Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via. 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via. 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín"

Transkript

1 1

2 OBSAH 6 Úvodní slovo 8 Rok 2013 v číslech 10 Kdo jsme a co děláme 14 Dárci a partneři Nadace VIA 28 Portrét dárce: Miroslav Motejlek 30 Podpora místních iniciativ 38 Rozvoj neziskových organizací 44 Rozvoj filantropie 50 Základní údaje 54 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva 84 Výrok auditora Nadaci VIA a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo převodem na účet nadace / Děkujeme!

3 NADACI VIA POMÁHÁM PROTO, PROTOŽE V ZEMÍCH ČESKÝCH NEVIDÍM NIKOHO KOMPETENTNĚJŠÍHO, KDO MÁ NADĚJI ZMĚNIT BLBOU ČESKOU NÁLADU, NAPŘ. TÍM, ŽE SYSTEMATICKY POMÁHÁ REALIZOVAT TY NEJLEPŠÍ ZÁMĚRY, ROZVÍJEJÍCÍ SEBEVĚDOMOU A KONSTRUKTIVNÍ OBČANSKOU SPOLEČNOST. JE MI "CTÍ S TĚMITO ÚŽASNÝMI LIDMI SPOLUPRACOVAT. " Libor Malý, Zakladatel portálů jobs.cz a prace.cz, zakladatel portálu hearth.net, filantrop a dárce Nadace Via 4 5 Zdroj: Respekt, foto Karel Cudlín

4 uvodni slovo Milí přátelé, kanadský konzultant a znalec filantropie Tony Myers, se kterým jsme měli čest spolupracovat v uplynulém roce, se s námi podělil o mnoho hlubokých filantropických vhledů. i vzdělávací a rozvojové podpory dobročinných iniciativ po celé České republice. Na následujících stránkách se dozvíte více, teď mi jen dovolte podělit se s Vámi o několik zajímavých postřehů z naší práce. Díky programu LeadershipAid rozumíme lépe tomu, co trápí a těší Systematicky pomáháme realizovat ty nejlepší záměry rozvíjející sebevědomou a konstruktivní občanskou společnost "Jedním z nich je mnohokrát prokázaná skutečnost, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří žijí svůj život v souladu. Jsou to lidé, kteří dokážou prožít život tak, že jejich práce, záliby a zájmy i jejich soukromý život jsou jak ve vzájemném souladu, tak v souladu s hlubokými hodnotami, které v sobě mají. A podobné je to i s dárci. Nejspokojenější jsou dárci, kteří vědí, že to, jak a komu pomáhají, je v souladu s tím, čemu věří a na čem jim opravdu záleží. Před dvěma měsíci jsme úspěšně zakončili kampaň za navýšení nadačního jmění Nadace VIA, kterou jsme zahájili v lednu Bylo to fascinujících šestnáct měsíců, během nichž jsme měli obrovskou radost, když jsme se potkávali s lidmi, kteří právě ten svůj soulad hledají a nacházejí. Kampaň 1 : 1 přinesla kýžených 22,5 milionu Kč do nadačního jmění a nám bude ctí, když zůstaneme s našimi štědrými dárci v kontaktu. Těšíme se, že se s nimi budeme i nadále potkávat, abychom jim mohli ukázat, jak důležité a užitečné jejich dary byly. V roce 2013 jsme investovali přes 20 milionů korun do finanční, ale " manažery a lídry českých neziskovek a o co by mohli do budoucna opřít svůj růst a rozvoj. Naše komunitní grantové programy nám opakovaně přinášejí dobrou zprávu čím dál tím více lidí v Česku je ochotno opustit své obýváky a pustit se na nelehkou, ale radostnou cestu péče o náš společný veřejný prostor. A naše programy oživující tradice dárcovství a filantropie nám i v loňském roce přinesly nespočet důkazů, že filantropie se do Česka vrací a že soukromé dárcovství je velkým a nadějným příslibem do budoucnosti. A to je skvělá zpráva. Děkujeme Vám všem za přízeň ať patříte k těm, kterým můžeme být užiteční svými programy, či k těm, bez kterých bychom naši činnost nemohli již 16 let vykonávat. Můj dík patří také všem pracovníkům nadace, ale i členům hodnoticích komisí, přátelům a spolupracovníkům. Vážíme si Vaší dlouhodobé podpory a pomoci. Lenka Mrázová předsedkyně správní rady Nadace Via, červen

5 Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2013 naše nadační jmění výše Kč. Díky důvěře našich dárců dosáhlo naše nadační jmění výše Kč V roce 2013 jsme podpořili 236 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech Kč. 24 % - individuální dárci 28 % - firmy 3 % - výnosy nadačního jmění 45 % - české a zahraniční nadace V roce 2013 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních zdrojů Nadace VIA. 8 9

6 Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo, dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí Historie Nadace VIA vznikla v roce Navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes 3400 dobročinných projektů částkou téměř 275 milionů Kč. Stali jsme se největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Vzhledem k americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto kombinujeme finanční podporu s nefinanční asistencí těm, kterým pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením VIA, které naši nadační práci doplňuje aktivitami, jež posilují životaschopnost českých neziskových organizací. POSLÁNÍ Nadace VIA vychází z přesvědčení, že odpovědnost a ochota podílet se na správě věcí veřejných a starost o okolí jsou nezbytnými předpoklady života ve svobodné společnosti. Proto: podporujeme aktivní lidi, kteří rozvíjejí komunitní život českých obcí a měst, posilujeme neziskové organizace, investujeme do jejich rozvoje a do růstu jejích leaderů, pomáháme obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství. Svoboda, radost, odpovědnost Pomáháme vnitřně motivovaným lidem, kteří pozitivně proměňují své okolí a dělají dobré věci, pro sebe i pro druhé. Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat české neziskové organizace a lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru

7 nadační jmění Nadační jmění je základním a nedotknutelným kapitálem nadace. K financování své činnosti a k podpoře dobročinných projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho výnosy, což jim zajišťuje nezávislost. Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation, která nám nabídla pobídkový grant ve výši USD jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1:1. Díky pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1:1 jsme do nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši 22,5 milionu Kč. Díky tomu budeme schopni každoročně podpořit částkou téměř 1 milion korun ty, kdo nečekají s rukama v klíně a proměňují své okolí k lepšímu. Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování nadačního jmění k prioritám naší práce. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se připojili k této ojedinělé kampani a pomohli nám prošlapat novou cestu k rozvoji filantropie v České republice. Naše poděkování patří také všem členům Kabinetu Kampaně 1:1, tedy lidem, kteří spojili své jméno s Kampaní 1:1 a pomohli nám svou dobrovolnou prací, kontakty a svým vlivem. Programy V Roce 2013 Leadership Aid T-Mobile semináře pro neziskové organizace Akcelerátor Akademie sociálního podnikání lepší byznys Rozvoj neziskových organizací ViabilityNet TechSoup česká republika Fond T-Mobile MLUVME SPOLU Fond T-Mobile pomáhejme příběhům Fond ČSOB a Era pro podporu regionů Era Starosta roku Cena VIA BONA Místo, kde žijeme Podpora místních iniciativ Fond manželů Horových fond správní rady Darujme.cz Rozvoj filantropie Fond místních iniciativ a Rychlé granty Fond kulturního dědictví Fond Tři sestry pomáhají Fond Rachunek Semináře o soukromém dárcovství Akademie Průvodce české spořitelny Koučink po nástrahách semináře čas (pro váš) růst v neziskovém čtvrtletník pro neziskové sektoru Umění darovat organizace Pomáhej

8 Hledáme nové cesty, jak neziskovým organizacím pomoct v jejich práci a zároveň dárcům co nejvíce zjednodušit proces darování Milí přátelé, rok 2013 přinesl moc dobrou zprávu: soukromé dary, tedy dary individuálních a firemních dárců, u nás již druhým rokem po sobě překonaly hranici 4 miliard korun. Růst přitom táhne filantropie lidí tedy individuálních dárců. Právě jejich dárcovství narostlo meziročně o více než 11 procent. To je zpráva velmi nadějná zvláště v době, kdy průměrná mzda roste zhruba o 3 procenta a nárůst hrubého domácího produktu zůstal pod jedním procentem. Tento trend se pozitivně odrazil i ve skladbě darů Nadace VIA, neboť v roce 2013 tvořily dary dárcůjednotlivců čtvrtinu všech darů (v roce 2012 to bylo 13 procent), které jsme v uplynulém roce získali. Máme z toho radost. Povzbuzeni desítkami inspirativních setkání s dárci během uplynulého roku slibujeme, že budeme pokračovat v cestě, na kterou jsme se vydali již před šestnácti lety. Budeme i nadále pomáhat českým neziskovkám a jejich leaderům růst a rozvíjet se a budeme i nadále pomáhat motivovaným lidem uskutečňovat takové komunitní iniciativy, jež v ostatních lidech probudí zájem a chuť zapojit se do péče o náš společný veřejný prostor. Pomáhat budeme nejen finančními granty, ale i nabídkou vzdělání, "Podstatnější než čísla je však to, co nám setkání s našimi dárci přinášejí. Dozvídáme se více o jejich motivacích a o tom, čeho chtějí svou filantropií dosáhnout; dozvídáme se také více o společnosti, ve které žijeme, ale učíme se také leccos o sobě. Jsou to setkání, kdy můžeme mluvit o hodnotách, smyslu a o tom, jaký svět bychom společně chtěli spolu-vytvářet. " přenosem know-how ze zahraničí, na míru šitým koučinkem či propojováním těch, kteří by se měli potkat. V tom, že kombinovat finanční a nefinanční pomoc má hluboký smysl, nás utvrdila kniha Do More Than Give.*) Její autoři přesvědčivě ukazují, že dárci a nadace, jejichž filantropická činnost má největší dopad, dělají vždy více, než že jen rozdávají peníze. Peníze jsou důležité, ale neumí a nemohou vyřešit všechny problémy. Proto je dobré vždy přemýšlet, o jakou další asistenci má smysl doplnit finanční granty. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám v loňském roce jakkoliv pomohli. Bez Vás bychom nemohli dělat to, co děláme. A děkujeme také všem lidem, kteří věnují svůj čas a životní energii tomu, aby vstupovali do veřejného prostoru v nejširším slova smyslu. Bez jejich elánu, nápadů a soustavné práce by v Česku mnoho podstatného chybělo. jiří bárta ředitel Nadace Via *) Leslie R. Crutchfield and FSG Social Impact Advisors, Do More Than Give, San Francisco, Jossey-Bass 2011, první vydání. 14 Filantropičtí Emilové: 15 Marek Šálek a Jan Kroupa

9 Dárci Nadace VIA Nadace a neziskové organizace The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě Nadace The Kellner Family Foundation Vlády a mezivládní programy pomoci U. S. Department of State Dárci do Kampaně 1:1 Patroni kampaně Karel Janeček Citigroup Foundation Členové kabinetu Sanjiv Suri předseda kabinetu kampaně Silke Horáková Lenka Mrázová Jiří Bárta Karel Janeček Petr Laštovka Libor Malý Miroslav Motejlek Václav Pavelka Partners for Democratic Change Slovakia Balkan Community Initiatives Fund Citigroup Foundation UniCredit Foundation Dárci z České a Slovenské republiky do nadačního jmění Tomáš Absolon anonymní dárce Jiří Bárta Pavel a Jarmila Baudišovi The Bulgarian Center for not-for profit Law Nadační fond proti korupci Nadace České spořitelny Friends of VIA, Pittsburgh Sdružení VIA Kampaň 1:1 V Kampani 1:1 se čeští dárci spojili, aby společně vytvořili kapitál, který bude pomáhat lidem a neziskovým organizacím po celé České republice v příštích desetiletích. Každý jejich dar byl zdvojnásoben! Finanční cíl kampaně do nadačního jmění Nadace VIA 11 mil. Kč Zdvojnásobení darů díky pobídkovému grantu C. S. Mott Foundation a Libora Malého 22 mil. Kč Více o Kampani 1:1 na webu Skutečný výsledek kampaně do nadačního jmění Nadace VIA 22,5 mil. Kč Výnosy nadačního jmění 4,5% p. s. / Kč / rok Počet podpořených dobročinných projektů z výnosu / rok Hana Blovská Irena Brabcová Martina Břeňová Aleš Březina Czechoslovak Models s.r.o. Petr Čoček Václav Dejčmar Gabriel Eichler Emun Partners a.s. Přemysl a Hana Filipovi Daniel Fiřt David Fojtík Vladimíra Glatzová Ladislav Hlavatý Jan Holásek Vít Horáček Jaroslav a Silke Horákovi Ondřej Horecký Jiří Humplík Matěj Chytil Isolit-Bravo s.r.o. Martin Jahn Karel Janeček Václav Jára Michal Jetel Otakar Ježek Magdalena Jirousová Kamila Kabelková Dárci do Fondu kulturního dědictví Pavel Bečvář Pavel Beneš Tomáš Hajný Lukáš Hejna Zbyněk Juchelka Magdalena Jirousová Martin Kempa Jiří Kučera Šimon Lukašík Libor Malý Martina Mazancová Ladislav Mazanec Tania le Moigne Miroslav Motejlek Lenka Mrázová Michal Nosek Kristýna Obdržálková Václav Pavelka Janiš Petr Red Cap s.r.o. Ladislav Sekerka Danica Siváková Dita Stejskalová Sanjiv Suri Jan Svěrák Jan Sýkora Marek a Daniela Šálkovi Jan Školník Rudolf Školník Tomáš Torner Jan a Jitka Troníčkovi Helena Vágnerová Milan Vašina Renáta Vondráková Jiří a Radana Waldovi Libor Winkler Lubor Žalman Američtí dárci do nadačního jmění Nicole Bures Russell a Cynthia Condon Mimi Coppersmith Bob Doubek George Glos JoAnne Hayward Peter Hero Carol Hochman Gerald a Geraldine Horna John Krofcheck a Vera Krekanova Daniel Kucera Bill Lafe Cathy Luke Jim Mauch Joan Miles and Bob Cliff Kirsten Munro Emil J. Polak Robert a Marcia Popper Hana Romovacek John A. Stiber Marcia Sutherland George Vrla John a Rudy Zitny Robin R. Zoufalik Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci a členové The Via Foundation Czech Heritage Society Zbyněk Kabelík Pavel Krůta Jan Palán Petr Přibyla Ondřej Šindelář Michal Valenčík Lucie Voláková Friends of Via Via Trustee Society Donald and Marie Hamer Peter Hero Founder Jim and Rebecca Mauch Elizabeth Muzicka Shribman Oldrich and Silva Vasicek Carolyn and Malcolm Wiener Zlatí dárci Carol Hochman Stříbrní dárci Joan Miles and Bob Cliff Nicole Bures 16 17

10 Mimi Coppersmith Robert Doubek Miloš Forman Eva Hanka Carol Helps Gerald and Geraldine Horna Charles Kalvoda Joseph Kocab Roger Kolar Vera and John Krofcheck Daniel Kucera Vratislav and Alena Nenicka Gordon Peters Emil Polak Robert and Marcia Popper John and Elaine Reiner Hana Romovacek Scully Family Foundation Zdenka Blechová Jiří Juchelka Markéta Kunešová Josef Šenk Jaromír Večerek Jana Vohralíková John Stiber Waldemar Stopkey Marcia Sutherland Eva Tochor Robert Thomas Mojmir Vrtilek Susan Warner James Whelan Christina Witsberger Rosemarie Wyke Patrick Zika John and Rudy Zitny Patroni Alexandra Brito Robert Bronec Russell and Cynthia Condon Violet DeWind Vera Donnenberg George Glos Dárci do Fondu místních iniciativ Dárci do programu Rychlé granty Eva Chaloupková Nadační fond proti korupci Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě Marianne Hall Marta Kastner Harry Kirsch Richard Kutilek William Lafe George Lauscher Catherine Luke Josef Machac Rebecca and Mario Mazzarella Roger Mechura Boyd Mudra Gerald Novotny Elaine Reiner Bob Renate Olga Rosser Joseph Vavruska, Jr. Western Fraternal Life Association Lodge 431 Patricia Wilcox Běžci pro Nadaci VIA Petr Adamec Pavel Adamec Václav Audes Martin Babec Martin Balogh Mirka Barcalová Jiří Bárta David Bárta Pavel Bartoš Lenka Belekanicová Dominika Biľová Ladislav Blažek Robin Zoufalik Přátelé Ivan Backer Joseph Bielecki Miriam Caldwell Circle of Czech Women Josef Dadok Zdenek Fencl Veronica Frost Randolf Gevero JoAnne Hayward Charles Heller William Lion Kirsten Munro Lodena Petersen Celeste Sampson Herbert Sheldon Dorothy Tichavsky George Vrla Arnie Boer Marian Bosanský Lenka Bošanská Jones Brian Jamie Brindley Kateřina Brůnová Jiří Březina Petr Bříza Petr Burian Pavel Čihák Miloš Čihák Filip Čabart Lenka Čábelová Daniel Častvaj Václava Čejková Aneta Čepilová Helena Černá Radka Černá Monika Černíková Robert Červeňák Martina Červinková Robin Čumpelík Hana Davídková Kamila Dejmková Petr Denk Lucie Deýlová Veronika Dohnalová Karel Doktor Pavlína Doktorová Eva Dolejší Tomáš Doležal Milan Duba Ladislav Dvořáček Petra Dvořáková Thea Favaloro Mária Ferencová Robert Fiala Tereza Finková Daniel Fiřt Lukáš Fiřt Lukáš Fochler Gabriela Fojtová Lukáš Folbrecht Petr Fous Dušan Friedl Miroslav Gabriel Tal Gilboa Maya Gilboa Sarid Gilboa Dirk Göhmann Hana Gondová Marek Hadaš Pavel Hadrbolec Jaroslava Hájková Lucie Haldová Miroslav Hamar Katarína Hánělová Lucie Harcubová Zbyňek Havel Marek Hejduk Lenka Hejduková Lukáš Hoder David Hofman Jirka Holub Tereza Horáčková David Horad Patrick Houllier Martin Hovad Zuzana Hrachovinová Barbora Hrdlicková Martin Hudák Tomas Hulek Daniel Hýbl Roman Chládek Ondřej Chrpa Romana Janicková Martina Janková Till Janzer Martin Jeřábek Lucie Jirků Jakub Jírovec Petr Jonák Vojta Kačena Michal Kadera Michal Kadilak Jan Kapec Kateřina Kapletová Dina Kášová Michaela Kašparová Marek Kedzior Sherry Keneson-Hall Eva Klaudingerová Radek Klouček Jan Klouda Tomáš Knebl Jiří Kočárek Martin Kolář Jan Kolín Petra Kopová Martina Kopsová Michal Korejs Martin Kořistka Ivana Kortišová Kamil Kos Marcel Koubek Jitka Koumalová Eva Koutná Lukáš Kracík Silvie Králová Magdaléna Kramešová David Kratina Pavla Kreuzigerová Pavel Kropáček Honza Kroupa Eva Křívánková Jiří Kučera Jana Kučerová Jaroslav Kudela Kamil Kudláček Kristina Kuklová Radek Langer N. Lapčák Tomáš Lauer Helena Lenda Veronika Lobodasová Jana Lognerová Tomáš Lukačovský Jan Macek Ilir Maci Jakub Mačát Věra Macháčková Michaela Majoberová Eva Malecká Jan Marek Pavel Martinek Josef Martínek Veronika Mašková Zuzana Matějovská Dennis Mickel Jiří Michal Milan Míka Katka Mlčochová Tomáš Mohorko Marek Moravec Miroslav Motejlek Peter Mueller Jiří Němeček Petr Němeček Pavel Němeček Petr Nepustil Jan Nesnídal David Neveselý 18 19

11 Lukáš Niemczyk Zuzana Nohálová Veronika Nosková Ondřej Novák Libor Novák Eva Nováková Veronika Novotná Lukáš Novotný Tomáš Novotný Martin Nový Michal Nývlt Josef Orava Pawel Ozierski Miloslav Palacký Zuzka Palátová Mária Pankovčinová Zuzka Papíková Markéta Patková Robert Pavlát Daniel Peltek Jérôme Pelus Ondřej Petr Václav Petrák Marie Petrovická Jan Philip Eva Pilařová Cristina Pindaru Václav Pisinger Monika Poliačiková Roman Polz Štěpán Popel Jan Pospíšil Ondřej Poul Ondra Prejzek Vojtěch Přerovský Julien Prest Pavel Prchal Martina Priesolová Alena Procházková Eva Ptáčková Alice Remešová Alice Rezková Vladimír Richter David Rouča Jakub Růžička Jan Růžička Barbora Růžková Vladimír Rýdl Jan Řehounek Marek Řezníček Pavel Říha Zuzana Sabolová Erika Salcmannová Oscar Scoppa Marcela Schneiderová Václav Schovánek Kathleen Schultz Antonín Simerský Jakub Sklenka Lucie Sklenková Petr Skočdopole Lukáš Skořepa Jan Slabý Miroslav Staněk Jan Steinbauer Hana Strachová Kateřina Střelcová Teresa Suchánková Vláďa Svetlák Petr Svoboda Ondřej Sýkora Vojta Šálek Marek Šálek Kateřina Šimáčková Ondra Šindelář Ladislav Šipoš Renata Šiserová Jan Škoudlín Petr Šorfa Monika Šťástková Johana Šťastná Miroslav Štola Lucie Šuková Robert Šváb Iva Švancarová Radovan Tater Petr Ťažký Pavel Tesař Petrus Timmermans Tomáš Torner Pavel Truhlář Vladimír Turek Martin Turek Jana Uvírová Jaroslav Válek Michal Valíček Lenka Válková Sylvie Vávrová Petr Vavřík Daniela Včeláková Pavel Vlasaný Jana Voborská Ester Votavová Lukáš Vrána Aleš Vršecký Václav Vršínský Ondřej Vrtiška Lukáš Výlupek Pavel Vysušil Veronika Waicová Pavel Zahradil Anna Zamrazilová - Vitásková Jiří Zeman Eva Zifčáková Zoltan Zvada Katarina Zvolenská Hana Ženíšková Zoran Žlof a firmy Škoda Auto a.s Kraft Foods ČR, s.r.o. Atlantis Telecom s.r.o. Aegon Pojišťovna a.s. The Boston Consulting Group, s.r.o. Havel, Holásek & Partners Motejlek.com Advanced World Transport a.s. PricewaterhouseCoopers Hatex s.r.o. Swiss Life Select Česká republika s.r.o. Partners Financial Services, a.s. OBI Česká republika s.r.o. T-Mobile Czech Republic, a.s., Holcim a.s. Hinton, a.s. Capgemini Czech Republic, s.r.o Dárci Filantropický Emil Marie Aronová Eva Hrabětová Richard Augustin Hana Hřebíková Jan Barta Blažena Hušková Jiří Bárta Luboš Hykl Luboš Beniak Marta Chládková Tomáš Bílý Iva Jakešová Pavlína Blahotová Petr Janek Ladislav Blažek Jan Janošík Radim Boháček Irena Jirků Milan Bubeníček Radek John Michal Burda Veronika Kastlová Jan Cehák Bára Kašíková Jan Dlabola Daniel Kaucký Lucia Dovalová Stanislav Kázecký Veru Drnk Jan Kejzlar Petr Dvořák Claudia Kiatipisová Josef Dytrich Zuzana Knightová Dalibor Fencl Vladimír Kníž Tomáš Feřtek Ondřej Kopečný Stanislav Fiřt Matěj Koudelka Kristian Flek Ondřej Kováč František Fridrich Dominika Kovaříková Lada Furmaníková Jiří Král Katarina Gajdošová Jiří Kratochvíl Susan Gockeler Jan Kroupa Peter Guštafík Lucie Krutská Petr Harcuba Vanda Krutský Josef Havlík Naďa Kubalíková Jakub Havlín Jiří Kučera Zuzana Havrdová Martina Kulíková Lukáš Hejna Anna Kulíková Jiří Horáček Markéta Kunešová Tomáš Horinek Luboš Kušnír David Lawn Simona Ledvinková Igor Linhart Alena Linhartová Jana Lišková Karin Majerová Marni Majorelle Eduard Marček Zdeněk Matěj Ondřej Matějovský Václav Míča Martin Milický Michal Musil Tomáš Musil Tony Myers Kateřina Myškovská František Nachtigall Petr Novák Kristýna Obdržálková Ludmila Obdržálková Jana Pacalová Jitka Pacalová Viktor Parkán Petra Parkánová Martina Parkánová Petr Pavel Václav Pecháček Adam Petrusek Michaela Pfeiferová Alena Polášková Johana Prokopcová Red Cap s.r.o. Jiří Ptáček Barbora Reichlová Monika Rendlová Lukáš Rousovi Martin Růžička Kateřina Rybářová Jan Rybář Milena Rybářová Alena Říhová Petra Sedláčková Jan Schindler Dagmar Sladká Zdeněk Slejška Radka Smejkalová Dirk Steins Milada Střítezská Jiřina Svobodová Diana Svobodová Marek Šálek Daniela Šálková Martina Šindelářová Milena Šindelářová Vanda Široká Kateřina Šodó Libor Šostý Antonín Štogr Olga Šustová Martina Tajdusová Radka Tippmanová Hana Tlapáková Marek Torkoniak Barbara Tranová Milena Tučná Terezie Tunková 20 21

12 Marcela Urbanová Číža Včelka Alexandra Václavíková Dana Vejmelková Barbora Valentová Martin Víšek Martina Vaňková Tereza Vlasáková Roman Varga Zuzana Vojtová Dárci na obecnou činnost anonymní dárci Emma Semple Anna Bednářová Štěpán Zelinger Grim Berge Libor Žídek Thea Favaloro Lukáš Hejna a firmy Taťjana Hlavatá Red Cap s.r.o. Hana Chorváthová Asseco Solutions a.s. Jiří Němeček Jana Pacalová Petr Přibyla Účastníci benefiční večeře manželé Balounovi manželé Leidlovi manželé Bányaiovi Miroslav Motejlek manželé Baudišovi Lenka Mrázová Petr Cichoň manželé Noskovi Theobald Czernin Jiří Skalický Helena Čížková manželé Skřivánkovi Lubomír Drábik Sanjiv Suri Milada Fišerová manželé Školníkovi David Frank Martin Hausenblas Pavel Kohout manželé Kučerovi Lucie Voláková Aneta Vomlelová Renáta Vondráková Petr Voříšek Hana Vosmíková Jan Kryštof Marie Horová Jan Hlaváč Jakub Tesař Jan Vujtěch Jan Barta Martina Břeňová Markéta Kunešová Petr Přibyla Jana Vohralíková a firmy kapela Tři sestry Krakonošovo s.r.o. Ondřej Vrtiška Lenka Vrtišková Katka, Honza, Kačka a Kuba Vrtiškovi Pavlína Zborníková Jakub Zykl Dárci do Fondu RachUnek Pavla Šulcová Dárci do Fondu manželů Horových Dárci do Fondu Tři sestry pomáhají Plzeňský Prazdroj a.s. RBA s.r.o. Dárci časopisu Umění darovat Děkujeme našim pravidelným dárcům Firmy a firemní nadace Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a.s., podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, který v roce 2013 stál na čtyřech základních pilířích: 1. Mluvme spolu Podpora nápadů, které přispějí k tomu, aby se lidé v místních komunitách lépe poznali, mluvili spolu a dokázali se dohodnout na řešení věcí, které se jich týkají. 2. Vymysleme to Podpora vývoje užitečných online řešení a mobilních aplikací. 3. Pomáhejme si Podpora aktivit, odpovědnosti a dobročinnosti zaměstnanců. 4. Rozvíjejme se Podpora rozvoje a růstu neziskových organizací, sdílení know-how. Během roku jsme společně pro neziskové organizace připravili mediální školení, školení o sociálních sítí a semináře o problematice lidských zdrojů. Navíc T-Mobile v rámci svého projektu Rozjezdy roku dlouhodobě podporuje i lokální drobné začínající podnikatele. V roce 2013 se také stal partnerem Dobročinné aukce. Prostřednictvím programu ČSOB a Era pro podporu regionů podporuje banka komunitní projekty po celé České republice. Snaží se tak zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. I tento rok podpořila cyklus workshopů Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Era je součástí ČSOB a je partnerem ceny Era Starosta roku. V neposlední řadě banka již několik let podporuje Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce 2013 nás opět podpořila jako generální partner. Česká spořitelna je naším dlouhodobým partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2013 nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a druhým rokem podpořila v rámci programu i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají zástupcům neziskových organizací know-how a zkušenosti. Nadace České spořitelny je naším dlouholetým a významným partnerem v programu Místo, kde žijeme. Díky němu bylo do dnešního dne zvelebeno celkem 45 veřejných prostranství po celé republice. Citi Foundation patří velký dík za finanční podporu Kampaně 1:1 za navýšení nadačního jmění, stejně tak se i v tomto roce zapojila do programu Akcelerátor Akademie sociálního podnikání. Společnost Phillip Morris se v roce 2013 stala partnerem programu Města z jiného těsta a byla partnerem udělování ceny VIA BONA. Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě podporuje program Místo, kde žijeme. V roce 2013 se stala jeho generálním partnerem a pomohla zvelebit dalších 5 veřejných prostranství po celé republice. Společnost nás také podpořila jako hlavní partner Dobročinné aukce. Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím firemním partnerům: Společnost PwC Česká republika se stala partnerem ceny VIA BONA a stabilně nás podporuje daňovou expertizou či prostory pro pořádání seminářů. Systémová podpora k informačnímu systému Helios. Hlavní partner platformy TechSoup Česká republika - darovaný software pro neziskovky. Zvýhodněný tarif pro mobilní telefony a SIM karty. Poradenství v oblasti komunikace a práce s médii

13 Mediální partnerství a všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství. Partneři Ceny VIA BONA Pořadatel: Generální partner: Záštita: Naše poděkování za organizační pomoc a dlouhodobé mediální partnerství patří: Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce poskytli to nejlepší ze svých sklepů: Kaiserštejnský palác Prostory pro slavnostní předávání cen VIA BONA a další setkání s dárci nadace. Vzdělávání v koučinku a odborná pomoc koučů. Monitoring médií. Vzdělávání pro účastníky programu Akcelerátor a kouče. Inspirativní prostory pro rozvoj a růst zaměstnanců nadace i klientů nadace. Prostory a finanční podpora pro pořádání seminářů nadace. Mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Partneři: Mediální partneři: Mediální partneři: Děkujeme firmám, které aukci podpořily koupí firemního stolu: Chateau Lednice Vinařství Dva duby, Dolní Kounice Ota Ševčík, Bořetice Petr Kočařík, Čejkovice Petr Koráb, Boleradice Richard Stávek, Němčičky Sedlecká vína, Sedlec u Mikulova Vinařství Baloun, Velké Pavlovice Vinařství Blažek, Kostice Vinařství František Mádl, Velké Bílovice Vinařství Horák, Vrbice Vinařství Ilias Vinařství Tetur, Velké Bílovice Vinařství Tomanovi, Moravská Nová Ves Vinařství Uher, Lanžhot Vinařství Volařík, Mikulov Vinařství Vykoukal, Hostěrádky-Rešov Víno Svoboda, Mikulov Vinselekt Michlovský, Rakvice Znojmo Znovín Naši partneři v USA Mediální podpora soutěže Era Starosta roku. Nadace VIA je oficiálním charitativním partnerem běžeckého seriálu PIM. Partneři a dárci Dobročinné aukce Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Vinařství Kosík, Tvrdonice Vinařství Košutovi, Prušánky Vinařství Krásná hora Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Běh pro dobrou věc Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Vinařství Richard Tichý, Hrušky Vinařství Springer, Bořetice Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2013 postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon

14 Dárci nevšedních zážitků a uměleckých děl: AC Sparta Praha Agentura Nachtigall Artists Antonín Kratochvíl Antonín Střížek Barbora Prášilová Barbora Tachecí Beldafactory Centrum současného umění DOX Cognac & Wine bar U Staré studny Časopis In Style Činoherní klub ČSOB Daniel Pošta a Zdeněk Vacek, studio ZORYA David Černý Dejvické divadlo Develor Divadlo Járy Cimrmana Divadlo v Dlouhé Erika Lori, Diamond Club Four Seasons Hotel a restaurace CottoCrudo František Skála Harley-Davidson Praha Hotel Mandarin Oriental Prague Chateau Mcely Jan Svěrák Jana Jirušová Jaroslav Blažek Jaroslav Róna Jiří David Jiří Grygar Jiří Kočandrle Jiří Slíva Jiří Snítil Jiří Sopko Jiří Votruba Kateřina Sochorová Kino Navarra Klára Nademlýnská Krištof Kintera Marie Blabolilová Marina Votrubová a Karel Nováček Michal Blažek Mineralia Czech Republic Modernista Muzeum města Brna Olbram Zoubek Oldřich Kulhánek Oldřich Škácha Parkhotel Průhonice Pavel Brázda Petr Nikl Petr Sís Prague International Marathon Prohlídka Mullerovy vily Projektil architekti Qubus Design Studio Restaurace Alcron a šéfkuchař Roman Paulus Restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a šéfkuchař Oldřich Sahajdák Robert Vano Roman Hudziec Sklárny Moser Sport Invest Group Škola vaření Chefparade Tower Park Praha Žižkovská věž UniCredit Private Banking Vinotéka Vinoportugal Vladimir Brunton Xenie Hoffmeistrová ZOO Praha Dražitelé: Vladimír Beck Radek Benčík Ladislav Blažek Robert Čásenský Ladislav Dědeček Dalimil Dvořák Jiří Hák Jiří Hašek Eduarda Hekšová Ladislav Hlavatý Libor Hub Jiří Klumpar Alena Králíková manželé Kubincovi Petr Laštovka Philipp Maly Pavel Maget Zimovij Masinovský Helena Matuszná Miroslav Motejlek Alice Nachtigalová Karel Nováček Ondřej Novák Petr Palička Václav Pavelka Michal Pobežal Tereza Queisser Tomáš Raška Alfred Simuna Vít Stehlík Jan Školník Václav Šrámek Jiří Wald manželé Winklerovi Tomáš Zrzavecký Zvláštní poděkování patří členům organizačního výboru, kteří obětavě pomáhali s přípravou dobročinné aukce: Irena Brichta Iva Drebitko Milada Fišerová Pavel Hájek Jaroslava Hájková Klára Kollárová Maya Lukas Lenka Mrázová Neméně vděční jsme: Johana Růžičková Vendula Seifertová Danica Siváková Tereza Srbová Dita Stejskalová Lucie Tvarůžková Marina Votrubová licitátorovi Miroslavu Zíkovi sommelierům Janu Čulíkovi a Kláře Kollárové a Muzičce primáše Pavla Koplíka 26 27

15 Mirka Motejlka známe již několik let a po celou dobu nám pomáhá jak finan- -čně, tak i mnoha dalšími způsoby: server motejlek.com je naším mediálním partnerem, Mirek Motejlek a jeho business partneři patří k pravidelným a štědrým účastníkům Dobročinné aukce vín a nevšedních zážitků, týmy motejlek.com za Nadaci VIA běhají v rámci série Prague International Marathon. Mirek Motejlek byl v roce 2013 velkou oporou jako člen Kabinetu Kampaně 1:1 za navýšení nadačního jmění a svou expertízou nám pomáhá již druhým rokem v redakční radě časopisu Umění darovat. Není toho věru málo, co pro nás Mirek dělá, a my jsme mu za to ze srdce vděčni. Děkujeme. Spolupracujete s námi už řadu let a my Vám za to moc děkujeme. Ale řekněte po pravdě, jaké to s námi je? S Nadací VIA spolupracuji opravdu nelíčeně rád. Když mám na něco jiný názor, tak ho řeknu a vedeme diskusi. Nadaci VIA vidím jako dobročinnou firmu, v tom nejlepším slova smyslu. Vaše pomoc Nadaci VIA je nebývale pestrá. Která ze společných aktivit Vám přináší největší radost? Mám rád úplně všechno. Jistě pomáháte i někde jinde. Podle čeho si vybíráte lidi, projekty, či neziskové organizace, do kterých dobročinně investujete? Snažím se pomáhat i jinde. Vybírám pouze ty projekty, kde znám lidi, kteří za nimi stojí a já jim mohu plně důvěřovat. Miroslav Motejlek majitel ekonomického serveru motejlek.com Vzpomenete si, kdy jste se s Nadací VIA poprvé potkal? Nejdříve jsem se setkal s Jiřím Bártou, ředitelem nadace, a bylo to pro mě velmi významné. Po dvaceti letech jsem vyrazil na běžky a Jirka byl u toho. Šlo mu to hrozně dobře a to mě motivovalo. I díky němu je dnes běh na lyžích mým zdaleka nejoblíbenějším sportem

16 PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Zdravá společnost je postavena na aktivitě a zájmu lidí. Péče o své okolí, sousedská výpomoc, starost o veřejný prostor, pomoc druhým to vše jsou projevy zdravé společnosti. Proto se zaměřujeme na podporu vnitřně motivovaných lidí a jejich dobrých nápadů. Fond místních iniciativ " Na plánované velké dílně připravíme dostatek kol na novou sezonu. Nyní máme asi 20 pojízdných kol a dalších 30, která po drobném zásahu budou schopna provozu. Kola přibývají i v zimních měsících a to nás těší. Do dílny zapojíme i studenty z fakult, jež podporují naše snahy, " říká Martin Petřík, člen sdružení Žijeme tady. Zaměřujeme se na podporu vnitřně motivovaných lidí a jejich dobrých nápadů Města z jiného těsta Program Města z jiného těsta pomáhá lidem a jejich nápadům, které zajímavým a neotřelým způsobem pracují s veřejným prostorem a zlepšují vztahy v konkrétní komunitě. Program je určen všem, kteří se snaží o zkvalitnění života ve svém okolí a do svého úsilí zapojují sousedy, podnikatele, radnici. Dlouhodobou vizí programu je společně vytvářený veřejný prostor patřící všem. Kola narůžovo Občanské sdružení Žijeme tady vzniklo na jaře roku 2012 z nadšení dvou středoškoláků. Příspěvek z Fondu místních iniciativ jim umožňuje úspěšně pokračovat v zapojování obyvatel pražského Suchdola do rozvoje veřejného prostoru a navázat vztahy se studenty České zemědělské univerzity, která v Suchdole sídlí. Projektem Kola narůžovo vyjadřují svou podporu městské cyklistice a recyklaci materiálu. Svoboda, radost, odpovědnost Pomáháme vnitřně motivovaným lidem, kteří pozitivně proměňují své okolí a dělají dobré věci, pro sebe i pro druhé. Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat české neziskové organizace a lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru

17 Rychlé granty Jsou věci, které bereme jako samozřejmost. Například že v proluce tam u nás by nikoho nenapadlo postavit další nákupní středisko, když na celém sídlišti není školka. Nebo že úřady nedovolí otevřít továrnu na pneumatiky přímo před zdrojem pitné vody pro celý kraj. Rychlé granty jsou určené lidem, které změny v jejich nejbližším okolí z této jistoty probudily. Pomáhají těm, kteří se rozhodli vystoupit na obranu veřejného zájmu v místech postižených nezodpovědným chováním úřadů, bezohledností investorů či korupčním jednáním. Místo, kde žijeme Smyslem programu je pomáhat lidem, kteří se dají dohromady, aby vdechli nový život zanedbaným či nevyužívaným veřejným prostranstvím. Současně vytváří příležitosti pro úzkou spolupráci místních neziskovek se samosprávou a podnikateli, podněcuje komunikaci mezi obyvateli a jejich zájem o věci veřejné. Park Na Pláni Obyvatelé Prahy 5 pod taktovkou spolku Přátelé Malvazinek zachránili park Na Pláni, který měl zmizet pod novou zástavbou. Developerský projekt se opíral o rozporuplná rozhodnutí úřadů a jeho pokračování umožnila nečinnost zastupitelů městské části Prahy 5. Medializace, happeningy a demonstrace vytvořily odhodlané společenství několika stovek lidí stmelených nesouhlasem s nezákonnou stavbou. Přátelé Malvazinek díky Rychlému grantu získali odborné posudky na ceny pozemků a tím poukázali na nevýhodnost smluv s developerem. Dále požadovali, aby městská část Praha 5 odstoupila od smluv, což se také v listopadu 2013 stalo. Díky programu Místo, kde žijeme místní upravují okolí rybníka, fyzická proměna Malvaňáku navíc spojila velvarské neziskovky a jejich členy a k iniciativě se připojilo i město. Fond T-Mobile Pan Martin Lepšík, iniciátor protestu, k tomu říká: " Místní občané jsou jednomyslně nadšeni, že byl park uchráněn. Pomocí pozitivních sousedských akcí typu bazar či koncert se vytváří sousedská komunita dlouhodobějšího rázu. Lidé poznali, že snažit se společně o dobrou věc, ačkoli může vypadat beznadějně, má smysl. " Velvarský Malvaňák Lidé ze sdružení Natvrdlí fungují ve Velvarech již osm let a snaží se přispět ke zlepšení života ve městě. Plocha kolem Malovarského rybníka, zvaného Malvaňák, dříve sloužila k rekreaci a odpočinku, později však nebyla udržována. Velvary nemají kulturní sál ani jiné místo pro konání hudebních či divadelních produkcí a areál Malvaňáku má ohromný potenciál být místem jak pro odpočinek a volnočasové vyžití všech generací Velvaráků, tak pro pořádání kulturních akcí. Grantová výzva MLUVME SPOLU Fond T-Mobile již od roku 2005 podporuje odpovědnost místních komunit za to, jak se jim žije. Život v žádné komunitě se nemůže zlepšit bez toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a dokázali hledat společná řešení. Proto jsme se v roce 2013 zaměřili na téma KOMUNIKACE a vyhlásili jsme program MLUV- ME SPOLU. Cílem výzvy bylo posílit důvěru mezi lidmi, zvýšit účast veřejnosti na řešení společenských otázek a podpořit schopnost lidí slaďovat různé zájmy cestou dialogu

18 Pomáhejme příběhům Společnost T-Mobile uspořádala ve spolupráci s Nadací VIA v předvánočním čase sbírku Pomáhejme příběhům. Zaměstnanci jí využili k tomu, aby podpořili lidi v nelehké životní situaci ve svém okolí. Zaměstnanci přispěli celkem částkou Kč, T-Mobile přidal dalších Kč a výsledných Kč jsme distribuovali 10ti příjemcům v lednu Kuchaři a kuchařky bez domova Neziskovka Jako doma Homelike, o. p. s. z Prahy si klade za cíl propojení dvou zdánlivě odloučených skupin lidí těch bez přístřeší a ostatní veřejnosti. Klienti a klientky azylových domů připravují jídlo a za dobrovolný příspěvek ho nabízejí na farmářských trzích. Při dobrém jídle si strávníci navíc mohou prohlédnout výstavu fotografií pořízených kuchaři a kuchařkami na témata Můj domov a Moje rodina. Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile částkou Kč. " Vaříme, vzájemně se podporujeme, mluvíme do médií a upozorňujeme na problematiku bezdomovectví širokou veřejnost. Ženy bez domova, které by neměly naší organizací pouze procházet, ale pomáhat ji budovat, dostávají příležitost veřejně prezentovat nejen svoje kuchařské umění, ale i svůj hlas, a to při různých příležitostech. Jsme přesvědčeni, že těmito aktivitami pomáháme bourat množství negativních stereotypů, kterými je bezdomovectví v očích veřejnosti zatíženo. " ČSOB a Era pro podporu regionů Cílem programu je zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě. Program probíhá ve dvou samostatných kolech. Menší komunitní granty podporují iniciativy zaměřené na péči o přírodní a kulturní dědictví a na rozhýbání aktivního dění a života v obcích, městech a regionech. Velké komunitní granty se soustředí na podporu rozsáhlejších projektů, jež pečují o životní prostředí a obnovu kulturní krajiny. Můj pohled z Jablonného Sdružení Centrum svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se projektem Můj pohled z Jablonného snaží zlepšit společenské vztahy i vnímání veřejného prostoru. Nejde o pouhou sbírku historických fotografií sběratelé budou na výstavě vyprávět o místech, kde byly fotografie pořízeny, i příběhy a lidské osudy s nimi spojené. Diváci by měli pochopit, že jsou to i oni, kdo utváří místo, kde žijí, a že naopak prostředí utváří je. Tuto reflexi podpoří komunitní práce na českoněmeckém divadelním představení, ve kterém ožijí příběhy starých fotografií. Společenský rozsah této diskuze má ještě umocnit soutěž o nejlepší snímky vhodné na pohlednice. Finanční podporu poskytla Nadace VIA díky Menším komunitním grantům Era. Ovocné sady na Kosíři Regionální sdružení Iris ČSOP zapojuje veřejnost i školní kolektivy do akcí, jako je například Den Země. Mimo to organizace trvale pečuje o více než 20 chráněných území a dalších asi 15 přírodovědně cenných lokalit. V rámci iniciativy Obnova ovocných sadů na Kosíři sdružení zapojuje obyvatele okolních obcí do obnovy starého smíšeného ovocného sadu v turisticky atraktivní lokalitě na Kosíři, kudy vede i turistické značení k rozestavěné rozhledně. Zdejší sad byl již mnoho let zanedbaný zarostlý náletovými křovinami, stromy byly proschlé a neudržované. Proto byl nezbytný výřez křovin, ošetření zdravých stromů a výsadba nových. Část suchých stromů byla pokácena, avšak některá torza a dožívající stromy jsou ponechány pro hnízdění ptactva a hmyzu. Lidé z okolních obcí se podílejí nejen na kosení, ale i na výrobě a instalaci ptačích budek, hmyzích hotelů a broukovišť. Finanční pomoc poskytla Nadace VIA díky Velkým komunitním grantům ČSOB

19 Era Starosta roku Cílem soutěže je zviditelnit následováníhodné příklady práce starostů a starostek v obcích do obyvatel. Vedle hmatatelných počinů při zvelebování obce komise oceňuje zejména míru zapojování lidí do rozhodování o obecních záležitostech. Své nominace občané stvrzují podpisem. Vítěz 5. ročníku soutěže Era Starosta roku, pan starosta Antonín Novotný, přebírá šek na Kč pro obec Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Fond kulturního dědictví Pomáhá komunitním projektům, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Zaměřuje se však nejen na obnovu chátrajícího kulturního dědictví, ale i na rozvíjení partnerských vztahů mezi místní samosprávou, podnikateli, neziskovými organizacemi a občany. Podpořené projekty tak vytvářejí prostor pro dobrovolnou péči o naše bezprostřední i širší okolí a zároveň pomáhají zachovat genia loci české krajiny. Restaurování vážnice v Zákostelí Členové Občanského sdružení Bezdružic oživují zapomenuté tradice vážení vody ve Vysokém nad Jizerou v duchu vzpomínek kováře Josefa Skrbka v článku pro Pojizerské listy z roku 1943: " Znamenité, poněkud měkké vodě z dnešního vysockého vodovodu v ničem nezadala tvrdá voda z pořádné vážnice, jaká bývala u našich, ba předčila ji svou příchutí. Voda z vážnice zákostelské bývala lahodná, studená jako led, perlila jako víno, chuť měla jemně minerální, železitou. Říkalo se, že k hladině vody má 33 loket. Studna byla již téměř sto let zabedněna, vál s okovy demontován a ztracen. Místní lidé se rozhodli obnovit prastarou vážnici v její plné slávě a vyjádřit tak úctu svým předchůdcům. Fond manželů Horových Manželé Marie a Václav Horovi založili dárcovský fond pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině při Nadaci VIA v roce Paní Horová na děti ve své bývalé domovině pamatovala i ve své závěti. Z Fondu manželů Horových jsme v roce 2013 podpořili dvě iniciativy, které pomohou konkrétním dětem zlepšit jejich životní podmínky, a jeden projekt, kterým nezisková organizace nastartuje svůj on-line fundraising zaměřený na další pomoc na Zakarpatské Ukrajině. Stipendia pro nadané studenty " Oblastní charita ostravsko-opavská díky grantu z Fondu manželů Horových pomáhá stipendii třem nadaným studentům budoucímu lékaři, vychovatelce a studentce klasického zpěvu. Všichni pocházejí z velice skromných poměrů a bez finanční pomoci by studovat nemohli. Fond RachUnek Marek Herman založil dárcovský fond v roce Od té doby narostla hodnota fondu a to díky darům jeho zakladatele i desítek jeho studentů na více než 1 milion korun. Fond je permanentní, což znamená, že k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let jsou užívány pouze jeho výnosy. Fond Tři sestry pomáhají Hudební skupina Tři sestry si u Nadace VIA založila dárcovský fond koncem roku Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, lidi sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých, či ty, kteří se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie. V lednu 2013 uspořádala kapela Tři sestry charitativní koncert v Paláci Akropolis. Výtěžek koncertu putoval mimo jiné na podporu sportovních aktivit zdravotně handicapovaných občanů, pořádaných organizací Skibeck

20 Dlouhodobě se snažíme posilovat neziskovky na cestě jejich růstu a udržitelnosti Rozvoj neziskových organizací Dlouhodobě se snažíme posilovat neziskovky na cestě jejich růstu a udržitelnosti. Pomáháme jim najít dobrý směr a zároveň jim na začátku této cesty podáváme pomocnou ruku. Činíme tak prostřednictvím grantů, ale také asistenčních programů. Do zdravého růstu neziskovek a jejich leaderů stojí za to investovat. LEADERSHIPAID {BER TO OSOBNĚ} Leadership Aid je projekt Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy. Nabízí jim dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi, sdílení a prostor pro růst. Program není určen pouze pro zkušené leadery, ale i pro ty, kteří jsou ochotni vést, sami sebe se však zatím za leadery rozpakují označit. Leadership Aid je určen lidem, pro které je normální dávat energii do toho, co jim dává smysl a co je baví. Nechtějí za sebe nechat rozhodovat druhé. Za to, co dělají, přijímají odpovědnost a nebojí se chybovat. Věříme, že leadership každého z nás je autentická věc. Proto si svou cestu musí najít každý sám. Platforma, kterou Leadership Aid přináší, pomáhá těm, kteří svou cestu hledají. Přesvědčte se sami na Do aktivit platformy Ber to osobně se v roce 2013 zapojilo více než 400 leaderů. Vycházíme z několika zásad, které považujeme za důležité: leader velmi dobře rozumí sám sobě, je srozumitelný a jeho cesta je vědomě zvolená, chová se odpovědně k těm, které vede, a stará se o své zdraví, nemůže vést nanečisto, potřebuje praxi. Začni od sebe účastníkům umožňuje projít sebezkušenostní skupinou založenou na gestalt přístupu. Chybějící střípky do mozaiky vlastního leadershipu si účastníci doplní na setkáních věnovaných vědomému leadershipu a psychohygieně. Zároveň mají k dispozici vlastní rozpočet, určený na úhradu služeb koučů, konzultantů či mentorů, kteří svou intervencí vstupují do témat pracovních i osobních. Pilotního ročníku Začni od sebe se od dubna 2013 účastní 16 leaderů. LEADERSHIPAID {ZAČNI OD SEBE} Pro leadery, kteří se rozhodli hledat obzvlášť intenzivně, jsme v dubnu 2013 otevřeli Leadership Aid Začni od sebe. Najednou vidím, že leadership není jeden, a já se tedy nemusím do něčeho nutit. Klára Tydlitátová, Občanské sdružení Ametyst 38 39

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014? Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014? Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: +420 244 029 111 (vrátnice, služba 24 hodin denně) E-mail: info@sue-ryder.cz www.sue-ryder.cz IČ: 26204673 DIČ: CZ26204673 Číslo účtu: 51-1386970257

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více