doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D."

Transkript

1 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská Plzeň Tel: Pracovna č (Plzeň), č. 306 (Praha-Dubečská) Vzdělání: 2004 docent v oboru politologie: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně doktorské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze; rok studia na Univerzitě v Lublani/Slovinsko magisterské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze bakalářské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze Profesní zkušenosti: září 2013 dosud: prorektor pro akademický rozvoj, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. září 2002 dosud: docent (do roku 2004 odborný asistent) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., dříve Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s. (v letech na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, od roku 2011 na katedře politologie a humanitních studií; od března 2010 vedoucí akademických činností Univerzitního střediska Plzeň); garant studijních oborů Humanitní studia a Politologie říjen 2009 dosud: docent na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od října 2010 vedlejší pracovní poměr) duben 2005 září 2009: děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni leden 2000 květen 2005: vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů (v letech katedra politologie a sociologie) Fakulty humanitních studií (od Fakulta filozofická) Západočeské univerzity v Plzni odborný asistent na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (souběžný pracovní poměr) Působení v zahraničí 1998: dvouměsíční výzkumný pobyt ve Slovinsku podpořený nadací Open Society Fund (výzkumný projekt Slovinsko v mezinárodních vztazích) : poslední rok doktorského studia stráven na Univerzitě v Lublani/Slovinsko 2000: třítýdenní pobyt na Central European University v Budapešti; studijní program Intercultural Citizenship : opakované výzkumné a přednáškové pobyty na Univerzitě v Lublani (v rámci bilaterálních projektů či GAČR) výstupem monografie Politický systém Slovinska, obhájena jako habilitační práce 2006: přednáškový pobyt na Univerzitě v Salfordu/Velká Británie v rámci smlouvy Erasmus/Sokrates 2007: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo 2008: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo

2 2009: třítýdenní studijní pobyt US Foreign Policy Challenges, Washington, San Francisco a New York/USA Zimní semestr 2009/10 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2010/11 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2011/12 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2012/13 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2013/14 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Červenec srpen 2014 (5 týdnů) Hannah Arendt Institut pro studium totalitarismu, Drážďany/Německo, výzkumný projekt Challenges of Consolidation in East Central European countries with Specific Focus on Czech Republic and (East) Germany Členství v odborných organizacích a redakčních radách: 2012-dosud prezident Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA) předseda České společnosti pro politické vědy prezident České asociace evropských studií 2005-dosud redaktor mezinárodního odborného časopisu Politics in Central Europe (společně s Š. Waisovou) člen výkonného výboru Středoevropské asociace pro politické vědy vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy Mezinárodní společnost pro politické vědy Slovinská společnost pro politické vědy 2012-dosud Polish Political Science Review / Polski Przegląd Politologyczny 2009-dosud člen redakční rady odborného časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 2009-dosud člen redakční rady časopisu Kuděj 2008-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis/czech Journal of Political Science 2007-dosud člen redakční rady odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies 2006-dosud člen redakční rady odborného časopisu Družboslovne razprave (Slovinsko) 2003-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue člen redakční rady odborného časopisu Středoevropské politologické studie Členství ve vědeckých radách: Vědecká rada Institute of Cultural Relations Policy, Budapešť (od roku 2013) Vědecká rada Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od roku 2002) Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha (od roku 2005; v letech Akademická rada Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů) Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha ( , od 15. ledna 2014 předseda)

3 Vědecká rada Univerzity Hradec Králové ( ) Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ( ) Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od roku ) Vědecká rada Ústavu mezinárodních vztahů ( ) Účast na habilitačních řízeních Věra Stojarová Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Dan Marek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Michal Kubát Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Oldřich Bureš Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická člen komise Stanislav Balík Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise a oponent Vít Hloušek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Zdeněk Kříž Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Pavel Šaradín Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Miroslav Vaněk Filozofická fakulta Univerzity Karlovy člen komise Uroš Pinterič Fakulta aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko člen komise k udělení mimořádné profesury Lea Prijon - Fakulta médií v Lublani/Slovinsko člen komise Přemysl Rosůlek Fakulta politických a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici člen komise Členství v komisích grantových agentur a práce pro obdobné agentury : oborová komise pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj ČR : předseda podoborové komise Grantové agentury České republiky pro sociologii : oborová komise Grantové agentury České republiky č. 4 (společenské a humanitní vědy) : podkomise č. 403 (Sociologie) Grantové agentury České republiky 2006-dosud: individuální posuzovatel projektů NPV II a III individuální posuzovatel sdružení INTAS (International Association for Promotion of co-operation aminy scientists from EU and New Independent States of the formel Soviet Union) Granty a výzkumné projekty: 2013: Varieties of Democracy, výzkumný projekt založený na spolupráci mezi dvěma švédskými (Göteborg a Lund) a dvěma americkými (Notre Dame a Boston) univerzitami. Vedoucí výzkumného týmu Michael Coppedge, John Gerring a Staffan I. Lindberg : Learning about the EU at the Secondary Schools, Longlife Learning Programm Evropské komise : Zukunftsfond der Österreichischen Republik, projekt Österreich und seine Nachbarn: Kulturelle Transformationen, politische Räpresentation und trans/nationale Identitätsentwürfe seit 1989 (Austria and its neighbours: cultural transformations, political representations and trans/national identity concepts since 1989 (člen mezinárodního řešitelského týmu složeného ze sedmi historiků, sociologů a politologů) : GAČR č. P408/10/0295 Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy (spoluřešitel Vít Hloušek/Masarykova univerzita) 2011: Science Communication (SCICOM), CZ.1.07/2.3.00/ , Evropský sociální fond, vedoucí řešitelského týmu zpracovávajícího podprojekt vzdělávacích modulů pro studenty, učitele, novináře a Public Information Officers.

4 : Jean Monnet Chair in European Political Integration and History of European Construction Process (společně se Š. Waisovou) : Projekt Evropské komise TEMPUS JET v rámci Lifelong Learning Programm. Projekt Masters in EU Institutions and Policies and Political Management (zavedení dvou navazujících magisterských oborů v anglickém jazyce na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje) : Standardní badatelský grant Grantové agentury Akademie věd České republiky. Projekt Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích? (spoluřešitelka Š. Waisová) : Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Projektové řízení ve veřejném sektoru : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Efficiency of Government (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) : GAČR č. 407/04/0206. Projekt Koalice a koaliční vztahy v České republice: politické strany a koaliční chování. Řešitel: B. Říchová; spoluřešitel: L. Cabada 2003: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Slovinska (spoluřešitelka Š. Waisová) 2003: Výzkumný projekt Sociální struktura města Plzně koordinátor projektu : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Europeanisation of National Political Parties (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Litvy (spoluřešitelka Š. Waisová) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory (spoluřešitelka Š. Waisová) Publikační výstupy: I. Monografie CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2014): Political Parties in East Central Europe. Lanham: Lexington Books, 220 s. CABADA, Ladislav a kol. (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 169 s. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2013): Čchekchowa kukčengčchi :Jŏksačŏk čängčŏmkwa säroun ŭiče [Československo a Česká republika ve světové politice]. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 307 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2013): Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2011): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Lanham: Lexington Books, 244 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2011): Politický systém České republiky. Historie a současnost, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 486 s. WAISOVÁ, Šárka CABADA, Ladislav (2011): Ethics in Foreign Policy: Postmodern States as the Entrepreneurs of Kantian Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 197 s. CABADA, Ladislav (2010): Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to Lanham: Lexington Books, 210 s. WAISOVÁ, Šárka a CABADA, Ladislav (2009): Etika a mezinárodní politika: Postmodetrní státy jako nositelé kantovské etiky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 235 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2007) Politický systém České republiky. Historie a současnost, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 374 s. CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 160 s.

5 CABADA, Ladislav, (2005): Komunismus, levicová kultura a česká politika Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 198 s. CABADA, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství, 243 s. CABADA, Ladislav; ŠANC, David (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav; ŽENÍŠEK, Marek (2003): Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 156 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2003) Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál, 360 s. ROSŮLEK, Přemysl; CABADA, Ladislav (2002): Evropa národů, patriotů a integrace. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 166 s. CABADA, Ladislav (2000): Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 198 s. II. Editace monografií KALANRA, Záviš (2013): Parmenidova filosofie. Praha: Academia editace textu a autorská předmluva. CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol. (2011): Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav - Jurek, Petr a kol. (2010): Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 203 str. CABADA, Ladislav a kol. (2010): Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 295 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al. (2009): Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 265 s. CABADA, Ladislav et al. (2009): Evropa regionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2008): Nové demokracie střední a východní Evropy (edice Komparace politických systémů), Praha: Oeconomica. CABADA, Ladislav a kol. (2006): Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2002): Perspektivy regionu střední Evropy. Plzeň: Západočeská univerzita, 137 s. III. Kapitoly v monografiích CABADA, Ladislav (2014): Strany mezery v České republice a ve střední Evropě: náčrt možností a limitů politologického výzkumu. In Kubát, M. Lebeda, T. a kol., O komparativní politologii a současné české politice, Praha, Karolinum, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě možnosti a perspektivy politologického výzkumu. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu v českém stranickém systému. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp VANSA, Vojtěch CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu a jednoho použití na Slovensku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve Slovinsku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp

6 CABADA, Ladislav (2013): Občanská válka ve Slovinsku v letech a její důsledky pro postavení katolické církve ve společnosti a politice. In Dolista, J. Maturkanič, P. a kol., Strach nemá v lásce místo, Praha, Evropské vzdělávací centrum, pp CABADA, Ladislav (2013): Parties with No Members? : How to Ensure Political Participation in East Central Europe, In DEMETRIOU, Kyriakos N., Democracy in Transition. Political Participation in the European Union, Heidelberg New York Dordrecht London, Springer, pp CABADA, Ladislav (2011): Východní Asie. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Makroregiony v geopolitice a politické geografii. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Globální svět a penregiony. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav (2011): Česká politologie a Science Communication: výzvy a rizika. In ROSŮLEK, P. a kol., Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň, Západočeská univerzita, pp CABADA, Ladislav (2010): Volitve v Evropski parlament kot drugorazredne volitve: refleksija volitev v novih srednjeevropskih članicah Evropske unije. In Krašovec, Alenka et al., Volitve v Evropski parlament 2009, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, pp CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2010): Slovenia as an EU-member: a Euroenthusiastic society and political elite. In Drulák, Petr Šabič, Zlatko (eds), The Czech and EU Presidencies in a Comparative Perspective, Dordrecht, Republic of Letters Publishing BV, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve středovýchodní Evropě. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav (2009): Politický systém Korejské republiky. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Pacifická Asie: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Czech Republic. In Sagar D.J. (ed.), Political Parties of the World,7th Edition, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav (2009): Úvodem: Možnosti a limity výzkumu evropského regionalismu. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Evropské regiony na začátku 3. tisíciletí. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Dolní Sasko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): Těšínské Slezsko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Democratisation and De-democratisation in Czech Republic. In: Fröschl, E. Kozeluh, U. Schaller, Ch. (eds.). Democratisation and De-democratisation in Europe? Austria, Britain, Italy, and the Czech Republic A Comparison. Innsbruck Wien Bozen: Studienverlag, s

7 CABADA, Ladislav (2008): Politický systém Namibie. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Commonwealth: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Jugoslávie: základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko: mezi tradicionalismem a postmodernou. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Srbsko: k demokracii bez vyrovnání s minulostí? In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Ukrajina: hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2007): Politické systémy Kypru. In Ženíšek, M. Šanc, D. a kol., Commonwealth: politické systémy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2007): Rozpad a budování státu: případová studie Bosny a Hercegoviny. In Waisová, Š. a kol., Slabé státy: Selhání, rozpad a obnova státnosti, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s WAISOVÁ, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války autor tří textových kapitol. CABADA, Ladislav (2006): Koaliční vládnutí v České republice teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Koaliční chování ve Slovinsku ideologická bipolarita nebo pragmatická programová politika. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Mezinárodní protektoráty a neokolonialismus. In: Waisová, Š. a kol., Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Czech Republic. In Szajkowski, B. (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first EP elections. In: Cabada, L.; Krašovec, A. (eds.), Europeanisation of National Political Parties, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2004): Bosna a Hercegovina. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora). In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Makedonie. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2003): Die Mitteleuropa-Idee in der tschechischen Öffentlichkeit, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s CABADA, Ladislav (2003): Aspekte der tschechischen politischen Kultur, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Transformationerfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU- Kandidatenländer, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s

8 CABADA, Ladislav (2003): Obtížný zrod vícestupňové veřejné správy ve Slovinsku, In: Fiala, V.; Říchová, B. a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí, Olomouc: Moneta FM, s CABADA, Ladislav (2003): Bezpečnostní vzdělávání v České republice potřebné či zbytečné? In: Waisová, Š. a kol., Bezpečnost a strategie. Východiska stav perspektivy, Dobrá Voda, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2002): Partikularismy a integrační projekty v regionu jihovýchodní Evropy, In: Rosůlek, P.; Cabada, L., Evropa národů, patriotů a integrace, Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2001): Konsolidacija demokracije v postjugoslovanskem prostoru v primerjavi s postsovjetsko Evropo, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi II., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Republika Slovinsko a Evropská unie, In: Kubát, M. (ed.), Východní rozšíření Evropské unie. Východiska stav perspektivy, Brno/Praha: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav (2000): Procesi in problemi konsolidacije demokracije primer Češke republike, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi I., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2000): Romská menšina v Republice Slovinsko. In: Kužel, S. (ed.), Terénní výzkum segregace a integrace, Praha, Cargo Publishers, s IV. Články v odborných časopisech CABADA, Ladislav (2014): Jak opravit západní demokracii? Bratrství jako náprava neoliberálního sobectví. Mezinárodní vztahy, Vol. 49, No. 2, s BÍLEK, Jaroslav; CABADA, Ladislav and HULEC, Pavel (2014): Strany mezery v litevském stranickém systému. Politické vedy, Vol. 17, No. 1, CABADA, Ladislav (2013): European Union and the Western Balkans: a Problematic Partnership? Politics in Central Europe, Vol. 9, No. 2, KRAŠOVEC, Alenka and CABADA, Ladislav (2013): Kako smo si različni: značilnosti vladnih koalicij v Sloveniji, Češki republiki in na Slovaškem. Teorija in praksa, Vol. 50, Nr. 5-6, pp CABADA, Ladislav and WAISOVÁ, Šárka (2012): Public Diplomacy and Nation Branding as the Instruments of Foreign Policy Czech Republic in (Central) European Context. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 3, CABADA, Ladislav (2012): Anti-Communism in Czech Society and Politics after 1989: Analysis of the Background and Development of the Phaenomenon. Journal of East European and Asian Studies, Vol. 3, No. 1 (August 2012), CABADA, Ladislav and KRAŠOVEC, Alenka (2012). Podobnost institucionálních výběrů a podobnost výsledků? Případ Slovinska a České republiky. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 2, s CABADA, Ladislav (2012): Party Membership in East Central Europe. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 1, CABADA, Ladislav (2011): Central European Political Parties Role in Establishment and Operation of European Conservatives and Reformists Group. Politics in Central Europe, Vol. 7, No. 2, CABADA, Ladislav (2011): Typology of Slovene minorities and differences in their status and rights. The Annual of Language and Politics & Politics of Identity, Vol. 5, s ,

9 CABADA, Ladislav (2010): Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Vol. 4, No. 11, s LAJH, Damjan CABADA, Ladislav (2010): Využití přístupů nového institucionalismu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku. Politologický časopis, Vol. 17, No. 4, s CABADA, Ladislav (2010): Le Parti social-démocrate tchèque en 2010: entre tradition, Troisième voie ou chemin propre? La Revue Socialiste, Vol. 39, No. 3 (Le débat socialiste en Europe), CABADA, Ladislav (2010): Traditional, Third way or a Different Path? The Czech Social Democrat Party in Politics in Central Europe, Vol. 6, no. 1, CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2009): Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2/2009, s CABADA, Ladislav (2009): Political Culture and its Types in the post-yugoslav Area. Politics in Central Europe, Vol. 5, No. 2, s CABADA, Ladislav (2009): České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět. Mezinárodní vztahy, Vol. 44, No. 3, s CABADA, Ladislav (2008): Decentralisation Processes in Croatia and Slovenia. Politics in Central Europe, Vol. 4, No. 1, s CABADA, Ladislav (2006): Výzkum politického stranictví v české politologii - víceúrovňová analýza v nejnovějších odborných publikacích. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Vol. 1, No. 2, s CABADA, Ladislav (2006): Česká zahraniční politika snahy o překonání přístupu malého státu? In Akta Fakulty filozofické ZČU v Plzni 1/2006, s CABADA, Ladislav (2005): Czech foreign policy small state or middle power approach? Politics in Central Europe, Vol. 1, No. 1, s CABADA, Ladislav (2003): Koncepce stranických rodin a její problematická aplikace na středoevropské modely příklad stranického systému Republiky Slovinsko. Politologický časopis, Vol. 10, No. 3, s CABADA, Ladislav (2003): Češke politične stranke in njihov položaj v procesu oblikovanja evropskih političnih strank. Teorija in praksa, Vol. 40, Nr. 6, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav; LAJH, Damjan (2003): Národní otázka v druhé Jugoslávii rozpor mezi normativní úpravou a politickou realitou. Politologický časopis, Vol. 10, Nr. 2, s CABADA, Ladislav (2003): Czech National Interest(s) and the European Union Position of Czech Political Partisanship. In: Proceedings of University of West Bohemia 2002, s CABADA, Ladislav (2002): Analýza voleb v českém společenskovědním diskursu. Politologická revue, Vol. 8, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2002): Češki nacionalni interes(i) in Evropska unija v diskurzu političnega strankarstva na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 39, Nr. 4, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2002): European Union on the Way to the European State Process of Deconstruction of National Identities. In: Proceedings of University of West Bohemia 2001, s CABADA, Ladislav (2001): Volilna reforma na Češkem volilni inženiring v praksi. Teorija in praksa, Vol. 38, Nr. 5, s CABADA, Ladislav; Waisová, Šárka (2001): European Union on the Way to the European State The Process of Deconstruction of National Identity? Central European Political Science Review, Vol. 2, Nr. 5, s

10 BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2001): Post-komunistične stranke primerjava razvoje Zveze komunistov Slovenije in Komunistične stranke Češkoslovaške. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 4, s CABADA, Ladislav (2001): The Process of Democracy Consolidation: Theoretical Approach based on the Example of Czech Republic. In: Proceedings of University of West Bohemia 2000, s CABADA, Ladislav (2000): Razumevanje nacionalne in evropske identite primer Češke republike. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2000): Parlamentní volby ve Slovinsku ohrožení stability systému? Politologická revue, Vol. 6, Nr. 2, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2000): Postkomunistické strany v České republice a ve Slovinsku. Politologická revue, Vol. 6, Nr. 1, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (2000): The Kosovo Crisis and the Prospects for the Balkans. Perspectives. The Central European Review of International Affairs, Nr. 13 (Winter 1999/2000), s CABADA, Ladislav (1999): Razvoj strankarskega sistema na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 36, Nr. 2, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (1999): Kosovská krize a perspektivy Balkánu. Mezinárodní vztahy, Vol. 34, Nr. 4, s V. Texty ve sbornících CABADA, Ladislav; HOLZER, Jan (2011): Political Science in the Czech Republic. In: Krichewsky, L. et al., A Student s Guide to European Universities: Sociology, Political Science, Geography and History, Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, s CABADA, Ladislav (2011): Wie lassen sich die Tschechen und Österreicher miteinander versöhnen? Oder: Ist eine Versöhnung überhaupt erforderlich? In: Solidarität in Europa: Herausforderungen an eine gute Nachbarschaft zwischen Österreich und Tschechien, Wien, Österreichische Kommission Iustitia et Pax, s (česká jazyková mutace 49-51). CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko. In: Jurek, P. Waisová, Š. (eds.), Členské země NATO a jejich vztah k Alianci, Plzeň, Západočeská univerzita, s CABADA, Ladislav (2008): Ethics of International Relations and the Middle East: Case Study. In: Bouchal, M. Křížek, D. Schmergl, Z. (eds.), Middle East in the Contemporary World, Plzeň, Adéla Publishing, s CABADA, Ladislav (2008): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, 2. rozšířené vydání. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2007): Deutschland und Deutsche im tschechischen politischen und öffentlichen Diskurs Kontinuität oder eine fortschreitende Veränderung der Sprache nach 1989? In Neuss, B. Holly, W. (Hrsg.), Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen, Europäisches centrum für Federalismus-Forschung, s CABADA, Ladislav (2007): Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace? Příklad Bosny a Hercegoviny. In Dančák, B. Hloušek, V. (eds.), Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2007): Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturněcivilizační okruhy? In Cabada, L. (ed.), Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s

11 CABADA, Ladislav (2007): Ethics of International Relations and Re-Thinking the Middle East, In: Maalouf, B. (ed.), The Middle East and the European Union Prospects for Peace in the Middle East, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Decentralizace ve Slovinsku a Chorvatsku. In: Kotábová, V.; Říchová, B.; Plechanovová, B. (eds.), Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Praha, fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav. (2006): Česká politika a perspektiva evropeizace několik úvah. In Dančák, B.; Hloušek, V. (eds.), Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno, Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2006): Vybrané teorie koalic a jejich aplikace na vládní modely v České republice. In Němec, J; Šůstková, M. (eds.), III. kongres českých politologů, Praha a Olomouc, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2006), Decentralization of Ethnically Homogenous Countries Will the Technical Approach Do? A Comparison of Public Administration Reforms in the Czech Republic and Slovenia. In Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Public Diplomacy as an Instrument of (European) Foreign Policy. In: Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav (2006): Security Dilemmas at Korean Peninsula. In Cabada, L.; Waisová, Š. (eds.), Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s CABADA, Ladislav (2006): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2006): Slovinci na počátku 21. století aneb malý středoevropský národ bez strachu z budoucnosti. In: Pešková, M. (ed.), Slovanské národy dnes, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Evropeizace slovinských politických stran. In: Dančák, B.; Fiala, P.; Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: nové téma politologického výzkumu, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2005): Political Culture and its Stability in the post-yugoslav Area. In Uherek, Z; Grill, J. (eds.) Fieldwork and Local Communities, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s CABADA, Ladislav (2005). Evropská dimenze politiky KDU-ČSL. In: Znoj, M.; Pehr, M. (eds.), Josef Lux a česká politika 90. let, Praha, Ústav politologie FF UK, s CABADA, Ladislav (2005): Slovenian United List of Social Democrats Post-Communist or/and Post-modern Political Party? In: Kopeček, L (ed.), Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future, Brno, Democracy and Culture Studies Centre, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2005): Primerjalna analiza programskih usmeritev nacionalnih političnih strank o EU tematikah. Primer Češke republike in Slovenije. In Haček, M.; Zajc, D. (eds.), Slovenija v EU: zmožnosti in priložnosti, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, s CABADA, Ladislav (2005): Byla Titova Jugoslávie totalitním státem? In: Budil, I. (ed.), Totalitarismus: interdisciplinární pohled, Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Regionalization of Security in Globalizing World. In: Hnízdo, B. (ed.), Globalization and Regionalization in East Central Europe and East Asia. Comparison, Prague, Faculty of Social Sciences, s. 4-8.

12 CABADA, Ladislav (2004): Czech Republic after the EU Referendum, In: Central Europe beyond double Enlargement, Vilnius, Lithuanian Political Science Association, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first election to the European Parliament in the Czech Republic, In: Ágh, A. (ed.), Post-Accession in East-Central Europe. The Emergence of the EU 25, Budapest, Hungarian Centre for Democracy Studies, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2004): Evropeizace národních politických stran příklad České republiky a Republiky Slovinsko. In: Kotábová, V,; Prázová, I.; Schneider, O. (eds.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii II., Praha, Matfyzpress, s CABADA, Ladislav (2004): Tschechische Republik und die Wahlen in das Europäische Parlament In: Huber, O.; Oswald, I. (eds.), Europawahlen 2004 in Ostmitteleuropa, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav (2004): Kulturní konflikt jako překážka bezpečnostní stabilizace jihovýchodní Evropy. In: Plzeňské rozhovory 2004, Plzeň, Statutární město Plzeň, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické strany problém českého stranického systému? In: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.), II. kongres českých politologů, Praha, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické subjekty a volby v České republice, In: Linek, L; Mrklas, L.; Seidlová, A.; Sokol, P. (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2002, Praha, Sociologický ústav AV ČR, s CABADA, Ladislav (2002): Die Tschechische Republik vor den Parlamentswahlen IDM-Aktuell, Beilage zum IDM-Info 5/2002, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. CABADA, Ladislav (2002): East meets West: Towards new Standards for a European Civil Society. In: Reichel, W. (ed.), Political Priorities between East and West, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav; ROSŮLEK, Přemysl (2001): Spremembe v pravnem redu Češke republike v zvezi s priključevanjem Češke republike k Evropski uniji. In: Zajc, D. (ed.), Slovenska država ob deseti obletnici, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Democracy by Protectorates. In. Hnízdo, B. (ed.), Political Changes in the Czech Republic and Taiwan: Comparison. Prague, Faculty of Social Sciences, Charles University, s CABADA, Ladislav (2001): The Role of the Media in Coping with a Communist Past. In: Pilsen Talks 2001, Pilsen, s CABADA, Ladislav (1998): Die Tschechische Republik vor den Wahlen IDM-Aktuell 1/1998, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. VI. Editorská činnost Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 3/2009, 333 stran (plná editace, překlad tří textů ze slovinštiny a němčiny). CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): IV. Kongres českých politologů, Plzeň, Plzeň: Západočeská univerzita, 265 s. CABADA, Ladislav; MRAVINAČ, Michal (eds.) (2008): Integrating with the European Union. Accession, Association and Neighbourhood Policy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 271 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 141 s.

13 CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (eds.) (2006): Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 206 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Blízký východ v současném světě II. Plzeň: Nakladatelství s vydavatelství Aleš Čeněk, 63 s. CABADA, Ladislav; KRAŠOVEC, Alenka (eds.) (2004): Europeanisation of National Political Parties. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 253 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2003): Contemporary Questions of Central European Politics. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 331 s. HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav (eds.) (2000): Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň: Západočeská univerzita, 147 s.. VII. Vysokoškolské učebnice CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2007): Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 455 s.. CABADA, Ladislav; ZÍKOVÁ, Tereza a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2004): Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 494 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2004): Komparace politických systémů III., 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 330 s. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2002): Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 445 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2000): Komparace politických systémů III. Praha: Vysoká škola ekonomická 2000, 253 s. CABADA, Ladislav (2000): Český stranický systém í. Plzeň: Západočeská univerzita. VIII. Překlady Sørensen, Georg, Stát a mezinárodní vztahy, Portál, Praha 2005 z anglického originálu Changes in Statehood přeložili L. Cabada a Š. Waisová

Ladislav Cabada, Ph.D., Associate Professor

Ladislav Cabada, Ph.D., Associate Professor Ladislav Cabada, Ph.D., Associate Professor Metropolitan University Prague University Branch Pilsen Koterovská 85 326 00 Pilsen/Plzeň Czech Republic Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Office No.

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax:

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax: Číslo projektu Název 1J 002/04-DP1 Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR Doba řešení 1.7. 2004 30.6. 2009 Řešitel (spoluřešitelé) Řešitel: Prof. PhDr. Petr

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Vážené studentky, vážení studenti, na stránkách KAP v sekci

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ ŽIVOTOPIS Osobní údaje: Jméno a příjmení Titul Kontakt Tereza Zíková PhDr., Ph.D. tzikova@ksa.zcu.cz Vzdělání: 2004 2008 2005 2001 2004 1998 2001 1994 1998 Doktorský studijní obor Etnologie, Fakulta filozofická,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku Zk (Marek, Prchlík, Souček) AHS100004 Duchovní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci Vážené studentky, vážení studenti, ti z Vás, kteří hodlají úspěšně ukončit své studium

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci Vážené studentky, vážení studenti, ti z Vás, kteří budou mít v příštím akademickém roce zapsaný předmět

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014)

Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014) Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014) Čas výuky: čtvrtek 18.20 19.50 (J2075) Vyučující: Jan Bečka, IMS FSV UK Konzultace: středa 17.30 18.30 (J3079) nebo po dohodě emailem Email: jan.becka@gmail.com, becka@fsv.cuni.cz

Více

Vybrané publikace katedry

Vybrané publikace katedry Vybrané publikace katedry Vybrané publikace členů katedry Členové katedry ZES se v posledních letech podíleli na řadě knižních publikací zabývajících se Evropskou unií a jejími členskými státy. Níže uvádíme

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Schváleno a projednáno: Vědeckou radou MUP 15.10.2010 1 1. CÍLE PRO ROK 2011 1.1. Věda a výzkum Hlavními cílem je silnější zaměření

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová Generační obměna ve vedení podniků (2016) Praha: Wolters Kluwer Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová Lidské zdroje v sociálních

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

- Česko-slovenská výzva: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavaninavrhu-spolecnych-cesko-slovenskych-1

- Česko-slovenská výzva: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavaninavrhu-spolecnych-cesko-slovenskych-1 Zápis z porady vedení IMS, 19.3.2013. Přítomni: Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS Dr. K. Kozák, vedoucí KAS Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky doc. M. Kubát,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA JIŘÍ LACH CURRICULUM VITAE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika Tel: +420 58 563 3000, Fax +420 58 5 63 3011 (děkanát) Tel: +420 58 563 3316,

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

pro humanitní a společenské vědy

pro humanitní a společenské vědy Možnosti využití databází EBSCO pro humanitní a společenské vědy PhDr. Hana Nová koordinátorka projektu eifl Direct v ČR Národní knihovna ČR e-mail: hana.nova@nkp.cz Knihovny v České republice mají prostřednictvím

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

Žádost o akreditaci. oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem. Studijní program Humanitní studia

Žádost o akreditaci. oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem. Studijní program Humanitní studia Filozofická fakulta Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem Obor Teorie a dějiny vědy a techniky Studijní program Humanitní studia 2007 Obsah Žádost o akreditaci

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání:

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání: ŽIVOTOPIS Jméno: Filip Šisler Titul: Mgr. Datum narození: 10. listopad 1984 Místo narození: Praha Adresa trvalého bydliště: Kozlovská 8/12, 160 00, Praha 6 Dejvice Adresa pracoviště: Institut mezinárodních

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. Jméno a příjmení: Funkce: Vyučované disciplíny: Předměty vědeckého zájmu: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. odborná asistentka FF UP (Katedra sociologie a andragogiky) odborná garantka kombinovaného magisterského

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS 1 2 3 4 5 6 7 8 8.00-09.20 9.30-10.50 11.00-12.20 12.30-13.50 14.00-15.20 15.30-16.50 17.00-18.20 18.30-19.50 po út P: Politologie I.

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413 1 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERSITA Brno, Joštova 10 Česká republika telefon: 00 420 549 49 4996, fax: 00 420-549 49 1920 Vybrané problémy

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více