R A D A M Ě S T A N E J D K U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A D A M Ě S T A N E J D K U"

Transkript

1 ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o Žádost o povolení hudebních produkcí v bodě Různé Jmenování vedoucího Odboru investic a správy majetku č. RM/505/17/15 RM jmenuje pana Emila Ečera do funkce vedoucího Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Nejdek s účinností od 1. července termín: zodpovídá: KT - PaM Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. RM/506/17/15 RM souhlasí s průběžným uzavíráním Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen VPP) s Úřadem práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Karlovy Vary, Závodní 385/98, Karlovy Vary, IČ: Tento souhlas se vztahuje na celou dobu trvání projektů, v jejichž rámci město Nejdek získává finanční prostředky na platy zaměstnanců VPP a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. termín: zodpovídá: KT - PaM Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 1. pololetí roku 2015 č. RM/507/17/15 RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 1. pololetí 2015 dle předloženého návrhu. termín: zodpovídá: KT - PaM Strana 1 (celkem 10)

2 4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku č. RM/508/17/15 RM schvaluje finanční příspěvek (dotaci) ve výši 4000,- Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary, místní skupina ČČK Nejdek, IČ: , zastoupený Mgr. Ludmilou Burdovou, předsedkyní, na den dětí, besedy a přednášky na téma první pomoci pro ZŠ Nejdek, Karlovarská a ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy. termín: zodpovídá: OE č. RM/509/17/15 RM schvaluje finanční příspěvek (dotaci) ve výši 3000,- Kč pro WITTE Sport Team, z. s., Rooseveltova 1299, Nejdek IČ: , zastoupený Jiřím Krůdlem, předsedou, na sportovní činnost pořádání dětského triatlonu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy. termín: zodpovídá: OE Havarijní pojištění SDH vozidel PARTNER H59 č. RM/510/17/15 RM schvaluje vypracovanou pojistnou smlouvu č (havarijní pojištění vozidel) spolu se záznamem z jednání o pojistné smlouvě ze dne uzavřenou pojišťovnou Kooperativa Vienna Insurance Group, a. s., Pobřežní 665/21, Praha 8, , IČ: , a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. termín: zodpovídá: OE Převod finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace č. RM/511/17/15 RM schvaluje žádost o převod finančních prostředků na pořízení investice varného plynového kotle ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, a ukládá odvod finančních prostředků ve skutečně vynaložené výši z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. termín: zodpovídá: OE č. RM/512/17/15 RM schvaluje žádost o převod finančních prostředků na pořízení investice interaktivní tabule ve výši 105 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, a ukládá odvod finančních prostředků ve skutečně vynaložené výši z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. termín: zodpovídá: OE Strana 2 (celkem 10)

3 7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace č. RM/513/17/15 RM schvaluje žádost o změnu účelu čerpání finančních prostředků v již schváleném čerpání rezervního fondu z položky pořízení nábytku na položku dofinancování opravy sociálního zařízení na 1. stupni ve výši 50 tis. Kč a schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace, a dále ukládá odvod těchto finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. termín: zodpovídá: OE č. RM/514/17/15 RM schvaluje žádost o převod finančních prostředků na rekonstrukci cvičné kuchyně na 2. stupni ve výši 340 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace, a ukládá odvod finančních prostředků ve výši ,58 Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. termín: zodpovídá: OE Rozpočtové opatření č. RM/515/17/15 RM schvaluje v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: 1) OE Daně - daň z příjmu PO - obec (příjem) Odd pol. 1122, org. 0301, Ka Kč Daně - daň z příjmu PO - obec (výdaj) Odd , pol. 5362, org. 0301, Ka Kč Správní poplatky (příjem) Odd , pol. 1361, org. 0300, Ka tis. Kč Rozpočtová rezerva (výdaj) Odd , pol. 5901, org. 0304, Ka tis. Kč 2) OISM Oprava sociálního zařízení na 1. stupni ZŠ náměstí Karla IV. (příjem) Odd , pol. 2229, org. 0637, Ka tis. Kč Oprava sociálního zařízení na 1. stupni ZŠ náměstí Karla IV. (výdaj) Odd , pol. 5171, org. 0637, Ka tis. Kč 3) MěP MěP opravy a údržba vozidla (výdaj) Odd , pol. 5171, org. 0340, Ka tis. Kč Vnitřní správa - cestovné (výdaj) Odd , pol. 5173, org. 0362, Ka tis. Kč SDH Pozorka refundace (výdaj) Odd , pol. 5019, org. 0354, Ka tis. Kč SDH Pozorka DHDM (výdaj) Odd , pol. 5137, org. 0354, Ka tis. Kč Strana 3 (celkem 10)

4 SDH Pozorka opravy a udržování (výdaj) Odd , pol. 5171, org. 0354, Ka tis. Kč SDH Pozorka oděvy (výdaj) Odd , pol. 5134, org. 0354, Ka tis. Kč 4) OVV - OSVŠ Příspěvkové organizace ZŠ Karlovarská-dotace z KÚKK (příjem) Odd , pol. 4122, org. 0202, Ka Kč Příspěvkové organizace ZŠ Karlovarská-dotace z KÚKK (výdaj) Odd , pol. 5336, org.0202, Ka Kč termín: zodpovídá: OE č. RM/516/17/15 RM souhlasí a doporučuje ZM ke schválení následující rozpočtová opatření: 1) OISM Projekty a studie (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0955, Ka tis. Kč Areál Limnická (výdaj) Odd , pol. 5171, org. 0707, Ka tis. Kč Vánoční veřejné osvětlení (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0925, Ka 03 Areál Limnická (výdaj) Odd , pol. 5171, org. 0707, Ka 04 Rozpočtová rezerva (výdaj) Odd , pol. 5901, org. 0304, Ka 02 ÚOHS pokuta za správní delikt (výdaj) Odd , pol. 5363, org. 0300, Ka 02 Rekonstrukce ul. Švermova (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0978, Ka 03 Rekonstrukce ul. Nad Rolavou (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0995, Ka tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Realizace úspor energií ZŠ nám. Karla IV. (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0934, Ka tis. Kč Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0935, Ka tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (financování) Odd , pol. 8115, org. 0300, Ka tis. Kč Veřejné osvětlení (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0962, Ka tis. Kč Projekty a studie (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0955, Ka tis. Kč Rekonstrukce ul. Nad Rolavou (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0995, Ka tis. Kč Zlepšení VHI vícepráce a DPH (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0937, Ka 03 Zlepšení VHI DPH vratka od FÚ (výdaj) tis. Kč Strana 4 (celkem 10)

5 Odd , pol. 5362, org. 0937, Ka tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (financování) Odd , pol. 8115, org. 0300, Ka tis. Kč MŠ Lipová zahrada a dětské hřiště (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0927, Ka tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (financování) Odd , pol. 8115, org. 0300, Ka tis. Kč Cvičná kuchyně ZŠ náměstí Karla IV. (výdaj) Odd , pol. 6121, org. 0952, Ka ,58 Kč Cvičná kuchyně ZŠ náměstí Karla IV. (příjem) Odd , pol. 2229, org. 0952, Ka ,58 Kč Varný plynový kotel ZŠ Karlovarská (výdaj) Odd , pol. 6122, org. 0914, Ka tis. Kč Varný plynový kotel ZŠ Karlovarská (příjem) Odd , pol. 2229, org. 0914, Ka tis. Kč Interaktivní tabule ZŠ Karlovarská (výdaj) Odd , pol. 6125, org. 0914, Ka tis. Kč Interaktivní tabule ZŠ Karlovarská (příjem) Odd , pol. 2229, org. 0914, Ka tis. Kč termín: zodpovídá: OE Záměr na prodej pozemků č. RM/517/17/15 RM schvaluje záměr na prodej pozemku 291/7 o výměře 7 m 2 v k. ú. Bernov. č. RM/518/17/15 RM schvaluje záměr prodeje pozemku na výstavbu RD, ppč. 1526/1, části o výměře 1400 m 2 v k.ú. Nejdek, formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu. Nejnižší podání je stanoveno ve výši Kč. Kritériem hodnocení nabídky ve výběrovém řízení bude výše nabídnuté ceny. 10. Záměr na pronájem pozemků č. RM/519/17/15 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku ppč. 2703/1, části o výměře 370 m 2 v k. ú. Nejdek. termín: zodpovídá: OISM č. RM/520/17/15 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku ppč. 272/2 o výměře 2036 m 2 v k. ú. Nejdek. Strana 5 (celkem 10)

6 č. RM/521/17/15 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku ppč. 1777/7, části o výměře 370 m 2 v k. ú. Nejdek. č. RM/522/17/15 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku ppč. 1771/1, části o výměře 230 m 2 v k. ú. Nejdek. 11. Pacht pozemků č. RM/523/17/15 RM schvaluje pacht pozemků pro Lukáše Pohana, Suchá 187, Nejdek, IČ , ppč. 144/3 o výměře 1384 m 2 a ppč. 1106/2 o výměře 3940 m 2 v k. ú. Suchá u Nejdku za cenu 4% z průměrné ceny zemědělské půdy dle platné vyhlášky Ministerstva zemědělství, která stanovuje průměrnou cenu zemědělské půdy v příslušném k. ú. za 1 m 2 (2,18 Kč), tj. 464 Kč za rok pro provozování zemědělské prvovýroby s oplocením ohradníkem. 12. Oprava sociálního zařízení ZŠ Nejdek nám. Karla IV. č. RM/524/17/15 RM schvaluje výběr firmy KAPO Jaroslav Kadlec, Miroslav Polejník, IČ , se sídlem Bernov 278, Nejdek, na provedení Oprava sociálního zařízení ZŠ nám. Karla IV. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 13. Prodloužení nájemní smlouvy DPS č. RM/525/17/15 RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 3 v čp. 692, ulice Dvořákova v Nejdku. č. RM/526/17/15 RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 11 v čp. 692, ulice Dvořákova v Nejdku. č. RM/527/17/15 RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 18 v čp. 692, ulice Dvořákova v Nejdku. Strana 6 (celkem 10)

7 14. Prodloužení nájemní smlouvy č. RM/528/17/15 schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 2 v čp. 643, ulice Smetanova v Nejdku. termín: zodpovídá: OISM č. RM/529/17/15 schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 6 v čp. 465, ulice Chodovská v Nejdku. termín: zodpovídá: OISM č. RM/530/17/15 schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou od do na byt č. 2 v čp. 517, ulice Nádražní v Nejdku. termín: zodpovídá: OISM Pronájem bytu č. RM/531/17/15 schvaluje pronájem bytu č. 1 v čp. 517, ulice Nádražní v Nejdku, a uzavření nájemní smlouvy od do č. RM/532/17/15 schvaluje pronájem bytu č. 6 v čp. 517, ulice Nádražní v Nejdku, a uzavření nájemní smlouvy od do Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM/92/2015 č. RM/533/17/15 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM/92/2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 17. Přeložka nadzemního vedení VN na p.p.č. 1439/1 v k. ú. Nejdek č. RM/534/17/15 RM souhlasí s návrhem provedení přeložky nadzemního vedení VN na p.p.č. 1439/1 v k. ú. Nejdek a pověřuje starostu města dalším jednáním s provozovatelem distribuční sítě o konkrétním řešení přeložky. č. RM/535/17/15 RM schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín- Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. Strana 7 (celkem 10)

8 18. Příkazní smlouva na projektový a dotační management k projektu Zahrada v přírodním stylu při Mateřské škole Nejdek č. RM/536/17/15 RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na projektový a dotační management v rámci projektu MŠ Lipová, Nejdek zahrada a dětské hřiště se spol. OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252, Sokolov, IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. 19. Příkazní smlouva na realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací a výkon technického dozoru investora k projektu Zahrada v přírodním stylu při Mateřské škole Nejdek č. RM/537/17/15 RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací a výkon technického dozoru investora v rámci projektu MŠ Lipová, Nejdek zahrada a dětské hřiště se spol. OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252, Sokolov, IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. 20. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace Obnova teras u stavebních objektů mateřské školy Lipová v Nejdku" č. RM/538/17/15 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Obnova teras u stavebních objektů mateřské školy Lipová v Nejdku v rámci investiční akce MŠ Lipová zahrada a dětské hřiště s Ing. Vladimírem Dufkem, se sídlem: Kollárova 218, Velká Hleďsebe, IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. 21. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu Zahrada v přírodním stylu při Mateřské škole Nejdek č. RM/539/17/15 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k projektu Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole Nejdek v rámci investiční akce MŠ Lipová zahrada a dětské hřiště s Ing. Tomášem Prinzem, DiS., se sídlem: Květná 1518/4, Cheb, IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. 22. Žádost o pronájem nádrže Lesík za účelem zřízení rybářského revíru č. RM/540/17/15 RM neschvaluje žádost o pronájem nádrže Lesík místní organizaci ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU za účelem zřízení rybářského revíru. termín: zodpovídá: OISM Strana 8 (celkem 10)

9 23. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. RM/541/17/15 RM schvaluje licenční smlouvu č. OK/255/2015 o veřejném provozování mezi městem Nejdkem a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. Praha, a pověřuje starostu města jejím podpisem. termín: zodpovídá: OK Smlouva o právu provést stavbu č. RM/542/17/15 RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu nízkotlaké přípojky plynu v délce 7 m pro pozemek ppč. 305/1 v k. ú. Nejdek, dle přiložené situace na pozemku ve vlastnictví města Nejdek, ppč v k. ú. Nejdek. termín: zodpovídá: OISM WEST CUP 2015 č. RM/543/17/15 RM souhlasí se vstupem na pozemky 1638/3, 1526/1, 1622/2 a 1511 v k. ú. Nejdek pro TJ Jiskra Nejdek, oddíl OB, ve dnech , a to za účelem pořádání 3. ročníku etapového závodu v orientačním běhu. termín: zodpovídá: KT č. RM/544/17/15 RM schvaluje zapůjčení dvou nádrží na pitnou vodu pro TJ Jiskra Nejdek, oddíl OB, ve dnech z Odboru vodovodů a kanalizací za účelem pořádání sportovní akce. termín: zodpovídá: KT Komise při radě města č. RM/545/17/15 RM bere na vědomí zprávy a zápisy z jednání komisí rady města (energetická a rozvojová). termín: zodpovídá: KT Různé Žádost o povolení hudebních produkcí č. RM/546/17/15 RM povoluje na základě žádosti paní Petry Pelesné, Rájec 38, Černava, IČ , hudební produkce v tábořišti Lesík, a to vždy v pátek a sobotu od 20:00 do 02:00 v období až termín: zodpovídá: KT, MěP V Nejdku dne 24. června 2015 Strana 9 (celkem 10)

10 Ing. Lubomír Vítek starosta Jan Tóth místostarosta Strana 10 (celkem 10)

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD. z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD. z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované 188/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 189/14rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více