Loňský rok ale představoval pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Loňský rok ale představoval pro"

Transkript

1

2 II/III Katastrofa přichází nečekaně. Stačí malá neopatrnost a neštěstí je na světě. Dobrá pojistka však může výrazně snížit alespoň majetkovou újmu Nový občanský zákoník částečně změnil pravidla v pojišťovnictví I oblast zaznamenala v souvislosti s novým občanským zákoníkem, jenž nabyl účinnosti k 1. lednu 2014, několik zásadních změn. Dosavadní úprava se řídila samostatným zákonem o pojistné smlouvě, jehož účinnost skončila k 31. prosinci minulého roku. Pojistné smlouvy tak pod svá křídla převzal nový občanský zákoník. Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Pojišťovnictví zrcadlí ekonomickou situaci Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz Ekonomické výsledky pojistného trhu v loňském roce odpovídaly pokračující stagnaci, která se projevila téměř ve všech produktových oblastech. Zpomalený růst předpisu životního již nestačil kompenzovat pokles v neživotním segmentu, způsobený tlakem na cenu a ekonomickou situací. Loňský rok ale představoval pro pojistný trh nejednu výzvu a to nejen z důvodu nutnosti čelit politické nestabilitě v České republice. Z pohledu národní legislativy šlo o rok velice specifický. První pololetí bylo především ve znamení příprav na implementaci nového občanského zákoníku, projednávání novely zákona o zprostředkovatelích pojistných produktů či zavedení povinnosti odvodu pojišťoven tři procenta z přijatého pojistného povinného ručení do Fondu zábrany škod. Na evropské úrovni nás nejvíce zaměstnávala problematika implementace směrnice Solvency II nebo diskuze o úpravě směrnice IMD II, která bude významně měnit pravidla pro zprostředkování pojistných produktů. Bylo-li první pololetí náročné z pohledu legislativního, pak nás v polovině roku opět postihly povodně. Svými důsledky a objemem škod se zařadily v novodobém pojišťovnictví ČR na třetí místo. Pojišťovny se s následky řádění živlů vypořádaly tradičně velmi dobře a jsem přesvědčen, že veřejnost význam kvalitního ocenila. Vývoj v pojišťovnictví bude pravděpodobně i v roce 2014 nadále zrcadlit ekonomickou i politickou situaci České republiky. Obecné prognózy sice naznačují lehké oživení ekonomiky i mírný nárůst objemu mzdových prostředků, neočekáváme však radikální změnu v chování občanů i firem. Navíc se v oblasti pojišťovnictví chystá řada legislativních opatření, která mohou významně ekonomicky ovlivnit tento sektor. Z těchto nepříliš pozitivních signálů vyplývá, že se musíme připravit na pokračující stagnaci nebo jen velmi mírný růst trhu. Klíčově bychom se měli zaměřit na stabilizaci vývoje v oblastech dlouhodobě klesajícího pojistného. Vedle známého poklesu cen v povinném ručení začínáme pozorovat obdobné znaky oslabení trhu i u podnikatelských, které se po předchozím zpomalování dynamiky růstu dostalo z bodu stagnace do záporných hodnot. V oblasti životního by se pojistný trh měl výhledově zaměřit na inovaci tradičních životních produktů, které by nabídly klientům vedle pojistné ochrany také garantované zhodnocení a vyšší jistotu výnosu. Přál bych si, aby pojistný trh nebyl v letošním roce ovlivněn negativními politickými rozhodnutími, která v loňském roce dynamizovala například růst cen povinného ručení. Místo předvolebních návrhů takzvané sektorové daně, která by oslabila dynamiku nejen pojistného trhu a opět by přinesla zvýšení cen, by bylo vhodné rozšířit možnosti našeho působení například v oblasti soukromého financování zdravotní péče. Stejně tak bych za celý pojistný trh ocenil větší podporu státu v oblasti dlouhodobého spoření na důchod a s tím spojené nové příležitosti. Tomáš Síkora výkonný ředitel ČAP V rámci nového občanského zákoníku se pojistné smlouvy nově zahrnují do takzvaných smluv odvážných, kam spadá úprava, sázky, hry a losu. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, není-li pojistná doba kratší než jeden rok, což může být zejména například u krátkodobých smluv cestovního. Písemná forma pojistné smlouvy je zachována i včasným zaplacením pojistného. Pojistitel musí vždy pojistníkovi vydat pojistku, kde budou uvedeny minimálně údaje o čísle smlouvy, určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude oprávněná osoba určena, pojistná událost, pojistné nebezpečí a pojistná doba. Změna pojmů Zákon zároveň také mění některé dosud používané pojmy v pojišťovnictví jako například: návrh = nabídka pojistné riziko = pojistné nebezpečí lhůta = doba pojistná událost = nahodilá událost krytá m pojištěný = osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se vztahuje Naproti tomu některé dosud definované výrazy v právní úpravě již nenajdeme. Jde například o pojem úraz, který zůstává na ujednání smluvních stran. Musí být tedy vždy definován v pojistných podmínkách daného pojistitele. V tomto ohledu je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám, jelikož každá pojišťovna může daný pojem upravit po svém. Informace a ohlášení Mezi další změny v oblasti patří zavedení předsmluvních informací, kdy ke každé pojistné smlouvě je povinně pojišťovnou přikládán klientovi dokument s důležitými smluvními informacemi. Zejména jde o informace o pojistiteli a daném pojistném produktu, rozsahu a podmínkách. K dalším úpravám dochází také v rámci institutu pojistného zájmu a v oblasti oznamovací povinnosti pojistníka vůči pojišťovně při změně pojistného rizika. Pokud se týká oprav poškozeného majetku, zde zákoník zavádí podmínku, kdy oprava majetku, který byl poškozen pojistnou událostí, může začít až po souhlasu pojišťovny. Pojišťovna však musí udělit souhlas do doby přiměřené okolnostem. V opačném případě mohou opravy začít i bez takovéhoto souhlasu. Zásadní změny Nejdůležitější změny však nastávají v oblasti odpovědnosti za škodu u nemajetkových škod, kde u škody na zdraví se hradí nejen například ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, ale také i nemajetková újma. U nemajetkové újmy jde zejména o bolestné, ztížení společenského uplatnění a duševní útrapy. Nemajetková újma se nově řídí přiměřeným zadostiučiněním má být učiněno takové řešení, které má potenciál způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Zásadní změnou je zrušení vyhlášky ministerstva zdravotnictví o bodovém hodnocení škod na zdraví a ztížení společenského uplatnění. V návaznosti na to musí být každý případ škodné události posuzován individuálně a výši náhrady škody nelze určit přesně. Tu určí na základě spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud. Poškozený však v některých případech může přistoupit na dohodu o výši pojistného plnění mezi ním a pojišťovnou z toho A Nejdůležitější změny nastávají v oblasti odpovědnosti za škodu u nemajetkových škod Umí tohle Vaše asistence k? UNIQA SafeLine ano! Asistenční služby se mohou v nesnázích hodit. Ale už jste slyšeli o jedinečné asistenci UNIQA SafeLine, která je dostupná za překvapivě příznivých podmínek? Díky zapojení telematiky se umí okamžitě aktivně zapojit do řešení krize, a to v celé Evropě. Porovnejte UNIQA SafeLine se svou asistencí! Nárazové čidlo na vozidle hlásí asistenční centrále automaticky nehodu vozu. Operátor volá řidiče na mobil, aby s ním specifikoval případnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt, například jedná-li se o vážnou havárii, posílá na přesně lokalizované místo záchranáře okamžitě. Rychlost, s níž je UNIQA SafeLine schopna nebezpečné situace řešit, může rozhodnout o životě a zdraví posádky havarovaného vozidla. Systém se osvědčil zejména v nočních hodinách na odlehlejších komunikacích, kde může motorista čekat na záchranu po nehodě déle. V případě, že motorista nenajde na ulici svůj zaparkovaný vůz, kontaktuje asistenční centrálu s hlášením o odcizení. Díky skrytě namontované palubní jednotce SafeLine auto operátoři obratem lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli. Doposud byla vrácena všechna ukradená vozidla s asistenčním systémem UNIQA SafeLine. Stane-li se, že auto po cestě přestane poslouchat, je možné stisknout nouzové tlačítko a přivolat asistenční službu, která defekt buď odstraní, nebo se postará o odtah a náhradní řešení pro posádku. Tlačítko lze využít i pro případ náhlé nevolnosti řidiče nebo jiné situace, která vyžaduje okamžité řešení. Jediný stisk aktivuje pomoc. Kromě toho umí UNIQA Safe- Line optimalizovat pojistné podle počtu najetých kilometrů a používaných komunikací. Motoristé, kteří ročně najedou méně než km, důvodu, aby se vyhnul dlouhodobějšímu projednání záležitosti před soudem a získal tak pojistné plnění co možná nejdříve. Z důvodu zrušení vyhlášky o bodovém hodnocení připravuje Česká asociace pojišťoven za pomoci odborníků zejména ze zdravotnictví metodický materiál, který by měl být určitým vodítkem k likvidaci pojistných událostí u pojišťoven a také návodem pro soudní praxi. Nový zákon také rozšiřuje rozsah příbuzných, kteří mají nárok na to, aby jim byla odškodněna duševní útrapa. V tomto případě nejde již pouze >>> mohou ušetřit až 25 % z povinného ručení i havarijního. Díky nadstandardnímu zabezpečení auta, které UNIQA SafeLine skýtá, lze ušetřit dalších až 20 % na havarijním. UNIQA SafeLine nabízí také interaktivní knihu jízd nebo možnost analýzy údajů z nehody. UNIQA SafeLine je jediný systém aktivní asistence k aut na trhu, které umí nejen zachránit život, ale i vrátit ukradený vůz majiteli, pomoci při defektu na silnici, a ještě spočítat pojistné podle ujetých kilometrů. Uniqua_1_4.indd :12:58

3 IV/V Upozorňovací povinnost. Pokud by, které chce klient uzavřít, neodpovídalo jeho potřebám, musí jej pojistitel na tento nesoulad upozornit Správné první krok ke klidné dovolené o přímou linii příbuzných, tedy rodiče, děti, ale i o nepřímou linii, jako jsou bratr, sestra či osoby sešvagřené (příbuzní manžela). A Z výše uvedených důvodů je potřeba dbát u odpovědnosti za škodu na sjednání s dostatečně vysokými Nové rizikové životní s dividendou. Od produktu k řešení. Univerzální produkt pro jednotlivce i rodiny Poprvé s právní ochranou Nejširší krytí rizik Plně oddělené a transparentní spoření Životní UNIQA limity pojistného plnění, jelikož výše náhrady škody se bude zvyšovat. Zmiňovaná změna je v současné době nejvíce patrná u odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel. Likvidace škod podle nového občanského zákoníku probíhá i u případů, kdy bylo sjednáváno ještě za předchozí právní úpravy. Majetek Vše je jinak také při změně vlastnictví pojištěného majetku. Nebylo-li výslovně ujednáno, že změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne dnem oznámení takovéto změny pojistiteli. Doposud platilo, že zaniklo dnem změny vlastnictví. Z daného ustanovení tedy pro pojistníka a pojištěného vyplývá, že úbytky a prodej majetku je potřeba pečlivěji sledovat a oznamovat změny pojistiteli včas. Ukončit majetku zpětně již není možné. Na změnu v oblasti vlastnictví majetku navazuje nová úprava vlastnictví při nalezení odcizeného nebo ztraceného majetku po uskutečnění pojistného plnění pojistitele. Pokud zjistí po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, jehož se tato událost týká, musí toto oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Poskytlli pojistitel po vzniku události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku jako dosud, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. V takovém případě si však ale oprávněná osoba může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. Může jít například o hodnotu rozbitých skel na odcizeném vozidle. Upozorňovací povinnost Jako poslední významné změny související s novou právní úpravou je potřeba zmínit požadavek na vyplnění a sjednání formuláře s označením Záznam z jednání s klientem a také novou upozorňovací povinnost pojistitele, kdy pojistitel musí zvážit požadavky pojistníka, a pokud by, které chce uzavřít, neodpovídalo jeho potřebám, musí jej na tento nesoulad upozornit. Pokud tak neučiní, může pojistník od smlouvy odstoupit. U některých pojišťoven jde o další formulář přikládaný k nově sjednávané pojistné smlouvě. Alena Spilková podniková poradkyně/ Associate Partner Rödl & Partner Foto profimedia.cz Každá dovolená je jedinečná a má svá specifika. Jedna věc je však společná pro všechny cesty, a to ať je soukromá či s cestovní kancelářií rizika, která mohou dovolenou proměnit v noční můru. Odpovídající však může konečný nepříjemný dopad neštěstí minimálmě zmírnit. Správným výběrem cestovního si můžete zajistit úhradu případné zdravotní péče, odcizených zavazadel i škody, kterou můžete vy způsobit někomu A jinému. Zároveň se můžete připojistit, pokud jedete provozovat různé varianty rizikových sportů nebo takzvaných outdoorových aktivit. Kromě pojistné ochrany získáváte i asistenční služby, které vám budou oporou a rádcem v případě nečekané pojistné události. Evropský průkaz Pozor, váš Evropský průkaz zdravotního (EPZP nebo též EHIC) není ekvivalentem cestovního. Zajistí vám lékařsky nezbytnou zdravotní péči na území Evropy, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, navíc s často vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, zdravotní pomůcky (třeba ortézy) či povinné ručení s právníkem na telefonu zdarma na hospitalizaci. V rámci EPZP také nemáte nárok na asistenční služby, to znamená, že vám nezbývá než se spolehnout sami na sebe, svoje organizační schopnosti a jazykové dovednosti. Sami také hradíte například výjezd lékaře, převoz do zdravotnického zařízení nebo mnohdy velmi nákladný transport zpět do ČR. Pojištění s platební kartou Nespoléhejte se na v rámci platební karty, aniž byste před odjezdem prověřili jeho rozsah. Prostudujte důkladně pojistné podmínky, zaměřte se na výluky z. Ověřte si, zda se vztahuje na provozování všech aktivit, které zamýšlíte podniknout. Zjistěte si, jestli se vztahuje i na ostatní členy rodiny, pokud cestujete společně. Někdy se mohou limity pro spolucestující lišit od limitů pro držitele karty. Zkontrolujte také, zda jsou limity pojistného plnění na jednotlivá rizika dostatečné. Léčebné výlohy a odpovědnost Základem dostatečného cestovního pro návštěvu evropských zemí je sjednané léčebných výloh (s doporučovaným limitem alespoň korun) a odpovědnosti za škodu (výše limitu milion korun za škodu na zdraví a 500 tisíc korun za škodu na majetku). V případě cesty do vzdálenějších světových destinací, zejména do >>> S vámi od A do Z

4 VI/VII Outdoorové při. Připojistit se, pokud jedete provozovat různé varianty rizikových sportů nebo takzvaných outdoorových aktivit, by mělo být v podstatě automatické. Například záchrana vrtulníkem je velmi drahá záležitost. USA, by však měl být limit pro léčebných výloh vždy vyšší. Na cestách však nehrozí jen zdravotní rizika, cestu vám může pokazit například krádež zavazadel nebo jejich ztráta při letecké dopravě, zpoždění letu apod. Bez ohledu na vzdálenost cílové země můžete proto pojistnou ochranu rozšířit o zavazadel, storna zájezdu/cestovní služby (pokud cestujete s cestovní kanceláří), právní ochrany a také o úrazové a rizikových sportů (nejsou-li součástí základního ). Sporty rekreační, rizikové... Ještě před sjednáním se zamyslete nad všemi aktivitami, které se chystáte provozovat. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co je a co není rizikovým sportem, na co se vztahuje standardní cestovní a jaké druhy sportů jsou z vyloučeny. Rizikové a nebezpečné sporty bývají většinou ve výlukách, přesto však naleznete pojišťovny, které tyto činnosti pojišťují. Vždy popište co nejpřesněji aktivitu, kterou hodláte provozovat. Rozhodující je dostatečně se informovat u konkrétní pojišťovny, důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami včetně výluk z, vše si nechat podrobně vysvětlit a následně sjednat takové, které bude krýt veškerá potenciální rizika. Sjednání Výběr způsobu sjednání záleží jen na vás a vašich potřebách. Způsobů se nabízí hned několik on-line přes internet, po telefonu, prostřednictvím SMS nebo osobně v pobočce pojišťovny. Většina pojišťoven dnes již nabízí téměř všechny možnosti. Pojištění můžete sjednat i v cestovní kanceláři, kde kupujete zájezd, zde však doporučujeme se seznámit s pojistnými limity a pojistnými podmínkami, neliší-li se od běžného poskytovaného komerčními pojišťovnami. Ještě před zakoupením zájezdu i byste se měli ujistit, je-li cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Pojištění vždy sjednejte alespoň s jednodenním předstihem. Brožurka Bezpečná letní dovolená Bezpečná letní dovolená je název informačně instruktážní brožury, kterou vytvořila Česká asociace pojišťoven (ČAP) pro všechny milovníky léta. Zdaleka ne všichni, kdo směřují v létě do zahraničí, totiž vědí, jaký druh mají zvolit a proti jakým rizikům se chránit. Stručná brožurka ve formátu pdf je bezplatně k dispozici na webovém informačním portálu jaksepojistit.cz v sekci brožury. Tento detailní průvodce obsahuje nejedno užitečné upozornění, které souvisí s číhajícími riziky. Jeho součástí jsou mimo jiné praktické rady před sjednáním, informace, jak postupovat, přihodí- -li se pojistná událost, instrukce, v jakých situacích využít pomoc asistenční služby či návod pro ohlášení pojistné události po návratu z dovolené. >pol využito materiálů ČAP Foto profimedia.cz, Problém na zahraniční dovolené jak postupovat Snad každý ví, že nemá do zahraničí odjíždět bez cestovního. Ale zdaleka ne všichni vědí, jak se má postupovat, když dovolenou zkomplikuje nečekaná a nepříjemná situace. Pro likvidaci pojistné události a vyplacení pojistného plnění je však správný postup velmi důležitý. Nejzákladnější je se obrátit na asistenční služby. Tyto služby představují okamžitou pomoc v podobě konzultace, koordinace nebo přímého zásahu, který vede k řešení vaší problémové situace, a to prostřednictvím telefonu. Aktuální zdravotní problém můžete konzultovat s asistenčním lékařem, jenž vám doporučí následný postup, případně vám asistenční služba sjedná návštěvu v nejbližším smluvním zdravotním zařízení. V případě úrazu, chirurgického zákroku nebo hospitalizace pak převezme dohled nad celým průběhem léčení, zprostředkuje vám tlumočení, případně vyřídí formality ohledně prodloužení pobytu v zemi. Pokud je to nezbytné, zajistí vám komunikaci s blízkými příbuznými a návrat zpět do vlasti. Díky kontrole nad průběhem ošetření má asistenční služba i kontrolu nad vyúčtováním platby a může poskytnout v případě potřeby platební garanci. Pokud platíte na místě, vyžádejte si účty i lékařské zprávy pro uplatnění škody u pojišťovny. Ztrátu nebo odcizení zavazadel řešte s organizací odpovědnou za Foto profimedia.cz, škodu, například s leteckou společností nebo hotelem. Asistenční služba vám pomůže řešit místní formality, v případě ztráty pomůže zajistit náhradní cestovní dokumenty (letenky, pas), případně zprostředkuje zaslání potřebné finanční částky. V mnohých případech, zejména při událostech právního a odpovědnostního charakteru, může asistenční služba pomoci předejít zbytečným komplikacím. Pro uplatnění škody u pojišťovny budete potřebovat kromě dokladu o pořízení odcizených věcí i úřední záznam od policie. Oficiální policejní zápis si zajistěte rozhodně i v případě, když způsobíte škodu někomu jinému. Poškozená osoba se totiž může později přihlásit o náhradu škody. A to i neoprávněně! Na cizojazyčný zápis připište svoji výpověď v českém jazyce a zásadně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte! Před spojením s asistenční službou je třeba mít vždy připraveny základní informace potřebné k identifikaci, ověření a zahájení spolupráce. Nezbytné je číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, a telefonní číslo, na něž může asistenční služba zpětně zavolat. Ačkoli jsou často s nečekanou situací spojeny i negativní emoce a stres, je třeba stručně a jasně popsat vzniklý problém i místo, kde se v danou dobu volaný nachází, upozorňuje Jolana Ackermannová tisková mluvčí ČAP. >pol Nejčastější chyby, kterých se klienti dopouštějí při řešení pojistné události? Klient se domnívá, že vše zvládne sám Nejčastější chybou bývá, rozhodne-li se klient jednat na vlastní pěst a asistenční službu nekontaktovat. Po návratu z dovolené může být nemile překvapen, jakou dokumentaci pojišťovna žádá. Pojišťovna, která nemá k dispozici záznamy o průběhu události od AS, potřebuje dokumenty, prostřednictvím nichž by mohla škodu posoudit. Pokud tedy klient neobdržel od lékaře vše, co je nezbytné, nastává pro něj období zdlouhavé komunikace se zahraničím a zbytečných průtahů v jeho likvidaci pojistné události. Klient kontaktuje asistenční službu pozdě Velká chyba může být, když klient ohlásí vzniklou škodu AS až poté, co už sám určité kroky podnikl. Úroveň zdravotních služeb se liší jak v různých destinacích, tak i typech lékařských zařízení. Některá lékařská zařízení vás mohou ošetřit nedostatečně, jiná naopak mohou řešit svou ekonomickou situaci přehnanou ochotou a tomu odpovídajícími částkami na fakturách za vyšetření, hospitalizaci nebo zákroky, které nebyly nutné. Potom může pojišťovna po přezkoumání situace vyplatit pouze reálné náklady. AS totiž kromě pomoci řešení aktuálního problému též vyhodnotí, na co klient má nárok i za jakých podmínek, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a zároveň v souladu se standardy v České republice. Klient neodevzdá kompletní zdravotní dokumentaci při hlášení pojistné události Ke třetí nejčastější chybě dochází po návratu z dovolené při předávání zdravotní dokumentace. Pojišťovna potřebuje k šetření vždy originály účtů, lékařských zpráv apod. Nikoli kopie! Pokud se klient rozhodne zaslat doklady poštou, měl by doklady zasílat doporučeně a měl by pamatovat na to, aby mu alespoň obyčejné kopie odesílaných dokladů vždy zůstaly v ruce. Pokud je předává na pojišťovně, je vhodné si vyžádat potvrzení o předání. A A I povinnost může být výhodná! Auto s odpovědností Revoluční 1, Praha 1, Tel: K povinnému ručení u nás navíc získáte: Pojištění občanské odpovědnosti Cestovní Euro Pojištění dopravních pokut Asistenční služby

5 VIII/IX Přírodní živly stupňují svou aktivitu přesto je stále podceňujeme V současné době již vichřice, záplavy či povodně nejsou ničím mimořádným a opakují se téměř každoročně. Podíl pojištěných škod na celkové výši katastrofických škod je v České republice stále 50:50. Přírodní živly se tak očividně stále berou na lehkou váhu. Proto Česká asociace pojišťoven (ČAP) provedla průzkum právě u této problematiky. Postavit se přírodě zatím není v lidských silách, je však možné se proti následkům živlů zabezpečit správně nastavenou pojistnou ochranou, která škodu zmírní. Cílem našeho posledního průzkumu bylo zmapovat přístup lidí k živelních škod, zajímaly nás konkrétní obavy obyvatel z živlů, jejich teoretické povědomí i praktické zkušenosti se živelními škodami a v neposlední řadě i jejich motivace k, vy- světluje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová. Zkušenosti se živelními škodami Průzkum přinesl nejedno zajímavé zjištění. Že skutečně nejde o nahodilé události, potvrdilo 79 procent Čechů, kteří mají zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly. Největší strach mají lidé z požáru (72 procent), téměř polovina se obává škod způsobených úderem blesku a vichřicí (44 procent). Třetí nejobávanější škodou je pak krupobití (41 pro cent), popisuje Kotyrová a upozorňuje: Ve skutečnosti je však výskyt požáru až na posledním místě z pohledu četnosti výskytu škod, kde jednoznačně vedou povodně. Pojistná gramotnost Test pojistné gramotnosti, který byl součástí průzkumu, odhalil, že více než 40 procent majitelů pojistek nezná základní termíny, jakými jsou například Pojistná částka, Časová cena nebo Indexace. Tato neznalost ve svém důsledku znamená, že lidé mívají sjednané na nízké pojistné částky nebo své smlouvy neaktualizují s ohledem na nárůst cen a inflaci, a jsou tak často výrazně podpojištěni. Více než třetina Čechů, která má sjednané, nevnímá rozdíly mezi základním m Foto profimedia.cz a přim, což vede k tomu, že nemusí mít dostatečně pokryta všechna rizika. Proto je rozumné si všechny neznámé termíny vysvětlit již při sjednávání. Není riziko jako riziko Je dobré vědět, že riziko záplavy není totéž jako riziko povodně. Tato nebezpečí přitom zaměňuje 49 procent dotazovaných. Pojišťovny již v současné době sjednávají na obě varianty dohromady. U starších smluv může být ještě riziko rozlišeno a pojistná smlouva může pokrývat jen jedno z nich. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno například jen riziko povodně a ve skutečnosti dojde k záplavě, kterou se rozumí zaplavení způsobené nedostatečným odtokem atmosférických srážek nebo přívalem vody způsobeným deštěm, budou se muset poškození se škodou vypořádat sami, přestože poctivě platí pojistné, upozorňuje Marcela Kotyrová. Celých 30 procent respondentů se mylně domnívá, že riziko úderu blesku kryje i škody na elektrospotřebičích, ke kterým došlo v důsledku zakolísání napětí v síti. Tyto škody ve skutečnosti kryje riziko nepřímého úderu blesku (často nazývané přepětí v síti), které pojišťovny zpravidla nabízejí ve svých rozšířených nabídkách, případně jej připojišťují jen samostatně, pokračuje Marcela Kotyrová. Také v takzvaných zimních rizicích se ve znalostech respondentů objevily nedostatky. Tání sněhu a jeho zatékání do interiéru totiž kryje riziko zatečení atmosférických srážek, nikoli riziko tíhy sněhu. Z rizika tíhy sněhu by byla škoda způsobená zatečením kryta jen za předpokladu, že byla se tíhou sněhu střecha poškodila, a takto zateklo do domu. Aktualizace Živelní rizika, s výjimkou povodně a záplavy, kde se výše pojistného odvíjí od rizikovosti lokality, bývají většinou sdružena již v základních nabídkách. Sjednat lze i s rozšířenou pojistnou A ochranou, tedy na všechna rizika. Přesto mnoho pojistek neplní v případě škody svou funkci. Kde může být případná příčina zklamání, pokud dojde na škodní událost? Více než třetina těch, kteří mají sjednané, nepovažuje za nutné upravit pojistnou částku ve své smlouvě v případě rozšíření domu nebo vybavení bytu a pojistné plnění pak není dostatečné. Celých 30 procent respondentů necítí potřebu aktualizovat smlouvu při úmrtí pojistníka. Neví totiž, že smrtí původního pojistníka pojistná smlouva zaniká. Přestože tedy pojistné po jeho smrti pravidelně platí, může v případě škody pojišťovna výplatu pojistného plnění odmítnout. Více než polovina Čechů (51 procent) neuchovává pořizovací doklady k cenným předmětům a 12 procent dokonce nepovažuje za nutné škodu zdokumentovat. Michal Král VÍCE POHODLÍ Na co si dát pozor při sjednání, během jeho trvání nebo při škodní události Před uzavíráním pojistné smlouvy se dobře zamyslete nad skutečnou celkovou hodnotou svého majetku. Té by měla odpovídat pojistná částka, na kterou majetek pojistíte. Pokud ji úmyslně snížíte, získáte sice nižší pojistné, ale zároveň budete mít svůj majetek podpojištěný. Pokud se vám stane škoda, peníze, které získáte od pojišťovny, vám neposkytnou potřebnou náhradu. Při sjednávání pojistné smlouvy se zaměřte zejména na rozsah pojištěných rizik a pojistného krytí. Informujte se předem o výši limitů pojistného plnění a o výlukách z. Výrazy, jež neznáte, a informace, kterým nerozumíte, si nechte předem vysvětlit. Mějte na paměti, že smlouva zaniká výpovědí nebo dohodou, nikoli přerušením placení pojistného. V případě, že dojde k úmrtí původního pojištěného, informujte se, je-li smlouva platná a dokdy. Pojistnou smlouvu aktualizujte vždy při větších investicích do nového vybavení bytu/domu, popřípadě při rekonstrukci objektu. Pečlivě uchovávejte pořizovací doklady k cennějším předmětům. Pokud vás postihne živelní pohroma, pečlivě zdokumentujte napáchané škody například natočením videa a vytvořte seznam zničených a poškozených věcí. Usnadníte tím plynulost vyřízení vaší škody. Pojištění domácnosti, rodinného domku či chaty Pojištění majetku tvoří v segmentu neživotního stále druhou největší část. Má to své důvody. Rizik, která náš majetek ohrožují, je řada. Kromě nepřízně živlů, kterým čelíme rok od roku častěji, stoupá i kriminalita a vandalismus, a to i přes důmyslnou zabezpečovací techniku a nejmodernější bezpečnostní zařízení. Pojistná ochrana majetku by měla v 21. století patřit mezi základní potřeby, výzkumy ČAP v této oblasti však stále potvrzují vysokou podpojištěnost. Tento přetrvávající trend znamená, že sjednané pojistné částky neodpovídají skutečné hodnotě pojištěného majetku, říká Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP a vysvětluje: Důvodem je jednak skutečnost, že klienti neaktualizují pojistné částky v souvislosti se zhodnocením majetku, například v důsledku rekonstrukce. Ale také fakt, že občané ve většině případů preferují při sjednávání smluv co nejnižší pojistné. Snaží se ušetřit řádově desítky až stovky korun ročně, a nehledí přitom na to, že jim pojistné plnění v případě pojistné události nepokryje škodu v odpovídající výši. Co pojistit? Domácnost, nebo stavbu? Stále ještě existuje řada těch, kteří zaměňují domácnosti s m budovy a v produktech se neorientují. Pokud chcete pojistit movitý majetek, sáhněte po domácnosti. V rámci toho lze pojistit veškeré vybavení jako je nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, šperky a další. Jde zde o věci ve vlastnictví členů domácnosti nebo o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně používají. V rámci budov si můžete sjednat pojistnou ochranu pro byt v soukromém vlastnictví, rodinný dům, chatu, chalupu a další stavby, dále pak pro bytový dům, nebytovou jednotku či stavbu. Při sjednání by neměla být podceňována žádná rizika. Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplavy, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalismu a odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží předmětů. Vhodným doplňkem k majetku je odpovědnosti za škodu. Takové oceníte v případě nechtěně vytopené koupelny souseda či například v situaci, kdy se vašemu potomkovi podaří v zápalu hry poškodit cizí majetek. Pojištění odpovědnosti sjednané spolu s m domácnosti chrání celou rodinu a vztahuje se i na domácí mazlíčky v případě, že způsobí škodu třetí osobě. >mik PRO VAŠI FIRMU ŠkoFIN SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU Pořízení vozového parku bez starostí? Nezáleží na počtu vozů, modelech nebo motorizaci vždy vám nabídneme financování a nadstandardní služby přímo na míru. Díky bohatým zkušenostem a silnému zázemí koncernu Volkswagen přinášíme komplexní řešení mobility pohodlné pro celou vaši firmu. Starosti nechte na nás. Pro vaši nabídku kontaktujte naše Fleet centrum T E A Pekařská 6, Praha 5

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění. Komerční speciál

Pojištění. Komerční speciál Pojištění Komerční speciál 18 POJIŠTĚNÍ Speciál Zájem o pojištění stoupá V loňském roce došlo celkově k nárůstu v oblasti pojištění. Bylo to ovšem zásluhou pouze segmentů neživotního pojištění. Podle Jana

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Chcete mít jistotu, že je váš domov v bezpečí? Vsaďte na innogy Pojištění domácnosti. Získáte s ním komplexní

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

innogy Pojištění domácnosti Chráníme vaši rodinu i majetek

innogy Pojištění domácnosti Chráníme vaši rodinu i majetek innogy Pojištění domácnosti Chráníme vaši rodinu i majetek S innogy Pojištěním domácnosti získáte i pojištění odpovědnosti a rychlé asistenční služby už za 219 Kč měsíčně. Hlavní výhody Komplexní ochrana

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více