*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ*"

Transkript

1 Číslo: 12/2007 Zelený kruh oslavil osmnáctiny. Několik dní po politickém převratu v listopadu 1989 vzniklo apolitické sdružení Zelený kruh s jediným cílem zabezpečit v České republice životní prostředí, ve kterém by se dalo žít. Zelený kruh v čele mimo jiné s Ing. Ivanem Dejmalem a Ing. Josefem Vavrouškem se podílel na tvorbě první demokratické legislativy životního prostředí. V současnosti sdružuje Zelený kruh 27 nevládních ekologických organizací a dalších téměř pět desítek organizací je napojeno na jeho diskusní oborovou platformu" ochrany životního prostředí. Více se o Zeleném kruhu a jeho aktivitách dozvíte na stránkách listopadu se uskutečnila Valná hromada Zeleného kruhu. Usnesení, které Valná hromada přijala jsou následující: - Členové vzali na vědomí zprávu o činnosti Zeleného kruhu v roce Členové schválili rozpočtovou uzávěrku roku 2006 na základě Výroční zprávy. - Členové pověřili kancelář ZK, aby zajistila pravidelný audit účetnictví, a to počínaje rokem Členové vzali na vědomí zprávu Rady ZK za rok Členové vzali na vědomí zprávu revizora ZK. Revizor ZK doporučil provést inventarizaci majetku a doporučil vést evidenci vyřazovaného majetku. Členové uložili Radě kontrolovat řešení záležitostí uvedených v revizní zprávě. Členové vzali na vědomí informaci o probíhající inventarizaci majetku a jejím pravděpodobném ukončení do konce roku Členové požádali M. Stejskalovou, pověřenou vedením kanceláře, aby do 15. prosince předložila Radě a členským organizacím (prostřednictvím u) přehled financí za rok 2007 a na základě připomínek Valné hromady dopracovaný rozpočet na rok 2008 (v členění na reálný a ideální, se zohledněním reálných úvazků). O těchto dvou věcech budou členové hlasovat per-rollam. - Během prvních tří čtvrtletí příštího roku připraví Rada ve spolupráci se zájemci z řad členských organizací a kanceláří ZK aktualizaci strategického plánu ZK. - Členové pověřili Radu zvážením potřeb změny stanov (zkratka o.s. v názvu, způsob jmenování ředitele, možnost zavedení čestného členství) a v případě akutní potřeby schválením těchto změn metodou per-rollam. - Členové uložili Radě ZK, aby sepsala a prodiskutovala s revizorem ZK specifikaci vztahu mezi ředitelem ZK a Radou ZK. Pokud z tohoto materiálu vyplyne potřeba změny stanov, Rada bude tuto změnu iniciovat. - Členové doporučili Hnutí Brontosaurus, aby se obrátilo na etický panel ve věci posouzení přijatelnosti prostředků z CEE Trust. - Sdružení AUTOMAT předloží Radě přihlášku do ZK, ta ji posoudí a umožní členům vyjádřit se k přijetí Automatu prostřednictvím u. - Členové pověřili kancelář ZK přípravou podkladových informací a svoláním úvodní schůzky zájemců o možnost zřízení Zeleného domu ekologických organizací v Praze - Revizorem ZK byl zvolen Karel Jech. - Členové zvolili Radu Zeleného kruhu ve složení: Pavel Přibyl (Hnutí DUHA), Pavel Černohous (Ateliér pro žp), Jiří Kulich (SEVER), Martin Skalský (Arnika), Linda Klvaňová (Konopa), Šárka Nekudová (EPS), Tomáš Kramár (Oživení) Sdružení Oživení zaslalo 21. listopadu 2007 výzvu ministrovi financí, aby zastavil soutěž na dodávku software pro státní pokladnu (tedy soutěž na tzv. Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny) a zveřejnil veškeré dokumenty vztahující se k této zakázce (text výzvy ke stažení zde: doc). Zadávací dokumentace k zakázce totiž vyvolává silné podezření, že Ministerstvo financí ČR neoprávněně zvýhodnilo jednoho uchazeče na úkor ostatních. Zastaralý a neefektivní systém státního rozpočtování jistě potřebuje zmodernizovat, ovšem ne za cenu netransparentnosti a diskriminace. Více informací u Martina Kameníka, , Greenpeace zahájilo v listopadu kampaň proti vymývání mozků, zaměřenou na kritiku vládního informování občanů o přípravě výstavby americké protiradarové základny v Brdech. Greenpeace kritizuje kampaň, kterou pro vládu vede PR agentura AMI Communications, a zároveň samo provozuje konkurenční informační portál Hnutí DUHA předalo v listopadu ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi krabici s více než šesti tisíci korespondenčních lístků, na nichž lidé žádají zlepšení třídění odpadu v ČR. Ministr Bursík v reakci na petici oznámil připravované změny v zákoně o odpadech, které by měly usnadnit domácnostem třídění odpadu a rozhýbou recyklaci. Anoncované změny vycházejí z klíčových bodů plánu na zvýšení recyklace, který před dvěma lety Hnutí DUHA navrhlo. Více viz V reakci na požadavek Agrární komory, aby stát s předstihem zvýšil podíl bionafty, upozornilo Hnutí DUHA vládu, že je nejprve potřeba stanovit závazná ekologická pravidla pro biopaliva a pak teprve podporovat jejich další rozvoj. Komora požadovala, aby stát zvýšil přidávání biosložky do nafty ze 2 na 3,5 procenta. Hnutí DUHA ale prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla mají totiž lepší energetický výnos. Přitom zákon na podporu obnovitelných zdrojů tepla u nás stále chybí. Ministři by měli také stanovit konkrétní, závazné ekologické standardy pro motorová biopaliva. Informační list s názory Hnutí DUHA na biopaliva najdete zde: Do třetice z Hnutí DUHA - Hnutí DUHA požádalo v dopise ministru zemědělství, aby státní lesy zůstaly ve veřejném vlastnictví, protože tak mohou lépe sloužit jako součást krajiny, zdroj vody a čistého vzduchu nebo místo pro výlety. Petr Gandalovič v rozhovoru pro Hospodářské noviny navrhl, že bychom měli do budoucna konkrétně v příštích letech postupně privatizovat - 1 -

2 část lesního majetku. Ale Hnutí DUHA připomnělo, že státní lesy nejsou pouze dodavatelem dřeva na prodej. Pro společnost hrají daleko důležitější roli coby ochrana proti povodním, domov vzácných zvířat a rostlin nebo místo k výletům. Stát se může rozhodnout, že zadá Lesům ČR, aby na svých pozemcích daly přednost těmto službám i za cenu, že o něco klesnou zisky z těžby. Ovšem soukromí vlastníci by vyžadovali nákladné finanční kompenzace. Privatizace by tak byla důležitou překážkou ozdravění českých lesů. Děti Země a Česká společnost ornitologická upozornili na to, že ani po více než dvou měsících od usnesení vlády č z 19. září, které ministru dopravy Aleši Řebíčkovi ve spolupráci s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem uložilo jmenovat skupinu odborníků pro vyhodnocení variant rychlostní silnice R55 v useku Otrokovice - Rohatec, se Ministerstvo dopravy nerozhoupalo tuto komisi ustanovit. Přitom Operační program Doprava podle požadavků Evropské komise takové posouzení rovněž požaduje, neboť bez něho nelze získat žádné evropské peníze. Děti Země zároveň dodaly, že z nejnovější dopravní studie vyplývá, že navržená trasa silnice R55 mimo Pračí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví v úseku Rohatec Otrokovice podstatně sníží počty aut na stávající silnici I/55 stejně jako oficiální varianta. Alternativní trasa tak splňuje technické, ekologické i dopravní požadavky a je možné ji plnohodnotně a bez problému porovnat podle usnesení vlády č z 19. září s oficiální. Více viz Sdružení Krajina oslavilo 10 let své existence. Ačkoliv v období mezi divadelními představeními bylo na oslavách přes osmdesát členů a příznivců Sdružení Krajina, jídlo a pití se dostalo i na večerní příchozí. Zlatým hřebem večera byl vzpomínkový průřez historií Sdružení Krajina od druhohor až po dnešek. Více o činnosti tohoto člena Zeleného kruhu viz Občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica, několik obyvatel a obyvatelek z blízkého okolí navrhovaného Multicentra, a také sousední zdravotní středisko se odvolali proti rozhodnutí stavebního úřadu Brno-Zabovřesky o umístění stavby supermarketu na ulici Přívrat v Brně-Žabovřeskách. Kladné územní rozhodnutí vydal stavební úřad Brno-Zabovřesky i přes fakt, že investor nedisponuje žádnými právy k větší části pozemků na nichž chce stavět. Stavební úřad tak fakticky povolil umístění stavby na pozemku bez souhlasu platného majitele. Odvoláními se bude zabývat Magistrát města Brna. Více viz Společnost pro zvířata se zapojila do celosvětové podpisové akce za přijetí Všeobecné deklarace na ochranu zvířat Organizací spojených národů. Vyzívá všechny k podpoře a pomoci. Petici můžete podepsat přímo na webových stránkách Petiční archy jsou ke stažení zde: návrh znění Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat: Vytištěné petiční archy je také možné nechat si zaslat poštou a poslat zpět na adresu: Společnost pro zvířata z.o. ČSOP, Lublaňská 18, Praha 2, Více informací u Michaly Melišové, , Hnutí DUHA a Sdružení Calla varovaly před postojem vlády, který povede ke zpomalení rozvoje zeleného průmyslu. Česká republika chce nabídnout EU, že v roce 2020 bude vyrábět pouhých 8,6 % energie z čistých, obnovitelných zdrojů. Organizace připomněly, že Česká republika může v roce 2020 vyrábět z obnovitelných zdrojů - podle studie Ministerstva životního prostředí petajoulů, tedy asi 13 % současné spotřeby energie. Vláda zároveň počítá se snižováním energetické náročnosti ekonomiky tak, že spotřeba by za stejnou dobu klesla asi o 5 až 10 %. Potažmo ještě o něco stoupne procento zelené energie. Rozpor mezi vládním návrhem a možnostmi je tedy ještě větší. Sdružení Arnika zahájilo novou internetovou soutěž Živá Praha pro studenty pražských základních a středních škol, ve které si mohou ověřit své znalosti o Praze a jejím životním prostředí. Od listopadu 2007 do května 2008 mohou soutěžit v měsíčních kvízech věnovaných nejrůznějším ekologickým tématům. Nyní je vyhlášeno 2. kolo soutěže věnované problematice nákupů. Více viz Sdružení Arnika podalo trestní oznámení na správce Břevnovského kláštera pro závažné poškození přírody kvůli kácení vzácných stromů. Benediktinům z Břevnovského kláštera hrozí dvoumilionová pokuta za nepovolené vykácení aleje až 250 let starých lip, další milion pak sadařské firmě. U Břevnovského kláštera se podle Arniky kácelo, i když správce věděl, že akce je nezákonná a zakázala ji Česká inspekce životního prostředí. Trestní oznámení Arnika odeslala Obvodnímu státnímu zastupitelství Praha 6. Ekowatt se přestěhoval. Od najdete pražskou kancelář Ekowattu na adrese Švábky 2, Praha 8. Telefonní čísla a ostatní kontakty zůstávají. Hnutí Brontosaurus otevřelo stálou pražskou pobočku. Vedoucí pobočky je Zdenka Solaříková koordinátorka Akce Památky. Pobočku Hnutí Brontosaurus v Praze najdete na adrese Senovážná 8, Praha 1. Kontakty: , Atelier pro životní prostředí, Ekologický právní servis a Zelený kruh upozornily společně veřejnost na riziko přijetí poslanecké novely vyvlastňovacího zákona. Poslanci chtěli výrazně omezit právo občanů bránit své nemovitosti před vyvlastněním kvůli dálnicím. Návrh na novelizaci vyvlastňovacího zákona byl nakonec na jednání Poslanecké sněmovny dne 27. listopadu 2007 vzat zpět. Přesto stále hrozí jeho přeložení v pozměněné podobě. Ekologické organizace situaci kolem vyvlastňovacího zákona nadále sledují. V Poslanecké sněmovně probíhá v současnosti novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání. Přestože řada nevládních organizací upozorňovala na to, že formulace některých jeho ustanovení jsou nevyhovující a nezohledňují dostatečně evropské normy, novela jejich připomínky nezohlednila. Je tak velmi pravděpodobné, že účinnosti nabude zákon, který v některých ohledech sníží zavedené standardy ochrany zvířat, zejména těch, která jsou využívána k laboratorním testům. Na tuto skutečnost upozornily společně veřejnost Ekologický právní servis, Zelený kruh a Svoboda zvířat. Více viz Ministerstvo vnitra zpracovalo rozsáhlou analýzu účinnosti zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na zpracování se významně podílela také Otevřená společnost. Nyní je tato Analýza předložena v meziresortním připomínkovém řízení. MV - 2 -

3 oslovilo mnohem širší okruh, než jen ministerstva a centrální úřady, k materiálu se mohou vyjádřit i občané. Analýza vedle shromáždění rozsáhlého analytického materiálu směřuje též k některým úpravám zákona. Text analýzy je zveřejněn na webu MV na adrese: Pokud můžete, seznamte se s tímto materiálem a pošlete své zkušenosti s uplatňováním přístupu k informacím, názory na navržené změny, případně další podněty a návrhy, na adresu, která je u Analýzy uvedena (p. Furek), v kopii pak také Oldřichu Kužílkovi ). 14. listopadu 2007 rozšířila vláda na žádost Evropské komise navrhovaný seznam evropských chráněných území Natura 2000 na jihu Moravy o dalších 17 lokalit. Brusel posuzoval návrhy z hlediska zastoupení evropsky významných druhů v panonské biogeografické oblasti, kam patří vedle Maďarska a části Slovenska také větší část Jihomoravského kraje. Původně mělo být na Moravě ustaveno 107 chráněných lokalit. Nově se na seznam dostaly například Lednické rybníky či meandry Dyje. Řadě neziskových organizací zůstane i v budoucnu možnost účtovat v jednoduchém účetnictví. Podmínkou je, že jejich příjmy v předchozím roce nepřekročí 3 mil. Kč. Počítá s tím novela zákona o účetnictví, kterou v pátek 26. října schválila Poslanecká sněmovna (zdroj: *ZÁKONY PROJEDNÁVANÉ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ* Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (č. 23) se konala ve dnech 27. listopadu prosince Další řádná schůze (č. 26) se bude konat pravděpodobně na konci ledna, její přené datum ani obsah ještě nebyl zveřejněn. Určitě se ale bude znovu projednávat novelizace stavebního zákona. Vládní novela zákona o vyvlastnění (sněmovní tisk č Tento návrh novelizace zákona byl nakonec vzat zpět jejím předkladatelem (poslanec Dědič) již v 1. čtení. Skupina poslanců předložila velmi krátkou novelu zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk Tato novela stanoví jako cíl snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 2000 o 50 %, a to do roku Nejsou stanoveny žádné bližší podmínky, postupné cíle, nebo sankční mechanismy. Jediným zmiňovaným způsobem dosažení tohoto cíle je zohlednění tohoto snížení v příštích alokačních plánech. Příští alokační plány ale budou s největší pravděpodobností spadat do kompetence Evropské komise a Poslanecká sněmovna ČR nebude moci nijak ovlivnit jejich konkrétní znění. Pro více info pište na Tato novelizace byla PSP vrácena. V průběhu projednávání poslanec Mlčák argumentoval stanoviskem Hnutí Duha, ministr Bursík dokonce navrhoval zamítnutí této novely. Vládní novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (sněmovní tisk byla schválena. V průběhu jejího projednávání byly předloženy desítky pozměňovacích návrhů. Přesto se situace v oblasti ochrany zvířat proti týrání výrazně nezlepšila. Pro více informací Poslanecká novela zákona o sdružování občanů navrhuje, aby bylo ze zákona vypuštěno ustanovení, které zavádí povinnost uvádět zkratku o.s. v názvu občanského sdružení (sněmovní tisk Dne projednal tento návrh Výbor pro veřejnou správu, který doporučil jeho zamítnutí (viz tisk č. 216/2 - Přesto byl tento návrh schválen. Občanská sdružení tedy nemusí doplňovat svůj název o zkratku o.s. V PSP je vládní novela stavebního zákona (sněmovní tisk č kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V první verzi obsahovala daleko zásadnější body, které byly před projednáváním ve vládě vypuštěny. Více o novele v minulém zpravodaji nebo na webu Zeleného kruhu: Novela je nyní ve 2. čtení, byla již projednána na Výboru pro veřejnou správu dne Zelený kruh ve spolupráci s Ateliérem pro životní prostředí a Ekologickým právním servisem připravil jeho pozměňovací návrhy, které na jednání výboru předložil. Velmi diskutovaným bodem je možnost stavět v nezastavěných územích obcí bez územních plánů. Protože nedošlo k dohodě o limitech pro tuto činnost, bylo projednávání novelizace odloženo až na lednovou schůzi. Více info: Vládní novela zákona o odpadech (sněmovní tisk byla projednána na Výboru pro životní prostředí dne Vládní novela transponuje předpisy EU, mimo jiné nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů a o persistentních organických znečišťujících látkách (POPs) a směrnici o polychlorovaných bifenylech a terfenylech (PCB/PCT). Tento návrh byl ve 3. čtení přijat. Vládní novela zákona o Pozemkovém fondu ČR umožňuje PF ČR převést bezúplatně pozemky pod stavbami silnic II. a III. třídy do vlastnictví krajů (sněmovní tisk č Tento návrh byl projednán v Zemědělském výboru dne , Zemědělský výbor s ním souhlasil a doporučil jeho přijetí. 2. čtení zatím neproběhlo. První čtení vládního návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (sněmovní tisk byl dne přijat ve 3. čtení. První návrh byl počátkem roku vzat zpět ministrem Bursíkem více info na Současný návrh umožňuje vládě nařízením stanovit rozsah údajů i prahové hodnoty pro ohlašování do IRZ. Podle nového zákona by měly podniky ohlašovat údaje za rok Další informace o IRZ se dozvíte na nebo pište: Se zpožděním vláda předložila do PSP ČR i návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (sněmovní tisk Tento návrh je nyní ve 2. čtení a dne ho projednává Výbor pro životní prostředí. Tento zákon transponuje příslušnou směrnici ES a upravuje odpovědnost za škodu na chráněných druzích a stanovištích, půdě a vodě. Podle tohoto zákona budou správní orgány vést nové druhy řízení o uložení preventivních a nápravních opatření, kterých se mohou účastnit i ekologické NNO. Podmínky pro účast i aktivní legitimaci před soudy - 3 -

4 jsou obdobné jako v zákoně o ochraně přírody i krajiny. Dne proběhl k tomuto zákonu seminář v PSP. Pro více informací kontaktujte EPS: Poslanci přeložili i novelizaci vodního zákona (sněmovní tisk 371/0 - která prodlužuje délku platnosti povolení k nakládání s vodami. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření. Další poslaneckou novelou je novelizace zákona o odpadech (sněmovní tisk Tato novelizace se týká zpřísnění podmínek pro provozování sběren a výkupen odpadů s ohledem na vykupování nelegálně získaných materiálů, včetně barevných kovů. Návrh byl zaslán vládě k vyjádření. *PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ* MŽP zasílá v rámci meziresortního připomínkového řízení návrhy následujících právních předpisů: (podklady na vyžádání u Petry Humlíčkové, většina též na webu MŽP - Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, připomínky do 17. prosince 2007 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, připomínky do 31. prosince 2007 Probíhá SEA řízení k následujícím dokumentům: (příslušný úřad MŽP, tučně vyznačena ta řízení, kde nastal od minulého měsíce posun, podrobnosti viz Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - oblast Třeboňská pánev sever (6 - stanovisko) Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje (1 oznámení) Změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (1 oznámení) Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky (6 - stanovisko) Program rozvoje Karlovarského kraje (6 - stanovisko) Pilotní projekt Krkonoše - využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (1 oznámení) Národní lesnický program II (3 podléhá dalšímu posuzování) Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro roky (3 - podléhá dalšímu posuzování) Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Program rozvoje Jihočeského kraje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Odry (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Dyje (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán oblastí povodí Moravy (3 - podléhá dalšímu posuzování) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (3 - podléhá dalšímu posuzování) Během listopadu byly zveřejněny následující návrhy koncepcí, včetně vyhodnocení vlivů těchto koncepcí na životní prostředí: (příslušní úřad MŽP) Regionální plán pro plánovací region Jihozápadní Sasko Regionální plán pro region plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří Regionální plán pro region plánování Horní Lužice-Dolní Slezsko Komise představila Strategický plán pro rozvoj technologií v oblasti energie 21. listopadu představila Komise Strategic Energy Technology (SET) plán s podtitulem Směrem k nízkouhlíkové budoucnosti. Sdělení Komise má rozpoutat debatu o zavedení nového programu energetického výzkumu a zavádění nízkouhlíkových zdrojů energie. Plán navrhuje posílit průmyslový výzkum a inovace propojením činností na úrovni Evropy, rovněž navrhuje vytvořit Evropskou alianci energetického výzkumu, aby byla zajištěna větší spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se energetickým výzkumem a také dokonalejší plánování a prognózy pro energetickou infrastrukturu a systémy na evropské úrovni. Více na stránkách Komise - SET plán v angličtině v pdf - Tisková zpráva Komise v češtině - V lednu 2008 by měla Komise představit další balíček opatření v oblasti energetiky a klimatu, který by měl zahrnovat rozdělení břemene pro energetickou účinnost mezi členské státy (20 % burden sharing), směrnici na podporu OZE, revizi EU ETS a legislativní úpravu pro technologii sekvestrace a ukládání uhlíku (CCS). Obchodování s emisemi z letecké dopravy Na plenárním zasedání (www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/ bri /default_cs.htm) podpořili v prvním čtení poslanci EP návrh na začlenění letecké přepravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?type=report&reference=a &language=CS&mode=XML). Přijaté usnesení je kompromisem mezi původním návrhem Komise a přísnějším stanoviskem Výboru pro životní prostředí EP. Začlenění letecké dopravy do obchodování s emisemi by mělo proběhnout v roce Parlament hlasoval pro limit 90 % skleníkových plynů pro letecké společnosti, které byly vypouštěny v letech Část povolenek pro letecké společnosti by měla být přidělována a část rozdělována pomocí aukce. V roce 2004 podíl EU na emisích skleníkových plynů v mezinárodní letecké přepravě vzrostl oproti roku 2003 o 7,5 %. Celkový nárůst emisí CO2 v letecké přepravě dosáhl od roku %. Kontrola stavu Společné zemědělské politiky Komise představila 20. listopadu plán modernizace společné zemědělské politiky, který má spočívat v kontrole stavu. Reformy z roku 2003 podle Komise již zmodernizovaly SZP, je však třeba provést další a ještě důkladnější přezkum

5 Kontrola se má zabývat třemi zásadními otázkami: Jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor; jak přepracovat nástroje tržní podpory na nynější realitu dvaceti sedmi států; jak naložit s novými výzvami, jako je změna klimatu, biopaliva, vodní hospodářství či ochrana biologické rozmanitosti. Sdělení o kontrole stavu SZP odstartovalo půlroční veřejné konzultace na toto téma. EEB vyjádřilo nad sdělením Komise zklamání, že dostatečně nevyužívá možnosti, které by více zohlednily priority ochrany životního prostředí, biodiverzity a změn klimatu. I přes reformy SZP z roku 2003 spočívá stávající systém hlavně na principu přímých plateb odvozených z objemu produkce. Přesun důrazu na ochranu biodiverzity a zmenšování dopadů zemědělství na životní prostředí je velmi pomalý a nedůsledný. Více na stránkách DG Agriculture - Tisková zpráva Komise: Tisková zpráva EEB - EEB: Nerozvinutá strategie udržitelného rozvoje Evropská Komise před nedávnem vydala zprávu o naplňování strategie udržitelného rozvoje, která konstatovala, že v mnoha oblastech nebylo dosaženo patřičného pokroku. Současně však nenavrhla žádná opatření, jak tento trend zvrátit. EEB se proto obrátila na portugalské předsednictví dopisem, ve kterém nabádá k urgentní reakci. Dopis identifikuje několik prioritních oblastí, které vyžadují okamžité jednání: odstranění dotací, které poškozují životní prostředí, zavádění ekologické daňové reformy, zmenšování dopadu dopravy na životní prostředí, zastavení úbytku biodiverzity do roku Tisková zpráva EEB - Zpráva o pokroku v plnění strategie udržitelného rozvoje EU - sdělení Komise z ČEZ postaví další dva bloky rumunské jaderné elektrárny Černá voda ČEZ vyhrál kontrakt na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Černá voda v Rumunsku. Více v článku Herald Tribune - Studie EEA: Kvalita ovzduší v Evropě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila v úterý 13. listopadu rozsáhlou studii o kvalitě ovzduší nazvanou "Kvalita ovzduší v Evropě, která analyzovala množství vypouštěných škodlivin do ovzduší a jejich pravděpodobný vliv na zdraví lidí a ekosystémy. Od roku 1990 došlo k pozitivním trendům u oxidu siřičitého (SO2), olova (Pb) a oxidu uhelnatého (CO), kterých bylo dosaženo díky odsíření množství uhelných elektráren, zákazem olovnatých benzínů a zavedením řízených katalyzátorů v osobních autech. EEA ale také konstatuje, že bohužel neklesají koncentrace prachových částic a přízemního ozonu, kterým jsou stovky milionu Evropanů stále vystaveny v nepřípustně vysokém množství. Více v blogu Miroslava Šuty - Studie ke stažení EEA: Zpráva o trendu emisí skleníkových plynů v Evropě Evropská agentura životního prostředí zveřejnila zprávu o trendech v emisích skleníkových plynů v Evropě a jejich výhledech pro budoucnost. Zpráva uvádí, že EU může dosáhnout vytyčených cílů ochrany klimatu, pokud efektivně zavede do praxe dostupné nástroje ke snižování emisí. Text zprávy "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007" v angličtině k dispozici zde: Kapitola věnovaná České republice je v angličtině ve formátu pdf k dispozici na adrese - IPCC vydal závěrečnou zprávu o IV. kole hodnocení změn klimatu 17. listopadu vydal IPCC na konferenci ve španělské Valencii závěrečnou zprávu, která shrnuje výsledky práce třech pracovních skupin, jejichž závěry byly vydány během tohoto roku. Shrnutí pro novináře a politiky v pdf: nebo na stránkách IPCC Konference OSN o změnách klimatu na Bali má pozitivní impuls - Austrálie ratifikovala kjótský protokol Australský premiér Kevin Rudd podepsal 3.prosince na začátku jednání na Bali Kjótský protokol. Ratifikace vstoupí podle pravidel OSN v platnost za 90 dnů. Více viz Infolist o východiskách konference na Bali Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) vydalo obsáhlý infolist, který shrnuje výchozí situaci před konferencí v indonéské Bali v první polovině prosince. Infolist ke stažení na World Energy Outlook 2007 Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) vydala svou každoroční zprávu, ve které vyhodnocuje celosvětovou energetickou situaci a vypracovává prognózu budoucího vývoje. Oproti zprávám z minulých let je ta letošní mnohem naléhavější. Obrovský růst čínské a indické ekonomiky podle zprávy povede k dalšímu nárůstu emisí skleníkových plynů a způsobí nedostatek ropy a zemního plynu na globálním trhu. Shrnutí WEO 2007: Článek na EurActiv.cz: Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, vydalo v rámci česko-německého projektu publikaci k problematice školních zahrad nazvanou "Učíme se v zahradě". Manuál přináší uživatelům pohled do minulosti školních zahrad na českých školách, upozorňuje na palčivé skutečnosti odcizování dětí přírodě. Především však přináší spoustu praktických rad, jak zahradu založit, udržovat a jak ji s dětmi využívat ke vzdělávání a výchově. Více viz

6 Monitor Rozvojových cílů tisíciletí (MDG Monitor) je nová webová stránka, která soustředí veškeré dostupné informace o plnění rozvojových cílů přijatých státy OSN v roce Jedná se o kvalitní informační nástroj pro všechny, kteří se podílejí na rozvojové politice nebo zajímají o problematiku rozvoje a plnění rozvojových cílů. Na vzniku webu MDG Monitor se společně s Rozvojovým programem OSN podílely Statistické oddělení odboru OSN pro ekonomické a sociální otázky, Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci a jeho Relief Web a UNICEF. Pokud Vás zajímá, jakým způsobem se můžete jako veřejnost zapojit do přípravy právních norem, může Vám nový manuál Ekologického právního servisu poskytnout základní informace. Manuál Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů je dostupný na stránkách: Zajímavý materiál stavařů, který se zabývá tím, co všechno musí ČR postavit dálnice, železnice, vodní stavby, jaderné a jiné elektrárny, průmyslové zóny, a také tím, jak je to se zadáváním veřejných zakázek. Materiál najdete zde: Nová kniha Povodně a změny v krajině, jejímž editorem je Jakub Langhammer, přináší souborný pohled na aktuální otázky vztahů mezi povodněmi, krajinou a člověkem. Povodně jsou zde představeny v kontextu systému přírodních rizik jako jeden z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn v krajině, způsobených činností člověka na průběh a následky povodní a možnostem využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jedním z nejdůležitějších výstupů česko-německého twinningového projektu, v němž českou stranu zastupovalo MŽP, je doporučující studie Využívání ekonomických nástrojů v ochraně přírody. Cílem studie je představit inovativní myšlenky a koncepce tak, aby byly zmírněny konflikty mezi uživateli půdy a ochranou přírody při hospodaření v krajině a aby politická rozhodnutí v těchto oblastech byla v budoucnu méně intuitivní a více racionální. Studie je dostupná na stránkách MŽP: FCC Public vydalo Ročenku Elektro Najde v ní např. adresy úřadů, institucí a odborných škol, aktuální informace o elektrotechnických normách, pojednání o elektroinstalacích na stavbách a demolicích a ve venkovních zábavních zařízeních, metody a přístroje pro měření teplot v průmyslu, moderní trendy v elektroinstalacích a v řízení provozu budov, přehledový článek o jaderné energetice, otázky sběru a recyklace elektrických zařízení. K objednání zde: World Carfree Network vydala publikaci Stevena Logana Krotitelé aut. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. Kniha se zabývá lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Dostupné v běžné distribuci, např. Tisícovky Jizerských hor představuje nová kniha, kterou připravil Jizersko-ještědský horský spolek. Organizace, která se už 11 let věnuje ochraně přírody a vybudovala na Ještědském hřebeni několik naučných stezek, představuje ve své nové publikaci 26 vrcholů na české a polské straně hor. O každém z nich napsal jiný autor, zapojit se podařilo nejen české autory, ale i jejich polské kolegy. Více viz Šesté vydání Průvodce Greenpeace zelenější elektronikou přináší nejen změny na vedoucích postech, ale i nové soutěžící výrobce televizí a herních konzolí. Jedničky na trhu v tomto sektoru Microsoft, Nintendo, Philips a Sharp obsadily v hodnocení environmentálních kritérií samotné dno žebříčku. Nintendo se dokonce stalo první společností, která z možných 10 bodů získala 0. Společnosti Philips a Microsoft si vedly se ziskem 2 a 2,7 bodů o něco lépe. Více viz Na konci října vydala českobudějovická Rosa nový leták Šetrné k ženě šetrné přírodě k tabuizovanému tématu dámských hygienických potřeb. V letáku, jehož úvodní stránka nese slova přísně tajné a důvěrné, se dočtete o ženském světě intimity, o propojení ekologie, zdraví a financí v souvislosti s dámskými hygienickými potřebami šetrnými k ženě i k přírodě. Letáky zdarma distribuuje a poradenství zajišťuje Společnost Rosa o.p.s. Více se můžete dozvědět na (v oddílu určeno ženám). Ústecký kraj vydal několik publikací, které popisují jednotlivé české operační programy a jejich využití zvlášť pro podnikatele, obce a města, ostatní veřejný sektor (příspěvkové organizace, vysoké školy apod.) a neziskový sektor. Do každé publikace byly - pro usnadnění vyhledávání vhodných finančních zdrojů - vybrány jen programy a oblasti podpory, ve kterých je daná skupina vhodným příjemcem. Jednotlivé publikace ke stažení zde Calla vydala další z řady informačních letáků o přírodě Vojenského výcvikového prostoru Boletice "Mokřady Boletic". Stejně jako v předchozích tiskovinách, jsou i zde představeny hlavní biotopy; rašeliniště, mokřadní louky a mokřady rybníků. Text Víta Grulicha z brněnské přírodovědné fakulty Masarykovy university doprovází řada barevných fotografií rostlin a živočichů. Více zde v nabídce publikací: Zpravodaj sdružení Calla a Hnutí DUHA věnovaný tématice ukládání radioaktivních odpadu v ČR Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme najdete zde: Doporučujeme vaší pozornosti zajímavou stránku věnovanou komunitnímu plánování - Stránka je plná dobrých návodů a příkladu, je stále doplňována o nove, je možné se také připojit k její tvorbě. Kontaktní adresa na editora je Cenia připravila novou Příručku o čistší produkci určenou zejména zástupcům podniků a veřejné správy. Jedná se o publikaci pro všechny zájemce o metodiku čistší produkce jako dobrovolného nástroje ochrany životního prostředí a zároveň i cesty k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích odpadních toků. Příručka je v elektronické verzi dostupná zde:

7 OZNÁMENÍ Iniciativa Auto*Mat hledá architekty, urbanisty a projektanty, kteří mají zájem o integraci prvků pro cyklisty do dopravních staveb v Praze. Vytváří tým, který bude spolupracovat s Magistrátem hlavního města na rozvoji cyklistické dopravy formou odborných konzultací dopravních projektů v různé fázi rozpracovanosti od probíhajících staveb až po budoucí projekty. Předpokládá se, že spolupráce bude placená. V případě zájmu, kontaktujte prosím Auto*Mat Martin Skalský, Lublaňská 18, Praha 2, , skype: mates-77, Business Leaders Forum vyhlašuje již 17. ročník prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní projekty dokončené v roce K účasti vybízí všechny, kdo pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Přihlášení do soutěže je možné do 31. prosince Více viz V březnu 2008 se v Praze bude konat další ročník festivalu Jeden svět. Máte-li zájem zde představit svoji činnost nebo témata, pošlete do 20. prosince svůj návrh na adresu Podle počtu a charakteru přijatých návrhů bude zváženo, co všechno a v jakém rozsahu bude možné realizovat. V případě dotazů volejte na Laponskem za polární kruh - nabídka zahraniční ekologické exkurze z cyklu»se SEVERem na Sever«6000 km busem + pěšky divočinou a národními parky Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko), 29. června 19. července 2008, první uzávěrka přihlášek do 31. ledna Podrobné informace viz S příchodem doby vegetačního klidu žádá Česká inspekce životního prostředí veřejnost o spolupráci při kontrole kácení stromů podél silnic. Po loňské mírné zimě, kterou využili silničáři přes odpor ochranářů ke kácení starších stromů i celých stromořadí, rozešle letos MŽP obcím metodiku, jak mají postupovat v případě žádosti správce komunikace o povolení ke kácení. Linka, kterou ČIŽP zřídila na jaře je v provozu i nyní v případě podezření na nedovolené kácení volejte OPŽP a SFŽP - SFZP CR vypsal poptávková řízení na poradenství - Pilotní poradenská a informační místa pro Operační program Životní prostředí, která by mohla byt zajímavá i pro některé NNO. Zatím je výzva vyhlášená pilotně na oblast vody, pravděpodobně v lednu budou odpady atd. Více viz: - Ke dni 16. listopadu 2007 ukončil SFŽP příjem žádostí do Národního programu č. 3 Péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů, vyhlášených v Přílohách I Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP. Zájemci o podporu projektů v této oblasti mohou podávat žádosti do otevřené 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí. - Druhá výzva OPŽP se týká priority 6 OPŽP - Zlepšování stavu přírody a krajiny a v jejím rámci lze získat mj. podporu na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod. Podrobnosti ke druhé výzvě OPŽP - Ekologicky institut Veronica vydal stolní kalendář s drobnými tipy a nápady, které mohou pomoci při prosazování principu ekologicky šetrnějšího provozu a nakupování v úřadech a institucích placených z veřejných peněž. Kalendář si můžete objednat zde: nebo na: Národní síť Zdravých měst ČR vytvořila novou ovou konferenci Cílem této služby je zprostředkování aktuálních informací týkající se energetické problematiky, vzájemná výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, informování o důležitých regionálních, celostátních i mezinárodních akcích a zejména i zajištění informací o aktuálních dotačních titulech a možnosti čerpání zdrojů Evropské Unie. Pro přihlášení se do této konference a pro následné zasílání všech vašich příspěvků, použijte ovou adresu MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro rok 2008 na podporu trojstranných projektů NNO a dalších oprávněných subjektů v prioritních zemích ZRS ČR. Projekty nemají určenu specifickou oblast či sektor - jedinou podmínkou je soulad s rozvojovou strategií přijímající země a s Rozvojovými cíli tisíciletí. Maximální výše dotace od MZV bude do 2 mil. Kč. Konzultace rámcových projektových záměrů a jejich relevance vzhledem k náplni dotačního titulu budou poskytovány od Termín pro podávání projektů je do formuláře jsou ke stažení na webu RS ÚMV a MZV a rovněž je bude mít k dispozici sekretariát FoRS Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí hledá na území Prahy nebytové prostory pro svoji činnost k dlouhodobému pronájmu. Hlavní náplní činnosti jsou ekologické výukové programy pro základní a střední školy, semináře a metodická pomoc pro učitele, realizace osvětových akcí pro veřejnost a spolupráce s dětskými domovy. Pro svou činnost sdružení potřebuje: dvě prostorné učebny, kancelář pro čtyři zaměstnance, skladové prostory a sociální zařízení. Pokud byste věděli o něčem vhodném, kontaktujte sdružení Ekocentrum Podhoubí: Ocenění za nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo 2007 získaly v kategorii televizní spot Greenpeace, v kategorii rádiový spot Amnesty International ČR a ve dvou kategoriích tištěná reklama a internetový projekt obecně prospěšná společnost Partners Czech (zdroj: Tým mamacoffee, přímý dovozce Fair Trade kávy do ČR, nabízí NNO a jejich členům předvánoční slevu 17 %. Do poznámky k objednávce uveďte nezisková organizace (název Vaší organizace) sleva. Nabídku a další informace najdete na stránkách Užitečný nástroj na (mimo jiné) zjišťování úspěchu tiskových zpráv najdete na ZAJÍMAVÉ AKCE Seminář: Příprava na české předsednictví EU - musí dotace a bourání bariér poškozovat chudé? Pražský institut pro globální politiku pořádá 13. prosince od 13 do 17 hodin v CERGE Institutu (Politických vězňů 7) seminář na téma zahraniční, obchodní a - 7 -

8 rozvojové politiky EU a role CR v průběhu předsednictví EU v roce Více viz Společnost pro krajinu a Česká komora architektů vyhlašují již 4. ročník konference Tvář naší země krajina domova, která se opět koná z podnětu prvního prezidenta ČR V. Havla a pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR P. Pitharta. Uskuteční se dubna Bližší informace, přihláška a kontakt na odborné garanty tématických panelů viz Termín pro odevzdání příspěvků do souboru sborníků vydaných k zahájení konference je 15. prosinec Příspěvky dodané po 1. lednu 2008 mohou být otištěny až v tzv. Dodatcích ke sborníkům. Kalendář akcí na webovém portále byl upraven tak, aby sloužil pro celorepublikové využití a aby bylo možné vyhledávat akce i dle regionů. O možnostech využití našeho portálu se podrobněji dozvíte na tomto odkazu: Počátkem roku 2008 uspořádá Ireas, o. p. s. semináře zaměřené na přípravu žádostí o dotaci k operačním programům Semináře se uskuteční v lednu/únoru 2008 s tím, že vložné nepřekročí částku Kč (+ DPH) a budou organizovány pro skupiny posluchačů do maximálně 20 účastníků s cílem zajištění maximální interaktivity a výměny zkušeností s lektory. Více informací o programu jednotlivých seminářů a přihláškách viz VOLNÁ MÍSTA Ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Lektor ekologickovýchovných programů se zaměřením na 2. stupeň základní škola a střední školy. Místo výkonu práce je v Oldřichově v Hájích. Nástup možný 1. února, lhůta pro podání přihlášky je do 20. prosince. Více informací viz Ministerstvo životního prostředí přijme na místa vedoucích odborných referentů specialisty (VORS) v odboru odpadů, a to pro oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na pozice: - VORS pro problematiku koncepcí a plánování, - VORS pro problematiku v oblasti mezinárodních úmluv, zejména Basilejské úmluvy, mezinárodní spolupráce na úrovni OECD, řešení odpadové problematiky v orgánech ES. pro oddělení zpětných odběrů na pozici - VORS pro problematiku obalů a odpadů z obalů Požadavky: VŠ vzdělání příslušného směru, požadovaná je odbornost v problematice odpadového hospodářství, praxe v oboru, praxe ve státní správě je vítaná. Nabídky se strukturovaným životopisem a s vymezením pozice na kterou se hlásíte zasílejte na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, sekretariát odboru odpadů nebo na do 21. prosince. Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. (ICN) vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor/ka vzdělávání. Nástup 1. února Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 17. prosince na adresu: Další informace na CEE Bankwatch Network hledá nového ředitele. Od kandidátů se očekávají mimo jiné manažerské dovednosti, schopnost týmové spolupráce, perfektní komunikační dovednosti, zkušenosti s fundraisingem a schopnost reprezentovat organizaci v mnoha různých oblastech. Přihlášky se přijímají do 31. prosince. Veškeré bližší informace najdete na Tento Zpravodaj je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění přijel na seminář Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění Libor Jarmič, Praha, 7. 10. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika. Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí

Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika. Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a Česká republika Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí ZÁKLADNÍ DATA Úmluva vystavena k podpisu na Ministerské konferenci v Kyjevě dne 22. května

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tel. 564 602 267, mobil: 724 650 117

Více

Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor územního plánování Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 5. 2. 2015, Praha, ABF Termín předložení

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Adaptace budov na změnu klimatu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Praha, 14. prosince 2016 Jakub Horecký odbor obecné ochrany přírody a krajiny Národní adaptační strategie Strategie

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 25. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2017 Čj. 2202/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í z 37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 1. 10.

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 61 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 772/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Doručeno poslancům:

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více