlé zahrady. Jednotlivá patra byla oddělena kordonovou římsou, spodní suterénní podlaží bylo pročleněno pásovou rustikou. Zdůrazněné archivolty oken profilovanými půlkruhovými římsami propojenými do systému arkád, dodávaly objektu výraz tzv. obloukového stylu ( Rundbogenstil ), oblíbeného a hojně používaného v Karlových Varech od poloviny dvacátých let 19. století. Dispozičně byla původní budova Zámečku podélným trojtraktem se střední průběžnou chodbou zaklenutou pruskými klenbami a centrální halou. Vlevo 171 Srov. Kisch 1902, s Gnirs 1933 a 1996, s Burachovič 1999, 80 s. 235/

2 i vpravo od haly jsou dosud situovány místnosti zaklenuté pruskými klenbami na vyztužující pasy. Ve střední části dispozice prvního suterénu byl centrální trakt řešen jako sala terrena. Ve stejném období jako Lázeňský dům byla vybudována velká kolonáda. Stála u Lázeňské restaurace, kde byl prostor upraven jako drobná piazetta. Kolonáda byla obdélná stavba, směrem ke korzu byla otevřená majestátním sloupovím v toskánském řádu a na straně k silnici byla uzavřená plnou zdí jako klasická řecká stoa. Jednoduchý architráv nesl uprostřed stupňovitou přímou atiku, za níž se zvedala nízká valbová střecha. V interiéru byla stěna členěna sledem toskánských pilastrů. Dřevěný strop s výraznými stropními trámy a fabiony vytvářel představu mělkých zrcadlových kleneb. Podlaha byla původně vysypána pískem a kolonáda sloužila k promenádám lázeňských hostů. Na konci 19. století již byla kolonáda vydlážděna a využívána k posezení jako zahradní restaurace. Severní část byla vydělena druhotně vyzděnou příčkou a sloužila jako malá herna. Nad hlavním pramenem Bukové kyselky stál původně pavilonek ve formě kruhového glorietu. Sloupy v toskánském řádu nesly architráv s výrazným zubořezem (kapkami guttae) a nízkou báň, která byla v horní části prolomena otevřenou sloupkovou lucernou, zastřešenou zvonovitou stříškou s ponechaným volným vrchlíkem. Je to obdobný princip, který chtěl použít Wenzl Stöhr na úpravu Fischerova chrámku nad pramenem Hygieia v Karlových Varech. Způsob zastřešení s lucernou je podobný i Stöhrovu Luisiinu pavilonu ve Františkových Lázních. Kdo byl autorem stavebního plánu pavilonu v Kyselce, ovšem nevíme, je možné, že jím mohl být i zmiňovaný krajský inženýr Wenzl Stöhr. Přilehlé svahy byly upraveny romanticky vedenými cestičkami s výhledy na řeku Ohři. Jinak zůstávala většina údolí ještě nezastavěná. Poté, co se dne 23. srpna 1852 přijel do Kyselky podívat z Karlových Varů řecký král Otta I., bylo na jeho počest hlavní zřídlo v Kyselce pojmenováno jeho jménem pramen krále Otty a postavena nová kolonáda. Dne 23. září 1853 byla kolonáda Ottova pramene slavnostně otevřena. V roce 1862 byl vedle kolonády Ottova pramene postaven i nový lázeňský dům. Novou kolonádu měl vyprojektovat stavitel Bernhard Grueber. 172 Nejvýznačnější vývoj Kyselky nastal roku 1867, poté co si prodej kysibelské kyselky pronajal od hraběte z Neubergu obchodník s karlovarskou minerální vodou Heinrich Mattoni ( ). V roce 1873 pak Mattoni Kyselku od nového majitele panství hraběte Heřmana Černína zakoupil a současně se zvýšením vývozu zahájil novou velkorysou výstavbu. 173 V první fázi budování nových provozních a lázeňských budov v Kyselce se nechává stavebník i jeho stavitelé unést čarokrásným romantickým údolím řeky Ohře a budují zde, na sluncem zalitém místě, evokaci homérovského Elysia. Při vstupu 172 Burachovič 1999, s. 46. Sám hrabě Neuberg zmiňoval architekta Gruebera. Za tuto informaci děkuji PhDr. Stanislavu Burachovičovi. 173 Srov. Zeman 2008, s Burachovič Zeman 2012, 72 s. 236/

3 do údolí byla vybudována malebná ruina umělá zřícenina brány, kterou musel každý návštěvník projít nebo projet. Stavby v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století, u nichž zatím neznáme autory, vycházely svým použitím hrázděného zdiva s dekorativními tesařskými konstrukcemi štítů, lodžií, rizalitů či vikýřů, s ozdobně vyřezávaným zábradlím balkonů a prken ve štítech, z motivů vernakulární architektury romantického švýcarského prostředí. Stejně tak byly dále v oblibě romantické anglické motivy, které jsou v Kyselce patrné, když kolem roku 1885 nechal Heinrich Mattoni provést přístavbu Lázeňské restaurace do pravidelné symetrické dispozice v duchu anglické předměstské vily (cottage). V průběhu sedmdesátých let 19. století byla na nábřeží řeky Ohře vytvořena promenáda, vycházející z parkově upraveného prostoru před Lázeňskou restaurací a kolonádou. Na korzu nemohla chybět ani tradiční meteorologická stanice a barometr. Podél řeky vyrostla souvislá zástavba provozních a lázeňských budov. Nejprve byla mezi lety postavena budova rozesilatelství minerální vody, zvaná později Jindřichův dvůr. Na počátku devadesátých let 19. století byl objekt Jindřichova dvora architektonicky upraven vídeňským architektem Karlem Haybäckem. Vedle Jindřichova dvora nechal postavit Heinrich Mattoni objekt Švýcarského dvora pro ubytování lázeňských hostů. Na místě přilehlého hrázděného objektu skladů z roku 1882 vyrostl během radikální přestavby v letech nový velký Kurhaus, později nazvaný podle manželky Heinricha Mattoniho Vilemínin dvůr ve stylu francouzské neorenesance. V letech nechal Mattoni přestavět starý Panský lázeňský dům Zámeček na svou vilu ve stylu vznosné francouzské renesance, od té doby nazývanou Schloss Mattoni. Vedle kolonády byl postaven hrázděný objekt Divadelního sálu (Konversationsaal) a drobný altánek ve švýcarském stylu. Na skalnatém srázu byla v roce 1884 postavena neorománská kaple sv. Anny, kterou financovala hraběnka Anna Nostitz-Rieneck. Za skalnatým srázem rozložil Heinrich Mattoni u vývěru pramenů lázeňský areál, kde byl v letech postaven Vodoléčebný ústav (Kalt- Wasserheilanstalt, později správní budova stáčírny KMV Mattoni), a v letech nad Alžbětiným pramenem Pitná hala (Trinkhalle). V lesním zákoutí stálo dále inhalatorium a stáčírna pramene František Josef, na kterou navazoval velký objekt skladů. Pod skálou byl postaven v letech dům zvaný Stallburg, navazující na provozní budovy v údolí, zvané dnes Správa lázní. Na svahu stojí ještě další stáčírna Löschnerova pramene, postavená podle projektu karlovarského architekta Alfréda Bayera v roce 1907 ve švýcarském stylu, kam vedla lanová dráha z údolí. Na protějším levém břehu Ohře byla vystavěna vilová čtvr. Prosluněné místo nazývané Poloostrov (Halbinsel) se k takovéto zástavbě přímo nabízelo. V roce 1878 byla postavena Villa Bohemia čp. 25, v roce 1881 Villa Hungaria čp. 26, v roce 1883 Villa Austria čp. 28 v antikizujícím stylu a v roce 1892 Villa Imperial čp. 29 v italizujícím romantickém stylu. Vily sloužily k sezónnímu ubytování lázeňských hostů. Na projektech se zřejmě podíleli významní karlovarští stavitelé Emanuel Grimm, Konrad Eckle a vídeňský architekt Karl Haybäck. 174 Lázeňské prostředí bylo cíleně utvářené v přírodně krajinářských formách a pojímáno jako léčivé. V roce 1900 čítaly lesní promenády kolem Kyselky několik desítek kilometrů cest v čarokrásné přírodě. Na exponovaných místech a často skalních výchozech byly vybudovány vyhlídkové body s dřevěnými altánky a sedátky. Na vrchu Bučina byla zbudována i drobná kamenná rozhledna. U řeky pak byly vybudovány sluneční lázně s možností plavby na lodičkách, ke sportu sloužil tenisový kurt i hřiště pro kriket. 174 Srov. Zeman Černý Horváthová Rund 2010, s /

4 V roce 1901 byla postavena podle projektu architekta Karla Haybäcka ještě budova Centrálních skladů a pekárna Villa Saxonia s romantickým hrázděním. Export kysibelky začal vlivem obchodní politiky firmy Mattoni po roce l867 růst. V roce l869 činil export 33l 449 lahví, kolem roku 1880 se pohyboval kolem 3 milionů lahví ročně, v roce 1901 čítal již 9 milionů lahví. Po roce 1989 byly bývalé Mattoniho závody přeměněny na akciovou společnost s názvem Karlovarské minerální vody. Ale lázeňský areál se po neš astné privatizaci lázní v roce 1992 postupně dostával na samý pokraj zkázy. Dnes se ovšem začaly jednotlivé objekty opravovat, takže se zdá, že se již opět blýská na lepší časy kdysi slavných Lázní Kyselka. /LZ Základní literatura/ Burachovič, Stanislav, Mattoni a Lázně Kyselka. Karlovy Vary Burachovič, Stanislav Zeman, Lubomír, Hvězdné nebe nad Kyselkou. Loket Geschichte der Firmen Mattoni Giesshübl-Sauerbrunn Geschichte der Firmen Mattoni Giesshübl-Sauerbrunn Gnirs, Anton, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad. Prag 1933, München Kisch, Heinrich, Marienbad, Franzensbad, Töplitz-Schönau, Johannisbad, Liebwerda, Bilin, Gieshübl-Sauerbrunn, Krondorf, Neudorf. Prag, Haase Kysibl Kyselka u Karlových Varů, Perla v diadému Československa. Karlovy Vary Löschner, Josef, Der Sauerbrunn von Giesshübl in Böhmen, die König Otto-Quelle genannt. Karlsbad Zeman, Lubomír, Lázně Kyselka. Nové poznatky ze stavebního vývoje západočeských lázní. Dějiny staveb 2008, s Zeman, Lubomír (ed.) Černý Zbyněk Horváthová, Jana Rund Michael, Slavné vily Karlovarského kraje. Praha Zeman, Lubomír, Slavní architekti a stavitelé v Lázních Kyselka, aneb hvězdné nebe nad Kyselkou. Sborník muzea Karlovarského kraje 19/2011. Cheb 2011, s

5 1/ Lázeňská restaurace čp , 1872, 1885 Objekt Lázeňské restaurace byl postaven jako drobný zájezdní hostinec u vývěru pramene v letech péčí majitele kysibelského panství Wilhelma z Neubergu. Jednalo se o jednopatrový objekt na čtvercovém půdorysu, zastřešený valbovou mansardovou střechou. Kolem roku 1850 se zde uvádějí dva pokoje pro hosty, stáje a remíza pro povozy. Ve druhé stavební etapě v rozmezí let (1872) byl objekt rozšířen boční přístavbou na obdélném půdorysu, kolmou k původní stavbě. Dvoukřídlý objekt byl zastřešen sedlovými střechami s uplatněním výrazných dřevěných, dekorativně vyřezávaných prvků ve štítech. V interiéru se nacházel sál se zrcadlovou klenbou, který se zřejmě zachoval ještě z původního empírového domu, osvětlený trojicí velkých, obloukem ukončených otvorů na způsob arkád. Na sál navazovala drobná venkovní terasa s pergolou k posezení lázeňských hostů. Ve třetí stavební etapě kolem roku 1885 nechal Heinrich Mattoni provést přístavbu restaurace do pravidelné symetrické dispozice v duchu oblíbené anglické předměstské vily (cottage) s dekorativně vyřezávanými štíty. V podstatě se tehdy dotvořila stávající tvář objektu. K roku 1893 se zde uvádějí jídelní sály, kulečníkový pokoj a divadelní sál. V další etapě v průběhu dvacátých a třicátých let 20. století došlo k rozšíření hlavního sálu v severním rizalitu o přístavbu směrem k Jindřichovu dvoru na místě odstraněné pergoly. Tehdy však došlo k přepatrování hlavního sálu a z nově vytvořeného menšího sálu v patře se vcházelo na drobnou terasu nad přístavkem. Na počátku devadesátých let 20. století byla budova Lázeňské restaurace upravena na kancelářský objekt. /LZ 239/

6 2/ Mattoniho vila (původní Panský lázeňský dům) čp , F. Fellner a H. Helmer?, 1892 Karl Haybäck Poté, co prameny i lázně získal Heinrich Mattoni, upravil také Zámeček, původní Lázeňský dům. K jihozápadnímu štítu byla přistavěna v první fázi přestavby, mezi lety , hranolová věž s mansardovou střechou. V letech provedl Mattoni radikální přestavbu. Hmotu původního Zámečku zachoval včetně celkové vnitřní dispozice a přístavbami na severozápadní straně směrem k řece a k severnímu štítu jej celkově rozšířil. Směrem k silnici je objekt dvoupatrový, do svahu na straně k lesu jednopatrový, zastřešený valbovými střechami. Průčelí u silnice má v ose předsazen mohutný střední tříosý rizalit vystupující nad střechu o jedno podlaží a zastřešený grandiózní bání. Před něj ještě předstupuje dvoupodlažní půlkruhový rizalit ukončený balkonem s balustrádou. V ose půlkruhového rizalitu je situován vstup do druhého suterénu s tarasní eskarpou vyzděnou z kyklopského zdiva. Na severním nároží je vysazen na dórském sloupu šestiboký věžovitý arkýř, zakončený vysokou šestibokou jehlancovou střechou. Fasáda spodního podlaží s eskarpou je členěna v přízemí pásovou bosáží. Zvýšené přízemí je odděleno kordonovou římsou a je členěno pásovou rustikou. Horní dvě podlaží rizalitu jsou členěna nárožními rustikovanými lisénami. Okna v přízemí jsou zasazena do edikuly s kanelovanými toskánskými

7 pilastry, nesoucími přímou nadokenní římsu s kladím, na kterém je zavěšena girlanda, okna v patře jsou zasazena do edikuly s polosloupky v kompozitním řádu, nesoucími kladí s trojúhelným frontonem. Kyma frontonu je navíc členěno palmetami. Okna ve středním rizalitu jsou ukončená půlkruhovým záklenkem lemovaným profilovanou šambránou se středním klenákem, vynášenou toskánskými pilastříky a nárožní arkýř má okna rámovaná polosloupky v ionském řádu. Ze severovýchodního štítového průčelí vystupuje střední tříosý rizalit, ukončený terasou. Okna v přízemí rizalitu jsou obdélná, rámovaná rustikovanými toskánskými pilastry s kladím, okna v patře jsou ukončena půlkruhovým záklenkem, v bočních stranách jsou zasazena do serliovského (palladiánského) oblouku s korintskými pilastry. Na čelní stěně je okno ve střední ose doprovázeno v bočních osách nikami s mušlemi v konchách. Ve cviklech jsou vloženy reliéfy putti, symbolizující lázeňství, lékařství a blaženost. Nároží jsou zde doplněna sdruženými pilastry v kompozitním řádu. Korunní konzolová římsa doplněná zubořezem a vejcovcem nese nadezdívku členěnou balustrami, střední osy věžice jsou vygradovány do vikýřů se segmentovými frontony. Před boční pilastry vikýřů jsou osazeny mužské busty v renesančním odění. Mohutná skružová střecha, báň, nesla ve vrcholu nad profilovanou římsou dekorativní mříž a završena byla vysokou hrotnicí. Nad centrální částí jihovýchodního traktu má vila prosklenou střechu pro osvětlení střední haly. Hlavní vstup do objektu je situován ve střední ose průčelí k lesu, krytý zasklenou markýzou. Vstup ukončený půlkruhově s profilovanou šambránou nese na středním klenáku erb Heinricha Mattoniho. V rámci Mattoniho přestavby byly upraveny i interiéry objektu. Vpravo i vlevo od vstupní haly zůstaly místnosti klenuté pruskými klenbami na vyztužující pasy a v přistavovaném traktu směrem k silnici je sestava plochostropých pokojů s velkou centrální jídelnou v půlkruhovém rizalitu. Podhled vstupní haly i pruské klenby navazujících místností, které byly původně dekorovány pouze iluzivním barevným rámováním, byly nově opatřeny štukovým dekorem se zubořezem a vejcovcem, s vyžlabenými rohy a kruhovými terčíky ve střední části pásů. Kamenné sloupy vstupní haly byly opatřeny iluzivním fládrováním a stěny šablonovou výmalbou s tapetovými vzory. Nově provedené úpravy stropů včetně fabionů byly bohatě barevně řešené s novorenesančními rozvilinami, doplněné zlacením. V suterénu zůstala kuchyně a velký klenutý kvelb. Zachovala se zde i původní sala terrena. Do patra objektu se vstupuje po schodišti v polygonální věži. V prvním patře je dispozice obdobná jako v přízemí, podélný trojtrakt u vstupního průčelí obsahuje střední průběžnou chodbu, v centrální části rozšířenou v halu s průhledem galerie do druhého patra, prosvětlenou světlíkem, původně s vitráží. Kdo byl autorem projektu podoby vznosné francouzské neorenesance, nevíme. Zachovaly se pouze kopie stavebních plánů s pohledy fasád, které vypracoval místní stavitel Anton Mick v červnu Podle formálního rozboru architektury lze vážně spekulovat o účasti slavného vídeňského ateliéru architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Právě z tohoto období, z roku 1887, pochází návrh F. Fellnera a H. Helmera na objekt velké pitné haly Alžbětina pramene s obdobnou bání, jako nese střední rizalit Mattoniho vily či kupříkladu Císařské lázně (Lázně I) v Karlových Varech od stejných architektů. Oktogonální schodiš ovou věž Mattoniho vily přistavěl až v roce 1892 další význačný architekt z Vídně, Karl Haybäck. Mattoniho vila tím nabyla ráz italizující vily s asymetricky umístěnou věží. /LZ 241/

8 3/ Jindřichův dvůr zasilatelství minerální vody čp , Karl Haybäck Objekt Jindřichova dvora nechal postavit Heinrich Mattoni mezi lety , jako zasilatelství stáčené minerální vody Kysibelky. Jednalo se o jednopatrový objekt na obdélném půdorysu, zastřešený sedlovou střechou. Ve střední ose byl vyzdvižen lodžiový arkýř s dřevěnou vyřezávanou konstrukcí, vygradovaný dřevěnou hranolovou hodinovou věžičkou. Ve druhé stavební etapě, na počátku devadesátých let 19. století, byl objekt Jindřichova dvora architektonicky upraven vídeňským architektem Karlem Haybäckem. V zimním období byla přistavěna k jihozápadnímu nároží dominantní hranolová věž s hrázděnou nástavbou, zastřešená zvonovitou střechou s lucernou. V nice nárožní věže byla umístěna plastika dívky s amforou, z které vytékal proud vody, symbolizující zdejší prameny. Později sem byla osazena busta význačného lázeňského lékaře Josefa Löschnera. V horní části věže byl mezi iluzivním hrázděním namalován erb Heinricha Mattoniho. Dnešní podobu získala budova následně v letech Dlouhá fronta uličního průčelí byla doplněna mělkými nárožními rizality, vrcholícími polovalbovými štíty s dekorativně vyřezávanými konstrukcemi, vyrůstajícími nad úroveň hlavní střechy objektu. Pravý (jižní) rizalit je tříosý, levý (severní) čtyřosý s iluzivní hrázděnou půdní nadezdívkou. Na místo hodinové věžičky v ose uličního průčelí byla vysazena dřevěná konstrukce arkýře s vyřezávanými sloupky a konstrukcí polovalbového štítu. Objekt tak byl přizpůsoben ostatním stavbám lázeňského a provozního areálu v Kyselce. Přízemí objektu sloužilo pro mytí lahví a sklad prázdných lahví, v patře byly kanceláře. V období mezi dvěma světovými válkami se v přízemí vybudovaly lázeňské kabinky a v patře pokoje. /LZ 242/

9 4/ Švýcarský dvůr čp , 1888 Emanuel Grimm, Anton Mick? Objekt Švýcarského dvora nechal postavit Heinrich Mattoni mezi lety pro ubytování lázeňských hostů, jichž tady v tuto dobu notně přibývalo. Jednalo se o jednopatrový objekt na obdélném půdorysu, zastřešený sedlovou střechou. Jeho dlouhé uliční průčelí bylo pročleněno mělkým středním rizalitem s lodžiovým balkonem. Patro bylo vyzdviženo z hrázděné konstrukce se zavětrováním výplní ondřejskými kříži protáhlými na celou výšku patra podle vzoru frankofonních oblastí Švýcarska. V roce 1883 proběhly v domě určité drobné úpravy. Ve druhé stavební etapě byla v roce 1888 provedena celková přestavba objektu s dostavbou velké lodžie v patře, patrně podle plánů Emanuela Grimma a Antona Micka. Tehdy získal objekt dnešní charakteristickou podobu. V přízemí se nacházely kanceláře, vrátnice s domovní správou, lázeňská knihovna a pošta. V patře pak byly pokoje k ubytování. V roce 1915 byla v přízemí otevřena ordinace lázeňského lékaře a zřízena vodoléčba. /LZ

10 5/ Vilemínka Vilemínin dvůr, Curhaus čp. 47 Emanuel Grimm 1882, Na místě současného objektu Vilemínky stál od roku 1882 velký objekt skladů ( Lagerhaus ) s hrázděným patrem, který byl v letech přestavěn na velký Kurhaus Lázeňský dům, zřejmě podle projektu karlovarského stavitele Emanuela Grimma. Dvoupatrový dům postavený zhruba na čtvercovém půdorysu o deseti osách sdružených oken uličního průčelí, s vyčleněnou stejně vysokou dvouosou nárožní věžicí, situovanou nad průjezdem do dvora, dostal podobu vznosné italské neorenesance. Desetiosé průčelí je pročleněno mělkým středním, šestiosým rizalitem, před nějž předstupuje trojosý jednopatrový rizalit s otevřenou lodžií v prvním patře, sloužící i jako balkon pro druhé patro. Přízemí objektu je členěno 244/

11 pásovou bosáží v omítce, kordonová římsa dělící přízemí a patro je profilovaná, kyma klasické ionské s vejcovcem, a na kladí římsy jsou doplněny drobné rozetky. V prvním patře je již omítka v plochách hladká, nároží i hmota věže je zdůrazněna přepásanými pilastry s diamantovou výplní v kladí kordonové římsy. Kladí na věži má pod kordonovou římsou uplatněn motiv květinového pásu přepásaného stuhami. Obdélná okna jsou zasazena do štukových profilovaných šambrán, s trojúhelnými frontony vynášenými volutovými konzolami. V kladí je osazen vlys vavřínové girlandy s kartuší nesoucí literu M. Do frontu byla vložena mušle s palmetovými výhonky. Kyma frontonu je ionské, zdobené palmetami. Lodžie je nesena čtyřmi pilíři s ionským podvalkem, na místo hlavice doplněných motivem mušle s palmovými výhonky. Zábradlí je tvořeno balustrádou, strop lodžie s třemi travé cihelných neckových kleneb, nesených podélnými ocelovými nosníky položenými na pilíře a přízední pilastry stejného architektonického výrazu. Horní část lodžie tvoří balkon s plnou atikovou zídkou, profil římsy je doplněn květinovým dekorem přepásaným stuhami, stejně jako v kladí kordonové římsy věže. Druhé patro věže má nároží flakováno toskánskými pilastry. Korunní římsa je konzolová se zubořezem, v kladí jsou v metopách vloženy girlandy, na ploše středního rizalitu festony nesené přiklekávajícími andílky. Podvalek (kyma) ionské s vejcovcem. Střední rizalit pak vrcholí přímou atikovou zídkou rozčleněnou vpadlými obdélnými poli na tři díly. Objekt je zastřešen poměrně nízkou valbovou střechou se středním světlíkem, nárožní věž byla završena mohutnou kupolí, mansardovou bání, se sedlovými středními vikýřky, propojenými nad korunní římsou balustrádou. V současné době je báň propadlá do interiéru druhého patra věže. Přízemí nového Kurhausu bylo vyhrazeno pro provoz stáčírny minerální vody, kde se naplněné lahve uzavíraly korkovou zátkou. Kromě balneoprovozu zde byla Lázeňská kancelář (Kurbüreau) a pošta. Dispozice patra je tvořena kolem ústřední schodiš ové haly s volným středem pro světlík procházejícím až do podkroví, vynášeným dvojicí litinových sloupů. Na halu se napojují jednotlivé pokoje. Křížné uspořádání traktů s vložením koupelen ke každému z pokojů bylo na svou dobu značně pokrokové. V roce 1893 byla vedle Vilemínky postavena přízemní budova nových skladů podle projektu Karla Haybäcka, nahrazující původní skladové prostory, z nichž vyrostl Kurhaus. /LZ 245/

12 6/ Vodoléčebný ústav čp V letech nechal Heinrich Mattoni postavit u vývěru pramenů Alžběta a František Josef budovu Vodoléčebného ústavu (Kalt-Wasserheilanstalt). Jednopatrový dům na obdélném půdorysu je zastřešený sedlovou střechou. Jihozápadní i severovýchodní průčelí je pročleněno dvojicí dvouosých štítových rizalitů, mezi nimiž je ustupující průčelí, prolomené třemi velkými okenními otvory, kde byl v přízemí situován původní vstup. Štítové rizality jsou pročleněny bohatě profilovanými kordonovými římsami se zubořezem a ve vrcholech štítů je osazeno vyřezávané bednění. Mezi okna v patře je vložena hrázděná konstrukce s velkými ondřejskými kříži, které byly osazeny i do štítových rizalitů. V kladí pod profilovanými kordonovými římsami rizalitů byl umístěn nápis Sauerbrunnbaeder Wasserheilanstalt. Interiér prošel ve druhé polovině 20. století výraznými utilitárními úpravami, přesto zde lze ještě nalézt původní halu se schodištěm do patra a navazující lázeňské koupelny, z nichž se staly kanceláře. Lázeňský provoz nabízel ve své době koupelové kúry (ve studené vodě i v rašelině), cvičební terapii, léčbu chorob dýchacích cest i srdce. Za budovou Vodoléčebného ústavu, u jihovýchodního nároží, byla postavena třípodlažní hranolová věž zastřešená stanovou střechou, která sloužila jako rezervoár vody pro lázeňský provoz. I ona byla dekorována iluzivním hrázděním. Vedle věže stával velký komín, sloužící nepochybně pro slatinné lázně. K vlastnímu lázeňskému provozu patřilo také inhalatorium speciální pavilon, stojící nedaleko Vodoléčebného ústavu vedle pramene císaře Františka Josefa a sloužící pro vdechování teplé páry sycené výtažkem z jehličí. /LZ

13 7/ Pitná hala (Trinkhalle) dnešní kino čp. 33 F. Fellner a H. Helmer Nad Alžbětiným pramenem byla vybudována v letech Pitná hala (Trinkhalle) ve formách romantické švýcarské architektury. Autorem architektonického návrhu byl zřejmě vídeňský ateliér Fellner & Helmer. 175 Stavba na půdorysu řeckého kříže byla zastřešena valbovou střechou s velkou pavilonovou nástavbou, završenou bání s lucernou. V nárožích vyrůstaly ještě další dvě drobné věžičky s báněmi. Po stranách přiléhala k objektu nižší křídla původně s volnými lodžiemi. Hrázděná konstrukce stěn byla doplněna bohatě vyřezávaným dekorem štítů. Centrální prostor v interiéru byl otevřen do tamburu pavilonu v náznaku kupole. V souvislosti s novým jímáním pramenů byla stavba v roce 1907 přenesena na své současné místo v lázeňském parku na levém břehu Ohře a dnes slouží jako kino. /LZ 175 Burachovič, Stanislav Zeman, Lubomír, Hvězdné nebe nad Kyselkou, s. 28 a 33.

14 8/ Pavilon s kolonádou Ottova pramene čp. 74 Karl Haybäck Na základě architektonické soutěže na stavbu nového pavilonu nad Ottovým pramenem byla postavena nová kolonáda a pavilon v letech podle projektu vídeňského architekta Karla Haybäcka, a to s velkou excerpcí návrhů významných vídeňských architektů z architektonické soutěže, především Theodora Schreiera a Ernsta Lindnera, či Petera Paula Branga. 176 K obdélné přízemní kolonádě byl původně do volného nároží vložen dominantní Pavilon Ottova pramene. Pavilon je centrální stavba na čtvercovém půdorysu, v interiéru s okosenými rohy tvořícími tak vnitřní osmibokou dispozici. Vstup je umístěn ve sloupovém portiku na půlkruhovém půdorysu. Čtyři mohutné sloupy z načervenalého granitu s toskánskými hlavicemi vynášejí kladí ukončené pískovcovou atikou. Obvodový pláš pavilonu je obložen pískovcovými kvádry a členěn zdvojenými nárožními toskánskými pilastry s triglyfy v kladí. Zastřešení tvoří mohutná, dvouetážová helmice, polygonální báň, prolomená ve své spodní části širokými půlkruhovými výsečemi oken, původně s vitrážovými výplněmi. Interiér je náročně dekorován umělým mramorem (stucco lustro) s ionskými pilastry a nikami v rozích. Navazující kolonáda má velké okenní otvory flankovány sdruženými toskánskými pilastry a je ukončena zalamovanou atikou s pilířky s velkým dvouetážovým edikulovým štítem s nápisem FüLLHALLE, z jehož vrcholu shlížela rozkřídlená Mattoniho orlice. Přestavěn a architektonicky upraven do celkového kontextu stavby byl i původní lázeňský dům. Plató před kolonádou a pavilonem bylo ohrazeno balustrádou se slavnostním přímým schodištěm. Svah pod kolonádou byl romanticky upraven s kaskádami vodopádů, jezírek a jeskyní. V souvislosti s novým jímáním Ottova pramene došlo v roce 1910 k rozšíření pavilonu Ottova pramene a k jižnímu štítu pavilonu (který původně končil dnešní střední částí s kupolí a bání) byla provedena přístavba stejného architektonického výrazu, jako z druhé strany přilehlá kolonáda. 177 Architektonický projev zdůrazňuje honosnost a význam objektu, novobarokní pompéznost si zde podává ruku se secesní 176 Srov.: Zeman, Lubomír, Slavní architekti a stavitelé v Lázních Kyselka, aneb hvězdné nebe nad Kyselkou. Sborník muzea Karlovarského kraje 19/2011, Cheb 2011, s Geschichte der firmen Mattoni , rkp. Giesshübl-Sauerbrunn /

15 stylizací. Naprosto brilantní koncept programově manifestuje symbolický vztah k vídeňskému prostředí dvouetážová kupole pavilonu je replikou báně nad Michaelskou branou Hofburgu. Přes barokizující tvar kupole, secesní křivky stuh a vavřínových ratolestí, i přes modernisticky kubizující formy pylonů, pilířků či konzol, zůstává celkový charakter architektury zcela záměrně tradiční, antikizující, ve stylu nového klasicismu. /LZ

16 9/ Stáčírna Löschnerova pramene čp. 64 Alfréd Bayer 1907 Stáčírna Löschnerova pramene stojí v dominantní poloze nad údolím, ve kterém byl rozložen původně lázeňský provoz a od počátku 20. století pak Mattoniho továrna. Stavbu navrhl v roce 1907 karlovarský stavitel Alfréd Bayer jako Švýcarský dům s roubenou konstrukcí, zastřešený rozložitou sedlovou střechou alpského typu. Přesahující konzolovité nosníky a zhlaví stropních trámů vynášejí průběžný pavlačový balkon, rozložený nad celým přízemím čelního průčelí i nad severní boční stranou objektu. Dřevěné konstrukce v červeném nátěru mají zhlaví trámů dekorativně vyřezávané a polychromované zeleným, okrovým a červeným nátěrem. Balkon na severní straně doplňuje dvojice baňatých pilířků s výraznými sedly, které vynášejí průvlak a střechu objektu, čímž mění otevřený balkon v krytou lodžiovou pavlač. Vstup na balkon včetně přilehlého okna chrání pultová stříška vysazená na dřevěných konzolkách, krytá glazovanými bobrovkami v zelené barvě. Okna byla doplněna vyřezávaným okřídlím a uzavřena dvoukřídlými žaluziovými okenicemi. K jižnímu bočnímu průčelí je připojeno venkovní dřevěné dvouramenné schodiště do patra se zábradlím vyřezávaným ve formě baluster. Přesah štítu je vynášen kónicky přesahujícími zhlavími trámů. Okraj štítu byl dekorován okrajovými vyřezávanými prkny, které byly ve vrcholu štítu překřížené a ukončené nordickými draky. Rozložitá střecha je kryta pálenou glazovanou krytinou z tašek falcovek kaštanově červenohnědé barvy. Nad hlavním západním průčelím je vyzdvižena otevřená dřevěná zvonička, zastřešená jehlancovou stříškou krytou glazovanými bobrovkami v zelené barvě. Stejnými zelenými taškami byla kryta i stříška původního komínu. Přední dům ve švýcarském stylu byl provozní a v patře byl byt pro správce. Na něj se napojoval dopravní koridor a v zadní části se nacházela stáčírna a plnírna lahví. Nahoru k objektu vedla pozemní lanová dráha k přepravě beden s lahvemi se stočenou minerální vodou. Provozní pojezdový prostor lanové dráhy se označoval jako Bremshaus. Lanová dráha měla dvojici kolejí s Abtovou výhybkou. Dnes je stáčírna Löschnerova pramene již posledním provozním objektem s původním jímáním minerálního pramene zachovaným v prostoru bývalé Mattoniho továrny a zároveň i v celé Kyselce. /LZ 250/

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Nové Město pod Smrkem 14

Nové Město pod Smrkem 14 Nové Město pod Smrkem 14 Název objektu Jubilejní lázně císaře Františka Josefa Adresa Ludvíkovská č.p. 38 Nové Město pod Smrkem K.ú./parcela č. Nové Město pod Smrkem/st.p.č. 354/1 Architekt Stavitel Projekt

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum patro (2.N.P.) 174. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihu (z mezipodesty). 175. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihozápadu (z mezipodesty). 176. Patro, schodišťová hala

Více

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049 . Teplice - Šanov 10 Název objektu Kino Olympia č. p. 1049 Adresa Teplice v Čechách 415 01, Masarykova třída č. p. 1049 K.ú./par. č. k.ú. Teplice, p. č. 1015/1 Architekt Stavitel Rudolf Bitzan ing. Josef

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Nová Horka Nová Horka

Nová Horka Nová Horka Zámek NOVÁ HORKA Od Žerotínů přešlo léno na Annu Marii Cetryšovou z Kynšperka. Roku 1554 postoupila Anna Marie statky Neuhibl svému manželovi Hanuši Haugvicovi z Biskupic, který je držel do roku 1561,

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

V Praze dne 11. srpna 2011. Věc: Prohlášení budovy ŽST Karlovy Vary Horní nádraží za nemovitou kulturní památku

V Praze dne 11. srpna 2011. Věc: Prohlášení budovy ŽST Karlovy Vary Horní nádraží za nemovitou kulturní památku ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR The Association for the Coservation and Development of the Cultural Heritage in the Czech Republic Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1, IČ: 22838721,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉŘE, LÁZEŘSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 110/KR/11-10

Více

Lomnice nad Popelkou 10

Lomnice nad Popelkou 10 Lomnice nad Popelkou 10 Název objektu Dům úřednictva firmy P. A. Šlechta a syn čp. 886 Adresa Bezručova čp. 886 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1117 Architekt Rudolf

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor správní a vnitřních věcí Oddělení školství a památkové péče Masarykovo náměstí 143, Blovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor správní a vnitřních věcí Oddělení školství a památkové péče Masarykovo náměstí 143, Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor správní a vnitřních věcí Oddělení školství a památkové péče Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice VÁŠ DOPIS ČJ: ZE DNE: SPIS.ZN: SZ MUBlov 2564/10/7 Č.J.: MUBlov 2564/10/OŠ/Run

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Informační listy k prodeji závodu dlužníka Zámek Mostov, s.r.o.

Informační listy k prodeji závodu dlužníka Zámek Mostov, s.r.o. LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA Informační listy k prodeji závodu dlužníka Zámek Mostov, s.r.o. Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, insolvenčního správce v insolvenční

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J areálu v katastrálním území Mařenice, obci Mařenice, v katastrálním území Naděje, obci Cvikov.

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J areálu v katastrálním území Mařenice, obci Mařenice, v katastrálním území Naděje, obci Cvikov. I N F O R M A C E k nabídkovému řízení na P R O D E J areálu v katastrálním území Mařenice, obci Mařenice, v katastrálním území Naděje, obci Cvikov. Předmět prodeje: - st.p.č. 228/1 o výměře 1956 m 2,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2. ÚDAJE O STAVU OBJEKTU, O STAV. POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 3 5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 5

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2. ÚDAJE O STAVU OBJEKTU, O STAV. POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 3 5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 5 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2 2. ÚDAJE O STAVU OBJEKTU, O STAV. POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 3 3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 4 4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH

Více

Seminární práce výtvarná výchova. Zámek Citov

Seminární práce výtvarná výchova. Zámek Citov Seminární práce výtvarná výchova Zámek Citov Eva Procházková V Brodku u Přerova, 3.B 6.6.2005 ÚVOD V této práci jsem se rozhodla psát o citovském zámku. Téma jsem si vybrala, protože bych později chtěla

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

Kolonády v západočeských lázních

Kolonády v západočeských lázních Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 159 Kolonády v západočeských lázních Lubomír Zeman Mezi stavby, náležející vedle lázeňských domů, kde se podávají lázeňské kúry, neodmyslitelně k lázeňskému

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O Městský úřad Votice Odbor životního prostředí a památkové péče Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX001IV14* MVOTX001IV14 Číslo jednací: 7523/2013/ŽP-Ko Spisová značka: 1462/2013/ŽP-Ko Telefon: 317830132

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 5,07m 2,77m 5,07m 2,4m 20,73m 4,45m 7,4m 8,88m 3,52m 2,27m pozemek stavebníka původní objekt RD rekonstruovaná část přístavba nová 6,22m

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Prosinec 2012 Stránka 1 Obsah: 1. Historie objektu - stavebně historický průzkum.. 3 2. Majetkové poměry k objektu. 4 3. Využití objektu v minulosti.. 5 4. Restaurace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12 Č elakovske ho sady 432/12 SVJ Společenství vlastníků Čelakovského sady 432, Praha 2, Vinohrady předseda: MUROM a.s. Správce: DaK s.r.o, Belgická 32, Praha 2 Měsíční příspěvek do domovního fondu je 20,-Kč/m2

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila Ústí nad Labeme 40 Název objektu Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa Ústí nad Labem - Centrum, Na Schodech 4, č. p. 1535 K.ú./parcela č. Architekt St. p. č. 2383 Hartwig Fischel, Vídeň Stavitel

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více