Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost Školní rok 2007 / 2008 Smiřických NÁCHOD

2 Obsah I. Úvod 1. Vznik 2. Cíle sdružení 3. Strategie II. Kalendáře 1. Výroba 2. Zákazníci 3. Kapitál 4. Závěr III. Akce pro děti 1. Příprava 2. Cílová skupina 3. Průběh 4. propagace 5. Kapitál 6. Závěr 7. Fotografie z akce IV. Webové stránky 1. Účel 2. Tvorba a umístění 3. Cílová skupina 4. Závěr V. Zprávy vedení 1. Závěrečná zpráva prezidenta 2. Zpráva finančního manažera 3. Zpráva výrobního manažera 4. Zpráva personální manažerky 5. Zpráva marketingové manažerky VI. Závěr 1. Poděkování 2. Seznam příloh

3 Výroční zpráva I. Úvod Smiřických NÁCHOD

4 1. Vznik a cíle společnosti Občanské sdružení bylo zaregistrováno pod MV ČR dne Během čtyř měsíců naší existence se nám podařilo splnit všechny body naší strategie, které jsme si na začátku vytyčili. 2. Cíle společnosti Našim cílem bylo dosáhnout vyššího povědomí lidí o důležitosti bezpečnosti silničního provozu. 3. Strategie Dosáhnout takto obecně určeného cíle není snadné, proto bylo nutné naši strategii jasně formulovat. V bodech tedy: a) výroba kalendářů za účelem prodeje b) navázání spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR (BESIP) c) uspořádání akce pro děti se zaměřením na bezpečnost silničního provozu d) vytvoření interaktivních webových stránek

5 Výroční zpráva II. Kalendáře Smiřických NÁCHOD

6 1. Výroba kalendářů Výroba grafikého návrhu probíhala individuálně (za pomoci výrobního manažera) na základě představ a požadavků okruhu známých konkrétních členů studentské společnosti. Díky tomu se nám podařilo hned vytvořit několik typů výrobků. Zde si můžete prohlédnout ukázky naší práce: Typ A Typ B

7 Typ C

8 2. Zákazníci Kalendáře byly tvořeny pro okruh známých jednotlivých členů společnosti, proto byly požadavky dosti různorodé. Abychom alespoň částečně naše výrobky unifikovali, provedli jsme marketingový průzkum. Do výzkumu bylo zapojeno 30 lidí, kterých jsme se dotazovali na tyto otázky: a)jaký druh kalendáře by Vám nejvíce vyhovoval? - Stolní (16 respondentů) - Nástěnný (14 respondentů) b)v jakém provedení by měl být? - roční (8 respondetntů) - měsíční (12 respondetů) - týdenní (10 respondentů) c)v jakém formátu? - A4 ( 22 respondentů) - A5 (8 respondentů) d)kolik bste byli ochotni zaplatit? - do 200 Kč (26 respondentů) - nad 200 Kč (4 respondenti) e)jaké téma kalendáře by Vás nejvíce zaujalo? - příroda (6 respondentů) - zvířata (5 respondentů) - rodinné fotky (9 respondentů) - třídní fotky (10 respondentů) 3. Kapitál Kapitál nezbytný pro výrobu kalendářů jsme získali přímo od členů občanského sdružení a hned po uskutečnění prodeje kalendářů byly veškeré náklady proplaceny. (podrobnosti v příloze) 4. Závěr Výroba kalendářů byla bezproblémová, stejně jako jejich následný prodej. Díky tomuto kroku jsme získali nezbytné finance pro další z našich projektů, akci Ukaž co v tobě je.

9 Výroční zpráva III. Akce pro děti Smiřických NÁCHOD

10 1. Příprava Pro uskutečnění této akce bylo nezbytné si pronajmout dopravní hřiště v Náchodě. Jelikož toho hřiště je pod správou organizace BESIP, bylo nutné s touto organizací navázat kontakt. To se nám podařilo a bylo dojednáno datum akce - pátek, Poté bylo nutné vytvořit program a připravit všechny nezbytné věci pro provedení akce. Akci jsme nazvali Ukaž co v tobě je! a zvolili jsme symbolické vstupné 10,- Kč. 2. Cílová skupina Za naši cílovou skupinu jsme si vybrali děti od 7 do 12-ti let, tedy první stupeň základní školy. Děti v tomto věku často chodí na dopravní hřiště na výuku, ovšem tato výuka se nám zdá pro děti nezajímavá a tím pádem se mine účinkem. Proto jsme chtěli povědomí dětí o důležitosti této výuky zlepšit právě naší akcí. 3. Průběh Kromě standardního poučení o pravdilech silničního provozu jsme se zaměřili na soutěže, za jejichž splnění děti dostávaly sladkosti. Takto se nám podařilo vytvořit devět stanovišť, každé s jiným typem soutěže. Na konci jsme u sedmi dětí provedli průzkum, zda se jim akce líbila a ohlasy byly velmi pozitivní (viz. přílohy). 4. Propagace Samozřejmě bylo nutné vytvořit reklamní kampaň pro tuto akci. Proto jsme vytvořili leták (viz. přílohy), který jsme dali k dispozici všem základním školám v Náchodě. Dále jsme účast na této akci nabídli domu dětí a mládeže Déčko Náchod. 5. Kapitál Prostředky nutné pro uskutečnění akce jsme získali z výroby kalendářů a plně jsme tyto prostředky vyčerpali, společně s prostředky ze vstupného. Skončili jsme v mírné ztrátě 11,50 Kč (viz. přílohy). Tato ztráta byla vyrovnána z našich osobních prostředků naprosto bez problému. 6. Závěr Tato akce byla úspěšná a myslíme si, že opravdu splnila svůj účel a proto máme důvod být velmi spokojení s naší prací.

11 7. Fotografie z akce

12

13 Výroční zpráva IV. Webové stránky Smiřických NÁCHOD

14 1. Účel Naše webové stránky od základu neměly pouze suše informovat o naší společnosti, ale měly být naším projektem, jedním z pilířů dosažení našeho cíle. Stránky měly být dostatečně interaktivní a měly vybízet k bezpečnosti v silniční dopravě. Myslíme si, že se nám to podařilo. 2. Tvorba a umístění Tvorba stránek probíhala čistě v naší režii, neboť jsme disponovali potřebnými znalostmi a prostředky, pro jejich vytvoření. Stránky používají moderní technologie a standardy, především XHTML, XML, PHP a Microsoft Silverlight. Jsou SEO optimaliztované a snadno použitelné. Odmítli jsme používat freehosting, neboť je v adrese vidět a často lidi odrazuje od sledování daných webových stránek, neboť jsou brány jako laciné, či podřadné. Proto jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Dokořán, které s dětmi také pracuje a proto jim byl náš záměr blízký. Dokořán, o.s. nám umožnilo vytvořit si zdarma subdoménu na jejich webovém serveru, proto adresa, pod kterou jsou stránky k nalezení, je: Tato adresa je pro cílovou skupinu důvěryhodná, neboť občanské sdružení Dokořán je poměrně známé. 3. Cílová skupina Pro naše webové stránky byla cílovou skupinou široká veřejnost (různé věkové kategorie) z Náchoda a okolí. 4. Závěr Webové stránky měly během dvou měsíců od jejich vzniku průměrnou návštěvnost 40 unikátních IP adres za den. Což se dá určitě považovat za úspěch.

15 Výroční zpráva V. Zprávy vedení Smiřických NÁCHOD

16 1. Závěrečná zpráva prezidenta Dne jsme byli zaregistrováni jako občanské sdružení pod MV ČR a bylo tedy třeba zvolit vedení společnosti. Funkce prezidenta studentské společnosti s sebou nese dva nejdůležitější úkoly; řízení a kontrola činnosti společnosti v našem případě občanského sdružení. Do této pozice jsem byl zvolen na valné hromadě, která zárověn zvolila i ostatní členy vedení. Konkrétně: Finanční manažer Personální manažer Marketingový manažer Výrobní manažer Viktor Ulip Lucie Hartmanová Klára Lhotová Adam Sárička Poté jsme již jako tým - začali formovat a realizovat náš podnikatelský záměr, který se snažil o zlepšení bezpečnosti na silnicích. Zaměřili jsme se především na děti, neboť se často stávají obětí zbytečných dopravních nehod. O akci "Ukaž co v tobě je!" byl velký zájem. Dále jsem se také zaměřil na tvorbu webových stránek. Stránky pouze nesloužily k tomu, aby informovaly o našem občanském sdružení a jeho aktivitách, ale také sloužily jako aktivní prvek naší strategie prosazování cíle společnosti. Myslím si, že jsme byli úspěšní. Jindřich Mika prezident 2. Zpráva finančního manažera Do funkce jsem byl zvolen Moje práce spočívala ve správném a úplném vedení podvojného účetnictví našeho občanského sdružení. Také jsem spolurozhodoval o financování našich projektů. Potřebné finance jsme získali z prodeje kalendářů širokému okruhu příbuzných a známých. Naše občanské združení pracovalo s pouze s mírnou ztrátou. Veškeré podklady k mé práci lze nalézt v příloze. Viktor Ulip finanční manažer

17 3. Zpráva výrobního manažera Do funkce jsem byl jmenován Moje práce spočívala ve správném vedení výrobního procesu kaledářů a dokumentovaní postupu. Dali jsme si za cíl vytvořit kalendáře, které budeme moci prodat. Z těchto vytěžených peněz uspořádat akci na dopravním hřišti. Pomáhal jsem členům občanského sdružení na grafických návrzích kalendářů a zároveň fotil jejich postup práce. Následně i akci na hřišti. Při své práci jsem použil zkušenosti s počítačovou grafikou. Tyto zkušenosti jsem se snažil předat i ostatním členům občanského sdružení. Adam Sárička výrobní manažer 4. Zpráva personální manažerky Personální manažerkou jsem byla zvolena členy občanského sdružení Lunario o. s. Mezi mé hlavní úkoly patřilo zajišťování účasti na valné hromadě a zapisování důležitých usnesení. A v neposlední řadě spolupráce s ostatními členy. V projektu naší společnosti jsme si na začátku stanovili jasné cíle - výroba kalendářů za účelem prodeje a poté z vybraných peněz uspořádání Akce pro děti - UKAŽ CO V TOBĚ JE! na podporu bezpečnosti provozu. Mým úkolem proto bylo rozdělování úkolů na tuto akci a kontrolování zadaných úkolů. V závěru patří mé poděkování všem členům občanského sdružení Lunario o. s. za dobrou spolupráci a hlavně poděkování Ing. Jaroslavě Teuberové za uskutečnění tohoto podnikatelského zaměru a velkou trpělivost. Lucie Hartmanová personální manažerka

18 5. Závěrečná zpráva Marketingové manažerky Jmenuji se Klára Lhotová a zastávám funkci marketingové manažerky, do které jsem byla zvolena dne Mým úkolem byla spolupráce s ostatními řediteli na dobrém prodeji produktů společnosti. Mým dalším neméně důležitým úkolem bylo spolupracovat s finančním ředitelem na plánování rozdělování financí. V naší společnosti jsme si stanovili jasné cíle, kterými bylo vytvořit kalendáře za účelem prodání a z výtěžku zorganizovat akci pro děti a věřejnost, spojenou s bezpečností v dopravě. Abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, zapojili jsme schopnosti všech zúčastněných. Nejen schopnosti a dovednosti, ale především nadšení pro věc nás přivedlo k úspěchu. Každý člen společnosti splnil úkoly nutné pro uskutečnění a naplnění našich projektů. Pořádaná akce měla veliký úspěch. Pochvala a přání uskutečnit více takových akcí nám je velkou motivací pro stanovení vyšších cílů. Prodeji kalendářů předcházel marketingový výzkum, protože bylo nutné zjistit o jaký typ kalendáře je zajém a také za jakou cenu. Klára Lhotová marketingová manažeka

19 Výroční zpráva VI. Závěr Smiřických NÁCHOD

20 1. Poděkování Především bychom chtěli poděkovat Ing. Jaroslavě Teuberové za její trpělivost, vstřícnost a pomoc při budování naší společnosti. Také bychom rádi poděkovali naší škole, Gymnáziu a SOŠ Cestovního ruchu Náchod, s.r.o. za to, že nám poskytla příležitost vybudovat si vlastní studentskou firmu. Poslední díky směřujeme na adresu organizace Junior Achievement, bez které by se trend budování studentských společností zřejmě nikdy nevytvořil. 2. Seznam příloh a) Přehled příjmů a výdajů společnosti b) Plakát k akci Ukaž co v tobě je! c) Průzkum z akce Ukaž co v tobě je! d) Osvědčení o registraci pod MV ČR e) Stanovy občanského sdružení

21 UKAŽ CO V TOBĚ JE! Zveme Vás na akci konanou dne od 15:00 na Dopravním hřišti v Bělovsi v Náchodě Čekají Vás různé soutěže o sladké ceny, jízda na dopravním hřišti, opékání špekáčků, spousta zábavy a zážitků. Pokud máte možnost vzít si kolo, budeme rádi, když na něm přijedete. Jsou zvány děti ve věku 7 12 let i s rodiči. Vstupné: 10,- Kč Akci pořádá

22

23

24 Dotazník spokojenosti Líbilo se ti tu? všichni ano Stanoviště Nejlehčí Nejtěžší Nejvíc se ti líbilo x x x x Kolik ti je let Odkud jsi? všichni Náchod Znáš základní pravidla provozu ne ne ano ano ne ano ano

25 I. Výroba a prodej kalendářů Příjmy Poznámka: Výdaje Prodej kalednářů Měsíční kalendář Roční kalendář Výroba kalendářů 2200 Kč Měsíční kalnedář 720 Kč Roční kalendář 1320 Kč 280 Kč Celkem 2920 Kč Celkem 1600 Kč Měsíčních kalendářů se prodalo 11 ks po 200 Kč a jejich výrobní náklady činily celkem 1320 kč (120 Kč/ks). Ročních kalendářů se prodalo 8 ks po 90 Kč a výrobní náklady představovaly celkem 280 Kč (35 Kč/ks). Zisk z této činnosti činil 1320 Kč, který byl později využit na realizaci akce Ukaž, co v tobě je! Kč Kč Kč Kč Kč 500 Kč 0 Kč Příjmy Výdaje

26 II. Akce Ukaž, co v tobě je! Příjmy Výdaje Vstupné 200 Kč Pronájem dopravního hřiště Sladkosti Občerstvení Občerstvení Občerstvení Baterie do elektronických šipek Celkem 200 Kč Celkem Kč Kč Kč Kč 800 Kč 600 Kč 400 Kč 200 Kč 0 Kč Příjmy Výdaje 800 Kč 293 Kč 54 Kč 75 Kč 229,50 Kč 80 Kč 1531,50 Kč

27 III. Celkové účetnictví Příjmy Výdaje Prodej Kalendářů Výroba kalndářů Měsíční kalendář Roční kalnedář 2200 Kč Měsíční kalendář 720 Kč Roční kalendář 1320 Kč 280 Kč Akce Ukaž, co v tobě je! Vstupné 200 Kč Pronájem dopr. hřiště Sladkosti Občerstvení Občerstvení Občerstvení Baterie do el. šipek 3120 Kč Celkem Celkem Celkové příjmy Celkové výdaje 800 Kč 293 Kč 54 Kč 75 Kč 229,50 Kč 80 Kč 3131,50 Kč

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

I. Činnosti související se založením firmy

I. Činnosti související se založením firmy I. Činnosti související se založením firmy Studenti kromě teoretického ekonomického vzdělání mají možnost vyzkoušet si činnost ve skutečné firmě již během studia. Již dlouhá léta existuje nezisková organizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více