Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o."

Transkript

1 2007

2 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI OČEKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁMĚRY A CÍLE STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI JEDNATELÉ VEDENÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU MAJETEK SPOLEČNOSTI FINANČNÍ SITUACE PRODUKTY A SLUŽBY ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CASH FLOW PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE... 50

3 3 1. Poslání, vize a cíle společnosti Centrum sdílených služeb (Shared Service Centre/SSC) vzniklo 1. ledna Jeho posláním bylo podporovat další společnosti skupiny Unipetrol ve vybraných oblastech - finanční účetnictví a daně, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, informační technologie, nákup a ochrany životního prostředí, bezpečnosti a jakosti (dále HSE&Q) a zároveň přinést větší efektivitu. SSC bylo vytvořeno převodem části administrativních a podpůrných aktivit ze společností Unipetrol, Chemopetrol, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol Trade do společnosti Unipetrol Rafinérie. Od 1. dubna 2007 se Centrum odštěpilo od původní Unipetrol Rafinérie, a. s. a vznikla samostatná společnost s ručením omezeným VIZE CÍLE SSC slouží jako interní poskytovatel vybraných služeb pro Skupinu Unipetrol Cílem SSC je podpora nového obchodního modelu (governance project) se sdílenými službami ve vybraných funkčních oblastech a poskytování služeb co nejlepší a nejefektivnější cestou SSC zahrnuje - Transakční služby pro vybrané funkční oblasti obchodu - Centrum kvalifikace poskytující specializované služby založené na definované politice SSC je založeno pro zvýšení měřítka hospodárnosti, příležitosti rozvoje a dovedností SSC bude případně řídit obchodování s poskytovanými službami jak pro domácí, tak zahraniční subjekty společnosti Unipetrol - Kvantita, kvalita a náklady na poskytované služby jsou oboustranně domluveny - Náklady vycházejí z dohodnutých zvyklostí, s domluvenými maržemi (cena vychází z nákladů) - Poskytované služby jsou formulovány ve smlouvách o poskytování služeb Výkonnost SSC bude transparentní a měření bude zaměřeno na - Úroveň poskytovaných služeb pro jednotlivé partnery - Využití a produktivitu - Efektivitu celkových nákladů - Externí a interní benchmarky Poskytovat sdílené služby pro společnosti ze Skupiny Unipetrol (Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Trade, Unipetrol, Benzina, Butadien Kralupy a.s.) Zvýšit efektivitu a redukovat náklady Do dvou let začít provozovat služby také dalším společnostem na českém (popřípadě zahraničním) trhu Harmonizovat, zjednodušit a sjednotit procesy Odstranit duplicity Využít synergii a hospodárnost jako míru příležitosti k rozvoji Poskytovat základ pro sdílení kvalifikace Zabezpečit řádné rozdělení pravomocí

4 4 2. Profil společnosti je zákaznicky orientovaná společnost, jejímž základním cílem je poskytovat kvalitní a cenově dostupné služby partnerům nejen v rámci Skupiny UNIPETROL, ale i dalším zákazníkům mimo Skupinu. Společnost Unipetrol Services na základě smluvního vztahu zajišťuje služby společnostem: UNIPETROL, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA, a.s. UNIPETROL TRADE a.s. BENZINA, s.r.o. Butadien Kralupy a.s. Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Společnost Unipetrol Services na základě smluvního vztahu úzce spolupracuje s následujícími společnostmi: Citibank a.s. Komerční banka a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. T-Systems Czech Republic a.s. CHEMINVEST s.r.o. Paracelsus, s.r.o. byla založena 1. dubna 2007 vyčleněním aktivit a zaměstnanců Centra sdílených služeb z akciové společnosti Unipetrol Rafinérie. Společnost UNIPETROL, a.s. dne 20. března 2007 převzala závazek ke zvýšení svého vkladu ve společnosti Unipetrol Services formou peněžitého vkladu. Základní kapitál společnosti Unipetrol Services byl v březnu 2007 navýšen z původní sumy Kč na částku Kč.

5 5 3. Finanční a provozní ukazatele Ukazatel 2007 Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje EBITDA (tis. Kč) Struktura výnosů (tis. Kč) Výkony celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Ostatní výnosy Počet pracovníků (skutečný stav k ) 246

6 6 4. Významné události roku Leden vytvoření Centra sdílených služeb (SSC) v rámci společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Dne byl jmenován jednatelem společnosti Unipetrol Services Ing. Karel Surma Březen Dne byl jmenován druhým jednatelem společnosti pan Petr Sosík Duben Odštěpení Centra sdílených služeb ze společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. do společnosti Zahájení poskytování služeb společnosti Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o Květen Zahájení poskytování služeb společnosti Butadien Kralupy a.s Červenec Začlenění doposud nepřevedených aktivit společnosti UNIPETROL TRADE a.s. do portfolia poskytovaných služeb Srpen Významný podíl na úspěšné realizaci fúze společností CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. do společnosti UNIPETROL RPA s.r.o. Dne byl odvolán pan Petr Sosík z funkce jednatele společnosti Září Dne byl novým jednatelem společnosti jmenován pan Wojciech Ostrowski Říjen Převzetí aktivit Public Relation od společností Unipetrol RPA a Unipetrol Dne byl novým jednatelem společnosti jmenován pan Jaroslaw Serba Prosinec převzetí aktivit Centra korporátní podpory (CCS) a zaměstnanců od společnosti UNIPETROL, a.s.

7 7 5. Úvodní slovo jednatele společnosti Středisko sdílených služeb bylo vytvořeno v roce 2007 jako subjekt vnitřního outsourcingu administrativně podpůrných činností skupiny UNIPETROL ve 100% vlastněných společnostech a zahájilo svoji činnost od 1. ledna 2007 jako součást společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Od došlo k jeho odštěpení vložením do společnosti Během prvního roku existence společnost poskytovala služby zejména uvnitř skupiny UNIPETROL, zahájila však i poskytování služeb třetím stranám. Prostředí skupiny lze v roce 2007 charakterizovat jako dynamicky se měnící a rozvíjející se směrem k oddělení a specializaci korporátního řízení, výroby, obchodu a podpůrných služeb. Cílem centralizace podpůrných sdílených činností je unifikace, zvýšení transparentnosti a efektivity těchto činností. Služby byly poskytovány na základě SLA (Service Level Agreement) na principu nákladů s připočtenou přiměřenou marží dle v SLA dohodnutého alokačního klíče s aplikací měsíčních zálohových plateb. Podnikatelský záměr byl naplněn, rozpočet nákladů byl nižší a přebytek záloh byl v souladu s SLA vrácen společnostem nakupujícím služby dle alokačního klíče. Neopominutelným úspěchem bylo kromě vytvoření nové společnosti i harmonizace podnikové kultury, zvyšování spokojenosti zákazníků se službami, stabilizace organizační struktury a vytvoření plánu rozvoje a optimalizace pro rok 2008 a střednědobý horizont. Významné nákladové úspory v Unipetrol Services umožnily společnosti nakoupit z této úspory hardware od společnosti T Systems Czech Republic a.s. v hodnotě přesahující 13 mil. Kč. Hospodaření společnosti bylo v průběhu roku stabilizované, společnost nevyužívala externí zdroje financování, cash flow bylo vyrovnané. Společnost Unipetrol Services významným způsobem přispěla k naplnění části programu Corporate Governance vytvořením střediska sdílených služeb, dále formulací akčního plánu nákupu zaměřeného na dosažení úspor a efektů v rámci skupiny Unipetrol a návrhu synergických efektů v rámci kapitálové skupiny PKN Orlen. Současně se stala jedním z nezbytných faktorů k urychlenému naplnění cílů Partnership Programu. V roce 2007 se společnost Unipetrol Services rovněž významnou mírou podílela na korporátním projektu IT strategie, celá řada výstupů projektu byla zahrnuta do plánu 2008 a střednědobého plánu. Společnost. si klade za cíl v průběhu roku 2008 rozšířit poskytování služeb na významné podniky skupiny doposud nevyužívající služeb, zahájit implementaci klíčových projektů v oblasti informačních technologií, definovat a dosáhnout dalších nákladových úspor pro servisované společnosti v oblasti nákupu a dále optimalizovat procesy. Rok 2007 byl rokem zahájení existence společnosti, vytváření plánů a cílů, stabilizace v prostředí probíhajících změn. Díky velkému úsilí zaměstnanců, pochopení partnerů a zákazníků společnosti Unipetrol Services a podpoře mateřskou firmou bylo dosaženo většiny významných cílů, stabilizace společnosti a vytvoření plánu rozvoje na další roky. Děkuji všem zaměstnancům, partnerům a mateřské společnosti za úsilí a podporu v prvním roce života společnosti. Ing. Karel Surma Jednatel společnosti

8 8 6. Očekávaný vývoj, záměry a cíle Společnost je připravena efektivním poskytováním služeb nejen rozšiřovat portfolio nabízených služeb stávajícím klientům, ale i dále rozšířit portfolio klientů i na další firmy nejen v oblasti chemického průmyslu. V současné době společnost působí v rámci České republiky. Základním aktivem je otevřená komunikace založená na důvěře, čestnosti a respektu vedoucí ke spokojenosti partnerů a zákazníků. 7. Statutární orgány a vedení společnosti 7.1. Jednatelé Ing. Karel Surma den vzniku funkce: Wojciech Ostrowski den vzniku funkce: Jaroslaw Serba den vzniku funkce: V roce 2007 došlo k zániku funkcí těchto jednatelů: Mgr. Magda Kohoutová den zániku funkce: Petr Sosík den vzniku funkce: , den zániku funkce: Vedení Ing. Ludmila Kameníčková Ing. Pavel Sláma Věra Šibravová Ing. Vladimír Balach Ing. Olga Marečková ředitelka finančního úseku ředitel úseku HSE&Q ředitelka úseku IT ředitel úseku nákupu ředitelka personálního úseku

9 9 8. Struktura společnosti k

10 10 9. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 9.1. Majetek společnosti Společnost byla založena 1. dubna 2007 a hodnocení je tedy zaměřeno pouze na první rok její činnosti. Celková výše aktiv činila 227,3 mil. Kč. Přehled o stavu a vývoji nehmotného, hmotného a finančního majetku podává Příloha k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. V rámci nehmotného majetku patří mezi významné položky licence Oracle 9i a implementace systému SAP. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku patří nákup diskového pole. Celková výše vlastního jmění dosáhla úrovně 111,6 mil. Kč a je pozitivně ovlivňována výsledkem hospodaření běžného účetního období. Při svém založení byl základní kapitál ve výši 200 tis. Kč. V průběhu účetního období došlo k jeho navýšení na celkovou hodnotu 100,2 mil. Kč. Společnost za běžné účetní období roku 2007 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 11,4 mil. Kč. Hlavním výnosem je poskytování služeb společnostem v rámci skupiny UNIPETROL. Tyto služby dosáhly částky 249,3 mil. Kč V oblasti nákladů tvoří kromě osobních nákladů další významné položky jako je nájemné, opravy a udržování, služby spojené s informačními systémy, telekomunikační služby a ostatní služby v celkové výši 81,4 mil. Kč Finanční situace Společnost optimálně ukládala dočasně volné finanční prostředky jak ve formě krátkodobých cenných papírů, tak i jako krátkodobá deposita. V souladu se strategii skupiny Unipetrol, jejímž cílem je optimalizace provozního financování se společnost v průběhu roku zapojila do systému celoskupinového reálného cash poolingu. Efektivním řízením peněžních toků a svými příznivými výsledky hospodaření společnost dosáhla celkového finančního výsledku hospodaření ve výši 2,5 mil. Kč Produkty a služby zajišťovala v roce 2007 služby v oblasti finančního řízení, controllingu, účetnictví a daní, HSE&Q, informačních technologií, lidských zdrojů, nákupu a Public Relation v níže uvedeném rozsahu. Služby v oblasti finančního řízení - tj. řízení likvidity včetně realizace platebního styku a treasury operací, řízení kreditních rizik, správu agendy všech typů pojistných smluv, činnosti v oblasti zajištění a administrace státních

11 11 dotací a investičních pobídek, činnosti v oblasti rozborů, analýz a plánování v níže uvedeném rozsahu: Zajištění provozního i dlouhodobého financování Řízení kreditních rizik (CRM) Řízení hotovostních toků (Cash Flow management) Pojištění Veřejné dotace ( vč. investičních pobídek) Ostatní služby finančního řízení (spolupráce při závěrkách a účetních auditech; tvorba finančních předpisů pro společnosti; zajištění archivace spravovaných dokumentů a dat) Služby v oblasti controllingu - tj. podpora manažerského rozhodování pomocí plánování, usměrňování a kontroly činností souvisejících s alokací přímých i nepřímých nákladů, výnosů, případně se změnami ve struktuře majetku organizace: Rozbory, analýzy a plánování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu Zpracování a příprava controllingových reportů a dokumentů Plánování cash flow Zpracování controllingových dat v systému Hyperion dle zadání zákazníků Zpracování statistických výkazů pro jednotlivé zákazníky Služby v oblasti účetnictví a daní - tj. vedení účetnictví firmy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky a podle Českých a Mezinárodních účetních standardů a poskytování služby v oblasti daňové agendy v níže uvedeném rozsahu: Zpracování veškerých daňových přiznání v ČR Vedení a správa příslušných daní dle zákonných povinností Zpracovaní veškerých daňových výkazů týkajících se zejména Zastupování a zajišťování styku se správními orgány v daňové oblasti Kontrolní a poradenská činnost v oblasti daní Tvorba vnitřní daňové legislativy Zajištění vyúčtování pracovních cest a ostatních náhrad zaměstnancům společnosti Zpracování účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů na kvartální bázi Vedení účetnictví Zpracování měsíčních účetních závěrek a měsíčních účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů Zpracování měsíčních účetních výkazů dle mezinárodních účetních standardů v nekonsolidované podobě Zpracování roční účetní závěrky dle českých a mezinárodních standardů v plném rozsahu Zajištění a koordinace auditorských prací v oblasti účetního auditu na kvartální i roční bázi včetně interního auditu

12 12 Plnění veškerých požadavků v oblasti účetnictví na poskytování podkladů a informací pro vyšší konsolidační jednotku Koordinace a příprava podkladů pro řádné a mimořádné inventury majetku a závazků společnosti Řízení inventarizačního procesu Kontrolní a poradenská činnost v oblasti účetnictví Tvorba vnitropodnikové účetní legislativy Zajištění archivace dokladů vyplývající ze zákona a v souladu s vnitropodnikovou legislativou Zpracování Zprávy o vztazích Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy Služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti jakosti (HSE&Q) - tj. zajištění vyřizování všech zákonných povinností, zpracování dokumentací, kontrolní a auditivní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažných havárií, bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí (dohody ADR, RID), ochrany životního prostředí, likvidace ekologických zátěží, zavedení a správa systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 0HSAS a certifikace výrobků dle níže uvedeného rozsahu: Zastupování společnosti v projektových týmech, před úřady, autoritami Poradenství, propagace, reporting, řešení dotazů, stížností Trénink/Výchova a výcvik Běžná kontrolní činnost (pravidelná i nepravidelná), kontroly v rámci investiční výstavby, údržby a sanačních prací Interní a externí audity podle norem ISO Externí kontroly úřadů a certifikačních organizací v oblasti HSEQ Tvorba metodiky vyšetřování, hlášení MU, vyšetřování MÚ v oblasti HSEQ a zajištění nápravných opatření Tvorba a správa dokumentace HSEQ Zákonné evidence - vody, odpady, PCB, freony, ovzduší, obaly, IRZ, CHLaP, statistická hlášení, metrologie, přeprava NV Poplatková hlášení / přiznání Tvorba OŘN a N-norem HSEQ, Správa a řízení OŘN Tvorba technických norem a specifikací výrobků, výrobkové dokumentace Povolovací procesy - vody, ovzduší, odpady, sanace, pracovní prostředí, EIA, Integrované povolování, povolení na práci Posuzování interní a externí dokumentace - projektová a provozní dokumentace, studie, investiční plány, technologické změny, OŘN, ČSN, ISO, EN Analýzy a řízení rizik v oblasti HSEQ Zavádění, udržování, přezkoumání a vývoj IMS, včetně dokumentace IMS (mapa procesů, základní specifikace procesů.) Metrologie Zkušebnictví, zařazení výrobku dle celního sazebníku

13 13 Klasifikace chemických látek a REACH Odborná spolupráce na výběru dodavatelů, stanovení smluvních podmínek Posouzení podmínek pro uzavření nájemního vztahu Metodika ochrany utajovaných informací a kategorie zvláštních skutečností Podpora procesů hospodářských opatření pro krizové stavy a kritické infrastruktury státu Koordinace činností z TRINS systém a republikové centrum Staré ekologické zátěže Služby v oblasti informačních technologií. - tj. zajišťování správy a vývoje aplikací, systémové infrastruktury, komunikační infrastruktury a podpory koncových uživatelů v níže uvedeném rozsahu: IT management PC kancelář Tisk a kopírování Aplikace pro řízení podniku Uživatelské aplikace Mobilní telefony ASŘTP Služby v oblasti lidských zdrojů. - tj. zajištění služeb oblasti personalistiky, zpracování mezd a zajištění programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v níže uvedeném rozsahu: Plánování a controlling lidských zdrojů Nábor zaměstnanců Personální dokumentace, správa a údržba zaměstnaneckých údajů Řízení výkonnosti a odměňování Benefity Zdravotní péče o zaměstnance Kariérní rozvoj Plán vzdělávání, organizace vzdělávacího procesu Mobilita Ukončení pracovního poměru Vztahy s odbory, kolektivní vyjednávání Zpracování mezd Správa organizační struktury Příprava vnitřních předpisů z oblasti HR Inspekce Multiprofesnost Externí komunikace Hodnocení zaměstnanců

14 14 Služby v oblasti nákupu - tj. poskytování služby v oblasti nákupu v níže uvedeném rozsahu: Nákup a dodávka - do skladu, spotřeby a nebo výroby ( chemikálie, energetické suroviny, zemní plyn, technické plyny, ND, spotřební režijní materiály, obaly) Nákup Služeb Údržby výrobního zařízení Údržby nevýrobního zařízení IT služeb a materiálu Marketing trhu v poskytovaných službách Realizace poptávkového a výběrového řízení Kompletace obchodních případů (příprava a realizace objednávky smlouvy vč. zajištění dodávky zboží a zavedení v SAP systému) Správa kmenových záznamů Zajištění reportingu nákupu (BW) Vedení databáze a hodnocení dodavatelů Správa vratných obalů Služby v oblasti PR - tj. poskytování služby v oblasti interní komunikace a vnějších vztahů v níže uvedeném rozsahu: Interní komunikace Zabezpečení toku informací od vedení společnosti ke všem skupinám zaměstnanců a zpětnou vazbu pro vedení společnosti Zajištění distribuce a prezentace informací prostřednictvím kanálů interní komunikace Zajištění pravidelných, cílených, přesných a aktuálních informací prostřednictvím elektronických médií (intranet, elektronická pošta, atp.), rozhlasu, novin, letáků nebo osobních meetingů s top managementem Oblast vnějších vztahů Externí komunikace Zastupování před médii Reklama a sponzoring Program sociální odpovědnosti (CSR) Dodržování korporátní identity Zajišťování veletrhů a výstav Akce pro zaměstnance, odbornou a laickou veřejnost Nadále je společnost připravena poskytovat výše zmíněné služby event. přizpůsobit v rámci možností jednotlivé oblasti a služby dle požadavků zákazníka.

15 15

16 16

17 Účetní závěrka

18 18 ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 0 Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Záluží Litvínov Označení AKTIVA Řád. Běžné účetní období Min. úč. obd. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 5-2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6-3. Software Ocenitelná práva 8-5. Goodwill 9-6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 - II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 - III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 - C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 - II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka

19 19 Označení AKTIVA Řád. Běžné účetní období Min. úč. obd. Brutto Korekce Netto Netto III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 - D. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 66 - Kontrolní číslo 999

20 20 Označení PASIVA Řád. Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 83 V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 116 C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

21 21 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Záluží Litvínov Označení TEXT Řád. Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 - II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 - G. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 - T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo 99 minulém

22 22 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období končící k (v tisících Kč) IČO: Litvínov-Záluží Litvínov Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 200 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření z provozní činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu : A1.2.1 Změna stavu oceňovacího rozdílu A1.2.2 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti A.1.3. Zisk,ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.4. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob -63 A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z príjmů za běžnou činnost A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje -57 A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3 Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2 příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více