Základní identifikační údaje účetní jednotky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní identifikační údaje účetní jednotky"

Transkript

1 1 Základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Právní forma: družstvo Sídlo: Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 595/III. I Č : D I Č: CZ

2 2 Představenstvo družstva ing. Radim K l a š k a ing. Josef H r b e k Zdeněk B l a h n í k ing. Jaromír A n d r l e Judr. Eva B ř i c h á č k o v á Libor H o l o u b e k František K o c o u r e k Jiří K r e j č ů Jiří M a r k e s Josef M a t o u š e k Jiří P l á š i l ing. Miroslav S l á m a František V r b a předseda místopředseda místopředseda člen členka člen člen člen člen člen člen člen člen Kontrolní komise ing. Jan P o p e l a Ladislav Š m í d Irena H á j k o v á Marie H ř a v o v á Marie C h y t r o v á Marie M e l o u n o v á Jiří P e v n ý předseda místopředseda členka členka členka členka člen Vedení družstva ing. Radim K l a š k a Zdeněk B l a h n í k předseda družstva mpř. a ved. obchodního odboru

3 3 S l o v o ú v o d e m Český trh se po delší krizi a stagnaci nadechl a v některých svých segmentech zaznamenává růst, což se v roce 2014 celkem viditelně projevilo i v tržbách našeho spotřebního družstva. Navíc se zlepšila nálada a očekávání obyvatelstva, stejně tak se zvýšil optimismus podnikatelské sféry. Čekají nás tedy lepší časy? Vize lepších časů neznamená jistotu. Obchod se nachází na důležité křižovatce a ti, kteří chtějí uspět, si musí velmi dobře rozmyslet, jakou cestou se vydat. Hlavním cílem obchodníků i dodavatelů je s pomocí nových technologií a marketingových přístupů vytvořit nové cesty k zákazníkům, což na vysoce konkurenčním trhu není vždy snadné. V roce 2014 jsme vytvářeli další předpoklady pro pozitivní vývoj družstva. Významným způsobem byla modernizována prodejna 033 TIP v Dačicích. Na všechny malé prodejny byla nainstalována počítačová konfigurace namísto registračních pokladen, byly zavedeny na všech prodejnách bezdotykové platební terminály, rozšířena služba placení složenky a na účet, plně začaly vyrábět fotovoltaické elektrárny na 6 objektech, od funguje věrnostní program pro všechny zákazníky, kteří o něj mají zájem už má 14 tis. členů (na supermarketu TERNO Jihlava byl zaveden již v únoru 2013). Po zralé úvaze naše družstvo odešlo od prodeje stavebnin a činnost dvou prodejen tohoto sortimentu byla ukončena v závěru roku 2014 se záměrem soustředit se na rychloobrátkové zboží s převahou potravin, což je naší hlavní náplní. Zanedbatelné rozhodně není uvolnění finančních zdrojů vázaných v zásobách tohoto sortimentu. Intenzivně jsme pracovali na přenesení nové legislativy do našich podmínek nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, nová Směrnice Evropské unie o potravinách a informacích pro spotřebitele. Podnikatelské záměry pro rok 2015 navazují na dosaženou úroveň hodnoceného roku 2014, vycházejí z reálných možností a hlavním cílem je dále rozvíjet dobré jméno Jednota, resp. COOP a poskytovat služby na dobré úrovni. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům, zaměstnancům a členům spotřebního družstva za spolupráci v roce ing. Radim K l a š k a předseda družstva

4 Personální situace Jednoty SD Jindřichův Hradec V našem spotřebním družstvu bylo k zaměstnáno celkem 374 zaměstnanců, z toho 322 žen. Z rodičovské dovolené se vrátily 4 ženy, jejichž dítě v tomto roce dosáhlo tří let věku. Jedna žena využila možnosti péče o dítě do čtyř let věku dítěte a ukončila pracovní poměr. V roce 2014 bylo zaměstnáno celkem 18 důchodců, 16 v pracovním poměru, 2 na DPČ. Během roku odešlo do starobního nebo předčasného starobního důchodu celkem 9 zaměstnanců, z toho jeden ze správního aparátu, ostatní z prodejen. V tomto roce bylo přijato celkem 62 a odešlo 30 zaměstnanců. Tento pohyb se týká pouze zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kteří odešli na vlastní žádost a netýká se těch, kteří měli pracovní poměr uzavřen na dobu určitou. U 3 zaměstnanců se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele /zrušení prodejny stavebnin v J.Hradci/. Vývoj průměrné mzdy na Jednotě, SD v J.Hradci Činnost Prodejny Velkoobchod Výkup Výrobna lahůdek Doprava Ústředí Ostatní činnost C e l k e m Zaměstnanci Činnost Index /2013 Prodejny ,5 254,2 251,7 99,0 Velkoobchod 45,9 45,3 46,2 45,4 98,3 Výkup 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 Výrobna lahůdek 19,3 18,5 18,6 18,5 99,5 Doprava 4,7 4,0 4,3 3,9 90,7 Ústředí 26,9 26,6 26,0 26,1 100,4 Ostatní činnost 5,8 6,1 6,5 6,5 100,0 C e l k e m 355, , ,9

5 5 Péče o zaměstnance Zaměstnancům je umožněno stravování formou jednoho teplého jídla denně. Nárok má každý zaměstnanec v hlavním pracovním poměru, který odpracoval nejméně 4 hodiny denně. Na závodní stravování bylo poskytnuto ze sociálního fondu ,- Kč a z nákladů družstva ,- Kč. Nadále se hradí zaměstnancům platby spojené s očkováním proti chřipce, klíštěti a hepatitidě. V roce 2014 byla ze strany družstva vynaložena částka 9.284,- Kč na náklady spojené s očkováním. Při pracovním a životním jubileu poskytuje družstvo zaměstnanci poukázky na zboží, v některých případech peněžní odměny a při požádání i příspěvky na rekreaci. Podmínky, za kterých se tyto odměny a ostatní příspěvky poskytují jsou uvedeny v Kolektivní smlouvě Jednoty SD J.Hradec. V roce 2014 bylo vyplaceno při životním jubileu na poukázky ve zboží částka ,- Kč. Na dětské tábory, rekreace a zájezdy byla poskytnuta částka ,- Kč. Na peněžním plnění při dovršení věku 50-ti let a odchodu do důchodu bylo poskytnuto ,- Kč. Vedení družstva rovněž dbá na to, aby se zaměstnanci zúčastňovali různých školení a kurzů, které souvisí s jejich činností v družstvu. Náklady plně hradí zaměstnavatel. V roce 2014 bylo poskytnuto na toto vzdělávání celkem ,- Kč. V rámci zlepšení pracovních podmínek a úroveň bezpečnosti práce, poskytujeme zaměstnancům v letních měsících zdarma nápoje. V roce 2014 to bylo v celkové hodnotě ,- Kč. Na pořízení nového pracovního ošacení a ochranných pracovních pomůcek bylo v roce 2014 vynaloženo celkem ,- Kč. Formou paušálů hradíme našim zaměstnancům praní a čistění pracovních oděvů. V roce 2014 byla takto ze strany družstva vynaložena částka ve výši ,- Kč. Žáci středních odborných učilišť (SOU) Naše družstvo poskytuje žákům Středního odborného učiliště v J.Hradci a Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě možnost praktické výuky v našich provozovnách. Odborný výcvik v našich prodejnách vykonávají žáci pro obor vzdělání prodavač. V roce 2014 tyto služby využilo pouze Střední odborné učiliště v J.Hradci. Z řad zaměstnanců spotřebního družstva jsou určeni instruktoři, pod jejichž vedením probíhá praktická výuka žáků. Tito instruktoři jsou vybíráni podle délky praxe a dosaženého vzdělání v oboru. Při personálních změnách v prodejně jsou tito zaměstnanci instruktoři průběžně jmenováni. Ve školním roce 2014/2015 využilo tyto služby pouze Střední odborné učiliště v J.Hradci, praktickou výuku vykonávalo celkem 24 žáků. V nezbytném rozsahu se podílíme na zajištění závěrečných praktických zkoušek a dalších činností, které souvisí s ukončením praktické výuky.

6 6 Životní pojištění zaměstnanců. V roce 2002 byla uzavřena smlouva s pojišťovnou KOOPERATIVA na poskytnutí příspěvku na životní pojištění našim zaměstnancům. Výše příspěvku na jednoho zaměstnance činila 300,- Kč měsíčně. Okruh zaměstnanců byl vymezen věkem 45 let a délkou pracovního poměru 20 let. Od roku 2010 byly změněny podmínky pro poskytování příspěvku na životní kapitálové pojištění. Byl snížen věk zaměstnance z 45 na 40 let a délka pracovního poměru z 20 na 15 let. K poslední úpravě podmínek k poskytnutí příspěvku na životní pojištění došlo od Okruh zaměstnanců byl tak vymezen odpracováním u SD minimálně 15 let. V roce 2014 přispělo družstvo na životní pojištění v průměru 130 zaměstnancům v celkové výši ,- Kč. Přehled o vývoji úrazovosti a stavu na úseku bezpečnosti práce Otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývají příslušná ustanovení Zákoníku práce část pátá, 101 až 108. V našem spotřebním družstvu je kladen důraz především na prevenci a tu lze docílit jen opakovaným proškolováním zaměstnanců. Školení rozdělujeme na vstupní, periodické a odborné. Vstupní proškolení absolvuje každý zaměstnanec, který nastoupí do pracovního poměru. Školení tzv. periodické bylo sjednoceno pro vedoucí a řadové zaměstnance a probíhá tak 1x za dva roky. Toto školení proběhlo naposledy v měsíci dubnu 2013 společně se školením požární ochrany a bude opět provedeno v dubnu letošního roku. Proškolení se týká zaměstnanců správního aparátu, vedoucích pracovníků velkoobchodu a lahůdkářské výrobny a vedoucích řetězcových prodejen. Ti mají za povinnost proškolit své podřízené. U nezařazených prodejen je informovanost v oblasti bezpečnosti práce zajištěna prostřednictvím instruktorů. Školení zajišťuje odborný lektor a týká se vyhledávání pracovních rizik, předcházení pracovním úrazům, povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců, apod. Odborné školení je řešeno jednotlivě, podle profese zaměstnance, např. proškolení řidičů z povolání, referentských vozidel a vysokozdvižných vozíků, dále topičů, svářečů, chladírenských techniků apod. Vzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti práce je velmi členitá a různorodá, je často řešena dodavatelsky část technická (revize, výtahy, hromosvody, nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky). Jednou z povinností každého zaměstnavatele, která vyplývá ze Zákoníku práce je nejméně 1x za rok provést kontrolu BOZP na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Tato kontrola byla v roce 2014 provedena z důvodu rekonstrukce P 033 Dačice a budování staronové P 064 Domanín až koncem roku společně s interním auditem HACCP a zúčastnili se jí pověření pracovníci správního aparátu. Celkem bylo takto navštíveno všech 67 prodejen, dále sklad MTZ, výrobna lahůdek, velkoobchod, výkup a ústředí. Výsledek prověrek byl po sumarizaci závad projednán v poradě vedení a odpovědným pracovníkům bylo uloženo zajistit nápravu. Na většině provozoven byly zjištěny pouze drobné závady obnovení bezpečnostních nátěrů, poškozená podlaha, chybějící kryty svítidel apod. Veškeré zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány.

7 7 Ze strany vnějších kontrolních orgánů byla v roce 2014 provedena kontrola BOZP pracovnicí OSPO na 5 prodejnách a na ústředí družstva. Zjištěné závady byly nahlášeny vedoucímu údržby a ve stanoveném termínu byly odstraněny. Při kontrole evidence v oblasti pracovních úrazů závady zjištěny nebyly. V oblasti pracovních úrazů došlo oproti roku 2013, kdy byly zaznamenány pouze 3 případy, ke značnému nárůstu na téměř pětinásobek loňské skutečnosti. Jednalo se o úrazy lehčího i závažného charakteru např. 2 případy otřesu mozku si vyžádaly každý 20 dnů pracovní neschopnosti. Opět převažují řezná poranění (cca 2/3 z celkového počtu úrazů), ale na rozdíl od předešlých let už k nim nedochází pouze při práci na nářezovém stroji, jak tomu většinou bývalo, ale i při práci s obyčejným nožem například loupání uzenin, vybalování zboží atd. Nejdelší pracovní neschopnost, způsobenou řezným poraněním, měla p. Staňková na P 235 Nová Včelnice, která z důvodu poranění na vypnutém nářezovém stroji byla doma skoro celý měsíc prosinec Zvýšil se rovněž počet poranění způsobených pádem. Některé si vyžádaly i poměrně dlouhou pracovní neschopnost a tím i dlouhodobé uzavření prodejny například p. Dvořáčková z P 147 Kolence prostonala 55 dní. Došlo rovněž k nárůstu pracovních úrazů, jež si nevyžádaly pracovní neschopnost tvoří 50 % z celkového počtu. Přehled pracovních úrazů za rok 2014 číslo jméno zaměstnance datum provozovna druh poranění část těla 1 Iveta Vonderková P 201 řezná rána pravá ruka 2 Růžena Dvořáčková P 147 distorze levá noha 3 Lenka Kašpárková P 072 řezná rána pravá ruka 4 Martina Mahajová P 412 řezná rána levá ruka 5 Pavlína Hurychová P 124 řezná rána levá ruka 6 Zdeňka Kornasová CV 991 řezná rána pravá ruka 7 Jaroslava Drhová P 143 řezná rána levá ruka 8 Veronika Holičová P 072 řezná rána pravá ruka 9 Darina Heřmánková CV 991 otřes mozku hlava 10 Dagmar Dvořáková P 313 otřes mozku hlava 11 Eva Staňková P 235 řezná rána pravá ruka 12 Ivana Najserová P 501 řezná rána pravá ruka 13 Krupilová Magda P 501 řezná rána levá ruka 14 Lucie Ryšavá P 501 naraženina levá ruka K zabránění opakování pracovních úrazů jsou přijímána účinná opatření při řešení úrazu byli postižení pracovníci poučeni či proškoleni v příslušné problematice, popřípadě byli upozorněni, aby při práci dbali zvýšené opatrnosti, neboť právě z důvodu neopatrnosti již tradičně dochází k největšímu počtu pracovních úrazů.

8 8 Členská základna družstva v roce 2014 Počet členů družstva k Úmrtí člena - 6 Převod člena na základě dědictví + 2 Počet členů družstva k Výše základního vkladu v Kč Výplaty vypořádacích podílů všem bývalým členům, kteří o to požádali, probíhaly v termínech a podle pravidel, které stanovila 1. členská schůze družstva dne 24. května Takto bylo členům, kteří zrušili své členství v dřívějším období a pozůstalým po zemřelých členech, v roce 2013 vyplaceno ,- Kč (bývalým členům a dědicům ve výši ,- Kč a dle 36 Zákona o dani z příjmů odvedeno FÚ 8.603,- Kč). Investiční výstavba, modernizace a nákup zařízení Přehled rozhodujících investičních akcí provedených v roce 2014 Prodejna 033 Dačice (Červený Vrch) - rekonstrukce prodejny tis.kč - nákup nového zařízení 500 tis.kč - rozšíření parkoviště před prodejnou 778 tis.kč Prodejna 028 Český Rudolec - oprava terasy a vybudování bezbariérového vstupu a výměna 2 ks vstupních dveří za automatické 304 tis.kč Prodejna 332 Strmilov - vyasfaltování dvora zásobování prodejny 320 tis.kč - zazdění výloh v průjezdu prodejny 58 tis.kč

9 9 Prodejna 081 Horní Pěna - výměna 2ks dveří za automatické 237 tis.kč Prodejna 153 Kunžak - výměna svítidel 169 tis.kč Terno Jihlava - nátěry kovových a dřevěných venkovních prvků 80 tis.kč - zařízení na úsporu energie cautum 343 tis.kč - repasace vnitřních automatických dveří 62 tis.kč - kamerový systém na parkovišti 48 tis.kč - nářezový stroj 238 tis.kč Prodejna 276 Příbraz - oprava chodníku 23 tis.kč Prodejna 317 Staré Město - oprava vnitřní a venkovní kanalizace 137 tis.kč Prodejna 314 Staré Hobzí - oprava střechy a zateplení stropu 284 tis.kč Prodejna 260 Písečné n/d. - oprava topného systému 47 tis.kč Prodejna 045 Deštná - výměna přístěnné vitriny 178 tis.kč - regál na pečivo 37 tis.kč Prodejna 201 Mrákotín - automat na výkup lahví 144 tis.kč Prodejny 412 Otín, 314 Staré Hobzí, 265 Pluhův Žďár - obslužné vitriny 471 tis.kč Prodejny 064 Domanín, 124 J.Hradec, 033 Dačice - obslužné a přístěnné vitriny, mrazicí truhly 252 tis.kč Lahůdkárna J.Hradec - smažicí pánev, váha 101 tis.kč Velkoobchod Dačice - nákladní automobil Daf tis.kč - oprava podlahy ve skladu nápojů 564 tis.kč - oprava střechy 238 tis.kč - vysokozdvižný vozík 407 tis.kč Prodejny nezařazená síť - počítačové vybavení tis.kč

10 10 Ústředí družstva J.Hradec - počítačové vybavení 160 tis.kč Celkový objem investičních výdajů na pořízení hmotných a nehmotných investic představuje částku Na běžnou stavební údržbu bylo vynaloženo celkem Ostatní náklady na údržbu a opravy představují částku tis. Kč tis. Kč tis. Kč Finanční hospodaření Za rok 2014 bylo docíleno kladného hospodářského výsledku a to disponibilního zisku ve výši tis. Kč, tj. již k rozdělení po odpočtu daně z příjmu, jejíž zůstatek za rok 2014 je v objemu 379 tis. Kč. Z této částky představuje 477 tis. Kč daň z příjmů za rok 2014, částku - 98 tis. Kč představuje odložená daň z příjmů (rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou hmotného majetku). Zisk před zdaněním tak byl vykázán ve výši tis. Kč. Rok 2014 byl obdobně jako rok předcházející opět velice náročný nejen na nákladové položky (zejména neustálé zvyšování cen v oblasti energií a některých služeb, zvýšené nároky na opravy a údržbu), ale i na oblast výnosů (snižování marže ve prospěch konkurenceschopnosti s ostatními obchodními řetězci, stálý pokles tržeb z pronájmů provozoven, ukončení činnosti v prodejnách stavebnin). Navíc v závěru roku byla do hospodářského výsledku proúčtována řada položek, které pravidelně ovlivňují jeho tvorbu a to jak kladně tak i záporně (např. tvorba opravných položek, tvorba dohadných položek, statistická inventura zásob zboží, nároky bonusů řetězcových prodejen, aj.). Výnosy Celkový objem výnosů představuje částku tis. Kč, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst v absolutní částce o tis. Kč s indexem 101,5 %. Skladba výnosů je následující: - provozní výnosy tis. Kč - finanční výnosy 236 tis. Kč - mimořádné výnosy 61 tis. Kč

11 11 Docílená marže (podíl čistého výnosu k prodejním cenám malo a velkoobchodu, výkupu) v % index 14/13 prodejny 13,93 14,35 13,74 95,7 velkoobchod 4,58 4,53 4,59 101,3 Terno Jihlava 14,69 14,71 14,56 99,0 výkup 23,99 28,92 16,20 56,0 Absolutní výše marže (čistý výnos z prodeje) v tis. Kč index 14/13 prodejny ,3 velkoobchod ,4 Terno Jihlava ,5 výkup ,4 Přehled tvorby rozhodujících položek výnosů v tis. Kč - bez DPH index 14/13 Tržby velkoobchodu - vč. DPH ,0 - bez DPH ,2 z toho: do prodejen SD ,4 cizím odběratelům ,8 Tržby prodejen - vč. DPH ,6 - bez DPH ,6 Tržby výkupní činnosti ,8 Tržby lahůdkárny - do vlast. sítě ,2 - pro cizí ,8 Tržby za služby ,4 z toho: pronájem provozoven ,3 Provozní výnosy ,2 z toho: tržby z prodeje zařízení ,2 tržby z prodeje nemovitostí x Finanční výnosy ,7 Mimořádné výnosy ,2 z toho: náhrady pojišťovny ,7

12 12 Náklady Náklady jako celek byly za SD čerpány v absolutní výši tis. Kč, což představuje proti stejnému období loňského roku nárůst o částku tis. Kč, tj. index 101,6 %. Přehled čerpání jednotlivých nákladových položek je uveden v další části Výroční zprávy. Skladba nákladů je následující: - provozní náklady tis. Kč - finanční náklady tis. Kč - mimořádné náklady 122 tis. Kč Čerpání vybraných nákladových položek v tis. Kč bez DPH index 14/13 Spotřeba materiálu a paliv ,8 - obalový materiál ,3 - spotřeba PHM ,5 Spotřeba energie ,3 - el. energie ,0 - spotřeba plynu ,1 - spotřeba tepla ,1 - spotřeba vody ,0 Opravy a udržování ,6 Cestovné ,2 Náklady na reprezentaci ,8 Ostatní služby nemater. povahy ,2 Odpisy majetku ,1 Příspěvky na stravování - z nákladů ,0 - ze sociál. fondu ,4 Mzdové náklady a OON ,7 Zdravotní a sociální pojištění ,8

13 13 v tis. Kč bez DPH index 14/13 Daně a poplatky ,4 Provozní náklady ,8 - ZC prodaného HIM ,2 - pojistné ,9 Úroky celkem ,2 Manka a škody - vznik ,9 - přijaté náhrady ,5 - škody u pojišť ,2 - manka v normě ,6 Pohledávky za odběrateli v tis. Kč index 14/13 C e l k e m faktury ,7 - ve lhůtě splatnosti ,8 - po splatnosti do 30 dnů ,1 - po splatnosti do 60 dnů ,7 - po splatnosti nad 60 dnů ,7 Odepsané pohledávky celkem ,1 Přehled placeného pojistného za rok 2014 Česká pojišťovna, a.s. - zákonné pojištění úrazů ,-- Kč Kooperativa, a.s. flotila SČMSD - zákonné pojištění vozidel ,-- Kč - pojištění majetku ,-- Kč - živelní pojištění, skla, vandalismus ,-- Kč - odcizení ,-- Kč

14 14 - havarijní pojištění vozidel ,-- Kč - odpovědnost za škody ,-- Kč v tom: pojištění členů řídících orgánů ,-- Kč Zaplacené pojistné c e l k e m ,-- Kč - v roce 2014 bylo uplatněno na pojišťovně ,- Kč - v roce 2014 pojišťovna vypořádala ,- Kč Rozdíl ,- Kč zůstane neuhrazen jedná se o spoluúčast družstva při pojistných událostech. Od 1. července 2009 jsou všechny automobily pojištěny havarijně i zákonně v rámci flotily SČMSD. Od 1. ledna 2010 je majetek pojištěn novou pojistnou smlouvou. Všechny pojistné události (auta i majetek) jsou uplatňovány u firmy Renomia, která sama jedná s Kooperativou. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku V roce 2014 vykázala Jednota, SD v Jindřichově Hradci zisk před zdaněním v objemu ,99 Kč. Po vyrovnání daně z příjmů a odložené daně zbývá družstvu disponibilní zisk ve výši ,99 Kč. Do rozhodnutí členské schůze družstva je tento zisk v účetní evidenci veden na účtu hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Představenstvo SD v souladu se zněním kolektivní smlouvy pro rok 2014 a v souladu se stanovami družstva (část III, článek 10, odst.2) navrhuje členské schůzi družstva provést dotaci sociálnímu fondu ve výši 300 tis. Kč, dotaci rezervnímu fondu ve výši ,99 Kč a zbylou část ve výši 2 mil. Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

15 Stanovisko kontrolní komise družstva k výsledkům hospodaření za rok 2014 Kontrolní komise provedla v období měsíců února a března prověrku hospodaření družstva za rok 2014 a doloženosti ročních účetních výkazů za rok 2014, přičemž se zaměřila zejména na kontrolu vývoje základních ekonomických ukazatelů, na kontrolu vyplacených odměn vedoucím zaměstnancům a funkcionářům družstva, na kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze, na kontrolu účetní závěrky, na kontrolu vypořádání členů v roce 2014 a na inventarizaci majetku vč. vypořádání inventurních rozdílů. Po provedené kontrole hospodaření i na základě ostatních prověrek provedených členy kontrolní komise v průběhu roku 2014, nemá kontrolní komise podstatných připomínek k činnosti družstva a k práci jeho vedení. Totéž se týká hospodářských výsledků, kde veškeré základní ukazatele podnikatelského záměru za rok 2014 byly dodrženy. Na základě těchto zjištěných skutečností bude kontrolní komise družstva doporučovat 11. členské schůzi schválit hospodaření družstva roku 2014 bez výhrad. Kontrolní komise zároveň doporučuje družstvu: - Na prodejnách, kde dochází k trvalému, výraznému poklesu počtu zákazníků a tím i docilovaných tržeb, provést rozbor příčin a navrhnout jednotlivá konkrétní opatření, vztahující se k dané maloobchodní jednotce. - Preferovat tvorbu kladného hospodářského výsledku bez využití vlivů odprodejů majetku. - V oblasti ochrany družstevního majetku se zaměřit na činnost prodejny 036 v Dačicích a případně i zhodnotit její další provoz. - Trvale vyhodnocovat bonifikace, poskytované jednotlivými dodavateli. v Jindř. Hradci ing.popela Jan v.r., předseda KK SD Hřavová Marie v.r., členka KK SD

16 16 Z p r á v a nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k a Výroční zprávy za rok 2014 u Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci podle zákona č. 93/2009 Sb. Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o družstvu Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

17 17 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindř. Hradci. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. v Jindřichově Hradci dne AUDIT 99, spol. s r.o. U Poráků 511 Český Krumlov IČO: Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společnosti: 423 Oprávněný auditor: ing. Vendula Malečková, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1982

18 18 Stav a pohyb nedělitelného fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k ,50 Kč Zůstatek nedělitelného fondu k ,50 Kč Stav a pohyb sociálního fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení HV za rok 2013 Z d r o j e celkem Příspěvky na zaměstnanecké stravování Příspěvky na rekreaci, dětské tábory Nepeněžní dary Ostatní čerpání v rámci směrnic P o u ž i t í celkem Zůstatek sociálního fondu k ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,13 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč ,52 Kč

19 19 Stav a pohyb rezervního fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení hosp. výsledku za rok 2013 Z d r o j e celkem ,30 Kč ,76 Kč ,06 Kč Zůstatek rezervního fondu k ,06 Kč Stav a pohyb fondu členů a funkcionářů za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení hosp. výsledku za rok 2013 Z d r o j e celkem ,28 Kč ,00 Kč ,28 Kč Odměny členům a funkcionářům (hrazeny z nákladů) 0 Kč Příspěvky společenským organizacím Náklady spojené s pořádáním čl. schůze Ostatní čerpání v rámci směrnic P o u ž i t í celkem ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč Zůstatek fondu členů a funkcionářů k ,18 Kč

20 20 Rozvaha SD k A k t i v a c e l k e m tis. Kč z toho: Dlouhodobý majetek tis. Kč - dlouhodobý nehmotný majetek 29 tis. Kč - dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč - dlouhodobý finanční majetek tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč - zásoby materiálu, výrobků, zboží tis. Kč - krátkodobé pohledávky tis. Kč - krátkodobý finanční majetek tis. Kč Časové rozlišení 0 tis. Kč - náklady příštích období 0 tis. Kč P a s i v a c e l k e m z toho: tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč - základní kapitál tis. Kč - kapitálové fondy tis. Kč - fondy tvořené ze zisku tis. Kč - hospodářský výsledek účetního období tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč - dlouhodobé závazky tis. Kč - krátkodobé závazky tis. Kč - bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč v tom: dlouhodobé bankovní úvěry tis. Kč krátkodobé bankovní úvěry tis. Kč Časové rozlišení 155 tis. Kč - výnosy příštích období 155 tis. Kč

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více