Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU"

Transkript

1

2 prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení vydal přes rozhodčích nálezů. V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv. VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 136 státech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních. pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete zaplatit až pětinásobek. Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu. Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu i v cizojazyčných verzích. DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY: Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Pozn.: Nebo je-li zájem o skutečně rychlý průběh řízení jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS Vážení a milí čtenáři, je pravděpodobné, že i vy dostáváte v práci na stůl nebo do poštovní schránky stohy letáků a magazínů, které soupeří o vaši pozornost. Komora.cz má moji přízeň obyčejně zajištěnou: minimálně dvě tři témata mě vždy zaujmou, a když už držím magazín v ruce, spořádám i pár dalších drobných článků. S dvanáctým vydáním tohoto roku se to má podobně. Jako první jsem si přečetl článek o českém domě v Bruselu. Když se otevíral, čepovalo se plzeňské, takže jistě pochopíte můj zájem. Zato rozhovor s první Miss Michaelou Maláčovou bych, přiznám se, nečetl. Stejně bych se nepodíval ani na další dva články o výprodejových centrech módy a o modelingu. Psaní úvodníku mě k tomu ale donutilo, a byl jsem příjemně překvapen. Když chcete v oboru uspět, rozhoduje kvalita. A u modelingu to zjevně není jen kvalita krásy, ale dobře odvedená práce. Zdánlivým kontrastem k nablýskanému světu krásných žen pak je exkurz do světa kominíků na straně 28. Spojitost by se ale najít dala, a to i s dalším článkem o restaurátorském kumštu. Pro truhláře ze strany 62, pro modelky i kominíky stejně jako pro nás, členy Hospodářské komory ČR, platí jedno pravidlo: kvalita prodává! A ještě jeden atribut je minimálně společný pro ty, o kterých pojednávají zmíněné články, ale i pro další, například pro lidi od koní ze str. 52: kvalitní řemeslo dělané s opravdovou péčí. Stejné to bude pro všechny, o kterých se tu píše, stačí prolistovat časopisem a narazíte na rubriky jako Můj první milion, článek o řetězci Starbucks proslaveném kávou, nebo o firmě produkující ohňostroje. V těchto oborech se nevyznám, ale není na škodu dopřát si čas a alespoň si o nich přečíst. Mně tyto texty připomněly naše pivovarské sládky, které často se zájmem sleduji, jak pečují o pivo, nebo bednáře, kteří pracují na nových sudech. Přeji Vám krásné vánoční svátky a na Nový rok si přiťukněte pivem, třeba tím plzeňským. Michal Kačena, ředitel firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje, a. s. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém: německém a francouzském. Telefonní spojení: , , fax: ,

3 INZERCE Obsah PROČ ČTU KOMORU.CZ...3 KOMORA POMÁHÁ...Podnikat v souladu s etikou...6 Rozvoj vzdělávacích kapacit...6 Podnikáme s InMP...6 SLOVO PREZIDENTA...Ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky...7 EVROPSKÉ FONDY...Poradíme vám, jak získat podporu z Operačního programu Podnikání a inovace EVROPSKÁ UNIE...Společná bruselská adresa přispěje k upevnění kontaktů...11 PODNIKÁNÍ S KRÁSOU...Miss to není jen obchod s krásou Jak ročně vydělat sedm milionů euro Nejkrásnější? Ze severní Moravy! Muži na dračku...18 ZÁSAH NA KOMORU...Rok 2007 byl dobrý pro mne, i pro vás...19 TRENDY...Outlety po česku: předloňská kolekce za loňské ceny VÁNOCE Vánoce ukradené, ale dobře vydělávající Vánoční trháky SPOLEČENSTVA...Kominíci štěstí sice už asi nenosí, životy a majetek však zachraňují PODNIKÁNÍ...Co přinesl letošní rok českým podnikatelům MŮJ PRVNÍ MILION... Sekt je vrchol vinařství FIREMNÍ FINANCE...Podnikáte v EU? Ušetřete na daních!...36 Vládní reforma leasingu příliš nepřeje...37 OSOBNÍ FINANCE...Jak řešit přechodný nedostatek peněz?...38 Zkombinujte kontokorent s kreditní kartou!...39 Komoditní certifikáty rozšiřují možnosti investování...40 PRÁVO A DANĚ...Neviditelný, přesto velmi důležitý společník...42 Chci podnikat, ale ať o tom nikdo neví...43 Právník radí...44 To nejdůležitější z daňové reformy VZDĚLÁVÁNÍ...Kdo bude v Česku pracovat?...47 STYL...Rychleji, výš a nebezpečněji: Adrenalin na bílém svahu ETIKETA...Pověrčivým to nevyšlo...50 MŮJ STYL...Červená a americká vůně...51 REPORTÁŽ...Koně jako investice PROSTOR PRO ÚSPĚCH...Než oblohu rozzáří ohňostroj TECHNOMÁNIE...Gadgets: hračky pro dospělé i děti GASTRONOMIE...Štědrovečerní hostina bez práce...60 ŘEMESLA...Původní barokní dveře na novou šatní skříň PAN ÚSPĚŠNÝ...Svět v koflíku kávy V PŘÍŠTÍM ČÍSLE...Co najdete v lednovém vydání KOMORY.CZ...66

4 str. 6 prosinec 07 str. 7 KOMORA POMÁHÁ Podnikat v souladu s etikou SEMINÁŘE O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM CHOVÁNÍ FIREM V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ POŘÁDÁ POČÁTKEM ROKU 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYTMUS VE SPOLUPRÁCI S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR. Být společensky odpovědný znamená nejen splnit povinnosti vymezené právně, ale rovněž jít za tento běžný rámec a investovat více do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů se zájmovými stranami. (World Business Council for Sustainable Development) Společensky odpovědné chování firem je definováno jako takový způsob podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Chování v souladu s těmito principy přináší firmě řadu výhod i nefinančních zisků zejména tím, že firma je vnímána jako solidní partner při jednání na všech úrovních a jako dobrý soused pro své okolí. Kromě větší loajality zaměstnanců přináší také posílení hodnoty značky, dobrou pověst, marketingové výhody a dobré vztahy v rámci regionu. Společenskou odpovědnost mohou firmy projevit i zaměstnáním znevýhodněných, obtížně zaměstnatelných pracovníků, často lidí se zdravotním postižením. Tato témata jsou obsahem seminářů občanského sdružení Rytmus, určených managementu Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav řídí projekt z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Stručným obsahem projektu je podpora a rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek ve Středočeském kraji. Záměrem projektu je prostřednictvím realizace navržených aktivit zlepšit také následně kvalitu vztahů mezi zadavateli a uchazeči o veřejné zakázky a tím pádem také zvýšit úspory na obou stranách procesu veřejných zakázek. Projekt chce podpořit přístupy k dalšímu vzdělávání vytvořením kombinované formy prezenčních e-learningových metod vzdělávání. Vytvořená, otestovaná a finálně zpracovaná e-learningová podoba vzdělávacího modulu bude k dispozici na informačním portálu v uživatelsky přátelské formě tak, aby byla přístupná co největšímu počtu zájemců. lidských zdrojů a vedení firem, které přinesou i odpovědi na časté otázky: Jak a kde získat loajální pracovníky? Jak zpestřit pracovní prostředí? Jak si poradit s legislativní povinností 4%? Jak snížit daně a jak při tom dát šanci ostatním? DATA A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ: Liberecký kraj Liberec Krajský úřad Liberec, U Jezu 642/2a, Liberec Pardubický kraj Chrudim Hotel Bohemia, Masarykovo nám. 900, Chrudim Středočeský kraj Praha Hospodářská komora ČR, Freyova 27/82 Praha 9 - Vysočany Ústecký kraj Most Magistrát města Mostu, Radniční 1, Most Buďte in respektujte odlišnosti! Semináře jsou osvobozeny od účastnického poplatku. Více na nebo na Rozvoj vzdělávacích kapacit Progresivní formy vzdělávání Projekt reaguje na konkrétní poptávku po vzdělávání v dané oblasti na Mladoboleslavsku a obecně v celém Středočeském kraji a rozvojem dalšího vzdělávání cílových skupin chce projekt přispět k naplňování koncepce dalšího vzdělávání, bez níž nemůže dojít k funkčnímu propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Plánované vzdělávací aktivity v projektu zahrnují využití progresivních forem a technik vzdělávání (e-learning), včetně šíření příkladů úspěšné praxe. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu na základě požadavků Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a jeho pilotní testování, které bude probíhat postupně ve dvou etapách. Vytvořený produkt, zejména jeho e-learningová verze, pak bude nabídnut dalším cca 600 osobám z celého území Středočeského kraje. Školení bude probíhat téměř ve všech městech regionu. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Kontakt: Iva Kolínská, OHK Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav, tel.: , , mail: Podnikáme s InMP Síť regionálních kanceláří, které poskytují informační servis pro podnikatele, provozuje HK ČR již pátým rokem. Jejich počet se neustále zvyšuje a v příštím roce by se měl přiblížit hranici dvou set pracovišť. Stejně tak roste povědomí o InMP mezi podnikateli. Důkazem je stále větší množství zadávaných dotazů na všech pobočkách. Podnikatelé často poptávají seznamy různých firem, potenciálních subdodavatelů a partnerů na různých teritoriálních úrovních: od malých regionů až po zahraničí. Hledá se dodavatel Manželé Holemých provozují v Brně autodopravu a zároveň zakázkové krejčovství. Rozhodli se razantně posílit druhý obor, rozšířit svoji krejčovskou pobočku. Umíme šít na zakázku z kůže, provádíme strojové vyšívání, ale rádi bychom pokryli i poptávku po textilních výrobcích. K tomu jsme potřebovali vybrat partnerského dodavatele z regionu, vysvětluje pan Holemý. Pracovníci brněnské kanceláře InMP mu obratem zaslali seznam všech firem zabývajících se textilní výrobou s podrobným popisem činnosti a potřebné kontaktní údaje. Pak už nebyl problém vybrat tu pravou firmu. Kam na módní veletrhy Monika Václavová Laceková patří k mnohým podnikatelům, kteří se rozhodli reagovat na stále rostoucí poptávku po exkluzivním módním zboží. Její podnikatelský sen: vybudovat síť několika butiků ve větších městech. Ve světě módy se pohybuje řadu let, poznala všechny úrovně tohoto oboru od návrhářství přes výrobu až po prodej. Svých zkušeností se paní Václavová Laceková rozhodla využít v podnikání. Chci osobně vybírat modely pro svůj obchod, být v kontaktu s oděvními studii. Vědět o kolekcích vše, říká podnikatelka. Kontakty se budují nejlépe na veletrzích. Proto jsem potřebovala kalendář všech významných akcí v celé Evropě, hlavně výstav kontraktačního charakteru. A také poradit, jak si opatřit vstupenky. Zpracování dotazu se ujali v jednom z osmnácti oborových koordinačních míst. Ta pracují paralelně s InMP a zabývají se specializovanými otázkami z konkrétních oblastí podnikání. Velmi rychle jsem dostala vše, co jsem potřebovala. Kompletní přehled všech akcí s podrobným popisem zaměření, dokonce i s referencemi a radami návštěvníků. Nechyběly kontakty na agentury zprostředkovávající prodej lístků, pochvaluje si podnikatelka. Foto: Petr Poliak, Shutterstock.com Ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky Zdravím vás v letošním roce nad stránkami měsíčníku Komora.cz vůbec naposledy. Období konce roku patří ve firmách k nejhektičtějším, ani letos tomu jistě není nijak. S novým rokem navíc dochází v legislativě k mnoha významným změnám, které se promítnou do fungování a chodu našich firem. V důsledku aplikace opatření reformního balíčku bude například vůbec poprvé, tzn. od , upravena dolní sazba DPH, dojde k zásadním změnám fyzického zdanění, odpisů a daňové uznatelnosti, k zavedení ekologické daně apod. Novinky se týkají především daňových zákonů a jakkoli jsme uvykli tomu, že s novým rokem dochází k nejrůznějším úpravám legislativy, v tomto případě je zkrátka změn více než jiné roky. Jak ukázala anketa, kterou jsme provedli na konci listopadu, více než polovina z nás nedokáže odhadnout, zda a jak se reforma dotkne hospodářských výsledků našich firem. Já osobně se v tomto hodnocení stavím spíše na stranu optimistů, přijaté změny budou mít na podnikatelské prostředí veskrze pozitivní dopad, z pohledu podnikatele jsou tedy jednoznačně přínosné. Strach z negativních dopadů V soukromé sféře je přesto poměrně vysoký podíl firem, které se obávají negativních dopadů reformy. Na jedné straně může jít o celkovou skepsi, kdy podniky nečekají od politických reprezentací žádné úlevy, zároveň je to ale podle mne důsledek špatné prezentace reformy, resp. nedostatečné věcnosti při vysvětlování chystaných změn. Řešily se a mediálně prezentovaly od příznivců ale především odpůrců reformy spíše marginálie, a mnohým z nás tak logicky mohly unikat podstatné změny. V soukromé sféře je přesto poměrně vysoký podíl firem, které se obávají negativních dopadů reformy Změny si žádají větší přípravu než jindy Pokud se mám ještě jednou odvolat k výsledkům zmíněné ankety, pak bylo pro mne zajímavé sledovat, jak s velikostí firmy roste procento těch, kteří připouštějí, že si letos změny v legislativě vyžádají větší přípravu než jiné roky, naopak ubývá firem, které se budou se změnami vyrovnávat až SLOVO PREZIDENTA za běhu, tedy po 1. lednu Zatímco u nejmenších firem a živností dosahuje podíl nepřipravujících se 42 procent, u velkých společností s více než 250 zaměstnanci jsou takových subjektů pouhá 3%. Rozdíl je to sice několikanásobný a tedy zásadní, ve své podstatě ale nijak překvapivý. Živnostníci a nejmenší firmy nemají kapacitu na to zabývat se složitostmi změn. Většina z nich tedy prakticky začne novinky řešit až někdy mezi svátky a postupně si po Novém roce budou doplňovat informace od svých účetních a daňových poradců. Oproti tomu větší subjekty se adaptují na změny již nyní a to prostřednictvím školení svých účetních i jiných zaměstnanců, úpravami vnitřních předpisů, úpravou softwarů apod. Ať patříte mezi představitele té či oné firmy, přeji vám, ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky. O vánočních svátcích načerpejte potřebných sil a užijte si klidu a pohody, do nového roku vykročte pravou nohou. Přeji vám hodně zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR O vánočních svátcích načerpejte potřebných sil a užijte si klidu a pohody, do nového roku vykročte pravou nohou

5 str. 8 prosinec 07 str. 9 EVROPSKÉ FONDY EVROPSKÉ FONDY Poradíme vám, jak získat podporu z Operačního programu Podnikání a inovace AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST JE IMPLEMENTAČNÍ AGENTUROU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI). HLAVNÍM CÍLEM PROGRAMU JE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB, ROZVOJ PODNIKÁNÍ A UDRŽENÍ PŘITAŽLIVOSTI ČESKÝCH REGIONŮ A MĚST PRO INVESTORY. Foto: archiv OPPI vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu pro období V těchto letech bude možné žádat z 15 specificky zaměřených programů podpory. Finanční prostředky získané z těchto programů budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí z 85 % ze strukturálních fondů Evropské unie a zbylých 15 % jde ze státního rozpočtu. Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. Kdo může žádat? OPPI je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména pak malých a středních. Podpora je určena především podnikům s vyšším inovačním potenciálem, ale nezapomíná se ani na podporu nových podniků. Podpora dalšího rozvoje již existujících podniků směřuje k podpoře jejich konkurenceschopnosti, přičemž důraz je kladen na regiony se strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností. Dle podmínek jednotlivých programů mohou žádat: malé a střední podniky, velké podniky do 1250 zaměstnanců, fyzické osoby podnikající na živnostenský list, sdružení právnických osob, podnikatelů, klastry, obecně prospěšné společnosti, územní samosprávné celky, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce. V rámci OPPI budou podporovány všechny kraje České republiky, kromě hlavního města Prahy. Jak nejlépe žádat o podporu z operačního programu? Podání žádosti o podporu z OPPI je rozděleno do několika kroků. Nejdříve je nutné vypracovat podnikatelský záměr. Poté přichází na řadu samotná žádost o získání podpory z programu. Za ní následuje realizace projektu a žádost o platbu dotace, kontrola a monitoring. Detailnější popis jednotlivých kroků, včetně nejvyšší možné dotace, kterou může žadatel získat, najdete v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace zveřejněného vždy s vyhlášením Výzvy konkrétního programu czechinvest.org/programy-podpory. Krok první Podnikatelský záměr Základem úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Každý, kdo chce o podporu zažádat by měl mít jasnou představu o tom, jaký projekt chce realizovat a zdali je schopen ho zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. Pokud se stane, že si podnikatel při výběru programu nebudete vědět rady, může se obrátit na příslušnou regionální kancelář agentury CzechInvest. Krok druhý Podání žádosti o poskytnutí podpory a hodnocení projektu Žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPPI se podávají ve dvou stupních. Prvním je podání Registrační žádosti a poté následuje Plná Peníze pocházejí z 85 % ze strukturálních fondů EU, zbylých 15 % je ze státního rozpočtu žádost. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace eaccount czechinvest.org/eaccount. Registrační žádosti Po odeslání Registrační žádosti provede agentura CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Žadatel a jeho projekt prochází hodnocením přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení. Cílem je posoudit, zdali je projekt v souladu s podmínkami programu a zda jsou splněny všechny předpoklady pro získání podpory. Informace o výsledku žadatel obdrží elektronicky prostřednictvím eaccountu. V případě přijetí Registrační žádosti CzechInvest vždy sdělí datum pro vznik způsobilých výdajů, tj. datum, od kterého mohou být výdaje vynaložené v souvislosti s projektem považovány za uznatelné, a lhůtu pro předložení Plné žádosti. Plné žádosti V následujícím kroku žadatel vyplní a odešle plnou žádost včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského záměru, a to ve stanovené lhůtě. Plná žádost projde v agentuře CzechInvest kontrolou. V případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího hodnocení, v opačném případě bude Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena a žadatel dostanete vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí. Hodnocení projektu Hodnocení probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. Projekty se dělí dle jejich složitosti a výše dotace. Hodnocení se uskutečňuje na základě jasně stanovených KDE NAJDU POTŘEBNÉ INFORMACE? Všechny informace, novinky a dokumenty o všech programech OPPI lze nalézt na internetových stránkách agentury CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu cz. Stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky obsahují informace pouze o programech, za jejichž realizaci tyto instituce zodpovídají. Dalším poskytovatelem informací jsou regionální kanceláře CzechInvestu. Tyto kanceláře sídlí ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se na regionální kanceláře mohou obracet buď telefonicky nebo osobně. Podnikatelé mají také možnost obrátit se na bezplatnou informační linku Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 13 hodin. Pro konkrétní dotazy slouží také ová adresa

6 str. 10 prosinec 07 str. 11 EVROPSKÉ FONDY EVROPSKÁ UNIE a zveřejněných výběrových kritérií. Informaci o výsledku hodnocení získá žadatel prostřednictvím eaccountu a následně je informován i písemně. V případě schválení projektu mu budou elektronicky zaslány také Podmínky poskytnutí dotace zároveň s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení se liší v závislosti na složitosti projektu, přičemž je třeba brát v úvahu, že žadatel může být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, což pravděpodobně prodlouží dobu hodnocení. Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zasílá žadateli. O aplikaci eaccount V cestě ke snížení administrativní náročnosti a zefektivnění procesu zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eaccount a začala tak jako jedna z prvních přijímat tyto žádosti elektronickou formou. Většinu dokumentů mohou žadatelé v rámci OPPI posílat přes aplikaci eaccount přímo ze své kanceláře nebo z domova. Podnikatelé zde naleznou veškeré informace, které budou potřebovat v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací. Tato aplikace jim současně umožňuje průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Systém eaccount je nastaven na 24hodinový provoz. Podnikatelům žádajícím o dotace doporučujeme podávat žádosti průběžně vzhledem k možnému přetížení serverů v posledních dnech platnosti Výzvy. Výhody eaccountu: Jednoduchá a bezpečná výměna informací. Rychlá a 24hodinová dostupnost. Uživatelsky příjemné prostředí. Úspora nákladů. Zkrácení lhůt v rámci procesu administrace. Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eaccount je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele. Ve většině případů má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis Elektronický podpis Pro komunikaci s orgány veřejné správy s využitím elektronického podpisu musí mít občan tzv. kvalifikovaný certifikát. V současnosti jsou v ČR akreditovány tři subjekty, které jsou oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydat, a to První certifikační autorita, a.s., Česká pošta s.p. a společnost identity a.s. Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců, poté se musí u poskytovatele obnovit, případně vystavit nový. Pro použití elektronického podpisu uživatel pouze zadá příkaz, aby zpráva byla elektronicky podepsána. Výsledkem procesu po zadání příkazu je elektronický podpis, který je ke zprávě přiložen. Ve většině případů má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis. Někdy však zákon k platnosti právního úkonu požaduje úřední ověření podpisu. V takovém případě pochopitelně nelze vlastnoruční podpis nahradit podpisem elektronickým. Založení účtu v aplikaci eaccount Podnikatel, který chce požádat o dotaci, si nejprve založí hlavní účet žadatele v aplikaci eaccount tzv. Master účet. Master účet zakládá vždy statutární zástupce společnosti (organizace), která žádá o dotaci. Statutární zástupce navíc musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát, bez něhož není možné v posledním kroku zakládání Master účtu dokončit jeho finální uložení do aplikace eaccount. Upozornění: Lhůta pro aktivaci Master účtů je 5 pracovních dnů. V případě že chcete, aby váš Master účet byl aktivován do , je třeba, aby byl založen nejpozději Ve stejný den budou přijaty i poslední plné moci k založení těchto Master účtů. Všechny údaje musí být správně vyplněny (v souladu s údaji v Obchodním rejstříku). Krok třetí Realizace projektu Projekt je možné začít realizovat po přijetí Registrační žádosti. Datum pro vznik způsobilých výdajů žadatel získá společně s informací o přijetí Registrační žádosti prostřednictvím eaccountu. Je zde však určité riziko, že projekt nemusí být v hodnotícím procesu schválen a náklady na jeho realizaci tak nebude podnikatel moci uplatnit. Povinnosti žadatele pro realizaci projektu Každý úspěšný žadatel je povinen dodržovat podmínky, ke kterým se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje patří zejména: vedení analytického účetnictví; výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu Podnikání a inovace dle předem stanovených pravidel; zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel; dělení projektů na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací na základě předem stanovených podmínek. Krok čtvrtý Žádost o platbu dotace a kontrola na místě Podpora se vyplácí zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu dotace podá žadatel formou elektronického formuláře přes eaccount po skončení etapy nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace projektu. Formálně správná a kompletní žádost projde na příslušné agentuře procesem autorizace plateb a v případě, že nejsou zjištěny žádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení. V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu (etapy projektu) může být vykonána kontrola na místě. Krok pátý Monitorování přínosu podpořeného projektu V průběhu realizace projektu (tj. před proplacením podpory) i po ukončení realizace projektu probíhá monitorování projektu. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů. Příjemce dotace je povinen informovat CzechInvest o svém projektu v monitorovacích zprávách, které bude pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace eaccount. Ukazatelé, které se ve zprávách vykazují, jsou zakotveny v Podmínkách poskytnutí dotace. red Foto: Shutterstock.com V BRUSELU JE UŽ NĚKOLIK TÝDNŮ V PROVOZU ČESKÝ DŮM. OTEVŘENÍ BYLO VELKOLEPÉ, ZAHAJOVACÍ VÝSTAVA OBRAZŮ TOMÁŠE BÍMA POUTAVÁ, ALE HLAVNĚ: POD SPOLEČNOU STŘECHOU ZDE BUDE NÁŠ ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD I ČESKÉ CENTRUM, NA STRANĚ DRUHÉ TAKÉ INSTITUCE REPREZENTUJÍCÍ EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY CZECHTRADE, CZECHINVEST, CEBRE, ZÁSTUPCI ČESKÝCH PODNIKŮ (ČSA, ČEZ...) A TAKÉ KRAJŮ. Tento koncept napomůže spolupráci všech uvedených institucí a očekávám, že častější kontakt přispěje k rychlému rozhodování a vzájemné podpoře, uvedl velvyslanec České republiky v Belgii Vladimír Müller. České velvyslanectví působí v Českém domě, konzulární oddělení však zůstává na původní adrese. Nebojíte se ztráty kontaktu či nedostatku informací? Konzulární oddělení zůstalo na avenue Adolphe Buyl a přirozeně reflektuje naše zastoupení i v jiných částech Bruselu, lidé jsou na tuto adresu zvyklí. Ztráty informací se nebojíme, v dnešní době tyto vzdálenosti překonáváme elektronickými médii a telefonem. Není problém se k nám do rue du Trone přesunout. Jakou roli hraje ambasáda v česko-belgických obchodních vztazích? Poskytujeme základní servis belgickým a českým klientům v oblasti obchodních vztahů, investic a ekonomicko-obchodních informací. Zastupitelský úřad zde má svého vedoucího obchodně-ekonomického úseku, který tuto stránku zajišťuje. Současně máme možnost naši činnost koordinovat s agenturou CzechInvest a CzechTrade, které tu mají své zástupce a vzájemně se v ekonomických aktivitách podporujeme. To nás mnohostranně posiluje. Belgie je ekonomicky velmi významným regionem v Evropě, který je navíc zasazen do evropského kontextu, kde se politika promítá do ekonomiky a naopak. Z tohoto důvodu je zde ekonomická role zastupitelského úřadu ČR velmi důležitá. Společná bruselská adresa přispěje k upevnění kontaktů Vývoz do Belgie představuje téměř 3 % vývozů ČR. Belgie je desátým největším odbytištěm českých výrobků na světě. Zmínil jste dvě agentury, které se významně podílí na obchodu mezi Českou republikou a Belgií CzechTrade a CzechInvest. Jak intenzivně s nimi spolupracujete? Spolupracujeme průběžně. Pravidelně organizujeme porady našeho obchodně-ekonomického úseku a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, zúčastňuje se jich i zástupce CEBRE. V loňském roce jsme zajišťovali odborný seminář o investičních možnostech a právním a ekonomickém prostředí v ČR pořádaný CzechInvestem, před časem jsem oslovoval významné belgické firmy s nabídkou na poskytnutí užší spolupráce se zahraniční kanceláří CzechInvestu. Náš zastupitelský úřad se podílel společně s CzechTradem na přípravě a účasti českých firem na veletrzích Subcontracting v Antverpách, Best-Eco v Liège a na veletrhu nábytku v Bruselu v polovině listopadu. Do začátku příštího roku chceme ještě zvládnout seminář a firemní setkání na téma montované dřevěné stavby v Libramontu. Skutečnost, že budeme pod jednou střechou, by tedy měla utužit vzájemné kontakty a podporu. Tím myslím podporu z řad podnikatelů, ale i politickou podporu. Přestože CzechTrade a CzechInvest fungují velmi dobře, je nutné některé projekty podpořit i politicky. Jaká je situace ve vzájemném obchodování mezi naší republikou a Belgií? Hrubý domácí produkt Belgie je třikrát větší než v ČR, přestože máme stejný počet obyvatel. Z toho vyplývá, že Belgie je vhodným a zajímavým partnerem pro řadu projektů. To platí obzvláště pro nás jako zemi, která má dynamicky se rozvíjející ekonomiku. Ten, kdo se uplatní v takové části Evropy jako je Belgie, by měl být konkurenceschopný všude ve světě. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku vzrostl náš vývoz do Belgie o 17 % a dosáhl hodnoty 47 miliard korun a zároveň se zvýšilo naše aktivní saldo obchodní bilance s Belgií na 15,3 miliard korun. Vývoz do Belgie představuje téměř tři procenta celkových vývozů ČR a Belgie je desátým největším odbytištěm českých výrobků na světě. Tato vysoká dynamika ve prospěch naší země je dána do velké míry vývozem produktů automobilového průmyslu, strojů a zařízení. Trend obchodní spolupráce je velmi pozitivní a na obou stranách dynamický, za což můžeme poděkovat mimo jiné našim obchodním aktivitám, ať již prováděným naším úřadem nebo agenturami CzechTrade a CzechInvest. Alena Vlačihová, CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

Postavení stále roste

Postavení stále roste užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Postavení stále

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA INFOLINKA Call centrum služeb zaměstnanosti vám pomáhá K VĚCI Syndrom vyhoření

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30 Praktický průvodce světem podnikání cz 10 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 10 / ročník 9, říjen 2008 Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana

Více