VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, Unhošť IČO: Telefon: URL:

2 I. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 Společnost byla založena , svoji činnost začala vykonávat Její hlavní činností je: - provozování denního stacionáře pro mládež a dospělé Terapeutické služby - pracovní a výtvarná terapie Odborné přednášky a besedy pro seniory a rodiče s malými dětmi - pracovní terapie pro lidi se speciálními potřebami terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) cvičná pekárna pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení úklidové práce veřejné WC - provozování chráněných pracovišť pro lidi se změněnou pracovní schopností - zajištění respitní péče (pečovatelské služby v rodinách) pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami - zajištění krizové pomoci osobám v tíživé osobní situaci - pečovatelské služby pro seniory - poradenské služby v oblasti sociálně právní, zdravotní, psychologické a vzdělávací - aktivační služby - klubová činnost pro seniory a rodič dětí předškolního věku Jako doplňkovou činnost vykonává - specializovaný maloobchod (občerstvení, prodej výrobků vyhotovených lidmi se speciálními potřebami) - poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob (provozování veřejných WC) - hostinská činnost (kavárna) - pekařství, cukrářství (minipekárna) 2

3 Realizace služeb pro jednotlivé uživatele DENNĚ: Denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami a seniory Respitní péče pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami - koordinace pracovníků a dobrovolníků Podporované zaměstnání a pracovní terapie pro dospělé se speciálními potřebami - terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) - cvičná pekárna - pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení - úklidové práce - veřejné WC 1x TÝDNĚ Rehabilitační služby pro seniory a lidi se speciálními potřebami - masáž, hydromasáž a perličková koupel, zdravotní a relaxační cvičení Klubová činnost pro seniory a rodiče s malými dětmi 1x MĚSÍČNĚ Odborné přednášky a besedy pro seniory a rodiče s malými dětmi DLE POTŘEBY Poradenská činnost - sociální, právní, psychologická a vzdělávací ZATÍM NEREALIZOVÁNO Zájmové kurzy pro seniory, rodiče s malými dětmi i širší veřejnost Uživatelé služeb Počet uživatelů k lidé se speciálními potřebami 31 senioři 22 rodiče dětí předškolního věku 36 rodičů (52 předškolních děti) podporované zaměstnávání osob se zdrav. postižením 13 veřejné WC lidí za rok

4 Návštěvníky Občerstvení a kavárny a prezentačních výstav nelze určit 4

5 II. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje - neinvestiční tis. Kč Dotace od Úřadu práce Kladno Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na Klub rodičů 457 tis. Kč 200 tis. Kč Dotace z Městského úřadu Unhošť 15 tis. Kč Vlastní zdroje tis. Kč, z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků - výrobky z pracovní terapie 469 tis. Kč - výrobky pekárny a z hostinské činnosti 122 tis. Kč tržby z prodeje pohlednic (výrobků dětí se speciálními potřebami) 184 tis. Kč tržby z prodeje služeb: - příspěvky od klientů 161 tis. Kč - příspěvky od seniorů 17 tis. Kč - příspěvky od rodičů 1 tis. Kč - tržby z provozu WC 7 tis. Kč tržby z provozu kavárny (maloobchod) 345 tis. Kč přijaté dary od fyzických osob 20 tis. Kč přijaté dary od právnických osob 31 tis. Kč pokrytí odpisů z dotace 17 tis. Kč ostatní 196 tis. Kč CELKEM tis. Kč (ve výnosech k = tis. Kč, jsou ještě účtovány výnosy ve výši 62 tis. Kč jako poměrná část odpisů auta Peugeot, pořízeného zčásti z dotace - viz. investiční dotace z Krajského úřadu ve výši 250 tis.kč v roce 2005) 5

6 III. Vývoj a konečný stav fondů V roce 2006 společnost nevytvářela žádné fondy. IV. Stav a pohyb majetku a závazků Stav a pohyb majetku (v tis. Kč) Položka Počáteční zůstatek Konečný zůstatek Dlouhodobý hmotný majetek oprávky k DHM Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva 1 4 Celkem V roce 2006 společnost pořídila markýzu v hodnotě 95 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v pohledávkách jsou pohledávky za odběrateli ve výši 80 tis. Kč, které byly k datu sestavení výroční zprávy uhrazeny, a zálohy na odběr plynu ve výši 48 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek je tvořen pokladní hotovostí ve výši 57 tis. Kč a zůstatkem na běžném účtu 236 tis. Kč. Stav a pohyb závazků (v tis. Kč) Položka Počáteční zůstatek Konečný zůstatek Vlastní jmění Hospodářský výsledek Krátkodobé závazky Jiná pasiva 1 15 Celkem Vlastní jmění společnosti je vytvořeno z darovaného majetku ve výši tis. a z darovaných zásob (131 tis. Kč). Ve vlastním jmění je zahrnuta i ztráta z roku 2004 a 2005 ve výši 393 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami v krátkodobých závazcích jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu mezd (44 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (70 tis. Kč). Nepoměr je způsoben výplatou záloh na mzdy za prosinec 2006 v prosinci Významnou položkou krátkodobých závazků jsou také dohadné účty pasivní (121 tis. Kč), které jsou tvořeny dohadnou položkou na spotřebu elektrické energie (72 tis. Kč), plynu (38 tis. Kč) a vodné a stočné (11 tis. Kč). 6

7 V. Úplný objem nákladů Náklady na hlavní činnost celkem tis. Kč z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) darovaný drobný majetek 323 tis. Kč 2) mzdové náklady, vč. nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů tis. Kč Náklady na doplňkovou činnost celkem 629 tis.kč z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) nákup zboží 253 tis. Kč 2) nákup potravin 35 tis. Kč VI. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Společnost zaměstnává zdravotně postižené pracovníky (k byl počet zdravotně postižených zaměstnanců v částečně invalidním důchodu a osob zdravotně znevýhodněných v přepočtu 1,31 a zaměstnanců v plném invalidním důchodu 2,1 z celkového přepočteného počtu 8,39). V budoucnu má v úmyslu také provozovat chráněné dílny a pracoviště. VII. Členové dozorčí rady Ing. Karel Kindl, Ing. Marcela Brychtová, Ing. Jan Klas. VIII. Členové správní rady PhDr. L. Mazuchová (předsedkyně), H. Heřmánková, L. Vančurová, L. Nesnídalová, M.Soukopová, PhDr. I. Hebdová 7

Výroční zpráva 2008. Obsah

Výroční zpráva 2008. Obsah Výroční zpráva 2008 Obsah I. Údaje o společnosti 3 II. Orgány společnosti 5 III. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7 IV. Přehled činností vykonávaných v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 OBSAH 1. ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH VE VZTAHU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008 Úvod Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Úsměvy v roce

Více