GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Seminární práce Autor práce: Roni Slozberg, 4. ročník Konzultant: Rudolf Klusal Rokycany 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Počítačová grafika na internetových stránkách zpracovala samostatně a k vypracování jsem použila výhradně literární a internetové zdroje uvedené v závěru seminární práce. Práce byla konzultována s Rudolfem Klusalem. 2

3 Obsah 1 Webová grafika Historie webu (internetu) Použití a význam Barvy na webu RGB CMY (K) HSV/B Web-safe colors Barevná skladba stránek Grafické formáty GIF JPEG PNG Optimalizace fotografií 16 5 Design 17 6 Vhodné použití grafiky na webu Grafika na plakátu Grafika v knihách Grafika na webu Závěr 22 3

4 Seznam obrázků 1 Klasický, průměrný web s pěkně upraveným designem [8] Černobílá stránka bez grafických úprav designem [8] Barevná paleta RGB Rozdíl mezi plnobarevnou paletou a omezenou do 256 barev Barevný prostor CMY(K) Barevný prostor HSV Profesionálně řešený výběr barevných složek [1] Průhlednost barvy [3] Rozdíl zobrazení nebe v kvalitách JPEG 85 % a JPEG 10 % Rozdíl zobrazení JPEG a GIF v 256 barvách Průběh čtení stránky [2] Rozvržení textu na internetové stránce [2]

5 Anotace Práce se zabývá vývojem počítačové grafiky určenou pro webové stránky. Shrnuje základní znalosti grafických formátů, principů grafiky vůbec a snaží se doporučit čtenáři nové a moderní postupy práce, ale i se snaží čtenáře odradit od špatných návyků, které by si mohli vytvořit. Dále práce srovnává grafiku používanou na internetu s grafikou používanou např. na plakátech či v knihách. Práce představuje základní rozdíly mezi používanými formáty souborů a doporučuje jejich použití pro různé situace. Anotation The goal of this thesis is map development of computer graphics used on internet pages. It takes the very basics of knowledge of file formats used by graphics, basic principles of graphics at all. Then it tries to recommend good algorithms to use to reader, or tries to draw back bad using of graphics on web. Then this thesis compares using of graphics on internet pages with eg. graphic works on posters or in books. Thesis shows basics differencies between the most used graphics file formats and recomends its using in dependency by vary situations. 5

6 1 Webová grafika Webová grafika, jak je vidět, pochází ze dvou slov, a to z webu a ze slova grafika. Slovo web se sice používá ve významu počítačová síť, dnes však už jen jako internet nebo internetová stránka. Grafika pochází z řeckého slova graphicos [4], což znamená psát nebo kreslit. Grafika je jedním z výtvarných umění, při kterém využíváme grafické techniky (např. linoryt, suchá jehla, dřevořez, oceloryt, litografie). Určitým druhem grafiky, který se využívá též k napomáhání webové grafiky, je počítačová grafika. Počítačová grafika je z technického hlediska oborem informatiky, který vytváří umělecké grafické objekty a upravuje zobrazitelné a prostorové informace nasnímaných z reálného světa (např. digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatný obor grafiky. Pod spojením těchto dvou slov, web a grafika, rozumíme společný význam jako grafiku na internetových stránkách, která se hodně odlišuje od klasické grafiky. 1.1 Historie webu (internetu) Historie webu je stará stejně jako vývoj výpočetní techniky jako takové. Již ve čtyřicátých letech minulého století se začínají objevovat první koncepce webu jako sítě elektronicky propojených informací. Začínají se ojevovat první systémy a nové názvy, jako je například termín hypertext 1. Novodobý web, tak jak jej známe, však začíná pronikat mezi počítačovou veřejnost až v devadesátých letech minulého století. Namísto zastaralých jazyků, jako je například SGML (Standard Generalized Markuo Language), se začíná prosazovat nový jazyk HTML, který by pojat jako velmi jednoduché řešení a byl sladěn s protokolem HTTP[6]. Zdaleka největší a zásadní průlom v historii webu nastal až v roce 1991, kdy v Národním centru pro výkonné výpočetní operace NCSA ve Spojených státech, byl vyvinut prohlížeč Mosaic. Následně byl importován do počítačů třídy 1 Poprvé termín použil Ted Nelson v roce 1965 v projektu XANADU, který měl za úkol vytvořit jakýsi univerzální hypertext, kde každé slovo bude někde popsáno vlastně taková dokonalá encyklopedie. Projekt však nikdy nebyl dokončen. Dal však impuls pro vznik dalších projektů s méně megalomanským pojetím a projektům, jejichž výstupy se začaly pomalu používat i v běžné praxi. [5] 6

7 PC a Macintosh, ve kterých slavil úžasný úspěch. Tento impuls dal podnět k vyvíjení nových standardů a jazyků. Od prakticky základního HTML 2.0, který vznikl v polovině 1994[7], až po verzi HTML 4.0, jenž byla představena v roce 1997[7]. 1.2 Použití a význam Grafika pro web se vyvíjí (a vyvíjela) v odlišné vývojové větvi než např. počítačová herní grafika či např. grafika pro operační systémy. Grafika na internetu ovlivňuje chuť uživatele přijímat předpokládané informace. Dělá jednoduchý text zajímavějším, ovlivňuje náladu a dokresluje je a napomáhá k orientaci. Stačí jen, abychom přebarvili černý text na barevný, zbarvili určitá slova v černém textu nebo nějakým způsobem ho zvýraznili a už se na to naše pozornost soustřeďuje, nemluvě o celkové grafické kvalitě dokumentu. Těmito prvky mohou být třeba piktogramy, tlačítka, šipky, čáry, oddělovače, jednoduché obrázky nebo pokročilejší grafika s odkazy. To všechno vždy zvedne estetickou hodnotu stránek, ale v prvé řadě je zpřehlední. A o to nám jde především. Grafika tedy plní dvě základní funkce orientační a estetickou, avšak plní i další funkce pomáhá s rychlostí nalezení informací, rozlišuje důležitost sdělení a zvyšuje důvěryhodnost a atraktivnost webu. Pokud si v praxi vyzkoušíme odmyslit si na průměrném webu s pěkně provedeným designem třeba grafickou hlavičku a animovaní linky a obrázky, stránka se stane méně přitažlivou 2. Vše bude působit hekticky, nezdařile, nudně, nevhodně a nenápaditě. Hezký design je však popravdě jen prostředek, nikoliv cíl. Jde především o obsah, a proto dbá na oddělení (alespoň formální) grafické a obsahové 3 části. Grafika na webu nebyla a nebude uměleckým dílem. Grafiku také nemůže dělat každý. Neprofesionální design se totiž pozná. 2 Viz obrázek č. 1 na straně 8 a č. 2 na straně 8. 3 to znamená, že pokud napíšu nějaký dokument, tak pokud by se třeba stalo, že obrázky z dokumentu budou nedostupné (chyba na serveru atd.), i tak bude dokument čitelný a bez změny významu) 7

8 Obrázek 1: Klasický, průměrný web s pěkně upraveným designem [8] Obrázek 2: Černobílá stránka bez grafických úprav designem [8] 2 Barvy na webu S barvami na webu se setkáváme dnes a denně. Barvy jsou obvykle to první, co návštěvník stránek vnímá a co během několika prvních sekund nejsilněji utváří jeho první dojem. Barvy mají též velký vliv na přístupnost i použitelnost stránek. I když se je člověk naučil ignorovat či je přestal brát za samozřejmé, určitě by se vrátil k časopisům a magazínům plným barevně formátovaných textů a barevných fotografií a přitažlivých grafických prvků, pokud by stránky byly černobílé. V grafice se užívají tři základní barevné modely RGB, CMY(K) nebo HSV/B. 8

9 2.1 RGB Barevný model RGB, který byl odvozen od svých elementárních složek Red, Green, Blue (červená, zelená, modrá), je jedna ze metod pro reprodukci barev. Tato metoda, nazývána též aditivní, využívá míchání barevných odstínů vyzařovaného světla. Sčítá tedy barvy k sobě. Barva se definuje buď přepočtem procenta nasycení každé barvy, čísly 4 od 0 do F v hexadecimální soustavě, anebo číslicemi pro každý kanál od 0 do 255. V šestnáctkové soustavě nejvíce barvy vyjádříme číslem F, 0 % číslem 0 5. Při aditivní metodě se přidávají tři základní barvy a sloučením všech tří barev v plné intenztě (255,255,255) vzniká barva bílá, nulové hodnoty (0,0,0) utvářejí barvu černou. 6 Tímto způsobem pracuje televize, monitor, ale třeba i jevištní osvětlovací technika. Celkem je možno vytvořit barev s RGB modelem. 7 Displeje počítačů tento model používají pro zobrazení veškerého GUI (uživatelského rozhraní). RGB model upravený pro web je 8 lehce odlišný od klasického RGB modelu, využíval méně plynulé přechody často z důvodu omezení hardwarem, na kterém prohlížeč fungoval. 9 Dalším důvodem, proč omezovat barevnou paletu webové stránky, byly hlavně dříve datkové přenosy. Omezíme-li obrázek pouze na 256 barev a méně (viz obrázek 4 na straně 10),u fotografií při nejlepší optimalizaci, např. ditheringem, nemusí si toho lidské oko ani všimnout, ale z hlediska velikosti dat dojde ke znatelné redukci velikosti dat. 2.2 CMY (K) CMYK stejně jako RGB vyjadřuje názvy základních barev, které jsou Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá) a Key color (běžně černá). Model je založený na subtraktivním míchání barev, což znamená, že od sebe barvy odčítáme 4 v tomto případě spíše doopravdy číslicemi 5 Takže např. jasná červená F, 0, 0, vlastně vypneme zelenou a modrou barvu 6 Zde jsem použila metodu zápisu barev čísly od 0 do 255, kanály v pořadí R, G, B. 7 Protože máme pro každý kanál 256 hodnot a máme 3 kanály (RGB), jedná se tedy vlastně o kombinaci = barev. 8 Resp. býval na počátku století... 9 Bezpečné tedy bylo raději přepočítat webovou stránku do pouhých 16 barev, o kterých víme, že je dokážeme zobrazit téměř všude, než to riskovat s 16 miliony barev a stránka by pak nemusela být vidět vůbec. 9

10 Obrázek 3: Barevná paleta RGB Obrázek 4: Rozdíl mezi plnobarevnou paletou a omezenou do 256 barev neboli omezujeme barevné spektrum odrážející se z povrchu. Na rozdíl od barevného prostoru RGB užití spočívá v míchání skutečných barev nebo alespoň v jejich simulaci 10. Dopadající paprsky světla určité vlnové délky se pohlcují a naopak jiné odrážejí. Černou barvu získáme podle teorie smícháním všech původních tří základních barev CMY (protipóly RGB) v maximální intenzitě. Skutečnost je ovšem trochu složitější a dokonale černé barvy smícháním tří CMY jednoduše nedosáhneme 11. Proto se přidává ještě jeden kanál s označením K, který reprezentuje tiskařskou čerň. Složky barev jsou udávány v procentech. Abychom získali bílou barvu, nebudeme míchat žádnou z barev, tzv. plocha bílého papíru zůstane nepokrytá. Barvy modelu CMYK se používají u všech tiskovin. 2.3 HSV/B Model HSB již není formátem ani standardním, (ani často používaným). Vychází z předchozích modelů a snaží se míchání barev poněkud přiblížit lidskému chápání a zjednodušit tak uživateli nelehký úkol. Jeho přínos je v tom, že odpovídá lidskému 10 Nemáme-li např. dostupné některé odstíny. 11 Dosáhli bychom pouze s dokonale přesně seřízenými tiskovými hlavami, dokonale se kryjícími barvami s dokonalou sytostí. 10

11 Obrázek 5: Barevný prostor CMY(K) vnímání (popisu) barev. Zatímco modely RGB či CMYK jsou modely založené na míchání barev, HSB model definuje barvy pro člověka přirozeným způsobem, a tedy odpovídá na přirozené otázky: Jaká je to barva? Jak je sytá? Jak je světlá či jak je tmavá? Model je tedy velmi intuitivní a pro některé případy velmi názorný. Pro popis barev v modelu HSV se používá šestiboký jehlan umístěný do souřadnicového systému takovým způsobem, že vrchol jehlanu je v počátku a osa jehlanu je shodná se svislou osou, která zároveň znázorňuje změny úrovně jasu. Barevný model HSB používá podobně jako model RGB také tři veličiny pro popis barvy, dává jim ale jiný význam: Hue barevný odstín. Měří se úhlem na standardním barevném kole (0 až 360 ). Dohodou se za úhel 0 považuje červená, 120 odpovídá zelené, 240 modré a 360 opět červené, protože (2π rad = 0 rad). Saturation sytost barvy. Udává množství barvy v poměru k šedé a měří se v procentech od 0 % (šedá) do 100 % (plně sytá barva bez šedé). Např. červená s 50% sytostí bude růžová. Value/Brightness jas, množství světla. Udává světlost nebo tmavost barvy. Používá se v grafických aplikacích. 2.4 Web-safe colors Web-safe colors, o kterých je nutno se zmínit, jsou barvy bezpečné pro web. Z důvodů, které zmiňuji výše 12, neoptimalizovaná grafika, zvláště fotografie, může mít 12 Nedostatečný hardware na počátku století. 11

12 (a) Barevný model HSV, jehlan.(b) Barevný model HSV, jehlan. (c) Barevný kruh HSV. Obrázek 6: Barevný prostor HSV až 16 mil. barev. Zde se objevuje velký problém, který se ani tak netýká objemu dat jako spíše simulování a nahrazování autentických barev obrazu jinými. Poměr 256 : 16 mil. představuje velmi silný nepoměr, který se musí zákonitě projevit ve snížení distribuce barevnosti. Právě díky web-safe colors tomu můžeme předejít. Použijeme tedy barvy, které se při převodu z široké 16milionstupňové palety do 256stupňové nezmění. 2.5 Barevná skladba stránek Barevná skladba stránek, nebo též barvená kompozice stránek, je jedním z hlavních kompozočních postupů pro uspořádání barev a prvků v obrazu. Její důležitost tkví v úkolu ovlivnit naši náladu a zaujmout náš pohled na internetové stránky a na webové prezentace. Při výběru nejvhodnější kompozice barev musí stránky splňovat hlavní tři následující aspekty: Harmonie barev: Barvy na webu nelze jen tak libovolně míchat. Některé se k sobě nehodí vůbec a některé pro svou podobnost ztrácí výrazný kontrast (třeba mezi pozadím a textem). Kontrast: Slouží k vyniknutí prvků a zabraňuje jejich splynutí. Kontrast mezi pozadím a obsahem musí být dostatečně vysoký, aby byl obsah dostatečně čitelný. Na internetu je mnoho vzorníků barevných palet, kde lze zjistit, jestli jsou odstíny barev vybrány správně. 12

13 Barevná uspořádanost: Většinou příliš nezáleží na množství barev. Často totiž platí pravidlo, že méně může znamenat více. Obrázek 7: Profesionálně řešený výběr barevných složek [1] 3 Grafické formáty Existují způsoby nebo metody k zaznamenání vizuálního obrazu grafiky, kresby, fotografie v digitálním tvaru, tedy v tvaru, který se dá dále zpracovávat a uchovávat pomocí výpočetní techniky. Grafické formáty v sobě uchovávají grafické informace, které jsou pak grafické prohlížeče schopny zobrazit jako grafiku. Grafické formáty se dělí na bitmapové a vektorové. Na webových stránkách se nejčastěji používají tři druhy rastrových grafických formátů GIF, JPG (JPEG) a PNG a jeden vektorový SVG, o němž se zde nebudeme dále zmiňovat. V rastrové (bitmapové) grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení (zobrazení 96 dpi, tisk 300 dpi) a barevná hloubka (počet barev). 3.1 GIF GIF (Graphic Interchange Format) je nejstarším formátem, který byl vyvinut v roce 1987 společnosti CompuServe. Používá se hlavně pro webovou grafiku, která obsahuje méně barev a tvoří většinou souvislé barevné plochy nebo opakující se vzory. GIF používá neztrátovou LZW kompresi, nedochází tedy ke zkreslení obrazu (nesnižuje se kvalita obrazu). Kdysi šlo o nejpoužívanější formát na www stránkách, dnes však již kraluje PNG či JPG. GIF má své meze v tom, že je určen pro ukládání 13

14 obrázků s nejvýše 256 barvami (8 bitů), což v případě webové grafiky kolem roku 2000 většinou bohatě stačilo. Dnes, v dobách vysokorychlostního internetu, však již tento formát znatelně zaostává za ostatními. Pokud obsahuje obrázek více barev nebo potřebujeme sami snížit počet barev kvůli úspoře dat, provede se optimalizace palety hodnoty barev se zprůměrují a podobné barevné odstíny se nahradí stejnou 13 barvou. Mezi jeho hlavní přednosti patří možnost volby průhlednosti. Funguje na principu výběru jedné barvy, která bude zobrazena průhledně a při zobrazení se tato barva nahradí podkladovou barvou webové stránky. Obrázek 8: Průhlednost barvy [3] Rovněž výhodné je načítání po řádcích, takže uživatel pomalého internetu již v prvním okamžiku zobrazování získá představu o obrázku a nemusí tedy čekat na jeho úplné zobrazení. Formát GIF byl prvním grafickým formátem využívajícím možností multimédií. Jako první dokázal pojmout více než jeden obrázek (tzv. animovaný GIF) jinou metodou než je metoda videa. 3.2 JPEG JPG (Joint Photographic Experts Group) byl vytvořen ISO v roce Používá se hlavně pro ukládání fotografií a barevně pestrých obrázků (např. ze skeneru). Oproti GIF dokáže zobrazit 24bitovou barevnou hloubku a 256 odstínů šedé tedy kompletní barevnost. JPEG používá ztrátovou kompresi. Je založena na znalostech nedokonalostí lidského oka. Optimalizace (komprese) probíhá především v oblastech lidskému oku méně viditelných či obtížně rozpoznatelných namísto změny jasu mění JPEG hodnoty barevnosti blízkých bodů, takže oko, nedíváme-li se na obrázek pod lupou, téměř nepozná rozdíl. 13 touto průměrnou 14

15 Tato komprese je vhodná pro fotografie a obrázky bez ostrých obrysů. Větší nedostatek JPEG spočívá v rozostření hran. Pokud máme ostrý přechod hrany dvou odlišných barev, může dojít k jejich určitému promíchání a hrana se rozmaže. Tomuto formátu též nesvědčí opakované překódovávání obrázků s různými nastaveními kvality, protože obrázek má pak tu nejnižší možnou kvalitu z provedených optimalizací. Následné zvýšení kvality je již zbytečné, jelikož se jedná o ztrátovou kompresi, informace se z obrázku ztratí, a tutíž zvýšení kvality ukládání nezvýší kvalitu obrázku. JPEG je nevhodný zejména pro obrázky nesoucí textovou informaci a právě kvůli ztrátovosti se JPEG rovněž příliš nepoužívá u jednoduché webové grafiky (málo barev, problém se souvislými barevnými plochami). Většina grafických editorů dokáže nastavovat u JPEG stupeň komprese, což prakticky znamená nastavení kvality obrázku. (a) 85 % (b) 10 % Obrázek 9: Rozdíl zobrazení nebe v kvalitách JPEG 85 % a JPEG 10 % 3.3 PNG PNG (Portable Network Graphics) je dalším formátem k šíření grafiky na internetu určeným pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Vznikl v roce Jistým způsobem nahrazuje formát GIF, nabízí však více barev a lepší kompresi. Po uložení zůstává obrázek ve své původní podobě, není upravena barevnost ani jiné aspekty. Naprosto dokonale vede v průhlednosti a je schopen (místo běžné bílé) použít pro obrázek i průhlednou barvu, což není nic jiného než barva, která není vidět (prostě nepřítomnost barvy). S výhodou se dá použít pro vložení jednoho obrázku 15

16 do druhého, kdy pak nevidíme různé přechody mezi obrázky. Obrázek může být v různých částech různě průhledný. Nevýhodou PNG oproti GIF je praktická nedostupnost jednoduché animace, v dnešní době se však takové animace téměř nepoužívají, a pokud jsou potřeba, využije se technologie flash či jiné, podobné. (a) JPEG 24 bitů (b) GIF 256 barev Obrázek 10: Rozdíl zobrazení JPEG a GIF v 256 barvách. 4 Optimalizace fotografií Optimalizace je proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů. V našem případě se bude jednat o volbu vhodné fotografie na pozadí stránky. Je několik aspektů, podle kterých se musíme řídit. Musíme si uvědomit, jaký bude obsah stránky, dodržet zákonitosti typografie a nevolit příliš členitou nebo nekontrastní fotografií vůči textu. Dále je důležité výsledné rozlišení. Určit vhodné rozlišení obrázku na pozadí stránky není lehký úkol. Jednak se dnes využívá obrázků spíše čistě grafického charakteru14, za další obrázek na pozadí vždy rozmělňuje pozornost návštěvníka, takže obrázek na pozadí nesmí být příliš kontrastní. Pokud je velký co do velikosti dat, je to vlastně taktéž špatně. Za nejvhodnější rozlišení se dříve považovalo třeba Dnes se však pozadí na stránky dělá metodou dlaždic či obrázků s upravenými hranami, které tak působí jako jeden velký celek bez přechodů různé gradienty a podobně tzv. švů. 16

17 Dalším hlediskem by měl být zvolený grafický formát. Na něm závisí jak výsledná kvalita, tak i doba načítání. Pokud si třeba zvolíme formát JPEG, tak i při nejlepší optimalizaci se nám bude načítat velmi dlouho (přenosová rychlost dříve dosahovala třeba 28,8 kb/s, pak se obrázek mohl načítat i 2 minuty), a to není optimální. Kdybychom si zvolili progresivní JPEG s několika průchody, proces urychlíme, ale přijdeme o velké procento barevnosti. V dnešní době vysokorychlostního internetu jsou však takové obavy mírně liché nicméně pořád platí, že pokud použijeme originální JPEG obrázek v 12 megapixelech na pozadí stránky, bude se načítat déle (o využití paměti prohlížečem už ani nemluvě). velikost/rychlost 400 kb 1 MB 3 MB 10 MB 56 kbps 7 s 18 s 54 s 3 min 2 s 128 kbps 3 s 9 s 27 s 1 min 31 s 256 kbps 2 s 4 s 13 s 46 s 2 MBps 0 s 0,5 s 1,5 s 4 s Tabulka 1: Tabulka příkladů různých velikostí souborů a dob načítání při různých ryhlostech stahování (zaokrouhlení dolů) 5 Design Design je návrh, v našem případě návrh webových stránek a webových aplikací. Při tvorbě webových stránek bychom se měli soustředit na vzhled a strukuru stránky, aby se stránka stala zajímavou a přitažlivou pro uživatele. K tomu, abychom mohli stránku navrhnout, užíváme technologie HTML (pro strukturu a textový obsah) a CSS (jazyk, který říká, jakým způsobem budeme zobrazovat prvky z jazyka HTML) společně s obrázky (PNG, GIF, JPG), které tvoří grafickou podobu webu. Dále se také mohou užívat JavaScript, SVG, Flash či Java applety. Základem všech stránek je přehlednost a jasnost informací. Při vstupu uživatele na internetové stránky získá první dojem právě díky grafickéhu celku stránky. Grafická celistvost je vlastně uspořádání textu a grafiky na této stránce (kombinace barev a tvarů). Jen poté si začne všímat základních informací obsažených v grafice, 17

18 dál pochopí význam nadpisů a nakonec vět a slov. Pokud stránka není ničím výrazná a není schopná přilákat, uživatel se k ní už nebude chtít nikdy vrátit. Člověk si nejdříve povšimne krásy internetové stránky, a jestliže se mu bude zdát něčím přitažlivá, soustředí se též na obsah textu. Někdy se nám může stát, že dokumenty, na které se díváme a které čteme, mají hustý a dlouhý text, který je kvůli tomu těžko čitelný. Takový text by naopak měl být něčím zvýrazněn pro zjednodušení vnímání. Je vhodné použít několik kontrastních prvků, uklidňující grafiku a typografii, různé barvy, tvary a další prvky. Obrázek 11: Průběh čtení stránky [2] Obrázek 12: Rozvržení textu na internetové stránce [2] Když tvoříme stránku, je třeba si uvědomit, pro koho stránku děláme a za jakým účelem. Může to být akademický text založený na článcích a tabulkách nebo galerie fotografií s několika popisky, anebo osobní stránka plná nejrůznějších obrázků, zvuků a vtípků. Uživatelé obecně neradi posunují text stránky, je tedy důležité, aby se udržela nejdůležitěší sdělení v horní části stránky, to je tam, kam se uživatel dívá nejdříve. S obrovským obrázkem na začátku stránky bychom se tedy měli rozloučit, protože návštěvník stránky bude muset čekat docela dlouho na to, než se stránka načte Používá-li navíc prohlížeč, který načítá stránku sekvenčně. Dnes jsou však takové prohlížeče (naštěstí) vzácností. Mezi takové prohlížeče patřil Internet Explorer 6. 18

19 Co se týká délky řádek textu, je třeba si též uvědomit, že přílš dlouhé řádky užívané k šetření místa způsobí větší námahu očním svalům nebo nutnost otáčet hlavu při čtení. Pokud chceme zpříjemnit čtenářům pobyt na stránkách, je třeba rozdělit dlouhé řádky do sloupců o šíři kolem znaků. Tato metoda se též užívá například v časopisech, novinách a u knih. Po rozvržení plochy bychom se měli též zabývat barvami a písmem. Jak jsem už dřív zmínila, je třeba si uvědomit, pro koho tvoříme stránku. Jestliže si nejsme jistí, pro koho tvoříme, měli bychom užívat přírodní odstíny a jednoduché typografické zásady. Písmo by mělo být v dostatečném kontrastu s plochou, ale též by kombinace neměla bý násilná. Nejjednodušší řezy písma, které můžeme požívat v textu, jsou italic, bold, underline 17 a další. Dříve se také často užívaly různé grafické prvky jako jsou čáry, odrážky, animované gify a cliparty. Dnes spíše vzbuzují negativní dojem, a proto nejsou dnes příliš často užívané. 18 Základem textových webových stránek byly a stále jsou nadpisy a popisky. Jsouli využity správně, stránka si pak vystačí se spíše symbolickým grafickým obsahem, a přesto bude vypadat dobře a hlavně bude dobře čitelná. Při vytvoření větších stránek bychom měli názorně odlišit jednotlivé sekce. Můžeme k tomu použít různé logotypy, které se budou třeba objevovat na pozadí stránek. Také je užitečné dělit sekce podle barev, které jsou potom nutné dodržovat na celém webu. 6 Vhodné použití grafiky na webu Jedná se především o rozdíly mezi webovou a jinou grafikou; například na plákátu či v novinách. Sazba dokumentu pro různá média má i svá různá pravidla, proto se jim chci nyní věnovat. 17 Underline však s příchodem osobních počítačů téměř vymizel, podtržený text byl doménou především psacích strojů. Dnes se dají využívat mnohem lepší metody zvýraznění textu. Navíc podtržený text je dnes chápán téměř výhradně jako odkaz. 18 Dříve se užívaly předevím z důvodu kůlovosti stránek; tehdy ten, kdo měl nestatické stránky, kde se něco hýbalo, byl prostě in. Tato doba už naštěstí pominula. 19

20 6.1 Grafika na plakátu Plakátová grafika tak, jak ji vidíme dnes, oplývá především živými barvami a je zaměřena především na obrazovou podprahovou informativní hodnotu. V reklamě na jogurt nevidíme jen samotný jogurt, ale téměř vždy ho jí mladá zdravá žena a téměř vždy ho jí v nějakém letním prostředí na dovolené, u moře a v podobných modrobílých místech. Pokud tvoříme grafické prvky reklamy na plakátu, cílovou skupinou jsou lidé, kteří často stojí v tramvaji a koukají na leták, nebo lidé, kteří jdou (či jedou) kolem nějaké reklamní plochy. Proto se musíme v takto otrávených lidech vyvolat nějakou emoci; tedy například letní obraz zdravé ženy, která konzumuje jogurt. 6.2 Grafika v knihách V knihách je situace diametrálně odlišná; kniha je především textové médium (nejednáli se o komix či obrázkovou knihu), proto je grafika či ilustrace v ní většinou nevýrazná a nesmí výrazně odtáhnout pozornost čtenáře mimo text 19. V knižní grafice se potkáváme především s ilustracemi či doplňujícími obrázky k textu, jedná se tedy o naprostou jinou formální funkci grafiky, než je na plakátu kde má evokovat emoce. 6.3 Grafika na webu Na internetových stránkách se grafika používá jako sjednocení výše uvedených příkladů jednak musí vhodně ilustrovat obsah, dále však nesmíme pominout její reklamní funkci. Dalším rozdílem je, že webová grafika je určena pro širší spektrum různých cílových skupin. Zatímco v nějaké kuchařce pro mladé maminky nebude reklama na motorový olej příliš účinná, reklama na spotřebiče do kuchyně už bude lépe zaměřená. Na webu však dopředu přímo nevíme, kdo stránku bude číst. Proto se musíme rozhodnout, zda-li optimalizujeme (graficky) vzhled a prvky cíleně na nějakou úzkou skupinu, která bude na stránkách velmi spokojená, či optimalizujeme do šířky a pro všechny, nicméně se tím připravíme o některé čtenáře z různých úzkých skupin. 19 či obecně hlavní sdělení 20

21 Navíc je důležitý obsah stránek; bude-li se stránka věnovat pouze receptům pro mladé maminky, bude situace obdobná jako u výše zmíněného příkladu s kuchařkou. Budeme-li však tvořit zpravodajský server, na takový portál může přijít (a často přije) naprosto kdokoliv. Tomuto problému říkáme cílení reklamy a na internetu je obzvláště důležitá ovlivňuje totiž nepřímo i návštěvnost stránek. 21

22 7 Závěr Tato seminární práce nám přináší určitý pohled na základy webové grafiky a její užití. Znalost webové grafiky je velmi užitečná. Napomáhá k vytváření hezkých, přitažlivých stránek. V moderním životě je nezbytnost znát pravidla tohoto oboru hlavně pro designery, kteří tvoří webové stránky. Ve webové grafice existuje spousta dalších norem, které už nejsou zmíněné v této práci, ale tato seminární práce je pouhým úvodem do celé problematiky. V případě dalšího studia zaměřeného na informatiku bych toto téma ještě ráda rozvíjela. Tvorba seminární práce mě obohatila o zkušenost, kterou bych ráda využila v budoucnosti. 22

23 Reference [1] Barčik, Tomáš. Webová grafika. Praha: Computer Press, [2] Říhošek, Tomáš. Webová grafika. Praha: Computer Press, ISBN [3] Nápověda Adobe. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Slovník cizích slov. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] Hypertext. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] Začátky HTML. [online]. [cit ]. Dostupné z: /www-talk/1991sepoct/0003.html [7] Historie HTML. [online]. [cit ]. Dostupné z: [8] [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

24 Seznam dalších zdrojů Co je grafika a její dělení. [online]. [cit ]. Dostupné z: Grafika; článek na wikipedii. [online]. [cit ]. Dostupné z: Počítačová grafika; článek na wikipedii. [online]. [cit ]. Dostupné z: grafika Webová grafika. [online, PDF]. [cit ]. Dostupné z: grafika.pdf Počítačová grafika. [online]. [cit ]. Dostupné z: dp.pdf Magie barev na webu, základy teorie. [online]. [cit ]. Dostupné z: PressCats.com - E01 - RGB vs. CMYK - The Graphic Designers Printer. [online, video youtube]. [cit ]. Dostupné z: Počítačová grafika; barevný model a DPI. [online]. [cit ]. Dostupné z: Barevný model RGB, článek na wikipedii. [online]. [cit ]. Dostupné z: RGB barevný model. [online]. [cit ]. Dostupné z: RGB a CMYK modely. [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

2D počítačová grafika

2D počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha Barevné systémy 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ Colors 2015 Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 21 Rozklad spektrálních barev

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 arvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové zář ení zář

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

Stručný grafický manuál. Verze 1.1

Stručný grafický manuál. Verze 1.1 Stručný grafický manuál Verze 1.1 Obsah Úvod 1 Symbol 1 základní verze.................... 2 Symbol 2 zjednodušená verze.................. 3 Ochranný prostor symbolu.................... 4 Povolené porušení

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Druhy prezentací Zásady pro tvorbu prezentací Prezentační software Prezentace a její přednesení. Prezentace informací. Informatika pro ekonomy I

Druhy prezentací Zásady pro tvorbu prezentací Prezentační software Prezentace a její přednesení. Prezentace informací. Informatika pro ekonomy I přednáška 2 Obsah Druhy prezentací Druhy prezentací prezentace jako celek písmo a text tabulky a grafické zpracování zvuk, animace a video interaktivní programy alternativní přístupy pravidla pro přednášení

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více