doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D."

Transkript

1 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská Plzeň Tel: Pracovna č (Plzeň), č. 306 (Praha-Dubečská) Vzdělání: 2004 docent v oboru politologie: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně doktorské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze; rok studia na Univerzitě v Lublani/Slovinsko magisterské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze bakalářské studium oboru politologie na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze Profesní zkušenosti: září 2013 dosud: prorektor pro akademický rozvoj, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. září 2002 dosud: docent (do roku 2004 odborný asistent) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., dříve Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s. (v letech na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, od roku 2011 na katedře politologie a humanitních studií; od března 2010 vedoucí akademických činností Univerzitního střediska Plzeň); garant studijních oborů Humanitní studia a Politologie říjen 2009 dosud: docent na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od října 2010 vedlejší pracovní poměr) duben 2005 září 2009: děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni leden 2000 květen 2005: vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů (v letech katedra politologie a sociologie) Fakulty humanitních studií (od Fakulta filozofická) Západočeské univerzity v Plzni odborný asistent na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (souběžný pracovní poměr) Působení v zahraničí 1998: dvouměsíční výzkumný pobyt ve Slovinsku podpořený nadací Open Society Fund (výzkumný projekt Slovinsko v mezinárodních vztazích) : poslední rok doktorského studia stráven na Univerzitě v Lublani/Slovinsko 2000: třítýdenní pobyt na Central European University v Budapešti; studijní program Intercultural Citizenship : opakované výzkumné a přednáškové pobyty na Univerzitě v Lublani (v rámci bilaterálních projektů či GAČR) výstupem monografie Politický systém Slovinska, obhájena jako habilitační práce 2006: přednáškový pobyt na Univerzitě v Salfordu/Velká Británie v rámci smlouvy Erasmus/Sokrates 2007: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo 2008: měsíční výzkumně-přednáškový pobyt v rámci Gastprofessur na Hochschule Vechta/Německo

2 2009: třítýdenní studijní pobyt US Foreign Policy Challenges, Washington, San Francisco a New York/USA Zimní semestr 2009/10 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2010/11 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2011/12 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2012/13 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Zimní semestr 2013/14 výuka na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko kurz Současné teorie v politické sociologii pro doktorské studenty oboru Sociologie Červenec srpen 2014 (5 týdnů) Hannah Arendt Institut pro studium totalitarismu, Drážďany/Německo, výzkumný projekt Challenges of Consolidation in East Central European countries with Specific Focus on Czech Republic and (East) Germany Členství v odborných organizacích a redakčních radách: 2012-dosud prezident Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA) předseda České společnosti pro politické vědy prezident České asociace evropských studií 2005-dosud redaktor mezinárodního odborného časopisu Politics in Central Europe (společně s Š. Waisovou) člen výkonného výboru Středoevropské asociace pro politické vědy vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy Mezinárodní společnost pro politické vědy Slovinská společnost pro politické vědy 2012-dosud Polish Political Science Review / Polski Przegląd Politologyczny 2009-dosud člen redakční rady odborného časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 2009-dosud člen redakční rady časopisu Kuděj 2008-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis/czech Journal of Political Science 2007-dosud člen redakční rady odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies 2006-dosud člen redakční rady odborného časopisu Družboslovne razprave (Slovinsko) 2003-dosud člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue člen redakční rady odborného časopisu Středoevropské politologické studie Členství ve vědeckých radách: Vědecká rada Institute of Cultural Relations Policy, Budapešť (od roku 2013) Vědecká rada Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (od roku 2002) Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha (od roku 2005; v letech Akademická rada Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů) Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha ( , od 15. ledna 2014 předseda)

3 Vědecká rada Univerzity Hradec Králové ( ) Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ( ) Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni ( ) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od roku ) Vědecká rada Ústavu mezinárodních vztahů ( ) Účast na habilitačních řízeních Věra Stojarová Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Dan Marek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Michal Kubát Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise Oldřich Bureš Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická člen komise Stanislav Balík Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity člen komise a oponent Vít Hloušek Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Zdeněk Kříž Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Pavel Šaradín Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oponent Miroslav Vaněk Filozofická fakulta Univerzity Karlovy člen komise Uroš Pinterič Fakulta aplikovaných sociálních věd Nova Gorica/Slovinsko člen komise k udělení mimořádné profesury Lea Prijon - Fakulta médií v Lublani/Slovinsko člen komise Přemysl Rosůlek Fakulta politických a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici člen komise Členství v komisích grantových agentur a práce pro obdobné agentury : oborová komise pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj ČR : předseda podoborové komise Grantové agentury České republiky pro sociologii : oborová komise Grantové agentury České republiky č. 4 (společenské a humanitní vědy) : podkomise č. 403 (Sociologie) Grantové agentury České republiky 2006-dosud: individuální posuzovatel projektů NPV II a III individuální posuzovatel sdružení INTAS (International Association for Promotion of co-operation aminy scientists from EU and New Independent States of the formel Soviet Union) Granty a výzkumné projekty: 2013: Varieties of Democracy, výzkumný projekt založený na spolupráci mezi dvěma švédskými (Göteborg a Lund) a dvěma americkými (Notre Dame a Boston) univerzitami. Vedoucí výzkumného týmu Michael Coppedge, John Gerring a Staffan I. Lindberg : Learning about the EU at the Secondary Schools, Longlife Learning Programm Evropské komise : Zukunftsfond der Österreichischen Republik, projekt Österreich und seine Nachbarn: Kulturelle Transformationen, politische Räpresentation und trans/nationale Identitätsentwürfe seit 1989 (Austria and its neighbours: cultural transformations, political representations and trans/national identity concepts since 1989 (člen mezinárodního řešitelského týmu složeného ze sedmi historiků, sociologů a politologů) : GAČR č. P408/10/0295 Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy (spoluřešitel Vít Hloušek/Masarykova univerzita) 2011: Science Communication (SCICOM), CZ.1.07/2.3.00/ , Evropský sociální fond, vedoucí řešitelského týmu zpracovávajícího podprojekt vzdělávacích modulů pro studenty, učitele, novináře a Public Information Officers.

4 : Jean Monnet Chair in European Political Integration and History of European Construction Process (společně se Š. Waisovou) : Projekt Evropské komise TEMPUS JET v rámci Lifelong Learning Programm. Projekt Masters in EU Institutions and Policies and Political Management (zavedení dvou navazujících magisterských oborů v anglickém jazyce na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje) : Standardní badatelský grant Grantové agentury Akademie věd České republiky. Projekt Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích? (spoluřešitelka Š. Waisová) : Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Projekt Projektové řízení ve veřejném sektoru : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Efficiency of Government (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) : GAČR č. 407/04/0206. Projekt Koalice a koaliční vztahy v České republice: politické strany a koaliční chování. Řešitel: B. Říchová; spoluřešitel: L. Cabada 2003: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Slovinska (spoluřešitelka Š. Waisová) 2003: Výzkumný projekt Sociální struktura města Plzně koordinátor projektu : Bilaterální spolupráce podporovaná MŠMT. Projekt Europeanisation of National Political Parties (spoluřešitelka A. Krašovec/Univerzita v Lublani) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Litvy (spoluřešitelka Š. Waisová) 2002: Vojenská akademie Brno. Bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory (spoluřešitelka Š. Waisová) Publikační výstupy: I. Monografie CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2014): Political Parties in East Central Europe. Lanham: Lexington Books, 220 s. CABADA, Ladislav a kol. (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 169 s. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2013): Čchekchowa kukčengčchi :Jŏksačŏk čängčŏmkwa säroun ŭiče [Československo a Česká republika ve světové politice]. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 307 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít JUREK, Petr (2013): Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav. CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2011): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Lanham: Lexington Books, 244 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2011): Politický systém České republiky. Historie a současnost, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 486 s. WAISOVÁ, Šárka CABADA, Ladislav (2011): Ethics in Foreign Policy: Postmodern States as the Entrepreneurs of Kantian Ethics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 197 s. CABADA, Ladislav (2010): Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to Lanham: Lexington Books, 210 s. WAISOVÁ, Šárka a CABADA, Ladislav (2009): Etika a mezinárodní politika: Postmodetrní státy jako nositelé kantovské etiky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 235 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2007) Politický systém České republiky. Historie a současnost, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 374 s. CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 160 s.

5 CABADA, Ladislav, (2005): Komunismus, levicová kultura a česká politika Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 198 s. CABADA, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství, 243 s. CABADA, Ladislav; ŠANC, David (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav; ŽENÍŠEK, Marek (2003): Smíšené volební systémy. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 156 s. VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav (2003) Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál, 360 s. ROSŮLEK, Přemysl; CABADA, Ladislav (2002): Evropa národů, patriotů a integrace. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 166 s. CABADA, Ladislav (2000): Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 198 s. II. Editace monografií KALANRA, Záviš (2013): Parmenidova filosofie. Praha: Academia editace textu a autorská předmluva. CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol. (2011): Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav - Jurek, Petr a kol. (2010): Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 203 str. CABADA, Ladislav a kol. (2010): Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 295 s. CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al. (2009): Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 265 s. CABADA, Ladislav et al. (2009): Evropa regionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2008): Nové demokracie střední a východní Evropy (edice Komparace politických systémů), Praha: Oeconomica. CABADA, Ladislav a kol. (2006): Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 223 s. CABADA, Ladislav a kol. (2002): Perspektivy regionu střední Evropy. Plzeň: Západočeská univerzita, 137 s. III. Kapitoly v monografiích CABADA, Ladislav (2014): Strany mezery v České republice a ve střední Evropě: náčrt možností a limitů politologického výzkumu. In Kubát, M. Lebeda, T. a kol., O komparativní politologii a současné české politice, Praha, Karolinum, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě možnosti a perspektivy politologického výzkumu. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu v českém stranickém systému. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp VANSA, Vojtěch CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu a jednoho použití na Slovensku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp CABADA, Ladislav (2013): Strany jednoho tématu ve Slovinsku. In Cabada, L. a kol., Strany jednoho tématu ve střední Evropě, Brno, Václav Klemm, pp

6 CABADA, Ladislav (2013): Občanská válka ve Slovinsku v letech a její důsledky pro postavení katolické církve ve společnosti a politice. In Dolista, J. Maturkanič, P. a kol., Strach nemá v lásce místo, Praha, Evropské vzdělávací centrum, pp CABADA, Ladislav (2013): Parties with No Members? : How to Ensure Political Participation in East Central Europe, In DEMETRIOU, Kyriakos N., Democracy in Transition. Political Participation in the European Union, Heidelberg New York Dordrecht London, Springer, pp CABADA, Ladislav (2011): Východní Asie. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Makroregiony v geopolitice a politické geografii. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav ŠANC, David (2011): Globální svět a penregiony. In CABADA, Ladislav ŠANC, David a kol., Panregiony ve 21. století: Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů, Plzeň, Aleš Čeněk, CABADA, Ladislav (2011): Česká politologie a Science Communication: výzvy a rizika. In ROSŮLEK, P. a kol., Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň, Západočeská univerzita, pp CABADA, Ladislav (2010): Volitve v Evropski parlament kot drugorazredne volitve: refleksija volitev v novih srednjeevropskih članicah Evropske unije. In Krašovec, Alenka et al., Volitve v Evropski parlament 2009, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, pp CABADA, Ladislav WAISOVÁ, Šárka (2010): Slovenia as an EU-member: a Euroenthusiastic society and political elite. In Drulák, Petr Šabič, Zlatko (eds), The Czech and EU Presidencies in a Comparative Perspective, Dordrecht, Republic of Letters Publishing BV, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav a HLOUŠEK, Vít (2009): Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve středovýchodní Evropě. In CABADA, Ladislav HLOUŠEK, Vít et al., Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, pp CABADA, Ladislav (2009): Politický systém Korejské republiky. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Pacifická Asie: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Czech Republic. In Sagar D.J. (ed.), Political Parties of the World,7th Edition, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav (2009): Úvodem: Možnosti a limity výzkumu evropského regionalismu. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Evropské regiony na začátku 3. tisíciletí. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2009): Dolní Sasko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): Těšínské Slezsko. In: Cabada, L. a kol., Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Democratisation and De-democratisation in Czech Republic. In: Fröschl, E. Kozeluh, U. Schaller, Ch. (eds.). Democratisation and De-democratisation in Europe? Austria, Britain, Italy, and the Czech Republic A Comparison. Innsbruck Wien Bozen: Studienverlag, s

7 CABADA, Ladislav (2008): Politický systém Namibie. In Šanc, D. Ženíšek, M. a kol., Commonwealth: Z perspektivy politické vědy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2008): Jugoslávie: základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko: mezi tradicionalismem a postmodernou. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Srbsko: k demokracii bez vyrovnání s minulostí? In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2008): Ukrajina: hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem. In: Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, s CABADA, Ladislav (2007): Politické systémy Kypru. In Ženíšek, M. Šanc, D. a kol., Commonwealth: politické systémy, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2007): Rozpad a budování státu: případová studie Bosny a Hercegoviny. In Waisová, Š. a kol., Slabé státy: Selhání, rozpad a obnova státnosti, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s WAISOVÁ, Šárka a kol. (2007): Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války autor tří textových kapitol. CABADA, Ladislav (2006): Koaliční vládnutí v České republice teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Koaliční chování ve Slovinsku ideologická bipolarita nebo pragmatická programová politika. In: Cabada, L. a kol., Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Mezinárodní protektoráty a neokolonialismus. In: Waisová, Š. a kol., Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Czech Republic. In Szajkowski, B. (ed.), Political Parties of the World, John Harper Publishing, London, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first EP elections. In: Cabada, L.; Krašovec, A. (eds.), Europeanisation of National Political Parties, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2004): Bosna a Hercegovina. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora). In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2004): Makedonie. In: Kubát, M. a kol., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, s CABADA, Ladislav (2003): Die Mitteleuropa-Idee in der tschechischen Öffentlichkeit, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s CABADA, Ladislav (2003): Aspekte der tschechischen politischen Kultur, In: Erdödy, G. (Hrsg.), Transformationerfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU- Kandidatenländer, Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, s

8 CABADA, Ladislav (2003): Obtížný zrod vícestupňové veřejné správy ve Slovinsku, In: Fiala, V.; Říchová, B. a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí, Olomouc: Moneta FM, s CABADA, Ladislav (2003): Bezpečnostní vzdělávání v České republice potřebné či zbytečné? In: Waisová, Š. a kol., Bezpečnost a strategie. Východiska stav perspektivy, Dobrá Voda, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2002): Partikularismy a integrační projekty v regionu jihovýchodní Evropy, In: Rosůlek, P.; Cabada, L., Evropa národů, patriotů a integrace, Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2001): Konsolidacija demokracije v postjugoslovanskem prostoru v primerjavi s postsovjetsko Evropo, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi II., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Republika Slovinsko a Evropská unie, In: Kubát, M. (ed.), Východní rozšíření Evropské unie. Východiska stav perspektivy, Brno/Praha: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav (2000): Procesi in problemi konsolidacije demokracije primer Češke republike, In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (eds.), Demokratični prehodi I., Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2000): Romská menšina v Republice Slovinsko. In: Kužel, S. (ed.), Terénní výzkum segregace a integrace, Praha, Cargo Publishers, s IV. Články v odborných časopisech CABADA, Ladislav (2014): Jak opravit západní demokracii? Bratrství jako náprava neoliberálního sobectví. Mezinárodní vztahy, Vol. 49, No. 2, s BÍLEK, Jaroslav; CABADA, Ladislav and HULEC, Pavel (2014): Strany mezery v litevském stranickém systému. Politické vedy, Vol. 17, No. 1, CABADA, Ladislav (2013): European Union and the Western Balkans: a Problematic Partnership? Politics in Central Europe, Vol. 9, No. 2, KRAŠOVEC, Alenka and CABADA, Ladislav (2013): Kako smo si različni: značilnosti vladnih koalicij v Sloveniji, Češki republiki in na Slovaškem. Teorija in praksa, Vol. 50, Nr. 5-6, pp CABADA, Ladislav and WAISOVÁ, Šárka (2012): Public Diplomacy and Nation Branding as the Instruments of Foreign Policy Czech Republic in (Central) European Context. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 3, CABADA, Ladislav (2012): Anti-Communism in Czech Society and Politics after 1989: Analysis of the Background and Development of the Phaenomenon. Journal of East European and Asian Studies, Vol. 3, No. 1 (August 2012), CABADA, Ladislav and KRAŠOVEC, Alenka (2012). Podobnost institucionálních výběrů a podobnost výsledků? Případ Slovinska a České republiky. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 2, s CABADA, Ladislav (2012): Party Membership in East Central Europe. Politics in Central Europe, Vol. 8, No. 1, CABADA, Ladislav (2011): Central European Political Parties Role in Establishment and Operation of European Conservatives and Reformists Group. Politics in Central Europe, Vol. 7, No. 2, CABADA, Ladislav (2011): Typology of Slovene minorities and differences in their status and rights. The Annual of Language and Politics & Politics of Identity, Vol. 5, s ,

9 CABADA, Ladislav (2010): Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Vol. 4, No. 11, s LAJH, Damjan CABADA, Ladislav (2010): Využití přístupů nového institucionalismu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku. Politologický časopis, Vol. 17, No. 4, s CABADA, Ladislav (2010): Le Parti social-démocrate tchèque en 2010: entre tradition, Troisième voie ou chemin propre? La Revue Socialiste, Vol. 39, No. 3 (Le débat socialiste en Europe), CABADA, Ladislav (2010): Traditional, Third way or a Different Path? The Czech Social Democrat Party in Politics in Central Europe, Vol. 6, no. 1, CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2009): Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2/2009, s CABADA, Ladislav (2009): Political Culture and its Types in the post-yugoslav Area. Politics in Central Europe, Vol. 5, No. 2, s CABADA, Ladislav (2009): České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět. Mezinárodní vztahy, Vol. 44, No. 3, s CABADA, Ladislav (2008): Decentralisation Processes in Croatia and Slovenia. Politics in Central Europe, Vol. 4, No. 1, s CABADA, Ladislav (2006): Výzkum politického stranictví v české politologii - víceúrovňová analýza v nejnovějších odborných publikacích. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Vol. 1, No. 2, s CABADA, Ladislav (2006): Česká zahraniční politika snahy o překonání přístupu malého státu? In Akta Fakulty filozofické ZČU v Plzni 1/2006, s CABADA, Ladislav (2005): Czech foreign policy small state or middle power approach? Politics in Central Europe, Vol. 1, No. 1, s CABADA, Ladislav (2003): Koncepce stranických rodin a její problematická aplikace na středoevropské modely příklad stranického systému Republiky Slovinsko. Politologický časopis, Vol. 10, No. 3, s CABADA, Ladislav (2003): Češke politične stranke in njihov položaj v procesu oblikovanja evropskih političnih strank. Teorija in praksa, Vol. 40, Nr. 6, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav; LAJH, Damjan (2003): Národní otázka v druhé Jugoslávii rozpor mezi normativní úpravou a politickou realitou. Politologický časopis, Vol. 10, Nr. 2, s CABADA, Ladislav (2003): Czech National Interest(s) and the European Union Position of Czech Political Partisanship. In: Proceedings of University of West Bohemia 2002, s CABADA, Ladislav (2002): Analýza voleb v českém společenskovědním diskursu. Politologická revue, Vol. 8, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2002): Češki nacionalni interes(i) in Evropska unija v diskurzu političnega strankarstva na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 39, Nr. 4, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2002): European Union on the Way to the European State Process of Deconstruction of National Identities. In: Proceedings of University of West Bohemia 2001, s CABADA, Ladislav (2001): Volilna reforma na Češkem volilni inženiring v praksi. Teorija in praksa, Vol. 38, Nr. 5, s CABADA, Ladislav; Waisová, Šárka (2001): European Union on the Way to the European State The Process of Deconstruction of National Identity? Central European Political Science Review, Vol. 2, Nr. 5, s

10 BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2001): Post-komunistične stranke primerjava razvoje Zveze komunistov Slovenije in Komunistične stranke Češkoslovaške. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 4, s CABADA, Ladislav (2001): The Process of Democracy Consolidation: Theoretical Approach based on the Example of Czech Republic. In: Proceedings of University of West Bohemia 2000, s CABADA, Ladislav (2000): Razumevanje nacionalne in evropske identite primer Češke republike. Teorija in praksa, Vol. 37, Nr. 1, s CABADA, Ladislav (2000): Parlamentní volby ve Slovinsku ohrožení stability systému? Politologická revue, Vol. 6, Nr. 2, s BALUT, Aleš; CABADA, Ladislav (2000): Postkomunistické strany v České republice a ve Slovinsku. Politologická revue, Vol. 6, Nr. 1, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (2000): The Kosovo Crisis and the Prospects for the Balkans. Perspectives. The Central European Review of International Affairs, Nr. 13 (Winter 1999/2000), s CABADA, Ladislav (1999): Razvoj strankarskega sistema na Češkem. Teorija in praksa, Vol. 36, Nr. 2, s CABADA, Ladislav; EHL, Martin (1999): Kosovská krize a perspektivy Balkánu. Mezinárodní vztahy, Vol. 34, Nr. 4, s V. Texty ve sbornících CABADA, Ladislav; HOLZER, Jan (2011): Political Science in the Czech Republic. In: Krichewsky, L. et al., A Student s Guide to European Universities: Sociology, Political Science, Geography and History, Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, s CABADA, Ladislav (2011): Wie lassen sich die Tschechen und Österreicher miteinander versöhnen? Oder: Ist eine Versöhnung überhaupt erforderlich? In: Solidarität in Europa: Herausforderungen an eine gute Nachbarschaft zwischen Österreich und Tschechien, Wien, Österreichische Kommission Iustitia et Pax, s (česká jazyková mutace 49-51). CABADA, Ladislav (2008): Slovinsko. In: Jurek, P. Waisová, Š. (eds.), Členské země NATO a jejich vztah k Alianci, Plzeň, Západočeská univerzita, s CABADA, Ladislav (2008): Ethics of International Relations and the Middle East: Case Study. In: Bouchal, M. Křížek, D. Schmergl, Z. (eds.), Middle East in the Contemporary World, Plzeň, Adéla Publishing, s CABADA, Ladislav (2008): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, 2. rozšířené vydání. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2007): Deutschland und Deutsche im tschechischen politischen und öffentlichen Diskurs Kontinuität oder eine fortschreitende Veränderung der Sprache nach 1989? In Neuss, B. Holly, W. (Hrsg.), Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen, Europäisches centrum für Federalismus-Forschung, s CABADA, Ladislav (2007): Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace? Příklad Bosny a Hercegoviny. In Dančák, B. Hloušek, V. (eds.), Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2007): Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturněcivilizační okruhy? In Cabada, L. (ed.), Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s

11 CABADA, Ladislav (2007): Ethics of International Relations and Re-Thinking the Middle East, In: Maalouf, B. (ed.), The Middle East and the European Union Prospects for Peace in the Middle East, Plzeň, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2006): Decentralizace ve Slovinsku a Chorvatsku. In: Kotábová, V.; Říchová, B.; Plechanovová, B. (eds.), Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Praha, fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, s CABADA, Ladislav. (2006): Česká politika a perspektiva evropeizace několik úvah. In Dančák, B.; Hloušek, V. (eds.), Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno, Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2006): Vybrané teorie koalic a jejich aplikace na vládní modely v České republice. In Němec, J; Šůstková, M. (eds.), III. kongres českých politologů, Praha a Olomouc, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2006), Decentralization of Ethnically Homogenous Countries Will the Technical Approach Do? A Comparison of Public Administration Reforms in the Czech Republic and Slovenia. In Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2006): Public Diplomacy as an Instrument of (European) Foreign Policy. In: Kotábová, V.; Plechanovová, B.; Říchová, B. (eds.), Instruments of European Integration. Prague, Charles University, s CABADA, Ladislav (2006): Security Dilemmas at Korean Peninsula. In Cabada, L.; Waisová, Š. (eds.), Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s CABADA, Ladislav (2006): Vztahy sociálních demokratů a komunistů v období první a druhé československé republiky. In: Fajmon, H.; Balík, S.; Hloušková, K. (eds.), Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s CABADA, Ladislav (2006): Slovinci na počátku 21. století aneb malý středoevropský národ bez strachu z budoucnosti. In: Pešková, M. (ed.), Slovanské národy dnes, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s CABADA, Ladislav (2005): Evropeizace slovinských politických stran. In: Dančák, B.; Fiala, P.; Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: nové téma politologického výzkumu, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s CABADA, Ladislav (2005): Political Culture and its Stability in the post-yugoslav Area. In Uherek, Z; Grill, J. (eds.) Fieldwork and Local Communities, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s CABADA, Ladislav (2005). Evropská dimenze politiky KDU-ČSL. In: Znoj, M.; Pehr, M. (eds.), Josef Lux a česká politika 90. let, Praha, Ústav politologie FF UK, s CABADA, Ladislav (2005): Slovenian United List of Social Democrats Post-Communist or/and Post-modern Political Party? In: Kopeček, L (ed.), Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future, Brno, Democracy and Culture Studies Centre, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2005): Primerjalna analiza programskih usmeritev nacionalnih političnih strank o EU tematikah. Primer Češke republike in Slovenije. In Haček, M.; Zajc, D. (eds.), Slovenija v EU: zmožnosti in priložnosti, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, s CABADA, Ladislav (2005): Byla Titova Jugoslávie totalitním státem? In: Budil, I. (ed.), Totalitarismus: interdisciplinární pohled, Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Regionalization of Security in Globalizing World. In: Hnízdo, B. (ed.), Globalization and Regionalization in East Central Europe and East Asia. Comparison, Prague, Faculty of Social Sciences, s. 4-8.

12 CABADA, Ladislav (2004): Czech Republic after the EU Referendum, In: Central Europe beyond double Enlargement, Vilnius, Lithuanian Political Science Association, s CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (2004): Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the European Union debate before the first election to the European Parliament in the Czech Republic, In: Ágh, A. (ed.), Post-Accession in East-Central Europe. The Emergence of the EU 25, Budapest, Hungarian Centre for Democracy Studies, s CABADA, Ladislav; KUSTEC LIPICER, Simona (2004): Evropeizace národních politických stran příklad České republiky a Republiky Slovinsko. In: Kotábová, V,; Prázová, I.; Schneider, O. (eds.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii II., Praha, Matfyzpress, s CABADA, Ladislav (2004): Tschechische Republik und die Wahlen in das Europäische Parlament In: Huber, O.; Oswald, I. (eds.), Europawahlen 2004 in Ostmitteleuropa, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav (2004): Kulturní konflikt jako překážka bezpečnostní stabilizace jihovýchodní Evropy. In: Plzeňské rozhovory 2004, Plzeň, Statutární město Plzeň, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické strany problém českého stranického systému? In: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.), II. kongres českých politologů, Praha, Česká společnost pro politické vědy, s CABADA, Ladislav (2003): Malé politické subjekty a volby v České republice, In: Linek, L; Mrklas, L.; Seidlová, A.; Sokol, P. (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2002, Praha, Sociologický ústav AV ČR, s CABADA, Ladislav (2002): Die Tschechische Republik vor den Parlamentswahlen IDM-Aktuell, Beilage zum IDM-Info 5/2002, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. CABADA, Ladislav (2002): East meets West: Towards new Standards for a European Civil Society. In: Reichel, W. (ed.), Political Priorities between East and West, Studies des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa, Vienna, s CABADA, Ladislav; ROSŮLEK, Přemysl (2001): Spremembe v pravnem redu Češke republike v zvezi s priključevanjem Češke republike k Evropski uniji. In: Zajc, D. (ed.), Slovenska država ob deseti obletnici, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, s CABADA, Ladislav (2001): Democracy by Protectorates. In. Hnízdo, B. (ed.), Political Changes in the Czech Republic and Taiwan: Comparison. Prague, Faculty of Social Sciences, Charles University, s CABADA, Ladislav (2001): The Role of the Media in Coping with a Communist Past. In: Pilsen Talks 2001, Pilsen, s CABADA, Ladislav (1998): Die Tschechische Republik vor den Wahlen IDM-Aktuell 1/1998, Vienna, Institut für Donauraum und Mitteleuropa. VI. Editorská činnost Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 3/2009, 333 stran (plná editace, překlad tří textů ze slovinštiny a němčiny). CABADA, Ladislav; HRICOVÁ, Helena (2009): IV. Kongres českých politologů, Plzeň, Plzeň: Západočeská univerzita, 265 s. CABADA, Ladislav; MRAVINAČ, Michal (eds.) (2008): Integrating with the European Union. Accession, Association and Neighbourhood Policy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 271 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Evropa kultura identita. Kulturní pozadí evropské integrace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 141 s.

13 CABADA, Ladislav; WAISOVÁ, Šárka (eds.) (2006): Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 206 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2007): Blízký východ v současném světě II. Plzeň: Nakladatelství s vydavatelství Aleš Čeněk, 63 s. CABADA, Ladislav; KRAŠOVEC, Alenka (eds.) (2004): Europeanisation of National Political Parties. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 253 s. CABADA, Ladislav (ed.) (2003): Contemporary Questions of Central European Politics. Dobrá Voda: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 331 s. HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav (eds.) (2000): Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň: Západočeská univerzita, 147 s.. VII. Vysokoškolské učebnice CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2007): Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 455 s.. CABADA, Ladislav; ZÍKOVÁ, Tereza a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2004): Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 494 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2004): Komparace politických systémů III., 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 330 s. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol. (2002): Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 445 s. CABADA, Ladislav; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. (2000): Komparace politických systémů III. Praha: Vysoká škola ekonomická 2000, 253 s. CABADA, Ladislav (2000): Český stranický systém í. Plzeň: Západočeská univerzita. VIII. Překlady Sørensen, Georg, Stát a mezinárodní vztahy, Portál, Praha 2005 z anglického originálu Changes in Statehood přeložili L. Cabada a Š. Waisová

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Vážené studentky, vážení studenti, na stránkách KAP v sekci

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ ŽIVOTOPIS Osobní údaje: Jméno a příjmení Titul Kontakt Tereza Zíková PhDr., Ph.D. tzikova@ksa.zcu.cz Vzdělání: 2004 2008 2005 2001 2004 1998 2001 1994 1998 Doktorský studijní obor Etnologie, Fakulta filozofická,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání:

ŽIVOTOPIS. Email: filip.sisler@fsv.cuni.cz, filip.sisler@centrum.cz Telefon: +420 603 805 108. Pracovní zkušenosti: Vzdělání: ŽIVOTOPIS Jméno: Filip Šisler Titul: Mgr. Datum narození: 10. listopad 1984 Místo narození: Praha Adresa trvalého bydliště: Kozlovská 8/12, 160 00, Praha 6 Dejvice Adresa pracoviště: Institut mezinárodních

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha, 14.9.2011 1 1. CÍLE PRO ROK 2012 1.1. Věda a výzkum 1.1.1. Hlavní cíl v oblasti vědy a výzkumu

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

PROFESIONALIZACE SLUŽEB V NEZISKOVÉM SEKTORU ANPR

PROFESIONALIZACE SLUŽEB V NEZISKOVÉM SEKTORU ANPR AAN120033 / PROFESIONALIZACE SLUŽEB V NEZISKOVÉM SEKTORU ANPR / Bakalářské studium 2014/2015 doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 1/1 LS; povinně volitelný předmět Z + Zk / 4 kredity Cílem předmětu je prohloubit

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Plzeň, 27. ledna 2014 Mezinárodní visegrádský fond základní údaje vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny (CS+HU+PL

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Curriculum Vitae Lenka Strnadová

Curriculum Vitae Lenka Strnadová Curriculum Vitae Lenka Strnadová Name Lenka Strnadová Academic Title Mgr., PhD. Date of Birth 28 August 1980 Contact Address E-mail Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni Avalon Business

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR. Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz

SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR. Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES Cílem kursu je uvedení posluchačů

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220 www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220 ŠEDO, Jakub (2007). Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: CDK. 419 s. ISBN 978-80-7325-137-6. RECENZE TOMÁŠE LEBEDY

Více

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií: moderní spojení mladých oborů Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více