Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204

2 ÚVOD 3. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: 3 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 3 2. Domov Sosna Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby (pobytové) Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar 8 A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 9. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Financování rozpočet na rok Plán provozních akcí, oprav, investic 0 5. Plán provozních akcí a oprav Plánované investice 205 (organizace využije investiční fond) 5.3 Využívání dotačních programů z externích zdrojů 2 6. Vedlejší hospodářská činnost 3 7. Úsporná opatření 3 7. V oblasti vzdělávání Vybavení a ostatní 3 B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 4. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb 4. Kvalitativní cíle na rok Kvantitativní cíle na rok Humanizace služeb 7 2. Dobrovolnictví Informovanost o službě Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města Dovybavení Domova Sosna Dovybavení Domova Nýdek 8 3. Aktivity 8 3. Plán akcí Aktivity s imobilními klienty Den otevřených dveří Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) Interní hodnocení Externí hodnocení 2 5. Spolupráce s dalšími subjekty 2 C. LIDSKÉ ZDROJE 2 D. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 2 E. ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 2 F. ÚKOLY VE VZTAHU KE ZŘIZOVATELI 22 G. PŘÍLOHY 25 2

3 ÚVOD. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: Název: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace se sídlem: Habrová 302, 7396 Třinec IČ: Střediska, registrované sociální služby a jejich kapacita: Název a adresa Registrovaná služba Kapacita Domov Sosna, Třinec, Domov pro seniory (27458) Habrová 302 Domov se zvláštním režimem ( ) 50 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 0 ( ) Odlehčovací služby (72474) 44 4 Domov Nýdek, Nýdek 545 Domov pro seniory (83902) Pečovatelská služba, Třinec, Štefánikova 73 Pečovatelská služba (75732) 40 5 okamžitá Denní stacionář Jantar, Třinec, Denní stacionář Jantar (902556) Štefánikova 73 okamžitá 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 2. Domov Sosna 2.. Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Ubytování Kapacita služby je 60 lůžek. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Uživatelé služby jsou ubytování ve 2 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 3

4 Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domovy se zvláštním režimem Posláním služby Domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby 2 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. 4

5 Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby je 0 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení 5

6 c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Odlehčovací služby (pobytové) Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 50 let a výše. Ubytování Kapacita služby jsou 4 místa. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se na sídlišti Sosna v centru města Třince. Uživatelé odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny ústavním nábytkem: polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Úkony péče poskytované na této sociální službě: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena na lůžku Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena ve vaně, sprše Pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní a večerní hygiena Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Pomoc při použití WC Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (v případě samostatné přípravy svačin) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalším sociálním začleňování Sociálně terapeutické činnosti - rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností (činnosti CVČ) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - nácvik a upevňování motorických, psych. a soc. schopností a dovedností (činnosti CVČ) Doprovod (např. k lékaři, úřady, do nemocnice, ke kadeřníkovi apod.) Délka jednoho úkonu v minutách se člení na 5, 30, 45 a 60 minut (nebo také, délka úkonu se počítá po čtvrthodinách). Úkony péče lze hradit z příspěvku na péči. Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. 6

7 Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Posláním Domov Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou již schopni řešit svou situaci vlastními silami ani pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání. Podporuje seniory v udržování dosavadních společenských kontaktů, respektuje jedinečnost každého z nich, snaží se posilovat jejich samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Služby poskytované Domovem Nýdek jsou určeny osobám od 60 - ti let, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ubytování Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v beskydské obci Nýdek, v malebném údolí s potokem Hluchová. V Domově Nýdek se nachází celkem 44 jednolůžkových pokojů, z nichž je 22 s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů má sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. 7

8 2.3. Pečovatelská služba Posláním Pečovatelské služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována podle 40 zákona č. 08/2006 Sb. občanům na území města Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6,30 do 20,00, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Poskytnutí stravy Jednou z činností Pečovatelské služby je zajištění stravy seniorům na území města Třince. Tato strava je poskytována dle ceníku, jenž je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: Běžné nákupy a pochůzky Běžný úklid a údržba domácnosti Celková hygiena na lůžku, ve vaně a ve sprše Dovoz nebo donáška jídla Kontakt se společenským prostředím Pomoc a podpora při podávání a přípravě jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při použití WC Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při ranní, polední a večerní hygieně Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Donáška vody Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy Velký nákup, například týdenní nákup Délka jednoho úkonu v minutách se člení na prvních 5 minut, dále po 5 minutách. Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dohled nad dospělými v domácnosti, společenský kontakt s pečovatelkou, víkendová a sváteční péče hospodaření s finanční hotovostí klienta (na žádost klienta nebo opatrovníka), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady apod., zapůjčení 2 sad jídlonosičů (pokud si nezakoupí 2 sady). Délka jednoho úkonu v minutách se člení na prvních 5 minut, dále po 5 minutách. Nejkratší doba poskytování služby v domácnosti je 5 minut Denní stacionář Jantar Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně nemohou postarat rodinní příslušníci. 8

9 Cílová skupina Osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, který je přílohou tohoto plánu činnosti. Obědy jsou zajišťovány Pečovatelskou službou, snídaně a odpolední svačiny jsou dováženy z Centra sociální pomoci. Úkony péče Stacionář Jantar poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterými jsou Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při použití WC Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kontakt se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Čas poskytování péče je účtován za každých započatých 30 minut. Fakultativní úkony Fakultativní úkony ve stacionáři Jantar jsou: Odvoz do Stacionáře a zpět domů Drobný nákup na žádost uživatele do kg váhy nákupu Ceník úhrad je přílohou č. tohoto plánu činnosti. A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k a) Celkový (fyzický - evidenční) počet zaměstnanců organizace: 75 b) Celkový (přepočtený dle úvazků) počet zaměstnanců organizace: 72,5 c) Evidenční a přepočtený počet zaměstnanců dle jednotlivých kategorií profesí a úvazků viz příloha č. 2 (Zaměstnanci) 2. Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Objem prostředků na platy pro rok 205 činí pro naši organizaci ,- Kč. 4. Financování rozpočet na rok 205 financování příspěvkové organizace je určeno rozpočtem pro rok 205 následovně: 9

10 Financování rozpočet na rok 205 v Kč Plánované náklady činí: Plánované výnosy (zdroje) činí: z toho: tržby - uživatelé výnosy úhrad ze zdravotních pojišťoven příspěvek na péči úroky v bankách čerpání fondů ostatní výnosy dotace MPSV (předpoklad) příspěvek zřizovatele na provoz účelová dotace jiné obce 9000 další zdroje Celkem Výnosy Rozpočet na jednotlivé poskytnuté služby Celkem Kč Z toho příspěvek zřizovatele Kč Domov pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Pečovatelská služba stravování Oldřichovice Denní stacionář JANTAR Domov pro seniory Sosna Odlehčovací služba Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdravotním postižením Celkem sociální služby Výnosy doplňková činnost Výnosy celkem Plán provozních akcí, oprav, investic Plány oprav nad ,- Kč bez DPH a investičních akcí budou organizací předběžně konzultovány s odborem sociálních věcí, odborem investic a případně i právním odborem. Stavební úpravy týkající se pozemků budou konzultovány s odborem SŘaÚP města a zároveň s vědomím odboru sociálních věcí. Níže uváděné ceny jsou bez DPH a termíny realizací jsou ve shodě s plánem veřejných zakázek. 5. Plán provozních akcí a oprav Oprava chodníku zahrady - Domov Sosna Chodník v zahradě je původní, cca 35 let starý se značnými drobnými prasklinami a vylomeninami. Chodník používají naši senioři k vycházkám a díky vadám, které vykazuje, může dojít k úrazu, což je u seniorů nežádoucí. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 75000,- Kč Termín uskutečnění: 08/205 0

11 Oprava dlažby vestibulu a jeho renovace Jedná se o výměnu původní dlažby, staré cca 35 let, a modernizace vzhledu hlavního vstupu do objektu Domova Sosna. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 30000,- Kč Termín uskutečnění: 07/205 Oprava čistící místnosti úklidu I v této místnosti se jedná o opravu původní dlažby a obkladů, staré cca 35 let. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: 53000,- Kč Termín uskutečnění: 03/205 Oprava rampy evakuačního východu na zahradu GO oprava bude provedena z důvodu poškozené hydroizolace rampy a protékání vody skrz rampu, poškození vnějších omítek a potřeby výměny dlažby, která je při zvýšené vlhkosti extrémně kluzká. Cena bude upřesněna po zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 04/ Plánované investice 205 (organizace využije investiční fond) Dodávka elektrického varného kotle 50 l - Stravování Oldřichovice, kuchyňského robota Domov Nýdek a konvektomatu Domov Sosna, obnova opotřebeného majetku od Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 02/205 Kopírovací stroj velký - Domov Sosna Obnova opotřebeného majetku z roku 2007 Předpokládaná cena: 60000,- Kč Termín uskutečnění: 04/205 Přístavba objektu - Domov Nýdek (v realizaci, investice zřizovatele) Jedná se o velkou akci, kdy je přistavován především evakuační výtah, jenž v tomto objektu v současnosti není, a v případě jakéhokoliv neštěstí nejsme schopni provést evakuaci uživatelů. Dále bude přístavba zahrnovat vytvoření dalších pokojů, společenské místnosti, záložního zdroje apod. Předpokládaná cena: ,- Kč s DPH Termín uskutečnění: 06/205 Demolice komínu Domov Sosna Komín původně sloužil pro vytápění objektu v době, kdy na tento účel byly používány lehké topné oleje. Tento systém však už více jak 30 let nefunguje a komín není využíván. Navíc je po celé délce prasklý a mohlo by do budoucna hrozit jeho samovolné zborcení. Proto je nutno tento komín, jenž je přilepen k objektu, šetrně zdemolovat. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Zastřešení teras Domov Sosna Terasy Domova Sosna jsou značným problémem nejen ve vztahu k budově a jejich údržbě, ale také pro seniory. Sníh a deště způsobují problémy, které pravděpodobně v minulosti nikdo nepředpokládal. Zatékání do objektu, ničení maleb, stěn, vybavení a venkovních omítek objektu s tím se po větších deštích a tání sněhu pravidelně potýkají naši uživatelé sociálních služeb. To je hlavní důvod zastřešení teras. Projektová dokumentace je vytvořena. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna není v plánu úkolů na úseku reprodukce pro rok 204 Tyto stavební práce byly naplánovány již v roce 204. Z důvodu mnoha jiných akcí nedošlo k její realizaci, proto se přesouvá na rok 205. Jedná o původní část cca 35 let starou a pouze opravovanou provizorně

12 dle potřeby. Jelikož je tato část značně využívána pro zabezpečení chodu domova (zásobování, odpady ), je nutno vozovku a dvůr zrenovovat. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Dodávka klimatizace hospodářské části budovy Domova Sosna Jedná se o prostory prádelny, skladu potravin, kanceláří, jídelny, společenské místnosti + CVČ v teplých letních dnech jsou v těchto místnostech neúnosné pracovní podmínky, ve skladu potravin je nutno snížit teplotu díky procházejícímu teplovodnímu potrubí (dlouhodobý problém připomínkován i hygienou). Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 05/205 Dodávka vybavení prádelny Domova Sosna V rozsahu 6 x průmyslová pračka, x mandl, x sušička - obnova opotřebeného majetku prádelny Domova pořízeného v roce 2002, časté opravy. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 0/205 Dodávka 2 myček podložních WC mís - Domova Sosna a Nýdek Opět se jedná o obnovu opotřebeného majetku v Domově Sosna a zakoupení nové myčky pro Domov Nýdek, kde zatím toto vybavení není. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: 05/205 Pasportizace Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby Analýza stavu budov pro účely realizace oprav a investic v dalších letech. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: odbor investic Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek Domov Nýdek nedisponuje žádnou útulnou zahradou ani parkem, kde by mohli senioři v krásných dnech trávit svůj volný čas, či uskutečňovat své společenské a kulturní akce. Vytvoření adekvátního zázemí našim uživatelům sociální služby Domov pro seniory, je hlavním důvodem realizace tohoto záměru. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: dle projektu 5.3 Využívání dotačních programů z externích zdrojů Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem Domov Sosna Projekt realizovaný v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je zaměřen na dovybavení prostor uživatelů novým nábytkem, celkového zabezpečení Domova Sosna, pořízení bezdrátové signalizace pro uživatele v případě nouze, pořízení kamerového systému, vybavení usnadňujícího práce personálu a tím docílení vyšší úrovně poskytování sociálních služeb. Projekt měl být ukončen v roce 204, avšak problémy vyvstanuvší s realizaci veřejných zakázek a zároveň i s realizací dřevěných obkladů na domově Sosna protáhly vlastní projekt až do roku 205. Předpokládaná cena: 46256,- Kč Termín uskutečnění: březen Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek Vize organizace je v realizaci tohoto záměru prostřednictvím projektů nebo grantů realizovaných, ať už soukromými společnostmi, či státními subjekty. Cílem je vytvoření parku s altánem uživatelům Domova Nýdek hned vedle ubytovacího objektu pro seniory. Tento park vytvoří útulné prostředí pro volnočasové aktivity seniorů v pěkném počasí a zároveň zázemí pro konání společenských a sportovních akcí ve volné přírodě. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: dle projektu Zajištění finančních prostředků od obcí (žádosti o příspěvek) na dofinancování provozu Žádosti o spolufinancování pobytů uživatelů jiných obcí, než je Třinec, budou, po projednání s odborem sociálních věcí a schválení Radou města Třince, v roce 205 postupně zasílány starostům jednotlivých obcí, 2

13 jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti našimi klienty. Jak se k danému problému jednotlivé obce postaví bohužel nelze předvídat, toto nám ukáže až rekapitulace na začátku příštího roku. Předpokládaná cena: dle obcí Termín uskutečnění: 204 Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT tento projekt, bude-li schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, využijeme k nákupu kompenzačních pomůcek a polohovacích lůžek pro vybavení přístavby Domova Nýdek a služby Domovy pro Seniory v Domově Sosna. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: květen Další možnosti využívání financí z dotačních titulů bude odvislé od jejich vyhlášení, programového naplnění, cílové skupiny, finanční a časové náročnosti. 6. Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářskou činnost specifikuje naší organizaci Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku. V této činnosti organizace i nadál bude pokračovat a snažit se zlepšovat své služby. O počtu vydaných jídel cizím strávníkům hovoří rozbory hospodaření, o případných změnách nájemních smluv budeme okamžitě informovat zřizovatele. 7. Úsporná opatření Organizace se každoročně snaží ušetřit finance hlavně v těch oblastech, kde je možno získat dotace a tím šetřit vlastní finanční zdroje a zdroje zřizovatele. V roce 204 realizujeme projekty, které by nám měla tato úsporná opatření podpořit. Jedná se o: 7. V oblasti vzdělávání Se Slezskou diakonií byla v roce 203 domluvena spolupráce ve vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska. Na podzim roku 204 proběhly první konzultace s inspektory ohledně kvality poskytovaných sociálních služeb. Taktéž byly Slezskou diakonií nabízeny různá školení vztahující se k problematice SQSS, která byla našimi zaměstnanci využívána. Projekt je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR, čímž došlo a následně i v roce 204 dojde k ušetření nemalých financí určených na vzdělávání personálu naší organizace. Supervize financování supervizí zaměstnanců v přímé péči o klienta opakovaně řešíme využíváním dotačních titulů a tzv. bonusů dodavatelských firem. Věříme, že i v roce 205 nalezneme cestu financování této formy sebevzdělávání obdobným způsobem. Tímto docilujeme vyšší kvality poskytovaných služeb a vyšší odbornost v péči o uživatele. 7.2 Vybavení a ostatní Nejen v oblasti vzdělávání se snaží organizace ušetřit, ale taktéž i v ostatních oblastech jako je vybavování všech středisek SSMT, opravy, či renovace apod. Již od roku 203 organizace realizuje projekt Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem. Tento projekt je zaměřen na nákup vybavení, jako jsou polohovací postele, noční stolky, křesla, to vše pro seniory a jejich zázemí. Tuto část projektu jsme zrealizovali v roce 204. Navíc máme v projektu zakomponovaný elektronický požární systém, kamerový systém a bezdrátovou signalizaci. Tato část nás čeká na přelomu let 204 a 205, případně až v roce 205. To vše v celkové předběžné hodnotě ,- Kč. Jaké budou finální náklady, nám ukážou až realizované veřejné zakázky na dodavatele všech těchto výše uvedených komodit. Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT Jedná se o projekt, nebo také žádost o dotaci, podanou na Úřad regionální rady Moravskoslezko. Účelem je pořídit vybavení pro nově přistavovanou část Domova pro seniory v Nýdku a zároveň i pro Domovy 3

14 pro seniory v Třinci na Sosně. Bohužel se jedná pouze o polohovatelná lůžka a kompenzační pomůcky, čímž organizaci vzniknou další náklady na ostatní vybavení, jako jsou například skříně, stoly, židle apod. Předběžně chce organizace v tomto projektu požádat o cca ,- Kč. Jak se Úřad regionální rady Moravskoslezko k naší žádosti vyjádří, uvidíme až počátkem příštího roku. Tak jak bylo hovořeno výše o využívání tzv. bonusů na vzdělávání, tak jsou i využívány na nákup nábytku a vybavení pro seniory. Vlastní realizace probíhá na základě jednání s dodavatelskou firmou, u níž máme kredit za odběr zboží v určité výši, vyslovíme naše přání a firma nám ho na základě darovací smlouvy zrealizuje. Předpoklad finanční hodnoty odběru nábytku pro klienty v tomto roce je opětovně ve výši cca ,- Kč. Další akcí, kde hledáme cizí zdroje, je Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek. Jak je výše uvedeno, je záměrem organizace tuto akci zrealizovat z externích zdrojů dotace, granty, apod. Celkové náklady činí dle projektu cca ,- Kč. V rámci úspor organizace taktéž určitě stojí za zmínku celoročně konané společenské akce pro seniory, které se snažíme maximálně realizovat z darů dodavatelských firem. Každý rok organizace oslovuje své dodavatele a žádá je o finanční podporu právě na tyto akce pro seniory. Předpovědět tuto částku je dosti obtížné, odvíjí se od solventnosti firem a jejich sounáležitosti s naší organizací. B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb Hlavní úkoly v této oblast: Zavádět do praxe poznatky a znalosti nabyté v rámci konzultací s inspektory kvality sociálních služeb v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska realizovaného Slezskou diakonií. Pravidelně aktualizovat webové stránky včetně revize zveřejněných dokumentů.. Kvalitativní cíle na rok 205 Dlouhodobé cíle organizace: Termín: průběžně v celém období Termín: čtvrtletně Prohlubování spolupráce se zřizovatelem ve všech oblastech činností organizace Vyhledávání a realizování nových projektů na vzdělávání personálu Vyhledávání a realizování nových projektů na vybavení středisek poskytujících sociální služby Rozvíjení spolupráce s organizací ADRA, která zprostředkovává dobrovolnickou službu Zkvalitňování úrovně služeb a zavádění poznatků z konzultací s inspektory do praxe Domov Sosna Domovy pro seniory, Odlehčovací služby Cíle služby směrem k uživatelům služby domovy pro seniory udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné důstojné dožití Cíle služby směrem k uživatelům odlehčovací služby poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek rozvoj či přinejmenším zachování stávající soběstačnosti uživatele umožnit zprostředkování kontaktu s uživateli Domova Sosna Krátkodobé cíle Zapojit co nejvíce uživatelů do společenského života, navštěvovat Centrum volného času Zapojit uživatele do skupinových aktivit na oddělení 4

15 Aktivizovat uživatele při udržování soběstačnosti (při jídle, hygieně ) Hledat vhodná školení, semináře, které prohloubí a zdokonalí znalosti personálu Pravidelně hodnotit pracovní výkon zaměstnanců a zvyšovat kvalitu služeb Spolupracovat s jinými úseky ( CVČ, rehabilitace, kuchyň, prádelna, údržba) Pravidelně pořádat setkání uživatelů s vedením Domova Sosna a zástupci města Třinec Informovat uživatele o dění v Domově Sosna a městě Třinec Dlouhodobé cíle Pružně reagovat na potřeby a změny potřeb uživatelů Aktivizovat uživatele, spolupracovat s rodinnými příslušníky a přáteli Dodržovat práva uživatelů Modernizovat společné prostory a vybavení Domova Sosna Kontrolovat zaměstnance při práci jako nástroj prevence porušování práv a podávání stížností Zdokonalovat se ve standardech kvality sociálních služeb a vzdělávání pracovníků Rozšířit rehabilitaci, aby pokryla co nejvíce nároky uživatelů Oslovovat sponzory a získávat finanční prostředků na výlety, kulturní akce, zpříjemnění života v Domově Sosna Nakupovat vybavení, které usnadní manipulaci s uživateli a usnadní práci personálu Spolupracovat se zřizovatelem a odborem sociálních věcí v oblasti standardů a legislativních otázek Účastnit se akcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb a předávat si zkušenosti Zavést canisterapii a felinoterapii Propagovat sociální služby v Třinci, budovat dobré jméno Domova Sosna, odbourávat předsudky o stáří a Domově důchodců Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Cíle služby směrem k uživatelům Domovů se zvláštním režimem: Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí). Cíle služby směrem k uživatelům Domovů pro osoby se zdravotním postižením: Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). Krátkodobé cíle: Propagace služby a aktivní informovanost veřejnosti o službě Pravidelná setkání s metodičkou sociální práce a standardů kvality, spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí MěÚ Třinec Prohlubování odborné úrovně pracovníků Realizování supervizních setkání Společná setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků či přátel Pořádání pravidelných činností na oddělení k individuální aktivizaci uživatelů Zajištění vhodné společnosti nebo osoby, která by prováděla aktivizace uživatelů prostřednictvím canisterapie a felinoterapie Propracování materiálů, které jsou využívány při alternativní komunikaci Nábor nových dobrovolníků Zapojení se do aktuálních projektů, které budou vyhlášeny Aktualizace Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky Dlouhodobé cíle služby: Prohlubování spolupráce s rodinami a blízkými osobami při zajištění potřeb uživatelů Zvyšování propagace služby 5

16 Zvelebování zázemí služby Udržování informovanosti a dobrých vztahů se zřizovatelem Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci absolvují další vzdělávání v souladu se z. 08/2006 Sb., které vede k doplňování a upevňování kvalifikace Zapojování studentů praktikantů a dobrovolníků ke zkvalitňování poskytované služby Aktivizování uživatelů prostřednictvím canisterapie a felinoterapie Revidování SQSS tak, aby byly vždy v souladu s aktuální legislativou Domov Nýdek Domovy pro seniory Nýdek V roce 205 (od ) dojde v souvislosti s ukončením přístavby Domova Nýdek ke zvýšení kapacity o 4 dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení.. Kvalitativní cíle na rok 205 Cíle služby směrem k uživatelům: Zajištění individuálního přístupu k uživateli s ohledem na zdravotní stav, potřeby a přání. Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí. Naplnění osobních cílů uživatelů. Vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času. Krátkodobé cíle Domova Nýdek: Pokračovat v do vybavování pokojů nábytkem SSMT. Aktivně se zapojit do akce,,týden sociálních služeb. Zapojení nově přijatých uživatelů do společného života v Domově Nýdek. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu, úřady a dalšími subjekty. V průběhu roku uspořádat 2 kulturních akcí pro uživatele Domova Nýdek, z toho alespoň 3 krát budou pozváni kromě uživatelů i např. zástupci města Třince, vedení nebo senioři z jiných zařízení. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči a úklidu v souvislosti s navýšením kapacity zařízení. Zřízení denní místnosti pro personál po přestěhování,,kutilky do nové přístavby. Absolvování auditu kvality v únoru 205. Dlouhodobé cíle Domova Nýdek: Zřízení místnosti pro výkon činnosti fyzioterapeutického pracovníka. Zvyšování odborných znalosti a dovedností v rámci vzdělávaní zaměstnanců Domova Nýdek. Pečovatelská služba Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle: Pravidelná aktualizace SQSS Aktivní účast na komunitním plánování města Třince Provést 2 dotazníková šetření mezi uživateli Aktualizace informačních letákům a brožur a jejich distribuce k lékařům, na Úřad práce, sociální odbor MěÚ Třinec, sociálním setrám Nemocnice Sosna, do lékáren, Samaritánu, apod. Dobře se připravit na konzultace ke SQSS Plánované dlouhodobé vize ( ): Poskytováním služby umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle Navýšení počtu sociálních pracovnic na 3 pracovnice Zvyšováním odborné úrovně pracovníků zvyšovat kvalitu poskytované služby Denní stacionář Jantar Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle 6

17 Dopracování SQSS Pravidelně informovat veřejnost o službě formou letáčků Pro rodinné příslušníky klientů zajistit přednášku s lékařem na téma Alzheimerovy choroby Zajistit dobrovolníky z Adry Dlouhodobé cíle podporovat sociální začleňování osob se zdravotním postižením, a tím předcházet pocitům osamocení udržovat schopnosti a dovednosti klientů, posilování sebevědomí vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času poskytováním služby ulevit pečujícím rodinným příslušníků Domov Sosna.2 Kvantitativní cíle na rok 205 Zastřešení teras, případně vytvoření v místě teras dalších prostorů pro uživatele Pořízení bezdrátové nouzové signalizace pro uživatele Demolice komínu Domov Sosna Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna Oprava chodníků na zahradě Domova Sosna Renovace vestibulu Domova Sosna GO hlavního rozvaděče Domova Sosna Oprava rampy evakuačního východu na zahradu Realizace plánovaných investičních nákupů dle bodu 5.2 v části A Dodávka klimatizace hospodářské části budovy Domova Sosna Dodávka vybavení prádelny Domova Sosna Pasportizace Domova Sosna Domov Nýdek Přístavba Domova Nýdek Výstavba parku pro uživatele Oprava sprchových koutů pokračování v postupné renovaci započaté v roce 204 Pasportizace Domova Nýdek Realizace plánovaných investičních nákupů dle bodu 5.2 v části A Pečovatelská služba Vybudování stříšky nad rampou pro náklad obědů v Oldřichovicích Výměna WC pro personál v budově PS Pasportizace Pečovatelské služby Denní stacionář Jantar zakrytí rozvodů vody a odpadů v místnostech rekonstrukce sprchy pro personál úprava dveří do WC muži (klienti) + namontování madel 2. Humanizace služeb V rámci humanizace sociálních služeb se organizace snaží vytvářet zázemí nejen pro uživatele, ale zároveň vytvářet pracovní prostředí a stanovovat pracovní činnosti tak, aby zaměstnanci opravdu pracovní dobu využili aktivně ve prospěch společnosti, ale zároveň i byli chráněni při nepředvídatelných okolnostech. Pro jednotlivé činnosti v oblasti přímé péče o uživatele jsou stanoveny pracovní postupy a zároveň se tito zaměstnanci řídí, mimo platnou legislativu, metodickými příručkami standardů kvality sociálních služeb. Tyto předpisy jasně definují činnosti zaměstnanců. O všech novinkách a taktéž o hospodářské situaci jsou zaměstnanci informováni na velkých poradách vedoucích pracovníků konaných pravidelně jednou měsíčně a dále pak průběžně na operativních poradách konaných dle potřeby. 7

18 2. Dobrovolnictví Ve své činnosti organizace SSMT spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA. Dobrovolníci docházejí jak do Domova Sosna, tak do Domova Nýdek a věnují svůj volný čas našim seniorům. Za toto jim hluboce děkujeme a velice si této spolupráce vážíme. 2.2 Informovanost o službě Informace na internetových stránkách SSMT: Informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (http://portal.mpsv.cz) Informace na internetových stránkách města Třince: Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v domovech, či na Městském úřadu v Třinci Informační brožura Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, která je taktéž k dispozici v domovech a na Městském úřadu v Třinci Informace na nástěnkách ve vestibulu našich domovů Ústní informace podávané sociálními pracovnicemi organizace Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třince, který pořádá město Třinec Týden sociálních služeb ČR a den otevřených dveří, které každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV 2.3 Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města SSMT v letošním roce zorganizuje v pobytových sociálních službách setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města. Termín uskutečnění: září 2.4 Dovybavení Domova Sosna V rámci projektu Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT, pokud bude schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a další nákup potřebného nábytku a dalšího vybavení realizovaný v rámci veřejných zakázek. Termín uskutečnění: květen 2.5 Dovybavení Domova Nýdek V rámci projektu Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT, pokud bude schválen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a další nákup potřebného nábytku a dalšího vybavení realizovaný v rámci veřejných zakázek. Termín: květen 3. Aktivity 3. Plán akcí Tak jako každým rokem, i letos je pro naše uživatele připravena spousta společenských akcí. Nelze všechny teď momentálně vyjmenovat, jelikož jsou mnohdy připravovány spontánně dle příležitostí a přání klientů, přesto pro informovanost uvádíme alespoň ty, o nichž víme, že se opravdu uskuteční. Domov Sosna Plánované akce na. pololetí 205 Leden Sladké pečení v CVČ, Narozeninové posezení s písničkou Únor Valentýnské posezení v jídelně, Návštěva cukrárny Oáza Březen Oslava MDŽ, Vítání jara, Návštěva cukrárny Duben Velikonoční posezení, Beseda jarní pranostiky, Jarní výstava, Pálení čarodějnic Květen Den matek, Smažení vaječiny, Výlet do okolí, Návštěva cukrárny Oáza Červen Výlet do okolí, Zmrzlinové odpoledne, Letní slavnost s opékáním buřtů, Návštěva cvičiště pro psy s ukázkami 8

19 Plánované akce na 2. pololetí 205 Červenec Naučná stezka okolím, Výlet do okolí, Sportovní dopoledne, Návštěva kavárny Pamoja, Jahodové pečení Srpen Zahradní grilování, Výlet do okolí, Turnaj v šipkách, Pečení muffin, Návštěva cukrárny Oáza Září Výlet do okolí, Piečoky, Předvádění cvičených psů na zahradě Říjen Medový den, Haloweenský večer s lampiony, Strašidelné pečení Listopad Návštěva cukrárny Oáza, Plackové odpoledne, Turnaj ve stolních hrách, Pečení vánočních perníčků Prosinec Mikuláš, Předvánoční posezení Domov Nýdek Plánované akce na rok 205 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Karneval Valentýnské posezení Oslava MDŽ Velikonoční posezení Šipky Vaječina Opékání párků Sportovní den Pěčoky Vinobraní Škubačky Mikuláš Dále: velikonoční koncert, vánoční koncerty, různá vystoupení, dopolední skupinky, čtení, vaření, společenské hry, filmy, bohoslužby, oslavy narozenin, individuální návštěvy na pokojích. Mimo Domov Nýdek: Každé druhé úterý v měsíci Kino Kosmos Bulčonka Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Petanguové klání Domov Slunečnice Ostrava Celodenní výlety Beskydy Výlet do Třince Knihovna, Werk Aréna Přednášky a výstavy Klub seniorů Třinec Procházky po okolí Denní stacionář Jantar Plánované akce na rok 205 Leden Únor Březen Duben Květen Červen návštěva knihovny návštěva hvězdárny + přednáška setkání s lidovou hudbou beseda s lékařem na téma Alzheimerova choroba ženy samy sobě oslava MDŽ plackárna návštěva muzea výlet farma Guty + dřevěný kostelík výlet do Komorní Lhotky (lázně, Betezda, bowling) úprava prostoru před terasou stacionáře (jarní výsadba) posezení ve včelím městečku v Lešné + opékání sportování na mini golfu v lesoparku výlet do Cieszyna beseda o léčivých bylinkách návštěva divadla /kina výlet do Chotěbuze (Rybí dům, archeopark) smažení vaječiny s rodinnými příslušníky 9

20 park Sanatoria Jablunkov kavárna Pamoja Červenec radovánky pro seniory výlet do Lomné výjezd na Javorový beseda s cestovatelem Srpen návštěva Domova Nýdek výlet do Rožnova pod Radhoštěm návštěva kavárny Oáza poznáváme obec Vendryně Září návštěva výstavy drobného zvířectva návštěva farmářských trhů opékání párků v Taverně Ranč Podlesí Říjen účast na Týdnu sociálních služeb účast v celonárodní akci Pěškotours podzimní úprava okolí terasy stacionáře Listopad návštěva kina/divadla pečení a zdobení perníků pod odborným dohledem beseda psychiatra s rodinnými příslušníky klientů výroba vánočních dárků Prosinec výstava betlémů a vánočních ozdob Štědrý den v Jantaru 3.2 Aktivity s imobilními klienty Ne všichni uživatelé našich sociálních služeb se mohou zúčastnit společenských akcí, či aktivit v centrech volného času (CVČ v Domově Sosna, Kutilka v Domově Nýdek). Proto pracovnice těchto středisek docházejí přímo na pokoje imobilních klientů a snaží se jim dlouhé chvíle zpříjemnit svou přítomností a aktivitami na lůžku. Mimo pracovnice center volného času docházejí na pokoje i rehabilitační pracovnice a snaží se cvičením aktivizovat uživatele přímo na pokojích. 3.3 Den otevřených dveří Den otevřených dveří se uskutečňuje s pravidelností na podzim každého roku. Je to akce organizována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jelikož je to akce organizována asociací, nejsme momentálně schopni upřesnit termín jejího konání, s jistotou však můžeme napsat, že se akce zúčastníme. 4. Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) 4. Interní hodnocení Organizace má vypracovanou směrnici pro hodnocení zaměstnanců 2008/02/003. Toto hodnocení probíhá na podzim každého roku a podkladem pro změnu nenárokových složek platu zaměstnance a zároveň pro stanovení předběžného plánu vzdělávání všech zaměstnanců organizace na následující rok. Termín: podzim 205 Úkoly:. Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za předchozí kalendářní rok. Termín: Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za letošní kalendářní rok. Termín: Zajistit pravidelné konzultace s metodičkou sociální práce a standardů kvality MěÚ Třinec. Alespoň 4x ročně. Termín: dle domluvy s OSV 20

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 206 Listopad 205 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015 Únor 2015 ÚVOD 3 1. Název

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2017

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2017 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2017 Listopad 2016 ÚVOD 3 1. Název organizace,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Platné od 1.1.2017 Služby: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením Typ pokoje

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 204 Únor 205 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více