Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec VŠ Středa Čtvrtek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec. 6.30 19.00 VŠ Středa 16.00 16.45 16.00 16.45 17.00 Čtvrtek"

Transkript

1 4/2008 Úvodem Prázdniny jsou za námi. Rád bych poděkoval všem z Vás, kteří jste se podíleli na přípravě a organizaci farních akcí, kterých už bylo požehnaně. Během prázdnin se také podařilo realizovat více pracovních záležitostí: v Pustkovci jsou v hale opravené stoly s pevnými nohami, v kostele jsou natřená klekátka, podařilo se upravit plochu před garáží, probíhají práce na novém chodníku, který vede od školy k parkovišti, a opravuje se hlavní schodiště. V Krásném Poli byl proveden generální úklid kostela a zajištěno větrání střechy. Všem, kteří jste se do těchto prací zapojili jak vlastní činností, tak i finanční podporou, patří velký dík. Čeká nás ještě v Pustkovci oprava komína, oplocení vjezdu před garáží a úprava schodiště před kostelem. Všechny tyto záležitosti by se měly do zimy realizovat. Velmi si také vážím pomoci ze strany městských obvodů. V Pustkovci se začalo odvodňovat parkoviště a v Krásném Poli se rýsuje oprava kapličky u hřbitova. I za tuto pomoc patří můj upřímný dík. Toto číslo Benjamína přináší především informace ohledně nového školního roku. Začne zase náboženství jak dětem, tak i dospělým, opět se budou pravidelně scházet zpěváci i ministranti a tak dále. Žádná nová aktivita se v letošním školním roce neobjevuje, ale v našem případě si myslím, že to není na škodu. Není potřeba mít ve farnosti mnoho aktivit, ale je třeba, aby aktivity, které jsou, byly plodné a smysluplné. Prožíváme rok svatého Pavla. Středeční mše svaté v Pustkovci a čtvrteční v Krásném Poli budou až do adventu zaměřeny k této osobnosti apoštola národů. Věřím, že to bude obohacení nejen pro děti, ale i pro dospělé. Příští Benjamín vyjde na první neděli adventní. Hezké chvíle u čtení. o. Pavel M.

2 2 Rozvrh vyučování náboženství v příštím školním roce Pustkovec (učí se ve třídě v přístavbě vedle kostela) 1. třída úterý s. Nikol 2. třída pondělí s. Nikol 3. třída pondělí o. Pavel 4. a 5. třída úterý Z. Marková 6. a 7. třída úterý Z. Marková 8. a 9. třída pondělí s. Nikol Krásné Pole předškoláci Po dohodě s p. Jarmilou Hrazděrovou 1. a 2. třída středa 13,00 13,45 Kr.Pole škola s. Nikol 3. třída čtvrtek 16,15 17,00 Kr. Pole kostel o. Pavel 4. a 5. třída středa Kr. Pole škola s. Nikol 6. a 7. třída úterý Pustkovec Z. Marková 8. a 9. třída pondělí Pustkovec s. Nikol Vyučování začne v týdnu od 8. do 12. září. Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec ZPOVĚĎ ADORACE MŠE SVATÁ Pondělí Úterý VŠ Středa Čtvrtek * * 17.00* Pátek Sobota Neděle * Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci není mše svatá ráno, ale večer, a před ní je adorace a příležitost ke zpovědi. Krásné Pole ZPOVĚĎ ADORACE MŠE SVATÁ Čtvrtek * Neděle * * Čtvrteční adorace a nedělní zpovídání je jen před prvním pátkem v měsíci.

3 Změna návštěv kněze u nemocných Od září bude o. Pavel M. navštěvovat nemocné v Krásném Poli vždy první středu v měsíci dopoledne. Návštěvy nemocných v Porubě a Pustkovci (ke kterým chodí o. Pavel Kupka) zůstávají beze změny vždy první pátek v měsíci. Jednání farní rady Zasedání farní rady pro Pustkovec 27. července 27. července se sešla farní rada pro Pustkovec v plném složení. Nejprve jsme probrali farní aktivity, které nás čekají do Vánoc (jsou uvedeny níže). Zvláštní pozornost jsme věnovali plánu oslav 10. výročí posvěcení pustkoveckého kostela. Probrali jsme ekonomickou situaci a výhledy do budoucna (tyto věci jsou uvedeny v úvodníku). Také jsme se věnovali problému služeb ministrantů a scholy na mších svatých během týdne. I tomuto je věnován samostatný článek. Zasedání farní rady pro Krásné Pole 3. srpna 3. srpna jsme se sešli všichni, až na pana Radima Výtiska, který se dopředu omluvil. Probrali jsme aktivity v souvislosti se začátkem školního roku, řešili jsme podzimní pouť a domlouvali se na odstranění závad v kostele. Budeme se snažit opravit odpadající dlaždice v kuchyňce, vyměnit pokažené žaluzie ve třídě i v kapli a vyměnit nefunkční žárovky, kterých stále přibývá. Konstatovali jsme, že na kůru do kostela neustále zatéká. Letos do zimy to již nemůžeme řešit, ale příští rok je nutné hledat způsob opravy. Do kuchyňky bylo zakoupeno nádobí a do zimy by měly být hotové lavice pro ministranty do presbytáře. Prosba pro rodiče pustkoveckých ministrantů Rád bych poprosil rodiče ministrantů ve věku let, aby se příští neděli 7. září hned po mši svaté za mnou na chvíli zastavili v ministrantské sakristii. Rád bych s Vámi probral náplně schůzek pro chlapce, služby na mších svatých během týdne i konání výletů. Prosím všechny o účast a děkuji za spolupráci. o. Pavel M. Liturgické služby v Pustkovci aneb schola a ministranti Nejsme zdaleka jedinou farností, kde je problém zajistit, aby na mších svatých zvláště ráno byli vždy ministranti a schola. Na začátku školního roku se tedy pokusím s nimi domluvit na službách. Mše svaté, které se nepodaří jimi obsadit, budou bez ministrantů či scholy. Ohledně těchto mší svatých bych rád oslovil některé farníky, kteří pravidelně na mše svaté přicházejí, zdali by mohli přečíst čtení, případně zazpívat žalm či mešní píseň v nepřítomnosti varhaníka. Věřím, že u Vás najdu pochopení, a děkuji za ně už dopředu. Občas si farníci stěžují, že ministrantům není při čtení rozumět. Snažíme se sice pravidelně během ministrantských schůzek s chlapci čtení nacvičovat, ale zřejmě to musíme dělat ještě intenzivněji. Na farní radě jsme rozhodli, že na nedělní mši svaté v 9.00 dáme šanci číst i lidem z kostela. V sakristii proto bude rozpis, kam se zájemci o čtení mohou zapsat, a pak si předem čtení připravit. První čtení tak bude určeno lidem z kostela, druhé čtení a přímluvy zůstanou ministrantům. 3

4 Prosím všechny dospělé, kteří jsou ochotni se takto zapojit do liturgie, aby k této službě našli odvahu. Čtení dospělých začneme realizovat od začátku října. Nenajde-li se skupinka několika dospělých, kteří by se v přednesu prvního nedělního čtení střídali, připadne první čtení opět ministrantům. Děkuji Vám všem, kteří jste ochotní se zapojit do služeb liturgie, a věřím, že všechny zde zmíněné plány přispějí k její větší kráse a důstojnosti. o. Pavel M. Plán farních aktivit Pustkovec Malí ministranti (6 11 let) : středa hod. První schůzka je 3. září. Střední a velcí ministranti (12 let a výše): středa 18 19hod. První schůzka je 3. září. Malá schola: ve třídě. První schůzka je 3. září. Zváni jsou děvčata i kluci od 5 let. Velká schola: pátek Sbor: pondělí První zkouška bude 1. září. Noví členové jsou vítáni. Vzdělávání dospělých ve víře: začne v pondělí 15. září v v hale. V podobném duchu jako loni se budeme věnovat aktuálním otázkám a budeme zvát hosty. Setkávání maminek: Po prázdninách zveme všechny maminky na mateřské dovolené k pravidelnému setkávání každé úterý co 14 dní. První setkání bude 9. září 2008 v 9.30 hod. ve škole u kostela. Další termíny setkávání a společných výletů budou na nástěnce u boční kaple. Chtěli bychom také poprosit ty z Vás, kteří mají doma už nepotřebné hračky pro starší děti, jako např.puzzle, stavebnice, kostky atd. Kdo můžete, přineste to příští neděli 7. září do haly. Děkujeme! Krásné Pole Vzdělávání dospělých ve víře: začne v pondělí 15. září v v hale v Pustkovci. Setkávání maminek na mateřské dovolené: v Pustkovci co 14 dní, první setkání je v úterý 9. září v Sbor: schází se již od 1. srpna každý pátek v Noví zájemci o zpěv jsou vítáni. Schola: do scholy jsou zvány děti školáci i předškoláci. Termín setkávání bude oznámen v ohláškách. Unie katolických žen: první setkání bude ve středu 16. září. Plán nejbližších farních akcí Neděle 7. září: Původní pustkovecká pouť. Podle starého církevního kalendáře se svátek Andělů strážných slavil první neděli v září a v Pustkovci se tato tradice stále drží. Před kostelem proto budou kolotoče a stánky a při mši svaté v 9.00 hod. bude vzpomenuto na živé i zemřelé pustkovecký farníky. 4

5 Čtvrtek 2. října: mše svatá v Kapli svatých Andělů strážných. Před mší svatou nám pravoslavný kněz Miroslav Kudla popíše a vysvětlí tajemství ikonostasu, který je v kapli nově umístěn. V kostele Cyrila a Metoděje mše svatá ten den nebude. Sobota 4. října: Pouť na Hostýn a do Frýdku. Ráno v 8 hodin vyjede autobus z Krásného Pole, zastaví v Pustkovci a pojedeme nejprve na Svatý Hostýn. Zde se společně pomodlíme Křížovou cestu a bude následovat volno. Z Hostýna kolem 16 hodin odjedeme do Frýdku, kde bude od 16 hodin v mariánské bazilice pouť za nová kněžská a řeholní povolání (v je růženec, pak adorace a v mše sv.). Návrat bude kolem hod. Přihlaste se prosím co nejdříve: v Pustkovci v sakristii a v Krásném Poli u p. Miroslavy Výtiskové. Cena je 250,- Kč a platí se hned u přihlášení. Neděle 19. října: Svátek svaté Hedviky, patronky kostela v Krásném Poli, a výročí posvěcení kostela. Slavnostní mše svatá zde bude v října: podzimní prázdniny pro mládež od 14 let ve Frýdlantu nad Ostravicí. Prožijeme tam společně několik prázdninových dní a ztišíme se i při duchovní obnově. Intence na mše svaté se budou zapisovat od neděle 16. listopadu. Čtvrtek 4. prosince: setkání dětí s Mikulášem po mši svaté v Krásném Poli Neděle 7. prosince: Oslavy 10. výročí posvěcení pustkoveckého kostela. Dopoledne bude v 9.00 mše svatá s otcem biskupem, a po ní pohoštění v hale, na které jsou zváni členové farní rady, kostelníci, varhaníci, matrikář, členové sboru a ženy, které uklízejí kostel. Odpoledne bude v v boční kapli modlitba korunky k Božímu milosrdenství, a pak jsou všichni zváni do haly na setkání s kněžími, kteří v novém pustkoveckém kostele působili (pozváni budou Mons. Josef Gazda, otec Adam Malek, otec Stanislav Zwyrtek, otec Mirek Horák, otec Mirek Horňák, otec Miroslav Macháček a otec Vojtěch Janšta). Kolem 17 hod. bude promítán záznam ze svěcení kostela. Neděle 14. prosince: odpoledne předvánoční besídka v hale v Pustkovci. Zváni jsou rodiče, děti, mládež a samozřejmě všichni, kteří se chtějí pobavit. Boží hod vánoční 25. prosince: Živý Betlém. Před touto akcí bude probíhat příprava, která bude letos zaměřená pro dospělé. Pane faráři, a co Vy vlastně celý den děláte? Tuto otázku čas od času dostane každý kněz. Jak jsem se přesvědčil při rozhovorech se spolužáky kněžími, je to jedna z otázek, která kněze nejvíce raní. Čiší z ní pocit, že kněz si ráno, případně večer odslouží mši svatou, a potom má volno. Určitě se najdou i takoví kněží, kteří žijí své kněžství tímto pohodlným způsobem. Troufnu si ale říci, že u většiny z nás to tak není. A protože výše zmíněnou otázku dostávám docela často, rád bych Vám popsal, jak vypadal můj běžný týden během školního roku. Od září se sice pár věci změní, ale myslím, že pro přehled, co všechno musí kněz dělat, to stačí. Začnu nedělí, protože ta je pro kněze vrcholem týdne. 5

6 Snažím se každý den vstávat kolem páté hodiny a pomodlit se jak breviář, tak i rozjímat a půlhodinu věnovat duchovní četbě. Pro duchovní život kněze je to nezbytnost. Výjimkou není ani neděle. Je-li čas, věnuji v neděli po snídani více prostoru duchovní četbě a v 8.45 se snažím být v sakristii. Po cestě do sakristie už většinou vyřídím pár organizačních záležitostí, protože v neděli se v kostele sejde celá farnost. Po mši svaté pak už obyčejně v sakristii čeká několik dalších lidí s různými prosbami: o křest dítěte, o to, abych jejich vnučku doučoval latinu, o to, abych něco častěji zmínil v kázání... Řeší se také majetkové záležitosti, tedy hlavně kdy a kde se co opraví, neboť i když máme ve farnosti dva nové kostely, o opravy není nouze. Jsem rád, když v vyjedu autem do Krásného Pole, kde mám bohoslužbu v Před ní a po ní také vyřídím pár věcí, a pak už docela unavený sedám do auta a vracím se do Pustkovce. Občas bývám pozván na oběd, a za tato pozvání jsem velmi vděčný, protože tak mohu víc poznat rodiny v naší farnosti. Odpoledne pak uklidím ministrantskou sakristii, kde pravidelně zůstává několik klerik a rochet na zemi, a zkontroluji kostel. Zbytek neděle se snažím věnovat čtení nebo sportu, ale často se najde ještě jiná povinnost (farní rada, jiné setkání, návštěva apod.). Každý den večer po 19. hodině už si většinou vypínám mobil a snažím se najít si čas k osobní modlitbě a ke studiu, což je pro kněze také nezbytné. Pondělí je den ve znamení administrativy. Po ranní modlitbě, kterou konáme společně se sestrami boromejkami, a po společné snídani, kde řešíme některé záležitosti nadcházejícího týdne, vyřizuji po úřadech různé administrativní věci, kterých věřte nebo ne není v rámci farnosti málo. Po obědě se musím připravit na náboženství, které je v 15.00, a po něm mám večerní mši svatou Po úředních hodinách v kanceláři probíhá co 14 dní vzdělávání dospělých ve víře, a tak kolem 21. hodiny únavou padám do postele. Úterý je pro mnoho kněží volným dnem, kdy si mohou odpočinout místo neděle, která je pro ně dnem navýsost pracovním. Tento den můžete kněze potkat na horách, ve sportovním zařízení nebo u jiného koníčku. Ale protože se zrovna v úterý schází u pustkoveckého kostela pracovní skupinka dobrovolníků důchodců, kteří se starají o údržbu kostela, občas pracuji s nimi, a pak se snažím najít si trochu volna pro zdravou duševní rovnováhu jindy. Středa dopoledne je ve znamení příprav: na vzdělávání dospělých ve víře, na nedělní kázání nebo na jiné přednášky, které tu a tam konám. Odpoledne je pak mše svatá pro děti a ministrantská schůzka, kde se snažím být. Každý čtvrtek ráno jedu do Přívozu k sestrám Matky Terezy, které mám na starost. Nejprve je vyzpovídám, a pak pro ně sloužím mši svatou v angličtině (což také vyžaduje delší přípravu). Pak se většinou snažím vyřídit potřebné věci v centru. Zbytek dne věnuji opravám a údržbě, protože při provozu, jaký především v Pustkovci v kostele máme, se stále něco kazí, něco se rozbije, něco přestane fungovat a je třeba zjednat nápravu. Každý první pátek v měsíci navštěvuji nemocné. Odpoledne jsem míval náboženství a mši svatou v Krásném Poli (to se ale v tomto školním roce přesouvá na čtvrtek). O víkendech máme často nějaký výlet nebo jinou akci, takže ani v sobotu není o kněžskou práci nouze. 6

7 Kromě toho se tu a tam objeví pohřeb, nutnost zaopatřit nemocného, konám přípravy ke křtu nebo svatbě a občas se objeví ještě další nečekané věci. Hodně času zabere i příprava kázání a příprava různých jiných akcí, kterých máme ve farnosti požehnaně. Také musím plánovat farní aktivity, žehlit konflikty, kterých ve farnosti není málo, anebo hlídat dodržování bezpečnostních předpisů, protože jsem jako statutární zástupce odpovědný za majetek farnosti. Snažím se denně alespoň dvě hodiny nepracovat, tedy věnovat je sobě, takže mě můžete potkat při běhání nebo na bazénu. Věřte nebo nevěřte některý den ani tyto dvě hodiny nenajdu, ale to už pak vnímám jako prohřešek proti svému duševnímu zdraví a také to vyznávám při vlastní zpovědi. Není toho málo, že? Moc díky všem, kteří mi pomáháte. Je Vás mnoho a já si toho velmi vážím. A když se občas přehnaně rozčílím nebo bývám podrážděný, tak mi to prosím odpusťte. Jak vidíte opravdu toho nemám málo. o. Pavel M. Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 31. srpna 22. neděle v mezidobí: Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj. 7. září 23. neděle v mezidobí: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže: Nezapomínejte na Boží skutky. 21. září 25. neděle v mezidobí: Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají. 28. září slavnost svatého Václava: Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 5. října 27. neděle v mezidobí: Dům Izraelův je vinicí Páně. 12. října 28. neděle v mezidobí: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. 19. října Pustkovec: 29. neděle v mezidobí: Vzdejte Hospodinu moc a slávu. Krásné Pole: Slavnost svaté Hedviky, patronky kostela: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 26. října 30. neděle v mezidobí: Miluji tě, Hospodine, má sílo. 1. listopadu Slavnost Všech svatých: To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 9. listopadu Svátek Posvěcení Lateránské baziliky: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. 16. listopadu 33. neděle v mezidobí: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 23. listopadu Slavnost Krista Krále: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 7

8 Festival mladých v Medžugorji srpna 2008 Milí spolufarníci, rádi bychom se podělili o naše zážitky z 19. Festivalu mládeže v Medžugorji. Na tuto pouť jsme se vydali v úterý 29. července spolu s mládeží z Valašského Meziříčí. Příští den jsme se už koupali v Chorvatském moři. Večer většina z nás pak postavila stany, které se staly naším dočasným domovem. A jelikož festival začínal až 1. srpna, volný den jsme využili k návštěvě blízkých vodopádů, kde jsme se taky vykoupali. Festival začal krásnou mší svatou, na které se představilo ve svém jazyce všech 60 přítomných národů. Byla to skutečně velkolepá akce, protože koncelebrovalo 440 kněží a celkový počet účastníků dosahoval až 45 tisíc. Po celosvětovém setkání mládeže v Sydney je to největší setkání na světě. Program vždy začal ranní modlitbou a následovalo svědectví, přednášky a písničky, při kterých jsme se pořádně rozhýbali. Večer pak mše svatá a vedená adorace. Mezi nejsilnější zážitky patřil noční světelný průvod městem a také setkání s lidmi z Cenacola bývalými narkomany, kterým byl vyhrazen pondělní den. Svědčili o tom, jak v komunitě nalezli svůj pravý smysl života. Na večer si pro nás připravili úžasné představení s motivy Ježíšova života. Tento umělecký výkon by byl jistě srovnatelný s profesionálními herci. Program nakonec vyvrcholil středeční mší svatou na Križevaci v 5 hodin ráno. Mnozí lidé a také my jsme tam rovnou přespali. Děkujeme všem, kteří si na nás vzpomněli v modlitbě. Máme spousty zážitků, které slovy těžko popíšeme. Přivážíme si především radost a pokoj v srdci. Všem, kteří se cítí mladí, toto setkání určitě doporučujeme. Těšíme se na příští rok. vaše schola a Libor Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 4/2008. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 8

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb 2/2008 Úvodem Letošní postní doba přišla opravdu brzy. Ve chvíli, kdy tyto řádky píšu, si kladu otázku, jestli na Bílou sobotu ještě nenapadne sníh. O předloňské ladovské zimě ještě v půli března sněžilo.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Zápis z víkendu VKH Brno, 22. - 24. 6. 2012, Boršice

Zápis z víkendu VKH Brno, 22. - 24. 6. 2012, Boršice Zápis z víkendu VKH Brno, 22. - 24. 6. 2012, Boršice Přítomni: P. Pavel Bačo SJ, Radek Bečica, Tomáš Beníček, Lenka Češková, Hana Glogarová, Magdalena Grebíková, Marie Hamšíková, Monika Hanzová, Jakub

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 ÚVODNÍK Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit.

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit. Farní zpravodaj Letnice 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Choustník a Malšice s přílohou DIALOG V CÍRKVI Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku loučení s choustnickou farností V tomto vydání

Více

Vzdělání, kultura, společenství

Vzdělání, kultura, společenství Vzdělání, kultura, společenství Školní rok 2013/2014 1 Brozura A5.indd 1 Brozura A5.indd 2 Milí přátelé, rádi bychom Vám přiblížili činnost občanského sdružení Centrum svaté Zdislavy, které v Jablonném

Více