Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče"

Transkript

1 Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí od otevřční DpS Dobětice - domovy pro seniory Závádění konceptu bazální stimulace do péče o osoby s demencí - domovy se zvláštním režimem Aktivizace seniorů domovy pro seniory Sociální služby - domovy pro seniory (Dům pokojného stáří svaté Ludmily) Sociální služby - domovy pro seniory se zvláštním režimem (Dům pokojného stáří svaté Ludmily) města Ústí nad Labem - odlehčovací služby města Ústí nad Labem - odborné sociální města Ústí nad Labem - pečovatelská služba Prosapia, o.s. Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem - centra denních služeb Celkem za KS Oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné Fokus Labe Sociální služby - SASS+ZP Fokus Labe Sociální služby - sociální rehabilitace Fokus Labe Sociální služby - chráněné bydlení Fokus Labe Sociální služby - sociálně terapeutické dílny Fokus Labe Self Help Ústí nad Labem Sociální služby - odborné sociální Svépomocné aktivity o.s. Self Help Celkem za KS

2 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi terénní programy kontaktní centra odborné sociální -ambulantní adiktologické sližby WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. - služby následné péče WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. - terapeutické komunity WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. - odborné soc.ambulantní léčba a Celkem za KS Oblast péče o mentálně postižené občany HELIAS Ústí nad Labem,o.p.s. Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, tělesným postižením a u osob s poruchou autistického spektra - osobní asistence HELIAS Ústí nad Labem,o.p.s. Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, tělesným postižením a u osob s poruchou autistického spektra - denní stacionář Helias Agentura Osmý den, o.p.s. Sociální rehabilitace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Sociální služby - Jurta, o.p.s.- sociálně terapeutické dílny Sociální služby - Jurta, o.p.s.- sociální rehabilitace Sociální služby - Jurta, o.p.s. - podpora samostatného bydlení Komplexní program péče-bariéry XII.- odlehčovací služby Centrum podpory zdraví, o.s. Cvičení mentálně postižených Celkem za KS

3 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o děti, mládež a rodinu socální služby Sociální služby - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Komunitní centrum Světluška) Sociální služby - SASRD (Centrum služeb pro rodinu Světluška) Sociální služby - SASRD (Centrum služeb pro rodinu Ovečka) Sociální služby - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Nízkoprahový klub Tykadlo) Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace -SASRD Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (klub Nový svět) Člověk v tísni, o.p.s. Dobrovolnické centrum, o.s. Poradna pro integraci Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Spirála,o.s. YMCA v Ústí nad Labem Programy sociální integrace - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (klub Mixér) Tajemný rok budoucnosti - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální a právní pro migranty dlouhodobě žijící v Ústí nad Labem a jeho spádovém území - SASRD Návrat do společnosti - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sdružením Spirála - odborné sociální Nízkoprahový klub Orion nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem za KS Oblast péče o zdravotně postižené občany CESPO, o.p.s. Demosthenes, o.p.s. Poradenství pro sluchově postižené - odborné sociální Sociální služby DEMOSTHENA - odborné sociální Demosthenes, o.p.s. Sociální služby DEMOSTHENA - raná péče Sociální agentura Ústí nad Labem Sociální agentura Ústí nad Labem Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. Sociální služby v organizaci Sociální agentura - odborné sociální Sociální služby v organizaci Sociální agentura - SASS+ZP Sociální služby pro sluchově postižené - tlumočnické služby Poskytování sociálních služeb v roce průvodcovské a předčitatelské služby Poskytování sociálních služeb v roce sociální rehabilitace Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel Odborné sociální pro uživatele s onkologickým onemocněním a jejich blízké - odborné sociální Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených osob - sociální rehabilitace Roska Ústí nad Labem Spolu proti samotě Celkem za KS

4 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi Sociální služby - noclehárny (Noclehárna Samaritán) Sociální služby - nízkoprahová denní centra (Centrum pomoci Samaritán) Sociální služby - azylové domy Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Sociální služby - odborné sociální sdružením Spirála - odborné sociální sdružením Spirála - telefonická krizová pomoc sdružením Spirála - krizová pomoc sdružením Spirála - intervenční centra Celkem za KS Oblast péče o nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením Sociální služby - terénní programy Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace - terénní programy Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Návrat do společnosti - terénní programy Poradna pro integraci, občanské sdružení Odborné sociální a právní pro migranty dlouhodobě žijící v Ústí nad Labem a jeho spádovém území - odborné sociální Celkem za KS

5 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Nezařazené do žádné oblasti sociální pomoci a péče Oblastní charita Česká Kamenice Podpora samostatného bydlení - podpora samostatného bydlení Celkem Oblast péče a podpory rodiny Centrum podpory zdraví, o.s. Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí Dobrovolnické centrum, o.s. Kurz Silní rodiče Silné děti Člověk v tísni, o.p.s. Předškolní kluby Centrum pro rodinu Ovečka Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. podpora rodiny Rodiny na jedné lodi-podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči Rodinné centrum Slunečník, o.s. Spolu a aktivně Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Podpora dětské skupiny v Ústí nad Labem Celkem za KS

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

"o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" 27031161 4271738 "o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj" Královéhradecký 744 000

o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj 27031161 4271738 o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj Královéhradecký 744 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče HMP 3 572 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče Středočeský 382 000 "HANDICAP (?)" Zlín 46277633 6283429 Osobní asistence - "HANDICAP(?)"

Více

"o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" 27031161 4271738 "o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj" Královéhradecký 744 000

o.s. Sportem proti bariérám - Český Ráj 27031161 4271738 o.s. sportem proti bariérám - Český Ráj Královéhradecký 744 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče HMP 3 572 000 Člověk zpět k člověku 45770433 2532222 Dům domácí péče Středočeský 382 000 "HANDICAP (?)" Zlín 46277633 6283429 Osobní asistence - "HANDICAP(?)"

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně Název Kraj Přidělená dotace A DOMA OS 27053679 1408443 ACORUS, o.s. 67365256 3009554 Osobní asistence Čtyřlístek Acorus - krizová pomoc Praha 500 000 Praha 455 000 ACORUS, o.s. 67365256 3301272 Acorus

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 Vážení občané, v našem židlochovickém regionu probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem této aktivity je přiblížit sociální

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji

Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH Azylové domy Armáda

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více