Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 2 1.Organizační struktura a poskytované služby... 3 1.1. Pečovatelská služba... 3 1.1.1. Terénní pečovatelská služba... 3 1.1.2."

Transkript

1

2 Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Střediska osobní hygieny Prádelna Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Jesle Úhrady za služby Pečovatelská služba Sociálně odlehčovací centrum Jesle Personální zajištění Vzdělávání a školení Péče o zaměstnance Odborová organizace Ekonomické údaje Kulturní a společenské aktivity Kulturní akce v SOC Prezentace organizace Výhledová koncepce... 15

3 Úvod Pečovatelské centrum Praha 7 je příspěvkovou organizací městské části Praha 7, které vzniklo v roce 2001 transformací původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb. Pečovatelské centrum Praha 7 (dále jen PCP 7) je samostatná právnická osoba, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 117. IČ: Sídlo Pečovatelského centra je v Heřmanově ulici č. 1415/1, Praha 7, statutárním orgánem je ředitel organizace. Pečovatelské centrum nabízí občanům Prahy 7, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci s omezením soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, odbornou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, v udržování fyzické a psychické rovnováhy a společenského kontaktu odpovídajícího jejich zájmu a předpokladům.

4 1.Organizační struktura a poskytované služby 1.1. Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Svým posláním umožňuje seniorům a zdravotně handicapovaným lidem žít plnohodnotný život při respektování jejich práv na vlastní prostředí, svoji rodinu, své přátele a známé. Jednou z největších předností této služby je operativnost s jakou jsou odborné služby na základě žádosti seniora, příp. jeho rodinného příslušníka, poskytovány a široká škála těchto služeb. Pečovatelská služba má již na Praze 7 dlouholetou tradici, v jejímž důsledku byl vybudován ověřený, dobře zaběhnutý a fungující systém. V roce 2010 zajišťovalo 38 našich pečovatelek služby pro 515 klientů: auto posádkami rozvezeno a pečovatelkami podáno a obědů zajištěno nákupů provedeno úklidů v bytech uživatelů dále byly zajišťovány služby formou běžných úkonů osobní hygieny, pomoci při oblékání, při přesunu na vozík nebo lůžko, při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácností pochůzky pro klienty, doprovod či dovoz na vyšetření, na vycházku podpora pro zvýšení orientace v právech a povinnostech klientů apod. Vzhledem k tomu, že pečovatelky jsou velmi často jedinými lidmi, kteří vstupují denně do domácnosti klientů, zprostředkovávají tak jediný kontakt těchto lidí s okolním světem. Dobře fungující systém profesionální péče a pomoci je zabezpečován i formou pravidelné kontrolní činnosti na všech stupních řízení pečovatelské služby. Důsledkem toho lze konstatovat, že organizace žádnou formou neobdržela jakoukoliv oprávněnou stížnost z řad klientů nebo rodinných příslušníků Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Vlastníkem domů (respektive bytů) je MČP 7 a jsou určeny pro občany, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj věk a zdravotní potíže. Výhodou bydlení je soustředění klientů do jednoho místa, vytvářejí se tak komunity občanů stejného věku, podobných starostí. Byty jsou malometrážní, což je výhodné z hlediska samostatné údržby, orientace v prostoru a jsou I. kategorie. Klienti jsou řádnými nájemci, avšak u těchto bytů není právní

5 nárok na přechod nájmu na příbuzné. o správu těchto domů se stará realitní firma Centra na základě mandátní smlouvy s MČP 7. Podmínky pro podání žádosti jsou trvalé bydliště na Praze 7, důchodový věk nebo příjemce plného invalidního důchodu. Naše organizace v DPS poskytuje úkony pečovatelské služby dle uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. V roce 2010 registrovala organizace PCP7 287 žádostí o tuto formu ubytování, z toho 259 o bytovou jednotku pro jednotlivce a 28 pro dvojice. V roce 2010 bylo nově přijato 90 nových žádostí, uspokojeni byli v tomto roce 2 zájemci z řad jednotlivců. Kapacita bytů byla permanentně vytížená, uvolňované byty byly Radou MČ Praha 7 na doporučení sociální komise přidělovány nejpotřebnějším klientům Střediska osobní hygieny V těchto střediskách jsou poskytovány hygienické služby: celková koupel, mytí vlasů, masáže, pedikúra, manikúra, zástřih vlasů. Tato střediska jsou zřízena z důvodu: v mnoha bytech seniorů nejsou hygienická zařízení, obavy ze samostatného provedení hygieny, v mnoha případech málo prostoru pro manipulaci pečovatelky s klientem, snížení stupně soběstačnosti. Klientům se sníženou pohyblivostí je zajišťován v souladu se zákonem 108/2006 Sb. dovoz a odvoz služebním vozem. PCP 7 provozuje dvě tato zařízení. Pro oblast Letná slouží středisko u Studánky 15 a pro oblast dolní Holešovice je k dispozici klientům středisko Ortenovo nám. 9. V roce 2010 bylo celkem provedeno 526 hygienických služeb, vč. dovozu a odvozu, 520 pedikúr, 221 masáží Prádelna Další formou pečovatelské služby je praní, mandlování a dožehlování prádla včetně dovozu a odvozu prádla. Předností prádelny je využívání malokapacitních praček, čímž je umožněno praní prádla samostatně jednotlivým uživatelům. v roce 2010 bylo vypráno 1392 kg prádla pro klienty terénní služby, což představuje 342 praček. Dále je vybavena velkokapacitními pračkami, které slouží pro praní veškerého prádla Sociálně odlehčovacího centra. Bylo vypráno 8054 kg prádla, což představuje 2089 praček pro toto centrum.

6 1.2.Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Toto středisko se nachází v ul. Kamenická 46, bylo uvedeno do provozu v roce 1999 a je určeno pro přechodný pobyt seniorů vyššího věku, kteří se stali náhlým zhoršením zdravotního stavu nebo změnou sociální situace méně soběstační. Kapacita zařízení je 38 lůžek. Přednostně jsou umisťováni občané Prahy 7. V SOC je uživatelům poskytována komplexní 24 hodinová ošetřovatelská péče, která je zajištěna 5 všeobecnými zdravotními sestrami a 19 pracovníky přímé obslužné péče. Dále je zde zajištěna 1 pracovníkem pracovní terapie. 2 zaměstnanci se starají o stravovací provoz. o styk se žadateli o pobyt v tomto zařízení se stará 1 sociální pracovník, 2 pracovníci se starají o recepci a dovoz stravy. Provádí se terapie bioptronovou lampou, která urychluje hojení ran, mírní bolest a klienti jsou aktivizováni 1 rehabilitačním pracovníkem. Poskytují se také pedikérské, kadeřnické, masérské služby a fyzioterapie včetně cvičení paměti např. Společná řeč (dobrovolnická organizace). Poskytujeme také poradenskou činnost pro rodinné příslušníky týkající se inkontinentních a rehabilitačních pomůcek a obvazového materiálu. V roce 2010 byla nasmlouvána spolupráce s MUDr. Myslíkovou, která zajišťuje celou komplexní zdravotní péči klientů. Obložnost v roce 2010 činila 93,3 %, podíl klientů z Prahy 7 byl 60 %. Informace o uživatelech v SOC za rok 2010 Průměrný věk 85 Přijatí klienti 54 Propuštění klienti 45 Zemřelí klienti 6 Trvale upoutaní na lůžko 31 Mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek 68

7 1.3.Jesle Dětské denní jesle jsou umístěny v ulici u Pergamenky a jsou provozovány každý pracovní den od 6,30 hod. do 17,30 hod. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o děti od 12 do 36 měsíců. Prostředí je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis.tuto péči zajišťují 3 odborně způsobilé všeobecné zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka. Jesle mají samostatnou zahradu pro dětské aktivní vyžití. Kromě celodenního pobytu nabízejí jesle také hlídací službu. Mohou ji využít nejen matky na mateřské dovolené, ale i matky, které rodičovský příspěvek nepobírají. Děti jsou citlivě začleněny do kolektivu a po dobu hlídání se mohou podílet na aktivitách v jeslích. Průměrný stav dětí zapsaných na celodenní pobyt činil v roce dětí tj. 100% kapacity (kapacita je 15 dětí). Tento stav byl doplněn krátkodobě hlídanými dětmi při volné kapacitě (nemoc aj.) v průměrném počtu 34 dětí měsíčně. Organizační struktura PCP 7 jako příloha č. 1

8 2.Úhrady za služby Za prováděné služby v hlavní činnosti jsou účtovány uživatelům PCP 7 úhrady dle sazeb, které jsou stanoveny zákonem, případně schváleny zřizovatelem. 2.1.Pečovatelská služba Úhrady za jednotlivé úkony a fakultativní úkony pečovatelské služby se řídí vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a jsou schváleny Radou MČ Praha 7. výše úhrady za úkon je 100,-Kč/hod za dovoz a donášku jídla 18,-Kč za praní a žehlení prádla 50,-Kč/kg. výše úhrady za fakultativní činnost je 100,-Kč/úkon Bezplatné služby v celém rozsahu jsou poskytovány klientům, kteří mají přiznán statut válečného veterána či politického vězně (ze zákona č. 255/1946 Sb., nebo zákon č. 170/2002 Sb.). v roce 2010 využilo našich služeb celkem 346 těchto klientů. Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Dále dobíhalo Poskytování pečovatelské služby u třech současně narozených dětí za 1,2 a 3 měsíc roku Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Celkem za tyto služby ,-Kč. 2.2.Sociálně odlehčovací centrum Ceník úhrad a fakultativních služeb byl sestaven na základě vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. o úhradách za pobyt, stravu a péči v ústavech sociální péče v platném znění, schválen Radou MČ Praha 7. Výše úhrady za jednolůžkový pokoj: 0 a i stupeň 390,-Kč, II. stupeň 455,-Kč, III. stupeň 590,-Kč, IV. stupeň 690,-Kč Výše úhrady za dvojlůžkový pokoj: 0 a I. stupeň 380,-Kč, II, stupeň 445,-Kč, III. stupeň 580,-Kč, IV. stupeň 680,-Kč

9 2.3. Jesle Celodenní pobyt výše paušálního poplatku za umístění dítěte je 2500,-Kč na dítě matky s trvalým bydlištěm na Praze 7 mimo MČ Praha ,-Kč. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Hlídací služba poplatek za hlídání dítěte při pobírání rodičovského příspěvku činí 355,-Kč/dítě/den, maximálně 5 dní v měsíci hlídání bez rodičovského příspěvku činí 50,-Kč/hod., neomezeně. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Dosažené příjmy z celodenní služby činily ,- Kč, z hlídací služby ,-Kč, celkové příjmy ,-Kč.

10 3. Personální zajištění Počet zaměstnanců (přepočtený stav) Středisko 2010 Ředitelství 8 PS 48,24 SOC 27,46 Jesle 3,75 PCP 7 celkem 87,45 Fluktuace pracovníků rozvázalo pracovní poměr 8 přijato nově do stavu 11 odchod do starobního důchodu 3 Měsíční průměrný výdělek Měsíční průměrný výdělek v roce 2010 činil ,- Kč. 3.1.Vzdělávání a školení Pro zajištění profesního růstu v oblasti péče o seniory a seznámení se s aktualizací a změnou vyhlášek a zákonů absolvují zaměstnanci odborná školení. Pracovníci pečovatelské služby se v roce 2010 zúčastnili školení v odborných seminářích 24 h / osobu / rok. Koordinátorky pečovatelské služby absolvovaly 3 odborné semináře (Řešení konfliktů, Vztah mezi klientem a pomáhajícím, Komunitní plánování). Jedna pečovatelka absolvovala kurz pedikúry. V SOC absolvovalo 13 pracovníků přímé obslužné péče kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy. Vzdělávání všeobecného zdravotního personálu pro registraci v ČAS se zúčastnilo 6 pracovníků. Řidiči PCP 7 absolvovali každoroční školení řidičů z povolání. Školení BOZP a PO proběhlo dle plánu pro všechny zaměstnance PCP 7. Další školení se uskutečnila v souvislosti s mnoha změnami v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd.

11 3.2.Péče o zaměstnance Péče o zdraví zaměstnanců Závodní preventivní péče je zajišťována na základě platné smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací MČ P7 SAZ dle 40 zákona č. 20/1966 Sb. v roce 2010 byly provedeny preventivní periodické prohlídky 86 zaměstnanců a u 11 zaměstnanců vstupní prohlídky. Pracovníci s vyšším rizikem onemocnění byli očkováni - v SOC bylo očkováno 9 pracovníků proti chřipce - v PS bylo očkováno 13 pracovníků proti chřipce a 21 pracovníků proti hepatitidě tipu B dokončení Stravování V souladu s 140, odst. 1 zákoníku práce umožňovala organizace zaměstnancům stravování formou stravenek v hodnotě 80,-Kč. na tyto poukázky byl dle vyhlášky č. 84/2005Sb. poskytován příspěvek z rozpočtu organizace a finančních prostředků FKPS. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKPS) Prostředky z FKPS byly čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na příspěvky na stravování a vstupenky na divadelní představení. Byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 24, 15 a 10 tis. Kč ze sociálních důvodů. 4. Odborová organizace Odborová organizace byla seznamována se všemi zásadními materiály a to jak formou osobního projednání, tak i písemnou. Šlo zejména o záležitosti spojené s ekonomickou situací organizace, péčí o zaměstnance, bezpečností a ochranou při práci.

12 5. Ekonomické údaje Hospodaření organizace v tis. Kč Výnosy z toho: hlavní činnost doplňková činnost v tom: tržby z prodeje vl.služeb provozní dotace MČP státní dotace grant HMP grant MČP Náklady celkem Hospodářský výsledek Vozový park Náš vozový park zahrnuje 6 vozů a 1 vozidlo v pronájmu za korunu od firmy Kompakt s.r.o. Skládá se ze 3 vozů značky FIAT Ducato, 1 vozu OPEL Vivaro, 1 vozu OPEL Movano, 1 vozu ŠKODA Fabia a 1 vozu RENAULT Kango (pronájem za 1,-Kč). Stáří vozů FIAT Ducato je 8, 7 a 5 let, vůz Renault Kango 6 let, ostatní vozy 2 až 3 roky. Náklady na opravy vozového parku Náklady na opravy vozového parku v roce 2010 byly čerpány v částce ,- (v roce 2009 na opravy ,-Kč). Pojišťovnou nám bylo vráceno z havarijního pojištění ,-Kč za živelnou událost s 5 000,-Kč spoluúčastí. Při sněhové kalamitě byla vážně poškozena celá střecha na voze FIAT Ducato. Zbylá částka ,-Kč byla použita na běžné opravy. Projevuje se již značné stáří u vozů FIAT Ducato a s tím spojený nárůst finančních prostředků na opravy.

13 Pohonné hmoty Za pohonné hmoty bylo v roce 2010 vynaloženo ,-Kč, ve srovnání s rokem 2009 ( ,-Kč) došlo k mírnému navýšení z důvodu dražších PHM. Vozy PCP 7 naježděno km, spotřeba PHM l, průměrná spotřeba byla 11,7 l/100 km. Dopravní nehody přestupek. V roce 2010 nebyla způsobena žádná dopravní nehoda ani řešen jiný dopravní Majetek a jeho inventarizace V roce 2010 byla provedena řádná inventarizace veškerého hmotného majetku PCP 7 k se závěrem, že veškerý majetek byl dohledán, je řádně evidován a jeho hodnota činí ,-Kč. Sponzorské dary V roce 2010 získala organizace ,-Kč formou finančních darů.

14 6.Kulturní a společenské aktivity Klub seniorů Klub slouží seniorům Prahy 7, kde se mohou každý den v příjemném prostředí v době od 14 do 18 hodin setkávat, pobavit se, zahrát si společenské hry, přečíst denní tisk a časopisy, zacvičit si s míčky, gumou a stuhami v rytmu hudby. Každý čtvrtek se mohou zúčastnit bohoslužby od 14 do 15 hodin. Výlety pro seniory V roce 2010 bylo uskutečněno 5 výletů do okolí Prahy na zámky Orlík, Březnice, Zbiroh, Ctěnice, Radim a také tradiční projížďka vánoční Prahou. Všechny výlety zajišťoval personál pečovatelské služby a těší se velké oblibě ze strany zúčastněných seniorů.

15 Kulturní, společenské a vzdělávací akce V rámci Klubu seniorů se uskutečnilo 27 akcí, z toho 21 kulturních, 6 vzdělávacích a přednášky o bezpečnosti seniorů. v roce 2010 se uskutečnilo: Leden Pořad k nedožitým 90. nar. Jaroslava Štercla Za koňskou bránou - přednáška Dr. Mrázka Únor Richard Adam - hudební pořad Dvojčata Bubeneč a Dejvice - přednáška Dr. Mrázek Březen Já Johana z Rožmitálu - divadlo jednoho herce Karel Kekeši - hudební pořad Velikonoční rozjímání Dr. Fassatiové - přednáška Duben Bazar pro seniory Černohouz a australský zpěvák Speer - hudební pořad Bezpečnost seniorů - přednáška Květen Královna české lidovky Zorka Kohoutová - hudební pořad Bercové vředy - přednáška Dr. Sekové Červen Životní styl seniorů s diabetem - přednáška MUDr. Merhaut Mikoláš Aleš český malíř - přednáška Dr. Fassatiová Červenec Sportovní reportér Jaroslav Suchánek - přednáška Srpen Marie Retková povídání se seniory Září Karel Kekeši hudební pořad Setkání se zpěvačkou Zdenkou Lorencovou Říjen Bezpečnost seniorů přednáška Jazzová zpěvačka Jitka Vrbová s kytaristou hudební pořad Cukrovka a její komplikace přednáška MUDr. Myslíková Listopad Karel Kekeši hudební pořad Osteoporóza a pitný režim přednáška MUDr. Myslíková Prosinec Vánoční historie a tradice přednáška Vánoční koledy seniorky Dan Dvořák vánoční melodie Rakovnická hra vánoční hudební pásmo s dětmi Na organizaci těchto akcí se podílely paní Koněrzová, Osinová, Melicharová, Mrázková, Michalová, Krajčovičová a Králíková. Všem těmto jmenovaným touto cestou děkujeme za vynikající organizovanost všech akcí.

16 6.1.Kulturní akce v SOC V SOC bylo v roce 2010 uskutečněno mnoho akcí pro klienty, z toho 2 koncerty a 2 dobrovolnické akce (suchá vazba květin, modeláž nehtů), každé úterý probíhá promítání filmů, každý pátek návštěva katolického kněze. Dětské akce V rámci spolupráce mezi našimi jeslemi a Mateřskou školou u Uranie se uskutečnily tyto akce: divadelní představení, masopustní karneval, oslavy jara, pozvání Mikuláše s čertem mezi děti, oslava vánoc. 7. Prezentace organizace Propagační materiály V roce 2010 se organizace prezentovala svou činností pro širokou veřejnost formou různých propagačních tištěných materiálů. Informační letáky byly ve značném rozsahu expedovány do zdravotnických zařízení, info. center a úřadu MČ Praha 7. Probíhala i publikační činnost na stránkách HOBULETU. Webové stránky Na našich webových stránkách Pečovatelského centra se zájemci mohli touto formou seznámit se službami, poskytovanými naší organizací. Jsou zde také pravidelně zveřejňovány všechny změny z oblasti sociálních služeb a akce, které naše organizace pořádá. 8. Výhledová koncepce Výstavba nového Domu pro seniory Rada Městské části Prahy 7 zahájila poklepáním základního kamene za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase dne výstavbu nového Domu pro seniory v Tusarově ulici. Radnice tímto krokem reaguje na stávající demografickou strukturu obyvatel Prahy 7 a omezený stav bytového fondu městské části.

17 Výstavba Domu pro seniory by měla být dokončena v květnu v objektu bude situováno 66 bytových jednotek ( 6 bytů pro dvojice, 6 bytů pro invalidy ) a 6 pobytových jednotek, kuchyň s jídelnou, zázemí PCP 7, ordinace lékaře a dva nebytové prostory v přízemí.

18 Příloha č.1 Ředitel organizace PCP7 SOC Vedoucí Všeobecná. sestra /1.00 Vedoucí hlavní účetní 1.2.3/1,00 Referent spr. a Samosprávy /0,4 Referent majet. správy nám. řed 1.1.4/1,00 Asistent pracovník veřejných vztahů 1.1.3/1,00 PS Vedoucí soc.prac 2.8.2/1.00 DDJ Vedoucí sestra /1,00 Sociální pracovník 2.8.2/1,00 Finanční Refe.,rozpočtář 1.2.5/1,00 Zásobovač Pokladní 1.2.8/1,00 Prac. v soc. službách Koordinátoři PS 2.8.1/4,00 Praktické sestry Jesle /1,60 Všeobecná sestra /4,00 Personalista Mzd. Účet /1,00 Prac. v soc. službách Pečovatelky 2.8.1/41,6 Ošetřovatel Jesle /1,00 Prac. v soc. služ Pečovatelky 2.8.1/19,00 Řidiči 1.6.9/4,00 Řidiči Recepce 1.6.9/2,00

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2012 1 PEČOVATELSKÁ

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav

Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav Pečovatelská služba MČ Praha Zbraslav Výběrové řízení na zajištění pečovatelské služby, do kterého se přihlásila pouze jedna organizace, nám nedává možnost kvalitativně zhodnotit plánované zajištění služby.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2014 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2014 V Lipníku nad Bečvou 12. února 2015 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 718/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 535 ze dne 09.09.2014 Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více