Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204

2 ÚVOD 3. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: 3 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 3 2. Domov Sosna Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby (pobytové) Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar 8 A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 9. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Financování rozpočet na rok Plán provozních akcí, oprav, investic 0 5. Plán provozních akcí a oprav Plánované investice 205 (organizace využije investiční fond) 5.3 Využívání dotačních programů z externích zdrojů 2 6. Vedlejší hospodářská činnost 3 7. Úsporná opatření 3 7. V oblasti vzdělávání Vybavení a ostatní 3 B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 4. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb 4. Kvalitativní cíle na rok Kvantitativní cíle na rok Humanizace služeb 7 2. Dobrovolnictví Informovanost o službě Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města Dovybavení Domova Sosna Dovybavení Domova Nýdek 8 3. Aktivity 8 3. Plán akcí Aktivity s imobilními klienty Den otevřených dveří Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) Interní hodnocení Externí hodnocení 2 5. Spolupráce s dalšími subjekty 2 C. LIDSKÉ ZDROJE 2 D. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 2 E. ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 2 F. ÚKOLY VE VZTAHU KE ZŘIZOVATELI 22 G. PŘÍLOHY 25 2

3 ÚVOD. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: Název: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace se sídlem: Habrová 302, 7396 Třinec IČ: Střediska, registrované sociální služby a jejich kapacita: Název a adresa Registrovaná služba Kapacita Domov Sosna, Třinec, Domov pro seniory (27458) Habrová 302 Domov se zvláštním režimem ( ) 50 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 0 ( ) Odlehčovací služby (72474) 44 4 Domov Nýdek, Nýdek 545 Domov pro seniory (83902) Pečovatelská služba, Třinec, Štefánikova 73 Pečovatelská služba (75732) 40 5 okamžitá Denní stacionář Jantar, Třinec, Denní stacionář Jantar (902556) Štefánikova 73 okamžitá 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 2. Domov Sosna 2.. Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Ubytování Kapacita služby je 60 lůžek. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Uživatelé služby jsou ubytování ve 2 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 3

4 Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domovy se zvláštním režimem Posláním služby Domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby 2 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. 4

5 Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby je 0 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení 5

6 c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Odlehčovací služby (pobytové) Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 50 let a výše. Ubytování Kapacita služby jsou 4 místa. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se na sídlišti Sosna v centru města Třince. Uživatelé odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny ústavním nábytkem: polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Úkony péče poskytované na této sociální službě: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena na lůžku Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena ve vaně, sprše Pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní a večerní hygiena Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Pomoc při použití WC Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (v případě samostatné přípravy svačin) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalším sociálním začleňování Sociálně terapeutické činnosti - rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností (činnosti CVČ) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - nácvik a upevňování motorických, psych. a soc. schopností a dovedností (činnosti CVČ) Doprovod (např. k lékaři, úřady, do nemocnice, ke kadeřníkovi apod.) Délka jednoho úkonu v minutách se člení na 5, 30, 45 a 60 minut (nebo také, délka úkonu se počítá po čtvrthodinách). Úkony péče lze hradit z příspěvku na péči. Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. 6

7 Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Posláním Domov Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou již schopni řešit svou situaci vlastními silami ani pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání. Podporuje seniory v udržování dosavadních společenských kontaktů, respektuje jedinečnost každého z nich, snaží se posilovat jejich samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Služby poskytované Domovem Nýdek jsou určeny osobám od 60 - ti let, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ubytování Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v beskydské obci Nýdek, v malebném údolí s potokem Hluchová. V Domově Nýdek se nachází celkem 44 jednolůžkových pokojů, z nichž je 22 s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů má sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. 7

8 2.3. Pečovatelská služba Posláním Pečovatelské služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována podle 40 zákona č. 08/2006 Sb. občanům na území města Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6,30 do 20,00, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Poskytnutí stravy Jednou z činností Pečovatelské služby je zajištění stravy seniorům na území města Třince. Tato strava je poskytována dle ceníku, jenž je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: Běžné nákupy a pochůzky Běžný úklid a údržba domácnosti Celková hygiena na lůžku, ve vaně a ve sprše Dovoz nebo donáška jídla Kontakt se společenským prostředím Pomoc a podpora při podávání a přípravě jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při použití WC Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při ranní, polední a večerní hygieně Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Donáška vody Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy Velký nákup, například týdenní nákup Délka jednoho úkonu v minutách se člení na prvních 5 minut, dále po 5 minutách. Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dohled nad dospělými v domácnosti, společenský kontakt s pečovatelkou, víkendová a sváteční péče hospodaření s finanční hotovostí klienta (na žádost klienta nebo opatrovníka), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady apod., zapůjčení 2 sad jídlonosičů (pokud si nezakoupí 2 sady). Délka jednoho úkonu v minutách se člení na prvních 5 minut, dále po 5 minutách. Nejkratší doba poskytování služby v domácnosti je 5 minut Denní stacionář Jantar Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně nemohou postarat rodinní příslušníci. 8

9 Cílová skupina Osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, který je přílohou tohoto plánu činnosti. Obědy jsou zajišťovány Pečovatelskou službou, snídaně a odpolední svačiny jsou dováženy z Centra sociální pomoci. Úkony péče Stacionář Jantar poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterými jsou Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při použití WC Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kontakt se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Čas poskytování péče je účtován za každých započatých 30 minut. Fakultativní úkony Fakultativní úkony ve stacionáři Jantar jsou: Odvoz do Stacionáře a zpět domů Drobný nákup na žádost uživatele do kg váhy nákupu Ceník úhrad je přílohou č. tohoto plánu činnosti. A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k a) Celkový (fyzický - evidenční) počet zaměstnanců organizace: 75 b) Celkový (přepočtený dle úvazků) počet zaměstnanců organizace: 72,5 c) Evidenční a přepočtený počet zaměstnanců dle jednotlivých kategorií profesí a úvazků viz příloha č. 2 (Zaměstnanci) 2. Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Objem prostředků na platy pro rok 205 činí pro naši organizaci ,- Kč. 4. Financování rozpočet na rok 205 financování příspěvkové organizace je určeno rozpočtem pro rok 205 následovně: 9

10 Financování rozpočet na rok 205 v Kč Plánované náklady činí: Plánované výnosy (zdroje) činí: z toho: tržby - uživatelé výnosy úhrad ze zdravotních pojišťoven příspěvek na péči úroky v bankách čerpání fondů ostatní výnosy dotace MPSV (předpoklad) příspěvek zřizovatele na provoz účelová dotace jiné obce 9000 další zdroje Celkem Výnosy Rozpočet na jednotlivé poskytnuté služby Celkem Kč Z toho příspěvek zřizovatele Kč Domov pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Pečovatelská služba stravování Oldřichovice Denní stacionář JANTAR Domov pro seniory Sosna Odlehčovací služba Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdravotním postižením Celkem sociální služby Výnosy doplňková činnost Výnosy celkem Plán provozních akcí, oprav, investic Plány oprav nad ,- Kč bez DPH a investičních akcí budou organizací předběžně konzultovány s odborem sociálních věcí, odborem investic a případně i právním odborem. Stavební úpravy týkající se pozemků budou konzultovány s odborem SŘaÚP města a zároveň s vědomím odboru sociálních věcí. Níže uváděné ceny jsou bez DPH a termíny realizací jsou ve shodě s plánem veřejných zakázek. 5. Plán provozních akcí a oprav Oprava chodníku zahrady - Domov Sosna Chodník v zahradě je původní, cca 35 let starý se značnými drobnými prasklinami a vylomeninami. Chodník používají naši senioři k vycházkám a díky vadám, které vykazuje, může dojít k úrazu, což je u seniorů nežádoucí. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 75000,- Kč Termín uskutečnění: 08/205 0

11 Oprava dlažby vestibulu a jeho renovace Jedná se o výměnu původní dlažby, staré cca 35 let, a modernizace vzhledu hlavního vstupu do objektu Domova Sosna. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 30000,- Kč Termín uskutečnění: 07/205 Oprava čistící místnosti úklidu I v této místnosti se jedná o opravu původní dlažby a obkladů, staré cca 35 let. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 53000,- Kč Termín uskutečnění: 03/205 Oprava rampy evakuačního východu na zahradu GO oprava bude provedena z důvodu poškozené hydroizolace rampy a protékání vody skrz rampu, poškození vnějších omítek a potřeby výměny dlažby, která je při zvýšené vlhkosti extrémně kluzká. Cena bude upřesněna po zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 04/ Plánované investice 205 (organizace využije investiční fond) Dodávka elektrického varného kotle 50 l - Stravování Oldřichovice, kuchyňského robota Domov Nýdek a konvektomatu Domov Sosna, obnova opotřebeného majetku od Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 02/205 Kopírovací stroj velký - Domov Sosna Obnova opotřebeného majetku z roku 2007 Předpokládaná cena: 60000,- Kč Termín uskutečnění: 04/205 Přístavba objektu - Domov Nýdek (v realizaci, investice zřizovatele) Jedná se o velkou akci, kdy je přistavován především evakuační výtah, jenž v tomto objektu v současnosti není, a v případě jakéhokoliv neštěstí nejsme schopni provést evakuaci uživatelů. Dále bude přístavba zahrnovat vytvoření dalších pokojů, společenské místnosti, záložního zdroje apod. Předpokládaná cena: ,- Kč s DPH Termín uskutečnění: 06/205 Demolice komínu Domov Sosna Komín původně sloužil pro vytápění objektu v době, kdy na tento účel byly používány lehké topné oleje. Tento systém však už více jak 30 let nefunguje a komín není využíván. Navíc je po celé délce prasklý a mohlo by do budoucna hrozit jeho samovolné zborcení. Proto je nutno tento komín, jenž je přilepen k objektu, šetrně zdemolovat. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Zastřešení teras Domov Sosna Terasy Domova Sosna jsou značným problémem nejen ve vztahu k budově a jejich údržbě, ale také pro seniory. Sníh a deště způsobují problémy, které pravděpodobně v minulosti nikdo nepředpokládal. Zatékání do objektu, ničení maleb, stěn, vybavení a venkovních omítek objektu s tím se po větších deštích a tání sněhu pravidelně potýkají naši uživatelé sociálních služeb. To je hlavní důvod zastřešení teras. Projektová dokumentace je vytvořena. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna není v plánu úkolů na úseku reprodukce pro rok 204 Tyto stavební práce byly naplánovány již v roce 204. Z důvodu mnoha jiných akcí nedošlo k její realizaci, proto se přesouvá na rok 205. Jedná o původní část cca 35 let starou a pouze opravovanou provizorně

12 dle potřeby. Jelikož je tato část značně využívána pro zabezpečení chodu domova (zásobování, odpady ), je nutno vozovku a dvůr zrenovovat. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Dodávka klimatizace hospodářské části budovy Domova Sosna Jedná se o prostory prádelny, skladu potravin, kanceláří, jídelny, společenské místnosti + CVČ v teplých letních dnech jsou v těchto místnostech neúnosné pracovní podmínky, ve skladu potravin je nutno snížit teplotu díky procházejícímu teplovodnímu potrubí (dlouhodobý problém připomínkován i hygienou). Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 05/205 Dodávka vybavení prádelny Domova Sosna V rozsahu 6 x průmyslová pračka, x mandl, x sušička - obnova opotřebeného majetku prádelny Domova pořízeného v roce 2002, časté opravy. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 0/205 Dodávka 2 myček podložních WC mís - Domova Sosna a Nýdek Opět se jedná o obnovu opotřebeného majetku v Domově Sosna a zakoupení nové myčky pro Domov Nýdek, kde zatím toto vybavení není. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 05/205 Pasportizace Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby Analýza stavu budov pro účely realizace oprav a investic v dalších letech. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek Domov Nýdek nedisponuje žádnou útulnou zahradou ani parkem, kde by mohli senioři v krásných dnech trávit svůj volný čas, či uskutečňovat své společenské a kulturní akce. Vytvoření adekvátního zázemí našim uživatelům sociální služby Domov pro seniory, je hlavním důvodem realizace tohoto záměru. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: dle projektu 5.3 Využívání dotačních programů z externích zdrojů Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem Domov Sosna Projekt realizovaný v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je zaměřen na dovybavení prostor uživatelů novým nábytkem, celkového zabezpečení Domova Sosna, pořízení bezdrátové signalizace pro uživatele v případě nouze, pořízení kamerového systému, vybavení usnadňujícího práce personálu a tím docílení vyšší úrovně poskytování sociálních služeb. Projekt měl být ukončen v roce 204, avšak problémy vyvstanuvší s realizaci veřejných zakázek a zároveň i s realizací dřevěných obkladů na domově Sosna protáhly vlastní projekt až do roku 205. Předpokládaná cena: 46256,- Kč Termín uskutečnění: březen Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek Vize organizace je v realizaci tohoto záměru prostřednictvím projektů nebo grantů realizovaných, ať už soukromými společnostmi, či státními subjekty. Cílem je vytvoření parku s altánem uživatelům Domova Nýdek hned vedle ubytovacího objektu pro seniory. Tento park vytvoří útulné prostředí pro volnočasové aktivity seniorů v pěkném počasí a zároveň zázemí pro konání společenských a sportovních akcí ve volné přírodě. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: dle projektu Zajištění finančních prostředků od obcí (žádosti o příspěvek) na dofinancování provozu Žádosti o spolufinancování pobytů uživatelů jiných obcí, než je Třinec, budou, po projednání s odborem sociálních věcí a schválení Radou města Třince, v roce 205 postupně zasílány starostům jednotlivých obcí, 2

13 jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti našimi klienty. Jak se k danému problému jednotlivé obce postaví bohužel nelze předvídat, toto nám ukáže až rekapitulace na začátku příštího roku. Předpokládaná cena: dle obcí Termín uskutečnění: 204 Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT tento projekt, bude-li schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, využijeme k nákupu kompenzačních pomůcek a polohovacích lůžek pro vybavení přístavby Domova Nýdek a služby Domovy pro Seniory v Domově Sosna. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: květen Další možnosti využívání financí z dotačních titulů bude odvislé od jejich vyhlášení, programového naplnění, cílové skupiny, finanční a časové náročnosti. 6. Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářskou činnost specifikuje naší organizaci Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku. V této činnosti organizace i nadál bude pokračovat a snažit se zlepšovat své služby. O počtu vydaných jídel cizím strávníkům hovoří rozbory hospodaření, o případných změnách nájemních smluv budeme okamžitě informovat zřizovatele. 7. Úsporná opatření Organizace se každoročně snaží ušetřit finance hlavně v těch oblastech, kde je možno získat dotace a tím šetřit vlastní finanční zdroje a zdroje zřizovatele. V roce 204 realizujeme projekty, které by nám měla tato úsporná opatření podpořit. Jedná se o: 7. V oblasti vzdělávání Se Slezskou diakonií byla v roce 203 domluvena spolupráce ve vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska. Na podzim roku 204 proběhly první konzultace s inspektory ohledně kvality poskytovaných sociálních služeb. Taktéž byly Slezskou diakonií nabízeny různá školení vztahující se k problematice SQSS, která byla našimi zaměstnanci využívána. Projekt je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR, čímž došlo a následně i v roce 204 dojde k ušetření nemalých financí určených na vzdělávání personálu naší organizace. Supervize financování supervizí zaměstnanců v přímé péči o klienta opakovaně řešíme využíváním dotačních titulů a tzv. bonusů dodavatelských firem. Věříme, že i v roce 205 nalezneme cestu financování této formy sebevzdělávání obdobným způsobem. Tímto docilujeme vyšší kvality poskytovaných služeb a vyšší odbornost v péči o uživatele. 7.2 Vybavení a ostatní Nejen v oblasti vzdělávání se snaží organizace ušetřit, ale taktéž i v ostatních oblastech jako je vybavování všech středisek SSMT, opravy, či renovace apod. Již od roku 203 organizace realizuje projekt Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem. Tento projekt je zaměřen na nákup vybavení, jako jsou polohovací postele, noční stolky, křesla, to vše pro seniory a jejich zázemí. Tuto část projektu jsme zrealizovali v roce 204. Navíc máme v projektu zakomponovaný elektronický požární systém, kamerový systém a bezdrátovou signalizaci. Tato část nás čeká na přelomu let 204 a 205, případně až v roce 205. To vše v celkové předběžné hodnotě ,- Kč. Jaké budou finální náklady, nám ukážou až realizované veřejné zakázky na dodavatele všech těchto výše uvedených komodit. Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT Jedná se o projekt, nebo také žádost o dotaci, podanou na Úřad regionální rady Moravskoslezko. Účelem je pořídit vybavení pro nově přistavovanou část Domova pro seniory v Nýdku a zároveň i pro Domovy 3

14 pro seniory v Třinci na Sosně. Bohužel se jedná pouze o polohovatelná lůžka a kompenzační pomůcky, čímž organizaci vzniknou další náklady na ostatní vybavení, jako jsou například skříně, stoly, židle apod. Předběžně chce organizace v tomto projektu požádat o cca ,- Kč. Jak se Úřad regionální rady Moravskoslezko k naší žádosti vyjádří, uvidíme až počátkem příštího roku. Tak jak bylo hovořeno výše o využívání tzv. bonusů na vzdělávání, tak jsou i využívány na nákup nábytku a vybavení pro seniory. Vlastní realizace probíhá na základě jednání s dodavatelskou firmou, u níž máme kredit za odběr zboží v určité výši, vyslovíme naše přání a firma nám ho na základě darovací smlouvy zrealizuje. Předpoklad finanční hodnoty odběru nábytku pro klienty v tomto roce je opětovně ve výši cca ,- Kč. Další akcí, kde hledáme cizí zdroje, je Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek. Jak je výše uvedeno, je záměrem organizace tuto akci zrealizovat z externích zdrojů dotace, granty, apod. Celkové náklady činí dle projektu cca ,- Kč. V rámci úspor organizace taktéž určitě stojí za zmínku celoročně konané společenské akce pro seniory, které se snažíme maximálně realizovat z darů dodavatelských firem. Každý rok organizace oslovuje své dodavatele a žádá je o finanční podporu právě na tyto akce pro seniory. Předpovědět tuto částku je dosti obtížné, odvíjí se od solventnosti firem a jejich sounáležitosti s naší organizací. B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb Hlavní úkoly v této oblast: Zavádět do praxe poznatky a znalosti nabyté v rámci konzultací s inspektory kvality sociálních služeb v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska realizovaného Slezskou diakonií. Pravidelně aktualizovat webové stránky včetně revize zveřejněných dokumentů.. Kvalitativní cíle na rok 205 Dlouhodobé cíle organizace: Termín: průběžně v celém období Termín: čtvrtletně Prohlubování spolupráce se zřizovatelem ve všech oblastech činností organizace Vyhledávání a realizování nových projektů na vzdělávání personálu Vyhledávání a realizování nových projektů na vybavení středisek poskytujících sociální služby Rozvíjení spolupráce s organizací ADRA, která zprostředkovává dobrovolnickou službu Zkvalitňování úrovně služeb a zavádění poznatků z konzultací s inspektory do praxe Domov Sosna Domovy pro seniory, Odlehčovací služby Cíle služby směrem k uživatelům služby domovy pro seniory udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné důstojné dožití Cíle služby směrem k uživatelům odlehčovací služby poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek rozvoj či přinejmenším zachování stávající soběstačnosti uživatele umožnit zprostředkování kontaktu s uživateli Domova Sosna Krátkodobé cíle Zapojit co nejvíce uživatelů do společenského života, navštěvovat Centrum volného času Zapojit uživatele do skupinových aktivit na oddělení 4

15 Aktivizovat uživatele při udržování soběstačnosti (při jídle, hygieně ) Hledat vhodná školení, semináře, které prohloubí a zdokonalí znalosti personálu Pravidelně hodnotit pracovní výkon zaměstnanců a zvyšovat kvalitu služeb Spolupracovat s jinými úseky ( CVČ, rehabilitace, kuchyň, prádelna, údržba) Pravidelně pořádat setkání uživatelů s vedením Domova Sosna a zástupci města Třinec Informovat uživatele o dění v Domově Sosna a městě Třinec Dlouhodobé cíle Pružně reagovat na potřeby a změny potřeb uživatelů Aktivizovat uživatele, spolupracovat s rodinnými příslušníky a přáteli Dodržovat práva uživatelů Modernizovat společné prostory a vybavení Domova Sosna Kontrolovat zaměstnance při práci jako nástroj prevence porušování práv a podávání stížností Zdokonalovat se ve standardech kvality sociálních služeb a vzdělávání pracovníků Rozšířit rehabilitaci, aby pokryla co nejvíce nároky uživatelů Oslovovat sponzory a získávat finanční prostředků na výlety, kulturní akce, zpříjemnění života v Domově Sosna Nakupovat vybavení, které usnadní manipulaci s uživateli a usnadní práci personálu Spolupracovat se zřizovatelem a odborem sociálních věcí v oblasti standardů a legislativních otázek Účastnit se akcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb a předávat si zkušenosti Zavést canisterapii a felinoterapii Propagovat sociální služby v Třinci, budovat dobré jméno Domova Sosna, odbourávat předsudky o stáří a Domově důchodců Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Cíle služby směrem k uživatelům Domovů se zvláštním režimem: Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí). Cíle služby směrem k uživatelům Domovů pro osoby se zdravotním postižením: Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). Krátkodobé cíle: Propagace služby a aktivní informovanost veřejnosti o službě Pravidelná setkání s metodičkou sociální práce a standardů kvality, spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí MěÚ Třinec Prohlubování odborné úrovně pracovníků Realizování supervizních setkání Společná setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků či přátel Pořádání pravidelných činností na oddělení k individuální aktivizaci uživatelů Zajištění vhodné společnosti nebo osoby, která by prováděla aktivizace uživatelů prostřednictvím canisterapie a felinoterapie Propracování materiálů, které jsou využívány při alternativní komunikaci Nábor nových dobrovolníků Zapojení se do aktuálních projektů, které budou vyhlášeny Aktualizace Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky Dlouhodobé cíle služby: Prohlubování spolupráce s rodinami a blízkými osobami při zajištění potřeb uživatelů Zvyšování propagace služby 5

16 Zvelebování zázemí služby Udržování informovanosti a dobrých vztahů se zřizovatelem Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci absolvují další vzdělávání v souladu se z. 08/2006 Sb., které vede k doplňování a upevňování kvalifikace Zapojování studentů praktikantů a dobrovolníků ke zkvalitňování poskytované služby Aktivizování uživatelů prostřednictvím canisterapie a felinoterapie Revidování SQSS tak, aby byly vždy v souladu s aktuální legislativou Domov Nýdek Domovy pro seniory Nýdek V roce 205 (od ) dojde v souvislosti s ukončením přístavby Domova Nýdek ke zvýšení kapacity o 4 dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení.. Kvalitativní cíle na rok 205 Cíle služby směrem k uživatelům: Zajištění individuálního přístupu k uživateli s ohledem na zdravotní stav, potřeby a přání. Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí. Naplnění osobních cílů uživatelů. Vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času. Krátkodobé cíle Domova Nýdek: Pokračovat v do vybavování pokojů nábytkem SSMT. Aktivně se zapojit do akce,,týden sociálních služeb. Zapojení nově přijatých uživatelů do společného života v Domově Nýdek. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu, úřady a dalšími subjekty. V průběhu roku uspořádat 2 kulturních akcí pro uživatele Domova Nýdek, z toho alespoň 3 krát budou pozváni kromě uživatelů i např. zástupci města Třince, vedení nebo senioři z jiných zařízení. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči a úklidu v souvislosti s navýšením kapacity zařízení. Zřízení denní místnosti pro personál po přestěhování,,kutilky do nové přístavby. Absolvování auditu kvality v únoru 205. Dlouhodobé cíle Domova Nýdek: Zřízení místnosti pro výkon činnosti fyzioterapeutického pracovníka. Zvyšování odborných znalosti a dovedností v rámci vzdělávaní zaměstnanců Domova Nýdek. Pečovatelská služba Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle: Pravidelná aktualizace SQSS Aktivní účast na komunitním plánování města Třince Provést 2 dotazníková šetření mezi uživateli Aktualizace informačních letákům a brožur a jejich distribuce k lékařům, na Úřad práce, sociální odbor MěÚ Třinec, sociálním setrám Nemocnice Sosna, do lékáren, Samaritánu, apod. Dobře se připravit na konzultace ke SQSS Plánované dlouhodobé vize ( ): Poskytováním služby umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle Navýšení počtu sociálních pracovnic na 3 pracovnice Zvyšováním odborné úrovně pracovníků zvyšovat kvalitu poskytované služby Denní stacionář Jantar Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle 6

17 Dopracování SQSS Pravidelně informovat veřejnost o službě formou letáčků Pro rodinné příslušníky klientů zajistit přednášku s lékařem na téma Alzheimerovy choroby Zajistit dobrovolníky z Adry Dlouhodobé cíle podporovat sociální začleňování osob se zdravotním postižením, a tím předcházet pocitům osamocení udržovat schopnosti a dovednosti klientů, posilování sebevědomí vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času poskytováním služby ulevit pečujícím rodinným příslušníků Domov Sosna.2 Kvantitativní cíle na rok 205 Zastřešení teras, případně vytvoření v místě teras dalších prostorů pro uživatele Pořízení bezdrátové nouzové signalizace pro uživatele Demolice komínu Domov Sosna Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna Oprava chodníků na zahradě Domova Sosna Renovace vestibulu Domova Sosna GO hlavního rozvaděče Domova Sosna Oprava rampy evakuačního východu na zahradu Realizace plánovaných investičních nákupů dle bodu 5.2 v části A Dodávka klimatizace hospodářské části budovy Domova Sosna Dodávka vybavení prádelny Domova Sosna Pasportizace Domova Sosna Domov Nýdek Přístavba Domova Nýdek Výstavba parku pro uživatele Oprava sprchových koutů pokračování v postupné renovaci započaté v roce 204 Pasportizace Domova Nýdek Realizace plánovaných investičních nákupů dle bodu 5.2 v části A Pečovatelská služba Vybudování stříšky nad rampou pro náklad obědů v Oldřichovicích Výměna WC pro personál v budově PS Pasportizace Pečovatelské služby Denní stacionář Jantar zakrytí rozvodů vody a odpadů v místnostech rekonstrukce sprchy pro personál úprava dveří do WC muži (klienti) + namontování madel 2. Humanizace služeb V rámci humanizace sociálních služeb se organizace snaží vytvářet zázemí nejen pro uživatele, ale zároveň vytvářet pracovní prostředí a stanovovat pracovní činnosti tak, aby zaměstnanci opravdu pracovní dobu využili aktivně ve prospěch společnosti, ale zároveň i byli chráněni při nepředvídatelných okolnostech. Pro jednotlivé činnosti v oblasti přímé péče o uživatele jsou stanoveny pracovní postupy a zároveň se tito zaměstnanci řídí, mimo platnou legislativu, metodickými příručkami standardů kvality sociálních služeb. Tyto předpisy jasně definují činnosti zaměstnanců. O všech novinkách a taktéž o hospodářské situaci jsou zaměstnanci informováni na velkých poradách vedoucích pracovníků konaných pravidelně jednou měsíčně a dále pak průběžně na operativních poradách konaných dle potřeby. 7

18 2. Dobrovolnictví Ve své činnosti organizace SSMT spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA. Dobrovolníci docházejí jak do Domova Sosna, tak do Domova Nýdek a věnují svůj volný čas našim seniorům. Za toto jim hluboce děkujeme a velice si této spolupráce vážíme. 2.2 Informovanost o službě Informace na internetových stránkách SSMT: Informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (http://portal.mpsv.cz) Informace na internetových stránkách města Třince: Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v domovech, či na Městském úřadu v Třinci Informační brožura Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, která je taktéž k dispozici v domovech a na Městském úřadu v Třinci Informace na nástěnkách ve vestibulu našich domovů Ústní informace podávané sociálními pracovnicemi organizace Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třince, který pořádá město Třinec Týden sociálních služeb ČR a den otevřených dveří, které každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV 2.3 Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města SSMT v letošním roce zorganizuje v pobytových sociálních službách setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města. Termín uskutečnění: září 2.4 Dovybavení Domova Sosna V rámci projektu Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT, pokud bude schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a další nákup potřebného nábytku a dalšího vybavení realizovaný v rámci veřejných zakázek. Termín uskutečnění: květen 2.5 Dovybavení Domova Nýdek V rámci projektu Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT, pokud bude schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a další nákup potřebného nábytku a dalšího vybavení realizovaný v rámci veřejných zakázek. Termín: květen 3. Aktivity 3. Plán akcí Tak jako každým rokem, i letos je pro naše uživatele připravena spousta společenských akcí. Nelze všechny teď momentálně vyjmenovat, jelikož jsou mnohdy připravovány spontánně dle příležitostí a přání klientů, přesto pro informovanost uvádíme alespoň ty, o nichž víme, že se opravdu uskuteční. Domov Sosna Plánované akce na. pololetí 205 Leden Sladké pečení v CVČ, Narozeninové posezení s písničkou Únor Valentýnské posezení v jídelně, Návštěva cukrárny Oáza Březen Oslava MDŽ, Vítání jara, Návštěva cukrárny Duben Velikonoční posezení, Beseda jarní pranostiky, Jarní výstava, Pálení čarodějnic Květen Den matek, Smažení vaječiny, Výlet do okolí, Návštěva cukrárny Oáza Červen Výlet do okolí, Zmrzlinové odpoledne, Letní slavnost s opékáním buřtů, Návštěva cvičiště pro psy s ukázkami 8

19 Plánované akce na 2. pololetí 205 Červenec Naučná stezka okolím, Výlet do okolí, Sportovní dopoledne, Návštěva kavárny Pamoja, Jahodové pečení Srpen Zahradní grilování, Výlet do okolí, Turnaj v šipkách, Pečení muffin, Návštěva cukrárny Oáza Září Výlet do okolí, Piečoky, Předvádění cvičených psů na zahradě Říjen Medový den, Haloweenský večer s lampiony, Strašidelné pečení Listopad Návštěva cukrárny Oáza, Plackové odpoledne, Turnaj ve stolních hrách, Pečení vánočních perníčků Prosinec Mikuláš, Předvánoční posezení Domov Nýdek Plánované akce na rok 205 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Karneval Valentýnské posezení Oslava MDŽ Velikonoční posezení Šipky Vaječina Opékání párků Sportovní den Pěčoky Vinobraní Škubačky Mikuláš Dále: velikonoční koncert, vánoční koncerty, různá vystoupení, dopolední skupinky, čtení, vaření, společenské hry, filmy, bohoslužby, oslavy narozenin, individuální návštěvy na pokojích. Mimo Domov Nýdek: Každé druhé úterý v měsíci Kino Kosmos Bulčonka Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Petanguové klání Domov Slunečnice Ostrava Celodenní výlety Beskydy Výlet do Třince Knihovna, Werk Aréna Přednášky a výstavy Klub seniorů Třinec Procházky po okolí Denní stacionář Jantar Plánované akce na rok 205 Leden Únor Březen Duben Květen Červen návštěva knihovny návštěva hvězdárny + přednáška setkání s lidovou hudbou beseda s lékařem na téma Alzheimerova choroba ženy samy sobě oslava MDŽ plackárna návštěva muzea výlet farma Guty + dřevěný kostelík výlet do Komorní Lhotky (lázně, Betezda, bowling) úprava prostoru před terasou stacionáře (jarní výsadba) posezení ve včelím městečku v Lešné + opékání sportování na mini golfu v lesoparku výlet do Cieszyna beseda o léčivých bylinkách návštěva divadla /kina výlet do Chotěbuze (Rybí dům, archeopark) smažení vaječiny s rodinnými příslušníky 9

20 park Sanatoria Jablunkov kavárna Pamoja Červenec radovánky pro seniory výlet do Lomné výjezd na Javorový beseda s cestovatelem Srpen návštěva Domova Nýdek výlet do Rožnova pod Radhoštěm návštěva kavárny Oáza poznáváme obec Vendryně Září návštěva výstavy drobného zvířectva návštěva farmářských trhů opékání párků v Taverně Ranč Podlesí Říjen účast na Týdnu sociálních služeb účast v celonárodní akci Pěškotours podzimní úprava okolí terasy stacionáře Listopad návštěva kina/divadla pečení a zdobení perníků pod odborným dohledem beseda psychiatra s rodinnými příslušníky klientů výroba vánočních dárků Prosinec výstava betlémů a vánočních ozdob Štědrý den v Jantaru 3.2 Aktivity s imobilními klienty Ne všichni uživatelé našich sociálních služeb se mohou zúčastnit společenských akcí, či aktivit v centrech volného času (CVČ v Domově Sosna, Kutilka v Domově Nýdek). Proto pracovnice těchto středisek docházejí přímo na pokoje imobilních klientů a snaží se jim dlouhé chvíle zpříjemnit svou přítomností a aktivitami na lůžku. Mimo pracovnice center volného času docházejí na pokoje i rehabilitační pracovnice a snaží se cvičením aktivizovat uživatele přímo na pokojích. 3.3 Den otevřených dveří Den otevřených dveří se uskutečňuje s pravidelností na podzim každého roku. Je to akce organizována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jelikož je to akce organizována asociací, nejsme momentálně schopni upřesnit termín jejího konání, s jistotou však můžeme napsat, že se akce zúčastníme. 4. Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) 4. Interní hodnocení Organizace má vypracovanou směrnici pro hodnocení zaměstnanců 2008/02/003. Toto hodnocení probíhá na podzim každého roku a podkladem pro změnu nenárokových složek platu zaměstnance a zároveň pro stanovení předběžného plánu vzdělávání všech zaměstnanců organizace na následující rok. Termín: podzim 205 Úkoly:. Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za předchozí kalendářní rok. Termín: Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za letošní kalendářní rok. Termín: Zajistit pravidelné konzultace s metodičkou sociální práce a standardů kvality MěÚ Třinec. Alespoň 4x ročně. Termín: dle domluvy s OSV 20

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více