Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 2 1.Organizační struktura a poskytované služby... 3 1.1. Pečovatelská služba... 3 1.1.1. Terénní pečovatelská služba... 3 1.1.2."

Transkript

1

2 Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Střediska osobní hygieny Prádelna Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Jesle Úhrady za služby Pečovatelská služba Sociálně odlehčovací centrum Jesle Personální zajištění Vzdělávání a školení Péče o zaměstnance Odborová organizace Ekonomické údaje Kulturní a společenské aktivity Kulturní akce v SOC Prezentace organizace Výhledová koncepce... 15

3 Úvod Pečovatelské centrum Praha 7 je příspěvkovou organizací městské části Praha 7, které vzniklo v roce 2001 transformací původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb. Pečovatelské centrum Praha 7 (dále jen PCP 7) je samostatná právnická osoba, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 117. IČ: Sídlo Pečovatelského centra je v Heřmanově ulici č. 1415/1, Praha 7, statutárním orgánem je ředitel organizace. Pečovatelské centrum nabízí občanům Prahy 7, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci s omezením soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, odbornou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, v udržování fyzické a psychické rovnováhy a společenského kontaktu odpovídajícího jejich zájmu a předpokladům.

4 1.Organizační struktura a poskytované služby 1.1. Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Svým posláním umožňuje seniorům a zdravotně handicapovaným lidem žít plnohodnotný život při respektování jejich práv na vlastní prostředí, svoji rodinu, své přátele a známé. Jednou z největších předností této služby je operativnost s jakou jsou odborné služby na základě žádosti seniora, příp. jeho rodinného příslušníka, poskytovány a široká škála těchto služeb. Pečovatelská služba má již na Praze 7 dlouholetou tradici, v jejímž důsledku byl vybudován ověřený, dobře zaběhnutý a fungující systém. V roce 2010 zajišťovalo 38 našich pečovatelek služby pro 515 klientů: auto posádkami rozvezeno a pečovatelkami podáno a obědů zajištěno nákupů provedeno úklidů v bytech uživatelů dále byly zajišťovány služby formou běžných úkonů osobní hygieny, pomoci při oblékání, při přesunu na vozík nebo lůžko, při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácností pochůzky pro klienty, doprovod či dovoz na vyšetření, na vycházku podpora pro zvýšení orientace v právech a povinnostech klientů apod. Vzhledem k tomu, že pečovatelky jsou velmi často jedinými lidmi, kteří vstupují denně do domácnosti klientů, zprostředkovávají tak jediný kontakt těchto lidí s okolním světem. Dobře fungující systém profesionální péče a pomoci je zabezpečován i formou pravidelné kontrolní činnosti na všech stupních řízení pečovatelské služby. Důsledkem toho lze konstatovat, že organizace žádnou formou neobdržela jakoukoliv oprávněnou stížnost z řad klientů nebo rodinných příslušníků Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Vlastníkem domů (respektive bytů) je MČP 7 a jsou určeny pro občany, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj věk a zdravotní potíže. Výhodou bydlení je soustředění klientů do jednoho místa, vytvářejí se tak komunity občanů stejného věku, podobných starostí. Byty jsou malometrážní, což je výhodné z hlediska samostatné údržby, orientace v prostoru a jsou I. kategorie. Klienti jsou řádnými nájemci, avšak u těchto bytů není právní

5 nárok na přechod nájmu na příbuzné. o správu těchto domů se stará realitní firma Centra na základě mandátní smlouvy s MČP 7. Podmínky pro podání žádosti jsou trvalé bydliště na Praze 7, důchodový věk nebo příjemce plného invalidního důchodu. Naše organizace v DPS poskytuje úkony pečovatelské služby dle uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. V roce 2010 registrovala organizace PCP7 287 žádostí o tuto formu ubytování, z toho 259 o bytovou jednotku pro jednotlivce a 28 pro dvojice. V roce 2010 bylo nově přijato 90 nových žádostí, uspokojeni byli v tomto roce 2 zájemci z řad jednotlivců. Kapacita bytů byla permanentně vytížená, uvolňované byty byly Radou MČ Praha 7 na doporučení sociální komise přidělovány nejpotřebnějším klientům Střediska osobní hygieny V těchto střediskách jsou poskytovány hygienické služby: celková koupel, mytí vlasů, masáže, pedikúra, manikúra, zástřih vlasů. Tato střediska jsou zřízena z důvodu: v mnoha bytech seniorů nejsou hygienická zařízení, obavy ze samostatného provedení hygieny, v mnoha případech málo prostoru pro manipulaci pečovatelky s klientem, snížení stupně soběstačnosti. Klientům se sníženou pohyblivostí je zajišťován v souladu se zákonem 108/2006 Sb. dovoz a odvoz služebním vozem. PCP 7 provozuje dvě tato zařízení. Pro oblast Letná slouží středisko u Studánky 15 a pro oblast dolní Holešovice je k dispozici klientům středisko Ortenovo nám. 9. V roce 2010 bylo celkem provedeno 526 hygienických služeb, vč. dovozu a odvozu, 520 pedikúr, 221 masáží Prádelna Další formou pečovatelské služby je praní, mandlování a dožehlování prádla včetně dovozu a odvozu prádla. Předností prádelny je využívání malokapacitních praček, čímž je umožněno praní prádla samostatně jednotlivým uživatelům. v roce 2010 bylo vypráno 1392 kg prádla pro klienty terénní služby, což představuje 342 praček. Dále je vybavena velkokapacitními pračkami, které slouží pro praní veškerého prádla Sociálně odlehčovacího centra. Bylo vypráno 8054 kg prádla, což představuje 2089 praček pro toto centrum.

6 1.2.Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Toto středisko se nachází v ul. Kamenická 46, bylo uvedeno do provozu v roce 1999 a je určeno pro přechodný pobyt seniorů vyššího věku, kteří se stali náhlým zhoršením zdravotního stavu nebo změnou sociální situace méně soběstační. Kapacita zařízení je 38 lůžek. Přednostně jsou umisťováni občané Prahy 7. V SOC je uživatelům poskytována komplexní 24 hodinová ošetřovatelská péče, která je zajištěna 5 všeobecnými zdravotními sestrami a 19 pracovníky přímé obslužné péče. Dále je zde zajištěna 1 pracovníkem pracovní terapie. 2 zaměstnanci se starají o stravovací provoz. o styk se žadateli o pobyt v tomto zařízení se stará 1 sociální pracovník, 2 pracovníci se starají o recepci a dovoz stravy. Provádí se terapie bioptronovou lampou, která urychluje hojení ran, mírní bolest a klienti jsou aktivizováni 1 rehabilitačním pracovníkem. Poskytují se také pedikérské, kadeřnické, masérské služby a fyzioterapie včetně cvičení paměti např. Společná řeč (dobrovolnická organizace). Poskytujeme také poradenskou činnost pro rodinné příslušníky týkající se inkontinentních a rehabilitačních pomůcek a obvazového materiálu. V roce 2010 byla nasmlouvána spolupráce s MUDr. Myslíkovou, která zajišťuje celou komplexní zdravotní péči klientů. Obložnost v roce 2010 činila 93,3 %, podíl klientů z Prahy 7 byl 60 %. Informace o uživatelech v SOC za rok 2010 Průměrný věk 85 Přijatí klienti 54 Propuštění klienti 45 Zemřelí klienti 6 Trvale upoutaní na lůžko 31 Mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek 68

7 1.3.Jesle Dětské denní jesle jsou umístěny v ulici u Pergamenky a jsou provozovány každý pracovní den od 6,30 hod. do 17,30 hod. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o děti od 12 do 36 měsíců. Prostředí je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis.tuto péči zajišťují 3 odborně způsobilé všeobecné zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka. Jesle mají samostatnou zahradu pro dětské aktivní vyžití. Kromě celodenního pobytu nabízejí jesle také hlídací službu. Mohou ji využít nejen matky na mateřské dovolené, ale i matky, které rodičovský příspěvek nepobírají. Děti jsou citlivě začleněny do kolektivu a po dobu hlídání se mohou podílet na aktivitách v jeslích. Průměrný stav dětí zapsaných na celodenní pobyt činil v roce dětí tj. 100% kapacity (kapacita je 15 dětí). Tento stav byl doplněn krátkodobě hlídanými dětmi při volné kapacitě (nemoc aj.) v průměrném počtu 34 dětí měsíčně. Organizační struktura PCP 7 jako příloha č. 1

8 2.Úhrady za služby Za prováděné služby v hlavní činnosti jsou účtovány uživatelům PCP 7 úhrady dle sazeb, které jsou stanoveny zákonem, případně schváleny zřizovatelem. 2.1.Pečovatelská služba Úhrady za jednotlivé úkony a fakultativní úkony pečovatelské služby se řídí vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a jsou schváleny Radou MČ Praha 7. výše úhrady za úkon je 100,-Kč/hod za dovoz a donášku jídla 18,-Kč za praní a žehlení prádla 50,-Kč/kg. výše úhrady za fakultativní činnost je 100,-Kč/úkon Bezplatné služby v celém rozsahu jsou poskytovány klientům, kteří mají přiznán statut válečného veterána či politického vězně (ze zákona č. 255/1946 Sb., nebo zákon č. 170/2002 Sb.). v roce 2010 využilo našich služeb celkem 346 těchto klientů. Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Dále dobíhalo Poskytování pečovatelské služby u třech současně narozených dětí za 1,2 a 3 měsíc roku Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Celkem za tyto služby ,-Kč. 2.2.Sociálně odlehčovací centrum Ceník úhrad a fakultativních služeb byl sestaven na základě vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. o úhradách za pobyt, stravu a péči v ústavech sociální péče v platném znění, schválen Radou MČ Praha 7. Výše úhrady za jednolůžkový pokoj: 0 a i stupeň 390,-Kč, II. stupeň 455,-Kč, III. stupeň 590,-Kč, IV. stupeň 690,-Kč Výše úhrady za dvojlůžkový pokoj: 0 a I. stupeň 380,-Kč, II, stupeň 445,-Kč, III. stupeň 580,-Kč, IV. stupeň 680,-Kč

9 2.3. Jesle Celodenní pobyt výše paušálního poplatku za umístění dítěte je 2500,-Kč na dítě matky s trvalým bydlištěm na Praze 7 mimo MČ Praha ,-Kč. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Hlídací služba poplatek za hlídání dítěte při pobírání rodičovského příspěvku činí 355,-Kč/dítě/den, maximálně 5 dní v měsíci hlídání bez rodičovského příspěvku činí 50,-Kč/hod., neomezeně. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Dosažené příjmy z celodenní služby činily ,- Kč, z hlídací služby ,-Kč, celkové příjmy ,-Kč.

10 3. Personální zajištění Počet zaměstnanců (přepočtený stav) Středisko 2010 Ředitelství 8 PS 48,24 SOC 27,46 Jesle 3,75 PCP 7 celkem 87,45 Fluktuace pracovníků rozvázalo pracovní poměr 8 přijato nově do stavu 11 odchod do starobního důchodu 3 Měsíční průměrný výdělek Měsíční průměrný výdělek v roce 2010 činil ,- Kč. 3.1.Vzdělávání a školení Pro zajištění profesního růstu v oblasti péče o seniory a seznámení se s aktualizací a změnou vyhlášek a zákonů absolvují zaměstnanci odborná školení. Pracovníci pečovatelské služby se v roce 2010 zúčastnili školení v odborných seminářích 24 h / osobu / rok. Koordinátorky pečovatelské služby absolvovaly 3 odborné semináře (Řešení konfliktů, Vztah mezi klientem a pomáhajícím, Komunitní plánování). Jedna pečovatelka absolvovala kurz pedikúry. V SOC absolvovalo 13 pracovníků přímé obslužné péče kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy. Vzdělávání všeobecného zdravotního personálu pro registraci v ČAS se zúčastnilo 6 pracovníků. Řidiči PCP 7 absolvovali každoroční školení řidičů z povolání. Školení BOZP a PO proběhlo dle plánu pro všechny zaměstnance PCP 7. Další školení se uskutečnila v souvislosti s mnoha změnami v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd.

11 3.2.Péče o zaměstnance Péče o zdraví zaměstnanců Závodní preventivní péče je zajišťována na základě platné smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací MČ P7 SAZ dle 40 zákona č. 20/1966 Sb. v roce 2010 byly provedeny preventivní periodické prohlídky 86 zaměstnanců a u 11 zaměstnanců vstupní prohlídky. Pracovníci s vyšším rizikem onemocnění byli očkováni - v SOC bylo očkováno 9 pracovníků proti chřipce - v PS bylo očkováno 13 pracovníků proti chřipce a 21 pracovníků proti hepatitidě tipu B dokončení Stravování V souladu s 140, odst. 1 zákoníku práce umožňovala organizace zaměstnancům stravování formou stravenek v hodnotě 80,-Kč. na tyto poukázky byl dle vyhlášky č. 84/2005Sb. poskytován příspěvek z rozpočtu organizace a finančních prostředků FKPS. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKPS) Prostředky z FKPS byly čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na příspěvky na stravování a vstupenky na divadelní představení. Byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 24, 15 a 10 tis. Kč ze sociálních důvodů. 4. Odborová organizace Odborová organizace byla seznamována se všemi zásadními materiály a to jak formou osobního projednání, tak i písemnou. Šlo zejména o záležitosti spojené s ekonomickou situací organizace, péčí o zaměstnance, bezpečností a ochranou při práci.

12 5. Ekonomické údaje Hospodaření organizace v tis. Kč Výnosy z toho: hlavní činnost doplňková činnost v tom: tržby z prodeje vl.služeb provozní dotace MČP státní dotace grant HMP grant MČP Náklady celkem Hospodářský výsledek Vozový park Náš vozový park zahrnuje 6 vozů a 1 vozidlo v pronájmu za korunu od firmy Kompakt s.r.o. Skládá se ze 3 vozů značky FIAT Ducato, 1 vozu OPEL Vivaro, 1 vozu OPEL Movano, 1 vozu ŠKODA Fabia a 1 vozu RENAULT Kango (pronájem za 1,-Kč). Stáří vozů FIAT Ducato je 8, 7 a 5 let, vůz Renault Kango 6 let, ostatní vozy 2 až 3 roky. Náklady na opravy vozového parku Náklady na opravy vozového parku v roce 2010 byly čerpány v částce ,- (v roce 2009 na opravy ,-Kč). Pojišťovnou nám bylo vráceno z havarijního pojištění ,-Kč za živelnou událost s 5 000,-Kč spoluúčastí. Při sněhové kalamitě byla vážně poškozena celá střecha na voze FIAT Ducato. Zbylá částka ,-Kč byla použita na běžné opravy. Projevuje se již značné stáří u vozů FIAT Ducato a s tím spojený nárůst finančních prostředků na opravy.

13 Pohonné hmoty Za pohonné hmoty bylo v roce 2010 vynaloženo ,-Kč, ve srovnání s rokem 2009 ( ,-Kč) došlo k mírnému navýšení z důvodu dražších PHM. Vozy PCP 7 naježděno km, spotřeba PHM l, průměrná spotřeba byla 11,7 l/100 km. Dopravní nehody přestupek. V roce 2010 nebyla způsobena žádná dopravní nehoda ani řešen jiný dopravní Majetek a jeho inventarizace V roce 2010 byla provedena řádná inventarizace veškerého hmotného majetku PCP 7 k se závěrem, že veškerý majetek byl dohledán, je řádně evidován a jeho hodnota činí ,-Kč. Sponzorské dary V roce 2010 získala organizace ,-Kč formou finančních darů.

14 6.Kulturní a společenské aktivity Klub seniorů Klub slouží seniorům Prahy 7, kde se mohou každý den v příjemném prostředí v době od 14 do 18 hodin setkávat, pobavit se, zahrát si společenské hry, přečíst denní tisk a časopisy, zacvičit si s míčky, gumou a stuhami v rytmu hudby. Každý čtvrtek se mohou zúčastnit bohoslužby od 14 do 15 hodin. Výlety pro seniory V roce 2010 bylo uskutečněno 5 výletů do okolí Prahy na zámky Orlík, Březnice, Zbiroh, Ctěnice, Radim a také tradiční projížďka vánoční Prahou. Všechny výlety zajišťoval personál pečovatelské služby a těší se velké oblibě ze strany zúčastněných seniorů.

15 Kulturní, společenské a vzdělávací akce V rámci Klubu seniorů se uskutečnilo 27 akcí, z toho 21 kulturních, 6 vzdělávacích a přednášky o bezpečnosti seniorů. v roce 2010 se uskutečnilo: Leden Pořad k nedožitým 90. nar. Jaroslava Štercla Za koňskou bránou - přednáška Dr. Mrázka Únor Richard Adam - hudební pořad Dvojčata Bubeneč a Dejvice - přednáška Dr. Mrázek Březen Já Johana z Rožmitálu - divadlo jednoho herce Karel Kekeši - hudební pořad Velikonoční rozjímání Dr. Fassatiové - přednáška Duben Bazar pro seniory Černohouz a australský zpěvák Speer - hudební pořad Bezpečnost seniorů - přednáška Květen Královna české lidovky Zorka Kohoutová - hudební pořad Bercové vředy - přednáška Dr. Sekové Červen Životní styl seniorů s diabetem - přednáška MUDr. Merhaut Mikoláš Aleš český malíř - přednáška Dr. Fassatiová Červenec Sportovní reportér Jaroslav Suchánek - přednáška Srpen Marie Retková povídání se seniory Září Karel Kekeši hudební pořad Setkání se zpěvačkou Zdenkou Lorencovou Říjen Bezpečnost seniorů přednáška Jazzová zpěvačka Jitka Vrbová s kytaristou hudební pořad Cukrovka a její komplikace přednáška MUDr. Myslíková Listopad Karel Kekeši hudební pořad Osteoporóza a pitný režim přednáška MUDr. Myslíková Prosinec Vánoční historie a tradice přednáška Vánoční koledy seniorky Dan Dvořák vánoční melodie Rakovnická hra vánoční hudební pásmo s dětmi Na organizaci těchto akcí se podílely paní Koněrzová, Osinová, Melicharová, Mrázková, Michalová, Krajčovičová a Králíková. Všem těmto jmenovaným touto cestou děkujeme za vynikající organizovanost všech akcí.

16 6.1.Kulturní akce v SOC V SOC bylo v roce 2010 uskutečněno mnoho akcí pro klienty, z toho 2 koncerty a 2 dobrovolnické akce (suchá vazba květin, modeláž nehtů), každé úterý probíhá promítání filmů, každý pátek návštěva katolického kněze. Dětské akce V rámci spolupráce mezi našimi jeslemi a Mateřskou školou u Uranie se uskutečnily tyto akce: divadelní představení, masopustní karneval, oslavy jara, pozvání Mikuláše s čertem mezi děti, oslava vánoc. 7. Prezentace organizace Propagační materiály V roce 2010 se organizace prezentovala svou činností pro širokou veřejnost formou různých propagačních tištěných materiálů. Informační letáky byly ve značném rozsahu expedovány do zdravotnických zařízení, info. center a úřadu MČ Praha 7. Probíhala i publikační činnost na stránkách HOBULETU. Webové stránky Na našich webových stránkách Pečovatelského centra se zájemci mohli touto formou seznámit se službami, poskytovanými naší organizací. Jsou zde také pravidelně zveřejňovány všechny změny z oblasti sociálních služeb a akce, které naše organizace pořádá. 8. Výhledová koncepce Výstavba nového Domu pro seniory Rada Městské části Prahy 7 zahájila poklepáním základního kamene za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase dne výstavbu nového Domu pro seniory v Tusarově ulici. Radnice tímto krokem reaguje na stávající demografickou strukturu obyvatel Prahy 7 a omezený stav bytového fondu městské části.

17 Výstavba Domu pro seniory by měla být dokončena v květnu v objektu bude situováno 66 bytových jednotek ( 6 bytů pro dvojice, 6 bytů pro invalidy ) a 6 pobytových jednotek, kuchyň s jídelnou, zázemí PCP 7, ordinace lékaře a dva nebytové prostory v přízemí.

18 Příloha č.1 Ředitel organizace PCP7 SOC Vedoucí Všeobecná. sestra /1.00 Vedoucí hlavní účetní 1.2.3/1,00 Referent spr. a Samosprávy /0,4 Referent majet. správy nám. řed 1.1.4/1,00 Asistent pracovník veřejných vztahů 1.1.3/1,00 PS Vedoucí soc.prac 2.8.2/1.00 DDJ Vedoucí sestra /1,00 Sociální pracovník 2.8.2/1,00 Finanční Refe.,rozpočtář 1.2.5/1,00 Zásobovač Pokladní 1.2.8/1,00 Prac. v soc. službách Koordinátoři PS 2.8.1/4,00 Praktické sestry Jesle /1,60 Všeobecná sestra /4,00 Personalista Mzd. Účet /1,00 Prac. v soc. službách Pečovatelky 2.8.1/41,6 Ošetřovatel Jesle /1,00 Prac. v soc. služ Pečovatelky 2.8.1/19,00 Řidiči 1.6.9/4,00 Řidiči Recepce 1.6.9/2,00

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Úvodní slovo V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření dopadá především na sociální služby.

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2009 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba 1.) Základní údaje Zřizovatel a poskytovatel: Město Černošice Statutární zástupce : starosta města Černošice Mgr. Filip Kořínek Sídlo:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více