Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 2 1.Organizační struktura a poskytované služby... 3 1.1. Pečovatelská služba... 3 1.1.1. Terénní pečovatelská služba... 3 1.1.2."

Transkript

1

2 Úvod Organizační struktura a poskytované služby Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Střediska osobní hygieny Prádelna Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Jesle Úhrady za služby Pečovatelská služba Sociálně odlehčovací centrum Jesle Personální zajištění Vzdělávání a školení Péče o zaměstnance Odborová organizace Ekonomické údaje Kulturní a společenské aktivity Kulturní akce v SOC Prezentace organizace Výhledová koncepce... 15

3 Úvod Pečovatelské centrum Praha 7 je příspěvkovou organizací městské části Praha 7, které vzniklo v roce 2001 transformací původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb. Pečovatelské centrum Praha 7 (dále jen PCP 7) je samostatná právnická osoba, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 117. IČ: Sídlo Pečovatelského centra je v Heřmanově ulici č. 1415/1, Praha 7, statutárním orgánem je ředitel organizace. Pečovatelské centrum nabízí občanům Prahy 7, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci s omezením soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, odbornou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, v udržování fyzické a psychické rovnováhy a společenského kontaktu odpovídajícího jejich zájmu a předpokladům.

4 1.Organizační struktura a poskytované služby 1.1. Pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba Svým posláním umožňuje seniorům a zdravotně handicapovaným lidem žít plnohodnotný život při respektování jejich práv na vlastní prostředí, svoji rodinu, své přátele a známé. Jednou z největších předností této služby je operativnost s jakou jsou odborné služby na základě žádosti seniora, příp. jeho rodinného příslušníka, poskytovány a široká škála těchto služeb. Pečovatelská služba má již na Praze 7 dlouholetou tradici, v jejímž důsledku byl vybudován ověřený, dobře zaběhnutý a fungující systém. V roce 2010 zajišťovalo 38 našich pečovatelek služby pro 515 klientů: auto posádkami rozvezeno a pečovatelkami podáno a obědů zajištěno nákupů provedeno úklidů v bytech uživatelů dále byly zajišťovány služby formou běžných úkonů osobní hygieny, pomoci při oblékání, při přesunu na vozík nebo lůžko, při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácností pochůzky pro klienty, doprovod či dovoz na vyšetření, na vycházku podpora pro zvýšení orientace v právech a povinnostech klientů apod. Vzhledem k tomu, že pečovatelky jsou velmi často jedinými lidmi, kteří vstupují denně do domácnosti klientů, zprostředkovávají tak jediný kontakt těchto lidí s okolním světem. Dobře fungující systém profesionální péče a pomoci je zabezpečován i formou pravidelné kontrolní činnosti na všech stupních řízení pečovatelské služby. Důsledkem toho lze konstatovat, že organizace žádnou formou neobdržela jakoukoliv oprávněnou stížnost z řad klientů nebo rodinných příslušníků Byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS) Vlastníkem domů (respektive bytů) je MČP 7 a jsou určeny pro občany, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj věk a zdravotní potíže. Výhodou bydlení je soustředění klientů do jednoho místa, vytvářejí se tak komunity občanů stejného věku, podobných starostí. Byty jsou malometrážní, což je výhodné z hlediska samostatné údržby, orientace v prostoru a jsou I. kategorie. Klienti jsou řádnými nájemci, avšak u těchto bytů není právní

5 nárok na přechod nájmu na příbuzné. o správu těchto domů se stará realitní firma Centra na základě mandátní smlouvy s MČP 7. Podmínky pro podání žádosti jsou trvalé bydliště na Praze 7, důchodový věk nebo příjemce plného invalidního důchodu. Naše organizace v DPS poskytuje úkony pečovatelské služby dle uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. V roce 2010 registrovala organizace PCP7 287 žádostí o tuto formu ubytování, z toho 259 o bytovou jednotku pro jednotlivce a 28 pro dvojice. V roce 2010 bylo nově přijato 90 nových žádostí, uspokojeni byli v tomto roce 2 zájemci z řad jednotlivců. Kapacita bytů byla permanentně vytížená, uvolňované byty byly Radou MČ Praha 7 na doporučení sociální komise přidělovány nejpotřebnějším klientům Střediska osobní hygieny V těchto střediskách jsou poskytovány hygienické služby: celková koupel, mytí vlasů, masáže, pedikúra, manikúra, zástřih vlasů. Tato střediska jsou zřízena z důvodu: v mnoha bytech seniorů nejsou hygienická zařízení, obavy ze samostatného provedení hygieny, v mnoha případech málo prostoru pro manipulaci pečovatelky s klientem, snížení stupně soběstačnosti. Klientům se sníženou pohyblivostí je zajišťován v souladu se zákonem 108/2006 Sb. dovoz a odvoz služebním vozem. PCP 7 provozuje dvě tato zařízení. Pro oblast Letná slouží středisko u Studánky 15 a pro oblast dolní Holešovice je k dispozici klientům středisko Ortenovo nám. 9. V roce 2010 bylo celkem provedeno 526 hygienických služeb, vč. dovozu a odvozu, 520 pedikúr, 221 masáží Prádelna Další formou pečovatelské služby je praní, mandlování a dožehlování prádla včetně dovozu a odvozu prádla. Předností prádelny je využívání malokapacitních praček, čímž je umožněno praní prádla samostatně jednotlivým uživatelům. v roce 2010 bylo vypráno 1392 kg prádla pro klienty terénní služby, což představuje 342 praček. Dále je vybavena velkokapacitními pračkami, které slouží pro praní veškerého prádla Sociálně odlehčovacího centra. Bylo vypráno 8054 kg prádla, což představuje 2089 praček pro toto centrum.

6 1.2.Sociálně odlehčovací centrum (dále jen SOC) Toto středisko se nachází v ul. Kamenická 46, bylo uvedeno do provozu v roce 1999 a je určeno pro přechodný pobyt seniorů vyššího věku, kteří se stali náhlým zhoršením zdravotního stavu nebo změnou sociální situace méně soběstační. Kapacita zařízení je 38 lůžek. Přednostně jsou umisťováni občané Prahy 7. V SOC je uživatelům poskytována komplexní 24 hodinová ošetřovatelská péče, která je zajištěna 5 všeobecnými zdravotními sestrami a 19 pracovníky přímé obslužné péče. Dále je zde zajištěna 1 pracovníkem pracovní terapie. 2 zaměstnanci se starají o stravovací provoz. o styk se žadateli o pobyt v tomto zařízení se stará 1 sociální pracovník, 2 pracovníci se starají o recepci a dovoz stravy. Provádí se terapie bioptronovou lampou, která urychluje hojení ran, mírní bolest a klienti jsou aktivizováni 1 rehabilitačním pracovníkem. Poskytují se také pedikérské, kadeřnické, masérské služby a fyzioterapie včetně cvičení paměti např. Společná řeč (dobrovolnická organizace). Poskytujeme také poradenskou činnost pro rodinné příslušníky týkající se inkontinentních a rehabilitačních pomůcek a obvazového materiálu. V roce 2010 byla nasmlouvána spolupráce s MUDr. Myslíkovou, která zajišťuje celou komplexní zdravotní péči klientů. Obložnost v roce 2010 činila 93,3 %, podíl klientů z Prahy 7 byl 60 %. Informace o uživatelech v SOC za rok 2010 Průměrný věk 85 Přijatí klienti 54 Propuštění klienti 45 Zemřelí klienti 6 Trvale upoutaní na lůžko 31 Mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek 68

7 1.3.Jesle Dětské denní jesle jsou umístěny v ulici u Pergamenky a jsou provozovány každý pracovní den od 6,30 hod. do 17,30 hod. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o děti od 12 do 36 měsíců. Prostředí je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis.tuto péči zajišťují 3 odborně způsobilé všeobecné zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka. Jesle mají samostatnou zahradu pro dětské aktivní vyžití. Kromě celodenního pobytu nabízejí jesle také hlídací službu. Mohou ji využít nejen matky na mateřské dovolené, ale i matky, které rodičovský příspěvek nepobírají. Děti jsou citlivě začleněny do kolektivu a po dobu hlídání se mohou podílet na aktivitách v jeslích. Průměrný stav dětí zapsaných na celodenní pobyt činil v roce dětí tj. 100% kapacity (kapacita je 15 dětí). Tento stav byl doplněn krátkodobě hlídanými dětmi při volné kapacitě (nemoc aj.) v průměrném počtu 34 dětí měsíčně. Organizační struktura PCP 7 jako příloha č. 1

8 2.Úhrady za služby Za prováděné služby v hlavní činnosti jsou účtovány uživatelům PCP 7 úhrady dle sazeb, které jsou stanoveny zákonem, případně schváleny zřizovatelem. 2.1.Pečovatelská služba Úhrady za jednotlivé úkony a fakultativní úkony pečovatelské služby se řídí vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a jsou schváleny Radou MČ Praha 7. výše úhrady za úkon je 100,-Kč/hod za dovoz a donášku jídla 18,-Kč za praní a žehlení prádla 50,-Kč/kg. výše úhrady za fakultativní činnost je 100,-Kč/úkon Bezplatné služby v celém rozsahu jsou poskytovány klientům, kteří mají přiznán statut válečného veterána či politického vězně (ze zákona č. 255/1946 Sb., nebo zákon č. 170/2002 Sb.). v roce 2010 využilo našich služeb celkem 346 těchto klientů. Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Dále dobíhalo Poskytování pečovatelské služby u třech současně narozených dětí za 1,2 a 3 měsíc roku Bez úhrady jim byla poskytnuta služba ve výši ,-Kč. Celkem za tyto služby ,-Kč. 2.2.Sociálně odlehčovací centrum Ceník úhrad a fakultativních služeb byl sestaven na základě vyhl. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. o úhradách za pobyt, stravu a péči v ústavech sociální péče v platném znění, schválen Radou MČ Praha 7. Výše úhrady za jednolůžkový pokoj: 0 a i stupeň 390,-Kč, II. stupeň 455,-Kč, III. stupeň 590,-Kč, IV. stupeň 690,-Kč Výše úhrady za dvojlůžkový pokoj: 0 a I. stupeň 380,-Kč, II, stupeň 445,-Kč, III. stupeň 580,-Kč, IV. stupeň 680,-Kč

9 2.3. Jesle Celodenní pobyt výše paušálního poplatku za umístění dítěte je 2500,-Kč na dítě matky s trvalým bydlištěm na Praze 7 mimo MČ Praha ,-Kč. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Hlídací služba poplatek za hlídání dítěte při pobírání rodičovského příspěvku činí 355,-Kč/dítě/den, maximálně 5 dní v měsíci hlídání bez rodičovského příspěvku činí 50,-Kč/hod., neomezeně. K platbě za pobyt se přičítá úhrada za stravu ve výši 45,-Kč/den. Dosažené příjmy z celodenní služby činily ,- Kč, z hlídací služby ,-Kč, celkové příjmy ,-Kč.

10 3. Personální zajištění Počet zaměstnanců (přepočtený stav) Středisko 2010 Ředitelství 8 PS 48,24 SOC 27,46 Jesle 3,75 PCP 7 celkem 87,45 Fluktuace pracovníků rozvázalo pracovní poměr 8 přijato nově do stavu 11 odchod do starobního důchodu 3 Měsíční průměrný výdělek Měsíční průměrný výdělek v roce 2010 činil ,- Kč. 3.1.Vzdělávání a školení Pro zajištění profesního růstu v oblasti péče o seniory a seznámení se s aktualizací a změnou vyhlášek a zákonů absolvují zaměstnanci odborná školení. Pracovníci pečovatelské služby se v roce 2010 zúčastnili školení v odborných seminářích 24 h / osobu / rok. Koordinátorky pečovatelské služby absolvovaly 3 odborné semináře (Řešení konfliktů, Vztah mezi klientem a pomáhajícím, Komunitní plánování). Jedna pečovatelka absolvovala kurz pedikúry. V SOC absolvovalo 13 pracovníků přímé obslužné péče kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy. Vzdělávání všeobecného zdravotního personálu pro registraci v ČAS se zúčastnilo 6 pracovníků. Řidiči PCP 7 absolvovali každoroční školení řidičů z povolání. Školení BOZP a PO proběhlo dle plánu pro všechny zaměstnance PCP 7. Další školení se uskutečnila v souvislosti s mnoha změnami v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd.

11 3.2.Péče o zaměstnance Péče o zdraví zaměstnanců Závodní preventivní péče je zajišťována na základě platné smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací MČ P7 SAZ dle 40 zákona č. 20/1966 Sb. v roce 2010 byly provedeny preventivní periodické prohlídky 86 zaměstnanců a u 11 zaměstnanců vstupní prohlídky. Pracovníci s vyšším rizikem onemocnění byli očkováni - v SOC bylo očkováno 9 pracovníků proti chřipce - v PS bylo očkováno 13 pracovníků proti chřipce a 21 pracovníků proti hepatitidě tipu B dokončení Stravování V souladu s 140, odst. 1 zákoníku práce umožňovala organizace zaměstnancům stravování formou stravenek v hodnotě 80,-Kč. na tyto poukázky byl dle vyhlášky č. 84/2005Sb. poskytován příspěvek z rozpočtu organizace a finančních prostředků FKPS. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKPS) Prostředky z FKPS byly čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na příspěvky na stravování a vstupenky na divadelní představení. Byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 24, 15 a 10 tis. Kč ze sociálních důvodů. 4. Odborová organizace Odborová organizace byla seznamována se všemi zásadními materiály a to jak formou osobního projednání, tak i písemnou. Šlo zejména o záležitosti spojené s ekonomickou situací organizace, péčí o zaměstnance, bezpečností a ochranou při práci.

12 5. Ekonomické údaje Hospodaření organizace v tis. Kč Výnosy z toho: hlavní činnost doplňková činnost v tom: tržby z prodeje vl.služeb provozní dotace MČP státní dotace grant HMP grant MČP Náklady celkem Hospodářský výsledek Vozový park Náš vozový park zahrnuje 6 vozů a 1 vozidlo v pronájmu za korunu od firmy Kompakt s.r.o. Skládá se ze 3 vozů značky FIAT Ducato, 1 vozu OPEL Vivaro, 1 vozu OPEL Movano, 1 vozu ŠKODA Fabia a 1 vozu RENAULT Kango (pronájem za 1,-Kč). Stáří vozů FIAT Ducato je 8, 7 a 5 let, vůz Renault Kango 6 let, ostatní vozy 2 až 3 roky. Náklady na opravy vozového parku Náklady na opravy vozového parku v roce 2010 byly čerpány v částce ,- (v roce 2009 na opravy ,-Kč). Pojišťovnou nám bylo vráceno z havarijního pojištění ,-Kč za živelnou událost s 5 000,-Kč spoluúčastí. Při sněhové kalamitě byla vážně poškozena celá střecha na voze FIAT Ducato. Zbylá částka ,-Kč byla použita na běžné opravy. Projevuje se již značné stáří u vozů FIAT Ducato a s tím spojený nárůst finančních prostředků na opravy.

13 Pohonné hmoty Za pohonné hmoty bylo v roce 2010 vynaloženo ,-Kč, ve srovnání s rokem 2009 ( ,-Kč) došlo k mírnému navýšení z důvodu dražších PHM. Vozy PCP 7 naježděno km, spotřeba PHM l, průměrná spotřeba byla 11,7 l/100 km. Dopravní nehody přestupek. V roce 2010 nebyla způsobena žádná dopravní nehoda ani řešen jiný dopravní Majetek a jeho inventarizace V roce 2010 byla provedena řádná inventarizace veškerého hmotného majetku PCP 7 k se závěrem, že veškerý majetek byl dohledán, je řádně evidován a jeho hodnota činí ,-Kč. Sponzorské dary V roce 2010 získala organizace ,-Kč formou finančních darů.

14 6.Kulturní a společenské aktivity Klub seniorů Klub slouží seniorům Prahy 7, kde se mohou každý den v příjemném prostředí v době od 14 do 18 hodin setkávat, pobavit se, zahrát si společenské hry, přečíst denní tisk a časopisy, zacvičit si s míčky, gumou a stuhami v rytmu hudby. Každý čtvrtek se mohou zúčastnit bohoslužby od 14 do 15 hodin. Výlety pro seniory V roce 2010 bylo uskutečněno 5 výletů do okolí Prahy na zámky Orlík, Březnice, Zbiroh, Ctěnice, Radim a také tradiční projížďka vánoční Prahou. Všechny výlety zajišťoval personál pečovatelské služby a těší se velké oblibě ze strany zúčastněných seniorů.

15 Kulturní, společenské a vzdělávací akce V rámci Klubu seniorů se uskutečnilo 27 akcí, z toho 21 kulturních, 6 vzdělávacích a přednášky o bezpečnosti seniorů. v roce 2010 se uskutečnilo: Leden Pořad k nedožitým 90. nar. Jaroslava Štercla Za koňskou bránou - přednáška Dr. Mrázka Únor Richard Adam - hudební pořad Dvojčata Bubeneč a Dejvice - přednáška Dr. Mrázek Březen Já Johana z Rožmitálu - divadlo jednoho herce Karel Kekeši - hudební pořad Velikonoční rozjímání Dr. Fassatiové - přednáška Duben Bazar pro seniory Černohouz a australský zpěvák Speer - hudební pořad Bezpečnost seniorů - přednáška Květen Královna české lidovky Zorka Kohoutová - hudební pořad Bercové vředy - přednáška Dr. Sekové Červen Životní styl seniorů s diabetem - přednáška MUDr. Merhaut Mikoláš Aleš český malíř - přednáška Dr. Fassatiová Červenec Sportovní reportér Jaroslav Suchánek - přednáška Srpen Marie Retková povídání se seniory Září Karel Kekeši hudební pořad Setkání se zpěvačkou Zdenkou Lorencovou Říjen Bezpečnost seniorů přednáška Jazzová zpěvačka Jitka Vrbová s kytaristou hudební pořad Cukrovka a její komplikace přednáška MUDr. Myslíková Listopad Karel Kekeši hudební pořad Osteoporóza a pitný režim přednáška MUDr. Myslíková Prosinec Vánoční historie a tradice přednáška Vánoční koledy seniorky Dan Dvořák vánoční melodie Rakovnická hra vánoční hudební pásmo s dětmi Na organizaci těchto akcí se podílely paní Koněrzová, Osinová, Melicharová, Mrázková, Michalová, Krajčovičová a Králíková. Všem těmto jmenovaným touto cestou děkujeme za vynikající organizovanost všech akcí.

16 6.1.Kulturní akce v SOC V SOC bylo v roce 2010 uskutečněno mnoho akcí pro klienty, z toho 2 koncerty a 2 dobrovolnické akce (suchá vazba květin, modeláž nehtů), každé úterý probíhá promítání filmů, každý pátek návštěva katolického kněze. Dětské akce V rámci spolupráce mezi našimi jeslemi a Mateřskou školou u Uranie se uskutečnily tyto akce: divadelní představení, masopustní karneval, oslavy jara, pozvání Mikuláše s čertem mezi děti, oslava vánoc. 7. Prezentace organizace Propagační materiály V roce 2010 se organizace prezentovala svou činností pro širokou veřejnost formou různých propagačních tištěných materiálů. Informační letáky byly ve značném rozsahu expedovány do zdravotnických zařízení, info. center a úřadu MČ Praha 7. Probíhala i publikační činnost na stránkách HOBULETU. Webové stránky Na našich webových stránkách Pečovatelského centra se zájemci mohli touto formou seznámit se službami, poskytovanými naší organizací. Jsou zde také pravidelně zveřejňovány všechny změny z oblasti sociálních služeb a akce, které naše organizace pořádá. 8. Výhledová koncepce Výstavba nového Domu pro seniory Rada Městské části Prahy 7 zahájila poklepáním základního kamene za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase dne výstavbu nového Domu pro seniory v Tusarově ulici. Radnice tímto krokem reaguje na stávající demografickou strukturu obyvatel Prahy 7 a omezený stav bytového fondu městské části.

17 Výstavba Domu pro seniory by měla být dokončena v květnu v objektu bude situováno 66 bytových jednotek ( 6 bytů pro dvojice, 6 bytů pro invalidy ) a 6 pobytových jednotek, kuchyň s jídelnou, zázemí PCP 7, ordinace lékaře a dva nebytové prostory v přízemí.

18 Příloha č.1 Ředitel organizace PCP7 SOC Vedoucí Všeobecná. sestra /1.00 Vedoucí hlavní účetní 1.2.3/1,00 Referent spr. a Samosprávy /0,4 Referent majet. správy nám. řed 1.1.4/1,00 Asistent pracovník veřejných vztahů 1.1.3/1,00 PS Vedoucí soc.prac 2.8.2/1.00 DDJ Vedoucí sestra /1,00 Sociální pracovník 2.8.2/1,00 Finanční Refe.,rozpočtář 1.2.5/1,00 Zásobovač Pokladní 1.2.8/1,00 Prac. v soc. službách Koordinátoři PS 2.8.1/4,00 Praktické sestry Jesle /1,60 Všeobecná sestra /4,00 Personalista Mzd. Účet /1,00 Prac. v soc. službách Pečovatelky 2.8.1/41,6 Ošetřovatel Jesle /1,00 Prac. v soc. služ Pečovatelky 2.8.1/19,00 Řidiči 1.6.9/4,00 Řidiči Recepce 1.6.9/2,00

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Jak nádherně listy stárnou..., jak prosvětlené a barevné jsou jejich dny... (autor: John Burroughs) V Orlové-Lutyni dne 19.5.2014

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více