Marketingová komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace"

Transkript

1 Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: CZ.1.07/2.1.00/ Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín CZ.1.07/ Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Organizační výbor: Ing. Hana Šedová, Ph.D. Mgr. Pavel Hýl Ing. Jana Šilhánová Ing. Olga Kavánková Veronika Pospíchalová Veronika Dlabačová Autor: Ing. Růžena Vorlová Recenze: Ing. Martina Boušková Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ISBN (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

3 Marketingová komunikace 3 OBSAH Úvod Teoretická základna Komunikační model v propagaci Rozhodovací procesy Základní rozhodovací model Stimulační model Lavidge & Steiner Model vyvolání reakce AIDA Model hierarchie účinků Model DAGMAR Komunikace firmy Cíle komunikace Cílové skupiny Segmentace trhu Targeting Positioning Marketingová komunikace Komunikační mix Integrovaná marketingová komunikace Marketingový, komunikační a reklamní plán Marketingový plán Komunikační plán Reklamní plán Reklama klasická média Definice a obecné zásady reklamy Jednotlivá média Televize Rozhlas Tisk Časopisy... 41

4 4 Marketingová komunikace Venkovní média Plánování médií Hodnocení médií Reklamní agentury Reklama internet Kreativita v reklamě Tvorba reklamního sdělení Druhy a formy apelů Regulace reklamy Obecné základy Zákon o regulaci reklamy Etická omezení Podpora prodeje Obecné zásady Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele Metody cenové Metody necenové Komunikace v místě prodeje Podpora distribuce Přímý marketing Základní pojmy Formy a nástroje přímého marketingu Public relations Teoretická základna Dělení PR Hlavní aktivity a nástroje PR Interní komunikace Publicita Organizování akcí Sponzoring Lobbování... 82

5 Marketingová komunikace Veletrhy a výstavy Aktivity krizového managementu Agentury PR Osobní prodej Teoretická základna Druhy prodeje B2C B2B Obchodní zástupci Základní pravidla řízení obchodních zástupců Veletrhy a výstavy Druhy a typy výstav a veletrhů Účast na veletrhu Nové trendy v marketingové komunikaci Product placement Televizní product placement Guerillová komunikace Virální marketing Word-of-mouth marketing Neuromarketing Mobilní marketing Obsahový marketing Shrnutí Mezinárodní marketingová komunikace Závěr Seznam literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

6 6 Marketingová komunikace ÚVOD Tento studijní materiál je určen pro studenty vyššího odborného studia (je použitelný i pro studium bakalářské) a pokrývá rozsah jednoho semestru. Neklade si za cíl poskytnout vyčerpávající informace v jednotlivých oblastech marketingové komunikace, ale spíše poskytnou základní, logický a ucelený přehled o této problematice. Ačkoli se jednotlivé části marketingové komunikace v praxi extrémně prolínají, učební text je rozdělen do samostatných kapitol, ve kterých je předložena a vysvětlena základní terminologie, principy a možnosti uplatnění. Pro správné pochopení přínosu předmětu pro praxi je nutná vlastní aktivita studentů. Ti by si po splnění zadaných úkolů v závěru každé kapitoly měli uvědomit spojitost s běžným životem a praxí a díky vyhledání konkrétních příkladů a cenových relací získat ucelený přehled pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Tato část může být částečně (ale ne zcela) nahrazena prací na seminářích v průběhu studia pod vedením pedagoga. Věřím a doufám, že tento studijní materiál bude studentům i ostatním čtenářům užitečný pro osobní rozvoj i pro praxi a že je zaujme. Autorka

7 Marketingová komunikace 7 POUŽÍVANÉ IKONY klíčová slova text kapitoly úkoly k vypracování zdrojová a doporučená literatura Jan Živocký, 2007

8 8 Marketingová komunikace 1 TEORETICKÁ ZÁKLADNA Klíčová slova komunikace, komunikační model, zdroj, zakódování, dekódování, příjemce, zpětná vazba, rozhodovací procesy, AIDA, DAGMAR, corporate identity, corporate design, corporate communication, rebranding, cíle, SMART, cílové skupiny, segmentace, targeting, positioning Úvodem je nutno definovat základní pojmy a rozdíly mezi nimi. Zejména jde o: reklama; propagace; marketingová komunikace. Vzájemný vztah: marketingová komunikace propagace reklama (Zdroj: vlastní zpracování) Obr. 1: Základní vztah pojmů

9 zdroj zpráva přenos příjemce Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ MODEL V PROPAGACI I v marketingové komunikaci se vzájemné vazby řídí obecným modelem komunikace (stejně jako v sociální či jiné komunikaci). I propagace či obchodní společenský styk dodržuje následující osmiprvkový model: šumy šumy šumy zakódování dekódování zpětná vazba šumy šumy šumy Zdroj: vlastní zpracování Obr. 2: Komunikační proces V oblasti marketingové komunikace pod jednotlivými pojmy rozumíme: zdroj osoba nebo organizace, která vytváří zprávu a rozhoduje o jejím obsahu; aby komunikace byla účinná, musí být zdroj přijatelný (důvěryhodnost a odborná způsobilost) a atraktivní (zastupující osobnost např. charita), v reklamě to podporují osobnosti, ženy, děti, oblíbená zvířata musí být vhodné: např. sekačka a sexbomba, motorové pily; příjemce osoba, které je sdělení určeno a která ji vnímá; příjemcem jsou i mezičlánky, média, odborníci, konkurence; zakódování a dekódování převod do takových symbolů, kterým by měl příjemce rozumět (slova, text, fotografie, ) musí být

10 10 Marketingová komunikace v souladu s procesem dekódováním (vnímání, srozumitelnost, způsob humoru, ); zpětná vazba buď konkrétní (osobní komunikace), účinností (např. prodeje) nebo výzkumem; zpráva ve zprávě většinou působíme na pohnutky racionální (technické výrobky), emocionální (event mkt, parfémy, módní oděvy využívá lásku, radost, humor nebo negativní strach: léky, bezpečnosti) či morální (charita, dárcovství krve); struktura a formát sdělení to, jak sdělení zapůsobí na příjemce; nezáleží jen na obsahu, ale i na struktuře: např. silné argumenty je vhodné umístit na počátek nebo zejména na konec zprávy, cenu až na konec; vhodné je umístit emocionální apel na počátek zprávy, racionální na konec; u tištěných médií záleží na typu písma, spojení s obrázky a jejich umístění, barvy, velikost atd.; více v kapitole 5 Kreativita v reklamě. 1.2 ROZHODOVACÍ PROCESY Popisují obecný typ rozhodování zákazníka a jeho fáze a jsou podkladem pro pozdější analýzy i výběr komunikačních aktivit. Všechny modely je třeba brát jen jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Popsáno je velké množství stimulačních (rozhodovacích) modelů, z nichž uvedeme jen základní. Pro aplikaci na konkrétní problém je nutno vyhledat v literatuře vhodný model, který odpovídá přímo dané problematice, produktu či situaci na trhu. Podrobněji je tato problematika probírána v předmětu Chování zákazníka, Proces rozhodování zákazníků je shodný v zaměření na určitý cíl (nákup), výchozí pozice při nákupu ale může být u jednotlivých subjektů odlišná a

11 Marketingová komunikace 11 navíc na ně působí velké množství přímých i nepřímých vlivů. Úkolem marketingu prodejců (i rozhodovacích modelů) je zákazníka včas a vhodně oslovit a zkrátit mu cestu k uspokojení cíle. Sledovány u kupujících mohou být tyto faktory: zainteresovanost na nákupu (individuální nákupy, nákupy domácností, nákupy firem; pořadí rozhodovacích fází; výchozí pozice (informovanost) kupujícího; status kupujícího (loajální, prvouživatel); aj. Zákazník informace shromažďuje z několika základních zdrojů a následně se rozhoduje o nákupu. Všechny komunikační kanály ale spadají pod marketingovou komunikaci. Nejdůležitějšími zdroji jsou reference ostatních kupujících, sdělovací prostředky a podpora prodeje. Jde o to, zda zákazník informace vyhledává aktivně, či je pasivně přijímá. Na nakupující působí interní a externí faktory. interní vlivy psychologické vlivy, osobnost nakupujícího, motivace, inteligence atd.; externí vlivy společenské, ekonomické, referenční, demografické, etnické atd.

12 12 Marketingová komunikace ZÁKLADNÍ ROZHODOVACÍ MODEL 3 fáze poznávací "myslím" emocionální "cítím" rozhodovací "dělám" Zdroj: vlastní zpracování Obr. 3: Rozhodovací proces Myšlení a cítění může mít různý podíl na výsledném rozhodnutí: Zainteresovanost Myšlení Cítění Vysoká Nízká M C K auta, nábytek, půjčky K M C jídlo, čistící prostředky, toaletní papír Zdroj: Vaughn, 1980 Tab. 1: Rozhodovací proces C M K šperky, parfémy, móda K C M sladkosti, alkohol STIMULAČNÍ MODEL LAVIDGE & STEINER neuvědomování si; uvědomování si; znalost; pozitivní vztah; přednost; přesvědčení; nákup. Tento model je využíván spíše jako pomůcka pro systemizaci jednotlivých fází nákupního procesu a jeho vztahu ke komunikační strategii.

13 Marketingová komunikace MODEL VYVOLÁNÍ REAKCE AIDA Základním předpokladem je, že zákazník o produktu neví. upoutání pozornosti (Awareness) vzbuzení zájmu (Interes) vyvolání přání (Desire) dosažení akce (Action) Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 4: Model AIDA Někdy se v literatuře vyskytuje v podobě AIDYA, kde Y zastupuje Yes jako pozitivní rozhodnutí o nákupu zvoleného produktu či značky. AIDA: Attention (pozornost); Interest (zájem); Desire (přání); Yes (ano); Action (akce). Tento model je jednoduchý a základní, v současnosti již překonaný MODEL HIERARCHIE ÚČINKŮ Základním předpokladem je, že zákazník o produktu ví a velmi se o něj zajímá.

14 14 Marketingová komunikace informovanost znalost obliba preference přesvědčení nákup Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 5: Model hierarchie účinků MODEL DAGMAR DAGMAR = Defining Advertising Goals for Measured Advertising Resulst Vychází z předpokladu, že efektivnost je problémem správně definovaných cílů (model obsahuje i negativně působící síly). kladné síly: komunikační mix a obal, cena, dosažitelnost, doporučení, vlastnosti produktu vystavení na prodejně... nevědomost uvědomění pochopení přesvědčení negativní síly: konkurence, selhání paměti, únava, nemoc, odpor k nákupům,... Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 6: Model DAGMAR

15 Marketingová komunikace KOMUNIKACE FIRMY Komunikace firmy je úzce spojena s dalšími prvky, aby působila věrohodně a kompaktně. Základní schéma je zhruba následující: corporate design (symbolika) corporate identity (image, osobnost firmy) corporate communication (komunikace) Základní pojmy: Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 7: Komunikace firmy firemní identita (corporate identity) způsob, jakým se firma prezentuje navenek (zejména cílovým skupinám) hmatatelná prezentace, prohlášení i úroveň komunikace; je spojena s produkty, značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve vztahu k zákazníkům i partnerům; firemní symbolika (corporate design) nejen existence, ale i zdokonalování loga, značky, hesla jejich propojení s komunikačními prvky (oblečení, ) a ztotožnění s praxí; firemní komunikace (corporate communication) komunikace daná formálně i spontánně, vnitřně i navenek.

16 16 Marketingová komunikace Související pojmy: firemní strategie záměry, jak by měla daná prezentace vypadat; firemní chování konkrétní prezentace osobnosti firmy; firemní kultura reálný stav, jak se osobnosti firmy prezentují je sdílena zaměstnanci firmy tzn. jak se chovají, jak co dělají, jaké vyznávají hodnoty (loajalita, poctivost, odpovědnost, ochota, ); rebranding komplexní změna identity firmy důvod: koupě, fúze, (v ČR například mobilní operátoři, Zentiva, Uniqa, ). Tři typy identity: monolitní identita celá firma se představuje jednotně, jak vizuálně, tak i komunikačně a svým chováním jde většinou o frachizing; řízená identita pobočky firmy mají svou identitu a styl, ale mateřská organizace je vždy zřetelně vidět v pozadí pobočky mají často svou vlastní tradici a styl; značková identita každá divize či dokonce výrobek mají svou vlastní identitu a styl různé značkové řady ve firmě nemají navenek nic společného a často vystupují i jako konkurenti; tento typ je většinou výsledkem fúzí již existujících, často konkurenčních firem. Základní vlastnostmi loga a názvu firmy: jednoduchost; univerzálnost (mělo by být použitelné za všech okolností a všemi nástroji, tzn. v reklamě, rozesílkách, na výročních zprávách, vizitkách, hlavičkových papírech, brožurách, dopravních prostředcích firmy, propagačních předmětech atd. je vhodné modifikovat logo pro různé tvary a velikosti); časová neohraničitelnost;

17 Marketingová komunikace 17 snadná pochopitelnost; spojení s produktem; integrovatelnost s dalšími komunikačními nástroji. Další identifikační možnosti firmy: tvar nádoby, obalu (Absolut vodka, Toalet Duck); unikátní otevírání (Vitana); obalový materiál (Ferrero Rocher); barvy loga či obalu (Marlboro); užití zosobnění (KFC, Marlboro). 1.4 CÍLE KOMUNIKACE Stejně jako u ostatních ekonomických oblastí stanovujeme jak strategické, tak běžné komunikační cíle. Vždy se musí jednat o komunikační cíle, které by měly být splněny danou kampaní, plánem, eventem atd. Shodná je i hierarchie cílů: primární sekundární a nutnost splňovat podmínky SMART (tzn. konkrétnost, měřitelnost, realizovatelnost, akceptovatelnost a temínovanost). Pro jejich stanovení je stěžejní: charakteristika produktu samotného (marketingový mix); cílová skupina, pro kterou je produkt určen; fáze životního cyklu komunikovaného produktu; atd. Pomoci mohou i rozhodovací modely (viz kapitola 1.3).

18 18 Marketingová komunikace Mezi nejčastější primární cíle patří: vytvořit či zvýšit poptávku (prodej) uváděno konkrétním číslem absolutním či procentuálním; posílit loajalitu zákazníků zvýšením jejich počtu, frekvence nákupů (užití služby) atd. Mezi další nejčastější cíle, ovšem těžko měřitelné a tudíž uváděné jako sekundární, patří: zvýšit povědomí, posílit image; poskytnout informace; odlišit produkt od konkurence; zdůraznit vlastnosti produktu; vybudovat a pěstovat značku; atd. 1.5 CÍLOVÉ SKUPINY Pro úspěšný výběr účinných komunikačních prostředků je nutné stanovit cílovou skupinu, které budou komunikované komodity (produkty, služby, informace) určeny. Výběr a zaměření na cílové skupiny probíhá ve třech základních fázích: segmentace (rozdělení) měla by vést k velmi homogenním podskupinám se stejnými reakcemi na tržní podněty; targeting (zacílení) výběr určité skupiny či skupin a volba strategie; positioning (umístění) definice způsobu, jakým bude produkt přijímán vědomím cílové skupiny (jejich zvyky a myšlenkové

19 Marketingová komunikace 19 pochody, slovník pro případné identifikační slovo spojené s výrobkem, atd.) SEGMENTACE TRHU Je proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupina se shodnými potřebami, přáními a reakcemi. Dříve, než začneme dělit, musíme definovat třídící kritéria (např. co se rozumí společenskou třídou, životním stylem, osobností, ). Každý jednotlivý segment by měl být: měřitelný, dostatečně velký, dostupný a akceschopný! Navenek heterogenní, uvnitř homogenní. Základní dělení: geografické podle světadílů, podnebí, národů, regionů, atd.; demografické pohlaví, věk, velikost rodin, náboženství, rasy, vzdělání, příjem, společenská třída, atd.; psychografické životní styl (tzn. jak lidé organizují svůj život a vynakládají své peníze) a osobnostní charakteristiky (sport, návštěvy divadel a restaurací, atd.). Další možnosti segmentace: behaviorální segmentace (podle chování) zákazníci se dělí podle příležitosti, na jejíž bázi používají produkt či značku (džus na snídani, teplý či do koktejlů, barva na vlasy doma či u holičky, ); podle loajality jiné programy pro nové a stálé zákazníky, speciální programy pro udržení zákazníků (auta); podle uživatelského statutu neuživatel, potenciální uživatel, prvouživatel, pravidelný uživatel, bývalý uživatel (ten je vhodný pro výzkum);

20 20 Marketingová komunikace na základě přínosu preferuje určitou vlastnost, která je uživateli přínosná (zubní pasty bělost, prevence, svěžest, svačinka chutná, levná, zdravá); podle nákupní připravenosti zda výrobek známe či neznáme, pro jaké účely výrobek nakupujeme (dárek může být dražší, u nákupu do zásoby požadujeme nižší ceny, ); atd TARGETING Podle výběru segmentů: tržní koncentrace zaměření na 1 segment, většinou usilujeme o pozici vůdce; tržní diferenciace pro různé segmenty různé strategie; nediferencovaný marketing stejná strategie pro různé segmenty (drogerie). Pět typů strategií: zaměření na 1 segment jeden produkt pro jeden trh většinou výklenková strategie výhody: více znalostí a zkušeností, nevýhody: zranitelná pro konkurenty, závislá na výrobku; selektivní specializace diametrálně různé produkty pro diametrálně rozlišné skupiny ziskovost jedné může pokrýt ztrátovost jiných; výrobková specializace jeden produkt pro různé segmenty; tržní specializace více výrobků pro jeden tržní segment; plné pokrytí trhu všechny výrobky pro veškerý trh.

21 Marketingová komunikace POSITIONING Jde o způsob, jakým bude produkt komunikován směrem k cílovým zákazníkům. Cílem je několik priorit: správně prezentovat cílové skupině tzn. uvést správné vlastnosti, důležité pro cílovou skupinu, naklást správný důraz; odlišení od konkurence v povědomí zákazníků (nejčastěji nějakým synonymem či heslem) kombinace image značky a vlastností produktu. Tři nejčastější chyby: nedostatečný positioning nedostatečná diferenciace od konkurence; přehnaný positioning extrémní zdůraznění jednoho přínosu redukuje počet možných zákazníků; matoucí positioning nedostatečné propojení všech součástí komunikačního mixu. Úkoly k vypracování U jednotlivých rozhodovacích modelů zkuste nalézt příklad konkrétního produktu, pro který by byl daný model vhodné. Posuďte vliv na komunikaci firmy a případnou reklamní kampaň na daný produkt. Zamyslete se nad otázkou, které firmy na českém i světovém trhu prošly rebrandingem a z jakých důvodů. Uveďte vlastní oblíbená loga různých firem a zkuste identifikovat, proč se Vám líbí. Zároveň posuďte, zda splňují všechny základní vlastnosti, které by správné logo mělo mít.

22 22 Marketingová komunikace Nalezněte vývoj log významných světových firem a posuďte (např. Opel-Vauxhall, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fiat atd.) Jako hru zkuste otestovat znalost sloganů známých produktů, značek či firem na našem trhu (např. Seznam, Kofola, Rexona, Vanish, Bramac, T-mobile, Bebe, atd.). U všech tří typů identity (monolitní, řízená, značková) uveďte příklady konkrétních firem, kteří ji v současné době na své produkty využívají. U všech 5 typů strategií targetingu uveďte konkrétní produkty, pro které je vhodný a konkrétní firmy, které jej využívají. Uveďte konkrétní příklady k nedostatečnému, přehnanému a matoucímu positioningu. Na modelových příkladech produkce výrobků a poskytování služeb zkuste stanovit marketingové cíle a cíle pro případnou budoucí komunikační kampaň. U vámi vybraných cílových skupin zkuste přesně popsat jejího typického představitele a stanovit správný positioning. (např. singles muži, singles ženy, důchodce Brno, důchodce malá obec, dítě 11 let, atd.)

23 Marketingová komunikace 23 2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Klíčová slova komunikační mix, integrovaná marketingová komunikace, marketingový plán, komunikační plán, reklamní plán, kampaň Pro správné zařazení pojmu marketingová komunikace do oblasti marketingu je nutno ho úvodem specifikovat v oblasti marketingového mixu. Jeho zařazení a vzájemné vztahy znázorňuje obr. 8: hmotné zabezpečení procesy produkt MKT mix cena propagace lidé distribuce Zdroj: vlastní zpracování Obr. 8: Marketingový mix Pod pojmem marketingová komunikace rozumíme část obecně nazývanou propagace (promotion). Jde ale o pojem širší, který zahrnuje i komunikaci

24 24 Marketingová komunikace zpětnou (od zákazníka, klienta). Proto je nutné nezaměňovat s pojmem propagace či dokonce reklama. Z úhlu pohledu zákazníka (kupujícího) je možno marketingový mix označit jako 4C (Kotler): product (produkt) = Customer Value užitná hodnota pro zákazníka; price (cena) = Cost to the customer cenový náklad kupujícího; place (distribuce) = Convenience dostupnost (doslovně pohodlí); promotion (propagace) = Communication komunikace. 2.1 KOMUNIKAČNÍ MIX Marketingová komunikace samotná má vlastní dělení, jehož základem je tzv. komunikační mix, který má 5 částí: reklama osobní prodej podpora prodeje PR přímý marketing Zdroj: vlastní zpracování Obr. 9: Komunikační mix

25 Marketingová komunikace 25 Obsah jednotlivých částí: reklama placená neosobní forma masové komunikace prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, internetu, venk. médií; podpora prodeje stimulace prostřednictvím dodatečných podnětů většinou kombinace reklamy a cenových informací; přímý marketing adresná komunikace mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím pošty, u, telefonu, TV, rozhlasového vysílání i tisku. Se zákazníkem pracuje adresně; public relations postoje k okolí (vnitřnímu i vnějšímu); osobní prodej přímá osobní komunikace s jedním nebo více potenciálními zákazníky. Komunikační mix není dogmatickým modelem, jednotlivé části mohou i nemusí být součástí. Taktéž mohou být přidány další komunikační aktivity, které jsou pro firmu stěžejní, jako např.: sponzoring, fundraising (např. odvětví sportu, neziskových organizací); veletrhy a výstavy (např. firmy, operující na mezinárodních trzích). Je také faktem, že jednotlivé druhy komunikačního mixu jsou jinak vhodné pro jednotlivé fáze životního cyklu výrobků Možnosti dělení (strategie) komunikace: strategie tahu snaha prodávajícího stimulovat poptávku konečného spotřebitele, který vyvíjí tlak na distribuční cesty (prodejce).; výrobce pak komunikuje jen s velkoobchodem;

26 26 Marketingová komunikace strategie tlaku snaha podporovat výrobek na jeho cestě ke spotřebiteli obchodní slevy, bonusy pro prodejce, cílem je motivace distributorů; v praxi kombinace obou strategií; nadlinkové aktivity neosobní část MKT komunikace, zejména klasická média (TV, rozhlas, tisk, internet, venkovní reklama); podlinková komunikace osobní formy komunikace podpora prodeje i distribuce, osobní MKT, přímý MKT, je účinnější a agresivnější. Jiné názvy: osobní a masová komunikace. 2.2 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Pojem integrovaná marketingová komunikace ve své podstatě znamená, že žádný prvek odděleně nemůže být efektivně účinný a vždy musí být vzájemně logicky a časově propojeny. Základními vlastnostmi integrované marketingové komunikace jsou: synergie marketingové nástroje by se měly kombinovat tak, aby byly konzistentní, tzn. musejí působit stejným směrem, a to bezkonfliktně; integrace účinek by se měl znásobovat vzájemnou podporou. Přínos tzv. 4E: ekonomický (economical) snížení nákladů; výkonnost (efficient) dělat věci správně a kompetentně; efektivita (effective) využití zdrojů;

27 Marketingová komunikace 27 zvýšení intenzity působení (enhancing) zlepšit a zvýšit intenzitu působení. Přínos tzv. 4C: ucelenost (coherence) logické propojení jednotlivých částí marketingové komunikace; konzistentnost (consistency) vyváženost, jednota a vyloučení rozporů v komunikaci; kontinuita (continuity) propojení v čase; doplňující se komunikace (complementary communications) vzájemně se doplňující. Ačkoli je toto vzájemné propojení jednotlivých komunikačních forem a nástrojů logické a efektivní, v reálné praxi naráží na mnoho bariér: různé nástroje komunikačního mixu jsou tradičně řízeny různými firemními útvary; existuje konkurence a egoismus na jednotlivých postech a manageři se obávají ztráty pozice, pokud do své problematiky nechají nahlédnout někoho jiného; nedostatečná interní komunikace; nekomplexnost plánování.

28 28 Marketingová komunikace 2.3 MARKETINGOVÝ, KOMUNIKAČNÍ A REKLAMNÍ PLÁN reklamní plán (strategie) komunikační plán marketingový plán Zdroj: vlastní zpracování Obr. 10: Vztah marketingového, komunikačního a reklamního plánu MARKETINGOVÝ PLÁN Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly: úvod obsahuje představení firmy, hlavních cílů a strategií, popis současného fungování a marketingového mixu; situační analýza jde o rozbor současného stavu podnikání; obsahuje vhodné ekonomické i jiné analýzy, které jsou pro stanovené cíle marketingového plánu relevantní; jde např. o analýzu portfolia produktů, analýzu trhu (zákazníku, konkurence), analýzu vnitřní a vnější situace a následnou SWOT analýzu, hodnocení kvality managementu a řízení procesů atd.; součástí může být i marketingový průzkum nebo výzkum; marketingové cíle stanovení cílů zpracovávaného plánu tzn. žádaný budoucí stav; cíle je možno dělit na primární a sekundární, každopádně by ale měly splňovat podmínky SMART (viz kap. 1);

29 Marketingová komunikace 29 marketingová strategie popis postupů a metod, jak cílů dosáhnout. Jde o návrh nového (či upraveného) marketingového mixu; při zpracovávání marketingového mixu je nutno brát ohled i na dlouhodobé cíle firmy a taktéž na vztahy s okolím, např. konkurenční výhody; marketignové strategie jednoznačně vycházejí z předchozích zpracovávaných bodů; časový a kompetenční (akční) plán rozpracování marketingové strategie do konkrétních úkolů, které musí být v logické časové návaznosti, nejlépe s přesně určenou zodpovědnou osobou a kompetencemi; tradičními součástmi akčních programů tedy u jednotlivých aktivit jsou: o informace, co má být provedeno a jaké cíle splňuje; o informace, kdo je za danou aktivitu zodpovědný; o vyčíslení očekávaných nákladů na realizaci; o časový plán (začátek i konec); rozpočet přehledný výčet nákladů na všechny navrhované aktivity; tato část může obsahovat i dílčí rozpočty či očekávané další náklady; způsob měření a kontroly způsob a návrh časového rozložení kontrol plnění a vyhodnocování výsledků marketingového plánu. Vhodnou součástí marketingového plánu jsou přílohy, které mohou obsahovat např. podklady pro analýzy (výkazy, tabulky, výsledky průzkumů, organizační grafy, ).

30 30 Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ PLÁN Při tvorbě komunikačních a reklamních plánů je nutno začít určením cílového trhu a motivů kupujících. Poté je možno přistoupit k pěti hlavním rozhodnutím, známým jako 5M: Jaké jsou cíle propagace? (poslání mission) Kolik můžeme investovat? (peníze money) Jaká zpráva by měla být odeslána? (zpráva message) Jaká média by měla být použita? (média media) Jak by se měly hodnotit výsledky? (měřítko measurement) Základní schéma komunikačního plánu tedy je: analýza situace a marketingové cíle, komunikační cíle PROČ?; cílové skupiny KDO?; komunikační cíle CO?; nástroje, techniky, kanály a média JAK A KDE?; časový plán KDY?; rozpočet KOLIK?; měření výsledků JAK EFEKTIVNĚ? Do komunikačního plánu zahrnujeme veškeré části komunikace reklama, podpora prodeje, přímý mkt., P. R., osobní prodej atd REKLAMNÍ PLÁN Reklamní plán se týká pouze reklamy v médiích, velmi podrobný je zde plán médií. Základní schéma je následující: situační analýza; problémy a příležitosti;

31 Marketingová komunikace 31 volba reklamní strategie; cíle reklamní kampaně; cílová skupina; charakteristika produktu a jeho tržní pozice; konkurenční výhody produktu; kreativní plán; plán médií; ostatní části propagačního mixu (integrovaná marketingová komunikace); rozpočet a časový plán; systém vyhodnocení kampaně. Úkoly k vypracování Reklamní plán je nejlépe rozpoznatelný na reklamních kampaních jednotlivých firem. Popis nejúspěšnějších je možno nalézt na či na portálech jiných soutěží. Vyhledejte a diskutujte vlastní názor na tyto kampaně. Představte si modelovou situaci pro zadání reklamní a komunikační kampaně: MS světa v hokeji, pořádající země: Slovensko. Poté vyhledejte na internetu propagační, natočený v roce 2011na tuto akci a porovnejte s vašimi návrhy. Zkuste ve skuině zadat veškeré podmínky pro natočení promo-spotu pro TV na nábor nových adeptů pro Armádu ČR. Poté vyhledejte na internetu spot, natočený režisérem Filipem Renčem a porovnejte s vašimi návrhy.

32 32 Marketingová komunikace 3 REKLAMA KLASICKÁ MÉDIA Klíčová slova televize, rádio, rozhlas, primetime, internet, časopisy, tisk, venkovní média, OOH, kino, billboard, spot, primární reklama, selektivní reklama, sponzoring, teleshopping, product placement, suplement, sampling, timing, reach, frekvence, rating, share, CPT, full-service agentury, mediální agentury, tvůrčí dílny, effie Reklama je základní a nejznámější částí marketingové komunikace. Její vývoj je spojen s vývojem médií. S příchodem nového tisíciletí souvisí především velmi rychlým rozvojem technologií, který se v oblasti reklamy týká především internetu a mobilních telefonů. Tyto utlumují doposud fungující média (především tisk) a logicky jim odebírají i objemy zadávané reklamy. Z tohoto úhlu pohledu se doposud užívaná média začala v marketingové komunikaci označovat jako klasická média. Těm, společně s obecnými základy reklamy, je věnována následující kapitola. 3.1 DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY REKLAMY Slovo reklama vzniklo zřejmě z latinského reklamare znovu křičeti (jarmarečníci). Existuje velké množství definic tohoto pojmu, např: dle Přikrylové a Jahodové jde o neosobní formu komunikace, kdy různé

33 Marketingová komunikace 33 subjekty prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek. Zákon o regulaci reklamy uvádí, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledání uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Hlavní prostředky reklamy: inzerce v tisku, časopisech; televizní spoty; rozhlasové spoty; venkovní reklama billboardy, světelné tabule, ; internet; mobilní komunikační prostředky; ostatní. Druhy reklamy: primární (druhová) reklama reklama na výrobek bez ohledu na značku (mléko, Klasa, regionální potraviny, české ryby ); selektivní (značková) reklama na konkrétní značku. Další dělení: podle územního rozsahu: místní, regionální, národní, mezinárodní; podle míry komerce: komerční, nekomerční (politika, neziskové, charitativní organizace), sociální (AIDS, bezpečnost provozu, rasismus).

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK... 10 INTERNETOVÁ REKLAMA...

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2015 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu!

Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! Zaručená zábava pro děti a celou rodinu! V TV-MĚŘENÍ OD ÚNORA 2014 JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH DĚTSKÝCH BRANDŮ NA SVĚTĚ!!! STANDARDNÍ PRODEJ REKLAMY V PRŮBĚHU 1. POLOLETÍ 2014 Dítě velmi specifický divák děti

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem Jak se stát úspěšným affiliate partnerem 28. 11. 2012 Obsah prezentace 1. Nový affiliate manažer v Internet Retail, a.s. 2. Internet Retail, a.s. 3. Nový design webu 4. Aktuální data z affiliate programu

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Produktové listy 2013

Produktové listy 2013 g Screenet tvoří centrálně řízenou síť velkoplošných LED obrazovek o velikostech od 20 56 m 2 g Obrazovky Screenet mají koncipovaný obsahový mix g Screenet je moderním dynamickým médiem působícím v prostředí

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více