Digitalizace tel. vysílání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace tel. vysílání"

Transkript

1

2 Media systém v ČR 1

3 Media systém v ČR Duální systém veřejnoprávní a soukromé subjekty Veřejnoprávní subjekty: - Česká televize - Český rozhlas - Česká tisková kancelář - Koncesionářské poplatky: (45,- Kč Ro, 135,- Kč TV) - Soukromé subjekty: CET 21, FTV Prima, Barrandov, rozhlasové stanice, tisk

4 Digitalizace tel. vysílání Multiplex - souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům. Multiplex 1 - televizní programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 a rozhlasové stanice ČRo1 - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - Vltava, ČRo Rádio Česko, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo a ČRo6 Multiplex 2 - Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov Multiplex 3 - Prima LOVE, Public TV, Radio Proglas a TV Metropol Analogové vysílání v ČR skončilo

5 Česká televize Zřízena ke dni Generálním ředitelem je Petr Dvořák Generální ředitel je jmenovaný Radou ČT (kontrolní orgán) na 6 let sídlo v Praze, TS Brno a Ostrava

6 CET 21 Hlavní stanice Nova od února 1994 Vlastní mediální společnost CME (Central Media Enterprises) SR (Markíza, Doma), Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko Od ledna 2011 generální ředitelem Jan Andruško

7 FTV Prima 1993 zahájeno vysílání Premiéra TV Vlastněna rovným dílem dvěma společnostmi: GME a MTG Generálním ředitelem je Marek Singer

8 Barrandov Vstupuje na trh 11. ledna 2009 Největším vlastníkem je Moravia Steel (Tomáš Chrenek) Generální ředitelkou je Janka Vozárová

9 At Media Mediální zastupitelství, které na českém trhu zastupuje tematické stanice Disney Channel, Minimax, Sport 1, TV Deko, TV Paprika, Zone Romantica, HBO, MGM, Film+, Spektrum, AXN, Animax, Music Box, DoQ, Fishing&Hunting, Universal Channel, Public, National Geographic, Óčko, Meteo TV, CS Film a CS Mini.

10 Vývoj MS

11 Vývoj MS

12 Rozhlas celoplošné veřejnoprávní: 4 rozhlasové stanice ČRo + 12 regionálních komerční = celkem 70 stanic a z toho celoplošné dvě stanice Frekvence 1 a Impuls programová síť stanic Evropa 2

13 Český rozhlas

14 Rozhlasové sítě odhady podílu na trhu Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/MARK, Median

15 Mediazastupitelství Media Marketing Services zastupuje 61 regionálních a lokálních stanic Kiss, Blaník, City, Fajn Radio, Radio 1, Radio Beat Regie Radio Music Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 Media Master mediální zastoupení Českého rozhlasu a TV Barrandov

16 Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/M ARK, Median

17 Tisk Mafra MF Dnes, Lidové noviny Borgis Právo Economia Hospodářské noviny Ringier Blesk, Aha!, Sport VLP regionální deníky Mladá Fronta E15 Metro Čr - Metro

18 Celostátní deníky 2011 Zdroj: unievydavatelu.cz

19 Vydavatelé časopisů Astrosat Glanc, Šíp Bazer Media Bravo, Rytmus života, Chvilka pro tebe, Tina Burda Praha Katka, Burda, Betynka, Elle, Marianne, Maxim Ringier Axel Springer abc, Reflex, Svět motorů Sanoma Magazines Vlasta, Týdeník květy, Překvapení Stratosféra Cosmopolitan, Spy, Esquire

20 Outdoor Asociace venkovní reklamy (AVR) vznikla na začátku roku 2012 a sdružuje pět velkých firem: - JCDecaux - Czech Outdoor - BigBoard - Outdoorakzent - Railreklam - jedná euroawk

21 Internet Seznam.cz 1996 zakládá Ivo Lukačovič Novinky.cz Borgis a Seznam Super.cz Borgis a Seznam Idnes.cz MAFRA Centrum.cz Centrum holdings

22 Legislativa spojená s reklamou v ČR 21

23 Regulace médií 1) Legislativní - externí regulace státem - včetně regulace veřejnoprávních médií 2) Samoregulace reklamy - interní, dobrovolná - etické kodexy, profesní svazy

24 ústavní zákon Listina základních práv a svobod článek 17 odst.4 (tj. zejména svoboda projevu), Ústava ČR obecně jako norma upravující například privátní vlastnictví médií klíčové legislativní normy č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tzv. vysílací zákon ustanovení 44 až 50a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který je soukromoprávní úpravou reklamy v oblasti nekalé soutěže, kde chrání soutěžitele a v oblasti klamavé a srovnávací reklamy chrání spotřebitele č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Č. 46/200 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku Č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele další zákonné normy č. 127/205 Sb., o elektronických komunikacích (ČTÚ) č. 483/1991 Sb., o České televizi novelizovaný zákonem č. 39/2001Sb. č. 484/1991Sb,, o Českém rozhlasu, novelizovaný č. 192/2002Sb zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů č. 517/1992 Sb. o ČTK 23

25 Vysílací zákon Zákon č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a TV vysílání rozlišuje provozovatele vysílání na provozovatele ze zákona a držitele licencí Vymezuje důležité pojmy: - reklama jakékoliv veřejné oznámení vysílání za úplatu (teleshopping, sponzoring, skrytá reklama a podprahové sdělení) - program záměrné časové uspořádání televizních a rozhlasových pořadů - celoplošné vysílání x místní vysílání - rozhlasové a televizní vysílání, programová síť, pořad aj.

26 velká mediální rada Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV (www.rrtv.cz) telekomunikační rada Český telekomunikační úřad ČTÚ Zákon České národní rady 483/1991 Sb o České televizi Zákon České národní rady 484/1991 Sb o Českém rozhlasu Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů společně Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích malá rada televizní Rada České televize je orgánem(http://www.ceskatelevi ze.cz/radact), jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Jejím úkolem je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky. rada rozhlasová Rada Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/rada/portal) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Její činností je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby, naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky.??? licence na rozhlasové vysílání licence na televizní vysílání Internetové vysílání

27 Zákon o reklamě Na dodržování zákona o reklamě dohlíží: RRTV, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, krajské živnostenské úřady Zakázané nástroje reklamy: skrytá reklama, nevyžádaná reklama, podprahové vnímání, klamavá reklama Srovnávací reklama je přípustná (objektivní veličiny, stejné výrobky) Omezená reklamy na zbraně, alkohol, tabákové výrobky, hrazená léčiva, reklama na děti využívající k propagaci děti, kojenecká výživa

28 Samoregulace reklamy Princip sdružování subjektů do profesních a oborových organizací Kodex reklamy pravidla na ochranu spotřebitele Rada pro reklamu - r zadavatelé reklamy, agentury, média - arbitrážní komise pro posuzování stížností

29 ATO Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti (MediaResearch) a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o sledovanosti televizních stanic v ČR. Řádní členové - Česká televize - CET 21 spol. s r.o. - FTV Prima spol. s r.o. - Asociace komunikačních agentur ČR Přidružení členové - Barrandov televizní studio a.s. - At media

30 AKA Organizace sdružující 78 mediálních agentur, které generují 85 % obratu na českém mediálním trhu. Členové: Aegis Media Group, Fabrika, Grey Digital, Leo Burnett Advertising, Mather Communication, McCANN-ERICKSON PRAGUE, MediCom Praha, MÉDEA, Ogilvy One, Starcom Media Vest Group, WMC/Grey Praha, Wunderman a další

31 UVDT Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů.

32 SPIR Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, působí v oblasti internetové reklamy od roku členů provozuje výzkum návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring,

33 Proces mediálního plánování 32

34 Struktura mediálního trhu 1) Klienti zadavatele kampaní 2) Mediální agentury typu full service 3) Kreativní (reklamní) agentura vytváří kampaně 4) PR agentura ovlivňuje veřejnost 5) Produkční studio DTP, vytváří obsah 6) Výzkumná agentura výzkumy pro zadavatele 7) Mediabuyer osoba nakupující média 8) Mediální zastupitelství sdružuje menší média 9) Vlastníci mediální nosičů

35 Mediální řetězec 34

36 Mediální agentura majitel (vlastník) v některých případech zároveň agenturu (spolu)řídí řídící management (ředitelé - directors) client service finacial média planning research (výzkum) média buying director account supervisor account manager account executive finacial director mediaplan director, mediaplan managers, mediaplanners, média executives research director, research (výzkumník) mediabuying director buying (nákupčí) pro tisk (print), oudoor (OOH), elektronická média 35

37 Medialní agentury v ČR Vývoj výsledků hospodaření v mil. Kč Pořadí Mediální ag OMD Médea PHD Mediaedge.cia MindShare Starcom Media V. G. Universal McCann Aegis Media

38 Mediální mix a mediální plán Mediální mix -ideální sestava médií, která bude využita pro realizaci konkrétní reklamní (PR) kampaně - v rámci plánování média mixu se určí nástroje komunikačního mixu, kombinace médií, náklady a jejich rozdělení, časový harmonogram Média plán - výsledkem taktických postupů - závazný dokument pro realizaci zakázky, který schvaluje klient, je podepsaný odpovědnými osobami, které zodpovídají za jeho realizaci. V praxi má často charakter závazné objednávky. - je dnes prakticky vždy vytvářen za pomoci mediálního software, které v reálném čase sleduje konkrétní výsledky jednotlivých médií (tj. je propojen on-line s databázemi média projektu: rádioprojekt, čtenost tisku (abce ČR), měření sledovanosti TV a internetu). - stále vyžaduje intuici a zkušenost. 37

39 Fáze mediálního plánování posouzení prostředí pro komunikaci popis cílového publika stanovení mediálních cílů výběr mediálního mixu nákup médií

40 brief od klienta Plánovací proces situační analýza strategie mediální strategie marketingové informace mediální cíle marketingové výzkumy klientská data mediální data a výzkumy prognózy, predikce a další nákupní brief média plán nákup médií selekce vhodných médií detailní plán nástroje, tj. software evaluace 39

41 Plánovací proces- jiná verze brief = mediální brief respektuje principy klientského briefu situační analýza = odkazujeme se k postupům situační marketingové analýzy: analýza cílové skupiny, definice cílové skupiny, mediální chování CS, vztah CS ke značce, demografie, psychografie, nákupní chování, segmentace, veškeré výzkumy, sezónnost prodejů, prognózy - odhady trendů, SWOT, boston, matrice a další cíle strategie taktika média plán realizace reporting 40

42 Cíle (1) Marketingové cíle: zvýšit penetraci v konkrétní cílové skupině, zvýšit frekvenci nákupů, okamžitý nákup, zvýšit loajalitu, zvýšit preferenci značky, udržet prodeje a další (zejména viz. životní cyklus). (2) Komunikační cíle: navýšit povědomí značky, lepšit image, připomenut nákupní příležitosti, vybudovat nové asociace se značkou změnit vnímání značky. (3) Mediální cíle: GRP s týdně, reach, frekvence oslovení, afinita a další... 41

43 Strategie Reach co nejširší pokrytí cílové skupiny. Zpravidla vede ke strategii použití více mediatypů. Frekvence opakovaný přenos reklamního sdělení zabezpečí vybudování povědomí o značce, frekvence přesvědčuje. Vede k užšímu media mixu a k tzv. frekvenčním médiím: televizi, rozhlasu a např. billboardům. Timing (načasování) - znamená oslovit cílovou skupinu v určitém čase: při uvedení značky na trh, po dobu slevové akce nebo před víkendovými nákupy. Místo oslovit cílovou skupinu na správném místě: v okolí místa prodeje (supermarkety), v čekárnách před ordinacemi, u zpráv Kontinuita u zavedených značek funguje jako připomínka. Kontext - volba vhodného pořadu, formátu, programu... 42

44 Média mix Komunikace by měla probíhat ve dvou či třech médiatypech Efekt mediálního násobení zvýšený dopad kombinace dvou či více médiatypů Typy časového plánu: - kontinuální - pulzující - Nárazová Sezóny TV trhu (high březen, duben, říjen, listopad; middle květen, červen, září, prosinec; low leden, únor, červenec, srpen)

45 taktika nosné/páteřní médium doplněk: pro zviditelnění sekundární, médium doplněk pro zviditelnění - současné (!) nasazení ve všech média typech - oblíbená strategie - vhodné pro sezónní události (léto, vánoce...) Grand slam je hodně založený na strategii hlavního a sekundárního média - takto však mohou postupovat a také postupují i jiné strategie 44

46 taktika Střídání aktivních a neaktivních období. Často strategie nasycených trhů - dlouhodobější strategie typická pro FMCG. Bod zlomu - v principu infekční, neboli virální (epidemická) strategie. Patří mezi široce rozšířené a užívané strategie. Intuitivní strategie. 45

47 taktika Kontinuální, nepřetržitá strategie, která příliš neuvažuje sezonní výkyvy. Může trvat i extrémně dlouho - např. Malboro Man od 50tých let. GATE - podobné předchozímu, jenom se taktika doplňuje o reakci na výkyvy (např. sezónní) 46

48 taktika Strategie založená na masivním nasazení médií v úvodu. Parazitování na jiné události. Typické pro product placement, ale můžeme se s tím setkat i u gerilly a dalších variant. 47

49 taktika Snaha o přesně cílenou komunikaci (partizánská válka), tj. oslovit CS v místě, kde se vyskytuje a ve vhodném kontextu. Taktika založená na průběžné analýze a zpřesňování: začínám několika média typy, určuji vhodné a pokračuji jenom v těch efektivních. Postupná evoluční eliminace nevhodných médií. 48

50 mediální mix a mediální plán Vždy PROPORCIONÁLNÍ (vážená) funkce (vztah): platí tedy, že zvýšení, či snížení objemu daného typu reklamy je obvykle doprovázeno úpravou mediálního mixu a vždy mediálního plánu - je tedy neustále znovu váženo (porovnáváno) zastoupení jednotlivých reklamních nástrojů (médií)! TV? rádio tisk 49

51 Výdaje na reklamu ČR 2011 Celkové výdaje přes 60 mld. Kč, nejrychleji roste mobilní reklama

52 Programování médií 51

53 vertikála = den vertikála = den programování médii programové schéma (pozor: do jisté míry i pro rádia, tj. dramaturg u rádii) day parting - pro jakou cílovku? klíčové principy vytváří ho oddělení skladby (může se jmenovat velice různě) nejprve se umísťují zprávy (zpravodajství) a pak klíčové pořady, které mají konkurenční výhodu základní jednotka programování: TÝDEN = okno - time slot horizontální a vertikální programování 24:00h 12:00h 00:00h pondělí neděle horizont = týden, měsíc, rok 52

54 astronomický čas odvozen z pohybu slunce (střídání dne a noci) nebo měsíčních cyklů a cyklu pohybu hvězd, planet biologický čas založený na střídání dne (aktivity) a noci (spánku) den noc pravidelný astronomický cyklus odvozený z pohybu hvězd, planet a Měsíce sociokulturní rytmus pracovního dne (vliv ekonomických zákonitostí) očekávání pravidelnosti (stereotyp) profánní čas s ritualizovaným sakrálním časem sociokulturní rytmus volného času vyžadována nepravidelnost sakrální čas pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle zprávy v celou pondělí úterý středa čtvrtek pátek seriál pondělí úterý středa čtvrtek pátek pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad sobota sobota pořad film film neděle pořad neděle 53

55 programový plán ZÁKLAD je pravidelnost PROGRAM se skládá z pořadů reklamy programových upoutávek (on air promotion neboli selfpromo) teleshoping sponzoring design televize (= především grafika) = MIKROSTRUKTURA měsíční (highlights) programování - bez stopáží týdenní: základní jednotka 52 týdnů, obsahuje programovou koncepci, noticky o pořadech (určen pro TV programová periodika), přibližnou stopáž denní DVP: detailní rozpis v sekundách (resp. framech), v podstatě technický plán 54

56 stripping nasazování stejného pořadu (formátu) horizontálně i vertikálně v pravidelný čas-dobu tedy = budování návyku seriály kvízy reality a pod je to důležité o pro definování cílových skupin příliš se nestrippuje večer vůbec se nestrippuje o víkendu (víkend se programuje odlišně, lidé jsou více doma) nestrippuje se také o svátcích/významných dnech, i když...např. štědrovečerní pohádka na ČT je ukázkou strippování 55

57 BLOKOVÝ SHEDULING = sdružování pořadů pro podobnou cílovku AUDIENCE FLOW tj. to co vede K natažení požadované cílovky, tj. že sleduje další pořad audience flow = tok pořadů důležité pro komerční televize veřejnoprávní TV nepraktikuje příliš audience-flow, protože kromě jiného: má větší rozmanitost programu (např. i v délce 5-10 min. programy nejsou pro komerční TV typické) nezkoumá share, rating, reach ale jakousi obecnou spokojenost totéž platí i pro specializované TV, regionální, kabelovky a pod 56

58 vydělává důležitý čas z hlediska audience-flow vertikální osa EM - early morning 6:00-8:00 M - morning 8:00-12:00 A - afternoon 12:00-16:00 LA - late afternoon 16:00-17:30 AP - acces prime time 17:30-19:00 PT - prime time 19:00-22:00 LF - late fringe 22:00-00:00 LN - late night 00:00 a dále pořady s problematickými scénami 57

59 bringing = přemostění reklamního breaku (pauzy u veřejnoprávní TV - kdysi moderovaný úvod) během breaku dochází k největší migraci diváků = přetáhnout můj konec přes jejich začátek head-on : vítěz bere vše alternativní cílovka : fotbal versus romantický film pro ženy hammocking: nasazení nepopulárního pořadu mezi dva taháky 58

60 Programové formáty zpravodajství: hlavní zpravodajská relace, flash, break in news, zprávy, aktuální politické přenosy, zahraniční zpravodajská relace, počasí, zpravodajské magazíny, politická debata publicistika: všeobecná, aktuální, volný čas, životní styl, diskuze, besedy, rozhovory, magazíny dokumentaristiky: soliterní/série umění a věda, historie a literatura, média, životopisy, cestopisy zábava: gameshow, light entertainment - hry a losování, kvízy, talkshow, zábavná vystoupení, skrytá kamera, skeče, soutěže, kabaret a varieté sportovní pořady: přenosy, záznamy, sestřihy, sport studia, magazíny, zpravodajství hudební pořady vzdělávací pořady hraná tvorba: drama (GB - obvykle 1hod), seriál (původně rádio s uzavřenými díly), soap opera, rozhlas daily soap, telenovela, inscenace, TV film účelové pořady: dětské, vzdělávací, náboženské teleshopping reklama reality show 59

61 Videospot Sponzorský vzkaz Teleshopping Product placement TV reklama Výroba spotu - Scénář storyboard - Preprodukce - Natáčení, střih - Postprodukce - distribuce

62 Omezení vysílané reklamy Komerční TV - Denně max 20 % z vysílacího času (12 minut z hodiny) - Reklamou lze přerušit pořad dlouhý minimálně 30 minut Veřejnoprávné TV - Reklama pouze na ČT2 a ČT4 - Nesmí být teleshopping

63 Shrnutí TV Výhodou TV je: - široký zásah (96 % populace), spojení vizuálních a zvukových prvků Nevýhodou TV je: - Vysoké náklady na výrobu sdělení - Nepružnost reakce - Drahý vysílací čas

64 Rádia all news: celozpravodajské - rolling news (reprízy) talk: žádná hudba (kromě slova pouze jingle a reklama) educational religious (náboženská) syndikalizované: 1 program s lokálními breaky, posuny podle časových pásem... Schéma rádii (A) bloková: rozdělení na jednotlivé pořady (B) proudová: ranní vysílání a pak už flow (proud) 63

65 64

66 Shrnutí rádia Výhodou rádia je: - široký zásah (85 % populace), - nízký náklad na výrobou spotu - možnost rychlé reakce na trh - vhodné pro celostátní i lokální firmy Nevýhodou rádia je: - chybí vizuální stránka produktu Rozhlasový spot zvukový záznam, 30 s

67 Tisková reklama - Tištěný inzerát - Řádková inzerce - Vkládaná reklama Vytváří ji DTP studio ve 3 fázích: 1) Předtisková příprava 2) Vlastní tisk (osvit a nátisk) 3) Dokončovací práce (laminace, lakování, balení, distibuce)

68 naléhavé - zpráva dne Tisk - redakční strana titul titulek 1 foto záhlaví důležité také naléhavé sloupec titulek 2 foto zajímavé titulek 3 pata začátek tiráž čteme zprava doleva nedůležité konec

69 Inzertní strana textový grafický

70 Shrnutí tisk Kampaně dělíme na kampaně v novinách a v časopisech Noviny - Společenská prestiž, dobrý flexibilita - Krátká životnost inzerce, malá pozornost čtenářů Časopisy - Možnost zasáhnout konkrétní cílovou skupinu, kvalitní reprodukce, dlouhá životnost - Nepružnost, relativně vysoká cena na zásah (CPT)

71 Reklama na internetu Plošná reklama bannery, vyskakovací okna Textová reklama placené odkazy ve vyhledávačích Kontextová reklama placené odkazy, které se objevují po zadání klíčových slov (SEO) Reklama na sociálních sítí Způsoby prodeje reklamy na internetu - Time based na určité období - CPT based platba za 1000 impresí - Cost per click cena za proklik - Cost per action cena za nákupní reakci

72 Internetová reklama

73 Shrnutí internet Internetová populace činila v roce 2011 víc než 6 mil. uživatelů Výhodou je celosvětový dosah, přesné zacílení, flexibilita, nízké náklady, interaktivita, atraktivní cílová skupina Nevýhodou je nutnost připojení, vysoká cena za zásah Sociální sítě interaktivita s uživatelem, personifikace komunikace

74 Monitorování médií 73

75 Monitorování médií SKMO ČR Sdružení komunikačních a mediálních organizací ČR, dobrovolná profesní organizace, která řídí systém sledování médií Sledování tisku zadavatelem je UVDT zhotovitelem je Kancelář ověřování nákladu tisku člen IF ABC měří se tištěný, prodaný náklad, čtenost

76 Monitorování médií Sledovanost televize - zadavatelem je ATO - Peoplemetrové měření probíhá pomocí TV metru domácností, zhruba 4200 jednotlivců Poslechovost rádií - Rádio projekt garantuje APSV ČR (Asociace provozovatelů soukromého vysílání ČR) - Provádí se metodou CATI soubor otázek položených prostřed. tel. rozhovoru) 28 tis.

77 Monitorování médií Měření návštěvnosti Internetu - zadavatelem je SPIR - projekt se nazývá NetMonitor - základem měření jsou pop-up elektronické dotazníky Monitoring reklamy v médiích - zajišťuje Admosphere

78 Mediální ukazatele 77

79 Rating Podíl osob z cílové skupiny (CS), které sledovaly v daném časovém intervalu konkrétní médium. Udává se v procentech nebo v tisících. Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100. Rat = ATS/d x 100 Hodnota nemůže být vyšší než 100. ATS (Avarage time spent) Průměrná doba, kterou osoba z CS strávila sledováním konkrétního média. Udává se v minutách.

80 Příklad: Seriál Rodinná pouta má v 20:15hod RATING 25, co to znamená? Seriál rodinná pouta má následně v 21:00hod RATING 30, co to znamená? Příklad: Chcete umístit reklamu. Pro vaši cílovou skupinu jsou hodnoty RATINGU následující: TV NOVA 15 TV PRIMA 10 TV ČT 24 = 40 tisk 45 časopis EURO 50 Rádio Impuls 10 TV ČT 4 = 0 Odhadněte o jakou cílovou skupinu se jedná a o jakou reklamu by mohlo jít?

81 GRP (Gross rating points) Nejdůležitější mediální ukazatel, kumulovaná sledovanost Udává počet shlédnutí reklamního sdělení, neboli velikost zásahu reklamní kampaně. Jeden GRP se rovná jednomu % z CS, která viděla naši reklamu. Ideální počet GRP na měsíc je GRP pro launchovací kampaň, GRP pro připomínkovou kampaň. Doporučuje se GRP týdně.

82 1) Pro magazín, který jste si vybrali pro vaší reklamní kampaň, je GRP za 12 měsíců roku 600. Rating má hodnotu 50. Co to znamená? 2) Umístil jsem reklamní inzerát v několika denících. Pro úterý jsem získal následující údaje o RATINGU: MF Dnes = 20, Právo = 15, Lidové Noviny = 35, Hospodářské Noviny = 10, Blesk = 45. Jaká bude hodnota GRP? 3) Do přímého přenosu hokejového utkání, o kterém vím, že pro něj bude RATING mého cílového publika roven 50 umístím 3x televizní reklamní spot. Kolik bude GRP? 4) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP ve výši Kč. Kampaň dosáhne 70 GRPs. Jaká bude cena kampaně? 81

83 5) Na bilboard u silnice umístím upoutávku na produkt. Vím, že RATING pro moji cílovou skupinu je na tomto místě silnice 4 a to jednou pro cestu do práce a podruhé pro cestu z práce. Kolik bude hodnota denní GRP? Kolik bude týdenní hodnota GRP? 6) TV kampaň měla celkem tři spoty: první měl RATING 13, druhý sledovanost v mé cílové skupině 25% a třetí měl RATING 5. Kolik je GRP mé kampaně? 7) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP na hodnotu Kč. Kolik mě bude stát kampaň z předchozího příkladu č. 6? 8) Provozovatel TV účtoval zadavateli kampaně Kč. Cena za 1 GRP je v jeho případě stanovena na částku Kč. Kolik byl GRP této kampaně? 82

84 Share Vyjadřuje podíl daného média na celkové sledovanosti v dané CS a časovém období. Udává se v procentech. Příklad: Od 20:00 do 21:00 se na TV dívalo dohromady 3 mil. diváků. Na ČT1 100 tisíc, na TV Prima 500 tisíc, na TV Nova 1200 tisíc. Jaký byl share (podíl sledovanosti) jednotlivých médií?

85 Net reach (zásah) Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy reklamní kampaní. Udává se nejčastěji v procentech. Reach v % = reach v abs. vyjádření/celá popupace x 100 DR (daily reach) zásah média nebo kampaně na jeden den WR (weekly reach) během jednoho týdne

86 1) Co znamená následující údaj o mé reklamní kampani V TV? Reach 1+/ 91,6% Odpověď: 91,6% mé cílové skupiny vidělo můj spot jednou a vícekrát. 2) Pro podobnou TV kampaň mám následující údaj: Reach 2-5, 90%. Co to znamená? 3) Kampaň dosáhla celkového GRP 700 v různých médiích. Net Reach pro tuto kampaň byl spočítaný na 85 (tj. 85% cílové skupiny). Jak zjistím kolikrát byl průměrně zasáhnutý každý člen cílové skupiny (tzv. frequency of reach=frekvence zásahu)? GRP/Net Reach = frequency of reach 700/85 = 8,2 tj. každý člen cílové skupiny byl průměrně zasažený reklamou 8,2x 85

87 Afinita Index, poměr reatingu CS k základní populaci (většinou 15+) za období, médium, pořad. Počítá se jako podíl ratingů zvolené a afinitní CS Af = Rat (CS)/Rat (populace) Analyzuje strukturu diváků média, pořadu a popisuje jak velkou část diváků pořadu tvoří lidé z dané CS. Afinitní pořady zlevňují kampaně.

88 Afinita afinita = 1 - médium je relativně stejně sledované CS a celkovou populací afinita > 1 - médium je relativně sledovanější CS než celkovou populaci afinita < 1 - médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou CS populace CS populace populace CS??? Příklad: Médium A má čtenost 30% populace a z toho je 20% lidí s VŠ vzděláním Médium B má čtenost 12% populace a v tom je 15% lidí s vysokoškolským vzděláním Kolik bude afinita? Co z toho vyplývá? 87

89 CPT (Cost per thousand) Slouží k porovnání časové efektivnosti médií, kampaní v rámci jedné CS. Cenovým základem bývá spot 30 sec., celá strana v časopise. 1) Celostránka magazínu Muž a život stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu j ev cílové skupině muži 15+ celkem 120 tisíc čtenářů na vydání. Kolik bude CPT? 2) Celostránková inzerce v magazínu Praktický muž stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině Muži 15+ celkem 60 tisíc čtenářů. Kolik je CPT? Který z příkladů je pro zadavatele inzerce výhodnější - tj. efektivnější?

90 Mediální internetové ukazatele Imprese internetový ukazatel, jedno zobrazení reklamního prvku bez ohledu na to, jestli tento prvek někdo viděl. CPT Click rate (CR) ukazatel procenta prokliků k počtu impresí. Ukazuje efektivitu kampaně, běžně 0,2 0,3 %. UV unikátní návštěvník 89

91 Post buy

92 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Jan Páv Mediální plánování na trhu spotřebitelských půjček.

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Monetizace obsahu na internetu studie

Monetizace obsahu na internetu studie Monetizace obsahu na internetu studie Zadavatel: SPIR Řešitel: Internet Info červen říjen 2014 1 Obsah Úvod... 3 Abstrakt... 4 Reklamní trh v ČR... 5 Vývoj mediálního trhu, postavení mediatypů... 5 Současný

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy

Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy Analytický materiál k projektu Zkvalitnění mediálního prostředí pro působení občanských iniciativ Institut demokracie pro

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu - 1 - Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu 1. Úvodem PhDr. Milan Šmíd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Na jaře roku 2004 byla

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Tři podoby televize 1

Tři podoby televize 1 Tři podoby televize 1 Martin Štoll 2 Tři podoby televize Martin Štoll TŘI PODOBY TELEVIZE Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého Praha 2013 3 Evropský sociální fond Praha

Více

Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM

Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM Názor člena Rady Českého rozhlasu Štěpána Kotrby Příloha k usnesení Rady Českého rozhlasu ze dne 28. 2. 2007 Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM Rozhodnutí Rady Českého rozhlasu vedoucí ke spuštění

Více

Bárta, Pátík, Postler. Retail marketing. Výpisky z učebnice. [lawatoshi]

Bárta, Pátík, Postler. Retail marketing. Výpisky z učebnice. [lawatoshi] Bárta, Pátík, Postler Retail marketing Výpisky z učebnice [lawatoshi] 2009 Obsah Anotácia publikácie... 3 1 Charakteristika současnosti jako východisko pro uplatnění marketingu... 4 2 Marketing jako východisko

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Gender, média a reklama

Gender, média a reklama Gender, média a reklama Možnosti (samo)regulace genderových stereotyp v médiích a reklam Bc. Petra Kubálková Mgr. Tereza Wennerholm áslavská Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality Gender,

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více