Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Krnov, 22. září 2014

2 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy dne: 20. října 2014 Strana 2

3 Obsah A. Základní údaje o škole... 4 B. Přehled oborů vzdělávání... 6 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 7 D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Strana 3

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Sídlo: Soukenická 21, Krnov, tel. / fax: , Charakteristika školy: Škola poskytuje střední vzdělávání v dále uvedených oborech. Tím rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince a vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu školy žák dosahuje stupně vzdělání: a) střední vzdělání s výučním listem, b) střední vzdělání s maturitní zkouškou. Zřizovatel školy: Údaje o vedení školy: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava statutární orgán RNDr. Milan Osladil, ředitel zástupce statutárního orgánu Ing. Aleš Zouhar, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Školská rada byla zřízena ke dni , má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad rodičů a plnoletých žáků a 2 zástupce pedagogů školy. Strana 4

5 Srovnání počtu tříd, žáků, žáků na jednu třídu: Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků žáků na1 třídu žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,7 22,9 10,4 9,9 Srovnání počtu ubytovaných na domově mládeže: Celkový počet ubytovaných Celkový počet ubytovaných Z toho vlastní / cizí Z toho vlastní / cizí Z toho dívek Z toho dívek Školní rok 2012/ / / / / / /1 43/ Strana 5

6 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/ M/ M/ L/ H/ H/ L/ L L/03 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Strana 6

7 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V TOMTO A MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE V následující tabulce je uvedeno srovnání počtu zaměstnanců v tomto a minulém školním roce. Údaje jsou uvedeny jako počet pracovníků / přepočtený počet pracovníků. Školní rok 2012/ /2014 Pedagogů celkem 43/38,3 43/38,7 Učitelů 29/25,1 29/26,2 Učitelů odborného výcviku 11/10,2 11/9,5 Vychovatelů 3/3,0 3/3,0 Nepedagogů celkem 13/11,3 13/11,3 Ostatní (správní + THP) správní zaměstnanci školy 13/11,3 13/11,3 Zaměstnanců celkem 56/48,6 56/50 2. ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: V teoretické výuce nesplňují odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků 2 pracovníci. Jeden pracovník dokončuje vysokoškolské studium a jeden pracovník odchází v červnu 2014 do starobního důchodu. V odborném výcviku úroveň odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dosáhla 100%. Na domově mládeže podmínku odborné kvalifikace pedagogických pracovníků splňují všichni zaměstnanci, tj 100%. Strana 7

8 3. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI 2012/ /2014 Nastoupili na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli POČET ZAMĚSTNANCŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 2012/ /2014 Důchodci 5 7 Strana 8

9 5. MZDOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků ,70 48,78 38,25 38, Strana 9

10 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu s platnou legislativou. Do učebních oborů byli žáci přijímáni na základě prospěchu z předchozího studia, do studijních oborů také na základě přijímací zkoušky a do oborů uměleckých řemesel po vykonání talentové zkoušky s ohledem na prospěch ze základní školy. Protože v prvním kole nedošlo k naplnění některých oborů, byla po ukončení prvního kola vyhlášena ještě další kola. Výsledky všech kol přijímacího řízení jsou shrnuty v následujících tabulkách. 1. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 7. LEDNA A 8. LEDNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 8. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu Strana 10

11 3. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 16. DUBNA 2014 Obor Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 22. DUBNA 2014 A 23. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů H/01 Truhlář L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/51 Podnikání nastoupilo 10 0 Strana 11

12 5. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23. KVĚTNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů L/51 Podnikání nastoupilo TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23 ČERVNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání nastoupilo 3 0 Strana 12

13 7. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 25. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: M/01 Informační technologie TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 29. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu L/51 Podnikání nastoupilo 1 0 Strana 13

14 9. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 8. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Nastoupilo Odvolalo se: L/51 Podnikání TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 13. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/51 Podnikání Nastoupilo 2 0 Strana 14

15 11. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 24. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání Nastoupilo 1 1 Strana 15

16 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ V následujícím textu jsou uvedeny výsledky vzdělávání a zameškaných hodin za jednotlivé třídy. TŘÍDA: 1.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka 2,68 2,66 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 58,97 84,97 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,851 2,18 Strana 16

17 TŘÍDA: 1.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,17 2,18 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 31,21 64,33 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 3,33 TŘÍDA: 1.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,67 2,64 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: 3 3 Strana 17

18 Absence - celkem: průměr na žáka: 41,74 49,63 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,58 0,63 TŘÍDA: 1.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,21 2,16 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 103,45 128,06 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 18

19 TŘÍDA: 1.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,32 2,48 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 37,88 70,79 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0,18 TŘÍDA: 2.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,91 2,97 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 19

20 - neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 88,19 93,30 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 4,78 2,56 TŘÍDA: 2.E Obor: Informační technologie, Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,71 2,62 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 55,26 55,61 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,21 1,22 Strana 20

21 TŘÍDA: 2.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,67 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 8 2 Absence - celkem: průměr na žáka: 129,04 85,91 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 TŘÍDA: 2.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,49 2,34 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 21

22 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 90,26 81,58 - z toho neomluveno: průměr na žáka 0 1,0 TŘÍDA: 2.V Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,16 2,07 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 59,35 93,15 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 22

23 TŘÍDA: 3.B Obor: Obráběč kovů,truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,84 2,73 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 3 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 110,91 104,90 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 5,94 1,20 TŘÍDA: 3.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,27 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 23

24 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 64,5 74,27 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,64 0,18 TŘÍDA: 3.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,18 2,24 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 92,06 85,81 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 1,75 Strana 24

25 TŘÍDA: 4.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,19 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 67,5 32,29 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 9,95 0 Třída: 4.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,96 2,93 Počet - vyznamenání: prospělo: 8 16 Strana 25

26 - neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 111,35 65,80 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 2,90 TŘÍDA: 4.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,12 2,12 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 76,05 23,38 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,29 0 Strana 26

27 2. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Třída: 3.B - Obráběč kovů a Truhlář Počet žáků oprávněných konat ZUZ 30 Písemnou část konali 30 Praktickou část konali 30 Ústní teoretickou část konali 30 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 26 Neprospěli 4 Opravná zkouška 4 Strana 27

28 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 3. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,10 AJ ,15 NJ ,50 M x x 3,65 PZOP x 16 x 2,43 EKO x x 16 1,68 ÚČTO x x 16 2,06 PZOV x 25 x 2,36 TE x x 25 2,48 DVK x x 18 2,3 HW x x 27 2,25 DATA 6 5 x x 5 2,6 OS x x 11 1,63 PS x x 11 2,09 PROG x x 26 2,96 MECHA a 10 7 x x 6 3,14 Strana 28

29 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace CNC MECHA 1 1 x x 1 3 TE a CNC 1 1 x x 1 4 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,8 AJ ,9 NJ ,0 M x x 4,3 PZOP 1 1 x 1 x 2,0 EKO 2 2 x x 1 3,5 ÚČTO 1 1 x x 1 3,0 PZOV 2 2 x 1 x 3,5 TE 2 2 x x 2 3,5 DVK 2 2 x x 1 4,5 HW 2 2 x x 2 3,0 PS 2 2 x x 2 3,0 PROG 3 3 x 3 x 3,0 Strana 29

30 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace EPO 1 1 x x 0 5,0 MECHA a CNC 2 2 x x 2 2,5 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PROG HW PS OS DATA M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 26 x 2, x x 27 2, x x 11 2, x x 11 1, x x 5 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ M/ ,00 M M/ x x 4,14 PROG HW PS M/ M/ M/ x 3 x 3, x x 2 3, x x 2 3,00 Strana 30

31 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor M/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,63 2 x x 2,90 opravný x x x x 2 x x 3,35 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PZOV MECHA a CNC TE L/ L/ L/ L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 7 x 2, x x 5 3, x x 7 2,71 TE a CNC L/ x x 1 4,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, x 4, x x 5,00 MECHA a CNC L/ x x 2 2,50 Strana 31

32 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný 3 x 4 3,20 x x x x opravný x x 3 4,57 3 x 2 3,14 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 5, x 10 x 2, x x 10 2, x X 10 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, ,76 NJ L/ x 5,00 Strana 32

33 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/03 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,96 x x x X opravný x x 1 4,50 1 x 5 3,43 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 4, x 8 x 2, x x 8 2, x x 8 2,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ PZOV L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , x 1 4, , x 1 x 3,50 TE x x 2 3,50 Strana 33

34 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace DVK L/ L/ x x 1 4,50 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/02 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,50 x x 2 4,30 opravný x x 3 4,17 2 x x 3,50 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,53 AJ L/ ,00 NJ M PZOP L/ L/ L/ , x x 4, x 16 x 2,13 Ekonomika Účetnictví L/ L/ X x 16 1, x x 16 2,06 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,80 AJ NJ M L/ L/ L/ x x 5, , x x 4,50 Strana 34

35 Profilová Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PZOP Ekonomika Účetnictví L/ L/ L/ x 1 x 2, x x 1 3, X x 1 3,00 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/51 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,41 x x 1 3,20 opravný 1 x 4 4,18 1 x 8 3,30 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce nebo praktická zkouška ústní zkouška Strana 35

36 4. VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * IT a MS/UŘZ úspěšnost percentil percentil Jazyk český / 33 Matematika / 67 Jazyk anglický / 33 Jazyk německý / 100 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU TECHNICKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* IT a MS úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 36

37 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU UMĚLECKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* UŘZ úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 37

38 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školní preventivní strategií, kterou vypracoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školní preventivní strategií byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Školní metodik spolupracoval s okresním metodikem prevence, zejména v oblasti šikany a tvorby školní preventivní strategie. Kromě poradenství a konzultační činnosti školní metodik primární prevence rizikového chování spolupracoval s třídními učiteli při řešení všeobecných problémů vzniklých během školního roku. Vypracoval a realizoval ucelený soubor přednášek a besed provedených odborníky na danou problematiku. Tematicky byly besedy a přednášky rozděleny podle jednotlivých ročníků. Ve všech ročnících probíhaly přednášky na téma První pomoc, které uskutečňovali kvalifikovaní pracovníci školy. Nově nastoupivší žáci maturitních oborů se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu, který proběhl na začátku školního roku v září v Karlově v hotelu Kamzík. Zde byli žáci seznámeni nejen s problematikou šikany mezi žáky a s problematikou kriminality mládeže, ale samotný kurz vycházel z principů zážitkové pedagogiky ("jednou zažít je lepší než stokrát slyšet"), kdy jeho náplň tvořily nejen různé hry a tvořivé dílny zaměřené na hlubší poznání sebe sama i druhých, ale také bylo naší snahou posílit spolupráci, rozvíjet různé kompetence důležité pro efektivní studium a celkově možný osobnostní růst žáka. V neposlední řadě bylo našim cílem zprostředkovat informace z "jeviště" i "zákulisí" na naší škole, které by mohly žákům posloužit k úspěšnému absolvování. Jako výrazný problém se začíná jevit fakt, že veškeré přednášky k aktuálním tématům, které nabízí různé nestátní organizace, začínají být zpoplatňovány ať už částkou na žáka nebo paušální částkou na třídu. Zájem žáků platit za preventivní přednášky je mizivý, což vedlo v tomto školním roce k tomu, že mnohé z přednášek, které byly dříve součástí Preventivního programu, nebyly uskutečněny. Pokračovala aktivní spolupráce školního metodika s policií ČR, městskou policií, které pro žáky a žákyně druhých a třetích ročníků připravili přednášku na téma Sebeobrana a její použití v běžném životě a Přestupek a trestný čin. Strana 38

39 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání proběhlo v souladu s plánem DVPP. V následující části je uveden přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Školení Software pro PLC (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , Seminář Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Školení Řešení výchovných a kázeňských problémů, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Pracovní setkání pedagogů, výměna zkušeností CNC technologií ve výuce, pořádala Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, Školení Pneumatika a Elektropneumatika (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , , , Školení Programování v jazyce C# Microsoft Visual Studio 2012, pořádal GOPAS Brno, , Školení první pomoci, pořádala SŠP Krnov, p. o., a MUDr. Rašková, Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Dny CNC techniky, pořádala SŠT Opava, Školení SolidCAM, pořádal SolidVision Brno, , , , Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Jak oživit výuku fyziky aneb Aplikovaná fyzika, pořádala VŠB-TUO Ostrava, Kurz šití Základní střih dámské sukně, Základní střih dámské halenky, pořádala SŠP Krnov, p. o, Seminář Nový občanský zákoník v praxi učitele, pořádala SŠP Krnov, p. o, a NIDV Ostrava, Školení Vyhláška č. 50, pořádala SŠP Krnov, p. o., Strana 39

40 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA Žákovská samospráva je nezávislým orgánem zastupujícím zájmy žáků. Principy spolupráce s vedením školy jsou formulovány a zakotveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Na jednání žákovské samosprávy jsou zváni zástupci školy, pravidelně se účastní ředitel a zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování. Smlouva mj. zabezpečuje zástupcům žákovské samosprávy právo v případě potřeby se účastnit důležitých jednání týkajících se oprávněných zájmů žáků. 2. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovné poradenství zabezpečovala výchovná poradkyně. Zajišťovala poradenskou, metodickou a informační činnost. Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly zaměřeny hlavně do oblasti kariérového poradenství a byly navštěvovány žáky za účelem získání informací o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách, o možnostech přestupu na jiný obor nebo dokonce na jinou střední školu. Těchto služeb využívali i absolventi školy. Rodiče žádali výchovného poradce o adresy škol při přestupu na jinou školu a adresy odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky. Výchovná poradkyně shromažďovala odborné zprávy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo evidováno 47 žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Bylo evidováno 11 nových žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) k maturitní zkoušce pro jarní termín MZ Vypracovávala odborné posudky žáků na žádost rodičů nebo plnoletých žáků pro pedagogicko psychologické poradny ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli předmětů, ve kterých měli žáci problémy. Pro zabezpečení individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byli všichni pedagogové seznámeni se žáky s poruchami učení a se žáky se zdravotními problémy, byly jim předávány metodické a odborné informace. Na začátku školního roku projednala výchovná poradkyně s jednotlivými třídními učiteli problematiku těchto žáků v jejich třídách. Výchovný poradce spolupracoval s pedagogicko-psychologickými poradnami Moravskoslezského kraje a Olomouckého, konkrétně PPP Bruntál a její pobočkou v Krnově, PPP Opava a její pobočkou ve Vítkově, PPP Jeseník, PPP Prostějov. Ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli maturitních nebo odborných předmětů vypracovala 10 posudků pro PPP v tomto školním roce. Strana 40

41 Žákům oborů vzdělání s maturitní zkouškou byl vysvětlen průběh a požadavky Nové státní maturitní zkoušky. Žákům se zdravotním postižením byl vysvětlen postup při získávání potvrzení k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ a samotné organizaci Nové státní maturity pro tyto žáky. Ve spolupráci se zástupcem ředitele pro teoretickou výuku byli vyhledáni žáci čtvrtých ročníků s vývojovými poruchami učení a zavedeni do evidence CERMAT. Bylo sepsáno 11 nových žádostí žáků ze tříd 4.M, 2.P a 4.U. Pro školní rok 2014/15 již byly vypracovány 4 žádosti k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ. V rámci kariérového poradenství se výchovná poradkyně podílela na zabezpečení prezentace školy a řemesel spojených s kariérovým poradenstvím. V říjnu až prosinci 2013 byly organizovány pro žáky 9. tříd Krnovska Řemeslné dny, které se setkaly s velkým ohlasem jak žáků, tak výchovných poradců a učitelů základních škol. (Řemeslné dny pro deváté třídy ZŠ, ZŠ Žižkova a , ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Dvořákův okruh , ZŠ Janáčkovo nám , , ). Dále výchovná poradkyně organizovala prohlídky školy pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Účastnila se třídních schůzek pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Žižkova V měsících říjnu až listopadu 2013 zorganizovala, popř. i prezentovala obory školy na akcích: výstava studijní nabídky SŠ, INFORMA 2013 Opava, , výstava studijní nabídky SŠ, ARTIFEX Bruntál, veletrh řemesel a zaměstnanosti, , výstava studijní nabídky Učeň, středoškolák, vysokoškolák, Výstaviště Černá louka Ostrava, Prezentovala studijní nabídky SŠ výchovným poradcům ZŠ na Setkání výchovných poradců podzim 2013, Bruntál, , Zajistila, popř. prezentovala studijní nabídku SŠ v devátých třídách: ZŠ Osoblaha a ZŠ Jindřichov , ZŠ Horní Benešov , ZŠ Fulnek a ZŠ Skřipov , ZŠ Vrbno pod Pradědem , ZŠ Zátor , ZŠ Zlaté Hory Výchovná poradkyně seznámila žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou o možnosti návštěvy veletrhu vzdělávání a pomaturitního studia Gaudeamus Brno v listopadu Průběžně žákům vycházejících ročníků podávala informace o možnostech dalšího studia na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. V lednu 2013 organizovala besedu pro žáky 4.E a 3.E se třemi absolventy naší školy, kteří nyní studují na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky. Žáci se dozvěděli informace o oborech na této fakultě, o podmínkách přijímacího řízení, o průběhu studia na této škole. Strana 41

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Krnov, 11. září 2013 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 17. října 2013 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více