Digitalizace tel. vysílání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace tel. vysílání"

Transkript

1

2 Media systém v ČR 1

3 Media systém v ČR Duální systém veřejnoprávní a soukromé subjekty Veřejnoprávní subjekty: - Česká televize - Český rozhlas - Česká tisková kancelář - Koncesionářské poplatky: (45,- Kč Ro, 135,- Kč TV) - Soukromé subjekty: CET 21, FTV Prima, Barrandov, rozhlasové stanice, tisk

4 Digitalizace tel. vysílání Multiplex - souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům. Multiplex 1 - televizní programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 a rozhlasové stanice ČRo1 - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - Vltava, ČRo Rádio Česko, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo a ČRo6 Multiplex 2 - Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov Multiplex 3 - Prima LOVE, Public TV, Radio Proglas a TV Metropol Analogové vysílání v ČR skončilo

5 Česká televize Zřízena ke dni Generálním ředitelem je Petr Dvořák Generální ředitel je jmenovaný Radou ČT (kontrolní orgán) na 6 let sídlo v Praze, TS Brno a Ostrava

6 CET 21 Hlavní stanice Nova od února 1994 Vlastní mediální společnost CME (Central Media Enterprises) SR (Markíza, Doma), Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko Od ledna 2011 generální ředitelem Jan Andruško

7 FTV Prima 1993 zahájeno vysílání Premiéra TV Vlastněna rovným dílem dvěma společnostmi: GME a MTG Generálním ředitelem je Marek Singer

8 Barrandov Vstupuje na trh 11. ledna 2009 Největším vlastníkem je Moravia Steel (Tomáš Chrenek) Generální ředitelkou je Janka Vozárová

9 At Media Mediální zastupitelství, které na českém trhu zastupuje tematické stanice Disney Channel, Minimax, Sport 1, TV Deko, TV Paprika, Zone Romantica, HBO, MGM, Film+, Spektrum, AXN, Animax, Music Box, DoQ, Fishing&Hunting, Universal Channel, Public, National Geographic, Óčko, Meteo TV, CS Film a CS Mini.

10 Vývoj MS

11 Vývoj MS

12 Rozhlas celoplošné veřejnoprávní: 4 rozhlasové stanice ČRo + 12 regionálních komerční = celkem 70 stanic a z toho celoplošné dvě stanice Frekvence 1 a Impuls programová síť stanic Evropa 2

13 Český rozhlas

14 Rozhlasové sítě odhady podílu na trhu Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/MARK, Median

15 Mediazastupitelství Media Marketing Services zastupuje 61 regionálních a lokálních stanic Kiss, Blaník, City, Fajn Radio, Radio 1, Radio Beat Regie Radio Music Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 Media Master mediální zastoupení Českého rozhlasu a TV Barrandov

16 Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/M ARK, Median

17 Tisk Mafra MF Dnes, Lidové noviny Borgis Právo Economia Hospodářské noviny Ringier Blesk, Aha!, Sport VLP regionální deníky Mladá Fronta E15 Metro Čr - Metro

18 Celostátní deníky 2011 Zdroj: unievydavatelu.cz

19 Vydavatelé časopisů Astrosat Glanc, Šíp Bazer Media Bravo, Rytmus života, Chvilka pro tebe, Tina Burda Praha Katka, Burda, Betynka, Elle, Marianne, Maxim Ringier Axel Springer abc, Reflex, Svět motorů Sanoma Magazines Vlasta, Týdeník květy, Překvapení Stratosféra Cosmopolitan, Spy, Esquire

20 Outdoor Asociace venkovní reklamy (AVR) vznikla na začátku roku 2012 a sdružuje pět velkých firem: - JCDecaux - Czech Outdoor - BigBoard - Outdoorakzent - Railreklam - jedná euroawk

21 Internet Seznam.cz 1996 zakládá Ivo Lukačovič Novinky.cz Borgis a Seznam Super.cz Borgis a Seznam Idnes.cz MAFRA Centrum.cz Centrum holdings

22 Legislativa spojená s reklamou v ČR 21

23 Regulace médií 1) Legislativní - externí regulace státem - včetně regulace veřejnoprávních médií 2) Samoregulace reklamy - interní, dobrovolná - etické kodexy, profesní svazy

24 ústavní zákon Listina základních práv a svobod článek 17 odst.4 (tj. zejména svoboda projevu), Ústava ČR obecně jako norma upravující například privátní vlastnictví médií klíčové legislativní normy č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tzv. vysílací zákon ustanovení 44 až 50a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který je soukromoprávní úpravou reklamy v oblasti nekalé soutěže, kde chrání soutěžitele a v oblasti klamavé a srovnávací reklamy chrání spotřebitele č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Č. 46/200 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku Č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele další zákonné normy č. 127/205 Sb., o elektronických komunikacích (ČTÚ) č. 483/1991 Sb., o České televizi novelizovaný zákonem č. 39/2001Sb. č. 484/1991Sb,, o Českém rozhlasu, novelizovaný č. 192/2002Sb zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů č. 517/1992 Sb. o ČTK 23

25 Vysílací zákon Zákon č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a TV vysílání rozlišuje provozovatele vysílání na provozovatele ze zákona a držitele licencí Vymezuje důležité pojmy: - reklama jakékoliv veřejné oznámení vysílání za úplatu (teleshopping, sponzoring, skrytá reklama a podprahové sdělení) - program záměrné časové uspořádání televizních a rozhlasových pořadů - celoplošné vysílání x místní vysílání - rozhlasové a televizní vysílání, programová síť, pořad aj.

26 velká mediální rada Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV (www.rrtv.cz) telekomunikační rada Český telekomunikační úřad ČTÚ Zákon České národní rady 483/1991 Sb o České televizi Zákon České národní rady 484/1991 Sb o Českém rozhlasu Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů společně Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích malá rada televizní Rada České televize je orgánem(http://www.ceskatelevi ze.cz/radact), jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Jejím úkolem je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky. rada rozhlasová Rada Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/rada/portal) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Její činností je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby, naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky.??? licence na rozhlasové vysílání licence na televizní vysílání Internetové vysílání

27 Zákon o reklamě Na dodržování zákona o reklamě dohlíží: RRTV, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, krajské živnostenské úřady Zakázané nástroje reklamy: skrytá reklama, nevyžádaná reklama, podprahové vnímání, klamavá reklama Srovnávací reklama je přípustná (objektivní veličiny, stejné výrobky) Omezená reklamy na zbraně, alkohol, tabákové výrobky, hrazená léčiva, reklama na děti využívající k propagaci děti, kojenecká výživa

28 Samoregulace reklamy Princip sdružování subjektů do profesních a oborových organizací Kodex reklamy pravidla na ochranu spotřebitele Rada pro reklamu - r zadavatelé reklamy, agentury, média - arbitrážní komise pro posuzování stížností

29 ATO Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti (MediaResearch) a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o sledovanosti televizních stanic v ČR. Řádní členové - Česká televize - CET 21 spol. s r.o. - FTV Prima spol. s r.o. - Asociace komunikačních agentur ČR Přidružení členové - Barrandov televizní studio a.s. - At media

30 AKA Organizace sdružující 78 mediálních agentur, které generují 85 % obratu na českém mediálním trhu. Členové: Aegis Media Group, Fabrika, Grey Digital, Leo Burnett Advertising, Mather Communication, McCANN-ERICKSON PRAGUE, MediCom Praha, MÉDEA, Ogilvy One, Starcom Media Vest Group, WMC/Grey Praha, Wunderman a další

31 UVDT Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů.

32 SPIR Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, působí v oblasti internetové reklamy od roku členů provozuje výzkum návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring,

33 Proces mediálního plánování 32

34 Struktura mediálního trhu 1) Klienti zadavatele kampaní 2) Mediální agentury typu full service 3) Kreativní (reklamní) agentura vytváří kampaně 4) PR agentura ovlivňuje veřejnost 5) Produkční studio DTP, vytváří obsah 6) Výzkumná agentura výzkumy pro zadavatele 7) Mediabuyer osoba nakupující média 8) Mediální zastupitelství sdružuje menší média 9) Vlastníci mediální nosičů

35 Mediální řetězec 34

36 Mediální agentura majitel (vlastník) v některých případech zároveň agenturu (spolu)řídí řídící management (ředitelé - directors) client service finacial média planning research (výzkum) média buying director account supervisor account manager account executive finacial director mediaplan director, mediaplan managers, mediaplanners, média executives research director, research (výzkumník) mediabuying director buying (nákupčí) pro tisk (print), oudoor (OOH), elektronická média 35

37 Medialní agentury v ČR Vývoj výsledků hospodaření v mil. Kč Pořadí Mediální ag OMD Médea PHD Mediaedge.cia MindShare Starcom Media V. G. Universal McCann Aegis Media

38 Mediální mix a mediální plán Mediální mix -ideální sestava médií, která bude využita pro realizaci konkrétní reklamní (PR) kampaně - v rámci plánování média mixu se určí nástroje komunikačního mixu, kombinace médií, náklady a jejich rozdělení, časový harmonogram Média plán - výsledkem taktických postupů - závazný dokument pro realizaci zakázky, který schvaluje klient, je podepsaný odpovědnými osobami, které zodpovídají za jeho realizaci. V praxi má často charakter závazné objednávky. - je dnes prakticky vždy vytvářen za pomoci mediálního software, které v reálném čase sleduje konkrétní výsledky jednotlivých médií (tj. je propojen on-line s databázemi média projektu: rádioprojekt, čtenost tisku (abce ČR), měření sledovanosti TV a internetu). - stále vyžaduje intuici a zkušenost. 37

39 Fáze mediálního plánování posouzení prostředí pro komunikaci popis cílového publika stanovení mediálních cílů výběr mediálního mixu nákup médií

40 brief od klienta Plánovací proces situační analýza strategie mediální strategie marketingové informace mediální cíle marketingové výzkumy klientská data mediální data a výzkumy prognózy, predikce a další nákupní brief média plán nákup médií selekce vhodných médií detailní plán nástroje, tj. software evaluace 39

41 Plánovací proces- jiná verze brief = mediální brief respektuje principy klientského briefu situační analýza = odkazujeme se k postupům situační marketingové analýzy: analýza cílové skupiny, definice cílové skupiny, mediální chování CS, vztah CS ke značce, demografie, psychografie, nákupní chování, segmentace, veškeré výzkumy, sezónnost prodejů, prognózy - odhady trendů, SWOT, boston, matrice a další cíle strategie taktika média plán realizace reporting 40

42 Cíle (1) Marketingové cíle: zvýšit penetraci v konkrétní cílové skupině, zvýšit frekvenci nákupů, okamžitý nákup, zvýšit loajalitu, zvýšit preferenci značky, udržet prodeje a další (zejména viz. životní cyklus). (2) Komunikační cíle: navýšit povědomí značky, lepšit image, připomenut nákupní příležitosti, vybudovat nové asociace se značkou změnit vnímání značky. (3) Mediální cíle: GRP s týdně, reach, frekvence oslovení, afinita a další... 41

43 Strategie Reach co nejširší pokrytí cílové skupiny. Zpravidla vede ke strategii použití více mediatypů. Frekvence opakovaný přenos reklamního sdělení zabezpečí vybudování povědomí o značce, frekvence přesvědčuje. Vede k užšímu media mixu a k tzv. frekvenčním médiím: televizi, rozhlasu a např. billboardům. Timing (načasování) - znamená oslovit cílovou skupinu v určitém čase: při uvedení značky na trh, po dobu slevové akce nebo před víkendovými nákupy. Místo oslovit cílovou skupinu na správném místě: v okolí místa prodeje (supermarkety), v čekárnách před ordinacemi, u zpráv Kontinuita u zavedených značek funguje jako připomínka. Kontext - volba vhodného pořadu, formátu, programu... 42

44 Média mix Komunikace by měla probíhat ve dvou či třech médiatypech Efekt mediálního násobení zvýšený dopad kombinace dvou či více médiatypů Typy časového plánu: - kontinuální - pulzující - Nárazová Sezóny TV trhu (high březen, duben, říjen, listopad; middle květen, červen, září, prosinec; low leden, únor, červenec, srpen)

45 taktika nosné/páteřní médium doplněk: pro zviditelnění sekundární, médium doplněk pro zviditelnění - současné (!) nasazení ve všech média typech - oblíbená strategie - vhodné pro sezónní události (léto, vánoce...) Grand slam je hodně založený na strategii hlavního a sekundárního média - takto však mohou postupovat a také postupují i jiné strategie 44

46 taktika Střídání aktivních a neaktivních období. Často strategie nasycených trhů - dlouhodobější strategie typická pro FMCG. Bod zlomu - v principu infekční, neboli virální (epidemická) strategie. Patří mezi široce rozšířené a užívané strategie. Intuitivní strategie. 45

47 taktika Kontinuální, nepřetržitá strategie, která příliš neuvažuje sezonní výkyvy. Může trvat i extrémně dlouho - např. Malboro Man od 50tých let. GATE - podobné předchozímu, jenom se taktika doplňuje o reakci na výkyvy (např. sezónní) 46

48 taktika Strategie založená na masivním nasazení médií v úvodu. Parazitování na jiné události. Typické pro product placement, ale můžeme se s tím setkat i u gerilly a dalších variant. 47

49 taktika Snaha o přesně cílenou komunikaci (partizánská válka), tj. oslovit CS v místě, kde se vyskytuje a ve vhodném kontextu. Taktika založená na průběžné analýze a zpřesňování: začínám několika média typy, určuji vhodné a pokračuji jenom v těch efektivních. Postupná evoluční eliminace nevhodných médií. 48

50 mediální mix a mediální plán Vždy PROPORCIONÁLNÍ (vážená) funkce (vztah): platí tedy, že zvýšení, či snížení objemu daného typu reklamy je obvykle doprovázeno úpravou mediálního mixu a vždy mediálního plánu - je tedy neustále znovu váženo (porovnáváno) zastoupení jednotlivých reklamních nástrojů (médií)! TV? rádio tisk 49

51 Výdaje na reklamu ČR 2011 Celkové výdaje přes 60 mld. Kč, nejrychleji roste mobilní reklama

52 Programování médií 51

53 vertikála = den vertikála = den programování médii programové schéma (pozor: do jisté míry i pro rádia, tj. dramaturg u rádii) day parting - pro jakou cílovku? klíčové principy vytváří ho oddělení skladby (může se jmenovat velice různě) nejprve se umísťují zprávy (zpravodajství) a pak klíčové pořady, které mají konkurenční výhodu základní jednotka programování: TÝDEN = okno - time slot horizontální a vertikální programování 24:00h 12:00h 00:00h pondělí neděle horizont = týden, měsíc, rok 52

54 astronomický čas odvozen z pohybu slunce (střídání dne a noci) nebo měsíčních cyklů a cyklu pohybu hvězd, planet biologický čas založený na střídání dne (aktivity) a noci (spánku) den noc pravidelný astronomický cyklus odvozený z pohybu hvězd, planet a Měsíce sociokulturní rytmus pracovního dne (vliv ekonomických zákonitostí) očekávání pravidelnosti (stereotyp) profánní čas s ritualizovaným sakrálním časem sociokulturní rytmus volného času vyžadována nepravidelnost sakrální čas pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle zprávy v celou pondělí úterý středa čtvrtek pátek seriál pondělí úterý středa čtvrtek pátek pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad sobota sobota pořad film film neděle pořad neděle 53

55 programový plán ZÁKLAD je pravidelnost PROGRAM se skládá z pořadů reklamy programových upoutávek (on air promotion neboli selfpromo) teleshoping sponzoring design televize (= především grafika) = MIKROSTRUKTURA měsíční (highlights) programování - bez stopáží týdenní: základní jednotka 52 týdnů, obsahuje programovou koncepci, noticky o pořadech (určen pro TV programová periodika), přibližnou stopáž denní DVP: detailní rozpis v sekundách (resp. framech), v podstatě technický plán 54

56 stripping nasazování stejného pořadu (formátu) horizontálně i vertikálně v pravidelný čas-dobu tedy = budování návyku seriály kvízy reality a pod je to důležité o pro definování cílových skupin příliš se nestrippuje večer vůbec se nestrippuje o víkendu (víkend se programuje odlišně, lidé jsou více doma) nestrippuje se také o svátcích/významných dnech, i když...např. štědrovečerní pohádka na ČT je ukázkou strippování 55

57 BLOKOVÝ SHEDULING = sdružování pořadů pro podobnou cílovku AUDIENCE FLOW tj. to co vede K natažení požadované cílovky, tj. že sleduje další pořad audience flow = tok pořadů důležité pro komerční televize veřejnoprávní TV nepraktikuje příliš audience-flow, protože kromě jiného: má větší rozmanitost programu (např. i v délce 5-10 min. programy nejsou pro komerční TV typické) nezkoumá share, rating, reach ale jakousi obecnou spokojenost totéž platí i pro specializované TV, regionální, kabelovky a pod 56

58 vydělává důležitý čas z hlediska audience-flow vertikální osa EM - early morning 6:00-8:00 M - morning 8:00-12:00 A - afternoon 12:00-16:00 LA - late afternoon 16:00-17:30 AP - acces prime time 17:30-19:00 PT - prime time 19:00-22:00 LF - late fringe 22:00-00:00 LN - late night 00:00 a dále pořady s problematickými scénami 57

59 bringing = přemostění reklamního breaku (pauzy u veřejnoprávní TV - kdysi moderovaný úvod) během breaku dochází k největší migraci diváků = přetáhnout můj konec přes jejich začátek head-on : vítěz bere vše alternativní cílovka : fotbal versus romantický film pro ženy hammocking: nasazení nepopulárního pořadu mezi dva taháky 58

60 Programové formáty zpravodajství: hlavní zpravodajská relace, flash, break in news, zprávy, aktuální politické přenosy, zahraniční zpravodajská relace, počasí, zpravodajské magazíny, politická debata publicistika: všeobecná, aktuální, volný čas, životní styl, diskuze, besedy, rozhovory, magazíny dokumentaristiky: soliterní/série umění a věda, historie a literatura, média, životopisy, cestopisy zábava: gameshow, light entertainment - hry a losování, kvízy, talkshow, zábavná vystoupení, skrytá kamera, skeče, soutěže, kabaret a varieté sportovní pořady: přenosy, záznamy, sestřihy, sport studia, magazíny, zpravodajství hudební pořady vzdělávací pořady hraná tvorba: drama (GB - obvykle 1hod), seriál (původně rádio s uzavřenými díly), soap opera, rozhlas daily soap, telenovela, inscenace, TV film účelové pořady: dětské, vzdělávací, náboženské teleshopping reklama reality show 59

61 Videospot Sponzorský vzkaz Teleshopping Product placement TV reklama Výroba spotu - Scénář storyboard - Preprodukce - Natáčení, střih - Postprodukce - distribuce

62 Omezení vysílané reklamy Komerční TV - Denně max 20 % z vysílacího času (12 minut z hodiny) - Reklamou lze přerušit pořad dlouhý minimálně 30 minut Veřejnoprávné TV - Reklama pouze na ČT2 a ČT4 - Nesmí být teleshopping

63 Shrnutí TV Výhodou TV je: - široký zásah (96 % populace), spojení vizuálních a zvukových prvků Nevýhodou TV je: - Vysoké náklady na výrobu sdělení - Nepružnost reakce - Drahý vysílací čas

64 Rádia all news: celozpravodajské - rolling news (reprízy) talk: žádná hudba (kromě slova pouze jingle a reklama) educational religious (náboženská) syndikalizované: 1 program s lokálními breaky, posuny podle časových pásem... Schéma rádii (A) bloková: rozdělení na jednotlivé pořady (B) proudová: ranní vysílání a pak už flow (proud) 63

65 64

66 Shrnutí rádia Výhodou rádia je: - široký zásah (85 % populace), - nízký náklad na výrobou spotu - možnost rychlé reakce na trh - vhodné pro celostátní i lokální firmy Nevýhodou rádia je: - chybí vizuální stránka produktu Rozhlasový spot zvukový záznam, 30 s

67 Tisková reklama - Tištěný inzerát - Řádková inzerce - Vkládaná reklama Vytváří ji DTP studio ve 3 fázích: 1) Předtisková příprava 2) Vlastní tisk (osvit a nátisk) 3) Dokončovací práce (laminace, lakování, balení, distibuce)

68 naléhavé - zpráva dne Tisk - redakční strana titul titulek 1 foto záhlaví důležité také naléhavé sloupec titulek 2 foto zajímavé titulek 3 pata začátek tiráž čteme zprava doleva nedůležité konec

69 Inzertní strana textový grafický

70 Shrnutí tisk Kampaně dělíme na kampaně v novinách a v časopisech Noviny - Společenská prestiž, dobrý flexibilita - Krátká životnost inzerce, malá pozornost čtenářů Časopisy - Možnost zasáhnout konkrétní cílovou skupinu, kvalitní reprodukce, dlouhá životnost - Nepružnost, relativně vysoká cena na zásah (CPT)

71 Reklama na internetu Plošná reklama bannery, vyskakovací okna Textová reklama placené odkazy ve vyhledávačích Kontextová reklama placené odkazy, které se objevují po zadání klíčových slov (SEO) Reklama na sociálních sítí Způsoby prodeje reklamy na internetu - Time based na určité období - CPT based platba za 1000 impresí - Cost per click cena za proklik - Cost per action cena za nákupní reakci

72 Internetová reklama

73 Shrnutí internet Internetová populace činila v roce 2011 víc než 6 mil. uživatelů Výhodou je celosvětový dosah, přesné zacílení, flexibilita, nízké náklady, interaktivita, atraktivní cílová skupina Nevýhodou je nutnost připojení, vysoká cena za zásah Sociální sítě interaktivita s uživatelem, personifikace komunikace

74 Monitorování médií 73

75 Monitorování médií SKMO ČR Sdružení komunikačních a mediálních organizací ČR, dobrovolná profesní organizace, která řídí systém sledování médií Sledování tisku zadavatelem je UVDT zhotovitelem je Kancelář ověřování nákladu tisku člen IF ABC měří se tištěný, prodaný náklad, čtenost

76 Monitorování médií Sledovanost televize - zadavatelem je ATO - Peoplemetrové měření probíhá pomocí TV metru domácností, zhruba 4200 jednotlivců Poslechovost rádií - Rádio projekt garantuje APSV ČR (Asociace provozovatelů soukromého vysílání ČR) - Provádí se metodou CATI soubor otázek položených prostřed. tel. rozhovoru) 28 tis.

77 Monitorování médií Měření návštěvnosti Internetu - zadavatelem je SPIR - projekt se nazývá NetMonitor - základem měření jsou pop-up elektronické dotazníky Monitoring reklamy v médiích - zajišťuje Admosphere

78 Mediální ukazatele 77

79 Rating Podíl osob z cílové skupiny (CS), které sledovaly v daném časovém intervalu konkrétní médium. Udává se v procentech nebo v tisících. Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100. Rat = ATS/d x 100 Hodnota nemůže být vyšší než 100. ATS (Avarage time spent) Průměrná doba, kterou osoba z CS strávila sledováním konkrétního média. Udává se v minutách.

80 Příklad: Seriál Rodinná pouta má v 20:15hod RATING 25, co to znamená? Seriál rodinná pouta má následně v 21:00hod RATING 30, co to znamená? Příklad: Chcete umístit reklamu. Pro vaši cílovou skupinu jsou hodnoty RATINGU následující: TV NOVA 15 TV PRIMA 10 TV ČT 24 = 40 tisk 45 časopis EURO 50 Rádio Impuls 10 TV ČT 4 = 0 Odhadněte o jakou cílovou skupinu se jedná a o jakou reklamu by mohlo jít?

81 GRP (Gross rating points) Nejdůležitější mediální ukazatel, kumulovaná sledovanost Udává počet shlédnutí reklamního sdělení, neboli velikost zásahu reklamní kampaně. Jeden GRP se rovná jednomu % z CS, která viděla naši reklamu. Ideální počet GRP na měsíc je GRP pro launchovací kampaň, GRP pro připomínkovou kampaň. Doporučuje se GRP týdně.

82 1) Pro magazín, který jste si vybrali pro vaší reklamní kampaň, je GRP za 12 měsíců roku 600. Rating má hodnotu 50. Co to znamená? 2) Umístil jsem reklamní inzerát v několika denících. Pro úterý jsem získal následující údaje o RATINGU: MF Dnes = 20, Právo = 15, Lidové Noviny = 35, Hospodářské Noviny = 10, Blesk = 45. Jaká bude hodnota GRP? 3) Do přímého přenosu hokejového utkání, o kterém vím, že pro něj bude RATING mého cílového publika roven 50 umístím 3x televizní reklamní spot. Kolik bude GRP? 4) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP ve výši Kč. Kampaň dosáhne 70 GRPs. Jaká bude cena kampaně? 81

83 5) Na bilboard u silnice umístím upoutávku na produkt. Vím, že RATING pro moji cílovou skupinu je na tomto místě silnice 4 a to jednou pro cestu do práce a podruhé pro cestu z práce. Kolik bude hodnota denní GRP? Kolik bude týdenní hodnota GRP? 6) TV kampaň měla celkem tři spoty: první měl RATING 13, druhý sledovanost v mé cílové skupině 25% a třetí měl RATING 5. Kolik je GRP mé kampaně? 7) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP na hodnotu Kč. Kolik mě bude stát kampaň z předchozího příkladu č. 6? 8) Provozovatel TV účtoval zadavateli kampaně Kč. Cena za 1 GRP je v jeho případě stanovena na částku Kč. Kolik byl GRP této kampaně? 82

84 Share Vyjadřuje podíl daného média na celkové sledovanosti v dané CS a časovém období. Udává se v procentech. Příklad: Od 20:00 do 21:00 se na TV dívalo dohromady 3 mil. diváků. Na ČT1 100 tisíc, na TV Prima 500 tisíc, na TV Nova 1200 tisíc. Jaký byl share (podíl sledovanosti) jednotlivých médií?

85 Net reach (zásah) Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy reklamní kampaní. Udává se nejčastěji v procentech. Reach v % = reach v abs. vyjádření/celá popupace x 100 DR (daily reach) zásah média nebo kampaně na jeden den WR (weekly reach) během jednoho týdne

86 1) Co znamená následující údaj o mé reklamní kampani V TV? Reach 1+/ 91,6% Odpověď: 91,6% mé cílové skupiny vidělo můj spot jednou a vícekrát. 2) Pro podobnou TV kampaň mám následující údaj: Reach 2-5, 90%. Co to znamená? 3) Kampaň dosáhla celkového GRP 700 v různých médiích. Net Reach pro tuto kampaň byl spočítaný na 85 (tj. 85% cílové skupiny). Jak zjistím kolikrát byl průměrně zasáhnutý každý člen cílové skupiny (tzv. frequency of reach=frekvence zásahu)? GRP/Net Reach = frequency of reach 700/85 = 8,2 tj. každý člen cílové skupiny byl průměrně zasažený reklamou 8,2x 85

87 Afinita Index, poměr reatingu CS k základní populaci (většinou 15+) za období, médium, pořad. Počítá se jako podíl ratingů zvolené a afinitní CS Af = Rat (CS)/Rat (populace) Analyzuje strukturu diváků média, pořadu a popisuje jak velkou část diváků pořadu tvoří lidé z dané CS. Afinitní pořady zlevňují kampaně.

88 Afinita afinita = 1 - médium je relativně stejně sledované CS a celkovou populací afinita > 1 - médium je relativně sledovanější CS než celkovou populaci afinita < 1 - médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou CS populace CS populace populace CS??? Příklad: Médium A má čtenost 30% populace a z toho je 20% lidí s VŠ vzděláním Médium B má čtenost 12% populace a v tom je 15% lidí s vysokoškolským vzděláním Kolik bude afinita? Co z toho vyplývá? 87

89 CPT (Cost per thousand) Slouží k porovnání časové efektivnosti médií, kampaní v rámci jedné CS. Cenovým základem bývá spot 30 sec., celá strana v časopise. 1) Celostránka magazínu Muž a život stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu j ev cílové skupině muži 15+ celkem 120 tisíc čtenářů na vydání. Kolik bude CPT? 2) Celostránková inzerce v magazínu Praktický muž stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině Muži 15+ celkem 60 tisíc čtenářů. Kolik je CPT? Který z příkladů je pro zadavatele inzerce výhodnější - tj. efektivnější?

90 Mediální internetové ukazatele Imprese internetový ukazatel, jedno zobrazení reklamního prvku bez ohledu na to, jestli tento prvek někdo viděl. CPT Click rate (CR) ukazatel procenta prokliků k počtu impresí. Ukazuje efektivitu kampaně, běžně 0,2 0,3 %. UV unikátní návštěvník 89

91 Post buy

92 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2012 13. června 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Analýzy kampaní

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

OBCHODNÍ POLITIKA 2 1 0 2

OBCHODNÍ POLITIKA 2 1 0 2 OBCHODNÍ POLITIKA 2012 Definice použitých termínů GRP Gross Rating Point, tj. 1% zasažené prodejní cílové skupiny CPP Cena za Rating Point Nova Group GRP GRP poskytovaný na kanálech Nova Group v předem

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace Kinosvět pro radost z vědění Obecná prezentace Kinosvět a přece se točí... neplacený 24 hodinový TV program zaměřený na dokumenty více jak 600 hodin premiér ročně pořady jsou rozděleny do jednotlivých

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK... 10 INTERNETOVÁ REKLAMA...

Více

Budoucí revoluce v multimediálním světě

Budoucí revoluce v multimediálním světě Budoucí revoluce v multimediálním světě Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy TV CON 2014 16. dubna 2014 Agenda Potenciál OTT služeb Jak k OTT přistupují televizní a internetové společnosti

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Program. Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data

Program. Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data RTB Program Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data Co je a jak funguje RTB? RTB prodej reklamního prostoru v reálném čase 1. nabídka

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com 1. Subjekty mediálního trhu Během 20. století se silně rozvinuly trhy, na kterých je denně prodáváno stále větší množství produktů. Reklama,

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy 1 Monitoring internetové reklamy Trendy internetové reklamy leden 2008 březen 2010 www.admonitoring.cz www.spir.cz Autor: Petr Kolář, analytik SPIR, petr.kolar@spir.cz, 13.4.2010 Miliardy Kč 2 Trendy v

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec 2010 2. září 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Agenda SPIR

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Minimax. Kouzelné pohádky pro děti i rodiče

Minimax. Kouzelné pohádky pro děti i rodiče Minimax Kouzelné pohádky pro děti i rodiče Dítě velmi specifický divák děti jsou velmi pozorní televizní diváci ve sledování nejsou setrvační a velmi pečlivě si vybírají své programy děti mají specifický

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ

SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ 9. 4. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Chorvatské turistické sdružení

Chorvatské turistické sdružení Chorvatské turistické sdružení vypisuje: Výzvu k předložení nabídek na propagaci Chorvatského turistického sdružení v tisku, televizi a prostřednictvím venkovní reklamy na území České republiky v roce

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR Výsledky za červenec 2009 27.8.2009, Café Louvre 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Stav nové metodiky NetMonitoru 5.

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb NETBOX Easy Vše v jednom za nejdostupnější cenu na trhu. internet 15/2 MB/s 599 Kč - Switch Signamax 5-port 10/100 (součástí pronájmu STB) - VoIP Linksys

Více

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb NETBOX Mini Vše v jednom za nejdostupnější cenu na trhu. internet 2/1 Mb/s 27

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu!

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! V TV-MĚŘENÍ OD ÚNORA 2014 JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH DĚTSKÝCH BRANDŮ NA SVĚTĚ!!! STANDARDNÍ PRODEJ REKLAMY V PRŮBĚHU 1. POLOLETÍ 2014 Dítě velmi specifický divák děti

Více

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny Je prima být online Naše televizní weby a lifestylové magazíny Televizní zábava na webu iprima.cz Hlavní portál TV Prima, který rozšiřuje televizní zábavu do internetového prostředí Vstupní brána do exkluzivního

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

TV Barrandov Popelka. Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu:

TV Barrandov Popelka. Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu: TV Barrandov Popelka Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu: Závislost na nakupování je považována v západní civilizaci již několik let za

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií 6. 3. 2012, Univerzita Pardubice, budova FChT European Commission Enterprise and Industry Nikomu není hej 2010 vs 2009 2011 vs 2010 Základní proces plánu

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy 1 Monitoring internetové reklamy Trendy internetové reklamy leden 2010 únor 2012 www.admonitoring.cz www.spir.cz 2 Vývoj výdajů do internetové reklamy Investice do internetové reklamy v loňském roce opět

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

INTERNETOVOU REKLAMU?

INTERNETOVOU REKLAMU? JAK EFEKTIVNĚ NA MEDIÁLNÍ A INTERNETOVOU REKLAMU? OBSAH IFORMACE O MEDIÁLNÍM TRHU ANALÝZA KOMUNIKACE V SEKTORU PODPORA TURISMU AKTUÁLNÍ TRENDY V REKLAMĚ INFORMCE O MEDIÁLNÍM TRHU MEDIÁLNÍ VÝDAJE Zdroj

Více

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety 2013 Obsah 2 Obsah prezentace Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce životem

Více

MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Proč rádio? Proč použít t rádio r pro Vaše komunikační aktivity 1 2 Obsah 01 Představení MMS.. 03 02 Úvod Jaké mohou být cíle rozhlasové komunikace?..... 06 03 Rádio jako součást mediálního mixu..... 09

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

Jediná hudebně-lifestylová TV pro mladé!

Jediná hudebně-lifestylová TV pro mladé! Jediná hudebně-lifestylová TV pro mladé! Co je Óčko? zahájení vysílání v roce 2002 hudebně-lifestylová stanice výrazná grafika, moderní a svěží styl kompletní redesign stanice mimořádná míra interaktivity

Více