KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ"

Transkript

1

2 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání:

3 Aktualizace k Tento Katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Kadaň. Katalog byl vytvořen jako součást projektu Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Kadaň Klášterec nad Ohří, tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tato publikace obsahuje stručný přehled nejdůležitějších informací o stávajících poskytovatelích sociálních služeb a bude dle potřeby průběžně doplňována. Obsah je rozdělen do několika sekcí, podle cílových skupin klientů. U všech uváděných poskytovatelů služeb je uvedena adresa, kontakt a poskytované služby. Katalog je možné nalézt i na webových stránkách města Kadaně města Klášterce nad Ohří a na stránkách realizátora projektu Komunitní plánování RADKA o. s. Součástí Katalogu je i Mapa služeb v regionu a dále pak na něj navazuje dokumentární DVD. V Mapě služeb a Dokumentárním filmu o projektu a poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň Klášterec nad Ohří budou vyznačeny a představeny pouze organizace sídlící v oblasti obcí s pověřeným obecním úřadem Kadaň a Klášterec nad Ohří. 3

4 Obsah: 1. PROVOZOVATELÉ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 7 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace 7 Městská správa sociálních služeb Kadaň (MěSSS Kadaň) 7 Městská správa sociálních služeb Vejprty (MSSS Vejprty) 7 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří (MÚSS Klášterec) 7 PÉČE O SENIORY 8 Denní stacionář Kadaň 8 Denní stacionář Klášterec nad Ohří 8 Domov pro seniory Dukla Vejprty 9 Domov pro seniory Kadaň 10 Domov pro seniory Klášterec nad Ohří 11 Domov pro seniory Mašťov 12 Domov se zvláštním režimem Dukla Vejprty 12 Domov se zvláštním režimem Krakonoš Vejprty 13 Home Care s.r.o. 14 Odlehčovací služby Klášterec nad Ohří 15 Pečovatelská služba Kadaň 15 Pečovatelská služba Klášterec nad Ohří 16 PÉČE O ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ 18 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Chomutov 18 Domov pro osoby se zdravotním postižením Husova Vejprty 18 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 19 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz Vejprty 20 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Chráněné bydlení Vejprty 22 Pomoc zdravotně postiženým Radost (zkratka PZP Radost) 23 Raná péče Diakonie Stodůlky 24 Svaz tělesně postižených místní organizace Kadaň 25 Svaz postižených civilizačními chorobami Klášterec nad Ohří 26 PÉČE O OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 27 Azylový byt Kadaň 27 Azylový dům a Noclehárna Klášterec nad Ohří 27 Centrum prevence Světlo 29 K-Centrum Kadaň 31 Terénní program Společný start Prunéřov 32 PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ 34 Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost na Špičáku 34 Dům dětí a mládeže Šuplík 36 Egeria o. s. 36 Kiwanis Kadaň 37 Klub přátel města Kadaně 38 Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň 38 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 40 RADKA o. s DALŠÍ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 44 Úřad práce České republiky 44 Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ústí nad Labem - KADAŇ 44 4

5 Úřad práce České republiky 44 Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ústí nad Labem KLÁŠTEREC n. Ohří 44 Městský úřad Kadaň 45 Městský úřad Klášterec nad Ohří 45 Městský úřad Vejprty 45 Nemocnice Kadaň s.r.o 45 PŘEHLED TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 46 5

6 Sociální služby základní informace Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Sociální služby jsou poskytovány lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří trvale či dlouhodobě žijí v České republice. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti. Cílem služeb bývá mimo jiné: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti klienta, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu rozvíjet schopnosti klientů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů Poskytovatelé sociálních služeb Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je zřizovatelem specializovaných zařízení sociální péče. Informace o sociálních službách Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Žádost o sociální službu O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. Smlouvu o poskytování služby uzavírá její klient přímo s poskytovatelem. Ve smlouvě jsou mimo jiné stanoveny finanční spoluúčast klienta, rozsah a místo poskytování služby. 6

7 1. PROVOZOVATELÉ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo organizace: Golovinova 1559, Kadaň Tel./Fax , Internetové stránky: Zařízení: 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 2. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov se službou Domov se zvláštním režimem Městská správa sociálních služeb Kadaň (MěSSS Kadaň) Zřizovatel: Město Kadaň Sídlo organizace: Věžní 958, Kadaň Telefon: Internetové stránky: Zařízení: 1. Azylový byt 2. Denní stacionář 3. Domov pro seniory 4. Pečovatelská služba Městská správa sociálních služeb Vejprty (MSSS Vejprty) Zřizovatel: Město Vejprty Sídlo organizace: S. K. Neumanna 842, Vejprty, PSČ Telefon/Fax: Internetové stránky: Zařízení: 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Husova 2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz 3. Domov pro seniory Dukla 4. Domov se zvláštním režimem Dukla 5. Domov se zvláštním režimem Krakonoš 6. Chráněné bydlení Vejprty Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří (MÚSS Klášterec) Zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří Sídlo organizace: Lípová 545, Klášterec nad Ohří Telefon: Internetové stránky: Zařízení: 1. Domov pro seniory 2. Denní stacionář 3. Odlehčovací služby 4. Pečovatelská služba 7

8 PÉČE O SENIORY Denní stacionář Kadaň Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Kadaň Adresa: Věžní 958, Kadaň Telefon: Fax: Internetové stránky: - poskytování ambulantních sociálních služeb pro osoby, o které se po omezenou dobu nemohou postarat doma pečující fyzické osoby - osoby se sníženou soběstačností, příjemci starobního či invalidního důchodu Kapacita: - 4 klienti - chod Denního stacionáře je nedílnou součástí Domova pro seniory ve Věžní ulici a provoz stacionáře je zakomponován do chodu celého zařízení - pro klienty Denního stacionáře je vyčleněna 1 bytová buňka se 4 lůžky, nočními stolky, komodami, vestavěnými skříněmi, televizorem. Pokoj má též vlastní koupelnu a WC - vyhrazený pracovník přijímá každé ráno (dopoledne) klienta, který se účastní běžného dopoledního režimu ergoterapeutického úseku, služba odvádí klienta spolu s ostatními na oběd - odpolední odpočinek může klient trávit na vyhrazeném pokoji, odpolední činnost, stejně jako dopolední, probíhá v součinnosti s úsekem volnočasových aktivit či dle smlouvy a na přání rodiny jsou možné též individuální činnosti, vycházky Poskytované úkony: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.30 do hodin Denní stacionář Klášterec nad Ohří Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Adresa: Lípová 545, Klášterec nad Ohří Telefon + fax: Internetové stránky: 8

9 - posláním poskytovaných služeb v Denním stacionáři je snaha umožnit pravidelně využívat tuto službu lidem se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jež omezuje jejich smyslové a fyzické schopnosti a seniorům s ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy. - okruh osob - služby v Denním stacionáři jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (19-64 let) - senioři (nad 65 let) Kapacita: - počet klientů: 6 - cílem služby je umožnit klientům pod odborným vedením zapojit se do různých kulturních akcí, aktivizačních a zájmových činností, vytvářet podmínky k podpoře a rozvoji jejich schopností s možností uplatnění svého nadání a talentu v různých zájmových oborech. - snahou je podpora klientů v naplňování svých osobních cílů, podpora a pomoc k soběstačnosti a seberealizaci, při respektování práv a svobod. Vycházet z vlastní vůle a přání klientů, přispět tím k jejich spokojenému a smysluplnému životu. Domov pro seniory Dukla Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty Adresa: S. K. Neumanna 842, Vejprty, PSČ Telefon/Fax: Internetové stránky: - poskytování pobytových sociálních služeb v Domově pro seniory podle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - osoby starší 55 let obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - Domov není určen pro osoby s psychózami, psychotickými onemocněními, drogově závislé nebo léčící se z této závislosti a HIV pozitivní Kapacita: - kapacita Domova je 42 klientů - ubytování je poskytováno v 1-3 lůžkových pokojích 9

10 - základní sociální poradenství, poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti Domov pro seniory Kadaň Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Kadaň Adresa: Věžní 958, Kadaň Telefon: Fax: Internetové stránky: - posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální situace - prostřednictvím poskytované služby vytvářet bezpečné materiální i citové zázemí a umožnit klientům nejvyšší možnou mírou zapojení do běžného společenského života - zajišťovat klientům podmínky pro důstojnou existenci, fyzickou a psychickou soběstačnost - mladší senioři let a starší senioři nad 80 let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby Kapacita: lůžek lůžek ve Věžní ulici a 20 lůžek ošetřovatelské péče na detašovaném oddělení v Nemocnici Kadaň - v rámci služeb péče Domov zajišťuje pomoc při oblékání nebo úplné oblékání, výměnu osobního a ložního prádla, výměnu inkontinentních pomůcek, pomoc při použití WC, pomoc při stravování, doprovody na různá vyšetření - pomoc nebo celkové provedení osobní hygieny - poskytování stravy vlastní kuchyní včetně stravy doporučené k dietnímu stravování (stravy doporučené pro diabetiky, pro osoby s nemocemi trávicího traktu), strava mletá, mixovaná - poskytování celoročního ubytování s kompletními službami úklid pokoje, praní a značení prádla, žehlení prádla, opravy prádla, drobné opravy bytového zařízení, malování pokojů, likvidace odpadu, zajišťování drobných nákupů - senioři jsou ubytovaní v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, Domov má též 4 pokoje třílůžkové - pro své klienty zajišťuje Domov vyřizování osobních potřeb na úřadech, v bankách, na poště apod. - pro kulturní vyžití je pro seniory pořádána řada akcí návštěvy divadel, koncertů, výstav, pořádání zájezdů, rekreačních pobytů, vlastních zábav, výstav vlastní tvorby a jiné. - v rámci ergoterapeutické činnosti jsou klienti formou her, výtvarnou a další zájmovou aktivitou směrováni k trénování paměti, k udržování psychické a fyzické svěžesti a k odstraňování pocitu nudy - pracovníci sociální péče výchovné se v rámci udržení psychické a fyzické svěžesti starají 10

11 o klienty formou cvičení, her, ručními pracemi, canisterapií a dalšími aktivitami - klientům jsou nabízeny zábavné a soutěžní činnosti, různá posezení spojená s občerstvením, oslavy významných dnů v roce, pravidelná měsíční narozeninová posezení - fyzioterapeutičtí pracovníci v rámci sociálně terapeutické činnosti provádí skupinové, individuální a speciální cvičení, snaží se pomoci při udržení co nejdelší soběstačnosti klientů - v rámci fyzioterapie jsou klientům, po předchozí konzultaci s lékařem, poskytovány masáže, perličkové koupele či cvičení v relaxačním bazénku - v rámci zdravotní péče zajišťují zdravotní sestry úkony, indikované lékařem, různá vyšetření u odborných lékařů, kontroly v diaporadně a jiných odborných poradnách Domov pro seniory Klášterec nad Ohří Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Adresa: Lípová 545, Klášterec nad Ohří Telefon + fax: Internetové stránky: - posláním Domova pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienta, kteří jsou oslabeni v prosazování svých práv, k řešení své nepříznivé sociální situace, podpořit je při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život. - okruhem osob jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, dále osoby s trvalým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jimž nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich vlastním domácím prostředí. Věková struktura cílové skupiny: - mladší senioři (65-80 let) - starší senioři (nad 80 let) Kapacita: lůžek v převážně jednolůžkových pokojích - obyvatelé jsou ubytováni v 93 jednolůžkových a v 10 dvoulůžkových pokojích - Domov pro seniory umožňuje obyvatelům zařídit si místnosti vlastním nábytkem - úhrada za pobytové služby je součástí smlouvy mezi klientem (fyzickou osobou) a poskytovatelem sociální služby (Domov pro seniory) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 11

12 - celodenní strava je zajištěna vlastním provozem kuchyně přímo v objektu Domova, jsou zajišťovány diety normální, diabetické a odlehčené, nabízen je výběr ze dvou hlavních jídel, studené či teplé večeře - zdravotní stav klientů sleduje celodenně zdr. personál, na zařízení pravidelně dochází lékař - nedílnou součástí je poskytování péče fyzioterapeuta, který dle pokynů lékaře provádí individuální a skupinová cvičení, masáže, perličkové koupele apod. - velmi oblíbená je v Domově činnost pracovníků sociální péče ve volnočasovém úseku, kteří s ostatními zaměstnanci přispívají ke zpestření stereotypního života pořádáním různých aktivit (pravidelné denní činnosti, návštěvy divadel, koncertů, organizování tanečních zábav, výstav, soutěží aj.) - v DpS aktivně pracuje výbor obyvatel, který podává návrhy a podílí se na zlepšení kvality života svých spolubydlících. - přímo v Domově jsou klientům umožněny služby pedikérky, kadeřnice, je zde zřízena kaple Domov pro seniory Mašťov Poskytovatel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Adresa: Sídliště 232, Mašťov Telefon: Internetové stránky: - poslání pobytové služby - Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. - svou činností podporují klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporují využívání dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klientů, zajišťují a podporují je při zapojení do společenského života. senioři od 65 let Kapacita: 44 klientů Ubytování: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje Domov se zvláštním režimem Dukla Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty Adresa: S. K. Neumanna 842, Vejprty, PSČ Telefon/Fax: Internetové stránky: - poskytování pobytových sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem podle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - osoby starší 45 let obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního a tělesného onemocnění, jedná se především o osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby - Domov není určen pro drogově závislé nebo léčící se z této závislosti a HIV pozitivní 12

13 Kapacita zařízení: - kapacita Domova je 36 klientů - ubytování je poskytováno v 1-4 lůžkových pokojích - základní sociální poradenství, poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti Domov se zvláštním režimem Krakonoš Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty Adresa: Nerudova 1121/14, Vejprty, PSČ Telefon: Internetové stránky: - poskytování pobytových sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem podle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - osoby starší 18 let obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního a tělesného onemocnění, jedná se především o osoby s Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby - Domov není určen pro vozíčkáře, pro osoby drogově závislé nebo léčící se z této závislosti a HIV pozitivní Kapacita zařízení: - kapacita Domova je 68 klientů - ubytování je poskytováno v 3-6 lůžkových pokojích - základní sociální poradenství, poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti 13

14 Domov se zvláštním režimem Mašťov Poskytovatel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Adresa: Sídliště 232, Mašťov Telefon: Internetové stránky: - posláním pobytové služby Domova se zvláštním režimem v Mašťově, je podpora klientů, kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporují klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klienta, zajišťují a podporují je při zapojení do společenského života. Udržují a rozvíjí jejich psycho motorické schopnosti. osoby od 44 let s chronickým duševním onemocněním; služba je určena osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jiným typem demence Kapacita: 18 klientů Ubytování: dvoulůžkové pokoje Home Care s.r.o. Zřizovatel: Vlastimila Krausová Adresa: Borová 1785, Kadaň Telefon: , Internetové stránky: - poskytování služeb domácí zdravotní péče - všichni klienti bez omezení věku, kteří potřebují tuto péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu - domácí zdravotní péče - podávání léků, aplikace injekcí, aplikace inzulínu (včetně zacvičení) - prevence a léčba proleženin, péče o stomie, cévky urologických pacientů, hygienická péče u ležících nemocných - nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících nemocných - odběry krve a biologického materiálu, kontroly tlaku krve, glykemie pomocí glukometru, odběry spojené s pravidelnou kontrolou v DIA poradně - převazy bércových vředů, pooperační a poúrazové převazy - domácí zdravotní péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál (sestry, rehabilitační pracovníci apod.) ve spolupráci s lékaři a je hrazena zdravotní pojišťovnou 14

15 Odlehčovací služby Klášterec nad Ohří Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Adresa: Lípová 545, Klášterec nad Ohří Telefon: Internetové stránky: - posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život. - okruh osob - tuto pobytovou službu poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (19-64 let) - senioři (nad 65 let) Kapacita: - počet lůžek: 3 - cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu. Dále: - vytvořit klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit spokojeni, budou respektováni a budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle, - respektovat a uplatňovat práva klientů, vytvářet prostor pro vyjadřování svých potřeb, přání, stížností, - podporovat klienty v prosazování svých osobních cílů a prosazování práv, které mohou s pomocí a podporou služby dosáhnout, - vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dle možností a schopností klienta, - poskytovat kvalitní sociální služby, které jsou založeny na základních zásadách poskytované služby v Domově pro seniory, - umožnit naplňovat fyzické, psychické, společenské, citové a duchovní potřeby, podporou soběstačnosti, zapojením se do různých zájmových činností pomoci strávit čas v Domově co nejlépe a nejaktivněji. - poskytování Odlehčovacích služeb je plně zakomponováno do chodu Domova pro seniory, klienti mají možnost využívat stejné služby jako obyvatelé Domova pro seniory. Služby jsou poskytovány na základě písemné žádosti a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, maximální doba pobytu je stanovena na dobu 3 měsíců. Pečovatelská služba Kadaň Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Kadaň Adresa: Tyršova 567 (hlavní kancelář) a Věžní Kadaň Telefon: (Tyršova), (Věžní), mob.: Internetové stránky: 15

16 - Pečovatelská služba v terénu i v Domech s pečovatelskou službou zajišťuje rozvoz obědů a poskytování Pečovatelských služeb - dle smlouvy, uzavírané s jednotlivými klienty - v rámci fakultativních služeb je docházejícím klientům poskytováno zajištění obědů v jídelně Domova pro seniory ve Věžní ulici - osoby starší 27 let s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři - rodiny s vícečetnými porody Kapacita: klientů Nabízené služby: - poskytování Pečovatelských služeb v domácnostech - malý a velký úklid, praní a žehlení prádla (v prádelnách DPS), věšení prádla v rámci úklidu, malý i velký nákup - poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy a podávání stravy, možnost obědů, dovážky jídla do domácností (Kadaň, Tušimice) - spolupráce s agenturou Home Care v případě, kdy je potřeba ošetřovatelské péče, spolupráce s Agenturou domácí péče v případě asistenční služby - zajišťování rekreačních pobytů, kulturního a společenského vyžití - sociální poradenství - do DPS pravidelně dochází pedikérka, farář (DPS Věžní) dle zákona o sociálních službách je poskytována - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti, praní, žehlení prádla, úklid, nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - v rámci fakultativních služeb je docházejícím klientům poskytováno zajištění obědů v jídelně Domova pro seniory Pečovatelská služba Klášterec nad Ohří Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Adresa: Lípová 545, Klášterec nad Ohří Telefon: Internetové stránky: - poskytování Pečovatelských služeb napomáhá občanům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. V jejich domovech jsou jim poskytovány zejména dovoz obědů, donáška nákupů, pomoc při osobní hygieně a další činnosti spojené se zajištěním chodu domácnosti. Důležitá je spolupráce terénních pracovníků s Domovem pro seniory, který se v případě zhoršení zdravotního stavu klienta může stát další alternativou podpory a pomoci. - posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. - služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí, podporuje klienta, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Dalším posláním je podporovat klienty služby k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporují klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami. 16

17 - okruh osob - Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (27-64 let) - senioři (nad 65 let) Kapacita: - terénní forma PS počet klientů: 2 - ambulantní forma PS počet klientů: 6 - cílem Pečovatelské služby je zajistit klientům, jež tuto pomoc potřebují, poskytování kvalitní péče a vycházet z individuálních přání, uspokojovat své potřeby s respektováním jejich práv a soukromí. Tím umožnit a vytvářet klientům podmínky Pečovatelské služby pro žití co nejdéle ve svém domácím prostředí plnohodnotným a smysluplným životem, kdy mohou jednat dle vlastní vůle a rozhodnutí. - seniorům, kterým zdravotní stav umožňuje docházení do jídelny Domova pro seniory, poskytují úkon ambulantní formy Pečovatelské služby poskytnutí stravy (výdej stravy do jídlonosičů). - Pečovatelskou službu zajišťuje celkem 6 pracovnic v sociálních službách a jedna vedoucí pracovnice. Dvě zaměstnankyně PS zabezpečují rozvoz obědů, další čtyři zajišťují rozšířenou Pečovatelskou službu v terénu. Pečovatelská služba je poskytována občanům Klášterce nad Ohří a občanům ze spádových obcí. Rozvoz obědů je zajištěn denně včetně víkendů a svátků, ostatní služby pouze v pracovních dnech. Sdružení seniorů města Kadaně Poskytovatel: Klub přátel města Kadaně Adresa: Sdružení seniorů města Kadaně, Golovinova 1356, Kadaň Telefon: (předseda Sdružení KPMK) - dobrovolné sdružení občanů provozující turistiku, osvětovou, kulturní a rekondiční činnost - hlavním mottem je aktivní stáří - občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a dále občané, kterým byl přiznán invalidní důchod Kapacita: - není stanovena - pořádání pravidelných tematických setkání 1x za měsíc (přesné termíny a náplň dle plánu práce) v klubovně Klubu přátel města Kadaně - činnost sdružení napomáhá k rozvoji veřejného života, kultury a zdravého životního stylu se zaměřením na kondici a prevenci zdravotního postižení ve vztahu k vyššímu věku (zejména formou osvětové činnosti) - cílem Sdružení je zvýšit zájem členů o kulturní a přednáškové dění ve městě; dále pak hájit zájmy členů Sdružení a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi 17

18 PÉČE O ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Chomutov Zřizovatel: Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Adresa: Kochova 1185, Chomutov Telefon: , Internetové stránky: - poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života - osoby obou pohlaví bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. - jedná se především o osoby s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. - odborné sociální poradenství - půjčovna kompenzačních pomůcek - osobní asistence prováděná v přirozeném sociálním prostředí Domov pro osoby se zdravotním postižením Husova Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty Adresa: Husova 902/59, Vejprty, PSČ Telefon: Internetové stránky: - poskytování pobytových sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením podle 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - muži starší 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného, sluchového, zrakového nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - Domov je určen pro osoby s lehkou, střední i těžkou mentální retardací, popř. s kombinovaným postižením - Domov není určen pro osoby s psychózami, psychotickými onemocněními, drogově závislé nebo léčící se z této závislosti, HIV pozitivní a vozíčkáře 18

19 Kapacita zařízení: - kapacita Domova je 70 klientů - ubytování je poskytováno v 1-6 lůžkových pokojích - základní sociální poradenství, poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň Poskytovatel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Adresa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Březinova 1093, Kadaň Dvořákova 1128, Kadaň Telefon: (Březinova), (Dvořákova) Internetové stránky: - posláním pobytové služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kadani je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. - zachovat jejich důstojnost, posilovat jejich začleňování do společnosti. Svou činností podporují klienty v soběstačnosti, vzdělání, následném uplatnění na trhu práce, zachování a udržení běžného způsobu života. Využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním společenství a zapojení do společenského života. Cílová skupina - osoby s kombinovaným postižením - osoby s mentálním postižením Specifikace věkové struktury cílové skupiny: - služba je poskytována osobám od 3 let věku Kapacita zařízení: - budova A Dvořákova - počet lůžek 35 - budova B Březinova - počet lůžek 35 Poskytované služby - služby v Domově jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., novelou zákona č. 206/2009 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. - služby jsou poskytovány na základě písemné Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově - Domov vytváří příležitosti k tomu, aby klienti služeb mohli uplatňovat vlastní vůli a volbu, jednat na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami sebou. 19

20 Cíle - podpora klientů v soběstačnosti - podpora klientů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím - podpora a rozvoj klientů při zajištění sebeobslužných úkonů - podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně dostupných služeb - podpora ve společenském uplatnění vzdělání, zaměstnávání uplatnění na trhu práce, nácvik na možný přechod do chráněného bydlení u jednotlivých klientů - zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti sociální a pedagogické Domov pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty Adresa: 1. máje 852/12, Vejprty, PSČ Telefon: , Internetové stránky: - poskytování pobytových sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením podle 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - osoby starší 18 let obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného, sluchového, zrakového nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - Domov je určen pro osoby s lehkou, střední i těžkou mentální retardací, popř. s kombinovaným postižením - Domov není určen pro osoby s psychózami, psychotickými onemocněními, drogově závislé nebo léčící se z této závislosti, HIV pozitivní a vozíčkáře Kapacita zařízení: - kapacita Domova je 83 klientů ve dvou budovách, zvlášť pro muže a ženy - ubytování se poskytuje v 2-6 lůžkových pokojích - základní sociální poradenství, poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti 20

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více