Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Krnov, 22. září 2014

2 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy dne: 20. října 2014 Strana 2

3 Obsah A. Základní údaje o škole... 4 B. Přehled oborů vzdělávání... 6 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 7 D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Strana 3

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Sídlo: Soukenická 21, Krnov, tel. / fax: , Charakteristika školy: Škola poskytuje střední vzdělávání v dále uvedených oborech. Tím rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince a vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu školy žák dosahuje stupně vzdělání: a) střední vzdělání s výučním listem, b) střední vzdělání s maturitní zkouškou. Zřizovatel školy: Údaje o vedení školy: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava statutární orgán RNDr. Milan Osladil, ředitel zástupce statutárního orgánu Ing. Aleš Zouhar, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Školská rada byla zřízena ke dni , má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad rodičů a plnoletých žáků a 2 zástupce pedagogů školy. Strana 4

5 Srovnání počtu tříd, žáků, žáků na jednu třídu: Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků žáků na1 třídu žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,7 22,9 10,4 9,9 Srovnání počtu ubytovaných na domově mládeže: Celkový počet ubytovaných Celkový počet ubytovaných Z toho vlastní / cizí Z toho vlastní / cizí Z toho dívek Z toho dívek Školní rok 2012/ / / / / / /1 43/ Strana 5

6 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/ M/ M/ L/ H/ H/ L/ L L/03 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Strana 6

7 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V TOMTO A MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE V následující tabulce je uvedeno srovnání počtu zaměstnanců v tomto a minulém školním roce. Údaje jsou uvedeny jako počet pracovníků / přepočtený počet pracovníků. Školní rok 2012/ /2014 Pedagogů celkem 43/38,3 43/38,7 Učitelů 29/25,1 29/26,2 Učitelů odborného výcviku 11/10,2 11/9,5 Vychovatelů 3/3,0 3/3,0 Nepedagogů celkem 13/11,3 13/11,3 Ostatní (správní + THP) správní zaměstnanci školy 13/11,3 13/11,3 Zaměstnanců celkem 56/48,6 56/50 2. ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: V teoretické výuce nesplňují odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků 2 pracovníci. Jeden pracovník dokončuje vysokoškolské studium a jeden pracovník odchází v červnu 2014 do starobního důchodu. V odborném výcviku úroveň odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dosáhla 100%. Na domově mládeže podmínku odborné kvalifikace pedagogických pracovníků splňují všichni zaměstnanci, tj 100%. Strana 7

8 3. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI 2012/ /2014 Nastoupili na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli POČET ZAMĚSTNANCŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 2012/ /2014 Důchodci 5 7 Strana 8

9 5. MZDOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků ,70 48,78 38,25 38, Strana 9

10 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu s platnou legislativou. Do učebních oborů byli žáci přijímáni na základě prospěchu z předchozího studia, do studijních oborů také na základě přijímací zkoušky a do oborů uměleckých řemesel po vykonání talentové zkoušky s ohledem na prospěch ze základní školy. Protože v prvním kole nedošlo k naplnění některých oborů, byla po ukončení prvního kola vyhlášena ještě další kola. Výsledky všech kol přijímacího řízení jsou shrnuty v následujících tabulkách. 1. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 7. LEDNA A 8. LEDNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 8. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu Strana 10

11 3. TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 16. DUBNA 2014 Obor Počet přihlášených K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato: Zápisový lístek odevzdalo Počet míst pro odvolání: L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 22. DUBNA 2014 A 23. DUBNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů H/01 Truhlář L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/51 Podnikání nastoupilo 10 0 Strana 11

12 5. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23. KVĚTNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: H/01 Obráběč kovů L/51 Podnikání nastoupilo TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23 ČERVNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání nastoupilo 3 0 Strana 12

13 7. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 25. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: M/01 Informační technologie TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 29. SRPNA 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/01 Mechanik seřizovač M/01 Informační technologie L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu L/51 Podnikání nastoupilo 1 0 Strana 13

14 9. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 8. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Nastoupilo Odvolalo se: L/51 Podnikání TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 13. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/51 Podnikání Nastoupilo 2 0 Strana 14

15 11. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 24. ZÁŘÍ 2014 Obor: Počet přihlášených: K přijímacímu řízení se dostavilo:: Přijato Zápisový lístek odevzdalo Odvolalo se: L/51 Podnikání Nastoupilo 1 1 Strana 15

16 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ V následujícím textu jsou uvedeny výsledky vzdělávání a zameškaných hodin za jednotlivé třídy. TŘÍDA: 1.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka 2,68 2,66 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 58,97 84,97 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,851 2,18 Strana 16

17 TŘÍDA: 1.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,17 2,18 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 31,21 64,33 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 3,33 TŘÍDA: 1.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,67 2,64 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: 3 3 Strana 17

18 Absence - celkem: průměr na žáka: 41,74 49,63 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,58 0,63 TŘÍDA: 1.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,21 2,16 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 103,45 128,06 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 18

19 TŘÍDA: 1.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,32 2,48 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 37,88 70,79 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0,18 TŘÍDA: 2.B Obor: Obráběč kovů, Truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,91 2,97 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 19

20 - neprospělo: neklasifikováno: 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 88,19 93,30 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 4,78 2,56 TŘÍDA: 2.E Obor: Informační technologie, Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,71 2,62 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 55,26 55,61 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 1,21 1,22 Strana 20

21 TŘÍDA: 2.P Obor: Podnikání Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,67 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno: 8 2 Absence - celkem: průměr na žáka: 129,04 85,91 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 TŘÍDA: 2.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,49 2,34 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 21

22 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 90,26 81,58 - z toho neomluveno: průměr na žáka 0 1,0 TŘÍDA: 2.V Obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,16 2,07 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 59,35 93,15 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 0 Strana 22

23 TŘÍDA: 3.B Obor: Obráběč kovů,truhlář Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,84 2,73 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 3 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 110,91 104,90 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 5,94 1,20 TŘÍDA: 3.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,27 Počet - vyznamenání: prospělo: Strana 23

24 - neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 64,5 74,27 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,64 0,18 TŘÍDA: 3.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,18 2,24 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 92,06 85,81 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 1,75 Strana 24

25 TŘÍDA: 4.E Obor: Informační technologie Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,33 2,19 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 2 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 67,5 32,29 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 9,95 0 Třída: 4.M Obor: Mechanik seřizovač Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,96 2,93 Počet - vyznamenání: prospělo: 8 16 Strana 25

26 - neprospělo: neklasifikováno 1 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 111,35 65,80 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0 2,90 TŘÍDA: 4.U Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva Pololetí: Počet žáků na konci období: Průměrná známka: 2,12 2,12 Počet - vyznamenání: prospělo: neprospělo: neklasifikováno 0 0 Absence - celkem: průměr na žáka: 76,05 23,38 - z toho neomluveno: průměr na žáka: 0,29 0 Strana 26

27 2. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Třída: 3.B - Obráběč kovů a Truhlář Počet žáků oprávněných konat ZUZ 30 Písemnou část konali 30 Praktickou část konali 30 Ústní teoretickou část konali 30 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 26 Neprospěli 4 Opravná zkouška 4 Strana 27

28 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 3. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,10 AJ ,15 NJ ,50 M x x 3,65 PZOP x 16 x 2,43 EKO x x 16 1,68 ÚČTO x x 16 2,06 PZOV x 25 x 2,36 TE x x 25 2,48 DVK x x 18 2,3 HW x x 27 2,25 DATA 6 5 x x 5 2,6 OS x x 11 1,63 PS x x 11 2,09 PROG x x 26 2,96 MECHA a 10 7 x x 6 3,14 Strana 28

29 Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace CNC MECHA 1 1 x x 1 3 TE a CNC 1 1 x x 1 4 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch ČJ ,8 AJ ,9 NJ ,0 M x x 4,3 PZOP 1 1 x 1 x 2,0 EKO 2 2 x x 1 3,5 ÚČTO 1 1 x x 1 3,0 PZOV 2 2 x 1 x 3,5 TE 2 2 x x 2 3,5 DVK 2 2 x x 1 4,5 HW 2 2 x x 2 3,0 PS 2 2 x x 2 3,0 PROG 3 3 x 3 x 3,0 Strana 29

30 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace EPO 1 1 x x 0 5,0 MECHA a CNC 2 2 x x 2 2,5 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PROG HW PS OS DATA M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 26 x 2, x x 27 2, x x 11 2, x x 11 1, x x 5 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ M/ ,00 M M/ x x 4,14 PROG HW PS M/ M/ M/ x 3 x 3, x x 2 3, x x 2 3,00 Strana 30

31 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor M/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,63 2 x x 2,90 opravný x x x x 2 x x 3,35 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M PZOV MECHA a CNC TE L/ L/ L/ L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , x x 4, x 7 x 2, x x 5 3, x x 7 2,71 TE a CNC L/ x x 1 4,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ M L/ L/ L/01 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, x 4, x x 5,00 MECHA a CNC L/ x x 2 2,50 Strana 31

32 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/01 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný 3 x 4 3,20 x x x x opravný x x 3 4,57 3 x 2 3,14 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 5, x 10 x 2, x x 10 2, x X 10 2,60 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ L/ L/03 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch x x 5, ,76 NJ L/ x 5,00 Strana 32

33 Profilová Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/03 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,96 x x x X opravný x x 1 4,50 1 x 5 3,43 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ M PZOV TE DVK L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , , , x x 4, x 8 x 2, x x 8 2, x x 8 2,00 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ AJ NJ PZOV L/ L/ L/ L/02 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch , x 1 4, , x 1 x 3,50 TE x x 2 3,50 Strana 33

34 Společná Profilová Společná Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace DVK L/ L/ x x 1 4,50 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/02 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,50 x x 2 4,30 opravný x x 3 4,17 2 x x 3,50 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,53 AJ L/ ,00 NJ M PZOP L/ L/ L/ , x x 4, x 16 x 2,13 Ekonomika Účetnictví L/ L/ X x 16 1, x x 16 2,06 PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM Část Předmět Obor ČJ L/51 Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ,80 AJ NJ M L/ L/ L/ x x 5, , x x 4,50 Strana 34

35 Profilová Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace PZOP Ekonomika Účetnictví L/ L/ L/ x 1 x 2, x x 1 3, X x 1 3,00 PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obor L/51 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,41 x x 1 3,20 opravný 1 x 4 4,18 1 x 8 3,30 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce nebo praktická zkouška ústní zkouška Strana 35

36 4. VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * IT a MS/UŘZ úspěšnost percentil percentil Jazyk český / 33 Matematika / 67 Jazyk anglický / 33 Jazyk německý / 100 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU TECHNICKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* IT a MS úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 36

37 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU UMĚLECKÁ SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání* UŘZ úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,6 Jazyk anglický ,1 Jazyk německý Strana 37

38 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školní preventivní strategií, kterou vypracoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školní preventivní strategií byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Školní metodik spolupracoval s okresním metodikem prevence, zejména v oblasti šikany a tvorby školní preventivní strategie. Kromě poradenství a konzultační činnosti školní metodik primární prevence rizikového chování spolupracoval s třídními učiteli při řešení všeobecných problémů vzniklých během školního roku. Vypracoval a realizoval ucelený soubor přednášek a besed provedených odborníky na danou problematiku. Tematicky byly besedy a přednášky rozděleny podle jednotlivých ročníků. Ve všech ročnících probíhaly přednášky na téma První pomoc, které uskutečňovali kvalifikovaní pracovníci školy. Nově nastoupivší žáci maturitních oborů se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu, který proběhl na začátku školního roku v září v Karlově v hotelu Kamzík. Zde byli žáci seznámeni nejen s problematikou šikany mezi žáky a s problematikou kriminality mládeže, ale samotný kurz vycházel z principů zážitkové pedagogiky ("jednou zažít je lepší než stokrát slyšet"), kdy jeho náplň tvořily nejen různé hry a tvořivé dílny zaměřené na hlubší poznání sebe sama i druhých, ale také bylo naší snahou posílit spolupráci, rozvíjet různé kompetence důležité pro efektivní studium a celkově možný osobnostní růst žáka. V neposlední řadě bylo našim cílem zprostředkovat informace z "jeviště" i "zákulisí" na naší škole, které by mohly žákům posloužit k úspěšnému absolvování. Jako výrazný problém se začíná jevit fakt, že veškeré přednášky k aktuálním tématům, které nabízí různé nestátní organizace, začínají být zpoplatňovány ať už částkou na žáka nebo paušální částkou na třídu. Zájem žáků platit za preventivní přednášky je mizivý, což vedlo v tomto školním roce k tomu, že mnohé z přednášek, které byly dříve součástí Preventivního programu, nebyly uskutečněny. Pokračovala aktivní spolupráce školního metodika s policií ČR, městskou policií, které pro žáky a žákyně druhých a třetích ročníků připravili přednášku na téma Sebeobrana a její použití v běžném životě a Přestupek a trestný čin. Strana 38

39 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání proběhlo v souladu s plánem DVPP. V následující části je uveden přehled absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Školení Software pro PLC (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , Seminář Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Školení Řešení výchovných a kázeňských problémů, pořádala SŠP Krnov, p. o., a agentura Mgr. Dagmar Samsonové, Pracovní setkání pedagogů, výměna zkušeností CNC technologií ve výuce, pořádala Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, Školení Pneumatika a Elektropneumatika (projekt Mechatronika), pořádal TEMEX Ostrava, , , , Školení Programování v jazyce C# Microsoft Visual Studio 2012, pořádal GOPAS Brno, , Školení první pomoci, pořádala SŠP Krnov, p. o., a MUDr. Rašková, Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Dny CNC techniky, pořádala SŠT Opava, Školení SolidCAM, pořádal SolidVision Brno, , , , Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP, pořádal NIDV Ostrava, Seminář Jak oživit výuku fyziky aneb Aplikovaná fyzika, pořádala VŠB-TUO Ostrava, Kurz šití Základní střih dámské sukně, Základní střih dámské halenky, pořádala SŠP Krnov, p. o, Seminář Nový občanský zákoník v praxi učitele, pořádala SŠP Krnov, p. o, a NIDV Ostrava, Školení Vyhláška č. 50, pořádala SŠP Krnov, p. o., Strana 39

40 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA Žákovská samospráva je nezávislým orgánem zastupujícím zájmy žáků. Principy spolupráce s vedením školy jsou formulovány a zakotveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Na jednání žákovské samosprávy jsou zváni zástupci školy, pravidelně se účastní ředitel a zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování. Smlouva mj. zabezpečuje zástupcům žákovské samosprávy právo v případě potřeby se účastnit důležitých jednání týkajících se oprávněných zájmů žáků. 2. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovné poradenství zabezpečovala výchovná poradkyně. Zajišťovala poradenskou, metodickou a informační činnost. Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly zaměřeny hlavně do oblasti kariérového poradenství a byly navštěvovány žáky za účelem získání informací o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách, o možnostech přestupu na jiný obor nebo dokonce na jinou střední školu. Těchto služeb využívali i absolventi školy. Rodiče žádali výchovného poradce o adresy škol při přestupu na jinou školu a adresy odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky. Výchovná poradkyně shromažďovala odborné zprávy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo evidováno 47 žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Bylo evidováno 11 nových žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) k maturitní zkoušce pro jarní termín MZ Vypracovávala odborné posudky žáků na žádost rodičů nebo plnoletých žáků pro pedagogicko psychologické poradny ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli předmětů, ve kterých měli žáci problémy. Pro zabezpečení individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byli všichni pedagogové seznámeni se žáky s poruchami učení a se žáky se zdravotními problémy, byly jim předávány metodické a odborné informace. Na začátku školního roku projednala výchovná poradkyně s jednotlivými třídními učiteli problematiku těchto žáků v jejich třídách. Výchovný poradce spolupracoval s pedagogicko-psychologickými poradnami Moravskoslezského kraje a Olomouckého, konkrétně PPP Bruntál a její pobočkou v Krnově, PPP Opava a její pobočkou ve Vítkově, PPP Jeseník, PPP Prostějov. Ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli maturitních nebo odborných předmětů vypracovala 10 posudků pro PPP v tomto školním roce. Strana 40

41 Žákům oborů vzdělání s maturitní zkouškou byl vysvětlen průběh a požadavky Nové státní maturitní zkoušky. Žákům se zdravotním postižením byl vysvětlen postup při získávání potvrzení k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ a samotné organizaci Nové státní maturity pro tyto žáky. Ve spolupráci se zástupcem ředitele pro teoretickou výuku byli vyhledáni žáci čtvrtých ročníků s vývojovými poruchami učení a zavedeni do evidence CERMAT. Bylo sepsáno 11 nových žádostí žáků ze tříd 4.M, 2.P a 4.U. Pro školní rok 2014/15 již byly vypracovány 4 žádosti k přiznání uzpůsobených podmínek k MZ. V rámci kariérového poradenství se výchovná poradkyně podílela na zabezpečení prezentace školy a řemesel spojených s kariérovým poradenstvím. V říjnu až prosinci 2013 byly organizovány pro žáky 9. tříd Krnovska Řemeslné dny, které se setkaly s velkým ohlasem jak žáků, tak výchovných poradců a učitelů základních škol. (Řemeslné dny pro deváté třídy ZŠ, ZŠ Žižkova a , ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Dvořákův okruh , ZŠ Janáčkovo nám , , ). Dále výchovná poradkyně organizovala prohlídky školy pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Účastnila se třídních schůzek pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ Smetanův okruh , ZŠ Žižkova V měsících říjnu až listopadu 2013 zorganizovala, popř. i prezentovala obory školy na akcích: výstava studijní nabídky SŠ, INFORMA 2013 Opava, , výstava studijní nabídky SŠ, ARTIFEX Bruntál, veletrh řemesel a zaměstnanosti, , výstava studijní nabídky Učeň, středoškolák, vysokoškolák, Výstaviště Černá louka Ostrava, Prezentovala studijní nabídky SŠ výchovným poradcům ZŠ na Setkání výchovných poradců podzim 2013, Bruntál, , Zajistila, popř. prezentovala studijní nabídku SŠ v devátých třídách: ZŠ Osoblaha a ZŠ Jindřichov , ZŠ Horní Benešov , ZŠ Fulnek a ZŠ Skřipov , ZŠ Vrbno pod Pradědem , ZŠ Zátor , ZŠ Zlaté Hory Výchovná poradkyně seznámila žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou o možnosti návštěvy veletrhu vzdělávání a pomaturitního studia Gaudeamus Brno v listopadu Průběžně žákům vycházejících ročníků podávala informace o možnostech dalšího studia na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. V lednu 2013 organizovala besedu pro žáky 4.E a 3.E se třemi absolventy naší školy, kteří nyní studují na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky. Žáci se dozvěděli informace o oborech na této fakultě, o podmínkách přijímacího řízení, o průběhu studia na této škole. Strana 41

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Krnov, 11. září 2013 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 17. října 2013 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více