Pražské metro slaví 40 let Oslavujte spolu s námi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské metro slaví 40 let Oslavujte spolu s námi"

Transkript

1 Pažské to saví 0 t Osavujt spou s nái.. května 0 Encykopdi pažské HD Naaďt s v tu Dn otvřných dvří Jízdy histoickýi soupavai Tatické výstavy Víc infoací na

2 PRAŽSKÉ HD Skříň bya svařovaná z ocových ch pchů a pofiů. Rá skříně by tvořn dvěa čníky a podéníky a dvěa havníi příčníky, na nichž bya upvněna tona. V ístě ukotvní spřáh by á zsín. Kosta skříně bya ovněž cosvařovaného povdní z ohýbanýchh pofiů. Obožní kosty byo povdno ohýbanýi a isovanýi pchy. Podahu tvoři ocový vnitý pch přivařný na áu. Pch podahy i obožné pchy bočnic a střchy byy obožny azbst (potipožání ochana). Podaha bya zhotovna z přkižky v nhořavé úpavě s připný potiskuzový ino. V podaz byo ck pohížcích otvoů (nad takčníi otoy a přvodovkai). V střš by vytvaován nástřšk s kapsai po nasávací otvoy nucného větání (ck otvoů po každý sě jízdy). V každé bočnici byy čtvy posuvné dvř ovádané pnuatickýi váci přs řtězový přvod. Koě nich disponova každý vůz jště čtyři úzkýi jdnokřídýi dvři (viz dá). Spřahování vozů s děo pooautoatickýi spřáhy typu Schafnb zajišujícíi chanické, ktické i pnuatické popojní. Spojování byo autoatické, ozvěšování byo ožné jn po anuání zásahu vně vozida. Nátě skříně by povdn poyutanový ak v kobinaci svět šdé a tavě šdé bavy. Evidnční čísa, jž bya záovň čísy výobníi, bya zhotovna z isovaných pchových čísic. Stanoviště stojvdoucího Každý vůz Ečs by vybavn jdní stanoviště stojvdoucího. Řídící put a sdado stojvdoucího byy uístěny vpavo od podéné osy vozida. Na stanoviště by přístup jdnak jdnokřídýi dvři uístěnýi s ohd na přvažující ostovní nástupiště na vé staně vozu, dá dvři do postou po cstující v podéné os vozu. Na obou čch ch vozu byy jdnokřídé dvř ETRO Katao vozid Vozida osobní přpavy Výobc ytiščinský stojínský závod chanická část, finání dodavat; Dynao oskva ktická výzboj; oskvský bzdový závod pnuatická bzda. ZÁKADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE skříně přs spřáha [] 0 Šířka vozida [] ax. výška vozida [] PRAŽSKÉ HD Výška podahy nad TK ) [] 0 Vzdánost otočných čpů [] 00 Rozvo podvozku [] 00 Půě nových ko [] 0 íst k sdění [os] Noání obsaditnost [s + os/ ] axiání obsaditnost [s + os/ ] Hotnost pázdného vozu [k] 00 ax. zatížní na nápavu [kn] Hotnost podvozku [k] 0 ax. ychost konstukční [k/h] 0 ax. ychost povozní [k/h] 0 Takční otoy/ vůz DK A Hodinový výkon otou [kw] Svět vykoči do nového stotí a podzní dáhy začay přibývat. noho dnšních dopavních podniků, snad aby ) u nzatížného vozida ěy staší tadic, považuj za data zahájní povozu svých podzních dah už dny, kdy v jjich ěstě by zahájn povoz ěstské povchové nbo nadzní ychodáhy y (ostatně saotný poj to nznaná nic jiného nž ěstskou, nikoiv tdy nutně podzní dáhu). Nás a zajíají pávě ta podzní či podpovchová řšní. Skutčné podzní dáhy ěy ondýn (), Istanbu (, a jn...), udapš (), Gasow (, dokonc dřív nž ktickou tavaj), oston (pvní kátký podpovchový povchový úsk tavaj ), (00), (0), Fiadfi (0) a Habuk (). Kátc po té, co zahájia povoz habuská podzní dáha, s yšnka nového řšní ěstské hoadné dopavy opět objvia i v Paz. V Kubu tchnického úřdnictva ká. hav. ěsta Pahy uspořáda ěstský inžný ohusav Vondáčk přdnášku na téa O podzních dahách vkých ěst. Skioptikon poíta obázky o zařízní a povádění takových stavb v cizích ěstch a noponu přito přdožit vastní návh pažské podpovchové tavaj. Histoická soupava EČS na zkušbní tati Kačov v oc 00 (David Posický) hodnoti návh dobový odboný Příčný pofi tatě podzní dáhy (přsněji podpovchové tavaj) navžné ohusav Vondáčk. (Achiv DPP) ETRO Katao vozid Vozida osobní přpavy Pvní část tatě podzní dáhy pod návhu ohusava Vondáčka přdstavná v Tchnické přhdu saospávné v září. (Achiv DPP) tisk. Sá auto yšnky pak svůj pojkt zvřjni v září pod názv v Tchnické přhdu saospávné. Pojkt řši potřbné spojní v dvou atnativách. V všch případch šo o podpovchovou tavaj a jdnotivé Tak vypadá podzní anová dáha k hotu Ipia v Kaových ch. (Foto Rosa Janča) Něi bycho zaponout na skutčnost, ž pvní podzní dáhu na čské úzí vastně vznika v Kaových ch. Jdná s kátkou anovou dáhu z Divadní uic na výšinu Hnin dvů k hotu Ipia, ktou postavia spočnost Kaovaské ktické anové dáhy Wstbuy. U jjího zodu stá od Wstbuy, ktý získa potřbnou koncsi. istopadu 0. anová dáha zahájia povoz už. května 0. Jjí jdnokojná ta s výhybnou upostřd j douhá pouhých, a přkonává výškový ozdí tů. anovka á úzký ozchod 000. Poděaa dvě konstukc, v tch a, a po zpožděnou dodávku nových vozů na ní zača povoz až. istopadu. Dáha j v povozu dodns. J tochu křivdou, ž s zi njstašíi podzníi dáhai na světě obvyk uvádí podobná tunová anová dáha v tucké Istanbuu, ktá bya uvdna do povozu už. dna. Také tato dáha o déc 0 j jdnokojná s výhybnou upostřd. A tak aspoň u nás bycho ěi kaovaskou anovku k hotu Ipia sě, by ožná s toškou nadsázky, zi podzní dáhy počítat, i když j čtyřikát katší nž ta istanbuská. Rok j v dějinách čské a čskosovnské ěstské hoadné dopavy zapsán zatý pís. Pod povch stověžaté atičky Pahy dn. května zabuácy v tunch vozy ta, aby svzy pvní cstující na inc C zi i Kačov a Sokoovská (dns Fonc). Čtyřictitá histoi pažské podzky začaa psát svou histoii. Tak, jak s po čtyři dstití to ozůstao, ěnio tvář povchové dopavy v naší topoi. Přinášo kvaitu do vřjné dopavy, a také poěňovao saotný Dopavní podnik a ovivnio život tisíců jho zaěstnanců. V době svých čtyřicátin s to ůž pochubit víc jak pů iiadou přpavných cstujících za ok, ck, kioty na inkách s i, k ktý zandouho do sítě přibudou daší čtyři. Věř, ž to, coby kooický způsob přpavy, bud i nadá nodysitnou součástí havního ěsta a každodnní kvaitní a spohivý původc na našich cstách. U přížitosti tohoto význaného výočí si vás, naš vážné cstující, dovouj pozvat na osavy, kté budou pobíhat v týdnu od. do. května 0. Osavy zahájí pondění vnisáž výstavy Jak s stavěo to a křst Encykopdi pažské HD, ktá bud záovň uvdna do podj. V útý naváž duhá výstava s názv to v světě. Střda bud patřit tadiční akci Naaďt s v tu, kdy vystoupí v šsti ích ck hudbních uskupní. V čtvtk, na státní svátk, js po vás připavii Dn otvřných dvří v dpu Kačov, v áci ktého s budt oci svézt histoickýi soupavai ta. Ty budou jzdit na inc C d spciáního jízdního řádu. Posdní dn našich osav vá zviditní cou řadu soch, pastik a daších výtvaných dě, kté v ích ta často bz povšinutí íjí. Děkuj za vaši důvěu a přj noho daších spokojných t při cstování s nái. Ponděí. května 0 Uvdní Encykopdi pažské HD do podj Encykopdii pažské HD budou tvořit dva tatické díy. Pvní dí j věnován obcné histoii a současnosti ěstské hoadné dopavy. Duhý dí j nazván Katao vozid a jho obsah budou přhdy všch typů vozů ta, tavají, autobusů, tojbusů, anových dah, včtně ůzných pacovních a spciáních vozid. V tuto chvíi j ožné zakoupit oba díy pouz s infoaci týkajícíi s ta, jakožto dopavního postřdku. Cý diční záě Dopavního podniku havního ěsta Pahy vyvchoí v oc 0, kdy v září osaví 0. výočí pažské ěstské hoadné dopavy. ENCYKOPEDIE Typ: EČS Ektický otoový vůz Evidnční čísa: 00 0 ENCYKOPEDIE O podzní dáz spojující Staé s Nový... Jak s stavěo to Výstava Jak s stavěo to bud dostupná vřjnosti od. května od 0.00 hodin do. čvna 0. Na infostojanch si ohou návštěvníci pohédnout dobové fotoafi a přčíst txty, apující vznik jdnotivých a jjich vývoj v půběhu doby. Infostojany budou uístěny v všch ích úsku I.C. Váš Dopavní podnik havního ěsta Pahy

3 Útý. května 0 Střda. května 0 to v světě Naaďt s v tu V útý. května od.00 hodin át šanci v vstibuu ta inky C Fonc zhédnout xpozici s názv to v světě. Na panu vké,, tu naznt unikátní apu vopských i světových ěstských systéů ta. Jjí postřdnictví s ůžt dozvědět, v ktých ěstch světa to jzdí, dá počt jho ink a, ckovou déku systéů a napříkad i ok otvřní. Na přhdných tabukách NEJ navíc zjistít, kté to j njstaší, njdší, nbo napříkad njsvnější... Expozici ůžt navštívit až do. čvna 0. Svní Aika n-jan Š ppoo Sa ab in Pkin Pc honjan i Ta- n Svní Koa cho Inč n Sndai T Pa 00 o o H izo Rok otvřní ,, Pa ăo u d Jan A to 0 ao d 0 0 i Rio,,, 0,,,,,,, 0, S sítě v k Po Santi ink u azíi azíi Antina Vnzua Pu Vnzua Koubi xiko xiko azíi azíi Potoiko i Doinikánská pubika azíi Vnzua nos Ai Č Čch P Č K T Ku Ho Ka Kc Fiipíny s Săo Pauo nci o Hoizont asíia unos Ais Caacas ia aacaibo dín xico City onty Poto A Rio d Janio San Juan Santiao d i Santo Doino anaú Řcko Ku Evopa io 0 N Jk Nižn Afika uhasko o Kontoa údajů povdna pod: Stánky Ubanai.nt Přhd povozovaných t na Wikipdia Dtainí údaj o tu v jdnotivých ěstch např. Přhd povozovaných t na oficiání stánky konkétních přpavců n a ia Thajsko nkok a Ří Njvytížnější (tis. osob/dn) i Szna vytvořn na zákadě dfinic ta pod UITP: ěstský ktický dopavní systé s vysokou kapacitou a fkvncí svisu systé ta j naposto nzávisý na daší dopavě, siniční nbo pěší to j pojktováno s tuny, viadukty nbo na povchu, a odděně od ostatní dopavy někté systéy používají uové pnuatiky, a jsou zaožny na stjných pincipch kontoních příkazů jako systéy s ocovýi podvozky déka vaku j v ozzí 0-0 kapacita vakové soupavy j v půěu 0-00 cstujících s přpavou až za hodinu jdní sě Čísné údaj dopněny pod Wod to databas na stánkách tobits: počt ink počt (přstupní jsou počítány jdnotivě po každou inku) déka sítě v k Indi asi a d a nt Zdoj dat: ka Ka ta Dubaj nci ac ona Top 0 Jižní Aika Szna ěst s povoz ta včtně data otvřní poskytnutý zináodní svaz vřjné dopavy (posdní aktuaizac k posinci 0-finání vz jště nní k dispozici) Antina Rozstavěné a pánované pojkty dopněny pod: Wod to databas na stánkách tobits Stánky Ubanai.nt Přhd povozovaných t na ink sítě v k Astda acona ibao scia us udapš ukuš Dněpoptovsk Gasow Habu Hsinky akov Kyjv ausann i isabon ivpoo ondýn yon Nizozí Řcko i aďasko Ruunsko Vká itáni Dánsko Švýcasko Potuasko Vká itáni Vká itáni , 0,,,,,,,, 0, 0,,,,,,,, 0 0, Rok otvřní adid asi ián insk nichov oskva Napo Nižnij Novood Noibk Paa d aoca Ptohad Rnns Rottda Ří Saaa Svia Touous nci šava Vídň ěousko Nosko Čská pubika Nizozí uhasko Rakousko ,,,,,,,,,,,, 0, 0,,,,, Asi ink Káhia ania sko Eypt Fiipíny 0 0 Rok otvřní sítě v k, 0 0, Top 0 Njvytížnější (tis. osob/dn) Top 0 Njvytížnější (tis. osob/dn) u aa 0 Adana Aa Ata Ankaa aku anaú ankok usa Čn-čou Čchn-tu Čchun-čchin Dií Dubaj 0 Fukuoka Hiošia Honkon an-čou abin Inčchon Istanbu Izi Jkatěinbu Jvan Jokohaa Jonin Kakata Kao-siun Kchun-in Kitakjúšú Kjóto Tucko Kazachstán Tucko Ázbádjžán Indi Thajsko Tucko Indi Spojné aabské iáty Jižní Koa Tucko Tucko Aéni Jižní Koa Indi Tchaj-wan Rok otvřní ink sítě v k, 00, 0,,, 0,, 00 0, 0, , ,,,,,,,,,,, 0,,, Kób Kuaa upu Kuan-čou Kwandžu ašhad kka Naoja Nankin Novosibisk Ósaka Pkin Pchjonjan Pusan Sappoo Sndai Si-an Sou Su-čou Šanhaj Šn-čn Šn-jan Ta-in Taa Tašknt Tbiisi Tdžon Tu Thán Tchaj-pj Tchin-in Wu-chan aajsi Jižní Koa Ián Saudská Aábi Svní Koa Jižní Koa Jižní Koa Uzbkistán Guzi Jižní Koa Jižní Koa Íán Tchaj-wan ,, 0,,,,,,,,,, 0,,,, 0,,,,,, 0,, apu Sin así ia K S San Dně C H Nw F A Ro No V Sa o Saudská aábi o-siun pu ia ú n 0 n-i hu Afika a Ocáni d a id Svia azíi Pu n-čn Š Spojné aabské iáty kka an Čou Íán Eypt Dií kuš u oha ok Taa 0 j cha -P n Kon hán T Ruunsko udapš ošia Hi itakjúš Asi Uzbkistán Ázbajdžán vsk 0 Naoja Kób an Čou Káhia sko opto p aďasko 0 Potuasko Njvytížnější (tis. osob/dn) Koubi šha a d van J n wa džu nhaj Ša Tucko 0 Vídň ichov n ka An a 0 ián abo is n Vnzua Top 0 Čo Su- u un čch Čská pubika sc ia ouous nci Njdší (k /počt ) Jižní Aika an aus n ca o Potoiko acas Ca d ín a At A Guzi Aéni k Njvytížnější (tis. osob/dn) aacaibo n Juan Sa o ty Doinikánská pubika ib yon ibao Doin to akov Adana y xico Ci aku usa 0 a Sa a Kyjv us Njvytížnější (tis. osob/dn) šava ěousko 0 nn R s xiko Top 0 Top 0 Top 0 k Taš nt Ósaka Pusan anbu Ist Izi Kjóto kuoka Fu Jonin n ch t Kazachstán Tbiisi ij Novo insk ttda Jižní Koa Tu Sou n Čou nkin Na 0 Nizozí i iai ont Si-An Evopa sk o va stda j i 0 Vká itáni osibi ov abu ondýn ž Td on atěinb Ruská fdac oh t ad kho toc asow G ivpoo in Rok otvřní sítě v k,, 0,, 0,,, 0,, u Yok C 0 iadfi 0 0 ity Atanta Spojné státy aické n s A s 0 a o sc Kanada Kanada Kanada a ink 0 od atio d Atanta atio oston Cvand Fiadfi icao os Ans iai onta Nw Yok City San Fancisco Toonto ncouv Washinton, D.C. oston iai v an sk onta on To to icao u sinky H anci nf Njdší (k /počt ) J 0 hin-i n Tc 0 Svní Aika Kanada couv an Top 0 Střda. května bud od.00 do.0 hodin patřit již třtíu očníku tadiční akc Dopavního podniku Naaďt s v tu. Na šňůř konctů v ích ta uzu, Fonc, udějovická, Vyšhad a Havní nádaží s v 0inutových vystoupních přdstaví na hudbních těs z Konzvatoř a Vyšší odboné škoy Jaosava Jžka. V i Vtavská s pak vystřídá Pěvcký sbo DPP s kapai vybanýi z řad vřjnosti na zákadě konkuzu po výzvě na wbu DPP. Szna účinkujících Adibitu j síšný sbo s čny v č s sboist to v světě Přhdný původc podzních systéů Jan Kyjovský. Odkaz: Pan o ozěu 0 x 0 c Doinik Kpá Hadbop kvintt j sskupní ko adého a nadějného kavíisty Doinika Kpáa. Afo-atin Rhyt Sssion Pata idí, ktří řší ytické zákady ůzných idových hudb a z toho pocházjící hudbu 0. stotí jazzové obasti. P sinky H oh t ad kho toc S Whatock adá pětičnná kapa z východních Čch hající vastní tvobu s čskýi txty. Autoská hudba j oiinání ix tvdých žánů. Odkaz: asow G Evopa sk o va H A Ro 0 No an aus n sc ia ka An a 0 Káhia sko opto p ichov n Eypt aďasko 0 Čská pubika Vídň kuš u Ruunsko udapš ián adid ac ona Pa asi a d a Afika uhasko ca o nci a s na hudbní scéně pohybuj od oku 00. Odkaz: bandzon.cz/siftiuhk Ří Řcko Afika a Ocáni vopa ink sítě v k Astda acona ibao scia us udapš ukuš Dněpoptovsk Gasow Habu Hsinky akov Kyjv ausann i isabon ivpoo ondýn yon Nizozí Řcko i aďasko Ruunsko Vká itáni Dánsko Švýcasko Potuasko Vká itáni Vká itáni , 0,,,,,,,, 0, 0,,,,,,,, 0 0, Tub Tnsion adé sskupní pváků hající funk, Rn, hip hop-jazz, inspiované Jaioquai, Inkonito, Day Rvs, Eath Wind and Fi. Tu vsk ib T k yon ouous akov us nn R s ibao Kyjv ěousko ttda u a Sa a Nizozí i 0 šava Dně i 0 SEIFTIÚ Káovéhadcká utifoková nická kapa, ktá anbu Ist Izi insk stda ij Novo ondýn Vká itáni 0 abu od Nižn ivpoo Rok otvřní Dtai panu adid asi ián insk nichov oskva Napo Nižnij Novood Noibk Paa d aoca Ptohad Rnns Rottda Ří Saaa Svia Touous nci šava Vídň ěousko Nosko Čská pubika Nizozí uhasko Rakousko ,,,,,,,,,,,, 0, 0,,,,, ink Káhia ania sko Eypt Fiipíny 0 0 Top 0 Njvytížnější (tis. osob/dn) Top 0 Njvytížnější (tis. osob/dn) Rok otvřní sítě v k 0, 0, i and VOŠ KJJ Ochst vdný pof. ian Svobodou haj jho autoské skadby a aanžá. J sožn z studntů VOŠ a žáků konzvatoř. Odkaz: iansvoboda.co/voskjj.ht Th Hih Copoation Vastní tvoba a dost ni... Odkaz: Čadáš Kaunů j skupina pzntující výhadně vastní tvobu, ktá vychází z ocku a j obohacována všožnýi žány. Odkaz: cadaskaunu.cz oof j adičké hudbní sskupní, kté s zodio na jař oku 0. Intptuj přvážně vastní hudbu tvořnou pvky Popu, Rn a Jazzu. Odkaz: Conct Ostich adá a pspktivní kapa, hající jak přvzaté skadby cosvětově znáých autoů, tak vastní autoskou tvobu. Odkaz: bandzon.cz/_

4 Kytay napříč žány Soubo pzntuj kytaový ptoá napříč žány v ůzných nástojových kobinacích. Anda s Extt j kapa výjičná zvukový spojní atsaxofonu a příčné fétny. Tyto nástoj tvoří vdoucí odickou inku, ovš někté skadby jsou postavny na žnské zpěvu. iita Cuntová a Štěpán Koučk adí uěci, ktří s věnují jak vastní, tak přvzaté tvobě. Oba s objvují na pažské uzikáové scéně. i and KJJ Ochst řízný pofso Jan Háou intptuj oiinání aanžá aických bi bandů, jako bi band G. Godwina, C asiho, D. Eintona, G. ia, a i skadby a aanžá čských autoů, jako např. K Kauatna a K. Háy. Th Uniqu Oiinání dvojic hudbníků, ktá v sobě spojuj hip-hopový DJin a vážnou hudbu v intptaci housí, což si získao u posuchačů vký úspěch. Odkaz: bandzon.cz/thuniqu Quaoa Sstské duo hající autoský fok s příěsí atiny a jazzu. Skádající kytaistka a hající txtařka v sstské dvojhasu. Odkaz: quaoa.cz TibTon Vokání kvintt kad důaz na autoskou tvobu. Žánově s pohybuj zi pop, jazz a fok. Ani na kasiku však ndá dopustit. Odkaz: K and KJJ vdný pof. Jan Kučou s zaěřuj na fusion usic. Dns v ně působící studnti jsou již třtí nací intptující skadby z obasti jazz biband, jazzfunk a soufunk usic. ab and KJJ Ochst pod vdní pof. ohusava Vofa intptuj swinové a jazzové skadby čských a světových autoů, jako jsou J. Jžk, K. Kautatn, T. Jons, C. asi, G. i a daší. Antony D Kapa sožná z adých tantovaných hudbníků KJJ. Haj autoskou tvobu svého ada a jjich sty s pohybuj na pozí odního jazzu, hip-hopu, funku a souu. Havy adis Zbusu nové uskupní šikovných uzikusů z KJJ Vá přdstaví při své dbutové vystoupní utižánový hudbní výsk napněný pavděpodobně iýi hudbníi okažiky. Jžkovy stopy Swinový ochst zabývající s přdváčnou a váčnou čskou swinovou hudbou. Oiinání intptací přináší posuchačů věohodný zážitk z období duhé pooviny 0. t. Patici Duo pohybující s na pozích popu a foku s opíá přdvší o skadatský a txtařský tant písničkářky Patici, ktá dokáž v svých txtch vtipně osovat svět své nac. Odkaz: Q kvatt haj od svého vzniku v oc 0 (thdy jako owbaks quatt) znáé ockové a popové hity v ntadičních úpavách po syčcové kvatto. Tanita s uaby Kapa vznika v áci výuky souboové hy na půdě KJJ pod vdní saxofonisty Jakuba Dožaa. Zaěřuj s na písně z obasti popu a atnativ (jök, ats, Radiohad). Tobon Fiv Kapa vznika v tošní škoní oc a Naaďt s v tu j jjí pvní vřjný vystoupní. Zajíavé aanž, využívající šioké spktu tobónu spočně s ytickou skcí, dávají těsu takřka bi bandový zvuk. ii Ochsta Toto uskupní uzikantů s potkao na Konzvatoři Jaosava Jžka na podzi 0. Do jjich ptoáu patří písně intptů jako jsou Noah Jons, Sah Su nbo Stin. inhat Attack j sxtt, ktý působí od dna 0. V jjich úpavě ůžt syšt hudbu od funku až po jazz. zi jinýi hají tvobu kap a hudbníků jako jsou Stps Ahad, ck oths, Fd Wsy, Fddi Hubbad a daší. ikosyfoňáčk ikosyfoňáčk j ochst funující čtyři ěsíc a hající skadby či aanž Jana Kudáčka, skadat z. očníku KJJ, jnž záovň ochst diiuj. Na poau bud Kaintový konct C du. Akodonový soubo KJJ Soubo vdný pof.. Hoák, ktý intptuj oiinání akodonovou i atinskoaickou hudbu. Th ionsfish j indi-pop hudbní pojkt, ktý ísto tadičního nástojového obsazní využívá ůzných fktů, oopů, nbo vastních sapů. Každý son tak vzniká tochu jinak, a živě přío na pódiu. Odkaz: bandzon.cz/thionsfish Rytika uzikáového oddění Skupina dopovází uzikáové zpěváky, ozvíjí tí jjich hudbnost, zpěváci s tak dostanou i k jiný okajovější žánů nbo k ptoáu, ktý j baví a při noání výuc na něj nzbývá čas. Pěvcký sbo DPP Zaožn v oc 00 stojvdoucí ta a sboist ukáš Janík. Rptoá sbou tvoří písně idové, uěé, spiituáy i važnější día. Odkaz: HanDu Jiří Šáa na nástoj s dvanáctitou histoií haj přvážně idové písně, zhudbněné básně a pak též spiituáy a písně z Taizé. Odkaz: bandzon.cz/jikasaa zfšho haj od oku. Rptoá kapy přkačuj hanici noha styů, zákad tvoří přvážně swin a fok... Odkaz: ii Janatková s žánově pohybuj zi atinskoaickýi yty, atnativní jazz, fok, wod usic. Na konctch pzntuj své autoské písně. Odkaz: Two Fin Sid j bitsko-kanadsko-čský indi pop-ockový pojkt, ktý s usídi v Paz. Odkaz: bandzon.cz/twofinsid aanatha Gosp oi Soubo vznik v oc 00, od kdy také aktivně vystupuj po cé Čské pubic i v zahaničí. Rptoá soubou tvoří přvzaté písně. Odkaz: osp.aanatha.cz iwid j nická pop-ocková kapa. Odkaz: Dkot Dkot jst těso vytvořné na přou dstití na popud iniststva kutuy v áci poau o snahu zachování ístního fokóu... Odkaz: dkoti.cz Invsion j pop-funková kapa, ktá vznika v oc 00. Odkaz: bandzon.cz/invsion Jachsta j nu-jazzový soubo, ktý dží pohoadě potřba děat vastní hudbu a hdat spočný výaz, kdy kapa působí jako oanický ck, nikdo nchybí ani nvyčnívá. Odkaz: Rí Ra V podukci skupiny Rí Ra s snoubí iské tadicionáy a instuntání skadby, hc okořněné funky přiznávkai a jazzovýi vyhávkai. Odkaz:

5 Přhd ta a začátků vystoupní Čas ísto Vystupující Spcifikac okaity 0.00 H. NÁDRAŽÍ Th Uniqu hip-hop/ kasika 0.00 FORENC ikosyfoňáčk syfonická hudba 0.00 UZEU Havy adis jazz 0.00 FORENC Tub Tnsion funk, Rn UZEU Th ionsfish indi - pop 0.00 H. NÁDRAŽÍ inhat Attack funk, jazz UDĚJOVICKÁ FORENC Akodonový soubo KJJ Rytika uzikáového oddění.00 FORENC iita Cuntová a Štěpán Koučk oiináni a atinsko-aická hudba uzikáy, popuání písně, jazz. standady fok UZEU Tanita s uaby popjazz H. NÁDRAŽÍ Kytay napříč od kasiky přs žány swin k popu VTAVSKÁ Handu - Jiří Šáa idové písně, zhudbněné básně.00 H. NÁDRAŽÍ ii Ochsta pop, jazz VTAVSKÁ Rí Ra* iské tadicionáy a instuntání skadby, funky, jazz.00 FORENC Jžkovy stopy swin UZEU Doinik Kpá Hadbop kvintt hadbop a odní jazz VTAVSKÁ ii Janatková* jazz, fok, wod usic.00 H. NÁDRAŽÍ SEIFTIÚ utifok FORENC Anda s Extt jazz VTAVSKÁ zfšho* swin, fok Čas ísto Vystupující Spcifikac okaity.00 UZEU Antony D hip-hop/jazz VYŠEHRAD Kytay napříč žány od kasiky přs swin k popu VTAVSKÁ Jachsta* jazz.00 H. NÁDRAŽÍ Tobon Fiv jazz FORENC Afo-atin Rhyt Sssion baziská hudba, odní jazz, atucada UDĚJOVICKÁ Adibitu a capa oup (jazz, spiituá, fok, pop, at) VTAVSKÁ Invsion* pop-funk.00 FORENC i and VOŠ KJJ odn jazz UZEU Conct Ostich funky/jazz H. NÁDRAŽÍ Patici pop, fok VTAVSKÁ Sbo DPP písně idové, uěé, spiituáy.00 H. NÁDRAŽÍ TibTon popjazz UZEU Whatock hadock VYŠEHRAD Q kvatt ock, pop VTAVSKÁ aanatha osp* osp.00 UZEU Quaoa fok FORENC ab and KJJ swin VTAVSKÁ Dkot fok, bibat 0.00 FORENC K and KJJ jazzfunk H. NÁDRAŽÍ oof acid pop VTAVSKÁ Two Fin Sid* indi pop-ock.00 UZEU Th Hih Copoation hiphop, jazz, sou, jun H. NÁDRAŽÍ Čadáš Kaunů ock/cossov FORENC i and KJJ odn jazz VTAVSKÁ iwid* pop ock * Tito hudbníci byi vybáni na zákadě konkuzu na stánkách

6 Čtvtk. května 0 Dn otvřných dvří v dpu Kačov V čtvtk. května od 0 do hodin poběhn v dpu Kačov Dn otvřných dvří Dopavního podniku. V aáu dpa si ůžt pohédnout xpozici jdnotivých typů vozů ta, s ktýi s potkávát v běžné povozu, a i vozid, kté zajišují opavy a udžování dopavní csty po bzpobéový povoz. Nahédnout ůžt také do zází Hasičského záchanného sbou DP, kd bud vystavna hasičská tchnika. Součastí Dn otvřných dvří budou i pzntac Střdní půysové škoy dopavní a dá fi, jjichž činnost s váž k povozování ta. Návštěvníků bud k dispozici také stánk Střdiska dopavních infoací. Po děti bud připavn bohatý dopovodný poa s řadou soutěží. Výoční jízdy histoickýi soupavai ta V dn státního svátku js po vás připavii ojdiněý zážitk. V hodin a inut vyjd z Kačov soupava ta Ečs a svz vás úsk I.C do Sokoovská (dnšní Fonc). Přsně takto poběha přd 0 ty zahajovací jízda pažského ta. V. hodin vjdou spočně do Kačov histoická soupava Ečs a pětivozová soupava -, ktá v oc 0 zahájia povoz úsku II.C Kačov Kosonautů (dnšní Háj). Spočné stkání těchto soupav poběhn také v. hodin v i Havní nádaží. Cstující s ohou těšit na původní hášní tzv. na pusu, či na stojvdoucí v dobových unifoách. Svézt s histoickýi soupavai bud ožné až do hodin. Podobnější infoac a jízdní řád histoických soupav naznt na Pátk. května 0 uěckých dě v tu V pátk. května vás sdčně zv na akci, ktá si vzaa za cí ukázat, ž posto, ktý dnně využívát k cstování, ná jn čistě paktickou ovinu, a ukazuj ná někd víc, někd skytěji i svou sttizující tvář v podobě soch, uěckých objktů či výtvaných řšní jdnotivých. Výstava, ktá tyto objkty zviditní i po ty éně všíavé, poběhn napříč i ta. Každé z uěckých dě bud opatřno tabukou s zákadní infoací o názvu día, jho autoovi a ok vzniku. Dá až do. čvna 0 budou u těchto dě uístěny vké infoační pany, kté tato día přdstaví dtaině. Spou s tí jdnotivé infoac naznou cstující na wbových stánkách DPP, na kté s dostanou i poocí QR kódu, jž bud součástí tabuky. Szna Hadčanská, aostanská, Náěstí íu, Jiřího z Poděbad, Foa, Živského, Paovka, Invaidovna, Fonc, ůstk, Kaovo náěstí, Nové utovic, Nádaží Hošovic, Vtavská, Vyšhad, Pažského povstání, Kačov, odov, Háj

7 iitovaná dic ěděných daií k výočí 0 t ta K podji již nyní v Střdiscích dopavních infoací (Infocntch). Víc infoací o akci naznt na:

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

Ž ž Í ž č í í í Ž í č čí ž í ž Ž í ží í ž í č Č ž žď ť í ž í í ú ď ž ž ťí Í í Í č Í í Ž í Č Č č í í Č č ž í Š ž í č Í í č Š č Ž í Í í Č Í Í ó Ó Í ň Ž Ž ČČ ž Ó ť ó č ó í ÓÍ í ň Ž ž Ó č í í ň ó ó ž ó í ň

Více

č Í Ř É á á é á á á á á í í í á č á á Á Ř É Á á é á í š í ěš č ě čá č éý ě Č ÍÚ í á í é í é ěš í í á í í é í č í é ěš ě íž á ě á é č ě á č ÍÚ Í Í í ť á í é í í č í Č á ě á í í á É Ž Á Á Í Ě Í ž ě í ě á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

sl UŽBY PFto VAŠl BUDoUcNosT Ů Š É É É É č Ž Š á á í é í ř í á í Č Č úč í í Á Ě Ý Š Ě í Ů Š Ý č í í Č Š Ě í Ý í č Ě Á Á í č š ě í ů ě ů á í í ů ůč š ě í í ů ě á ý č účč ž á č á é č á ý í ě č č č

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Č Š ň ú Č ť Ž Ú Ž Ž Ý Ý ú Í ó ó Ť ť Ť ó ú ť ť ň ť ť Í Á Ú Š Ú Í É É É Í Í Ý ť Ž Ž Í Ý ť Č ď ň Ť ú Ú ó Č Ťť Ž Č Š Č Íú Č Í Č Á ť ť Ž Ú ó Ž ó ó Ž Ž ť Í Í Ý Ý ď ď Í Í ď Í Ú ň Í Ý Ú ó ň óť ú ť ť Č ť ó Ý Ň

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionání magnetické poe Vzájemné siové působení vodičů s poudem a pemanentních magnetů Magnetické jevy - známy od středověku, přesnější poznatky 19. stoetí. Stacionání magnetické poe: zdojem je nepohybující

Více