Marketingová komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace"

Transkript

1 Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: CZ.1.07/2.1.00/ Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín CZ.1.07/ Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Organizační výbor: Ing. Hana Šedová, Ph.D. Mgr. Pavel Hýl Ing. Jana Šilhánová Ing. Olga Kavánková Veronika Pospíchalová Veronika Dlabačová Autor: Ing. Růžena Vorlová Recenze: Ing. Martina Boušková Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ISBN (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

3 Marketingová komunikace 3 OBSAH Úvod Teoretická základna Komunikační model v propagaci Rozhodovací procesy Základní rozhodovací model Stimulační model Lavidge & Steiner Model vyvolání reakce AIDA Model hierarchie účinků Model DAGMAR Komunikace firmy Cíle komunikace Cílové skupiny Segmentace trhu Targeting Positioning Marketingová komunikace Komunikační mix Integrovaná marketingová komunikace Marketingový, komunikační a reklamní plán Marketingový plán Komunikační plán Reklamní plán Reklama klasická média Definice a obecné zásady reklamy Jednotlivá média Televize Rozhlas Tisk Časopisy... 41

4 4 Marketingová komunikace Venkovní média Plánování médií Hodnocení médií Reklamní agentury Reklama internet Kreativita v reklamě Tvorba reklamního sdělení Druhy a formy apelů Regulace reklamy Obecné základy Zákon o regulaci reklamy Etická omezení Podpora prodeje Obecné zásady Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele Metody cenové Metody necenové Komunikace v místě prodeje Podpora distribuce Přímý marketing Základní pojmy Formy a nástroje přímého marketingu Public relations Teoretická základna Dělení PR Hlavní aktivity a nástroje PR Interní komunikace Publicita Organizování akcí Sponzoring Lobbování... 82

5 Marketingová komunikace Veletrhy a výstavy Aktivity krizového managementu Agentury PR Osobní prodej Teoretická základna Druhy prodeje B2C B2B Obchodní zástupci Základní pravidla řízení obchodních zástupců Veletrhy a výstavy Druhy a typy výstav a veletrhů Účast na veletrhu Nové trendy v marketingové komunikaci Product placement Televizní product placement Guerillová komunikace Virální marketing Word-of-mouth marketing Neuromarketing Mobilní marketing Obsahový marketing Shrnutí Mezinárodní marketingová komunikace Závěr Seznam literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

6 6 Marketingová komunikace ÚVOD Tento studijní materiál je určen pro studenty vyššího odborného studia (je použitelný i pro studium bakalářské) a pokrývá rozsah jednoho semestru. Neklade si za cíl poskytnout vyčerpávající informace v jednotlivých oblastech marketingové komunikace, ale spíše poskytnou základní, logický a ucelený přehled o této problematice. Ačkoli se jednotlivé části marketingové komunikace v praxi extrémně prolínají, učební text je rozdělen do samostatných kapitol, ve kterých je předložena a vysvětlena základní terminologie, principy a možnosti uplatnění. Pro správné pochopení přínosu předmětu pro praxi je nutná vlastní aktivita studentů. Ti by si po splnění zadaných úkolů v závěru každé kapitoly měli uvědomit spojitost s běžným životem a praxí a díky vyhledání konkrétních příkladů a cenových relací získat ucelený přehled pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Tato část může být částečně (ale ne zcela) nahrazena prací na seminářích v průběhu studia pod vedením pedagoga. Věřím a doufám, že tento studijní materiál bude studentům i ostatním čtenářům užitečný pro osobní rozvoj i pro praxi a že je zaujme. Autorka

7 Marketingová komunikace 7 POUŽÍVANÉ IKONY klíčová slova text kapitoly úkoly k vypracování zdrojová a doporučená literatura Jan Živocký, 2007

8 8 Marketingová komunikace 1 TEORETICKÁ ZÁKLADNA Klíčová slova komunikace, komunikační model, zdroj, zakódování, dekódování, příjemce, zpětná vazba, rozhodovací procesy, AIDA, DAGMAR, corporate identity, corporate design, corporate communication, rebranding, cíle, SMART, cílové skupiny, segmentace, targeting, positioning Úvodem je nutno definovat základní pojmy a rozdíly mezi nimi. Zejména jde o: reklama; propagace; marketingová komunikace. Vzájemný vztah: marketingová komunikace propagace reklama (Zdroj: vlastní zpracování) Obr. 1: Základní vztah pojmů

9 zdroj zpráva přenos příjemce Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ MODEL V PROPAGACI I v marketingové komunikaci se vzájemné vazby řídí obecným modelem komunikace (stejně jako v sociální či jiné komunikaci). I propagace či obchodní společenský styk dodržuje následující osmiprvkový model: šumy šumy šumy zakódování dekódování zpětná vazba šumy šumy šumy Zdroj: vlastní zpracování Obr. 2: Komunikační proces V oblasti marketingové komunikace pod jednotlivými pojmy rozumíme: zdroj osoba nebo organizace, která vytváří zprávu a rozhoduje o jejím obsahu; aby komunikace byla účinná, musí být zdroj přijatelný (důvěryhodnost a odborná způsobilost) a atraktivní (zastupující osobnost např. charita), v reklamě to podporují osobnosti, ženy, děti, oblíbená zvířata musí být vhodné: např. sekačka a sexbomba, motorové pily; příjemce osoba, které je sdělení určeno a která ji vnímá; příjemcem jsou i mezičlánky, média, odborníci, konkurence; zakódování a dekódování převod do takových symbolů, kterým by měl příjemce rozumět (slova, text, fotografie, ) musí být

10 10 Marketingová komunikace v souladu s procesem dekódováním (vnímání, srozumitelnost, způsob humoru, ); zpětná vazba buď konkrétní (osobní komunikace), účinností (např. prodeje) nebo výzkumem; zpráva ve zprávě většinou působíme na pohnutky racionální (technické výrobky), emocionální (event mkt, parfémy, módní oděvy využívá lásku, radost, humor nebo negativní strach: léky, bezpečnosti) či morální (charita, dárcovství krve); struktura a formát sdělení to, jak sdělení zapůsobí na příjemce; nezáleží jen na obsahu, ale i na struktuře: např. silné argumenty je vhodné umístit na počátek nebo zejména na konec zprávy, cenu až na konec; vhodné je umístit emocionální apel na počátek zprávy, racionální na konec; u tištěných médií záleží na typu písma, spojení s obrázky a jejich umístění, barvy, velikost atd.; více v kapitole 5 Kreativita v reklamě. 1.2 ROZHODOVACÍ PROCESY Popisují obecný typ rozhodování zákazníka a jeho fáze a jsou podkladem pro pozdější analýzy i výběr komunikačních aktivit. Všechny modely je třeba brát jen jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Popsáno je velké množství stimulačních (rozhodovacích) modelů, z nichž uvedeme jen základní. Pro aplikaci na konkrétní problém je nutno vyhledat v literatuře vhodný model, který odpovídá přímo dané problematice, produktu či situaci na trhu. Podrobněji je tato problematika probírána v předmětu Chování zákazníka, Proces rozhodování zákazníků je shodný v zaměření na určitý cíl (nákup), výchozí pozice při nákupu ale může být u jednotlivých subjektů odlišná a

11 Marketingová komunikace 11 navíc na ně působí velké množství přímých i nepřímých vlivů. Úkolem marketingu prodejců (i rozhodovacích modelů) je zákazníka včas a vhodně oslovit a zkrátit mu cestu k uspokojení cíle. Sledovány u kupujících mohou být tyto faktory: zainteresovanost na nákupu (individuální nákupy, nákupy domácností, nákupy firem; pořadí rozhodovacích fází; výchozí pozice (informovanost) kupujícího; status kupujícího (loajální, prvouživatel); aj. Zákazník informace shromažďuje z několika základních zdrojů a následně se rozhoduje o nákupu. Všechny komunikační kanály ale spadají pod marketingovou komunikaci. Nejdůležitějšími zdroji jsou reference ostatních kupujících, sdělovací prostředky a podpora prodeje. Jde o to, zda zákazník informace vyhledává aktivně, či je pasivně přijímá. Na nakupující působí interní a externí faktory. interní vlivy psychologické vlivy, osobnost nakupujícího, motivace, inteligence atd.; externí vlivy společenské, ekonomické, referenční, demografické, etnické atd.

12 12 Marketingová komunikace ZÁKLADNÍ ROZHODOVACÍ MODEL 3 fáze poznávací "myslím" emocionální "cítím" rozhodovací "dělám" Zdroj: vlastní zpracování Obr. 3: Rozhodovací proces Myšlení a cítění může mít různý podíl na výsledném rozhodnutí: Zainteresovanost Myšlení Cítění Vysoká Nízká M C K auta, nábytek, půjčky K M C jídlo, čistící prostředky, toaletní papír Zdroj: Vaughn, 1980 Tab. 1: Rozhodovací proces C M K šperky, parfémy, móda K C M sladkosti, alkohol STIMULAČNÍ MODEL LAVIDGE & STEINER neuvědomování si; uvědomování si; znalost; pozitivní vztah; přednost; přesvědčení; nákup. Tento model je využíván spíše jako pomůcka pro systemizaci jednotlivých fází nákupního procesu a jeho vztahu ke komunikační strategii.

13 Marketingová komunikace MODEL VYVOLÁNÍ REAKCE AIDA Základním předpokladem je, že zákazník o produktu neví. upoutání pozornosti (Awareness) vzbuzení zájmu (Interes) vyvolání přání (Desire) dosažení akce (Action) Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 4: Model AIDA Někdy se v literatuře vyskytuje v podobě AIDYA, kde Y zastupuje Yes jako pozitivní rozhodnutí o nákupu zvoleného produktu či značky. AIDA: Attention (pozornost); Interest (zájem); Desire (přání); Yes (ano); Action (akce). Tento model je jednoduchý a základní, v současnosti již překonaný MODEL HIERARCHIE ÚČINKŮ Základním předpokladem je, že zákazník o produktu ví a velmi se o něj zajímá.

14 14 Marketingová komunikace informovanost znalost obliba preference přesvědčení nákup Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 5: Model hierarchie účinků MODEL DAGMAR DAGMAR = Defining Advertising Goals for Measured Advertising Resulst Vychází z předpokladu, že efektivnost je problémem správně definovaných cílů (model obsahuje i negativně působící síly). kladné síly: komunikační mix a obal, cena, dosažitelnost, doporučení, vlastnosti produktu vystavení na prodejně... nevědomost uvědomění pochopení přesvědčení negativní síly: konkurence, selhání paměti, únava, nemoc, odpor k nákupům,... Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 6: Model DAGMAR

15 Marketingová komunikace KOMUNIKACE FIRMY Komunikace firmy je úzce spojena s dalšími prvky, aby působila věrohodně a kompaktně. Základní schéma je zhruba následující: corporate design (symbolika) corporate identity (image, osobnost firmy) corporate communication (komunikace) Základní pojmy: Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 7: Komunikace firmy firemní identita (corporate identity) způsob, jakým se firma prezentuje navenek (zejména cílovým skupinám) hmatatelná prezentace, prohlášení i úroveň komunikace; je spojena s produkty, značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve vztahu k zákazníkům i partnerům; firemní symbolika (corporate design) nejen existence, ale i zdokonalování loga, značky, hesla jejich propojení s komunikačními prvky (oblečení, ) a ztotožnění s praxí; firemní komunikace (corporate communication) komunikace daná formálně i spontánně, vnitřně i navenek.

16 16 Marketingová komunikace Související pojmy: firemní strategie záměry, jak by měla daná prezentace vypadat; firemní chování konkrétní prezentace osobnosti firmy; firemní kultura reálný stav, jak se osobnosti firmy prezentují je sdílena zaměstnanci firmy tzn. jak se chovají, jak co dělají, jaké vyznávají hodnoty (loajalita, poctivost, odpovědnost, ochota, ); rebranding komplexní změna identity firmy důvod: koupě, fúze, (v ČR například mobilní operátoři, Zentiva, Uniqa, ). Tři typy identity: monolitní identita celá firma se představuje jednotně, jak vizuálně, tak i komunikačně a svým chováním jde většinou o frachizing; řízená identita pobočky firmy mají svou identitu a styl, ale mateřská organizace je vždy zřetelně vidět v pozadí pobočky mají často svou vlastní tradici a styl; značková identita každá divize či dokonce výrobek mají svou vlastní identitu a styl různé značkové řady ve firmě nemají navenek nic společného a často vystupují i jako konkurenti; tento typ je většinou výsledkem fúzí již existujících, často konkurenčních firem. Základní vlastnostmi loga a názvu firmy: jednoduchost; univerzálnost (mělo by být použitelné za všech okolností a všemi nástroji, tzn. v reklamě, rozesílkách, na výročních zprávách, vizitkách, hlavičkových papírech, brožurách, dopravních prostředcích firmy, propagačních předmětech atd. je vhodné modifikovat logo pro různé tvary a velikosti); časová neohraničitelnost;

17 Marketingová komunikace 17 snadná pochopitelnost; spojení s produktem; integrovatelnost s dalšími komunikačními nástroji. Další identifikační možnosti firmy: tvar nádoby, obalu (Absolut vodka, Toalet Duck); unikátní otevírání (Vitana); obalový materiál (Ferrero Rocher); barvy loga či obalu (Marlboro); užití zosobnění (KFC, Marlboro). 1.4 CÍLE KOMUNIKACE Stejně jako u ostatních ekonomických oblastí stanovujeme jak strategické, tak běžné komunikační cíle. Vždy se musí jednat o komunikační cíle, které by měly být splněny danou kampaní, plánem, eventem atd. Shodná je i hierarchie cílů: primární sekundární a nutnost splňovat podmínky SMART (tzn. konkrétnost, měřitelnost, realizovatelnost, akceptovatelnost a temínovanost). Pro jejich stanovení je stěžejní: charakteristika produktu samotného (marketingový mix); cílová skupina, pro kterou je produkt určen; fáze životního cyklu komunikovaného produktu; atd. Pomoci mohou i rozhodovací modely (viz kapitola 1.3).

18 18 Marketingová komunikace Mezi nejčastější primární cíle patří: vytvořit či zvýšit poptávku (prodej) uváděno konkrétním číslem absolutním či procentuálním; posílit loajalitu zákazníků zvýšením jejich počtu, frekvence nákupů (užití služby) atd. Mezi další nejčastější cíle, ovšem těžko měřitelné a tudíž uváděné jako sekundární, patří: zvýšit povědomí, posílit image; poskytnout informace; odlišit produkt od konkurence; zdůraznit vlastnosti produktu; vybudovat a pěstovat značku; atd. 1.5 CÍLOVÉ SKUPINY Pro úspěšný výběr účinných komunikačních prostředků je nutné stanovit cílovou skupinu, které budou komunikované komodity (produkty, služby, informace) určeny. Výběr a zaměření na cílové skupiny probíhá ve třech základních fázích: segmentace (rozdělení) měla by vést k velmi homogenním podskupinám se stejnými reakcemi na tržní podněty; targeting (zacílení) výběr určité skupiny či skupin a volba strategie; positioning (umístění) definice způsobu, jakým bude produkt přijímán vědomím cílové skupiny (jejich zvyky a myšlenkové

19 Marketingová komunikace 19 pochody, slovník pro případné identifikační slovo spojené s výrobkem, atd.) SEGMENTACE TRHU Je proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupina se shodnými potřebami, přáními a reakcemi. Dříve, než začneme dělit, musíme definovat třídící kritéria (např. co se rozumí společenskou třídou, životním stylem, osobností, ). Každý jednotlivý segment by měl být: měřitelný, dostatečně velký, dostupný a akceschopný! Navenek heterogenní, uvnitř homogenní. Základní dělení: geografické podle světadílů, podnebí, národů, regionů, atd.; demografické pohlaví, věk, velikost rodin, náboženství, rasy, vzdělání, příjem, společenská třída, atd.; psychografické životní styl (tzn. jak lidé organizují svůj život a vynakládají své peníze) a osobnostní charakteristiky (sport, návštěvy divadel a restaurací, atd.). Další možnosti segmentace: behaviorální segmentace (podle chování) zákazníci se dělí podle příležitosti, na jejíž bázi používají produkt či značku (džus na snídani, teplý či do koktejlů, barva na vlasy doma či u holičky, ); podle loajality jiné programy pro nové a stálé zákazníky, speciální programy pro udržení zákazníků (auta); podle uživatelského statutu neuživatel, potenciální uživatel, prvouživatel, pravidelný uživatel, bývalý uživatel (ten je vhodný pro výzkum);

20 20 Marketingová komunikace na základě přínosu preferuje určitou vlastnost, která je uživateli přínosná (zubní pasty bělost, prevence, svěžest, svačinka chutná, levná, zdravá); podle nákupní připravenosti zda výrobek známe či neznáme, pro jaké účely výrobek nakupujeme (dárek může být dražší, u nákupu do zásoby požadujeme nižší ceny, ); atd TARGETING Podle výběru segmentů: tržní koncentrace zaměření na 1 segment, většinou usilujeme o pozici vůdce; tržní diferenciace pro různé segmenty různé strategie; nediferencovaný marketing stejná strategie pro různé segmenty (drogerie). Pět typů strategií: zaměření na 1 segment jeden produkt pro jeden trh většinou výklenková strategie výhody: více znalostí a zkušeností, nevýhody: zranitelná pro konkurenty, závislá na výrobku; selektivní specializace diametrálně různé produkty pro diametrálně rozlišné skupiny ziskovost jedné může pokrýt ztrátovost jiných; výrobková specializace jeden produkt pro různé segmenty; tržní specializace více výrobků pro jeden tržní segment; plné pokrytí trhu všechny výrobky pro veškerý trh.

21 Marketingová komunikace POSITIONING Jde o způsob, jakým bude produkt komunikován směrem k cílovým zákazníkům. Cílem je několik priorit: správně prezentovat cílové skupině tzn. uvést správné vlastnosti, důležité pro cílovou skupinu, naklást správný důraz; odlišení od konkurence v povědomí zákazníků (nejčastěji nějakým synonymem či heslem) kombinace image značky a vlastností produktu. Tři nejčastější chyby: nedostatečný positioning nedostatečná diferenciace od konkurence; přehnaný positioning extrémní zdůraznění jednoho přínosu redukuje počet možných zákazníků; matoucí positioning nedostatečné propojení všech součástí komunikačního mixu. Úkoly k vypracování U jednotlivých rozhodovacích modelů zkuste nalézt příklad konkrétního produktu, pro který by byl daný model vhodné. Posuďte vliv na komunikaci firmy a případnou reklamní kampaň na daný produkt. Zamyslete se nad otázkou, které firmy na českém i světovém trhu prošly rebrandingem a z jakých důvodů. Uveďte vlastní oblíbená loga různých firem a zkuste identifikovat, proč se Vám líbí. Zároveň posuďte, zda splňují všechny základní vlastnosti, které by správné logo mělo mít.

22 22 Marketingová komunikace Nalezněte vývoj log významných světových firem a posuďte (např. Opel-Vauxhall, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fiat atd.) Jako hru zkuste otestovat znalost sloganů známých produktů, značek či firem na našem trhu (např. Seznam, Kofola, Rexona, Vanish, Bramac, T-mobile, Bebe, atd.). U všech tří typů identity (monolitní, řízená, značková) uveďte příklady konkrétních firem, kteří ji v současné době na své produkty využívají. U všech 5 typů strategií targetingu uveďte konkrétní produkty, pro které je vhodný a konkrétní firmy, které jej využívají. Uveďte konkrétní příklady k nedostatečnému, přehnanému a matoucímu positioningu. Na modelových příkladech produkce výrobků a poskytování služeb zkuste stanovit marketingové cíle a cíle pro případnou budoucí komunikační kampaň. U vámi vybraných cílových skupin zkuste přesně popsat jejího typického představitele a stanovit správný positioning. (např. singles muži, singles ženy, důchodce Brno, důchodce malá obec, dítě 11 let, atd.)

23 Marketingová komunikace 23 2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Klíčová slova komunikační mix, integrovaná marketingová komunikace, marketingový plán, komunikační plán, reklamní plán, kampaň Pro správné zařazení pojmu marketingová komunikace do oblasti marketingu je nutno ho úvodem specifikovat v oblasti marketingového mixu. Jeho zařazení a vzájemné vztahy znázorňuje obr. 8: hmotné zabezpečení procesy produkt MKT mix cena propagace lidé distribuce Zdroj: vlastní zpracování Obr. 8: Marketingový mix Pod pojmem marketingová komunikace rozumíme část obecně nazývanou propagace (promotion). Jde ale o pojem širší, který zahrnuje i komunikaci

24 24 Marketingová komunikace zpětnou (od zákazníka, klienta). Proto je nutné nezaměňovat s pojmem propagace či dokonce reklama. Z úhlu pohledu zákazníka (kupujícího) je možno marketingový mix označit jako 4C (Kotler): product (produkt) = Customer Value užitná hodnota pro zákazníka; price (cena) = Cost to the customer cenový náklad kupujícího; place (distribuce) = Convenience dostupnost (doslovně pohodlí); promotion (propagace) = Communication komunikace. 2.1 KOMUNIKAČNÍ MIX Marketingová komunikace samotná má vlastní dělení, jehož základem je tzv. komunikační mix, který má 5 částí: reklama osobní prodej podpora prodeje PR přímý marketing Zdroj: vlastní zpracování Obr. 9: Komunikační mix

25 Marketingová komunikace 25 Obsah jednotlivých částí: reklama placená neosobní forma masové komunikace prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, internetu, venk. médií; podpora prodeje stimulace prostřednictvím dodatečných podnětů většinou kombinace reklamy a cenových informací; přímý marketing adresná komunikace mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím pošty, u, telefonu, TV, rozhlasového vysílání i tisku. Se zákazníkem pracuje adresně; public relations postoje k okolí (vnitřnímu i vnějšímu); osobní prodej přímá osobní komunikace s jedním nebo více potenciálními zákazníky. Komunikační mix není dogmatickým modelem, jednotlivé části mohou i nemusí být součástí. Taktéž mohou být přidány další komunikační aktivity, které jsou pro firmu stěžejní, jako např.: sponzoring, fundraising (např. odvětví sportu, neziskových organizací); veletrhy a výstavy (např. firmy, operující na mezinárodních trzích). Je také faktem, že jednotlivé druhy komunikačního mixu jsou jinak vhodné pro jednotlivé fáze životního cyklu výrobků Možnosti dělení (strategie) komunikace: strategie tahu snaha prodávajícího stimulovat poptávku konečného spotřebitele, který vyvíjí tlak na distribuční cesty (prodejce).; výrobce pak komunikuje jen s velkoobchodem;

26 26 Marketingová komunikace strategie tlaku snaha podporovat výrobek na jeho cestě ke spotřebiteli obchodní slevy, bonusy pro prodejce, cílem je motivace distributorů; v praxi kombinace obou strategií; nadlinkové aktivity neosobní část MKT komunikace, zejména klasická média (TV, rozhlas, tisk, internet, venkovní reklama); podlinková komunikace osobní formy komunikace podpora prodeje i distribuce, osobní MKT, přímý MKT, je účinnější a agresivnější. Jiné názvy: osobní a masová komunikace. 2.2 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Pojem integrovaná marketingová komunikace ve své podstatě znamená, že žádný prvek odděleně nemůže být efektivně účinný a vždy musí být vzájemně logicky a časově propojeny. Základními vlastnostmi integrované marketingové komunikace jsou: synergie marketingové nástroje by se měly kombinovat tak, aby byly konzistentní, tzn. musejí působit stejným směrem, a to bezkonfliktně; integrace účinek by se měl znásobovat vzájemnou podporou. Přínos tzv. 4E: ekonomický (economical) snížení nákladů; výkonnost (efficient) dělat věci správně a kompetentně; efektivita (effective) využití zdrojů;

27 Marketingová komunikace 27 zvýšení intenzity působení (enhancing) zlepšit a zvýšit intenzitu působení. Přínos tzv. 4C: ucelenost (coherence) logické propojení jednotlivých částí marketingové komunikace; konzistentnost (consistency) vyváženost, jednota a vyloučení rozporů v komunikaci; kontinuita (continuity) propojení v čase; doplňující se komunikace (complementary communications) vzájemně se doplňující. Ačkoli je toto vzájemné propojení jednotlivých komunikačních forem a nástrojů logické a efektivní, v reálné praxi naráží na mnoho bariér: různé nástroje komunikačního mixu jsou tradičně řízeny různými firemními útvary; existuje konkurence a egoismus na jednotlivých postech a manageři se obávají ztráty pozice, pokud do své problematiky nechají nahlédnout někoho jiného; nedostatečná interní komunikace; nekomplexnost plánování.

28 28 Marketingová komunikace 2.3 MARKETINGOVÝ, KOMUNIKAČNÍ A REKLAMNÍ PLÁN reklamní plán (strategie) komunikační plán marketingový plán Zdroj: vlastní zpracování Obr. 10: Vztah marketingového, komunikačního a reklamního plánu MARKETINGOVÝ PLÁN Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly: úvod obsahuje představení firmy, hlavních cílů a strategií, popis současného fungování a marketingového mixu; situační analýza jde o rozbor současného stavu podnikání; obsahuje vhodné ekonomické i jiné analýzy, které jsou pro stanovené cíle marketingového plánu relevantní; jde např. o analýzu portfolia produktů, analýzu trhu (zákazníku, konkurence), analýzu vnitřní a vnější situace a následnou SWOT analýzu, hodnocení kvality managementu a řízení procesů atd.; součástí může být i marketingový průzkum nebo výzkum; marketingové cíle stanovení cílů zpracovávaného plánu tzn. žádaný budoucí stav; cíle je možno dělit na primární a sekundární, každopádně by ale měly splňovat podmínky SMART (viz kap. 1);

29 Marketingová komunikace 29 marketingová strategie popis postupů a metod, jak cílů dosáhnout. Jde o návrh nového (či upraveného) marketingového mixu; při zpracovávání marketingového mixu je nutno brát ohled i na dlouhodobé cíle firmy a taktéž na vztahy s okolím, např. konkurenční výhody; marketignové strategie jednoznačně vycházejí z předchozích zpracovávaných bodů; časový a kompetenční (akční) plán rozpracování marketingové strategie do konkrétních úkolů, které musí být v logické časové návaznosti, nejlépe s přesně určenou zodpovědnou osobou a kompetencemi; tradičními součástmi akčních programů tedy u jednotlivých aktivit jsou: o informace, co má být provedeno a jaké cíle splňuje; o informace, kdo je za danou aktivitu zodpovědný; o vyčíslení očekávaných nákladů na realizaci; o časový plán (začátek i konec); rozpočet přehledný výčet nákladů na všechny navrhované aktivity; tato část může obsahovat i dílčí rozpočty či očekávané další náklady; způsob měření a kontroly způsob a návrh časového rozložení kontrol plnění a vyhodnocování výsledků marketingového plánu. Vhodnou součástí marketingového plánu jsou přílohy, které mohou obsahovat např. podklady pro analýzy (výkazy, tabulky, výsledky průzkumů, organizační grafy, ).

30 30 Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ PLÁN Při tvorbě komunikačních a reklamních plánů je nutno začít určením cílového trhu a motivů kupujících. Poté je možno přistoupit k pěti hlavním rozhodnutím, známým jako 5M: Jaké jsou cíle propagace? (poslání mission) Kolik můžeme investovat? (peníze money) Jaká zpráva by měla být odeslána? (zpráva message) Jaká média by měla být použita? (média media) Jak by se měly hodnotit výsledky? (měřítko measurement) Základní schéma komunikačního plánu tedy je: analýza situace a marketingové cíle, komunikační cíle PROČ?; cílové skupiny KDO?; komunikační cíle CO?; nástroje, techniky, kanály a média JAK A KDE?; časový plán KDY?; rozpočet KOLIK?; měření výsledků JAK EFEKTIVNĚ? Do komunikačního plánu zahrnujeme veškeré části komunikace reklama, podpora prodeje, přímý mkt., P. R., osobní prodej atd REKLAMNÍ PLÁN Reklamní plán se týká pouze reklamy v médiích, velmi podrobný je zde plán médií. Základní schéma je následující: situační analýza; problémy a příležitosti;

31 Marketingová komunikace 31 volba reklamní strategie; cíle reklamní kampaně; cílová skupina; charakteristika produktu a jeho tržní pozice; konkurenční výhody produktu; kreativní plán; plán médií; ostatní části propagačního mixu (integrovaná marketingová komunikace); rozpočet a časový plán; systém vyhodnocení kampaně. Úkoly k vypracování Reklamní plán je nejlépe rozpoznatelný na reklamních kampaních jednotlivých firem. Popis nejúspěšnějších je možno nalézt na či na portálech jiných soutěží. Vyhledejte a diskutujte vlastní názor na tyto kampaně. Představte si modelovou situaci pro zadání reklamní a komunikační kampaně: MS světa v hokeji, pořádající země: Slovensko. Poté vyhledejte na internetu propagační, natočený v roce 2011na tuto akci a porovnejte s vašimi návrhy. Zkuste ve skuině zadat veškeré podmínky pro natočení promo-spotu pro TV na nábor nových adeptů pro Armádu ČR. Poté vyhledejte na internetu spot, natočený režisérem Filipem Renčem a porovnejte s vašimi návrhy.

32 32 Marketingová komunikace 3 REKLAMA KLASICKÁ MÉDIA Klíčová slova televize, rádio, rozhlas, primetime, internet, časopisy, tisk, venkovní média, OOH, kino, billboard, spot, primární reklama, selektivní reklama, sponzoring, teleshopping, product placement, suplement, sampling, timing, reach, frekvence, rating, share, CPT, full-service agentury, mediální agentury, tvůrčí dílny, effie Reklama je základní a nejznámější částí marketingové komunikace. Její vývoj je spojen s vývojem médií. S příchodem nového tisíciletí souvisí především velmi rychlým rozvojem technologií, který se v oblasti reklamy týká především internetu a mobilních telefonů. Tyto utlumují doposud fungující média (především tisk) a logicky jim odebírají i objemy zadávané reklamy. Z tohoto úhlu pohledu se doposud užívaná média začala v marketingové komunikaci označovat jako klasická média. Těm, společně s obecnými základy reklamy, je věnována následující kapitola. 3.1 DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY REKLAMY Slovo reklama vzniklo zřejmě z latinského reklamare znovu křičeti (jarmarečníci). Existuje velké množství definic tohoto pojmu, např: dle Přikrylové a Jahodové jde o neosobní formu komunikace, kdy různé

33 Marketingová komunikace 33 subjekty prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek. Zákon o regulaci reklamy uvádí, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledání uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Hlavní prostředky reklamy: inzerce v tisku, časopisech; televizní spoty; rozhlasové spoty; venkovní reklama billboardy, světelné tabule, ; internet; mobilní komunikační prostředky; ostatní. Druhy reklamy: primární (druhová) reklama reklama na výrobek bez ohledu na značku (mléko, Klasa, regionální potraviny, české ryby ); selektivní (značková) reklama na konkrétní značku. Další dělení: podle územního rozsahu: místní, regionální, národní, mezinárodní; podle míry komerce: komerční, nekomerční (politika, neziskové, charitativní organizace), sociální (AIDS, bezpečnost provozu, rasismus).

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša Komerční komunikace Komunikační projekt Přemysl Průša Marketingové a komerční komunikace Marketingové komunikace = komerční komunikace + obaly, WoM. Komerční komunikace: - Reklama - Podpora prodeje - PR

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1.

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY 2 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY - 2 DEFINICE REKLAMY Témata přednášky TYPOLOGIE DRUHŮ REKLAMY PODMÍNKY EFEKTIVNÍ REKLAMY MARKETINGOVÝ

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...3 Aktualizace kariérních stránek...3 Implementace ATS Inhiro... 3 Spolupráce při tvorbě intranetu...3

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Příloha č.5: Komunikační mix

Příloha č.5: Komunikační mix Příloha č.5: Komunikační mix Production výroba komunikačních nástrojů...2 Kariérní stránky... 2 InHiro - implementace ATS... 2 Vlastní fotografie... 2 Prezentační systém... 3 Reach zasažení cílové skupiny...

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D.

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Vilem.Kunz@vsfs.cz 1. Dnešní trhy Velký podíl neloajálních kupujících Často mění značky Berou ohled na slevové a marketingové akce tzv. brand switchers Dominance na straně maloobchodních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Reklama - masová forma komunikace

Reklama - masová forma komunikace Reklama - masová forma komunikace 1. Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů 2. Reklama orientovaná

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více