Digitalizace tel. vysílání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace tel. vysílání"

Transkript

1

2 Media systém v ČR 1

3 Media systém v ČR Duální systém veřejnoprávní a soukromé subjekty Veřejnoprávní subjekty: - Česká televize - Český rozhlas - Česká tisková kancelář - Koncesionářské poplatky: (45,- Kč Ro, 135,- Kč TV) - Soukromé subjekty: CET 21, FTV Prima, Barrandov, rozhlasové stanice, tisk

4 Digitalizace tel. vysílání Multiplex - souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům. Multiplex 1 - televizní programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 a rozhlasové stanice ČRo1 - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - Vltava, ČRo Rádio Česko, ČRo Radio Wave, ČRo D-dur, ČRo Leonardo a ČRo6 Multiplex 2 - Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov Multiplex 3 - Prima LOVE, Public TV, Radio Proglas a TV Metropol Analogové vysílání v ČR skončilo

5 Česká televize Zřízena ke dni Generálním ředitelem je Petr Dvořák Generální ředitel je jmenovaný Radou ČT (kontrolní orgán) na 6 let sídlo v Praze, TS Brno a Ostrava

6 CET 21 Hlavní stanice Nova od února 1994 Vlastní mediální společnost CME (Central Media Enterprises) SR (Markíza, Doma), Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko Od ledna 2011 generální ředitelem Jan Andruško

7 FTV Prima 1993 zahájeno vysílání Premiéra TV Vlastněna rovným dílem dvěma společnostmi: GME a MTG Generálním ředitelem je Marek Singer

8 Barrandov Vstupuje na trh 11. ledna 2009 Největším vlastníkem je Moravia Steel (Tomáš Chrenek) Generální ředitelkou je Janka Vozárová

9 At Media Mediální zastupitelství, které na českém trhu zastupuje tematické stanice Disney Channel, Minimax, Sport 1, TV Deko, TV Paprika, Zone Romantica, HBO, MGM, Film+, Spektrum, AXN, Animax, Music Box, DoQ, Fishing&Hunting, Universal Channel, Public, National Geographic, Óčko, Meteo TV, CS Film a CS Mini.

10 Vývoj MS

11 Vývoj MS

12 Rozhlas celoplošné veřejnoprávní: 4 rozhlasové stanice ČRo + 12 regionálních komerční = celkem 70 stanic a z toho celoplošné dvě stanice Frekvence 1 a Impuls programová síť stanic Evropa 2

13 Český rozhlas

14 Rozhlasové sítě odhady podílu na trhu Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/MARK, Median

15 Mediazastupitelství Media Marketing Services zastupuje 61 regionálních a lokálních stanic Kiss, Blaník, City, Fajn Radio, Radio 1, Radio Beat Regie Radio Music Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 Media Master mediální zastoupení Českého rozhlasu a TV Barrandov

16 Zdroj dat: Radio projekt, SKMO, STEM/M ARK, Median

17 Tisk Mafra MF Dnes, Lidové noviny Borgis Právo Economia Hospodářské noviny Ringier Blesk, Aha!, Sport VLP regionální deníky Mladá Fronta E15 Metro Čr - Metro

18 Celostátní deníky 2011 Zdroj: unievydavatelu.cz

19 Vydavatelé časopisů Astrosat Glanc, Šíp Bazer Media Bravo, Rytmus života, Chvilka pro tebe, Tina Burda Praha Katka, Burda, Betynka, Elle, Marianne, Maxim Ringier Axel Springer abc, Reflex, Svět motorů Sanoma Magazines Vlasta, Týdeník květy, Překvapení Stratosféra Cosmopolitan, Spy, Esquire

20 Outdoor Asociace venkovní reklamy (AVR) vznikla na začátku roku 2012 a sdružuje pět velkých firem: - JCDecaux - Czech Outdoor - BigBoard - Outdoorakzent - Railreklam - jedná euroawk

21 Internet Seznam.cz 1996 zakládá Ivo Lukačovič Novinky.cz Borgis a Seznam Super.cz Borgis a Seznam Idnes.cz MAFRA Centrum.cz Centrum holdings

22 Legislativa spojená s reklamou v ČR 21

23 Regulace médií 1) Legislativní - externí regulace státem - včetně regulace veřejnoprávních médií 2) Samoregulace reklamy - interní, dobrovolná - etické kodexy, profesní svazy

24 ústavní zákon Listina základních práv a svobod článek 17 odst.4 (tj. zejména svoboda projevu), Ústava ČR obecně jako norma upravující například privátní vlastnictví médií klíčové legislativní normy č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tzv. vysílací zákon ustanovení 44 až 50a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který je soukromoprávní úpravou reklamy v oblasti nekalé soutěže, kde chrání soutěžitele a v oblasti klamavé a srovnávací reklamy chrání spotřebitele č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Č. 46/200 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku Č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele další zákonné normy č. 127/205 Sb., o elektronických komunikacích (ČTÚ) č. 483/1991 Sb., o České televizi novelizovaný zákonem č. 39/2001Sb. č. 484/1991Sb,, o Českém rozhlasu, novelizovaný č. 192/2002Sb zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů č. 517/1992 Sb. o ČTK 23

25 Vysílací zákon Zákon č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a TV vysílání rozlišuje provozovatele vysílání na provozovatele ze zákona a držitele licencí Vymezuje důležité pojmy: - reklama jakékoliv veřejné oznámení vysílání za úplatu (teleshopping, sponzoring, skrytá reklama a podprahové sdělení) - program záměrné časové uspořádání televizních a rozhlasových pořadů - celoplošné vysílání x místní vysílání - rozhlasové a televizní vysílání, programová síť, pořad aj.

26 velká mediální rada Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV (www.rrtv.cz) telekomunikační rada Český telekomunikační úřad ČTÚ Zákon České národní rady 483/1991 Sb o České televizi Zákon České národní rady 484/1991 Sb o Českém rozhlasu Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů společně Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích malá rada televizní Rada České televize je orgánem(http://www.ceskatelevi ze.cz/radact), jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Jejím úkolem je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky. rada rozhlasová Rada Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/rada/portal) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Její činností je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby, naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky.??? licence na rozhlasové vysílání licence na televizní vysílání Internetové vysílání

27 Zákon o reklamě Na dodržování zákona o reklamě dohlíží: RRTV, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, krajské živnostenské úřady Zakázané nástroje reklamy: skrytá reklama, nevyžádaná reklama, podprahové vnímání, klamavá reklama Srovnávací reklama je přípustná (objektivní veličiny, stejné výrobky) Omezená reklamy na zbraně, alkohol, tabákové výrobky, hrazená léčiva, reklama na děti využívající k propagaci děti, kojenecká výživa

28 Samoregulace reklamy Princip sdružování subjektů do profesních a oborových organizací Kodex reklamy pravidla na ochranu spotřebitele Rada pro reklamu - r zadavatelé reklamy, agentury, média - arbitrážní komise pro posuzování stížností

29 ATO Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti (MediaResearch) a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o sledovanosti televizních stanic v ČR. Řádní členové - Česká televize - CET 21 spol. s r.o. - FTV Prima spol. s r.o. - Asociace komunikačních agentur ČR Přidružení členové - Barrandov televizní studio a.s. - At media

30 AKA Organizace sdružující 78 mediálních agentur, které generují 85 % obratu na českém mediálním trhu. Členové: Aegis Media Group, Fabrika, Grey Digital, Leo Burnett Advertising, Mather Communication, McCANN-ERICKSON PRAGUE, MediCom Praha, MÉDEA, Ogilvy One, Starcom Media Vest Group, WMC/Grey Praha, Wunderman a další

31 UVDT Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů.

32 SPIR Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, působí v oblasti internetové reklamy od roku členů provozuje výzkum návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring,

33 Proces mediálního plánování 32

34 Struktura mediálního trhu 1) Klienti zadavatele kampaní 2) Mediální agentury typu full service 3) Kreativní (reklamní) agentura vytváří kampaně 4) PR agentura ovlivňuje veřejnost 5) Produkční studio DTP, vytváří obsah 6) Výzkumná agentura výzkumy pro zadavatele 7) Mediabuyer osoba nakupující média 8) Mediální zastupitelství sdružuje menší média 9) Vlastníci mediální nosičů

35 Mediální řetězec 34

36 Mediální agentura majitel (vlastník) v některých případech zároveň agenturu (spolu)řídí řídící management (ředitelé - directors) client service finacial média planning research (výzkum) média buying director account supervisor account manager account executive finacial director mediaplan director, mediaplan managers, mediaplanners, média executives research director, research (výzkumník) mediabuying director buying (nákupčí) pro tisk (print), oudoor (OOH), elektronická média 35

37 Medialní agentury v ČR Vývoj výsledků hospodaření v mil. Kč Pořadí Mediální ag OMD Médea PHD Mediaedge.cia MindShare Starcom Media V. G. Universal McCann Aegis Media

38 Mediální mix a mediální plán Mediální mix -ideální sestava médií, která bude využita pro realizaci konkrétní reklamní (PR) kampaně - v rámci plánování média mixu se určí nástroje komunikačního mixu, kombinace médií, náklady a jejich rozdělení, časový harmonogram Média plán - výsledkem taktických postupů - závazný dokument pro realizaci zakázky, který schvaluje klient, je podepsaný odpovědnými osobami, které zodpovídají za jeho realizaci. V praxi má často charakter závazné objednávky. - je dnes prakticky vždy vytvářen za pomoci mediálního software, které v reálném čase sleduje konkrétní výsledky jednotlivých médií (tj. je propojen on-line s databázemi média projektu: rádioprojekt, čtenost tisku (abce ČR), měření sledovanosti TV a internetu). - stále vyžaduje intuici a zkušenost. 37

39 Fáze mediálního plánování posouzení prostředí pro komunikaci popis cílového publika stanovení mediálních cílů výběr mediálního mixu nákup médií

40 brief od klienta Plánovací proces situační analýza strategie mediální strategie marketingové informace mediální cíle marketingové výzkumy klientská data mediální data a výzkumy prognózy, predikce a další nákupní brief média plán nákup médií selekce vhodných médií detailní plán nástroje, tj. software evaluace 39

41 Plánovací proces- jiná verze brief = mediální brief respektuje principy klientského briefu situační analýza = odkazujeme se k postupům situační marketingové analýzy: analýza cílové skupiny, definice cílové skupiny, mediální chování CS, vztah CS ke značce, demografie, psychografie, nákupní chování, segmentace, veškeré výzkumy, sezónnost prodejů, prognózy - odhady trendů, SWOT, boston, matrice a další cíle strategie taktika média plán realizace reporting 40

42 Cíle (1) Marketingové cíle: zvýšit penetraci v konkrétní cílové skupině, zvýšit frekvenci nákupů, okamžitý nákup, zvýšit loajalitu, zvýšit preferenci značky, udržet prodeje a další (zejména viz. životní cyklus). (2) Komunikační cíle: navýšit povědomí značky, lepšit image, připomenut nákupní příležitosti, vybudovat nové asociace se značkou změnit vnímání značky. (3) Mediální cíle: GRP s týdně, reach, frekvence oslovení, afinita a další... 41

43 Strategie Reach co nejširší pokrytí cílové skupiny. Zpravidla vede ke strategii použití více mediatypů. Frekvence opakovaný přenos reklamního sdělení zabezpečí vybudování povědomí o značce, frekvence přesvědčuje. Vede k užšímu media mixu a k tzv. frekvenčním médiím: televizi, rozhlasu a např. billboardům. Timing (načasování) - znamená oslovit cílovou skupinu v určitém čase: při uvedení značky na trh, po dobu slevové akce nebo před víkendovými nákupy. Místo oslovit cílovou skupinu na správném místě: v okolí místa prodeje (supermarkety), v čekárnách před ordinacemi, u zpráv Kontinuita u zavedených značek funguje jako připomínka. Kontext - volba vhodného pořadu, formátu, programu... 42

44 Média mix Komunikace by měla probíhat ve dvou či třech médiatypech Efekt mediálního násobení zvýšený dopad kombinace dvou či více médiatypů Typy časového plánu: - kontinuální - pulzující - Nárazová Sezóny TV trhu (high březen, duben, říjen, listopad; middle květen, červen, září, prosinec; low leden, únor, červenec, srpen)

45 taktika nosné/páteřní médium doplněk: pro zviditelnění sekundární, médium doplněk pro zviditelnění - současné (!) nasazení ve všech média typech - oblíbená strategie - vhodné pro sezónní události (léto, vánoce...) Grand slam je hodně založený na strategii hlavního a sekundárního média - takto však mohou postupovat a také postupují i jiné strategie 44

46 taktika Střídání aktivních a neaktivních období. Často strategie nasycených trhů - dlouhodobější strategie typická pro FMCG. Bod zlomu - v principu infekční, neboli virální (epidemická) strategie. Patří mezi široce rozšířené a užívané strategie. Intuitivní strategie. 45

47 taktika Kontinuální, nepřetržitá strategie, která příliš neuvažuje sezonní výkyvy. Může trvat i extrémně dlouho - např. Malboro Man od 50tých let. GATE - podobné předchozímu, jenom se taktika doplňuje o reakci na výkyvy (např. sezónní) 46

48 taktika Strategie založená na masivním nasazení médií v úvodu. Parazitování na jiné události. Typické pro product placement, ale můžeme se s tím setkat i u gerilly a dalších variant. 47

49 taktika Snaha o přesně cílenou komunikaci (partizánská válka), tj. oslovit CS v místě, kde se vyskytuje a ve vhodném kontextu. Taktika založená na průběžné analýze a zpřesňování: začínám několika média typy, určuji vhodné a pokračuji jenom v těch efektivních. Postupná evoluční eliminace nevhodných médií. 48

50 mediální mix a mediální plán Vždy PROPORCIONÁLNÍ (vážená) funkce (vztah): platí tedy, že zvýšení, či snížení objemu daného typu reklamy je obvykle doprovázeno úpravou mediálního mixu a vždy mediálního plánu - je tedy neustále znovu váženo (porovnáváno) zastoupení jednotlivých reklamních nástrojů (médií)! TV? rádio tisk 49

51 Výdaje na reklamu ČR 2011 Celkové výdaje přes 60 mld. Kč, nejrychleji roste mobilní reklama

52 Programování médií 51

53 vertikála = den vertikála = den programování médii programové schéma (pozor: do jisté míry i pro rádia, tj. dramaturg u rádii) day parting - pro jakou cílovku? klíčové principy vytváří ho oddělení skladby (může se jmenovat velice různě) nejprve se umísťují zprávy (zpravodajství) a pak klíčové pořady, které mají konkurenční výhodu základní jednotka programování: TÝDEN = okno - time slot horizontální a vertikální programování 24:00h 12:00h 00:00h pondělí neděle horizont = týden, měsíc, rok 52

54 astronomický čas odvozen z pohybu slunce (střídání dne a noci) nebo měsíčních cyklů a cyklu pohybu hvězd, planet biologický čas založený na střídání dne (aktivity) a noci (spánku) den noc pravidelný astronomický cyklus odvozený z pohybu hvězd, planet a Měsíce sociokulturní rytmus pracovního dne (vliv ekonomických zákonitostí) očekávání pravidelnosti (stereotyp) profánní čas s ritualizovaným sakrálním časem sociokulturní rytmus volného času vyžadována nepravidelnost sakrální čas pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle zprávy v celou pondělí úterý středa čtvrtek pátek seriál pondělí úterý středa čtvrtek pátek pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad pořad sobota sobota pořad film film neděle pořad neděle 53

55 programový plán ZÁKLAD je pravidelnost PROGRAM se skládá z pořadů reklamy programových upoutávek (on air promotion neboli selfpromo) teleshoping sponzoring design televize (= především grafika) = MIKROSTRUKTURA měsíční (highlights) programování - bez stopáží týdenní: základní jednotka 52 týdnů, obsahuje programovou koncepci, noticky o pořadech (určen pro TV programová periodika), přibližnou stopáž denní DVP: detailní rozpis v sekundách (resp. framech), v podstatě technický plán 54

56 stripping nasazování stejného pořadu (formátu) horizontálně i vertikálně v pravidelný čas-dobu tedy = budování návyku seriály kvízy reality a pod je to důležité o pro definování cílových skupin příliš se nestrippuje večer vůbec se nestrippuje o víkendu (víkend se programuje odlišně, lidé jsou více doma) nestrippuje se také o svátcích/významných dnech, i když...např. štědrovečerní pohádka na ČT je ukázkou strippování 55

57 BLOKOVÝ SHEDULING = sdružování pořadů pro podobnou cílovku AUDIENCE FLOW tj. to co vede K natažení požadované cílovky, tj. že sleduje další pořad audience flow = tok pořadů důležité pro komerční televize veřejnoprávní TV nepraktikuje příliš audience-flow, protože kromě jiného: má větší rozmanitost programu (např. i v délce 5-10 min. programy nejsou pro komerční TV typické) nezkoumá share, rating, reach ale jakousi obecnou spokojenost totéž platí i pro specializované TV, regionální, kabelovky a pod 56

58 vydělává důležitý čas z hlediska audience-flow vertikální osa EM - early morning 6:00-8:00 M - morning 8:00-12:00 A - afternoon 12:00-16:00 LA - late afternoon 16:00-17:30 AP - acces prime time 17:30-19:00 PT - prime time 19:00-22:00 LF - late fringe 22:00-00:00 LN - late night 00:00 a dále pořady s problematickými scénami 57

59 bringing = přemostění reklamního breaku (pauzy u veřejnoprávní TV - kdysi moderovaný úvod) během breaku dochází k největší migraci diváků = přetáhnout můj konec přes jejich začátek head-on : vítěz bere vše alternativní cílovka : fotbal versus romantický film pro ženy hammocking: nasazení nepopulárního pořadu mezi dva taháky 58

60 Programové formáty zpravodajství: hlavní zpravodajská relace, flash, break in news, zprávy, aktuální politické přenosy, zahraniční zpravodajská relace, počasí, zpravodajské magazíny, politická debata publicistika: všeobecná, aktuální, volný čas, životní styl, diskuze, besedy, rozhovory, magazíny dokumentaristiky: soliterní/série umění a věda, historie a literatura, média, životopisy, cestopisy zábava: gameshow, light entertainment - hry a losování, kvízy, talkshow, zábavná vystoupení, skrytá kamera, skeče, soutěže, kabaret a varieté sportovní pořady: přenosy, záznamy, sestřihy, sport studia, magazíny, zpravodajství hudební pořady vzdělávací pořady hraná tvorba: drama (GB - obvykle 1hod), seriál (původně rádio s uzavřenými díly), soap opera, rozhlas daily soap, telenovela, inscenace, TV film účelové pořady: dětské, vzdělávací, náboženské teleshopping reklama reality show 59

61 Videospot Sponzorský vzkaz Teleshopping Product placement TV reklama Výroba spotu - Scénář storyboard - Preprodukce - Natáčení, střih - Postprodukce - distribuce

62 Omezení vysílané reklamy Komerční TV - Denně max 20 % z vysílacího času (12 minut z hodiny) - Reklamou lze přerušit pořad dlouhý minimálně 30 minut Veřejnoprávné TV - Reklama pouze na ČT2 a ČT4 - Nesmí být teleshopping

63 Shrnutí TV Výhodou TV je: - široký zásah (96 % populace), spojení vizuálních a zvukových prvků Nevýhodou TV je: - Vysoké náklady na výrobu sdělení - Nepružnost reakce - Drahý vysílací čas

64 Rádia all news: celozpravodajské - rolling news (reprízy) talk: žádná hudba (kromě slova pouze jingle a reklama) educational religious (náboženská) syndikalizované: 1 program s lokálními breaky, posuny podle časových pásem... Schéma rádii (A) bloková: rozdělení na jednotlivé pořady (B) proudová: ranní vysílání a pak už flow (proud) 63

65 64

66 Shrnutí rádia Výhodou rádia je: - široký zásah (85 % populace), - nízký náklad na výrobou spotu - možnost rychlé reakce na trh - vhodné pro celostátní i lokální firmy Nevýhodou rádia je: - chybí vizuální stránka produktu Rozhlasový spot zvukový záznam, 30 s

67 Tisková reklama - Tištěný inzerát - Řádková inzerce - Vkládaná reklama Vytváří ji DTP studio ve 3 fázích: 1) Předtisková příprava 2) Vlastní tisk (osvit a nátisk) 3) Dokončovací práce (laminace, lakování, balení, distibuce)

68 naléhavé - zpráva dne Tisk - redakční strana titul titulek 1 foto záhlaví důležité také naléhavé sloupec titulek 2 foto zajímavé titulek 3 pata začátek tiráž čteme zprava doleva nedůležité konec

69 Inzertní strana textový grafický

70 Shrnutí tisk Kampaně dělíme na kampaně v novinách a v časopisech Noviny - Společenská prestiž, dobrý flexibilita - Krátká životnost inzerce, malá pozornost čtenářů Časopisy - Možnost zasáhnout konkrétní cílovou skupinu, kvalitní reprodukce, dlouhá životnost - Nepružnost, relativně vysoká cena na zásah (CPT)

71 Reklama na internetu Plošná reklama bannery, vyskakovací okna Textová reklama placené odkazy ve vyhledávačích Kontextová reklama placené odkazy, které se objevují po zadání klíčových slov (SEO) Reklama na sociálních sítí Způsoby prodeje reklamy na internetu - Time based na určité období - CPT based platba za 1000 impresí - Cost per click cena za proklik - Cost per action cena za nákupní reakci

72 Internetová reklama

73 Shrnutí internet Internetová populace činila v roce 2011 víc než 6 mil. uživatelů Výhodou je celosvětový dosah, přesné zacílení, flexibilita, nízké náklady, interaktivita, atraktivní cílová skupina Nevýhodou je nutnost připojení, vysoká cena za zásah Sociální sítě interaktivita s uživatelem, personifikace komunikace

74 Monitorování médií 73

75 Monitorování médií SKMO ČR Sdružení komunikačních a mediálních organizací ČR, dobrovolná profesní organizace, která řídí systém sledování médií Sledování tisku zadavatelem je UVDT zhotovitelem je Kancelář ověřování nákladu tisku člen IF ABC měří se tištěný, prodaný náklad, čtenost

76 Monitorování médií Sledovanost televize - zadavatelem je ATO - Peoplemetrové měření probíhá pomocí TV metru domácností, zhruba 4200 jednotlivců Poslechovost rádií - Rádio projekt garantuje APSV ČR (Asociace provozovatelů soukromého vysílání ČR) - Provádí se metodou CATI soubor otázek položených prostřed. tel. rozhovoru) 28 tis.

77 Monitorování médií Měření návštěvnosti Internetu - zadavatelem je SPIR - projekt se nazývá NetMonitor - základem měření jsou pop-up elektronické dotazníky Monitoring reklamy v médiích - zajišťuje Admosphere

78 Mediální ukazatele 77

79 Rating Podíl osob z cílové skupiny (CS), které sledovaly v daném časovém intervalu konkrétní médium. Udává se v procentech nebo v tisících. Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100. Rat = ATS/d x 100 Hodnota nemůže být vyšší než 100. ATS (Avarage time spent) Průměrná doba, kterou osoba z CS strávila sledováním konkrétního média. Udává se v minutách.

80 Příklad: Seriál Rodinná pouta má v 20:15hod RATING 25, co to znamená? Seriál rodinná pouta má následně v 21:00hod RATING 30, co to znamená? Příklad: Chcete umístit reklamu. Pro vaši cílovou skupinu jsou hodnoty RATINGU následující: TV NOVA 15 TV PRIMA 10 TV ČT 24 = 40 tisk 45 časopis EURO 50 Rádio Impuls 10 TV ČT 4 = 0 Odhadněte o jakou cílovou skupinu se jedná a o jakou reklamu by mohlo jít?

81 GRP (Gross rating points) Nejdůležitější mediální ukazatel, kumulovaná sledovanost Udává počet shlédnutí reklamního sdělení, neboli velikost zásahu reklamní kampaně. Jeden GRP se rovná jednomu % z CS, která viděla naši reklamu. Ideální počet GRP na měsíc je GRP pro launchovací kampaň, GRP pro připomínkovou kampaň. Doporučuje se GRP týdně.

82 1) Pro magazín, který jste si vybrali pro vaší reklamní kampaň, je GRP za 12 měsíců roku 600. Rating má hodnotu 50. Co to znamená? 2) Umístil jsem reklamní inzerát v několika denících. Pro úterý jsem získal následující údaje o RATINGU: MF Dnes = 20, Právo = 15, Lidové Noviny = 35, Hospodářské Noviny = 10, Blesk = 45. Jaká bude hodnota GRP? 3) Do přímého přenosu hokejového utkání, o kterém vím, že pro něj bude RATING mého cílového publika roven 50 umístím 3x televizní reklamní spot. Kolik bude GRP? 4) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP ve výši Kč. Kampaň dosáhne 70 GRPs. Jaká bude cena kampaně? 81

83 5) Na bilboard u silnice umístím upoutávku na produkt. Vím, že RATING pro moji cílovou skupinu je na tomto místě silnice 4 a to jednou pro cestu do práce a podruhé pro cestu z práce. Kolik bude hodnota denní GRP? Kolik bude týdenní hodnota GRP? 6) TV kampaň měla celkem tři spoty: první měl RATING 13, druhý sledovanost v mé cílové skupině 25% a třetí měl RATING 5. Kolik je GRP mé kampaně? 7) TV stanice stanovila cenu za jeden GRP na hodnotu Kč. Kolik mě bude stát kampaň z předchozího příkladu č. 6? 8) Provozovatel TV účtoval zadavateli kampaně Kč. Cena za 1 GRP je v jeho případě stanovena na částku Kč. Kolik byl GRP této kampaně? 82

84 Share Vyjadřuje podíl daného média na celkové sledovanosti v dané CS a časovém období. Udává se v procentech. Příklad: Od 20:00 do 21:00 se na TV dívalo dohromady 3 mil. diváků. Na ČT1 100 tisíc, na TV Prima 500 tisíc, na TV Nova 1200 tisíc. Jaký byl share (podíl sledovanosti) jednotlivých médií?

85 Net reach (zásah) Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy reklamní kampaní. Udává se nejčastěji v procentech. Reach v % = reach v abs. vyjádření/celá popupace x 100 DR (daily reach) zásah média nebo kampaně na jeden den WR (weekly reach) během jednoho týdne

86 1) Co znamená následující údaj o mé reklamní kampani V TV? Reach 1+/ 91,6% Odpověď: 91,6% mé cílové skupiny vidělo můj spot jednou a vícekrát. 2) Pro podobnou TV kampaň mám následující údaj: Reach 2-5, 90%. Co to znamená? 3) Kampaň dosáhla celkového GRP 700 v různých médiích. Net Reach pro tuto kampaň byl spočítaný na 85 (tj. 85% cílové skupiny). Jak zjistím kolikrát byl průměrně zasáhnutý každý člen cílové skupiny (tzv. frequency of reach=frekvence zásahu)? GRP/Net Reach = frequency of reach 700/85 = 8,2 tj. každý člen cílové skupiny byl průměrně zasažený reklamou 8,2x 85

87 Afinita Index, poměr reatingu CS k základní populaci (většinou 15+) za období, médium, pořad. Počítá se jako podíl ratingů zvolené a afinitní CS Af = Rat (CS)/Rat (populace) Analyzuje strukturu diváků média, pořadu a popisuje jak velkou část diváků pořadu tvoří lidé z dané CS. Afinitní pořady zlevňují kampaně.

88 Afinita afinita = 1 - médium je relativně stejně sledované CS a celkovou populací afinita > 1 - médium je relativně sledovanější CS než celkovou populaci afinita < 1 - médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou CS populace CS populace populace CS??? Příklad: Médium A má čtenost 30% populace a z toho je 20% lidí s VŠ vzděláním Médium B má čtenost 12% populace a v tom je 15% lidí s vysokoškolským vzděláním Kolik bude afinita? Co z toho vyplývá? 87

89 CPT (Cost per thousand) Slouží k porovnání časové efektivnosti médií, kampaní v rámci jedné CS. Cenovým základem bývá spot 30 sec., celá strana v časopise. 1) Celostránka magazínu Muž a život stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu j ev cílové skupině muži 15+ celkem 120 tisíc čtenářů na vydání. Kolik bude CPT? 2) Celostránková inzerce v magazínu Praktický muž stojí Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině Muži 15+ celkem 60 tisíc čtenářů. Kolik je CPT? Který z příkladů je pro zadavatele inzerce výhodnější - tj. efektivnější?

90 Mediální internetové ukazatele Imprese internetový ukazatel, jedno zobrazení reklamního prvku bez ohledu na to, jestli tento prvek někdo viděl. CPT Click rate (CR) ukazatel procenta prokliků k počtu impresí. Ukazuje efektivitu kampaně, běžně 0,2 0,3 %. UV unikátní návštěvník 89

91 Post buy

92 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, prosinec 2012 Obsah OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex 5. TOP 10 vybraných

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Obchodní politika 2014. PRAHA, říjen 2013

Obchodní politika 2014. PRAHA, říjen 2013 Obchodní politika 2014 PRAHA, říjen 2013 Portfolio stanic Významné změny Atmedia na trhu od roku 2008 20% zadavatelů spolupracuje s Atmedia Atmedia disponuje denními daty o sledovanosti z TV metrů Atmedia

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, září 2012 Obsah Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša Komerční komunikace Komunikační projekt Přemysl Průša Marketingové a komerční komunikace Marketingové komunikace = komerční komunikace + obaly, WoM. Komerční komunikace: - Reklama - Podpora prodeje - PR

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 25 232 náhodně vybraných

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden 2012 + inzertní odhady 2011/2012 1. března 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 12 567 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2012 13. června 2012, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Analýzy kampaní

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

...se představuje! O nás

...se představuje! O nás ...se představuje! O nás CzechRegio TV spol s r.o. Radlická 1/19, Praha - Vila Nový Smíchov IČ: 015 44 926 Nové mediální zastupitelství (s hlubokými kořeny ) NA TRHU OD DUBNA 2013 VLASTNÍCI I ZAMĚSTNANCI

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2016-31.3.2017 bylo dotazováno celkem 12 598 náhodně vybraných

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace Kinosvět pro radost z vědění Obecná prezentace Kinosvět a přece se točí... neplacený 24 hodinový TV program zaměřený na dokumenty více jak 600 hodin premiér ročně pořady jsou rozděleny do jednotlivých

Více

OBCHODNÍ POLITIKA 2016

OBCHODNÍ POLITIKA 2016 OBCHODNÍ POLITIKA 2016 Přinášíme zajímavé cílové skupiny diváků atmax atkids 921 % CS 4-14 CS 4-14 let atadults 103 % CS 15-69 102 % CS 25-50 BC 2 Zdroj: ATO Mediaresearch/Nielsen Admosphere, k CS 15+

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund.

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB,s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MŇAM TV. Život je fajn.

MŇAM TV. Život je fajn. MŇAM TV Život je fajn. Co je MŇAM TV? televizní stanice zaměřená výhradně na životní styl zahájila své vysílání v únoru 2015 svým divákům přináší pořady z vlastní i zahraniční produkce od léta 2015 své

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2017

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2017 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí 216 + I. čtvrtletí 217 3. května 217 i(t) t Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2013

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-30.6.2016 bylo dotazováno celkem 12 665 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 30.6.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2013 14. března 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

VÝVOJ V LETECH

VÝVOJ V LETECH doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA PROPAGACI V LETECH 1945-1990 1975 1,5 MILIARDY Kčs Z TOHO PŘES 600 MILIONŮ NA VELETRHY A VÝSTAVY

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace

Kinosvět pro radost z vědění. Obecná prezentace Kinosvět pro radost z vědění Obecná prezentace Kinosvět a přece se točí... neplacený 24 hodinový TV program zaměřený na dokumenty více jak 600 hodin premiér ročně pořady jsou rozděleny do jednotlivých

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben 2010 1.června 2010, Café Louvre 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Netmonitor Consumer 4. Agenda SPIR 3 1. Výsledky

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2017-30.9.2017 bylo dotazováno celkem 12 483 náhodně vybraných respondentů

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2013 12. června 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2016

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2016 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 08. února 2017 i(t) t Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování) Náhodný výběr

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

CS Film. To nejlepší z českého a slovenského filmu

CS Film. To nejlepší z českého a slovenského filmu CS Film To nejlepší z českého a slovenského filmu Co je CS Film? jediná stanice zaměřená pouze na českou a slovenskou filmovou tvorbu zahájení vysílání v roce 2005 premiérou filmu Chocking Hazard postupně

Více

OBCHODNÍ POLITIKA 2018

OBCHODNÍ POLITIKA 2018 OBCHODNÍ POLITIKA 2018 Tematické televize sleduje pravidelně 64 % lidí Většina souhlasí s tvrzením: Pravidelně sleduji některé tematické TV. 68 % mužů 52 % 65 % 72 % 61 % žen 15 34 let 35 55 let 55+ let

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2018 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2018 Koeficienty k cenám za reklamní kampaň na GRP Sezónní koeficienty leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec do 22. 12. prosinec od

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Mediální publika. Zdroj: http://rememberwhen.gazettelive.co.uk

Mediální publika. Zdroj: http://rememberwhen.gazettelive.co.uk Mediální publika Zdroj: http://rememberwhen.gazettelive.co.uk Jaká známe mediální publika? Publikum jakožto množinu jedinců účastnících se sledování (výsledků) nějaké činnosti můžeme rozlišovat podle několika

Více

Adrenalin, napětí, zábava

Adrenalin, napětí, zábava Adrenalin, napětí, zábava Zdroj: ATO Mediareserach, 2014 Sport 1, Sport 2 - o stanici stanice, která přináší exkluzivní fotbalové, hokejové a tenisové přenosy zaměřuje se i na ostatní sporty (házená, poker,

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec (NM) a srpen (AdM) 2013 17. září 2013, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více