Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok

2

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena, že Vás naše, již 4. výroční zpráva zaujala a doufám, že Vás další řádky i trochu potěší. Přesto, že dnes je módní říkat, že se máme špatně a vyjmenovávat negativní společenské jevy, musím oponovat. Naše zařízení vzkvétá a pomalu se stává moderní firmou, která si vede v rámci možností dobře po ekonomické i po odborné stránce. Denní stacionář je jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených stacionářů, bez bariér a s výborným personálním zajištěním. Pečovatelská služba poskytuje 7 dní v týdnu své služby, je vybavena nejmodernějším zařízením včetně automobilů, jesle se staly vyhlášené svým přístupem a vynikající péčí a opět se i vybavením přibližujeme těm nejlepším. To co se nám povedlo nejlépe, je rekonstrukce v klubovně pro seniory Kulturní centrum Harrachovská. Rekonstrukce byla dotažena do detailů, včetně kuchyňky, šaten, kanceláře apod., takže senioři se v Praze 9 scházejí na třech krásných, pohodlných místech, kde mají výborné podmínky ke společenským setkáním, práci a zábavě. Zlepšení podmínek pro práci jsme si těžce vydobyli, díky organizačním změnám, navýšením kapacit všech služeb a díky vizi, že postupně budeme muset převzít větší podíl financování naší činnosti. Za úspěchy je denní mravenčí práce všech našich zaměstnanců, kteří musí často překonávat velmi náročné úkoly a někdy pracovat s nejvyšším vypětím sil. Bez jejich práce, by se nic nepodařilo a nikam bychom nedošli. Je důležité, že máme společné vize a představy, jak by výborná práce měla vypadat a za těmito cíli se pracně dereme. Občasné uklouznutí zpět je nutné, abychom neusnuli na vavřínech. A cílem celé té práce je, aby nakonec naši klienti, zákazníci, nájemníci a další uživatelé našich služeb byli spokojení a dostalo se jim právě té pozornosti, kterou potřebují. Mgr. Michaela Žáčková

4 Kdo jsme Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 (dále jen Středisko) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 9. Poslání a cíle Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Posláním Střediska je zabezpečovat sociální a zdravotní služby pro občany městské části Praha 9 a podílet se na tvorbě systému těchto služeb v Městské části Praha 9. Cílem Střediska je poskytovat kvalitní služby v takovém rozsahu, aby senioři, zdravotně postižení obyvatelé, děti a další uživatelé sociálních služeb žijící v Městské části Praha 9 byli ve svých potřebách uspokojeni a zaměření služeb koncipovat tak, aby nabídka odpovídala poptávce.

5 Středisko sociálních služeb se dělí na jednotlivá střediska a úseky: Domov seniorů (registrovaná sociální služba) Pečovatelská služba (registrovaná sociální služba). Denní stacionář Hejnická (registrovaná sociální služba). Dětské jesle. Dům s pečovatelskou službou (nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany). Aktivizace seniorů (kluby seniorů). Provozní oddělení Popis úseku služby : Zajišťování oprav, revizí a chodu všech objektů SSS DS Domov seniorů DPS Dům s pečovatelskou službou Harrachovská klub seniorů, harfka Českolipská dětské jesle Hejnická pečovatelská služba (PS) a denní stacionář (DsH)

6 Co se chystá: Investice 2014: DS tlaková trouba Kč DS pračka (na16 kg prádla) prádelna Kč Dětské jesle Plynový kotel na vaření Kč Izolace objektu DPS MČ Praha 9 (1 mil.) Kč DS vybudování oprava chodníků a jezírka zahrada Kč Harrachovská Harfika výměna oken Kč Zateplení fasády Českolipská Zateplení fasády Harrachovská

7 Plán 2014 Hejnická : Dokončení dílny v garáži vnitřní prostory Osvětlení suterény pohybová čidla. Domácí telefony přemístění do přípravy zeleniny Regály pro PS Zabezpeční odtahu na střeše proti ptákům sítě Úprava zahrady na terase Doplnění kamerového systému Harrachovská : Zbudování kompostu Provedení oprav osvětlení venkovní část na pohybová čidla Českolipská : Opravy oplocení Výměna vrat Rekonstrukce koupelny a kuchyňky 2. odd. Rozšíření parkoviště

8 Domov seniorů Zařízení je od začátku koncipováno s vizí nabídnout klientům takové podmínky pro život, které by se co nejméně lišily od jejich domácího prostředí. Prioritou je vytváření důstojného bydlení s důrazem na ochranu soukromí každého klienta. Budova Domova je koncipována jako bezbariérová, na chodbách jsou samootevírací dveře a na chodbách a pokojích klientů instalována madla. V Domově je celkem 67 jednopokojových bytů, z toho 63 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, dále 6 dvoupokojových bytů, z nichž 5 je dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Všechny pokoje mají předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnu a WC. Součástí vybavení je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. K dispozici je obyvatelům knihovna, tělocvična, počítačová místnost s připojením na internet zdarma, dílnička ručních prací, kaple a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální služby z předešlých let se i v tomto roce pracovalo na jejich úpravě a dotváření. Všichni pracovníci Domova se po celý rok vzdělávali v kurzech zaměřených na práci se seniory a zvyšovali si tak kvalifikaci pro výkon své profese. V uplynulém roce se podařilo vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupeny elektrické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky. V rámci zachování maximální možné míry soukromí a intimity klientů na dvoulůžkových pokojích jsme nakoupili a započali instalaci stropních lišt na zástěny.

9

10 Sociální péče Péči (ve smyslu pomoci při zajištění péče o vlastní osobu a hygienu) poskytují pracovníci přímé obslužné péče, kteří splňují zákonem předepsanou kvalifikaci. Tito pracovníci poskytují podporu, péči a pomoc při všech úkonech péče o vlastní osobu, jako např. pomoc a podporu při zajištění hygieny, stravy, doprovody klientů, zajištění nákupů aj. Tuto péči zajišťuje 14 pracovníků. Tito plní zároveň funkci klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty s cílem zajistit kvalitní a především individuálně poskytovanou péči. Dále sociální službu v Domově zajišťují sociální pracovnice na dva a půl pracovního úvazku, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s žadateli o sociální službu, procesu přijímání nových klientů až po ukončování smluv. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti a podílejí se na průběhu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Sociální pracovnice se také starají o volný čas klientů, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, klienty, dobrovolníky a externisty. Jedná se o aktivizační programy, které se konají pravidelně každý týden: dílna ručních prací, tréninky paměti, zpěv s kytarou nebo programy s menší frekvencí jako jsou kroužek karet, přednášky, promítání aj. Spolupracujeme také se studenty Anglického gymnázia z Prahy 9, kteří přicházeli za klienty, povídali si s nimi a vytvářeli společně různé výrobky v naší dílničce. Do Domova docházeli také dva dobrovolníci se svými speciálně vycvičenými psy na canisterapii.

11 Dále pravidelně zajišťujeme taneční, divadelní a hudební vystoupení organizací nebo souborů z mateřských škol, uměleckých škol, gymnázií aj. V uplynulém roce nám zazpívali nebo zatančili např. pěvecký sbor Gabriel, ženský pěvecký sbor Života 90, vystoupil hudební umělec pan Horváth, taneční seskupení seniorek Života 90, děti z MŠ U Vysočanského pivovaru, pěvecký sbor Špitálníček, proběhl tradiční Silvestr se Žižkovankou aj. V průběhu roku také organizujeme pro naše klienty výlety- v tomto roce jsme se s klienty vypravili např. do botanické zahrady v Ostré nad Labem, na výstavu slánek do Slaného, ve vánočním čase jsme se s klienty vypravili také na vánoční projížďku Prahou. Stejně jako v uplynulých třech letech jsme již tradičně pořádali s Uměleckou agenturou Petra Soviče letní slavnosti pro seniory, a to hned dvakrát. Poprvé se v květnu konaly pro nepřízeň počasí v budově Domu s pečovatelskou službou. Vystoupil zde pan Josef Zíma s kapelou Žižkovanka a shledali se s velkým úspěchem. Druhé slavnosti seniorů s názvem Babí léto na Novovysočanské proběhly 5. září, tentokráte v areálu zahrady Domu s pečovatelskou službou. Opět vystoupil pan Josef Zíma, Žižkovanka, Jiří Štědroň, Yvetta Simonová, taneční skupina seniorek Meduňky a další. Proběhl také turnaj v petanque, kde se proti sobě utkali senioři z našeho Domova seniorů, Domova seniorů Háje, Domu s pečovatelskou službou a klubu seniorů MČ Prahy 9.

12 Zdravotně ošetřovatelská a rehabilitační péče V domově seniorů je poskytována ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře a v tomto případě je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vykazujeme zdravotní výkony pojišťovnám, se kterými máme uzavřeny smlouvy (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská oborová zdravotní pojišťovna). O zajištění lékařské a ošetřovatelské péče může požádat klient i rodinný příslušník kdykoli, pokud se klient necítí dobře nebo se zhorší jeho zdravotní stav. Respektujeme právo klientů na výběr vlastního lékaře, právo rozhodnout se o způsobu a průběhu léčby a dodržování léčebného režimu klientem. Lékařská péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů. Ordinují zde 2 praktičtí lékaři 2 týdně. Do domova seniorů dochází psychiatr 2 měsíčně, ortoped 1 měsíčně, 1 za 3 měsíce zde ordinuje lékařka z ORL. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je mu jeho volba umožněna. V případě náhlých zdravotních komplikací klientům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. V roce jsme navázali spolupráci s novou nutriční terapeutkou. U imobilních klientů jsme provedli nutriční screening, jehož výsledkem je nutričně vyvážená a esteticky upravená strava. Nutriční terapeutka

13 dochází do domova seniorů na pravidelné konzultace, podílí se na sestavování jídelních lístků a provádí namátkové kontroly podávaných jídel. Rehabilitace je zajišťována 2 rehabilitačními pracovníky, probíhá aktivním nebo pasivním cvičením, skupinově nebo individuálně v bytech klientů. Veškerá rehabilitační péče probíhá denně, ve spolupráci s personálem přímé obslužné péče, ošetřujícím praktickým lékařem a ortopedem. Z celkového počtu klientů DS využívá rehabilitaci 60 z nich. V rámci rehabilitační péče poskytujeme poradenskou a edukační činnost, kterou jsme v letošním roce rozšířili i pro klienty terénní pečovatelské služby. Při zapůjčení kompenzačních pomůcek zároveň klientům poradíme, jak s nimi zacházet, nebo zda mají nárok na příspěvek při jejich pořízení. V domově seniorů mají klienti k dispozici tělocvičnu,která je přístupná celý den, v kteroukoliv hodinu. Tělocvična je vybavena náčiním, rotopedy, masážním křeslem. Probíhají zde také stabilizační a senzomotorická cvičení pro lepší stabilitu a koordinaci těla. Pod dohledem pracovníků rehabilitace mohou klienti trénovat kondiční chůzi na běžícím páse, jízdu na rotopedu, nácvik chůze s kompenzační pomůckou i v terénu. V domově seniorů probíhá 1 týdně skupinově kondiční cvičení a dechová gymnastika, účastní se ho pravidelně klientů. Cvičení trvá 30minutvsedě, takže se mohou účastnit také imobilní klienti, kteří pro svůj pohyb využívají invalidní vozík. Skupinovou ergoterapii mohou klienti navštěvovat 1 týdně, probíhá v dílničce domova seniorů, účastní se jí 5 klientů. Dále poskytujeme individuální ergoterapii, kterou provádíme u 5-8 klientů v jejich bytech. Také v tomto roce jsme zakoupili kompenzační, polohovací a antidekubitní pomůcky. Díky sponzorskému daru jsme do tělocvičny pořídili nové rotopedy.

14 Co se v DS podařilo: Rozšířit informační systém pro klienty - byla vytvořena nástěnka s fotkami, jmény a pracovní pozicí všech pracovníků sociálně-zdravotního úseku + všichni pracovníci na směně nosí cedulku se svým jménem a pracovním zařazením Povedlo se navýšit kapacitu Domova - byl navýšen počet dvoulůžkových pokojů z větších jednolůžkových ze 2 na 4 a tím uspokojit větší počet žadatelů o službu. Vybavit nově jídelnu pro zaměstnance, ze které se tímto stal příjemný prostor přístupný také klientům Domova jako kavárnička a místo setkávání s rodinami. Vybavit Domov novým moderním zařízením a pomůckami. Byly zakoupenyelektronické polohovací postele včetně matrací, antidekubitní matrace, moderní noční stolky, polohovací pojízdná křesla, zažehlovací lis na označování prádla, rehabilitační pomůcky.

15 K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis PP (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 26 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem: K datu Příspěvek na péči Počet klientů Předpis (Kč) Celkem (Kč) Bez příspěvku 13 Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost) Celkem:

16 Investice v DS : Kč oprava vstupního schodiště oprava VZT suterén (trojcestný ventil a rozvody) oprava kotelna parapety venkovní opravy a doplnění pastování podlah nouzové osvětlení výměna židle do bytů stoly a židle malá jídelna, vč. opravy a výmalby garážová vrata rampa koupelny byty rekonstrukce (511, 515 a 709) nový multiplex TV doplnění přívěsný vozík (pro všechna střediska) štítkovač server výměna (pro všechna střediska) automatický dveřní systém (inv. plán Kč) oprava a rozšíření systému Vigantice regál sestava (sklad zdrav. potřeb) žaluzie do bytů klientů 6. patro nářezový stroj kuchyň (více středisek) oprava kamerového systému poloh. lůžkavč. matrací, noční stolky, vozíky polohovací křesla pánev sklopná (investice plán Kč) 0 Plán pro rok 2014: Pokračovat s vybavováním DS tzv. reminiscenčními koutky Zavést odhlašování jednotlivých jídel - dopolední a odpolední svačiny Rozšířit výběr ze dvou jídel Pokračovat v navyšování kapacity do stanovené maximální kapacity 87 lůžek

17 VÝVOJ ÚHRAD V DOMOVĚ SENIORŮ Rok Úhrady klientů (modrá linka) Kč Příspěvek na péči (červená linka) Kč Smluvně (žlutá linka) Kč Celkem (fialová linka) Kč celkem úhrady klient Plán investic v DS : Zaregulování UT chodby. Nárazová dezinfekce TUV. Nátěry podlah strojovna VZT, strojovny výtahů, sklad pečiva. Nový gril. Výměny střešních oken postupně.

18 Pečovatelská služba SSS M. č. Praha 9 v roce Cílem pečovatelské služby Střediska sociálních služeb městské části Praha 9 je zajistit bezpečné a důstojné stáří seniorů a zachování standardní kvality života seniorům a zdravotně postiženým obyvatelům na území Městské části Praha 9. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 590 klientů. Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (dále DPS). V terénní službě zajišťuje péči vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovník) a 17 pracovníků v sociálních službách a na DPS 1 vedoucí koordinátor okrsku (sociální pracovník) a 2 pracovníci v sociálních službách. CENA PÉČE PODLE OKRSKŮ V ROCE Okrsek Cena péče (Kč) Okrsek Cena péče (Kč) Terén ,14 DPS ,81 DPS 16,80 % TERÉN 83,20 %

19 V roce byla poskytnuta péče 562 klientům v rozsahu hodin, vypráno 1941 kg prádla a bylo rozvezeno obědů klientům v terénu a v DPS. Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a o víkendech od 7 do v obou okrscích a na základě požadavků našich klientů. Příjmy podle úkonů mezi a Úkon Příjem (Kč) Donáška nebo dovážka oběda ,00 Praní prádla a žehlení ,00 Běžné úkony osobní hygieny ,02 Příprava a podání jídla ,05 Pomoc a podpora pri podávání jídla a pití ,32 Nákupy a nutné pochůzky ,35 Běžný úklid a údržba domácnosti ,44 Donáška nebo dovážka oběda DPS ,00 Práce spojené s udržováním domácnosti ,01 Donáška nebo dovážka oběda druhý z dvojice ,00 Donáška nebo dovážka oběda - druhý z dvojice (1 %) Práce spojené s udržováním domácnosti (2 %) Donáška nebo dovážka oběda DPS (5 %) Běžný úklid a údržba domácnosti (7 %) Nákupy a nutné pochůzky (12 %) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (1 %) Příprava a podání jídla (2 %) Běžné úkony osobní hygieny (6 %) Praní prádla a žehlení (8 %) Donáška nebo dovážka oběda (55 %)

20 Provedná péče v roce Měsíc Cena (Kč) 1/ ,80 2/ ,53 3/ ,79 4/ ,03 5/ ,37 6/ ,33 7/ ,02 8/ ,24 9/ ,88 10/ ,42 11/ ,26 12/ ,28 Celkem ,95 Kč / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/

21 V roce jsme intenzivně pokračovali v práci na tvorbě a zavádění standardů v sociálních službách se zaměřením na individuální plánování a byla dopracována vnitřní pravidla služby. I nadále jsme spolupracovali s lektorkou, která nám poskytuje podporu jako nezávislý odborník v metodické oblasti. Stávající služby byly rozšířeny o nabídku fakultativních úkonů: zapůjčování kompenzačních pomůcek, jež se setkalo s pozitivním ohlasem u klientů pečovatelské služby. Automobil Kangoo, který ne zcela vyhovoval svou velikostí, byl v letních měsících vyměněn za automobil větších rozměrů. Podařilo se také naplnit společný cíl, který měl napomoci lepší hygieně v oblasti rozvážení jídla. Byla zakoupena mycí linka k mytí jídlonosičů. Její zakoupení se setkalo s velkým ohlasem hlavně u pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují rozvoz obědů klientům do jejich domácností. Každé odpoledne v úterý, středu a čtvrtek mohou senioři z Klubu seniorů Hejnická využívat prostory Jídelny Hejnická k účasti na nejrůznějších kroužcích, kulturních akcích, cvičení, a třeba jen k popovídání nad dobrou kávou.

22 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou je nájemní bytový dům, ve kterém je k dispozici 110 samostatných bytů o velikosti cca 30m2 s pokojem s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním zázemím. 8 bytů z celkového počtu je určeno k bezbariérovému bydlení. Byty v DPS Praha 9 jsou určeny občanům trvale žijícím na území Hlavního města Prahy, kteří potřebují z důvodu vysokého věku nebo zdravotního omezení dopomoc při zajišťování péče o sebe a svou domácnost. Mimo svého bytu mohou obyvatelé užívat společné prostory domu, kterými jsou klubovna, knihovna s možností připojení na internet, jídelna a přilehlé zahrady. Žádost o přidělení nájemního bytu v DPS posuzuje Sociálně zdravotní komise Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 složená ze zaměstnanců organizace, a to koordinátora a vedoucího DPS, sociálních pracovníků a zdravotní setry a dále musí být žádost schválena Radou MČ Praha 9 V Domě s pečovatelskou službou se pravidelně schází v klubovně senioři na promítání starých amerických filmů, oper a činohry. Každý pátek zde senioři pořádají kavárničku a při šálku kávy či čaje diskutují nad aktuálním kulturním, politickým či společenským děním. Do pravidelných akcí patří neodmyslitelně i úterní cvičení nájemnic DPS na židlích a tréninky paměti. DPS úzce spolupracuje s přilehlým Domovem seniorů. Obyvatelé DPS mohou docházet i na kulturní akce, které probíhají v Domově seniorů. Na základě potřeb a požadavků nájemníků DPS využívali v prostorách ambulance v Domově pro seniory službu všeobecného lékaře a službu odborných lékařů (ortoped, psychiatr, ORL).

23 Investice v roce v DPS: malování a opravy spol. prostor Kč vrt studna parkoviště televize příjem nový multiplex rekonstrukce vrátnice dlažba a výmalba PVC a malba místnost pečovatelky protisněhové zábrany střecha požární sklo výměna dveře chodba 2 podlaží Ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, provedení oprav izolací objektu. Plány investic v DPS pro 2014: Provedení 2. části parkoviště v západní části objektu MČ PRAHA 9. Dokončení zabezpečení objektu - oplocení vč. branky západní část. Přístupový chodníček z parkoviště k objektu DPS. Podium trvalé, zastřešené. Rozšíření chodníku část B nebo rozšíření parkoviště zatravňovací dlaždice.

24 Srovnání úhrad za péči v minulých letech (všechny okrsky) Investice v souvislosti s PS : Kč regál kamerový systém informační systém janurová šatní skříňky PS pc PS myčka citroen jumpy (investice plán Kč) Plány v rámci poskytování pečovatelské služby Zajistit dostatečnou informovanost seniorů o prodloužené pracovní době, zaměřit se na kvalitu úkonů péče o osobu a zajistit širší spolupráci s organizacemi poskytujícími alternativní služby (dovoz obědů, úklid apod.). Připravit se na úzkou spolupráci s profesionálními pěstounskými rodinami. Dům s pečovatelskou službou účinně vybírat nedoplatky za nájemné, vyřešit některé koncepční nedostatky, podporovat veškeré neformální činnosti obyvatel.

25 Denní stacionář Hejnická (použitá zkratka DsH) DsH je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6.30 hod. do hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme nejen péči, ale i možnost odebírat stravu. Posláním DsH je pomoc klientům udržovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Průběh poskytování služby Klienti přicházejí do DsH zpravidla v ranních hodinách. Příchody klientů probíhají zhruba od 6:30 do 9:30 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení. Cílem kondičního cvičení je zlepšit a udržet fyzickou kondici klientů. Při cvičení klienti sedí na židlích z důvodů zhoršené hybnosti a koordinace pohybů, použitím židlí zajistíme lepší stabilitu při cvičení a efektivnější provedení cviků. Procvičování paměti je zaměřeno na posilování, udržování a rozvíjení kognitivních funkcí klientů. Délka trvání obou aktivit je 60 minut. V odpoledních hodinách se klienti mohou individuálně věnovat svým zájmům hraní deskových her, četbě knih, denního tisku, sledování televize a poslechu hudby. Mezi klienty se těší velké oblibě muzikoterapie. Muzikoterapeut zpívá s klienty písně, které si pamatují z mládí, učí je nové písně. Mezi stěžejní cíle muzikoterapie patří také procvičování paměti poslechem vážné hudby (klienti hádají jméno skladby či autora).

26 V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase. Klienti mohou v průběhu dne odebírat svačiny, obědy, ale i večeře. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, každý z klientů má k dispozici svého klíčového pracovníka, se kterým může své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje žadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní složku poskytované služby, řeší případné náměty, připomínky a stížnosti k poskytované službě. Kromě jiného v průběhu poskytování služby komunikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování služby a její vnitřní pravidla. Co se povedlo: V roce jsme i nadále intenzivně pracovali na větší informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytované službě. Podařilo se nám DsH plně dovybavit zařízením a vylepšit výzdobu interiérů. Zvýšil se celkový počet nových klientů, což se pozitivně odrazilo v příjmech. Na konci roku bylo provedeno dotazníkové šetření u klientů s platnou smlouvou. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že klienti jsou velmi spokojeni s prostředím a poskytovanými službami DsH. Byla navázána spolupráce s Českým červeným křížem v rámci zajišťování dopravy pro klienty.

27 Investice ve stacionáři : Kč skříň stacionář myčka postel vč. matrací stůl stacionář + židle sedačka stacionář + křeslo Plán pro rok 2014: Zajištění nabídky nových aktivit pro klienty (reminiscenční odpoledne, filmová odpoledne či posezení s rodinnými příslušníky.). Přehodnocování a vytváření nových pravidel pro poskytování služby a průběžné vzdělávání zaměstnanců. Zajišťování průběžné informovanosti veřejnosti o službách. Systémově upravit dopravu klientů do zařízení.

28 Klienti s platnou smlouvou podle věku Počet klientů let let let let let let let Roční cena péče v obodobí leden 2012 Rok Celkem (Kč) Úhrada za péči v jednotlivých letech

29

30 Dětské jesle Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Prahy 9. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří let (max. do dosažení 4 let věku). Maximální kapacita našeho zařízení je 50 dětí. O děti pečuje personál s dlouholetou praxí v oboru tři zdravotní sestry, tři pracovnice v sociálních službách, tři pomocnice, jeden kuchař společně s pomocnicí a vedoucí zdravotní sestra jeslí. Dětem nabízíme klidný a pravidelný režim a tematicky zaměřenou výchovnou činnost. Naše služby doplňuje Mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorách poskytuje hlídací službu a využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. Dále je v našich prostorách v provozu soukromá školka Kašpárek, která také využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. V loňském roce proběhl v jeslích den otevřených dveří, pro velký zájem o návštěvu zařízení byl prodloužen z jednoho na dva dny. V zahradě se konalo divadelní představení společné jak pro děti jeslí, školky Kašpárek, KMC Knoflík a příchozích návštěvníků. Pro školní rok bylo 3014 bylo do jeslí přihlášeno 106 uchazečů. Ve výběrovém řízení bylo přijato 32 uchazečů s trvalým pobytem M. č. Praha dětí pokračovalo v docházce z předchozího roku. Pro nedostatek volných míst jsme uchazeče z jiných městských částí uspokojit nemohli.

31 Přijímací řízení pro školní rok 2014 Uchazeč s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9 Uchazeč s trvalým pobytem MČ Praha 9 Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči

32 Co se povedlo V loňském roce proběhlo několik rekonstrukcí v objektu jeslí. Na 1. a 3. oddělení byla plně zrekonstruována koupelna pro děti a čajová kuchyně. Tyto rekonstrukce probíhaly z části za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb. Byla dovybavena přední část zahrady hracími prvky, která je nyní k dispozici KMC Knoflík a školce Kašpárek. Žaluzie do heren na všech třech odděleních. Výměna podlahových krytin PVC, koberce. Jesle se přetransformovaly z nestátního zdravotnického zařízení na zařízení poskytující služby dětem do 3 let.

33 Investice Českolipská : Kč Kč herní prvky zahrada rekonstrukce koupelny vč. krytů těles UT + 1 botník rekonstrukce kuchyňky kuchyňské linky chodník k novým hracím prvkům oprava oprava propadlého kanálu oprava rozvodů voda UT kolektory stavební úpravy oprava rozvodu UT kolektor výměna dveří a kování televize PVC a koberce žaluzie váha digitální Plány do budoucna: Stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Hledat cesty k uspokojení co největšího počtu žadatelů. Rozšířit spolupráci i s jinými službami v rámci Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 (např. Klub seniorů). Hledat nové možnosti a rozšíření oblastí pro vzdělávání personálu. Hledat cesty ke snižování nákladů, aniž by utrpěla kvalita poskytované služby.

34 Aktivizace seniorů kluby seniorů Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9 Středisko sociálních služeb MČ Praha 9 provozovalo během roku 2012 tři aktivní kluby seniorů: 1. Harrachovská na Proseku 2. Dům s pečovatelskou službou ve Vysočanech 3. Hejnická na Střížkově. Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou primárně určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízejí vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění. Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, je v této části Prahy výjimečné centralizovanou polohou objektu a zejména všestrannou nabídkou, která zahrnuje celou škálu aktivit vzdělávacích, pohybových, výtvarných, kulturních, volnočasových aj., a to na kvalitní odborné úrovni. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, trénink paměti (od 2014) vede certifikovaný trenér paměti I. stupně, historický klub vede doktorka historie, apod. Pravidelný program je dvakrát měsíčně doplněn speciálními, výjimečnými akcemi. Jedná se o besedy, přednášky, setkání, koncerty se zajímavými osobnostmi v určitém oboru (medicína, historie, umění, hudba, cestování ). S výjimkou výuky jazyků jsou nabízené aktivity poskytovány

35 zdarma. Centrum poskytuje zázemí samostatnému subjektu Klubu seniorů čítá cca 120 členů. Návštěvnost, počet seniorů denně se pohybuje od 20 do 80 klientů, dle programu, vliv na návštěvnost má i roční období. Průměrná týdenní návštěvnost čítá 250 klientů, měsíčně klientů a roční průměrný počet klientů. Co se povedlo: V roce byla dokončena rozsáhlá stavební, interiérová rekonstrukce, čímž vzniky moderní, čisté, důstojné a příjemné prostory pro klienty sanita, nábytek, podlahy, šatna a zázemí pro pracovníky nová kuchyňská linka. Díky nákupu 100 kusů židlí, byla navýšena kapacita společenského sálu na 100 míst k sezení. Došlo k personálním změnám, od října, je na základě výběrového řízení vedoucí Bc. Andrea Dunděrová. K , ukončila Dohodu o provedení práce Mgr. Kateřina Ehlenová vedení výtvarné dílny Šikovné ruce, jíž od 1. ledna 2014 převzala a vede Bc. Andrea Dunděrová.

36 Plány pro rok Hledat další dobrovolníky, rozšiřovat aktivity, zapojovat více komunitní systém tzn. propojovat s aktivitami seniorů mladé maminky a rodiny. 2. Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se jednak mohli senioři zúčastňovat všech aktivit, nebyli pouze pasivními příjemci, a jednak aby prožili především mnoho radosti a spokojenosti. 3. Využít zvýšenou kapacitu centra a nabídnout služby novým zájemcům z řad seniorů. Kroky, které podpoří nabídku pro další seniory: zvýšit povědomí o existenci centra mezi seniory Prahy 9, a to zejména na Proseku a ve Vysočanech realizovat registr klientů včetně členských kartiček zatraktivnit podobu inzerce v měsíčníku Devítka využití inzertních ploch v Informačních centrech Prahy 9, MČ Praha 9 Sokolovská ul., Poliklinika Prosek distribuce letáků na veřejná, frekventovaná místa Prahy 9 najít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha 9 Plánem na rok 2014, je využít kapacitu centra a získat nové klienty. Kroky, které mají ajít další vhodné zdroje pro inzerci a propagaci všech středisek Střediska sociálních služeb Praha Užší spolupráce mezi jednotlivými úseky střediska sociálních služeb, rozšíření, a to jak využití speciálních akcí mezi klienty jednotlivých středisek, tak vzájemná spolupráce pracovníků. Pokračování ve spolupráci s jesličkami v rámci programu mezigeneračního prolnutí seniorů a dětí. Investice v klubu seniorů Harrachovská: Kč kuchyňská linka skříně stolů židlí dveře, kování zářivky 10 ks náhrada šatna věšáky a lavice regál oprava rozvod vody výměníková stanice informační systém chladnička 3 444

37 Kuchyně Středisko sociálních služeb v současné době provozuje tři kuchyně. V domově seniorů, dětských jeslích a kuchyni v domově seniorů v Hejnické ulici na Střížkově. V dětských jeslích se jedná o kuchyni, která uspokojuje specifické požadavky dětí docházejících do jesliček. Jedná se o malou a specifickou kuchyni. Jídelny provozujeme dvě, jednu v DPS a jednu v Hejnické ulici na Střížkově. V roce nebyla řešena žádná zásadní stížnost na kvalitu a množství pokrmu. Všechny kontroly hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Dále proběhl audit a školení zaměstnanců kuchyní. Byla aktualizována pravidla HACCP. Nadále vycházíme maximálně vstříc požadavkům strávníků při výdeji stravy. V kuchyni Domova seniorů připravujeme stravu pro klienty Domova seniorů, nájemníky Domu s pečovatelskou službou, a také pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS. Vaříme i pro zaměstnance organizace a o víkendech a svátcích pro klienty pečovatelské služby. Cílem kuchyně DS pro rok, bylo zavést výběr ze dvou jídel pro další zkvalitnění naší služby. Tento cíl se nám podařilo uskutečnit. Klienti podle předpokladů, možnost výběru ze dvou jídel vřele uvítali. Také jsme zavedli narozeninové zákusky, které předáváme našim klientům při kulatinách. I tento rok jsme pořádali pravidelná setkání s klienty (kulatý stůl), kde se řeší připomínky, prosby, ale i pochvaly našich klientů týkající se převážně stravy. Setkání probíhá s ředitelkou zařízení, vedoucím stravování a sociální pracovnicí. Na kulatém stole se mimo jiné ptáme našich klientů, co by si přáli zařadit do jídelního lístku a čím jej zpestřit. Tento individuální přístup k prosbám našich klientů se nám velice osvědčil a zefektivňuje naši snahu o spokojenost našich klientů a zároveň dává klientům prostor vyjádřit zodpovědným lidem svůj názor. Jednou ročně pořádáme setkání s klienty DPS, kterého se účastní všichni vedoucí pracovníci DS a DPS.

38 V rámci tohoto setkání se vždy vedoucí kuchyně dotazuje na připomínky a náměty v rámci kuchyně a jídelníčku. Také jsme zavedli do jídelen knihy přání a stížností, aby měli naši strávníci možnost vyjádřit své prosby, pochvaly či připomínky týkající se nejen stravy okamžitě. Tento rok se nám podařilo získat nového vedoucího kuchaře, který díky své profesionalitě a dobré praxi v lázeňském zařízení velice přispívá ke stále vzrůstající kvalitě podávané stravy. Velikým přínosem pro zkvalitňování našich služeb bylo také přijetí nové nutriční terapeutky, která je kapacitou ve svém oboru. Projevila obrovské pracovní nasazení, především individuálním přístupem k prosbám a potřebám našich klientů. Velkým posunem bylo přizpůsobení stravy klientům upoutaným na lůžko, tak, aby strava zcela vyhovovala jejich potřebám. Nutriční terapeutka také úzce spolupracuje s vedoucími všech tří kuchyní, kde provádí kontroly dodržování technologických postupů a nutriční vyváženosti stravy, podílí se na sestavování jídelních lístků.

39 V kuchyni Hejnická se v současné době vaří pro klienty Pečovatelské služby, denního stacionáře, klienty domova seniorů ČČK, zaměstnance DsH a klienty docházející do jídelny Hejnická. Cílem kuchyně DsH bylo v roce zvyšování kvality připravovaných pokrmů s vyloučením instantních surovin a polotovarů. Zdárné dosažení tohoto cíle se projevilo na zvýšeném počtu strávníků. Pro strávníky poskytujeme 6 druhů diet (D3, 2, 9, 9/2, 4 a 9/4). Do jídelníčků jsme zařadili nová jídla dle přání strávníků a také s ohledem na nové trendy zdravého stravování. Kuchyně DS zajistila všechny plánované akce pro klienty, jako je grilování (pro nepřízeň počasí sporadické), velikonoční a mikulášské balíčky, letní slavnosti seniorů, babí léto atd.. Ve sváteční dny byly zajištěny tradiční pokrmy české kuchyně, a to i pro nájemníky DPS. V roce se počet pokrmů připravovaných kuchyní DS zvýšil oproti roku 2012 o 2,08 %. Počet pokrmů připravovaných kuchyní DsH se v roce zvýšil oproti roku 2012 o 9,62 %. Důvodem bylo navýšení počtu klientů DS, PS a celkovou spokojeností se stravou. V roce byly na DS i DsH schváleny investice na nové kuchyňské vybavení. Jednalo se o myčku nádobí a výstavbu mrazicího boxu. Investice kuchyně Hejnická Kč stavební příprava pro mrazák + elektro ,00 mrazící box s předchladírnou (inv. plán Kč) ,19 váha můstková 7 103,00 sítě do oken 3 906,00 řeznický špalek ,00

40 Plán na rok 2014 kuchyně DS Proškolení zaměstnanců kuchyně DS (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Modernizace kuchyňského vybavení (tlaková pánev). Přechod ze stávajícího softwaru na nový. Nová grafická úprava jídelních lístků (barevné rozlišení nutričně vyvážené stravy). Možnost výběru ze dvou jídel i pro D2 a 9/2. Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Plán na rok 2014 kuchyně DSH Proškolení zaměstnanců kuchyně DSH (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace). Zkvalitňování poskytovaných služeb.

41 Informace o hospodaření organizace Uskutečněné investice: regály archiv: Kč I. ÚVOD V roce jsme čerpali státní dotaci z MPSV na částečné financování platů pracovníků v přímé péči v Denním stacionáři, pečovatelskou službu a DS, čímž jsme kompenzovali nižší schválený rozpočet od zřizovatele. MČ nám schválila grant na zkvalitnění činnosti v klubech seniorů a koncem I. pololetí nám byl přidělen grant z MHMP neinvestiční příspěvek z programu V. na posílení platů pracovníků v sociálních službách v pečovatelské službě. Koncem roku byla provedena pracovníky MHMP kontrola projektu - vzdělávání pracovníků z ESF bez závad. Koncem ledna roku 2014 bude projekt ukončen. Na rok nám byly schváleny MČ Praha 9 investiční prostředky na nákup investic ve výši Kč. Charakteristika organizace rok V současné době SSS MČ Praha 9 tvoří již velký jednotný funkční, organizační a hospodářský celek složený z jednotlivých středisek s právní subjektivitou pod vedením organizace. Vedení a řízení činností ekonomických, provozně-technických a personálních je společné pro všechny níže uvedená střediska organizace (Domov seniorů, pečovatelskou službu, jesle Českolipská, kluby pro seniory, kluby mládeže a denní stacionář Hejnická).

42 II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK Finanční situace a) Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS Městské části Praha Příspěvek MČ Vlastní činnost Dotace z MPSV Projekt EU Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 98,1 % vůči upravenému rozpočtu. Celkové výnosy za rok byly ve výši 100,4. Celková úspora za rok z hlavní činnosti činí Kč vzhledem k úsporným opatřením a hlavně k vyšším tržbám z DS (příspěvek na péči, navýšení stravného), vyšším tržbám z navýšení ceny stravného PS a ročnímu zúčtování energií.

43 b) Doplňková činnost organizace Celkové náklady za rok byly vyčerpány na 99,6 %. Celkové výnosy za rok jsou ve výši 106,8 %. Hlavně vzhledem k ostatním tržbám (opravy minulých let). Hospodářský výsledek za rok je ve výši Kč. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vč. vyšších náhrad za PN a mzdových prostředků na platy na projekt vzdělávání zaměstnanců z prostředků ESF. Čerpání OON za rok bylo ve výši 86,5 % vzhledem k nižší částce vyplacené za opravy a údržbu. V roce bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči schválenému limitu ve výši 95,2 % vzhledem k odchodu několika zaměstnanců, k zajišťování zástupů za MD, k dočasnému zkrácení pracovních úvazků, k postupnému nabírání zaměstnanců pro středisko v Hejnické i vzhledem k úsporným opatřením organizace. b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu. Čerpání OON v roce bylo ve výši 97,9 % vůči upravenému rozpočtu vzhledemk nižšímu počtu potřebných činností v rámci doplňkové činnosti. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v roce bylo ve výši 100 % vůči upravenému rozpočtu, který činil 2 pracovníky.

44 Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 100 %. Z IF bylo vyčerpáno Kč na vratku za nevyčerpanou investiční dotaci z roku 2012, na elektroinstalaci k zařízení kuchyně a nákup mrazícího boxu, automobilu Citroen Jumpy a přihlášení, na samozavírání a samootvírání dveří v DS, myčka pro pečovatelskou službu, výměna serveru v DS a štítkovač prádla hlavně pro DS. Z této částky byl vyčerpán příspěvek na investice z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč, zůstatek k vyúčtování činí 740 Kč. Z RF bylo čerpání celkem ve výši Kč (na inzerci dar, na výlety obyvatel DPS a z dalších klubů seniorů a na čerpání dotace z ESF na projekt vzdělávání zaměstnanců). Z FO bylo čerpání ve výši Kč na pololetní mimořádné odměny. III. ZÁVĚR V hlavní činnosti provozujeme DS, jesle v Českolipské, PS, Denní stacionář Hejnická, kluby seniorů a spravujeme klub pro mládež Harfica. V doplňkové činnosti provádíme realitní činnost pronájem bytových a nebytových prostor v DS ve stacionáři, ubytovně v Harrachovské, společnosti Duha v Českolipské, firmě Rekonix a kadeřnici v DPS Novovysočanská, ČK v Harrachovské a Hejnické DS, mateřskému centru Knoflík a sdružení Kašpárek v Českolipské, která poskytují hlídací službu dětem. Dále provozujeme i stravovací činnost obědy pro cizí strávníky z vývařovny v DS, Hejnická i Českolipská.

45 Během roku jsme obdrželi sponzorské neúčelové dary na činnost SSS MČ Praha 9 celkem ve výši Kč a účelové dary granty MČ ve výši Kč na výlety pro kluby seniorů, z toho nevyčerpanou částku ve výši Kč vracíme MČ. V rámci schváleného projektu na vzdělávání zaměstnanců z EFÚ převádíme nevyčerpanou dotaci ve výši Kč k použití v lednu roku 2014, kdy projekt končí. Z investičního příspěvku ve výši Kč od MČ jsme zakoupili dodávkový automobil Citroen Jumpy na rozvoz obědů pro pečovatelskou službu, mrazící box pro vývařovnu v Hejnické, dále bylo dokoupeno a zabudováno samootvírání dveří do jednotlivých pater v Domově seniorů vzhledem k zajištění lepšího samostatného pohybu pro klienty DS, ale i pro manipulaci zaměstnanců s vozíky a dalším potřebným zařízením a hlavně myčku pro vývařovnu v Hejnické. Nedočerpaná částka ve výši 740 Kč bude vrácena MČ. V roce se ekonomickými kroky podařilo zvýšit tržby v DS, DsH i PS. Tržby se zvýšily také v položce příspěvky na péči od klientů DS vzhledem k nástupu stále většího počtu nesoběstačných osob. Tento krok včetně schválené požadované státní dotace přispěl ke snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2014 a i k dalšímu možnému snížení v následujícím roce, avšak v součinnosti se schválením plánované státní dotace z MPSV. Tržby za sociální služby: PS DS Jesle DSH DPS Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Rozdíl / ,90 % 97,08 % 122,16 % 110,06 % 102,18 % Tržby Kč Kč Kč Kč 2191 Kč Tržby Kč Kč Kč Kč 2911 Kč rozdíl T / ,60 % 110,74 % 121,31 % 180,50 %

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 je názvem projektu, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34309) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena a potrvá do , kdy bude projekt ukončen. Cílem projektu je zahájit a nastavit vzdělávání zaměstnanců pracovníků v sociálních službách, kteří mají nejvýše ukončené střední vzdělání s výučním listem, nebo jsou ohroženi na trhu práce z důvodu věku. Díky projektu zvyšujeme cenu zaměstnanců na trhu práce, ale zároveň se snažíme nastavit systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Díky finanční podpoře nám bylo umožněno technicky vybavit učebnu v jednom z objektů Střediska sociálních služeb, zajistit lektory, ale i poskytnout občerstvení zaměstnancům, kteří se školení účastní. Kurzy se snažíme plánovat tak, aby je co nejvíce zaměstnanců mohlo absolvovat ve své pracovní době. Po ukončeném setkání si účastníci ověřují nabyté znalosti krátkým testem, který shrnuje okruhy z probíraného tématu. V současné době naši zaměstnanci absolvují tzv. základní kurzy jež obsahují témata, která souvisí s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách v přímé ošetřovatelské péči. Po ukončení základních kurzů všichni zaměstnanci absolvovali setkání s koordinátory projektu a na základě nabídky se rozřadili do tzv. specializačních kurzů. Absolvovali kurz Bazální stimulace, práce na PC nebo kurz Paliativní péče, všechny specializační kurzy byly hodnoceny zaměstnanci výborně a přinesli naší organizaci specializované a vzdělané pracovníky. Ze základních kurzů byly vytvořeny prezentace, které jsou volně ke stažení na webových stránkách organizace kde je zároveň možné získat bližší informace o probíhajícím projektu.

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více