Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU"

Transkript

1

2 prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení vydal přes rozhodčích nálezů. V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv. VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 136 státech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních. pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete zaplatit až pětinásobek. Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu. Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu i v cizojazyčných verzích. DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY: Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Pozn.: Nebo je-li zájem o skutečně rychlý průběh řízení jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS Vážení a milí čtenáři, je pravděpodobné, že i vy dostáváte v práci na stůl nebo do poštovní schránky stohy letáků a magazínů, které soupeří o vaši pozornost. Komora.cz má moji přízeň obyčejně zajištěnou: minimálně dvě tři témata mě vždy zaujmou, a když už držím magazín v ruce, spořádám i pár dalších drobných článků. S dvanáctým vydáním tohoto roku se to má podobně. Jako první jsem si přečetl článek o českém domě v Bruselu. Když se otevíral, čepovalo se plzeňské, takže jistě pochopíte můj zájem. Zato rozhovor s první Miss Michaelou Maláčovou bych, přiznám se, nečetl. Stejně bych se nepodíval ani na další dva články o výprodejových centrech módy a o modelingu. Psaní úvodníku mě k tomu ale donutilo, a byl jsem příjemně překvapen. Když chcete v oboru uspět, rozhoduje kvalita. A u modelingu to zjevně není jen kvalita krásy, ale dobře odvedená práce. Zdánlivým kontrastem k nablýskanému světu krásných žen pak je exkurz do světa kominíků na straně 28. Spojitost by se ale najít dala, a to i s dalším článkem o restaurátorském kumštu. Pro truhláře ze strany 62, pro modelky i kominíky stejně jako pro nás, členy Hospodářské komory ČR, platí jedno pravidlo: kvalita prodává! A ještě jeden atribut je minimálně společný pro ty, o kterých pojednávají zmíněné články, ale i pro další, například pro lidi od koní ze str. 52: kvalitní řemeslo dělané s opravdovou péčí. Stejné to bude pro všechny, o kterých se tu píše, stačí prolistovat časopisem a narazíte na rubriky jako Můj první milion, článek o řetězci Starbucks proslaveném kávou, nebo o firmě produkující ohňostroje. V těchto oborech se nevyznám, ale není na škodu dopřát si čas a alespoň si o nich přečíst. Mně tyto texty připomněly naše pivovarské sládky, které často se zájmem sleduji, jak pečují o pivo, nebo bednáře, kteří pracují na nových sudech. Přeji Vám krásné vánoční svátky a na Nový rok si přiťukněte pivem, třeba tím plzeňským. Michal Kačena, ředitel firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje, a. s. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém: německém a francouzském. Telefonní spojení: , , fax: ,

3 INZERCE Obsah PROČ ČTU KOMORU.CZ...3 KOMORA POMÁHÁ...Podnikat v souladu s etikou...6 Rozvoj vzdělávacích kapacit...6 Podnikáme s InMP...6 SLOVO PREZIDENTA...Ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky...7 EVROPSKÉ FONDY...Poradíme vám, jak získat podporu z Operačního programu Podnikání a inovace EVROPSKÁ UNIE...Společná bruselská adresa přispěje k upevnění kontaktů...11 PODNIKÁNÍ S KRÁSOU...Miss to není jen obchod s krásou Jak ročně vydělat sedm milionů euro Nejkrásnější? Ze severní Moravy! Muži na dračku...18 ZÁSAH NA KOMORU...Rok 2007 byl dobrý pro mne, i pro vás...19 TRENDY...Outlety po česku: předloňská kolekce za loňské ceny VÁNOCE Vánoce ukradené, ale dobře vydělávající Vánoční trháky SPOLEČENSTVA...Kominíci štěstí sice už asi nenosí, životy a majetek však zachraňují PODNIKÁNÍ...Co přinesl letošní rok českým podnikatelům MŮJ PRVNÍ MILION... Sekt je vrchol vinařství FIREMNÍ FINANCE...Podnikáte v EU? Ušetřete na daních!...36 Vládní reforma leasingu příliš nepřeje...37 OSOBNÍ FINANCE...Jak řešit přechodný nedostatek peněz?...38 Zkombinujte kontokorent s kreditní kartou!...39 Komoditní certifikáty rozšiřují možnosti investování...40 PRÁVO A DANĚ...Neviditelný, přesto velmi důležitý společník...42 Chci podnikat, ale ať o tom nikdo neví...43 Právník radí...44 To nejdůležitější z daňové reformy VZDĚLÁVÁNÍ...Kdo bude v Česku pracovat?...47 STYL...Rychleji, výš a nebezpečněji: Adrenalin na bílém svahu ETIKETA...Pověrčivým to nevyšlo...50 MŮJ STYL...Červená a americká vůně...51 REPORTÁŽ...Koně jako investice PROSTOR PRO ÚSPĚCH...Než oblohu rozzáří ohňostroj TECHNOMÁNIE...Gadgets: hračky pro dospělé i děti GASTRONOMIE...Štědrovečerní hostina bez práce...60 ŘEMESLA...Původní barokní dveře na novou šatní skříň PAN ÚSPĚŠNÝ...Svět v koflíku kávy V PŘÍŠTÍM ČÍSLE...Co najdete v lednovém vydání KOMORY.CZ...66

4 str. 6 prosinec 07 str. 7 KOMORA POMÁHÁ Podnikat v souladu s etikou SEMINÁŘE O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM CHOVÁNÍ FIREM V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ POŘÁDÁ POČÁTKEM ROKU 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYTMUS VE SPOLUPRÁCI S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR. Být společensky odpovědný znamená nejen splnit povinnosti vymezené právně, ale rovněž jít za tento běžný rámec a investovat více do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů se zájmovými stranami. (World Business Council for Sustainable Development) Společensky odpovědné chování firem je definováno jako takový způsob podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Chování v souladu s těmito principy přináší firmě řadu výhod i nefinančních zisků zejména tím, že firma je vnímána jako solidní partner při jednání na všech úrovních a jako dobrý soused pro své okolí. Kromě větší loajality zaměstnanců přináší také posílení hodnoty značky, dobrou pověst, marketingové výhody a dobré vztahy v rámci regionu. Společenskou odpovědnost mohou firmy projevit i zaměstnáním znevýhodněných, obtížně zaměstnatelných pracovníků, často lidí se zdravotním postižením. Tato témata jsou obsahem seminářů občanského sdružení Rytmus, určených managementu Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav řídí projekt z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Stručným obsahem projektu je podpora a rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek ve Středočeském kraji. Záměrem projektu je prostřednictvím realizace navržených aktivit zlepšit také následně kvalitu vztahů mezi zadavateli a uchazeči o veřejné zakázky a tím pádem také zvýšit úspory na obou stranách procesu veřejných zakázek. Projekt chce podpořit přístupy k dalšímu vzdělávání vytvořením kombinované formy prezenčních e-learningových metod vzdělávání. Vytvořená, otestovaná a finálně zpracovaná e-learningová podoba vzdělávacího modulu bude k dispozici na informačním portálu v uživatelsky přátelské formě tak, aby byla přístupná co největšímu počtu zájemců. lidských zdrojů a vedení firem, které přinesou i odpovědi na časté otázky: Jak a kde získat loajální pracovníky? Jak zpestřit pracovní prostředí? Jak si poradit s legislativní povinností 4%? Jak snížit daně a jak při tom dát šanci ostatním? DATA A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ: Liberecký kraj Liberec Krajský úřad Liberec, U Jezu 642/2a, Liberec Pardubický kraj Chrudim Hotel Bohemia, Masarykovo nám. 900, Chrudim Středočeský kraj Praha Hospodářská komora ČR, Freyova 27/82 Praha 9 - Vysočany Ústecký kraj Most Magistrát města Mostu, Radniční 1, Most Buďte in respektujte odlišnosti! Semináře jsou osvobozeny od účastnického poplatku. Více na nebo na Rozvoj vzdělávacích kapacit Progresivní formy vzdělávání Projekt reaguje na konkrétní poptávku po vzdělávání v dané oblasti na Mladoboleslavsku a obecně v celém Středočeském kraji a rozvojem dalšího vzdělávání cílových skupin chce projekt přispět k naplňování koncepce dalšího vzdělávání, bez níž nemůže dojít k funkčnímu propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Plánované vzdělávací aktivity v projektu zahrnují využití progresivních forem a technik vzdělávání (e-learning), včetně šíření příkladů úspěšné praxe. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu na základě požadavků Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a jeho pilotní testování, které bude probíhat postupně ve dvou etapách. Vytvořený produkt, zejména jeho e-learningová verze, pak bude nabídnut dalším cca 600 osobám z celého území Středočeského kraje. Školení bude probíhat téměř ve všech městech regionu. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Kontakt: Iva Kolínská, OHK Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav, tel.: , , mail: Podnikáme s InMP Síť regionálních kanceláří, které poskytují informační servis pro podnikatele, provozuje HK ČR již pátým rokem. Jejich počet se neustále zvyšuje a v příštím roce by se měl přiblížit hranici dvou set pracovišť. Stejně tak roste povědomí o InMP mezi podnikateli. Důkazem je stále větší množství zadávaných dotazů na všech pobočkách. Podnikatelé často poptávají seznamy různých firem, potenciálních subdodavatelů a partnerů na různých teritoriálních úrovních: od malých regionů až po zahraničí. Hledá se dodavatel Manželé Holemých provozují v Brně autodopravu a zároveň zakázkové krejčovství. Rozhodli se razantně posílit druhý obor, rozšířit svoji krejčovskou pobočku. Umíme šít na zakázku z kůže, provádíme strojové vyšívání, ale rádi bychom pokryli i poptávku po textilních výrobcích. K tomu jsme potřebovali vybrat partnerského dodavatele z regionu, vysvětluje pan Holemý. Pracovníci brněnské kanceláře InMP mu obratem zaslali seznam všech firem zabývajících se textilní výrobou s podrobným popisem činnosti a potřebné kontaktní údaje. Pak už nebyl problém vybrat tu pravou firmu. Kam na módní veletrhy Monika Václavová Laceková patří k mnohým podnikatelům, kteří se rozhodli reagovat na stále rostoucí poptávku po exkluzivním módním zboží. Její podnikatelský sen: vybudovat síť několika butiků ve větších městech. Ve světě módy se pohybuje řadu let, poznala všechny úrovně tohoto oboru od návrhářství přes výrobu až po prodej. Svých zkušeností se paní Václavová Laceková rozhodla využít v podnikání. Chci osobně vybírat modely pro svůj obchod, být v kontaktu s oděvními studii. Vědět o kolekcích vše, říká podnikatelka. Kontakty se budují nejlépe na veletrzích. Proto jsem potřebovala kalendář všech významných akcí v celé Evropě, hlavně výstav kontraktačního charakteru. A také poradit, jak si opatřit vstupenky. Zpracování dotazu se ujali v jednom z osmnácti oborových koordinačních míst. Ta pracují paralelně s InMP a zabývají se specializovanými otázkami z konkrétních oblastí podnikání. Velmi rychle jsem dostala vše, co jsem potřebovala. Kompletní přehled všech akcí s podrobným popisem zaměření, dokonce i s referencemi a radami návštěvníků. Nechyběly kontakty na agentury zprostředkovávající prodej lístků, pochvaluje si podnikatelka. Foto: Petr Poliak, Shutterstock.com Ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky Zdravím vás v letošním roce nad stránkami měsíčníku Komora.cz vůbec naposledy. Období konce roku patří ve firmách k nejhektičtějším, ani letos tomu jistě není nijak. S novým rokem navíc dochází v legislativě k mnoha významným změnám, které se promítnou do fungování a chodu našich firem. V důsledku aplikace opatření reformního balíčku bude například vůbec poprvé, tzn. od , upravena dolní sazba DPH, dojde k zásadním změnám fyzického zdanění, odpisů a daňové uznatelnosti, k zavedení ekologické daně apod. Novinky se týkají především daňových zákonů a jakkoli jsme uvykli tomu, že s novým rokem dochází k nejrůznějším úpravám legislativy, v tomto případě je zkrátka změn více než jiné roky. Jak ukázala anketa, kterou jsme provedli na konci listopadu, více než polovina z nás nedokáže odhadnout, zda a jak se reforma dotkne hospodářských výsledků našich firem. Já osobně se v tomto hodnocení stavím spíše na stranu optimistů, přijaté změny budou mít na podnikatelské prostředí veskrze pozitivní dopad, z pohledu podnikatele jsou tedy jednoznačně přínosné. Strach z negativních dopadů V soukromé sféře je přesto poměrně vysoký podíl firem, které se obávají negativních dopadů reformy. Na jedné straně může jít o celkovou skepsi, kdy podniky nečekají od politických reprezentací žádné úlevy, zároveň je to ale podle mne důsledek špatné prezentace reformy, resp. nedostatečné věcnosti při vysvětlování chystaných změn. Řešily se a mediálně prezentovaly od příznivců ale především odpůrců reformy spíše marginálie, a mnohým z nás tak logicky mohly unikat podstatné změny. V soukromé sféře je přesto poměrně vysoký podíl firem, které se obávají negativních dopadů reformy Změny si žádají větší přípravu než jindy Pokud se mám ještě jednou odvolat k výsledkům zmíněné ankety, pak bylo pro mne zajímavé sledovat, jak s velikostí firmy roste procento těch, kteří připouštějí, že si letos změny v legislativě vyžádají větší přípravu než jiné roky, naopak ubývá firem, které se budou se změnami vyrovnávat až SLOVO PREZIDENTA za běhu, tedy po 1. lednu Zatímco u nejmenších firem a živností dosahuje podíl nepřipravujících se 42 procent, u velkých společností s více než 250 zaměstnanci jsou takových subjektů pouhá 3%. Rozdíl je to sice několikanásobný a tedy zásadní, ve své podstatě ale nijak překvapivý. Živnostníci a nejmenší firmy nemají kapacitu na to zabývat se složitostmi změn. Většina z nich tedy prakticky začne novinky řešit až někdy mezi svátky a postupně si po Novém roce budou doplňovat informace od svých účetních a daňových poradců. Oproti tomu větší subjekty se adaptují na změny již nyní a to prostřednictvím školení svých účetních i jiných zaměstnanců, úpravami vnitřních předpisů, úpravou softwarů apod. Ať patříte mezi představitele té či oné firmy, přeji vám, ať se vám dobře daří nejen nad reformními balíčky. O vánočních svátcích načerpejte potřebných sil a užijte si klidu a pohody, do nového roku vykročte pravou nohou. Přeji vám hodně zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR O vánočních svátcích načerpejte potřebných sil a užijte si klidu a pohody, do nového roku vykročte pravou nohou

5 str. 8 prosinec 07 str. 9 EVROPSKÉ FONDY EVROPSKÉ FONDY Poradíme vám, jak získat podporu z Operačního programu Podnikání a inovace AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST JE IMPLEMENTAČNÍ AGENTUROU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI). HLAVNÍM CÍLEM PROGRAMU JE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB, ROZVOJ PODNIKÁNÍ A UDRŽENÍ PŘITAŽLIVOSTI ČESKÝCH REGIONŮ A MĚST PRO INVESTORY. Foto: archiv OPPI vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu pro období V těchto letech bude možné žádat z 15 specificky zaměřených programů podpory. Finanční prostředky získané z těchto programů budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí z 85 % ze strukturálních fondů Evropské unie a zbylých 15 % jde ze státního rozpočtu. Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. Kdo může žádat? OPPI je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména pak malých a středních. Podpora je určena především podnikům s vyšším inovačním potenciálem, ale nezapomíná se ani na podporu nových podniků. Podpora dalšího rozvoje již existujících podniků směřuje k podpoře jejich konkurenceschopnosti, přičemž důraz je kladen na regiony se strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností. Dle podmínek jednotlivých programů mohou žádat: malé a střední podniky, velké podniky do 1250 zaměstnanců, fyzické osoby podnikající na živnostenský list, sdružení právnických osob, podnikatelů, klastry, obecně prospěšné společnosti, územní samosprávné celky, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce. V rámci OPPI budou podporovány všechny kraje České republiky, kromě hlavního města Prahy. Jak nejlépe žádat o podporu z operačního programu? Podání žádosti o podporu z OPPI je rozděleno do několika kroků. Nejdříve je nutné vypracovat podnikatelský záměr. Poté přichází na řadu samotná žádost o získání podpory z programu. Za ní následuje realizace projektu a žádost o platbu dotace, kontrola a monitoring. Detailnější popis jednotlivých kroků, včetně nejvyšší možné dotace, kterou může žadatel získat, najdete v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace zveřejněného vždy s vyhlášením Výzvy konkrétního programu czechinvest.org/programy-podpory. Krok první Podnikatelský záměr Základem úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Každý, kdo chce o podporu zažádat by měl mít jasnou představu o tom, jaký projekt chce realizovat a zdali je schopen ho zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. Pokud se stane, že si podnikatel při výběru programu nebudete vědět rady, může se obrátit na příslušnou regionální kancelář agentury CzechInvest. Krok druhý Podání žádosti o poskytnutí podpory a hodnocení projektu Žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPPI se podávají ve dvou stupních. Prvním je podání Registrační žádosti a poté následuje Plná Peníze pocházejí z 85 % ze strukturálních fondů EU, zbylých 15 % je ze státního rozpočtu žádost. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace eaccount czechinvest.org/eaccount. Registrační žádosti Po odeslání Registrační žádosti provede agentura CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Žadatel a jeho projekt prochází hodnocením přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení. Cílem je posoudit, zdali je projekt v souladu s podmínkami programu a zda jsou splněny všechny předpoklady pro získání podpory. Informace o výsledku žadatel obdrží elektronicky prostřednictvím eaccountu. V případě přijetí Registrační žádosti CzechInvest vždy sdělí datum pro vznik způsobilých výdajů, tj. datum, od kterého mohou být výdaje vynaložené v souvislosti s projektem považovány za uznatelné, a lhůtu pro předložení Plné žádosti. Plné žádosti V následujícím kroku žadatel vyplní a odešle plnou žádost včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského záměru, a to ve stanovené lhůtě. Plná žádost projde v agentuře CzechInvest kontrolou. V případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího hodnocení, v opačném případě bude Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena a žadatel dostanete vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí. Hodnocení projektu Hodnocení probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. Projekty se dělí dle jejich složitosti a výše dotace. Hodnocení se uskutečňuje na základě jasně stanovených KDE NAJDU POTŘEBNÉ INFORMACE? Všechny informace, novinky a dokumenty o všech programech OPPI lze nalézt na internetových stránkách agentury CzechInvest a ministerstva průmyslu a obchodu cz. Stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky obsahují informace pouze o programech, za jejichž realizaci tyto instituce zodpovídají. Dalším poskytovatelem informací jsou regionální kanceláře CzechInvestu. Tyto kanceláře sídlí ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se na regionální kanceláře mohou obracet buď telefonicky nebo osobně. Podnikatelé mají také možnost obrátit se na bezplatnou informační linku Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 13 hodin. Pro konkrétní dotazy slouží také ová adresa

6 str. 10 prosinec 07 str. 11 EVROPSKÉ FONDY EVROPSKÁ UNIE a zveřejněných výběrových kritérií. Informaci o výsledku hodnocení získá žadatel prostřednictvím eaccountu a následně je informován i písemně. V případě schválení projektu mu budou elektronicky zaslány také Podmínky poskytnutí dotace zároveň s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení se liší v závislosti na složitosti projektu, přičemž je třeba brát v úvahu, že žadatel může být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, což pravděpodobně prodlouží dobu hodnocení. Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zasílá žadateli. O aplikaci eaccount V cestě ke snížení administrativní náročnosti a zefektivnění procesu zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eaccount a začala tak jako jedna z prvních přijímat tyto žádosti elektronickou formou. Většinu dokumentů mohou žadatelé v rámci OPPI posílat přes aplikaci eaccount přímo ze své kanceláře nebo z domova. Podnikatelé zde naleznou veškeré informace, které budou potřebovat v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací. Tato aplikace jim současně umožňuje průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Systém eaccount je nastaven na 24hodinový provoz. Podnikatelům žádajícím o dotace doporučujeme podávat žádosti průběžně vzhledem k možnému přetížení serverů v posledních dnech platnosti Výzvy. Výhody eaccountu: Jednoduchá a bezpečná výměna informací. Rychlá a 24hodinová dostupnost. Uživatelsky příjemné prostředí. Úspora nákladů. Zkrácení lhůt v rámci procesu administrace. Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eaccount je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele. Ve většině případů má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis Elektronický podpis Pro komunikaci s orgány veřejné správy s využitím elektronického podpisu musí mít občan tzv. kvalifikovaný certifikát. V současnosti jsou v ČR akreditovány tři subjekty, které jsou oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydat, a to První certifikační autorita, a.s., Česká pošta s.p. a společnost identity a.s. Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců, poté se musí u poskytovatele obnovit, případně vystavit nový. Pro použití elektronického podpisu uživatel pouze zadá příkaz, aby zpráva byla elektronicky podepsána. Výsledkem procesu po zadání příkazu je elektronický podpis, který je ke zprávě přiložen. Ve většině případů má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis. Někdy však zákon k platnosti právního úkonu požaduje úřední ověření podpisu. V takovém případě pochopitelně nelze vlastnoruční podpis nahradit podpisem elektronickým. Založení účtu v aplikaci eaccount Podnikatel, který chce požádat o dotaci, si nejprve založí hlavní účet žadatele v aplikaci eaccount tzv. Master účet. Master účet zakládá vždy statutární zástupce společnosti (organizace), která žádá o dotaci. Statutární zástupce navíc musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát, bez něhož není možné v posledním kroku zakládání Master účtu dokončit jeho finální uložení do aplikace eaccount. Upozornění: Lhůta pro aktivaci Master účtů je 5 pracovních dnů. V případě že chcete, aby váš Master účet byl aktivován do , je třeba, aby byl založen nejpozději Ve stejný den budou přijaty i poslední plné moci k založení těchto Master účtů. Všechny údaje musí být správně vyplněny (v souladu s údaji v Obchodním rejstříku). Krok třetí Realizace projektu Projekt je možné začít realizovat po přijetí Registrační žádosti. Datum pro vznik způsobilých výdajů žadatel získá společně s informací o přijetí Registrační žádosti prostřednictvím eaccountu. Je zde však určité riziko, že projekt nemusí být v hodnotícím procesu schválen a náklady na jeho realizaci tak nebude podnikatel moci uplatnit. Povinnosti žadatele pro realizaci projektu Každý úspěšný žadatel je povinen dodržovat podmínky, ke kterým se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje patří zejména: vedení analytického účetnictví; výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu Podnikání a inovace dle předem stanovených pravidel; zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel; dělení projektů na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací na základě předem stanovených podmínek. Krok čtvrtý Žádost o platbu dotace a kontrola na místě Podpora se vyplácí zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu dotace podá žadatel formou elektronického formuláře přes eaccount po skončení etapy nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace projektu. Formálně správná a kompletní žádost projde na příslušné agentuře procesem autorizace plateb a v případě, že nejsou zjištěny žádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení. V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu (etapy projektu) může být vykonána kontrola na místě. Krok pátý Monitorování přínosu podpořeného projektu V průběhu realizace projektu (tj. před proplacením podpory) i po ukončení realizace projektu probíhá monitorování projektu. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů. Příjemce dotace je povinen informovat CzechInvest o svém projektu v monitorovacích zprávách, které bude pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace eaccount. Ukazatelé, které se ve zprávách vykazují, jsou zakotveny v Podmínkách poskytnutí dotace. red Foto: Shutterstock.com V BRUSELU JE UŽ NĚKOLIK TÝDNŮ V PROVOZU ČESKÝ DŮM. OTEVŘENÍ BYLO VELKOLEPÉ, ZAHAJOVACÍ VÝSTAVA OBRAZŮ TOMÁŠE BÍMA POUTAVÁ, ALE HLAVNĚ: POD SPOLEČNOU STŘECHOU ZDE BUDE NÁŠ ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD I ČESKÉ CENTRUM, NA STRANĚ DRUHÉ TAKÉ INSTITUCE REPREZENTUJÍCÍ EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY CZECHTRADE, CZECHINVEST, CEBRE, ZÁSTUPCI ČESKÝCH PODNIKŮ (ČSA, ČEZ...) A TAKÉ KRAJŮ. Tento koncept napomůže spolupráci všech uvedených institucí a očekávám, že častější kontakt přispěje k rychlému rozhodování a vzájemné podpoře, uvedl velvyslanec České republiky v Belgii Vladimír Müller. České velvyslanectví působí v Českém domě, konzulární oddělení však zůstává na původní adrese. Nebojíte se ztráty kontaktu či nedostatku informací? Konzulární oddělení zůstalo na avenue Adolphe Buyl a přirozeně reflektuje naše zastoupení i v jiných částech Bruselu, lidé jsou na tuto adresu zvyklí. Ztráty informací se nebojíme, v dnešní době tyto vzdálenosti překonáváme elektronickými médii a telefonem. Není problém se k nám do rue du Trone přesunout. Jakou roli hraje ambasáda v česko-belgických obchodních vztazích? Poskytujeme základní servis belgickým a českým klientům v oblasti obchodních vztahů, investic a ekonomicko-obchodních informací. Zastupitelský úřad zde má svého vedoucího obchodně-ekonomického úseku, který tuto stránku zajišťuje. Současně máme možnost naši činnost koordinovat s agenturou CzechInvest a CzechTrade, které tu mají své zástupce a vzájemně se v ekonomických aktivitách podporujeme. To nás mnohostranně posiluje. Belgie je ekonomicky velmi významným regionem v Evropě, který je navíc zasazen do evropského kontextu, kde se politika promítá do ekonomiky a naopak. Z tohoto důvodu je zde ekonomická role zastupitelského úřadu ČR velmi důležitá. Společná bruselská adresa přispěje k upevnění kontaktů Vývoz do Belgie představuje téměř 3 % vývozů ČR. Belgie je desátým největším odbytištěm českých výrobků na světě. Zmínil jste dvě agentury, které se významně podílí na obchodu mezi Českou republikou a Belgií CzechTrade a CzechInvest. Jak intenzivně s nimi spolupracujete? Spolupracujeme průběžně. Pravidelně organizujeme porady našeho obchodně-ekonomického úseku a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, zúčastňuje se jich i zástupce CEBRE. V loňském roce jsme zajišťovali odborný seminář o investičních možnostech a právním a ekonomickém prostředí v ČR pořádaný CzechInvestem, před časem jsem oslovoval významné belgické firmy s nabídkou na poskytnutí užší spolupráce se zahraniční kanceláří CzechInvestu. Náš zastupitelský úřad se podílel společně s CzechTradem na přípravě a účasti českých firem na veletrzích Subcontracting v Antverpách, Best-Eco v Liège a na veletrhu nábytku v Bruselu v polovině listopadu. Do začátku příštího roku chceme ještě zvládnout seminář a firemní setkání na téma montované dřevěné stavby v Libramontu. Skutečnost, že budeme pod jednou střechou, by tedy měla utužit vzájemné kontakty a podporu. Tím myslím podporu z řad podnikatelů, ale i politickou podporu. Přestože CzechTrade a CzechInvest fungují velmi dobře, je nutné některé projekty podpořit i politicky. Jaká je situace ve vzájemném obchodování mezi naší republikou a Belgií? Hrubý domácí produkt Belgie je třikrát větší než v ČR, přestože máme stejný počet obyvatel. Z toho vyplývá, že Belgie je vhodným a zajímavým partnerem pro řadu projektů. To platí obzvláště pro nás jako zemi, která má dynamicky se rozvíjející ekonomiku. Ten, kdo se uplatní v takové části Evropy jako je Belgie, by měl být konkurenceschopný všude ve světě. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku vzrostl náš vývoz do Belgie o 17 % a dosáhl hodnoty 47 miliard korun a zároveň se zvýšilo naše aktivní saldo obchodní bilance s Belgií na 15,3 miliard korun. Vývoz do Belgie představuje téměř tři procenta celkových vývozů ČR a Belgie je desátým největším odbytištěm českých výrobků na světě. Tato vysoká dynamika ve prospěch naší země je dána do velké míry vývozem produktů automobilového průmyslu, strojů a zařízení. Trend obchodní spolupráce je velmi pozitivní a na obou stranách dynamický, za což můžeme poděkovat mimo jiné našim obchodním aktivitám, ať již prováděným naším úřadem nebo agenturami CzechTrade a CzechInvest. Alena Vlačihová, CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální). www.arbcourt.cz Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil

Více

eaccount Metodika výchozí body eaccount OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Získané zkušenosti z metodiky OPPP

eaccount Metodika výchozí body eaccount OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Získané zkušenosti z metodiky OPPP OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) eaccount Olga Pokorná Ředitelka Odboru řízení rozvojových programů Divize strukturálních fondů CzechInvest Metodika výchozí body Získané zkušenosti z metodiky

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Realizace projektu v OPPI

Realizace projektu v OPPI Realizace projektu v OPPI I. Základní principy a postupy Představení lektora Bc. et Bc. Ondřej Homola 2005-2007 projektový manažer CzechInvest, program Rozvoj Podílel se na přípravě programů pro OPPI 2007

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Výstup ze Setkání zpracovatelů projektů do druhé fáze programu Klastry Zakládání a rozvoj klastru

Výstup ze Setkání zpracovatelů projektů do druhé fáze programu Klastry Zakládání a rozvoj klastru Výstup ze Setkání zpracovatelů projektů do druhé fáze programu Klastry Zakládání a rozvoj klastru Praha 29.6.2006 Úvodní informace Poslední termín pro podání žádosti byl stanoven na 30.9.2006. Vzhledem

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35:

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: 1) Je v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem příspěvková organizace? Příspěvkové organizace nejsou v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem. 2) Jsme organizační

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE, BUDAPEŠŤ (MAĎARSKO)

AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE, BUDAPEŠŤ (MAĎARSKO) Ve dnech 18. - 20. října 2017 se bude v hlavním městě Maďarska konat již pátý ročník akce pro výrobce a dodavatele působící v oblasti automobilového průmyslu (OEM, TIER 1/2/3) mezinárodní odborná výstava

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI Klastry v nové Výzvě Program SPOLUPRÁCE OPPI 2007-2013 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.7.2008 Příjem registračních žádostí: od 28.8.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 3.11.2008 do 31.4.2009

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

AUTOMOTIVE HUNGARY. HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl

AUTOMOTIVE HUNGARY. HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnějších strategických oborů maďarské ekonomiky, který v posledních letech prochází nevídaně

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

SVARKA. KONTROL I DIAGNOSTIKA. METALLOOBRABOTKA Jekatěrinburg, Rusko Obor: Svařování, strojírenství, monitoring a diagnostika

SVARKA. KONTROL I DIAGNOSTIKA. METALLOOBRABOTKA Jekatěrinburg, Rusko Obor: Svařování, strojírenství, monitoring a diagnostika SVARKA. KONTROL I DIAGNOSTIKA. METALLOOBRABOTKA 2016 Jekatěrinburg, Rusko Obor: Svařování, strojírenství, monitoring a diagnostika Výstava patří mezi významné akce v Uralském federálním okruhu, na kterou

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více