PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond"

Transkript

1 PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU Brno,

2 - zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství podpora výsadby vinic - od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: Rada Vinařského fondu (rozhoduje o financích, o strategii, o podporách) Dozorčí rada (kontrolní orgán) Ředitel Fondu (vykonává rozhodnutí Rady)

3 Činnost Systematická podpora PR aktivit směřujících k propagaci a osvětě moravského a českého vína Podpora celonárodního internetového portálu o víně Systematický průzkum trhu Podpora účasti na veletrzích v zahraničí, a to zejména formou společných expozic Podpora účasti vín na zahraničních soutěžích Podpora školení, seminářů, konferencí

4 Činnost Příprava reklamních materiálů propagujících naše vinařství Podpora vinařské turistiky Podpora lokálních akcí Podpora exportu vína Vytvoření jednotné značky tuzemských vín a její reklamní podpora Podpora značky Svatomartinské, Růžové.CZ

5 Příjmy VF Příjmy VF: odvody za víno (0,50Kč/litr) a vinice (350 Kč/ha) a státu, který vždy jednou ročně převede na účet Fondu částku rovnající se veškerým příjmům Fondu za uplynulý rok. Významným přispěvatelem do Fondu je Jihomoravský kraj, který každoročně poskytuje dotaci v řádu několika miliónů korun tyto prostředky pak ze 100% slouží k podpoře vinařské turistiky.

6 Rozpočet VF Rozpočet Fondu na kalendářní rok se pohybuje ve výši cca 70 miliónů korun, dle zákona max. 10% tvoří provozní výdaje; ve skutečnosti tyto činí běžně kolem 7%.

7 VINAŘSKÁ TURISTIKA, PODPORA PRODEJE Všichni o vinařské turistice vědí. Řada konzumentů ji v nějaké formě i absolvovala, podstatný je při tom společenský rozměr akce. Přes výrazně pozitivní ohlasy se jedná spíše o jednorázové zkušenosti, tendence k opakování přichází s osobními vazbami a komplexními prožitky. Respondenti by ocenili posílení propagace tuzemských vín např. formou degustací v místě, kde běžně nakupují (supermarkety).

8 Znalost pojmu vinařská turistika a aktivity s ním spojované Existence vinařské turistiky je v myslích spotřebitelů dobře zakotvená. Obecně respondenti o této možnosti vědí mluví o cestě za vínem. Jak uvidíme dále, někteří si pod tímto pojmem představují prostou konzumaci vína, která fyzicky proběhne ve vinařské lokalitě, zatímco jiní si ji spojují s dalšímu aktivitami v regionu. Pojem vinařská turistika je však natolik intuitivní, že nikoho nenechává na pochybách všichni mu rozumí a mají ho spojený s konzumací vína a cestováním. Asociace, aktivity spojené s vinařskou turistikou: návštěva vinného sklepa či vinných sklepů, degustace a koupě vína slavnosti, vinobraní, výstavy hudba skloubení vína a jídla cyklostezky firemní večírky, školení ubytování po večerní konzumaci poznávání okolní krajiny, památek exkurze ve vinohradu zájezd na vinice do zahraničí výlet s kamarády na chatu získání informací o víně opití se

9 Osobní zkušenost s vinařskou turistikou Řada dotázaných má s vinařskou turistikou i vlastní zkušenosti, a to zejména na jižní Moravě. Již ale nejde o všechny respondenty a u některých dalších zaznamenáváme jen velmi staré zkušenosti např. z mládí. Když je řeč o lokalitách, respondenti často spontánně zmiňují, že se jim v těch místech velmi líbilo, byla tam krásná krajina, zcela odlišná od jiných míst ( jiný svět ) a cítili se tam dobře. Respondenti zmínili, že za vinařskou turistikou vyrazili do následujících lokalit: Jižní Morava Velké Pavlovice, Znojmo, Pálava, Lednice, Valtice, Mikulov, Velké Bílovice, Velehrad, Mistřín, Hlohovec, Moravská Nová Ves, Krumvíř, Mutěnice, Buchlov, Bzenec, Krumvíř Litoměřice Francie, Itálie

10 Osobní zkušenost s vinařskou turistikou ubytování Součástí prezentace vinařské turistiky by měla být i rovina ubytování jednak u některých dotázaných ubytování tvoří vyloženě důležitou součást pozitivní zkušenosti s vinařskou turistikou a jednak respondenti většinou shledávají ubytování pro vinařskou turistiku praktickým. Intenzivnější konzumace vína je totiž na takových akcích typicky večerní až noční aktivita, po které by bylo náročné vracet se hned domů, nehledě na omezení spojená s konzumací alkoholu. Respondenti zmínili, že mají zkušenost s následujícími typy ubytování: penzion samostatný či jako součást vinného sklepa, vinařství (Samostatný penzion je preferován při delším pobytu, kdy potom návštěvník nemá zábrany střídat různé sklepy a cítí větší svobodu. Penzion přímo u vinného sklepa je naopak praktičtější při kratších akcích soustředěných právě do daného vinného sklepa.) bez ubytování u přátel, známých kemp

11 Osobní zkušenost s vinařskou turistikou pozitivní zkušenosti Pozitivní zkušenosti návštěvníků, což jsou zkušenosti, které u nich převažují, bývají často komplexní lidem se akce líbila celá. Když jmenují jednotlivé aspekty návštěvy, které se jim líbily, zmiňují například příjemnou atmosféru, vynikající chuť vín, zajímavé vyprávění o víně, přátelskost místních lidí, specifickou hudbu, lokalitu (pěkná místa, vyšší teploty).

12 Osobní zkušenost s vinařskou turistikou rezervy ve spokojenosti, bariéry Naprostá většina dotázaných na čas strávený vinařskou turistikou vzpomíná velmi ráda. Nelze se však na to upínat a spoléhat na spokojenost turistů jako na samospásnou: musíme vzít v úvahu, že spokojenost návštěvníků je běžná i při jakékoliv jiné dovolené či aktivním trávení volného času. Je tedy potřeba si všímat i dílčích výhrad a rezerv, které dokonalému prožitku v některých případech bránily. NENAPLNĚNÉ OČEKÁVÁNÍ ŽÁDNÉ ZÁVADY, ALE NEDOSTAVIL SE EXKLUZIVNÍ ZÁŽITEK REZERVA V KVALITĚ VÍN REZERVA V PROSTŘEDÍ, ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU, VSTŘÍCNOSTI OBSLUHY. ŠPATNÝ ODHAD MÍRY KONZUMACE NA STRANĚ NÁVŠTVNÍKA

13 VINAŘSKÁ TURISTIKA O vinařské turistice již slyšelo 46 % respondentů v celém souboru. Ve srovnání s minulou vlnou výzkumu zde došlo k mírnému nárůstu znalosti (+ 5 %). Mezi konzumenty vína je tento podíl o něco vyšší 52 %. Jižní Moravu za účelem vinařské turistiky již někdy navštívilo 32 % respondentů z celého souboru (15 % v nedávné minulosti, 17 % hodně dávno) a 37 % konzumentů vína (18 % v nedávné minulosti, 19 % hodně dávno). Tuto návštěvu ohodnotilo více než devět desetin respondentů jako dobrou a hezkou (93 % v celém souboru, 94 % mezi konzumenty vína). Dotázaní, kteří o návštěvu jižní Moravy v souvislosti s vinařskou turistikou zájem neprojevili, jako hlavní důvody uvedli, že víno nepijí, nepreferují nebo nemají rádi (49 %) a že taková forma trávení volného času je jednoduše nezajímá, neláká (41 %).

14 VINAŘSKÁ TURISTIKA Ti, kteří pak o tuto turistiku zájem projevili, označili jako nejzajímavější programy z oblasti vinařské turistiky následující: Večerní posezení ve vinném sklepě spojené s ochutnávkou místních vín (51 % rozhodně ano, 42 % spíše ano) Návštěva vinného sklepa s degustací a odborným výkladem, s možností nákupu vína (46 % rozhodně ano, 45 % spíše ano) Tradiční historické vinobraní ve Znojmě, Mikulově, Mělníku (39 % rozhodně ano, 48 % spíše ano). Naopak, nejmenší zájem projevili o: Možnost účastnit se sběru a zpracování hroznů při vinobraní Kurz: základy, jak podávat a degustovat víno. Pouze čtvrtina dotázaných uvedla, že má dostatek informací o možnostech vinařské turistiky v tomto regionu (26 % v celém souboru, 29 % pak mezi konzumenty vína). Třetina informace sice v současné době nemá, ale ráda by je získala (31 %; 35 %). Ostatní respondenti sice informací dostatek nemají, ale o další informace ani nemají zájem (39 % v celém souboru, 31 % mezi konzumenty vína).

15 VĚDÍ O VINAŘSKÉ TURISTICE? VĚDÍ O VINAŘSKÉ TURISTICE? ČR 18+ (N=1474) konzumenti vína (N=1101) 52 vědí 48 nevědí NAVŠTÍVILI JIŽNÍ MORAVU V RÁMCI VINAŘSKÉ TURISTIKY? ČR 18+ (N=1474) ,3 54 konzumenti vína (N=1101) ,3 48 Ano, ale bylo to hodně dávno Ne neví o vinařské turistice Ano, v nedávné minulosti Nevím, nevzpominám si

16 Spolupráce komunikační agentura PR agentura Svaz vinařů Národní vinařské centrum JMK Centrála cestovního ruchu jižní Moravy Nadace Partnerství

17 Typy podporovaných akcí Slavnosti vinobraní, otevřené sklepy, zarážení hory, cykloturistické akce Semináře, konference o možnostech cestovního ruchu apod. Propagační materiály obcí, vinařských regionů, sdružení

18 Systém podpory Dvakrát ročně, vždy od 1.1. do a od 1.7. do lze k Vinařskému fondu podat žádost o poskytnutí podpory na realizaci výše uvedených akcí. Výše poskytnuté podpory se pohybuje v rozmezí % uznatelných nákladů. U nejtypičtějších akcí vinařské turistiky, jako jsou slavnosti vinobraní a otevřené sklepy, jsou uznatelnými náklady pronájem prostor, kde se akce koná, její propagace a odměny účinkujícím.

19 Podmínky pro vyplacení podpory Podání žádosti v termínu Kompletní žádost Realizace akce Informace o konání akce v kalendáři akcí na loga VMVČ a VF v propagačních materiálech a v místě realizace a příp. další spec. podmínky Předložení vyúčtování v termínu Konkrétní formy podpory na webu, v odborném a denním tisku.

20 Přehled žádostí o podporu podaných v letech vinařská turistika (slavnosti vinobraní, otevřené sklepy a další typově příbuzné akce): Rok Počet přijatých Z toho Žádostí celkem žádostí podpořených / / / (1 termín) /400 Průměrná roční částka vyčleněná na projekty vinařské turistiky dle vyhl. 5 miliónů korun.

21 Příklady podpořených akcí Jen v roce 2013 podpořena vinobraní ve více než 20 obcích

22 Otevřené sklepy Jen v roce 2013 podpořeno na 50 akcí typu otevřené sklepy

23 Cykloturistické akce (putování vinicemi) např. Na kole vinohrady Uherskohradišťska Propagační vinařsko turistické materiály obcí, sdružení vinařů, informační tabule v obcích Projekty dlouhodobějšího charakteru: Stálá vinařská expozice v Mikulově ( ) Projekt Centrály cestovního ruchu JM -- Chléb a víno, Sklepní uličky ( )

24 Osmým rokem pokračuje projekt rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě, který organizačně pro VF zajišťuje Národní vinařské centrum (viz prezentace Ing. Pavla Kršky). V rámci tohoto projektu Fond financuje např. každoroční vydání turistických materiálů Edice Krajem vína, medializaci v tisku, propagaci na výstavách a veletrzích či průběžnou aktualizaci sekce vinařské turistiky v rámci webu vinazmoravy.cz.

25 Děkuji za pozornost a přeji jen spokojené návštěvníky.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj

Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj Kolektiv autorů, Katedra cestovního ruchu VŠE Praha Praha 2007 Venkovský cestovní

Více

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Ročně se ubytuje v Olomouckém kraji okolo 400 tisíc hostů. V Olomouci je to

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více