Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

2 OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ... 8 HISTORIE... 9 NEZISKOVKY.CZ - AKTIVITY V ROCE VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Otevřené kurzy Vzdělávání na klíč Rekvalifikační kurzy Odborný kurz Facilitace Vzdělávací akce Odpolední koktejl s Neziskovkami.cz INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál 15 Knihovna Grantový kalendář Poradenství Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK FÓRUM ŘEDITELŮ PROJEKTY Rok společně - krok dopředu Projekt International Capacity Building Alliance Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE VYBRANÍ KLIENTI VZDĚLÁVACÍ AKCE NA OBJEDNÁVKU VYBRANÍ KLIENTI OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE REFERENCE FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O. P. S ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE KONTAKT ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Díky všem, kteří stejně jako moji kolegové vnímají důležitost posilování českých neziskových organizací. Důvěra se vytváří pomalu a mimo jiné také precizní prací. Lidé by měli častěji mít zkušenost, že se v neziskovém světě setkali s profesionalitou. Profesionál má jasno, co je důležité, zná své silné stránky, staví na nich. Práci, která není pro něj, nedělá. Klíčové úkoly plní lidé, kteří velmi dobře rozumí svému řemeslu. V tu chvíli nezisk začne přinášet zisky. Máme čest vidět výsledky práce profesionální neziskové organizace. A pokud jsme se naší činností podíleli na tom, že se to povedlo, je to pro nás největší odměna. V roce 2012 nám významně pomohl nadační fond J&T. Mohli jsme dále naplňovat své poslání a přinášet dostupné služby lidem v neziskových organizacích. Už když jsem přišel do společnosti Neziskovky.cz, bylo mi jasné, že cesta oslovování dárců a rozvoj vztahů s těmi, kteří nás mohou podpořit je pro budoucnost klíčová. V březnu jsme pokračovali pravidelným setkáváním ředitelů, tématem zaměřeným na lidské zdroje a jedinečnost pracovníků managementu. Za celý rok jsme proškolili téměř jeden tisíc účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí. K tomu jsme se intenzivně začali věnovat přípravě na vstup nového občanského zákoníku do praxe. V těchto konzultacích a kurzech i nadále pokračujeme, jsou potřeba! KPMG nabídlo prostřednictvím Neziskovky.cz svou odbornou podporu. Projekt Rok společně, krok dopředu měl výborné ohlasy. A jako každoročně jsme ukázali Žihadlem 2012 na ty, kteří umí nejlépe popíchnout veřejnost. První mezinárodní ročník soutěže a první hlasování veřejnosti. Povedlo se! Zapracovali jsme také na vlastním rozvoji a v listopadu jsme lehce pozměnili náš design. Větší inovace nás však teprve čeká. Na podzim došlo k rozšíření naší správní rady o tři členy. Do rady vstoupila paní Štěpánka Duchková a pan Tomáš Hamr, děkujeme za podporu. Třetí místo jsme vyhradili pro zástupce zaměstnanců ve správní radě, prvním je Alena Sladká. Dá se říci, že rok 2012 a navazující třináctka jsou pro Neziskovky.cz v mnoha ohledech zásadní. Definujeme detaily spolupráce s partnerskou Asociací veřejně prospěšných organizací. Musíme se adaptovat na změny, které přinesla recese. Mění se česká společnost. Objevují se nové fenomény. Zvláště v neziskovém sektoru je před námi hned několik výzev. Věřím, že je využijeme. Ještě jednou díky kolegům, radním, dárcům a podporovatelům a hlavně všem lidem v neziskovém sektoru, kterým není lhostejné, jakým způsobem pracují a mají chuť se podílet na zvyšování důvěryhodnosti svou profesionalitou. Jiří Kučera Ředitel 3

3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ DATUM VZNIKU: 22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce 1993) POSLÁNÍ: Radíme lidem i organizacím a učíme je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně. ZAKLADATEL : Nadace Auxilia VIZE: Zdravá a prosperující společnost považuje neziskové organizace za svou přirozenou součást a proto je nezbytně nutné, aby neziskový sektor fungoval profesionálně a měl její důvěru. Neziskovky.cz je lídrem v oblasti profesionalizace neziskového sektoru. PROČ TU JSME? Proto, aby se v neziskových organizacích neztrácely peníze. Proto, aby přežily neziskové organizace a jejich služby, které i vy můžete potřebovat. Proto, aby neziskové organizace získávaly kvalitní vzdělávání a poradenství za dostupné ceny. Proto, aby existoval informační servis pro dárce a příznivé podmínky pro dárcovství. PRO KOHO TU JSME? Pro lidi a organizace v neziskovém sektoru, kteří chtějí pracovat profesionálně bez ohledu na obor jejich činnosti. Pro příznivce neziskových organizací, potenciální i současné dárce. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel statutární osoba Marek Šedivý do 16. prosince 2012 Jiří Kučera od 17. prosince 2012 Správní rada (k ) Dana Bérová předsedkyně Studovala na VŠE v Praze a na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Poté pracovala jako manažerka a konzultantka. Byla redaktorkou Československé a České televize, ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, programovou ředitelkou televizní stanice TV 3. V letech 2005 a 2006 byla členkou Vlády České republiky a ministryní informatiky. Na ministerstvu působila už od roku 2002 jako náměstkyně ministra a tehdy se poprvé setkala se společností Neziskovky.cz. V současnosti pracuje pro největší světovou analytickou společnost v oblasti ICT Gartner a věnuje se vlastním investičním projektům. Předsedkyní správní rady Neziskovky.cz je od roku Kateřina Jurigová členka Vystudovala Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Jedenáct let působila v oblasti PR, nejdříve jako konzultant v americké PR agentuře Hill and Knowlton, později v české PR agentuře QandA. Pracovala především pro klienty z farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. V současnosti působí v mediální sekci ODS na pozici tiskového tajemníka poslaneckého klubu. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku 2004, ve svém volném čase vede v organizaci kurzy zaměřené na přípravu tiskových materiálů a vystupování v médiích. Olga Medlíková členka Původním povoláním pedagožka, poté pracovala v business sféře jako manažerka a od roku 1996 je na volné noze jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Lektoruje pro business, neziskové organizace a státní správu se zaměřením na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt, interkultura). Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a lektorské dovednosti. Ke svým tréninkům píše i odborné publikace a články, externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT Praha. 4 5

4 Karol Moravec člen Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pochází ze silně plavecky založené rodiny. Sport považuje za výrazný prvek tvarující osobnost člověka, který ho učí principům fair-play, odpovědnosti, návyku na jistý režim, cílevědomosti, pokoře a v neposlední řadě snaze a obětování se. Jako vrcholový plavec reprezentující Slovenskou republiku založil a vedl soukromou plaveckou školu pro děti. Podílel se na založení a řízení rodinné firmy Swimmax, kde okrajově působí dodnes. V současnosti pracuje pro J&T Banku, a. s., kde zastává funkci Privátního bankéře Seniora, zodpovědného převážně za segment neziskových organizací. Karel Štogl člen Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, pracoval jako podnikový právník a advokátní koncipient, věnoval se komunální politice jako tajemník MěÚ v Mikulově a vedoucí oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Brna. Byl poradcem ministra obrany a ministra financí, nyní pracuje jako Business Development Manager se zaměřením na oblast zdravotnictví, dopravy, fondy EU, cestovní ruch a sport. Ve volném čase se věnuje nejraději běhu, plavání, tenisu a toulkám přírodou s rodinou. Štěpánka Duchková členka Moderátorka a mediální lektorka. Začínala v deníku Telegraf, poté pracovala v České televizi jako redaktorka zpravodajství. Od roku 1997 pracovala deset let v televizi Prima jako redaktorka a moderátorka hlavní zpravodajské relace a diskusních pořadů. Pracovala také pro radio Impuls. Po celou dobu působí jako moderátorka společenských akcí, kongresů a tiskových konferencí. Přednáší na VŠE na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací a působí jako lektorka mediálních tréninků. Tomáš Hamr člen Vystudoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a UMIST v Manchesteru, Velká Británie. V letech působil v několika IT firmách především na různých obchodních pozicích. V roce 2006 se stal výkonným ředitelem konzultační společnosti Conceptica, která se zabývá rozvojem projektového řízení. V době svého působení ve společnosti se zabývá rozvojem obchodu a aktivně se podílel také na některých projektech společnosti. Kateřina Tůmová členka Vystudovala Institut humanitních věd Univerzity Karlovy a následně pracovala v oblasti marketingu u několika reklamních agentur a větších firem jako Skanska, ING, Telefónica Czech Republic aj. V posledních šesti letech pracovala v obchodním oddělení TV Nova, kde byla zodpovědná za prodej nestandardních forem komunikace. Ve správní radě Neziskovek.cz zasedá od roku Ve volném čase se věnuje především své dceři, která je pro ni obrovskou motivací a hnací silou dělat vše co nejlépe. Alena Sladká - členka Vystudovala podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na nestátní neziskové organizace. V rámci magisterského studia absolvovala stipendijní studijní pobyt na Universidad Pontificia Comillas Madrid ve Španělsku, kde studovala manažerské dovednosti, komunikaci a sociální marketing. V neziskovém sektoru začala pracovat v roce 2009 jako dobrovolník a stážista. Během této praxe se seznámila se společností Neziskovky.cz a od roku 2011 se zde zabývá koordinací domácích a zahraničních projektů. Od roku 2012 působí také v Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR, kde kromě výkonu funkce tajemnice odpovídá za realizaci projektů a pořádání akcí. 6 7

5 Dozorčí rada (k ) Brigitte Lintner předsedkyně Irena Brichtová - členka Pavel Šafránek - člen Zaměstnanci (k ) Marek Šedivý fundraiser, tiskový mluvčí Hana Prchalová fundraiser, marketingový specialista Aleš Mrázek informační specialista Alena Sladká projektová koordinátorka Barbora Kopencová koordinátorka vzdělávání Hana Kopřivová vedoucí kanceláře Externí spolupracovníci (k ) Lukáš Vaníček redaktor zpravodaje Svět neziskovek do 06/2012 Tatiana Chrástová redaktorka spravodaje Svět neziskovek od 06/2012 David Dvořák správce sítě Jiří Kučera konzultant lidské zdroje, finance SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ Členství Neziskovek.cz zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) členem Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA) členem mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA) Členství zaměstnanců Neziskovek.cz v poradních orgánech a komisích Programové partnerství Operačního programu Praha Adaptabilita (Marek Šedivý) Hodnotící komise Siemens Fond pomoci (Marek Šedivý, Hana Prchalová) Výběrová komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce (Aleš Mrázek) Spolupráce s vysokými školami CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze HISTORIE 1993 Vznik Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network mezinárodní síti neziskových organizací Osamostatnění projektu sdružování dárců vzniká samostatná organizace Fórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden a vzniku samostatné organizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. a Nadace ICN Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS měsíčník neziskového sektoru Spuštění internetového informačního portálu Založena Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní a systematické vzdělávání neziskových organizací v ČR Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s. Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU Vzniká vzdělávací projekt ICN I PFIZER I ACADEMY, který je zaměřen na vzdělávání neziskových organizací pomáhajících nemocným a vyloučeným ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň ŽIHADLO. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor ukončena v rámci 10. ročníku Změna názvu na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ a ukončení vydávání tištěného měsíčníku k Změna názvu měsíčníku Neziskovky.cz na zpravodaj Svět Neziskovek. Od vydáván v elektronické podobě Založení Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro pacientské organizace ve spolupráci se společností Novartis Oncology v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) Díky podpoře Nadačního fondu J&T a rovněž přispění Skupiny ČEZ došlo k výraznému snížení ceny otevřených kurzů. Navázání spolupráce s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu. První česko-slovenský ročník soutěže ŽIHADLO roku. 8 9

6 NEZISKOVKY.CZ - AKTIVITY V ROCE 2012 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Dlouhodobě se zabýváme vzděláváním. Nabízíme širokou škálu témat, která cílí především na management neziskových organizací. Jednodenní, dvoudenní a vícedenní rekvalifikační kurzy jsou vedeny kvalitními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s daným tématem i s jeho aplikací v prostředí neziskových organizací. Neziskovky.cz usilují o to, aby vzdělávání pracovníkům neziskových organizací bylo poskytováno za dostupnou cenu. V roce 2012 se podařilo nabídnout otevřené kurzy za dotovanou cenu (650 Kč/jednodenní kurz), a to díky finanční podpoře Nadačního fondu J&T. Neziskové organizace byly v roce 2012 proškoleny v následujících oblastech: Sociální služby Aktivizační programy pro seniory Dobrovolnictví v sociálních službách Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb Individuální plánování v pečovatelských službách Komunikace s klientem v poradenství Komunikace v krizových a zátěžových situacích Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku Práce na Standardech kvality sociálních služeb Práce s neklidnými a nesoustředěnými dětmi v předškolních zařízeních Rovnováha v mém životě aneb Slaďování soukromého a pracovního života Sociální firma - podnikání nebo sociální služba nebo obojí? Fundraising, marketing a PR Efektivní užívání web 2.0 aplikací v NNO marketingu a fundraisingu Firemní fundraising Individuální fundraising Jak komunikovat s médii aneb Jak napsat atraktivní tiskovou zprávu Jak zvládat trému při veřejném vystoupení Jednejte s firmami - máte jim co nabídnout! Kultura prezentačních materiálů projektu a organizace Marketing organizace a vztahy s veřejností (PR) Mediální trénink Právní rizika fundraisingu Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU Studie proveditelnosti podnikatelského záměru v NNO Úspěšné oslovení donátora s kvalitními prezentačními materiály Úvod do problematiky samofinancování NNO 10 Základy fundraisingu Získejte si podporu aneb PR v sociálních službách Život NNO na sociálních sítích Řízení a vedení Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! Efektivní vedení porad a jednání Etika v pomáhajících profesích co mohu, smím a musím Facilitace pracovních setkání Finanční řízení NNO Právní minimum manažera NNO Projektové řízení Projektové řízení a úloha projektů v činnosti NNO Strategické řízení organizace Úvod do problematiky samofinancování NNO Úvod do problematiky strategického plánování v neziskové organizaci Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby Legislativa, účetnictví Občanská sdružení a nový občanský zákoník Obecně prospěšné společnosti - ústavy podle nového občanského zákoníku Účetní závěrka NNO, daňové přiznání Účetnictví v neziskové organizaci Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku Osobnostní rozvoj Hodnocení pracovního výkonu Komunikace jako nástroj porozumění Konflikt jako cesta k osobnímu růstu Lektorské dovednosti pro junior lektory Naplánujte si lepší budoucnost aneb Vedení procesu tvorby strategického plánu Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality Rétorika pomoc či zbraň? Rozpoznání manipulace a obrana proti ní Strategie neverbální komunikace Time management 11

7 Formy kurzů Otevřené kurzy Semináře na klíč Rekvalifikační kurzy Otevřené kurzy Jednodenní až dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata. Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí v dané oblasti. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky a konfrontovat praxi s teorií pod vedením zkušených lektorů. Otevřené kurzy poskytují i prostor pro setkávání pracovníků z různých neziskových organizací, v rámci setkání mohou sdílet své zkušenosti a navazovat kontakty. Otevřené kurzy bývají často zdrojem nových nápadů, které pak jejich účastníci využívají ve své odborné praxi. V roce 2012 uspořádaly Neziskovky.cz 95 otevřených kurzů (96 školících dní), kterými prografika graf: prošlo 917 pracovníků neziskových organizací. prografika graf: Početrealizovanýchotevřenýchkurzůvjednotlivýchletech Početrealizovanýchotevřenýchkurzůvjednotlivýchletech Počet realizovaných otevřených kurzů v jednotlivých letech prografika graf: prografika graf: Početúčastníkůotevřenýchkurzůvjednotlivýchletech Početúčastníkůotevřenýchkurzůvjednotlivýchletech Vzdělávánínaklíčsiobjednalo6organizací. V roce 2012 uspořádaly Neziskovky.cz 15 vzdělávacích prografika graf: Vzdělávání na klíč si objednalo 6 organizací. Početvzdělávacíchakcínaklíčvjednotlivýchletech kurzů na klíč (15 školících dní) Počet účastníků otevřených kurzů v jednotlivých letech 12 Vzdělávánínaklíč Vzdělávání na klíč Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě semináře a program přizpůsobuje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné zejména pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastější témata jsouuspořádaly práce v týmu, strategické plánování, marketing, fundraising apod. Vroce 2012 Neziskovky.cz 15 vzdělávacích kurzů na klíč (15 školících dní) Počet vzdělávacích akcí na klíč v jednotlivých letech Rekvalifikačníkurzy Neziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení 13

8 Rekvalifikační kurzy Neziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení odbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 2012 byl realizován rekvalifikační kurz Lektor o šesti vzdělávacích modulech. Osvědčení o rekvalifikaci získalo 7 účastníků. Dále byl otevřen rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace o deseti vzdělávacích modulech. Kurz úspěšně dokončilo 9 účastníků. SLUŽBY INFORMAČNÍ SLUŽBY Portál Portál Printscreen stránek Odborný kurz Facilitace Za finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky.cz čtyřdenní vzdělávací program Odborný kurz Facilitace pro budoucí facilitátory za odborného vedení doktora Jiřího Plamínka. Součástí kurzu byla i praktická část ostrý facilitační výkon v reálných podmínkách (praktická část byla uskutečněna v roce 2013). Do programu se zapojilo 9 neziskových organizací, které vyslaly vždy po jednom zástupci. Vzdělávací akce Odpolední koktejl s Neziskovkami.cz Vzdělávací akce Odpolední koktejl byla pořádána za účelem setkání zaměstnanců a lektorů Neziskovek.cz se zástupci neziskových organizací. Představena byla nová témata kurzů a byly odborně zodpovězeny otázky týkající se fundraisingu, PR, marketingu, vedení a řízení organizace, ale i nové legislativy a specifik v sociálních službách. Vzdělávací akce se zúčastnilo 22 zástupců z neziskových organizací. Lektoři spolupracující s Neziskovkami.cz v roce 2012 Ing. Magdalena Černá Štepánka Duchková Mgr. Martin Elger Mgr. Jan Horký Ing. Tomáš Hamr Bc. Marcela Hauke PhDr. Vladimír Jelen Blanka Junová Mgr. Kateřina Jurigová Gergo Kiss Bc. Zdeňka Konečná Mgr. Kateřina Kotulanová Mgr. Dana Kovářová PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová Mgr. Jiří Kučera Karel Malý PaedDr. Olga Medlíková Mgr. Aleš Mrázek Ing. Pavel Němeček Štefan Novák PhDr. Renata Novobílská, Ph.D. Julie Pietroburgo RNDr. Jiří Plamínek CSc. Bc. Hana Prchalová Mgr. Zuzana Richterová PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková Ing. Marek Šedivý Mgr. Petr Vít Mgr. Marcela Vítová Mgr. Petr Vrzáček PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Mgr. Martin Zika Internetový portál Neziskovky.cz patří patří k k nejucelenějším a nejvyužívanějším a nejvyužívanějším zdrojům zdrojům informací o o neziskovém sektoru sektoru v České v České republice. republice. Na jednom Na jednom místě zde místě lze nalézt zde lze neustále nalézt aktualizované neustále aktualizované informace z prostředí informace neziskových z prostředí organizací, neziskových vzdělávání organizací, v neziskovém vzdělávání sektoru a v také neziskovém přehled zdrojů sektoru využitelných a také při fundraisingu. přehled zdrojů Během využitelných roku 2012 jsme při zvláštní fundraisingu. důraz kladly Během na informování roku 2012 o jsme legislativních zvláštní změnách, důraz které kladly český na neziskový informování sektor o v blízké legislativních době čekají. změnách, které český neziskový sektor v blízké době čekají. V roce 2012 navštívilo portál Neziskovky.cz průměrně uživatelů uživatelů denně. denně. Graf Denní průměr návštěv portálu Neziskovky.cz v jednotlivých letech Denní průměr návštěv portálu Neziskovky.cz v jednotlivých letech Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu Neziskovky.cz jsou: Burza práce Díky spolupráci se společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém 15 15

9 Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu Neziskovky.cz jsou: Burza práce Díky spolupráci se společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém portálu Jobs.cz. Na se zobrazují aktuální nabídky volných pracovních míst v neziskových organizacích včetně nabídky dobrovolnictví. Kalendář akcí V Kalendáři mohou neziskové organizace bezplatně zveřejňovat informace o akcích, které pořádají. Katalog neziskovek Je specializovanou dobrovolnou evidencí českých neziskových organizací. Zaregistrované organizace mají možnost kromě základních informací zveřejnit např. jména členů statutárních orgánů, správních rad nebo řadu ekonomických údajů. Na konci roku 2012 bylo v Katalogu zaregistrováno 499 neziskových organizací. Katalog, který je přístupný široké veřejnosti, využívají zvláště studenti a novináři. Databáze finančních zdrojů (DBFZ) Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů (nadací, nadačních fondů, ministerstev, krajských úřadů, fondů EU aj.) včetně jejich popisu, kontaktních osob a termínů uzávěrek. V roce 2012 bylo v DBFZ zveřejněno 189 nových vyhlášení. Knihovna Knihovna Neziskovek.cz je jedinečným zdrojem informací o neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Je nejobsáhlejší knihovnou zaměřenou na neziskový sektor v ČR. Její fond pokrývá všechny obory činnosti neziskových organizací. Většina publikací je určena k prezenčnímu studiu. Fond knihovny obsahuje: odborné publikace a časopisy, diplomové práce, sborníky z konferencí, výroční zprávy neziskových organizací, archiv propagačních materiálů neziskových organizací. Ke konci roku 2012 bylo v knihovně evidováno svazků. Knihovna měla 39 registrovaných uživatelů a uskutečnilo se 103 absenčních výpůjček. GRANTOVÝ KALENDÁŘ Grantový kalendář je aktuálním výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátu PDF elektronicky rozesílán předplatitelům každých cca 14 dní. Jedná se tedy o neziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, který významně projekty. Na konci roku 2012 byl Grantový kalendář zasílán celkem na 435 e mailových adres (352 usnadňuje předplatitelům neziskovým a 83 členům organizacím AVPO bezplatně). práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a projekty. Na konci roku 2012 byl Grantový kalendář zasílán celkem na 435 Graf ových adres (352 předplatitelům a 83 členům AVPO bezplatně). Počet předplatitelů Grantového kalendáře v jednotlivých letech Počet předplatitelů Grantového kalendáře v jednotlivých letech Poradenství 532 V Poradenství roce 2012 bylo poradenství poskytováno v těchto kategoriích: základní nezpoplatněné poradenství V roce 2012 z bylo oblasti poradenství zakládání NNO poskytováno (výběr vhodné v těchto právní kategoriích: formy, získávání základní finančních nezpoplatněné prostředků) a informace ke změnám vyplývajícím z připravované novely občanského poradenství z oblasti zakládání NNO (výběr vhodné právní formy, získávání finančních zákoníku poskytovali zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazy konzultovali externisté se specializací prostředků) na určenou a informace problematiku. ke změnám vyplývajícím z připravované novely občanského zákoníku poskytovali zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazy konzultovali V externisté roce 2012 se zprostředkovaly specializací na Neziskovky.cz určenou problematiku. celkem 125 odborných konzultací s externisty v těchto oblastech: V roce právní 2012 poradenství: zprostředkovaly vznik, změny, Neziskovky.cz zánik příp. transformace celkem 125 neziskových odborných organizací, konzultací s externisty v těchto oblastech: pracovněprávní smlouvy, výdělečná činnost neziskových organizací, právní aspekty fundraisingu, změny vyplývající z novely občanského zákoníku (revize stanov občanských sdružení právní a poradenství: další) vznik, změny, zánik příp. transformace neziskových účetnictví organizací, a daně: pracovněprávní vedení účetnictví smlouvy, neziskových výdělečná organizací činnost (včetně účtování neziskových veřejných organizací, sbírek právní nebo aspekty grantů), fundraisingu, informace o novelizaci změny účetních vyplývající a daňových z novely zákonů, občanského daňové zákoníku poradenství (revize stanov občanských sdružení a další) konzultace účetnictví z oblasti a daně: projektového vedení účetnictví řízení, managementu, neziskových marketingu organizací a public (včetně relations účtování veřejných sbírek nebo grantů), informace o novelizaci účetních a daňových Externí konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz: Mgr. zákonů, Martin daňové Elger, Mgr. poradenství Jan Horký, Karel Malý, Mgr. Petr Vít konzultace z oblasti projektového řízení, managementu, marketingu a public relations Knihovna Externí konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz: Mgr. Martin Elger, Mgr. Jan Horký, Karel Malý, Mgr. Petr Vít 17 17

10 MAREK ŠEDIVÝ ALEŠ MRÁZEK Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK Zpravodaj Svět neziskovek je rozesílán zdarma každý měsíc všem registrovaným zájemcům, členům AVPO a předplatitelům Grantového kalendáře. Mapuje dění v českém neziskovém sektoru, přináší rozhovory s odborníky, zprávy ze života českých neziskových organizací, aktuality týkající se legislativních změn, poradnu a řadu dalších praktických informací. Na konci roku 2012 byl Svět neziskovek rozesílán do 435 organizací s působností po celé ČR a na individuálních adres. Více než uživatelů si jej během roku otevřelo přímo z webové stránky. 12/2012 SVĚT zpravodaj NEZISKOVEK pro neziskové organizace ROZ HO VOR Pokud se doma nečte, je těžké, aby škola fixovala něco, co v dítěti nikdy nebylo, říká v rozhovoru pro Svět neziskovek Eva Katrušáková, ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem, vítěze Žihadla roku Určitě existuje skupina rodičů, která si význam společného čtení uvědomuje. Ale bohužel hodně rodičů nevnímá ten obrovský rozdíl mezi tím, že posadí dítě před televizní obrazovku a pustí mu DVD, a tím, že mu bude pravidelně předčítat. V programu osvětové kampaně Celé Česko čte dětem se neříká, že by se děti neměly dívat na televizi, ale spíše se mluví o omezení televize na několik moudrých, pečlivě vybraných programů týdně a o každodenním předčítání. Přesto by rodiče za žádných okolností neměli stavět do protikladu televizní přijímač a knihu. Obě média mohou doma hezky koexistovat. Více na str PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH NEZISKOVEK! Nově registrované neziskové organizace mají možnost získat grantový kalendář do konce roku zdarma! Více na str. 8 editorial Kam až může vést Dále v tomto čísle: Vážené Ze světa neziskovek... 2 kolegyně, netransparentnost neziskových Nabídka kurzů na prosinec..4 vážení organizací AVPO....5 kolegové, Díky iniciativě Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Ministerganizací. Zvláště neexistenci funkčních Obhajoba zájmů a lobbing ré záležitosti týkající se neziskových or- čtenářky a čtenáři, stva financí a Fóra dárců se 26. listopadu v prostorách Úřadu vlády České údaje o zodpovědných osobách, finan- Poradna rejstříků, v nichž by byly dohledatelné již jednou, v roce 2010, jsem na tomto republiky uskutečnil seminář Transparentnost nestátních neziskových orgaganizacícování a hospodaření neziskových or- místě psal o tom, že opouštím pozici Problematika zaměstnávání osob ředitele v obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz. Okolnosti ale nedaly jinak nizací jako prevence praní špinavých se zdravotním postižením a téměř po roce jsem byl správní radou peněz a financování terorismu. Z českého prostředí sice doposud jmenován zpět do funkce ředitele. neznáme žádný případ neziskové organizace, která by byla přímo spojována fundraisery Právní rádce nejen pro Správní rada si byla vědoma, že dlouhodobě nemohu být ředitelem Podnětem ke svolání semináře bylo Neziskovek.cz a prezidentem AVPO zveřejnění zprávy výboru MONEYVAL, s terorismem, přesto nelze brát výtky a pečlivě hledala člověka, který řízení což je expertní výbor při Radě Evropy, který hodnotí existenci a funkčnost Často může jít o nenápadně malé část- výboru MONEYVAL na lehkou váhu. Anketa a vedení Neziskovek.cz převezme. Našla. Od poloviny prosince bude ředitelem Jak byste jako prezident/ Jiří Kučera, kterého možná znáte jako opatření proti praní špinavých peněz ky, pro jejichž převádění by se Česká republika mohla stát tranzitní zemí. prezidentka podpořili rozvoj bývalého ředitele občanského sdružení a financování terorismu v jednotlivých Pohoda, podporujícího dospělost lidí členských státech EU. Nedávné kauzy kolem legalizací výnosů z hazardu jasně ukázaly, že prostře- neziskového sektoru? s mentálním postižením, nebo jako konzultanta řízení a rodinného terapeuta. Těším se na společnou spolupráci jak Zpráva shrnula poznatky z hodnotitelské náštěvy zástupců výboru v dub- být pro hospodářskou kriminalitu zneudí českého neziskového sektoru může Soutěž Žihadlo 2012 má své osobní, tak tu mezi Neziskovkami.cz vítěze a AVPO, která už ostatně funguje několik nu 2011 a obsahuje také celou řadu žitelné poměrně snadno. měsíců, kdy u nás Jiří Kučera působí. doporučení. Celkově není zpráva pro Projekt Plníme přání, myslíme na Nakonec prosincové vydání Světa neziskovek je toho důkazem. Českou republiku příznivá. Naše legislativa i její uplatňování byly shledou brána v potaz při tvorbě nové le- Doporučení výboru MONEYVAL bu- druhé Z obsahu chci upozornit na tři příspěvky. Inspirativní pro vás může být rozhovor dány jako v mnoha ohledech nevyhovující a nenaplňující principy směr- bude zabývat je plánován na leden, gislativy. Další seminář, který se jimi Fejeton s Evou Katrušákovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte nice Evropského parlamentu a Rady o jeho konání vás budeme včas informovat. Prozatím si na stránkách Úřadu mezi námi Nadlidé u nás, ale bohužel ne dětem, dvojnásobným vítězem v soutěži Žihadlo Nepřeskočte 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a fi- vlády můžete stáhnout prezentace ze článek Petra Víta o právních aspektech podnikání v neziskových organizacích nancování terorismu. semináře již proběhlého. Na stránkách Nabídka nových publikací a nenechte si ujít naši anketu s některými prezidentskými kandidáty. Úřadu vlády Klidný advent a spokojené Kromě obvyklých problémů, jako je Vyberte si z knih nakladatelství vánoční svátky! například existence anonymních akcií ANAG, Grada, Portál a Wolters na doručitele, kritizuje zpráva i někte- PREZIDENT AVPO Kluwe ČR SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2012 FÓRUM ŘEDITELŮ 1 PROJEKTY Rok společně - krok dopředu V roce 2012 pokračovaly Neziskovky.cz ve spolupráci se společností KPMG Česká republika při realizaci vzdělávacího projektu Rok společně krok dopředu. Celkem 122 zástupců NNO se v rámci projektu bezplatně vzdělávalo v manažerském a finančním účetnictví, problematice daní, auditu, procesním řízení či získávání a výběru pracovníků. Součástí projektu byla již tradiční soutěž o roční partnerství KPMG Česká republika s vybranou neziskovou organizací, kterou v roce 2012 vyhrála Hestia, o.s. Projekt International Capacity Building Alliance V rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance) Neziskovky.cz ve spolupráci se společností Novartis Oncology vytvořily a realizovaly vzdělávací program pro pacientské organizace S Novartis Oncology k rozvoji a stabilitě pacientských organizací. Projekt byl zaměřený na zdokonalení dovedností dvaceti pracovníků managementu pacientských neziskových organizací v oblasti fundraisingu. Účastníci programu se naučili získávat podporu od dárců a podporovatelů, posílit finanční nezávislost a diversifikovat zdroje příjmů pacientské NNO. Součástí projektu byl i mezinárodní workshop ICBA, který proběhl ve dnech 19. a 20. října 2012 v Praze. Akce se zúčastnilo přes třicet zahraničních účastníků, kteří se zabývají budováním kapacit pacientských organizací. Setkání ředitelů neziskových organizací se uskutečnilo v březnu 2012 v zajímavém prostoru Creative Gate. Ředitelé a členové správních rad si poslechli přednášku PaedDr. Olgy Medlíkové o možnostech využití osobnostní typologie GPOP při reflexi týmové práce. Debatovali o možnostech využití a významu této metody pro jejich práci. Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2012 spolupracovaly Neziskovky.cz s Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) při tvorbě zprávy o stavu občanského sektoru v České republice, která je součástí mezinárodního reportu The 2012 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. Expertní skupina složená se zástupců organizací občanské společnosti, asociací, CSR oddělení firem a médií hodnotila vývoj organizací občanské společnosti v ČR pomocí přesně dané metodiky - tzv. Indexem udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)

11 Index dlouhodobě sleduje vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích střední a východní Evropy a Eurasii a zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost v následujících oblastech: právní prostředí, organizační základna, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastruktura a veřejný obraz. Každá oblast je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. V roce 2012 byla udržitelnost českého občanského sektoru ohodnocena známkou 2,6. Po osmi letech, kdy byl český občanský sektor hodnocený známkou 2,7, tak došlo v roce 2012 ke zlepšení. Podrobnější výsledky hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce: 2012 Veřejný obraz 2,4 Infrastruktura 2,7 Poskytování služeb 2,4 Prosazování zájmů 2,1 Finanční zajištění 3,2 Organizační základna 3,0 Právní prostředí 2,8 Udržitelný rozvoj občanského sektoru 2,6 v ČR SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU 2012 Žihadlo roku - soutěž o nejlepší československou veřejně prospěšnou reklamu V roce 2012 proběhl šestý ročník soutěže Žihadlo roku, přičemž poprvé se do soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu zapojily i neziskové organizace ze Slovenska. Porota složená s šesti českých a šesti slovenských zástupců médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací vybírala ze 74 kampaní. Svoji kampaň přihlásilo celkem 42 neziskových organizací (z toho 8 slovenských), což je vůbec nejvyšší počet v celé historii soutěže. Svého vítěze si nově zvolila i veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Vítězové v kategoriích tištěná reklama, kino a video spot, rozhlasový spot, internetová kampaň a cena veřejnosti byli vyhlášeni v průběhu slavnostního večera 22. listopadu 2012 v Památníku národního písemnictví, v sále Boženy Němcové ve Strahovském klášteře v Praze. Celkové výsledky soutěže Žihadlo 2012: Kategorie: tištěná reklama vítěz: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, O.P.S. kampaň: Celé Česko čte dětem reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o. Kategorie: televizní a kino spot vítěz: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, O.P.S. kampaň: Celé Česko čte dětem reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o. v režii Rollout a v produkci Boogie films Kategorie: rozhlasový spot vítěz: POSÁZAVÍ O.P.S. kampaň: Čistá řeka Sázava reklamní agentura: Art Shock, s.r.o. Kategorie: internetový projekt vítěz: NADACE VODAFONE ČR kampaň: Rok jinak 2012 reklamní agentura: Team Red (adaptace konceptu Vodafone New Zealand Foundation) Kategorie: cena veřejnosti vítěz: DOMOV SUE RYDER, O.P.S. kampaň: Respekt reklamní agentura: Arnold Prague, s. r. o. Již šestým rokem byla hlavním partnerem soutěže ČSOB. Žihadlo 2012 svým vystoupením podpořila mezzosopranistka Edita Adlerová, ceny vítězům věnovaly AVON Cosmetics, Grada Publishing, hamko.cz, Marketing&Media, USB Media, Wolters Kluwer ČR a Young Heads. Mediálními partnery letošního ročníku soutěže bylo Rádio Česko a 1. Slovenské neziskové servisné centrum

12 NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE 2012 NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE 2012 Seminář EU a MY 50+ ve vašem kraji, leden 2012, Praha aktivní účast Kolokvium Společenská odpovědnost firem studia a praxe, březen 2012, Muzeum Karlova mostu, Praha aktivní účast Mezinárodní odborná konference Tranzitní program pro neslyšící, březen 2012, Praha aktivní účast 8. národní všeoborová konference nestátních neziskových organizací VIZE A LEGISLATIVA - základ pro rozvoj nestátního neziskového sektoru, duben 2012, Poslanecké sněmovna a Senát Parlamentu České republiky, Praha - pasivní účast NGO Market 2012, květen 2012, Praha mediální partnerství, aktivní účast na konferenci Seminář Nadace rozvoje občanské společnosti ve Vile Čerych v České Skalici Občanská společnost a média, květen 2012 aktivní účast Udílení ceny Ladislava Čerycha, Vila Čerych v České Skalici, květen 2012 pasivní účast Mezinárodní konference Veřejná prospěšnost v srdci Evropy, září 2012, Národní technická knihovna Praha - pasivní účast Kolokvium Ministerstva práce a sociálních věcí k příštímu programovacímu období EU, listopad 2012, Praha aktivní účast Putovní konference Transparentnost a veřejná prospěšnost inspirujte se švýcarskou precizností, listopad 2012, Ostrava, Brno, Praha aktivní účast Seminář pro NNO o transparentnosti a o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, Rada vlády pro NNO, listopad 2012, Úřad vlády ČR, Praha pasivní účast 22 ČRo 6 ČT 24 Hospodářské noviny HR Forum Lidové noviny Marketing & Media Mladá fronta DNES Můžeš Pražský deník Sedmička

13 VYBRANÍ KLIENTI VZDĚLÁVACÍ AKCE NA OBJEDNÁVKU Středisko pro ranou péči, o.s. - Metodické centrum Praha Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Novartis Oncology Národní institut dětí a mládeže Centrum pečovatelských služeb Město Touškov Středisko pro ranou péči, o.s. - středisko Ostrava Český Západ o.s. Nadace rozvoje občanské společnosti VYBRANÍ KLIENTI OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2012 REFERENCE Z dopisů našich klientů: Dobrý den, nedá mi to a chci ještě v návaznosti na hodnotící formulář, který jsme vyplňovali po včerejším školení firemního fundraisingu, vyjádřit poděkování za Vaši práci, za organizaci a možnost zúčastnit se za velmi příznivou cenu tak kvalitního školení. Protože jsem v neziskovém sektoru a na pozici fundraisera krátce, dostalo se mi díky školení významné podpory, která posunula kvalitu mojí práce o mnoho dále. Velmi si účasti na školení cením a už od včerejšího podvečera zpracovávám veškeré informace a podněty, kterých se mi dostalo. Držím pěsti, ať se Vám vše daří! ADRA, o. s., Praha Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy v ČR, Praha Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Člověk v tísni, o. p. s., Praha Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., Praha Fond ohrožených dětí (Praha, Plzeň) HESTIA, o. s., Praha Charita Olomouc Institut pro památky a kulturu, o. p. s., Písek Jedličkův ústav a školy, Praha Junák, svaz skautů a skautek ČR Kolpingovo dílo České republiky, o. s., Žďár nad Sázavou Liga vozíčkářů, Brno Maminky dětem, o. s, Milovice Most k životu, o. p. s., Trutnov Nadace Divoké husy, Praha Nadace Partnerství, Brno Nadace Proměny, Praha Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha NADĚJE, o.s. (Praha, Vysoké Mýto, Ostrava) 24 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha Nesehnutí o.s., Brno Nový prostor, o.s., Praha Občanská poradna Nymburk Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř Občanské sdružení PORTUS Prachatice Občanské sdružení Život a zdraví, Praha Oblastní charita Hradec Králové POHODA, o.s., Praha PROSAZ, o.s., Praha Raná péče EDA, o. p. s., Praha Ratolest, o. s., Brno Romodrom o. s., Praha Salesiánské středisko mládeže, o. p. s. (Praha, Plzeň, Brno) Sdružení SOS dětských vesniček, Praha Slezská diakonie, Český Těšín Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, o. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Praha Tyfloservis, o. p. s. (Praha, Plzeň) YMCA Praha Zájmové sdružení Toulcův Dvůr, Praha Život 90, o. s., Praha Lenka Vančatová fundraiser Občanské sdružení Benediktus Dobrý den, Dovolte mi touto cestou poděkovat za včerejší kurz mediální trénink, kterého jsme se účastnili. Profesionální a otevření lektoři, pohodová atmosféra a spousta užitečných informací! Uvítáme více praktických kurzů, možnost si situaci osahat, protrénovat. Díky! S pozdravem. Hana Pirnerová ředitelka společnosti Pomocné tlapky o.p.s. Dozvěděla jsem se hodně nového. Problematika fundraisingu z pohledu dárce byla pro mne úplně nová a velmi přínosná. Líbila se mi vstřícnost a ochota odpovědět na vše. Alena Václavíková / Sportovní klub vozíčkářů Praha (kurz: Úspěšné oslovení donátora s kvalitními prezentačními materiály) 25

14 Zájmové sdružení Toulcův Dvůr, Praha Život 90, o. s., Praha FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O. P. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O. P. S. Rozvaha (v tisících Kč) k k AKTIVA Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiná aktiva Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje Jmění Fondy 0 0 Účet výsledku hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Jiná pasiva výdaje příštích období 0 30 Jiná pasiva výnosy příštích období Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) k k NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní daně a poplatky 2 2 Ostatní náklady celkem Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 Cizí zdroje Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Jiná pasiva výdaje příštích období 0 30 Jiná pasiva výnosy příštích období Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) k k NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní daně a poplatky 2 2 Ostatní náklady celkem Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 Náklady celkem VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy 4 4 Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění

15 ZPRÁVA AUDITORA 28 29

16 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM Finanční dary firem ČSOB Kč EMVA Kč SIEMENS s.r.o Kč Galeos a.s Kč USB MEDIA s.r.o Kč HAMKO.CZ 917 Kč Finanční dary jednotlivců Medlíková Olga Kč Sehnal Ondřej Kč Šimmr Roman Kč Šimmrová Zuzana Kč Kaňoková Simona Kč Šišková Eva Kč Tichá Klára Kč Trusinová Magdaléna Kč Granty nadací a nadačních fondů Nadační fond J&T Kč Veřejné zdroje granty Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) Kč Spolupracující podniky a instituce ČSOB J&T Banka Jihočeská univerzita České Budějovice KPMG Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rádio Česko U. S. Embassy Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Úřad vlády České republiky PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2012 Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů 1 PŘEHLED ,- MZDOVÝCH Kč NÁKLADŮ V ROCE 2012 Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů Roční odměny 067, Kč ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 2012 (částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů) Roční odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 2012 (částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů) Jméno Pozice Účel a forma odměny Částka v Kč Jiří Kučera ředitel ( ) výkon statutární funkce 0 konzultační práce, dodavatel služeb lektorování lektorování dohoda o provedení práce Marek Šedivý ředitel ( ) výkon statutární funkce 0 specialista fundraisingu, PR hlavní prac. poměr fundraising, PR konzultační práce dohoda o provedení práce lektor dodavatel služby lektorská činnost Dana Bérová předsedkyně správní rady výkon funkce člena SR 0 Kateřina Jurigová členka správní rady výkon funkce člena SR 0 Olga Medlíková členka správní rady výkon funkce člena SR 0 lektor dodavatel služby lektorská činnost Karol Moravec člen správní rady výkon funkce člena SR 0 Karel Štogl člen správní rady výkon funkce člena SR 0 Kateřina Tůmová členka správní rady výkon funkce člena SR 0 Štěpánka Duchková členka správní rady výkon funkce člena SR 0 lektorka dohoda o provedení práce Tomáš Hamr člen správní rady výkon funkce člena SR 0 Alena Sladká členka správní rady výkon funkce člena SR 0 projektová koordinátorka zaměstnanec, projektová koordinátorka konzultační práce dohoda o provedení práce Brigitte Lintner předsedkyně dozorčí rady výkon funkce člena DR 0 Irena Brichta člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0 Pavel Šafránek člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0 V případě, že chcete Neziskovky.cz finančně podpořit, kontaktujte nás prosím em na Bankovní spojení: /

17 KONTAKT Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12, Praha 1 Tel: Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 1 Číslo účtu: /

18

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1 OBSAH OBSAH...... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 NEZISKOVKY.CZ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 ŘEDITEL...6 Správní rada... 6 Dozorčí rada... 7 Zaměstnanci... 7 Externí spolupracovníci...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy a vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy a vážení pánové, Výroční zpráva 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi poděkovat všem, kteří v roce 2013 pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a podíleli se tak na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více