*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ*"

Transkript

1 Číslo: 12/2007 Zelený kruh oslavil osmnáctiny. Několik dní po politickém převratu v listopadu 1989 vzniklo apolitické sdružení Zelený kruh s jediným cílem zabezpečit v České republice životní prostředí, ve kterém by se dalo žít. Zelený kruh v čele mimo jiné s Ing. Ivanem Dejmalem a Ing. Josefem Vavrouškem se podílel na tvorbě první demokratické legislativy životního prostředí. V současnosti sdružuje Zelený kruh 27 nevládních ekologických organizací a dalších téměř pět desítek organizací je napojeno na jeho diskusní oborovou platformu" ochrany životního prostředí. Více se o Zeleném kruhu a jeho aktivitách dozvíte na stránkách listopadu se uskutečnila Valná hromada Zeleného kruhu. Usnesení, které Valná hromada přijala jsou následující: - Členové vzali na vědomí zprávu o činnosti Zeleného kruhu v roce Členové schválili rozpočtovou uzávěrku roku 2006 na základě Výroční zprávy. - Členové pověřili kancelář ZK, aby zajistila pravidelný audit účetnictví, a to počínaje rokem Členové vzali na vědomí zprávu Rady ZK za rok Členové vzali na vědomí zprávu revizora ZK. Revizor ZK doporučil provést inventarizaci majetku a doporučil vést evidenci vyřazovaného majetku. Členové uložili Radě kontrolovat řešení záležitostí uvedených v revizní zprávě. Členové vzali na vědomí informaci o probíhající inventarizaci majetku a jejím pravděpodobném ukončení do konce roku Členové požádali M. Stejskalovou, pověřenou vedením kanceláře, aby do 15. prosince předložila Radě a členským organizacím (prostřednictvím u) přehled financí za rok 2007 a na základě připomínek Valné hromady dopracovaný rozpočet na rok 2008 (v členění na reálný a ideální, se zohledněním reálných úvazků). O těchto dvou věcech budou členové hlasovat per-rollam. - Během prvních tří čtvrtletí příštího roku připraví Rada ve spolupráci se zájemci z řad členských organizací a kanceláří ZK aktualizaci strategického plánu ZK. - Členové pověřili Radu zvážením potřeb změny stanov (zkratka o.s. v názvu, způsob jmenování ředitele, možnost zavedení čestného členství) a v případě akutní potřeby schválením těchto změn metodou per-rollam. - Členové uložili Radě ZK, aby sepsala a prodiskutovala s revizorem ZK specifikaci vztahu mezi ředitelem ZK a Radou ZK. Pokud z tohoto materiálu vyplyne potřeba změny stanov, Rada bude tuto změnu iniciovat. - Členové doporučili Hnutí Brontosaurus, aby se obrátilo na etický panel ve věci posouzení přijatelnosti prostředků z CEE Trust. - Sdružení AUTOMAT předloží Radě přihlášku do ZK, ta ji posoudí a umožní členům vyjádřit se k přijetí Automatu prostřednictvím u. - Členové pověřili kancelář ZK přípravou podkladových informací a svoláním úvodní schůzky zájemců o možnost zřízení Zeleného domu ekologických organizací v Praze - Revizorem ZK byl zvolen Karel Jech. - Členové zvolili Radu Zeleného kruhu ve složení: Pavel Přibyl (Hnutí DUHA), Pavel Černohous (Ateliér pro žp), Jiří Kulich (SEVER), Martin Skalský (Arnika), Linda Klvaňová (Konopa), Šárka Nekudová (EPS), Tomáš Kramár (Oživení) Sdružení Oživení zaslalo 21. listopadu 2007 výzvu ministrovi financí, aby zastavil soutěž na dodávku software pro státní pokladnu (tedy soutěž na tzv. Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny) a zveřejnil veškeré dokumenty vztahující se k této zakázce (text výzvy ke stažení zde: doc). Zadávací dokumentace k zakázce totiž vyvolává silné podezření, že Ministerstvo financí ČR neoprávněně zvýhodnilo jednoho uchazeče na úkor ostatních. Zastaralý a neefektivní systém státního rozpočtování jistě potřebuje zmodernizovat, ovšem ne za cenu netransparentnosti a diskriminace. Více informací u Martina Kameníka, , Greenpeace zahájilo v listopadu kampaň proti vymývání mozků, zaměřenou na kritiku vládního informování občanů o přípravě výstavby americké protiradarové základny v Brdech. Greenpeace kritizuje kampaň, kterou pro vládu vede PR agentura AMI Communications, a zároveň samo provozuje konkurenční informační portál Hnutí DUHA předalo v listopadu ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi krabici s více než šesti tisíci korespondenčních lístků, na nichž lidé žádají zlepšení třídění odpadu v ČR. Ministr Bursík v reakci na petici oznámil připravované změny v zákoně o odpadech, které by měly usnadnit domácnostem třídění odpadu a rozhýbou recyklaci. Anoncované změny vycházejí z klíčových bodů plánu na zvýšení recyklace, který před dvěma lety Hnutí DUHA navrhlo. Více viz V reakci na požadavek Agrární komory, aby stát s předstihem zvýšil podíl bionafty, upozornilo Hnutí DUHA vládu, že je nejprve potřeba stanovit závazná ekologická pravidla pro biopaliva a pak teprve podporovat jejich další rozvoj. Komora požadovala, aby stát zvýšil přidávání biosložky do nafty ze 2 na 3,5 procenta. Hnutí DUHA ale prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla mají totiž lepší energetický výnos. Přitom zákon na podporu obnovitelných zdrojů tepla u nás stále chybí. Ministři by měli také stanovit konkrétní, závazné ekologické standardy pro motorová biopaliva. Informační list s názory Hnutí DUHA na biopaliva najdete zde: Do třetice z Hnutí DUHA - Hnutí DUHA požádalo v dopise ministru zemědělství, aby státní lesy zůstaly ve veřejném vlastnictví, protože tak mohou lépe sloužit jako součást krajiny, zdroj vody a čistého vzduchu nebo místo pro výlety. Petr Gandalovič v rozhovoru pro Hospodářské noviny navrhl, že bychom měli do budoucna konkrétně v příštích letech postupně privatizovat - 1 -

2 část lesního majetku. Ale Hnutí DUHA připomnělo, že státní lesy nejsou pouze dodavatelem dřeva na prodej. Pro společnost hrají daleko důležitější roli coby ochrana proti povodním, domov vzácných zvířat a rostlin nebo místo k výletům. Stát se může rozhodnout, že zadá Lesům ČR, aby na svých pozemcích daly přednost těmto službám i za cenu, že o něco klesnou zisky z těžby. Ovšem soukromí vlastníci by vyžadovali nákladné finanční kompenzace. Privatizace by tak byla důležitou překážkou ozdravění českých lesů. Děti Země a Česká společnost ornitologická upozornili na to, že ani po více než dvou měsících od usnesení vlády č z 19. září, které ministru dopravy Aleši Řebíčkovi ve spolupráci s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem uložilo jmenovat skupinu odborníků pro vyhodnocení variant rychlostní silnice R55 v useku Otrokovice - Rohatec, se Ministerstvo dopravy nerozhoupalo tuto komisi ustanovit. Přitom Operační program Doprava podle požadavků Evropské komise takové posouzení rovněž požaduje, neboť bez něho nelze získat žádné evropské peníze. Děti Země zároveň dodaly, že z nejnovější dopravní studie vyplývá, že navržená trasa silnice R55 mimo Pračí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví v úseku Rohatec Otrokovice podstatně sníží počty aut na stávající silnici I/55 stejně jako oficiální varianta. Alternativní trasa tak splňuje technické, ekologické i dopravní požadavky a je možné ji plnohodnotně a bez problému porovnat podle usnesení vlády č z 19. září s oficiální. Více viz Sdružení Krajina oslavilo 10 let své existence. Ačkoliv v období mezi divadelními představeními bylo na oslavách přes osmdesát členů a příznivců Sdružení Krajina, jídlo a pití se dostalo i na večerní příchozí. Zlatým hřebem večera byl vzpomínkový průřez historií Sdružení Krajina od druhohor až po dnešek. Více o činnosti tohoto člena Zeleného kruhu viz Občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica, několik obyvatel a obyvatelek z blízkého okolí navrhovaného Multicentra, a také sousední zdravotní středisko se odvolali proti rozhodnutí stavebního úřadu Brno-Zabovřesky o umístění stavby supermarketu na ulici Přívrat v Brně-Žabovřeskách. Kladné územní rozhodnutí vydal stavební úřad Brno-Zabovřesky i přes fakt, že investor nedisponuje žádnými právy k větší části pozemků na nichž chce stavět. Stavební úřad tak fakticky povolil umístění stavby na pozemku bez souhlasu platného majitele. Odvoláními se bude zabývat Magistrát města Brna. Více viz Společnost pro zvířata se zapojila do celosvětové podpisové akce za přijetí Všeobecné deklarace na ochranu zvířat Organizací spojených národů. Vyzívá všechny k podpoře a pomoci. Petici můžete podepsat přímo na webových stránkách Petiční archy jsou ke stažení zde: návrh znění Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat: Vytištěné petiční archy je také možné nechat si zaslat poštou a poslat zpět na adresu: Společnost pro zvířata z.o. ČSOP, Lublaňská 18, Praha 2, Více informací u Michaly Melišové, , Hnutí DUHA a Sdružení Calla varovaly před postojem vlády, který povede ke zpomalení rozvoje zeleného průmyslu. Česká republika chce nabídnout EU, že v roce 2020 bude vyrábět pouhých 8,6 % energie z čistých, obnovitelných zdrojů. Organizace připomněly, že Česká republika může v roce 2020 vyrábět z obnovitelných zdrojů - podle studie Ministerstva životního prostředí petajoulů, tedy asi 13 % současné spotřeby energie. Vláda zároveň počítá se snižováním energetické náročnosti ekonomiky tak, že spotřeba by za stejnou dobu klesla asi o 5 až 10 %. Potažmo ještě o něco stoupne procento zelené energie. Rozpor mezi vládním návrhem a možnostmi je tedy ještě větší. Sdružení Arnika zahájilo novou internetovou soutěž Živá Praha pro studenty pražských základních a středních škol, ve které si mohou ověřit své znalosti o Praze a jejím životním prostředí. Od listopadu 2007 do května 2008 mohou soutěžit v měsíčních kvízech věnovaných nejrůznějším ekologickým tématům. Nyní je vyhlášeno 2. kolo soutěže věnované problematice nákupů. Více viz Sdružení Arnika podalo trestní oznámení na správce Břevnovského kláštera pro závažné poškození přírody kvůli kácení vzácných stromů. Benediktinům z Břevnovského kláštera hrozí dvoumilionová pokuta za nepovolené vykácení aleje až 250 let starých lip, další milion pak sadařské firmě. U Břevnovského kláštera se podle Arniky kácelo, i když správce věděl, že akce je nezákonná a zakázala ji Česká inspekce životního prostředí. Trestní oznámení Arnika odeslala Obvodnímu státnímu zastupitelství Praha 6. Ekowatt se přestěhoval. Od najdete pražskou kancelář Ekowattu na adrese Švábky 2, Praha 8. Telefonní čísla a ostatní kontakty zůstávají. Hnutí Brontosaurus otevřelo stálou pražskou pobočku. Vedoucí pobočky je Zdenka Solaříková koordinátorka Akce Památky. Pobočku Hnutí Brontosaurus v Praze najdete na adrese Senovážná 8, Praha 1. Kontakty: , Atelier pro životní prostředí, Ekologický právní servis a Zelený kruh upozornily společně veřejnost na riziko přijetí poslanecké novely vyvlastňovacího zákona. Poslanci chtěli výrazně omezit právo občanů bránit své nemovitosti před vyvlastněním kvůli dálnicím. Návrh na novelizaci vyvlastňovacího zákona byl nakonec na jednání Poslanecké sněmovny dne 27. listopadu 2007 vzat zpět. Přesto stále hrozí jeho přeložení v pozměněné podobě. Ekologické organizace situaci kolem vyvlastňovacího zákona nadále sledují. V Poslanecké sněmovně probíhá v současnosti novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání. Přestože řada nevládních organizací upozorňovala na to, že formulace některých jeho ustanovení jsou nevyhovující a nezohledňují dostatečně evropské normy, novela jejich připomínky nezohlednila. Je tak velmi pravděpodobné, že účinnosti nabude zákon, který v některých ohledech sníží zavedené standardy ochrany zvířat, zejména těch, která jsou využívána k laboratorním testům. Na tuto skutečnost upozornily společně veřejnost Ekologický právní servis, Zelený kruh a Svoboda zvířat. Více viz Ministerstvo vnitra zpracovalo rozsáhlou analýzu účinnosti zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na zpracování se významně podílela také Otevřená společnost. Nyní je tato Analýza předložena v meziresortním připomínkovém řízení. MV - 2 -

3 oslovilo mnohem širší okruh, než jen ministerstva a centrální úřady, k materiálu se mohou vyjádřit i občané. Analýza vedle shromáždění rozsáhlého analytického materiálu směřuje též k některým úpravám zákona. Text analýzy je zveřejněn na webu MV na adrese: Pokud můžete, seznamte se s tímto materiálem a pošlete své zkušenosti s uplatňováním přístupu k informacím, názory na navržené změny, případně další podněty a návrhy, na adresu, která je u Analýzy uvedena (p. Furek), v kopii pak také Oldřichu Kužílkovi ). 14. listopadu 2007 rozšířila vláda na žádost Evropské komise navrhovaný seznam evropských chráněných území Natura 2000 na jihu Moravy o dalších 17 lokalit. Brusel posuzoval návrhy z hlediska zastoupení evropsky významných druhů v panonské biogeografické oblasti, kam patří vedle Maďarska a části Slovenska také větší část Jihomoravského kraje. Původně mělo být na Moravě ustaveno 107 chráněných lokalit. Nově se na seznam dostaly například Lednické rybníky či meandry Dyje. Řadě neziskových organizací zůstane i v budoucnu možnost účtovat v jednoduchém účetnictví. Podmínkou je, že jejich příjmy v předchozím roce nepřekročí 3 mil. Kč. Počítá s tím novela zákona o účetnictví, kterou v pátek 26. října schválila Poslanecká sněmovna (zdroj: *ZÁKONY PROJEDNÁVANÉ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ* Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (č. 23) se konala ve dnech 27. listopadu prosince Další řádná schůze (č. 26) se bude konat pravděpodobně na konci ledna, její přené datum ani obsah ještě nebyl zveřejněn. Určitě se ale bude znovu projednávat novelizace stavebního zákona. Vládní novela zákona o vyvlastnění (sněmovní tisk č Tento návrh novelizace zákona byl nakonec vzat zpět jejím předkladatelem (poslanec Dědič) již v 1. čtení. Skupina poslanců předložila velmi krátkou novelu zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk Tato novela stanoví jako cíl snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 2000 o 50 %, a to do roku Nejsou stanoveny žádné bližší podmínky, postupné cíle, nebo sankční mechanismy. Jediným zmiňovaným způsobem dosažení tohoto cíle je zohlednění tohoto snížení v příštích alokačních plánech. Příští alokační plány ale budou s největší pravděpodobností spadat do kompetence Evropské komise a Poslanecká sněmovna ČR nebude moci nijak ovlivnit jejich konkrétní znění. Pro více info pište na Tato novelizace byla PSP vrácena. V průběhu projednávání poslanec Mlčák argumentoval stanoviskem Hnutí Duha, ministr Bursík dokonce navrhoval zamítnutí této novely. Vládní novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (sněmovní tisk byla schválena. V průběhu jejího projednávání byly předloženy desítky pozměňovacích návrhů. Přesto se situace v oblasti ochrany zvířat proti týrání výrazně nezlepšila. Pro více informací Poslanecká novela zákona o sdružování občanů navrhuje, aby bylo ze zákona vypuštěno ustanovení, které zavádí povinnost uvádět zkratku o.s. v názvu občanského sdružení (sněmovní tisk Dne projednal tento návrh Výbor pro veřejnou správu, který doporučil jeho zamítnutí (viz tisk č. 216/2 - Přesto byl tento návrh schválen. Občanská sdružení tedy nemusí doplňovat svůj název o zkratku o.s. V PSP je vládní novela stavebního zákona (sněmovní tisk č kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V první verzi obsahovala daleko zásadnější body, které byly před projednáváním ve vládě vypuštěny. Více o novele v minulém zpravodaji nebo na webu Zeleného kruhu: Novela je nyní ve 2. čtení, byla již projednána na Výboru pro veřejnou správu dne Zelený kruh ve spolupráci s Ateliérem pro životní prostředí a Ekologickým právním servisem připravil jeho pozměňovací návrhy, které na jednání výboru předložil. Velmi diskutovaným bodem je možnost stavět v nezastavěných územích obcí bez územních plánů. Protože nedošlo k dohodě o limitech pro tuto činnost, bylo projednávání novelizace odloženo až na lednovou schůzi. Více info: Vládní novela zákona o odpadech (sněmovní tisk byla projednána na Výboru pro životní prostředí dne Vládní novela transponuje předpisy EU, mimo jiné nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů a o persistentních organických znečišťujících látkách (POPs) a směrnici o polychlorovaných bifenylech a terfenylech (PCB/PCT). Tento návrh byl ve 3. čtení přijat. Vládní novela zákona o Pozemkovém fondu ČR umožňuje PF ČR převést bezúplatně pozemky pod stavbami silnic II. a III. třídy do vlastnictví krajů (sněmovní tisk č Tento návrh byl projednán v Zemědělském výboru dne , Zemědělský výbor s ním souhlasil a doporučil jeho přijetí. 2. čtení zatím neproběhlo. První čtení vládního návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (sněmovní tisk byl dne přijat ve 3. čtení. První návrh byl počátkem roku vzat zpět ministrem Bursíkem více info na Současný návrh umožňuje vládě nařízením stanovit rozsah údajů i prahové hodnoty pro ohlašování do IRZ. Podle nového zákona by měly podniky ohlašovat údaje za rok Další informace o IRZ se dozvíte na nebo pište: Se zpožděním vláda předložila do PSP ČR i návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (sněmovní tisk Tento návrh je nyní ve 2. čtení a dne ho projednává Výbor pro životní prostředí. Tento zákon transponuje příslušnou směrnici ES a upravuje odpovědnost za škodu na chráněných druzích a stanovištích, půdě a vodě. Podle tohoto zákona budou správní orgány vést nové druhy řízení o uložení preventivních a nápravních opatření, kterých se mohou účastnit i ekologické NNO. Podmínky pro účast i aktivní legitimaci před soudy - 3 -

4 jsou obdobné jako v zákoně o ochraně přírody i krajiny. Dne proběhl k tomuto zákonu seminář v PSP. Pro více informací kontaktujte EPS: Poslanci přeložili i novelizaci vodního zákona (sněmovní tisk 371/0 - která prodlužuje délku platnosti povolení k nakládání s vodami. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření. Další poslaneckou novelou je novelizace zákona o odpadech (sněmovní tisk Tato novelizace se týká zpřísnění podmínek pro provozování sběren a výkupen odpadů s ohledem na vykupování nelegálně získaných materiálů, včetně barevných kovů. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření. *PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ* MŽP zasílá v rámci meziresortního připomínkového řízení návrhy následujících právních předpisů: (podklady na vyžádání u Petry Humlíčkové, většina též na webu MŽP - Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, připomínky do 17. prosince 2007 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, připomínky do 31. prosince 2007 Probíhá SEA řízení k následujícím dokumentům: (příslušný úřad MŽP, tučně vyznačena ta řízení, kde nastal od minulého měsíce posun, podrobnosti viz Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - oblast Třeboňská pánev sever (6 - stanovisko) Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje (1 oznámení) Změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (1 oznámení) Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky (6 - stanovisko) Program rozvoje Karlovarského kraje (6 - stanovisko) Pilotní projekt Krkonoše - využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (1 oznámení) Národní lesnický program II (3 podléhá dalšímu posuzování) Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro roky (3 - podléhá dalšímu posuzování) Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Program rozvoje Jihočeského kraje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Odry (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Dyje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Moravy (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (3 - podléhá dalšímu posuzování) Během listopadu byly zveřejněny následující návrhy koncepcí, včetně vyhodnocení vlivů těchto koncepcí na životní prostředí: (příslušní úřad MŽP) Regionální plán pro plánovací region Jihozápadní Sasko Regionální plán pro region plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří Regionální plán pro region plánování Horní Lužice-Dolní Slezsko Komise představila Strategický plán pro rozvoj technologií v oblasti energie 21. listopadu představila Komise Strategic Energy Technology (SET) plán s podtitulem Směrem k nízkouhlíkové budoucnosti. Sdělení Komise má rozpoutat debatu o zavedení nového programu energetického výzkumu a zavádění nízkouhlíkových zdrojů energie. Plán navrhuje posílit průmyslový výzkum a inovace propojením činností na úrovni Evropy, rovněž navrhuje vytvořit Evropskou alianci energetického výzkumu, aby byla zajištěna větší spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se energetickým výzkumem a také dokonalejší plánování a prognózy pro energetickou infrastrukturu a systémy na evropské úrovni. Více na stránkách Komise - SET plán v angličtině v pdf - Tisková zpráva Komise v češtině - V lednu 2008 by měla Komise představit další balíček opatření v oblasti energetiky a klimatu, který by měl zahrnovat rozdělení břemene pro energetickou účinnost mezi členské státy (20 % burden sharing), směrnici na podporu OZE, revizi EU ETS a legislativní úpravu pro technologii sekvestrace a ukládání uhlíku (CCS). Obchodování s emisemi z letecké dopravy Na plenárním zasedání (www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/ bri /default_cs.htm) podpořili v prvním čtení poslanci EP návrh na začlenění letecké přepravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?type=report&reference=a &language=CS&mode=XML). Přijaté usnesení je kompromisem mezi původním návrhem Komise a přísnějším stanoviskem Výboru pro životní prostředí EP. Začlenění letecké dopravy do obchodování s emisemi by mělo proběhnout v roce Parlament hlasoval pro limit 90 % skleníkových plynů pro letecké společnosti, které byly vypouštěny v letech Část povolenek pro letecké společnosti by měla být přidělována a část rozdělována pomocí aukce. V roce 2004 podíl EU na emisích skleníkových plynů v mezinárodní letecké přepravě vzrostl oproti roku 2003 o 7,5 %. Celkový nárůst emisí CO2 v letecké přepravě dosáhl od roku %. Kontrola stavu Společné zemědělské politiky Komise představila 20. listopadu plán modernizace společné zemědělské politiky, který má spočívat v kontrole stavu. Reformy z roku 2003 podle Komise již zmodernizovaly SZP, je však třeba provést další a ještě důkladnější přezkum

5 Kontrola se má zabývat třemi zásadními otázkami: Jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor; jak přepracovat nástroje tržní podpory na nynější realitu dvaceti sedmi států; jak naložit s novými výzvami, jako je změna klimatu, biopaliva, vodní hospodářství či ochrana biologické rozmanitosti. Sdělení o kontrole stavu SZP odstartovalo půlroční veřejné konzultace na toto téma. EEB vyjádřilo nad sdělením Komise zklamání, že dostatečně nevyužívá možnosti, které by více zohlednily priority ochrany životního prostředí, biodiverzity a změn klimatu. I přes reformy SZP z roku 2003 spočívá stávající systém hlavně na principu přímých plateb odvozených z objemu produkce. Přesun důrazu na ochranu biodiverzity a zmenšování dopadů zemědělství na životní prostředí je velmi pomalý a nedůsledný. Více na stránkách DG Agriculture - Tisková zpráva Komise: Tisková zpráva EEB - EEB: Nerozvinutá strategie udržitelného rozvoje Evropská Komise před nedávnem vydala zprávu o naplňování strategie udržitelného rozvoje, která konstatovala, že v mnoha oblastech nebylo dosaženo patřičného pokroku. Současně však nenavrhla žádná opatření, jak tento trend zvrátit. EEB se proto obrátila na portugalské předsednictví dopisem, ve kterém nabádá k urgentní reakci. Dopis identifikuje několik prioritních oblastí, které vyžadují okamžité jednání: odstranění dotací, které poškozují životní prostředí, zavádění ekologické daňové reformy, zmenšování dopadu dopravy na životní prostředí, zastavení úbytku biodiverzity do roku Tisková zpráva EEB - Zpráva o pokroku v plnění strategie udržitelného rozvoje EU - sdělení Komise z ČEZ postaví další dva bloky rumunské jaderné elektrárny Černá voda ČEZ vyhrál kontrakt na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Černá voda v Rumunsku. Více v článku Herald Tribune - Studie EEA: Kvalita ovzduší v Evropě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila v úterý 13. listopadu rozsáhlou studii o kvalitě ovzduší nazvanou "Kvalita ovzduší v Evropě, která analyzovala množství vypouštěných škodlivin do ovzduší a jejich pravděpodobný vliv na zdraví lidí a ekosystémy. Od roku 1990 došlo k pozitivním trendům u oxidu siřičitého (SO2), olova (Pb) a oxidu uhelnatého (CO), kterých bylo dosaženo díky odsíření množství uhelných elektráren, zákazem olovnatých benzínů a zavedením řízených katalyzátorů v osobních autech. EEA ale také konstatuje, že bohužel neklesají koncentrace prachových částic a přízemního ozonu, kterým jsou stovky milionu Evropanů stále vystaveny v nepřípustně vysokém množství. Více v blogu Miroslava Šuty - Studie ke stažení EEA: Zpráva o trendu emisí skleníkových plynů v Evropě Evropská agentura životního prostředí zveřejnila zprávu o trendech v emisích skleníkových plynů v Evropě a jejich výhledech pro budoucnost. Zpráva uvádí, že EU může dosáhnout vytyčených cílů ochrany klimatu, pokud efektivně zavede do praxe dostupné nástroje ke snižování emisí. Text zprávy "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007" v angličtině k dispozici zde: Kapitola věnovaná České republice je v angličtině ve formátu pdf k dispozici na adrese - IPCC vydal závěrečnou zprávu o IV. kole hodnocení změn klimatu 17. listopadu vydal IPCC na konferenci ve španělské Valencii závěrečnou zprávu, která shrnuje výsledky práce třech pracovních skupin, jejichž závěry byly vydány během tohoto roku. Shrnutí pro novináře a politiky v pdf: nebo na stránkách IPCC Konference OSN o změnách klimatu na Bali má pozitivní impuls - Austrálie ratifikovala kjótský protokol Australský premiér Kevin Rudd podepsal 3.prosince na začátku jednání na Bali Kjótský protokol. Ratifikace vstoupí podle pravidel OSN v platnost za 90 dnů. Více viz Infolist o východiskách konference na Bali Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) vydalo obsáhlý infolist, který shrnuje výchozí situaci před konferencí v indonéské Bali v první polovině prosince. Infolist ke stažení na World Energy Outlook 2007 Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) vydala svou každoroční zprávu, ve které vyhodnocuje celosvětovou energetickou situaci a vypracovává prognózu budoucího vývoje. Oproti zprávám z minulých let je ta letošní mnohem naléhavější. Obrovský růst čínské a indické ekonomiky podle zprávy povede k dalšímu nárůstu emisí skleníkových plynů a způsobí nedostatek ropy a zemního plynu na globálním trhu. Shrnutí WEO 2007: Článek na EurActiv.cz: Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, vydalo v rámci česko-německého projektu publikaci k problematice školních zahrad nazvanou "Učíme se v zahradě". Manuál přináší uživatelům pohled do minulosti školních zahrad na českých školách, upozorňuje na palčivé skutečnosti odcizování dětí přírodě. Především však přináší spoustu praktických rad, jak zahradu založit, udržovat a jak ji s dětmi využívat ke vzdělávání a výchově. Více viz

6 Monitor Rozvojových cílů tisíciletí (MDG Monitor) je nová webová stránka, která soustředí veškeré dostupné informace o plnění rozvojových cílů přijatých státy OSN v roce Jedná se o kvalitní informační nástroj pro všechny, kteří se podílejí na rozvojové politice nebo zajímají o problematiku rozvoje a plnění rozvojových cílů. Na vzniku webu MDG Monitor se společně s Rozvojovým programem OSN podílely Statistické oddělení odboru OSN pro ekonomické a sociální otázky, Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci a jeho Relief Web a UNICEF. Pokud Vás zajímá, jakým způsobem se můžete jako veřejnost zapojit do přípravy právních norem, může Vám nový manuál Ekologického právního servisu poskytnout základní informace. Manuál Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů je dostupný na stránkách: Zajímavý materiál stavařů, který se zabývá tím, co všechno musí ČR postavit dálnice, železnice, vodní stavby, jaderné a jiné elektrárny, průmyslové zóny, a také tím, jak je to se zadáváním veřejných zakázek. Materiál najdete zde: Nová kniha Povodně a změny v krajině, jejímž editorem je Jakub Langhammer, přináší souborný pohled na aktuální otázky vztahů mezi povodněmi, krajinou a člověkem. Povodně jsou zde představeny v kontextu systému přírodních rizik jako jeden z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn v krajině, způsobených činností člověka na průběh a následky povodní a možnostem využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jedním z nejdůležitějších výstupů česko-německého twinningového projektu, v němž českou stranu zastupovalo MŽP, je doporučující studie Využívání ekonomických nástrojů v ochraně přírody. Cílem studie je představit inovativní myšlenky a koncepce tak, aby byly zmírněny konflikty mezi uživateli půdy a ochranou přírody při hospodaření v krajině a aby politická rozhodnutí v těchto oblastech byla v budoucnu méně intuitivní a více racionální. Studie je dostupná na stránkách MŽP: FCC Public vydalo Ročenku Elektro Najde v ní např. adresy úřadů, institucí a odborných škol, aktuální informace o elektrotechnických normách, pojednání o elektroinstalacích na stavbách a demolicích a ve venkovních zábavních zařízeních, metody a přístroje pro měření teplot v průmyslu, moderní trendy v elektroinstalacích a v řízení provozu budov, přehledový článek o jaderné energetice, otázky sběru a recyklace elektrických zařízení. K objednání zde: World Carfree Network vydala publikaci Stevena Logana Krotitelé aut. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. Kniha se zabývá lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Dostupné v běžné distribuci, např. Tisícovky Jizerských hor představuje nová kniha, kterou připravil Jizersko-ještědský horský spolek. Organizace, která se už 11 let věnuje ochraně přírody a vybudovala na Ještědském hřebeni několik naučných stezek, představuje ve své nové publikaci 26 vrcholů na české a polské straně hor. O každém z nich napsal jiný autor, zapojit se podařilo nejen české autory, ale i jejich polské kolegy. Více viz Šesté vydání Průvodce Greenpeace zelenější elektronikou přináší nejen změny na vedoucích postech, ale i nové soutěžící výrobce televizí a herních konzolí. Jedničky na trhu v tomto sektoru Microsoft, Nintendo, Philips a Sharp obsadily v hodnocení environmentálních kritérií samotné dno žebříčku. Nintendo se dokonce stalo první společností, která z možných 10 bodů získala 0. Společnosti Philips a Microsoft si vedly se ziskem 2 a 2,7 bodů o něco lépe. Více viz Na konci října vydala českobudějovická Rosa nový leták Šetrné k ženě šetrné přírodě k tabuizovanému tématu dámských hygienických potřeb. V letáku, jehož úvodní stránka nese slova přísně tajné a důvěrné, se dočtete o ženském světě intimity, o propojení ekologie, zdraví a financí v souvislosti s dámskými hygienickými potřebami šetrnými k ženě i k přírodě. Letáky zdarma distribuuje a poradenství zajišťuje Společnost Rosa o.p.s. Více se můžete dozvědět na (v oddílu určeno ženám). Ústecký kraj vydal několik publikací, které popisují jednotlivé české operační programy a jejich využití zvlášť pro podnikatele, obce a města, ostatní veřejný sektor (příspěvkové organizace, vysoké školy apod.) a neziskový sektor. Do každé publikace byly - pro usnadnění vyhledávání vhodných finančních zdrojů - vybrány jen programy a oblasti podpory, ve kterých je daná skupina vhodným příjemcem. Jednotlivé publikace ke stažení zde Calla vydala další z řady informačních letáků o přírodě Vojenského výcvikového prostoru Boletice "Mokřady Boletic". Stejně jako v předchozích tiskovinách, jsou i zde představeny hlavní biotopy; rašeliniště, mokřadní louky a mokřady rybníků. Text Víta Grulicha z brněnské přírodovědné fakulty Masarykovy university doprovází řada barevných fotografií rostlin a živočichů. Více zde v nabídce publikací: Zpravodaj sdružení Calla a Hnutí DUHA věnovaný tématice ukládání radioaktivních odpadu v ČR Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme najdete zde: Doporučujeme vaší pozornosti zajímavou stránku věnovanou komunitnímu plánování - Stránka je plná dobrých návodů a příkladu, je stále doplňována o nove, je možné se také připojit k její tvorbě. Kontaktní adresa na editora je Cenia připravila novou Příručku o čistší produkci určenou zejména zástupcům podniků a veřejné správy. Jedná se o publikaci pro všechny zájemce o metodiku čistší produkce jako dobrovolného nástroje ochrany životního prostředí a zároveň i cesty k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích odpadních toků. Příručka je v elektronické verzi dostupná zde:

7 OZNÁMENÍ Iniciativa Auto*Mat hledá architekty, urbanisty a projektanty, kteří mají zájem o integraci prvků pro cyklisty do dopravních staveb v Praze. Vytváří tým, který bude spolupracovat s Magistrátem hlavního města na rozvoji cyklistické dopravy formou odborných konzultací dopravních projektů v různé fázi rozpracovanosti od probíhajících staveb až po budoucí projekty. Předpokládá se, že spolupráce bude placená. V případě zájmu, kontaktujte prosím Auto*Mat Martin Skalský, Lublaňská 18, Praha 2, , skype: mates-77, Business Leaders Forum vyhlašuje již 17. ročník prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní projekty dokončené v roce K účasti vybízí všechny, kdo pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Přihlášení do soutěže je možné do 31. prosince Více viz V březnu 2008 se v Praze bude konat další ročník festivalu Jeden svět. Máte-li zájem zde představit svoji činnost nebo témata, pošlete do 20. prosince svůj návrh na adresu Podle počtu a charakteru přijatých návrhů bude zváženo, co všechno a v jakém rozsahu bude možné realizovat. V případě dotazů volejte na Laponskem za polární kruh - nabídka zahraniční ekologické exkurze z cyklu»se SEVERem na Sever«6000 km busem + pěšky divočinou a národními parky Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko), 29. června 19. července 2008, první uzávěrka přihlášek do 31. ledna Podrobné informace viz S příchodem doby vegetačního klidu žádá Česká inspekce životního prostředí veřejnost o spolupráci při kontrole kácení stromů podél silnic. Po loňské mírné zimě, kterou využili silničáři přes odpor ochranářů ke kácení starších stromů i celých stromořadí, rozešle letos MŽP obcím metodiku, jak mají postupovat v případě žádosti správce komunikace o povolení ke kácení. Linka, kterou ČIŽP zřídila na jaře je v provozu i nyní v případě podezření na nedovolené kácení volejte OPŽP a SFŽP - SFZP CR vypsal poptávková řízení na poradenství - Pilotní poradenská a informační místa pro Operační program Životní prostředí, která by mohla byt zajímavá i pro některé NNO. Zatím je výzva vyhlášená pilotně na oblast vody, pravděpodobně v lednu budou odpady atd. Více viz: - Ke dni 16. listopadu 2007 ukončil SFŽP příjem žádostí do Národního programu č. 3 Péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů, vyhlášených v Přílohách I Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP. Zájemci o podporu projektů v této oblasti mohou podávat žádosti do otevřené 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí. - Druhá výzva OPŽP se týká priority 6 OPŽP - Zlepšování stavu přírody a krajiny a v jejím rámci lze získat mj. podporu na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod. Podrobnosti ke druhé výzvě OPŽP - Ekologicky institut Veronica vydal stolní kalendář s drobnými tipy a nápady, které mohou pomoci při prosazování principu ekologicky šetrnějšího provozu a nakupování v úřadech a institucích placených z veřejných peněž. Kalendář si můžete objednat zde: nebo na: Národní síť Zdravých měst ČR vytvořila novou ovou konferenci Cílem této služby je zprostředkování aktuálních informací týkající se energetické problematiky, vzájemná výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, informování o důležitých regionálních, celostátních i mezinárodních akcích a zejména i zajištění informací o aktuálních dotačních titulech a možnosti čerpání zdrojů Evropské Unie. Pro přihlášení se do této konference a pro následné zasílání všech vašich příspěvků, použijte ovou adresu MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro rok 2008 na podporu trojstranných projektů NNO a dalších oprávněných subjektů v prioritních zemích ZRS ČR. Projekty nemají určenu specifickou oblast či sektor - jedinou podmínkou je soulad s rozvojovou strategií přijímající země a s Rozvojovými cíli tisíciletí. Maximální výše dotace od MZV bude do 2 mil. Kč. Konzultace rámcových projektových záměrů a jejich relevance vzhledem k náplni dotačního titulu budou poskytovány od Termín pro podávání projektů je do formuláře jsou ke stažení na webu RS ÚMV a MZV a rovněž je bude mít k dispozici sekretariát FoRS Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí hledá na území Prahy nebytové prostory pro svoji činnost k dlouhodobému pronájmu. Hlavní náplní činnosti jsou ekologické výukové programy pro základní a střední školy, semináře a metodická pomoc pro učitele, realizace osvětových akcí pro veřejnost a spolupráce s dětskými domovy. Pro svou činnost sdružení potřebuje: dvě prostorné učebny, kancelář pro čtyři zaměstnance, skladové prostory a sociální zařízení. Pokud byste věděli o něčem vhodném, kontaktujte sdružení Ekocentrum Podhoubí: Ocenění za nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo 2007 získaly v kategorii televizní spot Greenpeace, v kategorii rádiový spot Amnesty International ČR a ve dvou kategoriích tištěná reklama a internetový projekt obecně prospěšná společnost Partners Czech (zdroj: Tým mamacoffee, přímý dovozce Fair Trade kávy do ČR, nabízí NNO a jejich členům předvánoční slevu 17 %. Do poznámky k objednávce uveďte nezisková organizace (název Vaší organizace) sleva. Nabídku a další informace najdete na stránkách Užitečný nástroj na (mimo jiné) zjišťování úspěchu tiskových zpráv najdete na ZAJÍMAVÉ AKCE Seminář: Příprava na české předsednictví EU - musí dotace a bourání bariér poškozovat chudé? Pražský institut pro globální politiku pořádá 13. prosince od 13 do 17 hodin v CERGE Institutu (Politických vězňů 7) seminář na téma zahraniční, obchodní a - 7 -

8 rozvojové politiky EU a role CR v průběhu předsednictví EU v roce Více viz Společnost pro krajinu a Česká komora architektů vyhlašují již 4. ročník konference Tvář naší země krajina domova, která se opět koná z podnětu prvního prezidenta ČR V. Havla a pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR P. Pitharta. Uskuteční se dubna Bližší informace, přihláška a kontakt na odborné garanty tématických panelů viz Termín pro odevzdání příspěvků do souboru sborníků vydaných k zahájení konference je 15. prosinec Příspěvky dodané po 1. lednu 2008 mohou být otištěny až v tzv. Dodatcích ke sborníkům. Kalendář akcí na webovém portále byl upraven tak, aby sloužil pro celorepublikové využití a aby bylo možné vyhledávat akce i dle regionů. O možnostech využití našeho portálu se podrobněji dozvíte na tomto odkazu: Počátkem roku 2008 uspořádá Ireas, o. p. s. semináře zaměřené na přípravu žádostí o dotaci k operačním programům Semináře se uskuteční v lednu/únoru 2008 s tím, že vložné nepřekročí částku Kč (+ DPH) a budou organizovány pro skupiny posluchačů do maximálně 20 účastníků s cílem zajištění maximální interaktivity a výměny zkušeností s lektory. Více informací o programu jednotlivých seminářů a přihláškách viz VOLNÁ MÍSTA Ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Lektor ekologickovýchovných programů se zaměřením na 2. stupeň základní škola a střední školy. Místo výkonu práce je v Oldřichově v Hájích. Nástup možný 1. února, lhůta pro podání přihlášky je do 20. prosince. Více informací viz Ministerstvo životního prostředí přijme na místa vedoucích odborných referentů specialisty (VORS) v odboru odpadů, a to pro oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na pozice: - VORS pro problematiku koncepcí a plánování, - VORS pro problematiku v oblasti mezinárodních úmluv, zejména Basilejské úmluvy, mezinárodní spolupráce na úrovni OECD, řešení odpadové problematiky v orgánech ES. pro oddělení zpětných odběrů na pozici - VORS pro problematiku obalů a odpadů z obalů Požadavky: VŠ vzdělání příslušného směru, požadovaná je odbornost v problematice odpadového hospodářství, praxe v oboru, praxe ve státní správě je vítaná. Nabídky se strukturovaným životopisem a s vymezením pozice na kterou se hlásíte zasílejte na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, sekretariát odboru odpadů nebo na do 21. prosince. Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. (ICN) vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor/ka vzdělávání. Nástup 1. února Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 17. prosince na adresu: Další informace na CEE Bankwatch Network hledá nového ředitele. Od kandidátů se očekávají mimo jiné manažerské dovednosti, schopnost týmové spolupráce, perfektní komunikační dovednosti, zkušenosti s fundraisingem a schopnost reprezentovat organizaci v mnoha různých oblastech. Přihlášky se přijímají do 31. prosince. Veškeré bližší informace najdete na Tento Zpravodaj je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz.

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz. Číslo: 10 10/2007 V pátek 19. října se v pražském Mánesu uskuteční podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací. Hlavním tématem setkání bude tentokrát Aarhuská úmluva. Zelený kruh koordinuje

Více

Číslo: 03/2010 Zelený kruh Zelený kruh na veletrhu NNO

Číslo: 03/2010 Zelený kruh Zelený kruh na veletrhu NNO Číslo: 03/2010 Zelený kruh připravuje jarní oborové setkání platformy ekologických organizací, které by se mělo uskutečnit v prvním nebo druhém květnovém týdnu. O místu, přesné době a programu vás budeme

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků:

2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků: 2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků: 1) 37 miliard z evropských fondů pro 2359 projektů 2) Zelená úsporám nejkonkrétnější protikrizové opatření vlády 3) Dalších 15

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH:

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH: ROČNÍK XXI BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 Zpravodaj je tištěn na papíru z odpovědných zdrojů certifikovaných podle standardů FSC (Forest Stewardship Council). MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBSAH: Události měsíce

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I www.opzp.cz Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení 60 70 milionů korun, říká

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více