Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. the association of tour operators and travel agents of the czech republic."

Transkript

1 Památky zapsané v kulturním dědictví UNESCO AČCKA Adresář / Directory 2013 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, Praha 1 Tel.: , Fax: sekretariataccka.cz, Web: Adresář / Directory 2013 the association of tour operators and travel agents of the czech republic Member of

2 Brno vila Tugendhat Brno The Tugendhat Villa NEJSLAVNĚJŠÍ DESIGNÉRSKÉ KOUSKY TOUŽÍ BÝT SPATŘENY. VYSLYŠÍTE JEJICH VOLÁNÍ? Místo pro šťastný život takové bylo zadání pro Miese van der Rohe, stavitele brněnské vily Tugendhat, jedné z 12 českých památek UNESCO. Podívejte se, jak moderní vilu skvěle propojil s krajinou a jak jí sluší její vybavení. Poznejte příběh této vily a prožijte zde i svůj vlastní. Česká republika. Místo pro váš příběh. THE MOST FAMOUS DESIGN PIECES DEMAND TO BE SEEN. DO YOU HEAR THEIR CALL? A place for a happy life such was the assignment for Mies van der Rohe, the architect of the Tugendhat Villa in Brno, one of the 12 Czech UNESCO sites. See how wonderfully he harmonised the villa with the countryside and how spectacular its fittings are. Get to know the story of this villa and experience your own. The Czech Republic. Your story is waiting.

3 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2013 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS ASSOCIATIONS WITHIN THE EU KONTAKT: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Letenská 119/3, Praha 1 sekretariataccka.cz

4

5 OBSAH / CONTENTS Představení Asociace 04 An introduction to ACCKA Výhody členství 06 Membership Benefits Výjezdní zasedání AČCKA Dny kontaktů 08 External meeting of ACCKA 42nd ACCKA Contact Days Prezidium a odborné sekce AČCKA 11 Presidium and ACCKA specialized sections ECTAA zasedala v Krakově 12 ECTAA bi-annual meeting in Cracow AČCKA a ECTAA 13 ACCKA and ECTAA Slovo prezidenta AČCKA 14 ACCKA s President s message Slovo ministra pro místní rozvoj 14 Message of the Minister for regional development Slovo ředitele CzechTourism 15 Message of CzechTourism Director Slovo viceprezidenta AČCKA 15 Message of ACCKA s vicepresident Slovo člena prezidia AČCKA 15 Message of ACCKA s member of presidium Zeptali jsme se našich členů 16 Asking our members Seznam řádných členů 19 Alphabetical list of full members Seznam přidružených členů 67 Alphabetical list of affiliated members Rejstřík podle aktivity 77 Index per Activity Seznam členů ECTAA 78 List of ECTAA members Zahraniční zastoupení CzechTourism 80 List of CzechTourism Foreign Agencies 03

6 PŘEDSTAVENÍ ASOCIACE Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době 250 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním kancelářím (např. pojišťovny). Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných zákonů a připomínkují zákony související. AČCKA dvakrát ročně pořádá setkání členů nazvané Dny kontaktů a pro své členy vydává měsíčník Aktuality s informacemi o hlavním dění na trhu cestovního ruchu. Dále pro své členy připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace také klade důraz na etiku podnikání a členy AČCKA při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu. AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, účastní se zasedání a své členy pravidelně informuje o aktuálním dění z oblasti evropské legislativy. 04

7 AN INTRODUCTION TO ACCKA The Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic (ACCKA) is a national non-profit association that was founded in 1991 and today represents 250 businesses in the tourism sector. Our full members are tour operators and travel agents engaged in both inbound and outbound travel. Foreign travel agents, hotels, Tourist boards and commercial companies that provide services for our members can become affiliated members. The principal objectives of ACCKA are to represent and promote the interests of the tourism industry, especially the interests of travel agents and tour operators. In practise this means that ACCKA monitors and follows up issues of a legal, economic or technical nature relating to the tourism industry in the Czech Republic. Representatives of ACCKA are invited to participate in a consultation process during the preparation of national tourism-related legislation. Twice a year ACCKA organises a general assembly of the members called Contact Days and issues Aktuality - a newsletter with current information about the travel and tourism sector. In addition, ACCKA organises fam trips and educational tours for tour operators, provides consultancy services and organises participation in trade exhibitions and fairs. It also runs a programme of seminars, language and educational courses and acts as a first point of contact in the Czech Republic for foreign companies. ACCKA lays stress on busi-ness ethics and all our members enter into an obligation to follow our code of conduct. ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations), whose meetings it participates in. Members of ACCKA are thus regularly informed about current developments in European legislation. 05

8 VÝHODY ČLENSTVÍ AČCKA je profesním sdružením, které působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 1991 AČCKA přináší svým členům aktuální informace z oblasti cestovního ruchu AČCKA se účastní připomínkových řízení při přípravě národní legislativy týkající se cestovního ruchu AČCKA prostřednictvím svého členství v ECTAA připomínkuje evropskou legislativu mající dopad na cestovní ruch AČCKA zajišťuje pravidelná setkání svých členů (dvakrát v roce se konají velká setkání, tzv. Dny kontaktů, pravidelně se konají další neformální odborná setkání členů pořádaná např. incomingovou sekcí) AČCKA pořádá jedno z velkých pololetních zasedání v zahraničí (na jaře 2007 v Budapešti ve spolupráci s Maďarskou centrálou pro cestovní ruch, na jaře 2008 v Andalusii ve spolupráci se Španělskou centrálou Tourespaňa, na jaře 2009 na ostrově Kypr ve spolupráci s Kyperskou centrálou, na jaře 2010 ve spolupráci se Slovenskou centrálou pro cestovní ruch na Slovensku a na jaře 2012 v Chorvatsku ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením) AČCKA pořádá odborné semináře na aktuální témata AČCKA pořádá pro své členy famtripy do zajímavých zahraničních destinací AČCKA zajišťuje svým členům zvýhodněnou účast na veletrzích (GO Brno, Holiday World Praha) AČCKA je díky aktivní mediální politice uznávaným a respektovaným profesním sdružením z oblasti cestovního ruchu AČCKA zajišťuje podporu prodeje produktů svých členů AČCKA zajišťuje publikační činnost, členové dostávají pravidelné informace, AČCKA vydává každoročně exkluzivní adresář členů AČCKA a Ročenku AČCKA AČCKA připravuje svým členům vzorové dokumenty AČCKA poskytuje svým členům právní konzultace, právním zástupcem AČCKA je renomovaný odborník na cestovní ruch JUDr. Dorota Líbalová AČCKA bojuje proti nekalému podnikání v oblasti cestovního ruchu a dohlíží na etiku podnikání AČCKA prosazuje zájmy svých členů při všech jednáních se státními institucemi Stanete se i Vy členem AČCKA a budete se podílet na naší aktivní činnosti? 06

9 MEMBERSHIP BENEFITS ACCKA is a professional association which has been active in the tourism industry since 1991 ACCKA brings its Members up to the minute information concerning the tourism industry ACCKA participates in consultative processes during the preparation of national legislation relating to the tourism industry ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents and Tour Operators Associations). Through its membership ACCKA has input into the consultation mechanism on European tourism legislation ACCKA organizes regular Members meetings (twice a year ACCKA organises a major conference called Contact Days, the incoming section of ACCKA also organises informal Members gatherings) ACCKA holds one bi-annual meeting abroad (spring 2007 in Budapest in cooperation with Hungarian National Tourist Office, spring 2008 in Andalucia in cooperation with the Spanish tourist board Tourespana, spring 2009 on Cyprus in cooperation with Cyprus Tourism Organization, spring 2010 in Slovakia in cooperation with the Slovak tourist board SACR and spring 2012 in Croatia in cooperation with Croatian National Tourist Board) ACCKA also organizes professional workshops on current topics ACCKA organises for Members fam-trips to interesting foreign destinations ACCKA provides Members with reduced-price participation in trade fairs (Go Brno, Holiday World Prague) Thanks to its active media policy ACCKA has become a generally accepted and respected professional association in the tourism industry ACCKA provides sales promotion of Members products ACCKA supports publication activity, Members regularly receive information, ACCKA annually publishes an exclusive MEMBERS DIRECTORY and ACCKA YEARBOOK ACCKA prepares sample documents for Members ACCKA provides legal consultations for Members. ACCKA s lawyer is the renowned expert in tourism JUDr. Dorota Líbalová ACCKA fights against unfair business practices and upholds the maintenance of ethical standards in the tourism industry ACCKA defends Members interests in dealing with national institutions Why don t YOU become a member of ACCKA and take part in our professional activities? 07

10 VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ AČCKA DNY KONTAKTŮ NA MAKARSKÉ RIVIÉŘE V CHORVATSKU (LUCIE HANYKOVÁ, KATEŘINA PETŘÍČKOVÁ) Ve dnech dubna 2012 proběhlo jarní výjezdní zasedání Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, tzv. Dny kontaktů, v pořadí již 42. Místem konání bylo Chorvatsko, nádherné prostředí Makarské riviéry a čtyřhvězdičkového hotelu Meteor. První den byl zahájen welcome drinkem v hotelu Meteor a přivítáním všech účastníků ředitelem turistického sdružení města Makarska, panem Davorem Glavinou, ředitelem zastoupení Chorvatského turistického sdružení v Praze, panem Klaudiem Stojnićem, a slečnou Karin Golubic, která měla na starosti organizaci celého zasedání. Slova se ujal i prezident AČC- KA Ing. Roman Škrabánek, který především poděkoval chorvatské straně za uskutečnění výjezdního zasedání. Následoval přesun do nedaleké restaurace Riva, kde byl den zakončen výtečným středomořským jídlem, pitím a hudbou. V rámci výjezdního zasedání AČCKA v Chorvatsku byl pro členské cestovní kanceláře a agentury připraven také odborný program. V pátek dopoledne se v prostorách kongresového sálu Asphalatos hotelu sešlo více než 90 osob cestovního ruchu, na které čekal program plný zajímavých a v cestovním ruchu stěžejních témat. Úvodního slova se ujali generální ředitel Hlavního úřadu Chorvatského turistického sdružení, pan Niko Bulić, společně s prezidentem AČCKA, Ing. Romanem Škrabánkem, kteří přítomné uvítali s přáním intenzivní úspěšné spolupráce českých a chorvatských subjektů v cestovním ruchu. Poté následoval samotný odborný program. Ing. Škrabánek přednesl přítomným aktivity Asociace v připomínkovém řízení k návrhu nového Občanského zákoníku, který byl již přijat a vstoupí v platnost od Díl 6 - Zájezd občanského zákoníku se bezprostředně dotýká činnosti cestovních kanceláří. AČCKA se intenzivně účastnila připomínkových řízení a mj. iniciovala řadu jednání se členy Ústavně-právního výboru PS PČR a aktivně prosazovala zájmy členských cestovních kanceláří a agentur. Velkým úspěchem v přijatém ustanovení zákoníku bylo odbourání odpovědnosti cestovní kanceláře za tzv. ztrátu radosti ze zájezdu. Dále Ing. Škrabánek přítomné seznámil s předběžnými výsledky průzkumu AČCKA a ECTAA po členských asociacích v zemích EU. Průzkum přináší zajímavé závěry v aplikacích ustanovení směrnice o zájezdech o povinnosti organizátora předložit dostatečné záruky pro zajištění vrácení vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo úpadku organizátora zájezdu. Navazujícím tématem byla novela profesního zákona č. 159/1999 Sb. a navrhované změny AČCKA, které budou diskutovány na příslušných jednání s vládními institucemi. 08

11 EXTERNAL MEETING OF ACCKA 42ND ACCKA CONTACT DAYS Nechyběl ani důležitý bod ohledně pojistného plnění v případě úpadku cestovní kanceláře, kde nás se shodným stanoviskem MMR ČR a AČCKA seznámila viceprezidentka Soňa Brandeisová. Poslední neméně důležitou novinkou, o které byli členové AČCKA informováni, byly změny v obratové dani v Rakousku. Následně se strhla živá diskuze a to především na téma podmínky záruky organizátora a prodejce zájezdů proti úpadku. Následoval coffee break, v jehož průběhu došlo k hlasování o nejlepší katalog roku ve 3 kategoriích: pobytové zájezdy multidestinační, pobytové zájezdy monotématické a poznávací zájezdy. Kongres pokračoval členskou konferencí, která páteční odborný program zakončila. Po obědě byl pro účastníky připraven workshop chorvatských partnerů v prostorách kavárny Memory hotelu Meteor. Den byl zakončen večeří, která proběhla ve zhruba 150 km vzdáleném vnitrozemí. Cesta byla zpestřena návštěvou Modrého a Červeného jezera. Poté již následovala návštěva typické chorvatské vesničky, kde pro účastníky byla připravena ochutnávka místních specialit v podobě sýrů, salámů, krevet, chobotnic a mnoha dalšího. K jídlu nesměla chybět chorvatská červená a bílá vína, rakije a hudba. Po večeři se všichni zúčastnění přesunuli zpět do hotelu a očekávali příchod dalšího dne, kdy na ně čekala návštěva měst Trogir a Split. Sobotní snídaně připravila přítomné na slibovaný výlet připravené autobusy vezly účastníky hodinovou cestou po pobřeží směrem k městu Trogir. Příjemná procházka úzkými uličkami Trogiru všechny naladila na oběd, který byl připraven o několik kilometrů dál, poblíž Diokleciánova paláce ve Splitu. Po obědě se konala krátká prohlídka paláce a přesun zpět do autobusu. Poslední večer 42. Dnů kontaktů byl zakončen slavnostní večeří v restauraci hotelu Meteor, která byla zahájena ohnivou show ve foyer restaurace. Závěrečného slova se ujal pan Klaudio Stojnić, který zasedání zhodnotil jako velmi vydařené a pro obě strany přínosné. Prezident AČCKA Ing. Roman Škrabánek poděkoval slečně Karin Golubic a celé chorvatské straně za skvělou organizaci výjezdního zasedání AČCKA. Následovala večeře o pěti chodech doprovázená tradiční klapou a kapelou, při které nesmělo chybět vyhlášení vítězů soutěže Katalog roku 2012, společně s předáním diplomů. Po delikátní večeři a divokém tanci se všichni rozloučili a následující den rozjeli zpět do České republiky. I přes deštivé a chladné počasí, které zasedání po celou dobu pobytu v Chorvatsku provázelo, strávily členské cestovní kanceláře a agentury příjemné dny v pohostinném prostředí Makarské riviéry a hotelu Meteor. Věříme, že se všem přítomným 42. Dny kontaktů AČCKA líbily, a již nyní se budeme těšit na další setkání! 09

12

13 PREZIDIUM / PRESIDIUM ORGANIZACE AČCKA - STAV K PREZIDENT Ing. Roman Škrabánek VICEPREZIDENT Soňa Brandeisová Tomio Okamura ČLENOVÉ PREZIDIA PaedDr. Renata Petříčková RNDr. Miroslav Hrdlička Radek Šafařík Mgr. Zdeněk Žárský Ivana Čeňková Robert Dvornický ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Milena Vančurová předsedkyně JUDr. Jiří Josífko Věra Andělová SEKRETARIÁT Ing. Kateřina Petříčková Bc. Eva Reinberková ZÁSTUPCI V ECTAA Ing. Roman Škrabánek - Member of Board (Director), Member of Fiscal Committee of ECTAA Soňa Brandeisová - Deputy Member of Board (Deputy Director) Ing. Hynek Špinar - Member of Destination and Sustainability Committee of ECTAA SEKCE AČCKA EKONOMICKO-DOPRAVNÍ SEKCE - PŘEDSEDA ING. ROMAN ŠKRABÁNEK Sekce dohlíží na řádné hospodaření AČCKA v souladu se schváleným rozpočtem, předkládá členské konferenci zprávu o čerpání rozpočtu, vytváří a předkládá návrh rozpočtu na následující rok. Dále sekce monitoruje problematiku autobusové dopravy, informuje členy o případných změnách či novinkách, poskytuje servis k otázkám, které se týkají průjezdních poplatků, daní a parkování. SEKCE PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘEDSEDA ING. ROMAN ŠKRABÁNEK ČLENOVÉ SEKCE S. BRANDEISOVÁ, Z. ŽÁRSKÝ Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům nové informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, zejména nové či připravované legislativy, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní. LEGISLATIVNÍ A ETICKÁ SEKCE PŘEDSEDKYNĚ SOŇA BRANDEISOVÁ ČLENOVÉ SEKCE I. ČEŇKOVÁ, Z. ŽÁRSKÝ, R. ŠAFAŘÍK Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Dbá, aby předkládané návrhy zákonů a dalších nařízení, které se týkají cestovního ruchu, byly pro podnikatele prospěšné. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenční situace na trhu, snaží se, aby byli v souladu podnikatelé i spotřebitelé a aby nedocházelo k nekalému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její nařízení vysvětluje členům. Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování na dodržování etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a snaží se, aby neoprávněné podnikání bylo řádně postihováno. SEKCE PUBLIC RELATIONS PŘEDSEDA TOMIO OKAMURA ČLENOVÉ SEKCE ING. R. ŠKRABÁNEK, S. BRANDEISOVÁ Sekce má za úkol vytvářet pozitivní povědomí o cestovním ruchu, vytváří pravidelné analýzy a komentáře k aktuálním tématům, navazuje a udržuje pozitivní vztahy s médii, vytváří PR strategie na podporu cestovního ruchu, jako jednoho z klíčových průmyslových odvětví v ČR. Velice důležitou součástí práce je i krizové PR. Sekce PR úzce spolupracuje i se sekcí pro evropské záležitosti, zpracovává informace z ECTAA do tiskových zpráv a předkládá je novinářům. INCOMINGOVÁ SEKCE PŘEDSEDA TOMIO OKAMURA Sekce má za úkol podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do České republiky. Sekce pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, kde je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, setkání a prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe. TOUROPERÁTORSKÁ SEKCE PŘEDSEDA RADEK ŠAFAŘÍK ČLENOVÉ SEKCE I. ČEŇKOVÁ, Z. ŽÁRSKÝ Zabývá se problematikou práce touroperátorů ve vztahu k partnerům (zejména retailerům, leteckým a autokarovým dopravcům, poskytovatelům finančních služeb). Poskytuje informace a doporučení ke smluvnímu vztahu založenému na cestovní smlouvě. VÝSTAVNÍ SEKCE PŘEDSEDKYNĚ PAEDDR. RENATA PETŘÍČKOVÁ ČLENOVÉ SEKCE RNDR. M. HRDLIČKA Výstavní sekce zabezpečuje účast na veletrzích MADI, GO a Regiontour Brno, Holiday World v Praze, For Travel v Praze. Sekce dojednává smluvní podmínky účasti AČCKA na veletrzích a podílí se při tvorbě doprovodných programů. Dále zajišťuje organizaci akcí AČCKA, jako jsou Dny kontaktů, Fam-tripy a jiné společenské akce. INTERNETOVÁ SEKCE PŘEDSEDA MGR. ZDENĚK ŽÁRSKÝ Internetová sekce zajišťuje analýzu současného stavu webových stránek asociace, zvýšení návštěvnosti a pozice ve vyhledávačích, SEO optimalizace. Provádí také monitoring novinek a trendů v elektronické komerci a podporuje elektronickou komerci v oblasti cestovního ruchu. LETECKÁ SEKCE PŘEDSEDA ROBERT DVORNICKÝ Sekce řeší problémy prodejců letenek na pravidelných i charterových letech. Informuje o vývoji v oblasti letecké přepravy na domácím a evropském poli. Připomínkuje navržená rozhodnutí orgánů v České republice i na evropské úrovni. EDITOR AČCKA RNDR. MIROSLAV HRDLIČKA Redakční rada vydává pro členy jedenkrát měsíčně internetovou podobu Aktualit, ve kterých se objevují pozvánky na aktuální akce, analýzy tuzemského i zahraničního cestovního ruchu, rešerše událostí ze života Asociace apod. Součástí její činnosti je i aktualizace fotoarchivu a vytvoření Ročenky. 11

14 ECTAA ZASEDALA V KRAKOVĚ / ECTAA BI-ANNUAL MEETING IN CRACOW Na konci května letošního roku se v konferenčních prostorách hotelu Hilton Garden Inn v polském Krakově konalo již 105. pololetní zasedání členských asociací ECTAA. ECTAA je nejvýznamnější evropskou asociací v oblasti organizovaného cestovního ruchu, sdružující národní asociace cestovních kanceláří a agentur ze členských zemí EU, zemí evropského ekonomického prostoru a čekatelských zemí na vstup do Evropské unie. Hostitelem této významné akce na evropské úrovni byla Polská komora cestovního ruchu, spolupořadateli se stali polské Ministerstvo sportu a cestovního ruchu a Krakow Convention Bureau. Stěžejním bodem jednání bylo setkání se zástupkyní Evropské komise, paní Veronicou Manfredi, odpovědnou za přípravu již dlouho diskutované revize směrnice o zájezdech (Package Travel Directive), která informovala o aktuálním vývoji revize směrnice a připravovaných návrzích Evropské komise na posílení ochrany spotřebitelů a odpovídala na dotazy v rámci odborné diskuze se zástupci národních asociací. Dalšími body na programu jednání byly výsledky z dotazníku jednotlivých evropských zemí, tzv. country reports, bezpečnost hotelových bazénů, třetí setkání pracovní skupiny UNWTO a systém e-vouchers pro udělování schengenských víz. Zástupci pracovních odborných komisí ECTAA přednesli závěry jednotlivých setkání - Komise pro destinace a udržitelnost cestovního ruchu, která je za AČCKA zastupována Ing. H. Špinarem, závěry a doporučení ze setkání Fiskální komise, Komise pro letecké záležitosti a Touroperátorské a Legislativní komise ECTAA. Významným tématem schůze byla také účast ECTAA v projektu Evropské komise TOURISMlink, jehož cílem je vytvořit pilotní komplexní rezervační systém přístupný malým a středním podnikům v cestovním ruchu. Systém bude fungovat na bázi B2B konektoru a bude pokrývat všechny sektory cestovního ruchu. Funkčnost a využití takové platformy bude testováno ve třech pilotních projektech, konečná podoba celého projektu má být známa v červenci roku Na zasedání ECTAA proběhly volby do řídících orgánů ECTAA (Strategic Committee) a jednotlivých komisí pro funkční období Prezidentem ECTAA se stal Boris Zgomba (Chorvatsko), Viceprezidenty byli zvoleni Susan Parson (Velká Británie), Tomas Olsson (Švédsko), Eva Blasco (Španělsko) a Jan Van Steen (Belgie). Funkci Treasurer získal Nicolas Faure z Francie. Ing. Roman Škrabánek byl zvolen do expertní skupiny Fiscal Committee, která se zabývá daňovou problematikou v rámci Evropské unie, a Ing. Hynek Špinar byl opakovaně zvolen členem Destination & Sustainability Committee zasedání ECTAA proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, přestože byla plná očekávání z probíhající revize směrnice o zájezdech. Až další jednání ECTAA s Evropskou komisí ukáží, jakým konkrétním směrem se bude ubírat evropská legislativa s dopadem na činnost cestovních kanceláří v budoucnu. ECTAA a AČCKA vyvíjejí maximální úsilí, aby legislativní změny byly pro cestovní kanceláře a agentury co nejpřijatelnější. Ing. Roman Škrabánek, Ing. Kateřina Petříčková 12

15 AČCKA A ECTAA / ACCKA AND ECTAA AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Tato významná evropská asociace byla založena již v roce 1961 v německém městě Bad Kreuznach - šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. AČCKA patří k aktivním členům této významné evropské organizace. ECTAA v současné době sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur z 25 členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko a Litva), 1 kandidátské země na vstup do EU (Chorvatsko) a 2 zemí evropského ekonomického prostoru (Švýcarsko a Norsko). ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než evropských cestovních kanceláří a agentur, jež se zabývají outgoingovou či incomingovou činností, s odhadovaným obratem přes 60 mld. EUR. ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je ECTAA uznávána jako reprezentant evropských cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur. ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr a bezprostředně se účastní připomínkování či tvorby nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy cestovních kanceláří a agentur také u jiných institucí majících dopad na evropský cestovní ruch, např. u evropských a mezinárodních normalizačních úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace leteckých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace cestovního ruchu (WTO). Každoročně ECTAA vydává Activity Report, ve kterém jsou uvedeny všechny hlavní aktivity ECTAA v různých oblastech. ECTAA vytváří ze svého středu pracovní komise složené z expertů na danou oblast, které zpracovávají doporučení a stanoviska ECTAA k nejdůležitějším tématům. Stávajícími komisemi jsou The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Committee on Incoming Tourism, The Tour Operators Committee a v roce 2010 nově zřízená The Destination&Sustainability Committee. Díky členství v ECTAA získává AČCKA promptní informace týkající se zejména nové či připravované legislativy EU a zároveň má možnost se na připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch bezprostředně podílet. Kromě získávání velmi zajímavých a přínosných informací z EU má AČCKA možnost získat informace přímo z jiných členských zemí, a to na základě dotazníkových akcí, neprodleně organizovaných bruselským sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle získává informační průřez z jednotlivých členských zemí. Sekretariát ECTAA také poskytuje svým členům právní rozbor a stanovisko k případným diskutovaným otázkám na národní úrovni. AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období funkci viceprezidenta ECTAA, ve funkčním období byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího vedení ECTAA (StrategicCommittee), která přímo řídí chod evropské asociace a zastával významnou funkci ekonoma ECTAA, pro funkční období byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA a na květnovém zasedání v Krakově byl pro funkční období zvolen do expertní skupiny, která řeší daňové otázky na úrovni EU. ECTAA - Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU Rue Dautzenberg Bruxelles, Belgium 13

16 ING. ROMAN ŠKRABÁNEK PREZIDENT AČCKA ING. KAMIL JANKOVSKÝ MINISTR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Vážení členové, po uplynutí jednoho roku je mi opět potěšením že se Vám do rukou dostává exkluzivní Adresář členů AČCKA, tentokráte pro rok 2013, který spolu s Ročenkou AČCKA představuje neodmyslitelnou součást publikační činnosti naší asociace. Chtěl bych i v letošním roce poděkovat agentuře CzechTourism a všem inzerentům ze strany členských i nečlenských subjektů za podporu, s níž se adresář realizoval. Po roce mohu opět konstatovat, že členská základna AČCKA je dlouhodobě stabilizována a pro rok 2013 představuje reprezentativní vzorek cestovních kanceláří a cestovních agentur působících v České republice. AČCKA má ve svém středu malé, střední i největší cestovní kanceláře a cestovní agentury a při své činnosti tak zastupuje zájmy všech velikostních skupin. Jsem rád, že se nadále setkáváme s velkým zájmem členů o činnost asociace a že členství v asociaci není záležitostí pasivní. Díky podpoře členů je možné intenzivně prosazovat zájmy našeho oboru, který AČCKA výrazně reprezentuje. AČCKA nadále vyvíjí velmi aktivní činnost jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské a je tak viditelnou a respektovanou asociací. Děkuji všem členům za dlouhodobou podporu činnosti naší asociace, která v roce 2011 dovršila úctyhodných dvou desítek let své existence. Jsem rád, že se cestovní ruch v roce 2012 vyvíjel správným směrem a přestože sezona 2012 nebyla jednoduchá, věřím, že cestovní ruch bude v budoucnu vykazovat jak v oblasti incomingu, tak v oblasti outgoingu čísla, která bychom si všichni společně přáli. Je mi ctí, že se mohu osobně podílet na prosazování zájmů nás, podnikatelů v cestovním ruchu, při různých jednáních jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské. Velká podpora, kterou dlouhodobě projevujete, je velkým závazkem pro nás všechny, kteří se na vedení naší asociace podílíme. Děkuji za Vaši důvěru a přeji všem úspěšnou sezonu Ing. Roman Škrabánek Vážené kolegyně a kolegové, cestovní ruch je důležitým odvětvím národního hospodářství České republiky a je třetím nejdůležitějším hospodářským odvětvím v Evropské unii. Nevyužitá kapacita rozvoje cestovního ruchu proto do budoucna představuje značný rozvojový potenciál tohoto sektoru služeb. Odolnost turismu vůči krizi je obecně pozitivní a je třeba si uvědomit, že cestovní ruch může mnoha společenstvím zajistit cestu k úniku z nedostatečného růstu. Této situaci nasvědčují i zprávy z oblasti statistiky. V posledním období dochází k pozitivnímu vývoji cestovního ruchu České republiky a zdá se, že období tzv. globální krize bylo v tomto směru již překonáno. Počet zahraničních návštěvníků v hromadném ubytování České republiky se za 1. pololetí 2012 meziročně zvýšil o 6,9 %. Největší poptávka je již tradičně po hlavním městě, ale zvýšený zájem je i o další regiony ČR (Středočeský, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský kraj). Z předběžných statistických údajů plyne, že celkové tržby cestovních kanceláří, (kterých bylo ke dni evidováno celkem 1 039), cestovních agentur a jiných rezervačních činností vykazují za rok 2011 a 1. pololetí 2012 mírný nárůst. Jednou z důležitých aktivit Ministerstva pro místní rozvoj ČR je dohled nad vznikem a zakládáním cestovních kanceláří. Od roku 2000 je v účinnosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Od nabytí účinnosti zákona uplynulo bezmála 12 let. Do této doby nebyl zákon zásadním způsobem novelizován, proto vznikla potřeba provedení rozsáhlejší úpravy tohoto zákona. Hlavními důvody pro zahájení prací na novele zákona bylo vyhodnocení současného stavu v oblasti podnikání na poli cestovního ruchu, dále podněty a konzultace se zástupci odborné veřejnosti (zástupci asociací cestovních kanceláří a agentur, asociace pojišťoven, spotřebitelských organizací, atd.) a v neposlední řadě zpožďující se předložení připravované revize Směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ze strany Evropské komise. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR novelu zákona č. 159/1999 Sb. předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012, schváleným vládou České republiky. Jedním z hlavních cílů předkládané novely je zvýšení ochrany spotřebitele, které bude dosaženo vytvořením transparentnějšího podnikatelského prostředí. Nová právní úprava se bude týkat především podmínek uzavírání pojistných smluv, a to tak, aby nedocházelo k poškozování práv spotřebitele a dále upřesnění dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří. V rámci připravovaných legislativních změn na podporu aktivit vyvíjených v oblasti cestovního ruchu zůstává i nadále pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zcela zásadní spolupráce s Podvýborem pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se v oblasti cestovního ruchu zaměřilo v letech mimo jiné na rozvíjející se celosvětový trend a filozofii podpory cestovního ruchu. Prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu, který je určen podnikatelským subjektům, poskytuje dotace z prostředků státního rozpočtu na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, na dovybavení infrastruktury služeb a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu se zaměřením zejména na osoby, jejichž zapojení do cestovního ruchu je obtížné, tj. děti, handicapované a seniory. Z dalších aktivit ministerstva je nutné zmínit přípravu Koncepce státní politiky cestovního ruchu na plánované období 2014 až Závěrem si dovolím opětovně vyjádřit přesvědčení, že potenciál rozvoje cestovního ruchu nebyl zdaleka ještě vyčerpán a toto odvětví se do budoucna bude i nadále rozvíjet. Ing. Kamil Jankovský 14

17 TOMIO OKAMURA VÍCEPREZIDENT AČCKA ING. ROSTISLAV VONDRUŠKA ŘEDITEL AGENTURY CZECHTOURISM RADEK ŠAFAŘÍK ČLEN PREZIDIA AČCKA Vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že při hodnocení roku 2012 z hlediska cestovního ruchu a činnosti CzechTourism, mohu uvést mnoho pozitivních údajů. Můžeme se například pochlubit tím, že příjezdový cestovní ruch navázal na dobré výsledky z loňska. V prvním pololetí letošního roku přijelo do České republiky ještě o 7 procent více zahraničních turistů než ve stejném období roku Nerostl však pouze počet příjezdů, ale také samotné výdaje turistů. Ze zemí mimo EU zde nejvíce utráceli Rusové a Číňané. Pozitivně se vyvíjela i situace v domácím cestovním ruchu a rovněž konferenční turistika zaznamenala výrazné oživení navzdory panujícím obavám z návratu či prohloubení ekonomické krize. Oproti minulému roku došlo v první polovině roku 2012 k nárůstu počtu akcí o 11 procent. Příjmy České republiky z mezinárodního cestovního ruchu dosáhly v první polovině roku 2012 celkem 68,4 miliardy korun, což bylo o 12,7 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Agentura CzechTourism po deseti letech změnila podobu destinační značky Česka. Na začátku léta představila nové turistické logo a vizuální styl, který bude reprezentovat Českou republiku v příštích letech. S novou turistickou značkou je propojena i nová koncepce agentury. Česko propagujeme jako místo, kde je možné objevit a prožít neomezené množství příběhů, nejlépe na pokračování v podobě opakovaných návštěv. Pilotním projektem je naše letošní kampaň: Česko místo pro váš příběh. Nejnovější trendy totiž ukazují, že Česko má potenciál stát se jedničkou v oblasti poznávací turistiky ve střední Evropě a to je i naším cílem. Letos slavila Česká republika dvacet let od zapsání prvních památek na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Proto i hlavním tématem ústřední kampaně, která běžela v 7 zemích, bylo 12 českých UNESCO památek, kampaň propagovala rovněž lázeňství či aktivní dovolenou. Na vzdálených trzích se Česká republika představila v rámci společné propagace zemí Visegrádské čtyřky. Řadu kampaní realizovala také naše zahraniční zastoupení. Doufám, že se nám společnými silami podaří vytvářet pozitivní obraz Česka i v příštím roce a že bude minimálně stejně úspěšný jako ten Ing. Rostislav Vondruška Vážení a milí čtenáři, kolegové v cestovním ruchu, máme za sebou další rok a jsem rád, že naše cestovní kanceláře a agentury opět důstojně obstály na našem trhu. Také naší Asociaci se nejen díky mediální známosti, ale i odborné způsobilosti našich členů a informacím plynoucím z našeho členství v ECTAA, daří lobbovat za naše zájmy u veřejných orgánů i před veřejností a potvrzujeme tak naše postavení jako plně respektované organizace z hlediska celé České republiky. S radostí mohu konstatovat, že se na náš sekretariát pravidelně obrací veřejnost s tím, že si chce vybírat zájezdy výhradně od členů naší Asociace, jelikož se tak cítí jistěji. Stejně jako v minulých letech přistupujeme velmi aktivně k problematice incomingu, neustále iniciujeme osobní jednání s vrcholnými politiky, ministry, poslanci, senátory, starosty, Policií ČR atd. a předkládáme mnoho konkrétních návrhů na zlepšení situace. Mohu slíbit, že naše Asociace bude stejně jako doposud i nadále pokračovat v aktivním lobbingu za zájmy našich členů, aby se cestovní ruch zdárně rozvíjel ke spokojenosti jak cestovních kanceláří a agentur, tak i veřejnosti. Přeji Vám, ať se ve všem daří. Tomio Okamura Vážené dámy a pánové, vážení kolegové z cestovního ruchu, na konci letní sezony 2012 mi dovolte Vás pozdravit na stránkách nového Adresáře Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, který patří tradičně mezi hlavní tituly publikační činnosti naší asociace. Dle slov mnohých měl být rok 2012 pro české cestovní kanceláře zlomovým a většina z profesionálů v cestovním ruchu do něj vstupovala s očekáváním predikovaných krachů většího množství touroperátorů. Ty se až na několik málo výjimek nerealizovaly. Rok 2012 nebyl určitě rokem lehkým pro nikoho v našem oboru, což dokazuje ukončení činnosti i některých zavedených cestovních kanceláří, které měly dlouholetou tradici a historii. Média sice prezentují úpadek každé CK velmi aktivně, což může na veřejnost působit negativně, nicméně AČCKA se vždy snaží situaci uklidňovat. Vždyť nejen v rámci našeho oboru v celé Evropě, ale i v rámci celorepublikové statistiky všech podniků, je procento CK, které vyhlásily insolvenci, podprůměrné. Všichni se musíme snažit působit na veřejnost pozitivně a seriózně, což se mimo jiné i díky mediálním výstupům AČCKA dle mého názoru velmi daří. Rád bych poděkoval všem aktivním členům AČCKA za jejich záslužnou práci, ostatním členům za důvěru, kterou v naši asociaci mají, a všem ostatním za prečtení mého úvodního slova... a ostatních stránek této publikace. Dovolte mi popřát Vám úspěsný rok 2013, více klientů, klid v destinacích a pohodu na cestách našim zákazníkům i nám samotným. Radek Šafařík 15

18 ZEPTALI JSME SE NAŠICH ČLENŮ 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? Do asociace jsme vstoupili zejména díky velice dobrým referencím a kreditu, který dlouhodobě asociace má v oblasti poskytování legislativně informačního servisu. Za tu velice krátkou dobu, kdy jsme členy AČCKA, je poměrně těžké objektivně a uceleně přínos členství hodnotit. Prozatím je možno říci, že naše očekávání, se kterými jsme do AČCKA vstupovali, se naplnila a velice mile nás překvapil i ostatní informační servis, týkající se aktuálního dění v cestovním ruchu a s tím i spojené možnosti případných prezentací našeho subjektu. 2. JAKÁ BYLA PRO VÁS SEZÓNA 2012 A JAKOU OČEKÁVÁTE TU PŘÍŠTÍ? Sezóna roku 2012 byla pro naši společnost charakterizována změnami, které se projevily v omezení vlastních produktů v oblasti outgoingu a novým zaměřením činnosti cestovní kanceláře na prodej produktů jiných CK. Zpočátku jsme postupovali velice obezřetně a spolehli se na spolupráci s našimi dlouhodobými obchodními partnery - CK Alexandria, ESO travel a VTT. Obecně lze říci, že dosažené výsledky nebyly i přes určitý pokles objemů špatné. Navíc v tuzemsku provozujeme síť hotelových a lázeňských zařízení a i zde se nám doposud daří udržet poměrně stabilní obsazenost, což v dnešní době není jednoduché. Pro nadcházející sezonu si přejeme co nejméně úpadků cestovních kanceláří. To by mělo opětovně našim klientům vrátit pohodu do výběru jejich zájmového produktu. Také rodinám přejeme stabilnější ekonomickou situaci, aby jim pokud možno bezproblémově umožňovala pořízení dovolené v České republice nebo v zahraničí. Patrik Letocha obchodní náměstek - VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? Jako přínos hodnotíme zejména informovanost členů o situaci na trhu cestovního ruchu a novinek v legislativě; za největší přínos považuji možnost Asociace na tvorbě legislativy - Asociace má ze své pozice možnost jednat přímo s tvůrci zákonů a ovlivňovat tak podnikatelské prostředí v našem oboru. 2. JAKÁ BYLA SEZÓNA 2012 A JAKOU OČEKÁVÁTE SEZÓNU PŘÍŠTÍ? Sezóna 2012 nebyla jednoduchá ovlivnila jí zejména situace v Egyptě a v Řecku. Oproti předpokladům o velkých poklesech, které byly deklarovány na začátku letošní sezóny, však v průběhu léta došlo ke stabilizaci a dnes můžeme říci, že bychom měli skončit po ukončení letní sezóny na přibližně stejných číslech jako v roce Pokud však bude pokračovat pozitivní trend měsíce září i v říjnu, je předpoklad, že dosáhneme oproti roku 2011 nárůstu. Zimní sezóna 2012/13 se vyvíjí velmi pozitivně zejména nás těší obrovský nárůst zájmu o exotické destinace (v tuto chvíli evidujeme ve srovnání s minulou zimou nárůst více jak 100%, v některých případech jako je například Mexiko máme trojnásobné množství klientů, kteří si svůj zájezd již zakoupili). Pokud máme predikovat sezónu 2013, jsme opatrnými optimisty jako ostatně vždy. Romana Slížková executive director EXIM TOURS a.s. 16

19 ZEPTALI JSME SE NAŠICH ČLENŮ Nemohu než zopakovat mé loňské pozitivní hodnocení činnosti AČCKA. Největším přínosem pro ESO travel (touroperátora bez sítě vlastních poboček) je přímý kontakt na téměř 250 aktivních prodejců, členů asociace. Jedničku za výbornou práci dávám sekretariátu, jehož okamžitá reakce a ochota cokoli řešit je přímo příkladná. Pozadu nezůstává ani vedení, které je velmi aktivní a je (a to nejenom obrazně) vidět. Osobně mě trápí neshody mezi AČCKA a ACK ČR, jelikož mám ve vedení obou asociací své přátele. Bohužel je to problém, který se v nejbližší době zřejmě nevyřeší. Jako specialista na dálkové exotické destinace ještě nemám ucelený názor na letní sezonu 2013 v oblasti Středomoří. Co se týče zimy 2012/2013 v exotice, tak se určitě ničeho neobávám. Nabídka charterových projektů je omezena pouze na největší hráče na trhu, takže tam žádné nebezpečí nehrozí. Díky stabilizaci cen letenek a kurzu dolaru či eura se exotika stále více přibližuje klientům se středními příjmy. Za ESO travel neočekávám, že narosteme o 16 % jako loni, ale 10% nárůst jsme si i přes krizi stanovili. Cestovní ruch se v poslední době dynamicky vyvíjí a mění. Kdo chce uspět, musí hledět do budoucna a nejen žít z úspěchů let minulých. ESO travel patří mezi inovátory trhu a proto přineseme na jaře 2013 zcela nový produkt, který v ČR doposud nikdo aktivně nenabízí. Ing. Tomáš Cikán generální ředitel CK Eso Travel a.s. 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? 2. JAKÁ BYLA SEZÓNA 2012 A JAKOU OČEKÁVÁTE SEZÓNU PŘÍŠTÍ? 1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V AČCKA? V dnešní době je členství v Asociaci možná důležitější než dříve. Nejen že díky Asociaci všichni členové mají velice snadný přístup k aktuálním novinkám a informacím z našeho oboru, ale Asociace zároveň vyvíjí celou řadu aktivit, které náš obor dotváří a vymezují. Doba doznává mnoha změn, větší ekonomická zátěž se odráží na možnostech mnoha klientů vycestovat do zahraničí a tím se modifikuje poptávka i nabídka trhu, kdy v kontrapunktu s tímto vývojem nároky klientů neustále rostou. Na touroperátory jsou kladeny nemalé nároky a to nejen po stránce legislativní a ekonomické. Asociace je tedy skvělou zastřešující institucí, která může za našeho přispění hájit naše práva, ne jen dohlížet na mnoho našich povinností. 2. JAKÁ BYLA SEZÓNA 2012 A JAKOU OČEKÁVÁTE SEZÓNU PŘÍŠTÍ? Sezóna 2012 rozhodně nepatřila mezi ty snadné. Zůstanu-li u naší CK Aeolus, masivní protiřecká kampaň před sezónou degradovala tuto oblíbenou destinaci bez objektivních argumentů a řada klientů se zalekla a vyčkávala dalšího vývoje při koupi svých zájezdů. Těm odvážným, kteří se nezalekli, patří náš dík. Právě jejich reference z dovolené na začátku sezóny přispěly k rychlému návratu Řecka mezi top destinace, i za přispění Asociace, které aktivně pomáhala mediální bludy vyvracet. Takže díky našim věrným klientům můžeme hrdě říct: Sezóna? Dobrý! Jen s drobným stínem na duši nelze nevzpomenout řadu našich kolegů z cestovek, kterým, ač podnikali poctivě, tahle sezóna zlomila vaz. Věřme tedy všichni, že 2013 bude líp... jinak by přeci práce nás všech ztratila smysl. Tomáš Němec ředitel CK Aeolus, řecká cestovní kancelář, s.r.o. 17

20 VAŠE BÁJEČNÁ DOVOLENÁ ANDALUSIE Je ohnivá jako tanečnice flamenca, je opojná jako víno Málaga, je divoká jako korida... Za ZAVÁDĚCÍ CENY létáme od června do září Praha Málaga do kvalitních hotelů na pláži! Čeká Vás usměvavý delegát a dovolenkový program (Sevilla,Córdoba, Gibraltar a Granada)

ADRESÁŘ / DIRECTORY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS ČLENEM / MEMBER OF: KONTAKT: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS

ADRESÁŘ / DIRECTORY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS ČLENEM / MEMBER OF: KONTAKT: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO AČCKA ADRESÁŘ / DIRECTORY 2012 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VINOHRADSKÁ 46, 120 00 PRAHA 2

Více

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF:

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: ADRESÁŘ / DIRECTORY 2014 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC ČLENEM / MEMBER OF: GROUP OF NATIONAL TRAVEL AGENTS AND

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO AČCKA ADRESÁŘ / DIRECTORY 2015 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR LETENSKÁ I19/3, 118 00 PRAHA I

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ADRESÁŘ / DIRECTORY PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VINOHRADSKÁ 46, 120 00 PRAHA 2 TEL.: +420 221 580 256, FAX: +420 221 580 257 EMAIL: SEKRETARIATACCKA.CZ, WEB:

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Díky Vám můžeme být s letošním rokem

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

ROČENKA / YEARBOOK PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

ROČENKA / YEARBOOK PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR ROČENKA / YEARBOOK PAMÁTKY ZAPSANÉ V KULTURNÍM DĚDICTVÍ UNESCO 2014 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR THE ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS OF THE CZECH REPUBLIC MEMBER OF ASOCIACE

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice včeské republice 15. září 2009 Praha, Hotel Jurys Inn Ing. Jaroslav Novotný včeské republice Činnost RK je podnikáním, které směřuje k vytváření zisku Nesmí to však být jediný a hlavní smysl činnosti realitní

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

na trhu cestovního ruchu

na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky Více než 20 let zastupuje zájmy z subjektů na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky SDRUŽUJE UJE Cestovní kanceláře e a

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, prázdniny skončily a děti jsou zpátky ve školních lavicích. Léto u moře přesto nekončí a pokud jste letos ještě nebyli na dovolené, věřím, že si určitě vyberete z

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Přínosy regionálního cestovního ruchu

Přínosy regionálního cestovního ruchu Přínosy regionálního cestovního ruchu Spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová členka představenstva ACK ČR, předsedkyně sekce Památek a významných turistických

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více