FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY. Hnutí DUHA"

Transkript

1 ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY FUNDRAISING Petr Machálek, Milan Štefanec a RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační materiály pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy. Určeno pouze pro potřeby účastníků. Vydalo Hnutí DUHA 2012.

2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT JAK JE MOŽNO PENÍZE ZÍSKAT Individuální dárcovství Členské příspěvky Větší dary od nepodnikatelů Sponzorské dary a příspěvky Granty z veřejných prostředků Ministerstva Jiné státní orgány Městské a obecní úřady Jiné státy Evropská unie Nadace a nadační fondy Výdělečné aktivity neziskových organizací - samofinancování Granty od nadací Obecné rady Výběr vhodné nadace Vnitřní kultura" nadace Správný způsob podání žádosti Osobní a pravidelná komunikace Ideální postup Psaní projektu - jak postupovat Když je žádost zamítnuta Příklady některých nadací České nadace (pouze nejužší výběr) Slovenské nadace (širší výběr) Příloha Kdo je Fundraiser... Příloha Etický kodex fundraisingu Hnutí DUHA... Příloha DÔVODY, PREČO ZLYHÁVAJÚ PROJEKTY... Příloha AKO NEDOSTAŤ PENIAZE... 3

3 ÚVODNÍ SLOVO Práci ve prospěch veřejného zájmu (obrana životního prostředí, podpora handicapovaných, ochrana zvířat, rozvoj kulturního života v obci) se můžete věnovat v různé míře, ale i drobné aktivity, jako např. výlep plakátů, uspořádání besedy nebo zorganizování petice, stojí peníze (kopírování, poštovné, telefony apod.). Zpočátku můžete potřebné prostředky dávat ze své peněženky, pokud se ovšem činnosti věnujete aktivně, záhy narazíte na mez, za níž už potřebné výdaje hradit z vlastních zdrojů nelze, a nechcete-li svoji činnost utlumit, musíte si na ni peníze obstarat někde jinde. Všeobecné platí, že pro získávání jakýchkoli prostředků musíte být viditelní a kreativní. To znamená, že musíte zaujat jednak tím, co děláte, ale je také nutné umět to správným způsobem prodat (to znamená přesvědčit poutavým a zajímavým způsobem lidi, že vaše aktivity mají smysl a pomáhají dobré věci). 4

4 1. PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT Představme si, že jsme v situaci, kdy víme, co chceme dělat, a je nám jasné, čeho chceme našimi aktivitami dosáhnout. Zůstává nám jediné. Jak to zaplatíme? Je dobré položit si několik otázek: Kdo je cílovou skupinou naší aktivity? Koho aktivitou chceme oslovit? (Např. místní úřad v případě kampaně proti kácení stromů, či město, od kterého chceme získat prostory na zaměstnávání handicapovaných lidí.) Kdo jsou naši případní spojenci? Kdo by potenciálně získal, pokud by se nám podařilo projekt prosadit? (Např. lidé, kterým by nová přehrada zbourala dům, příbuzní handicapovaných spoluobčanů.) Které organizace ve vašem okolí se vaší problematikou zabývají? Nemůžete si být v získávání financí konkurenty? Které nadace podporují typ aktivity, kterou chceme začít? Jaký je minimální a optimální rozpočet potřebný k tomu, aby se projekt dotáhl do úspěšného konce? Pokud máte v tomto všem jasno, je možné začít s plánováním toho, jak získáte peníze. Ideální je kombinovat více zdrojů a v první řade se pokusit získat zdroje na místní úrovni (např. individuální dárci, členské příspěvky, místní sponzoři, obecní úřad). Promyslete si, jak a koho oslovíte, jaké argumenty použijete na přesvědčení potenciálních dárců, co koho osloví (myslivecké sdružení vám asi nepřispěje na kampaň za přísný zákon o myslivosti, ale např. stavba nové silnice jim může zasáhnout do revíru, a proto vás podpoří. Majitel místní prosperující firmy má syna v pubertálním věku, proto podpoří váš záměr vybudovat někde klub s programem pro mládež.) Promyslete si, jak oslovit firmy a inidividuální dárce - vybudování důvěry a osobního kontaktu se ze zkušeností jeví jako klíčové. Naplánujte si realisticky dost času na získání prostředků, někdy, hlavně v případě velkých nadací, může trvat měsíce, než dostanete odpověď. Promyslete si několik alternativ, jak budete postupovat, pokud vám naplánovaný způsob získání peněz nevyjde. 5

5 2. JAK JE MOŽNO PENÍZE ZÍSKAT Individuální dárcovství Nahlédneme-li do statistických údajů např. USA, zjistíme, že podíl této skupiny na celkovém rozpočtu neziskových organizací dosahuje kolem 80 %. Sem patří např. členové organizace, dobrovolníci, příbuzní cílových skupin, předplatitelé vašeho časopisu či lidé podobných zájmu. Individuální dárci se i v ČR stávají stále zajímavějším zdrojem peněz a jen na nás záleží, zdali se nám podaří je oslovit a získat pro spolupráci. Nejlepší je, když dosáhnete stavu, kdy tyto dary budou pravidelné, nikoli náhodné. To znamená aktivně pracovat s dárci, informovat je o vašich aktivitách, o tom, na co byly peníze použity a co uděláte, pokud vás znovu podpoří Členské příspěvky Placení členských příspěvků musí vyplývat z vašich stanov. Mohou se stát významným podílem ve vašem rozpočtu, jejich výši si stanovujete sami. Někteří lidé však nechtějí být nikde registrovaní jako členové, těm potom navrhněte, ať se stanou pravidelnými individuálními dárci Větší dary od nepodnikatelů Někdy se vám může stát, že vás někdo bude chtít podpořit větší finanční částkou (řádově v tisících). V tom případě doporučujeme sepsat s ním jednoduchou darovací smlouvu. Je potřeba si dát pozor, kdo je dárcem a jestli za dar neočekává nějakou protislužbu, případně jestli spojení vaší neziskové organizace s konkrétním člověkem nemůže poškodit vaši pověst Sponzorské dary a příspěvky Oslovování a získávání sponzorů může být velmi zajímavým zdrojem vašich přímů V zásadě se rozlišují dvě formy: dárcovství a sponzorství. Dar chápeme jako bezúplatný převod majetku (finanční prostředky, movitá věc, nemovitost nebo další majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy. Tento dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale např. pro potřeby zdanění je vhodné tento účel definovat. Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Smlouva v tomto případě je smlouvou o reklamě. O sponzorování se jedná tedy v případě, bude-li organizace spolu s oznámením o sponzorovi propagovat i jeho předmět podnikání nebo produkt. Menší domácí firmy se ovšem zase potýkají s ekonomickými problémy, takže s 6

6 velkou podporou nelze počítat. Nicméně je vhodné požádat je o menší finanční dar (řádově tisíce korun) na pořádání veřejné akce (koncert, shromáždění) nebo na vydání nějaké publikace s tím, že pak budou uvedeni jako sponzoři. Druhou možností příspěvku je drobná věcná podpora (např. poskytnutí sálu hotelu na tiskovou konferenci, tisk zdarma nebo se slevou, možnost xeroxování apod.). Před jednáním s potenciálními sponzory je dobré připravit si stručné představení vaší organizace, její činnosti a dosažených úspěchů. Pokud máte výroční zprávu, vezměte jí s sebou. Jen výjimečně se dá předpokládat, že získáte příspěvek obecně na vaši činnost, vhodnější je proto hned od počátku žádat o podporu konkrétních výdajů konkrétní akce (např. kopírování letáků k odpadové výstavě). K tomu si připravte stručný a jasný popis akce a jejího přínosu. Přijetí sponzorského daruje vhodné podložit jednoduchou darovací smlouvou. Ke sponzorování ze strany komerčních firem je obecně třeba přistupovat velmi obezřetně a vyhýbat se těm, kteří mohou svoji podporu později zneužít. Chceme-li např. zastavit výstavbu jaderné elektrárny, nemůže nás sponzorovat žádná z firem podílejících se na této či obdobné stavbě. Jde-li nám o zachování přirozeného rázu krajiny, těžko si vezmeme peníze od těch, kteří ji devastují. Je také třeba se vyhnout tomu, aby vás firma zneužila pro svou propagaci a zlepšování si image. Organizace nepůsobící v oblasti životního prostředí mají rozhodování o tom, od koho vzít peníze, asi jednodušší, domníváme se však, že i ty by o etických limitech přijímání darů od firem měly uvažovat Granty z veřejných prostředků O tom, jak psát grantové žádosti, se dozvíte v kapitole 3. Zásady platící pro nadace se dají aplikovat i na psaní projektů pro ministerstva a další státní či samosprávné orgány Ministerstva Většina ministerstev má část rozpočtu určenou na podporu neziskových organizací formou grantů. Postup při získávání peněz je podobný jako u nadací. Sledujte stránky jednotlivých ministerstev relevantních pro oblast vašeho zájmu Jiné státní orgány Peníze formou grantů rozdělují i některé další státní úřady (ve většině případů spadající pod konkrétní ministerstvo). Jedná se třeba o Státní fond životního prostředí nebo Státní fond kultury Městské a obecní úřady Větší města někdy přidělují dotace občanským sdružením, v úvahu přicházejí zejména projekty místního významu. Většinou se jedná o částky tisíců až několika desítek tisíc. O tom, zda i ve vašem městě můžete získat peníze z městského rozpočtu, vám řeknou na příslušných referátech úřadu (referát životního prostředí, kultury apod.). 7

7 V případě konkrétních kampaní se můžete zkusit dohodnout také na materiální podpoře (v úvahu přichází třeba vytištění letáčku o odpadech, zajištění přepravy výstavy, zabezpečení místa na nástěnku apod.) Jiné státy Velvyslanectví, vlády. Např. Norsko a Švýcarsko jako nečlenové Evropské unie poskytují granty samostatně jako tzv. speciální finanční mechanismy. Podporují oblasti jako je životní prostředí, sociální oblast, kultura apod. Od ambasád je možné získat záštitu pro naše aktivity a drobný příspěvek. Aktivní je např. Britské velvyslanectví Evropská unie Problematika evropských fondů by sama o sobě stála za samostatnou publikaci. Těch už koneckonců řada existuje. Čtenáře proto odkážeme na web kde najde všechny důležité informace s evropskými fondy spojené. Kromě fondů určených pro Českou republiku mohou české neziskové organizace čerpat peníze i přímo z Bruselu, především ze zdrojů jednotlivých oborových komisariátů. A často bývá tato cesta jednodušší. O těchto zdrojích se více dozvíte na stránkách Evropské komise Ve spojení s evropskými fondy si ovšem neodpustíme několik varování. V současném programovém období ( ) má Česká republika k dispozici celkem přes 700 miliard korun. Od roku 2014 bude ovšem příděl z Bruselu řádově nižší. Stavět svou strategii převážně na evropských penězích je tedy z dlouhodobého hlediska velmi riskantní. Dotace z EU jsou u nás navíc zatíženy obrovskou byrokracií. Předtím než začnete žádost připravovat, se důkladně zamyslete, je-li vaše organizace vůbec schopna tak výrazný nárůst administrativní zátěže zvládnout. (zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno 2011) 2.8. Nadace a nadační fondy V České republice je dnes registrováno kolem 400 nadací a nadačních fondů. Velká část z nich sice víceméně spí, ale přesto je těch aktivních několik desítek. Grantovému fundraisingu věnujeme celou druhou kapitolu, naleznete tam tedy i více informací k samotným nadacím. Zahraniční nadace, které v průběhu 90. let minulého století představovaly pro řadu českých neziskových organizací zásadní zdroj příjmu, dnes již v ČR víceméně nepůsobí. Máte-li přesto dojem, že by vaše činnost mohla být pro zahraniční dárce zajímavá, můžou vám jako orientační body posloužit stránky European Foundation Centre (http://www.efc.be/) nebo amerického Foundation Center (http://www.foundationcenter.org/). (zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno 2011) 8

8 2. 9. Výdělečné aktivity neziskových organizací - samofinancování Samofinancování znamená, že veškeré zisky z komerční" činnosti (poplatky za služby, prodej výrobku atd.) jsou zpětně investovány do základních, původních aktivit organizace. Hlavním motivem, který vede neziskové organizace k zahájení samofinancování, je zajištění dlouhodobé finanční stability. Existuje hned několik důvodů, proč se výhledově touto formou získávání finančních prostředků zabývat: Snižuje se objem finančních prostředků, jenž sem proudí ve formě grantu od nadací a zahraničních fondů, jelikož ty se pomalu začínají orientovat ještě více na východ. Peníze plynoucí z grantů a dotací nejsou pravidelné a ne vždy v potřebné výši. Některé činnosti, které organizace vyvíjí, nejsou pro nadace vždy zajímavé. K tomu, aby organizace byla v oblasti samofinancování úspěšná, je nezbytné zamyslet se nad následujícími body: Výdělečné aktivity nejsou cestou k rychlému získání peněz. Minimálně 1-2 roky bere podnikání" hlavně energii a čas než se dostaví první výsledky. Organizace musí být na tento moment připravena. Je nezbytné si hned od začátku vytvořit jasnou vizi a podrobný strategický plán, jak této vize dosáhnout - silný management. Samofinancování by nemělo nahradit, ale pouze doplnit ostatní finanční zdroje. 9

9 3. GRANTY OD NADACÍ Psaní projektů a grantových žádostí dodnes představuje hlavní zdroj příjmů neziskových organizací, budeme se jim proto věnovat v následující kapitole. Nadace jsou instituce, které shromažďují finanční prostředky z různých zdrojů (dárci, podnikatelé, bankovní úroky apod.), a poté je přerozdělují formou účelově vázaných darů -grantů. Granty udělují nadace na základě projektů, ve kterých organizace popisují cíle záměru, činnosti k jejímu dosažení a náklady na uskutečnění. Projekty bývají časově ohraničeny (nejčastěji na jeden rok), po jejich skončení musí příjemce grantu prokázat, že přidělené peníze použil v souladu s rozpočtem projektu. Pro menší projekty je možno hledat uplatnění u nadací v České republice. Kromě toho je ještě řada nadací zahraničních, od nichž je možno získat větší objemy peněz. Příprava žádostí pro ně je však mnohem náročnější a v úvahu přicházejí spíše projekty celonárodního či mezinárodního působení. Vyžaduje si to také určitou úroveň zkušeností s managementem projektu, přípravou projektu a vedením účetnictví Obecné rady Výběr vhodné nadace Nadací ve světě existuje mnoho, ale jen některé z nich jsou zajímavé i pro nás. V úvahu přicházejí jen ty, které poskytují granty v České republice, a zároveň podporují témata, kterým se věnujeme - ochrana životního prostředí, osvěta veřejnosti, budování občanské společnosti, lidská práva, práce s handicapovanými dětmi atd. Informace o tom, zda určitá nadace splňuje tyto geografické i tematické podmínky, zjistíme buď z jejích propagačních materiálů (letáček, výroční zpráva, WWW stránka na Internetu apod.), nebo přímo dotazem v její kanceláři Vnitřní kultura" nadace Úspěch žádosti do značné míry ovlivňuje to, nakolik se přiblížíte ideálům nadace. Každá nadace má totiž svoji vlastní vnitřní kulturu", klade důraz na určité věci a styl práce. Pro některou nadaci je tímto klíčovým heslem" občanská společnost, pro jinou je to multisektorální spolupráce, pro další osvěta veřejnosti nebo přímé mediální akce atd. Obrázek o tom, co má nadace nejraději, získáte buď z jejích publikací nebo z osobního jednání s jejími pracovníky; užitečný bývá i přehled projektů, které nadace podpořila v minulosti. Je vhodné se s touto kulturou předem seznámit a při psaní žádosti se jí přizpůsobit. Přijetí vnitřní kultury" nadace má samozřejmě své meze. Zajisté nebudete přizpůsobovat svůj projekt za každou cenu tomu, co má nadace ráda - pak byste totiž mohli zjistit, že jste sice dostali peníze, ale na činnost, kterou vlastně 10

10 ani nechcete dělat. Granty od nadací by nám měly především umožnit pokračovat v tom, co děláme (nebo chceme dělat). Bylo by chybou na sebe nabalovat další činnosti jen proto, že na ně můžeme od někoho získat peníze. Někdy může pomoci zdůraznění některého aspektu vašeho projektu (např. pokud chcete vést kampaň, je to svým způsobem i příspěvek k budování občanské společnosti a k zapojení obyvatel do rozhodovacího procesu) Správný způsob podání žádosti Každá nadace definuje způsob, jakým u ní lze podat žádost o podporu. Většina nadací má zvláštní formuláře pro podávání projektů, které musíte vyplnit. Součástí formulářů je i závazná osnova, podle které by měl být popis projektu sestaven. Osnovy jednotlivých nadací se obsahově hodně podobají. Nadace rovněž zveřejňují termíny - tzv. uzávěrky - do kdy je třeba žádost o grant podat (pozor, uzávěrka někdy určuje, kdy nejpozději musí být žádost doručena a ne kdy má být odeslána poštou!). Nadace také často vyžadují větší počet kopií žádosti, případně stanovují povinné přílohy (např. kopie registrace, kopie zřízení bankovního účtu, výroční zpráva, doporučující dopisy). Seznam těchto příloh je uveden vždy na formulářích a informačních prospektech, případně ho získáte u nadace samotné. Dodržení všech formalit (správné vyplnění formulářů, včasné doručení, požadované přílohy) je naprosto nezbytné, bez nich bude zamítnut i sebelepší projekt. Nadace většinou posuzují přihlášky v několika kolech. V prvním vyřadí všechny ty, které nesplňují formální kritéria bez hodnocení toho, jak kvalitní je váš projekt (může se tak stát, že dobrý a potřebný projekt bude zamítnutý, protože jste např. zapomněli přiložit kopii vaší registrace, přestože byla vyžadována v podmínkách). Proto je důležité prostudovat si grantovou žádost opravdu důkladně a stejnou pozornost, jako samotnému obsahu projektu, věnovat i všem náležitostem, které po vás nadace vyžaduje Osobní a pravidelná komunikace Ve většině případů je velmi důležitá osobní a pravidelná komunikace s pracovníky nadace. Váš projekt má větší šanci na úspěch tehdy, když pracovníky nadace přesvědčíte, že jste důvěryhodnou organizací, která pracuje kvalitně a cílevědomě. Budete-li s nimi konzultovat připravovaný projekt, mohou vám poskytnout cenné připomínky a navíc pak budou projektu při posuzování příznivěji nakloněni. Nezbytným minimem k udržení dobrých vztahů s nadací jsou včas a kvalitně psané průběžné a závěrečné zprávy o podpořených projektech, stejně jako věrohodné a včasné vyúčtování poskytnutých prostředků. Vaší pověsti také prospěje komunikace nad rámec stanovený smlouvou o grantu., tj. zasílání výročních zpráv nadaci apod. 11

11 Ideální postup Zjistěte si všechny potřebné informace o nadaci: oblast práce - ekologie, děti a mládež, sociální oblast, kultura, demokracie a občanská společnost, priority přístupu - zapojování místní veřejnosti, informování občanů, národní politická práce (změna energetické politiky, doprava, zemědělství), komunitní spolupráce (propojení samosprávy, byznysu a NNO), rozvoj NNO (spolupráce, dovednosti, stabilita, udržitelnost), termíny - kdy je uzávěrka, popř. má nadace průběžné termíny, finanční možnosti -maximální výše rozpočtu, obvykle přidělené částky (přehled/anotace projektů v minulosti), náležitosti, formality-formuláře, přílohy. Připravte si stručný, přehledný a přesvědčivý záměr projektu - stačí jedna stránka napsaná v bodech: v čem spočívá řešený problém, jaké navrhujete řešení, co budete konkrétně dělat a jaký vaše činnost bude mít přínos, celkový rozpočet a časový harmonogram. Takový záměr mimo jiné pomůže i vám ujasnit si, co přesně chcete dělat, a rozvinout to poté podrobněji projektu. S tímto záměrem oslovte pracovníky nadace, buď telefonicky nebo osobně. Zjistěte, zda jim takový projekt připadá zajímavý a zda by jej jejich nadace mohla podpořit. Určitě se zeptejte, co by navrhovali, aby se změnilo nebo doplnilo. Dejte si však zároveň pozor, abyste pracovníky nadace nezdržovali a neobtěžovali. Pečlivě vypracujte podrobný projekt se všemi požadovanými přílohami. Zašlete jej včas, abyste stihli termín uzávěrky. Je-li projekt podpořen, obratem podepište a odešlete smlouvu, kterou od nadace obdržíte. Kopii projektu i smlouvy pečlivě uschovejte. Včas odešlete požadované zprávy o průběhu projektu (většinou jsou dvě, průběžná a závěrečná). Zprávy i vyúčtování připravte pečlivě a kvalitně. Nezapomeňte! V první řadě musíte projektu věřit vy sami a být přesvědčení o jeho smysluplnosti. Musíte vědět co, jak, kdy, kde a kdo bude dělat a co bude výstupem vaší činnost Psaní projektu - jak postupovat Předem si vyjasněte jeho obsah-co, jak, kdy a s kým chci dělat. Nesnažte se do 12

12 něj zahrnout všechno, zaměřte se na jednu nebo několik pokud možno souvisejících či navazujících aktivit. Dbejte na to, aby byly jasné a srozumitelné výstupy vašeho projektu. Formulujte stručný obsah projektu. Měl by být výstižný a stručný (5-10 vět). Pokud se pokračuje v dlouhodobější či pravidelné činnosti, zdůrazněte lineární vývoj (stavění na dosavadních zkušenostech, nové aspekty). Připravte jasný a přehledný popis projektu. Popis projektu: obecný úvod - zarámování činnosti do kontextu priorit nadace problém cíle způsob řešení popis činnosti příprava akce vyhodnocení řešitelé a partneři: životopis a praxe partneři: kdo má jakou úlohu, jaký je přínos ( co kdyby nebyl") časový plán navazuje na schvalování projektu soulad s na přirozenými potřebami a okolnostmi (letní tábor) přípravná fáze, realizace, vyhodnocení měřitelné výstupy Pozornost je nutno věnovat také rozpočtu. Uvede do něj všechny výdaje, které s projektem budete mít, včetně těch, které budete hradit z jiných zdrojů. Vyčíslete i náklady, které vám někdo uhradí formou věcného plnění (bezplatný pronájem prostor, bezplatné vytištění pozvánek apod.) Nezapomínejte na výdaje, které se mohou zdát na první pohled zanedbatelné (poštovné, telefony, kopírováni), ale které ve skutečnosti značně zatíží vaši kapsu. Nebojte se do rozpočtu zapracovat výdaje na vaši odměnu, příp. na odměnu externích spolupracovníků. Nepodceňujte ani nepřeceňujte své náklady. V prvním případě se vám může stát, že po získání grantu zjistíte, že přidělené prostředky nestačí na to, co jste popsali v žádosti, a že nedokážete splnit, co jste slíbili. V druhém případě může mít nadace dojem, že budete prostředky plýtvat. Veškeré výdaje, které v rozpočtu uvádíte, by měly být odůvodněné a vysvětlené v obsahu projektu. Stručná struktura rozpočtu: 13

13 zázemí: nájem kanceláře, telefony, pošta odpovídá délce projektu/časovému plánu mzda: je přiměřená (výše úvazku, výše odměny) je placená osobě, která bude projekt skutečně realizovat aktivity: realistický rozpočet přiměřený poměr zázemí, mezd a aktivit (tj. výstupů) Kromě zmíněných věcí je vhodné věnovat pozornost také: kvalitě textu - v žádosti by neměly být překlepy nebo gramatické chyby. Před odesláním ji pokud možno dejte přečíst ještě někomu dalšímu; stručnosti a přehlednosti - aby žádost byla přesvědčivá, musí být také přehledná a stručná. Dbejte na jasnou strukturu textu, sledujte pouze hlavní záměr a neodbočujte od tématu. Častou chybou jsou rozbředlé", nesrozumitelné texty. Zároveň buďte maximálně struční. Pamatujte na to, že nadace bude posuzovat stovky žádostí a nemá čas číst dlouhé romány; pokud nebude text na první pohled věcný a přesvědčivý, vaší žádostí se nebudou dále zabývat; grafické úpravě - text projektu by měl být vytištěn na čistém papíře, dostatečně velkým písmem, s graficky jasně oddělenými odstavci a kapitolami. Rozpočet, případně i časový harmonogram, by měl být přehledný, nejlépe v podobě tabulky; přílohám - pokud můžete, doplňte text projektu několika atraktivními přílohami. Vhodné jsou fotografie (dokumentující problém nebo vaše minulé akce související s projektem), dopis vyjadřující podporu projektu od obecního úřadu nebo nějaké významné osobnosti atd. Nápaditá příloha upozorní na váš projekt mezi stovkami jiných, zároveň svědčí o vaší pečlivosti. S přílohami to však nepřehánějte, stohy papírů nikdo procházet nebude; zviditelnění podpory - nezapomeňte uvést nadaci, která podpořila váš projekt v publikačních materiálech, na WWW stránkách a ve výroční zprávě Když je žádost zamítnuta Stává se, že nadace žádost zamítne a grant vám nepřidělí. Je to sice nepříjemné, ale zároveň se můžete poučit do budoucna. Abychom vytěžili maximum i ze zamítnuté žádosti, je vhodné: Zjistit, proč byla žádost zamítnuta. Negativní stanovisko nadace většinou zdůvodní omezenými možnostmi a velkým počtem žádostí. V tom případě je dobré pokusit se zjistit (aniž byste však na pracovníka nadace nepříjemně dotírali), proč nebyla vaše žádost zařazena mezi ty nejlepší, tj. jaké měla nedostatky. Zjistit, zda je samotný záměr pro nadaci zajímavý. Jinými slovy, zda by nadace měla zájem projekt podpořit, pokud vypracujete kvalitnější nebo upravenou 14

14 žádost. Zeptat se, zda by vám pracovníci nadace nedoporučili nějakou jinou nadaci, která by o váš projekt měla zájem Příklady některých nadací České nadace (pouze nejužší výběr) Uvedeny jsou nejvýznamnější nadace působící v České republice, nejsou zde uvedeny menší nadace s lokální působností. Program Mládež v akci Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Nadace Partnerství V současné době největší zdroj pro podporu ekologických projektů v České republice. Vyhlašují tematické i obecné uzávěrky. Projekt je dobré před uzávěrku konzultovat se zástupci nadace. Podporují tyto oblasti - výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech, obnovu a oživení veřejných prostranství, bezpečnou dopravu ve městech, bezpečné cesty do škol, rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky, environmentální výchovu a zapojování dětí do života v obci Nadace VIA Jedna z velkých a nejaktivnějších nadací v ČR. Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Kompletní přehled informací o fundraisingu (přehled uzávěrek, kontakty na nadace, semináře, školení, publikace, aktuality) můžete najít na internetových stránkách Econnectu (www.ecn.cz ) nebo na stránkách Slovenské nadace (širší výběr) - komunitné nadácie pôsobia v regiónoch a administrujú rôzne programy, prostredníctvom ktorých podporujú malé projekty v prospech miestnej komunity. Z webu Asociácie komunitných nadácií je možné prejsť na web celkom ôsmych komunitných nadácií pôsobiacich v konkrétnych regiónoch. - Centrum pre filantropiu administruje viaceré grantové programy, niektoré osobitne pre školy. Spolupracuje s nadáciami (Nadácia Orange, SPP a iné), neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. 15

15 - web pre dobrovoľníkov a o dobrovoľníkoch v sekcii organizácie/granty poskytuje informácie o aktuálnych grantových uzávierkach. Z tejto stránky sa potom dostanete na ďalšie, kde sú už detailné informácie o podpore, vrátane formulárov a príručiek. program podporovaný Európskou komisiou je zameraný na podporu aktivít miestnych obyvateľov, zameraných na riešenie miestnych problémov s participáciou obyvateľov. Podporuje aj partnerstvá so školami. Nadácia Ekopolis administruje niekoľko programov, niektoré sú zamerané na špecifické priestory, napr. zelené plochy (Zelené oázy, Ľudia pre stromy. Úsmev pre strom), rekreačné priestory (Pohoda ze mestom), iné sú zamerané na konkrétne skupiny užívateľov (Think Big pre mladých ľudí). Všeobecnejšie je zameraný program Greenways a Priestory. - cez web mimovládnej organizácie Priatelia Zeme - CEPA, časť Programové obdobie je možné sa zorientovať v oblastiach podpory z fondov EÚ. Nájdete tu tiež linky na všetky programy podpory, vrátane cezhraničných programov. Ide skôr o väčšie zdroje. - stránka o mimovládnych organizáciách v časti kalendár poskytuje informácie o uzávierkach grantových žiadostí, ale aj rôznych seminárov a prednášok. - má dva programy: 1) Oživujeme verejné priestory - je zameraný na sociálnu revitalizáciu verejného priestoru, podporované sú rôzne podujatia, aktivity najmä mladých ľudí smerujúce k oživeniu konkrétneho verejného priestoru umožňujúce kontakty, stretávanie sa, spoločnú prácu v prospech iných; 2) Rozvíjame občiansku identitu - podporuje rozvoj aktívneho občianstva a to prostredníctvom projektov, na ktorých participujú deti a mladí ľudia. - najobľúbenejší z programov Nadácie pre deti Slovenska je Fond Hodina deťom, ktorý poskytuje podporu na najrôznejšie aktivity (vzdelávanie či voľnočasové). nadácia však má aj ďalšie programy, vo vlastnej réžii tiež rozvíja vzdelávacie aktivity napr. o rozvoji životných zručností, v rámci toho organizuje výborné kurzy, často bezplatne. - nástupca Konta Orange, prostredníctvom ktorého podporuje tento mobilný operátor najrôznorodejšie projekty. Cez program Šanca pre váš región je možné podporiť skôr verejné podujatia, ale v rámci osobitného programu Otvorená grantová výzva v oblasti vzdelávania je možná podpora aj aktivít v školách. Podpora je možná aj cez tzv. zamestnanecký program. - zamestnanecké grantové programy, väčšinou obmedzené geograficky alebo na mestá a obce, kde má sídlo donor. - nadácia podporuje najmä projekty zo sociálnej oblasti, ale prostredníctvom programu Komunity a regionálny rozvoj udeľuje granty aj na úpravu okolia vo vybraných obciach a regiónoch, kde priamo pôsobia konkrétne firmy. Špecifický je program Dedičstvo regiónov. - stránka programu Think Big, ktorý existuje v niekoľkých európskych krajinách. Na Slovensku ho administruje Nadácia Ekopolis a je 16

16 zameraný na aktivity, podujatia a projekty, ktoré iniciujú mladí ľudia. Poskytuje podporu aj na plánovanie a úpravu verejných priestorov, a to s aktívnou účasťou mladých, ktorí musia byť aj iniciátorom projektu. - program spoločnosti Baumit je určený priamo na úpravy verejných priestorov, na ich premenu a oživenie prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Program je zameraný na menšie projekty s viditeľnými zmenami. Internetové odkazy - zdroj: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno České centrum fundraisingu, Klub profesionálních fundraiserů. Koalice Za snadné dárcovství sdružuje neziskové organizace, které se společně snaží odstranit překážky bránící rozvoji individuálního dárcovství. Výkladní skříň fundraisingových inovací a inspirací: databáze příkladů fundraisingových kampaní, praktické tipy, rozhovory s uznávanými fundraisery apod. Chcete se stát fundraisingovým superhrdinou a naučit se efektivně využívat možností, které neziskovým organizacím přináší internet? Pak právě na těchto stránkách najdete nejnovější zdroje informací z oblasti online fundraisingu a marketingu. Resource Alliance je anglická nezisková organizace, jejímž posláním je budovat finančně stabilní a udržitelnou občanskou společnost. Na jejích stránkách najdete knihovnu doporučených článků a odkazů či nabídku vzdělávání ve fundraisingu. Použitá (důležitá) literatura: Machálek, P., Nesrstová, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu, Masarykova univerzita, Brno K dispozici v elektronické podobě. 17

17 Autoři: Petr Machálek a Milan Štefanec, seznam slovenských nadací Silvia Szabó Použité materiály autorů: Jan Beránek, Martin Sedláček, Richard Filčák, Petr Machálek, Jitka Nesrstová. Hnutí DUHA, Nesehnutí Brno, SOSNA, o.z, SC Ekofóra, červenec 2012 Hnutí DUHA Údolní 33, Brno Tel.: NESEHNUTÍ Brno třída Kpt. Jaroše Brno tel: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Dále je tento projekt podpořen Visegrádským fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovní verze informačních materiálů pro účastníky Česko-Slovenské školy občanské iniciativy, Lucký vrch, srpen Určeno pouze pro potřeby účastníků. 18

18 PŘÍLOHA KDO JE FUNDRAISER Co, respektive koho si pod pojmem fundraiser/ka představujete? Co vše by měl takový specializovaný pracovník mít za znalosti, schopnosti? Mé schopnosti a znalosti: Má náplň práce: S kým spolupracuji: 19

19 PŘÍLOHA ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU HNUTÍ DUHA 1) Poslání Hnutí DUHA Hnutí DUHA je významnou silou v české společnosti, která zásadně ovlivňuje její vývoj v ekologických tématech, včetně jejich sociálních, politických a ekonomických souvislostí. Přináší společnosti ideje, analýzy, informace; kampaněmi ji mění a získává veřejnost pro osobní účast na této změně. Hnutí DUHA prosazuje reformy podporující otevřenou společnost, která respektuje ekologické limity, zajišťuje environmentální zdraví a kvalitu života a chrání přírodu a krajinu. Mezi její hlavní prvky musí patřit aktivní demokracie; významná ekonomická, politická a sociální role obcí i regionů; sociální spravedlnost a globální spoluodpovědnost. Osobní odpovědnost, aktivní občanství a svoboda jsou nejdůležitější vlastnosti členů takové společnosti. Hnutí DUHA působí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací. Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se Hnutí DUHA řídí při získávání a přijímání finančních prostředků. 2) Zásady a pravidla Hnutí DUHA při navazování partnerství s dárci dodržuje tyto zásady a pravidla: Zásady Při navazování a prohlubování partnerství jednáme dle těchto zásad: vždy a za všech okolností trváme na naší nezávislosti, každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně, případ od případu, jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména, respektujeme úkoly donorů především nadací a dbáme na to, naše spolupráce byla skutečným partnerstvím, nejen sbíráním peněz; vybíráme si takové partnery, kteří šetrně přistupují k životnímu prostředí a respektují ekologické, sociální a etické normy. Výběr partnerů se řídí postupem popsaným ve třetím bodě tohoto kodexu. Pravidla Tento kodex má jednoznačně vymezit pravidla a podmínky výběru a také úkoly i odpovědnost jednotlivých účastníků. Přijímání podpory přitom respektuje několik důležitých pravidel: Nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, kteří se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem, které podnikají v těchto odvětvích: těžba a spalování fosilních paliv, výroba nebezpečných chemikálií, výroba automobilů či letadel, skládkování a spalování odpadu, jaderná energetika, těžba nerostných surovin, testování na zvířatech, zbrojní průmysl, genetické modifikace zemědělských plodin, tabákový průmysl. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem, které zneužívají svého postavení na trhu k neférovému jednání s partnery, ničení kulturní rozmanitosti nebo k získávání výjimek ze zákonů a vyhlášek. 32

20 Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firem prokazatelně zapojených do korupce. Nepřijímáme finanční ani věcné dary od firemních nadací zřízených společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční ani jinou podporu z takových nadačních programů, jež jsou financovány společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, porušování lidských práv nebo na poškozování jiných veřejných zájmů. Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí. Odmítáme podporu společností, jež jsou přímými konkurenty firem, které kritizujeme. Dar nesmí mezi Hnutí DUHA a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nepřijímáme ani dary, které by snižovaly naši nezávislost. Hnutí DUHA zásadně v dárcích nevytváří dojem, že podporou jeho práce končí jejich ekologické závazky. Výrobky a služby poskytované našim potenciálním partnerem musí být šetrné k životnímu prostředí (včetně výrobního procesu) a nesmí být v rozporu s vysokými sociálními a etickými standardy. Náš potenciální partner musí mít korektní vztah ke svým zaměstnancům a nesmí porušovat lidská práva kdekoli na světě. Kodex Hnutí DUHA zároveň respektuje interní pravidla Přátel Země v této věci: FoEI Fundraising Guidelines, která jsou jeho přílohou. 3) Výběr partnerů Při navazování partnerství budeme jednat vždy dle výše uvedených zásad a pravidel. Výbor pro etický fundraising Výběr partnerů musí schválit Výbor pro etický fundraising, který je jmenován Radou Hnutí DUHA na dobu neurčitou. Výbor má nejméně 3 členy. Konkrétní postup Cílem postupu je vybrat vhodné partnery pro spolupráci. (1) Fundraiser nebo jiná odpovědná osoba sestaví návrh potenciálních partnerů a zjistí základní informace o jejich činnosti, minimálně z oficiálních dokumentů (webové stránky, obchodní rejstřík). Partnery, kteří jsou v evidentním rozporu s pravidly uvedenými v tomto kodexu, do návrhu nezařazuje. (2) Poté odpovědná osoba návrh předá Výboru pro etický fundraising, který získá další potřebné informace a prověří, zda potenciální partner vyhovuje pravidlům uvedeným v tomto kodexu. Výbor pro etický fundraising projedná návrh do deseti pracovních dnů od jeho obdržení (v případě hromadných návrhů se termín projednání určí po dohodě s navrhovatelem). Schválení návrhu vyžaduje konsensus. Výbor v případě kladného stanoviska vydá pověření k jednání s dárcem fundraiserovi nebo jiné odpovědné osobě. (3) Následuje jednání a případná dohoda mezi Hnutím DUHA a donorem o formě podpory, která bude ve všech případech stvrzena písemnou smlouvou. Místní skupiny mají svůj postup výběru partnerů, který by měl samozřejmě tento kodex zohledňovat. 4) Partnerství Předmětem partnerství je konkrétní dárcova podpora Hnutí DUHA, poděkování naší organizace donorovi prostřednictvím reciproční nabídky, 33

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Obsah modulu Co je to fundraising? Pyramida dárců aneb jak to funguje Fundraisingové

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Městská část Praha - Suchdol

Městská část Praha - Suchdol Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PŮSOBÍCÍCH V MĚSTSKÉ

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví Příloha IV. 3. 5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví k Programovému dokumentu pro poskytování podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo Programový dokument ) Věcně příslušný

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2016 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast ve

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. IDENTIFIKACE 2. VYMEZENÍ VÝZVY 3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podbrdsko o.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu (spolupořádání akce) v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) Obec Kunějovice PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Obec Kunějovice v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu HLAVNÍ MĚSTO PRAH A MAGISTRÁT HL AVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sportu a volného času Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu I. Obecná ustanovení 1. Partnerství hl. m. Prahy v

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti

Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti Fond ASEKOL /Rada Fondu ASEKOL Přihláška do Grantového řízení Žádost o příspěvek z Fondu ASEKOL v průběhu roku 2016 vyplní ASEKOL a.s. číslo žádosti program. vyplní žadatel název projektu název organizace

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Městská část Praha - Suchdol

Městská část Praha - Suchdol Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ V MĚSTSKÉ

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč Grantový systém Zdravého města Třebíč 2010 Grantový program Ostatní projekty pro Zdravé město Manuál pro předkladatele projektů 1 Část A/ Grantový program Ostatní projekty pro Zdravé město Garant programu:

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč Grantový systém Zdravého města Třebíč 2010 Grantový program Kultura Manuál pro předkladatele projektů 1 Část A/ Grantový program Kultura Garant programu: Kulturní komise RM Vladislava Leitnerová, tajemník

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více