Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok

2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena, že Vás naše, již 4. výroční zpráva zaujala a doufám, že Vás další řádky i trochu potěší. Přesto, že dnes je módní říkat, že se máme špatně a vyjmenovávat negativní společenské jevy, musím oponovat. Naše zařízení vzkvétá a pomalu se stává moderní firmou, která si vede v rámci možností dobře po ekonomické i po odborné stránce. Denní stacionář je jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených stacionářů, bez bariér a s výborným personálním zajištěním. Pečovatelská služba poskytuje 7 dní v týdnu své služby, je vybavena nejmodernějším zařízením včetně automobilů, jesle se staly vyhlášené svým přístupem a vynikající péčí a opět se i vybavením přibližujeme těm nejlepším. To co se nám povedlo nejlépe, je rekonstrukce v klubovně pro seniory Kulturní centrum Harrachovská. Rekonstrukce byla dotažena do detailů, včetně kuchyňky, šaten, kanceláře apod., takže senioři se v Praze 9 scházejí na třech krásných, pohodlných místech, kde mají výborné podmínky ke společenským setkáním, práci a zábavě. Zlepšení podmínek pro práci jsme si těžce vydobyli, díky organizačním změnám, navýšením kapacit všech služeb a díky vizi, že postupně budeme muset převzít větší podíl financování naší činnosti. Za úspěchy je denní mravenčí práce všech našich zaměstnanců, kteří musí často překonávat velmi náročné úkoly a někdy pracovat s nejvyšším vypětím sil. Bez jejich práce, by se nic nepodařilo a nikam bychom nedošli. Je důležité, že máme společné vize a představy, jak by výborná práce měla vypadat a za těmito cíli se pracně dereme. Občasné uklouznutí zpět je nutné, abychom neusnuli na vavřínech. A cílem celé té práce je, aby nakonec naši klienti, zákazníci, nájemníci a další uživatelé našich služeb byli spokojení a dostalo se jim právě té pozornosti, kterou potřebují. Mgr. Michaela Žáčková

4 Kdo jsme Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 (dále jen Středisko) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 9. Poslání a cíle Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Posláním Střediska je zabezpečovat sociální a zdravotní služby pro občany městské části Praha 9 a podílet se na tvorbě systému těchto služeb v Městské části Praha 9. Cílem Střediska je poskytovat kvalitní služby v takovém rozsahu, aby senioři, zdravotně postižení obyvatelé, děti a další uživatelé sociálních služeb žijící v Městské části Praha 9 byli ve svých potřebách uspokojeni a zaměření služeb koncipovat tak, aby nabídka odpovídala poptávce.

5 Středisko sociálních služeb se dělí na jednotlivá střediska a úseky: Domov seniorů (registrovaná sociální služba) Pečovatelská služba (registrovaná sociální služba). Denní stacionář Hejnická (registrovaná sociální služba). Dětské jesle. Dům s pečovatelskou službou (nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany). Aktivizace seniorů (kluby seniorů). Provozní oddělení Popis úseku služby : Zajišťování oprav, revizí a chodu všech objektů SSS DS Domov seniorů DPS Dům s pečovatelskou službou Harrachovská klub seniorů, harfka Českolipská dětské jesle Hejnická pečovatelská služba (PS) a denní stacionář (DsH)

6 Co se chystá: Investice 2014: DS tlaková trouba Kč DS pračka (na16 kg prádla) prádelna Kč Dětské jesle Plynový kotel na vaření Kč Izolace objektu DPS MČ Praha 9 (1 mil.) Kč DS vybudování oprava chodníků a jezírka zahrada Kč Harrachovská Harfika výměna oken Kč Zateplení fasády Českolipská Zateplení fasády Harrachovská

7 Plán 2014 Hejnická : Dokončení dílny v garáži vnitřní prostory Osvětlení suterény pohybová čidla. Domácí telefony přemístění do přípravy zeleniny Regály pro PS Zabezpeční odtahu na střeše proti ptákům sítě Úprava zahrady na terase Doplnění kamerového systému Harrachovská : Zbudování kompostu Provedení oprav osvětlení venkovní část na pohybová čidla Českolipská : Opravy oplocení Výměna vrat Rekonstrukce koupelny a kuchyňky 2. odd. Rozšíření parkoviště

8 Domov seniorů Zařízení je od začátku koncipováno s vizí nabídnout klientům takové podmínky pro život, které by se co nejméně lišily od jejich domácího prostředí. Prioritou je vytváření důstojného bydlení s důrazem na ochranu soukromí každého klienta. Budova Domova je koncipována jako bezbariérová, na chodbách jsou samootevírací dveře a na chodbách a pokojích klientů instalována madla. V Domově je celkem 67 jednopokojových bytů, z toho 63 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, dále 6 dvoupokojových bytů, z nichž 5 je dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Všechny pokoje mají předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnu a WC. Součástí vybavení je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. K dispozici je obyvatelům knihovna, tělocvična, počítačová místnost s připojením na internet zdarma, dílnička ručních prací, kaple a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální služby z předešlých let se i v tomto roce pracovalo na jejich úpravě a dotváření. Všichni pracovníci Domova se po celý rok vzdělávali v kurzech zaměřených na práci se seniory a zvyšovali si tak kvalifikaci pro výkon své profese. V uplynulém roce se podařilo vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupeny elektrické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky. V rámci zachování maximální možné míry soukromí a intimity klientů na dvoulůžkových pokojích jsme nakoupili a započali instalaci stropních lišt na zástěny.

9

10 Sociální péče Péči (ve smyslu pomoci při zajištění péče o vlastní osobu a hygienu) poskytují pracovníci přímé obslužné péče, kteří splňují zákonem předepsanou kvalifikaci. Tito pracovníci poskytují podporu, péči a pomoc při všech úkonech péče o vlastní osobu, jako např. pomoc a podporu při zajištění hygieny, stravy, doprovody klientů, zajištění nákupů aj. Tuto péči zajišťuje 14 pracovníků. Tito plní zároveň funkci klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty s cílem zajistit kvalitní a především individuálně poskytovanou péči. Dále sociální službu v Domově zajišťují sociální pracovnice na dva a půl pracovního úvazku, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s žadateli o sociální službu, procesu přijímání nových klientů až po ukončování smluv. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti a podílejí se na průběhu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Sociální pracovnice se také starají o volný čas klientů, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, klienty, dobrovolníky a externisty. Jedná se o aktivizační programy, které se konají pravidelně každý týden: dílna ručních prací, tréninky paměti, zpěv s kytarou nebo programy s menší frekvencí jako jsou kroužek karet, přednášky, promítání aj. Spolupracujeme také se studenty Anglického gymnázia z Prahy 9, kteří přicházeli za klienty, povídali si s nimi a vytvářeli společně různé výrobky v naší dílničce. Do Domova docházeli také dva dobrovolníci se svými speciálně vycvičenými psy na canisterapii.

11 Dále pravidelně zajišťujeme taneční, divadelní a hudební vystoupení organizací nebo souborů z mateřských škol, uměleckých škol, gymnázií aj. V uplynulém roce nám zazpívali nebo zatančili např. pěvecký sbor Gabriel, ženský pěvecký sbor Života 90, vystoupil hudební umělec pan Horváth, taneční seskupení seniorek Života 90, děti z MŠ U Vysočanského pivovaru, pěvecký sbor Špitálníček, proběhl tradiční Silvestr se Žižkovankou aj. V průběhu roku také organizujeme pro naše klienty výlety- v tomto roce jsme se s klienty vypravili např. do botanické zahrady v Ostré nad Labem, na výstavu slánek do Slaného, ve vánočním čase jsme se s klienty vypravili také na vánoční projížďku Prahou. Stejně jako v uplynulých třech letech jsme již tradičně pořádali s Uměleckou agenturou Petra Soviče letní slavnosti pro seniory, a to hned dvakrát. Poprvé se v květnu konaly pro nepřízeň počasí v budově Domu s pečovatelskou službou. Vystoupil zde pan Josef Zíma s kapelou Žižkovanka a shledali se s velkým úspěchem. Druhé slavnosti seniorů s názvem Babí léto na Novovysočanské proběhly 5. září, tentokráte v areálu zahrady Domu s pečovatelskou službou. Opět vystoupil pan Josef Zíma, Žižkovanka, Jiří Štědroň, Yvetta Simonová, taneční skupina seniorek Meduňky a další. Proběhl také turnaj v petanque, kde se proti sobě utkali senioři z našeho Domova seniorů, Domova seniorů Háje, Domu s pečovatelskou službou a klubu seniorů MČ Prahy 9.

12 Zdravotně ošetřovatelská a rehabilitační péče V domově seniorů je poskytována ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře a v tomto případě je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vykazujeme zdravotní výkony pojišťovnám, se kterými máme uzavřeny smlouvy (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská oborová zdravotní pojišťovna). O zajištění lékařské a ošetřovatelské péče může požádat klient i rodinný příslušník kdykoli, pokud se klient necítí dobře nebo se zhorší jeho zdravotní stav. Respektujeme právo klientů na výběr vlastního lékaře, právo rozhodnout se o způsobu a průběhu léčby a dodržování léčebného režimu klientem. Lékařská péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů. Ordinují zde 2 praktičtí lékaři 2 týdně. Do domova seniorů dochází psychiatr 2 měsíčně, ortoped 1 měsíčně, 1 za 3 měsíce zde ordinuje lékařka z ORL. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je mu jeho volba umožněna. V případě náhlých zdravotních komplikací klientům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. V roce jsme navázali spolupráci s novou nutriční terapeutkou. U imobilních klientů jsme provedli nutriční screening, jehož výsledkem je nutričně vyvážená a esteticky upravená strava. Nutriční terapeutka

13 dochází do domova seniorů na pravidelné konzultace, podílí se na sestavování jídelních lístků a provádí namátkové kontroly podávaných jídel. Rehabilitace je zajišťována 2 rehabilitačními pracovníky, probíhá aktivním nebo pasivním cvičením, skupinově nebo individuálně v bytech klientů. Veškerá rehabilitační péče probíhá denně, ve spolupráci s personálem přímé obslužné péče, ošetřujícím praktickým lékařem a ortopedem. Z celkového počtu klientů DS využívá rehabilitaci 60 z nich. V rámci rehabilitační péče poskytujeme poradenskou a edukační činnost, kterou jsme v letošním roce rozšířili i pro klienty terénní pečovatelské služby. Při zapůjčení kompenzačních pomůcek zároveň klientům poradíme, jak s nimi zacházet, nebo zda mají nárok na příspěvek při jejich pořízení. V domově seniorů mají klienti k dispozici tělocvičnu,která je přístupná celý den, v kteroukoliv hodinu. Tělocvična je vybavena náčiním, rotopedy, masážním křeslem. Probíhají zde také stabilizační a senzomotorická cvičení pro lepší stabilitu a koordinaci těla. Pod dohledem pracovníků rehabilitace mohou klienti trénovat kondiční chůzi na běžícím páse, jízdu na rotopedu, nácvik chůze s kompenzační pomůckou i v terénu. V domově seniorů probíhá 1 týdně skupinově kondiční cvičení a dechová gymnastika, účastní se ho pravidelně klientů. Cvičení trvá 30minutvsedě, takže se mohou účastnit také imobilní klienti, kteří pro svůj pohyb využívají invalidní vozík. Skupinovou ergoterapii mohou klienti navštěvovat 1 týdně, probíhá v dílničce domova seniorů, účastní se jí 5 klientů. Dále poskytujeme individuální ergoterapii, kterou provádíme u 5-8 klientů v jejich bytech. Také v tomto roce jsme zakoupili kompenzační, polohovací a antidekubitní pomůcky. Díky sponzorskému daru jsme do tělocvičny pořídili nové rotopedy.

14 Co se v DS podařilo: Rozšířit informační systém pro klienty - byla vytvořena nástěnka s fotkami, jmény a pracovní pozicí všech pracovníků sociálně-zdravotního úseku + všichni pracovníci na směně nosí cedulku se svým jménem a pracovním zařazením Povedlo se navýšit kapacitu Domova - byl navýšen počet dvoulůžkových pokojů z větších jednolůžkových ze 2 na 4 a tím uspokojit větší počet žadatelů o službu. Vybavit nově jídelnu pro zaměstnance, ze které se tímto stal příjemný prostor přístupný také klientům Domova jako kavárnička a místo setkávání s rodinami. Vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupenyelektronické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky.

15 K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis PP (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 26 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem: K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 13 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem:

16 Investice v DS : Kč oprava vstupního schodiště oprava VZT suterén (trojcestný ventil a rozvody) oprava kotelna parapety venkovní opravy a doplnění pastování podlah nouzové osvětlení výměna židle do bytů stoly a židle malá jídelna, vč. opravy a výmalby garážová vrata rampa koupelny byty rekonstrukce (511, 515 a 709) nový multiplex TV doplnění přívěsný vozík (pro všechna střediska) štítkovač server výměna (pro všechna střediska) automatický dveřní systém (inv. plán Kč) oprava a rozšíření systému Vigantice regál sestava (sklad zdrav. potřeb) žaluzie do bytů klientů 6. patro nářezový stroj kuchyň (více středisek) oprava kamerového systému poloh. lůžkavč. matrací, noční stolky, vozíky polohovací křesla pánev sklopná (investice plán Kč) 0 Plán pro rok 2014: Pokračovat s vybavováním DS tzv. reminiscenčními koutky Zavést odhlašování jednotlivých jídel - dopolední a odpolední svačiny Rozšířit výběr ze dvou jídel Pokračovat v navyšování kapacity do stanovené maximální kapacity 87 lůžek

17 VÝVOJ ÚHRAD V DOMOVĚ SENIORŮ Rok Úhrady klientů (modrá linka) Kč Příspěvek na péči (červená linka) Kč Smluvně (žlutá linka) Kč Celkem (fialová linka) Kč celkem úhrady klient Plán investic v DS : Zaregulování UT chodby. Nárazová dezinfekce TUV. Nátěry podlah strojovna VZT, strojovny výtahů, sklad pečiva. Nový gril. Výměny střešních oken postupně.

18 Pečovatelská služba SSS M. č. Praha 9 v roce Cílem pečovatelské služby Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je zajistit bezpečné a důstojné stáří seniorů a zachování standardní kvality života seniorům a zdravotně postiženým obyvatelům na území Městské části Praha 9. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 590 klientů. Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (dále DPS). V terénní službě zajišťuje péči vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovník) a 17 pracovníků v sociálních službách a na DPS 1 vedoucí koordinátor okrsku (sociální pracovník) a 2 pracovníci v sociálních službách. CENA PÉČE PODLE OKRSKŮ V ROCE Okrsek Cena péče (Kč) Okrsek Cena péče (Kč) Terén ,14 DPS ,81 DPS 16,80 % TERÉN 83,20 %

19 V roce byla poskytnuta péče 562 klientům v rozsahu hodin, vypráno 1941 kg prádla a bylo rozvezeno obědů klientům v terénu a v DPS. Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a o víkendech od 7 do v obou okrscích a na základě požadavků našich klientů. Příjmy podle úkonů mezi a Úkon Příjem (Kč) Donáška nebo dovážka oběda ,00 Praní prádla a žehlení ,00 Běžné úkony osobní hygieny ,02 Příprava a podání jídla ,05 Pomoc a podpora pri podávání jídla a pití ,32 Nákupy a nutné pochůzky ,35 Běžný úklid a údržba domácnosti ,44 Donáška nebo dovážka oběda DPS ,00 Práce spojené s udržováním domácnosti ,01 Donáška nebo dovážka oběda druhý z dvojice ,00 Donáška nebo dovážka oběda - druhý z dvojice (1 %) Práce spojené s udržováním domácnosti (2 %) Donáška nebo dovážka oběda DPS (5 %) Běžný úklid a údržba domácnosti (7 %) Nákupy a nutné pochůzky (12 %) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (1 %) Příprava a podání jídla (2 %) Běžné úkony osobní hygieny (6 %) Praní prádla a žehlení (8 %) Donáška nebo dovážka oběda (55 %)

20 Provedná péče v roce Měsíc Cena (Kč) 1/ ,80 2/ ,53 3/ ,79 4/ ,03 5/ ,37 6/ ,33 7/ ,02 8/ ,24 9/ ,88 10/ ,42 11/ ,26 12/ ,28 Celkem ,95 Kč / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/

21 V roce jsme intenzivně pokračovali v práci na tvorbě a zavádění standardů v sociálních službách se zaměřením na individuální plánování a byla dopracována vnitřní pravidla služby. I nadále jsme spolupracovali s lektorkou, která nám poskytuje podporu jako nezávislý odborník v metodické oblasti. Stávající služby byly rozšířeny o nabídku fakultativních úkonů: zapůjčování kompenzačních pomůcek, jež se setkalo s pozitivním ohlasem u klientů pečovatelské služby. Automobil Kangoo, který ne zcela vyhovoval svou velikostí, byl v letních měsících vyměněn za automobil větších rozměrů. Podařilo se také naplnit společný cíl, který měl napomoci lepší hygieně v oblasti rozvážení jídla. Byla zakoupena mycí linka k mytí jídlonosičů. Její zakoupení se setkalo s velkým ohlasem hlavně u pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují rozvoz obědů klientům do jejich domácností. Každé odpoledne v úterý, středu a čtvrtek mohou senioři z Klubu seniorů Hejnická využívat prostory Jídelny Hejnická k účasti na nejrůznějších kroužcích, kulturních akcích, cvičení, a třeba jen k popovídání nad dobrou kávou.

22 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou je nájemní bytový dům, ve kterém je k dispozici 110 samostatných bytů o velikosti cca 30m2 s pokojem s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním zázemím. 8 bytů z celkového počtu je určeno k bezbariérovému bydlení. Byty v DPS Praha 9 jsou určeny občanům trvale žijícím na území Hlavního města Prahy, kteří potřebují z důvodu vysokého věku nebo zdravotního omezení dopomoc při zajišťování péče o sebe a svou domácnost. Mimo svého bytu mohou obyvatelé užívat společné prostory domu, kterými jsou klubovna, knihovna s možností připojení na internet, jídelna a přilehlé zahrady. Žádost o přidělení nájemního bytu v DPS posuzuje Sociálně zdravotní komise Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 složená ze zaměstnanců organizace, a to koordinátora a vedoucího DPS, sociálních pracovníků a zdravotní setry a dále musí být žádost schválena Radou MČ Praha 9 V Domě s pečovatelskou službou se pravidelně schází v klubovně senioři na promítání starých amerických filmů, oper a činohry. Každý pátek zde senioři pořádají kavárničku a při šálku kávy či čaje diskutují nad aktuálním kulturním, politickým či společenským děním. Do pravidelných akcí patří neodmyslitelně i úterní cvičení nájemnic DPS na židlích a tréninky paměti. DPS úzce spolupracuje s přilehlým Domovem seniorů. Obyvatelé DPS mohou docházet i na kulturní akce, které probíhají v Domově seniorů. Na základě potřeb a požadavků nájemníků DPS využívali v prostorách ambulance v Domově pro seniory službu všeobecného lékaře a službu odborných lékařů (ortoped, psychiatr, ORL).

23 Investice v roce v DPS: malování a opravy spol. prostor Kč vrt studna parkoviště televize příjem nový multiplex rekonstrukce vrátnice dlažba a výmalba PVC a malba místnost pečovatelky protisněhové zábrany střecha požární sklo výměna dveře chodba 2 podlaží Ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, provedení oprav izolací objektu. Plány investic v DPS pro 2014: Provedení 2. části parkoviště v západní části objektu MČ PRAHA 9. Dokončení zabezpečení objektu - oplocení vč. branky západní část. Přístupový chodníček z parkoviště k objektu DPS. Podium trvalé, zastřešené. Rozšíření chodníku část B nebo rozšíření parkoviště zatravňovací dlaždice.

24 Srovnání úhrad za péči v minulých letech (všechny okrsky) Investice v souvislosti s PS : Kč regál kamerový systém informační systém janurová šatní skříňky PS pc PS myčka citroen jumpy (investice plán Kč) Plány v rámci poskytování pečovatelské služby Zajistit dostatečnou informovanost seniorů o prodloužené pracovní době, zaměřit se na kvalitu úkonů péče o osobu a zajistit širší spolupráci s organizacemi poskytujícími alternativní služby (dovoz obědů, úklid apod.). Připravit se na úzkou spolupráci s profesionálními pěstounskými rodinami. Dům s pečovatelskou službou účinně vybírat nedoplatky za nájemné, vyřešit některé koncepční nedostatky, podporovat veškeré neformální činnosti obyvatel.

25 Denní stacionář Hejnická (použitá zkratka DsH) DsH je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6.30 hod. do hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme nejen péči, ale i možnost odebírat stravu. Posláním DsH je pomoc klientům udržovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Průběh poskytování služby Klienti přicházejí do DsH zpravidla v ranních hodinách. Příchody klientů probíhají zhruba od 6:30 do 9:30 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení. Cílem kondičního cvičení je zlepšit a udržet fyzickou kondici klientů. Při cvičení klienti sedí na židlích z důvodů zhoršené hybnosti a koordinace pohybů, použitím židlí zajistíme lepší stabilitu při cvičení a efektivnější provedení cviků. Procvičování paměti je zaměřeno na posilování, udržování a rozvíjení kognitivních funkcí klientů. Délka trvání obou aktivit je 60 minut. V odpoledních hodinách se klienti mohou individuálně věnovat svým zájmům hraní deskových her, četbě knih, denního tisku, sledování televize a poslechu hudby. Mezi klienty se těší velké oblibě muzikoterapie. Muzikoterapeut zpívá s klienty písně, které si pamatují z mládí, učí je nové písně. Mezi stěžejní cíle muzikoterapie patří také procvičování paměti poslechem vážné hudby (klienti hádají jméno skladby či autora).

26 V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase. Klienti mohou v průběhu dne odebírat svačiny, obědy, ale i večeře. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, každý z klientů má k dispozici svého klíčového pracovníka, se kterým může své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje žadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní složku poskytované služby, řeší případné náměty, připomínky a stížnosti k poskytované službě. Kromě jiného v průběhu poskytování služby komunikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování služby a její vnitřní pravidla. Co se povedlo: V roce jsme i nadále intenzivně pracovali na větší informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytované službě. Podařilo se nám DsH plně dovybavit zařízením a vylepšit výzdobu interiérů. Zvýšil se celkový počet nových klientů, což se pozitivně odrazilo v příjmech. Na konci roku bylo provedeno dotazníkové šetření u klientů s platnou smlouvou. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že klienti jsou velmi spokojeni s prostředím a poskytovanými službami DsH. Byla navázána spolupráce s Českým červeným křížem v rámci zajišťování dopravy pro klienty.

27 Investice ve stacionáři : Kč skříň stacionář myčka postel vč. matrací stůl stacionář + židle sedačka stacionář + křeslo Plán pro rok 2014: Zajištění nabídky nových aktivit pro klienty (reminiscenční odpoledne, filmová odpoledne či posezení s rodinnými příslušníky.). Přehodnocování a vytváření nových pravidel pro poskytování služby a průběžné vzdělávání zaměstnanců. Zajišťování průběžné informovanosti veřejnosti o službách. Systémově upravit dopravu klientů do zařízení.

28 Klienti s platnou smlouvou podle věku Počet klientů let let let let let let let Roční cena péče v obodobí leden 2012 Rok Celkem (Kč) Úhrada za péči v jednotlivých letech

29

30 Dětské jesle Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Prahy 9. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří let (max. do dosažení 4 let věku). Maximální kapacita našeho zařízení je 50 dětí. O děti pečuje personál s dlouholetou praxí v oboru tři zdravotní sestry, tři pracovnice v sociálních službách, tři pomocnice, jeden kuchař společně s pomocnicí a vedoucí zdravotní sestra jeslí. Dětem nabízíme klidný a pravidelný režim a tematicky zaměřenou výchovnou činnost. Naše služby doplňuje Mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorách poskytuje hlídací službu a využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. Dále je v našich prostorách v provozu soukromá školka Kašpárek, která také využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. V loňském roce proběhl v jeslích den otevřených dveří, pro velký zájem o návštěvu zařízení byl prodloužen z jednoho na dva dny. V zahradě se konalo divadelní představení společné jak pro děti jeslí, školky Kašpárek, KMC Knoflík a příchozích návštěvníků. Pro školní rok bylo 3014 bylo do jeslí přihlášeno 106 uchazečů. Ve výběrovém řízení bylo přijato 32 uchazečů s trvalým pobytem M. č. Praha dětí pokračovalo v docházce z předchozího roku. Pro nedostatek volných míst jsme uchazeče z jiných městských částí uspokojit nemohli.

31 Přijímací řízení pro školní rok 2014 Uchazeč s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9 Uchazeč s trvalým pobytem MČ Praha 9 Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči

32 Co se povedlo V loňském roce proběhlo několik rekonstrukcí v objektu jeslí. Na 1. a 3. oddělení byla plně zrekonstruována koupelna pro děti a čajová kuchyně. Tyto rekonstrukce probíhaly z části za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb. Byla dovybavena přední část zahrady hracími prvky, která je nyní k dispozici KMC Knoflík a školce Kašpárek. Žaluzie do heren na všech třech odděleních. Výměna podlahových krytin PVC, koberce. Jesle se přetransformovaly z nestátního zdravotnického zařízení na zařízení poskytující služby dětem do 3 let.

33 Investice Českolipská : Kč Kč herní prvky zahrada rekonstrukce koupelny vč. krytů těles UT + 1 botník rekonstrukce kuchyňky kuchyňské linky chodník k novým hracím prvkům oprava oprava propadlého kanálu oprava rozvodů voda UT kolektory stavební úpravy oprava rozvodu UT kolektor výměna dveří a kování televize PVC a koberce žaluzie váha digitální Plány do budoucna: Stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Hledat cesty k uspokojení co největšího počtu žadatelů. Rozšířit spolupráci i s jinými službami v rámci Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 (např. Klub seniorů). Hledat nové možnosti a rozšíření oblastí pro vzdělávání personálu. Hledat cesty ke snižování nákladů, aniž by utrpěla kvalita poskytované služby.

34 Aktivizace seniorů kluby seniorů Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9 Středisko sociálních služeb MČ Praha 9 provozovalo během roku 2012 tři aktivní kluby seniorů: 1. Harrachovská na Proseku 2. Dům s pečovatelskou službou ve Vysočanech 3. Hejnická na Střížkově. Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou primárně určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízejí vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění. Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, je v této části Prahy výjimečné centralizovanou polohou objektu a zejména všestrannou nabídkou, která zahrnuje celou škálu aktivit vzdělávacích, pohybových, výtvarných, kulturních, volnočasových aj., a to na kvalitní odborné úrovni. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, trénink paměti (od 2014) vede certifikovaný trenér paměti I. stupně, historický klub vede doktorka historie, apod. Pravidelný program je dvakrát měsíčně doplněn speciálními, výjimečnými akcemi. Jedná se o besedy, přednášky, setkání, koncerty se zajímavými osobnostmi v určitém oboru (medicína, historie, umění, hudba, cestování ). S výjimkou výuky jazyků jsou nabízené aktivity poskytovány

35 zdarma. Centrum poskytuje zázemí samostatnému subjektu Klubu seniorů čítá cca 120 členů. Návštěvnost, počet seniorů denně se pohybuje od 20 do 80 klientů, dle programu, vliv na návštěvnost má i roční období. Průměrná týdenní návštěvnost čítá 250 klientů, měsíčně klientů a roční průměrný počet klientů. Co se povedlo: V roce byla dokončena rozsáhlá stavební, interiérová rekonstrukce, čímž vzniky moderní, čisté, důstojné a příjemné prostory pro klienty sanita, nábytek, podlahy, šatna a zázemí pro pracovníky nová kuchyňská linka. Díky nákupu 100 kusů židlí, byla navýšena kapacita společenského sálu na 100 míst k sezení. Došlo k personálním změnám, od října, je na základě výběrového řízení vedoucí Bc. Andrea Dunděrová. K , ukončila Dohodu o provedení práce Mgr. Kateřina Ehlenová vedení výtvarné dílny Šikovné ruce, jíž od 1. ledna 2014 převzala a vede Bc. Andrea Dunděrová.

36 Plány pro rok Hledat další dobrovolníky, rozšiřovat aktivity, zapojovat více komunitní systém tzn. propojovat s aktivitami seniorů mladé maminky a rodiny. 2. Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se jednak mohli senioři zúčastňovat všech aktivit, nebyli pouze pasivními příjemci, a jednak aby prožili především mnoho radosti a spokojenosti. 3. Využít zvýšenou kapacitu centra a nabídnout služby novým zájemcům z řad seniorů. Kroky, které podpoří nabídku pro další seniory: zvýšit povědomí o existenci centra mezi seniory Prahy 9, a to zejména na Proseku a ve Vysočanech realizovat registr klientů včetně členských kartiček zatraktivnit podobu inzerce v měsíčníku Devítka využití inzertních ploch v Informačních centrech Prahy 9, MČ Praha 9 Sokolovská ul., Poliklinika Prosek distribuce letáků na veřejná, frekventovaná místa Prahy 9 najít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha 9 Plánem na rok 2014, je využít kapacitu centra a získat nové klienty. Kroky, které mají ajít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha Užší spolupráce mezi jednotlivými úseky střediska sociálních služeb, rozšíření, a to jak využití speciálních akcí mezi klienty jednotlivých středisek, tak vzájemná spolupráce pracovníků. Pokračování ve spolupráci s jesličkami v rámci programu mezigeneračního prolnutí seniorů a dětí. Investice v klubu seniorů Harrachovská: Kč kuchyňská linka skříně stolů židlí dveře, kování zářivky 10 ks náhrada šatna věšáky a lavice regál oprava rozvod vody výměníková stanice informační systém chladnička 3 444

37 Kuchyně Středisko sociálních služeb v současné době provozuje tři kuchyně. V domově seniorů, dětských jeslích a kuchyni v domově seniorů v Hejnické ulici na Střížkově. V dětských jeslích se jedná o kuchyni, která uspokojuje specifické požadavky dětí docházejících do jesliček. Jedná se o malou a specifickou kuchyni. Jídelny provozujeme dvě, jednu v DPS a jednu v Hejnické ulici na Střížkově. V roce nebyla řešena žádná zásadní stížnost na kvalitu a množství pokrmu. Všechny kontroly hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Dále proběhl audit a školení zaměstnanců kuchyní. Byla aktualizována pravidla HACCP. Nadále vycházíme maximálně vstříc požadavkům strávníků při výdeji stravy. V kuchyni Domova seniorů připravujeme stravu pro klienty Domova seniorů, nájemníky Domu s pečovatelskou službou, a také pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS. Vaříme i pro zaměstnance organizace a o víkendech a svátcích pro klienty pečovatelské služby. Cílem kuchyně DS pro rok, bylo zavést výběr ze dvou jídel pro další zkvalitnění naší služby. Tento cíl se nám podařilo uskutečnit. Klienti podle předpokladů, možnost výběru ze dvou jídel vřele uvítali. Také jsme zavedli narozeninové zákusky, které předáváme našim klientům při kulatinách. I tento rok jsme pořádali pravidelná setkání s klienty (kulatý stůl), kde se řeší připomínky, prosby, ale i pochvaly našich klientů týkající se převážně stravy. Setkání probíhá s ředitelkou zařízení, vedoucím stravování a sociální pracovnicí. Na kulatém stole se mimo jiné ptáme našich klientů, co by si přáli zařadit do jídelního lístku a čím jej zpestřit. Tento individuální přístup k prosbám našich klientů se nám velice osvědčil a zefektivňuje naši snahu o spokojenost našich klientů a zároveň dává klientům prostor vyjádřit zodpovědným lidem svůj názor. Jednou ročně pořádáme setkání s klienty DPS, kterého se účastní všichni vedoucí pracovníci DS a DPS.

38 V rámci tohoto setkání se vždy vedoucí kuchyně dotazuje na připomínky a náměty v rámci kuchyně a jídelníčku. Také jsme zavedli do jídelen knihy přání a stížností, aby měli naši strávníci možnost vyjádřit své prosby, pochvaly či připomínky týkající se nejen stravy okamžitě. Tento rok se nám podařilo získat nového vedoucího kuchaře, který díky své profesionalitě a dobré praxi v lázeňském zařízení velice přispívá ke stále vzrůstající kvalitě podávané stravy. Velikým přínosem pro zkvalitňování našich služeb bylo také přijetí nové nutriční terapeutky, která je kapacitou ve svém oboru. Projevila obrovské pracovní nasazení, především individuálním přístupem k prosbám a potřebám našich klientů. Velkým posunem bylo přizpůsobení stravy klientům upoutaným na lůžko, tak, aby strava zcela vyhovovala jejich potřebám. Nutriční terapeutka také úzce spolupracuje s vedoucími všech tří kuchyní, kde provádí kontroly dodržování technologických postupů a nutriční vyváženosti stravy, podílí se na sestavování jídelních lístků.

39 V kuchyni Hejnická se v současné době vaří pro klienty Pečovatelské služby, denního stacionáře, klienty domova seniorů ČČK, zaměstnance DsH a klienty docházející do jídelny Hejnická. Cílem kuchyně DsH bylo v roce zvyšování kvality připravovaných pokrmů s vyloučením instantních surovin a polotovarů. Zdárné dosažení tohoto cíle se projevilo na zvýšeném počtu strávníků. Pro strávníky poskytujeme 6 druhů diet (D3, 2, 9, 9/2, 4 a 9/4). Do jídelníčků jsme zařadili nová jídla dle přání strávníků a také s ohledem na nové trendy zdravého stravování. Kuchyně DS zajistila všechny plánované akce pro klienty, jako je grilování (pro nepřízeň počasí sporadické), velikonoční a mikulášské balíčky, letní slavnosti seniorů, babí léto atd.. Ve sváteční dny byly zajištěny tradiční pokrmy české kuchyně, a to i pro nájemníky DPS. V roce se počet pokrmů připravovaných kuchyní DS zvýšil oproti roku 2012 o 2,08 %. Počet pokrmů připravovaných kuchyní DsH se v roce zvýšil oproti roku 2012 o 9,62 %. Důvodem bylo navýšení počtu klientů DS, PS a celkovou spokojeností se stravou. V roce byly na DS i DsH schváleny investice na nové kuchyňské vybavení. Jednalo se o myčku nádobí a výstavbu mrazicího boxu. Investice kuchyně Hejnická Kč stavební příprava pro mrazák + elektro ,00 mrazící box s předchladírnou (inv. plán Kč) ,19 váha můstková 7 103,00 sítě do oken 3 906,00 řeznický špalek ,00

40 Plán na rok 2014 kuchyně DS Proškolení zaměstnanců kuchyně DS (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Modernizace kuchyňského vybavení (tlaková pánev). Přechod ze stávajícího softwaru na nový. Nová grafická úprava jídelních lístků (barevné rozlišení nutričně vyvážené stravy). Možnost výběru ze dvou jídel i pro D2 a 9/2. Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Plán na rok 2014 kuchyně DSH Proškolení zaměstnanců kuchyně DSH (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Zkvalitňování poskytovaných služeb.

41 Informace o hospodaření organizace Uskutečněné investice: regály archiv: Kč I. ÚVOD V roce jsme čerpali státní dotaci z MPSV na částečné financování platů pracovníků v přímé péči v Denním stacionáři, pečovatelskou službu a DS, čímž jsme kompenzovali nižší schválený rozpočet od zřizovatele. MČ nám schválila grant na zkvalitnění činnosti v klubech seniorů a koncem I. pololetí nám byl přidělen grant z MHMP neinvestiční příspěvek z programu V. na posílení platů pracovníků v sociálních službách v pečovatelské službě. Koncem roku byla provedena pracovníky MHMP kontrola projektu - vzdělávání pracovníků z ESF bez závad. Koncem ledna roku 2014 bude projekt ukončen. Na rok nám byly schváleny MČ Praha 9 investiční prostředky na nákup investic ve výši Kč. Charakteristika organizace rok V současné době SSS MČ Praha 9 tvoří již velký jednotný funkční, organizační a hospodářský celek složený z jednotlivých středisek s právní subjektivitou pod vedením organizace. Vedení a řízení činností ekonomických, provozně-technických a personálních je společné pro všechny níže uvedená střediska organizace (Domov seniorů, pečovatelskou službu, jesle Českolipská, kluby pro seniory, kluby mládeže a denní stacionář Hejnická).

42 II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Finanční situace a) Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS Městské části Praha Příspěvek MČ Vlastní činnost Dotace z MPSV Projekt EU Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 98,1 % vůči upravenému rozpočtu. Celkové výnosy za rok byly ve výši 100,4. Celková úspora za rok z hlavní činnosti činí Kč vzhledem k úsporným opatřením a hlavně k vyšším tržbám z DS (příspěvek na péči, navýšení stravného), vyšším tržbám z navýšení ceny stravného PS a ročnímu zúčtování energií.

43 b) Doplňková činnost organizace Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 99,6 %. Celkové výnosy za rok jsou ve výši 106,8 %. Hlavně vzhledem k ostatním tržbám (opravy minulých let). Hospodářský výsledek za rok je ve výši Kč. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vč. vyšších náhrad za PN a mzdových prostředků na platy na projekt vzdělávání zaměstnanců z prostředků ESF. Čerpání OON za rok bylo ve výši 86,5 % vzhledem k nižší částce vyplacené za opravy a údržbu. V roce bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči schválenému limitu ve výši 95,2 % vzhledem k odchodu několika zaměstnanců, k zajišťování zástupů za MD, k dočasnému zkrácení pracovních úvazků, k postupnému nabírání zaměstnanců pro středisko v Hejnické i vzhledem k úsporným opatřením organizace. b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu. Čerpání OON v roce bylo ve výši 97,9 % vůči upravenému rozpočtu vzhledemk nižšímu počtu potřebných činností v rámci doplňkové činnosti. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v roce bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu, který činil 2 pracovníky.

44 Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 100 %. Z IF bylo vyčerpáno Kč na vratku za nevyčerpanou investiční dotaci z roku 2012, na elektroinstalaci k zařízení kuchyně a nákup mrazícího boxu, automobilu Citroen Jumpy a přihlášení, na samozavírání a samootvírání dveří v DS, myčka pro pečovatelskou službu, výměna serveru v DS a štítkovač prádla hlavně pro DS. Z této částky byl vyčerpán příspěvek na investice z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč, zůstatek k vyúčtování činí 740 Kč. Z RF bylo čerpání celkem ve výši Kč (na inzerci dar, na výlety obyvatel DPS a z dalších klubů seniorů a na čerpání dotace z ESF na projekt vzdělávání zaměstnanců). Z FO bylo čerpání ve výši Kč na pololetní mimořádné odměny. III. ZÁVĚR V hlavní činnosti provozujeme DS, jesle v Českolipské, PS, Denní stacionář Hejnická, kluby seniorů a spravujeme klub pro mládež Harfica. V doplňkové činnosti provádíme realitní činnost pronájem bytových a nebytových prostor v DS ve stacionáři, ubytovně v Harrachovské, společnosti Duha v Českolipské, firmě Rekonix a kadeřnici v DPS Novovysočanská, ČK v Harrachovské a Hejnické DS, mateřskému centru Knoflík a sdružení Kašpárek v Českolipské, která poskytují hlídací službu dětem. Dále provozujeme i stravovací činnost obědy pro cizí strávníky z vývařovny v DS, Hejnická i Českolipská.

45 Během roku jsme obdrželi sponzorské neúčelové dary na činnost SSS MČ Praha 9 celkem ve výši Kč a účelové dary granty MČ ve výši Kč na výlety pro kluby seniorů, z toho nevyčerpanou částku ve výši Kč vracíme MČ. V rámci schváleného projektu na vzdělávání zaměstnanců z EFÚ převádíme nevyčerpanou dotaci ve výši Kč k použití v lednu roku 2014, kdy projekt končí. Z investičního příspěvku ve výši Kč od MČ jsme zakoupili dodávkový automobil Citroen Jumpy na rozvoz obědů pro pečovatelskou službu, mrazící box pro vývařovnu v Hejnické, dále bylo dokoupeno a zabudováno samootvírání dveří do jednotlivých pater v Domově seniorů vzhledem k zajištění lepšího samostatného pohybu pro klienty DS, ale i pro manipulaci zaměstnanců s vozíky a dalším potřebným zařízením a hlavně myčku pro vývařovnu v Hejnické. Nedočerpaná částka ve výši 740 Kč bude vrácena MČ. V roce se ekonomickými kroky podařilo zvýšit tržby v DS, DsH i PS. Tržby se zvýšily také v položce příspěvky na péči od klientů DS vzhledem k nástupu stále většího počtu nesoběstačných osob. Tento krok včetně schválené požadované státní dotace přispěl ke snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2014 a i k dalšímu možnému snížení v následujícím roce, avšak v součinnosti se schválením plánované státní dotace z MPSV. Tržby za sociální služby: PS DS Jesle DSH DPS Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Rozdíl / ,90 % 97,08 % 122,16 % 110,06 % 102,18 % Tržby Kč Kč Kč Kč 2191 Kč Tržby Kč Kč Kč Kč 2911 Kč rozdíl T / ,60 % 110,74 % 121,31 % 180,50 %

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 je názvem projektu, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34309) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena a potrvá do , kdy bude projekt ukončen. Cílem projektu je zahájit a nastavit vzdělávání zaměstnanců pracovníků v sociálních službách, kteří mají nejvýše ukončené střední vzdělání s výučním listem, nebo jsou ohroženi na trhu práce z důvodu věku. Díky projektu zvyšujeme cenu zaměstnanců na trhu práce, ale zároveň se snažíme nastavit systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Díky finanční podpoře nám bylo umožněno technicky vybavit učebnu v jednom z objektů Střediska sociálních služeb, zajistit lektory, ale i poskytnout občerstvení zaměstnancům, kteří se školení účastní. Kurzy se snažíme plánovat tak, aby je co nejvíce zaměstnanců mohlo absolvovat ve své pracovní době. Po ukončeném setkání si účastníci ověřují nabyté znalosti krátkým testem, který shrnuje okruhy z probíraného tématu. V současné době naši zaměstnanci absolvují tzv. základní kurzy jež obsahují témata, která souvisí s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách v přímé ošetřovatelské péči. Po ukončení základních kurzů všichni zaměstnanci absolvovali setkání s koordinátory projektu a na základě nabídky se rozřadili do tzv. specializačních kurzů. Absolvovali kurz Bazální stimulace, práce na PC nebo kurz Paliativní péče, všechny specializační kurzy byly hodnoceny zaměstnanci výborně a přinesli naší organizaci specializované a vzdělané pracovníky. Ze základních kurzů byly vytvořeny prezentace, které jsou volně ke stažení na webových stránkách organizace kde je zároveň možné získat bližší informace o probíhajícím projektu.

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvod Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 je příspěvkovou organizací, která má poslání poskytovat sociální služby a služby veřejnosti.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Denní stacionář Hejnická Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov PROVOZNÍ ŘÁD Denního stacionáře HEJNICKÁ (v textu dále jen Stacionář) Směrnice č. 3/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2009 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY Centrum sociálních služeb města Letovice, p. o. (dále CSSML) J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice Tel.: 516 481 200 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY 1 Poslání a cíle domova pro seniory

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká

Více

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba 1.) Základní údaje Zřizovatel a poskytovatel: Město Černošice Statutární zástupce : starosta města Černošice Mgr. Filip Kořínek Sídlo:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více