SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITUACE NA TRHU S MLÉKEM"

Transkript

1 SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Aktualizace k: 30. červnu Souhrn informaci k tématu, tak jak jsou aktuálně prezentovány na bruselské úrovni obsahově neupraveno - Byly aktualizovány Tabulky č. 1 až 4 (str ) - Byly přidány Grafy č. 1 4 (str ) - Byly aktualizovány Přílohy č (str ) Obsah 1. AKTUÁLNÍ SITUACE NA EVROPSKÉM TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ DOSTUPNÁ DATA K TRŽNÍMU VÝVOJI (K 30. ČERVNU 2018) EVROPSKÉ INSTITUCE poslední vývoj a deklarované pozice OSTATNÍ ORGANIZACE / TŘETÍ ZEMĚ poslední vývoj a deklarované pozice POZICE ČLENSKÝCH STÁTŮ KALENDÁŘ SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTÍ... 6 Historie Aktualizace k: 31. květnu AKTUÁLNÍ SITUACE NA EVROPSKÉM TRHU S MLÉKEM Výkupní ceny mléka v členských státech EU od prosince 2017 do dubna 2018 klesaly, další pokles byl zaznamenán v květnu Mezi listopadem 2017 a dubnem 2018 klesla průměrná cena mléka v EU z 37,92 c/kg na 32,61 c/kg (- 14,0 %), v květnu cena opět poklesla (o 1,7 % ve srovnání s dubnem 2018) na 32,07 c/kg. Celkově od listopadu 2017 do května 2018 klesla o 15,43 %. V květnu 2018 vzrostla výkupní cena mléka ve srovnání s dubnem 2018 v pěti členských státech EU (DK, CY, MT, SI, IE), a to v rozmezí + 0,2 až 0,6 %. Výjimkou je pouze MT, kde cena v tomto sledovaném období vzrostla o 5 %. Ve zbývajících 23 členských státech cena mléka klesla, největší pokles byl zaznamenán ve FI (- 6,7 %), RO (- 4,6 %), PL (- 4,0 %), a HU (- 3,4 %). V ČR v tomto období klesla výkupní cena mléka o 2,6 % z 32,05 c/kg na 31,21 c/kg. Podle předběžných údajů by cena mléka v ČR měla klesnout i v červnu 2018, a to na 30,90 c/kg (- 0,99 %). Česká republika je nyní na 13. místě stran výkupních cen mléka v EU28. 1

2 Podle předběžných údajů průměrné výkupní ceny mléka v EU v červnu 2018 mírně vzrostly (oproti květnu 2018), a to o 0,7 % z 32,07 c/kg na 32,31 c/kg. Podle organizací zastupujících producenty mléka ale trh není stabilní, a hrozí další pokles cen. Index cen mléčných výrobků FAO v květnu 2018 vzrostl oproti dubnu 2018 na 215,2 body (+ 5,44 %, + 11,2 bodu). Jedná o čtvrtý nárůst indexu cen mléčných výrobků v řadě. Průměrné ceny másla v EU v posledních týdnech opět rostou. Vrcholu dosáhly 17/09/2017 (650 / 100 kg), k 21/01/2018 dosahovaly pouze 442 / 100 kg. K 24/06/2018 už ale cena másla opět vzrostla na 574 / 100 kg. Oproti květnu 2018 tak vzrostla průměrná cena másla v EU o 1,41 %, oproti 21/01/2018 pak o 29,86 %. Světová poptávka po másle (tuku) stále posiluje. Celkové dodávky mléka v EU v roce 2017 vzrostly o + 1,8 % (+ 2,7 milionu t) oproti 2016, růst pokračoval i v prvních pěti měsících roku Současně vzrostla produkce sýrů, másla a SOM. Produkce mléka mezi březnem 2018 a březnem 2017 posílila zejména v BG (+ 10,64 %), IT (+ 8,34 %), LU (+ 6,25 %), a BE (5,36 %); nejvíce naopak klesla v LV (- 4,84 %), HR (- 4,76 %), a SK (- 2,82 %). Produkce vzrostla nebo byla srovnatelná celkem ve 14 členských státech EU. V tomto sledovaném období vzrostla produkce ČR o + 2,00 %. Evropská komise pro rok 2018 předpokládá posílení produkce mléka o + 1,2 %, v roce 2019 by měla vzrůst o 0,8 %. Export by měl v letošním roce vzrůst o další 4 %. Přetrvávající zásoby SOM se Komise snaží redukovat, pokračuje v intervenčních prodejích (v rámci poslední vlny prodala Komise celkem tun SOM). V intervenčních skladech je po odečtení prodaného SOM stále okolo tun SOM. Produkce SOM posiluje. Komise dne 02/05/2018 předložila legislativní návrhy pro Víceletý finanční rámec, a dne 01/06/2018 legislativní návrhy pro SZP. Podle návrhů by mělo dojít mj. ke snížení rozpočtu SZP, k zastropování přímých plateb na rozlohu, a snížení obálky pro dobrovolné platby vázané na produkci (VCS) z 13 % + 2 % na proteinové plodiny na 10 % + 2 %. Všechny tyto změny budou mít dopad na pokles příjmů zemědělců, v České republice by se v období mohlo jednat o průměrný pokles okolo 13 %. Sektory, které jsou na přímých platbách závislé více, a které jsou současně náročné na pracovní sílu, mohou ale být postiženy více. Jedním z těchto rizikových odvětví je i sektor mléka a mléčných výrobků. Vztah mezi přímými platbami, VCS platbami, a příjmy producentů mléka zobrazuje Graf č. 1 (str. 11). 2

3 2. AKTUÁLNÍ DOSTUPNÁ DATA K TRŽNÍMU VÝVOJI (K 30. ČERVNU 2018) Zásoby mléka EU v dubnu 2018 v porovnání s dubnem 2017 mírně vzrostly o + 1,2 % (o tun mléka více DE, IT, PL). Naopak IE, NL a FR svou produkci výrazně snížily. Kumulované dodávky za období leden-duben 2018 jsou o 2,1 % vyšší než ve stejném období roku 2017 ( tun). V období leden-duben 2018 byla zaznamenána vyšší produkce u SOM (+ 6,0 %), másla (+ 1,2 %) a sýrů (+ 2,4 %). Produkce klesla u fermentovaného mléka (- 9,1 %), SMP (- 5,0 %), smetany (- 1,5 %) a konzumního mléka (- 0,6 %). Průměrná výkupní cena surového mléka v březnu 2018 klesla o 2,7 % na 32,62 c / kg. Cena z 04/2018 je o 1,9 % vyšší než v 04/2017, a současně je o 1,0 % nad pětiletým průměrem. Sezónní pokles cen v lednu až dubnu roku 2018 byl vyšší než v posledních letech (- 8 % oproti průměru 6 %). Odhady pro měsíc květen ukazují další pokles o - 0,9 % na (32,44 c / kg). Přehled o vývoji výkupních cen surového mléka v členských státech EU od 04/2017 do 05/2018 viz Tabulka č. 4, str. 10. Spotové ceny mléka v červnu 2018 vzrostly. V Itálii vzrostly ceny mezi týdny 21 a 25 o 12,9 % (z 35,0 na 39,5 c / kg), což znamená meziroční pokles o 7,7 %. V Holandsku cena vzrostla v tomtéž sledovaném období o 3,4 % (z 35,8 na 37,0 c / kg). Cena je tak o 7,5 % nižší, než cena ve stejném období roku Výkupní ceny mléčných produktů v posledních měsících vykazují rozdílné trendy. Od 22/04/2018 do 27/05/2018 průměrná cena másla posílila z 517 za 100 kg na 569 za 100 kg (+ 9,13 %), a do 17/06/2018 opětovně vzrostla na 581 kg (+ 2,06 %). Průměrná cena SOM mírně vzrostla od 22/04/2018 z 137 za 100 kg do na 145 za 100 kg (+ 5,51 %), k 17/06/2018 znovu vzrostla na 154 za 100 kg (+ 5,84 %). Cena SPM mezi 22/04/2018 a 27/05/2018 mírně vzrostla z 266 za 100 kg na 276 za 100 kg (3,76 %), k 17/06/2018 opět posílila na 286 za 100 kg (+ 3,49 %). Ceny sýrů byly mezi květnem 2018 a červnem 2018 stabilní oproti 27/05/2018 k 17/06/ čedar + 0,89 %, eidam + 1,68 %, ementál 1,10 %, syrovátka + 1,33 %. Cena goudy je stabilní okolo 300 za 100 kg. Průměrná cena SOM v EU k 30/06/2018 dosahovala 153 / 100 kg (BE 159 / 100 kg, SK 158 / 100 kg, DE 157 / 100 kg, CZ 147 / 100 kg, IE 141 / 100 kg). Průměrná cena másla v EU k 30/06/2018 dosahovala 576 / 100 kg (CZ 598 / 100 kg, DE 597 / 100 kg, IE 592 / 100 kg; NL 569 / 100 kg,). Ceny mléčných výrobků na světových trzích. Kurs SOM vyjádřený v $ za poslední dva týdny klesl v Oceánii o - 4,6 % a v USA o - 5,6 %, také cena čedaru klesla v Oceánii o - 2,8 %. Přesto je Oceánie nejdražším regionem pro SOM a čedar, přičemž cena čedaru v EU je jen mírně nižší. Máslo z EU je na světových trzích stále nejdražší, region USA je 3

4 nejdražší pro SPM. Oceánie je nejkonkurenceschopnější region pro SPM; US pro máslo, SOM a čedar; ceny SOM jsou v EU a USA velmi podobné. EU export v prvních čtyřech měsících roku 2018 zaznamenal nárůst v objemu prodaných máselných olejů (+ 7 %), syrovátky (+ 3 %) a SOM (+ 8 %). Naopak k poklesu došlo u kondenzovaného mléka (- 13 %) a SPM (- 9 %). Cena másla a sýrů je na stejné úrovni. Celková hodnota EU exportu mléka v lednu 2018 ve srovnání s rokem 2017 se snížila o 6 %, export vyjádřený v mléčném ekvivalentu zůstal na stejné úrovni ve srovnání s rokem US byly v období do dubna 2018 hlavním exportním trhem pro EU sýry (- 10 %) z čehož 26 % zásilek pochází z IT a 16 % z FR. US byly následované Japonskem (- 3 %), Švýcarskem (+ 5 %), Jižní Koreou (- 22 %) a Saudskou Arábií (- 6 %). Austrálie zvýšila objemy importu oproti loňskému roku o 11 %, Libanon o 18 %. EU export másla v období leden-duben 2018 posílil do nejlepších 10 destinací kromě US (- 4 %), Číny (- 17 %) a Libanonu (- 6 %). Export posílil do Saudské Arábie (+ 31 %), Singapuru (+ 52 %) a Japonska (+ 81 %), které byly spolu s US hlavními destinacemi pro EU máslo. Export byl posílen také do Maroka (+ 113 %) a Turecka (37 %). Ve stejném sledovaném období posílil EU export SOM (Alžír + 53 %, Egypt + 65 %, Čína - 28 %), a SPM (Omán + 64 % obsadil první místo žebříčku, následován Alžírem, Čínou a Kuvajtem). V prvních 4 měsících roku 2018 vzrostl export Nového Zélandu u másla (+ 3 %), SOM (+ 7 %) a SPM (+ 11 %), následován klesajícím exportem sýrů (- 7 %). US ve stejném období posílily export dvou hlavních komodit - sýrů (+ 13 %) a SOM (+ 27 %), zvýšený export byl také zaznamenán u másla (+ 88 %) a SPM (+ 86 %). Poptávka Čína je stále nejsilnějším importérem mléčných výrobků z EU (SOM + 11 %, SPM + 10 %, máslo + 30 %, syrovátka + 12 %, sýry - 5 %), následovaná Austrálií (+ 12 %), US a Ruskem. Singapur zaznamenal výrazné zvýšení dovozu másla (+ 29 %). Japonsko, US a Jižní Korea vedou v pořadí dovozců sýrů (leden - duben 2018), i když US oproti minulému roku snížily objem poptávky (- 9 %). U Japonska byl zaznamenán neobvyklý nárůst poptávky SOM (+ 73 %), následován Hong Kongem u SPM (+ 50 %). Nový Zéland produkce mléka v dubnu 2018 meziročně vzrostla o 2,9 %, v prvních 11 měsících sezóny (červen 2017 květen 2018) dodávky mírně klesly pod úroveň období (o 0,1 %). Cena mléka vyjádřená v c / kg se v dubnu 2018 snížila o 1,6 % (31,1 c / kg), je tedy o 6,3 % nižší než v dubnu Austrálie produkce mléka byla v dubnu 2018 o 4,5 % vyšší než v předchozím období. USA v dubnu vzrostla produkce o + 4,5 %. Cena mléka se v dubnu 2018 pohybovala okolo 30,1 c / kg (+ 2,4 % oproti březnu 2018), což představuje propad ceny o - 16 % ve srovnání s dubnem

5 3. EVROPSKÉ INSTITUCE poslední vývoj a deklarované pozice EVROPSKÁ KOMISE / RADA EU - Podle údajů Komise opět vzrůstá produkce mléka, přičemž nadále mírně klesají výkupní ceny v EU. Francie požádala během Rady ministrů zemědělství dne 18/06/2018 Komisi o zavedení specializovaného systému výběrového řízení pro SOM, které by pak mohlo být využito jako krmivo (nedošlo by k narušení trhu s mlékem). Komisař Hogan ve své reakci uvedl, že je tento systém je sice možný, avšak z důvodů podmínek kontroly a dosledovatelnosti velmi složitý. EVROPSKÁ KOMISE - Komise vydala dne 22/06/2018 (EU) 2018/892 Prováděcí nařízení Komise ze dne 21. června 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080. Nařízení vstoupilo v platnost dne 22/07/2018, dostupné zde. EVROPSKÁ KOMISE - Evropská komise přijala v rámci červnové vlny intervenčních prodejů nabídku na prodej tun SOM z intervenčních skladů. Nabízené ceny se pohybovaly od 99,5 do 140 / 100 kg, přijaty byly nabídky s cenou nad 119,5 / 100 kg. Oproti minulému intervenčnímu prodeji vzrostla minimální schválená cena o 4 (ze 115,5 / 100 kg), oproti prvnímu intervenčnímu prodeji v prosinci 2016 je cena o téměř 100 / 100 kg nižší (v první vlně schváleny nabídky s cenou nad 215 / 100 kg). Celkově Komise dostala nabídku na prodej tun, přičemž k dispozici bylo tun SOM. Nabídky přišly z BE, DE, NL, PL, FR, LT, IE, LV, CZ, EE, FI a ES. Aktuální cena SOM na trhu je 153,7 / 100 kg pro potravinářské využití, a 137,9 / 100 kg pro využití v krmivech. Dodávky mléka v EU v posledních měsících posilují, v dubnu 2018 byl zaznamenán meziroční nárůst dodávek o 1,2 %, kumulované dodávky mezi lednem a dubnem 2018 byly o 2,1 % nad úrovní dodávek ze stejného období Další nabídky je možné předkládat do 17/07/2018, hlasováno bude dne 19/07/2018. EVROPSKÁ KOMISE - EK zveřejnila zprávu, dle které dosáhl v dubnu 2018 vývoz zemědělsko-potravinářských komodit EU meziročního nárůstu o 3,7 % ve srovnání s dubnem Měsíční hodnoty zemědělsko-potravinářského obchodu v dubnu 2018 v porovnání s březnem 2018 klesly na 11,1 miliard u exportu, a na 9,6 miliard u importu. Import v dubnu 2018 klesl o 2 % oproti dubnu V komoditách nejvíce posílil vývoz surových kůží, vína, lihovin a cukru. Naopak klesl export SOM (o 54 milionů ), ovoce a cigaret. Více informací zde. 5

6 4. OSTATNÍ ORGANIZACE / TŘETÍ ZEMĚ poslední vývoj a deklarované pozice EDA European Dairy Association představila grafy týkající se zásob SOM, másla a sýrů ve skladech k dubnu 2018 (str ). EUCOLAIT Eucolait během zasedání MMO, které proběhlo 26/06/2018, uvedlo, že se v EU rozvíjí dvoupilířový trh pro SOM tedy zvlášť trh pro čerstvé SOM, a zvlášť trh pro staré zásoby SOM nakoupené do intervenčních skladů během krize. CETA - Evropští producenti vína a sýrů žádají Komisi o řádnou implementaci podmínek v rámci obchodní dohody CETA mezi EU a Kanadou, která platí od září 2017, a o přezkum uplatňování bezcelního přístupu na kanadský trh pro výrobky z EU. Evropští producenti a vývozci Kanadu podezírají z uvalování necelních překážek na dovoz z EU, což mělo vést k tomu, že EU producenti sýrů byli dosud schopni využít pouze 11 % z celkové kvóty přidělené pro rok 2018, do Kanady tak bylo vyvezeno pouze 600 tun sýrů bez cla z celkových možných tun. EU vývozci by rádi v příštích 6-ti letech využili celní kvóty ve výši tun sýrů ( tun pro vysoce kvalitní sýry, tun pro ostatní průmyslově vyráběné sýry). Představitelé EU a Kanady se sejdou v červenci 2018 na zvláštním výboru pro víno a lihoviny v rámci EK k řešení problémů spojených s implementací dohody CETA. URUGUAY produkce mléka posiluje, meziroční nárůst 4,5 %. Podle předběžných odhadů by produkce měla posilovat i v následujících měsících. ARGENTINA produkce mléka posiluje, meziroční nárůst 15,4 %. Podle předběžných odhadů by produkce měla posilovat i v následujících měsících. 5. POZICE ČLENSKÝCH STÁTŮ ITÁLIE Itálie zjistila chyby ve výpočtu kvót na mléko i v nesprávné výši uvalovaných sankcí na producenty mléka. IT europoslanci se nyní snaží o nápravu a zpětné proplacení neprávem uvalených sankcí 6. KALENDÁŘ SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTÍ 25/09/2018 Milk Market Observatory meeting 11/12/2018 Milk Market Observatory meeting 6

7 Tabulka 1 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců březen 2017 a březen 2018 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Březen 2017 Březen 2018 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie % BG Bulharsko % CZ - Česká republika % DK Dánsko % DE Německo % EE Estonsko % IE Irsko % GR Řecko % ES Španělsko % FR Francie % HR - Chorvatsko % IT Itálie % CY Kypr % LV Lotyšsko % LT Litva % LU - Lucembursko % HU Maďarsko % MT Malta % NL Nizozemí % AT Rakousko % PL Polsko % PT - Portugalsko % RO Rumunsko % SI Slovinsko % SK Slovensko % FI Finsko % SE Švédsko % GB - Velká Británie % EU Ø % 7

8 Tabulka č. 2 Vývoj dodávek mléka v ČS EU během října 2016 března 2018 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 BE 293,0 281,6 311,5 319,2 297,9 336,6 332,4 349,04 331,52 330,23 326,77 314,80 323,81 313,01 327,08 346, BG 38,9 39,0 40,4 38,5 38,2 47,6 50,4 58,80 57,08 54,18 52,64 48,24 43,88 42,24 43,65 52, CZ 218,3 205,9 217,1 239,1 220,4 245,9 245, DK 403,8 399,1 416,9 422,0 405,8 432,6 442, DE 2 432, , , , ,2 2679, , EE 54,9 53,0 57,0 57,4 52,8 58,7 58, IE 501,9 349,7 177,6 148,7 264,8 617,7 853, GR 46,9 45,7 48,0 48,1 45,6 53,5 52, ES 535,8 521,6 553,3 565,3 526,8 589,0 586, FR 1 858, , , , ,6 2138, , HR 37,0 35,4 37,3 38,4 36,3 41,5 40, IT 817,4 821,0 869,6 895,2 886,0 929,4 977, CY 14,9 16,8 17,3 17,4 16,4 18,9 18, LV 65,0 56,9 60,4 60,4 55,1 61,5 61, LT 118,2 97,4 102,1 99,8 87,8 98,3 99, LU 26,6 26,2 28,7 30,0 28,2 32,1 31, HU 119,7 116,2 129,5 131,2 120,3 135,8 128, MT 3,3 3,3 3,5 3,6 3,3 3,6 3, NL 1 121, , , , ,3 1212, , AT 234,8 224,3 244,2 255,1 240,9 276,5 273,4 283,17 260,08 257,44 266,77 242,42 254,26 247,17 267, PL 868,8 828,0 894,8 921,9 862,8 969,7 953, PT 135,5 132,2 142,1 148,6 140,1 163,4 162, RO 71,6 65,3 68,6 70,7 69,0 82,7 82, SI 44,7 42,7 45,1 46,4 43,3 49,5 48, SK 61,9 60,3 64,3 66,4 62,3 71,1 69, FI 184,2 179,1 190,8 195,8 180,4 200,7 193, SE 217,7 213,3 227,6 236,6 218,9 244,4 235, GB 1 110, , , , ,3 1241, , EU Ø ,

9 Tabulka č. 3 Vývoj cen mléčných výrobků na vnitřním trhu EU trhu od 27. srpna 2017 do 24. června Ceny jsou uvedeny v za 100 kg. Zdroj: Milk Market Observatory, Evropská Komise Datum Máslo SOM SPM Čedar Eidam Gouda Ementál Syrovátka 27/08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ MEZIROČNĚ + 4 % - 19 % - 6 % - 6 % - 10 % - 6 % - 2 % - 20 % 2 POSL. TÝDNY + 0,3 % + 0,2 % - 0,4 % + 0,3 % + 0,1 % + 0,1 % + 0,2 % shoda 9

10 Tabulka č. 4 Vývoj cen mléka na vnitřním trhu EU od 04/2017 do 05/2018. Ceny jsou uvedeny v za 100 kg. Zdroj: Milk Market Observatory, Evropská Komise. 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 Pořadí 04/18 x 04/17 MAX BE 33,44 32,95 33,19 34,32 36,06 35,50 37,51 37,1 36,50 35,04 31,87 31,97 31,97 31, ,9 (12/2013) 07/2016-2,7 % - 10,0 % BG 30,00 29,33 28,98 29,31 29,84 30,39 31,27 31,84 31,95 32,04 31,30 30,56 29,75 29, ,0 (03/2014) 06/2016-3,0 % - 3,0 % CZ 29,88 30,42 31,02 31,54 32,08 32,49 34,68 35,21 35,40 34,48 33,86 32,93 31,86 30, ,4 (12/2017) 07/2016-2,3 % + 7,0 % DK 35,76 34,68 34,35 36,58 37,51 38,44 39,24 39,24 39,20 36,53 34,52 32,09 32,09 31, ,5 (11/2013) 07/2016-0,4 % -11,0 % DE 33,49 33,83 34,38 35,89 37,44 37,44 40,34 40,52 40,52 39,96 36,76 34,88 34,21 32, ,5 (11/2013) 06/2016-3,6 % - 1,0 % EE 31,06 30,76 31,55 32,78 32,94 33,00 34,40 34,17 34,00 33,00 30,00 29,00 30,00 30, ,3 (03/2014) 07/2016-1,1 % -5,0 % IE 31,66 32,63 33,60 34,96 37,68 38,25 41,95 41,86 41,80 39,98 38,80 36,45 35,93 30, ,9 (11/2013) 06/2016-6,7 % - 2,0 % GR 37,96 37,90 38,02 38,02 38,00 38,57 40,04 40,60 40,10 40,80 40,50 40,50 40,20 39, ,5 (01/2013) 04/2017-1,5 % + 4,0 % ES 30,39 30,29 30,10 30,10 30,68 30,68 31,84 32,43 32,43 32,43 31,94 31,94 31,46 30, ,3 (12/2013) 07/2016-1,9 % + 2,0 % FR 33,61 32,43 32,32 34,04 35,11 35,57 36,17 36,40 36,27 36,07 35,11 34,22 33,10 33, ,8 (01/2014) 07/2016-2,8 % - 2,0 % HR 31,06 30,87 30,54 30,67 29,95 32,47 32,05 32,39 33,85 34,32 33,98 33,90 33,39 33, ,8 (12/2013) 07/2016-2,3 % + 4,0 % IT 36,32 36,62 36,62 36,78 37,15 37,15 37,68 38,02 37,96 38,08 37,47 35,81 35,81 35, ,8 (03/2014) 08/2016-1,6 % -3,0 % CY 55,12 54,42 54,67 55,30 55,96 55,96 57,14 56,77 56,77 55,96 55,69 54,92 54,09 53, ,9 (01/2013) 05/2017 SHODA - 2,0 % LV 29,23 28,82 29,15 29,81 30,05 31,13 32,69 32,73 32,25 30,95 28,73 28,02 27,54 27, ,2 (03/2014) 07/2016-2,0 % -8,0 % LT 27,73 26,79 26,64 27,74 28,65 31,13 33,99 33,20 31,29 30,34 29,26 28,27 26,47 25, ,0 (02/2014) 06/2016-6,6 % - 3,0 % LU 33,81 32,98 32,86 33,63 35,02 36,55 38,18 38,69 38,58 36,34 34,00 32,31 31,61 30, ,9 (12/2013) 07/2016-3,7 % -9,0 % HU 29,62 29,50 29,51 29,88 30,47 30,10 31,75 32,19 32,19 32,85 31,90 31,44 30,80 29, ,7 (01/2014) 07/2016-2,7 % + 1,0 % MT 44,87 44,81 45,17 46,73 50,85 50,85 53,12 51,17 51,17 50,40 47,98 46,72 46,35 46, ,1 (07/2013) 04/2016 SHODA + 3,0 % NL 36,00 36,00 36,75 37,25 38,50 40,50 41,75 41,75 41,50 37,50 35,75 35,50 34,50 34, ,0 (11/2013) 05/2016-2,8 % -4,0 % AT 34,58 34,68 35,82 36,76 37,70 39,10 40,99 41,44 41,50 40,60 38,20 36,20 36,56 35, ,7 (12/2013) 06/2016-3,1 % + 4,0 % PL 30,66 30,95 31,25 31,61 32,57 32,82 34,75 36,02 36,40 35,54 32,41 31,60 32,31 30, ,2 (12/2013) 06/2016-1,4 % + 4,0 % PT 28,72 28,60 28,74 28,47 29,85 29,85 31,39 32,01 32,01 32,30 31,10 31,39 30,18 30, ,8 (04/2014) 08/2016 SHODA + 5,0 % RO 28,79 26,90 26,28 26,66 26,91 27,25 31,08 31,27 31,60 32,09 31,58 30,36 30,38 29, ,8 (12/2013) 06/2016-3,3 % + 3,0 % SI 28,66 28,54 28,97 29,85 30,56 31,44 32,95 33,22 33,59 28,64 27,43 26,65 27,30 26, ,3 (02/2014) 06/2016-2,2 % - 0,0 % SK 29,79 29,86 29,99 30,49 30,91 30,89 33,06 33,61 32,51 32,74 32,14 31,65 30,91 30, ,0 (02/2014) 07/2016-4,8 % + 4,0 % FI 37,10 36,85 36,67 37,41 37,57 37,77 38,80 38,87 38,59 38,83 39,05 39,10 38,85 38, ,5 (10/2013) 07/2016-0,7 % + 5,0 % SE 36,70 35,34 34,54 36,59 37,78 38,94 39,94 39,85 39,85 38,27 35,16 34,63 34,15 33, ,5 (03/2014) 07/2016-2,7 % - 9,0 % GB 30,82 30,44 29,64 30,45 31,61 32,68 34,62 35,15 35,10 34,87 33,10 32,06 31,91 29, ,0 (11/2013) 07/2016-2,5 % -1,0 % EU Ø 33,17 32,97 33,12 34,16 35,30 35,82 37,54 37,83 37,76 36,94 35,07 33,94 33,44 32,44 40,3 (12/2013) 07/2016-2,7 % - 2,0 % MIN % rozdíl 04/18 x 03/18 % rozdíl 04/18 x 04/17 10

11 Graf č. 1 Trend příjmů na farmách specializovaných na produkci mléka. Zdroj: Milk Market Observatory, Evropská Komise. 11

12 Graf č. 2 Odhad zásob SOM ve skladech v EU. Zdroj: European Dairy Association. 12

13 Graf č. 3 Odhad zásob másla ve skladech v EU. Zdroj: European Dairy Association. 13

14 Graf č. 4 Odhad zásob sýrů ve skladech v EU. Zdroj: European Dairy Association. 14

15 Historie SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Aktualizace k: 31. květnu AKTUÁLNÍ SITUACE NA EVROPSKÉM TRHU S MLÉKEM Výkupní cena mléka v členských státech EU od prosince 2017 klesá, pokles cen je očekáván i v následujících měsících. Mezi listopadem 2017 a prosincem 2017 klesla průměrná cena mléka v EU z 37,92 c/kg na 37,43 c/kg (- 1,3 %), mezi 12/2017 a 01/2018 klesla na 35,51 c/kg (- 5,1 %), mezi 01/2018 a 02/2018 klesla na 34,45 c/kg (3,0 %). V březnu průměrná výkupní cena mléka klesla opět, a to na 33,76 c/kg, tedy o 2,0 %. V březnu 2018 vzrostla výkupní cena mléka ve srovnání s únorem 2018 pouze v 1 členském státě EU (FI, +0,3 %), ve zbývajících 27 členských státech cena mléka klesla. Největší pokles byl zaznamenán v DK (- 7,0 %), LU (- 4,7 %), PT a RO (- 3,9 %), a AT (- 3,2 %). V ČR v tomto období klesla výkupní cena mléka o 3,0 % z 33,82 c/kg na 32,82 c/kg. Podle předběžných údajů by cena mléka v ČR měla klesnout i v březnu 2018, a to na 31,86 c/kg (- 2,93 %). Česká republika je nyní na 13. místě stran výkupních cen mléka v EU28. Podle předběžných údajů klesla v dubnu 2018 průměrná výkupní cena mléka v EU28 z 33,76 c/kg na 33,44 c/kg, což by znamenalo pokles o 0,9 % oproti březnu Index cen mléčných výrobků FAO v dubnu 2018 dosahoval hodnoty 204,1 bodu, oproti březnu 2018 tak vzrostl o 3,4 % (6,7 bodu). Jedná o třetí nárůst indexu cen mléčných výrobků v řadě, v meziročním srovnání je index cen z dubna 2018 o 11 % vyšší, než byl v dubnu Ceny másla v posledních týdnech opět rostou. Vrcholu dosáhly 17/09/2017 (650 / 100 kg), k 21/01/2018 dosahovaly pouze 442 / 100 kg. K 27/05/2018 už ale cena másla opět vzrostla na 569 / 100 kg. Světová poptávka po másle (tuku) stále posiluje. Celkové dodávky mléka v EU v roce 2017 vzrostly o + 1,8 % (+ 2,7 milionu t), růst pokračoval i v lednu 2018 (meziročně tun, tedy + 4 %), únoru i březnu. Současně vzrostla produkce sýrů, másla a SOM. Produkce mléka mezi únorem 2018 a únorem 2017 posílila zejména v BG (+ 18,42 %), CY (+ 12,50 %), RO (+ 8,70 %), a AT (7,50 %); nejvíce naopak klesla v SE, HU, a LV (okolo 15

16 1,8 %). Produkce vzrostla nebo byla srovnatelná celkem ve 20 členských státech EU. V tomto sledovaném období vzrostla produkce ČR o + 4,09 %. Evropská komise pro rok 2018 předpokládá posílení produkce mléka o + 1,4 %, v roce 2019 by měla vzrůst o 0,5 %. Export by měl v letošním roce vzrůst o další 4 %. Přetrvávající zásoby SOM se Komise snaží redukovat, pokračuje v intervenčních prodejích (v rámci poslední vlny prodala Komise celkem tun SOM). V intervenčních skladech je stále okolo tun SOM. Produkce SOM posiluje. V rámci květnového tendru nebylo do intervenčních skladů žádné SOM nakoupeno. Spotřeba mléka a mléčných výrobků v EU nadále klesá. Největší poptávka mezi spotřebiteli je po sýrech, největší pokles zaznamenán pro konzumní mléko. Na popularitě získává bio produkce bio mléko a bio mléčné výrobky získávají spotřebitele na velké části trhů v EU, zejména pak ve FR, DE, AT a ve Skandinávii. Část trhu také získávají alternativní výrobky mandlové nápoje, kokosové nápoje, kokosové jogurty, atp. 2. AKTUÁLNÍ DOSTUPNÁ DATA K TRŽNÍMU VÝVOJI (K 31. KVĚTNU 2018) Zásoby mléka EU v březnu 2018 v porovnání s březnem 2017 mírně vzrostly o + 0,4 % (o tun mléka více). Celkem 12 členských zemí snížilo svou produkci (NL o tun méně). Kumulované dodávky za období leden-březen 2018 jsou o 2,3 % vyšší než ve stejném období roku 2017 ( tun). V období leden-březen 2018 byla zaznamenána vyšší produkce u SOM (+ 9,2 %), másla (+ 1,7 %) a sýrů (+ 2,0 %). Produkce klesla u fermentovaného mléka (- 9,8 %), SMP (- 3,4 %), smetany (- 1,5 %) a konzumního mléka (- 1,4 %). Průměrná výkupní cena surového mléka v březnu 2018 klesla ve všech členských státech kromě FI o 2,0 % na 33,76 c/kg. Cena z 03/2018 je o 1,9 % vyšší než v 03/2017, a současně je o 1,2 % nad pětiletým průměrem. Odhady pro měsíc duben ukazují další pokles o - 0,9 % na (33,44 c/kg). Přehled o vývoji výkupních cen surového mléka v členských státech EU od 03/2017 do 04/2018 viz Tabulka č. 4, str. 10. Spotové ceny mléka v květnu 2018 vzrostly, v Itálii vzrostly ceny mezi 30/04/2018 a 27/05/2018 o 15,5 % (z 30,3 na 35,0 c / kg), což znamená meziroční pokles o 11,4 %. V Holandsku cena vzrostla v tomtéž sledovaném období o 21,4 % (z 29,5 na 35,8 c / kg). Cena je tak o 7,0 % nižší než cena ve stejném období roku

17 Výkupní ceny mléčných produktů v posledních měsících vykazují rozdílné trendy. Od 14/01/2018 do 22/04/2018 průměrná cena másla posílila z 441 za 100 kg na 517 za 100 kg (+ 17,23 %), a do 27/05/2018 opětovně vzrostla z na 569 za 100 kg (+ 9,13 %). Průměrná cena SOM mírně vzrostla od 25/03/2018 z 132 za 100 kg do 22/04/2018 na 137 za 100 kg (+ 3,79 %), k 27/05/2018 znovu vzrostla na 145 za 100 kg (+ 5,84 %). Cena SPM mezi 25/03/2018 a 22/04/2018 mírně vzrostla z 260 za 100 kg na 266 za 100 kg (2,31 %), k 27/05/2018 opět posílila na 276 za 100 kg (+ 3,76 %). Ceny sýrů byly mezi dubnem 2018 a květnem 2018 stabilní oproti 22/04/2018 k 27/05/ čedar + 2,6 %, eidam + 1,7 %, ementál + 6,5 %, syrovátka + 5,7 %. Cena goudy je stabilní okolo 295 za 100 kg. Průměrná cena SOM v EU k 27/05/2018 dosahovala 145 / 100 kg (SK 131 / 100 kg, CZ 144 / 100 kg, PL 129 / 100 kg, IE 129 / 100 kg). Průměrná cena másla v EU k 27/05/2018 dosahovala 569 / 100 kg (EE 616 / 100 kg, DE 609 / 100 kg; NL 590 / 100 kg, CZ 477 / 100 kg, IE 516 za 100 kg). Ceny mléčných výrobků na světových trzích. Cena másla a sýrů v EU a US vyjádřená v $ za poslední dva týdny obecně vzrostla. Cena másla: v EU + 2,1 %, Oceánie + 1,8 %, US + 0,8 %. Také cena SOM vzrostla: v EU + 1,8 %, Oceánii + 2,5 % a US + 1,7 %. Cena čedaru posledních dvou týdnů v Oceánii výrazně vzrostla + 6,6 %. EU SOM je nejkonkurenceschopnější ve všech třech oblastech. EU máslo je nejdražší na světových trzích, zatímco nejdražší SOM a čedar je v Oceánii, cena SPM je ve všech třech regionech velmi podobná. US jsou nejkonkurenceschopnější oblastí pro máslo a čedar. EU export v prvních třech měsících roku 2018 zaznamenal nárůst v objemu prodaných máselných olejů (+ 36 %), másla (+ 8 %), syrovátky (+ 6 %), SOM (+ 8 %) a sýrů (+ 1 %). Naopak k poklesu došlo u SMP (- 12,0 %) a kondenzovaného mléka (- 12 %). Celková hodnota EU exportu mléka v lednu 2018 ve srovnání s rokem 2017 vzrostla o + 2 %, export vyjádřený v mléčném ekvivalentu vzrostl o + 6,0 % ve srovnání s rokem US byly do března 2018 hlavním exportním trhem pro EU sýry (- 11 %) z čehož 26 % zásilek pochází z IT a 16 % z FR. US následované Japonskem (- 7 %), Švýcarskem (+ 5 %), Jižní Koreou (- 24 %) a Saudskou Arábií (+ 9 %). Čile zvýšilo objemy importu oproti loňskému roku o 48 %, Libanon o 24 %. EU export másla v období leden-březen 2018 posílil (+ 8 %), nejvíce do US, Saudské Arábie (+ 58 %) a Singapuru (+ 60 %). Export byl posílen do Maroka, Japonska a Turecka. Ve stejném sledovaném období posílil EU export SOM (Alžír + 64 %, Egypt 36 %, Čína - 44 % a Indonésie 33 %), a SPM (Omán + 43 % obsadil první místo žebříčku, následován Alžírem, Čínou a Kuvajtem). V prvních třech měsících roku 2018 vzrostl export Nového Zélandu u SOM (+ 6 %) a SPM (+ 12 %), následován klesajícím exportem másla (- 2 %) a sýrů (- 9 %). US ve stejném období posílily export u sýrů (+ 11 %), másla (+ 65 %), SOM (+ 23 %) a SMP (+ 60 %). 17

18 Poptávka Čína je stále nejsilnějším importérem mléčných výrobků z EU (SOM + 11 %, SPM + 10 %, máslo + 30 %, sýry - 5 %) - následovaná Austrálií (+ 9 %), US a Ruskem. Singapur zaznamenal výrazné zvýšení dovozu másla (+ 20 %). Japonsko, US a Jižní Korea vedou v pořadí dovozců sýrů, i když US oproti minulému roku snížily objem poptávky (- 9 %), následované Ruskem a Austrálií. Japonsko zaznamenalo neobvyklý nárůst poptávky SOM (+ 82 %), Hong Kong také u WMP (+ 51 %). Nový Zéland produkce mléka v dubnu 2018 meziročně vzrostla o 2,9 %, v prvních 11 měsících sezóny (červen 2017 květen 2018) dodávky mírně klesly (- 0,1 %) pod úroveň období Cena mléka vyjádřená v c / kg se v březnu 2018 snížila o 0,9 % (30,6 c / kg), je tedy o 5,6 % nižší než v březnu Austrálie produkce mléka byla v dubnu 2018 o 4,5 % vyšší než v předchozím období. USA v dubnu vzrostla produkce o + 0,6 %. Cena mléka se v březnu 2018 pohybovala okolo 29,4 c / kg, což představuje propad ceny o - 21 % ve srovnání s březnem EVROPSKÉ INSTITUCE poslední vývoj a deklarované pozice EVROPSKÁ KOMISE Evropská komise přijala v rámci 20. vlny intervenčních prodejů nabídku na prodej tun SOM z intervenčních skladů. Nabízené ceny se pohybovaly od 500 do / tunu. Minimální schválená cena byla / tunu. Celkově Komise dostala nabídku na prodej tun. V intervenčních skladech je stále uloženo okolo tun SOM. Od března do září probíhají dva paralelní tendry, jeden na prodej SOM z intervenčních skladů, a druhů na nákup SOM v rámci režimu soukromého skladování. Do 30/09/2018 je otevřena i veřejná intervence pro mléčné výrobky. Nabídky pro příští tendr je možné předkládat do poloviny června. EVROPSKÁ KOMISE Komise vydala dne 18/05/2018 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/734 ze dne 17. května 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080. Nařízení vstoupilo v platnost dne 18/05/2018, dostupné zde. EVROPSKÁ KOMISE Komise vydala dne 18/05/2018 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/735 ze dne 17. května 2018, o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154. Nařízení vstoupilo v platnost dne 18/05/2018, dostupné zde. 18

19 EVROPSKÁ KOMISE Komise vydala dne 25/05/2018 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/765 ze dne 23. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení. Nařízení vstoupilo v platnost dne 26/05/2018, dostupné zde. EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský Parlament dne 30/05/2018 přijal zprávu EP ke Sdělení EK k SZP po roce 2020, zpravodajem byl italský europoslanec Herbert Dorfmann (EPP). Ve zprávě je uvedeno, že Parlament vyzývá Komisi, aby zachovala současný rámec jednotné společné organizace trhů v rámci pilíře I, včetně specifických politických nástrojů a marketingových norem, a zlepšila programy EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách. Dále připomíná, že nerovná tržní síla představuje významnou překážku bránící pokrytí nákladů na výrobu v odvětví mléka a mléčných výrobků, a upozorňuje na možnost zavést v rámci společné organizace trhů dobrovolný program na snižování dodávek mléka. 4. OSTATNÍ ORGANIZACE / TŘETÍ ZEMĚ poslední vývoj a deklarované pozice CETA - Evropští producenti vína a sýrů žádají Komisi o řádnou implementaci podmínek v rámci obchodní dohody CETA mezi EU a Kanadou, která platí od září 2017, a o přezkum uplatňování bezcelního přístupu na kanadský trh pro výrobky z EU. Evropští producenti a vývozci Kanadu podezírají z uvalování necelních překážek na dovoz z EU, což mělo vést k tomu, že EU producenti sýrů byli dosud schopni využít pouze 11 % z celkové kvóty přidělené pro rok 2018, do Kanady tak bylo vyvezeno pouze 600 tun sýrů bez cla z celkových možných tun. EU vývozci by rádi v příštích 6-ti letech využili celní kvóty ve výši tun sýrů ( tun pro vysoce kvalitní sýry, tun pro ostatní průmyslově vyráběné sýry). Představitelé EU a Kanady se sejdou v červenci 2018 na zvláštním výboru pro víno a lihoviny v rámci EK k řešení problémů spojených s implementací dohody CETA. EDA European Dairy Association zkritizovala zprávu Herberta Dorfmanna, kterou Parlament přijal dne 30/05/2018. EDA reagovala zejména na upozornění Parlamentu na možnost zavést nástroje na redukci produkce mléka. Podle EDA by tato politika zabránila evropským výrobcům mléka, aby byli konkurenceschopní na světových trzích. Zavedení takových nástrojů by podle EDA zpomalilo schopnost sektoru přizpůsobit se narůstajícímu konkurenčnímu tlaku ze třetích zemí. 19

20 5. POZICE ČLENSKÝCH STÁTŮ FRANCIE Francie dne 29/05/2018 předložila na Radu EU dokument zaměřený na alternativní způsoby snížení objemu SOM v intervenčních skladech, Francie navrhuje, aby Komise zahájila další výběrové řízení (tendr), který by běžel současně s tendrem na prodej mléka z intervenčních skladů. Tento tendr by byl zaměřen na prodej SOM z intervenčních skladů, určeno by bylo ale na krmiva pro zvířata. Bod by měl být projednán na Radě ministrů zemědělství ve dnech 18-19/06/2018 v Bruselu. Více informací zde. 6. KALENDÁŘ SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTÍ 26/06/2018 Milk Market Observatory meeting 25/09/2018 Milk Market Observatory meeting 11/12/2018 Milk Market Observatory meeting 20

21 Příloha č. 1 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců únor 2017 a únor 2018 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Únor 2017 Únor 2018 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie % BG Bulharsko % CZ - Česká republika % DK Dánsko % DE Německo % EE Estonsko % IE Irsko % GR Řecko % ES Španělsko % FR Francie % HR - Chorvatsko % IT Itálie % CY Kypr % LV Lotyšsko % LT Litva % LU - Lucembursko % HU Maďarsko % MT Malta % NL Nizozemí % AT Rakousko % PL Polsko % PT - Portugalsko % RO Rumunsko % SI Slovinsko % SK Slovensko % FI Finsko % SE Švédsko % GB - Velká Británie % EU Ø % 21

22 Příloha č.2 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců leden 2017 a leden 2018 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Leden 2017 Leden 2018 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie , % BG Bulharsko 38,55 52, % CZ - Česká republika % DK Dánsko % DE Německo % EE Estonsko % IE Irsko % GR Řecko % ES Španělsko % FR Francie % HR - Chorvatsko % IT Itálie % CY Kypr % LV Lotyšsko % LT Litva % LU - Lucembursko % HU Maďarsko % MT Malta % NL Nizozemí % AT Rakousko 255, % PL Polsko % PT - Portugalsko % RO Rumunsko % SI Slovinsko % SK Slovensko % FI Finsko % SE Švédsko % GB - Velká Británie % EU Ø % 22

23 Příloha č.3 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců prosinec 2016 a prosinec 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Prosinec 2016 Prosinec 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 311,28 327,08 15,80 5,07% BG Bulharsko 40,41 43,65 3,24 8,03% CZ - Česká republika ,82 11,90% DK Dánsko ,61 4,10% DE Německo ,67 5,04% EE Estonsko ,92 5,12% IE Irsko ,74 13,26% GR Řecko ,02-0,05% ES Španělsko ,53 3,35% FR Francie ,68 3,10% HR - Chorvatsko ,68 1,84% IT Itálie ,08 4,61% CY Kypr ,72 10,14% LV Lotyšsko ,99 1,65% LT Litva ,89 0,88% LU - Lucembursko ,59 8,94% HU Maďarsko ,92-3,11% MT Malta 4 3-0,60-15,02% NL Nizozemí ,79-0,15% AT Rakousko 244,18 267,20 23,02 9,43% PL Polsko ,60 4,09% PT - Portugalsko ,38 3,79% RO Rumunsko ,12 10,32% SI Slovinsko ,18 2,62% SK Slovensko ,53 2,40% FI Finsko ,88 0,46% SE Švédsko ,62 0,27% GB - Velká Británie ,49 5,43% EU Ø ,20 4,04% 23

24 Příloha č.4 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců listopad 2016 a listopad 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Listopad 2016 Listopad 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 281,72 313,01 31,29 11,11% BG Bulharsko 38,99 42,24 3,24 8,32% CZ - Česká republika ,40 11,85% DK Dánsko ,90 6,21% DE Německo ,66 6,36% EE Estonsko ,79 7,14% IE Irsko ,27 16,10% GR Řecko ,00 0,00% ES Španělsko ,72 4,36% FR Francie ,71 5,42% HR - Chorvatsko ,34 0,96% IT Itálie ,89 9,24% CY Kypr ,63 3,75% LV Lotyšsko ,61 2,84% LT Litva ,08 2,13% LU - Lucembursko ,85 10,85% HU Maďarsko ,84-3,30% MT Malta 3 3-0,17-5,00% NL Nizozemí ,29 1,88% AT Rakousko 224,32 247,17 22,85 10,19% PL Polsko ,04 5,44% PT - Portugalsko ,03 4,56% RO Rumunsko ,81 11,96% SI Slovinsko ,14 2,66% SK Slovensko ,31 2,17% FI Finsko ,08 1,16% SE Švédsko ,42-0,20% GB - Velká Británie ,39 7,82% EU Ø ,00 6,13% 24

25 Příloha č. 5 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců říjen 2016 a říjen 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Říjen 2016 Říjen 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 291,62 323,81 32,19 11,04% BG Bulharsko 38,88 43,88 5,00 12,87% CZ - Česká republika ,72 7,66% DK Dánsko ,06 5,30% DE Německo ,47 4,91% EE Estonsko ,98 7,26% IE Irsko ,19 6,84% GR Řecko ,19-0,41% ES Španělsko ,89 4,27% FR Francie ,43 4,82% HR - Chorvatsko ,44 1,18% IT Itálie ,68 10,12% CY Kypr ,83 18,96% LV Lotyšsko ,27-0,42% LT Litva ,18-1,83% LU - Lucembursko ,95 11,10% HU Maďarsko ,35-0,29% MT Malta 3 3-0,26-7,87% NL Nizozemí ,87 1,59% AT Rakousko 234,80 254,26 19,46 8,29% PL Polsko ,34 5,22% PT - Portugalsko ,62 2,67% RO Rumunsko ,24 12,90% SI Slovinsko ,00 2,24% SK Slovensko ,08 3,36% FI Finsko ,00 1,09% SE Švédsko ,54-0,25% GB - Velká Británie ,51 7,25% EU Ø ,00 5,26% 25

26 Příloha č. 6 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců září 2016 a září 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Září 2016 Září 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 291,53 314,80 23,27 7,98% BG Bulharsko 41,22 48,24 7,02 17,04% CZ - Česká republika ,68 9,70% DK Dánsko ,42 4,44% DE Německo ,30 3,24% EE Estonsko ,04 3,63% IE Irsko ,14 12,01% GR Řecko ,94-4,06% ES Španělsko ,79 4,98% FR Francie ,18 3,83% HR - Chorvatsko ,29-0,79% IT Itálie ,98 8,99% CY Kypr ,85 5,53% LV Lotyšsko ,54-2,15% LT Litva ,96-1,49% LU - Lucembursko ,29 8,75% HU Maďarsko ,20-1,01% MT Malta 3 3-0,31-9,61% NL Nizozemí ,80 0,62% AT Rakousko 226,50 242,42 15,92 7,03% PL Polsko ,35 4,86% PT - Portugalsko ,44 2,57% RO Rumunsko ,44 11,54% SI Slovinsko ,67 1,51% SK Slovensko ,90 4,76% FI Finsko ,82 0,45% SE Švédsko ,80-0,37% GB - Velká Británie ,62 7,10% EU Ø ,88 4,66% 26

27 Příloha č. 7 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců srpen 2016 a srpen 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Srpen 2016 Srpen 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 311,35 326,77 15,41 4,95% BG Bulharsko 40,88 52,64 11,76 28,77% CZ - Česká republika ,42 7,66% DK Dánsko ,23 8,58% DE Německo ,77 0,88% EE Estonsko ,85 3,09% IE Irsko ,36 11,21% GR Řecko ,43-4,78% ES Španělsko ,51 1,73% FR Francie ,61 0,67% HR - Chorvatsko ,26 3,24% IT Itálie ,56 13,16% CY Kypr ,01 6,54% LV Lotyšsko ,33 0,43% LT Litva ,70 1,21% LU - Lucembursko ,54 5,45% HU Maďarsko ,97-4,13% MT Malta 3 3-0,36-10,60% NL Nizozemí ,33-1,66% AT Rakousko 238,02 266,77 28,75 12,08% PL Polsko ,90 5,09% PT - Portugalsko ,35 0,93% RO Rumunsko ,17 7,60% SI Slovinsko ,33 0,71% SK Slovensko ,77 1,17% FI Finsko ,51 0,26% SE Švédsko ,52-0,67% GB - Velká Británie ,90 2,39% EU Ø 12269, ,23 401,38 3,27% 27

28 Příloha č. 8 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců červenec 2016 a červenec 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Červenec 2016 Červenec 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 319,38 330,23 10,86 3,40% BG Bulharsko 44,54 54,18 9,64 21,65% CZ - Česká republika ,13 8,74% DK Dánsko ,33-0,07% DE Německo ,06-0,41% EE Estonsko ,33 3,92% IE Irsko ,41 9,64% GR Řecko ,85-3,59% ES Španělsko ,15 1,80% FR Francie ,04-1,75% HR - Chorvatsko ,58-1,47% IT Itálie ,57 12,84% CY Kypr ,54 3,40% LV Lotyšsko ,88 1,16% LT Litva ,63 0,46% LU - Lucembursko ,75 2,51% HU Maďarsko ,99 0,81% MT Malta 3 3-0,11-3,11% NL Nizozemí ,76-2,09% AT Rakousko 247,28 257,44 10,16 4,11% PL Polsko ,63 6,57% PT - Portugalsko ,63 1,07% RO Rumunsko ,97 13,14% SI Slovinsko ,18 2,52% SK Slovensko ,27 3,36% FI Finsko ,95 0,48% SE Švédsko ,57-0,68% GB - Velká Británie ,98 1,80% EU Ø 12684, ,36 273,36 2,16% 28

29 Příloha č. 9 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců červen 2016 a červen 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Červen 2016 Červen 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 318,60 331,52 12,92 4,05% BG Bulharsko 46,90 57,08 10,19 21,72% CZ - Česká republika ,40 9,99% DK Dánsko ,33-2,77% DE Německo ,30-0,31% EE Estonsko ,36 2,30% IE Irsko ,69 7,58% GR Řecko ,08 8,14% ES Španělsko ,25 0,22% FR Francie ,13-1,47% HR - Chorvatsko ,49-1,21% IT Itálie ,45 6,05% CY Kypr ,23 7,64% LV Lotyšsko ,74 3,77% LT Litva ,35 2,62% LU - Lucembursko ,32 1,07% HU Maďarsko ,27 1,02% MT Malta 3 3-0,09-2,53% NL Nizozemí ,15-0,44% AT Rakousko 251,12 260,08 8,95 3,57% PL Polsko ,81 6,91% PT - Portugalsko ,67-0,43% RO Rumunsko ,99 13,71% SI Slovinsko ,71 1,52% SK Slovensko ,22 3,32% FI Finsko ,68-1,87% SE Švédsko ,19-1,37% GB - Velká Británie ,86 2,06% EU Ø 12798, ,48 227,79 1,78% 29

30 Příloha č. 10 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců květen 2016 a květen 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Květen 2016 Květen 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 345,50 349,04 3,54 1,03% BG Bulharsko 53,60 58,80 5,21 9,71% CZ - Česká republika ,79 7,09% DK Dánsko ,05-0,68% DE Německo ,84-2,38% EE Estonsko ,17-1,89% IE Irsko ,94 7,52% GR Řecko ,18 7,65% ES Španělsko ,89 4,07% FR Francie ,12-2,66% HR - Chorvatsko ,05-2,43% IT Itálie ,69 0,90% CY Kypr ,77 4,33% LV Lotyšsko ,56-3,63% LT Litva ,98-4,86% LU - Lucembursko ,17-0,54% HU Maďarsko ,09-3,78% MT Malta 4 4-0,12-3,15% NL Nizozemí ,09-0,58% AT Rakousko 278,83 283,17 4,34 1,56% PL Polsko ,41 3,09% PT - Portugalsko ,23-0,14% RO Rumunsko ,46 5,73% SI Slovinsko ,43 0,85% SK Slovensko ,29 0,41% FI Finsko ,28-3,53% SE Švédsko ,27-2,92% GB - Velká Británie ,90 0,52% EU Ø 13775, ,58 13,80 0,10% 30

31 Příloha č. 11 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců duben 2016 a duben 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Duben 2016 Duben 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 331,6 332,4 0,8 0,24 % BG Bulharsko 49,2 50,4 1,2 2,35 % CZ - Česká republika 231,7 245,9 14,2 6,12 % DK Dánsko 429,4 442,7 13,2 3,08 % DE Německo 2 698, ,5-85,3-3,16 % EE Estonsko 59,2 58,1-1,2-1,97 % IE Irsko 760,8 853,1 92,3 12,13 % GR Řecko 52,0 52,3 0,4 0,75 % ES Španělsko 574,0 586,2 12,2 2,12 % FR Francie 2 172, ,3-21,5-0,99 % HR - Chorvatsko 42,2 40,9-1,3-3,11 % IT Itálie 961,6 977,8 16,1 1,68 % CY Kypr 16,6 18,3 1,7 10,00 % LV Lotyšsko 61,4 61,0-0,4-0,68 % LT Litva 102,1 99,9-2,2-2,12 % LU - Lucembursko 31,4 31,4 0,1 0,25 % HU Maďarsko 133,5 128,5-5,0-3,71 % MT Malta 3,7 3,5-0,2-5,01 % NL Nizozemí 1 183, ,6-4,9-0,41 % AT Rakousko 270,8 273,4 2,6 0,95 % PL Polsko 915,7 953,2 37,5 4,09 % PT - Portugalsko 160,0 162,2 2,1 1,33 % RO Rumunsko 82,4 82,6 0,3 0,31 % SI Slovinsko 49,1 48,9-0,2-0,38 % SK Slovensko 70,9 69,6-1,4-1,94 % FI Finsko 199,1 193,5-5,5-2,78 % SE Švédsko 242,5 235,8-6,7-2,76 % GB - Velká Británie 1 251, ,1-0,1-0,01 % EU Ø ,7 0,45% 31

32 Příloha č. 12 Vývoj dodávek mléka v členských státech EU - porovnání měsíců březen 2016 a březen 2017 v milionech litrů. Zdroj: AHDB Dairy. Březen 2016 Březen 2017 Změna v milionech litrů Procentuální změna BE Belgie 333,0 336,64 3,66 1,10% BG Bulharsko 46,1 47,63 1,48 3,20% CZ - Česká republika 248,4 245,96-2,48-1,00% DK Dánsko 450,2 432,62-17,56-3,90% DE Německo 2 742,9 2679,86-63,09-2,30% EE Estonsko 58,6 58,74 0,18 0,30% IE Irsko 594,6 617,77 23,19 3,90% GR Řecko 53,3 53,53 0,21 0,40% ES Španělsko 582,6 589,06 6,41 1,10% FR Francie 2 164,7 2138,70-25,98-1,20% HR - Chorvatsko 43,1 41,59-1,51-3,50% IT Itálie 946,5 929,43-17,04-1,80% CY Kypr 16,3 18,90 2,58 15,80% LV Lotyšsko 61,2 61,55 0,31 0,50% LT Litva 99,4 98,37-0,99-1,00% LU - Lucembursko 31,9 32,19 0,29 0,90% HU Maďarsko 135,2 135,83 0,68 0,50% MT Malta 3,8 3,65-0,12-3,30% NL Nizozemí 1 204,1 1212,57 8,43 0,70% AT Rakousko 273,2 276,52 3,28 1,20% PL Polsko 921,9 969,79 47,94 5,20% PT - Portugalsko 163,0 163,46 0,49 0,30% RO Rumunsko 78,2 82,78 4,61 5,90% SI Slovinsko 49,3 49,59 0,30 0,60% SK Slovensko 72,3 71,10-1,16-1,60% FI Finsko 204,7 200,76-3,89-1,90% SE Švédsko 249,9 244,41-5,50-2,20% GB - Velká Británie 1 260,1 1241,22-18,90-1,50% EU Ø ,22-54,20-0,41% 32

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. března 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2019 do 28.

Více

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Aktualizace k: 20. dubnu 2017 - Souhrn informaci k tématu, tak jak jsou aktuálně prezentovány na bruselské úrovni obsahově neupraveno - Z důvodu chybějících dat nebyly aktualizovány

Více

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Aktualizace k: 26. únoru 2018 - Souhrn informaci k tématu, tak jak jsou aktuálně prezentovány na bruselské úrovni obsahově neupraveno - Byly aktualizovány Tabulky č. 1 až 4 (str.

Více

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

SITUACE NA TRHU S MLÉKEM SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Aktualizace k: 30. lednu 2018 - Souhrn informaci k tématu, tak jak jsou aktuálně prezentovány na bruselské úrovni obsahově neupraveno - Byly aktualizovány Tabulky č. 1 až 4 (str.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. června 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 5. 2019 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2018 do 30.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. března 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2018 do 28.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. srpna 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 7. 2019 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. července 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 6. 2019 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. října 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 9. 2018 do 30.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 10. 2018 do

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. prosince 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2018 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. prosince 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2017 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. července 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 6. 2017 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.4.2016 do 30.4.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 7. 2017 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. října 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 9. 2017 do 30.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.11.2015 do 30.11.2015 dodáno registrovaným prvním

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 10. 2016 do

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 27. září 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 8. 2017 do 31.

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. ledna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.12.2015 do 31.12.2015 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 242/10 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

MLÉKO a mlékárenské výrobky. Komoditní karta dostupná data ke dni 10. dubna 2018

MLÉKO a mlékárenské výrobky. Komoditní karta dostupná data ke dni 10. dubna 2018 průměrné stavy dojených krav v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 10. dubna 2018 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Komoditní karta dostupná data ke dni 18. června MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta dostupná data ke dni 18. června MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojených krav v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 18. června 2018 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 9. ledna 2015 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG BULHARSKO

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojených krav v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 10. srpna 2018 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Hana Churáčková Brno, 9. listopadu 2017 Duševní vlastnictví Autorské právo a související práva Průmyslová práva Vytvoření díla (v objektivně

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.01 Únor 2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50110-2 ed. 2 34 3100 Operation of electrical installations Part 2: National annexes

Více

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH 19.9.2017 DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR, DA ČR viceprezident COGECA, KZPS 1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR I. Obsah 1) Situace

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 11. ledna 2016 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.6.2017 COM(2017) 299 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2012 COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 18. května Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

MLÉKO a mlékárenské výrobky. Komoditní karta dostupná data ke dni 10. ledna 2019

MLÉKO a mlékárenské výrobky. Komoditní karta dostupná data ke dni 10. ledna 2019 průměrné stavy dojených krav v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 10. ledna 2019 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika v porovnání se zeměmi EU. Miluše Abrahamová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika v porovnání se zeměmi EU. Miluše Abrahamová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika v porovnání se zeměmi EU Miluše Abrahamová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Praha, ČZU 26. 1. 217 1 Obsah I. Trh s vepřovým masem v EU II. Trh

Více

SITUACE NA TRHU S CUKREM

SITUACE NA TRHU S CUKREM SITUACE NA TRHU S CUKREM Aktualizace k: 28. únoru 2018 Souhrn informaci k tématu, tak jak jsou aktuálně prezentovány na bruselské úrovni obsahově neupraveno - Tabulky č. 1 až 4 (str. 7-10) nebyly aktualizovány

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Hrubý domácí produkt. HDP rostl v roce 2016 meziročně o 2,3%, predikce: > 2017: +2,6% ČBA; +2,8% ČNB > 2018: +2,6% ČBA; +2,8% ČNB. meziroční změna HDP

Hrubý domácí produkt. HDP rostl v roce 2016 meziročně o 2,3%, predikce: > 2017: +2,6% ČBA; +2,8% ČNB > 2018: +2,6% ČBA; +2,8% ČNB. meziroční změna HDP Hrubý domácí produkt 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% meziroční změna HDP CZ EA -8% III-97 VIII-99 II-02 VII-04 I-07 VI-09 XII-11 V-14 XI-16 HDP rostl v roce 2016 meziročně o 2,3%, predikce: > 2017: +2,6% ČBA;

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018 Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 216 Základní grafické podklady duben 218 1 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více