Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy"

Transkript

1 KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy pozdě 02 Nejdou vám jazyky? Zkuste jinou metodu! Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy letní prázdninové kurzy Masarykova 31, Brno Tel./fax: Tel.:

2

3 OBSAH» KVĚTEN SRPEN » TÉMA 08» JAZYKOVÉ ŠKOLY 16» VŠ A VOŠ 22» DO PRÁCE 24» KURZY 28» PŘEHLED JAZYKOVÝCH ŠKOL 30» ADRESÁŘ Metody výuky jazyků Nejdou vám cizí řeči? Zkuste jinou metodu výuky!» 04 Sprechen Sie Deutsch? Aneb mezinárodní certifikáty z němčiny» 12 Zemědělku dálkově? Kombinované studium na MZLU v Brně» 16 Vypravte děti na tábor 31» MAPA Kam poslat děti na zajímavé prázdniny» 26 Slovo úvodem Letošní druhé číslo časopisu Vzdělání vás v úvodním článku seznámí s nejrůznějšími metodami výuky cizích jazyků (str. 4). Pokud také patříte mezi věčné začátečníky a myslíte si, že nemáte na jazyky hlavu, zkuste zvolit jinou metodu výuky a možná uspějete. Pomůckou při učení jazyka se vám také může stát sledování televize (str. 8), ať již jazykových kurzů nebo oblíbeného zahraničního hudebního či zpravodajského kanálu. Odborníci ji doporučují jako doplněk k běžným kurzům. Například k dennímu pomaturitnímu studiu, kterým se zabýváme jen o pár stránek dále (str. 10). Dozvíte se o jeho výhodách a v přehledné tabulce si můžete projít nabídku vybraných brněnských jazykových škol. Dále se v jazykové sekci podíváme na zoubek mezinárodně uznávaným zkouškám z německého jazyka (str. 12). Taková zkouška vám může pomoci při studiu či práci v zahraničí, ale i u nás. A než se do přípravy na zkoušku pustíte, můžete strávit letošní léto v některém ze zajímavých letních kurzů (str. 14). Bližší informace se dočtete v článku nazvaném Léto jako čas vzdělávání. V sekci věnované vysokoškolskému a vyššímu odbornému školství se seznámíte s nabídkou kombinovaného studia na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (str. 16). Ta již dlouho není jen zemědělkou, ale rozvíjí se na ní i technické, ekonomické, enviromentální a další zajímavé mezioborové studijní programy. Jestliže se spíše zajímáte o denní studium, mohl by vás zaujmout článek o přípravných kurzech na vysokou školu (str. 19). V rubrice Do práce vám poradíme, jak si najít dobrou letní brigádu v České republice (str. 22), protože je nejvyšší čas začít se po nějaké zajímavé práci poohlížet. V sekci věnované kurzům a ostatnímu vzdělávání jsme zaměřili pozornost na to, jak získat večerně či dálkově maturitu (str. 24). Maturita je totiž dnes všeobecným základem pro to, abyste si mohli najít zajímavé a dobře placené zaměstnání. Rodičům pak v závěru časopisu nabízíme článek věnovaný letním kurzům a táborům pro děti (str. 26), které se chtějí něco nového naučit a zároveň se při tom pobavit. Petra Panschabová editorka VZDĚLÁNÍ» PRŮVODCE JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI A VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI Ročník 7, číslo 2. Vydává MEDIA HILL, s.r.o. Číslo 2 vyšlo 7. května šéfredaktor: Ing. Radek Holík; asistent šéfredaktora: Marta Holíková; editorka: Petra Panschabová; redaktoři: Jiřina Budíková, Veronika Matějičná, Jana Svozilová; design: Milan Katovský; sazba: Jan Huňař redakce: Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , inzerce: tel.: , fax: , mobil: , distribuce: MEDIA HILL, 5P agency, produkce: MEDIA HILL, náklad: ks; registrační číslo: MK ČR E Foto na titulní stránce: Photos.com MEDIA HILL, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu HORA STYL, s.r.o.; Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění. Redakční uzávěrka příštího čísla je 18. srpna 2008!

4 4 TÉMA Nejdou vám jazyky? Zkuste jinou metodu výuky! Pokud také patříte mezi věčné začátečníky v cizím jazyce a tvrdíte, že na to prostě nemáte hlavu, nezoufejte. Nové světové výzkumy uvádějí, že ve skutečnosti neexistují buňky na jazyky a že každý dospělý člověk má přibližně stejnou schopnost naučit se cizí jazyk. Záleží jen na metodě výuky. Pojďte se o tom s námi přesvědčit!

5 TÉMA 5 Komunikativní metoda (komunikační, přímá výuková metoda) Metoda je založená zejména na komunikaci, tedy na komunikaci studenta ve studovaném jazyce. Počítejte s tím, že hovor v mateřském jazyce bývá omezen pouze na nezbytné minimum. Neměl by se používat ani při vysvětlování gramatiky či nových slovíček. Naopak se klade důraz na to, abyste o nových termínech přemýšleli sami a hledali pravý význam bez použití slovníku. Cílem je vyvolat ve vaší hlavě tzv. efekt aha neboť pokud na správné řešení přijdete sami, je větší pravděpodobnost, že si ho budete pamatovat. Komunikativní metoda je jednou z nejrozšířenějších moderních výukových metod. V protikladu k ní stojí metoda gramaticko- -překladová, která dává důraz na znalost systému jazyka, četbu a psanou komunikaci, či tzv. metoda drilu. Těmto metodám bývá však vyčítána nevyváženost zaměřují se často pouze na určitou část jazyka a opomíjejí jiné, avšak stejně důležité prvky. Nepustilova metoda Tuto metodu výuky cizích jazyků vyvinul brněnský psycholog PhDr. Vladimír Nepustil. Základem je ucelené vysvětlení gramatiky pomocí tabulek v co nejkratším čase a její následné převedení do podvědomí pomocí drilových cvičení. Cílem výuky je co nejrychlejší vstup do jazyka, aby se mohlo pokračovat třetím krokem četbou. Pro tuto metodu je typické nápadné zrychlení mezi druhým a čtvrtým dnem výuky, kdy pochopíte, že se za několik dnů můžete naučit to, co se normálně považuje za zvládnuté po několika měsících či letech studia. Veškerá gramatika nutná pro danou úroveň se proto probírá hned v prvních hodinách, nikoli v celém průběhu semestru. Následná drilová část se soustřeďuje na zafixování těchto poznatků do praktické řeči s důrazem na užívané vazby aplikovatelné v aktivním řečovém projevu. Jakmile je zvládnuta gramatická struktura jazyka, pokračujete čtením textů a rozšiřujete si tak nenásilným způsobem slovní zásobu. Četbou jste motivováni k dalšímu rozšiřování slovní zásoby a studium vás baví. Callanova metoda Tato metoda je založená na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Metoda klade důraz na rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé mluvení bez Magická angličtina Český odborník na paměť a učební procesy vytvořil na základě mnoha nových světových poznatků zajímavou učební pomůcku angličtiny. Magická angličtina, jak se tento komplet jmenuje, odhaluje tajemství paměti a dosud neznámé či nevyužívané schopinzerce přemýšlení jako v rodném jazyce. Ve třídě je většinou maximálně deset studentů, což znamená, že dané slovo uslyšíte několikrát za sebou. Během jedné vyučovací hodiny (která trvá 50 minut) posloucháte a mluvíte čtyřikrát více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát. Příjemné na této metodě je, že nepoužívá domácích úkolů vše podstatné se máte dozvědět a naučit v hodině. Callanova metoda má naučit konverzační formě jazyka a pomoci vám překonat ostych z mluvení. Budete neustále zapojováni do průběhu a konverzace vyučovací hodiny. Největší důraz se přitom klade na schopnost vyjadřovat se a rozumět. Jinými slovy: filozofií této metody výuky je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláte chybu.

6 6 TÉMA nosti lidského mozku. Měli byste se díky ní naučit anglicky rychleji a jednodušeji než kdykoli předtím. Učebnice Magické angličtiny neobsahuje tolik gramatiky, jak jste zvyklí ze školy. To proto, že zachovává pro mozek zcela přirozený cyklus: nejprve začít mluvit a potom teprve zkoumat gramatiku. Jinými slovy: možná nebudete umět pojmenovat správně mluvnické časy, ale budete skutečně rozumět a mluvit anglicky budete umět angličtinu aktivně používat a pochopení gramatických jevů přijde postupně později. Magická angličtina pracuje s různými triky, které spočívají ve správném využívání mozku. Například jeden z poznatků o funkcích mozku spočívá v tom, že mozek, který pracuje v zásadě komplexně, tedy prostorovo-časově, vnímá minulost nalevo a budoucnost napravo. Minulý čas na kazetách jde tedy do levého ucha a budoucí čas do pravého ucha. Použitím tohoto a jiných triků se mozku předkládá pro něj,,přátelská, a tudíž vítaná informace. A to je důležité. Je totiž prokázáno, že takové informace si pamatuje mozek mnohem raději a déle než prosté,,biflování. Sugestopedie (superlearning) Název metody je odvozen od anglického suggestion návrh, podnět, inspirace. Sugesce jsou příkazy, které při stavu úplného uvolnění při relaxaci v hladině alfa nebo i hypnotickém stavu zadáváme podvědomí. Tyto příkazy musí být vždy pozitivní a měly by být formulovány tak, aby byly co možná nejpřitažlivější. Dobře formulované sugesce jsou velmi účinným nástrojem, jenž podnítí naše podvědomí, aby pracovalo v náš prospěch. Účinnost sugesce závisí na obratnosti, s jakou je s ní naloženo. Sugestopedie je metoda přirozeného učení, které vychází z celku (z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy, jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázány a jejich logika se plně projeví v závěru, kdy dojde k sestavení celé mozaiky) a respektuje všechny učební typy. Učební typy studentů jsou tři základní. Vizuální typ dobře si pamatuje obličeje, k učení potřebuje tabulky, grafy, ilustrace, psané slovo, při odpočinku čte knihu nebo sleduje film. Kinestetický typ při rozčilení zatne zuby, pěsti, pochoduje sem a tam, gestikuluje, odpočívá sportem, nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívat situaci na vlastní kůži. Auditivní typ dobře si pamatuje to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami, při odpočinku poslouchá hudbu. Tato metoda rovněž využívá toho, že stimuluje levou i pravou hemisféru. Výuka je v určitých fázích provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivuje mozkovou činnost, inzerce a nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané poznatky byly trvalé. Sugestopedie bude vyhovovat nejvíc těm, kteří nemají mnoho času na domácí úkoly a samostudium a kteří se potřebují naučit co nejvíce v průběhu kurzu. E-learning Všichni víme, že moderní doba s sebou přináší nové technologie, nové produkty a nové přístupy k našim životům, včetně výuky. V západní Evropě se metoda e-learningu stala běžnou součástí výuky zaměstnaných lidí, kteří nedisponují takovou mírou času, kterou by pro své další vzdělávání potřebovali. S rozšířením počítačů a připojením na internet se lidé uchylují k rychlé a úsporné verzi výuky nejen cizích jazyků. Mezi výhody tohoto stylu výuky patří flexibilita (jediným omezujícím faktorem je přístup k internetu a počítači), individuální přístup (přizpůsobí se individuálně schopnostem studenta, jeho tempu a stylu učení). Výhodou je i cena poskytnuté služby. Pokud je ve výuce zahrnutý velký počet žáků, náklady se tímto pro žáky snižují. Mezi nevýhody metody patří, že se velice rychle učíte pasivní znalosti. Metoda je totiž založena na komunikaci s počítačem, nikoli s lidmi. Proto je třeba tyto pasivní znalosti přeměnit na aktivní, čehož dosáhnete jen tehdy, budete-li tímto jazykem mluvit. Je tedy dobré, když je tu možnost přímého kontaktu s lektorem. Tento nedostatek sociálního kontaktu může také snížit efektivitu učení přicházíte o možnost učit se chybami i úspěchy jiných žáků, které slyšíte a vidíte při běžném kurzu s několika studenty. Tato metoda je velice dobrá a může dobře fungovat ve spojení s tradiční výukou učitel žák. Ideálem stále zůstává přímý kontakt s učitelem s možností přímé zpětné vazby. Veronika Matějičná Praktická čínština pro Čechy a čeština pro cizince individuální i skupinová výuka včetně občasných týdenních intenzivních kurzů: Po Pá: (vždy 1. a 3. týden v měsíci). Gorkého 2, Brno S nadcházejícími Olympijskými hrami v Číně stoupá i zájem o základní komunikaci s dobrou výslovností. Naše kurzy vedené rodilými mluvčími určitě splní vaše očekávání. V únoru otvíráme pro začátečníky také Aj-Šp-Fr-Ruš-Arab-Jap.

7 Bohatá nabídka kvalitních služeb Jednoleté pomaturitní studium angličtiny Jazyková škola POLYGLOT je členem Asociace jazykových škol ČR, která sdružuje největší jazykové školy v České republice. POMATURITNÍ STUDIUM je akreditováno MŠMT (vyhláška č. 249/2003 Sb.), a tedy účastníci studia, kteří v daném kalendářním roce složili maturitní zkoušku, mají zachován statut studenta. ností nabídnut přestup do vyššího či nižšího oddělení, aby byla zachována jednotná úroveň skupiny. Ve výuce jsou používány učebnice New Cutting Edge, které rozvíjí zejména komunikativní dovednosti a použití angličtiny v reálném životě. Výuka je doplněna i prací s dalšími učebními materiály, jako které v současné době patří především zkoušky Cambridge a Pearson Longman. V rámci dopoledního intenzivního studia probíhá v závěru roku také příprava k úspěšnému složení jedné z těchto zkoušek. V Brně nabízíme v jednoletém pomaturitním studiu ANGLIČTINU s intenzitou 20 hodin týdně vždy v dopoledních hodinách od 8.30 do V průběhu týdne se v každé skupině střídají ve vyučování čeští lektoři a rodilí mluvčí. Skupiny jsou rozděleny ještě před začátkem studia podle úrovní pokročilosti a s přihlédnutím k optimálnímu počtu studentů ve skupině. Škola usiluje o dobrou komunikaci se studenty, kteří se mohou kdykoli obracet na vedení školy nejen prostřednictvím lektorů, ale i přímo denně v průběhu celého školního roku. Pokud dojde během roku u některých skupin k rozptylu úrovní pokročilosti, je studentům v rámci mož- jsou články, CD.ROM, prací s interaktivní tabulí a projekty. Ve výuce se střídají čeští lektoři s rodilými mluvčími a tím je zajištěn maximální přínos a výsledky studia. Během školního roku jsou probrány 2 3 učebnice, přičemž první sada je poskytována školou zdarma. Budova školy má čtyři vybavené jazykové třídy. V přízemí školy je studentům k dispozici také bufet s občerstvením, otevřený po celou dobu dopoledního studia. Zahrada a dvůr školy slouží k relaxaci v přestávkách mezi dopoledními vyučovacími bloky nebo jako alternativní prostor výuky za příznivého počasí. Škola připravuje také k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných zkoušek, mezi Polyglot jazyková škola, s.r.o. Pionýrská Brno tel.: , PR

8 8 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Každý hledá co nejefektivnější způsob, jak zvládnout cizí jazyk. Zkoušíme nejrůznější metody, programy, nahrávky, investujeme nemalé částky a pokoušíme se najít systém, který by nám padnul na míru. Zázraky určitě neočekávejte, ale každý kontakt s cizím jazykem v jakékoli formě má svůj přínos a to se týká i jazykové výuky přes televizi. A proč zrovna televize? Už Komenský byl přesvědčený, že vše, co se učíme smysly, si lépe pamatujeme. Představte si telefonát v cizím jazyce, pokud jste něco takového absolvovali, určitě budete souhlasit, že je tato forma konverzace oproti běžnému setkání náročná, zvláště pokud daný jazyk příliš dobře neovládáte. Je mnohem složitější porozumět mluvenému slovu bez vizualizace, ale pokud máte obraz, dokážete si vytvořit kontext a lépe situaci pochopit. Televize nabízí širokou škálu možností, jak využít dva z našich nejsilnějších smyslů zrak a sluch. Jazykové kurzy v televizi Jednou z nich jsou televizní jazykové kurzy. V současné době Česká televize vysílá tři programy. Prvním je Sezamová angličtina jazykový kurz pro nejmenší. Druhým Adult English Zone jazykový kurz pro dospělé, který je opatřen českými titulky. Tento program vás zavede na nejrůznější prázdninová místa, budete řešit situace z pracovního života a dozvídat se zajímavosti o moderním světě. A nakonec seriál Alright? Alright! komediální jazykový kurz angličtiny pro děti i dospělé odehrávající se v obci Egganham. Lepšímu porozumění textu napomáhají české komentáře. Programy můžete sledovat z pohodlí svého domova, nejste vystaveni negativním vlivům soutěživosti mezi studenty, pokud kurz nestihnete, nabízí se možnost nahrávání, vše probíhá zábavnou a relaxační formou a v neposlední řadě neutrácíte za kurzovné a materiály. Kurzy probíhají pravidelně ve stejných časech, ale nevýhodou může být jejich relativní krátkodobost. Obvykle trvají půl roku nebo rok a chybí návaznost na další úroveň. Problémem je také absence zpětné vazby a nedostatečná interakce. Počet těchto kurzů je poměrně malý a pro ostatní jazyky Česká televize momentálně nabídku nemá. Vysílání ze zahraničí Bezesporu velkým přínosem je sledování zahraničních televizních kanálů, které nabízejí nepřeberné množství programů. Touto cestou získáváte kontakt s reálným jazykem, nejste vázáni určitým termínem, a pokud to umožňují technické podmínky, můžete si nastavit anglické titulky, které napomáhají snazšímu porozumění. Nemusíte sledovat jazykový kurz s pevně danými tématy, ale můžete si zvolit žánr, který vás momentálně zajímá. Jazyk se v tomto případě v podstatě neučíte, ale osvojujete si ho. Je to obdobná situace, jako když se učíte mateřskému jazyku. Sledujete filmy, události z celého světa, posloucháte předpověď počasí, přemýšlíte nad odpověďmi v soutěžních pořadech a při tom všem podvědomě nasáváte novou slovní zásobu, gramatické struktury a vazby, výslovnost a přízvuk. Také často narazíte na slangové výrazy a idiomatická spojení, které běžně nenajdete ve slovnících. Pro začátek určitě nemusíte mít špatný pocit, že všemu nerozumíte. Stačí, když pochopíte kontext a situaci. Někteří studenti jazykových škol si nahrávají své oblíbené pasáže filmů, dokumentů či pořadů na video nebo DVD a tyto nahrávky pak nosí do svých jazykových hodin a dále s nimi pracují. Takže pokud navštěvujete pravidelnou jazykovou výuku, můžete se domluvit s lektorem a zkusit si obohatit výuku tímto způsobem. Jestliže dáváte přednost hudebním kanálům, tak i tady je možnost, jak vylepšit své jazykové dovednosti. Vytisknete si texty oblíbených písniček (např. zazpíváte si společně se zpěvákem a tím si procvičíte výslovnost a vázání slov. Učení přes internet Pokud nevlastníte satelit nebo kabelovou televizi, můžete využít služeb internetu. Na internetových stránkách naleznete nejen hudbu, ale také scény z vašich oblíbených filmů nebo seriálů, části sportovních přenosů, reklamy, šoty ze zpráv BBC, CNN, rozhovory a jiné. Stačí si jen vybrat oblast, která vás zajímá a zaposlouchat se. Máte pocit, že příliš dobře nerozumíte? Pozastavte video, podívejte se do slovníku, pusťte si záznam několikrát po sobě nebo si vyberte další klip. Není důležité, zda zrovna sledujete zpravodajství, film nebo jazykový program, ale musíte to dělat s chutí dozvědět se něco nového a oprášit si doposud získané jazykové znalosti. Jakkoli lákavá se tato forma výuky může zdát, je třeba zdůraznit, že nikdy plně nenahradí přímý kontakt s lektorem v klasickém kurzu. Proto je doporučována pouze jako doplňková. Autorka je manažerka jazykové výuky v jazykové škole Slůně svět jazyků. Jana Rozsypalová

9 Zkouška IELTS otevře vám dveře ke studiu a práci v zahraničí International English Language Testing System (IELTS) je zkouška ur ená p edevším pro zájemce o studium a práci v zahrani í. Je uznávána v tšinou univerzit, vládních institucí a dalších organizací po celém sv t. V eské republice po ádá IELTS organizace British Council a je možné ho skládat každý m síc v Praze nebo Brn. Výsledky získáte on-line již 13. den po složení zkoušky. M žete si vybrat ze dvou verzí zkoušky a sice Akademického modulu ur eného p edevším pro zájemce o studium na univerzit v zahrani í a Všeobecného výukového modulu, který je vhodný pro studenty st edních škol v anglicky mluvících zemích, pro lidi na pracovních nebo studijních stážích a pro pracovní i imigra ní ú ely. Hodnocení zkoušky je rozd leno do 9 stup (Band 1 = Non- User, Band 9 = Expert User). Kandidáti obdrží výsledné skóre z každé ásti zkoušky zvláš (poslech, tení, psaný a mluvený projev) a rovn ž celkové skóre. V tšina zahrani ních univerzit vyžaduje jako vstupní podmínku pro studium celkovou známku okolo 6,5. Pro více informací nás kontaktujte na u: Web: Prove your English skills get an IELTS score

10 10 JAZYKOVÉ ŠKOLY Denní pomaturitní studium Odskočení mezi střední školou či gymnáziem a nástupem na vysokou školu, nebo jen prodloužení studií o rok? I takto by se dalo charakterizovat studium známé jako denní pomaturitní studium. Hlavním účelem pomaturitního studia by mělo být zvládnout jazyk na velmi vysoké úrovni a také je to jedna z posledních šancí, kdy na to máte čas, a navíc se všemi sociálními výhodami a statutem studenta. V praxi to znamená, že rodiče na své děti pobírají dále sociální dávky a stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, lze si inzerce pořídit zvýhodněnou jízdenku na MHD, získat ISIC kartu apod. Úřady v ČR takového studenta chápou například jako studenta gymnázia či vysoké školy. Jak to jde rychle? Pokud jste začátečníci, za rok byste měli být na středně pokročilé úrovni. Pokud máte za sebou ze školy cca dvě knihy nějaké rodinky z dob komunismu, pak vás denní pomaturitní studium může přivést až ke složení zkoušek typu FCE či CAE, ale i další níže či výše posazené zkoušky. Pomaturitní studium bývá realizováno v rozsahu cca 800 hodin výuky a probíhá celý školní rok. Zkontrolujte si přesná data výuky, zahájení i ukončení studia, některé školy jednají proti pravidlům a studium zkracují. Nikde není charakterizováno, jakou formou má výuka probíhat, a to je někdy kámen úrazu. Část poskytovatelů potom hodiny kamufluje jako samostudium nebo e-learning apod. Studium by mělo probíhat od 1. září do 30. června (školní rok trvá od 1. září do 31. srpna). Výmluva školy, že výuka končí na konci května z důvodu zkoušek, by vás měla spíše odradit. Denně vám musí škola nabídnout čtyři vyučovací hodiny výuky po 45 minutách. Zde by bylo vhodné, aby se naši zákonodárci zamysleli a vyhlášku upravili. Školy, které žádají o zařazení do vyhlášky ministerstva školství (pozor, nejedná se o akreditaci, jak část uživatelů a škol mylně chápe), musejí splnit některé kvalifikační předpoklady, které nejsou nijak složité. Požadavky mnohých asociací nebo přímo

11 JAZYKOVÉ ŠKOLY 11 Pomaturitní studium v Brně Název jazykové školy Adresa Vyučované jazyky pomaturitního studia AJ NJ FJ ostatní Vstupní rozřazovací test Učebny v centru města Frekvence (počet hodin týdně) Průměrný počet studentů ve skupině Maximální počet studentů ve skupině Zápis do kurzu Začátek kurzu Konec kurzu učební materiály V ceně kurzu zahrnuto ukázková hodina služby knihovny Možnost splátkového kalendáře Zápisné Celková cena za kurz (včetně zápisného) A School Obilní trh 2, Brno do vyčerpání kapacity (bez navýšení) Kč od Kč ILC International House Brno Sukova 2, Brno RJ, ŠJ, ČJ pro cizince od Kč Kč (do ) Jazyková škola Eurolingua Křenová 60, Brno průběžně Kč od Kč Jazyková škola Miramare Masarykova 37, Brno do (částečně) 0 Kč od Kč Jazyková škola PARK Staňkova 8c, Brno do Kč Kč Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Lidická 9, Brno ŠJ do Kč Kč Pelikán JŠ Perfect English Šumavská 33, Brno NJ do Kč od Kč JŠ s právem SJZ Kotlářská 9, Brno IJ, ŠJ neomezeně Kč Kč Lingua centrum H.E. Křenová 52, Brno do Kč Kč Majda agency Gorkého 8, Brno ŠJ do (na pololetí) 0 Kč od Kč MKM Jazyková škola Česká 11, Brno do Kč Kč Österreich Institut Brno Moravské nám. 15, Brno do Kč Kč Polyglot Pionýrská 15, Brno od Kč Kč interní směrnice některých jazykových škol mají přísnější kritéria... Naštěstí nyní více přichází do praxe systém vyřazování škol z registru v případě, že studium neposkytují, a to je dobře. A co to stojí? Pomaturitní studium s ohledem na jeho rozsah není příliš nákladné. Je třeba brát v úvahu, že dle vyhlášky může v kurzu být maximálně 18 studentů, a pokud vynásobíte například sumu Kč množstvím studentů a následně vydělíte 800 hodinami výuky, dojdete k ceně 450 Kč na hodinu. Praxe bývá dokonce taková, že škola má v kurzu jen asi deset až patnáct studentů, jelikož část studentů je na poslední chvíli přijata na vysokou školu. Výhody a nevýhody pomaturitního studia Výhody: velmi intenzivní varianta kurzu, relativně nízká cena Nevýhody: velké skupiny studentů, většinou jazykově nesourodé skupiny studentů Na studium se můžete přihlásit kdykoli až do doby zahájení samotného kurzu, ale většina škol vás vzhledem k nezaplnění kurzů přijme i po tomto termínu. I v tomto obchodě narazíte na first a last minute a různé splátky a slevy. Každá škola se k tomuto staví individuálně a rozptyl cen je velký. Kvalitní nadstandardní kurz stojí cca Kč. ILC International House Brno jazyková škola Sukova 2, Brno Tel.: , Mobil: fax: inzerce Pokud nejste zrovna čerství maturanti, můžete se samozřejmě na studium také přihlásit. Avšak již nebudete mít výhody a statut studenta. Bezvadně se naučit jazyk ale rozhodně můžete. Autor je jednatelem překladatelské a školicí agentury. Bedřich Snášel Nabízíme: denní intenzivní (pomaturitní ) studium s akreditací MŠMT ranní, dopolední, odpolední a večerní kurzy příprava na mezinárodní zkoušky (Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE; Cambridge BEC; IELTS) obchodní angličtina, konverzační kurzy specializované kurzy (angličtina pro práci, pro marketing, pro právníky, medicína, ru cest. ruch) firemní a individuální výuka angličtina pro děti (6 15 let) další vyučované jazyky: němčina, španělština, francouzština, ruština, čeština pro cizince (Czech for Foreigners) jazykový e learning učebny v centru Brna

12 12 JAZYKOVÉ ŠKOLY Sprechen Sie Deutsch? Aneb ovládáte němčinu? Baví vás? Potřebujete si ověřit, jak na tom skutečně jste? Pokud zní vaše odpovědi kladně, nechte se inspirovat, jak vaši jazykovou znalost využít. Řeč bude o mezinárodně uznávaných zkouškách z německého jazyka. Při výběru mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka je třeba zohlednit dva základní aspekty: vaše skutečné jazykové znalosti a to, na co zkoušku potřebujete (resp. jaké úrovně). Zkoušky, ať už z jakéhokoli jazyka, můžete využít v zaměstnání, při studiu na zahraniční škole (základní zkouška z jazyka je v naprosté většině podmínkou přijetí na zahraniční školu, byť se jedná třeba jen o jedno pololetí či semestr), při práci v zahraničí nebo pro získání státního občanství dané země. Jazyková zkouška ale pomůže i u přijímaček na české vysoké školy, kde za ně školy udělují různý počet bodů. Která je ta pravá? Podle norem Evropské unie je dnes znalost německého jazyka odstupňována do šesti úrovní A1, A2, B1... až C2. Ukazatelem pro zařazení do dané úrovně je pak počet odstudovaných hodin a míra vaší schopnosti mluvit a rozumět. Ke každé úrovni patří i zkouška. Podle témat lze tyto certifikáty rozdělit do dvou kategorií, a to na němčinu obecnou (sem spadá většina mezinárodních zkoušek) a němčinu hospodářskou (obchodní). V kurzu jsou také známé, ale dost obtížné státnice, ty kromě perfektní znalosti jazyka prověří i to, jak se orientujete v německé kultuře a reáliích. Obecná němčina zahrnuje následující certifikáty. Start Deutsch 1 se skládá po dokončení úrovně A1. Je pro ty, kdo umějí základní německé fráze a každodenně používané výrazy. Start Deutsch 2 přichází po skončení úrovně A2 a dokládá, že držitel certifikátu zná základy němčiny. Zertifikat Deutsch zkouška certifikující mírnou pokročilost. Držitel tohoto jazykového diplomu je schopen zvládnout běžné situace a základní komunikaci v zaměstnání. Základem této zkoušky je komunikace; její složení znamená dokončení úrovně B1. V Německu už je tato zkouška uznávána jako přilepšení k žádosti o práci nebo o udělení německé státní příslušnosti, může být také uznána jako jazykový doklad pro některé střední školy. ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf zkouška je vhodná pro všechny, kteří při své práci v administrativě používají němčinu, hodlají pracovat v některé zemi německé jazykové oblasti, chtějí se ucházet o místo u německé firmy nebo udržují pracovní kontakty s Německem apod. Certifikát má mezinárodní platnost a je ceněn jako kvalitní zkouška. Ukončuje úroveň B2. ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung (Mittelstufe Deutsch) při této zkoušce kandidát prokazuje, že je schopen samostatně zpracovat text střední obtížnosti a korektně se vyjádřit ústně i písemně k náročnějšímu textu. Tento certifikát uznává řada německých škol místo jazykových přijímacích zkoušek; uzavírá úroveň C1. ZOP Zentrale Oberstufenprüfung je nejvyšší ze zkoušek, které je možné složit. Vlastník tohoto certifikátu musí porozumět

13 JAZYKOVÉ ŠKOLY i obtížným textům a výborně se vyjadřovat psanou i mluvenou němčinou. Na vysokých školách osvobozuje ZOP od jazykových přijímacích zkoušek z německého jazyka. Zkouška je zaměřená na akademický sektor a je vyžadována zahraničními univerzitami, případně i zaměstnavateli, zvláště v USA. Státnice z němčiny KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom ( malá státnice ) kandidát, který úspěšně složí zkoušku KDS, ovládá němčinu na velmi vysoké úrovni, včetně nadregionálních variant německého jazyka. Dokáže porozumět složitým autentickým textům a má výborné písemné i ústní vyjadřovací schopnosti. KDS osvobozuje od jazykových přijímacích zkoušek na německých školách a univerzitách. GDS Großes Deutsches Sprachdiplom ( velká státnice ) velkým německým jazykovým diplomem prokazuje kandidát, že ovládá němčinu na takové úrovni jako rodilý mluvčí. Zkouška GDS osvobozuje uchazeče o studium v Německu od jazykových zkoušek, přičemž dalece přesahuje požadavky přijímacích zkoušek. V mnoha zemích je GDS uznán jako dostatečná kvalifikace pro budoucí učitele němčiny. GDS slouží také jako doklad jazykových znalostí pro učitele ze zemí Evropské unie, kteří chtějí pracovat v Německu. Němčina pro obchod Z obchodní (hospodářské) němčiny lze složit dvě zkoušky. ÖSD DWD Diplom Wirtschaftsdeutsch zkouška z hospodářské němčiny, která předpokládá kromě vysoké jazykové úrovně (ZMP) i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti. Zkouška představuje výhody pro ty, kteří chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením, případně chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak dodatečnou kvalifikaci. PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch international úspěšným složením zkoušky kandidát prokáže, že je schopen se na vysoké úrovni písemně i ústně vyjadřovat o pracovních a hospodářských tématech, a zároveň rozumí náročným textům. Na co se připravit? Všechny typy zkoušek se skládají z písemné a ústní části. V písemné části se prověří vaše znalosti gramatiky a schopnost porozumění a interpretace textu, ústní část zkouší, zda jste schopni reagovat na běžné situace. Zkoušky z vyšších úrovní jsou samozřejmě náročnější, ústní část vás prověří i ze specifických znalostí, například z oblasti obchodu nebo hospodářství, písemná obsahuje i korespondenci. Jazykové školy nabízejí různé přípravné kurzy k těmto zkouškám. Výuka probíhá od září do června (neučí se v době státních svátků a školních prázdnin) jednou nebo dvakrát týdně, můžete se však setkat i s intenzivnějšími kurzy. Ceny těchto jazykových kurzů se pohybují od Kč výše. Možností je i individuální kurz na míru, který vám lektoři ochotně nabídnou, ale kvůli kterému budete muset sáhnout daleko hlouběji do kapsy. Počítejte však s tím, že v ceně kurzů není zahrnuta cena samotné zkoušky, která začíná na Kč (Start Deutsch 1) a končí zhruba na Kč. Všechny uvedené certifikáty jsou platné a uznávané ve všech německy mluvících zemích. Veronika Matějičná inzerce Eva Silva Lago Bohuslava Martinů 11, Brno tel.: , Pobytové červencové nebo celoroční KURZY FRANCOUZŠTINY.

14 14 JAZYKOVÉ ŠKOLY Léto jako čas vzdělávání Pro jazykové školy rozhodně sezona nekončí s koncem školního roku. Ve společnosti je pořád čím dál víc lidí, kteří si vybírají v létě dovolenou velmi sporadicky, promyšleně nebo vůbec. Podle psychologů je to buď proto, že jsou to workholici, nebo proto, že preferují neplánované odpočinky a vezmou si dovolenou ze dne na den. Někteří se také rozhodnou strávit svoji dovolenou učením jazyka. Jak dokazují statistiky jednotlivých jazykových agentur, pro spoustu studujících i pracujících lidí je právě léto volbou pro studium cizího jazyka prostřednictvím tuzemského nebo zahraničního letního kurzu. Ten může mít různou úroveň, formu, ale i kvalitu a je dobré si předem o agentuře a její tradici něco zjistit. V létě do školy Studovat můžete v létě desítky jazyků. Největší nabídku kurzů ale dostanete v případech angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Denně tak věnujete jazyku minimálně tři hodiny v rámci intenzivní výuky, a to buď dopoledne, nebo odpoledne, ale třeba i večer. Jazykové školy totiž nabízejí také Příklady letních jazykových kurzů pro sezonu 2008 v rámci letních kurzů studium po práci. Cena za jednu vyučovací hodinu (bez nároku na jakoukoli jinou službu) se pohybuje zhruba od 100 Kč Kurz je dobré si rezervovat předem. Stává se však, že nejsou všechny kurzy těsně před zahájením obsazeny, a pak se samozřejmě může kdokoli přihlásit na poslední chvíli, v průběhu nebo dokonce i ke konci kurzu, stačí se ptát, vysvětluje obchodní manažerka jedné z největších agentur v Brně a dodává, že toto poskytují solidní společnosti s tím, že pak neplatíte za ty hodiny, které jste neodchodili. Vyjeďte si ven Na rozdíl od příměstských kurzů jsou pobyty mimo místo bydliště nebo dokonce v zahraničí dražší, ale intenzivnější. Studenty vyučují lektoři až osm hodin denně a k tomu se mohou přidat ještě další konverzace po večerech apod. Výuka je zde více zhuštěná, ale změna prostředí může na někoho působit jako vhodná motivace k vyššímu výkonu. Lidé jsou v menším stresu, než když jsou doma. To přijdou z kurzu, uklízejí, vaří, starají se o děti, studují ještě něco jiného... Tady všechno vypustí a soustředí se jen na jazyk, proto mají taky lepší a rychlejší výsledky, vyzdvihuje výhody letních pobytových kurzů Marek Ošatný z jedné významné pražské jazykové agentury. Výběr z nabídky letních kurzů brněnských jazykových škol najdete v tabulce. Kromě zmíněných škol nabízí intenzivní jazykové kurzy například také společnost Adispa, Across Pretorian, Aspena a mnoho dalších. Jiřina Budíková Jazyk Termín konání Periodicita Počet hodin Cena Místo konání Organizátor Angličtina pondělí pátek 8:30 11:45 nebo 16:30 19: hodiny týdně Kč (týden) Brno Angličtina pondělí čtvrtek 8:30 11:45 nebo 16:30 19: hodiny týdně Kč (2 týdny) Brno Angličtina věční začátečníci každou středu 17:50 19:20 1 týdně Kč Brno Angličtina mírně pokročilí, pokročilí pondělí pátek 17:15 19:00 v termínech: , hodiny Kč Brno Angličtina mírně, středně pokročilí, pokročilí denně 9:00 13:00 v termínu: Kč Brno Angličtina rodiče s dětmi (3 12 let), týdenní pobyt denně 9:00 10:00, 10:30 12:00, 16:00 17:25, 17:25 18:30 4 denně od Kč Hotel Skalský dvůr Angličtina začátečníci denně v termínu hodin denně 42 od Kč Hotel Neptun, Malá Morávka Angličtina s kanadskými pedagogy, týdenní pobyt denně 9:00 12:00, 14:00 16:00, 19:00 20:45 3 denně od Kč Hotel Hubertus, Valtice Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština 4týdenní odpolední kurzy v různých termínech 2 3 hodiny týdně Kč Brno - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, konverzační Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, ruština 2týdenní dopolední kurzy v různých termínech 5 4 hodiny týdně Kč Brno - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, konverzační Angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština začátečníci, mírně a středně pokročilí pondělí pátek 16:30 18:00 v termínech: , , hodiny týdně Kč Brno Francouzština mírně pokročilí denně v termínu: hodin týdně Kč Brno Francouzština od mírně pokročilých, týdenní pobyt denně v termínu hodiny denně od Kč Hotel Myslivna, Klepáčov Francouzština začátečníci denně v termínu: hodin týdně Kč Brno Němčina mírně pokročilí pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: , hodiny Kč Brno Němčina od mírně pokročilých, týdenní pobyt denně v termínu hodiny denně od Kč Hotel Neptun, Malá Morávka Němčina středně pokročilí pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: hodiny Kč Brno Němčina začátečníci pondělí pátek 15:30 18:45 v termínech: , hodiny Kč Brno Španělština začátečníci každý čtvrtek 19:30 21:00 1 týdně Kč Brno

15

16 16 VŠ a VOŠ Zemědělku dálkově? Proč ne? V minulém čísle Vzdělání jsme si udělali malou exkurzi na Masarykovu univerzitu, nyní zavítáme na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Ta již dlouho není jen zemědělkou, ale rozvíjí se na ní i technické, ekonomické, enviromentální a další zajímavé mezioborové studijní programy, které dávají absolventům široké možnosti uplatnění. Mendelovka má pět fakult: agronomickou, ekonomickou, lesnicko-dřevařskou, zahradnickou (se sídlem v jihomoravské Lednici) a zcela novou fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, která v letošním roce přivítá první studenty. Tato univerzita je známá díky své dlouholeté tradici (je nejstarším zemědělským vysokým učením ve střední Evropě, založeno v roce 1919), množstvím zajímavých oborů z širokého spektra oblasti lidských činností a také poměrně benevolentními studijními plány. Připravili jsme pro vás výběr studijních programů a oborů, které lze studovat kombinovanou formou (dříve dálkové studium) na daných fakultách, s popisem a možností uplatnění u některých z nich. Agronomická fakulta Žádná z fakult nezůstává pozadu co se týče výuky, vybavení i přístupu ke vzdělávání. Agronomická fakulta se přizpůsobuje změnám ve společnosti i v zemědělství a potravinářství a rozšiřuje nabídku svých oborů, aby lépe připravila absolventy pro jejich uplatnění v praxi. Tradičními zůstávají obory fytotechnický a zootechnický. Přihlášku na fakultu je třeba zasílat do konce března, a to pouze v elektronické podobě. Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky, která zahrnuje test z biologie a chemie. Konzultace probíhají většinou v pátek a sobotu, zpravidla jedenkrát za 14 dní. Studijní obory nabízené v kombinované formě studia jsou určeny pro pracující zájemce k přihlášce je nutné doložit doklad o dvouleté praxi, která nemusí být absolvovaná v zemědělství. Na agronomické fakultě můžete dálkově studovat následující programy a obory. Bakalářské programy Agrobiologie: Všeobecné zemědělství (1. ročník) Zemědělská specializace: Všeobecné zemědělství (od 2. ročníku) Biotechnologie odpadů: Odpadové hospodářství obor je zaměřen na oblast hospodaření s odpady. Absolventi zís- inzerce kají teoretické i praktické poznatky pro uplatnění zejména v podnikatelské sféře, v zemědělských, lesnických a dřevařských podnicích, v různých ekologických a komunálních provozech. Navazující magisterské programy Chemie a technologie potravin: Technologie potravin absolventi jsou orientováni na hodnocení, zpracování a realizaci rostlinných a živočišných produktů. Mohou se uplatnit v zemědělských i zpracovatelských podnicích, v obchodních organizacích i ve službách. Chemie a technologie potravin: Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Zootechnika tento obor má dlouholetou tradici. Absolventi najdou uplatnění zejména v zemědělské prvovýrobě v oblasti řízení úseků chovu hospodářských zvířat a v profesně blízkých, zejména plemenářských službách a v dalších oborech činnosti souvisejících s chovy zvířat. Zootechnika: Krmivářství Zootechnika: Rybářství a hydrobiologie Zootechnika: Živočišné technologie

17 VŠ a VOŠ 17 Fytotechnika vychovává absolventy k uplatnění zejména v prvovýrobě v oblasti řízení úseků pěstování rostlin, v zemědělském zásobování, nákupu a službách pro zemědělství. Fytotechnika: Biotechnologie potravin tvoří zejména biologie rostlin a živočichů. Na ně navazující disciplíny umožňují absolventovi ovládat instrumentální techniky potřebné pro práci v laboratořích biotechnologie rostlin. Uplatnění nacházejí především v laboratořích biotechnologie rostlin komerčního i výzkumného charakteru. Rostlinolékařství po vystudování tohoto oboru najdete uplatnění ve Státní rostlinolékařské správě, České zemědělské a potravinářské inspekci a v privátních kontrolních a testovacích orgánech, v podnicích skladujících a zpracovávajících rostlinné produkty, v privátních poradenských organizacích a v zemědělských podnicích. Zemědělská specializace: Agroekologie obor připravuje inženýry pro uplatnění v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Po absolvování budete tedy dobře připraveni k řízení ekologizované zemědělské produkce včetně znalosti pozemkových úprav, vodního hospodářství, zemědělských staveb, lukařství a pastvinářství a příslušné legislativy. Zemědělská specializace: Rozvoj venkova Zemědělská specializace: Zemědělské inženýrství Zemědělská specializace: Automobilová doprava reaguje na požadavky trhu práce v oblasti technicky vzdělaných manažersky orientovaných odborníků v oblasti nasazení strojů, optimalizace technologických a dopravních procesů, stejně jako následující obor. Zemědělská specializace: Management techniky Biotechnologie odpadů na základě dobrého spojení biologických a technologických znalostí jsou absolventi schopni komplexního přístupu k problematice odpadového hospodářství v širokém spektru podniků a komunální sféry a mají velmi dobré uplatnění. Magisterské programy Zemědělské inženýrství: Všeobecné zemědělství umožní uplatnění absolventů při řízení rodinných farem, v rostlinné a živočišné prvovýrobě v zemědělských podnicích a v komunálních službách týkajících se oblasti zemědělství a životního prostředí. inzerce Lesnicko-dřevařská fakulta I tato fakulta má mnohaletou tradici a kostrou výuky jsou obory lesnictví a dřevařství, jejichž absolventi stále nacházejí uplatnění v lesním a dřevařském průmyslu, stejně jako v různých organizacích a podnicích nebo na vědecké půdě. Studium je koncipováno tak, že úspěšný absolvent bakalářského stupně má možnost (bez přijímacích zkoušek) pokračovat ve studiu magisterském (a získat tak titul Ing.) nebo ukončit studium s titulem Bc., který ho opravňuje k odbornému profesnímu zařazení na příslušné kvalifikační úrovni. Přihlásit se lze buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Přihláška se zasílá také do konce března a spolu s ní je třeba zaslat i lékařské osvědčení. Přijímací zkoušky sestávají z testů matematika a biologie pro obor lesnictví a z testů matematiky a fyziky pro obor dřevařství. Bakalářské programy Dřevařství Lesnictví Magisterské navazující programy Lesní inženýrství Dřevařské inženýrství

18 18 VŠ a VOŠ Provozně-ekonomická fakulta Provozně-ekonomická fakulta, založená již v roce 1959, je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny A nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR. Rovněž sem je možno se přihlásit buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Přihlášku pošlete do 15. března v případě bakalářských studijní programů a do 30. dubna v případě navazujících magisterských programů. Každý uchazeč o studium musí projít přijímacím řízením. Přijímačky prověří vaše znalosti z matematiky a ze světového jazyka, který si vyberete (angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština). Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to s nástupem do zimního semestru a s nástupem do letního semestru. Máte-li pochyby o své připravenosti na zkoušky, můžete si i zaplatit přípravný kurz k přijímacím zkouškám: kurz matematiky (1 190 Kč / 20 hodin) nebo jazykové kurzy (380 Kč / 4 hodiny). Bakalářské programy Ekonomika a management: Manažersko -ekonomický obor Hospodářská politika a správa: Veřejná správa Hospodářská politika a správa: Finance Navazující magisterské programy Ekonomika a management: Manažersko -ekonomický obor Zahradnická fakulta Zahradnická fakulta je umístěna v jihomoravském městě Lednice, disponuje i svými kolejemi v tomtéž městě. Nabízí klasické zahradnické vzdělání, přičemž absolventi nacházejí stále větší uplatnění, v souvislosti se vzrůstající poptávkou po zahradnických službách, úpravách ploch podle posledních trendů, navrhování zahrad apod. I na tuto fakultu se přihlásíte buď zasláním vyplněné papírové přihlášky, nebo zasláním přihlášky elektronické. Příjemné je, že pokud se hlásíte na více oborů stejného studijního programu, platíte pouze jeden poplatek. Přihlášku je nutno poslat do konce února. Přijímací zkoušky zahrnují test z biologie, talentovou zkoušku (test všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury + kresba). inzerce Užitečné odkazy Bakalářské programy Zahradnické technologie: Zahradnictví Navazující magisterské programy Zahradnické inženýrství: Zahradnictví Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Výuka na této nové fakultě začne již v zimním semestru akademického roku 2008/2009 a přihlášky mohou zájemci zasílat až do 15. května Fakulta nabízí pouze dva studijní programy Regionální rozvoj a Regional Development (vyučovaný v angličtině). Žádný z uvedených programů zatím nelze studovat dálkově. Veronika Matějičná

19 VŠ a VOŠ 19 Přípravné kurzy na vysokou Vysokoškolské studium je pro osobní rozvoj jednotlivce a následné zařazení na kvalifikovanou pracovní pozici dnes čím dál více populární. Přibývá zájemců o studium a také samotné vysoké školy. Stále platí heslo, že vysokoškolský diplom rovná se lépe placená práce a jednodušší zařazení na perspektivní pracovní pozici. Přesto je zde stále mnoho lidí, kteří vysokou školu nestudují, a to z mnoha příčin. Někdo dá přednost práci, někomu zase stačí středoškolské studium, protože není tzv. studijní typ nebo prostě jen neudělal přijímací zkoušky, protože možná nebyl dostatečně připraven, nebo třeba stres a nervozita jen udělaly své. Trendem dnešní doby jsou přípravné kurzy, které se postupně stávají běžnou součástí přípravy na vysokou školu. Je to logické, neboť obsah přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy se značně liší od látky, která se standardně probírá na středních školách. Zvláště v případě, že vás čeká přijímací zkouška z okruhů, které nejsou v rámci výuky na střední škole dostatečně pokryté (např. testy studijních předpokladů), může být přípravný kurz základem úspěchu. Jaké jsou možnosti na trhu Nabídka v této oblasti je široká. Na našem trhu působí řada společností specializujících se na přípravné kurzy, rovněž mnohé školy organizují pro uchazeče nejrůznější setkání a vzdělávací akce. Nabízejí buď kurzy přímo zaměřené na jednotlivé části přijímacích zkoušek, nebo ucelenější programy kopírující požadavky prvního ročníku řádného studia. Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu ceny kurzů nebývají vždy nízké a kvalita jednotlivých kurzů se může také výrazně lišit. Proto je důležité si při výběru předem zjistit některé důležité údaje. SMS SOUTĚŽ Vyhrajte poukázku na jazykové služby nebo DVD s hezkým filmem! Odpovězte pomocí SMS zprávy na soutěžní otázku a vyhrajte jednu ze tří dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč od společnosti Slůně svět jazyků nebo jedno ze tří DVD dle vlastního výběru. Jaký jazyk je na obrázku? A malajština B gruzínština C barmština Správnou odpověď zašlete formou SMS na číslo: ve tvaru: KULT(mezera)VZD(mezera)A/B/C (např. KULT VZD A) Každá 10. správná SMS vyhrává DVD! Každá 20. správná SMS vyhrává dárkový poukaz od společnosti Slůně svět jazyků! Soutěž probíhá od do nebo do vyčerpání zásob!pořadí své SMS zjistíte hned po odeslání zprávy. Cena SMS je 30 Kč včetně DPH, technicky zajišťuje Mobilbonus s.r.o., info: ,

20 20 VŠ a VOŠ Nejdůležitější jsou informace Když se budete rozhodovat, který kurz by pro vás mohl být vhodný, určitě si nejprve zjistěte reference dané agentury od bývalých studentů, například přes diskusní fóra apod. (poměr cena/kvalita). Také vám dost napoví historie pořádající agentury. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co vás zajímá. Přípravné kurzy nepořádají jen vzdělávací agentury, ale také samotné vysoké školy, které mají největší výhodu v aktuálnosti probírané látky a testů, jež se následně objevují u přijímacích zkoušek. Nevýhodou zase bývá malá časová flexibilita (omezen čas i počet studentů). Další variantou je příprava on-line přes internet. Ta je sice cenově nejvýhodnější, ale postrádá ostatní věci, jako je osobní komunikace s lektorem, studenty a tzv. reálnou zkoušku v praxi. Co všechno je v ceně? To by měla být otázka každého budoucího účastníka kurzu. Množství učebních materiálů závisí na vámi zvoleném kurzu. U těch dlouhodobějších se jedná zpravidla o informace či osnovy v papírové podobě, v případě kratších kurzů to jsou většinou jen ústní doporučení knižních publikací. Vzhledem k ceně kurzů máte právo vědět, za co všechno vlastně platíte, jelikož si to tam nechcete jen odsedět, ale dozvědět se maximum o dané zkoušce. Nezapomínejte na dostatek cvičebních testů včetně řešení, množství konzultací s lektorem apod. inzerce A jak to všechno probíhá? Přípravné kurzy na vysokou školu se konají nejčastěji formou dvousemestrálního studia, a to o víkendech nebo v týdnu ve večerních hodinách. Studenti se učí v menších skupinkách a na konci studia se předává certifikát na základě absolvování závěrečného testu. Výuka je někdy velmi rozmanitá, například u kurzů žurnalistiky může student navštívit rádio a zkusit si na vlastní kůži, jak se dělá vysílání, nebo se může podívat, jak vypadá tisková konference v praxi. Vše záleží na možnostech a aktivitě daného lektora. V Brně v této oblasti působí několik vzdělávacích agentur, v nichž probíhají přípravné kurzy. Dále je možné využít přípravy od konkrétních zdejších škol. Všechny se zaměřují na různé okruhy kurzů, které jsou koncipovány jako semestrální, nulté jednoleté či intenzivní několikaměsíční. Výuka je většinou jedenkrát za 14 dní v sobotu nebo pravidelně 1 2 dny v týdnu. Ceny kurzů začínají již od Kč a závisí na počtu výukových hodin. Lze se připravit téměř na všechny obory, jako je právo, psychologie, matematika, biologie, cizí jazyk, andragogika, společenské vědy, medicína, farmacie, žurnalistika apod. Přihlásit se na přípravný kurz? Absolvování přípravného kurzu přináší hned několik výhod. Zájemce se seznámí s látkou, která se u přijímacích testů může objevit, a k tomu si ještě osvojí postupy řešení jednotlivých úloh. Kurzy pomohou také po psychické stránce, kdy je student vtažen téměř do reality přijímacího řízení. Absolvování přípravného kurzu se vyplatí také proto, že šance na přijetí na vysokou školu u studentů kurzů se pohybují okolo %. Autorka je Junior marketing manager společnosti Tutor. Miroslava Zvolánková

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Přijde takhle student do jazykovky

Přijde takhle student do jazykovky do jazyka s chutí Češi mají obrovské předpoklady naučit se cizí jazyk!!! Přijde takhle student do jazykovky na pohovor a povídá: Víte slečno, se mnou to budete mít fakt těžký. Já jsem totiž strašně blbej

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat?

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat? ročník 2 03 číslo 2 02 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi ı Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Kterou si vybrat? anketa jazykových škol... str. 2 Pomaturitní

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více