Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 INSTITUCE MÚ MOHELNICE - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ U Brány 2, Mohelnice, tel: web: NÁPLŇ ČINNOSTI: spolupracuje se střediskem pečovatelské služby a charitativními organizacemi zabezpečuje provoz domů s pečovatelskou službou a domova - penzionu pro důchodce a rozhoduje o umístnění žadatelů do těchto zařízení rozhoduje o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek rozhoduje o poskytování opakujících se peněžitých dávek rozhoduje o příspěvku občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání a občanům, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí podílí se na řešení otázek bydlení starých občanů a zdravotně postižených občanů vede evidenci sociálně potřebných rodin provádí šetření v rodinách i u problémových skupin obyvatelstva koordinuje činnost komise péče o rodinu a děti. ÚŘEDNÍ HODINY: Po, St: 08,00-11, ,00-17,00 Pá: 08,30-11,30 ÚŘAD PRÁCE ŠUMPERK DiP MOHELNICE Olomoucká 353/83, Mohelnice, tel: , , NÁPLŇ ČINNOSTI: poradenství a evidence uchazečů o zaměstnání zprostředkování zaměstnání rekvalifikace uchazečů o zaměstnání evidence volných pracovních míst monitoring zaměstnavatelů v působnosti pobočky výplaty podpor v nezaměstnanosti příjem žádostí na SVČ, na nová pracovní místa, na veřejně prospěšné práce příjem žádostí na odbornou praxi absolventů škol, žádostí k povolení zaměstnávání cizinců příjem stížností a podnětů občanů kopírovací služba poradenská a informační služba o druzích a podmínkách nároku na dávky SSP příjem a evidence žádostí o dávky SSP výpočet, zpracování a výplata dávek SSP kontrola možných přeplatků a jejich úhrada. ÚŘEDNÍ HODINY: Po, St: 8,00 17,00 Út, Čt, Pá: 8,00 13,00 2

2 Charita Zábřeh - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, středisko Mohelnice Adresa: Nádražní 9 (Měďák ), Mohelnice, Jaroslava Chroustová ( staniční sestra ) Telefon: Cílová skupina: Lidé, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci a nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění svých základních potřeb. Poslání a cíle služeb: Přispět ke zkvalitnění života a poskytováním pečovatelské služby kompenzovat sníženou soběstačnost uživatelů. Umožnit jim setrvat v domácím prostředí a co nejvíce oddálit jeho odchod do ústavního zařízení - pokud si to sám nepřeje. Stručný popis služeb: Poskytování pečovatelských úkonů v domácnostech uživatelů - (dovážka obědů, běžné úkony osobní hygieny, nákupy a nutné pochůzky, udržování domácnosti, topení, ). Dovoz receptů, léků a DIA průkazu, odběr krve glukometrem. Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Odborná pedikérská služba prováděná v domácnostech uživatelů. Provozní doba: celoročně, základní pracovní doba je 7:00-15:30, odpolední služby poskytujeme převážně v čase mezi 16:30 a 19:30. 3

3 Domy s pečovatelskou službou Mohelnice Adresa: Lékárnická 1, Mohelnice, Třebovská 17, Mohelnice, Karel Junek Telefon: Cílová skupina: Senioři Poslání a cíle služeb: Pro obyvatele 1-pokojové a manžele 2-pokojové bytové jednotky se sociálním příslušenstvím, zařízení bytů obyvatel je vlastní. Cílem je a daří se: být zde opravdu doma! Stručný popis služeb: Byty v domech jsou pronajímány na základě nájemních smluv, poskytuje se pečovatelská služba. Pracovnice pečovatelské služby nejsou zaměstnanci naší organizace, vykonávají potřeby pečovatelské služby hrazené podle vyhlášky. Provozní doba: celoročně 4

4 Domov důchodců Mohelnice Adresa: Lidická 4, Mohelnice, Karel Junek Telefon: Cílová skupina: Pro občany se starobním a plně invalidním důchodem, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna rodinou či jinou sociální péčí. Poslání a cíle služeb: Komplexní péče o obyvatele a zajistit důstojný, příjemný a pohodlný podzim života. Obyvatel a následně jeho rodina musí být v naprostém klidu s vědomím, že je o ně maximálně postaráno a že není zbytečný a na obtíž jiným, že je prospěšný a nápomocný. Stručný popis služeb: Nepřetržitý provoz, zajištěna strava, praní, úklid, návštěva ošetřujícího lékaře kdykoli, zajištěna přeprava ke specialistovi. Možnost sledování TV, knihovna, kulturní akce. Provozní doba: celoročně 5

5 Penzion pro důchodce Loštice Adresa: Hradská 113/5, Loštice, Jana Fričerová Telefon: Cílová skupina: Senioři, zdravotně postižení. Poslání a cíle služeb: Cílem zařízení je umožnit jeho obyvatelům prostřednictvím poskytovaných služeb žít plnohodnotný život ve stáří. Zaměstnanci zachovávají principy sociální péče: podporu běžného způsobu života, úctu a důstojnost k uživatelům v každé situaci, uplatňování vůle a práva volby uživatele, podporu samostatnosti, provázení uživatelů denním životem a sociální spravedlnost v poskytování sociální péče. Stručný popis služeb: Zajišťování komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům, a to: ubytování, základní péče a další služby v souladu s platnými právními předpisy. Další služby zahrnují: zajištění stravování, praní a žehlení osobního prádla, sjednané denní úklidy, donášku nákupů, pochůzky, doprovody obyvatel, kadeřnické, holičské a pedikérské služby, služby Centra pro TP, zajištění ordinace lékaře formou nájmu, výpůjčka prádelny a žehlírny, podpora při životních úkonech, podpora při vyřizování telefonních hovorů atd. Provozní doba: celoročně 6

6 Domov - penzion pro důchodce Mohelnice Adresa: Medkova 1, Mohelnice, Karel Junek Telefon: Cílová skupina: Občané se starobním nebo plně invalidním důchodem, jejichž stav nevyžaduje komplexní péči. Poslání a cíle služeb: Penzion poskytuje obyvatelům 1-pokojové a manželům 2-pokojové bytové jednotky se soc. příslušenstvím, zařízení bytů obyvatel je vlastní. Cílem je a daří se: být zde opravdu doma! Stručný popis služeb: Pečovatelská. služba ( hod.), ze zákona čtvrtletní úklidy, dodávka tepla, el.energie, vody. Mimo základních služeb daných vyhláškou poskytujeme služby za úhradu - praní a žehlení, úklid, nákupy. Ordinační hodiny lékaře přímo v budově, je zajištěn dovoz stravy. Je využívána knihovna, tělocvična, služby kadeřnice, pedikúry, masáže v areálu. Provozní doba: celoročně 7

7 Dům s pečovatelskou službou Doubravice Adresa: Doubravice 61, Anna Polášková ( pečovatelka ) Telefon: Cílová skupina: Senioři a osoby nesoběstačné. Poslání a cíle služeb: Středisko pečovatelské služby Šumperk zajišťuje pomoc obyvatelům, kdy jejich zdravotní stav nebo věk potřebuje zdravotní ošetření a pomoc v domácnosti a v sebeobsluze a kdy potřebnou péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Cílem je zkvalitnění životních podmínek seniorů bydlících v domovech s pečovatelskou službou. Stručný popis služeb: Veškerý úklid, praní, nákupy, vydávání obědů, ranní toaleta, koupání, dovoz léků z lékárny. Provozní doba: Po - Pá 7:00 15:00 8

8 Charita Zábřeh - Okýnko centrum denních služeb Adresa: Medkova 1, Mohelnice Mgr. Miloslava Šotolová Telefon: Cílová skupina: Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Poslání a cíle služeb: Posláním centra denních služeb Okýnko v Mohelnici je poskytovat služby pro osoby s kombinovaným, mentálním nebo těžkým zdravotním postižením za účelem integrace do společnosti. Tyto služby poskytujeme všem bez rozdílů, pokud o službu projeví zájem, spadají do cílové skupiny a je-li volná kapacita zařízení. Stručný popis služeb: 1. Nabídka volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových aktivit - arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie, dramaterapie, sociální učení, rozvoj rozumových dovedností, odpočinkové činnosti, psychoterapie. 2. Ostatní služby - pobyt klientů v zařízení rodinného typu, individuální přístup, bezbariérové prostředí, svoz klientů, stravování, výlety, společenské a sportovní akce. 3. Poskytování informací - pomoc při sepisování žádostí a tiskopisů, týkajících se klientů, poskytování sociálně právního poradenství. Provozní doba: Po - Pá 7:00 15:30 9

9 Charita Zábřeh chráněná dílna Palonín Adresa: Palonín 78, Loštice, Jitka Poláchová (provozní vedoucí) Telefon: Cílová skupina: Osoby se změněnou pracovní schopností. Poslání a cíle služeb: Tato služba reaguje na sníženou možnost osob se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání. Projekt chráněné dílny vyrovnává jejich příležitost obstarat si dlouhodobé zaměstnání a uspokojit tak jednu ze svých základních potřeb. Cílem naší služby je aktivní začlenění uživatelů do života společnosti, vytváření nových sociálních kontaktů, příprava na návrat do běžných pracovních podmínek, stabilizace zdravotního stavu uživatele, vytvoření jeho řádu dne - smysluplné využití a uspořádání času, získání opodstatnění vlastní existence, uchování pracovních a životních návyků. Stručný popis služeb: Chráněná dílna je pracoviště vymezené a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Přijímání pracovníků do dělnických profesí ( =uživatelů služby) se děje ve spolupráci s úřadem práce, který doporučuje uchazeče o zaměstnání se zdravotním omezením. Při výběru se snažíme zohlednit jejich sociální situaci a motivovanost k práci. Každý žadatel je seznámen s realizovanými činnostmi a je posouzena jeho vhodnost na přijetí do pracovního poměru. Provozní doba: celoročně 10

10 Charita Zábřeh - Středisko osobní asistence Adresa: Žižkova 15, Zábřeh Helena Balcárková Telefon: Cílová skupina: Osoby s těžkým zdravotním postižením Poslání a cíle služeb: Posláním střediska osobní asistence Charity Zábřeh je umožnit lidem s těžkým zdravotním postižením začlenění do běžného života prostřednictvím osobního asistenta, který pomáhá zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Cílem této služby je především předejít sociálnímu vyloučení a umožnit zdravotně znevýhodněným lidem začlenění do běžného života. Snažíme se o to, aby tito lidé nebyli závislí pouze na ústavních formách péče a mohli v rámci svých možností zůstat ve svojí domácnosti, žít svým rodinným životem, studovat (vzdělávat se) nebo pracovat. Stručný popis služeb: Osobní asistenci poskytujeme většinou v místě bydliště uživatele, dále pak všude tam, kde se uživatel v době poskytování služby pohybuje. Doba poskytování osobní asistence je individuální a závisí na dohodě s uživatelem. Nejčastěji zajišťujeme: pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění a podávání stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod při nákupech, pochůzkách a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při zapojení do společenského života, při zájmových aktivitách atd. Provozní doba: celoročně 7:00 15:30 11

11 Další organizace poskytující sociální služby v mohelnickém mikroregionu SONS KONTAKT: 8. května 22, Šumperk, tel: , web: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Šumperk. V Mohelnici poskytuje odborné poradenství, obstarává kompenzační pomůcky, informuje o změnách v zákonech atd. Poradní dny v Mohelnici vždy třetí středa v měsíci: 10:00-12/12:30 (Dům s pečovatelskou službou, Lékárnická 1); v poradní dny organizuje pro zájemce i klubovou činnost. CENTRUM PRO ZDR. POSTIŽENÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBLAST MOHELNICKA KONTAKT: Kozinova ul. 13, Šumperk, tel: , Centrum plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany. Poradní dny v Mohelnici poskytovány informace z oblasti sociálněprávní, daňové i pracovně-právní problematiky občanů se zdrav. postižením, konzultace k pomůckám pro sluchově a tělesně postižené občany. Provozní doba je každé poslední úterý v měsíci. A to: Loštice: 9,00 12,00 (Domov penzion, Hradská 113/5, Loštice); Mohelnice: 13,00 16,00 (DPS, Lékárnická 1 klubovna, Mohelnice). OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAV. POSTIŽENÝCH PRO OBLAST MOHELNICKA KONTAKT: Sokolská 556, Loštice, tel: , Tato organizace sdružuje zdr. postižené (tělesně, zrakově, sluchově) z okolí Mohelnicka, Pořádají pro své členy akce, zájezdy, zajišťují masáže, bazén, úhradu rehabilitačních služeb, poradenskou činnost. KRÉDO KONTAKT: Polská 1/82, Šumperk, tel: , web: Kontaktní a poradenské centrum v oboru drogových závislostí. K- centrum je nízkoprahové zařízení určené pro rizikové skupiny mládeže, osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé, blízké a 12

12 příbuzné uživatelů drog. Od roku 2004 v Mohelnici probíhá terénní program na vyhledávání a kontaktování skupin závislých osob. CHARITA ZÁBŘEH DOMOVINKA KONTAKT: Leštinská 16, Zábřeh, tel: , Domovinka je denní stacionář pro seniory, zdravotně postižené, osamělé nebo nesoběstačné spoluobčany, kteří si nejsou sami schopni zabezpečit svoje základní potřeby. Hlavním cílem je umožnit uživatelům zařadit se do společnosti a dát dnům určitý řád a náplň a zbavit je tak pocitu nepotřebnosti a zbytečnosti. Domovinka zajišťuje svoz klientů do zařízení, stravování, podání léků (inzulín), koupele, masáže, manikúru, kadeřnické služby, provádí zde rehabilitační cvičení, praní a drobné opravy prádla, atd. STŘEDISKO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠUMPERK KONTAKT: Kosinova 22/4, Šumperk tel: , Středisko poskytuje své služby nesoběstačným spoluobčanům, jejichž věk a zdravotní stav jim zabraňuje postarat se sami o sebe. Středisko poskytuje tyto služby: asistence na toaletě, pomoc při koupání, donáška nákupů, oběda, pochůzky, přestlání lůžka, převlečení ložního prádla, podání jídla, léků, běžný úklid, mytí podlahy, vysávání, vynesení odpadkového koše a mytí oken. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SKLÍČKO KONTAKT: Na Zámečku 11, Mohelnice tel: , Sdružení napomáhá dětem a mládeži s postižením začlenit se do společnosti a vytváří prostor pro zájmovou činnost a využití volného času svých klientů prostřednictvím týdenních a víkendových pobytů v přírodě, návštěvou bazénu, kin, divadel a jiných kulturních akcí. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HVĚZDIČKA KONTAKT: Třebovská 32, Mohelnice tel: OPS Hvězdička je společností odborných pracovníků a občanů, kteří se zajímají o vzdělávání, podporu a pomoc dětem a mládeži s postižením. Cílem společnosti je zkvalitňování péče o postižené děti Základní školy a Mateřské školy Mohelnice a Speciálně pedagogického centra pro žáky s více vadami Mohelnice. 13

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG INFORMAČNÍHO CENTRA PAPRSEK ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽBY VE VYŠKOVĚ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV Křesťanské centrum Křesťanské centrum Lípová 364/2 682 01 Vyškov 511 110 466

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více