Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG"

Transkript

1 Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

2 Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti Kč Výdaje domácnosti Kč Uložené prostředky: Kč Společnost Název produktu Počátek smlouvy Platnost do Měsíční náklady Česká spořitelna Hypoteční úvěr Kč Poznámky Celkem čerpáno 2,8mil Kč, fixace 3 roky, úrok 4,4% Komerční banka Úvěr Kč Poznámky Celkem čerpáno 200tis Kč na automobil, RPSN 15,4% Modrá pyramida Stavební spoření x.x Kč Poznámky Cílová částka 300tis Kč, zhodnocení 2% p.a., aktuálně (ke konci roku 2012) naspořeno 220tis Kč. Česká pojišťovna Penzijní připojištění Kč Poznámky 300Kč přispívá zaměstnavatel, zůstatek ke konci roku 2012: 70tis Kč Poj. České Spořitelny Flexi Kč Poznámky Životní pojištění, uplatňovány daňové úlevy, pojištěn pouze Lukáš podrobné nastavení smlouvy řešeno dále ČSOB Domov Kč Poznámky Pojištění domácnosti na 500tis Kč, přepětí a zkrat 20tis Kč ČSOB POV + HAV Kč Poznámky Celkové náklady Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na limity 60/60mil Kč (škoda na zdraví/majetku), havarijní pojištění na 200tis Kč Kč

3 Zabezpečení příjmu životní pojištění a jeho nastavení Dlouhodobý výpadek příjmu Na minulé schůzce jsme se bavili, že váš příjem může být ohrožen po dobu několika let v případě, že vážně onemocníte nebo se stane vážný úraz. V těchto případech by mohla být ohrožena životní úroveň celé rodiny. Nedoporučuji platit méně závažná a krátkodobá rizika, která jsou relativně drahá a která si dokážeme zabezpečit ze svých úspor. Jedná se například o denní odškodné úrazu, která by dospělého stála na limit 500Kč/den cca 300Kč každý měsíc. Muselo by se tedy jednat o extrémně úrazového člověka (mít alespoň co 2 roky zlomeninu, se kterou by se léčil 2 týdny), aby se mu toto riziko vůbec zaplatilo. V případě takových událostí je z dlouhodobého hlediska levnější čerpat ze svých úspor, než je kupovat v pojišťovně. Naopak bych se zaměřil na ty závažná, ke kterým patří: 1) Riziko úmrtí: Pojistné částky jsem nastavil na 5,5 násobek průměrného ročního příjmu klienta tak, aby byla zabezpečena výdajová stránka domácnosti na dobu alespoň 5-6ti let a nemusela se snižovat nastavená životní úroveň. To vychází z obecné statisticko-poradenské praxe, která říká, že za tuto dobu je člověk schopen najít řešení vzniklé situace. Průměrný příjem Lukáše je na úrovni 40tis. Kč/měs, potřebná částka je tedy 2,64mil Kč a je rozdělena na 2 rizika, v poměru 50:50 z důvodu ceny. O tomto poměru je potřeba se dále bavit. - Následkem úrazu na 1,32mil. Kč vzhledem k nízkému věku Lukáše, zde není taková pravděpodobnost úmrtí v důsledku nemoci. V případě autohavárie se plní dvojnásobek, tedy 2,34mil Kč. - Z jakýchkoli příčin na 1,32mil. Kč Pojistné plnění nastává, pokud pojištěný zemře přirozenou smrtí, následkem nemoci, nebo následkem úrazu. Riziko je nastaveno do 55 let (doba, kdy bude mít Robert mladší z dětí - 23 let a ukončené plánované studium na VŠ a nebude tedy již na vás existenčně závislý). Individuální ukončení rizika nám také velmi sníží cenu pojištění. Mezi sebou s manželem se již v této době také nebude takové potřeba jistit se externě - potřebná výše majetku a úspor by v této době již měla být taková, že by to pokrylo případný výpadek příjmu v plné výši. Závazky (hypotéku) budeme řešit pojištěním, které je pro zajištění závazku přímo určeno, riziko smrti je zde levnější a bude nastaveno až do úplného splacení hypotéky.

4 2) Riziko trvalých následků Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (vysvětleno níže) - tímto jsem zajistil závažné úrazy, které mají negativní důsledky do budoucna a mohou omezit schopnost přinášet příjem v plném rozsahu. Volíme variantu, kdy pojišťovna plní úrazy už od 0,5% poškození. (trvalé následky ve výši jednociferného čísla mohou klienta ohrozit dlouhodoběji). Pojistná částka by měla odpovídat alespoň 6 násobku ročního příjmu pojištěné osoby u nejzávažnějších úrazů, základní částku proto navrhuji 720tis Kč. (nejvýše tedy 2,88 mil. u nejzávažnějších úrazů). Progresivní plnění znamená, že pokud zanechá úraz trvalý následek od 0,5% do 25%, plní se z jednonásobku pojistné částky (tedy ze 720tis. Kč), 26%-50% z dvojnásobku (z 1,44 mil Kč), 51%- 75% z trojnásobku a 76%-100% ze čtyřnásobku. Je tím zohledněna závažnost takového úrazu. Plnění ze strany pojišťovny probíhá nejčastěji po dvou letech, kdy se ustálí léčení a je patrné, kolik procent trvalých následků pojištěný má. Někdy může probíhat plnění zálohovou formou v případě, že je evidentní nenávratný stav úrazu (např.: ztráta končetiny). 3) pojištění invalidity: Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky zde jsme zajistili možnost případné změněné pracovní schopnosti. Existuje invalidita 1., 2. a 3. stupně - jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně. Máme možnost volit pojištění invalidity pouze následkem úrazu, ale důrazně doporučuji zajistit i připojištění rizika z důvodu nemoci, které je z hlediska statistiky pravděpodobnější. Například v roce 2010 bylo přiznáno mužům celkem 6226 invalidních důchodů 3. stupně, z toho pouhých 338 jich vzniklo v důsledku úrazu Pojistná částka by se měla být na 2,5 násobek ročních výdajů, tedy 1,2mil.Kč. Více o rozdělení stupňů invalidity zde: podminky-zprisnily-duchody-klesly/

5 Pojištění také doporučuji z důvodu, že se jedná o časté a opomíjené riziko, viz. statistika: Riziko opět individuálně ukončujeme dříve, tedy v 55 letech. U manželky budeme postupovat stejně, budou se měnit pouze částky v poměru k jejím příjmům na úrovni 25tis Kč měsíčně. Jejich přehled naleznete níže. Je také důležité vzít v úvahu její sportovní aktivity z pohledu pojišťovny bude zařazena do vyšší rizikové skupiny. Co se týká volnočasových aktivit Lukáše (vysokohorská turistika nad 3000 metrů), pokud zachová produkt Flexi, je důležité, aby při každé této plánované aktivitě poslal sms pro pojištění rizikových rekreačních sportů na toto má nárok po dobu 30 dnů každý rok. Jinak by se jeho pojištění nevztahovalo na tyto aktivity. 4) pojištění dětí: - riziko trvalých následků: 1 mil. Kč - velmi závažná onemocnění: 1 mil. Kč - riziko velmi závažných onemocnění znamená, že bude vyplacen 1 mil. Kč v případě, že by se u dítěte diagnostikovalo jedno z 25 vyjmenovaných onemocnění jsou to například rakovina, transplantace, slepota, obrna, epilepsie apod. Z důvodů velkých výdajů na tyto onemocnění zajišťujeme tak, aby byla poskytnuta adekvátní léčba. - hospitalizace: 1000Kč/den: U dětí je možnost zvážit i toto krátkodobé riziko. Je to z důvodu, že pro děti je relativně levné. Je nastaveno jak z důvodu úrazu, tak nemoci, aby byl zajištěn např. nadstandard v případě těchto událostí a pokrylo případné dočasně zvýšené výdaje.

6 Jak by mělo vypadat zabezpečení Vaší rodiny? - Nový návrh podrobně je ve formě přílohy č. 1 Jméno Klient Silvie Nela + Robert Smrt z jakýchkoliv příčin 1,32 mil Kč 825tis Kč - Smrt úrazem 1,32 mil Kč 825tis Kč - Invalidita 1., 2. a 3, stupně 1,2mil Kč 750tis Kč - Trvalé následky úrazu s progresí 720tis Kč 450tis Kč 1 mil Kč Velmi závažná onemocnění mil Kč Hospitalizace Kč/den Měsíční náklady 3074 Kč Aktuální nastavení Vašeho zabezpečení (pojistné částky): Jméno Lukáš Silvie Nela + Robert Smrt z jakýchkoliv příčin 800tis Kč - - Smrt úrazem Invalidita (pouze!) 3. stupně 200tis Kč - - Trvalé následky úrazu s progresí 700tis Kč - - Denní odškodné úrazu Hospitalizace úrazem i nemocí 200 Kč/den - - Měsíční náklady 1400 Kč

7 Analýza současné smlouvy - podrobnější rozbor situace 1) Pojišťovna České Spořitelny Flexi Smlouva v sobě obsahuje i investiční složku, která je celá investována do garantovaného fondu investovaná částka cca je 600Kč/měs., jedná se o odhad na základě propočtu ceny placené za jednotlivá rizika, na které jste pojištěn, z doby kdy se smlouva uzavírala (2008). Po dodání smlouvy klientem by byla doplněna přesná data. Historická výkonnost je následující: Zdroj: Jedná se tedy o velmi konzervativní investici. Zhodnocení se pohybuje na velmi slušné úrovni 5,04% p.a. za poslední 4 roky (viz. přiložená tabulka). Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že zisky z minulých období nejsou zárukou zisků budoucích. Viděl bych spíše nevýhodu v celkovém pojetí spoření přes pojistné produkty, kvůli těmto důvodům, které si klienti mnohdy neuvědomují:

8 Nákladovost: TANK je ukazatelem nákladovosti, použitelným pro kterýkoliv investiční produkt, u něhož jsou známé poplatky. Ukazatel TANK je obdobou RPSN, používá se ale pro produkty pravidelného investování. Jediným číslem v procentech vyjadřuje, jak drahý je určitý (spořící) investiční produkt v určité modelové situaci. TANK je poměrem všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK 30% neznamená, že by na konci zbylo 70 % z vložených peněz. Znamená to, že pokud se mých ,- zhodnotí na 1 mil Kč, ,- si nechá finanční instituce a na mě zbude ,-. V tomto případě tedy 35,2%, přičemž u obdobně nastavených produktů s garantovaným výnosem se pohybujeme na úrovni do 20% při 28 letech spoření, jako v tomto případě. Podílový list x podílová jednotka: Velmi důležitou informací je taktéž potřeba si uvědomit rozdíl mezi podílovým listem, který kupuji v případě přímé investice do fondu a podílovou jednotkou, kterou nakupuji přes pojišťovnu. V případě podílové jednotky jsem totiž věřitelem té dané pojišťovny = pojišťovny nemají dáno zákonem oddělovat majetek investovaný klienty od majetku svého. (investuji do ní a ta mé peníze dále předává investiční společnosti, za což si bere poplatek). V případě investování napřímo do fondů (bez pojišťovny jako prostředníka) nakupuji přímo podílové listy a jsem jejich majitelem = majetek klientů je oddělen od majetku společnosti.

9 Při případném krachu tedy o peníze nepřijdu, podílové listy pouze prodám přes jinou investiční společnost za jejich aktuální tržní hodnotu. Zdanění: investici a její zhodnocení musím při ukončení zdanit 15%. Což mi ukousne velké procento mých výnosů naproti tomu investice do podílových fondů, pokud trvá déle jak 6měsíců, jsou od zdanění osvobozeny. Více o této problematice zde: Z výše uvedených důvodů nedoporučuji brát tento způsob zhodnocování volných prostředků jako stěžejní, ale další investice řešit napřímo do fondů (viz dále). Další pojištění: Upozornil bych na fakt, že Lukáš jakožto nositel výrazné části příjmu při své profesi účetního jako OSVČ, nemá pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Je to opět na další jednání kvůli správnému nastavení důležitá je zejména otázka jak velkou škodu by při své správě 50 klientů mohl způsobit a na jaké úrovni by se pohybovaly případné sankce. Pro představu jsem namodeloval základní nabídku s horním limitem 500tis Kč u Generali pojišťovny při spoluúčasti 5tis Kč. Návrh připojuji ve formě přílohy č. 2. Pojištění domácnosti: Nedozvěděl jsem se, zda klient nemá v bytě nějakou cennější věc. Podle informací od klienta není pojištěno odcizení ani občanská odpovědnost. Pojištění jsem tedy lehce modifikoval a tyto rizika přidal. Celkové pojistné se zvýší na 2 583Kč/rok, návrh připojuji v příloze č. 3. Pojištění automobilu: Zde mi u pojištění nic nechybí, pouze je potřeba vzhledem k stáří smlouvy (2 roky) aktualizovat cenu, na kterou je vozidlo pojištěno. Aktuální cena se pohybuje na úrovni 140tis Kč (dle informací ze serverů tipcasrs.cz a sauto.cz). Po její aktualizaci cena pojištění klesne ze současných Kč na Kč/rok. Pokud by klientovi nevadila změna pojišťovny (což je

10 možné výpovědí nejpozději 6 týdnu před výročím smlouvy ), levnější alternativou by mohla být Triglav pojišťovna, která stejné pojištění nabídne za 9 227Kč/rok. Návrhy obou pojišťoven jsou v přílohách 4 a 5. Financování bydlení Zde jsme se bavili o tom, že splácíte hypotéku na váš současný byt, kde se blíží fixace. Na naší předešlé schůzce jste mi dále řekli, že se zejména kvůli dětem plánujete přesunout za Prahu a zde si pořídit dům. Současný hypoteční úvěr Výše úvěru Společnost Produkt 2,8mil Kč Česká Spořitelna Hypoteční úvěr Úroková sazba 4,4% Měsíční splátka Délka úvěru Doba fixace Kč 30 let 3 roky Vznik úvěru Zbývá zaplatit Kč Vzhledem k blížící se fixaci určitě doporučuji úvěr refinancovat. Na minulé schůzce jste mi řekli, že zbývá doplatit 2,65mil Kč, nicméně při mých výpočtech jsem došel k přesné částce Kč toto budu potřebovat ověřit podle smlouvy, kterou jsem nedostal k dispozici, poté výpočet upřesním.

11 Vzhledem k aktivnímu účtu i současnému úvěru bych zahájil jednání s Českou spořitelnou. Pokud by se podařilo vyjednat podmínky na úrovni kolem 2,8-2,9% zůstal bych u tohoto subjektu, podmínky nového úvěru jsem přiblížil v následující tabulce. Kompletní předběžné srovnání hypotečních úvěrů všech bank připojuji v příloze č. 2. Předpokládané podmínky hypotečního úvěru po refinancování: Výše úvěru Společnost Produkt 2,655mil Kč Česká Spořitelna Hypoteční úvěr Úroková sazba 2,79% (RPSN 2,83%) Měsíční splátka Délka úvěru Doba fixace Kč 27 let 5 roky Také doporučuji prodloužit délku fixace na 5 let, vzhledem k současnému období velmi nízkých úrokových sazeb. Otázka prodeje či pronájmu bytu: Na základě cenových map (http://jakybyt.cz/vyvoj, konzultaci s hypotečními makléři (Remax) a současných cen (http://www.sreality.cz) jste s nákupem současného bytu udělali velmi dobrou investici. V roce 2010 jste koupili byt na dobré adrese za 3mil Kč. Ten je na základě současných dat prodejný za cenu od 45 do 55tis Kč/m2, tedy na úrovni od 3,6 do 4,4mil Kč.

12 Zároveň je ale velmi dobře pronajímatelný a to na úrovni od 200 do 250Kč/m2/měs. V tomto případě (a pravděpodobnému dalšímu růstu cen v budoucnu) bych se přikláněl k možnosti byt neprodávat, ale dále ho pronajímat. I kdybychom se drželi spodní hranice (200Kč/m2) bez problému jeho pronájem pokryje výdaje na hypotéku (což je stěžejní), navíc je zde velká pravděpodobnost dalšího profitu kolem 5-6tis Kč/měs. minus náklady spojené s udržováním bytu. Tuto otázku je opět potřeba probrat ještě dodatečně osobně, zejména kvůli vytváření dalších případných rezerv pro budoucí opravy a řešení případného výpadku příjmu z jeho pronájmu. Otázka koupě nového domu: Plánujete v dohledné době pořízení domu za Kč. Záleží na vyřešení otázky prodej x pronájem bytu, viz. výše. Prozatím jsem udělal propočet hypotečního úvěru na tuto částku, celkově se dá počítat s úrokem kolem 3,86% p.a., připoujuji jej v příloze číslo 6. Přání a cíle: Automobil Současný vůz jste pořizovali v roce 2010 a financovali ho pomocí úvěru u Komerční banky za podmínek: Výše úvěru Společnost Produkt 200tis. Kč Komerční banka Spotřebitelský úvěr

13 Úroková sazba Měsíční splátka Délka úvěru Zbývá zaplatit 13,48% (15,4% RPSN) 5 500Kč 4 roky Kč Po prozkoumání úvěrové smlouvy bych doporučil za cenu sankce 5% z dlužné částky úvěr jednorázově doplatit ze svých úspor. Jednorázové doplacení: dlužná částka 61tis Kč Kč = celkem zaplaceno: Kč. Pokračování v úvěru: 23 splátek po 5500Kč = celkem zaplaceno: Kč. Bavili jsme se také o tom, že každých 7 let si plánujete pořídit nové auto, které Vás bude stát asi Kč. Shodli jsme se na tom, že je dobré takovéto vysoké výdaje plánovat, abychom daný cíl co nejefektivněji financovali. Řešení: Vzhledem ke střednědobému investičnímu horizontu a vašemu investičnímu profilu doporučuji odkládat volné finanční prostředky do vyváženého portfolia otevřených podílových fondů. Konkrétní řešení (výběr vhodných fondů) řeším vždy individuálně po konzultaci s klientem. Po započtení inflace musíme naspořit každých 7 let naspořit cca 380tis Kč. Doporučený odklad 3700Kč/měs.

14 Zajištění dětí Podrobnější rozbor situace Zde jsme se bavili o tom, že se plánujete připravovat na studia svých dětí. Budete potřebovat částku 6000Kč měsíčně po dobu studia (5let). Tedy 360tis Kč pro každé z dětí. Do výpočtu je opět potřeba započíst inflaci nebo počítat bez ní, avšak každý rok upravovat výši investice. Celá situace v řeči čísel Nela Robert Potřebná částka Potřebná úložka Potřebná částka Potřebná úložka Kč Kč Kč Kč Dovolená: Na každoroční dovolenou potřebujete 40tis Kč. Při tomto horizontu doporučuji na tento cíl spořit přes spořící účet. Doporučuji pravidelný odklad 3 306Kč/měs. Spotřebiče: Na výměnu spotřebičů v domácnosti potřebujete 60tis Kč každých 6 let. Zde bych doporučil konzervativní portfolio s uvažovaným výnosem kolem 4,5%. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 727Kč/měs. Rekonstrukce: Na pravidelné rekonstrukce co 10 let budete podle vašich představ 200tis Kč, s inflací 280tis Kč. Zde bych doporučil smíšené portfolio s větším důrazem na dynamickou složku s uvažovaným výnosem 6% p.a. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 1 709Kč/měs. Chata: V roce 2041 si chcete pořídit chatu na venkově za 1mil Kč. Po započtení inflace se tato částka zvýší na 2,66mil Kč. Zde bych doporučil dynamické portfolio s uvažovaným výnosem kolem 7,5%. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 2337Kč/měs. Nicméně u tohoto cíle, který má u vás i nejnižší prioritu bych viděl spíše řešení v budoucím prodeji bytu a financování tohoto cíle touto formou. Záleží na dalším jednání a jak se budete stavět k dalším navrhovaným řešením.

15 Volné prostředky V tomto programu jsme se bavili o tom, že každý by měl mít vytvořeno několik typů finančních rezerv podle doporučeného investičního horizontu a průměrného ročního zhodnocení. Tímto způsobem rozložení peněz by nemělo docházet k finančním potížím a zároveň veškeré volné finanční prostředky budou zhodnoceny maximálně vzhledem k době, na jakou je budete mít odloženy. Krátkodobá finanční rezerva: Zde doporučuji založit si spořící účet, kde peníze budete mít kdykoliv k dispozici se zhodnocením na úrovni 1,5-1,80 % p.a. (například Air Bank a jejich účet Top3 garance). Ideální mít zde rezervu ve výši alespoň trojnásobku společného měsíčního příjmu - pro případ dočasné pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, mimořádných výdajů apod. Doporučený odklad - dle Vašich možností, doporučuji přesunout úsporu 100tis Kč z běžného účtu a na běžném účtu dále držet pouze peníze ve výši režijních nákladů. Střednědobá finanční rezerva: Zde už je stanoven doporučený investiční horizont 3-7 let, což znamená, že byste po tuto dobu neměl s penězi manipulovat, abychom Vám s nejvyšší pravděpodobností mohli říct, že dosáhnete požadovaného výnosu kolem 4-5 % p.a. Pro vytvoření této rezervy doporučuji investovat minimálně polovinu do konzervativních nástrojů kapitálového trhu (dluhopisy) a třetinu až jednu polovinu do progresivnější složky (akcie, reality, komodity), což nám vytvoří vyvážené portfolio. Vy takto využíváte například investici do Sporobondu a stavební spoření. Dlouhodobá finanční rezerva: Doporučený investiční horizont- 8 a více let Předpokládaná výnosnost- 7-9 % p.a. Zde se jedná převážně o investice do akciových, nemovitostních a popřípadě i do komoditních podílových fondů, kde je vysoká výkyvovost (volatilita), ale v dlouhodobém horizontu také velice zajímavý výnos. Protože je velice obtížné se vyznat v nabídce cca 1800 podílových fondů v ČR, snažím se tuto problematiku sledovat a pro své klienty vybírat ty dlouhodobě nejvýkonnější.

16 Co je to otevřený podílový fond? Jako ideální nástroj pro plnění většiny cílů jsem vybral otevřené podílové fondy: Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílový fond se rozděluje do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje drobné vklady střadatelů a ty za nás investuje. Díky tomu nám umožní sáhnout si na spoustu cenných papírů (akcie, dluhopisy) za menší částku, než kdybychom je kupovali napřímo. Příklad chtěl bych si koupit akcie abych si vytvořil svoje portfolio (soubor různých cenných papírů) musel bych nakoupit např. 50 x 10 různých akcií různých společností a třeba nějaké dluhopisy což by mě stálo např. 10tis dolarů. Podílový fond tedy dělá to, že sdružuje malé střadatele a za jejich peníze nakupuje podle svého uvážení akcie (právě například akcie velkých amerických firem). Díky tomu si můžu pořídit zmíněných 500 akcií za 500Kč/měs. Podíl na zisku mi bude vyplacen podle výše mojí investice. Díky tomu podstupuji menší riziko (investuji do spousty různých nástrojů, avšak za zlomek ceny). Investiční zaměření určuje, do jakých nástrojů fond investuje jestli do dluhopisů (konzervativní), dluhopisů a akcií (smíšené) nebo pouze do akcií (dynamické) portfolio. Obecně totiž platí, že na čím delší čas plánujeme peníze odkládat, tím dynamičtější nástroje můžeme používat. Příklad pokud bych peníze potřeboval za 3 roky, můžu je investovat do akcií ale akcie velmi podléhají trendům na trzích a může se stát, že zrovna když peníze budu potřebovat, budou trhy dole a já nic nevydělám nebo budu ve ztrátě. Dlouhodobě (7 a více let) je však nepravděpodobné, že by se všem firmám, do kterých investuji, dařilo hůře, než před 7mi lety. Proto když budu chtít investovat na 3 roky, budu volit dluhopisy, protože ty podléhají trendům méně a riziko ztráty je minimální. Celkové složení a výběr fondů provádím na základě analýzy dostupných fondů největších investičních společností Conseq, J&T, Atlantik, Cyrrus a jejich partnerů.

17 Kritériem bylo vhodné investiční zaměření, které by zapadlo do celkového ladění portfolia, zkušený investiční manažer (člověk, který vybírá do fondu jednotlivé nástroje akcie a dluhopisy) a adekvátní manažerské poplatky (to co si za to tento člověk bere) vzhledem k dosahované historické výnosnosti. Riziko dále snižujeme pravidelnou investicí oproti tomu, abychom čas od času investovali větší částku. Odpadá tak potřeba stále sledovat trhy a riziko špatného odhadu - kdy jsou trhy dole a můžeme levně nakupovat a kdy nahoře a můžeme tedy draze prodávat. V praxi se to ne vždy daří a tak díky pravidelné investici dochází k tomu, že ztráta z nákupu v době, kdy byla investice na vrcholu (byla drahá), vynahradí levnější nákup té samé investice v okamžiku, kdy byla na svém dně (je levná). Vezeme se tedy na dlouhodobém směřování všech trhů a to je růst je totiž nepravděpodobné, abychom se za 10 let měli hůře než dnes firmy a životní úroveň musí (měla by) v čase růst.

18 Příprava na stáří V tomto programu jsme se bavili o tom, že byste rádi odešli do důchodu v 63 letech, tedy za 28 let. Pro udržení vašeho životního standardu chcete mít společně měsíčně k dispozici Kč. Na tomto horizontu je důležité započítat inflaci. Jestliže promítneme do výpočtu 3,5% roční inflaci, tak se měsíční potřebná částka zvýší na Kč. Od státu budete mít k dispozici cca Kč měsíčně. (náhradový poměr by tou dobou dle predikce z peníze.cz měl být na úrovni 28%). Nicméně se jedná o předpoklad a cokoliv se může (a pravděpodobně i bude) měnit. Proto budeme odklad v budoucnu průběžně měnit podle vývoje situace. Zbývajících Kč bychom si tedy měli vytvořit z vlastních zdrojů. Pro to, abychom tuto částku mohli čerpat po dobu 10ti let, budeme muset naspořit 3,18 mil. Kč. Pojďme se tedy podívat, kolik budeme muset spořit, aby nás to na důchodový věk dostatečně zabezpečilo. Řešení: Otevřené podílové fondy, měsíční odklad 2794 Kč, investiční horizont- 28 let, předpokládaná výnosnost- 7,5% p.a.

19 1) Smlouva penzijního připojištění - Spoření přes produkty penzijního připojištění je v pořádku, zejména pokud na ní přispívá zaměstnavatel. Jen kvůli nízkému průměrnému zhodnocení, viz. tabulka, nedoporučuji tento produkt jako stěžejní, ale brát ho opět jako konzervativní doplněk portfolia. Penzijní připojištění - Silvie: Vložená částka Státní příspěvky Celkem napořeno ,00 Kč ,00 Kč Kč Odbytné po zdanění Kč Nejčastějším důvodem uzavírání smluv o penzijním připojištění je státní podpora, která je odstupňována v závislosti na výši měsíčního vkladu klienta (90 Kč při odkladu 300 Kč měsíčně

20 230 Kč při odkladu 1000 Kč měsíčně), což vypadá na první pohled zajímavě, ale z dlouhodobého hlediska to představuje zanedbatelný výnos. Je rozdíl, zda dostanu 230 Kč na prvních 1000 Kč nebo stejných 230Kč na již naspořených milion korun po delší době spoření). 2) Smlouva stavebního spoření - Lukáš: Stavební spoření byl pár let zpět ideální prostředek, jak konzervativně a přesto výnosně investovat. Bohužel dnes, díky změnám které přišly, bych ho již nedoporučoval. Hlavními důvody jsou: 1) Opět 15% zdanění na konci, na rozdíl od fondů 2) Peníze jsou fixovány na dobu 6ti let, jinak přicházíme o státní podporu 3) Standardně dlouhá výpovědní lhůta 3 měsíce. Pokud bychom peníze potřebovali dříve, platí se pokuta obvykle 0,5-1% z naspořené částky a klient přichází o státní podporu 4) Drahý poplatek za vedení 300Kč/rok ve vašem případě 5) Zhodnocení vkladů na úrovni 2% p.a. 6) Nemožnost vybrat část naspořených vkladů musíme vždy ukončit celou smlouvu Rozdělení stavebních spoření dle doby uzavření: U smluv platných do 31. prosince 2003 přispěl stát 25 procent z každého vkladu, nejvýše však částkou 4500 korun každému, kdo uložil na své stavební spoření vklad nejméně korun. Vázací doba byla pět let. Stavební spoření platné od 1. ledna 2004 do stát přispěl 15 procenty z každého vkladu, nejvýše však částkou 3000 korun každému, kdo v daném roce složil alespoň korun na svůj účet ze stavebního spoření. Vázací doba byla šest let. Stavební spoření od roku 2011 státní podpora maximálně 10% z vkladu z Kč, tedy 2000Kč. Od roku 2013 se pak počítá navíc s prokazováním účelovosti peníze budou moci sloužit jen na studijní nebo stavební účely.

21 Příklad spoření uzavřeného dle aktuálních podmínek (2013): Cílová částka 200tis Kč, pravidelně investováno 2000Kč, po 6 letech to vypadá následovně: Vlastní vklady: 144tis Kč Poplatky: Kč Státní podpora: Kč Hrubý úrok: Kč 15% daň z úroku: Kč Celkem vyplaceno: Kč Zdroj: můj výpočet, ověřeno přes kalkulačku na peníze.cz Celkové zhodnocení je tedy 1,78% p.a. Pro ilustraci jak tyto peníze dále a na obdobnou dobu zainvestovat: 100% zajištěný fond BNP investice do Target Click Fund přes společnost Atlantik: - 100% záruka návratnosti investice (minus poplatky) - Doba investice od 1 roku do 41 let - Bez poplatků jediný poplatek je za vedení účtu 300Kč/rok - Možnost investovat od 10tis Kč jednorázově nebo od 500Kč měsíčně - Výnos na úrovni 4-5% p.a. - možnost kdykoliv vybrat i část naspořených prostředků bez poplatku 3) investice Sporobond - na základě rady od přepážkové pracovnice jste v minulosti investovali do dluhopisového otevřeného podílového fondu. - od kdy jste začali investovat, do bylo průměrné zhodnocení v tomto období 5,24% p.a., což je velmi slušný výsledek - dlouhodobě (za 14 let) se průměrné zhodnocení pohybuje na úrovni 5,34% p.a. - je to tedy ideální střednědobá investice, radím ji zachovat

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ CO EKÁ KLIENTY ebanky? Vychází 2. července 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 7-8/07 RODINNÝ ROZPO ET Zacelte mezery mezi p íjmy a výdaji www.finexpert.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více