RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM"

Transkript

1 RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM Koncem října, letos trochu s předstihem, ve dnech se po téměř roční přípravě uskutečnily tradiční RADIOKOMUNIKACE Přípravný výbor pod vedením Ing. Gregory a za účasti paní Ing. Novotné z pořadatelské agentury UNIT se scházel pravidelně měsíčně od ledna a vybíral náměty na 3 denní konferenci, vhodné přednášející a sponzory. Od samého počátku bylo jasné, že zaměření prvního dne bude na kmitočtové spektrum a postoj naší delegace na nadcházející konferenci WRC v Ženevě. S tím také úzce souviselo zahájení provozu vysokorychlostních sítí LTE po aukci kmitočtů. Na některá témata, jako gigabitová místní rádiová síť, nebo kvantová komunikace se nedostalo a byly nahrazeny v průběhu dalších měsíců neméně zajímavými přednáškami o mobilní komunikaci 5. generace a přehledem systémů s více anténami doc. Václava Žaluda z elektrotechnické fakulty ČVUT. Přednášky tohoto odborníka a vysokoškolského pedagoga po léta patří k těm, které v největší míře naplňují poslání konference nabídnout účastníkům přehled o nejnovějších trendech technického vývoje v oboru. Není proto náhodou, že pořadatelskou agenturou je právě ryze čeká vzdělávací agentura UNIT s 22 letou tradicí na českém trhu vzdělávání v technických oborech. Součástí konference je i tištěný soubor přednášek, které přednášející musí dodat po lektorské korektuře již v září. Od roku 1997 dostávají účastnící tento soubor i v elektronické podobě na CD. Od prosince by měly být k dispozici na webových stránkách agentury (www.unit.cz) i jednotlivé prezentace těch přednášejících, kteří z autorskoprávního hlediska k tomu dali souhlas. K příjemné a poučné atmosféře přispívá i místo konání v Pardubicích, ve městě s dostatečnou ubytovací kapacitou v menších penzionech, které léta s agenturou spolupracují. Účastníci, kterých letos bylo ve velkém sále komplexu Dukla na 160, přijíždějí ze všech krajů ČR a ze Slovenska. Obrázek úvodní slovo na konferenci měl Ing. Marek Ebert, náměstek předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu

2 JAK SPOLU SOUVISÍ PARDUBICE A MNICHOV První den této konference a úvod druhého dne byl zaměřený především na novinky v digitálním televizním a rozhlasovém vysílání. Shodou okolností ve stejné dny se v německém Mnichově konala také tradiční 28. konference nazvaná MEDIANTAGE 2014 s náplní televizní a rozhlasové agendy. Ta na rozdíl od čistě technické pardubické konference se zabývala více otázkami programovými, právními a marketingovými s výhledem do budoucnosti. Dle některých účastníků televize startuje do nové zlaté éry a nachází se opět v konkurenci systémů. Fenomén on-line televize a televize v mobilech, všude a vždy, hrozí klasické lineární televizi vzít její prvenství. Zvyky diváků se postupně masivně mění, pomalu každý se stává svým vlastním programovým šéfem a to nejenom doma, ale s chytrými telefony a tablety kdekoliv v tramvaji, ve vlaku i autobuse. A žádá si, co největší kvalitu, podobné té, jakou má doma na velkém televizoru. Pardubická konference, pod záštitou předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, nekladla důraz na vize, ale na základní technické předpoklady pro rozvoj v klíčových odvětvích oboru radiokomunikací. Tím je bezesporu správa kmitočtového spektra. V úvodu Ing. Marek Ebert, náměstek předsedy Rady, zmínil aktivní účast ČTÚ na přípravě Světové radiokomunikační konference, která se bude konat na podzim příštího roku od 2. do 27. listopadu. Strategie kmitočtového spektra, včetně diskutovaného pásma 700 MHz, byla předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pro tuto konferenci připraví stanovisko za Českou republiku. Při tom je nutno brát v úvahu i to, že nejsme samostatným ostrůvkem, ale jsme součástí Evropské unie, a vize obdobných konferencí jako v Mnichově, nemohou na nás zůstat bez dopadu. Nejsou jen technické problémy, rozvoji digitálního rozhlasu T-DAB brání i dosud nevyřešené legislativní otázky spojené s veřejnoprávním rozhlasem. Na širší aspekty Strategie správy kmitočtového spektra ve svém příspěvku poukázal Ing. Karel Antoušek, který opětně zdůraznil, že kmitočty představují limitní zdroj a to zejména v pásmech pod 6 GHz pro využití v řadě hospodářských odvětví, přístupu k internetu, ve vědě a výzkumu, v zábavě, ale kmitočty hrají i nezastupitelnou roli při obraně státu a zajištění ochrany zdraví a majetku občanů. Připomněl, že vliv na technické a regulatorní podmínky pro využívání spektra mají různé mezinárodní organizace, kterými jsme členy (ITU, CEPT, EU s poradními orgány RSPG a RSC, NATO, ICAO a další bilaterální jednání zejména se sousedními státy). I když ČTÚ je připraven vyhlásit výběrová řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů ve III. pásmu pro digitální rozhlas T-DAB, dlouhodobé udržitelnosti a dalšímu rozvoji televizního terestrického vysílání naproti tomu hrozí omezení rozsahu využitelnosti stávajícího spektra v pásmu 700 MHz, jak sdělila posluchačům Ing. Nováková. Praktickým důsledkem by mohlo být snížení počtu šířených programů, zejména ve vyšší kvalitě HD nebo UHD. A právě kvalita by měla být hlavní devizou budoucího šíření programů. Na Mnichovské konferenci to zaznělo v souvislosti s diskuzí o pronikající ekonomické síle amerických on-line koncernů (Netflix, you-tube) na evropský trh, který tak těmto snahám může čelit jedině kvalitou. Budoucnost zemského televizního vysílání v Německu, které je nejsilnějším v Berlíně a okolí, je dnes již jasná. V polovině roku 2019 bude DVB-T nahrazeno novou technologií DVB-T2, aby kmitočty 700 MHz spektra mohly být využity pro přenosy dat

3 rychlostí 50 Mbit/s dle slibu spolkové vlády. Zavádění DVB-T2 umožní divákům přijímat signál s vysokým rozlišením ve vyšší kvalitě než dosavadní systém a současně dá možnost takto šířené programy soukromým provozovatelům na německém trhu i zpoplatnit. ZAJÍMAVOSTI Z KONFERENCE Jestliže tento model by mohl fungovat v Německu, na našem malém trhu, kde chápeme, že vše co přijde ze vzduchu, je zdarma, bude obtížné najít dostatek předplatitelů. Prozatím stanovisko MPO k zavádění DVB-T2 po roce 2020 může být chápáno i jako rozumné vzhledem k překotnému technologickému vývoji. Na to poukázal ve své přednášce i Ing. Líška, který účastníky v rámci přednášky o novinkách v televizním vysílání seznámil kromě vývoje UHDTV o asociaci FoBTV (Future of Broadcast TV budoucí TV šíření), která připravuje budoucí celosvětový jednotný standard založený na kombinované distribuční platformě (Bi-Modal) pro hybridní aplikace s multimediálním obsahem a přenosem bitového toku přes IP a využití televizních i širokopásmových sítí. Navrhuje se použití modulace COFDM s FEC na základě kódů LDPC a Turbo s architekturou založenou na 3GPP-LTE a DVB- T2/NGH. Taková spolupráce brodacstingu a broadbandu by v dalších letech přinesla řadu výhod nejen pro šíření UHDTV, ale i příjemcům obsahu na tabletech a chytrých telefonech. Představu o globálním pokrytí celých oblastí dává následující obrázek z konference IBC [Faria G.: The Landscape for global broadast standards], ze které Ing. Líška ve své prezentaci převážně čerpal.. Obrázek Globální pokrytí multimediálním obsahem Koexistencí moderních standardů mobilních sítí a televizního vysílání ve sdílených frekvenčních pásmech se zabývala přednáška doc. Ing. Kratochvíla z VUT Brno, který představil výsledky experimentálního měření vzájemného působení těchto sítí. Na tuto teoretickou přednášku navazovaly praktické zkušenosti z měření ČTÚ, které shrnul Tomáš Vlk. Vzhledem k tomu, že operátoři měli za povinnost, uvést nové BTS stanice 4G (LTE)

4 v pásmu 800 MHz nejprve do zkušebního provozu, bylo operátorům umožněno provést ochranná opatření zařazením vhodného typu filtru do vysílacího řetězce základnové stanice využívající 800 MHz pásmo pro mobilní komunikaci. Neobvyklá a výjimečná byla prezentace firmy Rohde&Schwarz, ve které Ing. Vodvářka představil měřící techniku pro mobilní sítě LTE včetně instalovaných přístrojů, které byly propojeny s příslušnými signálovými generátory. Průběhy a tabulky hodnot s výkladem jejich významu a dopadu na vzájemné rušení byly zobrazeny živě na projekci. Obrázek Měřící technika pro sítě LTE Hlavní partneři konference Digital Broadcasting a Progres Digital popsali podrobně své vysílací sítě Multiplexu 4 a regionální sítě 7, která je někdy nazývána jako multiplex 1a, vzhledem k tomu, že podstatnou část této sítě obsazuje veřejnoprávní Česká televize. Jako hlavní výhodu nejmladší sítě 4 spatřuje přednášející v možnosti členění na 13 regionálních vysílání, tzn. schopnost šířit souběžné programy s různým obsahem do jednotlivých regionů a zajistit možnost vkládání regionální reklamy pro menší podnikatelské subjekty na daném území.

5 Obrázek panelová diskuze Se zúčastněnými přednášejícími prvního dne konference proběhla panelová diskuse o technických, provozních a regulačních otázkách šíření televize, rozhlasu a provozu elektronických sítí. Druhý den byly prezentovány předpokládané možnosti dalšího vývoje kabelové televize a dále témata o pokročilých architekturách rádiového přenosu. Zazněly zde i dvě zmíněné přednášky doc. Žaluda o mobilní komunikaci 5G, která byla popsána i v 9. a 10. čísle časopisu Sdělovací technika a přehled systémů s více anténami MAS. Televizní a rozhlasová témata o datových službách v rozhlasovém vysílání DRM+ a o monitorování hlasitosti modulace při vysílání, kde technika je bezprostředně vnímána člověkem byla narušena přednáškou Jaroslava Hrstky o komunikaci mezi stroji (M2M machine to machine) nebo internetu věcí, jak se této problematice někdy říká. V nejbližší budoucnosti se dá očekávat bouřlivý rozvoj této technologie i se svými riziky, kdy komunikace strojů bez účasti člověka, zvyšuje hrozbu napadení a zneužití přenášených dat, aniž si toho někdo všimne. Třetí den v bloku aplikací zazněly mj. příspěvky o novinkách v letecké komunikaci a navigaci, o asistivních technologiích, o nových elektronických strukturách a materiálech a o sledování elektromagnetického záření z vesmíru. OHLÉDNUTÍ NAZPĚT Ing. Pavel Gregora, dlouholetý předseda přípravného výboru konference, nám poodhalil historické zázemí této tradiční radiokomunikační události. Celá záležitost začala v roce 1980, kdy jsem převzal řízení Ústřední odborné skupiny radiokomunikací (po Ing. Straňákovi), která byla složkou Sekce spojů ČSVTS (Československá vědecko-technická společnost). Tato skupina podle pokynu Sekce začala pořádat celostátní semináře (konference) zaměřené na konkrétní radiokomunikační témata. V první etapě byly místem konání Praha, Hradec Králové, Brno a přednášky se týkaly problematiky plánování a projektování radioreléových

6 spojů, úpravy modulace rozhlasových vysílačů, automatizace měření v televizních sítích a radiokomunikačního provozu. Další vývoj byl následující: V roce 1984 rozhodl výbor Sekce o tom, že se budou pořádat tzv. dominantní akce, jejichž organizaci převezme vždy některá z odborných skupin. Tyto akce měly být uspořádány s veškerou parádou, pokud možno s účastí tehdejších představitelů strany a vlády, včetně společenských akcí. Na naši skupinu připadla konference 1985 s názvem Využití kmitočtového spektra, která se konala v říjnu v Olomouci a byla organizována Domem techniky ČSVTS Ostrava. Tuto konferenci, která již byla třídenní, lze považovat za základ současného stavu. Od tohoto roku se začaly pořádat takovéto celostátní a již jen odborné konference každý rok. Byly to pro začátek opět konference s konkrétním obsahem organizované Domem techniky ČSVTS Pardubice z oborů pozemní pohyblivé radiokomunikační služby (1986), Vysílacích prostředků rozhlasové služby (1987), digitální přenosové techniky (1988) a jejího využití v radiokomunikacích (1989). Od roku 1990 se už konference začaly nazývat dodnes používaným názvem Radiokomunikace xxxx a konají se ve stejném objektu na sídlišti Dukla v Pardubicích. V roce 1992 se její organizace po rozpadu ČSVTS ujala soukromá rodinná agentura Unit, která tak v tomto roce oslavila kulaté 22. výročí své činnosti. ZÁVĚR I přes dlouhou dobu své existence je konference v náplni svého programu konzistentní a věrná svému názvu, i když v letech 2000 a 2001 se pokoušela vymezit na Multimediální radiokomunikace nebo i v souvislosti s novým zákonem o telekomunikacích začlenit do svého programu i problematiku pevných metalických a optických sítí. Mezi jejími garanty a významnými partnery se v tomto tisíciletí na konferenci kromě jiných podílely České radiokomunikace a.s., Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Testcom (dnešní ČMI), Rohde&Schwarz, TELEKO a zejména Český telekomunikační úřad, jejíž předseda nad konferencí pravidelně přebírá záštitu. Příští rok bude pro RADIOKOMUNIKACE 2015 rokem výročním. 30 let uběhne od jejích prvopočátků a čtvrtstoletí od její současné historie, která zanechává nesmazatelný otisk pro více generací odborníků z tohoto oboru. Jak obstojí v dnešní době, kdy trendem jsou služby na vybudované infrastruktuře a na softwarovém řešení a jaký bude její vývoj v dalších letech, ukáže příští rok. Autor: Ing. Václav Udatný

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) předložil veřejnosti k veřejné diskusi návrh dokumentu Strategie správy spektra

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

newsletter Vážení přátelé, mám to potěšení přivítat Vás v tomto roce již podruhé u dvanáctého vydání našeho zpravodaje pro střední a východní Evropu.

newsletter Vážení přátelé, mám to potěšení přivítat Vás v tomto roce již podruhé u dvanáctého vydání našeho zpravodaje pro střední a východní Evropu. newsletter prosinec 2012 číslo 12 OBSAH Editorial...1 Představení technologií SAT>IP a Ultra HDTV...2 Rozhovor o SAT>IP...3 Vypuštění družic SES-5 a ASTRA 2F, Výročí satelitní televize...4 Kampaň HD v

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:

Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny: Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Katedra urgentnej medicíny Špecializovaná urgentná starostlivosť ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HROMADNÁ RADIOVÁ SÍŤ PEGAS MINISTERSTVA

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více