doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D."

Transkript

1 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská Plzeň Tel: Pracovna č (Plzeň), č. 306 (Praha-Dubečská) Vzdělání: 2004 docent v oboru politologie: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně doktorské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze; rok studia na Univerzitě v Lublani/Slovinsko magisterské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze bakalářské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze Profesní zkušenosti: září 2013 dosud: prorektor pro akademický rozvoj, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. září 2002 dosud: docent (do roku 2004 odborný asistent) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., dříve Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s. (v letech na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, od roku 2011 na katedře politologie a humanitních studií; od března 2010 vedoucí akademických činností Univerzitního střediska Plzeň); garant studijních oborů Humanitní studia a Politologie říjen 2009 dosud: docent na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od října 2010 vedlejší pracovní poměr) duben 2005 září 2009: děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni leden 2000 květen 2005: vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů (v letech katedra politologie a sociologie) Fakulty humanitních studií (od Fakulta filozofická) Západočeské univerzity v Plzni odborný asistent na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (souběžný pracovní poměr) Působení v zahraničí 1998: dvouměsíční výzkumný pobyt ve Slovinsku podpořený nadací Open Society Fund (výzkumný projekt Slovinsko v mezinárodních vztazích) : poslední rok doktorského studia stráven na Univerzitě v Lublani/Slovinsko 2000: třítýdenní pobyt na Central European University v Budapešti; studijní program Intercultural Citizenship : opakované výzkumné a přednáškové pobyty na Univerzitě v Lublani (v rámci bilaterálních projektů či GAČR) výstupem monografie Politický systém Slovinska, obhájena jako habilitační práce 2006: přednáškový pobyt na Univerzitě v Salfordu/Velká Británie v rámci smlouvy Erasmus/Sokrates 2007: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo 2008: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo

2 2009: třítýdenní studijní pobyt US Foreign Policy Challenges, Washington, San Francisco a New York/USA Zimní semestr 2009/10 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2010/11 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2011/12 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2012/13 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2013/14 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Červenec srpen 2014 (5 týdnů) Hannah Arendt Institut pro studium totalitarismu, Drážďany/Německo, výzkumný projekt Challenges of Consolidation in East Central European countries with Specific Focus on Czech Republic and (East) Germany Členství v odborných organizacích a redakčních radách: 2012-dosud prezident Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA) předseda České společnosti pro politické vědy prezident České asociace evropských studií 2005-dosud redaktor mezinárodního odborného časopisu Politics in Central Europe (společně s Š. Waisovou) člen výkonného výboru Středoevropské asociace pro politické vědy vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy Mezinárodní společnost pro politické vědy Slovinská společnost pro politické vědy 2012-dosud Polish Political Science Review / Polski Przegląd Politologyczny 2009-dosud člen redakční rady odborného časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 2009-dosud člen redakční rady časopisu Kuděj 2008-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis/czech Journal of Political Science 2007-dosud člen redakční rady odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies 2006-dosud člen redakční rady odborného časopisu Družboslovne razprave (Slovinsko) 2003-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue člen redakční rady odborného časopisu Středoevropské politologické studie Členství ve vědeckých radách: Vědecká rada Institute of Cultural Relations Policy, Budapešť (od roku 2013) Vědecká rada Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od roku 2002) Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha (od roku 2005; v letech Akademická rada Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů) Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha ( , od 15. ledna 2014 předseda)

3 Vědecká rada Univerzity Hradec Králové ( ) Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ( ) Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od roku ) Vědecká rada Ústavu mezinárodních vztahů ( ) Účast na habilitačních řízeních Věra Stojarová Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Dan Marek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Michal Kubát Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Oldřich Bureš Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická člen komise Stanislav Balík Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise a oponent Vít Hloušek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Zdeněk Kříž Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Pavel Šaradín Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Miroslav Vaněk Filozofická fakulta Univerzity Karlovy člen komise Uroš Pinterič Fakulta aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko člen komise k udělení mimořádné profesury Lea Prijon - Fakulta médií v Lublani/Slovinsko člen komise Přemysl Rosůlek Fakulta politických a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici člen komise Členství v komisích grantových agentur a práce pro obdobné agentury : oborová komise pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj ČR : předseda podoborové komise Grantové agentury České republiky pro sociologii : oborová komise Grantové agentury České republiky č. 4 (společenské a humanitní vědy) : podkomise č. 403 (Sociologie) Grantové agentury České republiky 2006-dosud: individuální posuzovatel projektů NPV II a III individuální posuzovatel sdružení INTAS (International Association for Promotion of co-operation aminy scientists from EU and New Independent States of the formel Soviet Union) Granty a výzkumné projekty: 2013: Varieties of Democracy, výzkumný projekt založený na spolupráci mezi dvěma švédskými (Göteborg a Lund) a dvěma americkými (Notre Dame a Boston) univerzitami. Vedoucí výzkumného týmu Michael Coppedge, John Gerring a Staffan I. Lindberg : Learning about the EU at the Secondary Schools, Longlife Learning Programm Evropské komise : Zukunftsfond der Österreichischen Republik, projekt Österreich und seine Nachbarn: Kulturelle Transformationen, politische Räpresentation und trans/nationale Identitätsentwürfe seit 1989 (Austria and its neighbours: cultural transformations, political representations and trans/national identity concepts since 1989 (člen mezinárodního řešitelského týmu složeného ze sedmi historiků, sociologů a politologů) : GAČR č. P408/10/0295 Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy (spoluřešitel Vít Hloušek/Masarykova univerzita) 2011: Science Communication (SCICOM), CZ.1.07/2.3.00/ , Evropský sociální fond, vedoucí řešitelského týmu zpracovávajícího podprojekt vzdělávacích modulů pro studenty, učitele, novináře a Public Information Officers.

4 : Jean Monnet Chair in European Political Integration and History of European Construction Process (společně se Š. Waisovou) : Projekt Evropské komise TEMPUS JET v rámci Lifelong Learning Programm. Projekt Masters in EU Institutions and Policies and Political Management (zavedení dvou navazujících magisterských oborů v anglickém jazyce na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje) : Standardní badatelský grant Grantové agentury Akademie věd České republiky. Projekt Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích? (spoluřešitelka Š. Waisová) : Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Projektové řízení ve veřejném sektoru : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Efficiency of Government (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) : GAČR č. 407/04/0206. Projekt Koalice a koaliční vztahy v České republice: politické strany a koaliční chování. Řešitel: B. Říchová; spoluřešitel: L. Cabada 2003: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Slovinska (spoluřešitelka Š. Waisová) 2003: Výzkumný projekt Sociální struktura města Plzně koordinátor projektu : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Europeanisation of National Political Parties (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Litvy (spoluřešitelka Š. Waisová) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory (spoluřešitelka Š. Waisová) Publikační výstupy: I. Monografie CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2014): Political Parties in East Central Europe. Lanham: Lexington Books, 220 s. CABADA, Ladislav a kol. (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 169 s. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2013): Čchekchowa kukčengčchi :Jŏksačŏk čängčŏmkwa säroun ŭiče [Československo a Česká republika ve světové politice]. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 307 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2013): Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2011): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Lanham: Lexington Books, 244 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2011): Politický systém České republiky. Historie a současnost, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 486 s. WAISOVÁ, Šárka CABADA, Ladislav (2011): Ethics in Foreign Policy: Postmodern States as the Entrepreneurs of Kantian Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 197 s. CABADA, Ladislav (2010): Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to Lanham: Lexington Books, 210 s. WAISOVÁ, Šárka a CABADA, Ladislav (2009): Etika a mezinárodní politika: Postmodetrní státy jako nositelé kantovské etiky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 235 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2007) Politický systém České republiky. Historie a současnost, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 374 s. CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 160 s.

5 CABADA, Ladislav, (2005): Komunismus, levicová kultura a česká politika Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 198 s. CABADA, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství, 243 s. CABADA, Ladislav; ŠANC, David (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav; ŽENÍŠEK, Marek (2003): Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 156 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2003) Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál, 360 s. ROSŮLEK, Přemysl; CABADA, Ladislav (2002): Evropa národů, patriotů a integrace. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 166 s. CABADA, Ladislav (2000): Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 198 s. II. Editace monografií KALANRA, Záviš (2013): Parmenidova filosofie. Praha: Academia editace textu a autorská předmluva. CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol. (2011): Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav - Jurek, Petr a kol. (2010): Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 203 str. CABADA, Ladislav a kol. (2010): Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 295 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al. (2009): Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 265 s. CABADA, Ladislav et al. (2009): Evropa regionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2008): Nové demokracie střední a východní Evropy (edice Komparace politických systémů), Praha: Oeconomica. CABADA, Ladislav a kol. (2006): Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2002): Perspektivy regionu střední Evropy. Plzeň: Západočeská univerzita, 137 s. III. Kapitoly v monografiích CABADA, Ladislav (2014): Strany mezery v České republice a ve střední Evropě: náčrt možností a limitů politologického výzkumu. In Kubát, M. Lebeda, T. a kol., O komparativní politologii a současné české politice, Praha, Karolinum, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě možnosti a perspektivy politologického výzkumu. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu v českém stranickém systému. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp VANSA, Vojtěch CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu a jednoho použití na Slovensku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve Slovinsku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp

6 CABADA, Ladislav (2013): Občanská válka ve Slovinsku v letech a její důsledky pro postavení katolické církve ve společnosti a politice. In Dolista, J. Maturkanič, P. a kol., Strach nemá v lásce místo, Praha, Evropské vzdělávací centrum, pp CABADA, Ladislav (2013): Parties with No Members? : How to Ensure Political Participation in East Central Europe, In DEMETRIOU, Kyriakos N., Democracy in Transition. Political Participation in the European Union, Heidelberg New York Dordrecht London, Springer, pp CABADA, Ladislav (2011): Východní Asie. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Makroregiony v geopolitice a politické geografii. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Globální svět a penregiony. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav (2011): Česká politologie a Science Communication: výzvy a rizika. In ROSŮLEK, P. a kol., Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň, Západočeská univerzita, pp CABADA, Ladislav (2010): Volitve v Evropski parlament kot drugorazredne volitve: refleksija volitev v novih srednjeevropskih članicah Evropske unije. In Krašovec, Alenka et al., Volitve v Evropski parlament 2009, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, pp CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2010): Slovenia as an EU-member: a Euroenthusiastic society and political elite. In Drulák, Petr Šabič, Zlatko (eds), The Czech and EU Presidencies in a Comparative Perspective, Dordrecht, Republic of Letters Publishing BV, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve středovýchodní Evropě. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav (2009): Politický systém Korejské republiky. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Pacifická Asie: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Czech Republic. In Sagar D.J. (ed.), Political Parties of the World,7th Edition, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav (2009): Úvodem: Možnosti a limity výzkumu evropského regionalismu. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Evropské regiony na začátku 3. tisíciletí. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Dolní Sasko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): Těšínské Slezsko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Democratisation and De-democratisation in Czech Republic. In: Fröschl, E. Kozeluh, U. Schaller, Ch. (eds.). Democratisation and De-democratisation in Europe? Austria, Britain, Italy, and the Czech Republic A Comparison. Innsbruck Wien Bozen: Studienverlag, s

7 CABADA, Ladislav (2008): Politický systém Namibie. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Commonwealth: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Jugoslávie: základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko: mezi tradicionalismem a postmodernou. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Srbsko: k demokracii bez vyrovnání s minulostí? In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Ukrajina: hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2007): Politické systémy Kypru. In Ženíšek, M. Šanc, D. a kol., Commonwealth: politické systémy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2007): Rozpad a budování státu: případová studie Bosny a Hercegoviny. In Waisová, Š. a kol., Slabé státy: Selhání, rozpad a obnova státnosti, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s WAISOVÁ, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války autor tří textových kapitol. CABADA, Ladislav (2006): Koaliční vládnutí v České republice teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Koaliční chování ve Slovinsku ideologická bipolarita nebo pragmatická programová politika. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Mezinárodní protektoráty a neokolonialismus. In: Waisová, Š. a kol., Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Czech Republic. In Szajkowski, B. (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first EP elections. In: Cabada, L.; Krašovec, A. (eds.), Europeanisation of National Political Parties, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2004): Bosna a Hercegovina. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora). In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Makedonie. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2003): Die Mitteleuropa-Idee in der tschechischen Öffentlichkeit, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s CABADA, Ladislav (2003): Aspekte der tschechischen politischen Kultur, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Transformationerfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU- Kandidatenländer, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s

8 CABADA, Ladislav (2003): Obtížný zrod vícestupňové veřejné správy ve Slovinsku, In: Fiala, V.; Říchová, B. a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí, Olomouc: Moneta FM, s CABADA, Ladislav (2003): Bezpečnostní vzdělávání v České republice potřebné či zbytečné? In: Waisová, Š. a kol., Bezpečnost a strategie. Východiska stav perspektivy, Dobrá Voda, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2002): Partikularismy a integrační projekty v regionu jihovýchodní Evropy, In: Rosůlek, P.; Cabada, L., Evropa národů, patriotů a integrace, Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2001): Konsolidacija demokracije v postjugoslovanskem prostoru v primerjavi s postsovjetsko Evropo, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi II., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Republika Slovinsko a Evropská unie, In: Kubát, M. (ed.), Východní rozšíření Evropské unie. Východiska stav perspektivy, Brno/Praha: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav (2000): Procesi in problemi konsolidacije demokracije primer Češke republike, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi I., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2000): Romská menšina v Republice Slovinsko. In: Kužel, S. (ed.), Terénní výzkum segregace a integrace, Praha, Cargo Publishers, s IV. Články v odborných časopisech CABADA, Ladislav (2014): Jak opravit západní demokracii? Bratrství jako náprava neoliberálního sobectví. Mezinárodní vztahy, Vol. 49, No. 2, s BÍLEK, Jaroslav; CABADA, Ladislav and HULEC, Pavel (2014): Strany mezery v litevském stranickém systému. Politické vedy, Vol. 17, No. 1, CABADA, Ladislav (2013): European Union and the Western Balkans: a Problematic Partnership? Politics in Central Europe, Vol. 9, No. 2, KRAŠOVEC, Alenka and CABADA, Ladislav (2013): Kako smo si različni: značilnosti vladnih koalicij v Sloveniji, Češki republiki in na Slovaškem. Teorija in praksa, Vol. 50, Nr. 5-6, pp CABADA, Ladislav and WAISOVÁ, Šárka (2012): Public Diplomacy and Nation Branding as the Instruments of Foreign Policy Czech Republic in (Central) European Context. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 3, CABADA, Ladislav (2012): Anti-Communism in Czech Society and Politics after 1989: Analysis of the Background and Development of the Phaenomenon. Journal of East European and Asian Studies, Vol. 3, No. 1 (August 2012), CABADA, Ladislav and KRAŠOVEC, Alenka (2012). Podobnost institucionálních výběrů a podobnost výsledků? Případ Slovinska a České republiky. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 2, s CABADA, Ladislav (2012): Party Membership in East Central Europe. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 1, CABADA, Ladislav (2011): Central European Political Parties Role in Establishment and Operation of European Conservatives and Reformists Group. Politics in Central Europe, Vol. 7, No. 2, CABADA, Ladislav (2011): Typology of Slovene minorities and differences in their status and rights. The Annual of Language and Politics & Politics of Identity, Vol. 5, s ,

9 CABADA, Ladislav (2010): Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Vol. 4, No. 11, s LAJH, Damjan CABADA, Ladislav (2010): Využití přístupů nového institucionalismu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku. Politologický časopis, Vol. 17, No. 4, s CABADA, Ladislav (2010): Le Parti social-démocrate tchèque en 2010: entre tradition, Troisième voie ou chemin propre? La Revue Socialiste, Vol. 39, No. 3 (Le débat socialiste en Europe), CABADA, Ladislav (2010): Traditional, Third way or a Different Path? The Czech Social Democrat Party in Politics in Central Europe, Vol. 6, no. 1, CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2009): Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2/2009, s CABADA, Ladislav (2009): Political Culture and its Types in the post-yugoslav Area. Politics in Central Europe, Vol. 5, No. 2, s CABADA, Ladislav (2009): České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět. Mezinárodní vztahy, Vol. 44, No. 3, s CABADA, Ladislav (2008): Decentralisation Processes in Croatia and Slovenia. Politics in Central Europe, Vol. 4, No. 1, s CABADA, Ladislav (2006): Výzkum politického stranictví v české politologii - víceúrovňová analýza v nejnovějších odborných publikacích. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Vol. 1, No. 2, s CABADA, Ladislav (2006): Česká zahraniční politika snahy o překonání přístupu malého státu? In Akta Fakulty filozofické ZČU v Plzni 1/2006, s CABADA, Ladislav (2005): Czech foreign policy small state or middle power approach? Politics in Central Europe, Vol. 1, No. 1, s CABADA, Ladislav (2003): Koncepce stranických rodin a její problematická aplikace na středoevropské modely příklad stranického systému Republiky Slovinsko. Politologický časopis, Vol. 10, No. 3, s CABADA, Ladislav (2003): Češke politične stranke in njihov položaj v procesu oblikovanja evropskih političnih strank. Teorija in praksa, Vol. 40, Nr. 6, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav; LAJH, Damjan (2003): Národní otázka v druhé Jugoslávii rozpor mezi normativní úpravou a politickou realitou. Politologický časopis, Vol. 10, Nr. 2, s CABADA, Ladislav (2003): Czech National Interest(s) and the European Union Position of Czech Political Partisanship. In: Proceedings of University of West Bohemia 2002, s CABADA, Ladislav (2002): Analýza voleb v českém společenskovědním diskursu. Politologická revue, Vol. 8, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2002): Češki nacionalni interes(i) in Evropska unija v diskurzu političnega strankarstva na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 39, Nr. 4, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2002): European Union on the Way to the European State Process of Deconstruction of National Identities. In: Proceedings of University of West Bohemia 2001, s CABADA, Ladislav (2001): Volilna reforma na Češkem volilni inženiring v praksi. Teorija in praksa, Vol. 38, Nr. 5, s CABADA, Ladislav; Waisová, Šárka (2001): European Union on the Way to the European State The Process of Deconstruction of National Identity? Central European Political Science Review, Vol. 2, Nr. 5, s

10 BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2001): Post-komunistične stranke primerjava razvoje Zveze komunistov Slovenije in Komunistične stranke Češkoslovaške. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 4, s CABADA, Ladislav (2001): The Process of Democracy Consolidation: Theoretical Approach based on the Example of Czech Republic. In: Proceedings of University of West Bohemia 2000, s CABADA, Ladislav (2000): Razumevanje nacionalne in evropske identite primer Češke republike. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2000): Parlamentní volby ve Slovinsku ohrožení stability systému? Politologická revue, Vol. 6, Nr. 2, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2000): Postkomunistické strany v České republice a ve Slovinsku. Politologická revue, Vol. 6, Nr. 1, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (2000): The Kosovo Crisis and the Prospects for the Balkans. Perspectives. The Central European Review of International Affairs, Nr. 13 (Winter 1999/2000), s CABADA, Ladislav (1999): Razvoj strankarskega sistema na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 36, Nr. 2, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (1999): Kosovská krize a perspektivy Balkánu. Mezinárodní vztahy, Vol. 34, Nr. 4, s V. Texty ve sbornících CABADA, Ladislav; HOLZER, Jan (2011): Political Science in the Czech Republic. In: Krichewsky, L. et al., A Student s Guide to European Universities: Sociology, Political Science, Geography and History, Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, s CABADA, Ladislav (2011): Wie lassen sich die Tschechen und Österreicher miteinander versöhnen? Oder: Ist eine Versöhnung überhaupt erforderlich? In: Solidarität in Europa: Herausforderungen an eine gute Nachbarschaft zwischen Österreich und Tschechien, Wien, Österreichische Kommission Iustitia et Pax, s (česká jazyková mutace 49-51). CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko. In: Jurek, P. Waisová, Š. (eds.), Členské země NATO a jejich vztah k Alianci, Plzeň, Západočeská univerzita, s CABADA, Ladislav (2008): Ethics of International Relations and the Middle East: Case Study. In: Bouchal, M. Křížek, D. Schmergl, Z. (eds.), Middle East in the Contemporary World, Plzeň, Adéla Publishing, s CABADA, Ladislav (2008): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, 2. rozšířené vydání. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2007): Deutschland und Deutsche im tschechischen politischen und öffentlichen Diskurs Kontinuität oder eine fortschreitende Veränderung der Sprache nach 1989? In Neuss, B. Holly, W. (Hrsg.), Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen, Europäisches centrum für Federalismus-Forschung, s CABADA, Ladislav (2007): Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace? Příklad Bosny a Hercegoviny. In Dančák, B. Hloušek, V. (eds.), Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2007): Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturněcivilizační okruhy? In Cabada, L. (ed.), Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s

11 CABADA, Ladislav (2007): Ethics of International Relations and Re-Thinking the Middle East, In: Maalouf, B. (ed.), The Middle East and the European Union Prospects for Peace in the Middle East, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Decentralizace ve Slovinsku a Chorvatsku. In: Kotábová, V.; Říchová, B.; Plechanovová, B. (eds.), Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Praha, fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav. (2006): Česká politika a perspektiva evropeizace několik úvah. In Dančák, B.; Hloušek, V. (eds.), Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno, Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2006): Vybrané teorie koalic a jejich aplikace na vládní modely v České republice. In Němec, J; Šůstková, M. (eds.), III. kongres českých politologů, Praha a Olomouc, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2006), Decentralization of Ethnically Homogenous Countries Will the Technical Approach Do? A Comparison of Public Administration Reforms in the Czech Republic and Slovenia. In Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Public Diplomacy as an Instrument of (European) Foreign Policy. In: Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav (2006): Security Dilemmas at Korean Peninsula. In Cabada, L.; Waisová, Š. (eds.), Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s CABADA, Ladislav (2006): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2006): Slovinci na počátku 21. století aneb malý středoevropský národ bez strachu z budoucnosti. In: Pešková, M. (ed.), Slovanské národy dnes, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Evropeizace slovinských politických stran. In: Dančák, B.; Fiala, P.; Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: nové téma politologického výzkumu, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2005): Political Culture and its Stability in the post-yugoslav Area. In Uherek, Z; Grill, J. (eds.) Fieldwork and Local Communities, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s CABADA, Ladislav (2005). Evropská dimenze politiky KDU-ČSL. In: Znoj, M.; Pehr, M. (eds.), Josef Lux a česká politika 90. let, Praha, Ústav politologie FF UK, s CABADA, Ladislav (2005): Slovenian United List of Social Democrats Post-Communist or/and Post-modern Political Party? In: Kopeček, L (ed.), Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future, Brno, Democracy and Culture Studies Centre, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2005): Primerjalna analiza programskih usmeritev nacionalnih političnih strank o EU tematikah. Primer Češke republike in Slovenije. In Haček, M.; Zajc, D. (eds.), Slovenija v EU: zmožnosti in priložnosti, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, s CABADA, Ladislav (2005): Byla Titova Jugoslávie totalitním státem? In: Budil, I. (ed.), Totalitarismus: interdisciplinární pohled, Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Regionalization of Security in Globalizing World. In: Hnízdo, B. (ed.), Globalization and Regionalization in East Central Europe and East Asia. Comparison, Prague, Faculty of Social Sciences, s. 4-8.

12 CABADA, Ladislav (2004): Czech Republic after the EU Referendum, In: Central Europe beyond double Enlargement, Vilnius, Lithuanian Political Science Association, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first election to the European Parliament in the Czech Republic, In: Ágh, A. (ed.), Post-Accession in East-Central Europe. The Emergence of the EU 25, Budapest, Hungarian Centre for Democracy Studies, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2004): Evropeizace národních politických stran příklad České republiky a Republiky Slovinsko. In: Kotábová, V,; Prázová, I.; Schneider, O. (eds.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii II., Praha, Matfyzpress, s CABADA, Ladislav (2004): Tschechische Republik und die Wahlen in das Europäische Parlament In: Huber, O.; Oswald, I. (eds.), Europawahlen 2004 in Ostmitteleuropa, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav (2004): Kulturní konflikt jako překážka bezpečnostní stabilizace jihovýchodní Evropy. In: Plzeňské rozhovory 2004, Plzeň, Statutární město Plzeň, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické strany problém českého stranického systému? In: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.), II. kongres českých politologů, Praha, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické subjekty a volby v České republice, In: Linek, L; Mrklas, L.; Seidlová, A.; Sokol, P. (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2002, Praha, Sociologický ústav AV ČR, s CABADA, Ladislav (2002): Die Tschechische Republik vor den Parlamentswahlen IDM-Aktuell, Beilage zum IDM-Info 5/2002, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. CABADA, Ladislav (2002): East meets West: Towards new Standards for a European Civil Society. In: Reichel, W. (ed.), Political Priorities between East and West, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav; ROSŮLEK, Přemysl (2001): Spremembe v pravnem redu Češke republike v zvezi s priključevanjem Češke republike k Evropski uniji. In: Zajc, D. (ed.), Slovenska država ob deseti obletnici, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Democracy by Protectorates. In. Hnízdo, B. (ed.), Political Changes in the Czech Republic and Taiwan: Comparison. Prague, Faculty of Social Sciences, Charles University, s CABADA, Ladislav (2001): The Role of the Media in Coping with a Communist Past. In: Pilsen Talks 2001, Pilsen, s CABADA, Ladislav (1998): Die Tschechische Republik vor den Wahlen IDM-Aktuell 1/1998, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. VI. Editorská činnost Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 3/2009, 333 stran (plná editace, překlad tří textů ze slovinštiny a němčiny). CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): IV. Kongres českých politologů, Plzeň, Plzeň: Západočeská univerzita, 265 s. CABADA, Ladislav; MRAVINAČ, Michal (eds.) (2008): Integrating with the European Union. Accession, Association and Neighbourhood Policy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 271 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 141 s.

13 CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (eds.) (2006): Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 206 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Blízký východ v současném světě II. Plzeň: Nakladatelství s vydavatelství Aleš Čeněk, 63 s. CABADA, Ladislav; KRAŠOVEC, Alenka (eds.) (2004): Europeanisation of National Political Parties. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 253 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2003): Contemporary Questions of Central European Politics. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 331 s. HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav (eds.) (2000): Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň: Západočeská univerzita, 147 s.. VII. Vysokoškolské učebnice CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2007): Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 455 s.. CABADA, Ladislav; ZÍKOVÁ, Tereza a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2004): Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 494 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2004): Komparace politických systémů III., 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 330 s. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2002): Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 445 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2000): Komparace politických systémů III. Praha: Vysoká škola ekonomická 2000, 253 s. CABADA, Ladislav (2000): Český stranický systém í. Plzeň: Západočeská univerzita. VIII. Překlady Sørensen, Georg, Stát a mezinárodní vztahy, Portál, Praha 2005 z anglického originálu Changes in Statehood přeložili L. Cabada a Š. Waisová

Curriculum Vitae Lenka Strnadová

Curriculum Vitae Lenka Strnadová Curriculum Vitae Lenka Strnadová Name Lenka Strnadová Academic Title Mgr., PhD. Date of Birth 28 August 1980 Contact Address E-mail Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni Avalon Business

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945 2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací.

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

POLITICS IN CENTRAL EUROPE

POLITICS IN CENTRAL EUROPE POLITICS IN CENTRAL EUROPE The Journal of the Central European Political Science Association Volume 11 Number 1S April 2015 ISSN 1801-3422 Volby do Evropského parlamentu 2014 Pravidla voleb do Evropského

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více