Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období)"

Transkript

1 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. CZ.1.07/1.1.00/ Žadatel: Univerzita Karlova v Praze

2 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. CZ.1.07/1.1.00/ Žadatel: Univerzita Karlova v Praze ISBN

3 Milý páťáku, připravili jsme pro tebe další ze sešitů čtenářské gramotnosti. Můžeš si v nich vyzkoušet, jak dobře rozumíš, o čem vlastně čteš, a také to, jestli umíš o přečteném textu přemýšlet. Přejeme ti, aby se ti to dařilo a práce tě bavila. Tento sešit patří. Do rámečku nalep svoji fotku, namaluj se, nebo popros někoho, aby tě namaloval. Nebo můžeš namalovat něco, co je pro tebe typické, např. věc, symbol, situace atd. CZ.1.07/1.1.00/

4 Úloha 1 Barvy První úkol budeš vypracovávat postupně, takže zcela splněný bude vlastně až jako poslední. Každá šipka je totiž symbol jednoho z patnácti následujících úkolů. Když úkol splníš, vybarvíš jeho šipku podle toho, jak tě práce na úkolu bavila a těšila. Potřebuješ jen dvě pastelky červenou a modrou. Červená znamená: bavilo mě to hodně, modrá: nebavilo mě to vůbec. Když vybarvíš šipku napůl červeně a napůl modře, znamená to, že i tebe úloha bavila jen tak napůl. Zkrátka čím větší část šipky bude červená, tím byla úloha pro tebe zajímavější a zábavnější.. Úloha 1 Barvy Úloha 2 Frantík a Bočan Úloha 3 Sestavení příběhu Úloha 4 Otázky Úloha 5 Výlet Úloha 6 Citáty Úloha 7 Inzeráty Úloha 8 Včely Úloha 9 Reportér Úloha 10 Infocentrum Úloha 11 Jízdní řád Úloha 12 Kostky Úloha 13 Plánek Úloha 14 Panenka Úloha 15 Co umím zjistit Pokud už máš šipky vybarvené, a tato stránka je více do červena než do modra, velmi nás to těší a budeme rádi, když i do budoucna budeš o tom, co čteš, přemýšlet. CZ.1.07/1.1.00/

5 Úloha 2 Frantík a Bočan Přečti si pozorně následující úryvek a pak pracuj s úkoly. Frantík je pomocník v obchodě pana Bočana. Před chvílí se na něj pan Bočan neprávem rozzlobil a Frantík natruc odešel z obchodu. Frantík se zastaví na okraji chodníku. Tam se obrátí a dívá se na Bočanův krám. Hokynář za ním nevyběhl, jak očekával. Kdyby vyběhl, bylo by to ovšem také tak. Frantík si z jeho vyhrůžek a hněvu dělá jako z loňského sněhu. Teď hokynář zaleze do svého bytu za krámem a bude ještě chvíli nadávat a dosvědčovat si se svou ženou, že krom nich dvou jsou všichni lidé zlodějská sebranka, která by všechno chtěla zadarmo. Jeho žena není o nic lepší než on sám. Celý jejich byt je kuchyňka za krámem, kde vaří, jedí a spí. Ačkoliv mají tři domy a vilu za Prahou, nechtějí ani slyšet o pořádném bytě. Raději vybírají činži*, aby hromada jejich peněz byla stále větší. Ukázka vybrána z knihy Václav Řezáče Poplach v Kovářské uličce, 1981 * ČINŽE je starší slovo, znamená NÁJEM. Jsou to peníze, které lidé musí platit majiteli domu za to, že u něj bydlí. V následující tabulce je text o Frantíkovi a Bočanovi zkrácený. Navíc v něm části vět chybí a místo nich jsou čísla. Tvým úkolem je do textu místo čísel 1, 2, 3 dodat části vět, abys nezměnil/a význam původního příběhu. Tyto části vět nemusíš vymýšlet, jen je vybereš z nabídky pod textem u písmen (a, b, c, d). Pokud se hodí víc částí vět, napíšeš k číslům víc písmen. Frantík si z vyhrůžek a hněvu pana Bočana 1. Teď hokynář zaleze a bude ještě chvíli nadávat a 2, že krom nich dvou jsou všichni lidé zlodějská sebranka, která by všechno chtěla zadarmo. I když mají Bočanovi tři domy a vilu za Prahou, nebydlí tam. Raději 3, aby hromada jejich peněz byla stále větší. NABÍDKA VĚT: 1 a) dělá dost velké starosti, c) nic nedělá, b) nedělá žádné starosti, d) vezme ponaučení 2 a) přesvědčovat ženu, c) společně s ženou si stěžovat, b) lákat ženu, d) zlobit se na ženu 3 a) si nechávají platit činži, c) vybírají činži, b) platí činži, d) si berou od lidí činži ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

6 Úloha 3 Sestavení příběhu Zkus ještě jednou sestavit vyprávění o Bočanovi z pěti vět. Do prázdného čtverečku u vět UDĚLEJ KŘÍŽEK u jedné věty, kterou vybereš jako součást příběhu. Smysl vyprávění musí zůstat STEJNÝ. 1 Frantík myslel, že za ním Bočan vyběhne. NEBO Frantík se těšil, že za ním Bočan vyběhne. 2 Vadilo by mu to. NEBO Nevadilo by mu to. 3 Teď bude Bočan nadávat svojí ženě kvůli lidem. NEBO Teď bude Bočan se svojí ženou nadávat na lidi. 4 Jsou bohatí, i když bydlí v malé místnosti za krámem. NEBO Jsou dost chudí, protože bydlí jen v malé místnosti za krámem. 5 Rádi by se přestěhovali do svých domů, ale mají tam nájemníky. NEBO Nechtějí se přestěhovat do svých domů, protože takto mohou vybírat peníze od nájemníků. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

7 Úloha 4 Otázky Tvoji kamarádi si také přečetli úryvek textu o panu Bočanovi. Zkus pro ně vymyslet a napsat alespoň 3 otázky, aby na ně mohli odpovědět podle přečteného úryvku Můžeš vytvořit i další otázky: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

8 Úloha 5 Výlet A Petr se zítra chystá na výlet s rodiči. Rodiče mu řekli: Ačkoliv bude zítra nejspíš špatné počasí, pojedeme na ten výlet. Petr pak dědovi řekl to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekl Petr dědovi. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo moc hezké, na ten výlet pojedeme. B Aneta s babičkou se také chystají na výlet. Babička jí řekla: I kdyby zítra z nebe trakaře padaly, na ten výlet pojedeme. Aneta pak doma rodičům řekla to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekla Aneta rodičům. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. Bez ohledu na počasí zítra na ten výlet pojedeme. C Jana s kamarádkou si řekly: Zítra prý bude hezké počasí, a proto pojedeme na výlet. Jana doma rodičům řekla to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou řekla Jana rodičům: Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude asi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo moc hezké, na ten výlet pojedeme. D Skauti také plánují výlet. Říkají: I když se zítra očekává špatné počasí, pojedeme na ten výlet. Skaut Milan pak řekl své sestře to samé, ale jinými slovy. Označ křížkem tu z následujících vět, kterou Milan řekl. Protože zítra čekáme hezké počasí, pojedeme na výlet. Přestože počasí nebude podle předpovědi zítra hezké, na ten výlet pojedeme. I kdyby počasí zítra nebylo špatné, na ten výlet pojedeme. ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOM ÍÍNNKKUU Í CZ.1.07/1.1.00/

9 Úloha 6 Citáty V jedné z vět byla užita fráze I kdyby zítra z nebe trakaře padaly. Jaký má tato fráze vlastně smysl? Zakřížkuj správné vysvělení. Fráze se užívá pro zdůraznění toho, že zítra určitě nebude hezky. Ta fráze nedává moc smysl, ale zní originálně a legračně, proto se užívá. Fráze zdůrazňuje, že se na výlet pojede opravdu za každého počasí. Fráze je použita, aby bylo jasné, že je nesmysl jet zítra na výlet. Mezi lidmi kolují také různé citáty o lásce, o životě, o štěstí a různých dalších věcech. Jedním z nich je citát: Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Ten citát vlastně říká, že všechny události v životě člověka jsou šťastné. že štastný může být každý, kdo štěstí umí najít. že štěstí v životě mívá jen schopný člověk. že lidé mají štěstí podle různých událostí v životě. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

10 Úloha 7 Inzeráty Přečti si pozorně následující inzeráty, nalezené na internetu v nabídce zaměstnání: Inzerát 1 Ráno brzy vstát, udělat snídani, vypravit děti do školy, rychle ven do mrazu, čekat na autobus, mačkat se s naštvanými lidmi, stres v práci, ukřičený šéf a potom zase rychle domů, pro děti, uvařit, uklidit, zkontrolovat úkoly, vykoupat děti, přečíst pohádku a padnout u televize, abyste ráno zase mohli rychle vstávat... také je to VAŠE NOČNÍ MŮRA? ZMĚŇTE TO! Nabízím vám skvělou práci za skvělé peníze. Zašlete poplatek 500,- Kč a dostanete ode mě podrobné instrukce. Inzerát 2 Pro nově otevřenou prodejnu zdravé výživy přijmeme prodavače a prodavačky. Nástupní plat Kč. Práce na směny. Vítány jsou znalosti z oboru zdravé výživy. V případě Vašeho zájmu zasílejte své životopisy na Případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel.: Inzerát 3 JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 21. STOLETÍ! Nabízím vám hodně peněz za nenáročnou práci! Můžete si změnit celý život! Životní příležitosti přicházejí nečekaně!! Vyplňte dotazník se všemi Vašimi podrobnými osobními údaji, já Vás budu kontaktovat. Na který inzerát bys odepsal/a, kdybys hledal/a práci? Proč ano, nebo proč ne? Na inzerát 1 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE Na inzerát 2 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE Na inzerát 3 bych odepsal/a neodepsal/a (zakřížkuj, co platí), PROTOŽE ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOM ÍÍNNKKUU Í CZ.1.07/1.1.00/

11 Úloha 8 Včely Přečti si text o včelách a odpověz na otázky V úle žije mnoho tisíc včel, několik stovek trubců a obvykle jen jedna včelí matka. Matka je nejcennějším jedincem včelího společenství. Pečují o ni mladé včelky, kterým se říká včely mladušky. Ty ji krmí mateří kašičkou, čistí ji a olizují. Pečují také o nenarozené larvy včel a krmí je. Matka jako jediná včela klade oplozená vajíčka, ale dále se o plody nestará. Nevykonává ani žádné jiné práce. Když mladuška dospěje, stává se včelou létavkou a pak přináší do úlu pyl, vodu a nektar. Trubci v úle nepracují a včely je na konci léta vyženou. Ukázka vybrána z knihy L. Hanouska Začínáme včelařit, 1991 Podle čeho se včelky označují různě (např. včela mladuška, včela létavka, včelí matka)?..... Proč je matka pro včelstvo tak důležitá?..... Co by se stalo, kdyby v úle nebyla včelí matka?.. Co by se asi stalo, kdyby v úle nebyly včelky mladušky?.. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

12 Úloha 9 Reportér Pověz někomu dospělému (rodičům, babičce, dědovi, sousedovi aj.) o tom, co ses dozvěděl/a o včelách. Zahraj si na reportéra a zeptej se jich, co jim připadá zajímavé. Také od nich zkus zjistit, co dalšího ještě vědí o včelách. Komu jsem o včelách povídal? Která informace o včelách ho (ji) zaujala? Co nového jsem zjistil/a já? Kdo mi to řekl? Pokud nikdo dospělý nemá čas si tě vyslechnout, napiš, s kým jsi zkusil/a o včelách povídat a proč dospělý neměl čas. Jestliže dospělý nic dalšího o včelách nevěděl, napiš alespoň, koho jsi se ptal. ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

13 Úloha 10 Infocentrum Představ si, že jsi pracovník/ice informačního centra a máš dát jednotlivým lidem některý z textů o Ještědu. Který text by mohl jednotlivé osoby zajímat a proč? Až texty přečteš, vyplň tabulku. Text A Dominantou Liberce je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný podivuhodnou siluetou horského hotelu a televizního vysílače. Stavba získala díky své originalitě mnohá ocenění, např. národní kulturní památka a stavba 20. století. Z vrcholu hory, kam se dostanete pěšky nebo kabinovou lanovkou, se naskýtá překrásný výhled do okolí. Na svazích najdete ideální podmínky pro letní a zimní sporty, proto Ještěd celoročně vábí mnoho turistů. Ukázka upravena dle publikace Liberec (Váš Průvodce), 2003 Text B Žil byl jednou jeden panáček, který se jmenoval Ještídek. Byl to pěkný nezbeda, rád si hrál, lyžoval a poznával nové věci. Cestoval po světě a jednoho dne navštívil naše město. Byla zrovna zima, všude kolem plno sněhu. Ještídek se proháněl po kopcích na lyžích a zalíbilo se mu tady tak, že se rozhodl zůstat. Vyšplhal až na samý vrchol kopce nad Libercem, a když viděl tu nádheru kolem, bylo rozhodnuto. Zůstane tady. Vzal si svoje nářadí a zanedlouho postavil na vrcholu Ještědu domeček stejný jako jeho klobouk. Od té doby se to místo nazývá Ještěd. Ukázka upravena dle publikace M. Knoblochové Ještěd, 2010 Text C Budova Ještědu slouží jak horskému hotelu, tak spojovacímu středisku vyššího stupně, zejména televizi. Projekt vypracoval SIAL Liberec (architektura Karel Hubáček, statika Zdeněk Patrman, interiéry Otakar Binar). Nová historie Ještědu se začala psát , kdy byl slavnostně položen základní kámen. Mimořádně obtížnou stavbu prováděly liberecké Pozemní stavby (stavbyvedoucí Oto Friml, po něm Josef Zapadlík). Současně probíhala rekonstrukce lanové dráhy. Nová moderní dominanta Ještědu byla slavnostně otevřena Ukázka vybrána z knihy Velká kniha o Liberci, 2003 (upraveno) CZ.1.07/1.1.00/

14 Tabulka turista osoba písme no* Proč by ho (ji)mohl zajímat právě tento text? student architektury babička s vnoučkem učitelka mateřské školy s dětmi tvůj spolužák historik *(Napiš písmeno A, B, nebo C) podle textu, který se pro danou osobu hodí ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

15 Úloha 11 Jízdní řád Představ si, že je krásný den, a ty chceš vyjet lanovkou nahoru na Ještěd a zpět dolů. Je úterý dopoledne, přesně půl jedenácté a pět minut. Zjisti, v kolik hodin jede nejbližší lanovka nahoru a kolik tě bude stát cesta. Máš k dispozici dva jízdní řády, které ti podají stejné informace. Použij libovolný z nich. kabinová lanová dráha - cable car Kabinen Seilbahn - kabinowa kolejka linowa (Horní Hanychov-Ještěd) Telefon na informace lanové dráhy je , webové stránky informace vám podáme na Jízda nahoru pro děti od 6 do 15 let, psa, kočárek stojí 40,- Kč, dospělá osoba 75,- Kč, přeprava jízdního kola je za 50,- Kč. Zpáteční jízdné pro děti od 6 do 15 let, psa, kočárek stojí 60 Kč, dospělou osobu 120,- Kč, jízdní kolo zpět nepřepravujeme. Lanovka z Horního Hanychova na Ještěd jezdí denně kromě pondělí v těchto časech: 9.00 hod, příjezd na Ještěd 9.04; 9,30, příjezd 9,34, 10,00, příjezd 10,04, 10,30, příjezd 10,34, 11,00, příjezd 11,04, 11,30, příjezd 11,34, 12,00, příjezd 12,04, 13,00, příjezd 13,04, 13,30, příjezd 13,34, následující spoje jezdí denně: H. Hanychov 14,00, příjezd Ještěd 14,04, 14,30, příjezd 14,34, 15,00, příjezd 15,04, 15,30, příjezd 15,34, 16,00, příjezd 16,04, 17,00, příjezd 17,04, 18,00, příjezd 18,04, 19,00, příjezd 19,04. Spoj v hod nejede v zimě od do kabinová lanová dráha - cable car Kabinen Seilbahn - kabinowa kolejka linowa (Horní Hanychov-Ještěd) stanice lanové dráhy Tel: , CENÍK - PRICE LIST - PREISLISTE - CENNIK od let, pes, kočárek, P, ZTP/P 40 Kč 75 Kč 50 Kč 60 Kč 120 Kč - A A A A A A A A A H. Hanychov 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 13,00 13,30 14,00 Ještěd 9,04 9,34 10,04 10,34 11,04 11,34 12,04 13,04 13,34 14,04 B H. Hanychov 14,30 15,00 15,30 16,00 17,00 18,00 19,00 Ještěd 14,34 15,04 15,34 16,04 17,04 18,04 19,04 VYSVĚTLIVKY:A - nejede v pondělí, B - nejede v zimě ( ) CZ.1.07/1.1.00/

16 MOJE ODPOVĚDI: Nejbližší lanovka nahoru jede v hodin. Cesta mě bude stát Kč. Kdyby se mnou jela maminka, její jízdenka by stála Kč. Kdybychom měli s sebou psa, zaplatili bychom za něj Kč. Kdyby nebylo úterý, ale pondělí, jeli bychom nahoru v.. hodin. Infomace jsem hledal/a v jízdním řádu č.... (doplň číslo jízdního řádu) Myslím si, že přehlednější je jízdní řád č.... (doplň číslo jízdního řádu), protože Jízdní řád č. je méně přehledný, protože ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

17 Úloha 12 Kostky Určitě znáš stavebnici s barevnými dřevěnými kostkami. Obsahuje kvádry a krychle. Když dvě krychle postavíš na sebe, jsou stejně vysoké jako postavený kvádr. Když kvádr leží, je stejně vysoký jako krychle. Kostky obsahují ještě mosty a stříšky. Když dáš vedle sebe 2 kostky, jsou stejně široké jako most. Stříška je špičatá, na tu už se nedá nic postavit. Malý Matyáš postavil z kostek hrad. Přečti si, jak hrad vypadá, a zkus ho pastelkami nakreslit přesně podle popisu. Matyášův hrad Uprostřed stojí kousek od sebe dva žluté kvádry. Vedle nich z každé strany je zelená kostka. Na kvádrech je postavený červený most. Na červeném mostě uprostřed stojí žlutá a na ní zelená kostka. Na zelené kostce je červená stříška. Dvě červené stříšky jsou také na zelených kostkách na krajích. Vezmi si pastelky a nakresli, jak vypadal Matyášův hrad. ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

18 Úloha 13 Plánek Přečti si dopis, který napsala Šárka kamarádce Kamile z vedlejšího městečka: Ahoj Kamčo, jsem moc ráda, že sis udělala čas a přijedeš (KONEČNĚ!!!) ke mně domů. Popíšu ti cestu: Autobus ti zastaví u mostu přes řeku. Přejdi most. Těsně podél řeky vede úzká cestička, půjdeš po ní kousíček po proudu řeky, až přijdeš k dětskému hřišti. Hned za ním odbočíš doleva přímo do naší ulice. Na pravé straně ulice stojí tři domy. Náš dům je ten třetí. Stojí uprostřed oplocené zahrady. Moc se na tebe těším Šárka P.S. Pro jistotu jsem Ti nakreslila ještě i plánek. Šárka však bohužel zapomněla slíbený plánek domalovat. Zvládl/a bys to ty? Zkus to. V plánku je křížkem označena zastávku autobusu. Domaluj: 1) cestičku, 2) dětské hřiště, 3) ulici, 4) domy, 5) Šárky zahradu a 6) Šárky dům. Všech 6 zakreslených údajů popiš slovy! Plánek řeka zastávka ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

19 Úloha 14 Panenka Žáci si ve škole povídali o organizaci UNICEF. Dozvěděli se, že mohou pomoci tím, že vyrobí panenku. Přečti si návod na výrobu panenky a slohovou práci žákyně Adélky. Potom odpověz na otázky pod textem. Panenka UNICEF návod na výrobu Nakresli obrys tělíčka panenky na dvojitě složenou látku bez vzorku. Látka může být bílá, růžová, žlutá, hnědá nebo černá, jako je odlišná barva kůže dětí na celém světě. Vystřihni přední a zadní díl tělíčka panenky a sestehuj oba díly k sobě. Vyplň tělíčko materiálem na vycpání (vata, odstřižky látek). Panenku obleč. Její oblečení může být typické pro zemi, ze které pochází, nebo ho zvol dle své fantazie. Namaluj nebo vyšij tvářičku oči, nos a ústa. Důležité! Panenka musí být nejméně 30 cm a maximálně 50 cm vysoká. Při výrobě nesmí být použity plasty, igelit, jedovaté barvy, knoflíky a jiné předměty, které malé děti mohou spolknout. Jak jsem vyráběla panenku UNICEF Ve škole jsme si povídali o panence UNICEF a já jsem si řekla, že ji vyrobím. Maminka mi vytiskla obrys tělíčka panenky. Babička mi dala růžovou puntíkatou látku. Látku jsem přeložila, obkreslila na ni obrys panenky a vystřihla ho. Tak jsem měla dva stejné díly, které jsem sešila k sobě a dovnitř nacpala vatu. Jako oči jsem přišila dva větší modré korálky. Pusu a nos jsem namalovala fixou na textil. Neměla jsem žádnou vlnu na vlásky, tak jsem nastříhala igelitový sáček na tenké proužky a našila na hlavičku. Panenka vypadala jako víla a moc se mi líbila. V kufříku jsem našla šaty mé malé panenky Hanky a panence UNICEF je oblékla. Byla jsem na svoji panenku hrdá. Dala jsem jí jméno Magda. Položila jsem ji na svůj penál do školy. Byla přesně stejně velká, takže ho měla jako růžovou postel. Ani se mi nechce ji odnést na radnici, kde panenky UNICEF sbírají. Panenku Magdu bohužel na radnici nemohli přijmout. Zkus napsat proč. Přečti si pozorně návod na výrobu panenky a popis Adélky, jak panenku vyráběla. Napiš všechny důvody, na které přijdeš. CZ.1.07/1.1.00/

20 1. důvod: další důvod: další důvod: další důvody: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU CZ.1.07/1.1.00/

21 Úloha 15 Co umím zjistit Pokus se zjistit, co je to organizace UNICEF, a jak můžeš pomoci tím, že vyrobíš panenku. Při vypracování tohoto úkolu ti mohou pomoci rodiče, starší kamarádi nebo kdokoli jiný. CO JSEM ZJISTIL/A: ORGANIZACE UNICEF JE: KDYŽ VYROBÍM PANENKU, INFORMACE JSEM NAŠEL/NAŠLA (INFORMACE MI ŘEKL/ŘEKLA): S VYPRACOVÁNÍM TÉTO ÚLOHY MI POMÁHAL/A JAK MI POMOHL/A CO PRO MĚ UDĚLAL/A ZZDDEE MŮŮŽŽEEŠŠ NNAAPPSSAATT SSVVOOJ JI II PPOOZZNNÁÁMKKUU,,, PPOOSSTTŘŘEEHH NNEEBBOO PPŘŘI IIPPOOMÍ ÍÍNNKKUU CZ.1.07/1.1.00/

22 Obsah Úloha 1 Barvy... 4 Úloha 2 Frantík a Bočan... 5 Úloha 3 Sestavení příběhu... 6 Úloha 4 Otázky... 7 Úloha 5 Výlet... 8 Úloha 6 Citáty... 9 Úloha 7 Inzeráty Úloha 8 Včely Úloha 9 Reportér Úloha 10 Infocentrum Úloha 11 Jízdní řád Úloha 12 Kostky Úloha 13 Plánek Úloha 13 Plánek Úloha 14 Panenka Úloha 15 Co umím zjistit CZ.1.07/1.1.00/

23 Poznámka Autorský tým pracovního sešitu uvítá jakoukoli zpětnou vazbu od učitelů, ale také žáků, rodičů i ředitelů škol. Své náměty, připomínky a komentáře nám prosím pište na ovou adresu: nebo Soupis použitých pramenů a citované literatury HANOUSEK, L. Začínáme včelařit. Praha : Zemědělské nakladatelství Brázda, ISBN KARPAŠ, R. a kol. Kniha o Liberci. Liberec: Dialog, KNOBLOCHOVÁ, M. Ještěd. Výstup projektu Liberec moje město Váš Průvodce. Liberec: Polygraf, ŘEZÁČ, V. Poplach v Kovářské uličce. Praha: Československý spisovatel, CZ.1.07/1.1.00/

24 Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti Pracovní sešit pro žáky 5. ročníku ZŠ (podzimní období) Metodický sešit pro učitele k portfoliu pracovních listů je zveřejněn na Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012 ISBN CZ.1.07/1.1.00/

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK Podzim 2014 OBSAH Úvod.... 2 Vzpomínky našich žáků na prázdniny........ 3 Školní zprávy......5 Projekt 72 hodin.....9

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části

Více

Vážení čtenáři, Příjemné čtení a krásné jaro Vám přeje redakce.

Vážení čtenáři, Příjemné čtení a krásné jaro Vám přeje redakce. JARNÍ LERCHOVÁK 1 Vážení čtenáři, právě vychází jarní číslo našeho časopisu, ve kterém naleznete spoustu poutavého čtení. V anketě přinášíme reakce šesťáků z přestupu na druhý stupeň, dále si můžete přečíst,

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více