3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat."

Transkript

1 Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán členům výboru a krajským koordinátorům a komunikátorům se SSPF (dr. Peterové a dr. Skácelovi) je tisková konference v Hotelu Pyramida (za účasti všech společností ČIPA, ČOPN aj.). Konference ke Dni spirometrie bude v Parlamentu ČR /Podzimní atestační kurz: přihlášky budou uchazeči o podzimní termín posílat paní Svobodové na Bulovku IPVZ, ta je organizačně zpracuje a předá prof. Homolkovi. Témata atestačních prací bude přidělovat prof. Homolka. 3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. 4/ Spolupráce ČPFS a ČOPN. ČOPN souhlasí s přidruženým členstvím k ČPFS, dle pravidel a formuláře ČLS JEP. Vždy v prosinci bude společné zasedání, budeme společně financovat vědecké vzdělávací akce týkající se CHOPN. Podle představ ČOPN bude i nadále mít tato organizace ekonomickou samostatnost. Byl vznesen požadavek, aby ve výboru obou společností byli členové obou výborů, např. aby ve výboru ČOPN byl předseda sekce proti obstrukční chorobě plicní. ČOPN souhlasí s delegováním Koblížka zatím jako komunikátora (člena výboru volí valná hromada). 5/ Kos navrhuje spolupráci s Medical HealthWorld PR agenturou, mající stánky v nákupních centrech ve velkých městech. Ve stáncích s trvalým provozem nabízejí promoakce se zdravotnickou tématikou. Nabízejí obecně různé medicínské praktiky zájemcům z veřejnosti např. měření tlaku či glykémie. Souhlasíme, aby garantem plánované akce s měřením spirometrie zájemcům z veřejnosti byly ČPFS a ČOPN. Při akci, která se může v budoucnu i opakovat, bude ve stánku pneumolog a sestra. Kos rozešle členům výboru ukázky prezentace od PR agentury. Zatím se počítá se zahájením při příležitosti Dne CHOPN. 6/ Příští výbor bude v 15 hodin v Olomouci na Plicní klinice. Kos se omlouvá. 7/ Doporučený postup léčby TBC bude publikován ve Studiích co nejdříve, cca ve 4. čísle Studia pneumologica. Nechceme měnit naše zaběhlé zvyklosti s izolací infekčních nemocných s TBC. DP diagnostiky a léčby TBC u dětí stáhneme z webové stránky, bude publikován ve Studia pneumologica (Kolek pošle Marelovi) a pediatři tento DP publikují tam, kde sami uznají. 8/ Snižování lůžek. VZP prohlašuje, že ruší lůžka po domluvě s odbornými společnostmi, ačkoli zástupci společností byli proti rušení. Tak jako byli proti rušení i zástupci ČPFS. 9/ Zápisy budou dostávat i oba komunikátoři se SSPF. 10/ Vakcinace proti TBC: Vakcínu je možno dělit - porušit obal a vydat jednotlivé ampulky. Rozhodnutí o tom bude vyvěšeno na (dotaz z Jihlavy). Metodika je dostupná na našich webových stránkách a na Neindikovaná vakcinace se musí platit pneumologovi. Metodiku dostali všichni pneumologové. Nykodýmová nesouhlasí s touto metodikou s vykazováním doporučeného kódu

2 bylo setkání kalmetizačních sester za učasti 53 sester, dle informací z tohoto setkání převažuje vykazování pneumologického kodu BCG vakcinace -tj. kodu 25313, pouze 2 sestry vykazují pediatrický kod Výbor nesouhlasí, aby kalmetizační sestry provozovaly svoji zdravotnickou činnost v rozporu s oficiálním doporučením ČPFS. Výbor nesouhlasí s občasnými snahami o revakcinaci 11letých ze strany kalmetizačních sester. Dr. Peterová uvádí, že odpovědný je vždy pneumolog, pod jehož kompetenci spadá kalmetizační sestra. Pevně věříme, že od ledna 2013 bude vše jasné a bude se používat jen jeden kultivovaný kód / Certifikovaný kurz pneumoonkologický: Jednání na výboru ČOS. Kolek na něm vysvětloval obsah našeho kurzu (obdobně jako kurzy uroonkologické, gastroonkoenterologické aj.) Většina členů výnoru Onkologické společnosti byla proti tomu, že absolvent kurzu bude oprávněn bez atestace z klinické onkologie léčit karcinomy plic a maligní pleurální mezoteliom. Cesta je tedy vést naše mladé pneumology po atestaci z PNE k atestaci z onkologie. 12/ Skřičková diskuse o přístupu do TULUNG. Vstup nových center do TULUNGu musí být odsouhlasen třemi subjekty TULUNG (ČPFS, ČOS a IBA) a z každého nemocničního zařízení může jednu dg. zadávat jedno pracoviště (vedení nemocnice musí rozhodnout). 13/ Vašáková - Bude spuštěn registr IPF. IBA pošle všem zástupcům 11 center pro léčbu a diagnostiku IPP (viz web ČPFS) přihlašovací údaje. Cílem bude shromáždit všechny pacienty s IPF. Nejde o registr lékový, ale registr nemoci. 14/ Centra pro OLA by neměla být jen na Xolair, ale měla by sledovat a organizovat i jinou péči o nemocné s OLA. Bude se dále řešit, jak má vypadat centrum pro OLA a jak dále s bronchiální termoplastikou. Dnešní program: 1/ Stav databáze: e- mailové adresy členů nebudeme rozdávat ostatním subjektům. Zatím jich máme od cca 450 našich členů. Asistentka vědeckého sekretáře zajistí rozesílání informací členů výboru na hromadnou (skrytou) ovou adresu členstva (undisclosed-recipients). Požadujeme, aby žádost o rozeslání obsahovala jednak přílohu obsahující informaci (například o konání akce ČPFS ) a jednak i text, který bude přílohu doprovázet s uvedením kontaktů, kam se mají členové na akci přihlásit. Výbor souhlasí s rozesláním informace o Moravskoslezských dnech. Výbor souhlasí s rozesláním informací o akci ČPFS ve Štiříně. Kos žádá o rozeslání informace o akci ČOPN výbor souhlasí. 2/ Marel rozešle členům výboru nový licenční řád (Stavovský předpis č.12) a Žádost o udělení licence ČLK. 3/ Koncepce oboru výbor soudí že je nutná aktualizace a inovace tohoto zásadního dokumentu ČPFS V. Kolek inovace dle aktuální verze MKN-10 F. Salajka seznam standardů V. Kolek právní předpoklady a rámec týkající se našeho oboru J. Skřičková + J. Roubec lůžková zařízení akutní péče a JIP M. Vašáková + J. Homolka MDR jednotka S. Kos + T. Drasnar následná lůžka oboru I. Čierná-Peterová + Z. Skácel + M. Teřl ambulance 2

3 F. Salajka personální zajištění oboru v ČR (vycházet ze skutečnosti s přihlédnutím k růstu počtu nemocných s respiračními chorobami a růstem věku našich nemocných, současně nutné zohlednit Vyhlášku platnou od a od UZIS) S. Kos + V. Kolek odborné řízení oboru v rámci ČR M. Pešek + M. Marel vzdělávání pracovníků oboru vrchní s. Grossová (FN Brno) + E. Kašáková střední zdravotnický personál M. Marel systém celoživotního vzdělávání a kvalifikační předpoklady vedoucích funkcí M. Pešek specializační příprava V. Kolek rozvoj a vývojové trendy oboru J. Homolka priority výzkumu a výzkumná pracoviště (vč. žádostí o granty) V. Koblížek + I. Čierná.-Peterová + V. Zindr systém kontroly a akreditace J. Skřičková srovnání oboru se zahraničím (Hermes) V. Kolek + spol. očekávané trendy vývoje oboru V. Kolek + spol. napojení na mezinárodní aktivity (například dle MZČR) Tyto podklady by měly být od každého z garantů hotové do září (do zářijové schůze Výboru). 4/ Zhodnocení I. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti v Hradci Králové. Kolek ocenil jeho velmi vysokou úroveň, která je závazná pro pořadatele kongresů dalších. 5/ Česko-Slovenský Pneumologický Kongres bude v Košicích ( ) pozor jde o St- Pá, prezidentka kongresu bude prof. Tkáčová, kongres bude probíhat v prostorách LF - referuje V. Kolek 6/ Kongres Internistické společnosti v Brně V. Kolek navrhuje 2 pneumologické bloky a to oba tj.v pátek odpoledne: 1. blok - TBC přednášky: V. Kolek, J. Homolka, M. Vašáková 2. blok - Nemoci trachey: M. Marel Karcinom: J. Skřičková Idiopatická plicní fibróza: M. Vašáková 7/ Další schůze Výboru do konce roku 2012: středa předběžně v 15h v Praze (nejspíše v Kateřinské- schůze se musí přizpůsobit akci ke Světovému dni pneumologie), čtvrtek v 15h v Ostravě (Park Inn), čtvrtek dopoledne (cca v 9h) Darová, čtvrtek v 15h Thomayerova nemocnice. 8/ další akce připomínané do konce roku 2012: sobota Seminář funkční sekce BODYPLETYSMOGRAFIE (Chlumský) Hradec Králové, pátek seminář funkční a obstrukční sekce Tyršův dům Praha (Chlumský+Koblížek), pátek Lékařský dům Den CHOPN (Kos+Salajka). 9/ Zpráva o úspěšné odborné akci zlínských kolegů týkající se funkčního vyšetření + fyzioterapie (Lukov u Zlína) referuje V. Kolek 10/ realizace kampaně ke Světovému dni SPIROMETRIE bude probíhat od (kdy většina spirometrii propagujících aktivit proběhne) až do , kdy se v Poslanecké sněmovně předběžně koná setkání Výboru s politiky (pozváni jsou všichni členové výboru a zástupci jiných společností, bude ještě konkretizováno) - referuje V. Kolek. 11/ Diskutována byla doba atestačního kurzu 14 dnů versus 21 dnů. De-jure v tom stále není zcela jasno (na náš dotaz na MZ ČR nikdo neodpověděl), de-facto to bude jen 14 dnů referují V. Kolek, F. Salajka, J. Homolka. 3

4 12/ Hermes Složení Evropské zkoušky není v ČR právně platné. 13/ Registr CHOPN již několik týdnů jsou podklady na IBA referuje V. Koblížek (urguje J. Skřičková). 14/ Finance na jakékoliv účely týkající se ČPFS (například na REGISTRY) se budou domlouvat jednotně přes předsedu V. Kolka. 15/ Standard CHOPN je v přípravě filozofie tohoto standardu: rozhodně to není a nebude kopie GOLD 2011 (zdůrazněna potřeba fenotypického přístupu), V. Kolek pošle tvůrcům standardu přednášku ze španělského týmu (prof. Miravittles.) - referoval V. Koblížek. 16/ Léčba TBC (V. Kolek) - podává zprávy o neustálých aktivitách Výboru ČPFS (zejména V. Kolek) směřujících k dostupnosti specifického léčebného programu AT léčby a diskutována i dostupnost BCG vakcíny. Ohledně AT léčby probíhají intenzivní jednání s SZÚ a MZ ČR, bohužel nutno konstatovat, že představy představitelů těchto státních institucí se stále neslučují s našimi a posun za mnoho měsíců je minimální! Jednou z diskutovaných myšlenek je vyčlenění AT léků do státních rezerv (tento nápad zastával předchozí vrchní hygienik dr.vít). Možná to dopadne tak, že AT léky budou dostupné jen ve dvou lékárnách (1x Čechy a 1x Morava) což jistě není optimální. V. Kolek poznamenává, že stále platí že Avenier dodává BCG vakcínu pro zákonné očkování a společnost Fenix pro dobrovolnou vakcinaci. 17/ Zdůrazněna nutnost modernizace našich webových stránek M. Vašáková sděluje, že ze strany IBA byl zájem o vytvoření nových stránek pro ČPFS- Vašáková zjistí nabídku a pošle V. Kolkovi, následně pak bude probráno na Výboru, kdo by se tvorby nových stránek mohl ujmout. 18/ Termín konání Brněnských onkologických dnů v roce 2013 bude (J. Skřičková) požádáni organizátoři ostatních akcí, aby na tuto dobu akce neplánovali (termín BOD přesunout nejde). 19/ Obecně je doporučeno rozmyslet kalendář všech akcí na příští rok (J.Skřičková). V tomto bodu připomenuto, že další MSD budou v Brně / Tlumočena výzva od společnosti VZDĚLÁVÁNÍ IN (od její ředitelky) směrem k ČPFS, aby se podílela na propagaci očkování proti chřipce (u zdravotníků i u pacientů). Do této aktivity je zapojena WHO a z českých autorit i profesor Prymula a kardiologové (přítomní členové Výboru ČPFS s naší participací souhlasí) prim.kos. 21/ Bude jednání s prof.vlčkem z hradecké farmaceutické fakulty ohledně nových edukačních aktivitách, o které by farmaceuti rádi požádali naši společnost (J. Skřičková). 22/ Koordinátorka (dr. Peterová-Čierná) tlumočí názor, že Sdružení ambulantních pneumologů nesouhlasí s kódem BCG vakcinace / Pozor na nový (březen či duben) Věstník MZ ČR Trypsone inj. je uvolněn do všech krajských zařízení lékaři zabývající se CHOPN však nadále podporují používání Trypsone v jednom centru v Thomayerově nemocnici (dr. Koblížek). 4

5 24/ K vnitřní diskuzi v rámci ČPFS budou brzy uvolněny Sekcí intersticiálních plicních chorob vytvořené standardy na Wegener granulomatózu, Churg-Strausové syndrom, Plicní histiocytózu z Langerhansových buněk a inovovaný standard IPF (M.Vašáková). 25) Skřičková oznamuje, že byla oslovena a bude mít schůzku s prof. Vlčkem z Hradce Králové ohledně přípravy bloku respiračních onemocnění na celostátním kongresu farmaceutů. Zapsal Marel + Koblížek 5

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více