PRESS KIT Říjen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESS KIT Říjen 2007"

Transkript

1 PRESS KIT Říjen 2007

2 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu VINCI Reference

3 PROFIL Skupina SSŽ patří k nejvýznamnějším stavebním subjektům v České republice. Na poli dopravního stavitelství je dokonce českou jedničkou. Stoprocentním vlastníkem SSŽ se v roce 2006 stala francouzská společnost EUROVIA, člen největšího světového stavebního koncernu VINCI. SSŽ rozvíjí svoji činnost také v zahraničí, ve spolupráci s dalšími partnery realizuje dálniční stavby například v sousedním Slovensku. Skupina SSŽ má více než zaměstnanců. Disponuje špičkovým technologickým zázemím, bohatými mezinárodními zkušenostmi, výkonnými patnácti regionálními a třinácti dceřinými společnostmi. Hospodářský výsledek Skupiny SSŽ v roce 2006 před zdaněním činil před korekcí odpisů mil. Kč a proti předchozímu roku byl vyšší o 1,9 %. Z celkových aktivit skupiny připadalo zhruba 80 % na mateřskou společnost SSŽ, a. s., a zbývající část na dceřiné společnosti. Mezi hlavní aktivity Skupiny SSŽ patří silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, rekonstrukce městských komunikací a historických center. Silniční stavby tvoří největší objem zakázek společnosti SSŽ počínaje kompletní realizací dálničních úseků, přes pokládání cestních povrchů, přestavby křižovatek a výstavby kruhových objezdů až po kompletní revitalizaci silnic včetně těch městských. SSŽ se zaměřují rovněž na sportovní stavby. Pod jejich značkou již byla realizována řada sportovních areálů a fotbalových stadionů předních prvoligových týmů v České republice. Důležitý segment aktivit společnosti pak tvoří tzv. speciální stavby, jako například výstavba kanalizačních a vodovodních sítí, čistíren odpadních vod, nádrží a čerpacích stanic pohonných hmot, ekologické zabezpečení skládek, rekonstrukce městských historických jader a v neposlední řadě také vlastní výroba a konstrukce protihlukových stěn. Při každém připravovaném projektu klade Skupina SSŽ hlavní důraz na ochranu životního prostředí. Realizované stavby se snaží koncipovat jako pozitivní příspěvek ke změně krajiny. Díky rozsáhlým zkušenostem a efektivnímu investování do nových technologií a modernizace strojů i dopravních prostředků SSŽ nabízí vysokou kvalitu služeb.

4 KLÍČOVÉ UKAZATELE jednička dopravního stavitelství v České republice má 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností má více než zaměstnanců 100% vlastníkem je EUROVIA, člen mezinárodního koncernu VINCI v roce 2006 konsolidovaný obrat dosáhl 19,6 mld. Kč hospodářský výsledek činil před zdaněním mil. Kč (před korekcí odpisů) zahájila staveb a dodávek dokončila staveb a dodávek předala k užívání celkem 69 km dálnic vyrobila tun obalovaných asfaltových směsí investovala do svého rozvoje 330 mil. Kč

5 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI SILNICE A DÁLNICE Rozsáhlé činnosti Skupiny SSŽ dominuje výstavba a modernizace silnic a dálnic. Silniční komunikace ročně přesahují 50 procent objemu prací společnosti. Základním předpokladem pro tak velký objem a počet zakázek tohoto typu je nejen získaná dlouholetá zkušenost, která s každou novou stavbou roste, ale také inovační postoj k technologiím a technikám práce doprovázený kvalitou realizovaných staveb. Další výhodou Skupiny SSŽ je rozsáhlá síť dceřiných společností a závodů rozmístěných po celé České republice. Díky tomu všemu poskytuje Skupina SSŽ svým zákazníkům špičkový servis. V oblasti budování dopravní infrastruktury SSŽ nerealizují pouze výstavbu či rekonstrukci dálnic a silnic. Naopak, práce Skupiny v této oblasti zahrnuje i výstavbu mostů, protihlukových zdí, odvodňovacích příkopů, přeložky inženýrských sítí, opravy přilehlých komunikací, portály dopravního značení a světelné signalizace, podchody pro pěší i biokoridory čili průchody pro zvěř. V roce 2006 byly mimo jiné dokončeny nebo zprovozněny tyto větší silniční a městské komunikace: dálnice D 807 IA (Trmice Knínice), dálnice D 11, stavby (Libice Dobšice) a (Osičky Hradec Králové), revitalizace městského centra Ústí nad Labem, přípojná komunikace k areálu Bosch u Jihlavy, I/10 Turnov Vesecko, silnice II/319 Rychnov Rokytnice, oprava ul. V Holešovičkách v Praze, zprovoznění poloviny průtahu sil. I/6 městem Karlovy Vary, stavba I/55 Otrokovice obchvat. Skupina SSŽ v současné době staví mimo jiné dálnici D3 ( D 0306 /I Mezno Chotoviny), dálnici D47 (stavba D 4709 Hrušov Bohumín a D 4708 Ostrava, Rudná Hrušov) nebo Vysočanskou radiálu v Praze. MOSTNÍ STAVBY Mosty jsou nedílným prvkem celkové podoby nové výstavby a její přidanou hodnotou, která by měla vizuálně zapadnout do okolní scenérie. Jsou také běžnou součástí téměř všech dokončených a rozestavěných i zahajovaných silničních i železničních staveb realizovaných Skupinou SSŽ. Na celkovém objemu mostních staveb se podílí i využití montovaných tenkostěnných obloukových mostů TOM 2 a prefabrikovaných nosníků typu T vlastní výroby. Pracovníci jednotlivých závodů se také podílejí na opravách izolací, vozovek, odvodnění a mostního příslušenství při opravách a rekonstrukcích mostních objektů. Díky řešením, na nichž se SSŽ podílí, často dojde k významnému odlehčení dosavadní dopravy.

6 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI Tak tomu bylo v případě modernizace velmi frekventované Seifertovy ulice u Hlavního nádraží v Praze. Na tuto část teď Skupina SSŽ navazuje realizovanou železniční estakádou přes Masarykovo nádraží, která bude důležitou dopravní tepnou v hlavním městě. Díky svému vyvýšení bude současně 439 metrů dlouhá estakáda nepřehlédnutelnou dominantou v centru Prahy. SSŽ mají za sebou mimo jiné rekonstrukci příhradového železničního mostu u Klášterce nad Ohří z roku 1888 a spoluúčast při náročné, přitom však v krátkém čase provedené obnově pražského Štefánikova mostu. V zahraničí Skupina SSŽ vystavěla pomocí výsuvné skruže 528 metrů dlouhý železniční most v německém Brechenu poblíž Frankfurtu nad Odrou a na dálnici A9 jižně od Postupimi realizovala soustavu devíti monolitických železobetonových mostů. ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ TRATĚ Železniční stavby tvoří stejně jako výstavba silnic významný prvek ve výrobním programu Skupiny SSŽ. Kromě prací na hlavních a předjízdních kolejích se podílejí na sanaci spodních staveb železnic, staví bezbariérové přístupy či podchody pro zvýšení bezpečnosti i protihlukové zábrany. Mezi realizovanými projekty stojí za zmínku vybudování sítě regionální úzkokolejné trati pro místní dráhy v turisticky velmi atraktivní oblasti Česká Kanada na česko-rakouském pomezí. SSŽ při realizaci tohoto projektu použily specifické pracovní postupy tak, aby byla zachována nedotknutelnost přírody v blízkosti trati. Před Mistrovstvím světa v hokeji 2004 SSŽ pracovaly na úpravě pražské křižovatky u nádraží Libeň a Sazka Areny. Vydláždily tramvajové zastávky, travnatým povrchem zaplnily úseky mimo stanice, zpevnily kolejnice, nainstalovaly kvalitnější světelnou signalizaci a postaraly se rovněž o nový povrch přilehlé vozovky. Jednou z nejzajímavějších staveb, které v tuto chvíli probíhají a na nichž se Skupina SSŽ podílí, je přestavba železničního uzlu Praha pod názvem Nové spojení Praha hl. n. Masarykovo nádraží Libeň, Vysočany, Holešovice. Také v oblasti železniční výstavby mají SSŽ zahraniční zkušenosti. V sousedním Německu modernizovaly železniční dráhu pro vysokorychlostní vlakovou soupravu ICE na trase Kolín Frankfurt nad Mohanem. SPORTOVNÍ STAVBY Pod hlavičkou Skupiny SSŽ vznikla řada sportovních staveb, areálů, stadionů a hřišť včetně těch, které užívají české prvoligové kluby. Součástí realizací je rekonstrukce podkladových vrstev, které zajistí kvalitní a bezpečnou hrací plochu, instalace drenážního a zavlažovacího systému, kanalizace a opěrných zdí a položení nového trávníku umělého, přírodního nebo kombinace obou.

7 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI Pro pokládání přírodního či umělého trávníku je Skupina SSŽ vybavena špičkovými technologiemi a moderní technikou, která zajistí, že povrch bude pevný a rovný. Výstavba stadionů zahrnuje také tribuny pro diváky, instalaci moderních stožárů na osvětlení hrací plochy i rekonstrukci přilehlých parkovišť a komunikací. Skupina SSŽ opravovala stadion FC Viktoria Plzeň i nové tréninkové centrum pražské Sparty na Strahově. Značku SSŽ nese i nová sedačková lanovka na Ještěd. Právě Skupina SSŽ se totiž podílí na přípravě libereckého areálu pro Mistrovství světa v klasickém lyžování Mezi další sportovní stavby patří cyklistická dráha BMX a RMX v Praze 13, rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Mšeno, rekonstrukce a rozšíření sportovního centra PFC Český Dub, stavební úpravy hřiště TJ Třebíč, ale také přestavba Městského stadionu v Ústí nad Labem i výstavba východní tribuny Bohemians 1905 a řada dalších. SPECIÁLNÍ STAVBY Vizitku práce a schopností pracovníků Skupiny SSŽ představují tzv. speciální stavby. Jedním z řady příkladů je technicky náročná oprava hráze vodního díla Lipno I. Patří sem také výstavba kanalizačních a vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a nádrží, ekologické zabezpečení skládek i opravy historických částí měst a obcí. Právě Skupina SSŽ se podílela na rekonstrukcích Pražského hradu. Nově zprůchodnila Jižní zahrady, kterými lze celý Hrad obejít, a položila kamennou dlažbu na Jiřském náměstí a ve Vikářské ulici. Na tomto náměstí také zrekonstruovala a znovu zprovoznila historickou kašnu z druhé poloviny 17. století. Obrovskou výzvou byla proměna Rašínova nábřeží v Praze, kterému Skupina SSŽ vrátila jeho historickou podobu. Součástí celkové změny jednoho z turisticky nejnavštěvovanějších míst Prahy byla výstavba kotvišť pro lodě a cyklostezky, instalace nových laviček a vysázení zeleně. V historickém Jindřichově Hradci dostala Skupina SSŽ na starost kompletní rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka včetně ulic Klášterské a Růžové, zahrnující obnovu povrchů komunikací a chodníků, zřízení parkovacích stání a odpočinkového prostoru na náměstí. Historické jádro obnovovala společnost rovněž v Jablonci nad Nisou. SSŽ ale také zmodernizovaly letiště v Kalových Varech a v současné době staví vrtulníkové stání v Náměšti nad Oslavou.

8 HODNOTY A CÍLE JEDNIČKA V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ SSŽ si za více než 55 let své činnosti vydobyla významné postavení v oblasti dopravních a inženýrských staveb v České republice i v zahraničí. Širokou nabídkou, vysokou kvalitou služeb a špičkovými technologiemi se Skupina SSŽ řadí k nejúspěšnějším společnostem ve stavebním oboru. Postupným rozšiřováním služeb a využíváním nových technologií podtrhuje profil moderního a dynamického podniku, který významně upevňuje svou pozici největší společnosti v oblasti staveb dopravní infrastruktury v České republice. SPOLEHLIVÝ OBCHODNÍ PARTNER Prioritou Skupiny SSŽ je spolehlivě odvádět kvalifikovanou a bezchybnou práci. Proto nesází jen na svoji dlouholetou tradici a zkušenosti v oboru, ale využívá nové technologie, pečlivě kontroluje realizované projekty, investuje do svých zaměstnanců i vlastního rozvoje a staví také na intenzivní spolupráci s mateřským koncernem VINCI. SLUŽBY NA DOSAH Dopravní a železniční stavby tvoří tradičně největší část zakázek Skupiny SSŽ. Společnost se ale nezaměřuje pouze na ně. Stále významnější podíl tvoří projekty v oblasti sportovních staveb, ochrany životního prostředí a PPP projekty, jako např. rekonstrukce historických a památkových center nebo speciální inženýrské stavby. Společnost se chce ještě výrazněji profilovat v těch oblastech stavebnictví, kde může nabídnout a zužitkovat své dlouholeté zkušeností v oboru, špičkové technologie a široké zázemí. NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBORU Pro Skupinu SSŽ jsou talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci klíčem k úspěchu. Z tohoto důvodu si aktivně vychová své vlastní pracovníky. Maximálně při tom využívá veškerých znalostí, zkušeností a schopností svých zaměstnanců. Podporuje vzdělávání mladých a ambiciózních lidí, kterým nabízí široké spektrum možností profesionálního uplatnění. Již řadu let úspěšně probíhají vzdělávací programy pracovníků Skupiny SSŽ u mateřské společnosti EUROVIA.

9 HISTORIE Společnost SSŽ se stala špičkou v dopravním stavebnictví a daří se jí udržovat se na žebříčku nejúspěšnějších stavebních společností v České republice. Značka SSŽ garantuje kvalitu práce, moderní technologie, inovace, tuzemské i zahraniční reference a hlavně více než padesátiletou tradici. Předpolím pro zrod SSŽ byly stavební společnosti, které se objevily po druhé světové válce. Po znárodnění v únoru 1948 byla spousta stavebních firem začleněna do národního podniku Československé stavební závody ČsSZ. Ke konci r se z jejich částí stává firma Baraba Dopravní stavby Havlíčkův Brod, která je přímým předchůdcem SSŽ. Národní podnik Stavby silnic a železnic byl založen 1. března Během následujících let se SSŽ člení na jednotlivé závody po celé zemi. Hlavní sídlo budují na Národní třídě v Praze, kde zůstávají dodnes. V prvopočátcích SSŽ realizují hlavně pozemní stavby a rekonstrukce historických objektů. Od poloviny 50. let se specializace podniku mění začínají jasně dominovat stavby dopravní infrastruktury, které jsou stále hlavní aktivitou SSŽ. Obrovský zlom přichází v polovině 70. let, kdy se SSŽ účastní přípravy realizace v té době nejprestižnější stavby v České republice, mostu přes Nuselské údolí. Tato stavba také získala titul Stavba 20. století. Ve stejné době byly zahájeny i dlouho očekávané práce na výstavbě dálnice D1. V polovině 80. let se firma velmi silně angažovala také v zahraničí, např. v Sýrii, Egyptě nebo v Kuvajtu. Nově vybudované vztahy a kontakty se zahraničními partnery byly pro SSŽ velkým přínosem i do budoucna. Devadesátá léta jsou pak ve znamení obrovského rozvoje silniční dopravy. SSŽ pracují na výstavbách úseků dálnic, městských okruhů, železnic atd. Ve druhé polovině roku 2001 se majoritním akcionářem SSŽ stává francouzská společnost EURO- VIA ze skupiny VINCI, největšího stavebního koncernu na světě. SSŽ rozšířily síť jejích dceřiných společností po celé Evropě. Právě EUROVIA se v roce 2006 stala 100% majitelem SSŽ.

10 INOVACE A TECHNOLOGIE Pro Skupinu SSŽ je výzkum a vývoj nových technologií hnacím motorem rozvoje společnosti, prostředkem k naplnění potřeb a požadavků klientů i nástrojem ke zvyšování bezpečnosti řidičů a uživatelů cest. Speciální materiály a technologie, které SSŽ vyvinula a používá při výstavbě a rekonstrukci silniční sítě v České republice, zlepšují jízdní vlastnosti komunikací a zvyšují jejich životnost. Díky systému laboratoří v rámci skupiny VINCI, do kterého patří i Centrální laboratoř SSŽ, se společnost podílí na vývoji, srovnávání a testování nových materiálů a výrobních postupů. Široké zázemí špičkových výzkumných středisek ve Francii, Německu, Španělsku a Kanadě a úspěšné aplikace několika zásadních novinek v posledních letech tak dělají ze SSŽ jednu z nejinovativnějších a technologicky nejvyspělejších stavebních společností ve střední Evropě. Laboratoře SSŽ Laboratoře SSŽ zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Participují na vývojových programech skupiny VINCI, evropských a národních výzkumných projektech, spolupracují s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. Centrální laboratoř SSŽ je jako jediná v České republice vybavena certifikovaným přístrojem pro testování odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím zkouškou opakovaným projížděním koly. Laboratoř provádí také některé speciální zkoušky, jako např. zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. V minulých letech realizovaly laboratoře SSŽ také zkoušky pro zahraniční firmy skupiny VINCI, jako například návrhy emulzí pro výrobnu Eurovia v Polsku, návrhy asfaltových mikrokoberců pro pobočku Eurovia v Litvě. Pro kanadskou pobočku Eurovia, společnost DJL, provedly návrh asfaltocementového betonu Salviacim s použitím speciální pryskyřice a zkoušky odolnosti proti působení chemických rozmrazovacích prostředků. Centrální laboratoř také pravidelně realizuje různé zkoušky pro firmy na Slovensku, v Polsku a Litvě. Středisko technického vývoje SSŽ Centrální středisko služeb Technický vývoj je spolu s laboratořemi součástí technologického zázemí Skupiny SSŽ specializující se na oblast statiky a geotechniky, zesilování konstrukcí, speciálních montážních technologií nebo přesunů stavebních objektů. Díky technickému vývoji a moderním postupům mohla SSŽ v minulosti realizovat několik unikátních a technologicky náročných zakázek, jako např. přemístění národní kulturní památky, děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, nebo přesun 1300 tun těžkého svatostánku v rakouském Pillu.

11 INOVACE A TECHNOLOGIE Asfaltové směsi Asfalt je pro své kvality základním produktem pro většinu technologií užívaných v moderním silničním stavitelství. Ale deformace povrchů silnic v důsledku enormního nárůstu dopravního zatížení ukázaly, jak nezbytné je zlepšit vlastnosti používaných asfaltů. Díky intenzivní technické spolupráci se sítí výzkumných laboratoří koncernu VINCI zavedla Skupina SSŽ kromě řady moderních technologií i vlastní výrobu nové generace asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů, včetně asfaltů modifikovaných elastomery a chemicky zasíťovaných, které jsou odolnější nejen proti povětrnostním výkyvům, ale i vyšší dopravní zátěži. Polybitume (chemicky zasíťované asfaltové pojivo) Skupina silně modifikovaných a chemicky zasíťovaných asfaltů Polybitume se používá v technologiích asfaltových směsí obalovaných za horka. Díky užitým polymerům se snižuje tepelná citlivost asfaltů, zvyšuje se soudržnost směsi a zlepšují se reologické vlastnosti (větší odolnost na mechanické namáhání). Mikrokoberce Gripfibre Jinou technologií asfaltových směsí, kterou jsou v ČR schopny provádět pouze SSŽ, jsou mikrokoberce s velkým obsahem syntetických vláken rozptýlených ve směsi s obchodním názvem Gripfibre. Novým prvkem je především použití syntetických vláken ve směsi. Gripfibre zajišťuje dlouhodobé protismykové vlastnosti a trvanlivost, které nelze dosáhnout u běžných mikrokoberců. Jeho pokládka je rychlá vozovku lze otevřít pro provoz do půl hodiny po položení, což minimalizuje komplikace pro řidiče a obyvatele v okolí stavby. Stříkané mostní izolace Etanplast Většina izolačních systémů pro inženýrské stavby vyžaduje velké množství časově náročné ruční pokládky. Společnost EUROVIA vyvinula revoluční spolehlivý izolační systém Etanplast, který je kompletně mechanizován. Etanplast je vícevrstvý izolační komplex pro horní desky betonových mostních konstrukcí, který má vynikající vlastnosti během užívání. Poprvé byl Etanplast použit ve Francii, kde ho můžete najít na řadě známých staveb např. na viaduktu na ostrov Ré, terminálu tunelu pod kanálem La Manche nebo na mostech na dálnicích A26, A39, A51, A71 a A75. První realizace v ČR byla provedena v roce 1999 na mostě v Chebu, nejnověji byla tyto technologie použita na mostních stavbách nového průtahu Karlovými Vary.

12 INOVACE A TECHNOLOGIE Betonové směsi Přední postavení má Skupina SSŽ v oblasti vývoje speciálních betonových směsí s vysokou pevností. Především pro vozovky zatížené těžkou dopravou byl vyvinut speciální asfaltový beton Rexovia odolný proti trvalým deformacím při zachování dobrých únavových vlastností. Rexovia má mechanické vlastnosti lepší než běžné asfaltové směsi. I při vysokých teplotách má vynikající odolnost proti tvorbě trvalých deformací pro jakýkoliv druh dopravního zatížení, aniž by byla snížena její poddajnost a životnost za nízkých teplot.

13 Závod Plzeň Závod Liberec Závod 3 Praha Závod 4 Praha Závod Ústí nad Labem Závod Karlovy Vary závod Hradec Králové Závod České Budějovice Závod Řevnice Závod Zlín závod Středočeské obalovny a lomy Závod Pardubice Závod Jihlava Závod Emulze Kolín Závod Západočeské obalovny a lomy ZÁVODY SKUPINY SSŽ

14 EUROVIA SERVICES, s.r.o. EUROVIA Silba, a.s. Obalovna Letkov, spol. s r.o. Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Východočeská obalovna, s.r.o. Liberecká obalovna, s.r.o. Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. SILNICE BRNO, spol. s r.o. EUROVIA Lom Jakubčovice s.r.o. SILASFALT, s.r.o. ODS Dopravní stavby Ostrava, a.s. Beskydská stavební, a.s. EUROVIA SOK, s.r.o. GJW Praha, spol. s r.o. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI SKUPINY SSŽ

15 KONTAKT Sídlo společnosti Národní třída 10, Praha 1 tel.: fax: Tiskové oddělení Andrea Kerlická, tisková mluvčí SSŽ tel.: mobil:

16 PŘÍLOHY

17 EUROVIA, ČLEN SKUPINY VINCI VINCI VINCI je největším mezinárodním stavebním koncernem. Zaměstnává okolo pracovníků a působí ve více než 80 zemích světa. Hrubý příjem koncernu dosáhl v roce ,270 mil. euro. Obchodní činnost koncernu VINCI je rozdělena mezi pět divizí: licence, energie, cesty, konstrukce a facility management. Většina z těchto divizí má teké svoji vlastní značku. EUROVIA EUROVIA je světovým lídrem v dopravním stavitelství. Díky úspěšným akvizicím dnes do této skupiny patří nejvýznamnější hráči na poli dopravních staveb z různých částí světa včetně Viafrance a Jean Lefebvre ve Francii, Teerbau v Německu, Hubbard ve Spojených státech, Ringway ve Spojeném království a SSŽ v České republice.

18 SILNICE A DÁLNICE Městský okruh Zlíchov Radlická, Praha 5 Typ: silniční stavby Termín zahájení: listopad 1998 Termín dokončení: říjen 2002 Místo: Praha Popis: Stavbu městského okruhu Zlíchov Radlická lze definovat jako funkčně a významově nejdůležitější prvek Hlavní uliční sítě Prahy. Řešení průchodu městského okruhu smíchovskou oblastí je v souladu s celoměstským řešením Hlavní uliční sítě stabilizované návrhem územního plánu hlavního města Prahy, které v prostoru Prahy 5 akceptovalo již dříve realizované rozestavěné úseky dopravního systému. Expresní okruh Prahy, stavba Řepy Ruzyně Typ: silniční stavby Termín zahájení: květen 1999 Termín dokončení: červen 2002 Místo: Praha Popis: Stavby silnic a železnic, a. s., se podílely na výstavbě expresního okruhu Prahy v úseku Řepy Ruzyně, který v jižním směru navazuje na úsek Třebonice Řepy a vytváří plynulé dopravní napojení výpadových rychlostních silnic I/6 a I/7 v západním regionu Prahy. Jedná se o významnou dopravní tepnu, která odkloní především těžkou kamionovou tranzitní dopravu mimo město a současně napomůže řešit kongesce na kapacitně již nevyhovujících stávajících městských komunikacích. Dálnice D11, stavba úseku Libice Dobšice Typ: silniční stavby Termín zahájení: říjen 2004 Termín dokončení: květen 2007 Místo: Libice Dobšice Popis: Dálnice D11 je součástí mezinárodního evropského tahu E50. Její trasa spojuje hl. město Prahu v severovýchodním směru s Polskem. Nový úsek zprovozněné dálnice kategorie 27,5/120 odklání především těžký tranzitní provoz, spojený s vysokou nehodovostí a dopravními problémy, mimo přidružené obce. Lze předpokládat, že tato moderní kapacitní komunikace výrazně napomůže ke snížení nehodovosti a že zlepší životní prostředí v celém regionu.

19 SILNICE A DÁLNICE Dálnice D1, stavba úseku Vyškov Mořice Typ: silniční stavby Termín zahájení: prosinec 2001 Termín dokončení: červen 2006 Místo: Vyškov Mořice Popis: Výstavba dálnice D1 v úseku Vyškov Mořice byla zahájena v prosinci roku Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D26,5/120 s převážně betonovým krytem a třemi mimoúrovňovými křižovatkami. Západní úsek navazuje na již provozovanou dálnici D1 z Brna. Součástí stavby je 22 mostů, z toho 12 dálničních včetně jedné estakády, 6 silničních a 4 na polních cestách. Stavba si vyžádala 9 definitivních a 5 provizorních přeložek silnic I. až III. třídy, sedmi polních cest a pět úprav vodotečí. Dále bylo nezbytné provést 15 přeložek elektrického vedení, 8 přeložek telefonních kabelů a 3 přeložky plynovodů. Unikátní technologií, poprvé použitou v ČR, kterou použily Stavby silnic a železnic, a. s., bylo vyřešení nízké únosnosti podloží dálnice v krti 40,7 položením bloků z expandovaného polystyrenu do násypu dálničního tělesa v objemu m 3. Tento materiál byl rovněž použit pro odlehčení zatížení navazujícího jednopólového mostu z prefabrikovaných nosníků o rozpětí 35 m. Tato technologie, aplikovaná již v zahraničí, je jak realizačně, tak i z ekonomických důvodů velmi výhodná. Dálnice D8, stavba úseku Trmice Knínice Typ: silniční stavby Termín zahájení: říjen 2004 Termín dokončení: září 2007 Místo: Trmice Knínice Popis: Dálnice D8, s celkovou délkou 92 km mezi Prahou a hranicí se SRN (Sasko), je součástí IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín Drážďany Praha Bratislava Györ Budapešť Arad Craiova Sofia Plovdiv lstanbul, který byl schválen 7. panevropskou konferencí na Krétě v roce 1994 na úrovni ministrů dopravy zúčastněných států. Ve směru na Drážďany se dálnice D8 napojuje na německou dálnici A17.

20 MOSTY Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze Typ: mostní stavby Termín zahájení: 2004 Termín realizace: březen 2006 červen 2008 Místo: Praha Popis: Most SO 860 v km 3,993 HL převádí 4kolejnou železniční trať z Hlavního nádraží do Libně a Vysočan přes ulici Husitskou a Trocnovskou a prostor lokodepa Masarykova nádraží. Most přes Vltavu u Vepřku dálnice D8 Typ: mostní stavby Termín zahájení: květen 1994 Termín dokončení: září 1996 Místo: Vepřek Popis: Dálnice D8 Praha Ústí nad Labem přechází u Veltrus řeku Vltavu s jejím slepým ramenem a ekologicky ceněným územím. Délka přemostění přesahuje 500 m s rozpětím hlavního pole 125,0 m, jež odpovídá šířce koryta Vltavy. Údolní most Haiger na dálnici A45 Typ: mostní stavby Termín zahájení: květen 2001 Termín dokončení: prosinec 2002 Místo: Haiger Stát: Německo Popis: Třináctipolový mostní objekt na dálnici A45 u města Haiger. Původní stavba z roku 1968 byla v důsledku špatného technického stavu odstraněna a byl postaven nový mostní objekt založený na pilotách. Nosnou konstrukci mostovky tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce. Železniční most Brechen pro vysokorychlostní vlakové soupravy na trati Kolín Frankfurt nad Mohanem Typ: mostní stavby Termín zahájení: červenec 1998 Termín dokončení: únor 2000 Místo: Brechen Stát: Německo

21 SILNICE A DÁLNICE Popis: Mostní objekt se nachází v Brechenu, 60 km severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem, na nově budované trati pro vysokorychlostní vlakové soupravy ICE. Jedná se o monolitickou mostní konstrukci v celkové délce 528 m o 12 polích, stavěnou pomocí výsuvné skruže. Maximální výška podpěr je 20 m. Rekonstrukce mostů na dálnici A9 Postupim Mnichov Typ: mostní stavby Termín zahájení: leden 1998 Termín dokončení: leden 1999 Místo: Obce Niemegk a Fläming Stát: Německo Popis: Při přestavbě dálnice A9, jižně od Postupimi, na 20 km dlouhém úseku mezi obcemi Niemegk Fläming, SSŽ, a. s., zhotovila devět dálničních mostů. V 1. pololetí 1998 se výstavba prováděla na pravé polovině dálnice a po převedení provozu v 2. pololetí na levé polovině. Všechny mosty mají monolitickou železobetonovou konstrukci.

22 ŽELEZNICE Modernizace západní části železniční stanice Praha Hlavní nádraží Typ: železniční stavby Termín zahájení: květen 2003 Termín dokončení: prosinec 2004 Místo: Praha Popis: Na první část Modernizace západní části žst. Praha hl.n. mosty Seifertova ulice, kdy byl realizován mostní objekt přes Seifertovu ulici včetně kolejového zapojení, navázala druhá část, v níž byla dokončena stavba mostu a s tím související kolejové úpravy. V rámci obou realizovaných částí stavby byly kolejové úpravy přizpůsobeny nové směrové a výškové úpravě mostu, jež vyhovuje výhledovému stavu Nové spojení a Modernizaci žst. Praha hl. n.. Tato stavba bude realizována po dokončení Modernizace západní části Praha hl. n.. Proto byly přizpůsobeny kolejové úpravy současnému stavu. V první části došlo ke zdvihům jednotlivých kolejí až o 0,8 m, ve druhé části bylo naopak nutno snížit niveletu jednotlivých kolejí až o 0,6 m. Jindřichohradecká místní dráha Typ: železniční stavby Termín zahájení: duben 2002 Termín dokončení: červen 2002 Místo: Jindřichův Hradec Popis: Síť regionálních úzkokolejných tratí akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy JHMD se nachází na česko-rakouském pomezí nazývaném též Česká Kanada. Tvoří dopravní páteř v oblasti turisticky velmi atraktivní, s dosud nepoškozenou krajinou, s hlubokými lesy, četnými rybníky a s celou řadou historicky cenných památek. Požadavky na nedotknutelnost přírody a neprostupnost okolí trati si vyžádaly určitá specifika v pracovních postupech. Demontáž kolejí probíhala výhradně v ose trati. Veškerý návoz nového, respektive odvoz vytěženého materiálu, se uskutečnil pouze po kolejích. Jednalo se o opravu trati s vysokým podílem manuální práce.

23 SPORTOVNÍ STAVBY Tréninkové fotbalové centrum AC Sparta, Praha 6 Strahov Typ: sportovní stavby Termín zahájení: červenec 2002 Termín dokončení: říjen 2003 Místo: Praha Popis: Rekonstrukce sletového a spartakiádního stadionu v Praze na Strahově představuje největší sportovní stavbu společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. Cílem bylo přeměnit chátrající památník, jeden z největších stadionů na světě, na líheň fotbalového dorostu fotbalové centrum mládeže AC Sparta. Plocha původního stadionu o rozloze téměř osm hektarů, která pojala až cvičenců, byla přestavěna na 8 fotbalových hřišť, z toho dvě s umělým povrchem a šest s přírodní trávou. Hřiště č. 1 s přírodním trávníkem splňuje podmínky UEFA pro pořádání soutěží. Zbývající hřiště s travnatým povrchem mají standardní rozměry a jsou určena pro trénink.travnatá hřiště jsou doplněna hřištěm s umělým povrchem Monoslide 2050 a hřištěm pro minikopanou s povrchem Megagrass Hřiště jsou osvětlena 25 stožáry se světelným výkonem 200 luxů. Turistická lávka Rádlo přes silnici I/65 Typ: sportovní stavby Termín zahájení: duben 2003 Termín dokončení: srpen 2004 Místo: Rádlo Popis: Stavba turistické lávky Rádlo je součástí projektu multifunkční turistické magistrály Euroregionu Nisa Nová Hřebenovka, který je spolufinancován Evropskou unií fondem SAPARD. Turistická trasa, překlenující novou lávkou skalní zářez silnice I/65 v blízkosti obce Rádlo, je určena k rozvoji cyklistické a pěší turistiky a v zimě je tudy vedena upravovaná běžecká trasa. Stavba lávky přispěla ke zvýšení turistického ruchu v obci Rádlo a v celém Mikroregionu Císařský Kámen a stala se architektonickou dominantou při vjezdu do Jizerských hor. Zdařilé řešení potvrzuje skutečnost, že projekt Turistická lávka Rádlo získal v roce 2005 cenu ČKAIT a stavba byla přihlášena do soutěže Dopravní stavba roku.

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Praha město pro život... ale jaký? Už dnes je na Malovance problém doběhnout autobus. Po výstavbě dalších komunikací dálničního typu se situace zhorší

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 01. Rozdělení a historie inž. staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

Změny datového modelu ZABAGED

Změny datového modelu ZABAGED Změny ZABAGED Praha Leden ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Popis změn za rok Většina změn se týká kategorie komunikace, kdy na základě dat správce (Silniční databanka Ostrava) byl rozšířen výčet atributů u typů objektů

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem OBSAH 1. Úvod 2. Varianta Libčice nad Vltavou 3. Varianta Brandýs nad Labem 4. Přeložka silnice I/12 5. Související zařízení 6. Realizace Červen 2015 Stránka 1 1. Úvod Technické řešení studie proveditelnosti

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Založení a charakteristika společnosti:

PROFIL SPOLEČNOSTI. Založení a charakteristika společnosti: AGA Letiště s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI Založení a charakteristika společnosti: Společnost AGA-Letiště s.r.o. byla založena pracovníky bývalého Vojenského projektového ústavu Praha z ateliéru specializovaného

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference 1 Vybrané reference lze rozdělit do 3 základních oblastí: vypracování kompletních projektů včetně návrhů stavebních technologií a řešení vlastní realizace staveb

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Projekt Letiště Vodochody

Projekt Letiště Vodochody 1 Projekt Letiště Vodochody Martin Kačur Letiště Vodochody a.s. 14.4.2014 2 Název prezentace / Název kapitoly 3 Název prezentace / Název kapitoly 4 Název prezentace / Název kapitoly 5 Název prezentace

Více