číslo 3 březen liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 3 březen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská poradna strana 7 Krása záměrného ochuzování strana 9 a 10 Blokové čištění strana 11 Ze sportu strana 13 a 14 Tipy pro volný čas strana 16 Politické okénko NOVÉ NÁMĚSTÍ NOVÉHO LÍSKOVCE Nelíbí se vám prostor u kašny a lávky přes ul. Petra Křivky? Takto začala pozvánka na veřejné projednání studie úprav prostranství mezi starým a novým Albertem konané dne , která byla otištěna v Lískáčku v říjnu Začneme-li postupně, tak se vrátíme do roku 2002, ve kterém byla zkolaudována nová prodejna Alberta a vytvořila se nová pobytová plocha s kašnou a lavičkami. V témže roce byla také vybudována lávka přes ulici Petra Křivky. Mezi tím se tento nový prostor utvářel a žil spolu s námi, kašna se stala terčem vandalů, lavičky útočištěm bezdomovců a lávka domovem holubů. I přes všechny tyto skutečnosti, je tento městský prostor významný. Díky prodejně Albert a centrální poloze je nejvíce frekventovaným místem naší městské části. Náměstí je pro život přirozeně se rozvíjejícího města významný prostor. Místo pro setkávání lidí a odpočinek, pořádání trhů, společenských akcí a fór, tak jak tomu bylo již odnepaměti. Naše městská část byla navržena jako sídliště, tvůrci však pozapomněli na prostor náměstí, které sem zcela určitě patří. Tak jak se snažíme obnovovat či budovat parky, hřiště, opravovat naše domy, školy a školky, přemýšlíme také aktivně nad vytvořením chybějícího náměstí. Křížení tras, kombinace funkcí, smysl proč v daném prostoru pobýt déle a zpříjemnění Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce. Konfucius naší každodennosti, to jsou hlavní charakteristiky vytvářeného prostoru. Pocit bezpečí ve veřejném prostoru a jeho estetika je dána lidmi, kteří v něm žijí a kteří mají zájem v tomto prostoru pobývat. Studenti z nedalekého Univerzitního kampusu spolu s maminkami, dětmi a seniory užívají náš prostor v průběhu celého dne. Diskutující skupinky studentů oživí prostor svou přítomností, šířením nových informací a různorodostí spojenou s tím, že se jedná o studenty nejen české, ale i zahraniční. A do toho běžné starosti každého z nás. Naše kroky vedoucí z práce za nákupy, pro děti do školy či školky. Velmi zajímavým prvkem nového návrhu je svah od ulice Petra Křivky směrem k Základní škole Kamínky. Zde je pomocí pobytového schodiště možno vytvořit příjemný prosluněný prostor pro posezení a odpočinek, třeba při čekání na nejbližší spoj MHD. Na pobytové schodiště přímo navazuje nová poloha stávající zastávky MHD, přiblížena k hlavní ose nově navrhovaného náměstí, vedoucí od vchodu do nového Alberta k průchodu směrem na Kamínky. Tato osa dále vede podél nově vznikajícího polyfunkčního domu v místě starého Alberta a bude doplněna nově vybudovaným přechodem přes ulici Petra Křivky a schodištěm ve svahu směrem k danému průchodu na Kamínky. Mnohým z nás není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a trávíme svůj volný čas. Svojí účastí na veřejném projednávání to prokázali ti, kteří vyslovili své názory a nápady. Ty se pak promítly do konečné verze studie tohoto prostranství. Konečnou podobu můžete zhlédnout na webových stránkách naší městské části. Studii projednal výbor pro rozvoj 21. listopadu Konstatoval, že studie je dopracována ve smyslu připomínek členů výboru a občanů z veřejného projednávání konaného dne 30. října 2012 a doporučil zadat zpracování projektové dokumentace úprav dle přiložené studie. První etapa, která bude zahrnovat prostor před prodejnou nového Alberta, by tak mohla být realizována již v roce Budu se těšit, že zkvalitněním další části našeho prostoru, získá Nový Lískovec své náměstí. Ing. arch. Gabriela Chmelařová, předsedkyně Výboru pro rozvoj, zastupitelka a radní MČ Brno-Nový Lískovec

2 LÍSKÁČEK 3/ ze školství V polovině února se v Praze uskutečnil národní šampionát v halové atletice mužů a žen, kterého se účastnili i závodníci z naší městské části. Byť v současné době závodí za různé oddíly, trvalým bydlištěm se stále hlásí k naší městské části. Velkého a i historického úspěchu dosáhla na tomto šampionátu sprinterka Kateřina Čechová, která na trati 60 m vytvořila nový národní rekord v hodnotě 7,24 s a o 0,03 s překonala patnáct let starý český rekord. Samozřejmě se stala mistryní republiky a zajistila si účast na halovém mistrovství Evropy. Po loňském roce, kdy jsme Katku mohli vidět na OH v Londýně, je to další krok vpřed v jejím výkonnostním růstu. Ze ZŠ Svážná jí posíláme obrovskou gratulaci a věříme, že se k nám přidají i ostatní fandové. Dalším úspěšným zástupcem byl Adam Hromčík, který mezi muži vybojoval bronzovou medaili ve skoku dalekém. Úspěch našich mladých závodníků podtrhla sedmým místem Tereza Králová ve vrhu koulí. Pro Terezu je koule ovšem zimní doplňkovou disciplínou, protože je to naše velice úspěšná kladivářka, která nás již reprezentovala i na ME. Všichni zmiňovaní začínali se svým dnes úspěšným sportem na ZŠ Svážná. Kromě těchto tří atletů jsme do státní reprezentace v atletice pomohli dalším třem závodníkům. Ukazuje se, že systém příprav byl dobře nastaven a přináší výsledky. Škoda jenom, že šikovných následovníků prudce ubývá a výkony současných žáků se propastně vzdalují od jejich úspěšných předchůdců. Velkou gratulaci ještě jednou zasílají všichni ze Svážné a děkujeme za vaši důstojnou reprezentaci. Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ, trenér SVÁŽNÁ NA LYŽÍCH V měsíci únoru jsme uspořádali pro děti 3. až 5. tříd ZŠ Svážná dva lyžařské zájezdy do Olešnice na Moravě. Děti pod vedením lyžařských instruktorů, pedagogů naší školy, měly možnost získat nové lyžařské dovednosti a vydovádět se ve společnosti svých spolužáků na lyžařském svahu. Děti si zaslouží velikou pochvalu, neboť i za nepříznivého počasí druhého zájezdu lyžovali všichni s obrovskou chutí, radostí a nadšením. Těšíme se a doufáme, že i v příštím roce se nám podaří podobné zájezdy opět uskutečnit. Mgr. Jitka Belžíková I letos probíhal na naší škole karneval ve školní družině. Na dětech bylo patrné velké nadšení a nasazení pro věc. Účast byla téměř stoprocentní a masky úžasné, nápadité. Akce probíhala za použití zábavných písní k poslechu a tanci. Děti tancovaly i v párech a místy byl program proložen pohybovými soutěžemi, jako hra přechod přes bažiny, hod do krabic či tanec s míčky mezi čely. Děti mohly zažít také pantomimu. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších masek. Z každého oddělení byla vybrána dívka i chlapec, kteří nejzdařileji předváděli při tanci to, co představuje jejich maska. Hodnotily se též masky. Děti si odnesly bohaté zážitky a očividnou radost. Mimo to také milé symbolické ceny. Už teď si některé děti myslí na to, že příští rok zase vyhrají třeba ony. Jak se říká, mnohdy je důležitější cesta než cíl. Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 3/2013 informace z radnice Poplatek za komunální odpad MILÍ SPOLUOBČANÉ, dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost místního poplatku za komunální odpad, která je Stejně jako předchozí roky jsou od do otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek můžete uhradit: 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte prosíme pokladní hodiny (pondělí, středa: 8 12 a hod.; úterý: 8 12 a hod., čtvrtek: 8 12 a hod., pátek: 8 12 hod.) 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech Magistrátu města Brna 3. bezhotovostně na č. účtu: /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok. Poplatníkem je: 1. každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně 2. cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie 3. fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba 4. fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatníci pod body 2 4 mají ohlašovací povinnost. Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka). Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na odpady, nebo na tel Děkujeme Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro Výročí narození TGM První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března V předvečer výročí jeho narození se uskutečnil vzpomínkový akt s položením věnce k jeho památníku na rohu ulic Rybnické a Raisovy. Zúčastnili se jej starostka MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová, místostarosta MČ a předseda komise pro kulturu RMČ Ing. Jan Privarčák, zastupitel MČ a místopředseda komise pro kulturu RMČ Jiří Faber, dále členové komise pro kulturu RMČ Jana Mátlová, Tomáš Brunclík a Miloš Stejskal. Komise pro kulturu RMČ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Věra Mračnová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do dubnového 21. března 2013, do květnového 25. dubna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Elektrický proud a skupina dopravních značek vévodily letošnímu plesu zastupitelstva Každý rok si říkám, jaký asi bude ten letošní ples ZMČ? Jaké masky se objeví? Bude tombola opravdu bohatá? Ani letos bych nedokázal odhadnout, jakými maskami bude náš ples obohacen. Obzvláště se vždy těším, co zase předvede skupina paní zastupitelky doktorky Aleny Žákovské. Musím říci, že rozhodně nezklamala. Když se do sálu začaly hrnout elektrické zásuvky, transformátory a ploché baterie, bylo jasné, že bude velice obtížné postavit se v soutěži o nejlepší masku právě této skupině nazvané Elektrický proud. Přesto se objevili opravdoví konkurenti. Těmi byly krásně ztvárněné dopravní značky. Nechyběla Barbie a Ken od Mattela ani robůtek Bender a dr. Zoidberg ze seriálu Futurama. Maškarní ples Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, jako již tradičně v sále restaurace Okruh Pub na Rybnické ulici, zahájila paní starostka Ing. Jana Drápalová společně s místostarostou Ing. Janem Privarčákem. Program byl ze strany předtančení zaštítěn tanečním vystoupením žaček ZUŠ Františka Jílka, pod vedením paní učitelky Jany Burianové. K tanci a poslechu hrála tentokrát premiérově a skvěle kapela Helan Band. Nepřeberné množství různých pohádkových a fantastických postav dokázalo vytvořit nádhernou atmosféru. Překvapením večera byla romská taneční skupina MERCI s kapelou Čohanas. Tombola l byla nakonec díky dárcům opravdu bohatá a věřím, že kdo si los koupil, ten určitě neprohloupil. Jsme opravdu rádi, že věhlas našeho plesu přesáhl daleko za hranice naší městské části. Zvláště příjemné bylo přivítat všechny návštěvníky ve zrekonstruovaném sále, což se stalo především díky spolupráci a finanční podpoře právě městské části Nový Lískovec. Dovolte mi na závěr poděkovat všem obětavým členům komise pro kulturu, pro které je tato akce mimořádně náročná a kteří se její organizace zhostili dle mého názoru na jedničku, dále všem účastníkům, kteří náš ples svojí účastí podpořili, a samozřejmě dárcům tomboly. Za organizační tým předseda komise pro kulturu a místostarosta Ing. Jan Privarčák Komise pro kulturu si dovoluje touto cestou ještě jednou poděkovat následujícím dárcům tomboly za podporu akce: MENHIR project, SEBAK, 3MAR systém, s. r. o., místní sdružení ODS, NOVA optika, COOPTEL, PHAR- MAWELL, COMSA, a. s., Hopík hračky papír (OD Albert), Cardion, s. r. o., BETACONTROL, s. r. o., STAVOS Brno, a. s., Huslík, s. r. o., HS. GEO, TOM Horolezčata, cukrárna Oblá - Hladůvková, Restaurace OKRUH PUB, CALYX, s. r. o., Starobrno, a. s. a další.

4 LÍSKÁČEK 3/ ze školství PROJEKT BPA Brno:,,Opatrnosti není nikdy nazbyt aneb Zlepšení kvality života seniorů Rok 2012 s sebou přinesl mnoho změn. Jednou z nich pro nás studenty Střední odborné školy ochrany osob a majetku Brno byla ta, že se naše škola přejmenovala. Nyní nese název Bezpečnostně právní akademie Brno. Co se u nás ve škole však nezměnilo, je vztah ke klientům Domova pro seniory Koniklecová. Po mimořádně vydařeném projektu, který proběhl v září prosinci v roce 2011, jsme chtěli ve spolupráci pokračovat. Proto jsme podali žádost o finanční příspěvek na realizaci dalšího projektu, který jsme díky ÚMČ BRNO-NOVÝ LÍSKO- VEC a paní starostce Ing. Janě Drápalové ve výši Kč dostali. Projekt je zaměřen na sociální interakci seniorů a mládeže. Jde o navázání osobního kontaktu studentů BPA Brno s klienty Domova pro seniory Koniklecová a o předávání poznatků a dovedností z oblasti první pomoci a praktické provádění zdravotního cvičení se seniory. Nejdříve ze všeho jsme za poskytnuté peníze nakoupili potřebné pomůcky na cvičení se seniory, a to 8 balančních podložek BOSU. Pak už jsme se v hojném počtu více než 30 žáků a několika absolventů, kteří se zúčastnili minulého projektu, aktivně podíleli na přípravách našeho prvního společného setkání. Ve škole jsme vyrobili pozvánky a plakáty a těšili se na den, kdy všechno vypukne. První setkání proběhlo 17. října 2012 v prostorách Domova. Jednalo se o Sportovní den seniorů. kterého se zúčastnilo asi 40 klientů. Rozdělili jsme se po skupinkách na různá stanoviště, někteří byli k dispozici imobilním klientům a pečovali o ně. Při sportovním dopoledni jsme si užili mnoho zábavy. Klienti z Domova byli nadšení, vše si rádi vyzkoušeli a velmi se snažili uspět na každém stanovišti co nejlépe, výkony některých seniorů byly opravdu obdivuhodné! Za snahu ale dostali od nás speciální čokoládovou medaili všichni. Loučili jsme se neradi, věděli jsme však, že se brzy za klienty opět podíváme. Nastal adventní čas a s ním 13. prosinec 2012, den naší druhé návštěvy v Domově Koniklecová. Všichni jsme se těšili, neboť jsme pro naše milé seniory měli připravený skvělý program. Nejdříve jsme jim chtěli ukázat, co se vlastně na naší škole učíme ve speciální tělesné výchově cvičení z úpolové gymnastiky, juda, karate a zápasu. Senioři byli vystoupením nadšeni. Necvičili jsme však jenom my, zapojili jsme i klienty z Domova. Na toto setkání jsme si totiž přinesli pomůcky, které jsme nakoupili za finanční příspěvek ÚMČ. Před seniory se tedy ocitlo 8 balančních podložek BOSU a každý si mohl vyzkoušet na nich zacvičit. Pomocí BOSU, ale i jiných rehabilitačních pomůcek jsme se seniory prováděli speciální tělesná cvičení zaměřená na zvyšování fyzické kondice, statickou rovnováhu a sebeobslužnost. Překvapilo nás, jak byli senioři šikovní a nebáli se vyzkoušet i náročnější věci. Po cvičeníčku následovala trocha kultury. Opět jsme si společně zazpívali oblíbené písničky, došlo i na koledy, které ve všech vyvolaly kouzlo Vánoc. Samozřejmě jsme pro naše seniory měli přichystáno pohoštění z vlastních zdrojů. S pomocí našich maminek a babiček jsme napekli spoustu dobrot, např. klasické vanilkové rohlíčky, vosí úlky, tlapičky či linecké cukroví, tak i různé rolády, koláče či dortíky. Kdo neměl sladkou chuť, mohl sáhnout např. po výborném chlebíčku, zelenině či ovoci. Kromě čaje, kávy a limonády jsme nabízeli také vonící svařené víno, které ještě více navodilo atmosféru blížících se Vánoc. Spolupráce s seniory nás velmi baví, proto jsme v listopadu 2012 opět podali žádost o projekt Zdravotní cvičení a situační prevence pro seniory, který na naše předchozí aktivity navazuje. Ze zkušenosti nás všech víme, že vztah mládeže k seniorům se neustále zhoršuje. Ubývá vícegeneračního soužití v rodinách, tudíž žáci mají málo zkušeností se starými lidmi a jsou k nim velmi kritičtí, netolerantní. Zapomínají, že i oni budou jednou staří, nesoběstační a budou potřebovat pomoc mladších. Je to pro ně nedohledná budoucnost. Myslím, že díky naší spolupráci se my studenti z BPA díváme na seniory z Koniklecové spíše jako na kamarády, s kterými trávíme příjemné chvíle, a tím se mění náš pohled i na ostatní starší lidi. Chceme poděkovat za spolupráci na projektu vedení Domova pro seniory Koniklecová; velký dík patří ale i našim vyučujícím, bez kterých by zřejmě vůbec nevznikl: paní učitelce Mgr. Evě Hrobařové a panu učiteli Mgr. Romanu Grmelovi, kteří nás k těmto zajímavým, příjemným a užitečným setkáním přivedli. Lucie Kleinová

5 5 LÍSKÁČEK 3/2013 aktuálně Občanská poradna CO DĚLAT, KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL NEVYPLÁCÍ MZDU? V poslední době se na poradnu stále častěji obracejí občané s dotazem, jak mají postupovat, když jim zaměstnavatel nevyplatil mzdu. V takovéto situaci máte samozřejmě možnost okamžitě zrušit pracovní poměr podle ustanovení 56 zákoníku práce. Tento paragraf říká, že pracovní smlouvu lze ze strany zaměstnance okamžitě zrušit pokud: zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Součástí výpovědi by měla být výzva k zaplacení dlužné mzdy a rovněž náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. 2 měsíce). Doporučujeme zaměstnavateli též určit přiměřenou lhůtu ke splnění jeho závazku (např. 7 kalendářních dní). Dále je vhodné v této písemné výzvě zaměstnavatele upozornit, že pokud dluh nezaplatí, budete nucen se svých oprávněných nároků domáhat soudně. V případě, že zaměstnavatel na výzvu k zaplacení v termínu nezareaguje, měl by se zaměstnanec obrátit na soud se žalobou na zaplacení dlužné částky nebo s návrhem na vydání platebního rozkazu, kterým soud nařídí zaměstnavateli zaplacení. UPLATNĚNÍ MZDOVÝCH NÁROKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRÁCE V případě, že zaměstnavatel je v insolvenci, je možné se obrátit na Úřad práce a uplatňovat u něj své mzdové nároky. Úřad práce může vaše mzdové nároky uspokojit pouze částečně. Zaměstnanec má totiž možnost zvolit si pouze 3 měsíce, za které mu mají být jeho mzdové nároky vyplaceny úřadem práce (doporučujeme zvolit si takové tři měsíce, v kterých náleží např. odměny, odstupné, apod.). Rozhodné období, ze kterého si zaměstnanec volí náhradu mzdy, pak zahrnuje kalendářní měsíc, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení, 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 měsíce následující po tomto měsíci. Informace o insolvenci lze získat na internetovém portálu ministerstva spravedlnosti kde je možné podle názvu či IČ firmy vyhledávat v insolvenčním rejstříku. Na tomto portálu je dostupný i text insolvenčního zákona. CO KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL NENÍ V INSOLVENCI? Pokud není na zaměstnavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ale vám je na základě věrohodných informací známo, že je zaměstnavatel v úpadku nebo že mu úpadek hrozí, můžete podat návrh na zahájení insolvenčního řízení sami. O úpadek se jedná, pokud dlužník má alespoň 2 věřitele se závazky více jak 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti, např. že závazky neplní více jak tři měsíce nebo že zastavil platby podstatné části svých závazků. Před podáním insolvenčního návrhu je ale třeba náležitě uvážit, zda jsou skutečně splněny výše uvedené podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku. V návrhu je také potřeba konkrétně uvést pohledávky dalšího věřitele., případně se s tímto věřitelem spojit a návrh podat společně. Při podání insolvenčního návrhu je třeba zvážit, zda je oprávněný. V případě, že bude soudem z vaší viny zamítnut, může se dlužník domáhat náhrady škody, která mu podáním insolvenčního návrhu vznikla (např. ztráta zakázek). OBČANSKÁ PORADNA BRNO ANENSKÁ Každé úterý od 14 do 18 hod., Koniklecova 5, Nový Lískovec, zvonek č. 158 nebo od pondělí do čtvrtka na adrese Anenská 10 na Starém Brně, tel , SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU Vážení občané, blíží se opět období, kdy pro vás společnost E+B textil, s. r. o., pořádá, ve spolupráci s Českým červeným křížem, domovní sběry nepotřebného textilu. Veškeré odevzdané textilní materiály budou převezeny do specializované třídírny, kde budou dále ekologicky zpracovány. Část poslouží ke svému původnímu účelu především v rozvojových zemích, část bude rozřezána na čistící hadry, izolaci nebo bude rozedrána na vlákna a vrácena prvovýrobcům oděvů. Co můžete odevzdat? Oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv, bytový textil (povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky), kabelky, hračky Vše by mělo být čisté a zabalené nejlépe do igelitových pytlů a tašek. Sběr ve Vaší části proběhne dne V těchto ulicích: Čtvrtě, Kamínky, Kluchova, Koniklecová, Lesní, Obecní, Oblá, Palouk, Plachty, Prostřední, Raisova, Rybnická, Slunečná, Svážná, Šťastného, Úpatní, Zavřená, Zoubkova. V uvedený den můžete nepotřebný textil umístit mezi 16. a 18. hodinou před vaše domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky společnosti E+B textil, s.r.o., V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku Pro odložení použitých textilních materiálů máte také možnost využívat celoročně speciální kontejnery na textil umístěné ve vašem okolí. Sbírka probíhá za podpory Magistrátu města Brna a úřadů městských částí. Milí koledníci a přátelé tříkrálové sbírky, velmi ráda bych vám všem poděkovala za aktivní účast na této sbírce. Přijměte díky za vaše koledování a děkuji vám všem, kteří jste koledníky pustili do svých domovů a do svých srdcí. Jen díky vaší podpoře můžeme pomáhat lidem, kteří si sami pomoci neumějí. Děkujeme i za dary, které jste do kasiček vhodili. Věřte, že vaše pomoc je velmi potřebná a peníze takto získané budou použity pro ty nejpotřebnější. Budou z nich podpořeny služby pro lidi bez domova, lidi s mentálním postižením a autismem, seniory a podporujeme i dětský dům v Zábrdovicích. Část peněz je určena také na humanitární pomoc v zahraničí. Celkem se letos na území Oblastní charity Brno vykoledovalo: Kč. Přesné rozdělení podle městských částí je zveřejněno na našich webových stránkách Přijměte naše velké poděkování a prosbu, abyste i v příštím roce otevřeli svá srdce této sbírce. Barbora Burešová, koordinátorka sbírky za OCHB

6 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu Hustota silničního provozu rok od roku roste. Odborná i laická veřejnost se shoduje na tom, že čím dříve se s dopravní výchovou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi do škol a populárně zábavnou formou provádí výuku dopravní problematiky. Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol včetně ZŠ Kamínky. Bylo nám jasné, že jen několik návštěv do roka na školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb. tak, aby byl pro žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce bavilo a nevnímaly je jako suchopárné citování zákona. Projekt Empík cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy v září. Když venku začne být nevlídno a než začne jaro, provádějí strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku a ti, co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy ČR a MP Brno. Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku, kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol. Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/14 je možné zasílat elektronicky od do Další informace lze získat na pro-mladez/dopravni-vychova, na tel.: nebo nebo em: dopravni. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Akreditované (re)kvalifikační kurzy ve Vesně ŽVS Vesna, o. s., pořádá od r odborné kurzy pro profesi Pečovatelka o seniory a handicapované, na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurzy jsou vhodné jak pro získání nové kvalifikace k výkonu povolání, tak i pro ty, kdo doma pečují o osobu blízkou. Konají se několikrát do roka, přihlášky se přijímají průběžně. Podmínkou je věk 18 let, dobrý zdravotní stav a morální bezúhonnost. Termín zahájení nejbližšího kurzu: od 26. dubna Vyučuje se vždy v pátek hod., v sobotu 8 15 hod. v učebnách Vesny na Údolní 10 (celkem 130 hodin); součástí kurzu je také praxe v rozsahu 32 hodin, která probíhá individuálně v sociálních zařízeních. Závěrečné zkoušky mají část písemnou a ústní. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Novinkou v profesním vzdělávání na Vesně je kurz Hospodyně péče o domácnost a rodinu, který má akreditaci MŠMT. Jeho absolventky najdou uplatnění samostatně na živnostenský list Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.: či v rámci organizací poskytujících služby v rodinném prostředí například osamělým lidem, kteří péči o domácnost z časových, zdravotních či jiných důvodů nezvládají, rodinám s malými dětmi, kde chybí babička a rodiče kvůli zaměstnání nestíhají plně postarat se o chod domácnosti... Kurz trvá celkem 104 hodiny, výuka probíhá ve Vesně vždy v pátek hod., v sobotu 8 15 hod., zahájení: 3. května Předměty: první pomoc a bezpečnost práce, technika a provoz v domácnosti, úklid, ekologie, rodinný rozpočet, výživa a stravování, stolování, estetika, komunikace, základy péče o zdraví, etiketa, právní a sociální minimum, péče o rostliny, zvířata a zahradu, základy práce s počítačem. Kurz končí závěrečnými zkouškami (test a ústní část); úspěšné absolventky obdrží certifikát platný v celé ČR. Přihlášky do obou kurzů a více informací: Mgr. Lenka Klumpnerová, tel nebo , cz a osobně v kanceláři Vesny na Údolní 10 pondělí až čtvrtek 10 12, hod. Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: Obvodní kolo Superstar 27. února 2013 proběhlo dopoledne na ZŠ Svážná, Brno obvodní kolo Superstar. Sešly se zde děti z různých základních škol, na kterých byly předtím vybrány pro užší kolo. Na soutěži zazněl zpěv i dětí z naší ZŠ Kamínky 5. Děti byly rozděleny podle tříd do jednotlivých kategorií. Atmosféra byla velmi příjemná, neboť děti, ale též dospělí, kteří zaštiťovali chod této akce, měli radostnou náladu. Pracovala samozřejmě u některých tréma, ale tu děti dokázaly dost rozpustit. Všichni se snažili vyniknout. Je třeba říci, že také ti, co se zde neumístili na výherních místech, zpívali moc hezky, jak se i mohli dozvědět od pořádajících. Na závěr zde v kinosále došlo k vyhlášení vítězů a slavnostnímu předání odměn. Děti umístěné na prvních místech postoupily do městského kola, které se uskuteční v březnu. Už se moc těší. Vychovatelky ŠD POZVÁNÍ K PŘIJÍMACÍM TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM Základní umělecká škola Františka Jílka Vás srdečně zve k přijímacím talentovým zkouškám, které se uskuteční ve dnech dubna a května vždy od 15 do 18 hodin obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický v budově Vídeňská 52, obor taneční v budově Vídeňská 85. Výuka v následujícím školním roce bude probíhat nejen na hlavních budovách na ulici Vídeňské, kde je zastoupena výuka všech oborů, ale také na pobočkách naší školy: Nový Lískovec Čtvrtě 5 (obory hudební a taneční) a ZŠ Svážná 9 (obor výtvarný) Bohunice Amerlingova 2 (obor hudební a výtvarný) a Bohuňova 27 (obor hudební). Další informace získáte na Bedna PC Servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9 / / tel.:

7 7 LÍSKÁČEK 3/2013 aktuálně Krása záměrného ochuzování konikleci, ty víš mnoho o tom, co se skrývá pod zemí, a tam je toho víc než nad zemí. (Jakub Deml, 2000) Kdepak jsi? Ta letošní byla přece jednou z nejúmornějších zim. Už prostrkuješ stélkami mechu huňaté kožíšky svých poupat? Kdy a kde konečně rozžehneš auru ještě nízkých studených paprsků ve svých chvostech? Je načase sdílet radost jarního probouzení s křehkostí tvých květů. konikleci, a to je dobře, poněvadž i takto tě najde, kdo tě potřebuje (Jakub Deml, 2000). p j (J ) I zde se krčíš k zemi. Nemáš lodyhu dost vytáhlou na to, abys prorostl třtinou a ovsíkem ke slunci, abys konkuroval šípkům, trnkám, lískám, hlohům, ptačímu zobu, mahalebkám. V nich bys postupně strádal, až bys zanikl. Ne, nejsou to tvoji rostlinní nepřátelé, vždyť bys jim předával štafetu nahromaděné organické hmoty, dostupnějších živin a vylepšené půdy. Do cílové rovinky by bez pravidelného kosení vbíhali nakonec jiní, duby a dříny řečeno učeně diagnostické rostliny dřínové doubravy, teplomilného lesa, potenciální přirozené vegetace. Tak je to prostě na jižních stráních na Brněnsku po stovky, ba tisíce let zařízeno. Poupata koniklece Je nás pořád dost, nedočkavců, často roztomile provinilých přistižením na stejných místech, ve stejném čase a při stejné slabosti. Ale neprořídly záplavy květů proti loňsku? Bylo letos v zimě více mrazivých dnů, trvaly snad déle, přišla extrémně tuhá zima později anebo je příčinou příliš dlouhé sucho loňského léta? Třeba se zrodili noví skalničkáři a svou zálibu zahájili domnělou záchranou posledních exemplářů. Snad je jen třeba na kvetoucí nádheru ještě pár dní počkat. A tak zkusme přeskočit z úvah letošního časného jara do parného léta. Do období, které i díky lidskému přičinění rozhoduje o početnosti těchto jarních krásek. Rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) Krčíš se k zemi, konikleci, stejně tak, jako tvoji souputníci kostřava, jestřábník, rozrazil, mateřídouška, štírovník, rozchodník a další sousedé ze suchého, teplomilného, krátkostébelného trávníku. Jsou doma stejně tak jako ty v prostředích prudkých jižních svahů s výchozy skal. Jsou to místa tak extrémní, že se v nich keře a stromy natrvalo stěží uchytí a vývoj v nich nesměřuje k postupnému vzniku teplomilného lesa. Jsou to místa u nás velmi vzácná, označována jako prvotní, primární bezlesí. Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) Ty se ale, konikleci, vyskytuješ i v jiných místech, označovaných jako druhotné, sekundární bezlesí. Bezlesí vázané především na činnost člověka. V nich jsou vysokostébelné kytky, keře a stromy udržovány kosením nebo pastvou na uzdě. Koniklece (akvarel, sbírka Domova pro seniory, Koniklecová 442/1, Nový Lískovec) Tím klíčkem, který ti, konikleci, v minulosti odemknul cestu k úspěšnému šíření do druhotných teplomilných krátkostébelných trávníků, byla pastva, případně kosení, tedy člověkem usměrňované aktivity. A tento pomyslný klíček někdo nedávno znovu zvedl. Kosení přírodní rezervace je prováděno občanským sdružením Rezekvítek jako součást plánu péče o chráněné území. Loni se komise pro kulturu naší městské části rozhodla oživit tradici kosení louky a jedno červnové ráno se zde objevili také sekáči v krojích. Koniklecům pomáhá také vyklučení šípkových keřů, obnova kosení, a tím i záměrné ochuzování půdy o organickou hmotu a klíčové živiny. Za krásou modrofialových zvonců lze tak dnes vidět třeba i převzetí odpovědnosti za výskyt vzácných a chráněných rostlin a živočichů, laskavé porozumění přírodním dějům a to není málo. Iva a Jaroslav Záhorovi Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Nemáš to, konikleci, nijak jednoduché, rok za rokem prožívat nezaviněné rozmary počasí bez možnosti úniku. Přesto jsi suchu a teplu výborně přizpůsobený. Mohutný dlouhý kořen dodává obrovským netrpělivým květům zásobní látky nahromaděné v uplynulém vegetačním období ještě v době před rozbalením vlastních listů. Tvé květy jsou tak propojeny více s uplynulým vegetačním obdobím než s tím současným. A v tom je skrytý háček. Jak to píše básník, že na jaře nikdy není zaručeno teplo, proto i v dubnu je radno mít po ruce beránčí kožíšek. Však se také krčíš k zemi, Rezekvítek: Na Kameňáku se už klubou koniklece V přírodní rezervaci Kamenný vrch opět začíná příroda čarovat a během dvou týdnů si pro nás přichystá malé překvapení v podobě záplavy fialově kvetoucích konikleců. V Brně a jeho okolí začíná na několika místech nastupovat jaro v podobě malých chlupatých poupat konikleců (koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis). Jedním z takových míst je i přírodní rezervace Kamenný vrch. Vedoucí úseku Péče o přírodu k tomu uvádí: Jaro pro nás začíná v momentě, kdy žlutě vykvetou dříny a ze země vykouknou první zárodky fialových konikleců. Na přiložených fotografiích můžete vidět budoucí záplavu květů, které během tří týdnů promění Kamenný vrch v botanický unikát evropského významu. O Kamenný vrch pečuje řadu let sdružení Rezekvítek. Aktivita Rezekvítku spočívá nejen v každoročním kosení stepních trávníků, ale také v ekologické osvětě. Letos jsme pro zájemce připravili hned dvě odborné exkurze za konikleci, řekla ředitelka kanceláře Rezekvítku Tereza Žižková a dodává: první exkurze proběhne 17. března, druhá pak o týden později Během tří týdnů, kdy koniklece pokvetou, bychom chtěli přinést ještě několik fotoreportáží se stavem konikleců. Sledujte naše stránky: Kontakt: Ing. Tereza Žižková, tel , Ing. Vilém Jurek, tel ,

8 LÍSKÁČEK 3/ různé Cyklistická sezona se pomalu blíží Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité být vidět v silničním provozu a mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče. (NE) BEZPEČNOST ať už chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE NESLYŠÍTE NEREA- GUJETE NA: dění ve svém okolí zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců ) výstražné signály - (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají ) vozidla kolem sebe náhle vzniklá nebezpečí vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst. DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY PO PEČLIVÉM ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ KONTAKT S ŘIDIČEM! POZOR Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla! I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro každého cyklistu samozřejmostí, protože cyklisté společně s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější. Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat. Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži. Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to není dovoleno speciálním dopravním značením) a také, že nesmí jezdit po chodníku či přejíždět přechod pro chodce. Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek). Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména: 1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy 2. přední odrazka bílé barvy 3. zadní odrazka červené barvy 4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů 5. boční odrazky na paprscích kol 6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.) 7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii 8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje Za snížené viditelnosti: 9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena) 10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně 11. zdroj elektrického proudu dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení. nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství policie JmK Preventivně informační oddělení Naděje, o. s., pobočka Brno Dům Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory, denní stacionář) Arménská 2 Denní stacionář šance pro seniory i jejich rodiny Mnozí lidé seniorského věku chtějí příjemně vyplnit svůj volný čas, být v kontaktu se svými vrstevníky, ale zhoršování jejich schopnosti zvládat každodenní běžné úkony jim neumožňuje trávit den aktivně a smysluplně. Příčinou může být počínající demence, cévní mozková příhoda nebo deprese. Cítí se pak osaměle, tráví celé hodiny u televize nebo jen nečinně sedí a jejich rodinní příslušníci řeší dilema, jak skloubit svoje pracovní vytížení a péči o svého příbuzného, pro kterého chtějí to nejlepší. Řešením v těchto případech může být bezbariérový denní stacionář s velkou zahradou v Domě Naděje Brno-Bohunice, který seniorům nabízí bohatý program i odbornou péči, naplňuje jejich potřeby, podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti, udržení dobré kvality života a co nejdelší setrvání v rodinném, známém prostředí i v období zásadního úbytku jejich sil. V denním stacionáři poskytujeme služby vždy dle přání a potřeb klienta. Jedná se především o celodenní aktivizační program (např. skupinové cvičení, trénování paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, pobyt na velké zahradě, procházky, výlety, společné oslavy, duchovní program), dohled nad užíváním léků, dopomoc při podávání stravy, oblékání a použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci. Veškerá činnost probíhá za přítomnosti instruktorek terapie a pečovatelky, které dbají na bezpečnost a spokojenost klientů. Celý denní stacionář je zařízen tak, aby i méně orientovaní klienti neodešli ze zařízení a neztratili se. Klienti, kteří jsou zvyklí na odpolední spánek, mají možnost využít k odpočinku lůžko v klidné místnosti. Naším cílem je odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti, smysluplné naplnění času, zlepšení nebo alespoň udržení psychického i fyzického stavu seniorů a zajištění úlevy pro pečující rodinu. Vycházíme vstříc pracovní době pečujících rodin; četnost pobytu, stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují senioři ve spolupráci se svými rodinami dle svých potřeb a možností. Na základě domluvy je možné zajistit i svoz a odvoz klientů. Bližší informace o možnosti a podmínkách přijetí do zařízení vám poskytne sociální pracovnice Jana Šubertová, DiS. em nadeje.cz, telefonicky , nebo osobně přímo v zařízení Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, Brno Bohunice. Oblastní výbor KČT Jihomoravské oblasti a TOM 432 Horolezčata pořádají 21. dubna 2013 JARNÍ SETKÁNÍ VHT NA SKALÁCH U ŘIKONÍNA 32. ročník Sraz účastníků Jarního setkání bude v hod. pod skalami u Řikonína. Doprava je individuální vlakem do stanice Řikonín, odtud bude cesta k místu srazu vyznačena fáborky. Cvičné skály jsou od železniční stanice vzdáleny asi 2,5 km. Vhodný vlak odjíždí v 7.53 hod. z Brna hl. n., 8.06 hod. z Brna-Kr. Pole a dále každé dvě hodiny. Vlak z Řikonína nazpět do Brna jede v nebo hod. (Vzdálenost v IDS JMK: 100/ mimobrněnské zóny.) Vhodná místa na parkování: železniční stanice Řikonín (2,5 km), Ranč U bizona (Kutiny, 1 km). Vítáni jsou všichni zájemci o vysokohorskou turistiku. V místě srazu budou připraveni cvičitelé VHT a instruktoři horolezectví, pod jejichž vedením si každý může vyzkoušet jištění, lezení a slaňování na cvičných skalách. Za komisi VHT: Miloš Stejskal (mobil ,

9 Termíny išt ní komunikací v M Nový Lískovec Pr b žné místní komunikace v etn sousedících parkovacích Málo významné záliv komunikace Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok vjezd z ul. Kamínky ke starému nákupnímu Lesní Kamínky Palouk st edisku Š astného Kluchova Prost ední cesta z ul. Kamínky Zav ená Plachty Úpatní k objektu vodáren Zoubkova Svážná Raisova pokra ování z ul. Kamínky bez odbo ek - pr b žná odbo ka k nemocnici za št rkové (zpevn né) Obecní - spojka kolem ZŠ na Koniklecová parkovišt nad bytovými Oblá od Petra K ivky Jihlavskou bez odbo ek domy po odbo ku na Oblá Travní Jihlavskou pod v žovým - od. 18 k Jihlavské Svážná domem odbo ka k domu odb. k vým níkové bez odbo ek - od. 18 na P. K ivky stanici nad ZŠ (nová) Slune ná - odb. ke koteln na v etn všech parkoviš konci Svážné Základní komunika ní systém Blok 7 Blok 8 Blok 4 Blok Petra K ivky Jihlavská, Bítešská ulice tvrt odbo ka k domu Oblá, odbo ka k. 1, 3 Koniklecová 5 Kamenice Oblá, odb. k. 12, 14 s parkovišt m od Rybnické po rondel Blok 9 Oblá, ob parkovišt pod parkovišt pod skalou Albertem nad travnatým na konci Koniklecové na Akademickou svahem Akademická od rondelu Kamenice po rondel k ramp sil. I/23 Rybnická Akademická -parkovišt P2 parkovišt u ulice Plachty (pod P. K ivky) Svážná Petra K ivky - odbo ka k. 3 - odbo ka k. 5 a 7 V dob išt ní od 8 do 16 hodin nesmí na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla. Dopravní zna ení se bude umís ovat vždy 7 dn p edem. V p ípad odjezdu na delší dobu se p esv d te, zda nebude probíhat blokové išt ní! - odbo ka k ú adu v etn parkovišt - parkovišt pod domem odbo ka z Jihlavské k trafostanici Parkovišt a odbo ky parkovišt u obytných dom na Petra K ivky u konce Oblé vlevo bývalá smy ka MHD na Petra K ivky u konce Oblé (u trafiky) parkovišt u Alberta (vjezd z Petra K ivky) Zoubkova - zadní p íjezd do nemocnice - p íjezd k. 16a - 16e Náhrada za odtahy vozidel se neposkytuje! išt ní komunikací provádí spole nost.a.s.a. Služby Žabov esky, s.r.o. a Brn nské komunikace, a.s. Za ÚM išt ní zajiš uje odbor stavební a všeobecný, tel.: Odtah vozidel p i išt ní, tel.: Schváleno Radou m stské ásti Brno - Nový Lískovec dne /2013

10 Orientaèní plánek blokových èištìní v roce 2013 Legenda: - Blok è. 1 - Blok è. 2 - Blok è. 3 - Blok è. 4 - Blok è. 5 - Blok è. 6 - Blok è. 7 - Blok è. 8 - Blok è. 9 Pøenosné svislé dopravní znaèení pou ívané pøi blokovém èištìní v Brnì - Novém Lískovci IP25a Zóna s dopravním omezením IP25b Konec zóny s dopravním omezením Oznaèují oblast (èást obce apod.), kde platí nebezpeèí, zákaz nebo omezení vyplývající z u itých symbolù znaèek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitø oblasti není stanoveno jinak B29 Zákaz stání Jihlavská

11 11 LÍSKÁČEK 3/2013 ze sportu Futsalový oddíl NASAN OKRUH Nový Lískovec Divize E jižní Moravy Polovina soutěže skončila v prosinci a Nasan skončil na pěkném pátém místě se ziskem 17 bodů a kladným skóre 50:32. Těsné před Vánocemi se uskutečnilo předehrávané odvetné utkání s Tauritem Kuřim, které se nám vůbec nepodařilo a odjížděli jsme s nadílkou sedmi branek. Tuto prohru jsme ale odčinili následným vítězstvím nad Žabinskými Vlky v poměru 7:3. Po tomto utkání nás čekal Pivovar Vyškov, který nám měl oplácet 0:6, před bouřlivou atmosférou jsme však ve Vyškově prohráli 7:4. Odehráli jsme ale vynikající utkání, které připomínalo houpačku. V prvním poločase jsme prohrávali 4:1 a vypadalo to zle. V polovině druhé půle jsme ale vyrovnali, tři minuty před koncem jsme kopali desítku, kterou jsme ale neproměnili a Pivovar nás potrestal při našem power play dvěma brankami. O týden později to pak odnesl tým K5, který jsme po vítězství 5:2 poslali na předposlední místo tabulky. Nejlepší mužstvo divize E-Tango Brno B bylo nad naše síly a ve značně oslabené sestavě jsme utržili debakl 13:2. Možná naši hráči podlehli atmosféře v hale na Vodové ulici nebo si mysleli, že vše půjde snadno, ale výsledek si určitě za rámeček nedáme. Zatím v posledním únorovém utkání jsme remizovali se zkušeným Thomsonem Brno 3:3. Dva naši nejlepší hráči, kteří v prohraném utkání s Tangem chyběli se postarali o důstojnější hru našeho družstva. Martin Macej vstřelil všechny tři naše branky a přiváděl soupeře k beznaději. Po odehraných sedmnácti kolech jsme na šestém místě tabulky se ziskem 24 bodů, když toto umístění zapříčinilo několik výpadků a my se mohli pohybovat v tabulce na vyšším místě. Našim věrným fanouškům bychom chtěli poděkovat za podporu. Největší dík ale patří našim sponzorům ÚMČ Brno-Nový Lískovec, který podporuje naše studenty, bydlící v Novém Lískovci, dále firmám Cardion, Plynoterm a TJ Sokol Nový Lískovec. Tabulka divize E po sedmnácti kolech 1. Tango Brno B : Helas Brno B : Amor Vyškov : Pivovar Vyškov : Arsenal Taurito Kuřim : Nasan Brno : Lazor Vyškov : Havlíčkův Brod : Žabinští Vlci : Tomson STŽ Brno : K 5 Brno : Egretta Bílovice :114 5 Nešťastné oblastní kolo a prohra v 1. lize boxerů Oblastní soutěž Sedmé kolo oblastní soutěže se konalo 17. února ve Svitavách. Celkem startovalo 21 dvojic, chyběli stálí účastníci z Jihlavy, Znojma, Želetavy a Frieda Brno. Novolískoveckým boxerům se nevedlo tak jako v šestém kole, které pořádali v domácím prostředí, a ve Svitavách doslova vyhořeli. Zúčastnili se sice s pěti borci, ale tři z nich nastoupili těsně po návratu z pobytu na horách starší žák Bernard, kadet Martin Mynář a muž Brázda. Bylo to na jejich výkonu znát. Bodoval jen nováček v dresu BC Nový Lískovec Kazach Rusten Salikshanov (do 60 kg), kterému los ale přidělil oddílového kolegu Brázdu. Celkové umístění Novolískováků až na 6. místě se ziskem 7 bodů (3 body za vítězství, 4 1 bod za účast) je zklamáním. Škoda slabého výkonu Bernarda a Martina Mynáře, pro které soutěž měla být generálkou mladíků před mistrovstvím ČR kadetů, kam jsou oba nominováni a generálka se jim nepovedla. Doufejme, že podají lepší výkony v 8. kole oblastní soutěže 16. března, které se koná v Mistříně, kde by také účast Novolískováků měla být početnější. Celkové výsledky 7. kola 1. BC Kroměříž 19 bodů (8 borců), 2. Dynamo Svitavy 13 bodů (8 borců), 3. místo KO Brno 12 bodů (6 borců). 1. liga Sedmé kolo kvalifikační části moravské skupiny 1. ligy se konalo v sobotu dne 2. března a boxeři Jihomoravského regionu byli v brněnském derby hostem oddílu Knokaut Brno v sále Musilka v Husovicích, kterému podlehli 10:6. Naši boxeři nastoupili bez tří borců základní sestavy (Vávra, Černý, Možný), přesto bylo utkání vyrovnané tři zápasy skončily díky bodování rozhodčích 2:1. Ještě za stavu 8:6 pro domácí se ukazovala možnost přijatelného nerozhodného výsledku, ale Tomáš Pojer v nejtěžší váze (nad 91 kg) pro indispozici nenastoupil. Nejbojovnější utkání se odehrála ve vahách do 75 a 81 kg, kdy výsledky byly dlouho na vážkách. Borci Knokautu se skutečně vytáhli, když postavili vyrovnaný tým a poprvé po pěti letech boxery Jm regionu porazili. Nezbývá, než doufat v příznivý výsledek posledního, osmého kola kvalifikační skupiny, které se uskuteční v sobotu 16. března v Kroměříži, kde bude Jm region jako domácí hostit boxery BC Třeboň. 1.B třída Brno-město Družstvo Nasan B je účastníkem 1.B třídy a po patnácti odehraných kolech je v čele tabulky s tříbodovým náskokem před druhým Stonesem. Tabulka 1.B třídy 1. Nasan B : Stones : Gladiators B : FFV Vinohrady : Mitra B : Jehnice : Atraps : Celtic : Celeano : Slovan B : Žabinští Vlci B : R.I.P : Svážná : SK Líšeň C : Q.P. Chrlice : Podolí :59 6 Lubomír Kocourek, Alois Jaša Jednotlivé výsledky (první domácí): ve váze do 56 kg zvítězil na body Polák nad Rustenem Shalikshanovem, do 60 kg zvítězil problematicky Zapletal na body nad Patrikem Gáborem, do 64 kg Tomáš Veselý prohrál na body s Pavlem Mozgou, do 69 kg porazil nepřesvědčivě Pauler na body Bohuslava Kočku, do 75 kg prohrál po vyrovnaném boji Šedivka na body s Markem Andrýskem, do 81 kg Uher porazil na body Vladimíra Lengála (ten musel boxovat v kategorii o dvě váhy vyšší, než je jeho váha skutečná), do 91 kg Černohouz prohrál RSC s Vasilem Ducárem a ve váze nad 91 kg získal za domácí body Kaprál bez boje. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Stálá opora prvoligových boxerů Marek Andrýsek

12 LÍSKÁČEK 3/ různé Na letní prázdniny 2013 jsme připravili tyto PŘÍMĚSTSKÉ A LETNÍ TÁBORY NA LYSCE LÉTO 2013 PROGRAM duben 2013 LYSKA pracoviště Lužánek střediska volného času Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, Informuje Zveme Vás každé ÚTERÝ a ČTVRTEK na OBLÁČEK výtvarné tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let začátek 9.30 hod., cena: 50 Kč/dítě bližší program naleznete na pod pracovištěm Lyska Dílna pro dospělé OŠATKY A KOŠÍKY, hod., cena 150 Kč/os. Pletení košíků a ošatek z přírodního pedigu. Možnost využití zdobení košíků barevným pedigem, stuhou nebo korálky. Z časových důvodů kurzu se bude jednat spíše o menší košíky. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Registrace min. 4 dny předem na luzanky.cz (v ceně je zahrnut veškerý materiál, pomůcky a drobné občerstvení) Dílna pro dospělé DOPLŇKY Z ORGANZY, hod., cena 150 Kč/os. Barevné tvoření s organzou. Organza je lehká, průsvitná tkanina, ve spojení s malým plamenem vznikají originální dekorace, šperky, brože atd. Registrace min. 4 dny předem na (v ceně je zahrnut veškerý materiál, pomůcky a drobné občerstvení) Dílna pro dospělé PODNOS S MOZAIKOU, hod., cena 150 Kč/os. Zdobení podnosu technikou mozaiky. Registrace min. 4 dny předem na luzanky.cz (v ceně je zahrnut materiál na mozaiku, pomůcky a drobné občerstvení, v ceně není zahrnuta cena za dřevěný podnos) DEN ZEMĚ S LYSKOU hod., přijďte oslavit Den Země tvořivým programem pro děti a rodiče s dětmi, celá akce se koná na hřišti Delfínek hned pod pracovištěm Lyska, vstup zdarma. AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Svatava Jelínková ÚKLIDOVÉ PRÁCE mytí oken čištění koberců čištění sedacích souprav úklid bytů úklid domů čištění interiérů aut Mobil: KOUZELNICKÁ VÝPRAVA letní tábor v Bukovině okres Blansko tábor plný dobrodružství s kouzelníkem Laszim, získávání čarodějných amuletů za plnění kouzelnických úkolů, výlety do okolí a hledání začarovaného pokladu pro děti od 6 14 let, cena: Kč/os. (v ceně je zahrnuto ubytování v penzionu nebo ve stanech s podsadou, celodenní strava, pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, drobné ceny) CESTA DO STŘEDOVĚKU A ZASE ZPÁTKY - Kunčina Ves u Lysic letní tábor ve stanech s podsadou s tábornickým oddílem Kulíšci pro děti od 7 14 let, cena: Kč/os. (v ceně je ubytování ve stanech s podsadou, doprava, celodenní strava, pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, drobné ceny) JURSKÝ PARK II. příměstský tábor pro děti od 5 let tábor plný dobrodružných výprav za dinosaury a mamuty, každý den od 8 16 hod., cena: 900 Kč/os. (v ceně je pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program) PRO MALÉ A VELKÉ SLEČNY příměstský tábor pro slečny od 7 15 let na programu budou šperkařské dílny, kadeřnické studio, výlety za přírodou a mnoho dalšího, každý den od 8 16 hod., cena: Kč/os. (v ceně je pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, oběd) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KULÍŠKEM pro děti od 7 14 let tábor s tábornickým oddílem Kulíšci, plný výletů, her a tábornických dovedností, každý den od 8 do 16 hod., cena: Kč/os. (v ceně je pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, oběd) MALOVANÝ CIRKUS II. pro děti od 5 14 let tábor zaměřený na trénování cirkusových disciplín - chůze po laně, balancování na kouli, kouzlení, akrobacie, švihadla, fakírské umění, výtvarné tvoření kostýmových doplňků a cirkusových rekvizit, každý den od 8 16 hod., cena: Kč/os. (v ceně je pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, oběd) KAMEŇAČKA V. pro děti od 6 14 let tábor plný tvořivých výtvarných a řemeslných dílen, každý den od 8 16 hod., cena: Kč/os. (v ceně je pedagogický dozor, zdravotník, výlety, tvořivý program, oběd). Bližší informace a přihlášky k táborům na nebo tel.: Děkujeme MČ Nový Lískovec za podporu projektu Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Fotografování dětí firmou Photodienst Brno, spol. s r. o. proběhne v Mateřském centru Sedmikráska Brno o. s., Oblá 51 dne v době od 17 do 19 hod. Děti se mohou fotografovat se sourozenci, rodiči, kamarády V pozadí plátna Jarní sluníčko (naleznete na Max. cena všech fotografií včetně přídavného materiálu (rámeček, samolepící fotografie, fotografie s přáním, klíčenky...) je 400 Kč. Odběr fotografií po odfocení i přídavného balíčku je zcela DOBROVOLNÝ!!! Fotografie jsou vyhotoveny a dodány do MC Sedmikráska cca 3 týdny po odfocení. Prosím hlaste se na u: na tel. č.: nebo osobně v MC Sedmikráska, Oblá 51. Chybí vám prostory na narozeninovou oslavu vašich dětí? V Mateřském centru Sedmikráska máte možnost využití velkého víceúčelového sálu, herny, vybavené kuchyňky a to vše v příjemném sedmikrásném prostředí za velmi přijatelných cenových podmínek. Další informace na tel. čísle: , v MC Sedmikráska na Oblé 51, na u: nebo na 3. ročník Fenikl Festu aneb festivalu nápadů, inspirací, kontaktů a lidskosti pro osobní růst a spokojenější život v české rodině je opět tady! Program festivalu: Sobota hod. Óm Healing Igor Ličko - Jagadishen hod. Naladění aneb otevíráme hlas i srdce dokořán Edita Čechová hod. Biodanza Tanec života Ing. Aneta Langerová hod. Africký tanec Akasha Markelová hod. Spontánní bubnování, tanec a zpěv Ing. Jan Sueneé Marek Neděle hod. Lunární jóga PaeDr. Martina Mangová hod. Tantrická jóga pro ženy - Mohendžodáro Adéla Prem Abhilasha hod. Partnerské konstelace Bc. Adéla Urbancová hod. Smíchologie smějeme se pro zdraví Mgr. Petr Fridrich hod. Cvičení Osho Divine Healing Mgr. Martin Bartošek Vstupenky na jednotlivé přednášky a semináře zakoupíte v MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec. Zajišťujeme také hlídání dětí. Více informací na JIŽ DNES SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠÍME!!! Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. MALÍŘ POKOJŮ TEL

13 13 LÍSKÁČEK 3/2013 tipy pro volný čas Nejkrásnější svět baby kavárna a studio volnočasových aktivit, Rybnická 46 Úterní tvořivá odpoledne pro děti i dospělé vždy od hod Keramická dílnička pro děti od 3 let 90 Kč Křišťálová pryskyřice šperky pro dospělé 180 Kč Malované kameny hravé tvoření pro děti od 4 let 70 Kč Sobotní akce: Sobota C 10 hod. nás pobaví Sindibád a jeho dobrodružství divadlo 70 Kč Sobota od 15 hod. Veselý karneval, soutěže a tvoření. Vstup dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč, masky vítány, nutná rezervace! Sobota se o zábavu postarají Tři malá prasátka a hloupý vlk divadlo 70 Kč Na pátky odpoledne máme pro děti připraveny první krůčky k hudbě, které u nás pořádá hudební škola Yamaha. Od září budeme mít více termínů, informujte se! Do všech kroužků v nabídce na je možno se hlásit i během roku, možné jsou i jednotlivé vstupy! Každý den je pro malé i velké otevřena kavárna a herní koutek a to i v době konání kroužků, ty probíhají ve vedlejších místostech. Nabízíme možnost pronájmu kavárny na oslavy narozenin, ale také možnost pronájmu učebny nebo cvičebny za účelem konání vašich akcí Těšíme se na vás! Rybnická 46, Nový Lískovec VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast Klubu českých turistů pod záštitou místostarosty ÚMČ Nový Lískovec Ing. Jana Privarčáka Rozpis 3. závodu krajského poháru dubna 2013 Místo konání: Brno-Nový Lískovec Místo startu: zastávka MHD Kamenný vrch Prezentace: do 9.30 hod. v místě startu. Kategorie a trati Dospělý a předškolák Přípravka 2003 a mladší Nejmladší žáci, žákyně 2003 a mladší Mladší žáci, žákyně Starší žáci, žákyně Mladší dorostenci, dorostenky Starší dorostenci, dorostenky Muži a ženy A Muži a ženy B 1977 starší 2 3 km 2 3 km 2 3 km 2 3 km 2 3 km 4 6 km 4 6 km 4 6 km 4 6 km Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, přípravka běží ve dvojicích, ostatní kategorie jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ pro rok (www.turisticky-zavod.cz) Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Hlavní organizátor TOM 432 Horolezčata Informace: Miloš Stejskal, tel , VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast Klubu českých turistů Rozpis 2. závodu krajského poháru 2013 a současně mistrovství Jihomoravského kraje 13. dubna 2013 Místo konání: Ivančice, Na Réně Místo startu: Na Réně (od železniční zastávky Ivančice-město vlastní značení ke startu) Prezentace: do 9.15 hod. v místě startu. Kategorie a trati Dospělý a předškolák Přípravka 2003 a mladší Nejmladší žáci, žákyně 2003 a mladší Mladší žáci, žákyně Starší žáci, žákyně Mladší dorostenci, dorostenky Starší dorostenci, dorostenky Muži a ženy A Muži a ženy B 1977 starší 2 3 km 2 3 km 2 3 km 2-3 km 2 3 km 4 6 km 4 6 km 4 6 km 4 6 km Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, přípravka běží ve dvojicích, ostatní kategorie jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ pro rok (www.turisticky-zavod.cz) Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Hlavní organizátor KČT Ivančice Informace: Ing. Antonín Moravec, Svat. Čecha 106c, Brno,

14 LÍSKÁČEK 3/ tipy pro volný čas SPORTOVNÍ KOMISE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC pořádá 7. ročník OTEVŘENÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJE Datum: neděle 24. března 2013 Místo: Kulturně-společenský sál Brněnské asociace futsalu (bývalá sokolovna) v Novém Lískovci, Rybnická 75 (vstup přes restauraci Okruh) Program: hod. prezentace, hod kolo, cca v hod. vyhlášení výsledků a předání cen Systém hry: švýcarský systém na 7 kol, 2 15 min. na partii bez zapisování O pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. Buchholz, 3. střední Buchholz, 4. počet výher, 5. progres Rozhodčí: p. Miroslav Hurta, ústřední rozhodčí Doprava: z Mendlova nám. trolejbusem č. 25 nebo 26 zastávka Raisova Ceny: věcné odměny Právo účasti: hráči všeho věku a výkonnosti bez omezení Materiál: lze si donést vlastní šachovou soupravu a jdoucí šachové hodiny Přihlášky: na místě při prezentaci, ale možné i předem na ové adrese: Organizace turnaje: Jiří Dostál, tel.: Občerstvení: pro všechny hráče je zajištěno drobné občerstvení + po dobu turnaje bude otevřena restaurace. Těšíme se na účast všech příznivců šachu! AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO pořádá v neděli 24. března 2013 BĚH KOLEM MYSLIVNY Časový program 8.00 hod. Prezentace 9.00 hod. Starší žactvo r m 9.15 hod. Mladší žáctvo r m 9.30 hod. Přípravka r m 9.40 hod. Přípravka r m 9.50 hod. Mladší žáci r m hod. Vyhlášení vítězů I. blok hod. Ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky m hod. Muži a veteráni m hod. Vyhlášení vítězů II. blok Startovné 50 Kč pro každého účastníka (každý obdrží v cíli balíček s občerstvením) Přihlášky: v den závodu do okamžiku ukončení prezentace přímo na místě Místo konání: hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice ZÁVOD JE POŘÁDÁN S PODPOROU MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ BRNO-KOHOUTOVICE a BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC Činnost AC Moravská Slavia Brno je podporována statutárním městem Brnem Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Brněnská jarní výstava bude letos posunuta na duben, konkrétně od 5. do 21. dubna denně od 10 do 18 hodin v Zahradním centru Čtyřlístek v Brně- -Bystrci vedle brněnského OBI. Výhodou pro přespolní je velké a volné parkoviště, jinak zastávka Kamenolom šalinek (tramvají) č. 1, 3 a 11. Přivezu něco přes dvě stě exponátů, pokud možno jiných, než byly vloni. Sukulenty sázím do kamenných misek, skalek a do keramických objektů roztodivných tvarů, proto ty Pohádkové krajinky. V jednotlivých exponátech je obvykle celé společenství sukulentů, ono jim je pohromadě lépe, tak jako hodným lidem. V dubnu budou sukulenty v plné parádě, zářiti budou sytými barvami a mnohé budou již v plném květu. Důvodem odkladu na duben je hlavně přesun výstavy do nevytápěné části skleníků. Bude také déle světlo a snad už lepší počasí, ale doufám, že ne zase až tak moc, aby všichni lidičkové zdrhli na výlety do jarní přírody a na zahrádky. Jaroslav Honc

15 15 LÍSKÁČEK 3/2013 různé PARÁDA Z MISKY Suroviny: ½ balíčku kysaného zelí, olej, ½ kg kuřecího nebo vepřového pokrájeného masa, 2 šálky spařené rýže, sůl, pepř, 4 5 stroužků česneku, 1 malý rajčatový protlak, 2 dl vody. Postup: Zapékací misku vytřeme olejem a rozložíme kysané zelí. Na zelí navršíme na kostky nakrájené maso, na ně rozložíme spařenou rýži. Posolíme, opepříme, přidáme prolisované stroužky česneku a rajčat. protlak. Nahoru rozprostřeme zbytek zelí. Podlijeme vodou a pečeme na 200 st. troubě asi 45 min. Zkušené kuchařky mohou použít své oblíbené koření na kuře. Podle potřeby podléváme vodou. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím byt 2+1 v Novém Lískovci. Tel.: Přímá zájemkyně koupí ihned menší byt v N. Lískovci, platba hotově. Tel.: Koupím zápalkové, sezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23b, Brno. Tel , mobil Pronajmu horní garáž na ulici Petra Křivky na dobu neurčitou. Tel.: Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou min. 200 m 2 v N. Lískovci. Tel.: Prodám dámské černé kozačky zn. Baťa, č. 39, na 10 cm vysokém podpatku 2 nošené (nemohu je více nosit-varixy), za 700 Kč Prodám novou dámskou černou ¾ bundu s kapucí lemovanou um. kožešinou se širok. páskem s ozdobn. sponou, vel. 2XL za 1000 (sleva možná) Prodám předválečné detektivky, kovbojky, dobrodružné romány, rodokapsy, rozruchy, červenou knihovnu a j. Tel Doktor koupí byt 2+kk 3+1 v okolí Bohunické nemocnice, platba v hotovosti. Tel Jsme mladý pár a koupíme byt 2+1 v Novém Lískovci, St. Lískovci, Kohoutovicích, Bohunicích s balkonem a výtahem. Rychlé a spolehlivé jednání. Tel SŠ, praxe: pokladní, vrátná, hledá zam. v Brně, ne call centrum + fin. služby. Díky za solid. nabídky od solid. firem Pronajmu parkovací místo na oploceném parkovišti na ulici Plachty. Cena 700 Kč/měs. Tel Prodám chatu v Novém Lískovci u koniklecové rezervace. Krásné meruňky, krb, bazén. Tel Koupím byt v Novém Lískovci a blízkém okolí, tel.: , Vyměním OB 3+1 v Líšni (pěkný, nájem včetně služeb Kč + inkaso) za OB 2KK nebo 2+1 v Novém Lískovci. Doplatek nežádám. Benešová, tel.: NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: A. al-aswani: Jakobijánův dům F. Čech: Generace Beatles, aneb Rok stárnoucího rockera C. Matthews: Zabouchnutá do tebe M. Urban: Praga Piccola M. Váňová: Ať myši nepláčou Novinky pro děti: H. Lamková: Čtyřlístek ve filmu E. Tinková: Jak se žilo v pravěku E. Trujillo: Vlaky a železnice D. Walliams: Babička drsňačka J. Wilson: To nejhorší na mé sestře Žebříček pro dospělé: S. Monyová: Blonďatá stíhačka M. Viewegh: Mráz přichází z Hradu E. L. James: Padesát odstínů šedi K. Tučková: Žítkovské bohyně J. Nesbo: Lovci hlav Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky L. Lanczová: Hvězda naděje J. Nesbo: Doktor Proktor a prdící prášek J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti Šmoulové na plovárně MASÁŽE KOSMETIKA MANIKÚRA STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: Jana Remešová Kamínky 24, Brno tel.: Kvalifikovaná masérka a kosmetička s patnáctiletou praxí se vzděláním akreditovaným ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, např. Bowenova masáž, manuální = ruční lymfodrenáže, maturita v oboru kosmetička. 1. Poskytuji slevu 10 % pro stálé a nové klienty na manuální = ruční lymfodrenáže. 2. Zaváděcí cena pro kosmetické bandáže - remodelační ošetření Vašeho těla.. Obě akce jsou platné do Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ Opět modeláž nehtů tel.: Snížené ceny dámských a dětských úkonů Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel renovace podlah

16 LÍSKÁČEK 3/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! I když do termínu konání komunálních voleb v příštím roce je ještě dosti dlouhá doba, přesto již nyní bych se rád obrátil na ty z vás, kterým není lhostejný vývoj současné situace v našim každodenním životě. Máme za sebou krajské i prezidentské volby, při kterých naše stranická organizace obsadila všech devět volebních okrskových komisí ať už svými členy nebo našimi sympatizanty. Komunální volby jsou však o něčem jiném. Zde je třeba zapojit do předvolební činnosti a zejména do vlastních voleb, tj. uvedením na kandidátní listině, právě ty z nás, kteří budou ochotni obětovat nejen svůj čas, ale i své schopnosti ve prospěch svých spoluobčanů. To se týká nejen těch dříve narozených, ale především mladé generace, protože ti mladší budou spolurozhodovat o tom, jak bude vypadat jejich budoucí život v naší městské části. Samozřejmě je taktéž žádoucí, aby v orgánech naší městské části se zvýšil počet žen, protože je skutečností, že právě ženy mají větší sociální cítění. Právě proto již nyní by bylo zapotřebí zvažovat, zda by nebylo vhodné se do činnosti naší městské části zapojit a podílet se na řešení ne vždy jednoduchých záležitostí. A nemusí to být například jen v oblasti bydlení, kdy v současné době se podstatně zvýšil počet výpovědí z nájmu v obecních bytech. Možností zapojení se do činnosti v komisích či výborech je v rámci naší městské části dostatečné množství. Pokud kdokoliv z vás v průběhu dalšího období projeví zájem se zapojit do dění v naší městské části jako sympatizant a zastánce našeho volebního programu, rádi každému pomůžeme v jeho začátcích. JUDr. Petr Všetečka Smí opozice i lhát? V minulém čísle v politickém okénku Petr Všetečka, zastupitel za KSČM, dramaticky popsal, jak rada městské části odebrala bytové komisi kontrolní funkci a jak tím nyní hrozí nekalosti při přidělování bytů. To by jistě byla pro občany závažná informace, kdyby to nebyla lež jako věž. Pan Všetečka jako člen bytové komise velmi dobře ví, že návrhy na přidělení bytů žadatelům podle platného pořadníku vždy projednávala a projednává i nyní. Důkazem je například na webu městské části zveřejněný Statut komise bytové a majetkové, ze kterého to jasně vyplývá. Komise samy ovšem nemohou nic rozhodovat, jsou podle zákona o obcích poradními a iniciativními orgány Rady městské části. Rozhodnutí o přidělení bytu musí učinit Rada městské části a také za něj na rozdíl od komise nese plnou odpovědnost. Při svém rozhodování se Rada musí řídit zákony a spravovat majetek obce s péčí řádného hospodáře. S tím souvisí i nutnost přidělit uvolněný byt co nejdříve, aby obci neutíkalo nájemné. V roce 2011 byly radou přiděleny tři byty bez předchozího projednání v komisi, ale ne proto, že by rada chtěla komisi v práci bránit, ale proto, že se komise v době mezi uvolněním bytu a jeho přidělením vůbec nesešla! A protože rada přidělila byty podle platného pořadníku zveřejněného na webu, ani kontrolní výbor jiné pochybení, než že to nebylo předtím projednáno v komisi, nenašel. A pravidla zastupitelé v červnu v roce 2011 měnili mimo jiné proto, že v nich byla zakotvena povinnost komise provádět místní šetření u žadatelů o byt, zda neuvádějí v žádosti nepravdivé údaje. Chodit na místní šetření se ale členům komise nechtělo, a tím sami rezignovali na její kontrolní funkci. Netvrdím, že v Lískovci je vše dokonalé, opozice by témata pro kritiku našla. Ale uchylovat se záměrně ke lžím, aby se v občanech vyvolal dojem, že se v Lískovci manipuluje s byty, je nehorázná sprosťárna. Ostatně v komisi bytové a majetkové jsou ještě volná místa. Pokud by se občané chtěli přesvědčit, jaká je pravda, mohou se o členství v komisi přihlásit. Jana Drápalová V západní části Nového Lískovce je park Pod Plachtami, který se neustále zmenšuje. V roce 2010 proběhlo jednání další nové stavby, sportovního areálu. Jsem pro široké sportovní možnosti, ale s prodejem tak velkého pozemku jediné soukromé osobě nesouhlasím. Bohužel předchozí zastupitelé stihli na svém posledním zasedání schválit smlouvu na budoucí prodej veškerých pozemků pod touto stavbou. Jako současný zastupitel naší městské části, jsem v prosinci nesouhlasil s návrhem na potvrzení tohoto prodeje. V návrhu nebyla uvedena ani rozloha pozemků, ani cena za kterou se prodávají. Smlouva bez údajů, co se prodává a za kolik? Přesto většina zastupitelů opět souhlasila a volná plocha parku se dále zmenšuje, přibývají zdi a ploty. Ne každý si může dovolit využívat soukromý areál. Dalším místem je centrum našeho sídliště, stojí zde prodejna Albert. V roce 2002 chtěla tyto pozemky koupit firma Ahold a postavit novou prodejnu. Tehdejší opozice uspořádala velkou protestní akci, která ji vynesla v následujících volbách až do vedení naší městské části, ve kterém je dodnes. S firmou se pak následně dohodli a nový Albert byl postaven. Budova Starého Alberta ponechána bez údržby a oprav, působí takovým dojmem, že část obyvatel souhlasí s jejím zbouráním. Místo využití nového místa jako veřejné prostranství, jsou však i tyto pozemky schváleny na prodej soukromému investorovi. Ten zde vybuduje mnohapatrový bytový dům, vysoký bude jako základní škola vedle na kopci. Opravdu tu potřebujeme další panelák? V současnosti se schvaluje vybudování alespoň malého náměstí před novým Albertem. Složitý a drahý projekt, umístěný pod lávkou a omezený trafostanicí a parkovištěm. Obecní byty, proč je takový problém prodat pár desítek metrů čtverečních nájemníkům, kteří se o ně budou starat a není problém prodat tisíc metrů pozemků jedinému soukromému investorovi? Jsou-li obecní byty rodinné stříbro, pak pozemky naší městské části jsou rodinné zlato. Bez nich ztrácí všechny byty hodnotu a z našeho sídliště se stává ubytovna. Všechno je ekonomicky velmi výhodné, jen na lidi se nějak zapomíná. Josef Schmied Zoo Brno Startuje hlasování o jménech ledních medvíďat V pátek odstartovalo hlasování o jménech ledních medvíďat z brněnské zoo. Seznam 24 jmen, pro která bude hlasovat široká veřejnost prostřednictvím internetu, sestavili pracovníci zoologické zahrady společně s adoptivními rodiči ledních medvědů HC Kometa Brno. Jména jsou seřazena v abecedním pořádku a každý hlasující bude mít možnost vybrat jedno jméno pro kluka a jedno pro holku. Hlasovat pro své favority mohou lidé z jedné IP adresy hned dvakrát, a to na a Po ukončení hlasování budou hlasy z obou webů sečteny. Vybraná jména na webových stránkách jsou rodu ženského, mužského i univerzální, protože zatím není známo pohlaví medvíďat. To zjistíme až při první veterinární prohlídce, která proběhne přibližně ve čtvrtém měsíci věku mláďat. O stavu hlasování budou příznivci ledních medvíďat pravidelně informováni také prostřednictvím Facebooku. Hlasujte i vy a rozhodněte, jak se budou medvíďata jmenovat! a Levhartí pár si zvyká na nové prostředí Tygřích skal Brněnská zoo se ve spolupráci s koordinátorem chovu levhartů rozhodla vyměnit levharta Balu a samici Minku, kteří již nejsou vhodní k dalšímu chovu, za mladý pár levhartů ze Slovenska a Nizozemí. Roční samice Nayana z Bratislavy přicestovala minulý čtvrtek a samec Daan z Arnhemu byl transportován v úterý Oba byli odděleně umístěni do zázemí Tygřích skal a tam zůstanou zhruba do konce března, kdy by měl odjet původní pár Bala a Minka do ruského Starého Oskolu. Transporty jsou pro zvířata stresující, a proto první dny po převozu bývají neklidná a nepřijímají potravu. Dnes už je samice Nayana po prvním krmení, ale chovatelé předpokládají, že bude ještě asi dva týdny trvat, než nové prostředí definitivně přijme. Za měsíc budou obě zvířata vypuštěna odděleně do levhartího výběhu. Základním předpokladem úspěšného chovu, ve který chovatelé doufají, je tzv. harmonizace páru. Jestli se dočkáme mláďat levhartů ukáže až čas, nejdříve však za dva roky.

17 17 LÍSKÁČEK 3/2013 ze života naší čtvrti Jemenský den aneb multi-kulti v praxi Seznámení se specifiky arabského světa, srovnání křesťanství a islámu, pochopení kulturních a společenských rozdílů mezi životem v Jemenu a České republice a v neposlední řadě také zlepšování a utužování vztahů v kolektivu to bylo cílem projektového dne, který si užila třída 5.A na ZŠ Kamínky 5. Průvodkyní celým dnem nám byla spolužačka Zainab, která v Jemenu až do loňského roku bydlela. Pobavili jsme se už v úvodu dne, když jsme si vybírali arabská jména, pokoušeli se je vyslovit a zjistili, že arabština je foneticky zcela odlišná od češtiny. Na první pohled snadno vyslovitelná jména, jako např. Habíba či Jsrá, se tak pro nás stala fonetickým oříškem. A co teprve psaná forma arabštiny! Na chvíli jsme se vrátili do první třídy a zkoušeli psát do písanek arabské znaky. Díky Zai jsme měli Nezbytná pokrývka hlavy Zpět v první třídě všechny materiály autentické, a mohli jsme se tak podívat například i na učebnice, které v Jemenu používali, nebo se pokusit odhadnout, o čem pojednává komiks napsaný arabsky. Měli jsme také příležitost poslechnout si úryvky z Koránu či hudbu, která je oblíbená na Blízkém východě. Zajímavé rovněž bylo sledovat a vyzkoušet si vázání šátku či si přičichnout k jednomu z parfémů, který arabské ženy používají. Také jsme zhlédli fotografie a podívali se na prezentace o Jemenu. Nově nabyté vědomosti jsme poté uplatnili v křížovkách, kvízech či spojovačkách. Ve dvojicích jsme na počítačích také tvořili nové kvízy pro své spolužáky. Rovněž jsme se protáhli v tělocvičně při hrách zaměřených na spolupráci a posílení týmového ducha. Nakonec jsme si Písanky celý den zhodnotili a kamarádům ze třídy napsali pozitivní vzkazy na ruce hladivky, které jsme si odnášeli domů společně s receptem na roweny- -arabský dezert. Žáci 5.A a třídní učitelka Bc. Irena Floriánová Po jarních prázdninách, á kdy děti načerpaly hod- Porota složená z pedagogů ůjd jednotlivých škol měla ně nových sil, jsme jim připravili masopustní karneval. Všichni zde měli možnost svou energii využít Borková a David Jaitner se umístili na krásných tře- velkou odpovědnost a vybrala ty nejlepší. Adélka jak v tanci, tak v soutěžích. Za všemožného kroucení a pitvoření se na závěrečné promenádě postupně své odvaze a chuti zpívat! tích místech, ale pro nás byli vítězové všichni, díky předvedly všechny masky. Poté byl vyhlášením vítězů, předáním diplomů a odměn karneval ukončen. Vychovatelky y školní družiny Předposlední den v měsíci byl věnován zpěvu, a to 4. obvodnímu kolu Superstar školních družin. Nejlepší zpěváčci z ostatních škol přišli ukázat, co umí a svou účastí tak podtrhli slavnostní atmosféru našeho kinosálu, ve kterém měli diváci v hledišti celé dopoledne co poslouchat. Naši družinku v domácím prostředí reprezentovali David Krátký, Adéla Borková, Sára Svobodová a David Jaitner.

18 Valentýn na Kamínkách Jedněmi zatracovaný jako importovaný svátek, druhými vítaný jako příležitost vyjádřit vřelé city a náklonnost svým blízkým. Dětmi v každém případě vnímaný jako jedna z možností ke zpestření výuky. Angličtináři nazvali oslavu dne sv. Valentýna ve festivalovém duchu Colours of Love a do školy toho dne dorazili, jak název napovídá, v barvách lásky. V učebně angličtiny tak převládaly růžové, fialové a červené módní kreace, za které by se nemuseli stydět ani světoví návrháři. Samotné hodiny pak probíhaly jako moderované módní přehlídky, kdy jednotliví modelové profesionálně předváděli valentýnskou módu a vítězem se stal ten, komu se podařilo na sebe obléknout co nejvíce kusů oblečení a módních doplňků ve výše zmíněných barvách. Procvičili jsme si slovní zásobu týkající se oblečení, barev a rovněž číslovky. Fantazii, vynalézavosti a kreativitě se meze skutečně nekladly a nutno podotknout, že letošní ročník byl výjimečný i tím, že došlo k pokoření 5 let starého rekordu a vítězkou se stala žákyně 7.A Klárka Šlancarová s neuvěřitelnými 160 kusy. Vítězka sklidila bouřlivé ovace a bezmezný obdiv a pro příští rok nasadila laťku skutečně vysoko. Věřím však, že pro angličtináře na ZŠ Kamínky to bude jen další výzva, na kterou se budou s úsměvem připravovat a těšit. Bc. Irena Floriánová, učitelka AJ na ZŠ Kamínky 5 LÍSKÁČEK 3/ různé Modeláž nehtů Studio RELAX, Oblá 75a, Brno Silvie Špičáková tel.: Gelové nehty Manikúra P-Shine Pedikúra Shellac Colours of Love Promenáda v růžové NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ + KUCHYNĚ NA MÍRU Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA Vítězný úsměv osmaček ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více