Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG"

Transkript

1 Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

2 Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti Kč Výdaje domácnosti Kč Uložené prostředky: Kč Společnost Název produktu Počátek smlouvy Platnost do Měsíční náklady Česká spořitelna Hypoteční úvěr Kč Poznámky Celkem čerpáno 2,8mil Kč, fixace 3 roky, úrok 4,4% Komerční banka Úvěr Kč Poznámky Celkem čerpáno 200tis Kč na automobil, RPSN 15,4% Modrá pyramida Stavební spoření x.x Kč Poznámky Cílová částka 300tis Kč, zhodnocení 2% p.a., aktuálně (ke konci roku 2012) naspořeno 220tis Kč. Česká pojišťovna Penzijní připojištění Kč Poznámky 300Kč přispívá zaměstnavatel, zůstatek ke konci roku 2012: 70tis Kč Poj. České Spořitelny Flexi Kč Poznámky Životní pojištění, uplatňovány daňové úlevy, pojištěn pouze Lukáš podrobné nastavení smlouvy řešeno dále ČSOB Domov Kč Poznámky Pojištění domácnosti na 500tis Kč, přepětí a zkrat 20tis Kč ČSOB POV + HAV Kč Poznámky Celkové náklady Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na limity 60/60mil Kč (škoda na zdraví/majetku), havarijní pojištění na 200tis Kč Kč

3 Zabezpečení příjmu životní pojištění a jeho nastavení Dlouhodobý výpadek příjmu Na minulé schůzce jsme se bavili, že váš příjem může být ohrožen po dobu několika let v případě, že vážně onemocníte nebo se stane vážný úraz. V těchto případech by mohla být ohrožena životní úroveň celé rodiny. Nedoporučuji platit méně závažná a krátkodobá rizika, která jsou relativně drahá a která si dokážeme zabezpečit ze svých úspor. Jedná se například o denní odškodné úrazu, která by dospělého stála na limit 500Kč/den cca 300Kč každý měsíc. Muselo by se tedy jednat o extrémně úrazového člověka (mít alespoň co 2 roky zlomeninu, se kterou by se léčil 2 týdny), aby se mu toto riziko vůbec zaplatilo. V případě takových událostí je z dlouhodobého hlediska levnější čerpat ze svých úspor, než je kupovat v pojišťovně. Naopak bych se zaměřil na ty závažná, ke kterým patří: 1) Riziko úmrtí: Pojistné částky jsem nastavil na 5,5 násobek průměrného ročního příjmu klienta tak, aby byla zabezpečena výdajová stránka domácnosti na dobu alespoň 5-6ti let a nemusela se snižovat nastavená životní úroveň. To vychází z obecné statisticko-poradenské praxe, která říká, že za tuto dobu je člověk schopen najít řešení vzniklé situace. Průměrný příjem Lukáše je na úrovni 40tis. Kč/měs, potřebná částka je tedy 2,64mil Kč a je rozdělena na 2 rizika, v poměru 50:50 z důvodu ceny. O tomto poměru je potřeba se dále bavit. - Následkem úrazu na 1,32mil. Kč vzhledem k nízkému věku Lukáše, zde není taková pravděpodobnost úmrtí v důsledku nemoci. V případě autohavárie se plní dvojnásobek, tedy 2,34mil Kč. - Z jakýchkoli příčin na 1,32mil. Kč Pojistné plnění nastává, pokud pojištěný zemře přirozenou smrtí, následkem nemoci, nebo následkem úrazu. Riziko je nastaveno do 55 let (doba, kdy bude mít Robert mladší z dětí - 23 let a ukončené plánované studium na VŠ a nebude tedy již na vás existenčně závislý). Individuální ukončení rizika nám také velmi sníží cenu pojištění. Mezi sebou s manželem se již v této době také nebude takové potřeba jistit se externě - potřebná výše majetku a úspor by v této době již měla být taková, že by to pokrylo případný výpadek příjmu v plné výši. Závazky (hypotéku) budeme řešit pojištěním, které je pro zajištění závazku přímo určeno, riziko smrti je zde levnější a bude nastaveno až do úplného splacení hypotéky.

4 2) Riziko trvalých následků Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (vysvětleno níže) - tímto jsem zajistil závažné úrazy, které mají negativní důsledky do budoucna a mohou omezit schopnost přinášet příjem v plném rozsahu. Volíme variantu, kdy pojišťovna plní úrazy už od 0,5% poškození. (trvalé následky ve výši jednociferného čísla mohou klienta ohrozit dlouhodoběji). Pojistná částka by měla odpovídat alespoň 6 násobku ročního příjmu pojištěné osoby u nejzávažnějších úrazů, základní částku proto navrhuji 720tis Kč. (nejvýše tedy 2,88 mil. u nejzávažnějších úrazů). Progresivní plnění znamená, že pokud zanechá úraz trvalý následek od 0,5% do 25%, plní se z jednonásobku pojistné částky (tedy ze 720tis. Kč), 26%-50% z dvojnásobku (z 1,44 mil Kč), 51%- 75% z trojnásobku a 76%-100% ze čtyřnásobku. Je tím zohledněna závažnost takového úrazu. Plnění ze strany pojišťovny probíhá nejčastěji po dvou letech, kdy se ustálí léčení a je patrné, kolik procent trvalých následků pojištěný má. Někdy může probíhat plnění zálohovou formou v případě, že je evidentní nenávratný stav úrazu (např.: ztráta končetiny). 3) pojištění invalidity: Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky zde jsme zajistili možnost případné změněné pracovní schopnosti. Existuje invalidita 1., 2. a 3. stupně - jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně. Máme možnost volit pojištění invalidity pouze následkem úrazu, ale důrazně doporučuji zajistit i připojištění rizika z důvodu nemoci, které je z hlediska statistiky pravděpodobnější. Například v roce 2010 bylo přiznáno mužům celkem 6226 invalidních důchodů 3. stupně, z toho pouhých 338 jich vzniklo v důsledku úrazu Pojistná částka by se měla být na 2,5 násobek ročních výdajů, tedy 1,2mil.Kč. Více o rozdělení stupňů invalidity zde: podminky-zprisnily-duchody-klesly/

5 Pojištění také doporučuji z důvodu, že se jedná o časté a opomíjené riziko, viz. statistika: Riziko opět individuálně ukončujeme dříve, tedy v 55 letech. U manželky budeme postupovat stejně, budou se měnit pouze částky v poměru k jejím příjmům na úrovni 25tis Kč měsíčně. Jejich přehled naleznete níže. Je také důležité vzít v úvahu její sportovní aktivity z pohledu pojišťovny bude zařazena do vyšší rizikové skupiny. Co se týká volnočasových aktivit Lukáše (vysokohorská turistika nad 3000 metrů), pokud zachová produkt Flexi, je důležité, aby při každé této plánované aktivitě poslal sms pro pojištění rizikových rekreačních sportů na toto má nárok po dobu 30 dnů každý rok. Jinak by se jeho pojištění nevztahovalo na tyto aktivity. 4) pojištění dětí: - riziko trvalých následků: 1 mil. Kč - velmi závažná onemocnění: 1 mil. Kč - riziko velmi závažných onemocnění znamená, že bude vyplacen 1 mil. Kč v případě, že by se u dítěte diagnostikovalo jedno z 25 vyjmenovaných onemocnění jsou to například rakovina, transplantace, slepota, obrna, epilepsie apod. Z důvodů velkých výdajů na tyto onemocnění zajišťujeme tak, aby byla poskytnuta adekvátní léčba. - hospitalizace: 1000Kč/den: U dětí je možnost zvážit i toto krátkodobé riziko. Je to z důvodu, že pro děti je relativně levné. Je nastaveno jak z důvodu úrazu, tak nemoci, aby byl zajištěn např. nadstandard v případě těchto událostí a pokrylo případné dočasně zvýšené výdaje.

6 Jak by mělo vypadat zabezpečení Vaší rodiny? - Nový návrh podrobně je ve formě přílohy č. 1 Jméno Klient Silvie Nela + Robert Smrt z jakýchkoliv příčin 1,32 mil Kč 825tis Kč - Smrt úrazem 1,32 mil Kč 825tis Kč - Invalidita 1., 2. a 3, stupně 1,2mil Kč 750tis Kč - Trvalé následky úrazu s progresí 720tis Kč 450tis Kč 1 mil Kč Velmi závažná onemocnění mil Kč Hospitalizace Kč/den Měsíční náklady 3074 Kč Aktuální nastavení Vašeho zabezpečení (pojistné částky): Jméno Lukáš Silvie Nela + Robert Smrt z jakýchkoliv příčin 800tis Kč - - Smrt úrazem Invalidita (pouze!) 3. stupně 200tis Kč - - Trvalé následky úrazu s progresí 700tis Kč - - Denní odškodné úrazu Hospitalizace úrazem i nemocí 200 Kč/den - - Měsíční náklady 1400 Kč

7 Analýza současné smlouvy - podrobnější rozbor situace 1) Pojišťovna České Spořitelny Flexi Smlouva v sobě obsahuje i investiční složku, která je celá investována do garantovaného fondu investovaná částka cca je 600Kč/měs., jedná se o odhad na základě propočtu ceny placené za jednotlivá rizika, na které jste pojištěn, z doby kdy se smlouva uzavírala (2008). Po dodání smlouvy klientem by byla doplněna přesná data. Historická výkonnost je následující: Zdroj: Jedná se tedy o velmi konzervativní investici. Zhodnocení se pohybuje na velmi slušné úrovni 5,04% p.a. za poslední 4 roky (viz. přiložená tabulka). Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že zisky z minulých období nejsou zárukou zisků budoucích. Viděl bych spíše nevýhodu v celkovém pojetí spoření přes pojistné produkty, kvůli těmto důvodům, které si klienti mnohdy neuvědomují:

8 Nákladovost: TANK je ukazatelem nákladovosti, použitelným pro kterýkoliv investiční produkt, u něhož jsou známé poplatky. Ukazatel TANK je obdobou RPSN, používá se ale pro produkty pravidelného investování. Jediným číslem v procentech vyjadřuje, jak drahý je určitý (spořící) investiční produkt v určité modelové situaci. TANK je poměrem všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK 30% neznamená, že by na konci zbylo 70 % z vložených peněz. Znamená to, že pokud se mých ,- zhodnotí na 1 mil Kč, ,- si nechá finanční instituce a na mě zbude ,-. V tomto případě tedy 35,2%, přičemž u obdobně nastavených produktů s garantovaným výnosem se pohybujeme na úrovni do 20% při 28 letech spoření, jako v tomto případě. Podílový list x podílová jednotka: Velmi důležitou informací je taktéž potřeba si uvědomit rozdíl mezi podílovým listem, který kupuji v případě přímé investice do fondu a podílovou jednotkou, kterou nakupuji přes pojišťovnu. V případě podílové jednotky jsem totiž věřitelem té dané pojišťovny = pojišťovny nemají dáno zákonem oddělovat majetek investovaný klienty od majetku svého. (investuji do ní a ta mé peníze dále předává investiční společnosti, za což si bere poplatek). V případě investování napřímo do fondů (bez pojišťovny jako prostředníka) nakupuji přímo podílové listy a jsem jejich majitelem = majetek klientů je oddělen od majetku společnosti.

9 Při případném krachu tedy o peníze nepřijdu, podílové listy pouze prodám přes jinou investiční společnost za jejich aktuální tržní hodnotu. Zdanění: investici a její zhodnocení musím při ukončení zdanit 15%. Což mi ukousne velké procento mých výnosů naproti tomu investice do podílových fondů, pokud trvá déle jak 6měsíců, jsou od zdanění osvobozeny. Více o této problematice zde: Z výše uvedených důvodů nedoporučuji brát tento způsob zhodnocování volných prostředků jako stěžejní, ale další investice řešit napřímo do fondů (viz dále). Další pojištění: Upozornil bych na fakt, že Lukáš jakožto nositel výrazné části příjmu při své profesi účetního jako OSVČ, nemá pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Je to opět na další jednání kvůli správnému nastavení důležitá je zejména otázka jak velkou škodu by při své správě 50 klientů mohl způsobit a na jaké úrovni by se pohybovaly případné sankce. Pro představu jsem namodeloval základní nabídku s horním limitem 500tis Kč u Generali pojišťovny při spoluúčasti 5tis Kč. Návrh připojuji ve formě přílohy č. 2. Pojištění domácnosti: Nedozvěděl jsem se, zda klient nemá v bytě nějakou cennější věc. Podle informací od klienta není pojištěno odcizení ani občanská odpovědnost. Pojištění jsem tedy lehce modifikoval a tyto rizika přidal. Celkové pojistné se zvýší na 2 583Kč/rok, návrh připojuji v příloze č. 3. Pojištění automobilu: Zde mi u pojištění nic nechybí, pouze je potřeba vzhledem k stáří smlouvy (2 roky) aktualizovat cenu, na kterou je vozidlo pojištěno. Aktuální cena se pohybuje na úrovni 140tis Kč (dle informací ze serverů tipcasrs.cz a sauto.cz). Po její aktualizaci cena pojištění klesne ze současných Kč na Kč/rok. Pokud by klientovi nevadila změna pojišťovny (což je

10 možné výpovědí nejpozději 6 týdnu před výročím smlouvy ), levnější alternativou by mohla být Triglav pojišťovna, která stejné pojištění nabídne za 9 227Kč/rok. Návrhy obou pojišťoven jsou v přílohách 4 a 5. Financování bydlení Zde jsme se bavili o tom, že splácíte hypotéku na váš současný byt, kde se blíží fixace. Na naší předešlé schůzce jste mi dále řekli, že se zejména kvůli dětem plánujete přesunout za Prahu a zde si pořídit dům. Současný hypoteční úvěr Výše úvěru Společnost Produkt 2,8mil Kč Česká Spořitelna Hypoteční úvěr Úroková sazba 4,4% Měsíční splátka Délka úvěru Doba fixace Kč 30 let 3 roky Vznik úvěru Zbývá zaplatit Kč Vzhledem k blížící se fixaci určitě doporučuji úvěr refinancovat. Na minulé schůzce jste mi řekli, že zbývá doplatit 2,65mil Kč, nicméně při mých výpočtech jsem došel k přesné částce Kč toto budu potřebovat ověřit podle smlouvy, kterou jsem nedostal k dispozici, poté výpočet upřesním.

11 Vzhledem k aktivnímu účtu i současnému úvěru bych zahájil jednání s Českou spořitelnou. Pokud by se podařilo vyjednat podmínky na úrovni kolem 2,8-2,9% zůstal bych u tohoto subjektu, podmínky nového úvěru jsem přiblížil v následující tabulce. Kompletní předběžné srovnání hypotečních úvěrů všech bank připojuji v příloze č. 2. Předpokládané podmínky hypotečního úvěru po refinancování: Výše úvěru Společnost Produkt 2,655mil Kč Česká Spořitelna Hypoteční úvěr Úroková sazba 2,79% (RPSN 2,83%) Měsíční splátka Délka úvěru Doba fixace Kč 27 let 5 roky Také doporučuji prodloužit délku fixace na 5 let, vzhledem k současnému období velmi nízkých úrokových sazeb. Otázka prodeje či pronájmu bytu: Na základě cenových map (http://jakybyt.cz/vyvoj, konzultaci s hypotečními makléři (Remax) a současných cen (http://www.sreality.cz) jste s nákupem současného bytu udělali velmi dobrou investici. V roce 2010 jste koupili byt na dobré adrese za 3mil Kč. Ten je na základě současných dat prodejný za cenu od 45 do 55tis Kč/m2, tedy na úrovni od 3,6 do 4,4mil Kč.

12 Zároveň je ale velmi dobře pronajímatelný a to na úrovni od 200 do 250Kč/m2/měs. V tomto případě (a pravděpodobnému dalšímu růstu cen v budoucnu) bych se přikláněl k možnosti byt neprodávat, ale dále ho pronajímat. I kdybychom se drželi spodní hranice (200Kč/m2) bez problému jeho pronájem pokryje výdaje na hypotéku (což je stěžejní), navíc je zde velká pravděpodobnost dalšího profitu kolem 5-6tis Kč/měs. minus náklady spojené s udržováním bytu. Tuto otázku je opět potřeba probrat ještě dodatečně osobně, zejména kvůli vytváření dalších případných rezerv pro budoucí opravy a řešení případného výpadku příjmu z jeho pronájmu. Otázka koupě nového domu: Plánujete v dohledné době pořízení domu za Kč. Záleží na vyřešení otázky prodej x pronájem bytu, viz. výše. Prozatím jsem udělal propočet hypotečního úvěru na tuto částku, celkově se dá počítat s úrokem kolem 3,86% p.a., připoujuji jej v příloze číslo 6. Přání a cíle: Automobil Současný vůz jste pořizovali v roce 2010 a financovali ho pomocí úvěru u Komerční banky za podmínek: Výše úvěru Společnost Produkt 200tis. Kč Komerční banka Spotřebitelský úvěr

13 Úroková sazba Měsíční splátka Délka úvěru Zbývá zaplatit 13,48% (15,4% RPSN) 5 500Kč 4 roky Kč Po prozkoumání úvěrové smlouvy bych doporučil za cenu sankce 5% z dlužné částky úvěr jednorázově doplatit ze svých úspor. Jednorázové doplacení: dlužná částka 61tis Kč Kč = celkem zaplaceno: Kč. Pokračování v úvěru: 23 splátek po 5500Kč = celkem zaplaceno: Kč. Bavili jsme se také o tom, že každých 7 let si plánujete pořídit nové auto, které Vás bude stát asi Kč. Shodli jsme se na tom, že je dobré takovéto vysoké výdaje plánovat, abychom daný cíl co nejefektivněji financovali. Řešení: Vzhledem ke střednědobému investičnímu horizontu a vašemu investičnímu profilu doporučuji odkládat volné finanční prostředky do vyváženého portfolia otevřených podílových fondů. Konkrétní řešení (výběr vhodných fondů) řeším vždy individuálně po konzultaci s klientem. Po započtení inflace musíme naspořit každých 7 let naspořit cca 380tis Kč. Doporučený odklad 3700Kč/měs.

14 Zajištění dětí Podrobnější rozbor situace Zde jsme se bavili o tom, že se plánujete připravovat na studia svých dětí. Budete potřebovat částku 6000Kč měsíčně po dobu studia (5let). Tedy 360tis Kč pro každé z dětí. Do výpočtu je opět potřeba započíst inflaci nebo počítat bez ní, avšak každý rok upravovat výši investice. Celá situace v řeči čísel Nela Robert Potřebná částka Potřebná úložka Potřebná částka Potřebná úložka Kč Kč Kč Kč Dovolená: Na každoroční dovolenou potřebujete 40tis Kč. Při tomto horizontu doporučuji na tento cíl spořit přes spořící účet. Doporučuji pravidelný odklad 3 306Kč/měs. Spotřebiče: Na výměnu spotřebičů v domácnosti potřebujete 60tis Kč každých 6 let. Zde bych doporučil konzervativní portfolio s uvažovaným výnosem kolem 4,5%. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 727Kč/měs. Rekonstrukce: Na pravidelné rekonstrukce co 10 let budete podle vašich představ 200tis Kč, s inflací 280tis Kč. Zde bych doporučil smíšené portfolio s větším důrazem na dynamickou složku s uvažovaným výnosem 6% p.a. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 1 709Kč/měs. Chata: V roce 2041 si chcete pořídit chatu na venkově za 1mil Kč. Po započtení inflace se tato částka zvýší na 2,66mil Kč. Zde bych doporučil dynamické portfolio s uvažovaným výnosem kolem 7,5%. Pro splnění tohoto cíle doporučuji pravidelný odklad 2337Kč/měs. Nicméně u tohoto cíle, který má u vás i nejnižší prioritu bych viděl spíše řešení v budoucím prodeji bytu a financování tohoto cíle touto formou. Záleží na dalším jednání a jak se budete stavět k dalším navrhovaným řešením.

15 Volné prostředky V tomto programu jsme se bavili o tom, že každý by měl mít vytvořeno několik typů finančních rezerv podle doporučeného investičního horizontu a průměrného ročního zhodnocení. Tímto způsobem rozložení peněz by nemělo docházet k finančním potížím a zároveň veškeré volné finanční prostředky budou zhodnoceny maximálně vzhledem k době, na jakou je budete mít odloženy. Krátkodobá finanční rezerva: Zde doporučuji založit si spořící účet, kde peníze budete mít kdykoliv k dispozici se zhodnocením na úrovni 1,5-1,80 % p.a. (například Air Bank a jejich účet Top3 garance). Ideální mít zde rezervu ve výši alespoň trojnásobku společného měsíčního příjmu - pro případ dočasné pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, mimořádných výdajů apod. Doporučený odklad - dle Vašich možností, doporučuji přesunout úsporu 100tis Kč z běžného účtu a na běžném účtu dále držet pouze peníze ve výši režijních nákladů. Střednědobá finanční rezerva: Zde už je stanoven doporučený investiční horizont 3-7 let, což znamená, že byste po tuto dobu neměl s penězi manipulovat, abychom Vám s nejvyšší pravděpodobností mohli říct, že dosáhnete požadovaného výnosu kolem 4-5 % p.a. Pro vytvoření této rezervy doporučuji investovat minimálně polovinu do konzervativních nástrojů kapitálového trhu (dluhopisy) a třetinu až jednu polovinu do progresivnější složky (akcie, reality, komodity), což nám vytvoří vyvážené portfolio. Vy takto využíváte například investici do Sporobondu a stavební spoření. Dlouhodobá finanční rezerva: Doporučený investiční horizont- 8 a více let Předpokládaná výnosnost- 7-9 % p.a. Zde se jedná převážně o investice do akciových, nemovitostních a popřípadě i do komoditních podílových fondů, kde je vysoká výkyvovost (volatilita), ale v dlouhodobém horizontu také velice zajímavý výnos. Protože je velice obtížné se vyznat v nabídce cca 1800 podílových fondů v ČR, snažím se tuto problematiku sledovat a pro své klienty vybírat ty dlouhodobě nejvýkonnější.

16 Co je to otevřený podílový fond? Jako ideální nástroj pro plnění většiny cílů jsem vybral otevřené podílové fondy: Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílový fond se rozděluje do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje drobné vklady střadatelů a ty za nás investuje. Díky tomu nám umožní sáhnout si na spoustu cenných papírů (akcie, dluhopisy) za menší částku, než kdybychom je kupovali napřímo. Příklad chtěl bych si koupit akcie abych si vytvořil svoje portfolio (soubor různých cenných papírů) musel bych nakoupit např. 50 x 10 různých akcií různých společností a třeba nějaké dluhopisy což by mě stálo např. 10tis dolarů. Podílový fond tedy dělá to, že sdružuje malé střadatele a za jejich peníze nakupuje podle svého uvážení akcie (právě například akcie velkých amerických firem). Díky tomu si můžu pořídit zmíněných 500 akcií za 500Kč/měs. Podíl na zisku mi bude vyplacen podle výše mojí investice. Díky tomu podstupuji menší riziko (investuji do spousty různých nástrojů, avšak za zlomek ceny). Investiční zaměření určuje, do jakých nástrojů fond investuje jestli do dluhopisů (konzervativní), dluhopisů a akcií (smíšené) nebo pouze do akcií (dynamické) portfolio. Obecně totiž platí, že na čím delší čas plánujeme peníze odkládat, tím dynamičtější nástroje můžeme používat. Příklad pokud bych peníze potřeboval za 3 roky, můžu je investovat do akcií ale akcie velmi podléhají trendům na trzích a může se stát, že zrovna když peníze budu potřebovat, budou trhy dole a já nic nevydělám nebo budu ve ztrátě. Dlouhodobě (7 a více let) je však nepravděpodobné, že by se všem firmám, do kterých investuji, dařilo hůře, než před 7mi lety. Proto když budu chtít investovat na 3 roky, budu volit dluhopisy, protože ty podléhají trendům méně a riziko ztráty je minimální. Celkové složení a výběr fondů provádím na základě analýzy dostupných fondů největších investičních společností Conseq, J&T, Atlantik, Cyrrus a jejich partnerů.

17 Kritériem bylo vhodné investiční zaměření, které by zapadlo do celkového ladění portfolia, zkušený investiční manažer (člověk, který vybírá do fondu jednotlivé nástroje akcie a dluhopisy) a adekvátní manažerské poplatky (to co si za to tento člověk bere) vzhledem k dosahované historické výnosnosti. Riziko dále snižujeme pravidelnou investicí oproti tomu, abychom čas od času investovali větší částku. Odpadá tak potřeba stále sledovat trhy a riziko špatného odhadu - kdy jsou trhy dole a můžeme levně nakupovat a kdy nahoře a můžeme tedy draze prodávat. V praxi se to ne vždy daří a tak díky pravidelné investici dochází k tomu, že ztráta z nákupu v době, kdy byla investice na vrcholu (byla drahá), vynahradí levnější nákup té samé investice v okamžiku, kdy byla na svém dně (je levná). Vezeme se tedy na dlouhodobém směřování všech trhů a to je růst je totiž nepravděpodobné, abychom se za 10 let měli hůře než dnes firmy a životní úroveň musí (měla by) v čase růst.

18 Příprava na stáří V tomto programu jsme se bavili o tom, že byste rádi odešli do důchodu v 63 letech, tedy za 28 let. Pro udržení vašeho životního standardu chcete mít společně měsíčně k dispozici Kč. Na tomto horizontu je důležité započítat inflaci. Jestliže promítneme do výpočtu 3,5% roční inflaci, tak se měsíční potřebná částka zvýší na Kč. Od státu budete mít k dispozici cca Kč měsíčně. (náhradový poměr by tou dobou dle predikce z peníze.cz měl být na úrovni 28%). Nicméně se jedná o předpoklad a cokoliv se může (a pravděpodobně i bude) měnit. Proto budeme odklad v budoucnu průběžně měnit podle vývoje situace. Zbývajících Kč bychom si tedy měli vytvořit z vlastních zdrojů. Pro to, abychom tuto částku mohli čerpat po dobu 10ti let, budeme muset naspořit 3,18 mil. Kč. Pojďme se tedy podívat, kolik budeme muset spořit, aby nás to na důchodový věk dostatečně zabezpečilo. Řešení: Otevřené podílové fondy, měsíční odklad 2794 Kč, investiční horizont- 28 let, předpokládaná výnosnost- 7,5% p.a.

19 1) Smlouva penzijního připojištění - Spoření přes produkty penzijního připojištění je v pořádku, zejména pokud na ní přispívá zaměstnavatel. Jen kvůli nízkému průměrnému zhodnocení, viz. tabulka, nedoporučuji tento produkt jako stěžejní, ale brát ho opět jako konzervativní doplněk portfolia. Penzijní připojištění - Silvie: Vložená částka Státní příspěvky Celkem napořeno ,00 Kč ,00 Kč Kč Odbytné po zdanění Kč Nejčastějším důvodem uzavírání smluv o penzijním připojištění je státní podpora, která je odstupňována v závislosti na výši měsíčního vkladu klienta (90 Kč při odkladu 300 Kč měsíčně

20 230 Kč při odkladu 1000 Kč měsíčně), což vypadá na první pohled zajímavě, ale z dlouhodobého hlediska to představuje zanedbatelný výnos. Je rozdíl, zda dostanu 230 Kč na prvních 1000 Kč nebo stejných 230Kč na již naspořených milion korun po delší době spoření). 2) Smlouva stavebního spoření - Lukáš: Stavební spoření byl pár let zpět ideální prostředek, jak konzervativně a přesto výnosně investovat. Bohužel dnes, díky změnám které přišly, bych ho již nedoporučoval. Hlavními důvody jsou: 1) Opět 15% zdanění na konci, na rozdíl od fondů 2) Peníze jsou fixovány na dobu 6ti let, jinak přicházíme o státní podporu 3) Standardně dlouhá výpovědní lhůta 3 měsíce. Pokud bychom peníze potřebovali dříve, platí se pokuta obvykle 0,5-1% z naspořené částky a klient přichází o státní podporu 4) Drahý poplatek za vedení 300Kč/rok ve vašem případě 5) Zhodnocení vkladů na úrovni 2% p.a. 6) Nemožnost vybrat část naspořených vkladů musíme vždy ukončit celou smlouvu Rozdělení stavebních spoření dle doby uzavření: U smluv platných do 31. prosince 2003 přispěl stát 25 procent z každého vkladu, nejvýše však částkou 4500 korun každému, kdo uložil na své stavební spoření vklad nejméně korun. Vázací doba byla pět let. Stavební spoření platné od 1. ledna 2004 do stát přispěl 15 procenty z každého vkladu, nejvýše však částkou 3000 korun každému, kdo v daném roce složil alespoň korun na svůj účet ze stavebního spoření. Vázací doba byla šest let. Stavební spoření od roku 2011 státní podpora maximálně 10% z vkladu z Kč, tedy 2000Kč. Od roku 2013 se pak počítá navíc s prokazováním účelovosti peníze budou moci sloužit jen na studijní nebo stavební účely.

21 Příklad spoření uzavřeného dle aktuálních podmínek (2013): Cílová částka 200tis Kč, pravidelně investováno 2000Kč, po 6 letech to vypadá následovně: Vlastní vklady: 144tis Kč Poplatky: Kč Státní podpora: Kč Hrubý úrok: Kč 15% daň z úroku: Kč Celkem vyplaceno: Kč Zdroj: můj výpočet, ověřeno přes kalkulačku na peníze.cz Celkové zhodnocení je tedy 1,78% p.a. Pro ilustraci jak tyto peníze dále a na obdobnou dobu zainvestovat: 100% zajištěný fond BNP investice do Target Click Fund přes společnost Atlantik: - 100% záruka návratnosti investice (minus poplatky) - Doba investice od 1 roku do 41 let - Bez poplatků jediný poplatek je za vedení účtu 300Kč/rok - Možnost investovat od 10tis Kč jednorázově nebo od 500Kč měsíčně - Výnos na úrovni 4-5% p.a. - možnost kdykoliv vybrat i část naspořených prostředků bez poplatku 3) investice Sporobond - na základě rady od přepážkové pracovnice jste v minulosti investovali do dluhopisového otevřeného podílového fondu. - od kdy jste začali investovat, do bylo průměrné zhodnocení v tomto období 5,24% p.a., což je velmi slušný výsledek - dlouhodobě (za 14 let) se průměrné zhodnocení pohybuje na úrovni 5,34% p.a. - je to tedy ideální střednědobá investice, radím ji zachovat

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat při úrokové sazbě 9

Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat při úrokové sazbě 9 K testu průběžný Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat 250 000 při úrokové sazbě 9 % p.a. platné v průběhu prvních 4 let

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy 3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Jan Novák a Lucie Nováková

Jan Novák a Lucie Nováková Jan Novák a Lucie Nováková Váš finanční konzultant Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: Miroslav Mlčuch 777 889 313 miroslav.mlcuch@fichtner.cz Klientská linka: 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více