U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018"

Transkript

1 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola usnesení 3) Rozpočtové opatření č. 6/2018 4) Zástavní smlouva na zajištění ručení Modelářskému centru 5) Smlouva o ručení 6) Ceník služeb a poplatků platný od ) Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ 8) Žádost MBN o vyřazení majetku 9) Darovací smlouva - Zlíč 10)Smlouva mikroregion Úpa 11)Souhlas vlastníka pozemků se stavbou cyklostezky 12)Majetkoprávní úkony 13)Umístění lešení 14)Studie "Bojiště" 15)Studie "Kamenec" 16)Studie Křenkova - nová komunikace k ČSV 17)PD Křenkova 18)Výměna podlahy ve sportovní hale - opakované řízení 19)Žádost o povolení stavebních úprav ZŠ - sborovna 20)SoD zpracování odstranění vlhkosti šatny ZŠN 21)Návštěvní a provozní řády dětská hřiště 22)Výpověď z nájmu 23)Smlouvy o dílo - Jarní úklid )Žádosti o finanční příspěvek 25)Veřejnoprávní smlouva 26)Termín a program jednání ZM Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 11/302/05/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 11/303/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh rozpočtového opatření č. 6/2018, viz příloha č. 1. Rada města předkládá návrh Rozpočtového opatření č. 6/2018 k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/304/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a panem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], Česká Skalice viz příloha č. 2. Rada města předkládá návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/305/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Smlouvy o ručení mezi Komerční bankou, a.s., IČ: , se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 a městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice. Rada města předkládá návrh Smlouvy o ručení k projednání v zastupitelstvu města.

2 Usnesení č. 11/306/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Ceník služeb a poplatků města Česká Skalice platný od viz příloha č. 3. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Usnesení č. 11/307/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, viz příloha č. 4. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Zajistí: Ing. Jiří Fišer Hlasováno 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/308/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], Česká Skalice. Rada města předkládá návrh smlouvy k projednání zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/309/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a manžely [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], Česká Skalice. Rada města předkládá návrh smlouvy k projednání zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/310/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" mezi městem Česká Svazkem obcí ÚPA, IČ: , se sídlem náměstí T.G. Masaryka 120, Červený Kostelec. Rada města předkládá návrh smlouvy k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/311/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření smlouvy o partnerském příspěvku mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Svazkem obcí ÚPA, IČ: , se sídlem náměstí T.G. Masaryka 120, Červený Kostelec. Rada města předkládá návrh smlouvy k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 11/312/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s provedením stavebního záměru Stezka okolo V. N. Rozkoš cyklookruh Rozkoš úsek 1-7, na pozemcích ve vlastnictví města Česká Skalice viz. příloha č. 5. Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín:

3 Usnesení č. 11/313/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s provedením stavby I/33 Česká Skalice Kleny, oprava silnice s dotčením pozemků nebo jejich části pod stávající trasou silnice I/33, které jsou ve vlastnictví města Česká Skalice p.č. 1919/8, p.č. 1919/12, p.č. 1919/15, p.č. 1921/3, p.č. 1921/15, p.č. 1921/11, p.č. 1925/52, p.č. 1925/56, p.č. 1914/4 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro stavební objekt SO101 (Velký Třebešov-ATC Rozkoš) a pozemky p.č. 1914/31 a p.č. 1730/7 vše v obci a katastrálním území Česká Skalice pro stavební objekt SO102 (ATC Rozkoš-Kleny) pro žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/314/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s projektovou dokumentací stavby I/33 Česká Skalice Kleny, oprava silnice s tím, že při realizaci stavby bude v I. etapě pro stavební objekt SO101 (Velký Třebešov-ATC Rozkoš) objízdná trasa řešena ve variantě B (objízdná trasa nebude vedena přes město Česká Skalice), pro žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/315/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s umístěním stavby rodinného domu na pozemcích p.č. 938/2 a p.č. 939/2 a s umístěním stavby rodinného domu ve vzdálenosti 1 m od hranice s pozemkem p.č. 888/5, vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro žadatele [osobní údaj odstraněn] Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/316/05/2018 Rada města projednala a z a m í t á žádost společnosti DOHNÁLEK s.r.o., IČ: , se sídlem Družstevní 633, Česká Skalice o odprodej části pozemku p. č. 149 ostatní plocha o výměře 8 m 2 v obci a v katastrálním území Česká Skalice. O žádosti bude informováno zastupitelstvo města. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/317/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s umístěním lešení na části pozemku p.č ostatní plocha o výměře 7.5 m 2 v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro žadatelku paní [osobní údaj odstraněn]. Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/318/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č ostatní plocha o výměře 7,5 m 2 v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro umístění lešení mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a paní [osobní údaj odstraněn] Česká Skalice. Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/319/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e vyloučení účastníka společnosti PRODIN a. s., IČ: , se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, z důvodu překročení maximální stanovené hodnoty veřejné zakázky "Studie Bojiště".

4 Usnesení č. 11/320/05/2018 Rada města projednala a r u š í zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Studie nový chodník Bojiště z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek a po hodnocení nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Usnesení č. 11/321/05/2018 rozsahu s názvem "Studie nový chodník Bojiště (opakované řízení) včetně příloh. Usnesení č. 11/322/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e vyloučení účastníka společnosti PRODIN a. s., IČ: , se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, z důvodu překročení maximální stanovené hodnoty veřejné zakázky "Studie Kamenec". Usnesení č. 11/323/05/2018 Rada města projednala a r u š í zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Studie úpravy ulic Na Kamenci z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek a po hodnocení nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Usnesení č. 11/324/05/2018 rozsahu s názvem "Studie úpravy ulic na Kamenci (opakované řízení) včetně příloh. Usnesení č. 11/325/05/2018 rozsahu s názvem "Studie dopravní a technické infrastruktury nového úseku ulice Křenkova" včetně příloh. Usnesení č. 11/326/05/2018 rozsahu s názvem "Projektová dokumentace dopravní a technické infrastruktury ulice Křenkova, úsek mezi ulicemi Zelená a Hakenova" včetně příloh. Usnesení č. 11/327/05/2018 rozsahu s názvem "Výměna podlahy tělocvičny ve sportovní hale (opakované řízení)" včetně příloh. Usnesení č. 11/328/05/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í se stavebními úpravami ve sborovně budovy Základní školy Česká Skalice, ul. Zelená, čp Zajistí: Ing. Jana Horáková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo

5 Usnesení č. 11/329/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Sanace vlhkého zdiva v šatnách ZŠ Česká Skalice, Lidická čp. 554 mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a firmou DEKPROJEKT s.r.o., IČ: , se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10. Zajistí: Ing. Jana Horáková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/330/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e provozní a návštěvní řády hřišť ve správě města Česká Skalice, viz příloha č. 6. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Ing. Jana Horáková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/331/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zrušení nájmu, nebytového prostoru, na adrese E. Beneše 275, Česká Skalice, paní [osobní údaj odstraněn] formou výpovědi. Zajistí: Štěpánka Kubová Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/332/05/2018 Českým rybářským svazem, MO Česká Skalice, IČ: , se sídlem U Přivaděče 37, Česká Skalice. Jedná o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/333/05/2018 Junákem - svazem skautů a skautek ČR, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, IČ: , se sídlem Podhradní, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/334/05/2018 Klubem českých turistů Česká Skalice, IČ: , se sídlem Legionářská 33, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/335/05/2018 Mysliveckým sdružením Velká Jesenice, IČ: , Velká Jesenice, Velká Jesenice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/336/05/2018 spolkem O.s. Raraši, IČ: , se sídlem Havlíčkova 829, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města.

6 Usnesení č. 11/337/05/2018 Sborem dobrovolných hasičů Česká Skalice, IČ: , se sídlem Palackého 340, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/338/05/2018 Sborem dobrovolných hasičů Zájezd, IČ: , se sídlem Zájezd 64, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/339/05/2018 Sborem dobrovolných hasičů Zlíč, IČ: , se sídlem Zlíč 4, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/340/05/2018 Sportovním klubem Ruchadlo Zájezd, IČ: , se sídlem Zájezd 19, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/341/05/2018 Tělocvičnou jednotou Sokol, oddíl stolního tenisu, IČ: , se sídlem Tyršova 555, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/342/05/2018 Tělocvičnou jednotou Sokol, divadelní soubor Maska, IČ: , se sídlem Tyršova 555, Česká Skalice. Jedná se o pravidelný úklid města. Usnesení č. 11/343/05/2018 společností A Rocha - křesťané v ochraně přírody, o.p.s., IČ: , se sídlem Dobré 85, Dobré. Jedná se o pravidelný úklid města.

7 Usnesení č. 11/344/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Královéhradeckou diecézi Církve československé husitské, IČ: , se sídlem Ambrožova 728/3, Hradec Králové. Příspěvek bude použit na spolufinancování akce Diecézní den Královéhradecké diecéze - Církve československé husitské a založení republiky, který se uskuteční v České Skalici. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/345/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Sdružení dobrovolných hasičů Zlíč, IČ: , se sídlem Zlíč 4, Česká Skalice. Příspěvek bude použit na spolufinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Zlíči. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/346/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč mezi městem Česká Skalice IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Českým rybářským svazem z.s.,m.o. Česká Skalice, IČ: , se sídlem U Přivaděče 37, Česká Skalice. Jedná se o dotaci na děti a mládež. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Usnesení č. 11/347/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program a termín jednání zastupitelstva města na pondělí od 17 hodin ve školní jídelně Na Kamenci. Program jednání: 1)Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuze k aktuálním záležitostem města 4) Rozpočtové opatření č. 6/2018 5) Zástavní smlouva 6) Smlouva o ručení 7) Darovací smlouva 8) Majetkoprávní úkony 9) Změny názvu ulic 10) Návrh změny územního plánu 11) Smlouva Mikroregion Úpa Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 0 nehlasovalo Bc. Martin Staněk, DiS. starosta Tomáš Hubka místostarosta

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.01.2018 Usnesení č. 1/1/01/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přírodní koupací

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 29.08.2018 Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.02.2018 Usnesení č. 4/71/02/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání 2) Schválení účetní závěrky města Česká Skalice

Více

z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 17.07.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 17.07.2019 Usnesení č. RM/13/543/07/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.03.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.03.2019 Usnesení č. RM/6/213/03/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 22.05.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 22.05.2019 Usnesení č. RM/10/372/05/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.05.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.05.2019 Usnesení č. RM/9/345/05/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.04.2018 Usnesení č. 7/187/04/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání RM 7 2) Kontrola usnesení 3) Granty 2018

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 18.04.2018 Usnesení č. 8/221/04/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Odpadové

Více

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 01.03.2017 Usnesení č. 5/48/03/2017 Rada města projednala a schvaluje využití komína ve vlastnictví města Česká Skalice k umělecké intervenci

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.02.2019 Usnesení č. RM/4/96/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 13.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 13.02.2019 Usnesení č. RM/3/69/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.04.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 10.04.2019 Usnesení č. RM/7/252/04/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.11.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.11.2018 Usnesení č. RM/22/591/11/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 14.01.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 14.01.2019 Usnesení č. RM/1/1/01/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.09.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 04.09.2019 Usnesení č. RM/16/637/09/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.05.2017 Usnesení č. 10/198/05/2017 Rada města projednala a schvaluje instalaci svislých dopravních značek č. B 28 (Zákaz zastavení) na

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 02. 2016 Usnesení č. 4/70/02/2016 Rada města projednala a schvaluje návrh Závěrečného účtu Města Česká Skalice za rok 2015 - bez výhrad.

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.12.2018 Usnesení č. RM/23/629/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 23.01.2019 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 23.01.2019 Usnesení č. ZM/3/53/01/2019 Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 4. 12.2017 v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Josef Hladík, Mgr. Jaroslav Ošťádal, Bc. Jana Bašová,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: Omluveni: Neomluveni: --- Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 17.12.2018 v 17.00 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Tomáš Hubka; Bc. Jana Bašová; Mgr. Kateřina D. Haladová; Ing.

Více

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 26.06.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 26.06.2019 Usnesení č. RM/12/488/06/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zápis ze 18. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis ze 18. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Zápis ze 18. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 11. 9. 2017 v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: Omluveni: Neomluveni: dle prezenční listiny Mgr. Jaroslav Ošťádal Na začátku jednání přítomno

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Výpis usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018

Výpis usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018 Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:253/2019 VV/NChal *MUVPX00972PQ* Výpis usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne 20.03.2019

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

75. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2017 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Pořadové a organizační zabezpečení pro 14. zasedání

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 1. dubna 2019

U S N E S E N Í z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 1. dubna 2019 U S N E S E N Í z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 1. dubna 2019 4/076-2019 4/077-2019 4/078-2019 4/079-2019 4/080-2019 4/081-2019 4/082-2019 4/083-2019

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 11.12.2017 629/27/RM/2017 Ukončení nájemní smlouvy (Ing. K. J.) o ukončení nájemní smlouvy

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í. ze 7. schůze Rady města Dubňany ze dne

U s n e s e n í. ze 7. schůze Rady města Dubňany ze dne Anonymizováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 4.4.2016 213/7/RM/2016 Pronájem pozemku - záměr o zveřejnění záměru města pronajmout

Více

12. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

12. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 12. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 02. 2019 Kontrola usnesení 12/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě

Více

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 1/ Kontrola usnesení 24/118 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Pozemky 24/119 r o z h o d l a a) o

Více

98. schůze Rady města konané dne

98. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 98. schůze Rady města konané dne 22.7.2014 1530/98/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města 1. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2012/0335/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 28.05.2012

Více

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 Usnesení č. 25/476/XII/2015 Rada města projednala a schvaluje Jednací řád Rady města Česká Skalice. Zodpovídá: starosta Termín:

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Zlatých Hor konaného dne 25. února 2019

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Zlatých Hor konaného dne 25. února 2019 31 - Zastupitelstvo města Zlatých Hor U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Zlatých Hor konaného dne 25. února 2019 schválilo záměr na převod pozemků p. č. 2797/2 a 2798 v k. ú. Zlaté Hory

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 45. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 45. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 45. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 9.5.2017 852/45/RM/2017 Sport ve městě a volný čas dětí a mládeže Zprávu Sport ve městě a volný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 25. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 23. ledna 2012 čís. 347/25 367/25 1/7 347/25 Rada městského obvodu Martinov 23. ledna 2012

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 3.4.2017 179/8/RM/2017 Pronájem pozemku s předkupním právem - záměr (VF Property, s. r.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. RM 11/2019 z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí ze dne

USNESENÍ č. RM 11/2019 z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí ze dne USNESENÍ č. RM 11/2019 z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí ze dne 10.6.2019 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 2. 5. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne 20. 09. 2017 od 19:00 hodin 1) Zastupitelstvo města Nová Včelnice s c h v a l u j e předložený program zasedání. Návrh usnesení byl

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 76. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 14. 02. 2018 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

Obec Hořice na Šumavě IČ: , sídlo: Hořice na Šumavě 40, Hořice na Šumavě

Obec Hořice na Šumavě IČ: , sídlo: Hořice na Šumavě 40, Hořice na Šumavě Obec Hořice na Šumavě IČ: 00245909, sídlo: Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě Informace z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě, konaného dne č. usnesení: 5/1/2015 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 29.8.2018 R-2018/19/1-19. Červený Kostelec 29.8.2018 Rekonstrukce silnic III/5672 - inž. sítě a chodníky I. neschva luje uzavření

Více

-1- Zápis č. 13/2019. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková

-1- Zápis č. 13/2019. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková -1- Zápis č. 13/2019 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2018-2022, které se konalo dne 24.7.2019 v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Zápis č. 1/2016. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v hod.

Zápis č. 1/2016. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v hod. Zápis č. 1/2016 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 01. 2016 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Občané: 3 Bod č.

Více

Výpis z Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 26. května 2015

Výpis z Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 26. května 2015 Město Hlinsko Výpis z Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 26. května 2015 Rada města Hlinska usnesením č: 62/2015 b e r e na v ě d o m í: žádost o prodej stavební parcely č. 440 a

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Přítomni: Omluven: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva Blažková,

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í z, konané dne 24. 11. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 27. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 24. 11. 2016: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 22. zasedání Rady města, konaného dne 18. 10. 2017 od 14.15 hodin v kanceláři

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019 USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019 67/2019/06/RM Program zasedání Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 68/2019/06/RM

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 5.2.2014 kancelář starosty 1. (31) Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace 2. (11) Zpráva o hospodaření

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 12/2019/02/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 31. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 15.05.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 30. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Č.j. MUCS/3976/2016/VÝST/Ře Vyřizuje: Martin Řehák Telefon:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10.2.2016 43/3/RM/2016 Úprava bezejmenné vodoteče vydat souhlas ke stavbě "Zábor

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 147. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 8.10.2018 2971/147/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016

U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016 U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016 Program: 1. Veřejná zakázka Rekonstrukce střechy základní školy, J. A. Komenského 339. 2. Veřejná zakázka Výměna ústředního vytápění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více