Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS

2 Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů služeb, počet uživatelů jednotlivých služeb, kapacitu pro přijetí dalších uživatelů, plánovanou kapacitu, identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, počet pracovníků v sociálních službách, využívání dobrovolnické práce, finanční toky v sociálních službách, identifikace problémů při zajišťování financí, informovanost a stav příprav na plnění standardů kvality.

3 Poskytovatelé sociálních služeb Název organizace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Diakonie ČCE středisko Cesta Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč Maltézská pomoc Oblastní charita Uherské Hradiště Agentura podporovaného zaměstnávání Centrum denních služeb Jarošov Denní centrum sv. Ludmily Dobrovolnické centrum Domácí hospic Domácí pečovatelská služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP Občanská poradna Přeprava osob na invalidních vozících Sociální poradna s azylovým bydlením Právní forma občanské sdružení evidovaná právnická osoba občanské sdružení obecně prospěšná společnost evidovaná právnická osoba

4 Poskytovatelé sociálních služeb Název organizace Penzion Městské sociální centrum UH Petrklíč azylový dům pro ženy a matky s dětmi Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Sociální služby Uherské Hradiště Domov pro seniory Uherské Hradiště Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Právní forma příspěvková organizace obecně prospěšná společnost občanské sdružení příspěvková organizace

5 Kapacity pobytových zařízení Zařízení Počet lůžek celkem Pokoje 1-lůž. Pokoje 2-lůž. Pokoje 3-lůž. Pokoje 4-lůž. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Petrklíč, o.p.s Domov pro seniory Sociální poradna s azylovým bydlením (Oblastní charita)

6 Kapacity pobytových zařízení Zařízení Počet bytů celkem 1- pokojové byty 2- pokojové byty Dům s pečovatelskou službou, Rostislavova Dům s pečovatelskou službou, Na Návsi, Jarošov Dům s pečovatelskou službou, Kollárova Dům s chráněnými byty, Štefánikova

7 Poskytovatelé sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny projektu

8 Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Hradišti Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Diakonie ČCE středisko Cesta Maltézská pomoc Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Oblastní charita Uherské Hradiště Dobrovolnické centrum Agentura podporovaného zaměstnávání Domácí pečovatelská služba Denní centrum sv. Ludmily Centrum pro handicapované občany

9 Poskytované služby pro osoby se zdravotním postižením dle počtu jejich poskytovatelů základní sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP průvodcovské a předčitatelské služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné poradenství pečovatelská služba odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře sociální rehabilitace

10 Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením mimo Uherské Hradiště Oblastní charita Uherské Hradiště: Domov pokojného stáří v Boršicích Sociální služby Uherské Hradiště Domov pro osoby se zdravotním postižením Kopánky, Staré Město Domov pro osoby se zdravotním postižením Bělinka, Kunovice Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum, Velehrad Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Domov pro osoby se zdravotním postižením Cihlářská, Kunovice Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice Domov pro osoby se zdravotním postižením Salašská, Velehrad TyfloCentrum Zlín Tyfloservis, středisko Zlín Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s

11 Bezbariérovost sociálních služeb částečně bezbariérové 26% není bezbariérové 16% bezbariérové 58%

12 Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Maltézská pomoc Sociální služby Uherské Hradiště Domov pro seniory Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Penzion Městské sociální centrum Oblastní charita Uherské Hradiště Dobrovolnické centrum Domácí pečovatelská služba Centrum pro handicapované občany

13 Poskytované sociální služby pro seniory podle počtu jejich poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP odlehočovací služby domovy pro seniory průvodcovské a předčitatelské služby pečovatelská služba odborné poradenství základní sociální poradenství

14 Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory mimo Uherské Hradiště Oblastní charita Uherské Hradiště: Domov pokojného stáří v Boršicích Sociální služby Uherské Hradiště Domov pro seniory Buchlovice Domov pro seniory Uherský Ostroh Domov pro seniory Hluk

15 Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Véskách Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč Oblastní charita Uherské Hradiště Sociální poradna s azylovým bydlením

16 Poskytované služby pro osoby bez přístřeší dle počtu jejich poskytovatelů základní sociální poradenství odborné poradenství osobní asistence azylové domy terénní programy kontatní centra

17 Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby bez přístřeší mimo Uherské Hradiště Oblastní charita Uherské Hradiště Azylový dům sv. Vincence ve Starém Městě

18 Poskytovatelé sociálních služeb pro děti a mládež ohrožené delikvencí Maltézská pomoc Oblastní charita Uherské Hradiště Dobrovolnické centrum Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

19 Poskytované služby pro děti a mládež ohrožené delikvencí dle počtu jejich poskytovatelů nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi základní sociální poradenství

20 Poskytovatelé sociálních služeb pro uživatele drog a jejich blízké Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč

21 Oblast lidských zdrojů

22 Fyzický počet odborného personálu v sociálních službách jiný: pracovník sociálních služeb jiný: vedoucí zdravotního úseku terénní pracovník rehabilitační pracovník terapeut sociální pracovník pečovatel ošetřovatel zdravotní sestra vychovatel speciální psycholog psycholog lékař rok 2006 potřeba v roce 2007

23 Celkový počet dobrovolníků v sociálních službách počet dobrovolníků mimo akreditovaný režim počet dobrovolníků v rámci akreditovaného režimu 50 0 rok 2006 výhled do roku 2007

24 Závěr

25 Závěr Celkem bylo analyzováno 9 poskytovatelů sociálních služeb v 19 zařízeních nejčastější právní formou jsou sdružení. Nejvíce poskytovatelů se zaměřuje na cílovou skupinu senioři (6 poskytovatelů, dále na osoby s kombinovaným postižením (5 poskytovatelů), osoby s mentálním postižením, rodiny s dětmi a osoby v krizi (4 poskytovatelé). Chybí služby pro osoby propuštěné z vazby, z ústavní nebo ochranné výchovy, osoby ohrožené prostitucí, osoby HIV + a nemocní AIDS a cizince a uprchlíky

26 Závěr Pro potřeby projektu byly poskytovatelé rozděleni podle stanovených cílových skupin: Osoby se zdravotním postižením 5 poskytovatelů s 9 zařízeními Senioři 6 poskytovatelů s 8 zařízeními Osoby bez přístřeší 3 poskytovatelé se 3 zařízeními Děti a mládež ohrožené delikvencí 2 poskytovatelé se 3 zařízeními Uživatelé drog a jejich blízcí 1 poskytovatel s 1 zařízením

27 Závěr Podle typologie Ministerstva práce a sociálních věcí je poskytováno 16 z celkového počtu 33 typů sociálních služeb. Mezi chybějící články péče z pohledu poskytovatelů se opakovaly zejména asistenční služby, odlehčovací služby, tlumočnické služby, denní centra, domy na půl cesty.

28 Analýza je ke stažení na: Projekty s účastí města (vlevo dole) - - v Uherském Hradišti - Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

29 Děkuji za pozornost Ing. Jana Kozelková koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb tel