INFORMACE K PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLE"

Transkript

1 INFORMACE K PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLE Projekt Škola škole byl vytvořen v roce Jedná se o spolupráci organizace Bez mámy a českých škol se společným zájmem podpořit školy na tanzanském venkově. Jak to funguje Na začátku Koordinátor projektu, popř. dobrovolník Bez mámy navštíví českou školu, která má zájem o spolupráci. Projekt uvede prezentací o Tanzánii, o obyčejném životě na venkově, o sirotcích, o humanitárních aktivitách organizace. Žáci/studenti pak mají větší představu o kultuře a realitě Tanzánie. Dobrovolník rovněž představí tanzanskou školu, kterou by mohla česká škola podpořit. Jak škola postupuje Žáci/studenti a učitelé vymyslí projekt získávání financí pro školu v Tanzánii. V průběhu roku, podle časových možností se snaží svůj projekt získávání financí realizovat. Období pro realizaci projektu získávání financí je jeden rok. Předání finančních prostředků organizaci Bez mámy je aktuálně směřováno ke konci kalendářního roku, protože z kraje roku následujícího je realizována pomoc přímo na místě v Tanzánii, v té době tam začíná školní rok. Žáci mohou rovněž ovlivnit, na jaký účel chtějí, aby byly, jimi získané, peníze použity. Mohou se rozhodnout na základě přání jejich tanzanské partnerské školy, na základě rady dobrovolníka a s ohledem na množství finančních prostředků. Škola, která se zapojila do projektu Škola škole, se automaticky nezavazuje pokračovat v projektu i v letech následujících, záleží na možnostech a vůli pedagogů, žáků i studentů. Příklady, jak mohou školy získávat finance Sběr papíru Besídky, akademie, představení Prodejní výstavy prací žáků školy (jarmarky) Zisk ze školního časopisu Pochody a túry (rodiče a žáci se účastní pochodů a částka ze vstupného je směřována na vybraný projekt) Divadelní hry, koncerty, hudební show/karaoke, Závody, sportovní utkání Skrze možnosti nabízené nadacemi, zaměřenými na podporu dětské filantropie či charitativních projektů (Nadace Via: program Pomáhej 2014: nebo viz příloha; - Pomáháme s Providentem)

2 Při vybírání finančních prostředků je možné se zaštítit Veřejnou sbírkou organizace Bez mámy. V tomto případě nás, prosím, kontaktujte ( , Zjednodušeně jde v principu o toto: veškeré finanční prostředky se budou sbírat do zapečetěných pokladniček, tomu však předchází několik úkonů: zodpovědná dospělá osoba ze školy dostane od org. Bez mámy plnou moc a s tou se odebere na příslušný obecní úřad. Vyplní protokoly a nechá zapečetit pokladničku. Po skončení akce/í vezme pokladničku a odnese ji znovu na příslušný obecní úřad, kde bude obsah přepočítán a zaprotokolován. Po té se organizace a zodpovědná osoba domluví na předání financí a protokolů. Realizace na místě Realizace na místě dochází zpravidla během zimní mise, která je směřována k začátku kalendářního roku a zároveň začátku školního roku v Tanzánii. Na místě dobrovolníci, podle přání českých žáků a studentů, pořizují tyto věci a realizují tyto opravy: lavice (aby se děti nemusely mačkat, v jedné lavici mnohdy sedí i pět žáků) - cena nové lavice (pro 2-3 žáky) cca 1000 Kč oprava třídy včetně betonové podlahy, omítek a vymalování - cca Kč nové toalety nebo jejich oprava (od Kč) oprava střechy (cca 5 000/učebnu) školní hřiště (2 fotbalové branky) Kč, 2 sloupky na dívčí košíkovou Kč, doprava 1500 Kč, celkem cca Kč míče cena jednoho míče 400 Kč (na dívčí košíkovou), resp. 600 Kč (na fotbal) učebnice cena jedné učebnice Kč podle druhu vymalování učebny cca 1000 Kč popřípadě vlastní nápady českých studentů, konzultované dopředu v Tanzánii Co to žákům/studentům přinese Přímé zapojení dětí a mládeže do sbírky je důležité po stránce morální a výchovné, neboť je naučí pomáhat nezištně druhým a nemyslet jenom na sebe. Práce na projektu rozvíjí kreativní myšlení, podnikavost a kolektivního ducha. Také vede k větší zodpovědnosti za svěřený úkol a učí rozvíjet myšlení a jednání jiným než komerčním směrem. Žáci a studenti navíc uvidí, že se za jejich peníze vykonalo něco hmatatelného, něco skutečného, o co se sami zapříčinili a nač mohou být hrdí. Také mají možnost nahlédnout do života úplně jiné kultury. V dnešní době se spousta lidí soustředí jen na sebe a své zájmy a proto charitativní činnost od raného věku má nepochybně silný výchovný efekt. Vlastní nápady školáků, jak získat peníze na projekt, jsou více než vítány. Kontinuita projektu Realizaci projektu zajišťují přímo na místě naší dobrovolníci. Jakékoliv přebývající finance budou použity zase na dané partnerské škole v Tanzánii nebo se s nimi naloží dle konkrétní domluvy s českou partnerskou školou. Po návratu do České republiky navštíví dobrovolník opět českou partnerskou školu, kde žáky/studenty a učitelský sbor seznámí s tím, co se v Tanzánii vykonalo. Ukáže snímky a videa, které dá škole rovněž k dispozici. Ta je může využít pro svou prezentaci na webu, nástěnkách, při rodičovských schůzkách, v seminárních pracích apod. Dobrovolník zároveň nastíní přání a prosby partnerské školy v Tanzánii na další

3 rok. Školáci vidí, že jejich snaha přinesla konkrétní ovoce a většinou v projektu pokračují i v dalším roce. České školy zapojené do projektu Škola škole Škola Kontakt web ZŠ Uherský Brod ZŠ Dubňany ZŠ a MŠ Ratíškovice ZŠ Uherský Brod Újezdec ZŠ Dobratice ZŠ Soběšovice ZŠ Nošovice Obecné informace o vzdělání v Tanzánii Vzdělání v Tanzanii začíná od mateřských školek. Možná se zdá, že slovo vzdělání je v případě mateřských školek trošku přehnané, ale pravdou je, že tanzanské děti se ve školce učí číst psát a počítat, a to dokonce i v angličtině. Povinná školní docházka začíná od sedmi let nástupem do základní školy. Na základní škole dítě zpravidla absolvuje 7 tříd, na střední škole další 4 třídy. Přestože je povinné děti do školy posílat, nikdo to nekontroluje, a proto se to nedodržuje striktně. Po absolvování střední školy mohou úspěšní žáci pokračovat na high school nebo collage, další si mohou zvolit nějaké řemeslo. Zajímavostí je, že na středních školách jsou všechny předměty kromě výuky svahilského jazyka, učeny v angličtině. Státní a soukromé školy Státní školy, ať už základní nebo střední jsou velmi chudými zařízeními. Nejen, že jsou špatně vybavena studijním materiálem, ale mnohdy nemají okna, omítky, podlahy ani dostatek lavic pro studenty. Na vesnických školách chybí také učitelé a ti, co tam zůstali, nemají mnohdy dostatečné vzdělání ani pedagogické schopnosti. Například základní škola v Mahangu má 7 tříd, 558 žáků a 10 učitelů. Situace bývá lepší na školách soukromých, avšak ty svými náklady často převyšují reálné možnosti obyčejných lidí. Platí se tam vysoké školné. Tyto školy jsou většinou jenom ve městech nebo ve velkých vesnicích. K nákladům na školné přibývají také náklady na dopravu, stravu a ubytování.

4 Fotodokumentace projektu Prezentace na začátku projektu Vánoční jarmark Besídka Výstava Tinga Tinga obrazů, nakreslených žáky Divadlo Stav třídy v Tanzánii a následná oprava Podpora učebním materiálem Vybudování Mateřské školky Míče na fotbal a netball

5 Pomáhej (2014).Program NADACE VIA uzávěrka: Vyhlášení programu pro rok 2014 se připravuje. Jeho vyhlášení očekávejte v květnu Program je určen pro skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc. Uspořádat s kamarády benefiční akci, jako např. divadelní představení, koncert, závod, turnaj, módní přehlídku či společný úklid okolí školy, může být zábavou, při které se děti učí pracovat v týmu, přesvědčit okolí, že právě jejich akce je výjimečná a že stojí za to pomáhat. Neformální skupiny dětí a mládeže, které se programu zúčastnily v loňském roce, mohly získat od Nadace VIA a společností ČSOB a ERA pobídkový grant zdvojnásobující čistý výtěžek pořádané akce až do celkové výše korun. Tři nejzajímavější projekty dostaly navíc bonus korun. O podporu se projekty v programu Pomáhej ucházely ve dvou kolech. V prvním kole šlo o stručné nápady, tzv. záměry. Ve druhém kole, kam bylo vybráno dvacet nejzajímavějších záměrů, se podrobně rozpracované projekty utkaly znovu. Hodnotící komise kladla důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci. Chceme, aby se děti a mladí lidé potkali s filantropií co nejdříve. Myslet na druhé, pomáhat jim a dělat něco pro své okolí má být běžnou součástí našich životů, a pokud tomu nový program Pomáhej pomůže, budeme rádi, říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA. Co program podporuje: filantropické aktivity dětí a mládeže ve věku 7 26 let, odvážné a kreativní nápady dětí a mladých lidí, kteří sbírají finanční prostředky pro dobrou věc. Kdo může žádat: Skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které pro svůj projekt získají dospělého garanta kontakty: Bára Menclová Štěpán Zelinger tel.: dárci: Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva. Občanského sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanského sdružení Bez mámy Výroční zpráva Občanského sdružení Bez mámy rok 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Identifikační údaje... 5 Partneři... 5 Afričtí partneři... 5 Slovenský partner... 6 Cíle a dosažené úspěchy

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy Výroční zpráva 2013 Občanské sdružení Bez mámy 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 Identifikační údaje... 5 Partneři... 5 Afričtí partneři... 5 Český partner... 6 DOSAŽENÉ CÍLE V PŘEDCHOZÍCH

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy

Výroční zpráva. Občanské sdružení Bez mámy 2011 Výroční zpráva Občanské sdružení Bez mámy Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Identifikační údaje... 4 Partneři... 4 Cíle a dosažené úspěchy v předchozích letech... 5 Organizační struktura...

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

FairtradovÉ. školy. průvodce kampaní

FairtradovÉ. školy. průvodce kampaní FairtradovÉ školy průvodce kampaní Foto: Archiv NaZemi (www.nazemi.cz) FairtradovÉ ŠKOLY průvodce kampaní Foto: Fairtrade International, Anette C. Kay Obsah 1. Fair trade je pomoc i zábava............

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více