ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners For Life Planning, a.s Salve Finance, a.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty

4 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2011 byl ve znamení dalších zásadních změn legislativy finančního trhu, které si vyžádaly aktivní účast AFIZ. Jednalo se zejména o zákony spojené s důchodovou reformou, kde byl bohužel dán trhu minimální či spíše nulový prostor pro odbornou diskusi. AFIZ přesto opakovaně při všech příležitostech vznášela fundované připomínky a upozorňovala na klíčové problémy v připravované legislativě. Akceptováno z nich bylo jen velmi málo, teprve rok 2013 ukáže v praxi, zda se podaří naplnit představy o důchodové reformě. Druhým klíčovým zákonem, který byl v roce 2011 za aktivní účasti AFIZ diskutován v mnoha variantách, je novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Návrh nemá dodnes definitivní podobu a je zjevně poznamenán v mnoha ohledech snahou o výrazně přehnanou regulací, která není zdaleka vyžadována ani právem EU a která nikdy nepřinesla nic dobrého. S potěšením lze naopak konstatovat, že členové AFIZ realizují v ČR důchodovou reformu již řadu let a nečekají, až se k tomu odhodlá stát. Skutečnou důchodovou reformu nezajistí ani zákony, ani produkty, nýbrž jen změna myšlení lidí. Je to o trpělivém vysvětlování nutnosti finanční nezávislosti, odložení spotřeby a tvorbě vlastních finančních rezerv. To je každodenní náplní práce našich členů. A soudě podle hospodářských výsledků a zcela minimálního počtu stížností, které by musel řešit Etický výbor AFIZ, jsou v této činnosti velmi úspěšní! Závěrem mi nezbývá, než všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce 2011, upřímně poděkovat. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 3

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2011 V roce 2011 se Představenstvo AFIZ sešlo k 11 řádným zasedáním. Významné události z jednání Představenstva za rok 2011 mi dovolte shrnout chronologicky: LEDEN: Na svém lednovém zasedání zvolilo Představenstvo předsedou Tomáše Prouzu, 1. místopředsedou Petra Zapletala a místopředsedou Vladimíra Poliaka. Členové Představenstva projednali přípravu rozpočtu na rok ÚNOR: Na únorovém zasedání schválili členové Představenstva Zprávu o hospodaření AFIZ v roce Dále byl diskutován a připomínkován rozpočet AFIZ pro rok BŘEZEN: Na březnovém zasedání Představenstvo projednalo plnění cash flow dle původního rozpočtu z roku Členové Představenstva se zabývali návrhem smlouvy o sdružení mezi AFIZ a Unií společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). Dále byla navržena změna vnitřního předpisu, týkající se poskytování informací korporativními členy. Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Představenstva AFIZ, o.s. DUBEN: V dubnu Představenstvo přijalo za nového korporativního člena společnost AQUEL CREDIT, s.r.o. a současně kooptovalo nového člena Představenstva Petra Beneše. Členové Představenstva se dále zabývali obsahem plánované smlouvy o sdružení a připomínkami, které vyplynuly z valné hromady USF. AFIZ iniciuje tzv. Kulatý stůl na téma Role distribuce v penzijní reformě. 4

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Představenstvo vyjadřuje podporu projektu registru zprostředkovatelů vytvářený CCB. KVĚTEN: Na květnovém zasedání Představenstvo konstatuje, že společné připomínky AFIZ a USF k zákonu č.38/2004 Sb. byly zaslány ke schválení. Dále byla specifikována témata k jednání u Kulatého stolu. ČERVEN: V červnu se Představenstvo shodlo na podání alternativního návrhu k regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů prostřednictvím arbitra. Členové Představenstva přijali změnu vnitřního předpisu týkající se poskytování informací korporativními členy a odsouhlasili tištěnou verzi Výroční zprávy za rok Představenstvo jmenuje, s účinností od 1. srpna 2011, do pozice generálního sekretáře Ing. Petra Šafránka. Představenstvo schvaluje samostatné zaslání připomínek k důchodové reformě, bez návrhů USF, neboť zde nepanuje shoda v oblasti podnikatelských oprávnění. ČERVENEC: V červenci Představenstvo schválilo účetní závěrku za rok 2010 a restrukturalizaci AFIZ. Členové Představenstva souhlasili s pozměňovacím návrhem novely zákona č. 38/2004. ZÁŘÍ: Na zářijovém zasedání schválilo Představenstvo upravený rozpočet roku 2011 a vzalo na vědomí navržený rozpočet pro rok USF ČR vypovědělo smlouvu o sdružení. ŘÍJEN: V říjnu Představenstvo přijímá za korporativního člena společnost LUTHERUS s.r.o.. Členové Představenstva byli informováni o průběhu 1. zkoušek EFPA ČR. LISTOPAD: Na listopadovém zasedání přijalo Představenstvo za korporativního člena společnost ČP DIRECT, a.s.. Dále se Představenstvo zabývalo hospodařením AFIZ, přípravou rozpočtu pro rok 2012 a únorovým termínem konání Valné hromady AFIZ. Představenstvo přijalo informaci o změně v projektu MPSV. Projekt bude prodloužen do prosince Představenstvo vzalo na vědomí, že sekretariát AFIZ je přestěhován. PROSINEC: V prosinci se Představenstvo soustředilo hlavně na plánovaný rozpočet pro rok 2012 a úsporná opatření s ním spojená. Rozpočet na rok 2012 byl na prosincovém zasedání schválen. Představenstvo odvolalo únorový termín konání Valné hromady AFIZ. Členové Představenstva dále diskutovali vývoj plánovaného vzniku jediné asociace na finančním trhu a projednali aktuálních legislativní témata v ČR i v Evropě, jako například zákon o DPH souvisejícího s penzijní reformou. Pravidelnými body každého Představenstva jsou informace o plnění rozpočtu, přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ, informace o vývoji penzijní reformy, legislativních novinkách v ČR a informace z Evropy. 5

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2011 Rok 2011 byl klíčový z hlediska přípravy nové legislativy přímo ovlivňující podnikání našich členů. V první řadě to byly zákony a vyhlášky související s důchodovou reformou. AFIZ byla velmi aktivní při přípravě této legislativy, kromě standardních připomínkových řízení byla iniciátorem kulatého stolu, kde se sešli zástupci profesních asociací, MF, MPSV a ČNB. Bohužel naprostá většina námětů a připomínek zůstala ze strany MF nevyslyšena. Ing. Petr Šafránek generální sekretář Druhým zásadním zákonem, na jehož připomínkování se AFIZ opakovaně podílela, byl návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Zde se naopak podařilo prosadit celou řadu změn a zmírnit tak mnohdy až absurdní požadavky, které by v praxi znamenaly jen zbytečné náklady bez faktických pozitivních dopadů na trh. Velmi dobrá byla spolupráce s Českou národní bankou při tvorbě sekundární legislativy tedy prováděcích vyhlášek. Stalo se dobrým standardem, že ČNB dává vyhlášky profesním asociacím k vyjádření ještě před meziresortním připomínkovým řízením a vznesené připomínky velmi poctivě vypořádává na následném osobním jednání. I v roce 2011 se AFIZ věnovala přípravě jak komerčních seminářů, tak seminářů odborné přípravy. Komerční semi- 6

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 náře byly zrealizovány 4 na aktuální témata legislativy finančního trhu. Seminářů odborné přípravy dle 4(2) a zákona č.256/2004sb., bylo uspořádáno celkem 11 a bylo při nich proškoleno 526 vázaných zástupců. Zástupci AFIZ vystoupili na všech významných konferencích týkajících se finančního trhu, AFIZ byla u většiny z nich i odborným partnerem. AFIZ byla i v tomto roce odborným partnerem soutěže Zlatá koruna. Svým členům AFIZ poskytovala služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Proběhly čtyři vstupní audity u nově přijímaných členů. Probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími jak v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM) tak i v zahraničí (CIFA, FECIF, EFPA). Pokračovala realizace projektu Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Trvalý požadavek členů na snižování nákladů AFIZ vedl v polovině roku ke zrušení interního právního oddělení, odchodu Mgr. Marty Gellové z pozice generálního sekretáře a přestěhování sekretariátu do menších prostor. I přesto se dařilo nadále udržet všechny klíčové aktivity AFIZ a služby pro členy. Členská základna AFIZ (stav k ): individuální člen korporativní člen...13 V roce 2011 se rozšířila členská základna o 4 korporativní členy AQUEL CREDIT s.r.o., Generali Car Care s.r.o., LUTHERUS s.r.o., ČP Direct, a.s. Závěrem mi dovolte poděkovat Mgr. Martě Gellové za její bezmála šestileté velmi úspěšné a pro AFIZ přínosné působení ve funkci generálního sekretáře AFIZ. Podařilo se jí nejen stabilizovat členskou základnu, ale zejména posunout AFIZ do pozice obecně uznávané profesní asociace. Neméně významné bylo i její působení na evropské úrovni, kde hájila zájmy celého poradenského a zprostředkovatelského trhu České republiky. 7

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2011 Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky konané dne 8. prosince 2010 bylo zvoleno jedenáct členů Etického výboru AFIZ. Jmenovitě Vladimíra Bondarenková, Tomáš Cidlinský, Jan Hart, Daniel Jaroš, Ivo Jeník, František Klufa, Jaroslav Knížek, Zdeněk Koplík, Libor Novák, Světlana Rysková a Jaroslava Šindelářová. Předsedou Etického výboru byl zvolen František Klufa. Dr. Ing. František Klufa Předseda EV AFIZ Etický výbor AFIZ se v roce 2011 sešel celkem třikrát, a to v měsících únoru, květnu a říjnu. Členové Etického výboru na svém prvním, únorovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová, místopředsedou byl zvolen Zdeněk Koplík. Etický výbor zřídil pro svou činnost tři Disciplinární senáty EV AFIZ. V průběhu roku 2011 byli kooptování za členy Etického výboru tři noví členové, v květnu Lukáš Valdman a v říjnu Vít Mikolášek a Tereza Pudláková. V roce 2011 věnoval Etický výbor AFIZ významnou část své činnosti sledování nekalých praktik, ke kterým dochází na finančním trhu a vytvoření tzv. best practices pro klienta i pro poradce. Dalším důležitým tématem je i nadále vznik registru finančních zprostředkovatelů. Etický výbor v roce 2011 obdržel několik podnětů k prošetření. Jeden podnět vzal stěžovatel zpět. U jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. V některých případech byla stížnost podána na jednání subjektu, který není členem AFIZ, tudíž nebylo v kompetenci EV AFIZ dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ poskytla pouze odborné rady, případně stížnosti předala dohledovému orgánu, České národní bance. 8

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2011 Valnou hromadou zvoleni členové Dozorčí rady AFIZ Jiří Fischer, Jana Vojáčková, Jiří Drahota, Jana Juřenová a Veronika Lajpertová zvolili předsedou Jiřího Fischera, prvním místopředsedou Janu Vojáčkovou a místopředsedou Janu Juřenovou. V říjnu 2011 kooptovali členové Dozorčí rady dalšího člena, Martinu Skalickou Dušátkovou. Náplní programu zasedání Dozorčí rady bylo v průběhu roku 2011 zabezpečení úkolů, které jí náleží ze stanov AFIZ. Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Výsledkem fyzické kontroly všech účetních dokladů a účetní uzávěrky za období roku 2010 je konstatování, že nebylo zjištěno žádné porušení stanov ve vztahu k hospodaření AFIZ ani nebyly zjištěny žádné neoprávněné či nadlimitní výdaje. Dozorčí rada AFIZ svojí důslednou soustavnou kontrolní činností dospěla k závěru, že hospodaření AFIZ v roce 2011, především v jeho druhé polovině, jevilo razantní úsporný charakter kopírující celospolečenskou ekonomickou situaci při zachování maximálního rozsahu činností uložených Valnou hromadou a stanovami AFIZ. Kontrolní činností v oblasti dodržování stanov a plnění usnesení Představenstva nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení. Lze konstatovat, že usnesení Představenstva byla naplňována v reálných časových horizontech. 9

12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota Dr. Ing. František Klufa předseda Jan Blaschke Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Tomáš Cidlinský Mgr. Marta Gellová Jana Juřenová místopředsedkyně Mgr. Jan Hart, LL.M. Ing. Jiří Klaban Bc. Veronika Lajpertová Daniel Jaroš Mgr. Jana Levová Ing. Martina Skalická Dušátková Ing. Jaroslav Knížek Vladimír Poliak místopředseda Jana Vojáčková 1. místopředsedkyně Bc. Zdeněk Koplík místopředseda Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Mgr. Vít Mikolášek Ing. Petr Šafránek Ing. Libor Novák Petr Zapletal 1. místopředseda Mgr. Tereza Pudláková Světlana Rysková GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ Ing. Petr Šafránek ODBORNÉ KOMISE Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředsedkyně Lukáš Valdman SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková Eva Vokrojová DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Informační povinnost korprativních členů AFIZ za rok 2011 za AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl (Kč) Objem nákupů_akcie (Kč) Objem prodejů_akcie (Kč) Objem nákupů_dluhopisy (Kč) Objem prodejů_dluhopisy (Kč) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření objem cílových částek (Kč) Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv (ks) Stavební spoření objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry objem (Kč) Penzijní připojištění počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Spořící účty počet uzavřených smluv (ks) Počet PPZ Počet VZ

14 12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ 13

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Naše společnost se dlouhodobě orientuje na spolupráci s pečlivě vybranými a časem prověřenými obchodními partnery a poskytování služeb klientům prostřednictvím stabilního týmu profesionálních poradců. Tato strategie se plně osvědčila i v době krize, kdy jsme nezaznamenali žádný pokles zájmu o naše služby, naopak v některých oblastech jsme dosáhli významného růstu. Jan Blaschke generální ředitel Dlouhodobým důrazem na kvalitu poskytovaných služeb se nám podařilo nejen udržet kmen stávajících klientů, ale získat i celou řadu nových. Nezbytnou podmínkou pro udržení kvality je i pravidelné vzdělávání našich poradců, které dlouhodobě zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Samozřejmostí se stala on-line podpora všech našich poradců, která nám umožnila zefektivnit provoz centrály a minimalizovat náklady na její provoz při zachování kvality servisu jak pro poradce, tak jejich prostřednictvím i pro naše klienty. To bude důležité zejména v následujících letech, kdy nás měnící se legislativa nutí k získání dalších podnikatelských oprávnění a zavedení administrativně náročného systému vnitřních norem a kontrolních mechanismů. Nezbývá, než poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší společné práci. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Hodnocení roku 2011 z pohledu Kapitolu je příjemným ohlédnutím. Rok 2011 byl historicky nejúspěšnějším rokem za celé působení naší společnosti na trhu, tedy nejlepším rokem za uplynulých sedmnáct let. Podařilo se nám navázat na extenzivní růst roku 2010, a to tak, že jsme překonali naše cíle i plány, se kterými jsme do roku 2011 vstupovali. Náš výsledek v produkci životního pojištění jsme dokázali zvýšit o více než 30%, překonali jsme hranici 1,3 mld. Kč. Ukázalo se, že projekt náhrad, se kterým jsme spolu s naším majoritním akcionářem pojišťovnou Kooperativa na trh přišli, byl silným základem a dokonalým spojením péče o naše dlouhodobé klienty s velmi atraktivní a bezkonkurenční nabídkou modernizace životního pojištění na základě jejich potřeb a očekávání. Více jak ks 15

18 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. uzavřených smluv životního pojištění jednoznačně potvrdilo dominantní postavení Kapitolu na trhu. Abychom nezůstali jen u životního pojištění, musíme se ohlédnout i za dalšími oblastmi produktového portfolia. Neživotní pojištění dopadlo rovněž potvrzením silné trajektorie růstu. Poměr sjednaných smluv k životnímu pojištění dosáhl takřka přesně 1:1, tedy ks neživotního pojištění. Výkonem více jak ks pojistných smluv jsme obhájili pozici nejvýkonnější poradenské firmy v oblasti pojištění. Celkový objem produkčního pojistného se ke konci roku 2011 zastavil na čísle Kč. Jistě stojí za zmínku, že celková produkce naší společnosti v oblasti pojištění ve výši přes 1,6 miliardy Kč produkčního pojistného je objemem, který nedokázala vygenerovat žádná jiná poradenská firma, a díky tomu se stal Kapitol opět největším zprostředkovatelem pojištění v České republice retailové klientele. Z pohledu dalších částí produktového portfolia, tedy v hypotéčních úvěrech, penzijním připojištění, stavebním spoření a dalších jsme opět významně rostli. Díky vynikajícím produkčním výsledkům došlo k razantním změnám i v odměňování poradců, kdy jsme zvýšili ohodnocení jednotky z 375 Kč na 400 Kč za jednotku a zavedli jsme jako první poradenská společnost i plošnou Roční bonusovou provizi, která se týká všech poradců a je ve svém důsledku 13. platem. Nadále jsme si udrželi pozici jediné významné poradenské společnosti, která nepoužívá průpisové formy sjednávání smluv. Jsme přesvědčeni, že i plně elektronizovaná obchodní síť je odrazem neustále se zvyšující profesionality a odbornosti našich poradců, že ručně psané smlouvy nepatří k modernímu a profesionálnímu finančnímu poradci a patří spíše do minulého století. V roce 2012 chceme potvrdit a upevnit postavení Kapitolu na trhu. Navázat na růst roku 2011, nadále rozšiřovat produktové portfolio a vytvářet atraktivní motivační prostředí našim poradcům, kterým bychom i touto formou chtěli poděkovat za vydařený rok a dobrou spolupráci. 16

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) 607 Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 98 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) 394 Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku 0 Roční provizní obrat (Kč)

20 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners For Life Planning, a. s. Stýblova 253/13, Praha 4 Jsem velmi hrdá na to, že i ve čtvrtém roce existence společnosti Partners jsme dosáhli více než 25% růstu a představili jsme nové projekty a mnoho inovací. Rok 2011 byl ve znamení důrazu na kvalitní servis klientů prostřednictvím různých kanálů, ve znamení inovací v oblasti finančního plánování, přípravy na zahraniční expanzi i nových exkluzivních finančních produktů. Kateřina Palková Předsedkyně představenstva Partners For Life Planning, a.s. Pojďme se krátce podívat na čísla. Provizní obrat v roce 2011 přesáhl 1,32 miliardy korun, což je o zmiňovaných 25 % více než v roce předchozím. Celkem jsme uzavřeli našim klientům 231 tisíc smluv na finanční produkty, vyzdvihnout musím rekordní prosinec, kdy bylo uzavřeno smluv. V souvislosti se spuštěným akciovým programem Partners bude jistě zajímavým údajem i hospodářský výsledek za rok 2011, který činil 155 milionů korun před zdaněním. Při pohledu na složení produktového portfolia Partners je patrné, že i nadále jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní a pestrou škálu finančních produktů. Zaznamenali jsme vysoký nárůst v objemu uzavřených pravidelných investic, hypotečních úvěrů, neživotních pojištění a v závěru roku i penzijního připojištění. Objem sjednaných hypoték překročil 13 miliard a objem cílových částek na pravidelných investicích dosáhl bezmála 12 miliard korun. Na centrále společnosti pracovala na konci roku 2011 více než stovka zaměstnanců a distribuční síť tvořilo 2600 poradců a 500 manažerů a ředitelů Partners. Povýšili jsme dalšího partnera společnosti, Karla Marouška, který se stal již pátým partnerem od vzniku firmy v roce Na vyšší pozici bylo povýšeno celkem 120 manažerů a ředitelů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kariéra v Partners je realitou a dosažitelná pro skutečně velké množství poradců. Prvních 18 poradců Partners loni získalo respektovaný evropský odborný certifikát CFA (European Financial Advisor) 18

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 poté, co absolvovali přípravný kurz a složili písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí EFPA Česká republika. Závěr roku patřil přípravě na spuštění dalších novinek, které se naplno odrazí v roce Jedná se především o expanzi do Polska a o spuštění nových distribučních kanálů, franšíz Partners market a VIP poradenských kanceláří pro afluentní klientelu. Rok 2012 tak bude opravdu zásadní v představení nových distribučních kanálů a důsledné segmentaci klientů. Chystáme se na zásadní novinku, spuštění služby investičního poradenství, které doposud žádná srovnatelná poradenská společnost na trhu neposkytuje. I nadále se totiž držíme hesla, že neprodáváme, ale radíme, a uděláme všechno pro to, aby to platilo ve všech oblastech finančního trhu. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie N/A Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy N/A Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) 99 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 785 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat (Kč)

22 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Salve Finance, a.s. I v roce 2011 jsme zachovali trend postupného rozšiřování produktového portfolia, který se nám osvědčil v minulých letech. Rozhodujícími faktory, podle kterých si obchodní partnery vybíráme, jsou stabilita této partnerské společnosti, její historie a především forma řešení jednotlivých případů ve vztahu ke klientovi. Technická podpora poradců naší společnosti má již několikaletou prioritu, proto jsme také v roce 2011 celkově zaktualizovali softwarové aplikace pro potřeby našich spolupracovníků, rozšířili působnost call centra, v návaznosti na servisní podporu klientů. S dalšími, velmi významnými kroky v oblasti call centra, budeme pokračovat i v roce Petr Zapletal Salve Finance, a.s. Úspěch v oblasti distribuce finančních produktů a poradenství je založen na neustálém vzdělávání, proto i nadále budeme klást důraz na zvyšování odbornosti našich spolupracovníků a to formou osvědčeného školícího systému, který je založen na předávání zkušeností našich poradců při jednání s klienty. Další zajímavou podporou nově příchozích spolupracovníků, se nám ukázal garantovaný příjem, který je nastaven pro každého aktivního člena našeho týmu. V roce 2011 se společnost Salve Finance, a.s. stala společníkem v nově vzniklé společnosti Salve Club s.r.o., která má připravit naše spolupracovníky jak legislativně, tak produktově na připravovanou penzijní reformu. Spojení s nadnárodní společností Salve Group, a.s., která má v oblasti reforem velmi cenné zkušenosti, bude pro společnost Salve Finance v této oblasti velkým přínosem. Za zmínku jistě stojí i to, že v roce 2011 se několik našich spolupracovníků stalo individuálními členy AFIZu. 20

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Top-Pojištění.cz s.r.o. Robert Zachajewicz Ing. Tomáš Voharčík Značka Top-Pojištěni.cz existuje na českém trhu již od 1. listopadu 2005, kdy byla založena stejnojmenná společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. Název společnosti je odvozen od nazvu internetového portálu cz, který tato společnost na českém internetu provozuje již sedmým rokem. Společnost Top-Pojištěni.cz se od svého počátku soustředí na oblast zprostředkovaní pojištění, k čemuž má patřičné licence nezávislého pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta udělené Českou národní bankou. Od roku 2006 a 2007 je také členem dvou významných oborových sdruženi, kterými jsou APEK Asociace pro elektronickou komerci a AFIZ Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců. Internetový portál se na našem trhu stal velice rychle lídrem v oblasti zprostředkování pojištění přes internet. Prvním, a také hlavním produktem, který byl na portále spuštěn, bylo tzv. povinné ručeni neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O rok později jej doplnilo cestovní pojištění, následovalo havarijní pojištění a nejmlad- ším produktem na našem portále je pojištění domácnosti. Hlavním nástrojem na stránkách je tzv. agregátor, tedy porovnávač pojistných produktů. Společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. tak nezastupuje jen jednu pojišťovnu, ale nabízí pojištěni většiny pojišťoven působících na našem trhu a jejich nabídky je možné si pomocí jednoduchého kalkulátoru porovnat na jednom místě a zjistit tak, která z pojišťoven je pro zadané parametry ta nejoptimálnější. Následně je možné prostřednictvím této aplikace pojistnou smlouvu také uzavřít a dokonce i zaplatit. Vše je tedy jednoduché, rychlé a plně online. V současné době eviduje společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. prostřednictvím svého portálu přes 200 tis. uzavřených pojistných smluv s objemem ročního pojistného dosahujícího přes 350 mil. Kč s tím, že od minulého roku jsme zaznamenali růst v některých oblastech i o více než 20 %. Cílem společnosti je dále rozšiřovat svou nabídku produktů, nadále zdokonalovat a rozvíjet své služby na portálu a rozvíjet spolupráci s dalšími obchodními partnery. 21

24 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Společnost ZFP akademie, a.s. dosáhla rokem výročí svého založení. A připočítáme-li dalších 7 let od vzniku ZFP v roce 1995, pak se dá říci, že na trhu působí značka ZFP již 17 let. ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12, Břeclav 17 let činnosti a především zkušeností, které za tuto dobu získala. Pojďme si tedy rok 2011 z pohledu společnosti ZFP akademie, a.s. krátce zrekapitulovat. Z pohledu obchodního se jednalo o další úspěšný rok, ve kterém se společnosti podařilo plnit úkoly a cíle pro tento rok nastavené. Nicméně o úspěšnosti podnikání nerozhodují krátkodobé výsledky, ale především dlouhodobé vize a cíle, které ve svých základních hodnotách sdílí nejenom majitel firmy, ale rovněž se s nimi ztotožňuje celý management, zaměstnanci a spolupracovníci z obchodní sítě. A o tento pohled nám v roce 10. výročí ZFP akademie šlo především. Na široké platformě řídícího procesu jsme se společně pokoušeli odpovídat si na otázky, okruhy a pojmy jako jsou efektivita řízení společnosti, kvalita přenosu informací, myšlenek a vizí společnosti do dalších let a především zajištění dlouhodobé motivace a loajality lidí, kteří se na jejím budování podílejí. Za optimální pokládám i načasování těchto aktivit. Firma je dnes velká, dosahuje velmi dobrých výsledků a jsou v ní lidé hrdí na to, co vybudovali a jsou připraveni přebírat část odpovědnosti za své výsledky na svá bedra. A s takovým týmem je pak radost pustit se do rekapitulace uplynulých 10 let a stanovení základních hodnot a poslání firmy s cílem definovat strategické cíle na dalších 10 let. A přesně toto považuji za nejdůležitější událost roku Ohlédnuli jsme se za tím, co se vybudovalo a především se díváme dopředu, na to, co se ještě dá vybudovat, jak co nejlépe uchopit velké obchodní příležitosti např. v podobě důchodové reformy a jak nastavit strukturu a procesy efektivního řízení, motivace lidí a způsoby dosažení dalšího dynamického růstu společnosti nejenom v Čechách, ale i na Slovensku. Nabrali jsme nový dech, nové tváře a s odhodláním jdeme vstříc novým cílům a vizím. Vladimír Poliak předseda dozorčí rady ZFP akademie, a.s. Základem úspěchu ZFP je dosavadní vzájemná důvěra. Důvěra, kterou nám dává náš klient, spolupracovník. Další nezbytnou podmínkou, která je také zachována, je jednot- 22

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více