ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA II/2011

2 SÁZÍME NA PUBLIC RELATIONS Nic netrvá věčně a my s tím musíme počítat. Co jsme dříve získali snáze, o to musíme dnes usilovně bojovat. To platí i o míře přijetí soukromého školství na veřejnosti. Máme stále mnoho odpůrců, kteří se nedokázali smířit s myšlenkou nezávislého školství a vzdělávání. Z neznalosti, kvůli politickým ambicím, z obav před konkurencí anebo z úplně obyčejné závisti. Mediálním útokům a dalším různým podpásovkám jsme se proto rozhodli čelit kvalifikovaně a profesionálně prostřednictvím public relations a mediální strategie, kterou pro nás připravuje renomovaná PR agentura. Tuto spolupráci považujeme za dlouhodobou investici našeho Sdružení do nového moderního komunikačního kanálu, který zprůhlední informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Uvádění věcí na pravou míru, zprostředkovávání informací objektivně a profesionálně, to vše bude výhodné pro všechny strany. Finanční prostředky na public relations získáváme z příspěvků svých členů a jiných mimorozpočtových zdrojů. Co od služeb PR očekáváme? Optimální oboustrannou spolupráci s veřejností. Objektivně a profesionálně reagovat na dezinformace. Zprůhlednit informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Vytvořit nový komunikační kanál, v němž budou veřejnosti prostřednictvím médií poskytovány ucelené, objektivní, profesionálně zpracované aktuální informace o soukromém školství. Věříme, že tato investice Sdružení do nové, moderní, alternativní spolupráce s médii pozitivně ovlivní pohled veřejnosti na soukromé školy v České republice. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska PRÁCE SOUKROMÝCH ŠKOL BYLA OPĚT OCENĚNA Ministr školství Josef Dobeš udělil 28. března medaile MŠMT těmto osobnostem soukromého školství nominovaných Sdružením soukromých škol: Doc. PhDr. Bohumil Sedláček, CSc., Mgr. Jaromír Pragač, Mgr. Václav Tichý, Mgr. Jaroslav Sadík, Mgr. Dagmar Cvrčková, PhDr. Alena Švepešová, Ing. František Smetana. Medaile MŠMT je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. 2

3 UDÁLOSTI Pravidelným završením činnosti Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsou mezinárodní kongresy. Tuto slavnostní i veskrze pracovní akci Sdružení pořádá již od roku Letos se představitelé soukromých škol z Česka i mnoha evropských zemí sejdou 28. dubna v Praze. Tentokrát budou hovořit o hodnotách a kvalitě vzdělávání. VZKAZ PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY IX. MEZINÁRODNÍMU KONGRESU SOUKROMÝCH ŠKOL politické a ekonomické změny v naší zemi před dvaadvaceti lety přinesly zásadní změny nejen do vlastnických vztahů. Znovu nastala možnost poskytovat vzdělávání nejen ve státem řízeném školství, ale i na školách soukromých. Z dnešního pohledu, po dvaceti letech praxe, nám tento fakt připadá jako samozřejmost, ale vznik prvních středních a vysokých škol jiného než státního charakteru byl doslova revolucí ve vzdělávacím systému českého školství. Pozitivním výsledkem vzniku nestátních vzdělávacích zařízení byla možnost získávat vzdělání i pro ty mladé lidi, kteří v minulosti nemívali naději k přijetí pro omezený počet míst. Dostat se na školu byla mnohdy záležitost známostí, protekce, postranních cestiček. Vážení pedagogové a studenti, Konkurence ve vzdělávání se proto projevila nejen v možnosti získat kvalifikaci v tradičních i nových oborech. Pozitivně zapůsobila i ve školství státním, které začalo hledat nové cesty a porovnávat své možnosti a nabídky se soukromým sektorem. Větší výběr zase na druhé straně dovolil budoucím studentům zvažovat a porovnávat studijní programy, přizpůsobovat je svým budoucím profesním požadavkům a nárokům. Přála bych všem, kteří věnovali posledních dvacet let organizování privátní vzdělávací sféry a pedagogické činnosti svůj čas, um a znalosti, aby i nadále vytrvali, aby je těšily výsledky, kterých dosáhli, a nalézali v nich inspiraci a podněty do dalších let. K takovému zamyšlení jistě povede i IX. mezinárodní kongres soukromých škol České republiky. Miroslava Němcová předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3

4 UDÁLOSTI ZDRAVICE MINISTRA ŠKOLSTVÍ ÚČASTNÍKŮM MEZINÁRODNÍHO KONGRESU Vážené dámy, vážení pánové, existenci soukromých škol v České republice považuji za velmi důležitou součást celého novodobého vzdělávacího systému. Do roku 1989 mohli žáci a studenti navštěvovat pouze státem spravované školy. V roce 1990 umožnila novela školského zákona č. 171 vznik soukromých a církevních škol. Našim dětem se tak značně rozšířily vzdělávací možnosti a zároveň vzniklo konkurenční prostředí, které vytváří přirozený tlak na úroveň vzdělávání. K určitým českým specifikům patří skutečnost, že většinu soukromých škol tvoří střední odborné školy. V ostatních zemích střední a východní Evropy se soukromé školy rozvíjejí spíše v sektoru základních a středních všeobecně vzdělávacích škol. Podpora odborného školství patří pro rok 2011 k mým prioritám. Vzhledem k náročným a stále se stupňujícím požadavkům trhu práce na úroveň vzdělávání absolventů odborných škol považuji za nutné neustále zvyšovat kvalitu jejich výuky. Týká se to především rozvoje nových technologií. Vyšší kvality vzdělávání můžeme dosáhnout měřením znalostí a dovedností v uzlových bodech. V letošním roce nás proto poprvé čeká nová maturitní zkouška. Věřím, že její zavedení je jedním z kroků, které pomohou k celkovému ozdravení českého školství. Dámy a pánové, velice si vážím Vaší náročné práce ve prospěch českého školství. Všem organizátorům i účastníkům IX. Mezinárodního kongresu soukromých škol přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ Vše nasvědčuje tomu, že v roce 2011 bude velkým tématem školství. Projednávají se otázky terciárního vzdělávání, ale i reforma regionálního školství. Soukromé školy zasahovaly všechny typy škol, a dokonce školek. Soukromé školy přinesly na trh se vzděláním konkurenci. Jejich zakladatelé rozpoznali, kde je prostor pro založení školy. Pokud se zamyslím nad fungováním a perspektivou soukromého středního školství, mohu říct, že naplnily představy v mnoha směrech. Střední soukromé školy a maturitní obory rozšířily dosavadní nabídku, pokrývaly potřeby zaměstnavatelů i specifická zaměření, která nebyla součástí státních škol. Ve většině případů poskytly studentům rodinnou atmosféru a individuální přístup. Jeden z mnoha cílů v začátcích soukromého školství byl i předpoklad vysoké kvality. V tomto ohledu se školy velmi rozvrstvily. Výsledky státní maturity mohou být jedním (nikoli jediným) ukazatelem kvality. Je v zájmu soukromých škol, aby se odlišovaly nabídkou a konkurovaly kvalitou. Takové školy mají, a podle mého soudu budou mít, prostor ve vzdělávacím systému. Je známo, že školu dělají učitelé. Studentům i učitelům přeji, aby do školy chodili rádi. To je předpoklad dobrých výsledků. Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, předsedkyně školského výboru PS PČR 4

5 ROZHOVOR JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA Senátorka Miluše Horská ví přesně, co obnáší soukromá škola sama totiž jednu kdysi zakládala a dosud ji vede. Posláním její Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích s více než stovkou zaměstnanců je vzdělávat děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Říká o sobě, že je profesí ředitelka, ale srdcem pedagožka. Vloni na podzim úspěšně kandidovala do Senátu za pardubický volební obvod. Dnes je členkou senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a školského podvýboru. Jak se pozná dobrá soukromá škola? Na první pohled už podle toho, jestli dokáže získat zvýšenou dotaci. Každá soukromá škola, která chce dosáhnout na vyšší dotaci, musí splnit několik zákonných podmínek, takových potvrzenek, že je dobrá, že si ty peníze zaslouží. Třeba musí mít příznivé hodnocení školní inspekce. Pak je to samozřejmě o výstupech a PR, ačkoli dobré PR automaticky nerovná se dobré výstupy. Při hlubším pohledu vidíte, že se dobrá soukromá škola rozvíjí, zavádí mezinárodní normy ISO, permanentně jde za tím, co si trh žádá. Soukromé školy jsou často poskládány z oborů, z nabídky, kterou veřejné školy mnohdy neumějí uspokojit bývají to zřejmě pro ně tak malé a nezajímavé obory. Ale pro nás nikoli. Vazba ředitel zřizovatel je na veřejných školách jiná, brzdí je úřednické povinnosti. Zato když si na soukromé škole ředitel vezme něco do hlavy, prostě to udělá, přestože pochopitelně také musí splnit spoustu administrativy. Kraje vás ale vnímají jako nepříjemnou konkurenci. Zvlášť teď, když samy musejí rušit kvůli demografickému poklesu své školy. Byli bychom velmi rádi, aby se na nás kraje dívaly jako na součást systému. I stát by pak mohl lépe optimalizovat školství jako celek. Ministru školství jsme sdělili, že optimalizace v soukromém sektoru byla zahájena už dávno. Soukromý majitel přece nemůže na nic čekat, z veřejných prostředků mu nikdo žádný bonus nedá, když se ocitne v situaci, kdy počet žáků klesne pod ekonomicky únosnou mez. Jakmile spadne do červených čísel, školu buď zavře, nebo ji spojí s jinou. Navíc samotná optimalizace soukromých škol není tak vidět, protože je jednodušší jednotlivci se domluví daleko rychleji, než když o rušení či slučování rozhoduje krajská politická mašinérie. Říkat, že soukromé školy nám berou děti, je už takový evergreen. Když se něco ve školství semele, ihned se na nás útočí. Ale málokdo si připustí, že to byly právě soukromé školy, kdo před dvaceti roky nastolil ve školství a ve vzdělávání fenomén zdra- 5

6 ROZHOVOR vého soutěžení. Uvědomělí krajští radní jsou schopni to vyslovit i nahlas. Těch ale není zase tolik, spíš mluví o tom, že by bylo dobré soukromým školám dotace snížit. Co si o tom myslíte? Toho trendu se obáváme. Počet dětí v populaci dospěl k číslům, které nezadržitelně nutí krajské střední školy do sloučení, a slova o omezování finančních prostředků jsou projevem snahy řešit krajské optimalizace na úkor soukromých škol. Radní si ale asi neuvědomují, že žák na veřejné škole vyjde stát dráž. Dotace pro nás jsou prokazatelně nižší, dokoce často dostáváme míň, než je zákonný nárok. A deficity nám nikdo nedorovná. Když dotace zůstanou aspoň v té míře jako dosud, vyjdeme s nimi. Na stole by měla ale ležet jiná problematika k řešení změna způsobu užívání státní dotace. Soukromá škola si kvůli předpisům nemůže z dotace nic naspořit, ale naopak musí do konce kalendářního roku všechno utratit, aby v příštím roce nedostala méně. Stát nás tak v podstatě nutí k určité nehospodárnosti a neefektivnosti. S kvalitou vzdělávání úzce souvisí nadstandard, to, co jde nad běžný rámec výuky, tedy v podstatě to, za co rodiče platí školné. Kde by ho měl zájemce o soukromou školu hledat? Předností a zároveň tahákem je určitě nižší počet dětí ve třídě, což umožňuje výuku výrazně individualizovat. K nadstandardu patří i technické vybavení a pomůcky na tom si soukromé školy dávají hodně záležet. Možná by bylo dobré hledat ho i v oblasti řízení a taky v péči o učitele, o osobnostní i odborný rozvoj kantora. A v tom, že jsou soukromé školy vůči okolí otevřenější. 6

7 OFSAJD NORMATIV BY MĚL BÝT SPRAVEDLIVÝ V návrhu Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jsou uvedeny možnosti koncepčních změn ve financování soukromého školství. Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zrušení zákona č. 306/1999 Sb., o financování soukromých škol. Místo toho navrhujeme změnu financování, která vychází ze současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten v 3 odst. (2) ukládá: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. V 162 odst. (2) je uvedeno, že normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených v 160 odst. (1) písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle 161 odst. (2) v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve Věstníku. Proto navrhujeme: Základním pilířem reformy financování budou rámcové vzdělávací programy, přičemž realizace školních vzdělávacích programů v podmínkách dané školy by probíhala v gesci jejího zřizovatele. Tento státní oborový normativ, jako forma úhrady veřejné služby, bude závazný pro všechny zřizovatele. Bude jej možné zřizovatelem navyšovat, ale nikoli snižovat. Druhým pilířem (zdroj) financování bude pro soukromé a církevní školy školné a pro krajské a obecní školy finance z daňové výtěžnosti a školné (MŠ, ZUŠ, VOŠ atd.). Tento návrh reprezentuje jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které jsou uvedeny v 160, odst. (1): Na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Počítáme s tím, že investiční výdaje budou i nadále věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby MŠMT ve svých rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP popř. jejich inovací s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Chceme, aby soukromá škola a školské zařízení zapsané v rejstříku s neziskovou formou hospodaření měla nárok na 100 % oborového normativu. Pro ostatní obchodní společnosti by zůstal smluvní závazek k neziskovému hospodaření, který je i dnes součástí podmínek pro přiznání zvýšené dotace podle zákona č. 306/1999 Sb. Tyto prostředky budou nárokové (bez každoročního uzavírání smluv). Oborový normativ podle RVP by měl být závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků jako mandatorního výdaje státu na veřejnou službu pro žáka v počátečním vzdělávání a pro vzdělávací služby. To považujeme za zásadní změnu ve filosofii financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 7

8 REPORTÁŽE MACHŘI, A NEPLATÍ ŠKOLNÉ Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka navštívil jednu z nejlépe hodnocených soukromých škol v Česku - SOU nábytkářské a SOŠ v Liberci Kateřinkách. Škola, o kterou je navzdory nepříznivé demografi cké situaci velký zájem, během uplynulých tří let vychovala osm vítězů celostátních soutěží Učeň roku a Machr roku. Její žáci zvítězili i v soutěži Truhlář roku. Přesvědčil jsem se o technických podmínkách a plánech rozvoje školy v oblasti číslicově řízených dřevoobráběcích strojů, uvedl Přemysl Sobotka. Ve vzdělávacím systému Libereckého kraje, v němž funguje jen několik soukromých škol, je její místo nezastupitelné. Mile mě překvapilo, že žáci tříletých oborů neplatí školné, studium je proto přístupné všem vrstvám populace. Podle místopředsedy senátu P. Sobotky je studium na soukromých školách pro stát suverénně nejlevnější DAKOL DAKOL PODNIKATELEM ROKU Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL z Petrovic u Karviné získala titul Podnikatel roku 2010, a to v kategorii Společnost roku do padesáti zaměstnanců. Ocenění jí udělila Okresní hospodářská komora Karviná za vynikající výsledky v přípravě potřebných dělnických profesí pro ostravsko-karvinský region. Škola je obecně prospěšnou společností, takže veškerý zisk vrací do provozu a rozvoje školy. V učebních oborech, zejména technického směru, nevybírá školné. 8

9 REPORTÁŽE AUTOTRONIK JUNIOR: SOUKROMÉ ZABODOVALY V celostátní soutěži AUTOTRONIK JU- NIOR 2011 zvítězil Filip Fűrst, žák Střední průmyslové školy dopravní, a. s., z Prahy 5, která akci pořádala společně s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou z Českých Budějovic a SOŠ a SOU z Hradce Králové. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 14 středních škol, jejichž nejlepší žáci velmi žádaného oboru Autotronik si změřili síly v praktických i teoretických kláních. První soutěžní den patřil teorii, v níž žáci odpovídali on-line na 100 náhodně zvolených otázek. V následujícím dni, na sedmi stanovištích, plnili žáci praktické úkoly jejich podstatou bylo správné diagnostikování závady na automobilu a její odstranění. Vozy zapůjčila firma AB Auto Brejla. Podle pořadatelů soutěže byly výkony jednotlivých účastníků velmi vyrovnané. Na stupeň vítězů se postavil již zmíněný Filip Fűrst, 2. místo pak obsadil žák ISŠ z Vysokého nad Jizerou Antonín Dufek a na 3. místo dosáhl Filip Schnurpfeil ze SOŠ a SOU z Prahy 10. Na vítěze čekaly hodnotné ceny od sponzorů, mezi nimiž byly BOSCH, AUTO KELLY a pražský dopravní podnik. ARKADIE S KNAUFEM V BÍLÉ STOPĚ Další z řady setkání společnosti pro komplexní péči a zdravotně postižené Arkadie a firmy Knauf Insulation se uskutečnilo v březnu na lyžařském stadionu v Novém Městě. Po dřívějších společných akcích Arkadie s přáteli z Knaufu jednalo se o tvoření v keramické dílně, plavbu parníkem anebo pouštění draků došlo tentokrát na běžky. Setkání se zúčastnilo 43 klientů a zaměstnanců Arkadie (její součástí je i soukromá Základní škola a Praktická škola) a 7 zaměstnanců firmy. Přímo do stopy závodních okruhů nastoupilo 20 závodníků a závodnic z Arkadie a 4 z Knaufu. Po úvodních testovacích sprintech byli všichni závodníci dle svých dispozic rozděleni do tří skupin. Nejvýkonnější skupina (v té byli všichni závodníci Knaufu, někteří zaměstnanci chráněných dílen včetně účastníků speciálních olympiád, ale také učitelka soukromé speciální školy Arkadie) závodila na trati 2 km, prostřední skupina si projela trať dlouhou 1 km a nejkratší trať o délce 300 m absolvovali nejmladší žáci školy a klienti stacionářů s nejvážnějším zdravotním postižením. Lyžařské klání zpestřil závod na plastových bobech, kterého se zúčastnilo 15 závodníků z jednotlivých zařízení Arkadie. To dodalo celému setkání úžasnou atmosféru. Kdo se octl na bedně, není až tak důležité i když nebylo překvapením, že absolutním vítězem (prvním na nejdelší trati) se stal účastník speciální olympiády a zaměstnanec chráněné dílny v Krupce Láďa Vojtěchovský. Ten natrhl triko i sportovcům ze spřátelené firmy. Všichni přítomní nakonec obdrželi účastnický list z ručního papíru, který byl vyroben v chráněných dílnách Arkadie, a tričko dodané Knaufem právě pro tuto příležitost. Tak zase příště! 9

10 NADSTANDARD DINO SCHOOLS of PRAGUE ALTERNATIVY HODNOCENÍ Součástí výchovně vzdělávacího procesu v soukromé DINO SCHOOLS of PRAGUE je průběžné hodnocení žáků ve výuce i mimo ni. Klasifikace patří na této škole k převládajícímu způsobu hodnocení, ale je doplňováno i hodnocením slovním, které lépe postihne individuální pokrok žáka. Kvalitně koncipované slovní hodnocení je odrazovým můstkem pro rozhovor o výsledcích výuky se samotným žákem i jeho rodiči. Hodnocení má srovnávací charakter a mělo by být ryze objektivní. DINO SCHOOLS of PRAGUE věnuje pozornost také procesu vnitřního hodnocení školy, který je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání. V této souvislosti jsou žáci informováni při pravidelných ranních shromážděních MORNING ASSEM- BLY. Takto prezentované informace dlouhodobě slouží jako zpětná vazba mezi žáky, rodiči a pedagogy, která napomáhá k vyšší kvalitě výuky a výchovy. MALÉ MATURITY V DUBÍ Na soukromém víceletém Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí probíhají tzv. malé maturity již 16 let v kvartě, sextě i septimě. Ofi ciálně se nazývají NOSCE TE IPSUM POZNEJ SAMA SEBE a vedou k porovnání znalostí mezi žáky a k systematické přípravě ke skutečné maturitě. U malých maturit je vše jako doopravdy, letos poprvé dokonce stejně jako u těch státních. Nechybí potítko, losování otázek, písemky ani maturitní komise. Podle ředitelky školy Jaroslavy Turkové jsou tyto zkoušky vhodným nástrojem pro měření učebních výsledků v uzlových bodech docházky na víceletém gymnáziu. Od primy až do maturity by žáci neměli prakticky jinou zpětnou vazbu než známky na vysvědčení. A navíc průběžné zpracování maturitních okruhů, ucelené opakování látky z předešlých ročníků, praktické zkušenosti s průběhem a organizací zkoušek žákům určitě přijdou vhod. Ukázalo se to už při říjnové generálce ze 105 zkoušek složili naši studenti 104 úspěšně, dodala ředitelka. 10

11 PANORAMA ABSOLVENTKA SOUKROMÉ ŠKOLY JE PROVOZNÍ RESTAURACE S MICHELINSKOU HVĚZDOU Dominika Nardelli nastoupila v roce 2000 na Střední školu DAKOL, kde absolvovala čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus. V rámci studia vycestovala několikrát na zahraniční stáž do Francie. Po maturitě pracovala rok v Praze jako servírka. Poté se vrátila zpátky do školy, tentokrát na Vyšší odbornou školu DAKOL, a opět v rámci odborné praxe vyjela na stáž do zahraničí. Studium úspěšně ukončila v roce Již během studia však dostala nabídku, že po absolutoriu může nastoupit do restaurace Santa Marina na Korsice. Nabídku přijala, odjela a třetím rokem zde pracuje jako provozní restaurace. V loňském roce tato restaurace získala prestižní ocenění, tzv. Michelinskou hvězdu. Jde o ocenění nejen pro majitele, ale i pro zaměstnance a stážisty. V České republice jsou pouze dvě takto oceněné restaurace. Dominika je zde spokojená. Samozřejmě by se chtěla podívat i jinam, ale návrat domů prozatím neplánuje. Říká: Nejen díky pracovním a jazykovým zkušenostem, ale také díky možnostem poznat řadu zajímavých míst v zahraničí, považuji školné jako investici, která se mi v životě určitě vyplatila. NA ZKUŠENOU DO ANGLIE Soukromé Gymnázium J. A. Komenského v Dubí získalo peníze na jazykové stáže v Anglii. Každý student získá z projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a rozpočtu České republiky na své studium korun. Studenti absolvují celkem 24 lekcí anglického jazyka pod vedením zkušených anglických pedagogů v městě Torquay, na jazykové škole schválené Britskou radou. Výuka bude probíhat výhradně v angličtině a studenti budou používat pouze anglické materiály. Největším přínosem těchto stáží je bezpochyby překonání strachu z komunikace v angličtině v cizím prostředí. Při ubytování v hostitelských rodinách se stážisté naučí samostatnosti, získají nové zkušenosti, poznají odlišný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Cílem projektu je, aby studenti dosáhli v angličtině předepsané úrovně B1 s tím, že alespoň čtvrtina z nich dosáhne na vyšší úroveň C2 a úspěšně složí mezinárodně platné zkoušky ECL. ÚSPĚCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK Z LITOMĚŘIC Studenti soukromé G, SOŠ, SOU, o.p.s. Litoměřice se zúčastnili 11. ročníku mezinárodní soutěže KALIBR CUP v Lanškrouně, aby si zde změřili síly s dalšími zhruba 90 finalisty školních kol soutěže v odborných dovednostech oboru kadeřník a kosmetička. V kategorii Make-up bojovaly za litoměřickou školu Karolína Skřivánková a Eliška Vyšatová. I když se neumístily mezi prvními třemi, dokázaly, že se ve svém oboru neztratí. V kategorii Nail-art soutěžili Karin Humlová a Jiří Krombholc. Karin se umístila na krásném 8. místě a Jiří získal prvenství a postup na mezinárodní mistrovství do Prahy. Vyhrál mnoho hodnotných cen, mezi nimi i kurz modeláže nehtů pro celou studijní skupinu. Nejúspěšnější soutěžící postoupili do užšího finále soutěže, která se pod názvem Juniorský pohár veletrhu konala v Praze při příležitosti 11. Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu. V tomto užším finále získal titul Juniorského mistra v kategorii Nail-art Jiří Krombholc, který vybojoval i juniorský pohár veletrhu. Zároveň byl hodnocen v kategorii dospělých, kde se umístil mezi prvními pěti soutěžícími. 11

12 FAKTA OPTIMALIZACE SOUKROMÝCH ŠKOL BĚŽÍ UŽ NĚKOLIK LET Zatímco optimalizace veřejného školství probíhá většinou ve vlnách, soukromé školy reagují na demografický vývoj bezprostředně a optimalizují se průběžně. Například ve školním roce 2010/2011 soukromá gymnázia zaznamenala pokles počtu nově přijatých žáků kvůli negativnímu demografickému dopadu, a to o Ze sítě škol bylo vymazáno 6 soukromých gymnázií. Podobná je situace i u víceletých gymnázií, která v tomto školním roce přijala celkem 871 žáků. Toto číslo nemůže obecní základní školy nijak ohrozit. Navíc platí, že z prvního stupně soukromé základní školy děti postupují většinou na soukromé víceleté gymnázium. V příštím školním roce se předpokládá další pokles počtu žáků. V oborech vzdělávání H a E střední s výučním listem se nyní připravuje celkem žáků. Naplnění 1. ročníků je 3451 žáků na počet absolventů Předpokládá se pozitivní vývoj. Nejvíce žáků v soukromých školách studuje ve skupině Gastronomie, hotelnictví, turismus (3373 žáků), Strojírenská výroba (1987 žáků), Provozní služby (2025 žáků) a Zpracování dřeva (630 žáků). V oborech M s maturitní zkouškou studuje celkem žáků. Pokles v 1. ročníku byl o 1249 žáků na Absolventů odešlo 6920, což způsobilo pokles o 729 žáků. Nejvíce žáků je ve skupině Ekonomika a administrativa (8785 žáků), Gastronomie, hotelnictví, turismus (5785 žáků), Právo, právní a veřejnoprávní činnosti (4385 žáků), Umění a užité umění (2414 žáků). Území (kraj) Počet žáků gymnázií ve školním roce 2010/11 Počet nově přijatých žáků gymnázií do 1. ročníků ve školním roce 2010/11 Počet absolventů gymnázií ve školním roce 2009/10 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj ÚIV Praha 2011 Sdružení soukromých škol připravuje tzv. optimalizační servis, tedy jinými slovy poradenskou službu v otázkách organizačních, právních a legislativních. Jeho součástí bude i podrobný manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy. Optimalizace bude i tématem jednání, které Sdružení povede s MŠMT, asociací krajů a jednotlivými krajskými radními pro školství. 12

13 FAKTA KDO JSME A CO CHCEME Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je jediné občanské sdružení, které od roku 1992 zastupuje více než 350 soukromých škol a školských zařízení (60 %) - od mateřských škol až po vyšší odborné školy. Předsedou a statutárním zástupcem Sdružení je Mgr. Vladimír Kolder, místopředsedou pak Ing. František Novotný. Sdružení je dlouhodobě a efektivně řízeno podle oborového klíče postaveného na komorách zastupujících jednotlivé typy škol a vzdělávání. Jde o tyto komory: Komora uměleckých škol předseda Josef Vondráček, Soukromá ZUŠ MusicArt, Písková 126, Praha 4 Komora základních škol, předškolních a školských zařízení předsedkyně Věra Pospíšilova, ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o, Loučská 237, Lipník nad Bečvou Komora gymnázií předsedkyně Mgr. Jaroslava Turková, GYMNÁ- ZIUM J. A. KOMENSKÉHO, s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí Komora středních odborných učilišť předseda Dr. Josef Horák, SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno Komora středních odborných škol předseda Mgr.Petr Flajšar, Soukromá střední škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice Komora speciálních škol předseda Mgr.Vladimír Bican, Speciální základní škola J. A. Komenského, Erbenova 16, Šumperk Komora vyšších odborných škol a vysokých škol předseda Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., Soukromá VOŠ daňového poradenství STING, s.r.o., Stromovka 1, Brno Judrov Dalším prvkem řízení jsou následující sekce pro vnitřní a vnější komunikaci: Vedoucí sekce pro zahraniční spolupráci a public relations Mgr. Michal Musil Vedoucí sekce pro ekonomiku a organizaci Mgr. Petr Flajšar Vedoucí sekce pro pedagogiku a legislativu Mgr. Jaroslava Turková NAŠE POSLÁNÍ Hlavním úkolem Sdružení je podpora nestátního školství v České republice vytvářením příznivých a rovných podmínek pro vzdělávání, práci a fungování všech škol bez rozdílu zřizovatele. Naším obecným požadavkem je naplnění Listiny základních práv Evropské Unie, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod České republiky. Usilujeme o svobodnou volbu vzdělávací instituce a o takové normativní fi nancování vzdělávání na soukromých školách, které by zamezilo dvojímu zdanění rodičů-občanů. Sídlo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o.s., sídlí na adrese: V Olšinách 75, Praha 10. Dopravní spojení - stanice metra Strašnická (trasa A), pak jedna zastávka autobusem č. 188 směr Malešice, stanice Dobročovická. Tel./fax: , mobil: , 13

14 FAKTA ETICKÝ KODEX ČLENA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, o. s. Tento kodex stanovuje základní povinnosti člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s. (dále jen Sdružení) ve vztahu k žákům a studentům, rodičům a ostatním fyzickým osobám, kterým poskytuje své vzdělávací a doplňkové služby. Členský list, který obdrží každý člen na valné hromadě při přijetí za člena prokazuje jeho účast na činnosti Sdružení a potvrzuje dodržování stanov a kodexu člena. 1 Člen Sdružení je vázán obecně závaznými právními předpisy, stanovami Sdružení, tímto kodexem a v mezích těchto dokumentů respektuje požadavky zákazníka (žák, student, rodič, občan atd.), který absolvuje vzdělávací program v soukromé škole. 2 Člen Sdružení je povinen chránit práva a oprávněné zájmy zákazníka, jednat čestně a svědomitě, používat všechny dostupné metody a formy vzdělávání, včetně uplatňování nejnovějších odborných poznatků, které podle vlastního přesvědčení pokládá za užitečné pro zákazníka. 3 Člen Sdružení poskytuje vzdělávací služby tak, aby z nich měl zákazník očekávaný užitek. To znamená, že: a) informuje zákazníka o veškerých možnostech přímé nebo nepřímé fi nanční pomoci při konkrétním vzdělávacím programu, b) nabídne zákazníkovi před uzavřením smlouvy vlastní nebo zprostředkované odborné poradenství o vhodnosti účasti zákazníka na předmětném vzdělávacím programu, c) nabídne a uskuteční jen takové vzdělávací a doplňkové služby, které jsou v souladu s jeho působností, se znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho ovlivňování subdodavatelů (lektorů, pronajímatelů učeben apod.), d) před uzavřením smlouvy informuje zákazníka o cílech, rozsahu a trvání vzdělávacího programu, o vhodnosti výběru učitelů, externích lektorů, o nutných kvalifi kačních předpokladech účastníků vzdělávacího programu, o poskytovaných studijních pomůckách a o ceně vzdělávacího programu na celé období. 4 Člen Sdružení dbá na to, aby cena vzdělávacího programu byla úměrná vynaloženým nákladům, situaci na trhu nabídky a poptávky, ale zejména ke kvalitě poskytovaného vzdělávacího programu. 5 Člen Sdružení trvale zdokonaluje vědomosti a dovednosti své a svých zaměstnanců, využívá získaných zkušeností a uplatňuje moderní metody ve prospěch svých zákazníků vzdělávacího programu. 6 Člen Sdružení je povinen se seznámit s tímto kodexem a informovat o něm své zaměstnance, spolupracovníky a zákazníky. 7 Člen Sdružení projevuje svou nezávislost a svobodu při rozhodování v souladu s odbornými zájmy zákazníků a zřizovatele. 8 V případě vážných ekonomických či právních problémů člen Sdružení postupuje korektně vůči svým zákazníkům a ostatním institucím. Při řešení jedná transparentním způsobem tak, aby nebyla ohrožena důvěryhodnost a dobrá pověst soukromých škol. 14

15 DIÁŘ BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTI STUDENTŮM V minulosti již Sdružení pořádalo benefi ční koncerty: Pro Děti SOS vesniček na Evropském vzdělávacím a uměleckém festivalu soukromých a církevních škol v roce 2002 v Praze, na podzim v roce 2002 to byl koncert na obnovu po povodních v Trojském zámku pro MČ Praha Troja. Dne 11. března 2011 zasáhlo oblast Tóhoku a Tichomoří silné zemětřesení. V souvislosti s tíživou situací, která po tomto neštěstí v Japonsku nastala, jsme se rozhodli jako pořadatelé (ZUŠ MusicArt Praha, SSŠČMS, Pedagogická fakulta UK v Praze) tohoto koncertu věnovat výtěžek na podporu obnovy škol v postižené oblasti Japonska. Zároveň záštitu převzalo velvyslanectví Japonského království a účasti jejího zástupce na koncertu. Peníze ze vstupného zaslané na účet velvyslanectví budou využity na obnovu postižených oblastí. Vstupenky budou k dispozici v pokladně NF Rudolfína. Program: W. A. Mozart, Ouverture Don Giovanni (K.527) W. A. Mozart, Symfonie No. 25 g-moll (K. 183) W. A. Mozart, Exsultate Jubilate (K.165) Jana Koucká Bínová soprán W. A. Mozart, Korunovační mše (K.317) Jana Koucká Bínová soprán-sólo, Michaela Kapustová alt-sólo,václav Lemberk tenor-sólo, Jan Morávek bas-sólo ZLATÝ HŘEBEN 2011 Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Litoměřice benefiční koncert ČEŠTÍ STUDENTI JAPONSKU pod záštitou Velvyslanectví Japonska PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V GOLFU V. ročník soutěže se uskuteční ve Mstěticích KONFERENCE ECNAIS MADRID VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA od 11. hodin v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno wolfgang amadeus mozart Korunovační mše C dur Exsultate Jubilate Symfonie č. 25 g moll Don Giovanni Ouverture Smíchovská komorní filharmonie Smíšený pěvecký sbor Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Dvořákova síň Rudolfinum Výtěžek z koncertu bude věnován na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska v České republice. Pořadatelé: Vstupenky: Studenti: 100,- Dospělí: 150,- Partneři:

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 FENOMÉN - STÁŘÍ V České republice, tak jako v ostatních státech Evropy, populace stárne a počet seniorů v příštích 50 letech vzroste pětkrát. Je nutné se zamyslet nad tím, zda

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více