Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via. 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via. 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín"

Transkript

1 1

2 OBSAH 6 Úvodní slovo 8 Rok 2013 v číslech 10 Kdo jsme a co děláme 14 Dárci a partneři Nadace VIA 28 Portrét dárce: Miroslav Motejlek 30 Podpora místních iniciativ 38 Rozvoj neziskových organizací 44 Rozvoj filantropie 50 Základní údaje 54 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva 84 Výrok auditora Nadaci VIA a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo převodem na účet nadace / Děkujeme!

3 NADACI VIA POMÁHÁM PROTO, PROTOŽE V ZEMÍCH ČESKÝCH NEVIDÍM NIKOHO KOMPETENTNĚJŠÍHO, KDO MÁ NADĚJI ZMĚNIT BLBOU ČESKOU NÁLADU, NAPŘ. TÍM, ŽE SYSTEMATICKY POMÁHÁ REALIZOVAT TY NEJLEPŠÍ ZÁMĚRY, ROZVÍJEJÍCÍ SEBEVĚDOMOU A KONSTRUKTIVNÍ OBČANSKOU SPOLEČNOST. JE MI "CTÍ S TĚMITO ÚŽASNÝMI LIDMI SPOLUPRACOVAT. " Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín

4 uvodni slovo Milí přátelé, kanadský konzultant a znalec filantropie Tony Myers, se kterým jsme měli čest spolupracovat v uplynulém roce, se s námi podělil o mnoho hlubokých filantropických vhledů. i vzdělávací a rozvojové podpory dobročinných iniciativ po celé České republice. Na následujících stránkách se dozvíte více, teď mi jen dovolte podělit se s Vámi o několik zajímavých postřehů z naší práce. Díky programu LeadershipAid rozumíme lépe tomu, co trápí a těší Systematicky pomáháme realizovat ty nejlepší záměry rozvíjející sebevědomou a konstruktivní občanskou společnost "Jedním z nich je mnohokrát prokázaná skutečnost, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří žijí svůj život v souladu. Jsou to lidé, kteří dokážou prožít život tak, že jejich práce, záliby a zájmy i jejich soukromý život jsou jak ve vzájemném souladu, tak v souladu s hlubokými hodnotami, které v sobě mají. A podobné je to i s dárci. Nejspokojenější jsou dárci, kteří vědí, že to, jak a komu pomáhají, je v souladu s tím, čemu věří a na čem jim opravdu záleží. Před dvěma měsíci jsme úspěšně zakončili kampaň za navýšení nadačního jmění Nadace VIA, kterou jsme zahájili v lednu Bylo to fascinujících šestnáct měsíců, během nichž jsme měli obrovskou radost, když jsme se potkávali s lidmi, kteří právě ten svůj soulad hledají a nacházejí. Kampaň 1 : 1 přinesla kýžených 22,5 milionu Kč do nadačního jmění a nám bude ctí, když zůstaneme s našimi štědrými dárci v kontaktu. Těšíme se, že se s nimi budeme i nadále potkávat, abychom jim mohli ukázat, jak důležité a užitečné jejich dary byly. V roce 2013 jsme investovali přes 20 milionů korun do finanční, ale " manažery a lídry českých neziskovek a o co by mohli do budoucna opřít svůj růst a rozvoj. Naše komunitní grantové programy nám opakovaně přinášejí dobrou zprávu čím dál tím více lidí v Česku je ochotno opustit své obýváky a pustit se na nelehkou, ale radostnou cestu péče o náš společný veřejný prostor. A naše programy oživující tradice dárcovství a filantropie nám i v loňském roce přinesly nespočet důkazů, že filantropie se do Česka vrací a že soukromé dárcovství je velkým a nadějným příslibem do budoucnosti. A to je skvělá zpráva. Děkujeme Vám všem za přízeň ať patříte k těm, kterým můžeme být užiteční svými programy, či k těm, bez kterých bychom naši činnost nemohli již 16 let vykonávat. Můj dík patří také všem pracovníkům nadace, ale i členům hodnoticích komisí, přátelům a spolupracovníkům. Vážíme si Vaší dlouhodobé podpory a pomoci. Lenka Mrázová předsedkyně správní rady Nadace Via, červen

5 Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2013 naše nadační jmění výše Kč. Díky důvěře našich dárců dosáhlo naše nadační jmění výše Kč V roce 2013 jsme podpořili 236 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech Kč. 24 % - individuální dárci 28 % - firmy 3 % - výnosy nadačního jmění 45 % - české a zahraniční nadace V roce 2013 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních zdrojů Nadace VIA. 8 9

6 Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo, dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí Historie Nadace VIA vznikla v roce Navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes 3400 dobročinných projektů částkou téměř 275 milionů Kč. Stali jsme se největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Vzhledem k americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto kombinujeme finanční podporu s nefinanční asistencí těm, kterým pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením VIA, které naši nadační práci doplňuje aktivitami, jež posilují životaschopnost českých neziskových organizací. POSLÁNÍ Nadace VIA vychází z přesvědčení, že odpovědnost a ochota podílet se na správě věcí veřejných a starost o okolí jsou nezbytnými předpoklady života ve svobodné společnosti. Proto: podporujeme aktivní lidi, kteří rozvíjejí komunitní život českých obcí a měst, posilujeme neziskové organizace, investujeme do jejich rozvoje a do růstu jejích leaderů, pomáháme obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství. Svoboda, radost, odpovědnost Pomáháme vnitřně motivovaným lidem, kteří pozitivně proměňují své okolí a dělají dobré věci, pro sebe i pro druhé. Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat české neziskové organizace a lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru

7 nadační jmění Nadační jmění je základním a nedotknutelným kapitálem nadace. K financování své činnosti a k podpoře dobročinných projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho výnosy, což jim zajišťuje nezávislost. Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation, která nám nabídla pobídkový grant ve výši USD jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1:1. Díky pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1:1 jsme do nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši 22,5 milionu Kč. Díky tomu budeme schopni každoročně podpořit částkou téměř 1 milion korun ty, kdo nečekají s rukama v klíně a proměňují své okolí k lepšímu. Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování nadačního jmění k prioritám naší práce. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se připojili k této ojedinělé kampani a pomohli nám prošlapat novou cestu k rozvoji filantropie v České republice. Naše poděkování patří také všem členům Kabinetu Kampaně 1:1, tedy lidem, kteří spojili své jméno s Kampaní 1:1 a pomohli nám svou dobrovolnou prací, kontakty a svým vlivem. Programy V Roce 2013 Leadership Aid T-Mobile semináře pro neziskové organizace Akcelerátor Akademie sociálního podnikání lepší byznys Rozvoj neziskových organizací ViabilityNet TechSoup česká republika Fond T-Mobile MLUVME SPOLU Fond T-Mobile pomáhejme příběhům Fond ČSOB a Era pro podporu regionů Era Starosta roku Cena VIA BONA Místo, kde žijeme Podpora místních iniciativ Fond manželů Horových fond správní rady Darujme.cz Rozvoj filantropie Fond místních iniciativ a Rychlé granty Fond kulturního dědictví Fond Tři sestry pomáhají Fond Rachunek Semináře o soukromém dárcovství Akademie Průvodce české spořitelny Koučink po nástrahách semináře čas (pro váš) růst v neziskovém čtvrtletník pro neziskové sektoru Umění darovat organizace Pomáhej

8 Hledáme nové cesty, jak neziskovým organizacím pomoct v jejich práci a zároveň dárcům co nejvíce zjednodušit proces darování Milí přátelé, rok 2013 přinesl moc dobrou zprávu: soukromé dary, tedy dary individuálních a firemních dárců, u nás již druhým rokem po sobě překonaly hranici 4 miliard korun. Růst přitom táhne filantropie lidí tedy individuálních dárců. Právě jejich dárcovství narostlo meziročně o více než 11 procent. To je zpráva velmi nadějná zvláště v době, kdy průměrná mzda roste zhruba o 3 procenta a nárůst hrubého domácího produktu zůstal pod jedním procentem. Tento trend se pozitivně odrazil i ve skladbě darů Nadace VIA, neboť v roce 2013 tvořily dary dárcůjednotlivců čtvrtinu všech darů (v roce 2012 to bylo 13 procent), které jsme v uplynulém roce získali. Máme z toho radost. Povzbuzeni desítkami inspirativních setkání s dárci během uplynulého roku slibujeme, že budeme pokračovat v cestě, na kterou jsme se vydali již před šestnácti lety. Budeme i nadále pomáhat českým neziskovkám a jejich leaderům růst a rozvíjet se a budeme i nadále pomáhat motivovaným lidem uskutečňovat takové komunitní iniciativy, jež v ostatních lidech probudí zájem a chuť zapojit se do péče o náš společný veřejný prostor. Pomáhat budeme nejen finančními granty, ale i nabídkou vzdělání, "Podstatnější než čísla je však to, co nám setkání s našimi dárci přinášejí. Dozvídáme se více o jejich motivacích a o tom, čeho chtějí svou filantropií dosáhnout; dozvídáme se také více o společnosti, ve které žijeme, ale učíme se také leccos o sobě. Jsou to setkání, kdy můžeme mluvit o hodnotách, smyslu a o tom, jaký svět bychom společně chtěli spolu-vytvářet. " přenosem know-how ze zahraničí, na míru šitým koučinkem či propojováním těch, kteří by se měli potkat. V tom, že kombinovat finanční a nefinanční pomoc má hluboký smysl, nás utvrdila kniha Do More Than Give.*) Její autoři přesvědčivě ukazují, že dárci a nadace, jejichž filantropická činnost má největší dopad, dělají vždy více, než že jen rozdávají peníze. Peníze jsou důležité, ale neumí a nemohou vyřešit všechny problémy. Proto je dobré vždy přemýšlet, o jakou další asistenci má smysl doplnit finanční granty. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám v loňském roce jakkoliv pomohli. Bez Vás bychom nemohli dělat to, co děláme. A děkujeme také všem lidem, kteří věnují svůj čas a životní energii tomu, aby vstupovali do veřejného prostoru v nejširším slova smyslu. Bez jejich elánu, nápadů a soustavné práce by v Česku mnoho podstatného chybělo. jiří bárta ředitel Nadace Via *) Leslie R. Crutchfield and FSG Social Impact Advisors, Do More Than Give, San Francisco, Jossey-Bass 2011, první vydání. 14 Filantropičtí Emilové: 15 Marek Šálek a Jan Kroupa

9 Dárci Nadace VIA Nadace a neziskové organizace The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě Nadace The Kellner Family Foundation Vlády a mezivládní programy pomoci U. S. Department of State Dárci do Kampaně 1:1 Patroni kampaně Karel Janeček Citigroup Foundation Členové kabinetu Sanjiv Suri předseda kabinetu kampaně Silke Horáková Lenka Mrázová Jiří Bárta Karel Janeček Petr Laštovka Libor Malý Miroslav Motejlek Václav Pavelka Partners for Democratic Change Slovakia Balkan Community Initiatives Fund Citigroup Foundation UniCredit Foundation Dárci z České a Slovenské republiky do nadačního jmění Tomáš Absolon anonymní dárce Jiří Bárta Pavel a Jarmila Baudišovi The Bulgarian Center for not-for profit Law Nadační fond proti korupci Nadace České spořitelny Friends of VIA, Pittsburgh Sdružení VIA Kampaň 1:1 V Kampani 1:1 se čeští dárci spojili, aby společně vytvořili kapitál, který bude pomáhat lidem a neziskovým organizacím po celé České republice v příštích desetiletích. Každý jejich dar byl zdvojnásoben! Finanční cíl kampaně do nadačního jmění Nadace VIA 11 mil. Kč Zdvojnásobení darů díky pobídkovému grantu C. S. Mott Foundation a Libora Malého 22 mil. Kč Více o Kampani 1:1 na webu Skutečný výsledek kampaně do nadačního jmění Nadace VIA 22,5 mil. Kč Výnosy nadačního jmění 4,5% p. s. / Kč / rok Počet podpořených dobročinných projektů z výnosu / rok Hana Blovská Irena Brabcová Martina Břeňová Aleš Březina Czechoslovak Models s.r.o. Petr Čoček Václav Dejčmar Gabriel Eichler Emun Partners a.s. Přemysl a Hana Filipovi Daniel Fiřt David Fojtík Vladimíra Glatzová Ladislav Hlavatý Jan Holásek Vít Horáček Jaroslav a Silke Horákovi Ondřej Horecký Jiří Humplík Matěj Chytil Isolit-Bravo s.r.o. Martin Jahn Karel Janeček Václav Jára Michal Jetel Otakar Ježek Magdalena Jirousová Kamila Kabelková Dárci do Fondu kulturního dědictví Pavel Bečvář Pavel Beneš Tomáš Hajný Lukáš Hejna Zbyněk Juchelka Magdalena Jirousová Martin Kempa Jiří Kučera Šimon Lukašík Libor Malý Martina Mazancová Ladislav Mazanec Tania le Moigne Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Michal Nosek Kristýna Obdržálková Václav Pavelka Janiš Petr Red Cap s.r.o. Ladislav Sekerka Danica Siváková Dita Stejskalová Sanjiv Suri Jan Svěrák Jan Sýkora Marek a Daniela Šálkovi Jan Školník Rudolf Školník Tomáš Torner Jan a Jitka Troníčkovi Helena Vágnerová Milan Vašina Renáta Vondráková Jiří a Radana Waldovi Libor Winkler Lubor Žalman Američtí dárci do nadačního jmění Nicole Bures Russell a Cynthia Condon Mimi Coppersmith Bob Doubek George Glos JoAnne Hayward Peter Hero Carol Hochman Gerald a Geraldine Horna John Krofcheck a Vera Krekanova Daniel Kucera Bill Lafe Cathy Luke Jim Mauch Joan Miles and Bob Cliff Kirsten Munro Emil J. Polak Robert a Marcia Popper Hana Romovacek John A. Stiber Marcia Sutherland George Vrla John a Rudy Zitny Robin R. Zoufalik Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci a členové The Via Foundation Czech Heritage Society Zbyněk Kabelík Pavel Krůta Jan Palán Petr Přibyla Ondřej Šindelář Michal Valenčík Lucie Voláková Friends of Via Via Trustee Society Donald and Marie Hamer Peter Hero Founder Jim and Rebecca Mauch Elizabeth Muzicka Shribman Oldrich and Silva Vasicek Carolyn and Malcolm Wiener Zlatí dárci Carol Hochman Stříbrní dárci Joan Miles and Bob Cliff Nicole Bures 16 17

10 Mimi Coppersmith Robert Doubek Miloš Forman Eva Hanka Carol Helps Gerald and Geraldine Horna Charles Kalvoda Joseph Kocab Roger Kolar Vera and John Krofcheck Daniel Kucera Vratislav and Alena Nenicka Gordon Peters Emil Polak Robert and Marcia Popper John and Elaine Reiner Hana Romovacek Scully Family Foundation Zdenka Blechová Jiří Juchelka Markéta Kunešová Josef Šenk Jaromír Večerek Jana Vohralíková John Stiber Waldemar Stopkey Marcia Sutherland Eva Tochor Robert Thomas Mojmir Vrtilek Susan Warner James Whelan Christina Witsberger Rosemarie Wyke Patrick Zika John and Rudy Zitny Patroni Alexandra Brito Robert Bronec Russell and Cynthia Condon Violet DeWind Vera Donnenberg George Glos Dárci do Fondu místních iniciativ Dárci do programu Rychlé granty Eva Chaloupková Nadační fond proti korupci Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě Marianne Hall Marta Kastner Harry Kirsch Richard Kutilek William Lafe George Lauscher Catherine Luke Josef Machac Rebecca and Mario Mazzarella Roger Mechura Boyd Mudra Gerald Novotny Elaine Reiner Bob Renate Olga Rosser Joseph Vavruska, Jr. Western Fraternal Life Association Lodge 431 Patricia Wilcox Běžci pro Nadaci VIA Petr Adamec Pavel Adamec Václav Audes Martin Babec Martin Balogh Mirka Barcalová Jiří Bárta David Bárta Pavel Bartoš Lenka Belekanicová Dominika Biľová Ladislav Blažek Robin Zoufalik Přátelé Ivan Backer Joseph Bielecki Miriam Caldwell Circle of Czech Women Josef Dadok Zdenek Fencl Veronica Frost Randolf Gevero JoAnne Hayward Charles Heller William Lion Kirsten Munro Lodena Petersen Celeste Sampson Herbert Sheldon Dorothy Tichavsky George Vrla Arnie Boer Marian Bosanský Lenka Bošanská Jones Brian Jamie Brindley Kateřina Brůnová Jiří Březina Petr Bříza Petr Burian Pavel Čihák Miloš Čihák Filip Čabart Lenka Čábelová Daniel Častvaj Václava Čejková Aneta Čepilová Helena Černá Radka Černá Monika Černíková Robert Červeňák Martina Červinková Robin Čumpelík Hana Davídková Kamila Dejmková Petr Denk Lucie Deýlová Veronika Dohnalová Karel Doktor Pavlína Doktorová Eva Dolejší Tomáš Doležal Milan Duba Ladislav Dvořáček Petra Dvořáková Thea Favaloro Mária Ferencová Robert Fiala Tereza Finková Daniel Fiřt Lukáš Fiřt Lukáš Fochler Gabriela Fojtová Lukáš Folbrecht Petr Fous Dušan Friedl Miroslav Gabriel Tal Gilboa Maya Gilboa Sarid Gilboa Dirk Göhmann Hana Gondová Marek Hadaš Pavel Hadrbolec Jaroslava Hájková Lucie Haldová Miroslav Hamar Katarína Hánělová Lucie Harcubová Zbyňek Havel Marek Hejduk Lenka Hejduková Lukáš Hoder David Hofman Jirka Holub Tereza Horáčková David Horad Patrick Houllier Martin Hovad Zuzana Hrachovinová Barbora Hrdlicková Martin Hudák Tomas Hulek Daniel Hýbl Roman Chládek Ondřej Chrpa Romana Janicková Martina Janková Till Janzer Martin Jeřábek Lucie Jirků Jakub Jírovec Petr Jonák Vojta Kačena Michal Kadera Michal Kadilak Jan Kapec Kateřina Kapletová Dina Kášová Michaela Kašparová Marek Kedzior Sherry Keneson-Hall Eva Klaudingerová Radek Klouček Jan Klouda Tomáš Knebl Jiří Kočárek Martin Kolář Jan Kolín Petra Kopová Martina Kopsová Michal Korejs Martin Kořistka Ivana Kortišová Kamil Kos Marcel Koubek Jitka Koumalová Eva Koutná Lukáš Kracík Silvie Králová Magdaléna Kramešová David Kratina Pavla Kreuzigerová Pavel Kropáček Honza Kroupa Eva Křívánková Jiří Kučera Jana Kučerová Jaroslav Kudela Kamil Kudláček Kristina Kuklová Radek Langer N. Lapčák Tomáš Lauer Helena Lenda Veronika Lobodasová Jana Lognerová Tomáš Lukačovský Jan Macek Ilir Maci Jakub Mačát Věra Macháčková Michaela Majoberová Eva Malecká Jan Marek Pavel Martinek Josef Martínek Veronika Mašková Zuzana Matějovská Dennis Mickel Jiří Michal Milan Míka Katka Mlčochová Tomáš Mohorko Marek Moravec Miroslav Motejlek Peter Mueller Jiří Němeček Petr Němeček Pavel Němeček Petr Nepustil Jan Nesnídal David Neveselý 18 19

11 Lukáš Niemczyk Zuzana Nohálová Veronika Nosková Ondřej Novák Libor Novák Eva Nováková Veronika Novotná Lukáš Novotný Tomáš Novotný Martin Nový Michal Nývlt Josef Orava Pawel Ozierski Miloslav Palacký Zuzka Palátová Mária Pankovčinová Zuzka Papíková Markéta Patková Robert Pavlát Daniel Peltek Jérôme Pelus Ondřej Petr Václav Petrák Marie Petrovická Jan Philip Eva Pilařová Cristina Pindaru Václav Pisinger Monika Poliačiková Roman Polz Štěpán Popel Jan Pospíšil Ondřej Poul Ondra Prejzek Vojtěch Přerovský Julien Prest Pavel Prchal Martina Priesolová Alena Procházková Eva Ptáčková Alice Remešová Alice Rezková Vladimír Richter David Rouča Jakub Růžička Jan Růžička Barbora Růžková Vladimír Rýdl Jan Řehounek Marek Řezníček Pavel Říha Zuzana Sabolová Erika Salcmannová Oscar Scoppa Marcela Schneiderová Václav Schovánek Kathleen Schultz Antonín Simerský Jakub Sklenka Lucie Sklenková Petr Skočdopole Lukáš Skořepa Jan Slabý Miroslav Staněk Jan Steinbauer Hana Strachová Kateřina Střelcová Teresa Suchánková Vláďa Svetlák Petr Svoboda Ondřej Sýkora Vojta Šálek Marek Šálek Kateřina Šimáčková Ondra Šindelář Ladislav Šipoš Renata Šiserová Jan Škoudlín Petr Šorfa Monika Šťástková Johana Šťastná Miroslav Štola Lucie Šuková Robert Šváb Iva Švancarová Radovan Tater Petr Ťažký Pavel Tesař Petrus Timmermans Tomáš Torner Pavel Truhlář Vladimír Turek Martin Turek Jana Uvírová Jaroslav Válek Michal Valíček Lenka Válková Sylvie Vávrová Petr Vavřík Daniela Včeláková Pavel Vlasaný Jana Voborská Ester Votavová Lukáš Vrána Aleš Vršecký Václav Vršínský Ondřej Vrtiška Lukáš Výlupek Pavel Vysušil Veronika Waicová Pavel Zahradil Anna Zamrazilová - Vitásková Jiří Zeman Eva Zifčáková Zoltan Zvada Katarina Zvolenská Hana Ženíšková Zoran Žlof a firmy Škoda Auto a.s Kraft Foods ČR, s.r.o. Atlantis Telecom s.r.o. Aegon Pojišťovna a.s. The Boston Consulting Group, s.r.o. Havel, Holásek & Partners Motejlek.com Advanced World Transport a.s. PricewaterhouseCoopers Hatex s.r.o. Swiss Life Select Česká republika s.r.o. Partners Financial Services, a.s. OBI Česká republika s.r.o. T-Mobile Czech Republic, a.s., Holcim a.s. Hinton, a.s. Capgemini Czech Republic, s.r.o Dárci Filantropický Emil Marie Aronová Eva Hrabětová Richard Augustin Hana Hřebíková Jan Barta Blažena Hušková Jiří Bárta Luboš Hykl Luboš Beniak Marta Chládková Tomáš Bílý Iva Jakešová Pavlína Blahotová Petr Janek Ladislav Blažek Jan Janošík Radim Boháček Irena Jirků Milan Bubeníček Radek John Michal Burda Veronika Kastlová Jan Cehák Bára Kašíková Jan Dlabola Daniel Kaucký Lucia Dovalová Stanislav Kázecký Veru Drnk Jan Kejzlar Petr Dvořák Claudia Kiatipisová Josef Dytrich Zuzana Knightová Dalibor Fencl Vladimír Kníž Tomáš Feřtek Ondřej Kopečný Stanislav Fiřt Matěj Koudelka Kristian Flek Ondřej Kováč František Fridrich Dominika Kovaříková Lada Furmaníková Jiří Král Katarina Gajdošová Jiří Kratochvíl Susan Gockeler Jan Kroupa Peter Guštafík Lucie Krutská Petr Harcuba Vanda Krutský Josef Havlík Naďa Kubalíková Jakub Havlín Jiří Kučera Zuzana Havrdová Martina Kulíková Lukáš Hejna Anna Kulíková Jiří Horáček Markéta Kunešová Tomáš Horinek Luboš Kušnír David Lawn Simona Ledvinková Igor Linhart Alena Linhartová Jana Lišková Karin Majerová Marni Majorelle Eduard Marček Zdeněk Matěj Ondřej Matějovský Václav Míča Martin Milický Michal Musil Tomáš Musil Tony Myers Kateřina Myškovská František Nachtigall Petr Novák Kristýna Obdržálková Ludmila Obdržálková Jana Pacalová Jitka Pacalová Viktor Parkán Petra Parkánová Martina Parkánová Petr Pavel Václav Pecháček Adam Petrusek Michaela Pfeiferová Alena Polášková Johana Prokopcová Red Cap s.r.o. Jiří Ptáček Barbora Reichlová Monika Rendlová Lukáš Rousovi Martin Růžička Kateřina Rybářová Jan Rybář Milena Rybářová Alena Říhová Petra Sedláčková Jan Schindler Dagmar Sladká Zdeněk Slejška Radka Smejkalová Dirk Steins Milada Střítezská Jiřina Svobodová Diana Svobodová Marek Šálek Daniela Šálková Martina Šindelářová Milena Šindelářová Vanda Široká Kateřina Šodó Libor Šostý Antonín Štogr Olga Šustová Martina Tajdusová Radka Tippmanová Hana Tlapáková Marek Torkoniak Barbara Tranová Milena Tučná Terezie Tunková 20 21

12 Marcela Urbanová Číža Včelka Alexandra Václavíková Dana Vejmelková Barbora Valentová Martin Víšek Martina Vaňková Tereza Vlasáková Roman Varga Zuzana Vojtová Dárci na obecnou činnost anonymní dárci Emma Semple Anna Bednářová Štěpán Zelinger Grim Berge Libor Žídek Thea Favaloro Lukáš Hejna a firmy Taťjana Hlavatá Red Cap s.r.o. Hana Chorváthová Asseco Solutions a.s. Jiří Němeček Jana Pacalová Petr Přibyla Účastníci benefiční večeře manželé Balounovi manželé Leidlovi manželé Bányaiovi Miroslav Motejlek manželé Baudišovi Lenka Mrázová Petr Cichoň manželé Noskovi Theobald Czernin Jiří Skalický Helena Čížková manželé Skřivánkovi Lubomír Drábik Sanjiv Suri Milada Fišerová manželé Školníkovi David Frank Martin Hausenblas Pavel Kohout manželé Kučerovi Lucie Voláková Aneta Vomlelová Renáta Vondráková Petr Voříšek Hana Vosmíková Jan Kryštof Marie Horová Jan Hlaváč Jakub Tesař Jan Vujtěch Jan Barta Martina Břeňová Markéta Kunešová Petr Přibyla Jana Vohralíková a firmy kapela Tři sestry Krakonošovo s.r.o. Ondřej Vrtiška Lenka Vrtišková Katka, Honza, Kačka a Kuba Vrtiškovi Pavlína Zborníková Jakub Zykl Dárci do Fondu RachUnek Pavla Šulcová Dárci do Fondu manželů Horových Dárci do Fondu Tři sestry pomáhají Plzeňský Prazdroj a.s. RBA s.r.o. Dárci časopisu Umění darovat Děkujeme našim pravidelným dárcům Firmy a firemní nadace Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a.s., podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, který v roce 2013 stál na čtyřech základních pilířích: 1. Mluvme spolu Podpora nápadů, které přispějí k tomu, aby se lidé v místních komunitách lépe poznali, mluvili spolu a dokázali se dohodnout na řešení věcí, které se jich týkají. 2. Vymysleme to Podpora vývoje užitečných online řešení a mobilních aplikací. 3. Pomáhejme si Podpora aktivit, odpovědnosti a dobročinnosti zaměstnanců. 4. Rozvíjejme se Podpora rozvoje a růstu neziskových organizací, sdílení know-how. Během roku jsme společně pro neziskové organizace připravili mediální školení, školení o sociálních sítí a semináře o problematice lidských zdrojů. Navíc T-Mobile v rámci svého projektu Rozjezdy roku dlouhodobě podporuje i lokální drobné začínající podnikatele. V roce 2013 se také stal partnerem Dobročinné aukce. Prostřednictvím programu ČSOB a Era pro podporu regionů podporuje banka komunitní projekty po celé České republice. Snaží se tak zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. I tento rok podpořila cyklus workshopů Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Era je součástí ČSOB a je partnerem ceny Era Starosta roku. V neposlední řadě banka již několik let podporuje Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce 2013 nás opět podpořila jako generální partner. Česká spořitelna je naším dlouhodobým partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2013 nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a druhým rokem podpořila v rámci programu i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají zástupcům neziskových organizací know-how a zkušenosti. Nadace České spořitelny je naším dlouholetým a významným partnerem v programu Místo, kde žijeme. Díky němu bylo do dnešního dne zvelebeno celkem 45 veřejných prostranství po celé republice. Citi Foundation patří velký dík za finanční podporu Kampaně 1:1 za navýšení nadačního jmění, stejně tak se i v tomto roce zapojila do programu Akcelerátor Akademie sociálního podnikání. Společnost Phillip Morris se v roce 2013 stala partnerem programu Města z jiného těsta a byla partnerem udělování ceny VIA BONA. Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě podporuje program Místo, kde žijeme. V roce 2013 se stala jeho generálním partnerem a pomohla zvelebit dalších 5 veřejných prostranství po celé republice. Společnost nás také podpořila jako hlavní partner Dobročinné aukce. Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím firemním partnerům: Společnost PwC Česká republika se stala partnerem ceny VIA BONA a stabilně nás podporuje daňovou expertizou či prostory pro pořádání seminářů. Systémová podpora k informačnímu systému Helios. Hlavní partner platformy TechSoup Česká republika - darovaný software pro neziskovky. Zvýhodněný tarif pro mobilní telefony a SIM karty. Poradenství v oblasti komunikace a práce s médii

13 Mediální partnerství a všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství. Partneři Ceny VIA BONA Pořadatel: Generální partner: Záštita: Naše poděkování za organizační pomoc a dlouhodobé mediální partnerství patří: Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce poskytli to nejlepší ze svých sklepů: Kaiserštejnský palác Prostory pro slavnostní předávání cen VIA BONA a další setkání s dárci nadace. Vzdělávání v koučinku a odborná pomoc koučů. Monitoring médií. Vzdělávání pro účastníky programu Akcelerátor a kouče. Inspirativní prostory pro rozvoj a růst zaměstnanců nadace i klientů nadace. Prostory a finanční podpora pro pořádání seminářů nadace. Mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Partneři: Mediální partneři: Mediální partneři: Děkujeme firmám, které aukci podpořily koupí firemního stolu: Chateau Lednice Vinařství Dva duby, Dolní Kounice Ota Ševčík, Bořetice Petr Kočařík, Čejkovice Petr Koráb, Boleradice Richard Stávek, Němčičky Sedlecká vína, Sedlec u Mikulova Vinařství Baloun, Velké Pavlovice Vinařství Blažek, Kostice Vinařství František Mádl, Velké Bílovice Vinařství Horák, Vrbice Vinařství Ilias Vinařství Tetur, Velké Bílovice Vinařství Tomanovi, Moravská Nová Ves Vinařství Uher, Lanžhot Vinařství Volařík, Mikulov Vinařství Vykoukal, Hostěrádky-Rešov Víno Svoboda, Mikulov Vinselekt Michlovský, Rakvice Znojmo Znovín Naši partneři v USA Mediální podpora soutěže Era Starosta roku. Nadace VIA je oficiálním charitativním partnerem běžeckého seriálu PIM. Partneři a dárci Dobročinné aukce Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Vinařství Kosík, Tvrdonice Vinařství Košutovi, Prušánky Vinařství Krásná hora Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Běh pro dobrou věc Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Vinařství Richard Tichý, Hrušky Vinařství Springer, Bořetice Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2013 postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon

14 Dárci nevšedních zážitků a uměleckých děl: AC Sparta Praha Agentura Nachtigall Artists Antonín Kratochvíl Antonín Střížek Barbora Prášilová Barbora Tachecí Beldafactory Centrum současného umění DOX Cognac & Wine bar U Staré studny Časopis In Style Činoherní klub ČSOB Daniel Pošta a Zdeněk Vacek, studio ZORYA David Černý Dejvické divadlo Develor Divadlo Járy Cimrmana Divadlo v Dlouhé Erika Lori, Diamond Club Four Seasons Hotel a restaurace CottoCrudo František Skála Harley-Davidson Praha Hotel Mandarin Oriental Prague Chateau Mcely Jan Svěrák Jana Jirušová Jaroslav Blažek Jaroslav Róna Jiří David Jiří Grygar Jiří Kočandrle Jiří Slíva Jiří Snítil Jiří Sopko Jiří Votruba Kateřina Sochorová Kino Navarra Klára Nademlýnská Krištof Kintera Marie Blabolilová Marina Votrubová a Karel Nováček Michal Blažek Mineralia Czech Republic Modernista Muzeum města Brna Olbram Zoubek Oldřich Kulhánek Oldřich Škácha Parkhotel Průhonice Pavel Brázda Petr Nikl Petr Sís Prague International Marathon Prohlídka Mullerovy vily Projektil architekti Qubus Design Studio Restaurace Alcron a šéfkuchař Roman Paulus Restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a šéfkuchař Oldřich Sahajdák Robert Vano Roman Hudziec Sklárny Moser Sport Invest Group Škola vaření Chefparade Tower Park Praha Žižkovská věž UniCredit Private Banking Vinotéka Vinoportugal Vladimir Brunton Xenie Hoffmeistrová ZOO Praha Dražitelé: Vladimír Beck Radek Benčík Ladislav Blažek Robert Čásenský Ladislav Dědeček Dalimil Dvořák Jiří Hák Jiří Hašek Eduarda Hekšová Ladislav Hlavatý Libor Hub Jiří Klumpar Alena Králíková manželé Kubincovi Petr Laštovka Philipp Maly Pavel Maget Zimovij Masinovský Helena Matuszná Miroslav Motejlek Alice Nachtigalová Karel Nováček Ondřej Novák Petr Palička Václav Pavelka Michal Pobežal Tereza Queisser Tomáš Raška Alfred Simuna Vít Stehlík Jan Školník Václav Šrámek Jiří Wald manželé Winklerovi Tomáš Zrzavecký Zvláštní poděkování patří členům organizačního výboru, kteří obětavě pomáhali s přípravou dobročinné aukce: Irena Brichta Iva Drebitko Milada Fišerová Pavel Hájek Jaroslava Hájková Klára Kollárová Maya Lukas Lenka Mrázová Neméně vděční jsme: Johana Růžičková Vendula Seifertová Danica Siváková Tereza Srbová Dita Stejskalová Lucie Tvarůžková Marina Votrubová licitátorovi Miroslavu Zíkovi sommelierům Janu Čulíkovi a Kláře Kollárové a Muzičce primáše Pavla Koplíka 26 27

15 Mirka Motejlka známe již několik let a po celou dobu nám pomáhá jak finan- -čně, tak i mnoha dalšími způsoby: server motejlek.com je naším mediálním partnerem, Mirek Motejlek a jeho business partneři patří k pravidelným a štědrým účastníkům Dobročinné aukce vín a nevšedních zážitků, týmy motejlek.com za Nadaci VIA běhají v rámci série Prague International Marathon. Mirek Motejlek byl v roce 2013 velkou oporou jako člen Kabinetu Kampaně 1:1 za navýšení nadačního jmění a svou expertízou nám pomáhá již druhým rokem v redakční radě časopisu Umění darovat. Není toho věru málo, co pro nás Mirek dělá, a my jsme mu za to ze srdce vděčni. Děkujeme. Spolupracujete s námi už řadu let a my Vám za to moc děkujeme. Ale řekněte po pravdě, jaké to s námi je? S Nadací VIA spolupracuji opravdu nelíčeně rád. Když mám na něco jiný názor, tak ho řeknu a vedeme diskusi. Nadaci VIA vidím jako dobročinnou firmu, v tom nejlepším slova smyslu. Vaše pomoc Nadaci VIA je nebývale pestrá. Která ze společných aktivit Vám přináší největší radost? Mám rád úplně všechno. Jistě pomáháte i někde jinde. Podle čeho si vybíráte lidi, projekty, či neziskové organizace, do kterých dobročinně investujete? Snažím se pomáhat i jinde. Vybírám pouze ty projekty, kde znám lidi, kteří za nimi stojí a já jim mohu plně důvěřovat. Miroslav Motejlek majitel ekonomického serveru motejlek.com Vzpomenete si, kdy jste se s Nadací VIA poprvé potkal? Nejdříve jsem se setkal s Jiřím Bártou, ředitelem nadace, a bylo to pro mě velmi významné. Po dvaceti letech jsem vyrazil na běžky a Jirka byl u toho. Šlo mu to hrozně dobře a to mě motivovalo. I díky němu je dnes běh na lyžích mým zdaleka nejoblíbenějším sportem

16 PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Zdravá společnost je postavena na aktivitě a zájmu lidí. Péče o své okolí, sousedská výpomoc, starost o veřejný prostor, pomoc druhým to vše jsou projevy zdravé společnosti. Proto se zaměřujeme na podporu vnitřně motivovaných lidí a jejich dobrých nápadů. Fond místních iniciativ " Na plánované velké dílně připravíme dostatek kol na novou sezonu. Nyní máme asi 20 pojízdných kol a dalších 30, která po drobném zásahu budou schopna provozu. Kola přibývají i v zimních měsících a to nás těší. Do dílny zapojíme i studenty z fakult, jež podporují naše snahy, " říká Martin Petřík, člen sdružení Žijeme tady. Zaměřujeme se na podporu vnitřně motivovaných lidí a jejich dobrých nápadů Města z jiného těsta Program Města z jiného těsta pomáhá lidem a jejich nápadům, které zajímavým a neotřelým způsobem pracují s veřejným prostorem a zlepšují vztahy v konkrétní komunitě. Program je určen všem, kteří se snaží o zkvalitnění života ve svém okolí a do svého úsilí zapojují sousedy, podnikatele, radnici. Dlouhodobou vizí programu je společně vytvářený veřejný prostor patřící všem. Kola narůžovo Občanské sdružení Žijeme tady vzniklo na jaře roku 2012 z nadšení dvou středoškoláků. Příspěvek z Fondu místních iniciativ jim umožňuje úspěšně pokračovat v zapojování obyvatel pražského Suchdola do rozvoje veřejného prostoru a navázat vztahy se studenty České zemědělské univerzity, která v Suchdole sídlí. Projektem Kola narůžovo vyjadřují svou podporu městské cyklistice a recyklaci materiálu. Svoboda, radost, odpovědnost Pomáháme vnitřně motivovaným lidem, kteří pozitivně proměňují své okolí a dělají dobré věci, pro sebe i pro druhé. Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat české neziskové organizace a lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru

17 Rychlé granty Jsou věci, které bereme jako samozřejmost. Například že v proluce tam u nás by nikoho nenapadlo postavit další nákupní středisko, když na celém sídlišti není školka. Nebo že úřady nedovolí otevřít továrnu na pneumatiky přímo před zdrojem pitné vody pro celý kraj. Rychlé granty jsou určené lidem, které změny v jejich nejbližším okolí z této jistoty probudily. Pomáhají těm, kteří se rozhodli vystoupit na obranu veřejného zájmu v místech postižených nezodpovědným chováním úřadů, bezohledností investorů či korupčním jednáním. Místo, kde žijeme Smyslem programu je pomáhat lidem, kteří se dají dohromady, aby vdechli nový život zanedbaným či nevyužívaným veřejným prostranstvím. Současně vytváří příležitosti pro úzkou spolupráci místních neziskovek se samosprávou a podnikateli, podněcuje komunikaci mezi obyvateli a jejich zájem o věci veřejné. Park Na Pláni Obyvatelé Prahy 5 pod taktovkou spolku Přátelé Malvazinek zachránili park Na Pláni, který měl zmizet pod novou zástavbou. Developerský projekt se opíral o rozporuplná rozhodnutí úřadů a jeho pokračování umožnila nečinnost zastupitelů městské části Prahy 5. Medializace, happeningy a demonstrace vytvořily odhodlané společenství několika stovek lidí stmelených nesouhlasem s nezákonnou stavbou. Přátelé Malvazinek díky Rychlému grantu získali odborné posudky na ceny pozemků a tím poukázali na nevýhodnost smluv s developerem. Dále požadovali, aby městská část Praha 5 odstoupila od smluv, což se také v listopadu 2013 stalo. Díky programu Místo, kde žijeme místní upravují okolí rybníka, fyzická proměna Malvaňáku navíc spojila velvarské neziskovky a jejich členy a k iniciativě se připojilo i město. Fond T-Mobile Pan Martin Lepšík, iniciátor protestu, k tomu říká: " Místní občané jsou jednomyslně nadšeni, že byl park uchráněn. Pomocí pozitivních sousedských akcí typu bazar či koncert se vytváří sousedská komunita dlouhodobějšího rázu. Lidé poznali, že snažit se společně o dobrou věc, ačkoli může vypadat beznadějně, má smysl. " Velvarský Malvaňák Lidé ze sdružení Natvrdlí fungují ve Velvarech již osm let a snaží se přispět ke zlepšení života ve městě. Plocha kolem Malovarského rybníka, zvaného Malvaňák, dříve sloužila k rekreaci a odpočinku, později však nebyla udržována. Velvary nemají kulturní sál ani jiné místo pro konání hudebních či divadelních produkcí a areál Malvaňáku má ohromný potenciál být místem jak pro odpočinek a volnočasové vyžití všech generací Velvaráků, tak pro pořádání kulturních akcí. Grantová výzva MLUVME SPOLU Fond T-Mobile již od roku 2005 podporuje odpovědnost místních komunit za to, jak se jim žije. Život v žádné komunitě se nemůže zlepšit bez toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a dokázali hledat společná řešení. Proto jsme se v roce 2013 zaměřili na téma KOMUNIKACE a vyhlásili jsme program MLUV- ME SPOLU. Cílem výzvy bylo posílit důvěru mezi lidmi, zvýšit účast veřejnosti na řešení společenských otázek a podpořit schopnost lidí slaďovat různé zájmy cestou dialogu

18 Pomáhejme příběhům Společnost T-Mobile uspořádala ve spolupráci s Nadací VIA v předvánočním čase sbírku Pomáhejme příběhům. Zaměstnanci jí využili k tomu, aby podpořili lidi v nelehké životní situaci ve svém okolí. Zaměstnanci přispěli celkem částkou Kč, T-Mobile přidal dalších Kč a výsledných Kč jsme distribuovali 10ti příjemcům v lednu Kuchaři a kuchařky bez domova Neziskovka Jako doma Homelike, o. p. s. z Prahy si klade za cíl propojení dvou zdánlivě odloučených skupin lidí těch bez přístřeší a ostatní veřejnosti. Klienti a klientky azylových domů připravují jídlo a za dobrovolný příspěvek ho nabízejí na farmářských trzích. Při dobrém jídle si strávníci navíc mohou prohlédnout výstavu fotografií pořízených kuchaři a kuchařkami na témata Můj domov a Moje rodina. Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile částkou Kč. " Vaříme, vzájemně se podporujeme, mluvíme do médií a upozorňujeme na problematiku bezdomovectví širokou veřejnost. Ženy bez domova, které by neměly naší organizací pouze procházet, ale pomáhat ji budovat, dostávají příležitost veřejně prezentovat nejen svoje kuchařské umění, ale i svůj hlas, a to při různých příležitostech. Jsme přesvědčeni, že těmito aktivitami pomáháme bourat množství negativních stereotypů, kterými je bezdomovectví v očích veřejnosti zatíženo. " ČSOB a Era pro podporu regionů Cílem programu je zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. Program probíhá ve dvou samostatných kolech. Menší komunitní granty podporují iniciativy zaměřené na péči o přírodní a kulturní dědictví a na rozhýbání aktivního dění a života v obcích, městech a regionech. Velké komunitní granty se soustředí na podporu rozsáhlejších projektů, jež pečují o životní prostředí a obnovu kulturní krajiny. Můj pohled z Jablonného Sdružení Centrum svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se projektem Můj pohled z Jablonného snaží zlepšit společenské vztahy i vnímání veřejného prostoru. Nejde o pouhou sbírku historických fotografií sběratelé budou na výstavě vyprávět o místech, kde byly fotografie pořízeny, i příběhy a lidské osudy s nimi spojené. Diváci by měli pochopit, že jsou to i oni, kdo utváří místo, kde žijí, a že naopak prostředí utváří je. Tuto reflexi podpoří komunitní práce na českoněmeckém divadelním představení, ve kterém ožijí příběhy starých fotografií. Společenský rozsah této diskuze má ještě umocnit soutěž o nejlepší snímky vhodné na pohlednice. Finanční podporu poskytla Nadace VIA díky Menším komunitním grantům Era. Ovocné sady na Kosíři Regionální sdružení Iris ČSOP zapojuje veřejnost i školní kolektivy do akcí, jako je například Den Země. Mimo to organizace trvale pečuje o více než 20 chráněných území a dalších asi 15 přírodovědně cenných lokalit. V rámci iniciativy Obnova ovocných sadů na Kosíři sdružení zapojuje obyvatele okolních obcí do obnovy starého smíšeného ovocného sadu v turisticky atraktivní lokalitě na Kosíři, kudy vede i turistické značení k rozestavěné rozhledně. Zdejší sad byl již mnoho let zanedbaný zarostlý náletovými křovinami, stromy byly proschlé a neudržované. Proto byl nezbytný výřez křovin, ošetření zdravých stromů a výsadba nových. Část suchých stromů byla pokácena, avšak některá torza a dožívající stromy jsou ponechány pro hnízdění ptactva a hmyzu. Lidé z okolních obcí se podílejí nejen na kosení, ale i na výrobě a instalaci ptačích budek, hmyzích hotelů a broukovišť. Finanční pomoc poskytla Nadace VIA díky Velkým komunitním grantům ČSOB

19 Era Starosta roku Cílem soutěže je zviditelnit následováníhodné příklady práce starostů a starostek v obcích do obyvatel. Vedle hmatatelných počinů při zvelebování obce komise oceňuje zejména míru zapojování lidí do rozhodování o obecních záležitostech. Své nominace občané stvrzují podpisem. Vítěz 5. ročníku soutěže Era Starosta roku, pan starosta Antonín Novotný, přebírá šek na Kč pro obec Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Fond kulturního dědictví Pomáhá komunitním projektům, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Zaměřuje se však nejen na obnovu chátrajícího kulturního dědictví, ale i na rozvíjení partnerských vztahů mezi místní samosprávou, podnikateli, neziskovými organizacemi a občany. Podpořené projekty tak vytvářejí prostor pro dobrovolnou péči o naše bezprostřední i širší okolí a zároveň pomáhají zachovat genia loci české krajiny. Restaurování vážnice v Zákostelí Členové Občanského sdružení Bezdružic oživují zapomenuté tradice vážení vody ve Vysokém nad Jizerou v duchu vzpomínek kováře Josefa Skrbka v článku pro Pojizerské listy z roku 1943: " Znamenité, poněkud měkké vodě z dnešního vysockého vodovodu v ničem nezadala tvrdá voda z pořádné vážnice, jaká bývala u našich, ba předčila ji svou příchutí. Voda z vážnice zákostelské bývala lahodná, studená jako led, perlila jako víno, chuť měla jemně minerální, železitou. Říkalo se, že k hladině vody má 33 loket. Studna byla již téměř sto let zabedněna, vál s okovy demontován a ztracen. Místní lidé se rozhodli obnovit prastarou vážnici v její plné slávě a vyjádřit tak úctu svým předchůdcům. Fond manželů Horových Manželé Marie a Václav Horovi založili dárcovský fond pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině při Nadaci VIA v roce Paní Horová na děti ve své bývalé domovině pamatovala i ve své závěti. Z Fondu manželů Horových jsme v roce 2013 podpořili dvě iniciativy, které pomohou konkrétním dětem zlepšit jejich životní podmínky, a jeden projekt, kterým nezisková organizace nastartuje svůj on-line fundraising zaměřený na další pomoc na Zakarpatské Ukrajině. Stipendia pro nadané studenty " Oblastní charita ostravsko-opavská díky grantu z Fondu manželů Horových pomáhá stipendii třem nadaným studentům budoucímu lékaři, vychovatelce a studentce klasického zpěvu. Všichni pocházejí z velice skromných poměrů a bez finanční pomoci by studovat nemohli. Fond RachUnek Marek Herman založil dárcovský fond v roce Od té doby narostla hodnota fondu a to díky darům jeho zakladatele i desítek jeho studentů na více než 1 milion korun. Fond je permanentní, což znamená, že k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let jsou užívány pouze jeho výnosy. Fond Tři sestry pomáhají Hudební skupina Tři sestry si u Nadace VIA založila dárcovský fond koncem roku Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, lidi sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých, či ty, kteří se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie. V lednu 2013 uspořádala kapela Tři sestry charitativní koncert v Paláci Akropolis. Výtěžek koncertu putoval mimo jiné na podporu sportovních aktivit zdravotně handicapovaných občanů, pořádaných organizací Skibeck

20 Dlouhodobě se snažíme posilovat neziskovky na cestě jejich růstu a udržitelnosti Rozvoj neziskových organizací Dlouhodobě se snažíme posilovat neziskovky na cestě jejich růstu a udržitelnosti. Pomáháme jim najít dobrý směr a zároveň jim na začátku této cesty podáváme pomocnou ruku. Činíme tak prostřednictvím grantů, ale také asistenčních programů. Do zdravého růstu neziskovek a jejich leaderů stojí za to investovat. LEADERSHIPAID {BER TO OSOBNĚ} Leadership Aid je projekt Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy. Nabízí jim dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi, sdílení a prostor pro růst. Program není určen pouze pro zkušené leadery, ale i pro ty, kteří jsou ochotni vést, sami sebe se však zatím za leadery rozpakují označit. Leadership Aid je určen lidem, pro které je normální dávat energii do toho, co jim dává smysl a co je baví. Nechtějí za sebe nechat rozhodovat druhé. Za to, co dělají, přijímají odpovědnost a nebojí se chybovat. Věříme, že leadership každého z nás je autentická věc. Proto si svou cestu musí najít každý sám. Platforma, kterou Leadership Aid přináší, pomáhá těm, kteří svou cestu hledají. Přesvědčte se sami na Do aktivit platformy Ber to osobně se v roce 2013 zapojilo více než 400 leaderů. Vycházíme z několika zásad, které považujeme za důležité: leader velmi dobře rozumí sám sobě, je srozumitelný a jeho cesta je vědomě zvolená, chová se odpovědně k těm, které vede, a stará se o své zdraví, nemůže vést nanečisto, potřebuje praxi. Začni od sebe účastníkům umožňuje projít sebezkušenostní skupinou založenou na gestalt přístupu. Chybějící střípky do mozaiky vlastního leadershipu si účastníci doplní na setkáních věnovaných vědomému leadershipu a psychohygieně. Zároveň mají k dispozici vlastní rozpočet, určený na úhradu služeb koučů, konzultantů či mentorů, kteří svou intervencí vstupují do témat pracovních i osobních. Pilotního ročníku Začni od sebe se od dubna 2013 účastní 16 leaderů. LEADERSHIPAID {ZAČNI OD SEBE} Pro leadery, kteří se rozhodli hledat obzvlášť intenzivně, jsme v dubnu 2013 otevřeli Leadership Aid Začni od sebe. Najednou vidím, že leadership není jeden, a já se tedy nemusím do něčeho nutit. Klára Tydlitátová, Občanské sdružení Ametyst 38 39

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Deloitte. Filantropie FY13

Deloitte. Filantropie FY13 Deloitte Filantropie FY13 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 1 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Vznik sdružení... 4 Naši partneři v roce 2010... 5 Programová činnost sdružení... 6 TechSoup Software pro neziskovky prakticky

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014? Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014? Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více