Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy"

Transkript

1 KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy pozdě 02 Nejdou vám jazyky? Zkuste jinou metodu! Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy letní prázdninové kurzy Masarykova 31, Brno Tel./fax: Tel.:

2

3 OBSAH» KVĚTEN SRPEN » TÉMA 08» JAZYKOVÉ ŠKOLY 16» VŠ A VOŠ 22» DO PRÁCE 24» KURZY 28» PŘEHLED JAZYKOVÝCH ŠKOL 30» ADRESÁŘ Metody výuky jazyků Nejdou vám cizí řeči? Zkuste jinou metodu výuky!» 04 Sprechen Sie Deutsch? Aneb mezinárodní certifikáty z němčiny» 12 Zemědělku dálkově? Kombinované studium na MZLU v Brně» 16 Vypravte děti na tábor 31» MAPA Kam poslat děti na zajímavé prázdniny» 26 Slovo úvodem Letošní druhé číslo časopisu Vzdělání vás v úvodním článku seznámí s nejrůznějšími metodami výuky cizích jazyků (str. 4). Pokud také patříte mezi věčné začátečníky a myslíte si, že nemáte na jazyky hlavu, zkuste zvolit jinou metodu výuky a možná uspějete. Pomůckou při učení jazyka se vám také může stát sledování televize (str. 8), ať již jazykových kurzů nebo oblíbeného zahraničního hudebního či zpravodajského kanálu. Odborníci ji doporučují jako doplněk k běžným kurzům. Například k dennímu pomaturitnímu studiu, kterým se zabýváme jen o pár stránek dále (str. 10). Dozvíte se o jeho výhodách a v přehledné tabulce si můžete projít nabídku vybraných brněnských jazykových škol. Dále se v jazykové sekci podíváme na zoubek mezinárodně uznávaným zkouškám z německého jazyka (str. 12). Taková zkouška vám může pomoci při studiu či práci v zahraničí, ale i u nás. A než se do přípravy na zkoušku pustíte, můžete strávit letošní léto v některém ze zajímavých letních kurzů (str. 14). Bližší informace se dočtete v článku nazvaném Léto jako čas vzdělávání. V sekci věnované vysokoškolskému a vyššímu odbornému školství se seznámíte s nabídkou kombinovaného studia na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (str. 16). Ta již dlouho není jen zemědělkou, ale rozvíjí se na ní i technické, ekonomické, enviromentální a další zajímavé mezioborové studijní programy. Jestliže se spíše zajímáte o denní studium, mohl by vás zaujmout článek o přípravných kurzech na vysokou školu (str. 19). V rubrice Do práce vám poradíme, jak si najít dobrou letní brigádu v České republice (str. 22), protože je nejvyšší čas začít se po nějaké zajímavé práci poohlížet. V sekci věnované kurzům a ostatnímu vzdělávání jsme zaměřili pozornost na to, jak získat večerně či dálkově maturitu (str. 24). Maturita je totiž dnes všeobecným základem pro to, abyste si mohli najít zajímavé a dobře placené zaměstnání. Rodičům pak v závěru časopisu nabízíme článek věnovaný letním kurzům a táborům pro děti (str. 26), které se chtějí něco nového naučit a zároveň se při tom pobavit. Petra Panschabová editorka VZDĚLÁNÍ» PRŮVODCE JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI A VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI Ročník 7, číslo 2. Vydává MEDIA HILL, s.r.o. Číslo 2 vyšlo 7. května šéfredaktor: Ing. Radek Holík; asistent šéfredaktora: Marta Holíková; editorka: Petra Panschabová; redaktoři: Jiřina Budíková, Veronika Matějičná, Jana Svozilová; design: Milan Katovský; sazba: Jan Huňař redakce: Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , inzerce: tel.: , fax: , mobil: , distribuce: MEDIA HILL, 5P agency, produkce: MEDIA HILL, náklad: ks; registrační číslo: MK ČR E Foto na titulní stránce: Photos.com MEDIA HILL, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu HORA STYL, s.r.o.; Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění. Redakční uzávěrka příštího čísla je 18. srpna 2008!

4 4 TÉMA Nejdou vám jazyky? Zkuste jinou metodu výuky! Pokud také patříte mezi věčné začátečníky v cizím jazyce a tvrdíte, že na to prostě nemáte hlavu, nezoufejte. Nové světové výzkumy uvádějí, že ve skutečnosti neexistují buňky na jazyky a že každý dospělý člověk má přibližně stejnou schopnost naučit se cizí jazyk. Záleží jen na metodě výuky. Pojďte se o tom s námi přesvědčit!

5 TÉMA 5 Komunikativní metoda (komunikační, přímá výuková metoda) Metoda je založená zejména na komunikaci, tedy na komunikaci studenta ve studovaném jazyce. Počítejte s tím, že hovor v mateřském jazyce bývá omezen pouze na nezbytné minimum. Neměl by se používat ani při vysvětlování gramatiky či nových slovíček. Naopak se klade důraz na to, abyste o nových termínech přemýšleli sami a hledali pravý význam bez použití slovníku. Cílem je vyvolat ve vaší hlavě tzv. efekt aha neboť pokud na správné řešení přijdete sami, je větší pravděpodobnost, že si ho budete pamatovat. Komunikativní metoda je jednou z nejrozšířenějších moderních výukových metod. V protikladu k ní stojí metoda gramaticko- -překladová, která dává důraz na znalost systému jazyka, četbu a psanou komunikaci, či tzv. metoda drilu. Těmto metodám bývá však vyčítána nevyváženost zaměřují se často pouze na určitou část jazyka a opomíjejí jiné, avšak stejně důležité prvky. Nepustilova metoda Tuto metodu výuky cizích jazyků vyvinul brněnský psycholog PhDr. Vladimír Nepustil. Základem je ucelené vysvětlení gramatiky pomocí tabulek v co nejkratším čase a její následné převedení do podvědomí pomocí drilových cvičení. Cílem výuky je co nejrychlejší vstup do jazyka, aby se mohlo pokračovat třetím krokem četbou. Pro tuto metodu je typické nápadné zrychlení mezi druhým a čtvrtým dnem výuky, kdy pochopíte, že se za několik dnů můžete naučit to, co se normálně považuje za zvládnuté po několika měsících či letech studia. Veškerá gramatika nutná pro danou úroveň se proto probírá hned v prvních hodinách, nikoli v celém průběhu semestru. Následná drilová část se soustřeďuje na zafixování těchto poznatků do praktické řeči s důrazem na užívané vazby aplikovatelné v aktivním řečovém projevu. Jakmile je zvládnuta gramatická struktura jazyka, pokračujete čtením textů a rozšiřujete si tak nenásilným způsobem slovní zásobu. Četbou jste motivováni k dalšímu rozšiřování slovní zásoby a studium vás baví. Callanova metoda Tato metoda je založená na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Metoda klade důraz na rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé mluvení bez Magická angličtina Český odborník na paměť a učební procesy vytvořil na základě mnoha nových světových poznatků zajímavou učební pomůcku angličtiny. Magická angličtina, jak se tento komplet jmenuje, odhaluje tajemství paměti a dosud neznámé či nevyužívané schopinzerce přemýšlení jako v rodném jazyce. Ve třídě je většinou maximálně deset studentů, což znamená, že dané slovo uslyšíte několikrát za sebou. Během jedné vyučovací hodiny (která trvá 50 minut) posloucháte a mluvíte čtyřikrát více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát. Příjemné na této metodě je, že nepoužívá domácích úkolů vše podstatné se máte dozvědět a naučit v hodině. Callanova metoda má naučit konverzační formě jazyka a pomoci vám překonat ostych z mluvení. Budete neustále zapojováni do průběhu a konverzace vyučovací hodiny. Největší důraz se přitom klade na schopnost vyjadřovat se a rozumět. Jinými slovy: filozofií této metody výuky je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláte chybu.

6 6 TÉMA nosti lidského mozku. Měli byste se díky ní naučit anglicky rychleji a jednodušeji než kdykoli předtím. Učebnice Magické angličtiny neobsahuje tolik gramatiky, jak jste zvyklí ze školy. To proto, že zachovává pro mozek zcela přirozený cyklus: nejprve začít mluvit a potom teprve zkoumat gramatiku. Jinými slovy: možná nebudete umět pojmenovat správně mluvnické časy, ale budete skutečně rozumět a mluvit anglicky budete umět angličtinu aktivně používat a pochopení gramatických jevů přijde postupně později. Magická angličtina pracuje s různými triky, které spočívají ve správném využívání mozku. Například jeden z poznatků o funkcích mozku spočívá v tom, že mozek, který pracuje v zásadě komplexně, tedy prostorovo-časově, vnímá minulost nalevo a budoucnost napravo. Minulý čas na kazetách jde tedy do levého ucha a budoucí čas do pravého ucha. Použitím tohoto a jiných triků se mozku předkládá pro něj,,přátelská, a tudíž vítaná informace. A to je důležité. Je totiž prokázáno, že takové informace si pamatuje mozek mnohem raději a déle než prosté,,biflování. Sugestopedie (superlearning) Název metody je odvozen od anglického suggestion návrh, podnět, inspirace. Sugesce jsou příkazy, které při stavu úplného uvolnění při relaxaci v hladině alfa nebo i hypnotickém stavu zadáváme podvědomí. Tyto příkazy musí být vždy pozitivní a měly by být formulovány tak, aby byly co možná nejpřitažlivější. Dobře formulované sugesce jsou velmi účinným nástrojem, jenž podnítí naše podvědomí, aby pracovalo v náš prospěch. Účinnost sugesce závisí na obratnosti, s jakou je s ní naloženo. Sugestopedie je metoda přirozeného učení, které vychází z celku (z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy, jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázány a jejich logika se plně projeví v závěru, kdy dojde k sestavení celé mozaiky) a respektuje všechny učební typy. Učební typy studentů jsou tři základní. Vizuální typ dobře si pamatuje obličeje, k učení potřebuje tabulky, grafy, ilustrace, psané slovo, při odpočinku čte knihu nebo sleduje film. Kinestetický typ při rozčilení zatne zuby, pěsti, pochoduje sem a tam, gestikuluje, odpočívá sportem, nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívat situaci na vlastní kůži. Auditivní typ dobře si pamatuje to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami, při odpočinku poslouchá hudbu. Tato metoda rovněž využívá toho, že stimuluje levou i pravou hemisféru. Výuka je v určitých fázích provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivuje mozkovou činnost, inzerce a nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané poznatky byly trvalé. Sugestopedie bude vyhovovat nejvíc těm, kteří nemají mnoho času na domácí úkoly a samostudium a kteří se potřebují naučit co nejvíce v průběhu kurzu. E-learning Všichni víme, že moderní doba s sebou přináší nové technologie, nové produkty a nové přístupy k našim životům, včetně výuky. V západní Evropě se metoda e-learningu stala běžnou součástí výuky zaměstnaných lidí, kteří nedisponují takovou mírou času, kterou by pro své další vzdělávání potřebovali. S rozšířením počítačů a připojením na internet se lidé uchylují k rychlé a úsporné verzi výuky nejen cizích jazyků. Mezi výhody tohoto stylu výuky patří flexibilita (jediným omezujícím faktorem je přístup k internetu a počítači), individuální přístup (přizpůsobí se individuálně schopnostem studenta, jeho tempu a stylu učení). Výhodou je i cena poskytnuté služby. Pokud je ve výuce zahrnutý velký počet žáků, náklady se tímto pro žáky snižují. Mezi nevýhody metody patří, že se velice rychle učíte pasivní znalosti. Metoda je totiž založena na komunikaci s počítačem, nikoli s lidmi. Proto je třeba tyto pasivní znalosti přeměnit na aktivní, čehož dosáhnete jen tehdy, budete-li tímto jazykem mluvit. Je tedy dobré, když je tu možnost přímého kontaktu s lektorem. Tento nedostatek sociálního kontaktu může také snížit efektivitu učení přicházíte o možnost učit se chybami i úspěchy jiných žáků, které slyšíte a vidíte při běžném kurzu s několika studenty. Tato metoda je velice dobrá a může dobře fungovat ve spojení s tradiční výukou učitel žák. Ideálem stále zůstává přímý kontakt s učitelem s možností přímé zpětné vazby. Veronika Matějičná Praktická čínština pro Čechy a čeština pro cizince individuální i skupinová výuka včetně občasných týdenních intenzivních kurzů: Po Pá: (vždy 1. a 3. týden v měsíci). Gorkého 2, Brno S nadcházejícími Olympijskými hrami v Číně stoupá i zájem o základní komunikaci s dobrou výslovností. Naše kurzy vedené rodilými mluvčími určitě splní vaše očekávání. V únoru otvíráme pro začátečníky také Aj-Šp-Fr-Ruš-Arab-Jap.

7 Bohatá nabídka kvalitních služeb Jednoleté pomaturitní studium angličtiny Jazyková škola POLYGLOT je členem Asociace jazykových škol ČR, která sdružuje největší jazykové školy v České republice. POMATURITNÍ STUDIUM je akreditováno MŠMT (vyhláška č. 249/2003 Sb.), a tedy účastníci studia, kteří v daném kalendářním roce složili maturitní zkoušku, mají zachován statut studenta. ností nabídnut přestup do vyššího či nižšího oddělení, aby byla zachována jednotná úroveň skupiny. Ve výuce jsou používány učebnice New Cutting Edge, které rozvíjí zejména komunikativní dovednosti a použití angličtiny v reálném životě. Výuka je doplněna i prací s dalšími učebními materiály, jako které v současné době patří především zkoušky Cambridge a Pearson Longman. V rámci dopoledního intenzivního studia probíhá v závěru roku také příprava k úspěšnému složení jedné z těchto zkoušek. V Brně nabízíme v jednoletém pomaturitním studiu ANGLIČTINU s intenzitou 20 hodin týdně vždy v dopoledních hodinách od 8.30 do V průběhu týdne se v každé skupině střídají ve vyučování čeští lektoři a rodilí mluvčí. Skupiny jsou rozděleny ještě před začátkem studia podle úrovní pokročilosti a s přihlédnutím k optimálnímu počtu studentů ve skupině. Škola usiluje o dobrou komunikaci se studenty, kteří se mohou kdykoli obracet na vedení školy nejen prostřednictvím lektorů, ale i přímo denně v průběhu celého školního roku. Pokud dojde během roku u některých skupin k rozptylu úrovní pokročilosti, je studentům v rámci mož- jsou články, CD.ROM, prací s interaktivní tabulí a projekty. Ve výuce se střídají čeští lektoři s rodilými mluvčími a tím je zajištěn maximální přínos a výsledky studia. Během školního roku jsou probrány 2 3 učebnice, přičemž první sada je poskytována školou zdarma. Budova školy má čtyři vybavené jazykové třídy. V přízemí školy je studentům k dispozici také bufet s občerstvením, otevřený po celou dobu dopoledního studia. Zahrada a dvůr školy slouží k relaxaci v přestávkách mezi dopoledními vyučovacími bloky nebo jako alternativní prostor výuky za příznivého počasí. Škola připravuje také k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných zkoušek, mezi Polyglot jazyková škola, s.r.o. Pionýrská Brno tel.: , PR

8 8 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Každý hledá co nejefektivnější způsob, jak zvládnout cizí jazyk. Zkoušíme nejrůznější metody, programy, nahrávky, investujeme nemalé částky a pokoušíme se najít systém, který by nám padnul na míru. Zázraky určitě neočekávejte, ale každý kontakt s cizím jazykem v jakékoli formě má svůj přínos a to se týká i jazykové výuky přes televizi. A proč zrovna televize? Už Komenský byl přesvědčený, že vše, co se učíme smysly, si lépe pamatujeme. Představte si telefonát v cizím jazyce, pokud jste něco takového absolvovali, určitě budete souhlasit, že je tato forma konverzace oproti běžnému setkání náročná, zvláště pokud daný jazyk příliš dobře neovládáte. Je mnohem složitější porozumět mluvenému slovu bez vizualizace, ale pokud máte obraz, dokážete si vytvořit kontext a lépe situaci pochopit. Televize nabízí širokou škálu možností, jak využít dva z našich nejsilnějších smyslů zrak a sluch. Jazykové kurzy v televizi Jednou z nich jsou televizní jazykové kurzy. V současné době Česká televize vysílá tři programy. Prvním je Sezamová angličtina jazykový kurz pro nejmenší. Druhým Adult English Zone jazykový kurz pro dospělé, který je opatřen českými titulky. Tento program vás zavede na nejrůznější prázdninová místa, budete řešit situace z pracovního života a dozvídat se zajímavosti o moderním světě. A nakonec seriál Alright? Alright! komediální jazykový kurz angličtiny pro děti i dospělé odehrávající se v obci Egganham. Lepšímu porozumění textu napomáhají české komentáře. Programy můžete sledovat z pohodlí svého domova, nejste vystaveni negativním vlivům soutěživosti mezi studenty, pokud kurz nestihnete, nabízí se možnost nahrávání, vše probíhá zábavnou a relaxační formou a v neposlední řadě neutrácíte za kurzovné a materiály. Kurzy probíhají pravidelně ve stejných časech, ale nevýhodou může být jejich relativní krátkodobost. Obvykle trvají půl roku nebo rok a chybí návaznost na další úroveň. Problémem je také absence zpětné vazby a nedostatečná interakce. Počet těchto kurzů je poměrně malý a pro ostatní jazyky Česká televize momentálně nabídku nemá. Vysílání ze zahraničí Bezesporu velkým přínosem je sledování zahraničních televizních kanálů, které nabízejí nepřeberné množství programů. Touto cestou získáváte kontakt s reálným jazykem, nejste vázáni určitým termínem, a pokud to umožňují technické podmínky, můžete si nastavit anglické titulky, které napomáhají snazšímu porozumění. Nemusíte sledovat jazykový kurz s pevně danými tématy, ale můžete si zvolit žánr, který vás momentálně zajímá. Jazyk se v tomto případě v podstatě neučíte, ale osvojujete si ho. Je to obdobná situace, jako když se učíte mateřskému jazyku. Sledujete filmy, události z celého světa, posloucháte předpověď počasí, přemýšlíte nad odpověďmi v soutěžních pořadech a při tom všem podvědomě nasáváte novou slovní zásobu, gramatické struktury a vazby, výslovnost a přízvuk. Také často narazíte na slangové výrazy a idiomatická spojení, které běžně nenajdete ve slovnících. Pro začátek určitě nemusíte mít špatný pocit, že všemu nerozumíte. Stačí, když pochopíte kontext a situaci. Někteří studenti jazykových škol si nahrávají své oblíbené pasáže filmů, dokumentů či pořadů na video nebo DVD a tyto nahrávky pak nosí do svých jazykových hodin a dále s nimi pracují. Takže pokud navštěvujete pravidelnou jazykovou výuku, můžete se domluvit s lektorem a zkusit si obohatit výuku tímto způsobem. Jestliže dáváte přednost hudebním kanálům, tak i tady je možnost, jak vylepšit své jazykové dovednosti. Vytisknete si texty oblíbených písniček (např. zazpíváte si společně se zpěvákem a tím si procvičíte výslovnost a vázání slov. Učení přes internet Pokud nevlastníte satelit nebo kabelovou televizi, můžete využít služeb internetu. Na internetových stránkách naleznete nejen hudbu, ale také scény z vašich oblíbených filmů nebo seriálů, části sportovních přenosů, reklamy, šoty ze zpráv BBC, CNN, rozhovory a jiné. Stačí si jen vybrat oblast, která vás zajímá a zaposlouchat se. Máte pocit, že příliš dobře nerozumíte? Pozastavte video, podívejte se do slovníku, pusťte si záznam několikrát po sobě nebo si vyberte další klip. Není důležité, zda zrovna sledujete zpravodajství, film nebo jazykový program, ale musíte to dělat s chutí dozvědět se něco nového a oprášit si doposud získané jazykové znalosti. Jakkoli lákavá se tato forma výuky může zdát, je třeba zdůraznit, že nikdy plně nenahradí přímý kontakt s lektorem v klasickém kurzu. Proto je doporučována pouze jako doplňková. Autorka je manažerka jazykové výuky v jazykové škole Slůně svět jazyků. Jana Rozsypalová

9 Zkouška IELTS otevře vám dveře ke studiu a práci v zahraničí International English Language Testing System (IELTS) je zkouška ur ená p edevším pro zájemce o studium a práci v zahrani í. Je uznávána v tšinou univerzit, vládních institucí a dalších organizací po celém sv t. V eské republice po ádá IELTS organizace British Council a je možné ho skládat každý m síc v Praze nebo Brn. Výsledky získáte on-line již 13. den po složení zkoušky. M žete si vybrat ze dvou verzí zkoušky a sice Akademického modulu ur eného p edevším pro zájemce o studium na univerzit v zahrani í a Všeobecného výukového modulu, který je vhodný pro studenty st edních škol v anglicky mluvících zemích, pro lidi na pracovních nebo studijních stážích a pro pracovní i imigra ní ú ely. Hodnocení zkoušky je rozd leno do 9 stup (Band 1 = Non- User, Band 9 = Expert User). Kandidáti obdrží výsledné skóre z každé ásti zkoušky zvláš (poslech, tení, psaný a mluvený projev) a rovn ž celkové skóre. V tšina zahrani ních univerzit vyžaduje jako vstupní podmínku pro studium celkovou známku okolo 6,5. Pro více informací nás kontaktujte na u: Web: Prove your English skills get an IELTS score

10 10 JAZYKOVÉ ŠKOLY Denní pomaturitní studium Odskočení mezi střední školou či gymnáziem a nástupem na vysokou školu, nebo jen prodloužení studií o rok? I takto by se dalo charakterizovat studium známé jako denní pomaturitní studium. Hlavním účelem pomaturitního studia by mělo být zvládnout jazyk na velmi vysoké úrovni a také je to jedna z posledních šancí, kdy na to máte čas, a navíc se všemi sociálními výhodami a statutem studenta. V praxi to znamená, že rodiče na své děti pobírají dále sociální dávky a stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, lze si inzerce pořídit zvýhodněnou jízdenku na MHD, získat ISIC kartu apod. Úřady v ČR takového studenta chápou například jako studenta gymnázia či vysoké školy. Jak to jde rychle? Pokud jste začátečníci, za rok byste měli být na středně pokročilé úrovni. Pokud máte za sebou ze školy cca dvě knihy nějaké rodinky z dob komunismu, pak vás denní pomaturitní studium může přivést až ke složení zkoušek typu FCE či CAE, ale i další níže či výše posazené zkoušky. Pomaturitní studium bývá realizováno v rozsahu cca 800 hodin výuky a probíhá celý školní rok. Zkontrolujte si přesná data výuky, zahájení i ukončení studia, některé školy jednají proti pravidlům a studium zkracují. Nikde není charakterizováno, jakou formou má výuka probíhat, a to je někdy kámen úrazu. Část poskytovatelů potom hodiny kamufluje jako samostudium nebo e-learning apod. Studium by mělo probíhat od 1. září do 30. června (školní rok trvá od 1. září do 31. srpna). Výmluva školy, že výuka končí na konci května z důvodu zkoušek, by vás měla spíše odradit. Denně vám musí škola nabídnout čtyři vyučovací hodiny výuky po 45 minutách. Zde by bylo vhodné, aby se naši zákonodárci zamysleli a vyhlášku upravili. Školy, které žádají o zařazení do vyhlášky ministerstva školství (pozor, nejedná se o akreditaci, jak část uživatelů a škol mylně chápe), musejí splnit některé kvalifikační předpoklady, které nejsou nijak složité. Požadavky mnohých asociací nebo přímo

11 JAZYKOVÉ ŠKOLY 11 Pomaturitní studium v Brně Název jazykové školy Adresa Vyučované jazyky pomaturitního studia AJ NJ FJ ostatní Vstupní rozřazovací test Učebny v centru města Frekvence (počet hodin týdně) Průměrný počet studentů ve skupině Maximální počet studentů ve skupině Zápis do kurzu Začátek kurzu Konec kurzu učební materiály V ceně kurzu zahrnuto ukázková hodina služby knihovny Možnost splátkového kalendáře Zápisné Celková cena za kurz (včetně zápisného) A School Obilní trh 2, Brno do vyčerpání kapacity (bez navýšení) Kč od Kč ILC International House Brno Sukova 2, Brno RJ, ŠJ, ČJ pro cizince od Kč Kč (do ) Jazyková škola Eurolingua Křenová 60, Brno průběžně Kč od Kč Jazyková škola Miramare Masarykova 37, Brno do (částečně) 0 Kč od Kč Jazyková škola PARK Staňkova 8c, Brno do Kč Kč Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Lidická 9, Brno ŠJ do Kč Kč Pelikán JŠ Perfect English Šumavská 33, Brno NJ do Kč od Kč JŠ s právem SJZ Kotlářská 9, Brno IJ, ŠJ neomezeně Kč Kč Lingua centrum H.E. Křenová 52, Brno do Kč Kč Majda agency Gorkého 8, Brno ŠJ do (na pololetí) 0 Kč od Kč MKM Jazyková škola Česká 11, Brno do Kč Kč Österreich Institut Brno Moravské nám. 15, Brno do Kč Kč Polyglot Pionýrská 15, Brno od Kč Kč interní směrnice některých jazykových škol mají přísnější kritéria... Naštěstí nyní více přichází do praxe systém vyřazování škol z registru v případě, že studium neposkytují, a to je dobře. A co to stojí? Pomaturitní studium s ohledem na jeho rozsah není příliš nákladné. Je třeba brát v úvahu, že dle vyhlášky může v kurzu být maximálně 18 studentů, a pokud vynásobíte například sumu Kč množstvím studentů a následně vydělíte 800 hodinami výuky, dojdete k ceně 450 Kč na hodinu. Praxe bývá dokonce taková, že škola má v kurzu jen asi deset až patnáct studentů, jelikož část studentů je na poslední chvíli přijata na vysokou školu. Výhody a nevýhody pomaturitního studia Výhody: velmi intenzivní varianta kurzu, relativně nízká cena Nevýhody: velké skupiny studentů, většinou jazykově nesourodé skupiny studentů Na studium se můžete přihlásit kdykoli až do doby zahájení samotného kurzu, ale většina škol vás vzhledem k nezaplnění kurzů přijme i po tomto termínu. I v tomto obchodě narazíte na first a last minute a různé splátky a slevy. Každá škola se k tomuto staví individuálně a rozptyl cen je velký. Kvalitní nadstandardní kurz stojí cca Kč. ILC International House Brno jazyková škola Sukova 2, Brno Tel.: , Mobil: fax: inzerce Pokud nejste zrovna čerství maturanti, můžete se samozřejmě na studium také přihlásit. Avšak již nebudete mít výhody a statut studenta. Bezvadně se naučit jazyk ale rozhodně můžete. Autor je jednatelem překladatelské a školicí agentury. Bedřich Snášel Nabízíme: denní intenzivní (pomaturitní ) studium s akreditací MŠMT ranní, dopolední, odpolední a večerní kurzy příprava na mezinárodní zkoušky (Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE; Cambridge BEC; IELTS) obchodní angličtina, konverzační kurzy specializované kurzy (angličtina pro práci, pro marketing, pro právníky, medicína, ru cest. ruch) firemní a individuální výuka angličtina pro děti (6 15 let) další vyučované jazyky: němčina, španělština, francouzština, ruština, čeština pro cizince (Czech for Foreigners) jazykový e learning učebny v centru Brna

12 12 JAZYKOVÉ ŠKOLY Sprechen Sie Deutsch? Aneb ovládáte němčinu? Baví vás? Potřebujete si ověřit, jak na tom skutečně jste? Pokud zní vaše odpovědi kladně, nechte se inspirovat, jak vaši jazykovou znalost využít. Řeč bude o mezinárodně uznávaných zkouškách z německého jazyka. Při výběru mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka je třeba zohlednit dva základní aspekty: vaše skutečné jazykové znalosti a to, na co zkoušku potřebujete (resp. jaké úrovně). Zkoušky, ať už z jakéhokoli jazyka, můžete využít v zaměstnání, při studiu na zahraniční škole (základní zkouška z jazyka je v naprosté většině podmínkou přijetí na zahraniční školu, byť se jedná třeba jen o jedno pololetí či semestr), při práci v zahraničí nebo pro získání státního občanství dané země. Jazyková zkouška ale pomůže i u přijímaček na české vysoké školy, kde za ně školy udělují různý počet bodů. Která je ta pravá? Podle norem Evropské unie je dnes znalost německého jazyka odstupňována do šesti úrovní A1, A2, B1... až C2. Ukazatelem pro zařazení do dané úrovně je pak počet odstudovaných hodin a míra vaší schopnosti mluvit a rozumět. Ke každé úrovni patří i zkouška. Podle témat lze tyto certifikáty rozdělit do dvou kategorií, a to na němčinu obecnou (sem spadá většina mezinárodních zkoušek) a němčinu hospodářskou (obchodní). V kurzu jsou také známé, ale dost obtížné státnice, ty kromě perfektní znalosti jazyka prověří i to, jak se orientujete v německé kultuře a reáliích. Obecná němčina zahrnuje následující certifikáty. Start Deutsch 1 se skládá po dokončení úrovně A1. Je pro ty, kdo umějí základní německé fráze a každodenně používané výrazy. Start Deutsch 2 přichází po skončení úrovně A2 a dokládá, že držitel certifikátu zná základy němčiny. Zertifikat Deutsch zkouška certifikující mírnou pokročilost. Držitel tohoto jazykového diplomu je schopen zvládnout běžné situace a základní komunikaci v zaměstnání. Základem této zkoušky je komunikace; její složení znamená dokončení úrovně B1. V Německu už je tato zkouška uznávána jako přilepšení k žádosti o práci nebo o udělení německé státní příslušnosti, může být také uznána jako jazykový doklad pro některé střední školy. ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf zkouška je vhodná pro všechny, kteří při své práci v administrativě používají němčinu, hodlají pracovat v některé zemi německé jazykové oblasti, chtějí se ucházet o místo u německé firmy nebo udržují pracovní kontakty s Německem apod. Certifikát má mezinárodní platnost a je ceněn jako kvalitní zkouška. Ukončuje úroveň B2. ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung (Mittelstufe Deutsch) při této zkoušce kandidát prokazuje, že je schopen samostatně zpracovat text střední obtížnosti a korektně se vyjádřit ústně i písemně k náročnějšímu textu. Tento certifikát uznává řada německých škol místo jazykových přijímacích zkoušek; uzavírá úroveň C1. ZOP Zentrale Oberstufenprüfung je nejvyšší ze zkoušek, které je možné složit. Vlastník tohoto certifikátu musí porozumět

13 JAZYKOVÉ ŠKOLY i obtížným textům a výborně se vyjadřovat psanou i mluvenou němčinou. Na vysokých školách osvobozuje ZOP od jazykových přijímacích zkoušek z německého jazyka. Zkouška je zaměřená na akademický sektor a je vyžadována zahraničními univerzitami, případně i zaměstnavateli, zvláště v USA. Státnice z němčiny KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom ( malá státnice ) kandidát, který úspěšně složí zkoušku KDS, ovládá němčinu na velmi vysoké úrovni, včetně nadregionálních variant německého jazyka. Dokáže porozumět složitým autentickým textům a má výborné písemné i ústní vyjadřovací schopnosti. KDS osvobozuje od jazykových přijímacích zkoušek na německých školách a univerzitách. GDS Großes Deutsches Sprachdiplom ( velká státnice ) velkým německým jazykovým diplomem prokazuje kandidát, že ovládá němčinu na takové úrovni jako rodilý mluvčí. Zkouška GDS osvobozuje uchazeče o studium v Německu od jazykových zkoušek, přičemž dalece přesahuje požadavky přijímacích zkoušek. V mnoha zemích je GDS uznán jako dostatečná kvalifikace pro budoucí učitele němčiny. GDS slouží také jako doklad jazykových znalostí pro učitele ze zemí Evropské unie, kteří chtějí pracovat v Německu. Němčina pro obchod Z obchodní (hospodářské) němčiny lze složit dvě zkoušky. ÖSD DWD Diplom Wirtschaftsdeutsch zkouška z hospodářské němčiny, která předpokládá kromě vysoké jazykové úrovně (ZMP) i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti. Zkouška představuje výhody pro ty, kteří chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením, případně chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak dodatečnou kvalifikaci. PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch international úspěšným složením zkoušky kandidát prokáže, že je schopen se na vysoké úrovni písemně i ústně vyjadřovat o pracovních a hospodářských tématech, a zároveň rozumí náročným textům. Na co se připravit? Všechny typy zkoušek se skládají z písemné a ústní části. V písemné části se prověří vaše znalosti gramatiky a schopnost porozumění a interpretace textu, ústní část zkouší, zda jste schopni reagovat na běžné situace. Zkoušky z vyšších úrovní jsou samozřejmě náročnější, ústní část vás prověří i ze specifických znalostí, například z oblasti obchodu nebo hospodářství, písemná obsahuje i korespondenci. Jazykové školy nabízejí různé přípravné kurzy k těmto zkouškám. Výuka probíhá od září do června (neučí se v době státních svátků a školních prázdnin) jednou nebo dvakrát týdně, můžete se však setkat i s intenzivnějšími kurzy. Ceny těchto jazykových kurzů se pohybují od Kč výše. Možností je i individuální kurz na míru, který vám lektoři ochotně nabídnou, ale kvůli kterému budete muset sáhnout daleko hlouběji do kapsy. Počítejte však s tím, že v ceně kurzů není zahrnuta cena samotné zkoušky, která začíná na Kč (Start Deutsch 1) a končí zhruba na Kč. Všechny uvedené certifikáty jsou platné a uznávané ve všech německy mluvících zemích. Veronika Matějičná inzerce Eva Silva Lago Bohuslava Martinů 11, Brno tel.: , Pobytové červencové nebo celoroční KURZY FRANCOUZŠTINY.

14 14 JAZYKOVÉ ŠKOLY Léto jako čas vzdělávání Pro jazykové školy rozhodně sezona nekončí s koncem školního roku. Ve společnosti je pořád čím dál víc lidí, kteří si vybírají v létě dovolenou velmi sporadicky, promyšleně nebo vůbec. Podle psychologů je to buď proto, že jsou to workholici, nebo proto, že preferují neplánované odpočinky a vezmou si dovolenou ze dne na den. Někteří se také rozhodnou strávit svoji dovolenou učením jazyka. Jak dokazují statistiky jednotlivých jazykových agentur, pro spoustu studujících i pracujících lidí je právě léto volbou pro studium cizího jazyka prostřednictvím tuzemského nebo zahraničního letního kurzu. Ten může mít různou úroveň, formu, ale i kvalitu a je dobré si předem o agentuře a její tradici něco zjistit. V létě do školy Studovat můžete v létě desítky jazyků. Největší nabídku kurzů ale dostanete v případech angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Denně tak věnujete jazyku minimálně tři hodiny v rámci intenzivní výuky, a to buď dopoledne, nebo odpoledne, ale třeba i večer. Jazykové školy totiž nabízejí také Příklady letních jazykových kurzů pro sezonu 2008 v rámci letních kurzů studium po práci. Cena za jednu vyučovací hodinu (bez nároku na jakoukoli jinou službu) se pohybuje zhruba od 100 Kč Kurz je dobré si rezervovat předem. Stává se však, že nejsou všechny kurzy těsně před zahájením obsazeny, a pak se samozřejmě může kdokoli přihlásit na poslední chvíli, v průběhu nebo dokonce i ke konci kurzu, stačí se ptát, vysvětluje obchodní manažerka jedné z největších agentur v Brně a dodává, že toto poskytují solidní společnosti s tím, že pak neplatíte za ty hodiny, které jste neodchodili. Vyjeďte si ven Na rozdíl od příměstských kurzů jsou pobyty mimo místo bydliště nebo dokonce v zahraničí dražší, ale intenzivnější. Studenty vyučují lektoři až osm hodin denně a k tomu se mohou přidat ještě další konverzace po večerech apod. Výuka je zde více zhuštěná, ale změna prostředí může na někoho působit jako vhodná motivace k vyššímu výkonu. Lidé jsou v menším stresu, než když jsou doma. To přijdou z kurzu, uklízejí, vaří, starají se o děti, studují ještě něco jiného... Tady všechno vypustí a soustředí se jen na jazyk, proto mají taky lepší a rychlejší výsledky, vyzdvihuje výhody letních pobytových kurzů Marek Ošatný z jedné významné pražské jazykové agentury. Výběr z nabídky letních kurzů brněnských jazykových škol najdete v tabulce. Kromě zmíněných škol nabízí intenzivní jazykové kurzy například také společnost Adispa, Across Pretorian, Aspena a mnoho dalších. Jiřina Budíková Jazyk Termín konání Periodicita Počet hodin Cena Místo konání Organizátor Angličtina pondělí pátek 8:30 11:45 nebo 16:30 19: hodiny týdně Kč (týden) Brno Angličtina pondělí čtvrtek 8:30 11:45 nebo 16:30 19: hodiny týdně Kč (2 týdny) Brno Angličtina věční začátečníci každou středu 17:50 19:20 1 týdně Kč Brno Angličtina mírně pokročilí, pokročilí pondělí pátek 17:15 19:00 v termínech: , hodiny Kč Brno Angličtina mírně, středně pokročilí, pokročilí denně 9:00 13:00 v termínu: Kč Brno Angličtina rodiče s dětmi (3 12 let), týdenní pobyt denně 9:00 10:00, 10:30 12:00, 16:00 17:25, 17:25 18:30 4 denně od Kč Hotel Skalský dvůr Angličtina začátečníci denně v termínu hodin denně 42 od Kč Hotel Neptun, Malá Morávka Angličtina s kanadskými pedagogy, týdenní pobyt denně 9:00 12:00, 14:00 16:00, 19:00 20:45 3 denně od Kč Hotel Hubertus, Valtice Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština 4týdenní odpolední kurzy v různých termínech 2 3 hodiny týdně Kč Brno - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, konverzační Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština 2týdenní dopolední kurzy v různých termínech 5 4 hodiny týdně Kč Brno - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, konverzační Angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština začátečníci, mírně a středně pokročilí pondělí pátek 16:30 18:00 v termínech: , , hodiny týdně Kč Brno Francouzština mírně pokročilí denně v termínu: hodin týdně Kč Brno Francouzština od mírně pokročilých, týdenní pobyt denně v termínu hodiny denně od Kč Hotel Myslivna, Klepáčov Francouzština začátečníci denně v termínu: hodin týdně Kč Brno Němčina mírně pokročilí pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: , hodiny Kč Brno Němčina od mírně pokročilých, týdenní pobyt denně v termínu hodiny denně od Kč Hotel Neptun, Malá Morávka Němčina středně pokročilí pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: hodiny Kč Brno Němčina začátečníci pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: , hodiny Kč Brno Španělština začátečníci každý čtvrtek 19:30 21:00 1 týdně Kč Brno

15

16 16 VŠ a VOŠ Zemědělku dálkově? Proč ne? V minulém čísle Vzdělání jsme si udělali malou exkurzi na Masarykovu univerzitu, nyní zavítáme na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Ta již dlouho není jen zemědělkou, ale rozvíjí se na ní i technické, ekonomické, enviromentální a další zajímavé mezioborové studijní programy, které dávají absolventům široké možnosti uplatnění. Mendelovka má pět fakult: agronomickou, ekonomickou, lesnicko-dřevařskou, zahradnickou (se sídlem v jihomoravské Lednici) a zcela novou fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, která v letošním roce přivítá první studenty. Tato univerzita je známá díky své dlouholeté tradici (je nejstarším zemědělským vysokým učením ve střední Evropě, založeno v roce 1919), množstvím zajímavých oborů z širokého spektra oblasti lidských činností a také poměrně benevolentními studijními plány. Připravili jsme pro vás výběr studijních programů a oborů, které lze studovat kombinovanou formou (dříve dálkové studium) na daných fakultách, s popisem a možností uplatnění u některých z nich. Agronomická fakulta Žádná z fakult nezůstává pozadu co se týče výuky, vybavení i přístupu ke vzdělávání. Agronomická fakulta se přizpůsobuje změnám ve společnosti i v zemědělství a potravinářství a rozšiřuje nabídku svých oborů, aby lépe připravila absolventy pro jejich uplatnění v praxi. Tradičními zůstávají obory fytotechnický a zootechnický. Přihlášku na fakultu je třeba zasílat do konce března, a to pouze v elektronické podobě. Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky, která zahrnuje test z biologie a chemie. Konzultace probíhají většinou v pátek a sobotu, zpravidla jedenkrát za 14 dní. Studijní obory nabízené v kombinované formě studia jsou určeny pro pracující zájemce k přihlášce je nutné doložit doklad o dvouleté praxi, která nemusí být absolvovaná v zemědělství. Na agronomické fakultě můžete dálkově studovat následující programy a obory. Bakalářské programy Agrobiologie: Všeobecné zemědělství (1. ročník) Zemědělská specializace: Všeobecné zemědělství (od 2. ročníku) Biotechnologie odpadů: Odpadové hospodářství obor je zaměřen na oblast hospodaření s odpady. Absolventi zís- inzerce kají teoretické i praktické poznatky pro uplatnění zejména v podnikatelské sféře, v zemědělských, lesnických a dřevařských podnicích, v různých ekologických a komunálních provozech. Navazující magisterské programy Chemie a technologie potravin: Technologie potravin absolventi jsou orientováni na hodnocení, zpracování a realizaci rostlinných a živočišných produktů. Mohou se uplatnit v zemědělských i zpracovatelských podnicích, v obchodních organizacích i ve službách. Chemie a technologie potravin: Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Zootechnika tento obor má dlouholetou tradici. Absolventi najdou uplatnění zejména v zemědělské prvovýrobě v oblasti řízení úseků chovu hospodářských zvířat a v profesně blízkých, zejména plemenářských službách a v dalších oborech činnosti souvisejících s chovy zvířat. Zootechnika: Krmivářství Zootechnika: Rybářství a hydrobiologie Zootechnika: Živočišné technologie

17 VŠ a VOŠ 17 Fytotechnika vychovává absolventy k uplatnění zejména v prvovýrobě v oblasti řízení úseků pěstování rostlin, v zemědělském zásobování, nákupu a službách pro zemědělství. Fytotechnika: Biotechnologie potravin tvoří zejména biologie rostlin a živočichů. Na ně navazující disciplíny umožňují absolventovi ovládat instrumentální techniky potřebné pro práci v laboratořích biotechnologie rostlin. Uplatnění nacházejí především v laboratořích biotechnologie rostlin komerčního i výzkumného charakteru. Rostlinolékařství po vystudování tohoto oboru najdete uplatnění ve Státní rostlinolékařské správě, České zemědělské a potravinářské inspekci a v privátních kontrolních a testovacích orgánech, v podnicích skladujících a zpracovávajících rostlinné produkty, v privátních poradenských organizacích a v zemědělských podnicích. Zemědělská specializace: Agroekologie obor připravuje inženýry pro uplatnění v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Po absolvování budete tedy dobře připraveni k řízení ekologizované zemědělské produkce včetně znalosti pozemkových úprav, vodního hospodářství, zemědělských staveb, lukařství a pastvinářství a příslušné legislativy. Zemědělská specializace: Rozvoj venkova Zemědělská specializace: Zemědělské inženýrství Zemědělská specializace: Automobilová doprava reaguje na požadavky trhu práce v oblasti technicky vzdělaných manažersky orientovaných odborníků v oblasti nasazení strojů, optimalizace technologických a dopravních procesů, stejně jako následující obor. Zemědělská specializace: Management techniky Biotechnologie odpadů na základě dobrého spojení biologických a technologických znalostí jsou absolventi schopni komplexního přístupu k problematice odpadového hospodářství v širokém spektru podniků a komunální sféry a mají velmi dobré uplatnění. Magisterské programy Zemědělské inženýrství: Všeobecné zemědělství umožní uplatnění absolventů při řízení rodinných farem, v rostlinné a živočišné prvovýrobě v zemědělských podnicích a v komunálních službách týkajících se oblasti zemědělství a životního prostředí. inzerce Lesnicko-dřevařská fakulta I tato fakulta má mnohaletou tradici a kostrou výuky jsou obory lesnictví a dřevařství, jejichž absolventi stále nacházejí uplatnění v lesním a dřevařském průmyslu, stejně jako v různých organizacích a podnicích nebo na vědecké půdě. Studium je koncipováno tak, že úspěšný absolvent bakalářského stupně má možnost (bez přijímacích zkoušek) pokračovat ve studiu magisterském (a získat tak titul Ing.) nebo ukončit studium s titulem Bc., který ho opravňuje k odbornému profesnímu zařazení na příslušné kvalifikační úrovni. Přihlásit se lze buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Přihláška se zasílá také do konce března a spolu s ní je třeba zaslat i lékařské osvědčení. Přijímací zkoušky sestávají z testů matematika a biologie pro obor lesnictví a z testů matematiky a fyziky pro obor dřevařství. Bakalářské programy Dřevařství Lesnictví Magisterské navazující programy Lesní inženýrství Dřevařské inženýrství

18 18 VŠ a VOŠ Provozně-ekonomická fakulta Provozně-ekonomická fakulta, založená již v roce 1959, je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny A nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR. Rovněž sem je možno se přihlásit buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Přihlášku pošlete do 15. března v případě bakalářských studijní programů a do 30. dubna v případě navazujících magisterských programů. Každý uchazeč o studium musí projít přijímacím řízením. Přijímačky prověří vaše znalosti z matematiky a ze světového jazyka, který si vyberete (angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština). Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to s nástupem do zimního semestru a s nástupem do letního semestru. Máte-li pochyby o své připravenosti na zkoušky, můžete si i zaplatit přípravný kurz k přijímacím zkouškám: kurz matematiky (1 190 Kč / 20 hodin) nebo jazykové kurzy (380 Kč / 4 hodiny). Bakalářské programy Ekonomika a management: Manažersko -ekonomický obor Hospodářská politika a správa: Veřejná správa Hospodářská politika a správa: Finance Navazující magisterské programy Ekonomika a management: Manažersko -ekonomický obor Zahradnická fakulta Zahradnická fakulta je umístěna v jihomoravském městě Lednice, disponuje i svými kolejemi v tomtéž městě. Nabízí klasické zahradnické vzdělání, přičemž absolventi nacházejí stále větší uplatnění, v souvislosti se vzrůstající poptávkou po zahradnických službách, úpravách ploch podle posledních trendů, navrhování zahrad apod. I na tuto fakultu se přihlásíte buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Příjemné je, že pokud se hlásíte na více oborů stejného studijního programu, platíte pouze jeden poplatek. Přihlášku je nutno poslat do konce února. Přijímací zkoušky zahrnují test z biologie, talentovou zkoušku (test všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury + kresba). inzerce Užitečné odkazy Bakalářské programy Zahradnické technologie: Zahradnictví Navazující magisterské programy Zahradnické inženýrství: Zahradnictví Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Výuka na této nové fakultě začne již v zimním semestru akademického roku 2008/2009 a přihlášky mohou zájemci zasílat až do 15. května Fakulta nabízí pouze dva studijní programy Regionální rozvoj a Regional Development (vyučovaný v angličtině). Žádný z uvedených programů zatím nelze studovat dálkově. Veronika Matějičná

19 VŠ a VOŠ 19 Přípravné kurzy na vysokou Vysokoškolské studium je pro osobní rozvoj jednotlivce a následné zařazení na kvalifikovanou pracovní pozici dnes čím dál více populární. Přibývá zájemců o studium a také samotné vysoké školy. Stále platí heslo, že vysokoškolský diplom rovná se lépe placená práce a jednodušší zařazení na perspektivní pracovní pozici. Přesto je zde stále mnoho lidí, kteří vysokou školu nestudují, a to z mnoha příčin. Někdo dá přednost práci, někomu zase stačí středoškolské studium, protože není tzv. studijní typ nebo prostě jen neudělal přijímací zkoušky, protože možná nebyl dostatečně připraven, nebo třeba stres a nervozita jen udělaly své. Trendem dnešní doby jsou přípravné kurzy, které se postupně stávají běžnou součástí přípravy na vysokou školu. Je to logické, neboť obsah přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy se značně liší od látky, která se standardně probírá na středních školách. Zvláště v případě, že vás čeká přijímací zkouška z okruhů, které nejsou v rámci výuky na střední škole dostatečně pokryté (např. testy studijních předpokladů), může být přípravný kurz základem úspěchu. Jaké jsou možnosti na trhu Nabídka v této oblasti je široká. Na našem trhu působí řada společností specializujících se na přípravné kurzy, rovněž mnohé školy organizují pro uchazeče nejrůznější setkání a vzdělávací akce. Nabízejí buď kurzy přímo zaměřené na jednotlivé části přijímacích zkoušek, nebo ucelenější programy kopírující požadavky prvního ročníku řádného studia. Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu ceny kurzů nebývají vždy nízké a kvalita jednotlivých kurzů se může také výrazně lišit. Proto je důležité si při výběru předem zjistit některé důležité údaje. SMS SOUTĚŽ Vyhrajte poukázku na jazykové služby nebo DVD s hezkým filmem! Odpovězte pomocí SMS zprávy na soutěžní otázku a vyhrajte jednu ze tří dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč od společnosti Slůně svět jazyků nebo jedno ze tří DVD dle vlastního výběru. Jaký jazyk je na obrázku? A malajština B gruzínština C barmština Správnou odpověď zašlete formou SMS na číslo: ve tvaru: KULT(mezera)VZD(mezera)A/B/C (např. KULT VZD A) Každá 10. správná SMS vyhrává DVD! Každá 20. správná SMS vyhrává dárkový poukaz od společnosti Slůně svět jazyků! Soutěž probíhá od do nebo do vyčerpání zásob!pořadí své SMS zjistíte hned po odeslání zprávy. Cena SMS je 30 Kč včetně DPH, technicky zajišťuje Mobilbonus s.r.o., info: ,

20 20 VŠ a VOŠ Nejdůležitější jsou informace Když se budete rozhodovat, který kurz by pro vás mohl být vhodný, určitě si nejprve zjistěte reference dané agentury od bývalých studentů, například přes diskusní fóra apod. (poměr cena/kvalita). Také vám dost napoví historie pořádající agentury. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co vás zajímá. Přípravné kurzy nepořádají jen vzdělávací agentury, ale také samotné vysoké školy, které mají největší výhodu v aktuálnosti probírané látky a testů, jež se následně objevují u přijímacích zkoušek. Nevýhodou zase bývá malá časová flexibilita (omezen čas i počet studentů). Další variantou je příprava on-line přes internet. Ta je sice cenově nejvýhodnější, ale postrádá ostatní věci, jako je osobní komunikace s lektorem, studenty a tzv. reálnou zkoušku v praxi. Co všechno je v ceně? To by měla být otázka každého budoucího účastníka kurzu. Množství učebních materiálů závisí na vámi zvoleném kurzu. U těch dlouhodobějších se jedná zpravidla o informace či osnovy v papírové podobě, v případě kratších kurzů to jsou většinou jen ústní doporučení knižních publikací. Vzhledem k ceně kurzů máte právo vědět, za co všechno vlastně platíte, jelikož si to tam nechcete jen odsedět, ale dozvědět se maximum o dané zkoušce. Nezapomínejte na dostatek cvičebních testů včetně řešení, množství konzultací s lektorem apod. inzerce A jak to všechno probíhá? Přípravné kurzy na vysokou školu se konají nejčastěji formou dvousemestrálního studia, a to o víkendech nebo v týdnu ve večerních hodinách. Studenti se učí v menších skupinkách a na konci studia se předává certifikát na základě absolvování závěrečného testu. Výuka je někdy velmi rozmanitá, například u kurzů žurnalistiky může student navštívit rádio a zkusit si na vlastní kůži, jak se dělá vysílání, nebo se může podívat, jak vypadá tisková konference v praxi. Vše záleží na možnostech a aktivitě daného lektora. V Brně v této oblasti působí několik vzdělávacích agentur, v nichž probíhají přípravné kurzy. Dále je možné využít přípravy od konkrétních zdejších škol. Všechny se zaměřují na různé okruhy kurzů, které jsou koncipovány jako semestrální, nulté jednoleté či intenzivní několikaměsíční. Výuka je většinou jedenkrát za 14 dní v sobotu nebo pravidelně 1 2 dny v týdnu. Ceny kurzů začínají již od Kč a závisí na počtu výukových hodin. Lze se připravit téměř na všechny obory, jako je právo, psychologie, matematika, biologie, cizí jazyk, andragogika, společenské vědy, medicína, farmacie, žurnalistika apod. Přihlásit se na přípravný kurz? Absolvování přípravného kurzu přináší hned několik výhod. Zájemce se seznámí s látkou, která se u přijímacích testů může objevit, a k tomu si ještě osvojí postupy řešení jednotlivých úloh. Kurzy pomohou také po psychické stránce, kdy je student vtažen téměř do reality přijímacího řízení. Absolvování přípravného kurzu se vyplatí také proto, že šance na přijetí na vysokou školu u studentů kurzů se pohybují okolo %. Autorka je Junior marketing manager společnosti Tutor. Miroslava Zvolánková

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? CHCETE SI PRODLOUŽIT ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? ANGLiČTiNA a ŠPANĚLŠTiNA přípravné KurZy na VŠ NULTÝ ročník PoMATUriTNí STUDiUM 2011/2012

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy:

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy: Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Pomaturitní studium 2017/2018

Pomaturitní studium 2017/2018 Pomaturitní studium 2017/2018 JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC Informace o studiu Komu je jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou určen? a) Absolventům středních škol a konzervatoří

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info Angličtina klasické (dopolední + odpolední) v kurzu "mini" / min. 7 - max. 8 v kurzu "Maxi" mini 13 AJ 1 úplní začátečníci úterý 16:30-18:00 mini 15 AJ 1 začátečníci úterý 18:30-20:00 mini 10 AJ 1 začátečníci

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

FIREMNÍ KURZY. Empower Your Business

FIREMNÍ KURZY. Empower Your Business FIREMNÍ KURZY Empower Your Business IQS International Quality Services s.r.o. V Olšinách 2300/75 Praha 10 +420 284007505 +420722934275 office@iqsservices.eu www.iqsservices.eu metodika výuky Metodika výuky

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

JCB - Lekce japonštiny ve školním roce 2009/2010. (Od 1. 10. 2009 do 22. 5. 2010)

JCB - Lekce japonštiny ve školním roce 2009/2010. (Od 1. 10. 2009 do 22. 5. 2010) JCB - Lekce japonštiny ve školním roce 2009/2010 (Od 1. 10. 2009 do 22. 5. 2010) Průběh kurzů skupiny A Krátké kurzy skupiny A zahrnují 21 hodin výuky japonštiny. Tento kurz doporučujeme všem, kterým se

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Cílová skupina Výuka je určena pro pracovníků v oblasti zemědělství či zpracovatelské oblasti

Cílová skupina Výuka je určena pro pracovníků v oblasti zemědělství či zpracovatelské oblasti Informace o kurzu E-learning Odpady Autor/autoři kurzu Ing. Blanka Hvozdová, Jiří Škoda Garant kurzu Ing. Blanka Hvozdová Cílová skupina Výuka je určena pro 10 15 pracovníků v oblasti zemědělství či zpracovatelské

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk. č. j. 308-1/2015 Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2015/16 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Writing CVs, Cover Letters, and s

Writing CVs, Cover Letters, and  s NABÍDKA BLENDED-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2016 2017 následující blended-learningové kurzy: Kurzy probíhající

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo, kde nenajdete mnoho turistů, výhodou je možnost komunikovat s místními menší

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

podzimní kurzy JAZYKOVÝM KURZEM ZAHAJTE PODZIM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA

podzimní kurzy JAZYKOVÝM KURZEM ZAHAJTE PODZIM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA 2017 podzimní kurzy ZAHAJTE PODZIM JAZYKOVÝM KURZEM ANGLIČTINA / NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA / ITALŠTINA ŠPANĚLŠTINA / RUŠTINA / NORŠTINA / PORTUGALŠTINA JAPONŠTINA / ARABŠTINA / NIZOZEMŠTINA / FINŠTINA POLŠTINA

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více