PRESS KIT Říjen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESS KIT Říjen 2007"

Transkript

1 PRESS KIT Říjen 2007

2 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu VINCI Reference

3 PROFIL Skupina SSŽ patří k nejvýznamnějším stavebním subjektům v České republice. Na poli dopravního stavitelství je dokonce českou jedničkou. Stoprocentním vlastníkem SSŽ se v roce 2006 stala francouzská společnost EUROVIA, člen největšího světového stavebního koncernu VINCI. SSŽ rozvíjí svoji činnost také v zahraničí, ve spolupráci s dalšími partnery realizuje dálniční stavby například v sousedním Slovensku. Skupina SSŽ má více než zaměstnanců. Disponuje špičkovým technologickým zázemím, bohatými mezinárodními zkušenostmi, výkonnými patnácti regionálními a třinácti dceřinými společnostmi. Hospodářský výsledek Skupiny SSŽ v roce 2006 před zdaněním činil před korekcí odpisů mil. Kč a proti předchozímu roku byl vyšší o 1,9 %. Z celkových aktivit skupiny připadalo zhruba 80 % na mateřskou společnost SSŽ, a. s., a zbývající část na dceřiné společnosti. Mezi hlavní aktivity Skupiny SSŽ patří silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, rekonstrukce městských komunikací a historických center. Silniční stavby tvoří největší objem zakázek společnosti SSŽ počínaje kompletní realizací dálničních úseků, přes pokládání cestních povrchů, přestavby křižovatek a výstavby kruhových objezdů až po kompletní revitalizaci silnic včetně těch městských. SSŽ se zaměřují rovněž na sportovní stavby. Pod jejich značkou již byla realizována řada sportovních areálů a fotbalových stadionů předních prvoligových týmů v České republice. Důležitý segment aktivit společnosti pak tvoří tzv. speciální stavby, jako například výstavba kanalizačních a vodovodních sítí, čistíren odpadních vod, nádrží a čerpacích stanic pohonných hmot, ekologické zabezpečení skládek, rekonstrukce městských historických jader a v neposlední řadě také vlastní výroba a konstrukce protihlukových stěn. Při každém připravovaném projektu klade Skupina SSŽ hlavní důraz na ochranu životního prostředí. Realizované stavby se snaží koncipovat jako pozitivní příspěvek ke změně krajiny. Díky rozsáhlým zkušenostem a efektivnímu investování do nových technologií a modernizace strojů i dopravních prostředků SSŽ nabízí vysokou kvalitu služeb.

4 KLÍČOVÉ UKAZATELE jednička dopravního stavitelství v České republice má 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností má více než zaměstnanců 100% vlastníkem je EUROVIA, člen mezinárodního koncernu VINCI v roce 2006 konsolidovaný obrat dosáhl 19,6 mld. Kč hospodářský výsledek činil před zdaněním mil. Kč (před korekcí odpisů) zahájila staveb a dodávek dokončila staveb a dodávek předala k užívání celkem 69 km dálnic vyrobila tun obalovaných asfaltových směsí investovala do svého rozvoje 330 mil. Kč

5 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI SILNICE A DÁLNICE Rozsáhlé činnosti Skupiny SSŽ dominuje výstavba a modernizace silnic a dálnic. Silniční komunikace ročně přesahují 50 procent objemu prací společnosti. Základním předpokladem pro tak velký objem a počet zakázek tohoto typu je nejen získaná dlouholetá zkušenost, která s každou novou stavbou roste, ale také inovační postoj k technologiím a technikám práce doprovázený kvalitou realizovaných staveb. Další výhodou Skupiny SSŽ je rozsáhlá síť dceřiných společností a závodů rozmístěných po celé České republice. Díky tomu všemu poskytuje Skupina SSŽ svým zákazníkům špičkový servis. V oblasti budování dopravní infrastruktury SSŽ nerealizují pouze výstavbu či rekonstrukci dálnic a silnic. Naopak, práce Skupiny v této oblasti zahrnuje i výstavbu mostů, protihlukových zdí, odvodňovacích příkopů, přeložky inženýrských sítí, opravy přilehlých komunikací, portály dopravního značení a světelné signalizace, podchody pro pěší i biokoridory čili průchody pro zvěř. V roce 2006 byly mimo jiné dokončeny nebo zprovozněny tyto větší silniční a městské komunikace: dálnice D 807 IA (Trmice Knínice), dálnice D 11, stavby (Libice Dobšice) a (Osičky Hradec Králové), revitalizace městského centra Ústí nad Labem, přípojná komunikace k areálu Bosch u Jihlavy, I/10 Turnov Vesecko, silnice II/319 Rychnov Rokytnice, oprava ul. V Holešovičkách v Praze, zprovoznění poloviny průtahu sil. I/6 městem Karlovy Vary, stavba I/55 Otrokovice obchvat. Skupina SSŽ v současné době staví mimo jiné dálnici D3 ( D 0306 /I Mezno Chotoviny), dálnici D47 (stavba D 4709 Hrušov Bohumín a D 4708 Ostrava, Rudná Hrušov) nebo Vysočanskou radiálu v Praze. MOSTNÍ STAVBY Mosty jsou nedílným prvkem celkové podoby nové výstavby a její přidanou hodnotou, která by měla vizuálně zapadnout do okolní scenérie. Jsou také běžnou součástí téměř všech dokončených a rozestavěných i zahajovaných silničních i železničních staveb realizovaných Skupinou SSŽ. Na celkovém objemu mostních staveb se podílí i využití montovaných tenkostěnných obloukových mostů TOM 2 a prefabrikovaných nosníků typu T vlastní výroby. Pracovníci jednotlivých závodů se také podílejí na opravách izolací, vozovek, odvodnění a mostního příslušenství při opravách a rekonstrukcích mostních objektů. Díky řešením, na nichž se SSŽ podílí, často dojde k významnému odlehčení dosavadní dopravy.

6 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI Tak tomu bylo v případě modernizace velmi frekventované Seifertovy ulice u Hlavního nádraží v Praze. Na tuto část teď Skupina SSŽ navazuje realizovanou železniční estakádou přes Masarykovo nádraží, která bude důležitou dopravní tepnou v hlavním městě. Díky svému vyvýšení bude současně 439 metrů dlouhá estakáda nepřehlédnutelnou dominantou v centru Prahy. SSŽ mají za sebou mimo jiné rekonstrukci příhradového železničního mostu u Klášterce nad Ohří z roku 1888 a spoluúčast při náročné, přitom však v krátkém čase provedené obnově pražského Štefánikova mostu. V zahraničí Skupina SSŽ vystavěla pomocí výsuvné skruže 528 metrů dlouhý železniční most v německém Brechenu poblíž Frankfurtu nad Odrou a na dálnici A9 jižně od Postupimi realizovala soustavu devíti monolitických železobetonových mostů. ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ TRATĚ Železniční stavby tvoří stejně jako výstavba silnic významný prvek ve výrobním programu Skupiny SSŽ. Kromě prací na hlavních a předjízdních kolejích se podílejí na sanaci spodních staveb železnic, staví bezbariérové přístupy či podchody pro zvýšení bezpečnosti i protihlukové zábrany. Mezi realizovanými projekty stojí za zmínku vybudování sítě regionální úzkokolejné trati pro místní dráhy v turisticky velmi atraktivní oblasti Česká Kanada na česko-rakouském pomezí. SSŽ při realizaci tohoto projektu použily specifické pracovní postupy tak, aby byla zachována nedotknutelnost přírody v blízkosti trati. Před Mistrovstvím světa v hokeji 2004 SSŽ pracovaly na úpravě pražské křižovatky u nádraží Libeň a Sazka Areny. Vydláždily tramvajové zastávky, travnatým povrchem zaplnily úseky mimo stanice, zpevnily kolejnice, nainstalovaly kvalitnější světelnou signalizaci a postaraly se rovněž o nový povrch přilehlé vozovky. Jednou z nejzajímavějších staveb, které v tuto chvíli probíhají a na nichž se Skupina SSŽ podílí, je přestavba železničního uzlu Praha pod názvem Nové spojení Praha hl. n. Masarykovo nádraží Libeň, Vysočany, Holešovice. Také v oblasti železniční výstavby mají SSŽ zahraniční zkušenosti. V sousedním Německu modernizovaly železniční dráhu pro vysokorychlostní vlakovou soupravu ICE na trase Kolín Frankfurt nad Mohanem. SPORTOVNÍ STAVBY Pod hlavičkou Skupiny SSŽ vznikla řada sportovních staveb, areálů, stadionů a hřišť včetně těch, které užívají české prvoligové kluby. Součástí realizací je rekonstrukce podkladových vrstev, které zajistí kvalitní a bezpečnou hrací plochu, instalace drenážního a zavlažovacího systému, kanalizace a opěrných zdí a položení nového trávníku umělého, přírodního nebo kombinace obou.

7 ZÁKLADNÍ OBLASTI ČINNOSTI Pro pokládání přírodního či umělého trávníku je Skupina SSŽ vybavena špičkovými technologiemi a moderní technikou, která zajistí, že povrch bude pevný a rovný. Výstavba stadionů zahrnuje také tribuny pro diváky, instalaci moderních stožárů na osvětlení hrací plochy i rekonstrukci přilehlých parkovišť a komunikací. Skupina SSŽ opravovala stadion FC Viktoria Plzeň i nové tréninkové centrum pražské Sparty na Strahově. Značku SSŽ nese i nová sedačková lanovka na Ještěd. Právě Skupina SSŽ se totiž podílí na přípravě libereckého areálu pro Mistrovství světa v klasickém lyžování Mezi další sportovní stavby patří cyklistická dráha BMX a RMX v Praze 13, rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Mšeno, rekonstrukce a rozšíření sportovního centra PFC Český Dub, stavební úpravy hřiště TJ Třebíč, ale také přestavba Městského stadionu v Ústí nad Labem i výstavba východní tribuny Bohemians 1905 a řada dalších. SPECIÁLNÍ STAVBY Vizitku práce a schopností pracovníků Skupiny SSŽ představují tzv. speciální stavby. Jedním z řady příkladů je technicky náročná oprava hráze vodního díla Lipno I. Patří sem také výstavba kanalizačních a vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a nádrží, ekologické zabezpečení skládek i opravy historických částí měst a obcí. Právě Skupina SSŽ se podílela na rekonstrukcích Pražského hradu. Nově zprůchodnila Jižní zahrady, kterými lze celý Hrad obejít, a položila kamennou dlažbu na Jiřském náměstí a ve Vikářské ulici. Na tomto náměstí také zrekonstruovala a znovu zprovoznila historickou kašnu z druhé poloviny 17. století. Obrovskou výzvou byla proměna Rašínova nábřeží v Praze, kterému Skupina SSŽ vrátila jeho historickou podobu. Součástí celkové změny jednoho z turisticky nejnavštěvovanějších míst Prahy byla výstavba kotvišť pro lodě a cyklostezky, instalace nových laviček a vysázení zeleně. V historickém Jindřichově Hradci dostala Skupina SSŽ na starost kompletní rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka včetně ulic Klášterské a Růžové, zahrnující obnovu povrchů komunikací a chodníků, zřízení parkovacích stání a odpočinkového prostoru na náměstí. Historické jádro obnovovala společnost rovněž v Jablonci nad Nisou. SSŽ ale také zmodernizovaly letiště v Kalových Varech a v současné době staví vrtulníkové stání v Náměšti nad Oslavou.

8 HODNOTY A CÍLE JEDNIČKA V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ SSŽ si za více než 55 let své činnosti vydobyla významné postavení v oblasti dopravních a inženýrských staveb v České republice i v zahraničí. Širokou nabídkou, vysokou kvalitou služeb a špičkovými technologiemi se Skupina SSŽ řadí k nejúspěšnějším společnostem ve stavebním oboru. Postupným rozšiřováním služeb a využíváním nových technologií podtrhuje profil moderního a dynamického podniku, který významně upevňuje svou pozici největší společnosti v oblasti staveb dopravní infrastruktury v České republice. SPOLEHLIVÝ OBCHODNÍ PARTNER Prioritou Skupiny SSŽ je spolehlivě odvádět kvalifikovanou a bezchybnou práci. Proto nesází jen na svoji dlouholetou tradici a zkušenosti v oboru, ale využívá nové technologie, pečlivě kontroluje realizované projekty, investuje do svých zaměstnanců i vlastního rozvoje a staví také na intenzivní spolupráci s mateřským koncernem VINCI. SLUŽBY NA DOSAH Dopravní a železniční stavby tvoří tradičně největší část zakázek Skupiny SSŽ. Společnost se ale nezaměřuje pouze na ně. Stále významnější podíl tvoří projekty v oblasti sportovních staveb, ochrany životního prostředí a PPP projekty, jako např. rekonstrukce historických a památkových center nebo speciální inženýrské stavby. Společnost se chce ještě výrazněji profilovat v těch oblastech stavebnictví, kde může nabídnout a zužitkovat své dlouholeté zkušeností v oboru, špičkové technologie a široké zázemí. NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBORU Pro Skupinu SSŽ jsou talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci klíčem k úspěchu. Z tohoto důvodu si aktivně vychová své vlastní pracovníky. Maximálně při tom využívá veškerých znalostí, zkušeností a schopností svých zaměstnanců. Podporuje vzdělávání mladých a ambiciózních lidí, kterým nabízí široké spektrum možností profesionálního uplatnění. Již řadu let úspěšně probíhají vzdělávací programy pracovníků Skupiny SSŽ u mateřské společnosti EUROVIA.

9 HISTORIE Společnost SSŽ se stala špičkou v dopravním stavebnictví a daří se jí udržovat se na žebříčku nejúspěšnějších stavebních společností v České republice. Značka SSŽ garantuje kvalitu práce, moderní technologie, inovace, tuzemské i zahraniční reference a hlavně více než padesátiletou tradici. Předpolím pro zrod SSŽ byly stavební společnosti, které se objevily po druhé světové válce. Po znárodnění v únoru 1948 byla spousta stavebních firem začleněna do národního podniku Československé stavební závody ČsSZ. Ke konci r se z jejich částí stává firma Baraba Dopravní stavby Havlíčkův Brod, která je přímým předchůdcem SSŽ. Národní podnik Stavby silnic a železnic byl založen 1. března Během následujících let se SSŽ člení na jednotlivé závody po celé zemi. Hlavní sídlo budují na Národní třídě v Praze, kde zůstávají dodnes. V prvopočátcích SSŽ realizují hlavně pozemní stavby a rekonstrukce historických objektů. Od poloviny 50. let se specializace podniku mění začínají jasně dominovat stavby dopravní infrastruktury, které jsou stále hlavní aktivitou SSŽ. Obrovský zlom přichází v polovině 70. let, kdy se SSŽ účastní přípravy realizace v té době nejprestižnější stavby v České republice, mostu přes Nuselské údolí. Tato stavba také získala titul Stavba 20. století. Ve stejné době byly zahájeny i dlouho očekávané práce na výstavbě dálnice D1. V polovině 80. let se firma velmi silně angažovala také v zahraničí, např. v Sýrii, Egyptě nebo v Kuvajtu. Nově vybudované vztahy a kontakty se zahraničními partnery byly pro SSŽ velkým přínosem i do budoucna. Devadesátá léta jsou pak ve znamení obrovského rozvoje silniční dopravy. SSŽ pracují na výstavbách úseků dálnic, městských okruhů, železnic atd. Ve druhé polovině roku 2001 se majoritním akcionářem SSŽ stává francouzská společnost EURO- VIA ze skupiny VINCI, největšího stavebního koncernu na světě. SSŽ rozšířily síť jejích dceřiných společností po celé Evropě. Právě EUROVIA se v roce 2006 stala 100% majitelem SSŽ.

10 INOVACE A TECHNOLOGIE Pro Skupinu SSŽ je výzkum a vývoj nových technologií hnacím motorem rozvoje společnosti, prostředkem k naplnění potřeb a požadavků klientů i nástrojem ke zvyšování bezpečnosti řidičů a uživatelů cest. Speciální materiály a technologie, které SSŽ vyvinula a používá při výstavbě a rekonstrukci silniční sítě v České republice, zlepšují jízdní vlastnosti komunikací a zvyšují jejich životnost. Díky systému laboratoří v rámci skupiny VINCI, do kterého patří i Centrální laboratoř SSŽ, se společnost podílí na vývoji, srovnávání a testování nových materiálů a výrobních postupů. Široké zázemí špičkových výzkumných středisek ve Francii, Německu, Španělsku a Kanadě a úspěšné aplikace několika zásadních novinek v posledních letech tak dělají ze SSŽ jednu z nejinovativnějších a technologicky nejvyspělejších stavebních společností ve střední Evropě. Laboratoře SSŽ Laboratoře SSŽ zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Participují na vývojových programech skupiny VINCI, evropských a národních výzkumných projektech, spolupracují s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. Centrální laboratoř SSŽ je jako jediná v České republice vybavena certifikovaným přístrojem pro testování odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím zkouškou opakovaným projížděním koly. Laboratoř provádí také některé speciální zkoušky, jako např. zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. V minulých letech realizovaly laboratoře SSŽ také zkoušky pro zahraniční firmy skupiny VINCI, jako například návrhy emulzí pro výrobnu Eurovia v Polsku, návrhy asfaltových mikrokoberců pro pobočku Eurovia v Litvě. Pro kanadskou pobočku Eurovia, společnost DJL, provedly návrh asfaltocementového betonu Salviacim s použitím speciální pryskyřice a zkoušky odolnosti proti působení chemických rozmrazovacích prostředků. Centrální laboratoř také pravidelně realizuje různé zkoušky pro firmy na Slovensku, v Polsku a Litvě. Středisko technického vývoje SSŽ Centrální středisko služeb Technický vývoj je spolu s laboratořemi součástí technologického zázemí Skupiny SSŽ specializující se na oblast statiky a geotechniky, zesilování konstrukcí, speciálních montážních technologií nebo přesunů stavebních objektů. Díky technickému vývoji a moderním postupům mohla SSŽ v minulosti realizovat několik unikátních a technologicky náročných zakázek, jako např. přemístění národní kulturní památky, děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, nebo přesun 1300 tun těžkého svatostánku v rakouském Pillu.

11 INOVACE A TECHNOLOGIE Asfaltové směsi Asfalt je pro své kvality základním produktem pro většinu technologií užívaných v moderním silničním stavitelství. Ale deformace povrchů silnic v důsledku enormního nárůstu dopravního zatížení ukázaly, jak nezbytné je zlepšit vlastnosti používaných asfaltů. Díky intenzivní technické spolupráci se sítí výzkumných laboratoří koncernu VINCI zavedla Skupina SSŽ kromě řady moderních technologií i vlastní výrobu nové generace asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů, včetně asfaltů modifikovaných elastomery a chemicky zasíťovaných, které jsou odolnější nejen proti povětrnostním výkyvům, ale i vyšší dopravní zátěži. Polybitume (chemicky zasíťované asfaltové pojivo) Skupina silně modifikovaných a chemicky zasíťovaných asfaltů Polybitume se používá v technologiích asfaltových směsí obalovaných za horka. Díky užitým polymerům se snižuje tepelná citlivost asfaltů, zvyšuje se soudržnost směsi a zlepšují se reologické vlastnosti (větší odolnost na mechanické namáhání). Mikrokoberce Gripfibre Jinou technologií asfaltových směsí, kterou jsou v ČR schopny provádět pouze SSŽ, jsou mikrokoberce s velkým obsahem syntetických vláken rozptýlených ve směsi s obchodním názvem Gripfibre. Novým prvkem je především použití syntetických vláken ve směsi. Gripfibre zajišťuje dlouhodobé protismykové vlastnosti a trvanlivost, které nelze dosáhnout u běžných mikrokoberců. Jeho pokládka je rychlá vozovku lze otevřít pro provoz do půl hodiny po položení, což minimalizuje komplikace pro řidiče a obyvatele v okolí stavby. Stříkané mostní izolace Etanplast Většina izolačních systémů pro inženýrské stavby vyžaduje velké množství časově náročné ruční pokládky. Společnost EUROVIA vyvinula revoluční spolehlivý izolační systém Etanplast, který je kompletně mechanizován. Etanplast je vícevrstvý izolační komplex pro horní desky betonových mostních konstrukcí, který má vynikající vlastnosti během užívání. Poprvé byl Etanplast použit ve Francii, kde ho můžete najít na řadě známých staveb např. na viaduktu na ostrov Ré, terminálu tunelu pod kanálem La Manche nebo na mostech na dálnicích A26, A39, A51, A71 a A75. První realizace v ČR byla provedena v roce 1999 na mostě v Chebu, nejnověji byla tyto technologie použita na mostních stavbách nového průtahu Karlovými Vary.

12 INOVACE A TECHNOLOGIE Betonové směsi Přední postavení má Skupina SSŽ v oblasti vývoje speciálních betonových směsí s vysokou pevností. Především pro vozovky zatížené těžkou dopravou byl vyvinut speciální asfaltový beton Rexovia odolný proti trvalým deformacím při zachování dobrých únavových vlastností. Rexovia má mechanické vlastnosti lepší než běžné asfaltové směsi. I při vysokých teplotách má vynikající odolnost proti tvorbě trvalých deformací pro jakýkoliv druh dopravního zatížení, aniž by byla snížena její poddajnost a životnost za nízkých teplot.

13 Závod Plzeň Závod Liberec Závod 3 Praha Závod 4 Praha Závod Ústí nad Labem Závod Karlovy Vary závod Hradec Králové Závod České Budějovice Závod Řevnice Závod Zlín závod Středočeské obalovny a lomy Závod Pardubice Závod Jihlava Závod Emulze Kolín Závod Západočeské obalovny a lomy ZÁVODY SKUPINY SSŽ

14 EUROVIA SERVICES, s.r.o. EUROVIA Silba, a.s. Obalovna Letkov, spol. s r.o. Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Východočeská obalovna, s.r.o. Liberecká obalovna, s.r.o. Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. SILNICE BRNO, spol. s r.o. EUROVIA Lom Jakubčovice s.r.o. SILASFALT, s.r.o. ODS Dopravní stavby Ostrava, a.s. Beskydská stavební, a.s. EUROVIA SOK, s.r.o. GJW Praha, spol. s r.o. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI SKUPINY SSŽ

15 KONTAKT Sídlo společnosti Národní třída 10, Praha 1 tel.: fax: Tiskové oddělení Andrea Kerlická, tisková mluvčí SSŽ tel.: mobil:

16 PŘÍLOHY

17 EUROVIA, ČLEN SKUPINY VINCI VINCI VINCI je největším mezinárodním stavebním koncernem. Zaměstnává okolo pracovníků a působí ve více než 80 zemích světa. Hrubý příjem koncernu dosáhl v roce ,270 mil. euro. Obchodní činnost koncernu VINCI je rozdělena mezi pět divizí: licence, energie, cesty, konstrukce a facility management. Většina z těchto divizí má teké svoji vlastní značku. EUROVIA EUROVIA je světovým lídrem v dopravním stavitelství. Díky úspěšným akvizicím dnes do této skupiny patří nejvýznamnější hráči na poli dopravních staveb z různých částí světa včetně Viafrance a Jean Lefebvre ve Francii, Teerbau v Německu, Hubbard ve Spojených státech, Ringway ve Spojeném království a SSŽ v České republice.

18 SILNICE A DÁLNICE Městský okruh Zlíchov Radlická, Praha 5 Typ: silniční stavby Termín zahájení: listopad 1998 Termín dokončení: říjen 2002 Místo: Praha Popis: Stavbu městského okruhu Zlíchov Radlická lze definovat jako funkčně a významově nejdůležitější prvek Hlavní uliční sítě Prahy. Řešení průchodu městského okruhu smíchovskou oblastí je v souladu s celoměstským řešením Hlavní uliční sítě stabilizované návrhem územního plánu hlavního města Prahy, které v prostoru Prahy 5 akceptovalo již dříve realizované rozestavěné úseky dopravního systému. Expresní okruh Prahy, stavba Řepy Ruzyně Typ: silniční stavby Termín zahájení: květen 1999 Termín dokončení: červen 2002 Místo: Praha Popis: Stavby silnic a železnic, a. s., se podílely na výstavbě expresního okruhu Prahy v úseku Řepy Ruzyně, který v jižním směru navazuje na úsek Třebonice Řepy a vytváří plynulé dopravní napojení výpadových rychlostních silnic I/6 a I/7 v západním regionu Prahy. Jedná se o významnou dopravní tepnu, která odkloní především těžkou kamionovou tranzitní dopravu mimo město a současně napomůže řešit kongesce na kapacitně již nevyhovujících stávajících městských komunikacích. Dálnice D11, stavba úseku Libice Dobšice Typ: silniční stavby Termín zahájení: říjen 2004 Termín dokončení: květen 2007 Místo: Libice Dobšice Popis: Dálnice D11 je součástí mezinárodního evropského tahu E50. Její trasa spojuje hl. město Prahu v severovýchodním směru s Polskem. Nový úsek zprovozněné dálnice kategorie 27,5/120 odklání především těžký tranzitní provoz, spojený s vysokou nehodovostí a dopravními problémy, mimo přidružené obce. Lze předpokládat, že tato moderní kapacitní komunikace výrazně napomůže ke snížení nehodovosti a že zlepší životní prostředí v celém regionu.

19 SILNICE A DÁLNICE Dálnice D1, stavba úseku Vyškov Mořice Typ: silniční stavby Termín zahájení: prosinec 2001 Termín dokončení: červen 2006 Místo: Vyškov Mořice Popis: Výstavba dálnice D1 v úseku Vyškov Mořice byla zahájena v prosinci roku Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D26,5/120 s převážně betonovým krytem a třemi mimoúrovňovými křižovatkami. Západní úsek navazuje na již provozovanou dálnici D1 z Brna. Součástí stavby je 22 mostů, z toho 12 dálničních včetně jedné estakády, 6 silničních a 4 na polních cestách. Stavba si vyžádala 9 definitivních a 5 provizorních přeložek silnic I. až III. třídy, sedmi polních cest a pět úprav vodotečí. Dále bylo nezbytné provést 15 přeložek elektrického vedení, 8 přeložek telefonních kabelů a 3 přeložky plynovodů. Unikátní technologií, poprvé použitou v ČR, kterou použily Stavby silnic a železnic, a. s., bylo vyřešení nízké únosnosti podloží dálnice v krti 40,7 položením bloků z expandovaného polystyrenu do násypu dálničního tělesa v objemu m 3. Tento materiál byl rovněž použit pro odlehčení zatížení navazujícího jednopólového mostu z prefabrikovaných nosníků o rozpětí 35 m. Tato technologie, aplikovaná již v zahraničí, je jak realizačně, tak i z ekonomických důvodů velmi výhodná. Dálnice D8, stavba úseku Trmice Knínice Typ: silniční stavby Termín zahájení: říjen 2004 Termín dokončení: září 2007 Místo: Trmice Knínice Popis: Dálnice D8, s celkovou délkou 92 km mezi Prahou a hranicí se SRN (Sasko), je součástí IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín Drážďany Praha Bratislava Györ Budapešť Arad Craiova Sofia Plovdiv lstanbul, který byl schválen 7. panevropskou konferencí na Krétě v roce 1994 na úrovni ministrů dopravy zúčastněných států. Ve směru na Drážďany se dálnice D8 napojuje na německou dálnici A17.

20 MOSTY Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze Typ: mostní stavby Termín zahájení: 2004 Termín realizace: březen 2006 červen 2008 Místo: Praha Popis: Most SO 860 v km 3,993 HL převádí 4kolejnou železniční trať z Hlavního nádraží do Libně a Vysočan přes ulici Husitskou a Trocnovskou a prostor lokodepa Masarykova nádraží. Most přes Vltavu u Vepřku dálnice D8 Typ: mostní stavby Termín zahájení: květen 1994 Termín dokončení: září 1996 Místo: Vepřek Popis: Dálnice D8 Praha Ústí nad Labem přechází u Veltrus řeku Vltavu s jejím slepým ramenem a ekologicky ceněným územím. Délka přemostění přesahuje 500 m s rozpětím hlavního pole 125,0 m, jež odpovídá šířce koryta Vltavy. Údolní most Haiger na dálnici A45 Typ: mostní stavby Termín zahájení: květen 2001 Termín dokončení: prosinec 2002 Místo: Haiger Stát: Německo Popis: Třináctipolový mostní objekt na dálnici A45 u města Haiger. Původní stavba z roku 1968 byla v důsledku špatného technického stavu odstraněna a byl postaven nový mostní objekt založený na pilotách. Nosnou konstrukci mostovky tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce. Železniční most Brechen pro vysokorychlostní vlakové soupravy na trati Kolín Frankfurt nad Mohanem Typ: mostní stavby Termín zahájení: červenec 1998 Termín dokončení: únor 2000 Místo: Brechen Stát: Německo

21 SILNICE A DÁLNICE Popis: Mostní objekt se nachází v Brechenu, 60 km severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem, na nově budované trati pro vysokorychlostní vlakové soupravy ICE. Jedná se o monolitickou mostní konstrukci v celkové délce 528 m o 12 polích, stavěnou pomocí výsuvné skruže. Maximální výška podpěr je 20 m. Rekonstrukce mostů na dálnici A9 Postupim Mnichov Typ: mostní stavby Termín zahájení: leden 1998 Termín dokončení: leden 1999 Místo: Obce Niemegk a Fläming Stát: Německo Popis: Při přestavbě dálnice A9, jižně od Postupimi, na 20 km dlouhém úseku mezi obcemi Niemegk Fläming, SSŽ, a. s., zhotovila devět dálničních mostů. V 1. pololetí 1998 se výstavba prováděla na pravé polovině dálnice a po převedení provozu v 2. pololetí na levé polovině. Všechny mosty mají monolitickou železobetonovou konstrukci.

22 ŽELEZNICE Modernizace západní části železniční stanice Praha Hlavní nádraží Typ: železniční stavby Termín zahájení: květen 2003 Termín dokončení: prosinec 2004 Místo: Praha Popis: Na první část Modernizace západní části žst. Praha hl.n. mosty Seifertova ulice, kdy byl realizován mostní objekt přes Seifertovu ulici včetně kolejového zapojení, navázala druhá část, v níž byla dokončena stavba mostu a s tím související kolejové úpravy. V rámci obou realizovaných částí stavby byly kolejové úpravy přizpůsobeny nové směrové a výškové úpravě mostu, jež vyhovuje výhledovému stavu Nové spojení a Modernizaci žst. Praha hl. n.. Tato stavba bude realizována po dokončení Modernizace západní části Praha hl. n.. Proto byly přizpůsobeny kolejové úpravy současnému stavu. V první části došlo ke zdvihům jednotlivých kolejí až o 0,8 m, ve druhé části bylo naopak nutno snížit niveletu jednotlivých kolejí až o 0,6 m. Jindřichohradecká místní dráha Typ: železniční stavby Termín zahájení: duben 2002 Termín dokončení: červen 2002 Místo: Jindřichův Hradec Popis: Síť regionálních úzkokolejných tratí akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy JHMD se nachází na česko-rakouském pomezí nazývaném též Česká Kanada. Tvoří dopravní páteř v oblasti turisticky velmi atraktivní, s dosud nepoškozenou krajinou, s hlubokými lesy, četnými rybníky a s celou řadou historicky cenných památek. Požadavky na nedotknutelnost přírody a neprostupnost okolí trati si vyžádaly určitá specifika v pracovních postupech. Demontáž kolejí probíhala výhradně v ose trati. Veškerý návoz nového, respektive odvoz vytěženého materiálu, se uskutečnil pouze po kolejích. Jednalo se o opravu trati s vysokým podílem manuální práce.

23 SPORTOVNÍ STAVBY Tréninkové fotbalové centrum AC Sparta, Praha 6 Strahov Typ: sportovní stavby Termín zahájení: červenec 2002 Termín dokončení: říjen 2003 Místo: Praha Popis: Rekonstrukce sletového a spartakiádního stadionu v Praze na Strahově představuje největší sportovní stavbu společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. Cílem bylo přeměnit chátrající památník, jeden z největších stadionů na světě, na líheň fotbalového dorostu fotbalové centrum mládeže AC Sparta. Plocha původního stadionu o rozloze téměř osm hektarů, která pojala až cvičenců, byla přestavěna na 8 fotbalových hřišť, z toho dvě s umělým povrchem a šest s přírodní trávou. Hřiště č. 1 s přírodním trávníkem splňuje podmínky UEFA pro pořádání soutěží. Zbývající hřiště s travnatým povrchem mají standardní rozměry a jsou určena pro trénink.travnatá hřiště jsou doplněna hřištěm s umělým povrchem Monoslide 2050 a hřištěm pro minikopanou s povrchem Megagrass Hřiště jsou osvětlena 25 stožáry se světelným výkonem 200 luxů. Turistická lávka Rádlo přes silnici I/65 Typ: sportovní stavby Termín zahájení: duben 2003 Termín dokončení: srpen 2004 Místo: Rádlo Popis: Stavba turistické lávky Rádlo je součástí projektu multifunkční turistické magistrály Euroregionu Nisa Nová Hřebenovka, který je spolufinancován Evropskou unií fondem SAPARD. Turistická trasa, překlenující novou lávkou skalní zářez silnice I/65 v blízkosti obce Rádlo, je určena k rozvoji cyklistické a pěší turistiky a v zimě je tudy vedena upravovaná běžecká trasa. Stavba lávky přispěla ke zvýšení turistického ruchu v obci Rádlo a v celém Mikroregionu Císařský Kámen a stala se architektonickou dominantou při vjezdu do Jizerských hor. Zdařilé řešení potvrzuje skutečnost, že projekt Turistická lávka Rádlo získal v roce 2005 cenu ČKAIT a stavba byla přihlášena do soutěže Dopravní stavba roku.

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A Profil města Socioekonomická analýza Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky FIREMNÍ PROFILY top českého stavebnictví 29 seznam profilů firem Skanskaa.s. 29 eurovia CS, a.s. 30 Metrostava.s. 32 IMOS Brno, a.s. 32 OHL ŽS, a.s. 33 VCeS, a.s. 34 Strabag a.s. 36 Viamont DSP a.s. 36

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více