Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA byla v roce 2006 zrekonstruována a otevřena cyklostezka spojující Mikulov a rakouskou obec Ottenthal. Prostřednictvím stezky určené pro pěší, cyklisty, jezdce na koních a motocykly do 50 ccm bylo již rok a půl před vstupem České republiky do Schengenského prostoru možné překročit státní hranici. Po otevření hranic začala rakouská strana usilovat o možnost otevření silnice pro vozidla do 3,5 tuny. Máme obrovský zájem na tom, abychom mohli cestu z Ottenthalu do Mikulova plně využívat. Tyto dvě obce jsou od sebe vzdáleny 6 km, nyní musíme ujet 16 km, uvedl starosta Základní škola Valtická oslavila 80. narozeniny Základní škola na Valtické ulici oslavila v pátek 24. října 80. výročí svého založení. Škola byla poprvé otevřena 28. října 1928 obce Ottenthal Albert Graf. Podle nás není v pořádku, že jsme v Schengenu a nemůžeme cestu využívat. Šedesát let jsme byli odděleni, teď máme konečně možnost to definitivně změnit, a nejde to, naráží starosta Graf na fakt, že cesta byla po druhé světové válce přerušena a od té doby se veškerý pohyb přes hranice odehrával na velkém hraničním přechodu v Mikulově. Otevření silnice pro běžný provoz však v současné době na české straně není možné. Samozřejmě máme také zájem na tom, aby silnice byla otevřena, říká mikulovský starosta Rostislav Koštial. Intenzivně na tom pracujeme, ale bohužel nejsme schopni to uspíšit. V současné době (pokračování na str. 3) u příležitosti 10. výročí ustanovení Československé republiky. O postavení nové školní budovy se zasloužil především její první ředitel Jaroslav Zlámal. Jeho přičiněním byla škola na vysoké úrovni, navíc byla centrem kulturního života české menšiny. V říjnu 1938 v ní bylo zastaveno vyučování a její majetek byl zabrán německou dívčí školou. Jaroslav Zlámal byl kvůli činnosti v odboji roku 1941 zatčen gestapem a uvězněn v Brně. Odtud byl deportován do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde 19. února 1942 zemřel. Současný ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop společně s místostarostkou Ilonou Žiškovou Vágnerovou a řediteli spřátelených škol v Poysdorfu a Bratislavě položili v den oslavy věnec k pamětní desce Jaroslava Zlámala. Po válce se na ZŠ Valtická do dnešního dne vystřídalo devět ředitelů. Pozvání na oslavu Památeční lípu k 80. výročí založení Základní školy Valtická pomohli kromě místostarostky Mikulova Ilony Žiškové Vágnerové, ředitele Rostislava Souchopa a ředitele Základní školy v Poysdorfu Reinharta Neumayera vysadit také bývalí žáci a pedagogové ZŠ Valtická (pokračování na str. 4) Prodej parkovacích karet Prodej parkovacích karet na rok 2009 již byl zahájen a bude probíhat do 15. ledna 2009 vždy v pondělí a ve středu od 7.00 do hodin ve firmě Tedos Mikulov, s. r. o., Pavlovská 12 v Mikulově (mezi vánočními svátky se karty prodávat nebudou). Ceny se oproti loňsku nemění. Nově jsou v prodeji také tzv. návštěvnické karty, s nimiž bude možné parkovat v zóně 2 (tj. ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, Alf. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, Purkyňova, Kapucínská, parkoviště Česká, Komenského, Svobody a u sportovní haly). I když bude dotyčný na návštěvě v zóně 1 (Náměstí, Kostelní náměstí a ul. Vrchlického vedle hrobky), nesmí parkovat v zóně 1. Na základě potvrzení, že zájemce o parkovací kartu je zaměstnancem firmy, která má sídlo na Náměstí a Kostelním náměstí, je možné prodat parkovací kartu v ceně 300 Kč na 6 měsíců. Tedos Běženci byli zadrženi Cizinecká policie zadržela ve čtvrtek 23. října nedaleko mikulovského hraničního přechodu třináct běženců a dva převaděče. V letošním roce je to největší zadržená skupina. Při kontrole osádky dvou vytipovaných vozidel s polskými registračními značkami policisté zjistili, že v nich cestuje pět mužů, dvě ženy a osm dětí ve věku od jednoho do dvanácti let. Kromě jednoho z řidičů neměl žádný člen posádky u sebe cestovní doklady. Při bližším šetření bylo zjištěno, že se jedná o státní příslušníky Ruska z oblasti Čečenska. Oba řidiči budou stíháni za nedovolené překročení státní hranice, běženci budou z České republiky vyhoštěni a předáni zpět do Polska. km ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č a 3274 v lokalitě ul. Pavlovská a Hliniště, dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č a 3259/1 v lokalitě ul. Dukelská a Bezručova, Anketní dotazník Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády ČR č. 209/92 na rok 2009, změny Zásad pronajímání městských bytů, uzavření dohody o spolupráci mezi ZŠ Hraničářů 617E, Mikulov a DDM Mikulov a dále mezi ZŠ Valtická 3, Mikulov a DDM Mikulov pro zajištění činnosti a organizování Rada města projednávala volného času dětí a mládeže pro školní rok 2008/2009, program ZM Mikulov Rozhodla vybrat nájemce uvolněného bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 25, č. or. 26 na Náměstí způsobem dle Oddílu II, čl. I, písm. b) Zásad pronajímání bytů, ukončit nájemní smlouvu na byt 1+1 na ul. Kpt. Jaroše 8, Mikulov s panem P. Mondekem a schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu s panem N. Mondekem, Mikulov, ukončit nájemní smlouvu na byt 2+1 na ul. Kpt. Jaroše 7, Mikulov s paní J. Doležalovou a schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu s panem M. Doležalem, Mikulov, nevyhovět žádosti paní R. Hrdinové, Mikulov a neschvaluje podnájem bytu 2+1 na ul. Nová 11. Bere na vědomí předložený zápis komise výstavby a architektury, předložený zápis kulturní komise ze dne Ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor o výměře cca 16 m2 v bytovém domě Náměstí č. or. 24, Mikulov na úřední desce, odboru sociálních věcí připravit vyhlášení výběrového řízení na zajištění LSPP v roce JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Změna svozu komunálního odpadu Svoz komunálního odpadu připadající na den svátku pondělí 17. listopadu 2008 bude nahrazen svozem v úterý 18. listopadu STKO Informace o pronájmu bytu Dne byl na úřední desce zveřejněn záměr Města Mikulova pronajmout byt 1+1 o velikosti 71,30 m2 na Náměstí č. or. 26, č. p. 25 v Mikulově. Zájemci mohou své nabídky předkládat do do hodin v podatelně Městského úřadu Mikulov. Minimální výše nájemného požadovaná Městem činí 3500 Kč/měsíc. Bližší informace naleznete na Úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách viz Zveřejnění č. 4/B MPO Přijmeme ÚČETNÍ na HPP. Pracovní náplň: podvojné účetnictví obchodní společnosti, mzdy pro malý kolektiv pracovníků a administrativní práce. Požadujeme: ekonomické vzdělání, praxe v oboru vítána. Zájemci mohou zasílat přihlášky a strukturovaný profesní životopis na adresu: Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov nebo na Žádosti o dotace Stejně jako každý rok mohou do neziskové organizace a fyzické osoby působící v Mikulově podávat žádosti o dotace z rozpočtu města. Formuláře žádosti jsou umístěny na webu města v sekci Úřední deska. Magdalena Krčmová, Odbor kultury REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 2

3 V měsíci říjnu uložili strážníci MP Mikulov 214 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč v 9.30 hodin bylo MP Mikulov nahlášeno, že se v lokalitě Mušlov volně a bez dozoru pohybuje smečka několika psů! Hlídka MP Mikulov se z tohoto důvodu okamžitě přesunula do uvedené oblasti. Následně bylo strážníky na místě zjištěno, že se jedná o psy, kteří patří 48leté majitelce, s níž již byl v minulosti tento přestupek řešen. Psi byli za dozoru hlídky MP Mikulov majitelkou zabezpečeni, ta si navíc ještě odnesla pokutové bločky, které nafasovala u strážníků MP Mikulov za opakované porušování Obecně závazné vyhlášky v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána ostrahou do prodejny Lidl, aby zde řešila případ trojice mladíků, kteří byli podezřelí z krádeže zboží! Strážníci trojlístek mladíků z Brněnska zadrželi před prodejnou Okénko Městské policie u jejich zaparkovaného vozidla, ve kterém byl jejich lup 2 láhev whisky v celkové hodnotě 598 Kč nakonec také objeven. Jelikož bylo následným šetřením přes Policii ČR zjištěno, že by se mohlo jednat o organizovaný gang pachatelů, kteří se při svých spanilých jízdách neobjevili v Mikulově poprvé, byla celá záležitost strážníky MP Mikulov postoupena na O. O. PČR Mikulov v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ul. Na Jámě, aby zde zakročila proti 52letému opilému muži, který zde neustále obtěžoval svoji družku. Proti stejnému muži strážníci zakročovali toho dne již jednou, a to v cukrárně na ul. Brněnské v hodin. Z této cukrárny musel být onen muž pro své nevhodné chovaní strážníky vykázán! Protože se situace začala na ul. Na Jámě dramatizovat, opilec odmítal respektovat i samotné strážníky a bez jakýchkoli zábran začal likvidovat vybavení domu i před nimi, byl za využití donucovacích prostředků strážníky zpacifikován. Následně byl výtržník převezen na O. O. PČR Mikulov, odkud putoval do Brna do Protialkoholické záchytné stanice k vystřízlivění. Ve dnech , , a prováděla MP Mikulov na různých místech Mikulova měření rychlosti projíždějících vozidel. Při těchto represivních měřeních bylo strážníky nachytáno celkem 88 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v daném úseku! Osmasedmdesáti řidičům strážníci přímo na místě uložili blokové pokuty a 10 řidičů bylo oznámeno správnímu orgánu, jelikož jejich přestupek nešlo vyřešit přímo na místě. Kdy bude MP Mikulov provádět další měření rychlosti v Mikulově, se můžete pravidelně dozvědět na internetových stránkách: Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Rajhradský hospic chceme Vám být nablízku Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je největší hospic v České republice. Nachází se v nově postavené a moderně vybavené budově v tichém a klidném parku kláštera sester Těšitelek v Rajhradě. Jeho výhodou je výborná dostupnost v rámci celého Jihomoravského kraje včetně části kraje Vysočina. Zařízení disponuje 50 lůžky. Pacient si může zvolit jednolůžkový nebo třílůžkový pokoj a jeho rodinní příslušníci a osoby blízké mohou využít hostinské pokoje po celou dobu hospitalizace. Hospic sv. Josefa je na prvním místě určený onkologicky nemocným pacientům, ale v případě potřeby je otevřený všem těžce nemocným, kteří potřebují lékařskou, ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči včetně ambulance. Součástí nabídky jsou rovněž odlehčovací služby pro pacienty, o které pečuje rodina v domácím prostředí a potřebují změnit terapii nebo pouze pomoci v péči, aby si sami mohli odpočinout tento druh pomoci rodinám je omezen na 3 měsíce. Do hospice, který zkraje roku 2009 oslaví 10 let svého působení, není těžké poslat žádost, kterou vyplňuje lékař. Příjem je možné realizovat téměř ihned následující den po schválení. Bližší informace naleznete na internetových stránkách popřípadě telefonicky na čísle hosp (dokončení ze str. 1) Cyklostezka Mikulov Ottenthal... připravujeme projekt týkající se této silnice. V první řadě však musíme počkat na dokončení pozemkových úprav, protože ty řeší koridor pro tuto cestu. Také budeme muset vyjednat napojení silnice na potenciální přemostění R52. Nedokončené pozemkové úpravy však nejsou jediným úskalím, které otevření silnice provází. Program INTERREG IIIA, z něhož byla cyklostezka financována, stanovuje 5letou lhůtu, po kterou musí být projekt využíván k původnímu záměru. Ani v tom však starosta Koštial nevidí zásadní problém. Stávající cesta nevyhovuje potřebám dopravy, pro kterou by měla být v budoucnu otevřena. Počítáme s tím, že celou cyklostezku přebudujeme na silnici se zachováním cyklotrasy, tím bez problémů dodržíme 5letou lhůtu. V pozemkových úpravách jsme si vygenerovali dostatečně široký koridor, aby tam mohla být cyklotrasa i silnice pro malá motorová vozidla, vysvětluje Koštial. Cyklostezka navíc v současné době patří Správě a údržbě silnic, spravuje ji tedy Jihomoravský kraj. Věřím však, že po dokončení pozemkových úprav, kdy nám bude patřit pozemek pod stezkou, vyřešíme i tento problém. V další fázi dojde samozřejmě na řešení finančních zdrojů. Prostředky bychom chtěli získat od Fondu dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje a máme rozjednánu dotaci z ministerstva dopravy, říká Koštial a dodává, že pokud to půjde, využije Město grantu Evropské unie z prostředků přeshraniční spolupráce. Možnost využití finanční poradny Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s Krajskou radou Svazu důchodců ČR oznamuje, že držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi mohou využívat finanční poradnu. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven: na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a další zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách: 3 Jestliže přijde česká strana s přeshraničním projektem, jsme samozřejmě připraveni ho plně podpořit, zaznělo od starosty Ottenthalu. Přechod Mikulov Ottenthal zůstane podle starosty Koštiala i do budoucna turistickým. Bude moci být využíván pro osobní dopravu, nikoliv však pro vozidla nákladní. km na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Neplaťte víc, než je třeba. Informace Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR, Běhounská 17, Brno, úřední den každé úterý od do hod., telefon: , mobil: , fin

4 (dokončení ze str. 1) Základní škola Valtická oslavila 80. narozeniny 80. výročí přijala Jiřina Augustová, Tomislav Kolařík a Stanislav Polák. Pozvali jsme také nejúspěšnější bývalé žáky, za všechny jmenujme pana profesora Čapova, který je přednostou chirurgie v nemocnici U svaté Anny, uvedl ředitel Souchop. Součástí oslav bylo také zasazení památeční lípy. Už tady máme jednu lípu, která byla vysazena při 40. výročí založení školy. Nově vysazený strom označíme, aby další generace věděly, u jaké příležitosti byl vysazen. A pokud tady někdo z nás bude za dalších 40 let, možná budeme iniciátory vysazení stromu ke 120. výročí, řekl Souchop. Kromě historie školy se ředitel ve svém proslovu zmínil také o současné výuce a úspěších. V dnešní době se naše škola snaží vychovávat pomocí moderních metod, které souvisí s interaktivní výukou. Máme interaktivní tabule, počítačové učebny, které jsou propojeny s našimi spřátelenými školami v Poysdorfu a Bratislavě. V posledních letech se naše škola stala opravdu mezinárodní, protože jsme uzavřeli přátelství se školami v několika zemích, dlouhodobě spolupracujeme se školou v Poysdorfu, v posledních letech také se ZŠ v Bratislavě, chorvatském Čakovci, maďarském Jasbereny a polském Túchowě, vyjmenoval Souchop partnerské školy. Osmdesátiletá škola očima pamětníků Oslavy 80. výročí založení Základní školy Valtická se kromě bývalých ředitelů, pedagogů, současných zaměstnanců a studentů zúčastnili také bývalí žáci. Nejstarším z nich byl jednaosmdesátiletý Jan Sochor, který ZŠ Valtická navštěvoval v letech 1933 až Zeptali jsme se pamětníků, jak na svou základní školu vzpomínají a jaké je provázejí pocity, když na její půdu opět po tolika letech vstupují. Jaroslav Šmahaj, 64 let Letos je to 50 let, co jsem ukončil Základní školu Valtickou. Dala nám do vínku vzdělání, ale učit jsme se museli i v dalším životě. Dokonce jsem měl štěstí, že jsem jako instruktor autoškoly učil svého bývalého učitele pana Zbořila. Z dnešní návštěvy školy mám smíšené pocity. Škola je krásná, přistavená, s umělým povrchem, všechno je moderní. Ale mrzí mě, že se nás tady nesešlo víc. Z našeho ročníku jsme se zde setkali pouze dva. Jan Sochor, 81 let Pro mě je dnešní den velice slavnostní, jelikož jsem v roce 1933 vstoupil do této budovy jako žák 1. třídy menšinové školy v Mikulově. Mým učitelem byl i pan ředitel Zlámal. Mikulov měl tenkrát 8000 obyvatel, z toho jen 1000 bylo Čechů. Já jsem tuto školu navštěvoval do roku 1938, než byl Mikulov 15. října obsazen fašistickou armádou. Rád vzpomínám na tuhle školu, na všechny učitele, mám odtud krásné zážitky. Například v roce 1936 jsme zde vítali prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celý den byl pro všechny gratulanty velice emotivní. Žáci společně se svými učiteli nacvičili pro tento slavnostní den program. Poblahopřát k významnému jubileu přišli také žáci z detašovaného pracoviště na Pavlovské ulici, které před nedávnem oslavilo 95. narozeniny. Zatím vnímám dnešní den spíše pracovně. Věřím však, že až všechen ten shon pomine, budu mít čas si uvědomit, že ZŠ Valtická tady stojí mnohem déle, než jsem naživu, a já mám nyní možnost posunout ji blíže ke své představě vzdělávání v 21. století, popsal ředitel své pocity. km Ředitelé ZŠ Valtická od do Jaroslav Zlámal Antonín Mrňous 1945 František Vrba František Mrňous Rudolf Šíma Jiřina Augustová Jan Londák Tomislav Kolařík Stanislav Polák Rostislav Souchop 2006 dosud Jsem rád, že jsem se dnešního dne dožil, kam se v této škole podívám, na to místo mám krásné vzpomínky. Také jsem velice příjemně překvapen úžasným rozvojem školy. Bylo by dobré, aby současní žáci věděli, za jakých podmínek jsme my tuhle školu navštěvovali. Byla tady jen jedna třída, dívčí i chlapecká. V měsíci září roku 1938 musela žáky na cestě do a ze školy doprovázet Československá armáda. Zdeňka Zbořilová, 73 let Na dnešní oslavu jsem přišla moc ráda, už jsem tady dlouho nebyla. Základní školu na Valtické jsem jako žákyně navštěvovala za pana ředitele Vrby. Měla jsem zde dobré kamarádky a chodila jsem sem moc ráda. Později jsem zde také vyučovala. Jako učitelka jsem zde zažila všechny ředitele od pana Vrby až po pana Kolaříka. Karel Zemánek, 76 let Na základní školu na Valtické jsem chodil v letech 1945 až Škola se od té doby samozřejmě v mnohém zlepšila, změnil se způsob výuky, vyučují se cizí jazyky. Já osobně jsem se učil německy a po válce rusky, ale nebyl dostatek učitelů, takže výuka tohoto jazyka byla na směšné úrovni. Dnešním setkáním jsem však zklamán, protože kdyby tady nebyli učitelé, kteří zde učili, žáci by se dali spočítat na prstech dvou, možné i jedné ruky. Je ostuda, že stovky, možná tisíce mikulovských občanů, kteří touto školou prošli, nemají čas, aby se zúčastnili tak významné události. Měly tady dnes být ne dvě stovky účinkujících, ale aspoň dvě stovky absolventů školy. km 4 Svěcení vína ročníku 2008 Jako již každoročně i letos se v Mikulově uskuteční tradiční Svěcení vína ročníku Letos se akce bude konat v pátek 14. listopadu 2008 od hodin v Gajdošově sále na zámku v Mikulově při příležitosti svátku svatého Martina patrona vinařů. Slavnostní obřad provede s pověřením vedení kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově jeho důstojnost Mons. ThDr. Karel Janoušek. V kulturním programu vystoupí cimbálová muzika Karla Martiše. K dobrému mladému vínu nesmí také chybět svatomartinská kachna, kterou připraví hotel MBZ M v Mikulově. Svěcení vína pořádá místní vinařský spolek Moravín se sídlem v Mikulově za podpory Regionálního muzea v Mikulově, ZD Sedlec u Mikulova a Vinařského fondu České republiky. Jsou zváni všichni producenti a milovníci mladého vína. Moravín XXX. Mikulovské sympozium Ve dnech října se na mikulovském zámku uskutečnil jubilejní třicátý ročník Mikulovského sympozia, tentokrát na téma Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Pořadatelem akce byl Moravský zemský archiv Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Regionální muzeum v Mikulově. Předmětem jednání letošního Mikulovského sympozia byly otázky ochrany, obrany i proměny jihomoravské zemské hranice s možnými srovnávacími přesahy do jiných příhraničních regionů v průběhu historické doby od příchodu Římanů po druhou polovinu 20. století. Hlavním referátem prvního dne setkání archivářů byla Jihomoravská hranice spojující a rozdělující a její vývoj do současnosti. Na sympoziu zazněla témata starověku, středověku, novověku, obrana samostatného Československa, rok 1945 a také ostraha Železné opony. Mezi přednášejícími byl také ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově Miroslav Svoboda. kol, km Humanitární sbírka Upozorňujeme občany, že humanitární sbírka ošacení se již v tomto roce konat nebude. Důvodem je skutečnost, že Diakonie Broumov, kam dlouhodobě sbírka putuje, nebude do naší oblasti do konce roku již zajíždět. Další sbírka se uskuteční na jaře Dagmar Sochůrková, Odbor sociálních věcí Řádková inzerce Chcete až Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Prodám starší dřevěný nábytek. Zn.: Levně! Tel.: Pivnice U Devatera řemesel hledá brigádníky a zaměstnance na HPP. Tel.: Nabízím pronájem garáže na ulici Hraničářů naproti budovy VaK. Tel.: Hledám doučování angličtiny pro 11letou žačku 6. třídy. Tel.: Prodám byt v Mikulově, novostavba v OV, 2+KK, UP 36 m2, zasklená lodžie 8m2, slunný, 2. patro. Cena Kč. Při rychlém jednání výrazná sleva. Tel.: Pronajmu byt 2+1, nezařízený (po dohodě možno i částečně zařízený) v městském domě blízko centra. Tel.: Hledám paní z Mikulova a okolí pro občasné hlídání dětí ve věku 3 a 6 let. Bližší informace na tel. č.:

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY Vstupné: 65 Kč Animovaný, dobrodružný, sci-fi / přístupný od 12 let / 98 min. / USA, Singapur Režie: Dave Filoni Hrají: Samuel L. Jackson, Tom Kane, Corey Burton, Ian Abercrombie, Anthony Daniels Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných armád bojových droidů otřásá v základech a silám temna podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywalker a jeho Padawan učednice Ahsoka Tano se vydávají na cestu, která pro ně bude mít dalekosáhlé důsledky: jejich osudy se totiž zkříží se zlovolným Jabba Huttem. Hrabě Dooku a jeho nohsledové zejména ohavná Asajj Ventress se nezastaví před žádným zločinem, jen aby Anakin s Ahsokou na své misi neuspěli. Obi- Wan Kenobi a Mistr Yoda se zatím v čele armády klonů postavili v bojových liniích silám temna na odpor Sobota v 19 hodin UKRUTNĚ ŠŤASTNI Drama / přístupné od 15 let / 105 min. / Dánsko Režie: Henrik Ruben Genz Hrají: Kim Bodnia, Lars Brygmann, Lene Maria Christensen Vstupné: 70 Kč Kodaňský policista Robert právě vjíždí do provinčního městečka, aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné profesionální selhání. V jižním Jutsku končí další z pomalu se ploužících polojasných dnů a v neměnných tvářích místních obyvatel je příchod mladíka z hlavního města vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování podle příručky je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či hororu, natočené podle románu Erlinga Jepsena, vyniká originální stylizací a poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu. Pátek v 19 hodin RUDÝ BARON Válečný, dobrodružný / přístupný / 120 min. / Německo, Velká Británie Režie: Nikolai Müllerschön Hrají: Matthias Schweighöfer, Lena Headey, Til Schweiger, Joseph Fiennes, Jan Vlasák, Axel Prahl, Brian Caspe, Jan Unger, Vlasta Svátková, Adam Mišík Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce za 1. světové války Manfreda von Richthofena, známého též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali odměnu Během války sestřelil nejméně 80 letounů, nejvíce ze všech pilotů na obou stranách. Prý si z každého sestřeleného letadla odnášel kousek domů do své sbírky. Ale také ke konci své kariéry řekl: Po každé bitvě ve vzduchu se cítím mizerně. Když po boji vystoupím na svém letišti na pevnou zem, jdu do svého pokoje a nechci nikoho vidět ani s nikým mluvit Čtvrtek 20. sobota MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ Informace a kompletní program naleznete na straně 10. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Mexiko země opeřeného hada Budova Správy CHKO Pálava, začátek v 19 hodin CEV Pálava zve všechny skalní příznivce i nové posluchače na další cestopisnou přednášku. Za památkami starých Olméků, Zapotéků, Toltéků, Mayů a Aztéků se vydáme skrz pralesy Tabasca a Yucatánu, do hor Chiapasu i náhorních planin středního Mexika. Zastavíme se též v některých městech, kde uvidíme nelehký život jejich dnešních potomků, nevynecháme ani některé z nespočetných přírodních krás a nakoukneme též pod pokličku vyhlášené mexické kuchyně. Přednášející Milan Jána okomentuje svou bohatou fotodokumentaci z návštěvy této vzdálené a pro nás jistě exotické země a vše doplní zajímavými a humornými zážitky ze svých cest. Začátek akce je stanoven na 19. hodinu. cev Sobota Mikulovské hudební slavnosti Nástupní sál mikulovského zámku, začátek v 18 hodin Město Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově připravuje koncert vážné hudby s názvem Duchem Vídně v podání Johann Strauss Quintett. Slovem doprovodí Ladislav Lakomý. Vstupné je 150 Kč. Program naleznete na Neděle Přehlídka dětských cimbálových muzik Městské kino, začátek ve 14 hodin Jubilejní 20. ročník soutěžní přehlídky jako vzpomínku na Josefa Košuliče pořádá Město Mikulov ve spolupráci se ZUŠ Mikulov. Představí se CM Dyjavánek Znojmo, CM Kyjov I, II, CM ZUŠ Klobouky u Brna, CM Valtičánek, CM Kolík ZUŠ Mikulov a CM ZUŠ Dubňany. Vstup je volný. Sobota BluesAlive Kinoklub, začátek v hodin Koncert mezinárodního bluesového festivalu v podání akustické dvojice Trevor Hansbury duo. Mnohostranné duo hraje celou řadu písní od boogie blues až po skladby ovlivněné ragtimem. Společně vystupovali na mnoha koncertech a festivalech po celé Evropě a v současné době chystají nahrávání druhé desky. Pořadatelem je Město Mikulov. Vstupné je 100 Kč. Čtvrtek Vystoupení skupiny Glik Galerie Efram, začátek v 18 hodin Francouzská klezmerová skupina Glik se v Mikulově zastaví v rámci jejich koncertního turné mezi Vídní a Ženevou. Čtvrtek Čarování s podzimem Sál Domu dětí a mládeže, začátek v 11 hodin Výstava s podtitulem bramborové speciality a kuriozity bude spojená se soutěží o bramborové aranžmá nebo specialitu zájemci mohou své hotové pokrmy a výrobky z brambor odevzdat v DDM 20. listopadu do 9.00 hodin (případně i s receptem). Akce je určená pro širokou veřejnost. Pátek Hra po Mikulově Za tajemstvím sklepů Sraz u obřího sudu na mikulovském zámku, začátek v hodin Tradiční večerní tematická hra pro tříčlenné skupinky dětí ve věku 7 14 let (mladší mohou v doprovodu rodičů), tentokrát na téma vinařství a výroba vína. Připravuje se: Adventní koncert Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Restaurace Pod Radnicí Vás ve dnech listopadu srdečně zve na SVATOMARTINSKOU HUSU A VÍNO Restaurace Pod Radnicí Náměstí 1, Mikulov Tel.: ŽALUZIE TĚSNĚNÍ Josef Jankovič Tel.: Náměstí 22, Mikulov SÍTĚ PROTI HMYZU Vážení zákazníci, Restaurant Casino pro Vás ve dnech připraví ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY Pro všechny milovníky divočiny připravíme pochoutky ze: srnčího masa kančího masa jeleního masa z daňka a jiné delikatesy Kompletně zpracovanou nabídku jídelního lístku naleznete na našich internetových stránkách tel. č.: , Otevřeno denně hod. (kuchyně 11 0,30 hod ) Vážení, rodinná firma manželů Buchtíkových provozuje od RESTAURANT BONSAI (naproti koupaliště v Mikulově). Připravujeme polední menu, restaurant je rovněž vhodný pro menší rodinné oslavy či posezení s přáteli. Kompletní nabídku najdete na: MODELÁŽ UMĚLÝCH NEHTŮ MANIKŮRA, PARAFINOVÉ ZÁBALY, P-SHINE, SOLÁRIUM ZA NELEPŠÍ CENY OTVÍRACÍ DOBA PO-ÚT ST ČT-PÁ SO-NE ADRESA: GAGARINOVA 3 (POD FÚ ), MIKULOV OBJEDNÁVKY VOLEJTE NA MOBIL: BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: ,

7 MASÁŽE A MANIKÚRA MLÝNSKÁ 2 GALANT, MIKULOV TEL.: Masáž klasická, relaxační Masáž anticelulitidová + speciální zábaly Indická masáž hlavy Aromamasáž, parafínové zábaly na tělo Dornova metoda + Breussova masáž Reflexologie nohy Medová masáž + ušní svíce Lifting obličeje NOVINKA Lymfatická masáž od prosince Přírodní péče o ruce a nehty Modeláž nehtů gel, acryl, porcelán Parafínové zábaly pro regeneraci pokožky V TÉTO PROVOZOVNĚ NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA KADEŘNICTVÍ TEL.: PEDIKÚRA TEL.: U VŠECH SLUŽEB MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ Víno a hrozny v pokrmech mezinárodní kuchyně FRAVLA spol. s r. o. Novosedly nabízí Bednící dílce (ztracené bednění)15, 20, 30, 40 Betonové tvárnice 12, 25, 30 Betonové stropy na míru Tel.: PSÍ SALON CERBERUS nabízí: koupání, stříhání, trimování, úpravu drápků, čištění očí a uší, depilaci ušních chloupků všech plemen psů i voříšků. Laskavý přístup k pejskům samozřejmostí. Sedlec u Mikulova 126, tel.: ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Kellner Drahomír Spolehlivé hlídání domů,bytů, kanceláří a provozoven!!! prodej, návrhy zdarma, montáž a servis zabezpečovacích systémů Jablotron, napojení na PCO-OKO 1 prodej a instalace satelitů, DVB-T antén a montáž DIGI TV Kontakt: , Prodejna KNIHKUPECTVÍ Blanka Vlasáková byla přestěhována na ul. Náměstí 3 (vedle MěÚ). Těšíme se na Vaši návštěvu! Tel.: Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: PŘIJMEME IHNED NA PRÁCI V MIKULOVĚ: ženu / muže na úklid strojem, úvazek 5 hod vhod. pro ČID nebo starobní důchodce muže pro strážní službu, na směnný provoz, vhodné pro ČID pracovníka na zimní údržbu komunikací posyp a prohrn, podmínka vlastní technika (traktor). Radlici a sypač zajistíme. Požadujeme fyzickou zdatnost, čistý TR. Info na tel.: BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY + KOBERCE PVC Větrná 3, Mikulov (sídliště bývalá stáčená drogerie) Nabízíme: záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny. Vzorkový prodej koberců a pvc, tkané koberce, koupelnové soupravy, garnýže, rohože a jiné doplňky. Obšíváme záclony na prodejně. Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. Otevírací doba: Po Pá , So Zdeňka Babicová, tel.: KURZ LÍČENÍ KROK ZA KROKEM Během jednoho dne Vás vizážistky naučí: jaké jsou typy pleti jak správně pečovat o svoji pleť základy líčení jak aplikovat a používat líčidla jak používat štětce a další pomůcky jak nalíčit sama sebe Získáte dovednosti vizážistického minima včetně praktických dovedností. Každá účastnice obdrží certifikát o absolvování kurzu. Cena: 390 Kč (v ceně jsou veškeré pomůcky) Přihlášky a bližší informace: Lenka Kršková, tel.: , 7

8 PŘESPOLNÍ BĚH V úterý 14. října město Mikulov reprezentovali žáci druhého stupně ze ZŠ Mikulov, Valtická č. 3 na Okresních přeborech v přespolním běhu v Břeclavi. Na této akci se tradičně schází velký počet závodníků z celé řady škol. I tentokrát se běželo po upravených lesních cestách s mírným převýšením, pěšinou po hrázi odlehčeného ramene řeky Dyje i po asfaltové cestě. Naše škola vyslala do soutěže mladší žákyně a starší žáky. Nezklamali, naopak, příjemně překvapili. Na trati dlouhé 2600 m si nejlépe vedl žák VII. A tř. Milan Šrámek. Ve své kategorii ze 71 chlapců cílem proběhl v závěsu za vítězem. Z druhého místa se radovala celá výprava. Žák Robin Diwulski obsadil pěkné třinácté místo. Na děvčata čekala trať dlouhá 900 m. Lucie Zedníková ze VII. A, rovněž v silně obsazené skupině 58 startujících, dosáhla na 9. místo. Výkony ostatních se pohybovaly v lepším průměru. BOROVINA V PODHRADÍ U VRANOVA NAD DYJÍ Hurá, na druhý stupeň beze strachu to je název projektu, na který získala prostředky Ing. S. Pospíšilová. Pro žáky to byl výlet za poznáním nejen nového prostředí, ale také nových spolužáků. Neplánovaně nám matka příroda připravila nepříjemný zlom počasí. Výroba šperků z kůže Centrum ekologické výchovy Pálava oznamuje, že z organizačních důvodů dochází k nahrazení původního rukodělného kurzu, ve kterém se měly plést košíky a panenky z kukuřičného šustí, jiným rukodělným kurzem, a to výrobou šperků z kůže. Lektorkou bude paní Lenka Novotná, která si pro Vás nachystala jako ukázku spoustu hotových Informace z mikulovských škol Všechny účastníky za předvedený výkon chválíme a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci. Mgr. Marie Janečková Účel a záměr projektu byl naplněn vrchovatě déšť a chlad nám nedovolily pohybovat se jinde než v prostorné jídelně (naštěstí). A tak na nás, učitelkách, bylo zabavit děti od 8 do 22 hodin tak, aby se něco naučily, aby se nenudily a hlavně aby nezmrzly!!! Děti pracovaly někdy více, někdy méně nadšeně, ale stále... Paní kuchařka dohlížela na trvalý přísun teplého čaje. Když nám nepřálo sluníčko, oživili nám místnost veselí klauni, které děti ve skupinkách namalovaly. Při sledování scének jak dopadne doma dítě, které má v žákovské knížce nadílku 5 jsme se společně pobavili. DVD o domácím násilí a šikaně vnímaly děti nejen v humorné části s Terezou Pergnerovou, ale aktivně přijímaly i rady zkušeného psychologa, se kterým většinou zaujatě besedovaly. S velkým nadšením se setkala paměťová soutěž, kdy děti měly zapsat po částech zapamatovaný text. Dověděly se něco málo o Izraeli a jeho ekonomickém a kulturním centru Tel Avivu. Aniž by si to děti uvědomily, poznaly se navzájem, skamarádily se My můžeme být spokojeni nevadila různorodost skupinek (pokaždé jiná skladba i počet), nevadilo sousedství chlapce a děvčete. Kolektiv se stmelil, děti byly tvůrčí a naučily se navzájem vnímat přednosti i handicapy, být vůči sobě tolerantní. zš výrobků a také zajímavé techniky zpracování kůže. Termín a místo konání zůstávají stejné, tedy sobota 22. listopadu 2008, začátek v 9.00 hodin v přednáškové místnosti Správy CHKO Pálava, Náměstí 32, Mikulov. Všichni, kdo mají zájem práci s kůží si vyzkoušet a k tomu si ještě odnést hotový šperk pro sebe nebo pro potěšení někoho blízkého, se mohou přihlásit na adrese nebo na telefonních číslech , CEV 8 DĚTI MALOVALY ARCHITEKTURU MIKULOVA V květnu a červnu minulého školního roku pracovali žáci třetí třídy ZŠ Pavlovská v hodinách výtvarné výchovy v plenéru. Pro svůj cíl zdokonalit se ve výtvarných technikách si vybrali ideální téma architektura Mikulova. Začali jsme kresbou budovy naší školy, kde jsme pochytili základy a procvičovali jsme kresbu, učili se stínovat, umět postřehnout osu a tvar, uvedla třídní učitelka Stanislava Zelinková. Když jsem viděla, že se devítiletým dětem nebývale daří, rozhodli jsme se, že si troufneme i na složitější historické památky. Každé z dětí si mohlo vybrat, jakou pamětihodnost zkusí výtvarně zpodobnit. Kreslily tužkou zámeckou kašnu, bránu i zámek, kašnu na Náměstí, morový sloup, budovu Pavlovské školy a hrobku. To, že mne pozorně poslouchaly a dokázaly vytvořit tak dobré práce, mne samotnou udivilo. Nemohla jsem snahu třeťáků nechat bez patřičné odměny, říká učitelka Zelinková, která se rozhodla uspořádat výstavu žákovských prací. Z nápadu udělat z vybraných děl výstavu byly děti nadšeny. Nic takového předtím nezažily. Po domluvě s paní Vargovou jsme 26. června uspořádali v prostorách Městského úřadu Mikulov vernisáž. Matěj Hajný z naší třídy zahrál na violoncello a já zahájila výstavu krátkým shrnutím a pochvalou. Po prázdninách projevily o výstavu zájem pracovnice Dietrichsteinské hrobky, takže jsme ji před Vinobraním přestěhovali do těchto prostor. V hrobce byla výtvarná díla vystavena do konce října. Děti už vědí, že když se práce podaří, mohou se s ní pochlubit. My víme, jak šikovné děti v současné čtvrté třídě máme, uvedla Zelinková a nezapomněla na poděkování Evě Řezáčové z CEV Pálava, která dětem zapůjčila panely pro upevnění obrázků. km Zpráva pro mikulovské důchodce Vážení členové svazu důchodců ČR, rezervujte si středeční odpoledne 19. listopadu na předvánoční posezení. Po zdařilé oslavě dne seniorů vás čekají opět příjemné chvíle mezi přáteli i novými známými. Do poštovních schránek dostanete pozvánky, z nichž se dozvíte místo a hodinu konání akce. Místní organizace SD ČR

9 Mladá vína lákala již před svatým Martinem Akce hotelu Zámeček s názvem Moravské Božolé, která se uskutečnila 25. října, přilákala již třetím rokem na tisíc návštěvníků. Více než dva týdny před svatým Martinem, jehož svátek 11. listopadu podle tradice umožňuje poprvé si připít mladým vínem, byla na této akci prezentována mladá vína. S tím mnozí vinaři nesouhlasí. Mladé víno teklo na Zámečku i z vinné kašny. Foto: David Korda Vinařský fond nabízí vinařům možnost označení jejich vín ochrannou známkou Svatomartinské. V letošním roce může být použita na 175 vzorcích z 80 vinařství. Vína musí splnit určitá kritéria a jejich výrobci se zavazují, že prodej neodstartují před 11. listopadem. Děláme společnou kampaň na podporu těchto vín. Vinařům to pomůže, protože Svatomartinská vína mají letitou tradici a lépe se dostanou do povědomí lidí, když je termín uvedení do prodeje naprosto jasný, a to , říká ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Podle mě by tedy bylo lepší, aby všechna mladá vína byla prezentována současně. Pokud však chce někdo uvést vína na trh již před svatým Martinem, je to samozřejmě jeho právo a my mu v tom nemůžeme a ani nechceme bránit. Podle majitele hotelu Zámeček Josefa Ševčíka dokáže šikovný vinař prodat víno dřív než na sv. Martina a nevidí důvod, proč by nemohlo být propagováno už v říjnu. Moravské Božolé na Zámečku není žádný truc podnik. Například na Slovensku a v Rakousku je úplně normální, že mladá vína jsou nabízena v říjnu či dokonce v září. U nás jsme to posunuli do jednoho týdne s Francouzi a Italy, což je velmi zastaralé, říká Ševčík. Organizátoři akce připravili pro návštěvníky přibližně 40 vzorků vín. V letošním roce bylo méně vzorků, protože jsme dbali na to, aby vína byla čistá a jiskrná, objasnil Ševčík. Kromě ochutnávky mladých vín byla připravena také degustace archivních vzorků, domácí zabijačka, vystoupení mužáckých sborů či kankánové představení. km Výstavní sezona v Dietrichsteinské hrobce skončila V pátek 24. října byla V Dietrichsteinské hrobce slavnostně ukončena poslední výstava této sezony. Svá díla zde v průběhu jednoho měsíce prezentovali umělci z partnerského města Bardějova Jozef Boža, Pavol Tarasovič a Ján Šoltés. Jsem velice ráda, že se spolupráce s partnerskými městy rozvíjí i tímto směrem. Nedávno jsme měli v Mikulově výstavu obrazů malířky z Galanty, teď umělců z Bardějova. Doufám, že budeme v tomto duchu pokračovat dále, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. K příjemné atmosféře na slavnostním ukončení přispěla také vernisážová kapela Kvartetno. km NOVÉ KOUPELNOVÉ STUDIO MIKULOV specializovaná prodejna OBKLADYDLAŽBYKOUPELNY široký sortiment obkladů a dlažeb 3D vizualizace 30 vzorkových koupelen ve dvou patrech výstavní plochy včetně KOUPELNY SNŮ roku 2008 lepidlo, spárovací malty, silikony, nivelit, penetrace, kovové a plastové lišty koupelnový nábytek, sanita, baterie a vše z nabídky Siko zajímavé měsíční akce možnost dopravy a složení Kde nás najdete? PROTREND s.r.o., Nádražní 13C, Mikulov, tel.: Prod. doba: Po Pá , So , Ne

10 Program Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Čtvrtek v hodin Maledivy velké divy! jak to bylo se souostrovím Maledivy Surf na divoké vodě Aconcagua rychlé létání snowkiting z Aconcaguy Gasherbrum II nejrychleji na vrcholu sky running moderním stylem horolezectví na Gasherbrum II Hra přitažlivosti freeride a akrobatický paraglaiding na Aljašce Čtvrtek v 18 hodin Závod závod paraglaidisty a lezce Smysl dosažení skupina kamarádů lezoucích v Jižní Americe Red Bull ledové doly lezení v podzemních ledových dolech OLEE! Alebo sedím na Kanároch a je mi dobre! netradiční pohled na Tenerife s adrenalinovými zážitky Čtvrtek ve 20 hodin Cesta 626 zdolání cesty 626 Ganek ve Vysokých Tatrách z roku 1957 Knocking on Heaven s Door base jumping krásy a úskalí nového adrenalinového sportu Eiger rychlá jízda snowkiting z Eigeru Závod závod paraglaidisty a lezce Viva freediving světový rekord ve freedivingu v Ostravě 120 km za 24 hodin Planeta lidí výpravy za domorodci Nové Guineje (Kombajové) výstup na horu Mandala s domorodými nosiči Jozef Juzek Psotka Radosť zo života dokument o slavném slovenském horolezci Psotkovi a tragédii na Everestu Pátek v 16 hodin Osvícení život boulderisty versus klasický pracovní život Kakau cykloexpedice přes Kavkaz Iberský poloostrov kiting, windsurfing a paraglaiding ve Španělsku a Portugalsku Outdoorové filmy v Kinoklubu Mikulov se letos společně s dalšími 23 městy v celé České republice stal spolupořadatelem 6. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Ten byl 10. října slavnostně zahájen v Ostravě a do našeho města dorazí ve dnech listopadu. Místem konání se stane nově otevřený Kinoklub v prostorách Městského kina. Na Mezinárodní festival outdoorových filmů jsem narazila na internetu a zdál se mi být dobrou příležitostí, jak rozšířit nabídku akcí v Mikulově. Navíc prostory Kinoklubu, který bude v polovině listopadu uveden do provozu, jsou právě pro akce tohoto typu ideální, uvedla produkční Od pobřeží k pobřeží přelet na rogalech nad Jižní Afrikou Pátek v 18 hodin Neznámá Antarktida pěšky od hranic antarktického kontinentu až na nejvyšší bod Od nuly do osmi tisíc metrů expedice na osmitisícovku Dhaulagiri SKI Cordillera 2006 skialpinismus v posvátných horách Bolívie Pátek ve 20 hodin Venezuela ztracený svět vodopádů cestopis o Venezuele Dotek Arktidy splnění velkého snu v království ledních medvědů Arktidě Sen o nejtěžší hoře světa dokument o výstupu na K2 Sobota v 16 hodin Bambuli život trpasličích domorodců Bambuti v Kongu Adrenalin cup 2008 závod štafet (běh, kolo, kajak, paraglaiding) v Ostravici Nebeský běžec hvězda extrémní horolezecké scény Rakušan Christian Stangl Sobota v 18 hodin Češi v Estorilu závod Adveture Race s českým týmem Jamamacijahu netradiční dokument o velké cestě vlakem do Ruska a Číny Bikini nynější život a podmořský svět po nukleárních explozích na ostrově Bikini Sobota ve 20 hodin Mandarinkový výlet lezení v cestě Tangerine trip v Yosemitech Nový Zéland rychlá jízda snowkiting na Novém Zélandu Překročení limitů kombinace cestování, lezení a paraglaidingu v USA Copan expedice na náhorní plošinu Acopan Tepui Ludmila Marcinčáková a dodala, že podobný festival by měl v Kinoklubu proběhnout na jaře. Chtěli bychom být spolupořadateli festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se také koná v několika městech po celé České republice, nastiňuje Marcinčáková. Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní přehlídkou filmů zaměřených na sporty s outdoorovou tematikou. Přihlášené filmy nebyly omezeny stopáží, nejkratší z nich má pouhé 3 minuty. Proto budou promítány v přibližně dvouhodinových blocích, ve kterých budou namíchány snímky ze čtyř kategorií dobrodružné a extrémní sportovní filmy, horolezecké a horské filmy, dobrodružné vodní sportovní a cestopisné filmy. km 10 Charitativní ples Květinářství U Rosničky ve spolupráci s Dětským denním stacionářem BILICULUM v Mikulově připravují na 13. prosince 1. Charitativní květinový ples. Hosté se mohou těšit na kadeřnickou show, módní přehlídku večerních a společenských šatů, taneční vystoupení a dražbu večerních rób zhotovených ze živých květů, nastiňuje majitelka květinářství Petra Poulová. Chybět nebude ani tombola, kde první cenou bude zájezd pro 2 osoby do Španělska. Vstupenky budou v prodeji v Květinářství U Rosničky od poloviny listopadu. Rezervace jsou možné i přes Cena vstupenky s večeří bude 300 Kč. km Oslavili Halloween Děti i dospělí v kostýmech přišli v pátek 31. října oslavit Halloween do Hotelu Galant v Mikulově na akci Ať žijí strašidla a duchové o nejlépe vyřezanou dýni. Tři nejhezčí dýňová strašidla, která vytvořily děti s pomocí svých rodičů, byla odměněna poukázkami na konzumaci v restauraci hotelu. První cenu si odnesl Jakoubek Krška. km Vernisáž v Eframu V galerii Efram na Husově ulici se v pátek uskutečnila poslední vernisáž v tomto roce. Dalibor Borovec, který se ve své tvorbě inspiruje především krajinou Strážnicka, zde bude vystavovat do konce roku. V rámci předvánočního prodeje se k jeho malbám a grafikám v prosinci přidají díla dalších autorů, především šperky, vitráže apod. km

11 FC Pálava Mikulov B Sokol Přítluky 4:3 (2:1) Úvod utkání patřil hostům, kteří si vytvořili územní převahu a dlouhé minuty mikulovské k ničemu nepustili. K obratu zavelel v 21. minutě Kubánek, který našel kolmou přihrávkou Hrabala a ten střelou podél vyběhnuvšího brankáře otevřel skóre utkání 1:0. Tato akce domácí povzbudila a začínali soupeře přehrávat. Pak ale přišla 32. minuta a hosté využili zaváhání mikulovské obrany k vyrovnání na 1:1. Domácí odpověděli v 37. minutě, kdy po rohovém kopu Hrušovský hlavou dává na 2:1. Druhý poločas začal snahou hostů o vyrovnání, postupně si vytvářeli nebezpečné příležitosti ke skórování. Mikulovští náporu odolali a v 67. minutě přišla jejich chvíle. To Kubánek nasadil k velkému sólu, pronikl do pokutového 1. FC Brno C FC Pálava Mikulov 0:0 V dalším zápase krajského přeboru starších žáků zajížděli naši hráči na horkou půdu 1. FC Brna, kteří hrávají vždy posíleni o hráče A mužstva, a nejinak tomu bylo i v tomto utkání. V řadách našeho soupeře nastoupilo pět hráčů hrajících žákovskou ligu, včetně mikulovského odchovance Martina Levaie. Naši hráči však šli do utkání s odhodláním neprohrát a odvézt si z Brna alespoň jeden bod za remízu. V sestavě Pálavy museli trenéři udělat několik změn oproti posledním utkáním, neboť do sestavy se vrátil uzdravený Minařík, ale pro změnu vypadl pro nemoc útočník Moravčík. Utkání bylo od počátku velice bojovné z obou stran s mírnou převahou brněnského celku, který si v 15. minutě vytvořil po standardní situaci první šanci, kdy nejvyššího hráče na hřišti nepokryli naši obránci, ten naštěstí hlavou míjí těsně naši bránu. O pět minut později střílí domácí Z Olomouce nakonec s prázdnou Dorostenecká florbalová liga pokračovala poslední říjnovou sobotu dalšími dvěma koly. Mikulov se v Olomouci utkal se Znojmem a s Hodonínem. Vstup do utkání proti FBC Znojmo nebyl pro mikulovské vydařený a brzy prohrávali rozdílem tří gólů. I přes zlepšený výkon v dalších fázích zápasu se už Mikulovu nepodařilo zabránit Pedagog turnaj ve volejbale V pondělí 20. října se v tělocvičně Gymnázia Mikulov uskutečnil již 5. ročník Pedagog turnaje ve volejbale. Klání, které již pátým rokem uspořádal Dům dětí a mládeže Mikulov, se tentokrát zúčastnilo šest učitelských družstev ze ZŠ Hraničářů, Školní, Valtická, SOU, Gymnázia a DDM. Tým Gymnázia byl po herní stránce nejlepším družstvem, ale těsně je porazila ZŠ Valtická a získala tak 1. místo, uvedla ředitelka DDM Alena Židlová. Na třetím místě skončilo SOU. km území hostů, kde ho nedovoleně hosté zastavili. Následný pokutový kop s přehledem proměnil Hrušovský a zvýšil na 3:1. Když v 70. minutě zvýšil Valenta na 4:1, zdálo se být utkání rozhodnuté. Pravděpodobně vysoké vedení domácí ukolébalo a hosté během dvou minut, v 75. a 76. minutě, utkání dokonale zdramatizovali a snížili na 4:3. Závěr utkání se odehrál za převahy hostů, kteří si vytvořili několik příležitostí k vyrovnání. Tentokráte však stálo štěstí na straně mikulovských, kteří těsné a šťastné vítězství bojovností uhájili. Sestava FC Pálava: Kohoutek Roháček, Hrušovský, Kubánek, Gál Hatlapatka, Adamčo, Valenta, Konečný (85. Janek) Zámečník (88. Krčil), Hrabal (72. Barták). fc hráč z dálky a jeho střelu s námahou vyráží brankař Varga nad branku. Poté měli největší šanci celého utkání naši hráči, kdy rychlonohý Šrámek na sebe navázal hned tři obránce domácích, míč chytře prostrčil na volného Šubu, který postupoval sám na branku, ale jeho střelu vyráží nohou brankář domácích. Za bezbrankového stavu se šlo do kabin. Po přestávce už nebyl k vidění tak pohledný fotbal jako v první půli, hra se většinou odvíjela mezi šestnáctkami a bojovalo se urputně o každý míč. A jelikož si ani jedno mužstvo ve druhé půli nevytvořilo žádnou šanci, skončilo utkání zaslouženou remízou a hráči Pálavy si tak z Brna odvážejí další cenný bod. Sestava FC Pálava: Varga Diwulski, Minařík, Svěchota, Gajdoš Koprivňanský, Němec, Holásek, Mikulenka (Garčic), Šrámek, Šuba (Babica). fc porážce v poměru 3:8. Do zápasu s Hodonínem vstoupil Mikulov o poznání lépe a v jeho průběhu si vytvořil čtyřbrankový náskok. Přesto nakonec odjížděli mikulovští domů s prázdnou, Hodonínu se povedl málo vídaný obrat a zápas skončil 6:7 v neprospěch Mikulova. Tato prohra přikovala Mikulov ke dnu prvoligové tabulky. FRC Vyrovnaný souboj se Strážnicí V neděli 19. října sehrály mikulovské volejbalistky další utkání krajského kola ve volejbale. Tentokráte hostily tým TJ Jiskra Strážnice. Obě utkání byla ve znamení vzájemného přetahování skóre na svou stranu, takže výsledky byly téměř vyrovnané. První utkání skončilo vítězstvím hostů ze Strážnice 3:2 na sety (25:23, 23:25, 13:25, 25:22, 13:15), ve druhém utkání přálo více štěstí našim hráčkám a vyhrály 3:2 na sety (23:25, 25:18, 16:25, 25:18, 15:9). Za čtrnáct dnů zajíždějí mikulovské volejbalistky za týmem TJ Lokomotiva Břeclav. jk 11 Memoriál Ladislava Fišery I v letošním roce si Tenisový oddíl Mikulov připomněl jednoho ze zakládajících členů Ladislava Fišeru a uspořádal 13. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře. Konal se dne 27. září 2008 na tenisových dvorcích TOM Mikulov a zúčastnilo se ho celkem 13 dvojic ve dvou kategoriích věk dvojice do 90 let a nad 90 let. Vítězové kategorie nad 90 let. Foto: J. Petr V kategorii do 90 let byla nejlepší dvojice Čížek, Oliva, 2. místo obsadili Stružková a Mančík a 3. byli Martincová a Grubl. V kategorii nad 90 let dosáhli na 1. příčku Lípa a Vlasák, druhá byla dvojice Šilinek, Martinec a třetí skončili Bednář a Binzar. Dále byli oceněni J. Šlanger, O. Seidl za nejstarší dvojici a Z. Pluháček, E. Pluháčková za největší zvrat v zápase. Organizátoři turnaje J. Šlanger a F. Vlasák děkují všem účastníkům a sponzorům (firmy Klinmam a Víno Šilinek). TOM Mikulov Krytá jízdárna byla otevřena Jezdecký klub Mikulov uspořádal minulou neděli slavnostní otevření kryté jízdárny. Ta bude sloužit nejen členům klubu, kteří nyní mají možnost plnohodnotně trénovat po celý rok, ale také klientům Dětského denního stacionáře Biliculum. Ti budou moci i v zimě využívat služeb, které jim JK Mikulov již několik let poskytuje v oblasti hipoterapie. Halu jezdeckému klubu v loňském roce za symbolickou cenu odprodalo Město Mikulov, které ji získalo převodem majetku v areálu bývalých kasáren. Při slavnostním otevření byla představena přirozená komunikace jezdce a koně, výcvik dětí při jízdě na lonži, hipoterapie a drezúra. km Při slavnostním otevření haly byla návštěvníkům představena i hipoterapie.

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Srdečně Vás zveme na tradiční podzimní speciality Martinská husa Zvěřinové speciality Zabíjačkové pochoutky Předvánoční zpívání s cimbálem hraje CM KASANICA TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Chorvatsko mimořádné slevy za včasný nákup až 20% do Omiš/Nemira Luxusní vila INA /B5 AP cena Kč 15% sleva do cena po slevě Kč Cena zahrnuje: 7 ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyň. vybavení, výměnu ložního prádla 1 týdně, závěrečný úklid, pojištění Doplatky: pobyt. taxa osoby let 30 Kč/os./den, nad 18 let 50 Kč/os./den Makarska Hotel RIVIJERA ** /2 cena Kč 15% sleva do cena po slevě Kč Cena zahrnuje: 7 ubytování, 7 polopenzi, pojištění. Doplatky: pobyt. taxa osoby let 30 Kč/os./den, nad 18 let 50 Kč/os./den Možnost autobusové dopravy příplatek Kč RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Zajišťování správy společenství vlastníků jednotek Realitní kancelář Nabídka: Vyměním nový městský byt 1+KK, KL s vestavěnými spotřebiči v 1 patře za městský byt 1+2 v Mikulově. Tel.: po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 20. listopadu 2008 Distribuce 21. listopadu 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 11. listopadu 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 5. listopadu 2008

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Firmu FPO nemusím Blanenským složitě představovat, je tu již od roku 1997.

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Firmu FPO nemusím Blanenským složitě představovat, je tu již od roku 1997. 19. ročník, číslo 20/2013 www.monitor-bk.cz Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kávě se Stanislavem Laštůvkou - str. 2 Fascia - prádlo nejen

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více