Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok

2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena, že Vás naše, již 4. výroční zpráva zaujala a doufám, že Vás další řádky i trochu potěší. Přesto, že dnes je módní říkat, že se máme špatně a vyjmenovávat negativní společenské jevy, musím oponovat. Naše zařízení vzkvétá a pomalu se stává moderní firmou, která si vede v rámci možností dobře po ekonomické i po odborné stránce. Denní stacionář je jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených stacionářů, bez bariér a s výborným personálním zajištěním. Pečovatelská služba poskytuje 7 dní v týdnu své služby, je vybavena nejmodernějším zařízením včetně automobilů, jesle se staly vyhlášené svým přístupem a vynikající péčí a opět se i vybavením přibližujeme těm nejlepším. To co se nám povedlo nejlépe, je rekonstrukce v klubovně pro seniory Kulturní centrum Harrachovská. Rekonstrukce byla dotažena do detailů, včetně kuchyňky, šaten, kanceláře apod., takže senioři se v Praze 9 scházejí na třech krásných, pohodlných místech, kde mají výborné podmínky ke společenským setkáním, práci a zábavě. Zlepšení podmínek pro práci jsme si těžce vydobyli, díky organizačním změnám, navýšením kapacit všech služeb a díky vizi, že postupně budeme muset převzít větší podíl financování naší činnosti. Za úspěchy je denní mravenčí práce všech našich zaměstnanců, kteří musí často překonávat velmi náročné úkoly a někdy pracovat s nejvyšším vypětím sil. Bez jejich práce, by se nic nepodařilo a nikam bychom nedošli. Je důležité, že máme společné vize a představy, jak by výborná práce měla vypadat a za těmito cíli se pracně dereme. Občasné uklouznutí zpět je nutné, abychom neusnuli na vavřínech. A cílem celé té práce je, aby nakonec naši klienti, zákazníci, nájemníci a další uživatelé našich služeb byli spokojení a dostalo se jim právě té pozornosti, kterou potřebují. Mgr. Michaela Žáčková

4 Kdo jsme Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 (dále jen Středisko) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 9. Poslání a cíle Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Posláním Střediska je zabezpečovat sociální a zdravotní služby pro občany městské části Praha 9 a podílet se na tvorbě systému těchto služeb v Městské části Praha 9. Cílem Střediska je poskytovat kvalitní služby v takovém rozsahu, aby senioři, zdravotně postižení obyvatelé, děti a další uživatelé sociálních služeb žijící v Městské části Praha 9 byli ve svých potřebách uspokojeni a zaměření služeb koncipovat tak, aby nabídka odpovídala poptávce.

5 Středisko sociálních služeb se dělí na jednotlivá střediska a úseky: Domov seniorů (registrovaná sociální služba) Pečovatelská služba (registrovaná sociální služba). Denní stacionář Hejnická (registrovaná sociální služba). Dětské jesle. Dům s pečovatelskou službou (nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany). Aktivizace seniorů (kluby seniorů). Provozní oddělení Popis úseku služby : Zajišťování oprav, revizí a chodu všech objektů SSS DS Domov seniorů DPS Dům s pečovatelskou službou Harrachovská klub seniorů, harfka Českolipská dětské jesle Hejnická pečovatelská služba (PS) a denní stacionář (DsH)

6 Co se chystá: Investice 2014: DS tlaková trouba Kč DS pračka (na16 kg prádla) prádelna Kč Dětské jesle Plynový kotel na vaření Kč Izolace objektu DPS MČ Praha 9 (1 mil.) Kč DS vybudování oprava chodníků a jezírka zahrada Kč Harrachovská Harfika výměna oken Kč Zateplení fasády Českolipská Zateplení fasády Harrachovská

7 Plán 2014 Hejnická : Dokončení dílny v garáži vnitřní prostory Osvětlení suterény pohybová čidla. Domácí telefony přemístění do přípravy zeleniny Regály pro PS Zabezpeční odtahu na střeše proti ptákům sítě Úprava zahrady na terase Doplnění kamerového systému Harrachovská : Zbudování kompostu Provedení oprav osvětlení venkovní část na pohybová čidla Českolipská : Opravy oplocení Výměna vrat Rekonstrukce koupelny a kuchyňky 2. odd. Rozšíření parkoviště

8 Domov seniorů Zařízení je od začátku koncipováno s vizí nabídnout klientům takové podmínky pro život, které by se co nejméně lišily od jejich domácího prostředí. Prioritou je vytváření důstojného bydlení s důrazem na ochranu soukromí každého klienta. Budova Domova je koncipována jako bezbariérová, na chodbách jsou samootevírací dveře a na chodbách a pokojích klientů instalována madla. V Domově je celkem 67 jednopokojových bytů, z toho 63 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, dále 6 dvoupokojových bytů, z nichž 5 je dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Všechny pokoje mají předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnu a WC. Součástí vybavení je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. K dispozici je obyvatelům knihovna, tělocvična, počítačová místnost s připojením na internet zdarma, dílnička ručních prací, kaple a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální služby z předešlých let se i v tomto roce pracovalo na jejich úpravě a dotváření. Všichni pracovníci Domova se po celý rok vzdělávali v kurzech zaměřených na práci se seniory a zvyšovali si tak kvalifikaci pro výkon své profese. V uplynulém roce se podařilo vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupeny elektrické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky. V rámci zachování maximální možné míry soukromí a intimity klientů na dvoulůžkových pokojích jsme nakoupili a započali instalaci stropních lišt na zástěny.

9

10 Sociální péče Péči (ve smyslu pomoci při zajištění péče o vlastní osobu a hygienu) poskytují pracovníci přímé obslužné péče, kteří splňují zákonem předepsanou kvalifikaci. Tito pracovníci poskytují podporu, péči a pomoc při všech úkonech péče o vlastní osobu, jako např. pomoc a podporu při zajištění hygieny, stravy, doprovody klientů, zajištění nákupů aj. Tuto péči zajišťuje 14 pracovníků. Tito plní zároveň funkci klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty s cílem zajistit kvalitní a především individuálně poskytovanou péči. Dále sociální službu v Domově zajišťují sociální pracovnice na dva a půl pracovního úvazku, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s žadateli o sociální službu, procesu přijímání nových klientů až po ukončování smluv. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti a podílejí se na průběhu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Sociální pracovnice se také starají o volný čas klientů, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, klienty, dobrovolníky a externisty. Jedná se o aktivizační programy, které se konají pravidelně každý týden: dílna ručních prací, tréninky paměti, zpěv s kytarou nebo programy s menší frekvencí jako jsou kroužek karet, přednášky, promítání aj. Spolupracujeme také se studenty Anglického gymnázia z Prahy 9, kteří přicházeli za klienty, povídali si s nimi a vytvářeli společně různé výrobky v naší dílničce. Do Domova docházeli také dva dobrovolníci se svými speciálně vycvičenými psy na canisterapii.

11 Dále pravidelně zajišťujeme taneční, divadelní a hudební vystoupení organizací nebo souborů z mateřských škol, uměleckých škol, gymnázií aj. V uplynulém roce nám zazpívali nebo zatančili např. pěvecký sbor Gabriel, ženský pěvecký sbor Života 90, vystoupil hudební umělec pan Horváth, taneční seskupení seniorek Života 90, děti z MŠ U Vysočanského pivovaru, pěvecký sbor Špitálníček, proběhl tradiční Silvestr se Žižkovankou aj. V průběhu roku také organizujeme pro naše klienty výlety- v tomto roce jsme se s klienty vypravili např. do botanické zahrady v Ostré nad Labem, na výstavu slánek do Slaného, ve vánočním čase jsme se s klienty vypravili také na vánoční projížďku Prahou. Stejně jako v uplynulých třech letech jsme již tradičně pořádali s Uměleckou agenturou Petra Soviče letní slavnosti pro seniory, a to hned dvakrát. Poprvé se v květnu konaly pro nepřízeň počasí v budově Domu s pečovatelskou službou. Vystoupil zde pan Josef Zíma s kapelou Žižkovanka a shledali se s velkým úspěchem. Druhé slavnosti seniorů s názvem Babí léto na Novovysočanské proběhly 5. září, tentokráte v areálu zahrady Domu s pečovatelskou službou. Opět vystoupil pan Josef Zíma, Žižkovanka, Jiří Štědroň, Yvetta Simonová, taneční skupina seniorek Meduňky a další. Proběhl také turnaj v petanque, kde se proti sobě utkali senioři z našeho Domova seniorů, Domova seniorů Háje, Domu s pečovatelskou službou a klubu seniorů MČ Prahy 9.

12 Zdravotně ošetřovatelská a rehabilitační péče V domově seniorů je poskytována ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře a v tomto případě je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vykazujeme zdravotní výkony pojišťovnám, se kterými máme uzavřeny smlouvy (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská oborová zdravotní pojišťovna). O zajištění lékařské a ošetřovatelské péče může požádat klient i rodinný příslušník kdykoli, pokud se klient necítí dobře nebo se zhorší jeho zdravotní stav. Respektujeme právo klientů na výběr vlastního lékaře, právo rozhodnout se o způsobu a průběhu léčby a dodržování léčebného režimu klientem. Lékařská péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů. Ordinují zde 2 praktičtí lékaři 2 týdně. Do domova seniorů dochází psychiatr 2 měsíčně, ortoped 1 měsíčně, 1 za 3 měsíce zde ordinuje lékařka z ORL. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je mu jeho volba umožněna. V případě náhlých zdravotních komplikací klientům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. V roce jsme navázali spolupráci s novou nutriční terapeutkou. U imobilních klientů jsme provedli nutriční screening, jehož výsledkem je nutričně vyvážená a esteticky upravená strava. Nutriční terapeutka

13 dochází do domova seniorů na pravidelné konzultace, podílí se na sestavování jídelních lístků a provádí namátkové kontroly podávaných jídel. Rehabilitace je zajišťována 2 rehabilitačními pracovníky, probíhá aktivním nebo pasivním cvičením, skupinově nebo individuálně v bytech klientů. Veškerá rehabilitační péče probíhá denně, ve spolupráci s personálem přímé obslužné péče, ošetřujícím praktickým lékařem a ortopedem. Z celkového počtu klientů DS využívá rehabilitaci 60 z nich. V rámci rehabilitační péče poskytujeme poradenskou a edukační činnost, kterou jsme v letošním roce rozšířili i pro klienty terénní pečovatelské služby. Při zapůjčení kompenzačních pomůcek zároveň klientům poradíme, jak s nimi zacházet, nebo zda mají nárok na příspěvek při jejich pořízení. V domově seniorů mají klienti k dispozici tělocvičnu,která je přístupná celý den, v kteroukoliv hodinu. Tělocvična je vybavena náčiním, rotopedy, masážním křeslem. Probíhají zde také stabilizační a senzomotorická cvičení pro lepší stabilitu a koordinaci těla. Pod dohledem pracovníků rehabilitace mohou klienti trénovat kondiční chůzi na běžícím páse, jízdu na rotopedu, nácvik chůze s kompenzační pomůckou i v terénu. V domově seniorů probíhá 1 týdně skupinově kondiční cvičení a dechová gymnastika, účastní se ho pravidelně klientů. Cvičení trvá 30minutvsedě, takže se mohou účastnit také imobilní klienti, kteří pro svůj pohyb využívají invalidní vozík. Skupinovou ergoterapii mohou klienti navštěvovat 1 týdně, probíhá v dílničce domova seniorů, účastní se jí 5 klientů. Dále poskytujeme individuální ergoterapii, kterou provádíme u 5-8 klientů v jejich bytech. Také v tomto roce jsme zakoupili kompenzační, polohovací a antidekubitní pomůcky. Díky sponzorskému daru jsme do tělocvičny pořídili nové rotopedy.

14 Co se v DS podařilo: Rozšířit informační systém pro klienty - byla vytvořena nástěnka s fotkami, jmény a pracovní pozicí všech pracovníků sociálně-zdravotního úseku + všichni pracovníci na směně nosí cedulku se svým jménem a pracovním zařazením Povedlo se navýšit kapacitu Domova - byl navýšen počet dvoulůžkových pokojů z větších jednolůžkových ze 2 na 4 a tím uspokojit větší počet žadatelů o službu. Vybavit nově jídelnu pro zaměstnance, ze které se tímto stal příjemný prostor přístupný také klientům Domova jako kavárnička a místo setkávání s rodinami. Vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupenyelektronické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky.

15 K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis PP (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 26 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem: K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 13 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem:

16 Investice v DS : Kč oprava vstupního schodiště oprava VZT suterén (trojcestný ventil a rozvody) oprava kotelna parapety venkovní opravy a doplnění pastování podlah nouzové osvětlení výměna židle do bytů stoly a židle malá jídelna, vč. opravy a výmalby garážová vrata rampa koupelny byty rekonstrukce (511, 515 a 709) nový multiplex TV doplnění přívěsný vozík (pro všechna střediska) štítkovač server výměna (pro všechna střediska) automatický dveřní systém (inv. plán Kč) oprava a rozšíření systému Vigantice regál sestava (sklad zdrav. potřeb) žaluzie do bytů klientů 6. patro nářezový stroj kuchyň (více středisek) oprava kamerového systému poloh. lůžkavč. matrací, noční stolky, vozíky polohovací křesla pánev sklopná (investice plán Kč) 0 Plán pro rok 2014: Pokračovat s vybavováním DS tzv. reminiscenčními koutky Zavést odhlašování jednotlivých jídel - dopolední a odpolední svačiny Rozšířit výběr ze dvou jídel Pokračovat v navyšování kapacity do stanovené maximální kapacity 87 lůžek

17 VÝVOJ ÚHRAD V DOMOVĚ SENIORŮ Rok Úhrady klientů (modrá linka) Kč Příspěvek na péči (červená linka) Kč Smluvně (žlutá linka) Kč Celkem (fialová linka) Kč celkem úhrady klient Plán investic v DS : Zaregulování UT chodby. Nárazová dezinfekce TUV. Nátěry podlah strojovna VZT, strojovny výtahů, sklad pečiva. Nový gril. Výměny střešních oken postupně.

18 Pečovatelská služba SSS M. č. Praha 9 v roce Cílem pečovatelské služby Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je zajistit bezpečné a důstojné stáří seniorů a zachování standardní kvality života seniorům a zdravotně postiženým obyvatelům na území Městské části Praha 9. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 590 klientů. Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (dále DPS). V terénní službě zajišťuje péči vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovník) a 17 pracovníků v sociálních službách a na DPS 1 vedoucí koordinátor okrsku (sociální pracovník) a 2 pracovníci v sociálních službách. CENA PÉČE PODLE OKRSKŮ V ROCE Okrsek Cena péče (Kč) Okrsek Cena péče (Kč) Terén ,14 DPS ,81 DPS 16,80 % TERÉN 83,20 %

19 V roce byla poskytnuta péče 562 klientům v rozsahu hodin, vypráno 1941 kg prádla a bylo rozvezeno obědů klientům v terénu a v DPS. Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a o víkendech od 7 do v obou okrscích a na základě požadavků našich klientů. Příjmy podle úkonů mezi a Úkon Příjem (Kč) Donáška nebo dovážka oběda ,00 Praní prádla a žehlení ,00 Běžné úkony osobní hygieny ,02 Příprava a podání jídla ,05 Pomoc a podpora pri podávání jídla a pití ,32 Nákupy a nutné pochůzky ,35 Běžný úklid a údržba domácnosti ,44 Donáška nebo dovážka oběda DPS ,00 Práce spojené s udržováním domácnosti ,01 Donáška nebo dovážka oběda druhý z dvojice ,00 Donáška nebo dovážka oběda - druhý z dvojice (1 %) Práce spojené s udržováním domácnosti (2 %) Donáška nebo dovážka oběda DPS (5 %) Běžný úklid a údržba domácnosti (7 %) Nákupy a nutné pochůzky (12 %) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (1 %) Příprava a podání jídla (2 %) Běžné úkony osobní hygieny (6 %) Praní prádla a žehlení (8 %) Donáška nebo dovážka oběda (55 %)

20 Provedná péče v roce Měsíc Cena (Kč) 1/ ,80 2/ ,53 3/ ,79 4/ ,03 5/ ,37 6/ ,33 7/ ,02 8/ ,24 9/ ,88 10/ ,42 11/ ,26 12/ ,28 Celkem ,95 Kč / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/

21 V roce jsme intenzivně pokračovali v práci na tvorbě a zavádění standardů v sociálních službách se zaměřením na individuální plánování a byla dopracována vnitřní pravidla služby. I nadále jsme spolupracovali s lektorkou, která nám poskytuje podporu jako nezávislý odborník v metodické oblasti. Stávající služby byly rozšířeny o nabídku fakultativních úkonů: zapůjčování kompenzačních pomůcek, jež se setkalo s pozitivním ohlasem u klientů pečovatelské služby. Automobil Kangoo, který ne zcela vyhovoval svou velikostí, byl v letních měsících vyměněn za automobil větších rozměrů. Podařilo se také naplnit společný cíl, který měl napomoci lepší hygieně v oblasti rozvážení jídla. Byla zakoupena mycí linka k mytí jídlonosičů. Její zakoupení se setkalo s velkým ohlasem hlavně u pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují rozvoz obědů klientům do jejich domácností. Každé odpoledne v úterý, středu a čtvrtek mohou senioři z Klubu seniorů Hejnická využívat prostory Jídelny Hejnická k účasti na nejrůznějších kroužcích, kulturních akcích, cvičení, a třeba jen k popovídání nad dobrou kávou.

22 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou je nájemní bytový dům, ve kterém je k dispozici 110 samostatných bytů o velikosti cca 30m2 s pokojem s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním zázemím. 8 bytů z celkového počtu je určeno k bezbariérovému bydlení. Byty v DPS Praha 9 jsou určeny občanům trvale žijícím na území Hlavního města Prahy, kteří potřebují z důvodu vysokého věku nebo zdravotního omezení dopomoc při zajišťování péče o sebe a svou domácnost. Mimo svého bytu mohou obyvatelé užívat společné prostory domu, kterými jsou klubovna, knihovna s možností připojení na internet, jídelna a přilehlé zahrady. Žádost o přidělení nájemního bytu v DPS posuzuje Sociálně zdravotní komise Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 složená ze zaměstnanců organizace, a to koordinátora a vedoucího DPS, sociálních pracovníků a zdravotní setry a dále musí být žádost schválena Radou MČ Praha 9 V Domě s pečovatelskou službou se pravidelně schází v klubovně senioři na promítání starých amerických filmů, oper a činohry. Každý pátek zde senioři pořádají kavárničku a při šálku kávy či čaje diskutují nad aktuálním kulturním, politickým či společenským děním. Do pravidelných akcí patří neodmyslitelně i úterní cvičení nájemnic DPS na židlích a tréninky paměti. DPS úzce spolupracuje s přilehlým Domovem seniorů. Obyvatelé DPS mohou docházet i na kulturní akce, které probíhají v Domově seniorů. Na základě potřeb a požadavků nájemníků DPS využívali v prostorách ambulance v Domově pro seniory službu všeobecného lékaře a službu odborných lékařů (ortoped, psychiatr, ORL).

23 Investice v roce v DPS: malování a opravy spol. prostor Kč vrt studna parkoviště televize příjem nový multiplex rekonstrukce vrátnice dlažba a výmalba PVC a malba místnost pečovatelky protisněhové zábrany střecha požární sklo výměna dveře chodba 2 podlaží Ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, provedení oprav izolací objektu. Plány investic v DPS pro 2014: Provedení 2. části parkoviště v západní části objektu MČ PRAHA 9. Dokončení zabezpečení objektu - oplocení vč. branky západní část. Přístupový chodníček z parkoviště k objektu DPS. Podium trvalé, zastřešené. Rozšíření chodníku část B nebo rozšíření parkoviště zatravňovací dlaždice.

24 Srovnání úhrad za péči v minulých letech (všechny okrsky) Investice v souvislosti s PS : Kč regál kamerový systém informační systém janurová šatní skříňky PS pc PS myčka citroen jumpy (investice plán Kč) Plány v rámci poskytování pečovatelské služby Zajistit dostatečnou informovanost seniorů o prodloužené pracovní době, zaměřit se na kvalitu úkonů péče o osobu a zajistit širší spolupráci s organizacemi poskytujícími alternativní služby (dovoz obědů, úklid apod.). Připravit se na úzkou spolupráci s profesionálními pěstounskými rodinami. Dům s pečovatelskou službou účinně vybírat nedoplatky za nájemné, vyřešit některé koncepční nedostatky, podporovat veškeré neformální činnosti obyvatel.

25 Denní stacionář Hejnická (použitá zkratka DsH) DsH je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6.30 hod. do hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme nejen péči, ale i možnost odebírat stravu. Posláním DsH je pomoc klientům udržovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Průběh poskytování služby Klienti přicházejí do DsH zpravidla v ranních hodinách. Příchody klientů probíhají zhruba od 6:30 do 9:30 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení. Cílem kondičního cvičení je zlepšit a udržet fyzickou kondici klientů. Při cvičení klienti sedí na židlích z důvodů zhoršené hybnosti a koordinace pohybů, použitím židlí zajistíme lepší stabilitu při cvičení a efektivnější provedení cviků. Procvičování paměti je zaměřeno na posilování, udržování a rozvíjení kognitivních funkcí klientů. Délka trvání obou aktivit je 60 minut. V odpoledních hodinách se klienti mohou individuálně věnovat svým zájmům hraní deskových her, četbě knih, denního tisku, sledování televize a poslechu hudby. Mezi klienty se těší velké oblibě muzikoterapie. Muzikoterapeut zpívá s klienty písně, které si pamatují z mládí, učí je nové písně. Mezi stěžejní cíle muzikoterapie patří také procvičování paměti poslechem vážné hudby (klienti hádají jméno skladby či autora).

26 V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase. Klienti mohou v průběhu dne odebírat svačiny, obědy, ale i večeře. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, každý z klientů má k dispozici svého klíčového pracovníka, se kterým může své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje žadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní složku poskytované služby, řeší případné náměty, připomínky a stížnosti k poskytované službě. Kromě jiného v průběhu poskytování služby komunikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování služby a její vnitřní pravidla. Co se povedlo: V roce jsme i nadále intenzivně pracovali na větší informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytované službě. Podařilo se nám DsH plně dovybavit zařízením a vylepšit výzdobu interiérů. Zvýšil se celkový počet nových klientů, což se pozitivně odrazilo v příjmech. Na konci roku bylo provedeno dotazníkové šetření u klientů s platnou smlouvou. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že klienti jsou velmi spokojeni s prostředím a poskytovanými službami DsH. Byla navázána spolupráce s Českým červeným křížem v rámci zajišťování dopravy pro klienty.

27 Investice ve stacionáři : Kč skříň stacionář myčka postel vč. matrací stůl stacionář + židle sedačka stacionář + křeslo Plán pro rok 2014: Zajištění nabídky nových aktivit pro klienty (reminiscenční odpoledne, filmová odpoledne či posezení s rodinnými příslušníky.). Přehodnocování a vytváření nových pravidel pro poskytování služby a průběžné vzdělávání zaměstnanců. Zajišťování průběžné informovanosti veřejnosti o službách. Systémově upravit dopravu klientů do zařízení.

28 Klienti s platnou smlouvou podle věku Počet klientů let let let let let let let Roční cena péče v obodobí leden 2012 Rok Celkem (Kč) Úhrada za péči v jednotlivých letech

29

30 Dětské jesle Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Prahy 9. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří let (max. do dosažení 4 let věku). Maximální kapacita našeho zařízení je 50 dětí. O děti pečuje personál s dlouholetou praxí v oboru tři zdravotní sestry, tři pracovnice v sociálních službách, tři pomocnice, jeden kuchař společně s pomocnicí a vedoucí zdravotní sestra jeslí. Dětem nabízíme klidný a pravidelný režim a tematicky zaměřenou výchovnou činnost. Naše služby doplňuje Mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorách poskytuje hlídací službu a využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. Dále je v našich prostorách v provozu soukromá školka Kašpárek, která také využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. V loňském roce proběhl v jeslích den otevřených dveří, pro velký zájem o návštěvu zařízení byl prodloužen z jednoho na dva dny. V zahradě se konalo divadelní představení společné jak pro děti jeslí, školky Kašpárek, KMC Knoflík a příchozích návštěvníků. Pro školní rok bylo 3014 bylo do jeslí přihlášeno 106 uchazečů. Ve výběrovém řízení bylo přijato 32 uchazečů s trvalým pobytem M. č. Praha dětí pokračovalo v docházce z předchozího roku. Pro nedostatek volných míst jsme uchazeče z jiných městských částí uspokojit nemohli.

31 Přijímací řízení pro školní rok 2014 Uchazeč s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9 Uchazeč s trvalým pobytem MČ Praha 9 Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči

32 Co se povedlo V loňském roce proběhlo několik rekonstrukcí v objektu jeslí. Na 1. a 3. oddělení byla plně zrekonstruována koupelna pro děti a čajová kuchyně. Tyto rekonstrukce probíhaly z části za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb. Byla dovybavena přední část zahrady hracími prvky, která je nyní k dispozici KMC Knoflík a školce Kašpárek. Žaluzie do heren na všech třech odděleních. Výměna podlahových krytin PVC, koberce. Jesle se přetransformovaly z nestátního zdravotnického zařízení na zařízení poskytující služby dětem do 3 let.

33 Investice Českolipská : Kč Kč herní prvky zahrada rekonstrukce koupelny vč. krytů těles UT + 1 botník rekonstrukce kuchyňky kuchyňské linky chodník k novým hracím prvkům oprava oprava propadlého kanálu oprava rozvodů voda UT kolektory stavební úpravy oprava rozvodu UT kolektor výměna dveří a kování televize PVC a koberce žaluzie váha digitální Plány do budoucna: Stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Hledat cesty k uspokojení co největšího počtu žadatelů. Rozšířit spolupráci i s jinými službami v rámci Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 (např. Klub seniorů). Hledat nové možnosti a rozšíření oblastí pro vzdělávání personálu. Hledat cesty ke snižování nákladů, aniž by utrpěla kvalita poskytované služby.

34 Aktivizace seniorů kluby seniorů Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9 Středisko sociálních služeb MČ Praha 9 provozovalo během roku 2012 tři aktivní kluby seniorů: 1. Harrachovská na Proseku 2. Dům s pečovatelskou službou ve Vysočanech 3. Hejnická na Střížkově. Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou primárně určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízejí vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění. Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, je v této části Prahy výjimečné centralizovanou polohou objektu a zejména všestrannou nabídkou, která zahrnuje celou škálu aktivit vzdělávacích, pohybových, výtvarných, kulturních, volnočasových aj., a to na kvalitní odborné úrovni. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, trénink paměti (od 2014) vede certifikovaný trenér paměti I. stupně, historický klub vede doktorka historie, apod. Pravidelný program je dvakrát měsíčně doplněn speciálními, výjimečnými akcemi. Jedná se o besedy, přednášky, setkání, koncerty se zajímavými osobnostmi v určitém oboru (medicína, historie, umění, hudba, cestování ). S výjimkou výuky jazyků jsou nabízené aktivity poskytovány

35 zdarma. Centrum poskytuje zázemí samostatnému subjektu Klubu seniorů čítá cca 120 členů. Návštěvnost, počet seniorů denně se pohybuje od 20 do 80 klientů, dle programu, vliv na návštěvnost má i roční období. Průměrná týdenní návštěvnost čítá 250 klientů, měsíčně klientů a roční průměrný počet klientů. Co se povedlo: V roce byla dokončena rozsáhlá stavební, interiérová rekonstrukce, čímž vzniky moderní, čisté, důstojné a příjemné prostory pro klienty sanita, nábytek, podlahy, šatna a zázemí pro pracovníky nová kuchyňská linka. Díky nákupu 100 kusů židlí, byla navýšena kapacita společenského sálu na 100 míst k sezení. Došlo k personálním změnám, od října, je na základě výběrového řízení vedoucí Bc. Andrea Dunděrová. K , ukončila Dohodu o provedení práce Mgr. Kateřina Ehlenová vedení výtvarné dílny Šikovné ruce, jíž od 1. ledna 2014 převzala a vede Bc. Andrea Dunděrová.

36 Plány pro rok Hledat další dobrovolníky, rozšiřovat aktivity, zapojovat více komunitní systém tzn. propojovat s aktivitami seniorů mladé maminky a rodiny. 2. Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se jednak mohli senioři zúčastňovat všech aktivit, nebyli pouze pasivními příjemci, a jednak aby prožili především mnoho radosti a spokojenosti. 3. Využít zvýšenou kapacitu centra a nabídnout služby novým zájemcům z řad seniorů. Kroky, které podpoří nabídku pro další seniory: zvýšit povědomí o existenci centra mezi seniory Prahy 9, a to zejména na Proseku a ve Vysočanech realizovat registr klientů včetně členských kartiček zatraktivnit podobu inzerce v měsíčníku Devítka využití inzertních ploch v Informačních centrech Prahy 9, MČ Praha 9 Sokolovská ul., Poliklinika Prosek distribuce letáků na veřejná, frekventovaná místa Prahy 9 najít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha 9 Plánem na rok 2014, je využít kapacitu centra a získat nové klienty. Kroky, které mají ajít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha Užší spolupráce mezi jednotlivými úseky střediska sociálních služeb, rozšíření, a to jak využití speciálních akcí mezi klienty jednotlivých středisek, tak vzájemná spolupráce pracovníků. Pokračování ve spolupráci s jesličkami v rámci programu mezigeneračního prolnutí seniorů a dětí. Investice v klubu seniorů Harrachovská: Kč kuchyňská linka skříně stolů židlí dveře, kování zářivky 10 ks náhrada šatna věšáky a lavice regál oprava rozvod vody výměníková stanice informační systém chladnička 3 444

37 Kuchyně Středisko sociálních služeb v současné době provozuje tři kuchyně. V domově seniorů, dětských jeslích a kuchyni v domově seniorů v Hejnické ulici na Střížkově. V dětských jeslích se jedná o kuchyni, která uspokojuje specifické požadavky dětí docházejících do jesliček. Jedná se o malou a specifickou kuchyni. Jídelny provozujeme dvě, jednu v DPS a jednu v Hejnické ulici na Střížkově. V roce nebyla řešena žádná zásadní stížnost na kvalitu a množství pokrmu. Všechny kontroly hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Dále proběhl audit a školení zaměstnanců kuchyní. Byla aktualizována pravidla HACCP. Nadále vycházíme maximálně vstříc požadavkům strávníků při výdeji stravy. V kuchyni Domova seniorů připravujeme stravu pro klienty Domova seniorů, nájemníky Domu s pečovatelskou službou, a také pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS. Vaříme i pro zaměstnance organizace a o víkendech a svátcích pro klienty pečovatelské služby. Cílem kuchyně DS pro rok, bylo zavést výběr ze dvou jídel pro další zkvalitnění naší služby. Tento cíl se nám podařilo uskutečnit. Klienti podle předpokladů, možnost výběru ze dvou jídel vřele uvítali. Také jsme zavedli narozeninové zákusky, které předáváme našim klientům při kulatinách. I tento rok jsme pořádali pravidelná setkání s klienty (kulatý stůl), kde se řeší připomínky, prosby, ale i pochvaly našich klientů týkající se převážně stravy. Setkání probíhá s ředitelkou zařízení, vedoucím stravování a sociální pracovnicí. Na kulatém stole se mimo jiné ptáme našich klientů, co by si přáli zařadit do jídelního lístku a čím jej zpestřit. Tento individuální přístup k prosbám našich klientů se nám velice osvědčil a zefektivňuje naši snahu o spokojenost našich klientů a zároveň dává klientům prostor vyjádřit zodpovědným lidem svůj názor. Jednou ročně pořádáme setkání s klienty DPS, kterého se účastní všichni vedoucí pracovníci DS a DPS.

38 V rámci tohoto setkání se vždy vedoucí kuchyně dotazuje na připomínky a náměty v rámci kuchyně a jídelníčku. Také jsme zavedli do jídelen knihy přání a stížností, aby měli naši strávníci možnost vyjádřit své prosby, pochvaly či připomínky týkající se nejen stravy okamžitě. Tento rok se nám podařilo získat nového vedoucího kuchaře, který díky své profesionalitě a dobré praxi v lázeňském zařízení velice přispívá ke stále vzrůstající kvalitě podávané stravy. Velikým přínosem pro zkvalitňování našich služeb bylo také přijetí nové nutriční terapeutky, která je kapacitou ve svém oboru. Projevila obrovské pracovní nasazení, především individuálním přístupem k prosbám a potřebám našich klientů. Velkým posunem bylo přizpůsobení stravy klientům upoutaným na lůžko, tak, aby strava zcela vyhovovala jejich potřebám. Nutriční terapeutka také úzce spolupracuje s vedoucími všech tří kuchyní, kde provádí kontroly dodržování technologických postupů a nutriční vyváženosti stravy, podílí se na sestavování jídelních lístků.

39 V kuchyni Hejnická se v současné době vaří pro klienty Pečovatelské služby, denního stacionáře, klienty domova seniorů ČČK, zaměstnance DsH a klienty docházející do jídelny Hejnická. Cílem kuchyně DsH bylo v roce zvyšování kvality připravovaných pokrmů s vyloučením instantních surovin a polotovarů. Zdárné dosažení tohoto cíle se projevilo na zvýšeném počtu strávníků. Pro strávníky poskytujeme 6 druhů diet (D3, 2, 9, 9/2, 4 a 9/4). Do jídelníčků jsme zařadili nová jídla dle přání strávníků a také s ohledem na nové trendy zdravého stravování. Kuchyně DS zajistila všechny plánované akce pro klienty, jako je grilování (pro nepřízeň počasí sporadické), velikonoční a mikulášské balíčky, letní slavnosti seniorů, babí léto atd.. Ve sváteční dny byly zajištěny tradiční pokrmy české kuchyně, a to i pro nájemníky DPS. V roce se počet pokrmů připravovaných kuchyní DS zvýšil oproti roku 2012 o 2,08 %. Počet pokrmů připravovaných kuchyní DsH se v roce zvýšil oproti roku 2012 o 9,62 %. Důvodem bylo navýšení počtu klientů DS, PS a celkovou spokojeností se stravou. V roce byly na DS i DsH schváleny investice na nové kuchyňské vybavení. Jednalo se o myčku nádobí a výstavbu mrazicího boxu. Investice kuchyně Hejnická Kč stavební příprava pro mrazák + elektro ,00 mrazící box s předchladírnou (inv. plán Kč) ,19 váha můstková 7 103,00 sítě do oken 3 906,00 řeznický špalek ,00

40 Plán na rok 2014 kuchyně DS Proškolení zaměstnanců kuchyně DS (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Modernizace kuchyňského vybavení (tlaková pánev). Přechod ze stávajícího softwaru na nový. Nová grafická úprava jídelních lístků (barevné rozlišení nutričně vyvážené stravy). Možnost výběru ze dvou jídel i pro D2 a 9/2. Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Plán na rok 2014 kuchyně DSH Proškolení zaměstnanců kuchyně DSH (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Zkvalitňování poskytovaných služeb.

41 Informace o hospodaření organizace Uskutečněné investice: regály archiv: Kč I. ÚVOD V roce jsme čerpali státní dotaci z MPSV na částečné financování platů pracovníků v přímé péči v Denním stacionáři, pečovatelskou službu a DS, čímž jsme kompenzovali nižší schválený rozpočet od zřizovatele. MČ nám schválila grant na zkvalitnění činnosti v klubech seniorů a koncem I. pololetí nám byl přidělen grant z MHMP neinvestiční příspěvek z programu V. na posílení platů pracovníků v sociálních službách v pečovatelské službě. Koncem roku byla provedena pracovníky MHMP kontrola projektu - vzdělávání pracovníků z ESF bez závad. Koncem ledna roku 2014 bude projekt ukončen. Na rok nám byly schváleny MČ Praha 9 investiční prostředky na nákup investic ve výši Kč. Charakteristika organizace rok V současné době SSS MČ Praha 9 tvoří již velký jednotný funkční, organizační a hospodářský celek složený z jednotlivých středisek s právní subjektivitou pod vedením organizace. Vedení a řízení činností ekonomických, provozně-technických a personálních je společné pro všechny níže uvedená střediska organizace (Domov seniorů, pečovatelskou službu, jesle Českolipská, kluby pro seniory, kluby mládeže a denní stacionář Hejnická).

42 II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Finanční situace a) Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS Městské části Praha Příspěvek MČ Vlastní činnost Dotace z MPSV Projekt EU Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 98,1 % vůči upravenému rozpočtu. Celkové výnosy za rok byly ve výši 100,4. Celková úspora za rok z hlavní činnosti činí Kč vzhledem k úsporným opatřením a hlavně k vyšším tržbám z DS (příspěvek na péči, navýšení stravného), vyšším tržbám z navýšení ceny stravného PS a ročnímu zúčtování energií.

43 b) Doplňková činnost organizace Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 99,6 %. Celkové výnosy za rok jsou ve výši 106,8 %. Hlavně vzhledem k ostatním tržbám (opravy minulých let). Hospodářský výsledek za rok je ve výši Kč. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vč. vyšších náhrad za PN a mzdových prostředků na platy na projekt vzdělávání zaměstnanců z prostředků ESF. Čerpání OON za rok bylo ve výši 86,5 % vzhledem k nižší částce vyplacené za opravy a údržbu. V roce bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči schválenému limitu ve výši 95,2 % vzhledem k odchodu několika zaměstnanců, k zajišťování zástupů za MD, k dočasnému zkrácení pracovních úvazků, k postupnému nabírání zaměstnanců pro středisko v Hejnické i vzhledem k úsporným opatřením organizace. b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu. Čerpání OON v roce bylo ve výši 97,9 % vůči upravenému rozpočtu vzhledemk nižšímu počtu potřebných činností v rámci doplňkové činnosti. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v roce bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu, který činil 2 pracovníky.

44 Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 100 %. Z IF bylo vyčerpáno Kč na vratku za nevyčerpanou investiční dotaci z roku 2012, na elektroinstalaci k zařízení kuchyně a nákup mrazícího boxu, automobilu Citroen Jumpy a přihlášení, na samozavírání a samootvírání dveří v DS, myčka pro pečovatelskou službu, výměna serveru v DS a štítkovač prádla hlavně pro DS. Z této částky byl vyčerpán příspěvek na investice z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč, zůstatek k vyúčtování činí 740 Kč. Z RF bylo čerpání celkem ve výši Kč (na inzerci dar, na výlety obyvatel DPS a z dalších klubů seniorů a na čerpání dotace z ESF na projekt vzdělávání zaměstnanců). Z FO bylo čerpání ve výši Kč na pololetní mimořádné odměny. III. ZÁVĚR V hlavní činnosti provozujeme DS, jesle v Českolipské, PS, Denní stacionář Hejnická, kluby seniorů a spravujeme klub pro mládež Harfica. V doplňkové činnosti provádíme realitní činnost pronájem bytových a nebytových prostor v DS ve stacionáři, ubytovně v Harrachovské, společnosti Duha v Českolipské, firmě Rekonix a kadeřnici v DPS Novovysočanská, ČK v Harrachovské a Hejnické DS, mateřskému centru Knoflík a sdružení Kašpárek v Českolipské, která poskytují hlídací službu dětem. Dále provozujeme i stravovací činnost obědy pro cizí strávníky z vývařovny v DS, Hejnická i Českolipská.

45 Během roku jsme obdrželi sponzorské neúčelové dary na činnost SSS MČ Praha 9 celkem ve výši Kč a účelové dary granty MČ ve výši Kč na výlety pro kluby seniorů, z toho nevyčerpanou částku ve výši Kč vracíme MČ. V rámci schváleného projektu na vzdělávání zaměstnanců z EFÚ převádíme nevyčerpanou dotaci ve výši Kč k použití v lednu roku 2014, kdy projekt končí. Z investičního příspěvku ve výši Kč od MČ jsme zakoupili dodávkový automobil Citroen Jumpy na rozvoz obědů pro pečovatelskou službu, mrazící box pro vývařovnu v Hejnické, dále bylo dokoupeno a zabudováno samootvírání dveří do jednotlivých pater v Domově seniorů vzhledem k zajištění lepšího samostatného pohybu pro klienty DS, ale i pro manipulaci zaměstnanců s vozíky a dalším potřebným zařízením a hlavně myčku pro vývařovnu v Hejnické. Nedočerpaná částka ve výši 740 Kč bude vrácena MČ. V roce se ekonomickými kroky podařilo zvýšit tržby v DS, DsH i PS. Tržby se zvýšily také v položce příspěvky na péči od klientů DS vzhledem k nástupu stále většího počtu nesoběstačných osob. Tento krok včetně schválené požadované státní dotace přispěl ke snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2014 a i k dalšímu možnému snížení v následujícím roce, avšak v součinnosti se schválením plánované státní dotace z MPSV. Tržby za sociální služby: PS DS Jesle DSH DPS Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Rozdíl / ,90 % 97,08 % 122,16 % 110,06 % 102,18 % Tržby Kč Kč Kč Kč 2191 Kč Tržby Kč Kč Kč Kč 2911 Kč rozdíl T / ,60 % 110,74 % 121,31 % 180,50 %

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 je názvem projektu, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34309) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena a potrvá do , kdy bude projekt ukončen. Cílem projektu je zahájit a nastavit vzdělávání zaměstnanců pracovníků v sociálních službách, kteří mají nejvýše ukončené střední vzdělání s výučním listem, nebo jsou ohroženi na trhu práce z důvodu věku. Díky projektu zvyšujeme cenu zaměstnanců na trhu práce, ale zároveň se snažíme nastavit systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Díky finanční podpoře nám bylo umožněno technicky vybavit učebnu v jednom z objektů Střediska sociálních služeb, zajistit lektory, ale i poskytnout občerstvení zaměstnancům, kteří se školení účastní. Kurzy se snažíme plánovat tak, aby je co nejvíce zaměstnanců mohlo absolvovat ve své pracovní době. Po ukončeném setkání si účastníci ověřují nabyté znalosti krátkým testem, který shrnuje okruhy z probíraného tématu. V současné době naši zaměstnanci absolvují tzv. základní kurzy jež obsahují témata, která souvisí s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách v přímé ošetřovatelské péči. Po ukončení základních kurzů všichni zaměstnanci absolvovali setkání s koordinátory projektu a na základě nabídky se rozřadili do tzv. specializačních kurzů. Absolvovali kurz Bazální stimulace, práce na PC nebo kurz Paliativní péče, všechny specializační kurzy byly hodnoceny zaměstnanci výborně a přinesli naší organizaci specializované a vzdělané pracovníky. Ze základních kurzů byly vytvořeny prezentace, které jsou volně ke stažení na webových stránkách organizace kde je zároveň možné získat bližší informace o probíhajícím projektu.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, Oáza Nebory, Nebory 2, Třinec BETHEL

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvod Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 je příspěvkovou organizací, která má poslání poskytovat sociální služby a služby veřejnosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností

Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje. Popis činností Úklidové služby pro Domov pro seniory Háje Popis činností Denní úklid včetně sobot a nedělí Pokoje klientů včetně dezinfekce, koupelen koupelen mytí zařizovacích předmětů hygienických zařízení včetně dezinfekce,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 55 661 Dodatek č. 3 Ke SMĚRNICI č. 3/2014 DOMÁCÍ ŘÁD Obsah: ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 - ZMĚNA ČL. 12 BOD 2)

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více