Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti"

Transkript

1 Životopis Identifikace osoby Pracoviště Funkce na pracovišti Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně Kotlářská Brno Česká republika Profesor kartografie, vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky, koordinátor projektu Disaster Risk Reduction EU - China za ČR a MU Vzdělání a akademická kvalifikace dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1992 dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International Cartographic Association (ICA), od r.2007 vedoucí pracovní skupiny Cartography on Early Warning and Crises Management ; organizace mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení, včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle, Velká Británie 1996 dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti, zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel, DG Info Society, Belgie 1999 dosud: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od r Vice-Prezident; rozvíjení, koordinace a praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, egovernment, egovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China 1999 dosud: zakládající člen, od r reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací,

2 Přehled zaměstnání sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika 2004 dosud: reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy 2010 dosud: President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1992 dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International Cartographic Association (ICA), od r.2007-dosud vedoucí pracovní skupiny Cartography on Early Warning and Crises Management ; organizace mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení, včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle, Velká Británie 1996 dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti, zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel, DG Info Society, Belgie 1999 dosud: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od r Vice-Prezident ISDE; rozvíjení, koordinace a praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, egovernment, egovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China 1999 dosud: zakládající člen, od r reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací, sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika : reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy

3 : President of European Regional Center of International EuroAsian Academy (IEAS); Beijing, China, a Brno, Česká republika, od r vice-prezident IEAS Od r předseda českého zakládajícího výboru CODATA. Pedagogická činnost Délka pedagogické praxe: 40 let. Magisterský a bakalářský program: - zavedení nového studijního oboru: Kartografie, geoinformatika a DPZ (1992 dosud), - přednášky: Geomorfologické mapování, Kvartér, Geografie ČSSR ( ), Kartografie a topografie ( ), Základy kartografie a geoinformatiky (1989 dosud), Geografické informační systémy (1985 dosud), Národní prostorové informační infrastruktury a Globální prostorové datové projekty (1995 dosud), - vedení diplomantů: cca 30 obhájených diplomových prací od roku vedení bakalářů: 1 cca 21 obhájených bakalářských prací od roku členství v komisích pro SZZ a obhajoby DP: předseda komisí pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1991-dosud), Doktorský program: viz ISU - přednášky: Národní prostorové informační infrastruktury, Oborový seminář I - IV - vedení doktorandů: 20 obhájených prací - členství v komisích: předseda nebo člen komise pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1999- dosud), člen komise na VUT v Brně (1996-dosud), - členství v oborových radách DSP: člen oborové rady Geografie PřF MU Brno (od 2000 dosud), předseda oborové komise pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě v Brně (od 1991 dosud), člen oborových komisí pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze (od 1999 dosud). Podíl na výuce mimo MU vybrané vyžádané přednášky na univerzitách a institutech: , Německo,Ulm: Informatization Programmes: dreams, trues and perspectives. FAW Ulm , Mexiko, Mexico City: Information and Development: Territorial Information In the 21st Century. Panamerican Institute for Geography and History (PAIGH) , Německo, Mnichov: The Challenges to Cartography in the SDI World. Bundeswehr Faculty, Munich , Bulharsko, Sofia: Research Frontiers in Cartography and Geoinformatics. UACEG , Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics I. Federal University of Rio de Janeiro(Universidade Federal do Rio de Janeiro) , Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics II. State University of Rio de Janeiro(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) , Čína, Beijing: Cartography and Geoinformatics In Early Warning and Crises Management. Institute of Geographical Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Science , Čína, Fuzhou: New GIS Research Frontiers and Perspectives. Fuijan Normal University, Institute of Geography , Čína, Fuzhou: Development of the Digital Earth, and its Application. Fuijan Normal University, Institute of Geography , Čína, Fuzhou: Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises Management Situation. Fuijan Normal University, Institute of Geography , Brno: Globální prostorové datové projekty a udržitelný rozvoj. Univerzita 3. věku MU Brno , Brussels, Belgium: Cartography and geoinformatics potentials. Infrastructure and GIS, Information and

4 Vědeckovýzkumná činnost Communication Technologies for Sustainable Cities, experts Consultation Workshop organised by the Unit ICT for Sustainable Growth European Commission , Sofia, Bulgaria: Global Trends of Cartography, Doctor Honoris Causa Speech , Novosibirsk, Russia: GI Aspects in Crisis Management, Geo-Sibir 2008, keynote speech + Round Table: Education , 2011, University of Vienna, Austria - Guest Professor: Název přednášek: 1. Kartografie a geoinformatika ve včasném varování a krizovém řízení (Cartography and GI in Early Warning Crises Management: Theory and Practice), 2. Geoinformační infrastruktury: lokální, regionální a globální aspekty (Spatial Data Infrastructures: Local, Regional and Global Aspects), , The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise , D. Serikbayev East Kazakhstan státní technická univerzita, Ust-Kamenogorsk, Kazachstan Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise. Další přednášky většinou na téma včasného varování a krizového řízení, geoinfostrategií a Big Data byly předneseny v posledních třech letech v Pekingu, Taipej, Tokio, Hong Kongu, Fuzhou, Kaifengu, Wuhanu, Nanjing, Sofii, Istanbulu, Nagoya, Vídni, aj. Podílel se na vzniku společenství NEMOFORUM, složeného z expertů různých ministerstev i profesních organizací na problematiku nemovitostí a geografických informací, které působí jako poradní orgán Rady vlády pro informační politiku. V NEMOFORU působí jako reprezentant Masarykovy univerzity ve funkci člen pléna. Zabývá se též úlohou geografických (prostorových) informací při rozvoji globální a regionální trvale udržitelné informační společnosti. Byl několikrát pozván jako "keynote speaker" na významné konference v Německu, Číně, Jižní Africe, Indii a Japonsku. V r byl pozván "Joint Research Center EU" Ispra, Itálie, jako expert k účasti a přípravě projektu INSPIRE, jehož cílem je vytvoření environmentální evropské prostorové informační infrastruktury. Od r v této iniciativě působí jako expert za ČR. Je jedním z iniciátorů GeoInfostrategie ČR(2004 asž 2014). V r byly v rámci mezivládní spolupráce ČR-ČLR ve vědeckovýzkumné oblasti ve výběrovém řízení vybrány dva jím vedené projekty: A new approach to cartographic visualization for mobile devices (finanční prostředky přiděleny) a projekt Interactive introduction in map use (projekt vybrán, ale přidělení finančních prostředků závisí na souhlasu čínské vlády). Další činnost: Úspěšně vedl a do současnosti vede jako hlavní řešitel či spoluřešitel řadu zahraničních i domácích projektů. Od r je zván do pracovních komisí pro přípravu 6. rámcového programu EU (trvale udržitelný rozvoj v podmínkách informační společnosti). Je také zván jako evaluátor předkládaných projektů v rámci Šestého rámcového programu. V letech byl vice-presidentem a od r pak prezidentem Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Předtím i poté aktivně působil a působí v různých komisích ICA. Jménem ČR byl pověřen přednesením referátu na tzv. Třetím fóru pro informační společnost EU/CEEC, ministerské konferenci v Bruselu, kde přednesl referát s názvem: "Aplikace informačních a

5 komunikačních technologií ve veřejné správě a samosprávě". Od r je expertem Fóra pro informační společnost EU (EU Information Society Forum) a později i členem jejího pléna a členem výkonného výboru. Podílel se na přípravě dokumentu EC s názvem: "The European Way towards Information Society". I.S. Forum EC, Brussels V letech se (na základě žádosti ÚSIS) jako expert účastnil přípravných jednání, resp. byl členem delegací ČR na jednáních tzv. "Společného mezivládního výkonného výboru" (Joint High Level Committee) v Bruselu, Bledu, Tallinu a Praze a podílel se na přípravě Ministerské konference ve Varšavě v r Od výstavy Expo 2000 v Hannoveru, kde proběhla konference věnovaná trvale udržitelnému rozvoji v podmínkách informační společnosti, je jménem Českého fóra pro informační společnost členem tzv. "Globálního společenského dialogu" (Global Society Dialogue). Od poloviny r je členem přípravného výboru a od r výkonného výboru Českého fóra pro informační společnost. Je spoluzakladatelem České společnosti pro geoinformace (ČAGI). Předsedal několika zahraničním konferencím, zejména pak sérii konferencí Brno GIS '91, '94, '96, a '98, jakož i konferenci EuroCarto '87. Významná byla i konference Laboratoří GIS z Evropy a zámoří s názvem AGILE 2001, která se uskutečnila v Brně. Byl předsedou mezinárodního programového a organizačního výboru "Třetího symposia o Digitální planetě Zemi", která proběhla na podzim r v Brně. Vedení či spolupráce na následujících projektech či grantech: Zahraniční: : Pan European Link for Geographical Information - Panel GI. (Project EU - INCO-COPERNICUS no ) : Administration Data Boundary Service (ABDS) for the CEEC. (EU DG III.) : Floodplain. (EU - PHARE-CREDO) : GIS Placement. (CZ/00/A/F/PL/13418) dosud: INSPIRE (Infrastruktura prostorových dat pro Evropu). (Joint Research Center EU - JRC) : WirelessInfo. (EU - INCO-COPERNICUS - IST ) : Geographical Information and Agricultural Vocational Training in Europe - GISA2E. (EU Leonardo da Vinci) : URBAX2. (EU Leonardo da Vinci - I-02-B- F-NT ) : Digitální zpracování a percepce map pro ekologii. (Hosei University, Tokyo). MŠMT ČR - výzkumný záměr: : Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. (MSM ) : Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu Země a GIS - FLOODRISK (Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - VSMSMTPMS09) Grantová agentura ČR: : Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu. (GA205/95/0894) : Otevřený regionální elektronický atlas. (GA205/03/1102) : Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice - Medicarto. (GA205/07/1278). Grantová agentura Akademie věd ČR: : Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase - Mobildat. (1ET ) : Management geografických informací a znalostí - SprávaDat. (1ET ). Jiná zakázka: dosud: Návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylí, okr. Břeclav. Získání účasti v řešitelském kolektivu externího grantu nebo jiné zakázky : Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny, řešitel VOŽENÍLEK, V. (GA205/99/0329).

6 Akademické stáže Universitní aktivity 1975 (3 měsíce) - Polsko, Univerzita ve Vratislavi, Institut geografie - zaměřena na periglaciální a antropogenní geomorfologii, dálkový průzkum Země, kartografie a GIS 1980 (3 měsíce) - SSSR, Moskevská státní univerzita, Geografická fakulta - zaměřena na metody geomorfologického výzkumu a mapování, matematicko-kartografické modelování a problematiku životního prostředí 1985, 1987, 1990 (celkem 6 měsíců) - Norsko, Svalbard, Západní Špicberky polární expedice, vědeckým cílem byl výzkum a mapování polární krajiny a jejích změn vlivem činnosti člověka, meteorologická a klimatologická měření 1985 (3 měsíce) - Velká Británie, Univerzita v Durham - zaměřena na oblast geografických informačních systémů a možnosti jejich využití v geografickém výzkumu, digitální a konvenční kartografie 1991 (3 týdny) - Kanada, Ottawa, Ministry of Energy, Mine and Research - analýza podmínek a příprava Intergovernmental Czechoslovakia-Canada Transfer Technology Research Project v oblasti dálkového průzkumu Země a geografických informačních technologií 1992 (2 týdny) - USA, USGS (Americká geologická služba) v Reston - zaměřena na americké přístupy k tvorbě datového zázemí GIS a digitální kartografie, postupy generalizace a řadu aplikací, zejména ve spojení s dálkovým průzkumem Země 1995 (2 týdny) - Japonsko, Keio University, Tokio - seznámení se s nejmodernějšími geoinformačními technologiemi a možnostmi jejich integrovaného využití při řešení problémů životního prostředí a jeho mapování pro potřeby rozhodování a přijímání řešení 1998 (2 týdny) - Japonsko, Japan Map Center, Tokio - studium metod mapové tvorby podporované GIS, DPZ a dalšími technologiemi, spolupráce státního a civilního sektoru při tvorbě map a atlasů 1999 (1 týden) - USA, Center for Mapping, Ohio State University, Columbus - náplní byly otázky standardizace a tvorby metadat, modelování přírodních a ekonomicko-geografických procesů v prostředí 3D, otázky tvorby informační datové politiky 2000 (1 týden) - Německo, FAW Ulm, University of Ulm - konzultace s místními odborníky o možnostech GIS a digitální kartografie v modelování procesů v oblasti životního prostředí a příprava nových iniciativ, příprava na konferenci s názvem Information Siociety, Globalisation and Sustainable Development: The Promise of a European Way která se uskutečnila v rámci Expo 2000 v Hannoveru 1992 till now: Director of the Laboratory on Geoinformatics and Cartography, Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk (former Purkyne) University in Brno, Czech Republic: - management, preparation, and realization of international and domestic research projects in spatial data infratructure, GIS, cartographic visualisation, mobile technologies, sustainable development, crises management, open electronic atlases and development of Information/Knowledge-based societies. Preparation of global and regional international conferences and symposia till now: Associate Professor (docent) of cartography and geoinformatics, 2009 till now Professor of cartography and geoinformatics, Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk (former Purkyne) University in Brno: - my work concentrates for teaching of the BSc., MSc. and PGS students (doktorands), supervising of the

7 Mimouniversitní aktivity geographical projects, diploma thesis and doctor thesis. I am also member of the committees for PhD. and associate professors examining commissions, chairman or member of the scientific and pedagogical committee in geoinformatics, remote sensing and cartography in my own university. Spolupráce s externí sférou : člen dozorčí rady Geodézie CS : expert Ministerstva informatiky ČR pro otázky INSPIRE 2005 dosud: expert MV ČR pro geoinformatiku a geoinformační infrastruktury Národní odborné aktivity - člen podoborové komise GA ČR ( ) - člen 3 komisí pro habilitační práce - člen výboru Českého fóra pro informační společnost - člen výboru Kartografické společnosti ČR - člen výboru ČAGI - člen výboru CODATA ČR - člen výboru NEMOFORUM - člen redakční rady Atlasu krajiny ČR (od 2004 dosud). - člen redakční rady Geoinformatika online. Akademický časopis pro geoinformatiku a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Institut geoinformatiky, člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ( dosud) - předseda organizačního výboru národního nebo mezinárodního kongresu, sympózia, vědecké konference: 1991, Česká republika, Brno: GIS Brno , Česká republika, Brno: GIS Brno , Česká republika, Brno: GIS Brno , Česká republika, Brno: GIS Brno 98 Mezinárodní odborné aktivity - expert FAO, expert pro posuzování projektů programů EU - 5. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 6. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 7. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - eten - Vice-prezident International Cartographic Association (ICA), Haag, Nizozemí ( ). - Prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od ). - Past-prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 2007 dosud). - člen poradního výboru iniciativy Global Spatial Data Infrastructure, Reston, USA (2001). - člen výkonného výboru a pléna Information Society Forum EU, Brusel (2002). - člen výkonného výboru projektu OSN Global Mapping, Tsukuba, Japonsko (od 2002 dosud). - na pozvání vlády Japonska aktivní účastník přípravné konference na Bali a posléze Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Johannesburghu (2002). - zakládající člen Global Society Dialogue EU, Brusel (od 2002 dosud). - člen Marshall Plan EU, Brusel (2003) - Vice-President International Society for Digital Earth, Beijing, Čína (od 2006 dosud). - President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika (2010 dosud) - člen redakční rady International Journal on Geographical Information Science, Tailor and Francis ( ) - člen redakční rady Geoinformatica, Springer (od 1999 dosud) - člen redakční rady The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, section Geodesy and Cartography, Wroclaw (od 2002 dosud) - člen redakční rady International Journal of Geoinformatics. Geoinformatics International, Thailand. ISSN (od 2004 dosud) - člen redakční rady Brazilian Journal of Cartography - RBC, SBC - Brazilian Society of Cartography, Geodesy, Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN (printed version), ISSN (on-line version) (od 2006 dosud) - člen redakční rady GIS Development Journal, New Delhi, Indie (2006) - člen redakční rady ISDE

8 Journal, Beijing, P.R. China (od 2007) - člen vědecké rady Institute of Geography and Natural Resources, Chinese Academy of Science, Beiing (od r.2001 dosud) - předseda organizačního výboru světového nebo evropského kongresu, sympózia, vědecké konference: 1987, Česká republika, Brno: EuroCarto 2001, Česká republika, Brno: AGILE , Česká republika, Brno: Digital Earth , Bulharsko, Borovets: 1st International Conference on Cartography & GIS 2006, Bulharsko, Sofia: Int.Symosium on Modern Technologies 2008, Bulharsko, Borovets: 2nd International Conference on Cartography & GIS 2008, Bulgaria, Borovets: Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Disaster/Crises Management 2008, USA, Shepherdstown: ICA Workshop Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Crises Management 2009, Česká republika, Praha: Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a krizový management, cesta k lepším řešením, mezinárodní symposium 2009, Čína, Peking: Potentials of EU-China cooperation in Early Warning and Emergency Management: Challenges and Best Practices, zasedání Natural Disasters Management Innovations. Towards Better Solution, kulatý stůl 2010, Bulharsko, Nessebar: Digital Earth in the Service of Society: Sharing Information, Building Knowledge, Digital Earth Summit 2010, Bulharsko, Nessebar: 3rd International Conference on Cartography & GIS 2012, Bulharsko, Albena: 4rd International Conference on Cartography & GIS Ocenění vědeckou komunitou 2006, Rytíř brazilské kartografie 2007, Standarda Finské kartografické společnosti 2007, Medaile Indonéské mapové služby 2008, Doctor honoris causa, UACEG Sofia Bulgaria 2010, Doctor honoris causa, Siberian State Academy of Geodesy 2011, Honorary Member of Spanish Society for Cartography, Photogrammetry and Remote Sensing 2013, Academician, Vice-President of International Eurasian Society of Science ICA Honorary Fellow 2013, Award for contributors to the development of the Bulgarian Cartographic Association 2014, Yellow River Friendship Award, Henan Province, China, 2014

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Masarykova univerzita Brno 2012 Publikace byla vytvořena v rámci projektu Lidský potenciál pro informační

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

LIDÉ. Jubilanti spoleènosti. Velká ztráta pro ostravskou geografii

LIDÉ. Jubilanti spoleènosti. Velká ztráta pro ostravskou geografii LIDÉ Jubilanti spoleènosti Česká geografická společnost má tu čest poblahopřát všem svým členům, kteří v posledním čtvrtletí roku 2010 a prvním čtvrtletí roku 2011 oslavili významné životní jubileum. 85

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 21.2. 2011 Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje včr - Základní, aplikovaný a experimentální výzkum - Univerzitní,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více