ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA II/2011

2 SÁZÍME NA PUBLIC RELATIONS Nic netrvá věčně a my s tím musíme počítat. Co jsme dříve získali snáze, o to musíme dnes usilovně bojovat. To platí i o míře přijetí soukromého školství na veřejnosti. Máme stále mnoho odpůrců, kteří se nedokázali smířit s myšlenkou nezávislého školství a vzdělávání. Z neznalosti, kvůli politickým ambicím, z obav před konkurencí anebo z úplně obyčejné závisti. Mediálním útokům a dalším různým podpásovkám jsme se proto rozhodli čelit kvalifikovaně a profesionálně prostřednictvím public relations a mediální strategie, kterou pro nás připravuje renomovaná PR agentura. Tuto spolupráci považujeme za dlouhodobou investici našeho Sdružení do nového moderního komunikačního kanálu, který zprůhlední informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Uvádění věcí na pravou míru, zprostředkovávání informací objektivně a profesionálně, to vše bude výhodné pro všechny strany. Finanční prostředky na public relations získáváme z příspěvků svých členů a jiných mimorozpočtových zdrojů. Co od služeb PR očekáváme? Optimální oboustrannou spolupráci s veřejností. Objektivně a profesionálně reagovat na dezinformace. Zprůhlednit informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Vytvořit nový komunikační kanál, v němž budou veřejnosti prostřednictvím médií poskytovány ucelené, objektivní, profesionálně zpracované aktuální informace o soukromém školství. Věříme, že tato investice Sdružení do nové, moderní, alternativní spolupráce s médii pozitivně ovlivní pohled veřejnosti na soukromé školy v České republice. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska PRÁCE SOUKROMÝCH ŠKOL BYLA OPĚT OCENĚNA Ministr školství Josef Dobeš udělil 28. března medaile MŠMT těmto osobnostem soukromého školství nominovaných Sdružením soukromých škol: Doc. PhDr. Bohumil Sedláček, CSc., Mgr. Jaromír Pragač, Mgr. Václav Tichý, Mgr. Jaroslav Sadík, Mgr. Dagmar Cvrčková, PhDr. Alena Švepešová, Ing. František Smetana. Medaile MŠMT je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. 2

3 UDÁLOSTI Pravidelným završením činnosti Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsou mezinárodní kongresy. Tuto slavnostní i veskrze pracovní akci Sdružení pořádá již od roku Letos se představitelé soukromých škol z Česka i mnoha evropských zemí sejdou 28. dubna v Praze. Tentokrát budou hovořit o hodnotách a kvalitě vzdělávání. VZKAZ PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY IX. MEZINÁRODNÍMU KONGRESU SOUKROMÝCH ŠKOL politické a ekonomické změny v naší zemi před dvaadvaceti lety přinesly zásadní změny nejen do vlastnických vztahů. Znovu nastala možnost poskytovat vzdělávání nejen ve státem řízeném školství, ale i na školách soukromých. Z dnešního pohledu, po dvaceti letech praxe, nám tento fakt připadá jako samozřejmost, ale vznik prvních středních a vysokých škol jiného než státního charakteru byl doslova revolucí ve vzdělávacím systému českého školství. Pozitivním výsledkem vzniku nestátních vzdělávacích zařízení byla možnost získávat vzdělání i pro ty mladé lidi, kteří v minulosti nemívali naději k přijetí pro omezený počet míst. Dostat se na školu byla mnohdy záležitost známostí, protekce, postranních cestiček. Vážení pedagogové a studenti, Konkurence ve vzdělávání se proto projevila nejen v možnosti získat kvalifikaci v tradičních i nových oborech. Pozitivně zapůsobila i ve školství státním, které začalo hledat nové cesty a porovnávat své možnosti a nabídky se soukromým sektorem. Větší výběr zase na druhé straně dovolil budoucím studentům zvažovat a porovnávat studijní programy, přizpůsobovat je svým budoucím profesním požadavkům a nárokům. Přála bych všem, kteří věnovali posledních dvacet let organizování privátní vzdělávací sféry a pedagogické činnosti svůj čas, um a znalosti, aby i nadále vytrvali, aby je těšily výsledky, kterých dosáhli, a nalézali v nich inspiraci a podněty do dalších let. K takovému zamyšlení jistě povede i IX. mezinárodní kongres soukromých škol České republiky. Miroslava Němcová předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3

4 UDÁLOSTI ZDRAVICE MINISTRA ŠKOLSTVÍ ÚČASTNÍKŮM MEZINÁRODNÍHO KONGRESU Vážené dámy, vážení pánové, existenci soukromých škol v České republice považuji za velmi důležitou součást celého novodobého vzdělávacího systému. Do roku 1989 mohli žáci a studenti navštěvovat pouze státem spravované školy. V roce 1990 umožnila novela školského zákona č. 171 vznik soukromých a církevních škol. Našim dětem se tak značně rozšířily vzdělávací možnosti a zároveň vzniklo konkurenční prostředí, které vytváří přirozený tlak na úroveň vzdělávání. K určitým českým specifikům patří skutečnost, že většinu soukromých škol tvoří střední odborné školy. V ostatních zemích střední a východní Evropy se soukromé školy rozvíjejí spíše v sektoru základních a středních všeobecně vzdělávacích škol. Podpora odborného školství patří pro rok 2011 k mým prioritám. Vzhledem k náročným a stále se stupňujícím požadavkům trhu práce na úroveň vzdělávání absolventů odborných škol považuji za nutné neustále zvyšovat kvalitu jejich výuky. Týká se to především rozvoje nových technologií. Vyšší kvality vzdělávání můžeme dosáhnout měřením znalostí a dovedností v uzlových bodech. V letošním roce nás proto poprvé čeká nová maturitní zkouška. Věřím, že její zavedení je jedním z kroků, které pomohou k celkovému ozdravení českého školství. Dámy a pánové, velice si vážím Vaší náročné práce ve prospěch českého školství. Všem organizátorům i účastníkům IX. Mezinárodního kongresu soukromých škol přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ Vše nasvědčuje tomu, že v roce 2011 bude velkým tématem školství. Projednávají se otázky terciárního vzdělávání, ale i reforma regionálního školství. Soukromé školy zasahovaly všechny typy škol, a dokonce školek. Soukromé školy přinesly na trh se vzděláním konkurenci. Jejich zakladatelé rozpoznali, kde je prostor pro založení školy. Pokud se zamyslím nad fungováním a perspektivou soukromého středního školství, mohu říct, že naplnily představy v mnoha směrech. Střední soukromé školy a maturitní obory rozšířily dosavadní nabídku, pokrývaly potřeby zaměstnavatelů i specifická zaměření, která nebyla součástí státních škol. Ve většině případů poskytly studentům rodinnou atmosféru a individuální přístup. Jeden z mnoha cílů v začátcích soukromého školství byl i předpoklad vysoké kvality. V tomto ohledu se školy velmi rozvrstvily. Výsledky státní maturity mohou být jedním (nikoli jediným) ukazatelem kvality. Je v zájmu soukromých škol, aby se odlišovaly nabídkou a konkurovaly kvalitou. Takové školy mají, a podle mého soudu budou mít, prostor ve vzdělávacím systému. Je známo, že školu dělají učitelé. Studentům i učitelům přeji, aby do školy chodili rádi. To je předpoklad dobrých výsledků. Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, předsedkyně školského výboru PS PČR 4

5 ROZHOVOR JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA Senátorka Miluše Horská ví přesně, co obnáší soukromá škola sama totiž jednu kdysi zakládala a dosud ji vede. Posláním její Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích s více než stovkou zaměstnanců je vzdělávat děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Říká o sobě, že je profesí ředitelka, ale srdcem pedagožka. Vloni na podzim úspěšně kandidovala do Senátu za pardubický volební obvod. Dnes je členkou senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a školského podvýboru. Jak se pozná dobrá soukromá škola? Na první pohled už podle toho, jestli dokáže získat zvýšenou dotaci. Každá soukromá škola, která chce dosáhnout na vyšší dotaci, musí splnit několik zákonných podmínek, takových potvrzenek, že je dobrá, že si ty peníze zaslouží. Třeba musí mít příznivé hodnocení školní inspekce. Pak je to samozřejmě o výstupech a PR, ačkoli dobré PR automaticky nerovná se dobré výstupy. Při hlubším pohledu vidíte, že se dobrá soukromá škola rozvíjí, zavádí mezinárodní normy ISO, permanentně jde za tím, co si trh žádá. Soukromé školy jsou často poskládány z oborů, z nabídky, kterou veřejné školy mnohdy neumějí uspokojit bývají to zřejmě pro ně tak malé a nezajímavé obory. Ale pro nás nikoli. Vazba ředitel zřizovatel je na veřejných školách jiná, brzdí je úřednické povinnosti. Zato když si na soukromé škole ředitel vezme něco do hlavy, prostě to udělá, přestože pochopitelně také musí splnit spoustu administrativy. Kraje vás ale vnímají jako nepříjemnou konkurenci. Zvlášť teď, když samy musejí rušit kvůli demografickému poklesu své školy. Byli bychom velmi rádi, aby se na nás kraje dívaly jako na součást systému. I stát by pak mohl lépe optimalizovat školství jako celek. Ministru školství jsme sdělili, že optimalizace v soukromém sektoru byla zahájena už dávno. Soukromý majitel přece nemůže na nic čekat, z veřejných prostředků mu nikdo žádný bonus nedá, když se ocitne v situaci, kdy počet žáků klesne pod ekonomicky únosnou mez. Jakmile spadne do červených čísel, školu buď zavře, nebo ji spojí s jinou. Navíc samotná optimalizace soukromých škol není tak vidět, protože je jednodušší jednotlivci se domluví daleko rychleji, než když o rušení či slučování rozhoduje krajská politická mašinérie. Říkat, že soukromé školy nám berou děti, je už takový evergreen. Když se něco ve školství semele, ihned se na nás útočí. Ale málokdo si připustí, že to byly právě soukromé školy, kdo před dvaceti roky nastolil ve školství a ve vzdělávání fenomén zdra- 5

6 ROZHOVOR vého soutěžení. Uvědomělí krajští radní jsou schopni to vyslovit i nahlas. Těch ale není zase tolik, spíš mluví o tom, že by bylo dobré soukromým školám dotace snížit. Co si o tom myslíte? Toho trendu se obáváme. Počet dětí v populaci dospěl k číslům, které nezadržitelně nutí krajské střední školy do sloučení, a slova o omezování finančních prostředků jsou projevem snahy řešit krajské optimalizace na úkor soukromých škol. Radní si ale asi neuvědomují, že žák na veřejné škole vyjde stát dráž. Dotace pro nás jsou prokazatelně nižší, dokoce často dostáváme míň, než je zákonný nárok. A deficity nám nikdo nedorovná. Když dotace zůstanou aspoň v té míře jako dosud, vyjdeme s nimi. Na stole by měla ale ležet jiná problematika k řešení změna způsobu užívání státní dotace. Soukromá škola si kvůli předpisům nemůže z dotace nic naspořit, ale naopak musí do konce kalendářního roku všechno utratit, aby v příštím roce nedostala méně. Stát nás tak v podstatě nutí k určité nehospodárnosti a neefektivnosti. S kvalitou vzdělávání úzce souvisí nadstandard, to, co jde nad běžný rámec výuky, tedy v podstatě to, za co rodiče platí školné. Kde by ho měl zájemce o soukromou školu hledat? Předností a zároveň tahákem je určitě nižší počet dětí ve třídě, což umožňuje výuku výrazně individualizovat. K nadstandardu patří i technické vybavení a pomůcky na tom si soukromé školy dávají hodně záležet. Možná by bylo dobré hledat ho i v oblasti řízení a taky v péči o učitele, o osobnostní i odborný rozvoj kantora. A v tom, že jsou soukromé školy vůči okolí otevřenější. 6

7 OFSAJD NORMATIV BY MĚL BÝT SPRAVEDLIVÝ V návrhu Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jsou uvedeny možnosti koncepčních změn ve financování soukromého školství. Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zrušení zákona č. 306/1999 Sb., o financování soukromých škol. Místo toho navrhujeme změnu financování, která vychází ze současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten v 3 odst. (2) ukládá: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. V 162 odst. (2) je uvedeno, že normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených v 160 odst. (1) písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle 161 odst. (2) v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve Věstníku. Proto navrhujeme: Základním pilířem reformy financování budou rámcové vzdělávací programy, přičemž realizace školních vzdělávacích programů v podmínkách dané školy by probíhala v gesci jejího zřizovatele. Tento státní oborový normativ, jako forma úhrady veřejné služby, bude závazný pro všechny zřizovatele. Bude jej možné zřizovatelem navyšovat, ale nikoli snižovat. Druhým pilířem (zdroj) financování bude pro soukromé a církevní školy školné a pro krajské a obecní školy finance z daňové výtěžnosti a školné (MŠ, ZUŠ, VOŠ atd.). Tento návrh reprezentuje jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které jsou uvedeny v 160, odst. (1): Na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Počítáme s tím, že investiční výdaje budou i nadále věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby MŠMT ve svých rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP popř. jejich inovací s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Chceme, aby soukromá škola a školské zařízení zapsané v rejstříku s neziskovou formou hospodaření měla nárok na 100 % oborového normativu. Pro ostatní obchodní společnosti by zůstal smluvní závazek k neziskovému hospodaření, který je i dnes součástí podmínek pro přiznání zvýšené dotace podle zákona č. 306/1999 Sb. Tyto prostředky budou nárokové (bez každoročního uzavírání smluv). Oborový normativ podle RVP by měl být závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků jako mandatorního výdaje státu na veřejnou službu pro žáka v počátečním vzdělávání a pro vzdělávací služby. To považujeme za zásadní změnu ve filosofii financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 7

8 REPORTÁŽE MACHŘI, A NEPLATÍ ŠKOLNÉ Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka navštívil jednu z nejlépe hodnocených soukromých škol v Česku - SOU nábytkářské a SOŠ v Liberci Kateřinkách. Škola, o kterou je navzdory nepříznivé demografi cké situaci velký zájem, během uplynulých tří let vychovala osm vítězů celostátních soutěží Učeň roku a Machr roku. Její žáci zvítězili i v soutěži Truhlář roku. Přesvědčil jsem se o technických podmínkách a plánech rozvoje školy v oblasti číslicově řízených dřevoobráběcích strojů, uvedl Přemysl Sobotka. Ve vzdělávacím systému Libereckého kraje, v němž funguje jen několik soukromých škol, je její místo nezastupitelné. Mile mě překvapilo, že žáci tříletých oborů neplatí školné, studium je proto přístupné všem vrstvám populace. Podle místopředsedy senátu P. Sobotky je studium na soukromých školách pro stát suverénně nejlevnější DAKOL DAKOL PODNIKATELEM ROKU Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL z Petrovic u Karviné získala titul Podnikatel roku 2010, a to v kategorii Společnost roku do padesáti zaměstnanců. Ocenění jí udělila Okresní hospodářská komora Karviná za vynikající výsledky v přípravě potřebných dělnických profesí pro ostravsko-karvinský region. Škola je obecně prospěšnou společností, takže veškerý zisk vrací do provozu a rozvoje školy. V učebních oborech, zejména technického směru, nevybírá školné. 8

9 REPORTÁŽE AUTOTRONIK JUNIOR: SOUKROMÉ ZABODOVALY V celostátní soutěži AUTOTRONIK JU- NIOR 2011 zvítězil Filip Fűrst, žák Střední průmyslové školy dopravní, a. s., z Prahy 5, která akci pořádala společně s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou z Českých Budějovic a SOŠ a SOU z Hradce Králové. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 14 středních škol, jejichž nejlepší žáci velmi žádaného oboru Autotronik si změřili síly v praktických i teoretických kláních. První soutěžní den patřil teorii, v níž žáci odpovídali on-line na 100 náhodně zvolených otázek. V následujícím dni, na sedmi stanovištích, plnili žáci praktické úkoly jejich podstatou bylo správné diagnostikování závady na automobilu a její odstranění. Vozy zapůjčila firma AB Auto Brejla. Podle pořadatelů soutěže byly výkony jednotlivých účastníků velmi vyrovnané. Na stupeň vítězů se postavil již zmíněný Filip Fűrst, 2. místo pak obsadil žák ISŠ z Vysokého nad Jizerou Antonín Dufek a na 3. místo dosáhl Filip Schnurpfeil ze SOŠ a SOU z Prahy 10. Na vítěze čekaly hodnotné ceny od sponzorů, mezi nimiž byly BOSCH, AUTO KELLY a pražský dopravní podnik. ARKADIE S KNAUFEM V BÍLÉ STOPĚ Další z řady setkání společnosti pro komplexní péči a zdravotně postižené Arkadie a firmy Knauf Insulation se uskutečnilo v březnu na lyžařském stadionu v Novém Městě. Po dřívějších společných akcích Arkadie s přáteli z Knaufu jednalo se o tvoření v keramické dílně, plavbu parníkem anebo pouštění draků došlo tentokrát na běžky. Setkání se zúčastnilo 43 klientů a zaměstnanců Arkadie (její součástí je i soukromá Základní škola a Praktická škola) a 7 zaměstnanců firmy. Přímo do stopy závodních okruhů nastoupilo 20 závodníků a závodnic z Arkadie a 4 z Knaufu. Po úvodních testovacích sprintech byli všichni závodníci dle svých dispozic rozděleni do tří skupin. Nejvýkonnější skupina (v té byli všichni závodníci Knaufu, někteří zaměstnanci chráněných dílen včetně účastníků speciálních olympiád, ale také učitelka soukromé speciální školy Arkadie) závodila na trati 2 km, prostřední skupina si projela trať dlouhou 1 km a nejkratší trať o délce 300 m absolvovali nejmladší žáci školy a klienti stacionářů s nejvážnějším zdravotním postižením. Lyžařské klání zpestřil závod na plastových bobech, kterého se zúčastnilo 15 závodníků z jednotlivých zařízení Arkadie. To dodalo celému setkání úžasnou atmosféru. Kdo se octl na bedně, není až tak důležité i když nebylo překvapením, že absolutním vítězem (prvním na nejdelší trati) se stal účastník speciální olympiády a zaměstnanec chráněné dílny v Krupce Láďa Vojtěchovský. Ten natrhl triko i sportovcům ze spřátelené firmy. Všichni přítomní nakonec obdrželi účastnický list z ručního papíru, který byl vyroben v chráněných dílnách Arkadie, a tričko dodané Knaufem právě pro tuto příležitost. Tak zase příště! 9

10 NADSTANDARD DINO SCHOOLS of PRAGUE ALTERNATIVY HODNOCENÍ Součástí výchovně vzdělávacího procesu v soukromé DINO SCHOOLS of PRAGUE je průběžné hodnocení žáků ve výuce i mimo ni. Klasifikace patří na této škole k převládajícímu způsobu hodnocení, ale je doplňováno i hodnocením slovním, které lépe postihne individuální pokrok žáka. Kvalitně koncipované slovní hodnocení je odrazovým můstkem pro rozhovor o výsledcích výuky se samotným žákem i jeho rodiči. Hodnocení má srovnávací charakter a mělo by být ryze objektivní. DINO SCHOOLS of PRAGUE věnuje pozornost také procesu vnitřního hodnocení školy, který je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání. V této souvislosti jsou žáci informováni při pravidelných ranních shromážděních MORNING ASSEM- BLY. Takto prezentované informace dlouhodobě slouží jako zpětná vazba mezi žáky, rodiči a pedagogy, která napomáhá k vyšší kvalitě výuky a výchovy. MALÉ MATURITY V DUBÍ Na soukromém víceletém Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí probíhají tzv. malé maturity již 16 let v kvartě, sextě i septimě. Ofi ciálně se nazývají NOSCE TE IPSUM POZNEJ SAMA SEBE a vedou k porovnání znalostí mezi žáky a k systematické přípravě ke skutečné maturitě. U malých maturit je vše jako doopravdy, letos poprvé dokonce stejně jako u těch státních. Nechybí potítko, losování otázek, písemky ani maturitní komise. Podle ředitelky školy Jaroslavy Turkové jsou tyto zkoušky vhodným nástrojem pro měření učebních výsledků v uzlových bodech docházky na víceletém gymnáziu. Od primy až do maturity by žáci neměli prakticky jinou zpětnou vazbu než známky na vysvědčení. A navíc průběžné zpracování maturitních okruhů, ucelené opakování látky z předešlých ročníků, praktické zkušenosti s průběhem a organizací zkoušek žákům určitě přijdou vhod. Ukázalo se to už při říjnové generálce ze 105 zkoušek složili naši studenti 104 úspěšně, dodala ředitelka. 10

11 PANORAMA ABSOLVENTKA SOUKROMÉ ŠKOLY JE PROVOZNÍ RESTAURACE S MICHELINSKOU HVĚZDOU Dominika Nardelli nastoupila v roce 2000 na Střední školu DAKOL, kde absolvovala čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus. V rámci studia vycestovala několikrát na zahraniční stáž do Francie. Po maturitě pracovala rok v Praze jako servírka. Poté se vrátila zpátky do školy, tentokrát na Vyšší odbornou školu DAKOL, a opět v rámci odborné praxe vyjela na stáž do zahraničí. Studium úspěšně ukončila v roce Již během studia však dostala nabídku, že po absolutoriu může nastoupit do restaurace Santa Marina na Korsice. Nabídku přijala, odjela a třetím rokem zde pracuje jako provozní restaurace. V loňském roce tato restaurace získala prestižní ocenění, tzv. Michelinskou hvězdu. Jde o ocenění nejen pro majitele, ale i pro zaměstnance a stážisty. V České republice jsou pouze dvě takto oceněné restaurace. Dominika je zde spokojená. Samozřejmě by se chtěla podívat i jinam, ale návrat domů prozatím neplánuje. Říká: Nejen díky pracovním a jazykovým zkušenostem, ale také díky možnostem poznat řadu zajímavých míst v zahraničí, považuji školné jako investici, která se mi v životě určitě vyplatila. NA ZKUŠENOU DO ANGLIE Soukromé Gymnázium J. A. Komenského v Dubí získalo peníze na jazykové stáže v Anglii. Každý student získá z projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a rozpočtu České republiky na své studium korun. Studenti absolvují celkem 24 lekcí anglického jazyka pod vedením zkušených anglických pedagogů v městě Torquay, na jazykové škole schválené Britskou radou. Výuka bude probíhat výhradně v angličtině a studenti budou používat pouze anglické materiály. Největším přínosem těchto stáží je bezpochyby překonání strachu z komunikace v angličtině v cizím prostředí. Při ubytování v hostitelských rodinách se stážisté naučí samostatnosti, získají nové zkušenosti, poznají odlišný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Cílem projektu je, aby studenti dosáhli v angličtině předepsané úrovně B1 s tím, že alespoň čtvrtina z nich dosáhne na vyšší úroveň C2 a úspěšně složí mezinárodně platné zkoušky ECL. ÚSPĚCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK Z LITOMĚŘIC Studenti soukromé G, SOŠ, SOU, o.p.s. Litoměřice se zúčastnili 11. ročníku mezinárodní soutěže KALIBR CUP v Lanškrouně, aby si zde změřili síly s dalšími zhruba 90 finalisty školních kol soutěže v odborných dovednostech oboru kadeřník a kosmetička. V kategorii Make-up bojovaly za litoměřickou školu Karolína Skřivánková a Eliška Vyšatová. I když se neumístily mezi prvními třemi, dokázaly, že se ve svém oboru neztratí. V kategorii Nail-art soutěžili Karin Humlová a Jiří Krombholc. Karin se umístila na krásném 8. místě a Jiří získal prvenství a postup na mezinárodní mistrovství do Prahy. Vyhrál mnoho hodnotných cen, mezi nimi i kurz modeláže nehtů pro celou studijní skupinu. Nejúspěšnější soutěžící postoupili do užšího finále soutěže, která se pod názvem Juniorský pohár veletrhu konala v Praze při příležitosti 11. Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu. V tomto užším finále získal titul Juniorského mistra v kategorii Nail-art Jiří Krombholc, který vybojoval i juniorský pohár veletrhu. Zároveň byl hodnocen v kategorii dospělých, kde se umístil mezi prvními pěti soutěžícími. 11

12 FAKTA OPTIMALIZACE SOUKROMÝCH ŠKOL BĚŽÍ UŽ NĚKOLIK LET Zatímco optimalizace veřejného školství probíhá většinou ve vlnách, soukromé školy reagují na demografický vývoj bezprostředně a optimalizují se průběžně. Například ve školním roce 2010/2011 soukromá gymnázia zaznamenala pokles počtu nově přijatých žáků kvůli negativnímu demografickému dopadu, a to o Ze sítě škol bylo vymazáno 6 soukromých gymnázií. Podobná je situace i u víceletých gymnázií, která v tomto školním roce přijala celkem 871 žáků. Toto číslo nemůže obecní základní školy nijak ohrozit. Navíc platí, že z prvního stupně soukromé základní školy děti postupují většinou na soukromé víceleté gymnázium. V příštím školním roce se předpokládá další pokles počtu žáků. V oborech vzdělávání H a E střední s výučním listem se nyní připravuje celkem žáků. Naplnění 1. ročníků je 3451 žáků na počet absolventů Předpokládá se pozitivní vývoj. Nejvíce žáků v soukromých školách studuje ve skupině Gastronomie, hotelnictví, turismus (3373 žáků), Strojírenská výroba (1987 žáků), Provozní služby (2025 žáků) a Zpracování dřeva (630 žáků). V oborech M s maturitní zkouškou studuje celkem žáků. Pokles v 1. ročníku byl o 1249 žáků na Absolventů odešlo 6920, což způsobilo pokles o 729 žáků. Nejvíce žáků je ve skupině Ekonomika a administrativa (8785 žáků), Gastronomie, hotelnictví, turismus (5785 žáků), Právo, právní a veřejnoprávní činnosti (4385 žáků), Umění a užité umění (2414 žáků). Území (kraj) Počet žáků gymnázií ve školním roce 2010/11 Počet nově přijatých žáků gymnázií do 1. ročníků ve školním roce 2010/11 Počet absolventů gymnázií ve školním roce 2009/10 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj ÚIV Praha 2011 Sdružení soukromých škol připravuje tzv. optimalizační servis, tedy jinými slovy poradenskou službu v otázkách organizačních, právních a legislativních. Jeho součástí bude i podrobný manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy. Optimalizace bude i tématem jednání, které Sdružení povede s MŠMT, asociací krajů a jednotlivými krajskými radními pro školství. 12

13 FAKTA KDO JSME A CO CHCEME Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je jediné občanské sdružení, které od roku 1992 zastupuje více než 350 soukromých škol a školských zařízení (60 %) - od mateřských škol až po vyšší odborné školy. Předsedou a statutárním zástupcem Sdružení je Mgr. Vladimír Kolder, místopředsedou pak Ing. František Novotný. Sdružení je dlouhodobě a efektivně řízeno podle oborového klíče postaveného na komorách zastupujících jednotlivé typy škol a vzdělávání. Jde o tyto komory: Komora uměleckých škol předseda Josef Vondráček, Soukromá ZUŠ MusicArt, Písková 126, Praha 4 Komora základních škol, předškolních a školských zařízení předsedkyně Věra Pospíšilova, ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o, Loučská 237, Lipník nad Bečvou Komora gymnázií předsedkyně Mgr. Jaroslava Turková, GYMNÁ- ZIUM J. A. KOMENSKÉHO, s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí Komora středních odborných učilišť předseda Dr. Josef Horák, SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno Komora středních odborných škol předseda Mgr.Petr Flajšar, Soukromá střední škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice Komora speciálních škol předseda Mgr.Vladimír Bican, Speciální základní škola J. A. Komenského, Erbenova 16, Šumperk Komora vyšších odborných škol a vysokých škol předseda Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., Soukromá VOŠ daňového poradenství STING, s.r.o., Stromovka 1, Brno Judrov Dalším prvkem řízení jsou následující sekce pro vnitřní a vnější komunikaci: Vedoucí sekce pro zahraniční spolupráci a public relations Mgr. Michal Musil Vedoucí sekce pro ekonomiku a organizaci Mgr. Petr Flajšar Vedoucí sekce pro pedagogiku a legislativu Mgr. Jaroslava Turková NAŠE POSLÁNÍ Hlavním úkolem Sdružení je podpora nestátního školství v České republice vytvářením příznivých a rovných podmínek pro vzdělávání, práci a fungování všech škol bez rozdílu zřizovatele. Naším obecným požadavkem je naplnění Listiny základních práv Evropské Unie, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod České republiky. Usilujeme o svobodnou volbu vzdělávací instituce a o takové normativní fi nancování vzdělávání na soukromých školách, které by zamezilo dvojímu zdanění rodičů-občanů. Sídlo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o.s., sídlí na adrese: V Olšinách 75, Praha 10. Dopravní spojení - stanice metra Strašnická (trasa A), pak jedna zastávka autobusem č. 188 směr Malešice, stanice Dobročovická. Tel./fax: , mobil: , 13

14 FAKTA ETICKÝ KODEX ČLENA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, o. s. Tento kodex stanovuje základní povinnosti člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s. (dále jen Sdružení) ve vztahu k žákům a studentům, rodičům a ostatním fyzickým osobám, kterým poskytuje své vzdělávací a doplňkové služby. Členský list, který obdrží každý člen na valné hromadě při přijetí za člena prokazuje jeho účast na činnosti Sdružení a potvrzuje dodržování stanov a kodexu člena. 1 Člen Sdružení je vázán obecně závaznými právními předpisy, stanovami Sdružení, tímto kodexem a v mezích těchto dokumentů respektuje požadavky zákazníka (žák, student, rodič, občan atd.), který absolvuje vzdělávací program v soukromé škole. 2 Člen Sdružení je povinen chránit práva a oprávněné zájmy zákazníka, jednat čestně a svědomitě, používat všechny dostupné metody a formy vzdělávání, včetně uplatňování nejnovějších odborných poznatků, které podle vlastního přesvědčení pokládá za užitečné pro zákazníka. 3 Člen Sdružení poskytuje vzdělávací služby tak, aby z nich měl zákazník očekávaný užitek. To znamená, že: a) informuje zákazníka o veškerých možnostech přímé nebo nepřímé fi nanční pomoci při konkrétním vzdělávacím programu, b) nabídne zákazníkovi před uzavřením smlouvy vlastní nebo zprostředkované odborné poradenství o vhodnosti účasti zákazníka na předmětném vzdělávacím programu, c) nabídne a uskuteční jen takové vzdělávací a doplňkové služby, které jsou v souladu s jeho působností, se znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho ovlivňování subdodavatelů (lektorů, pronajímatelů učeben apod.), d) před uzavřením smlouvy informuje zákazníka o cílech, rozsahu a trvání vzdělávacího programu, o vhodnosti výběru učitelů, externích lektorů, o nutných kvalifi kačních předpokladech účastníků vzdělávacího programu, o poskytovaných studijních pomůckách a o ceně vzdělávacího programu na celé období. 4 Člen Sdružení dbá na to, aby cena vzdělávacího programu byla úměrná vynaloženým nákladům, situaci na trhu nabídky a poptávky, ale zejména ke kvalitě poskytovaného vzdělávacího programu. 5 Člen Sdružení trvale zdokonaluje vědomosti a dovednosti své a svých zaměstnanců, využívá získaných zkušeností a uplatňuje moderní metody ve prospěch svých zákazníků vzdělávacího programu. 6 Člen Sdružení je povinen se seznámit s tímto kodexem a informovat o něm své zaměstnance, spolupracovníky a zákazníky. 7 Člen Sdružení projevuje svou nezávislost a svobodu při rozhodování v souladu s odbornými zájmy zákazníků a zřizovatele. 8 V případě vážných ekonomických či právních problémů člen Sdružení postupuje korektně vůči svým zákazníkům a ostatním institucím. Při řešení jedná transparentním způsobem tak, aby nebyla ohrožena důvěryhodnost a dobrá pověst soukromých škol. 14

15 DIÁŘ BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTI STUDENTŮM V minulosti již Sdružení pořádalo benefi ční koncerty: Pro Děti SOS vesniček na Evropském vzdělávacím a uměleckém festivalu soukromých a církevních škol v roce 2002 v Praze, na podzim v roce 2002 to byl koncert na obnovu po povodních v Trojském zámku pro MČ Praha Troja. Dne 11. března 2011 zasáhlo oblast Tóhoku a Tichomoří silné zemětřesení. V souvislosti s tíživou situací, která po tomto neštěstí v Japonsku nastala, jsme se rozhodli jako pořadatelé (ZUŠ MusicArt Praha, SSŠČMS, Pedagogická fakulta UK v Praze) tohoto koncertu věnovat výtěžek na podporu obnovy škol v postižené oblasti Japonska. Zároveň záštitu převzalo velvyslanectví Japonského království a účasti jejího zástupce na koncertu. Peníze ze vstupného zaslané na účet velvyslanectví budou využity na obnovu postižených oblastí. Vstupenky budou k dispozici v pokladně NF Rudolfína. Program: W. A. Mozart, Ouverture Don Giovanni (K.527) W. A. Mozart, Symfonie No. 25 g-moll (K. 183) W. A. Mozart, Exsultate Jubilate (K.165) Jana Koucká Bínová soprán W. A. Mozart, Korunovační mše (K.317) Jana Koucká Bínová soprán-sólo, Michaela Kapustová alt-sólo,václav Lemberk tenor-sólo, Jan Morávek bas-sólo ZLATÝ HŘEBEN 2011 Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Litoměřice benefiční koncert ČEŠTÍ STUDENTI JAPONSKU pod záštitou Velvyslanectví Japonska PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V GOLFU V. ročník soutěže se uskuteční ve Mstěticích KONFERENCE ECNAIS MADRID VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA od 11. hodin v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno wolfgang amadeus mozart Korunovační mše C dur Exsultate Jubilate Symfonie č. 25 g moll Don Giovanni Ouverture Smíchovská komorní filharmonie Smíšený pěvecký sbor Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Dvořákova síň Rudolfinum Výtěžek z koncertu bude věnován na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska v České republice. Pořadatelé: Vstupenky: Studenti: 100,- Dospělí: 150,- Partneři:

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD VÝZVY Z KONFERENCE O VOŠ PRAHA 28.- 29.11. 2006 Ing. Markéta Pražmová Ve dnech 28.11.-29.11. proběhla v Praze konference o vyšším odborném vzdělávání k 10. výročí vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Program : 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Kontrola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více