FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA"

Transkript

1 ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační materiály pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy. Určeno pouze pro potřeby účastníků. Vydalo Hnutí DUHA 2012.

2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT JAK JE MOŽNO PENÍZE ZÍSKAT Individuální dárcovství Členské příspěvky Větší dary od nepodnikatelů Sponzorské dary a příspěvky Granty z veřejných prostředků Ministerstva Jiné státní orgány Městské a obecní úřady Jiné státy Evropská unie Nadace a nadační fondy Výdělečné aktivity neziskových organizací - samofinancování Granty od nadací Obecné rady Výběr vhodné nadace Vnitřní kultura" nadace Správný způsob podání žádosti Osobní a pravidelná komunikace Ideální postup Psaní projektu - jak postupovat Když je žádost zamítnuta Příklady některých nadací České nadace (pouze nejužší výběr) Slovenské nadace (širší výběr) Příloha Kdo je Fundraiser... Příloha Etický kodex fundraisingu Hnutí DUHA... Příloha DÔVODY, PREČO ZLYHÁVAJÚ PROJEKTY... Příloha AKO NEDOSTAŤ PENIAZE... 3

3 ÚVODNÍ SLOVO Práci ve prospěch veřejného zájmu (obrana životního prostředí, podpora handicapovaných, ochrana zvířat, rozvoj kulturního života v obci) se můžete věnovat v různé míře, ale i drobné aktivity, jako např. výlep plakátů, uspořádání besedy nebo zorganizování petice, stojí peníze (kopírování, poštovné, telefony apod.). Zpočátku můžete potřebné prostředky dávat ze své peněženky, pokud se ovšem činnosti věnujete aktivně, záhy narazíte na mez, za níž už potřebné výdaje hradit z vlastních zdrojů nelze, a nechcete-li svoji činnost utlumit, musíte si na ni peníze obstarat někde jinde. Všeobecné platí, že pro získávání jakýchkoli prostředků musíte být viditelní a kreativní. To znamená, že musíte zaujat jednak tím, co děláte, ale je také nutné umět to správným způsobem prodat (to znamená přesvědčit poutavým a zajímavým způsobem lidi, že vaše aktivity mají smysl a pomáhají dobré věci). 4

4 1. PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT Představme si, že jsme v situaci, kdy víme, co chceme dělat, a je nám jasné, čeho chceme našimi aktivitami dosáhnout. Zůstává nám jediné. Jak to zaplatíme? Je dobré položit si několik otázek: Kdo je cílovou skupinou naší aktivity? Koho aktivitou chceme oslovit? (Např. místní úřad v případě kampaně proti kácení stromů, či město, od kterého chceme získat prostory na zaměstnávání handicapovaných lidí.) Kdo jsou naši případní spojenci? Kdo by potenciálně získal, pokud by se nám podařilo projekt prosadit? (Např. lidé, kterým by nová přehrada zbourala dům, příbuzní handicapovaných spoluobčanů.) Které organizace ve vašem okolí se vaší problematikou zabývají? Nemůžete si být v získávání financí konkurenty? Které nadace podporují typ aktivity, kterou chceme začít? Jaký je minimální a optimální rozpočet potřebný k tomu, aby se projekt dotáhl do úspěšného konce? Pokud máte v tomto všem jasno, je možné začít s plánováním toho, jak získáte peníze. Ideální je kombinovat více zdrojů a v první řade se pokusit získat zdroje na místní úrovni (např. individuální dárci, členské příspěvky, místní sponzoři, obecní úřad). Promyslete si, jak a koho oslovíte, jaké argumenty použijete na přesvědčení potenciálních dárců, co koho osloví (myslivecké sdružení vám asi nepřispěje na kampaň za přísný zákon o myslivosti, ale např. stavba nové silnice jim může zasáhnout do revíru, a proto vás podpoří. Majitel místní prosperující firmy má syna v pubertálním věku, proto podpoří váš záměr vybudovat někde klub s programem pro mládež.) Promyslete si, jak oslovit firmy a inidividuální dárce - vybudování důvěry a osobního kontaktu se ze zkušeností jeví jako klíčové. Naplánujte si realisticky dost času na získání prostředků, někdy, hlavně v případě velkých nadací, může trvat měsíce, než dostanete odpověď. Promyslete si několik alternativ, jak budete postupovat, pokud vám naplánovaný způsob získání peněz nevyjde. 5

5 2. JAK JE MOŽNO PENÍZE ZÍSKAT Individuální dárcovství Nahlédneme-li do statistických údajů např. USA, zjistíme, že podíl této skupiny na celkovém rozpočtu neziskových organizací dosahuje kolem 80 %. Sem patří např. členové organizace, dobrovolníci, příbuzní cílových skupin, předplatitelé vašeho časopisu či lidé podobných zájmu. Individuální dárci se i v ČR stávají stále zajímavějším zdrojem peněz a jen na nás záleží, zdali se nám podaří je oslovit a získat pro spolupráci. Nejlepší je, když dosáhnete stavu, kdy tyto dary budou pravidelné, nikoli náhodné. To znamená aktivně pracovat s dárci, informovat je o vašich aktivitách, o tom, na co byly peníze použity a co uděláte, pokud vás znovu podpoří Členské příspěvky Placení členských příspěvků musí vyplývat z vašich stanov. Mohou se stát významným podílem ve vašem rozpočtu, jejich výši si stanovujete sami. Někteří lidé však nechtějí být nikde registrovaní jako členové, těm potom navrhněte, ať se stanou pravidelnými individuálními dárci Větší dary od nepodnikatelů Někdy se vám může stát, že vás někdo bude chtít podpořit větší finanční částkou (řádově v tisících). V tom případě doporučujeme sepsat s ním jednoduchou darovací smlouvu. Je potřeba si dát pozor, kdo je dárcem a jestli za dar neočekává nějakou protislužbu, případně jestli spojení vaší neziskové organizace s konkrétním člověkem nemůže poškodit vaši pověst Sponzorské dary a příspěvky Oslovování a získávání sponzorů může být velmi zajímavým zdrojem vašich přímů V zásadě se rozlišují dvě formy: dárcovství a sponzorství. Dar chápeme jako bezúplatný převod majetku (finanční prostředky, movitá věc, nemovitost nebo další majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy. Tento dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale např. pro potřeby zdanění je vhodné tento účel definovat. Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Smlouva v tomto případě je smlouvou o reklamě. O sponzorování se jedná tedy v případě, bude-li organizace spolu s oznámením o sponzorovi propagovat i jeho předmět podnikání nebo produkt. Menší domácí firmy se ovšem zase potýkají s ekonomickými problémy, takže s 6

6 velkou podporou nelze počítat. Nicméně je vhodné požádat je o menší finanční dar (řádově tisíce korun) na pořádání veřejné akce (koncert, shromáždění) nebo na vydání nějaké publikace s tím, že pak budou uvedeni jako sponzoři. Druhou možností příspěvku je drobná věcná podpora (např. poskytnutí sálu hotelu na tiskovou konferenci, tisk zdarma nebo se slevou, možnost xeroxování apod.). Před jednáním s potenciálními sponzory je dobré připravit si stručné představení vaší organizace, její činnosti a dosažených úspěchů. Pokud máte výroční zprávu, vezměte jí s sebou. Jen výjimečně se dá předpokládat, že získáte příspěvek obecně na vaši činnost, vhodnější je proto hned od počátku žádat o podporu konkrétních výdajů konkrétní akce (např. kopírování letáků k odpadové výstavě). K tomu si připravte stručný a jasný popis akce a jejího přínosu. Přijetí sponzorského daruje vhodné podložit jednoduchou darovací smlouvou. Ke sponzorování ze strany komerčních firem je obecně třeba přistupovat velmi obezřetně a vyhýbat se těm, kteří mohou svoji podporu později zneužít. Chceme-li např. zastavit výstavbu jaderné elektrárny, nemůže nás sponzorovat žádná z firem podílejících se na této či obdobné stavbě. Jde-li nám o zachování přirozeného rázu krajiny, těžko si vezmeme peníze od těch, kteří ji devastují. Je také třeba se vyhnout tomu, aby vás firma zneužila pro svou propagaci a zlepšování si image. Organizace nepůsobící v oblasti životního prostředí mají rozhodování o tom, od koho vzít peníze, asi jednodušší, domníváme se však, že i ty by o etických limitech přijímání darů od firem měly uvažovat Granty z veřejných prostředků O tom, jak psát grantové žádosti, se dozvíte v kapitole 3. Zásady platící pro nadace se dají aplikovat i na psaní projektů pro ministerstva a další státní či samosprávné orgány Ministerstva Většina ministerstev má část rozpočtu určenou na podporu neziskových organizací formou grantů. Postup při získávání peněz je podobný jako u nadací. Sledujte stránky jednotlivých ministerstev relevantních pro oblast vašeho zájmu Jiné státní orgány Peníze formou grantů rozdělují i některé další státní úřady (ve většině případů spadající pod konkrétní ministerstvo). Jedná se třeba o Státní fond životního prostředí nebo Státní fond kultury Městské a obecní úřady Větší města někdy přidělují dotace občanským sdružením, v úvahu přicházejí zejména projekty místního významu. Většinou se jedná o částky tisíců až několika desítek tisíc. O tom, zda i ve vašem městě můžete získat peníze z městského rozpočtu, vám řeknou na příslušných referátech úřadu (referát životního prostředí, kultury apod.). 7

7 V případě konkrétních kampaní se můžete zkusit dohodnout také na materiální podpoře (v úvahu přichází třeba vytištění letáčku o odpadech, zajištění přepravy výstavy, zabezpečení místa na nástěnku apod.) Jiné státy Velvyslanectví, vlády. Např. Norsko a Švýcarsko jako nečlenové Evropské unie poskytují granty samostatně jako tzv. speciální finanční mechanismy. Podporují oblasti jako je životní prostředí, sociální oblast, kultura apod. Od ambasád je možné získat záštitu pro naše aktivity a drobný příspěvek. Aktivní je např. Britské velvyslanectví Evropská unie Problematika evropských fondů by sama o sobě stála za samostatnou publikaci. Těch už koneckonců řada existuje. Čtenáře proto odkážeme na web kde najde všechny důležité informace s evropskými fondy spojené. Kromě fondů určených pro Českou republiku mohou české neziskové organizace čerpat peníze i přímo z Bruselu, především ze zdrojů jednotlivých oborových komisariátů. A často bývá tato cesta jednodušší. O těchto zdrojích se více dozvíte na stránkách Evropské komise Ve spojení s evropskými fondy si ovšem neodpustíme několik varování. V současném programovém období ( ) má Česká republika k dispozici celkem přes 700 miliard korun. Od roku 2014 bude ovšem příděl z Bruselu řádově nižší. Stavět svou strategii převážně na evropských penězích je tedy z dlouhodobého hlediska velmi riskantní. Dotace z EU jsou u nás navíc zatíženy obrovskou byrokracií. Předtím než začnete žádost připravovat, se důkladně zamyslete, je-li vaše organizace vůbec schopna tak výrazný nárůst administrativní zátěže zvládnout. (zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno 2011) 2.8. Nadace a nadační fondy V České republice je dnes registrováno kolem 400 nadací a nadačních fondů. Velká část z nich sice víceméně spí, ale přesto je těch aktivních několik desítek. Grantovému fundraisingu věnujeme celou druhou kapitolu, naleznete tam tedy i více informací k samotným nadacím. Zahraniční nadace, které v průběhu 90. let minulého století představovaly pro řadu českých neziskových organizací zásadní zdroj příjmu, dnes již v ČR víceméně nepůsobí. Máte-li přesto dojem, že by vaše činnost mohla být pro zahraniční dárce zajímavá, můžou vám jako orientační body posloužit stránky European Foundation Centre (http://www.efc.be/) nebo amerického Foundation Center (http://www.foundationcenter.org/). (zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno 2011) 8

8 2. 9. Výdělečné aktivity neziskových organizací - samofinancování Samofinancování znamená, že veškeré zisky z komerční" činnosti (poplatky za služby, prodej výrobku atd.) jsou zpětně investovány do základních, původních aktivit organizace. Hlavním motivem, který vede neziskové organizace k zahájení samofinancování, je zajištění dlouhodobé finanční stability. Existuje hned několik důvodů, proč se výhledově touto formou získávání finančních prostředků zabývat: Snižuje se objem finančních prostředků, jenž sem proudí ve formě grantu od nadací a zahraničních fondů, jelikož ty se pomalu začínají orientovat ještě více na východ. Peníze plynoucí z grantů a dotací nejsou pravidelné a ne vždy v potřebné výši. Některé činnosti, které organizace vyvíjí, nejsou pro nadace vždy zajímavé. K tomu, aby organizace byla v oblasti samofinancování úspěšná, je nezbytné zamyslet se nad následujícími body: Výdělečné aktivity nejsou cestou k rychlému získání peněz. Minimálně 1-2 roky bere podnikání" hlavně energii a čas než se dostaví první výsledky. Organizace musí být na tento moment připravena. Je nezbytné si hned od začátku vytvořit jasnou vizi a podrobný strategický plán, jak této vize dosáhnout - silný management. Samofinancování by nemělo nahradit, ale pouze doplnit ostatní finanční zdroje. 9

9 3. GRANTY OD NADACÍ Psaní projektů a grantových žádostí dodnes představuje hlavní zdroj příjmů neziskových organizací, budeme se jim proto věnovat v následující kapitole. Nadace jsou instituce, které shromažďují finanční prostředky z různých zdrojů (dárci, podnikatelé, bankovní úroky apod.), a poté je přerozdělují formou účelově vázaných darů -grantů. Granty udělují nadace na základě projektů, ve kterých organizace popisují cíle záměru, činnosti k jejímu dosažení a náklady na uskutečnění. Projekty bývají časově ohraničeny (nejčastěji na jeden rok), po jejich skončení musí příjemce grantu prokázat, že přidělené peníze použil v souladu s rozpočtem projektu. Pro menší projekty je možno hledat uplatnění u nadací v České republice. Kromě toho je ještě řada nadací zahraničních, od nichž je možno získat větší objemy peněz. Příprava žádostí pro ně je však mnohem náročnější a v úvahu přicházejí spíše projekty celonárodního či mezinárodního působení. Vyžaduje si to také určitou úroveň zkušeností s managementem projektu, přípravou projektu a vedením účetnictví Obecné rady Výběr vhodné nadace Nadací ve světě existuje mnoho, ale jen některé z nich jsou zajímavé i pro nás. V úvahu přicházejí jen ty, které poskytují granty v České republice, a zároveň podporují témata, kterým se věnujeme - ochrana životního prostředí, osvěta veřejnosti, budování občanské společnosti, lidská práva, práce s handicapovanými dětmi atd. Informace o tom, zda určitá nadace splňuje tyto geografické i tematické podmínky, zjistíme buď z jejích propagačních materiálů (letáček, výroční zpráva, WWW stránka na Internetu apod.), nebo přímo dotazem v její kanceláři Vnitřní kultura" nadace Úspěch žádosti do značné míry ovlivňuje to, nakolik se přiblížíte ideálům nadace. Každá nadace má totiž svoji vlastní vnitřní kulturu", klade důraz na určité věci a styl práce. Pro některou nadaci je tímto klíčovým heslem" občanská společnost, pro jinou je to multisektorální spolupráce, pro další osvěta veřejnosti nebo přímé mediální akce atd. Obrázek o tom, co má nadace nejraději, získáte buď z jejích publikací nebo z osobního jednání s jejími pracovníky; užitečný bývá i přehled projektů, které nadace podpořila v minulosti. Je vhodné se s touto kulturou předem seznámit a při psaní žádosti se jí přizpůsobit. Přijetí vnitřní kultury" nadace má samozřejmě své meze. Zajisté nebudete přizpůsobovat svůj projekt za každou cenu tomu, co má nadace ráda - pak byste totiž mohli zjistit, že jste sice dostali peníze, ale na činnost, kterou vlastně 10

10 ani nechcete dělat. Granty od nadací by nám měly především umožnit pokračovat v tom, co děláme (nebo chceme dělat). Bylo by chybou na sebe nabalovat další činnosti jen proto, že na ně můžeme od někoho získat peníze. Někdy může pomoci zdůraznění některého aspektu vašeho projektu (např. pokud chcete vést kampaň, je to svým způsobem i příspěvek k budování občanské společnosti a k zapojení obyvatel do rozhodovacího procesu) Správný způsob podání žádosti Každá nadace definuje způsob, jakým u ní lze podat žádost o podporu. Většina nadací má zvláštní formuláře pro podávání projektů, které musíte vyplnit. Součástí formulářů je i závazná osnova, podle které by měl být popis projektu sestaven. Osnovy jednotlivých nadací se obsahově hodně podobají. Nadace rovněž zveřejňují termíny - tzv. uzávěrky - do kdy je třeba žádost o grant podat (pozor, uzávěrka někdy určuje, kdy nejpozději musí být žádost doručena a ne kdy má být odeslána poštou!). Nadace také často vyžadují větší počet kopií žádosti, případně stanovují povinné přílohy (např. kopie registrace, kopie zřízení bankovního účtu, výroční zpráva, doporučující dopisy). Seznam těchto příloh je uveden vždy na formulářích a informačních prospektech, případně ho získáte u nadace samotné. Dodržení všech formalit (správné vyplnění formulářů, včasné doručení, požadované přílohy) je naprosto nezbytné, bez nich bude zamítnut i sebelepší projekt. Nadace většinou posuzují přihlášky v několika kolech. V prvním vyřadí všechny ty, které nesplňují formální kritéria bez hodnocení toho, jak kvalitní je váš projekt (může se tak stát, že dobrý a potřebný projekt bude zamítnutý, protože jste např. zapomněli přiložit kopii vaší registrace, přestože byla vyžadována v podmínkách). Proto je důležité prostudovat si grantovou žádost opravdu důkladně a stejnou pozornost, jako samotnému obsahu projektu, věnovat i všem náležitostem, které po vás nadace vyžaduje Osobní a pravidelná komunikace Ve většině případů je velmi důležitá osobní a pravidelná komunikace s pracovníky nadace. Váš projekt má větší šanci na úspěch tehdy, když pracovníky nadace přesvědčíte, že jste důvěryhodnou organizací, která pracuje kvalitně a cílevědomě. Budete-li s nimi konzultovat připravovaný projekt, mohou vám poskytnout cenné připomínky a navíc pak budou projektu při posuzování příznivěji nakloněni. Nezbytným minimem k udržení dobrých vztahů s nadací jsou včas a kvalitně psané průběžné a závěrečné zprávy o podpořených projektech, stejně jako věrohodné a včasné vyúčtování poskytnutých prostředků. Vaší pověsti také prospěje komunikace nad rámec stanovený smlouvou o grantu., tj. zasílání výročních zpráv nadaci apod. 11

11 Ideální postup Zjistěte si všechny potřebné informace o nadaci: oblast práce - ekologie, děti a mládež, sociální oblast, kultura, demokracie a občanská společnost, priority přístupu - zapojování místní veřejnosti, informování občanů, národní politická práce (změna energetické politiky, doprava, zemědělství), komunitní spolupráce (propojení samosprávy, byznysu a NNO), rozvoj NNO (spolupráce, dovednosti, stabilita, udržitelnost), termíny - kdy je uzávěrka, popř. má nadace průběžné termíny, finanční možnosti -maximální výše rozpočtu, obvykle přidělené částky (přehled/anotace projektů v minulosti), náležitosti, formality-formuláře, přílohy. Připravte si stručný, přehledný a přesvědčivý záměr projektu - stačí jedna stránka napsaná v bodech: v čem spočívá řešený problém, jaké navrhujete řešení, co budete konkrétně dělat a jaký vaše činnost bude mít přínos, celkový rozpočet a časový harmonogram. Takový záměr mimo jiné pomůže i vám ujasnit si, co přesně chcete dělat, a rozvinout to poté podrobněji projektu. S tímto záměrem oslovte pracovníky nadace, buď telefonicky nebo osobně. Zjistěte, zda jim takový projekt připadá zajímavý a zda by jej jejich nadace mohla podpořit. Určitě se zeptejte, co by navrhovali, aby se změnilo nebo doplnilo. Dejte si však zároveň pozor, abyste pracovníky nadace nezdržovali a neobtěžovali. Pečlivě vypracujte podrobný projekt se všemi požadovanými přílohami. Zašlete jej včas, abyste stihli termín uzávěrky. Je-li projekt podpořen, obratem podepište a odešlete smlouvu, kterou od nadace obdržíte. Kopii projektu i smlouvy pečlivě uschovejte. Včas odešlete požadované zprávy o průběhu projektu (většinou jsou dvě, průběžná a závěrečná). Zprávy i vyúčtování připravte pečlivě a kvalitně. Nezapomeňte! V první řadě musíte projektu věřit vy sami a být přesvědčení o jeho smysluplnosti. Musíte vědět co, jak, kdy, kde a kdo bude dělat a co bude výstupem vaší činnost Psaní projektu - jak postupovat Předem si vyjasněte jeho obsah-co, jak, kdy a s kým chci dělat. Nesnažte se do 12

12 něj zahrnout všechno, zaměřte se na jednu nebo několik pokud možno souvisejících či navazujících aktivit. Dbejte na to, aby byly jasné a srozumitelné výstupy vašeho projektu. Formulujte stručný obsah projektu. Měl by být výstižný a stručný (5-10 vět). Pokud se pokračuje v dlouhodobější či pravidelné činnosti, zdůrazněte lineární vývoj (stavění na dosavadních zkušenostech, nové aspekty). Připravte jasný a přehledný popis projektu. Popis projektu: obecný úvod - zarámování činnosti do kontextu priorit nadace problém cíle způsob řešení popis činnosti příprava akce vyhodnocení řešitelé a partneři: životopis a praxe partneři: kdo má jakou úlohu, jaký je přínos ( co kdyby nebyl") časový plán navazuje na schvalování projektu soulad s na přirozenými potřebami a okolnostmi (letní tábor) přípravná fáze, realizace, vyhodnocení měřitelné výstupy Pozornost je nutno věnovat také rozpočtu. Uvede do něj všechny výdaje, které s projektem budete mít, včetně těch, které budete hradit z jiných zdrojů. Vyčíslete i náklady, které vám někdo uhradí formou věcného plnění (bezplatný pronájem prostor, bezplatné vytištění pozvánek apod.) Nezapomínejte na výdaje, které se mohou zdát na první pohled zanedbatelné (poštovné, telefony, kopírováni), ale které ve skutečnosti značně zatíží vaši kapsu. Nebojte se do rozpočtu zapracovat výdaje na vaši odměnu, příp. na odměnu externích spolupracovníků. Nepodceňujte ani nepřeceňujte své náklady. V prvním případě se vám může stát, že po získání grantu zjistíte, že přidělené prostředky nestačí na to, co jste popsali v žádosti, a že nedokážete splnit, co jste slíbili. V druhém případě může mít nadace dojem, že budete prostředky plýtvat. Veškeré výdaje, které v rozpočtu uvádíte, by měly být odůvodněné a vysvětlené v obsahu projektu. Stručná struktura rozpočtu: 13

13 zázemí: nájem kanceláře, telefony, pošta odpovídá délce projektu/časovému plánu mzda: je přiměřená (výše úvazku, výše odměny) je placená osobě, která bude projekt skutečně realizovat aktivity: realistický rozpočet přiměřený poměr zázemí, mezd a aktivit (tj. výstupů) Kromě zmíněných věcí je vhodné věnovat pozornost také: kvalitě textu - v žádosti by neměly být překlepy nebo gramatické chyby. Před odesláním ji pokud možno dejte přečíst ještě někomu dalšímu; stručnosti a přehlednosti - aby žádost byla přesvědčivá, musí být také přehledná a stručná. Dbejte na jasnou strukturu textu, sledujte pouze hlavní záměr a neodbočujte od tématu. Častou chybou jsou rozbředlé", nesrozumitelné texty. Zároveň buďte maximálně struční. Pamatujte na to, že nadace bude posuzovat stovky žádostí a nemá čas číst dlouhé romány; pokud nebude text na první pohled věcný a přesvědčivý, vaší žádostí se nebudou dále zabývat; grafické úpravě - text projektu by měl být vytištěn na čistém papíře, dostatečně velkým písmem, s graficky jasně oddělenými odstavci a kapitolami. Rozpočet, případně i časový harmonogram, by měl být přehledný, nejlépe v podobě tabulky; přílohám - pokud můžete, doplňte text projektu několika atraktivními přílohami. Vhodné jsou fotografie (dokumentující problém nebo vaše minulé akce související s projektem), dopis vyjadřující podporu projektu od obecního úřadu nebo nějaké významné osobnosti atd. Nápaditá příloha upozorní na váš projekt mezi stovkami jiných, zároveň svědčí o vaší pečlivosti. S přílohami to však nepřehánějte, stohy papírů nikdo procházet nebude; zviditelnění podpory - nezapomeňte uvést nadaci, která podpořila váš projekt v publikačních materiálech, na WWW stránkách a ve výroční zprávě Když je žádost zamítnuta Stává se, že nadace žádost zamítne a grant vám nepřidělí. Je to sice nepříjemné, ale zároveň se můžete poučit do budoucna. Abychom vytěžili maximum i ze zamítnuté žádosti, je vhodné: Zjistit, proč byla žádost zamítnuta. Negativní stanovisko nadace většinou zdůvodní omezenými možnostmi a velkým počtem žádostí. V tom případě je dobré pokusit se zjistit (aniž byste však na pracovníka nadace nepříjemně dotírali), proč nebyla vaše žádost zařazena mezi ty nejlepší, tj. jaké měla nedostatky. Zjistit, zda je samotný záměr pro nadaci zajímavý. Jinými slovy, zda by nadace měla zájem projekt podpořit, pokud vypracujete kvalitnější nebo upravenou 14

14 žádost. Zeptat se, zda by vám pracovníci nadace nedoporučili nějakou jinou nadaci, která by o váš projekt měla zájem Příklady některých nadací České nadace (pouze nejužší výběr) Uvedeny jsou nejvýznamnější nadace působící v České republice, nejsou zde uvedeny menší nadace s lokální působností. Program Mládež v akci Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Nadace Partnerství V současné době největší zdroj pro podporu ekologických projektů v České republice. Vyhlašují tematické i obecné uzávěrky. Projekt je dobré před uzávěrku konzultovat se zástupci nadace. Podporují tyto oblasti - výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech, obnovu a oživení veřejných prostranství, bezpečnou dopravu ve městech, bezpečné cesty do škol, rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky, environmentální výchovu a zapojování dětí do života v obci Nadace VIA Jedna z velkých a nejaktivnějších nadací v ČR. Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Kompletní přehled informací o fundraisingu (přehled uzávěrek, kontakty na nadace, semináře, školení, publikace, aktuality) můžete najít na internetových stránkách Econnectu (www.ecn.cz ) nebo na stránkách Slovenské nadace (širší výběr) - komunitné nadácie pôsobia v regiónoch a administrujú rôzne programy, prostredníctvom ktorých podporujú malé projekty v prospech miestnej komunity. Z webu Asociácie komunitných nadácií je možné prejsť na web celkom ôsmych komunitných nadácií pôsobiacich v konkrétnych regiónoch. - Centrum pre filantropiu administruje viaceré grantové programy, niektoré osobitne pre školy. Spolupracuje s nadáciami (Nadácia Orange, SPP a iné), neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. 15

15 - web pre dobrovoľníkov a o dobrovoľníkoch v sekcii organizácie/granty poskytuje informácie o aktuálnych grantových uzávierkach. Z tejto stránky sa potom dostanete na ďalšie, kde sú už detailné informácie o podpore, vrátane formulárov a príručiek. program podporovaný Európskou komisiou je zameraný na podporu aktivít miestnych obyvateľov, zameraných na riešenie miestnych problémov s participáciou obyvateľov. Podporuje aj partnerstvá so školami. Nadácia Ekopolis administruje niekoľko programov, niektoré sú zamerané na špecifické priestory, napr. zelené plochy (Zelené oázy, Ľudia pre stromy. Úsmev pre strom), rekreačné priestory (Pohoda ze mestom), iné sú zamerané na konkrétne skupiny užívateľov (Think Big pre mladých ľudí). Všeobecnejšie je zameraný program Greenways a Priestory. - cez web mimovládnej organizácie Priatelia Zeme - CEPA, časť Programové obdobie je možné sa zorientovať v oblastiach podpory z fondov EÚ. Nájdete tu tiež linky na všetky programy podpory, vrátane cezhraničných programov. Ide skôr o väčšie zdroje. - stránka o mimovládnych organizáciách v časti kalendár poskytuje informácie o uzávierkach grantových žiadostí, ale aj rôznych seminárov a prednášok. - má dva programy: 1) Oživujeme verejné priestory - je zameraný na sociálnu revitalizáciu verejného priestoru, podporované sú rôzne podujatia, aktivity najmä mladých ľudí smerujúce k oživeniu konkrétneho verejného priestoru umožňujúce kontakty, stretávanie sa, spoločnú prácu v prospech iných; 2) Rozvíjame občiansku identitu - podporuje rozvoj aktívneho občianstva a to prostredníctvom projektov, na ktorých participujú deti a mladí ľudia. - najobľúbenejší z programov Nadácie pre deti Slovenska je Fond Hodina deťom, ktorý poskytuje podporu na najrôznejšie aktivity (vzdelávanie či voľnočasové). nadácia však má aj ďalšie programy, vo vlastnej réžii tiež rozvíja vzdelávacie aktivity napr. o rozvoji životných zručností, v rámci toho organizuje výborné kurzy, často bezplatne. - nástupca Konta Orange, prostredníctvom ktorého podporuje tento mobilný operátor najrôznorodejšie projekty. Cez program Šanca pre váš región je možné podporiť skôr verejné podujatia, ale v rámci osobitného programu Otvorená grantová výzva v oblasti vzdelávania je možná podpora aj aktivít v školách. Podpora je možná aj cez tzv. zamestnanecký program. - zamestnanecké grantové programy, väčšinou obmedzené geograficky alebo na mestá a obce, kde má sídlo donor. - nadácia podporuje najmä projekty zo sociálnej oblasti, ale prostredníctvom programu Komunity a regionálny rozvoj udeľuje granty aj na úpravu okolia vo vybraných obciach a regiónoch, kde priamo pôsobia konkrétne firmy. Špecifický je program Dedičstvo regiónov. - stránka programu Think Big, ktorý existuje v niekoľkých európskych krajinách. Na Slovensku ho administruje Nadácia Ekopolis a je 16

16 zameraný na aktivity, podujatia a projekty, ktoré iniciujú mladí ľudia. Poskytuje podporu aj na plánovanie a úpravu verejných priestorov, a to s aktívnou účasťou mladých, ktorí musia byť aj iniciátorom projektu. - program spoločnosti Baumit je určený priamo na úpravy verejných priestorov, na ich premenu a oživenie prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Program je zameraný na menšie projekty s viditeľnými zmenami. Internetové odkazy - zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno České centrum fundraisingu, Klub profesionálních fundraiserů. Koalice Za snadné dárcovství sdružuje neziskové organizace, které se společně snaží odstranit překážky bránící rozvoji individuálního dárcovství. Výkladní skříň fundraisingových inovací a inspirací: databáze příkladů fundraisingových kampaní, praktické tipy, rozhovory s uznávanými fundraisery apod. Chcete se stát fundraisingovým superhrdinou a naučit se efektivně využívat možností, které neziskovým organizacím přináší internet? Pak právě na těchto stránkách najdete nejnovější zdroje informací z oblasti online fundraisingu a marketingu. Resource Alliance je anglická nezisková organizace, jejímž posláním je budovat finančně stabilní a udržitelnou občanskou společnost. Na jejích stránkách najdete knihovnu doporučených článků a odkazů či nabídku vzdělávání ve fundraisingu. Použitá (důležitá) literatura: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno K dispozici v elektronické podobě. 17

17 Autoři: Petr Machálek a Milan Štefanec, seznam slovenských nadací Silvia Szabó Použité materiály autorů: Jan Beránek, Martin Sedláček, Richard Filčák, Petr Machálek, Jitka Nesrstová. Hnutí DUHA, Nesehnutí Brno, SOSNA, o.z, SC Ekofóra, červenec 2012 Hnutí DUHA Údolní 33, Brno Tel.: NESEHNUTÍ Brno třída Kpt. Jaroše Brno tel: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Dále je tento projekt podpořen Visegrádským fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovní verze informačních materiálů pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy, Lucký vrch, srpen Určeno pouze pro potřeby účastníků. 18

18 PŘÍLOHA KDO JE FUNDRAISER Co, respektive koho si pod pojmem fundraiser/ka představujete? Co vše by měl takový specializovaný pracovník mít za znalosti, schopnosti? Mé schopnosti a znalosti: Má náplň práce: S kým spolupracuji: 19

19 PŘÍLOHA ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU HNUTÍ DUHA 1) Poslání Hnutí DUHA Hnutí DUHA je významnou silou v české společnosti, která zásadně ovlivňuje její vývoj v ekologických tématech, včetně jejich sociálních, politických a ekonomických souvislostí. Přináší společnosti ideje, analýzy, informace; kampaněmi ji mění a získává veřejnost pro osobní účast na této změně. Hnutí DUHA prosazuje reformy podporující otevřenou společnost, která respektuje ekologické limity, zajišťuje environmentální zdraví a kvalitu života a chrání přírodu a krajinu. Mezi její hlavní prvky musí patřit aktivní demokracie; významná ekonomická, politická a sociální role obcí i regionů; sociální spravedlnost a globální spoluodpovědnost. Osobní odpovědnost, aktivní občanství a svoboda jsou nejdůležitější vlastnosti členů takové společnosti. Hnutí DUHA působí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací. Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se Hnutí DUHA řídí při získávání a přijímání finančních prostředků. 2) Zásady a pravidla Hnutí DUHA při navazování partnerství s dárci dodržuje tyto zásady a pravidla: Zásady Při navazování a prohlubování partnerství jednáme dle těchto zásad: vždy a za všech okolností trváme na naší nezávislosti, každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně, případ od případu, jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména, respektujeme úkoly donorů především nadací a dbáme na to, naše spolupráce byla skutečným partnerstvím, nejen sbíráním peněz; vybíráme si takové partnery, kteří šetrně přistupují k životnímu prostředí a respektují ekologické, sociální a etické normy. Výběr partnerů se řídí postupem popsaným ve třetím bodě tohoto kodexu. Pravidla Tento kodex má jednoznačně vymezit pravidla a podmínky výběru a také úkoly i odpovědnost jednotlivých účastníků. Přijímání podpory přitom respektuje několik důležitých pravidel: Nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, kteří se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem, které podnikají v těchto odvětvích: těžba a spalování fosilních paliv, výroba nebezpečných chemikálií, výroba automobilů či letadel, skládkování a spalování odpadu, jaderná energetika, těžba nerostných surovin, testování na zvířatech, zbrojní průmysl, genetické modifikace zemědělských plodin, tabákový průmysl. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem, které zneužívají svého postavení na trhu k neférovému jednání s partnery, ničení kulturní rozmanitosti nebo k získávání výjimek ze zákonů a vyhlášek. 32

20 Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem prokazatelně zapojených do korupce. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firemních nadací zřízených společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční ani jinou podporu z takových nadačních programů, jež jsou financovány společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí. Odmítáme podporu společností, jež jsou přímými konkurenty firem, které kritizujeme. Dar nesmí mezi Hnutí DUHA a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nepřijímáme ani dary, které by snižovaly naši nezávislost. Hnutí DUHA zásadně v dárcích nevytváří dojem, že podporou jeho práce končí jejich ekologické závazky. Výrobky a služby poskytované našim potenciálním partnerem musí být šetrné k životnímu prostředí (včetně výrobního procesu) a nesmí být v rozporu s vysokými sociálními a etickými standardy. Náš potenciální partner musí mít korektní vztah ke svým zaměstnancům a nesmí porušovat lidská práva kdekoli na světě. Kodex Hnutí DUHA zároveň respektuje interní pravidla Přátel Země v této věci: FoEI Fundraising Guidelines, která jsou jeho přílohou. 3) Výběr partnerů Při navazování partnerství budeme jednat vždy dle výše uvedených zásad a pravidel. Výbor pro etický fundraising Výběr partnerů musí schválit Výbor pro etický fundraising, který je jmenován Radou Hnutí DUHA na dobu neurčitou. Výbor má nejméně 3 členy. Konkrétní postup Cílem postupu je vybrat vhodné partnery pro spolupráci. (1) Fundraiser nebo jiná odpovědná osoba sestaví návrh potenciálních partnerů a zjistí základní informace o jejich činnosti, minimálně z oficiálních dokumentů (webové stránky, obchodní rejstřík). Partnery, kteří jsou v evidentním rozporu s pravidly uvedenými v tomto kodexu, do návrhu nezařazuje. (2) Poté odpovědná osoba návrh předá Výboru pro etický fundraising, který získá další potřebné informace a prověří, zda potenciální partner vyhovuje pravidlům uvedeným v tomto kodexu. Výbor pro etický fundraising projedná návrh do deseti pracovních dnů od jeho obdržení (v případě hromadných návrhů se termín projednání určí po dohodě s navrhovatelem). Schválení návrhu vyžaduje konsensus. Výbor v případě kladného stanoviska vydá pověření k jednání s dárcem fundraiserovi nebo jiné odpovědné osobě. (3) Následuje jednání a případná dohoda mezi Hnutím DUHA a donorem o formě podpory, která bude ve všech případech stvrzena písemnou smlouvou. Místní skupiny mají svůj postup výběru partnerů, který by měl samozřejmě tento kodex zohledňovat. 4) Partnerství Předmětem partnerství je konkrétní dárcova podpora Hnutí DUHA, poděkování naší organizace donorovi prostřednictvím reciproční nabídky, 33

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více