Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Krnov, 22. září 2014

2 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy dne: 20. října 2014 Strana 2

3 Obsah A. Základní údaje o škole... 4 B. Přehled oborů vzdělávání... 6 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 7 D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Strana 3

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Sídlo: Soukenická 21, Krnov, tel. / fax: , Charakteristika školy: Škola poskytuje střední vzdělávání v dále uvedených oborech. Tím rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince a vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu školy žák dosahuje stupně vzdělání: a) střední vzdělání s výučním listem, b) střední vzdělání s maturitní zkouškou. Zřizovatel školy: Údaje o vedení školy: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava statutární orgán RNDr. Milan Osladil, ředitel zástupce statutárního orgánu Ing. Aleš Zouhar, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Školská rada byla zřízena ke dni , má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad rodičů a plnoletých žáků a 2 zástupce pedagogů školy. Strana 4

5 Srovnání počtu tříd, žáků, žáků na jednu třídu: Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků žáků na1 třídu žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,7 22,9 10,4 9,9 Srovnání počtu ubytovaných na domově mládeže: Celkový počet ubytovaných Celkový počet ubytovaných Z toho vlastní / cizí Z toho vlastní / cizí Z toho dívek Z toho dívek Školní rok 2012/ / / / / / /1 43/ Strana 5

6 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/ M/ M/ L/ H/ H/ L/ L L/03 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Strana 6

7 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V TOMTO A MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE V následující tabulce je uvedeno srovnání počtu zaměstnanců v tomto a minulém školním roce. Údaje jsou uvedeny jako počet pracovníků / přepočtený počet pracovníků. Školní rok 2012/ /2014 Pedagogů celkem 43/38,3 43/38,7 Učitelů 29/25,1 29/26,2 Učitelů odborného výcviku 11/10,2 11/9,5 Vychovatelů 3/3,0 3/3,0 Nepedagogů celkem 13/11,3 13/11,3 Ostatní (správní + THP) správní zaměstnanci školy 13/11,3 13/11,3 Zaměstnanců celkem 56/48,6 56/50 2. ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: V teoretické výuce nesplňují odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků 2 pracovníci. Jeden pracovník dokončuje vysokoškolské studium a jeden pracovník odchází v červnu 2014 do starobního důchodu. V odborném výcviku úroveň odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dosáhla 100%. Na domově mládeže podmínku odborné kvalifikace pedagogických pracovníků splňují všichni zaměstnanci, tj 100%. Strana 7

8 3. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI 2012/ /2014 Nastoupili na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli POČET ZAMĚSTNANCŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 2012/ /2014 Důchodci 5 7 Strana 8

9 5. MZDOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků ,70 48,78 38,25 38, Strana 9

10 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu s platnou legislativou. Do učebních oborů byli žáci přijímáni na základě prospěchu z předchozího studia, do studijních oborů také na základě přijímací zkoušky a do oborů uměleckých řemesel po vykonání talentové zkoušky s ohledem na prospěch ze základní školy. Protože v prvním kole nedošlo k naplnění některých oborů, byla po ukončení prvního kola vyhlášena ještě další kola. Výsledky všech kol přijímacího řízení jsou shrnuty v následujících tabulkách. 1. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 7. LEDNA A 8. LEDNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 8. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu Strana 10

11 3. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 16. DUBNA 2014 Obor Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 22. DUBNA 2014 A 23. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů H/01 Truhlář L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/51 Podnikání nastoupilo 10 0 Strana 11

12 5. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23. KVĚTNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů L/51 Podnikání nastoupilo TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23 ČERVNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání nastoupilo 3 0 Strana 12

13 7. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 25. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: M/01 Informační technologie TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 29. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu L/51 Podnikání nastoupilo 1 0 Strana 13

14 9. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 8. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Nastoupilo Odvolalo se: L/51 Podnikání TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 13. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/51 Podnikání Nastoupilo 2 0 Strana 14

15 11. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 24. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání Nastoupilo 1 1 Strana 15

16 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ V následujícím textu jsou uvedeny výsledky vzdělávání a zameškaných hodin za jednotlivé třídy. TŘÍDA: 1.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka 2,68 2,66 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 58,97 84,97 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,851 2,18 Strana 16

17 TŘÍDA: 1.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,17 2,18 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 31,21 64,33 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 3,33 TŘÍDA: 1.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,67 2,64 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: 3 3 Strana 17

18 Absence - celkem: průměr na žáka: 41,74 49,63 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,58 0,63 TŘÍDA: 1.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,21 2,16 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 103,45 128,06 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 18

19 TŘÍDA: 1.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,32 2,48 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 37,88 70,79 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0,18 TŘÍDA: 2.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,91 2,97 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 19

20 - neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 88,19 93,30 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 4,78 2,56 TŘÍDA: 2.E Obor: Informační technologie, Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,71 2,62 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 55,26 55,61 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,21 1,22 Strana 20

21 TŘÍDA: 2.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,67 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 8 2 Absence - celkem: průměr na žáka: 129,04 85,91 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 TŘÍDA: 2.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,49 2,34 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 21

22 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 90,26 81,58 - z toho neomluveno: průměr na žáka 0 1,0 TŘÍDA: 2.V Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,16 2,07 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 59,35 93,15 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 22

23 TŘÍDA: 3.B Obor: Obráběč kovů,truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,84 2,73 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 3 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 110,91 104,90 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 5,94 1,20 TŘÍDA: 3.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,27 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 23

24 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 64,5 74,27 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,64 0,18 TŘÍDA: 3.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,18 2,24 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 92,06 85,81 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 1,75 Strana 24

25 TŘÍDA: 4.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,19 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 67,5 32,29 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 9,95 0 Třída: 4.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,96 2,93 Počet - vyznamenání: prospělo: 8 16 Strana 25

26 - neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 111,35 65,80 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 2,90 TŘÍDA: 4.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,12 2,12 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 76,05 23,38 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,29 0 Strana 26

27 2. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Třída: 3.B - Obráběč kovů a Truhlář Počet žáků oprávněných konat ZUZ 30 Písemnou část konali 30 Praktickou část konali 30 Ústní teoretickou část konali 30 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 26 Neprospěli 4 Opravná zkouška 4 Strana 27

28 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 3. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,10 AJ ,15 NJ ,50 M x x 3,65 PZOP x 16 x 2,43 EKO x x 16 1,68 ÚČTO x x 16 2,06 PZOV x 25 x 2,36 TE x x 25 2,48 DVK x x 18 2,3 HW x x 27 2,25 DATA 6 5 x x 5 2,6 OS x x 11 1,63 PS x x 11 2,09 PROG x x 26 2,96 MECHA a 10 7 x x 6 3,14 Strana 28

29 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace CNC MECHA 1 1 x x 1 3 TE a CNC 1 1 x x 1 4 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,8 AJ ,9 NJ ,0 M x x 4,3 PZOP 1 1 x 1 x 2,0 EKO 2 2 x x 1 3,5 ÚČTO 1 1 x x 1 3,0 PZOV 2 2 x 1 x 3,5 TE 2 2 x x 2 3,5 DVK 2 2 x x 1 4,5 HW 2 2 x x 2 3,0 PS 2 2 x x 2 3,0 PROG 3 3 x 3 x 3,0 Strana 29

30 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace EPO 1 1 x x 0 5,0 MECHA a CNC 2 2 x x 2 2,5 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PROG HW PS OS DATA M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 26 x 2, x x 27 2, x x 11 2, x x 11 1, x x 5 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ M/ ,00 M M/ x x 4,14 PROG HW PS M/ M/ M/ x 3 x 3, x x 2 3, x x 2 3,00 Strana 30

31 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor M/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,63 2 x x 2,90 opravný x x x x 2 x x 3,35 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PZOV MECHA a CNC TE L/ L/ L/ L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 7 x 2, x x 5 3, x x 7 2,71 TE a CNC L/ x x 1 4,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, x 4, x x 5,00 MECHA a CNC L/ x x 2 2,50 Strana 31

32 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný 3 x 4 3,20 x x x x opravný x x 3 4,57 3 x 2 3,14 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 5, x 10 x 2, x x 10 2, x X 10 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, ,76 NJ L/ x 5,00 Strana 32

33 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/03 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,96 x x x X opravný x x 1 4,50 1 x 5 3,43 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 4, x 8 x 2, x x 8 2, x x 8 2,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ PZOV L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , x 1 4, , x 1 x 3,50 TE x x 2 3,50 Strana 33

34 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace DVK L/ L/ x x 1 4,50 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/02 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,50 x x 2 4,30 opravný x x 3 4,17 2 x x 3,50 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,53 AJ L/ ,00 NJ M PZOP L/ L/ L/ , x x 4, x 16 x 2,13 Ekonomika Účetnictví L/ L/ X x 16 1, x x 16 2,06 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,80 AJ NJ M L/ L/ L/ x x 5, , x x 4,50 Strana 34

35 Profilová Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PZOP Ekonomika Účetnictví L/ L/ L/ x 1 x 2, x x 1 3, X x 1 3,00 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/51 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,41 x x 1 3,20 opravný 1 x 4 4,18 1 x 8 3,30 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce nebo praktická zkouška ústní zkouška Strana 35

36 4. VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * IT a MS/UŘZ úspěšnost percentil percentil Jazyk český / 33 Matematika / 67 Jazyk anglický / 33 Jazyk německý / 100 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU TECHNICKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* IT a MS úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 36

37 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU UMĚLECKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* UŘZ úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 37

38 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školní preventivní strategií, kterou vypracoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školní preventivní strategií byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Školní metodik spolupracoval s okresním metodikem prevence, zejména v oblasti šikany a tvorby školní preventivní strategie. Kromě poradenství a konzultační činnosti školní metodik primární prevence rizikového chování spolupracoval s třídními učiteli při řešení všeobecných problémů vzniklých během školního roku. Vypracoval a realizoval ucelený soubor přednášek a besed provedených odborníky na danou problematiku. Tematicky byly besedy a přednášky rozděleny podle jednotlivých ročníků. Ve všech ročnících probíhaly přednášky na téma První pomoc, které uskutečňovali kvalifikovaní pracovníci školy. Nově nastoupivší žáci maturitních oborů se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu, který proběhl na začátku školního roku v září v Karlově v hotelu Kamzík. Zde byli žáci seznámeni nejen s problematikou šikany mezi žáky a s problematikou kriminality mládeže, ale samotný kurz vycházel z principů zážitkové pedagogiky ("jednou zažít je lepší než stokrát slyšet"), kdy jeho náplň tvořily nejen různé hry a tvořivé dílny zaměřené na hlubší poznání sebe sama i druhých, ale také bylo naší snahou posílit spolupráci, rozvíjet různé kompetence důležité pro efektivní studium a celkově možný osobnostní růst žáka. V neposlední řadě bylo našim cílem zprostředkovat informace z "jeviště" i "zákulisí" na naší škole, které by mohly žákům posloužit k úspěšnému absolvování. Jako výrazný problém se začíná jevit fakt, že veškeré přednášky k aktuálním tématům, které nabízí různé nestátní organizace, začínají být zpoplatňovány ať už částkou na žáka nebo paušální částkou na třídu. Zájem žáků platit za preventivní přednášky je mizivý, což vedlo v tomto školním roce k tomu, že mnohé z přednášek, které byly dříve součástí Preventivního programu, nebyly uskutečněny. Pokračovala aktivní spolupráce školního metodika s policií ČR, městskou policií, které pro žáky a žákyně druhých a třetích ročníků připravili přednášku na téma Sebeobrana a její použití v běžném životě a Přestupek a trestný čin. Strana 38

39 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání proběhlo v souladu s plánem DVPP. V následující části je uveden přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Školení Software pro PLC (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , Seminář Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Školení Řešení výchovných a kázeňských problémů, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Pracovní setkání pedagogů, výměna zkušeností CNC technologií ve výuce, pořádala Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, Školení Pneumatika a Elektropneumatika (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , , , Školení Programování v jazyce C# Microsoft Visual Studio 2012, pořádal GOPAS Brno, , Školení první pomoci, pořádala SŠP Krnov, p. o., a MUDr. Rašková, Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Dny CNC techniky, pořádala SŠT Opava, Školení SolidCAM, pořádal SolidVision Brno, , , , Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Jak oživit výuku fyziky aneb Aplikovaná fyzika, pořádala VŠB-TUO Ostrava, Kurz šití Základní střih dámské sukně, Základní střih dámské halenky, pořádala SŠP Krnov, p. o, Seminář Nový občanský zákoník v praxi učitele, pořádala SŠP Krnov, p. o, a NIDV Ostrava, Školení Vyhláška č. 50, pořádala SŠP Krnov, p. o., Strana 39

40 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA Žákovská samospráva je nezávislým orgánem zastupujícím zájmy žáků. Principy spolupráce s vedením školy jsou formulovány a zakotveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Na jednání žákovské samosprávy jsou zváni zástupci školy, pravidelně se účastní ředitel a zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování. Smlouva mj. zabezpečuje zástupcům žákovské samosprávy právo v případě potřeby se účastnit důležitých jednání týkajících se oprávněných zájmů žáků. 2. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovné poradenství zabezpečovala výchovná poradkyně. Zajišťovala poradenskou, metodickou a informační činnost. Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly zaměřeny hlavně do oblasti kariérového poradenství a byly navštěvovány žáky za účelem získání informací o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách, o možnostech přestupu na jiný obor nebo dokonce na jinou střední školu. Těchto služeb využívali i absolventi školy. Rodiče žádali výchovného poradce o adresy škol při přestupu na jinou školu a adresy odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky. Výchovná poradkyně shromažďovala odborné zprávy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo evidováno 47 žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Bylo evidováno 11 nových žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) k maturitní zkoušce pro jarní termín MZ Vypracovávala odborné posudky žáků na žádost rodičů nebo plnoletých žáků pro pedagogicko psychologické poradny ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli předmětů, ve kterých měli žáci problémy. Pro zabezpečení individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byli všichni pedagogové seznámeni se žáky s poruchami učení a se žáky se zdravotními problémy, byly jim předávány metodické a odborné informace. Na začátku školního roku projednala výchovná poradkyně s jednotlivými třídními učiteli problematiku těchto žáků v jejich třídách. Výchovný poradce spolupracoval s pedagogicko-psychologickými poradnami Moravskoslezského kraje a Olomouckého, konkrétně PPP Bruntál a její pobočkou v Krnově, PPP Opava a její pobočkou ve Vítkově, PPP Jeseník, PPP Prostějov. Ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli maturitních nebo odborných předmětů vypracovala 10 posudků pro PPP v tomto školním roce. Strana 40

41 Žákům oborů vzdělání s maturitní zkouškou byl vysvětlen průběh a požadavky Nové státní maturitní zkoušky. Žákům se zdravotním postižením byl vysvětlen postup při získávání potvrzení k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ a samotné organizaci Nové státní maturity pro tyto žáky. Ve spolupráci se zástupcem ředitele pro teoretickou výuku byli vyhledáni žáci čtvrtých ročníků s vývojovými poruchami učení a zavedeni do evidence CERMAT. Bylo sepsáno 11 nových žádostí žáků ze tříd 4.M, 2.P a 4.U. Pro školní rok 2014/15 již byly vypracovány 4 žádosti k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ. V rámci kariérového poradenství se výchovná poradkyně podílela na zabezpečení prezentace školy a řemesel spojených s kariérovým poradenstvím. V říjnu až prosinci 2013 byly organizovány pro žáky 9. tříd Krnovska Řemeslné dny, které se setkaly s velkým ohlasem jak žáků, tak výchovných poradců a učitelů základních škol. (Řemeslné dny pro deváté třídy ZŠ, ZŠ Žižkova a , ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Dvořákův okruh , ZŠ Janáčkovo nám , , ). Dále výchovná poradkyně organizovala prohlídky školy pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Účastnila se třídních schůzek pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Žižkova V měsících říjnu až listopadu 2013 zorganizovala, popř. i prezentovala obory školy na akcích: výstava studijní nabídky SŠ, INFORMA 2013 Opava, , výstava studijní nabídky SŠ, ARTIFEX Bruntál, veletrh řemesel a zaměstnanosti, , výstava studijní nabídky Učeň, středoškolák, vysokoškolák, Výstaviště Černá louka Ostrava, Prezentovala studijní nabídky SŠ výchovným poradcům ZŠ na Setkání výchovných poradců podzim 2013, Bruntál, , Zajistila, popř. prezentovala studijní nabídku SŠ v devátých třídách: ZŠ Osoblaha a ZŠ Jindřichov , ZŠ Horní Benešov , ZŠ Fulnek a ZŠ Skřipov , ZŠ Vrbno pod Pradědem , ZŠ Zátor , ZŠ Zlaté Hory Výchovná poradkyně seznámila žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou o možnosti návštěvy veletrhu vzdělávání a pomaturitního studia Gaudeamus Brno v listopadu Průběžně žákům vycházejících ročníků podávala informace o možnostech dalšího studia na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. V lednu 2013 organizovala besedu pro žáky 4.E a 3.E se třemi absolventy naší školy, kteří nyní studují na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky. Žáci se dozvěděli informace o oborech na této fakultě, o podmínkách přijímacího řízení, o průběhu studia na této škole. Strana 41

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více