Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období)"

Transkript

1 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. CZ.1.07/1.1.00/ Žadatel: Univerzita Karlova v Praze

2 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. CZ.1.07/1.1.00/ Žadatel: Univerzita Karlova v Praze ISBN

3 Milý páťáku, připravili jsme pro tebe další ze sešitů čtenářské gramotnosti. Můžeš si v nich vyzkoušet, jak dobře rozumíš, o čem vlastně čteš, a také to, jestli umíš o přečteném textu přemýšlet. Přejeme ti, aby se ti to dařilo a práce tě bavila. Tento sešit patří. Do rámečku nalep svoji fotku, namaluj se, nebo popros někoho, aby tě namaloval. Nebo můžeš namalovat něco, co je pro tebe typické, např. věc, symbol, situace atd. CZ.1.07/1.1.00/

4 Úloha 1 Barvy První úkol budeš vypracovávat postupně, takže zcela splněný bude vlastně až jako poslední. Každá šipka je totiž symbol jednoho z patnácti následujících úkolů. Když úkol splníš, vybarvíš jeho šipku podle toho, jak tě práce na úkolu bavila a těšila. Potřebuješ jen dvě pastelky červenou a modrou. Červená znamená: bavilo mě to hodně, modrá: nebavilo mě to vůbec. Když vybarvíš šipku napůl červeně a napůl modře, znamená to, že i tebe úloha bavila jen tak napůl. Zkrátka čím větší část šipky bude červená, tím byla úloha pro tebe zajímavější a zábavnější.. Úloha 1 Barvy Úloha 2 Frantík a Bočan Úloha 3 Sestavení příběhu Úloha 4 Otázky Úloha 5 Výlet Úloha 6 Citáty Úloha 7 Inzeráty Úloha 8 Včely Úloha 9 Reportér Úloha 10 Infocentrum Úloha 11 Jízdní řád Úloha 12 Kostky Úloha 13 Plánek Úloha 14 Panenka Úloha 15 Co umím zjistit Pokud už máš šipky vybarvené, a tato stránka je více do červena než do modra, velmi nás to těší a budeme rádi, když i do budoucna budeš o tom, co čteš, přemýšlet. CZ.1.07/1.1.00/

5 Úloha 2 Frantík a Bočan Přečti si pozorně následující úryvek a pak pracuj s úkoly. Frantík je pomocník v obchodě pana Bočana. Před chvílí se na něj pan Bočan neprávem rozzlobil a Frantík natruc odešel z obchodu. Frantík se zastaví na okraji chodníku. Tam se obrátí a dívá se na Bočanův krám. Hokynář za ním nevyběhl, jak očekával. Kdyby vyběhl, bylo by to ovšem také tak. Frantík si z jeho vyhrůžek a hněvu dělá jako z loňského sněhu. Teď hokynář zaleze do svého bytu za krámem a bude ještě chvíli nadávat a dosvědčovat si se svou ženou, že krom nich dvou jsou všichni lidé zlodějská sebranka, která by všechno chtěla zadarmo. Jeho žena není o nic lepší než on sám. Celý jejich byt je kuchyňka za krámem, kde vaří, jedí a spí. Ačkoliv mají tři domy a vilu za Prahou, nechtějí ani slyšet o pořádném bytě. Raději vybírají činži*, aby hromada jejich peněz byla stále větší. Ukázka vybrána z knihy Václav Řezáče Poplach v Kovářské uličce, 1981 * ČINŽE je starší slovo, znamená NÁJEM. Jsou to peníze, které lidé musí platit majiteli domu za to, že u něj bydlí. V následující tabulce je text o Frantíkovi a Bočanovi zkrácený. Navíc v něm části vět chybí a místo nich jsou čísla. Tvým úkolem je do textu místo čísel 1, 2, 3 dodat části vět, abys nezměnil/a význam původního příběhu. Tyto části vět nemusíš vymýšlet, jen je vybereš z nabídky pod textem u písmen (a, b, c, d). Pokud se hodí víc částí vět, napíšeš k číslům víc písmen. Frantík si z vyhrůžek a hněvu pana Bočana 1. Teď hokynář zaleze a bude ještě chvíli nadávat a 2, že krom nich dvou jsou všichni lidé zlodějská sebranka, která by všechno chtěla zadarmo. I když mají Bočanovi tři domy a vilu za Prahou, nebydlí tam. Raději 3, aby hromada jejich peněz byla stále větší. NABÍDKA VĚT: 1 a) dělá dost velké starosti, c) nic nedělá, b) nedělá žádné starosti, d) vezme ponaučení 2 a) přesvědčovat ženu, c) společně s ženou si stěžovat, b) lákat ženu, d) zlobit se na ženu 3 a) si nechávají platit činži, c) vybírají činži, b) platí činži, d) si berou od lidí činži ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

6 Úloha 3 Sestavení příběhu Zkus ještě jednou sestavit vyprávění o Bočanovi z pěti vět. Do prázdného čtverečku u vět UDĚLEJ KŘÍŽEK u jedné věty, kterou vybereš jako součást příběhu. Smysl vyprávění musí zůstat STEJNÝ. 1 Frantík myslel, že za ním Bočan vyběhne. NEBO Frantík se těšil, že za ním Bočan vyběhne. 2 Vadilo by mu to. NEBO Nevadilo by mu to. 3 Teď bude Bočan nadávat svojí ženě kvůli lidem. NEBO Teď bude Bočan se svojí ženou nadávat na lidi. 4 Jsou bohatí, i když bydlí v malé místnosti za krámem. NEBO Jsou dost chudí, protože bydlí jen v malé místnosti za krámem. 5 Rádi by se přestěhovali do svých domů, ale mají tam nájemníky. NEBO Nechtějí se přestěhovat do svých domů, protože takto mohou vybírat peníze od nájemníků. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

7 Úloha 4 Otázky Tvoji kamarádi si také přečetli úryvek textu o panu Bočanovi. Zkus pro ně vymyslet a napsat alespoň 3 otázky, aby na ně mohli odpovědět podle přečteného úryvku Můžeš vytvořit i další otázky: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

8 Úloha 5 Výlet A Petr se zítra chystá na výlet s rodiči. Rodiče mu řekli: Ačkoliv bude zítra nejspíš špatné počasí, pojedeme na ten výlet. Petr pak dědovi řekl to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekl Petr dědovi. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo moc hezké, na ten výlet pojedeme. B Aneta s babičkou se také chystají na výlet. Babička jí řekla: I kdyby zítra z nebe trakaře padaly, na ten výlet pojedeme. Aneta pak doma rodičům řekla to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekla Aneta rodičům. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. Bez ohledu na počasí zítra na ten výlet pojedeme. C Jana s kamarádkou si řekly: Zítra prý bude hezké počasí, a proto pojedeme na výlet. Jana doma rodičům řekla to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekla Jana rodičům: Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo moc hezké, na ten výlet pojedeme. D Skauti také plánují výlet. Říkají: I když se zítra očekává špatné počasí, pojedeme na ten výlet. Skaut Milan pak řekl své sestře to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou Milan řekl. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude podle předpovědi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo špatné, na ten výlet pojedeme. ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOM ÍÍNNKKUU Í CZ.1.07/1.1.00/

9 Úloha 6 Citáty V jedné z vět byla užita fráze I kdyby zítra z nebe trakaře padaly. Jaký má tato fráze vlastně smysl? Zakřížkuj správné vysvělení. Fráze se užívá pro zdůraznění toho, že zítra určitě nebude hezky. Ta fráze nedává moc smysl, ale zní originálně a legračně, proto se užívá. Fráze zdůrazňuje, že se na výlet pojede opravdu za každého počasí. Fráze je použita, aby bylo jasné, že je nesmysl jet zítra na výlet. Mezi lidmi kolují také různé citáty o lásce, o životě, o štěstí a různých dalších věcech. Jedním z nich je citát: Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Ten citát vlastně říká, že všechny události v životě člověka jsou šťastné. že štastný může být každý, kdo štěstí umí najít. že štěstí v životě mívá jen schopný člověk. že lidé mají štěstí podle různých událostí v životě. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

10 Úloha 7 Inzeráty Přečti si pozorně následující inzeráty, nalezené na internetu v nabídce zaměstnání: Inzerát 1 Ráno brzy vstát, udělat snídani, vypravit děti do školy, rychle ven do mrazu, čekat na autobus, mačkat se s naštvanými lidmi, stres v práci, ukřičený šéf a potom zase rychle domů, pro děti, uvařit, uklidit, zkontrolovat úkoly, vykoupat děti, přečíst pohádku a padnout u televize, abyste ráno zase mohli rychle vstávat... také je to VAŠE NOČNÍ MŮRA? ZMĚŇTE TO! Nabízím vám skvělou práci za skvělé peníze. Zašlete poplatek 500,- Kč a dostanete ode mě podrobné instrukce. Inzerát 2 Pro nově otevřenou prodejnu zdravé výživy přijmeme prodavače a prodavačky. Nástupní plat Kč. Práce na směny. Vítány jsou znalosti z oboru zdravé výživy. V případě Vašeho zájmu zasílejte své životopisy na Případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel.: Inzerát 3 JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 21. STOLETÍ! Nabízím vám hodně peněz za nenáročnou práci! Můžete si změnit celý život! Životní příležitosti přicházejí nečekaně!! Vyplňte dotazník se všemi Vašimi podrobnými osobními údaji, já Vás budu kontaktovat. Na který inzerát bys odepsal/a, kdybys hledal/a práci? Proč ano, nebo proč ne? Na inzerát 1 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE Na inzerát 2 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE Na inzerát 3 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOM ÍÍNNKKUU Í CZ.1.07/1.1.00/

11 Úloha 8 Včely Přečti si text o včelách a odpověz na otázky V úle žije mnoho tisíc včel, několik stovek trubců a obvykle jen jedna včelí matka. Matka je nejcennějším jedincem včelího společenství. Pečují o ni mladé včelky, kterým se říká včely mladušky. Ty ji krmí mateří kašičkou, čistí ji a olizují. Pečují také o nenarozené larvy včel a krmí je. Matka jako jediná včela klade oplozená vajíčka, ale dále se o plody nestará. Nevykonává ani žádné jiné práce. Když mladuška dospěje, stává se včelou létavkou a pak přináší do úlu pyl, vodu a nektar. Trubci v úle nepracují a včely je na konci léta vyženou. Ukázka vybrána z knihy L. Hanouska Začínáme včelařit, 1991 Podle čeho se včelky označují různě (např. včela mladuška, včela létavka, včelí matka)?..... Proč je matka pro včelstvo tak důležitá?..... Co by se stalo, kdyby v úle nebyla včelí matka?.. Co by se asi stalo, kdyby v úle nebyly včelky mladušky?.. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

12 Úloha 9 Reportér Pověz někomu dospělému (rodičům, babičce, dědovi, sousedovi aj.) o tom, co ses dozvěděl/a o včelách. Zahraj si na reportéra a zeptej se jich, co jim připadá zajímavé. Také od nich zkus zjistit, co dalšího ještě vědí o včelách. Komu jsem o včelách povídal? Která informace o včelách ho (ji) zaujala? Co nového jsem zjistil/a já? Kdo mi to řekl? Pokud nikdo dospělý nemá čas si tě vyslechnout, napiš, s kým jsi zkusil/a o včelách povídat a proč dospělý neměl čas. Jestliže dospělý nic dalšího o včelách nevěděl, napiš alespoň, koho jsi se ptal. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

13 Úloha 10 Infocentrum Představ si, že jsi pracovník/ice informačního centra a máš dát jednotlivým lidem některý z textů o Ještědu. Který text by mohl jednotlivé osoby zajímat a proč? Až texty přečteš, vyplň tabulku. Text A Dominantou Liberce je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný podivuhodnou siluetou horského hotelu a televizního vysílače. Stavba získala díky své originalitě mnohá ocenění, např. národní kulturní památka a stavba 20. století. Z vrcholu hory, kam se dostanete pěšky nebo kabinovou lanovkou, se naskýtá překrásný výhled do okolí. Na svazích najdete ideální podmínky pro letní a zimní sporty, proto Ještěd celoročně vábí mnoho turistů. Ukázka upravena dle publikace Liberec (Váš Průvodce), 2003 Text B Žil byl jednou jeden panáček, který se jmenoval Ještídek. Byl to pěkný nezbeda, rád si hrál, lyžoval a poznával nové věci. Cestoval po světě a jednoho dne navštívil naše město. Byla zrovna zima, všude kolem plno sněhu. Ještídek se proháněl po kopcích na lyžích a zalíbilo se mu tady tak, že se rozhodl zůstat. Vyšplhal až na samý vrchol kopce nad Libercem, a když viděl tu nádheru kolem, bylo rozhodnuto. Zůstane tady. Vzal si svoje nářadí a zanedlouho postavil na vrcholu Ještědu domeček stejný jako jeho klobouk. Od té doby se to místo nazývá Ještěd. Ukázka upravena dle publikace M. Knoblochové Ještěd, 2010 Text C Budova Ještědu slouží jak horskému hotelu, tak spojovacímu středisku vyššího stupně, zejména televizi. Projekt vypracoval SIAL Liberec (architektura Karel Hubáček, statika Zdeněk Patrman, interiéry Otakar Binar). Nová historie Ještědu se začala psát , kdy byl slavnostně položen základní kámen. Mimořádně obtížnou stavbu prováděly liberecké Pozemní stavby (stavbyvedoucí Oto Friml, po něm Josef Zapadlík). Současně probíhala rekonstrukce lanové dráhy. Nová moderní dominanta Ještědu byla slavnostně otevřena Ukázka vybrána z knihy Velká kniha o Liberci, 2003 (upraveno) CZ.1.07/1.1.00/

14 Tabulka turista osoba písme no* Proč by ho (ji)mohl zajímat právě tento text? student architektury babička s vnoučkem učitelka mateřské školy s dětmi tvůj spolužák historik *(Napiš písmeno A, B, nebo C) podle textu, který se pro danou osobu hodí ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

15 Úloha 11 Jízdní řád Představ si, že je krásný den, a ty chceš vyjet lanovkou nahoru na Ještěd a zpět dolů. Je úterý dopoledne, přesně půl jedenácté a pět minut. Zjisti, v kolik hodin jede nejbližší lanovka nahoru a kolik tě bude stát cesta. Máš k dispozici dva jízdní řády, které ti podají stejné informace. Použij libovolný z nich. kabinová lanová dráha - cable car Kabinen Seilbahn - kabinowa kolejka linowa (Horní Hanychov-Ještěd) Telefon na informace lanové dráhy je , webové stránky informace vám podáme na Jízda nahoru pro děti od 6 do 15 let, psa, kočárek stojí 40,- Kč, dospělá osoba 75,- Kč, přeprava jízdního kola je za 50,- Kč. Zpáteční jízdné pro děti od 6 do 15 let, psa, kočárek stojí 60 Kč, dospělou osobu 120,- Kč, jízdní kolo zpět nepřepravujeme. Lanovka z Horního Hanychova na Ještěd jezdí denně kromě pondělí v těchto časech: 9.00 hod, příjezd na Ještěd 9.04; 9,30, příjezd 9,34, 10,00, příjezd 10,04, 10,30, příjezd 10,34, 11,00, příjezd 11,04, 11,30, příjezd 11,34, 12,00, příjezd 12,04, 13,00, příjezd 13,04, 13,30, příjezd 13,34, následující spoje jezdí denně: H. Hanychov 14,00, příjezd Ještěd 14,04, 14,30, příjezd 14,34, 15,00, příjezd 15,04, 15,30, příjezd 15,34, 16,00, příjezd 16,04, 17,00, příjezd 17,04, 18,00, příjezd 18,04, 19,00, příjezd 19,04. Spoj v hod nejede v zimě od do kabinová lanová dráha - cable car Kabinen Seilbahn - kabinowa kolejka linowa (Horní Hanychov-Ještěd) stanice lanové dráhy Tel: , CENÍK - PRICE LIST - PREISLISTE - CENNIK od let, pes, kočárek, P, ZTP/P 40 Kč 75 Kč 50 Kč 60 Kč 120 Kč - A A A A A A A A A H. Hanychov 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 13,00 13,30 14,00 Ještěd 9,04 9,34 10,04 10,34 11,04 11,34 12,04 13,04 13,34 14,04 B H. Hanychov 14,30 15,00 15,30 16,00 17,00 18,00 19,00 Ještěd 14,34 15,04 15,34 16,04 17,04 18,04 19,04 VYSVĚTLIVKY:A - nejede v pondělí, B - nejede v zimě ( ) CZ.1.07/1.1.00/

16 MOJE ODPOVĚDI: Nejbližší lanovka nahoru jede v hodin. Cesta mě bude stát Kč. Kdyby se mnou jela maminka, její jízdenka by stála Kč. Kdybychom měli s sebou psa, zaplatili bychom za něj Kč. Kdyby nebylo úterý, ale pondělí, jeli bychom nahoru v.. hodin. Infomace jsem hledal/a v jízdním řádu č.... (doplň číslo jízdního řádu) Myslím si, že přehlednější je jízdní řád č.... (doplň číslo jízdního řádu), protože Jízdní řád č. je méně přehledný, protože ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

17 Úloha 12 Kostky Určitě znáš stavebnici s barevnými dřevěnými kostkami. Obsahuje kvádry a krychle. Když dvě krychle postavíš na sebe, jsou stejně vysoké jako postavený kvádr. Když kvádr leží, je stejně vysoký jako krychle. Kostky obsahují ještě mosty a stříšky. Když dáš vedle sebe 2 kostky, jsou stejně široké jako most. Stříška je špičatá, na tu už se nedá nic postavit. Malý Matyáš postavil z kostek hrad. Přečti si, jak hrad vypadá, a zkus ho pastelkami nakreslit přesně podle popisu. Matyášův hrad Uprostřed stojí kousek od sebe dva žluté kvádry. Vedle nich z každé strany je zelená kostka. Na kvádrech je postavený červený most. Na červeném mostě uprostřed stojí žlutá a na ní zelená kostka. Na zelené kostce je červená stříška. Dvě červené stříšky jsou také na zelených kostkách na krajích. Vezmi si pastelky a nakresli, jak vypadal Matyášův hrad. ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

18 Úloha 13 Plánek Přečti si dopis, který napsala Šárka kamarádce Kamile z vedlejšího městečka: Ahoj Kamčo, jsem moc ráda, že sis udělala čas a přijedeš (KONEČNĚ!!!) ke mně domů. Popíšu ti cestu: Autobus ti zastaví u mostu přes řeku. Přejdi most. Těsně podél řeky vede úzká cestička, půjdeš po ní kousíček po proudu řeky, až přijdeš k dětskému hřišti. Hned za ním odbočíš doleva přímo do naší ulice. Na pravé straně ulice stojí tři domy. Náš dům je ten třetí. Stojí uprostřed oplocené zahrady. Moc se na tebe těším Šárka P.S. Pro jistotu jsem Ti nakreslila ještě i plánek. Šárka však bohužel zapomněla slíbený plánek domalovat. Zvládl/a bys to ty? Zkus to. V plánku je křížkem označena zastávku autobusu. Domaluj: 1) cestičku, 2) dětské hřiště, 3) ulici, 4) domy, 5) Šárky zahradu a 6) Šárky dům. Všech 6 zakreslených údajů popiš slovy! Plánek řeka zastávka ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

19 Úloha 14 Panenka Žáci si ve škole povídali o organizaci UNICEF. Dozvěděli se, že mohou pomoci tím, že vyrobí panenku. Přečti si návod na výrobu panenky a slohovou práci žákyně Adélky. Potom odpověz na otázky pod textem. Panenka UNICEF návod na výrobu Nakresli obrys tělíčka panenky na dvojitě složenou látku bez vzorku. Látka může být bílá, růžová, žlutá, hnědá nebo černá, jako je odlišná barva kůže dětí na celém světě. Vystřihni přední a zadní díl tělíčka panenky a sestehuj oba díly k sobě. Vyplň tělíčko materiálem na vycpání (vata, odstřižky látek). Panenku obleč. Její oblečení může být typické pro zemi, ze které pochází, nebo ho zvol dle své fantazie. Namaluj nebo vyšij tvářičku oči, nos a ústa. Důležité! Panenka musí být nejméně 30 cm a maximálně 50 cm vysoká. Při výrobě nesmí být použity plasty, igelit, jedovaté barvy, knoflíky a jiné předměty, které malé děti mohou spolknout. Jak jsem vyráběla panenku UNICEF Ve škole jsme si povídali o panence UNICEF a já jsem si řekla, že ji vyrobím. Maminka mi vytiskla obrys tělíčka panenky. Babička mi dala růžovou puntíkatou látku. Látku jsem přeložila, obkreslila na ni obrys panenky a vystřihla ho. Tak jsem měla dva stejné díly, které jsem sešila k sobě a dovnitř nacpala vatu. Jako oči jsem přišila dva větší modré korálky. Pusu a nos jsem namalovala fixou na textil. Neměla jsem žádnou vlnu na vlásky, tak jsem nastříhala igelitový sáček na tenké proužky a našila na hlavičku. Panenka vypadala jako víla a moc se mi líbila. V kufříku jsem našla šaty mé malé panenky Hanky a panence UNICEF je oblékla. Byla jsem na svoji panenku hrdá. Dala jsem jí jméno Magda. Položila jsem ji na svůj penál do školy. Byla přesně stejně velká, takže ho měla jako růžovou postel. Ani se mi nechce ji odnést na radnici, kde panenky UNICEF sbírají. Panenku Magdu bohužel na radnici nemohli přijmout. Zkus napsat proč. Přečti si pozorně návod na výrobu panenky a popis Adélky, jak panenku vyráběla. Napiš všechny důvody, na které přijdeš. CZ.1.07/1.1.00/

20 1. důvod: další důvod: další důvod: další důvody: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

21 Úloha 15 Co umím zjistit Pokus se zjistit, co je to organizace UNICEF, a jak můžeš pomoci tím, že vyrobíš panenku. Při vypracování tohoto úkolu ti mohou pomoci rodiče, starší kamarádi nebo kdokoli jiný. CO JSEM ZJISTIL/A: ORGANIZACE UNICEF JE: KDYŽ VYROBÍM PANENKU, INFORMACE JSEM NAŠEL/NAŠLA (INFORMACE MI ŘEKL/ŘEKLA): S VYPRACOVÁNÍM TÉTO ÚLOHY MI POMÁHAL/A JAK MI POMOHL/A CO PRO MĚ UDĚLAL/A ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

22 Obsah Úloha 1 Barvy... 4 Úloha 2 Frantík a Bočan... 5 Úloha 3 Sestavení příběhu... 6 Úloha 4 Otázky... 7 Úloha 5 Výlet... 8 Úloha 6 Citáty... 9 Úloha 7 Inzeráty Úloha 8 Včely Úloha 9 Reportér Úloha 10 Infocentrum Úloha 11 Jízdní řád Úloha 12 Kostky Úloha 13 Plánek Úloha 13 Plánek Úloha 14 Panenka Úloha 15 Co umím zjistit CZ.1.07/1.1.00/

23 Poznámka Autorský tým pracovního sešitu uvítá jakoukoli zpětnou vazbu od učitelů, ale také žáků, rodičů i ředitelů škol. Své náměty, připomínky a komentáře nám prosím pište na ovou adresu: nebo Soupis použitých pramenů a citované literatury HANOUSEK, L. Začínáme včelařit. Praha : Zemědělské nakladatelství Brázda, ISBN KARPAŠ, R. a kol. Kniha o Liberci. Liberec: Dialog, KNOBLOCHOVÁ, M. Ještěd. Výstup projektu Liberec moje město Váš Průvodce. Liberec: Polygraf, ŘEZÁČ, V. Poplach v Kovářské uličce. Praha: Československý spisovatel, CZ.1.07/1.1.00/

24 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti Pracovní sešit pro žáky 5. ročníku ZŠ (podzimní období) Metodický sešit pro učitele k portfoliu pracovních listů je zveřejněn na Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012 ISBN CZ.1.07/1.1.00/

Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ

Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl

Více

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list

Osobnost - dědičné a vrozené Metodický list Osobnost dědičné a vrozené Metodický list práce s interaktivní tabulí rozdělení vlastností na vrozené a získané, rozhodnutí o dědičnosti práce se sešitem mé dobré a špatné vlastnosti, shoda se spolužáky,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 9. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Druháci a matematika VII. Násobíme, dělíme do 20

Druháci a matematika VII. Násobíme, dělíme do 20 Druháci a matematika VII Násobíme, dělíme do 20 1. Násobení 1. Vyznačte, jak děti stojí na hřišti. V kolika řadách stojí? V kolika stojí zástupech? Kolik je všech dětí na hřišti? Jak to vypočítáme? 2.

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs3/09 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Člověk a jeho svět Člověk

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Publikace je určena ke vzdělávacím účelům.

Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (jarní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ročník 7. č. 28 název

ročník 7. č. 28 název č. 28 název Včela medonosná anotace V pracovních listech se žáci lépe seznámí s významem včel pro člověka. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i

Více

e POMŮCKY Přesto, že dinosauři vyhynuli již před dávnou dobou, mnoho dětí je miluje! 1 Přehni karton na polovinu a na 2 Vystřihni dinosaura z obou

e POMŮCKY Přesto, že dinosauři vyhynuli již před dávnou dobou, mnoho dětí je miluje! 1 Přehni karton na polovinu a na 2 Vystřihni dinosaura z obou Přesto, že dinosauři vyhynuli již před dávnou dobou, mnoho dětí je miluje! Dinosauři jsou zpět! e POMŮCKY Zelený karton Růžový hedvábný papír Černý špičatý fix Nůžky Lepidlo 1 1 Přehni karton na polovinu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Včela medonosná Pracovní list číslo: 17 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vypracování: 1.5. 2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Odhalit záměr. 1. Připravte si malé papírky, které jste obdrželi od učitele. Pozorně vyslechněte učitelův úvod. Co se naučíte.

Odhalit záměr. 1. Připravte si malé papírky, které jste obdrželi od učitele. Pozorně vyslechněte učitelův úvod. Co se naučíte. Odhalit záměr Co se naučíte Naučíte se odhalovat záměry účastníků digitální komunikace. Naučíte se od sebe oddělit co druzí chtějí obsah komunikace a jak to říkají formu komunikace. Kolik máte času 45

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list společná práce s tabulí a samostatná do sešitu, náměty pro diskuzi - časová osa mého života, co jsem se naučil v mateřské školce, film mého života podklady

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Tento sešit patří: je členem oddílu: na pionýrské skupině:

Tento sešit patří: je členem oddílu: na pionýrské skupině: MLÁĎÁTKA Tento sešit patří: Místo pro vlepení fotografie je členem oddílu: na pionýrské skupině: Místo pro vlepení oddílové fotografie C1A Jméno mého vedoucího Doplň jméno oddílového vedoucího podle vzoru.

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (jarní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (jarní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (jarní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně.

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně. Ahoj kamarádi, v rukou držíte zimní vydání časopisu Noviny skřítka Knihomílka. Vezměte si tužku a pastelky a rovnou se můžete pustit do prvních úkolů. Věřím, že se u nové pohádky pobavíte a u bajky zase

Více

Pracovní sešit II. k hodnocení čtenářské gramotnos. Pracovní sešit pro žáky 2. ročníku ZŠ (II. období)

Pracovní sešit II. k hodnocení čtenářské gramotnos. Pracovní sešit pro žáky 2. ročníku ZŠ (II. období) Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnos Pracovní sešit pro žáky 2. ročníku ZŠ (II. období) Sešit vznikl jako výstup klíčové akvity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

knedle jedle vedle hnedle - nudle u Londýna slečna Fína meluzína bambulína - pavouk klobouk -

knedle jedle vedle hnedle - nudle u Londýna slečna Fína meluzína bambulína - pavouk klobouk - Pracovní list 4 Brukner, Josef. Klíč od království Slečna Fína Na zahradě u Londýna obědvala slečna Fína. Jak tu v trávě jedla knedle, slezl pavouk z blízké jedle, a sedl si právě vedle. A co milá slečna

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

v ČR je v současnosti zhruba 460 tisíc včelstev? Je to asi o 120 tisíc včelstev méně než před rokem, přičemž tento velký meziroční úbytek převážně zavinila varroáza. Počet včelstev se však snižuje dlouhodobě.

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo: Nejprve si pozorně přečti text. (Podtržených a tučně vytištěných slov si zatím nevšímej, vrátíš se k nim v průběhu testu.) Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-36

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

SLON. Spoj hlavu s trupem. Pak ze světlefialové plastelíny uválej čtyři tlustší a kratší válečky slonovy nohy.

SLON. Spoj hlavu s trupem. Pak ze světlefialové plastelíny uválej čtyři tlustší a kratší válečky slonovy nohy. SLON Vytvoř si vlastní zoologickou zahradu plnou exotických zvířat. Tohle je první obyvatel tvojí zoo slon africký! Zajímalo by tě, proč má slon chobot? Na troubení? Přesně tak! Troubí, když se mu něco

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Terénní tvary. Geomorfologie Hřebečského hřbetu PRACOVNÍ LIST

Terénní tvary. Geomorfologie Hřebečského hřbetu PRACOVNÍ LIST Autor: Mgr. Matěj Kunc I. stupeň Pracovní list 1A Terénní tvary PRACOVNÍ LIST ÚKOL č. 1 Pavouk má na končetinách pět názvů terénních tvarů. Tyto názvy jsou odvozeny od pojmenování určitých věcí a objektů.

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_12_INOVACE_162_Volný čas pohádková abeceda AUTOR: Mgr. Michaela Rychlá ROČNÍK: 2. DATUM: 20. 1. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA:

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 Třídy 5.B Milé děti, Přišlo k vám další číslo Všeználkových novin. Máme však pro vás jednu záhadu. V časopise najdete text, ve kterém se ukryla zvířata. Kromě schovaných zvířat,

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více