VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 Prak - prevence kriminality, o.s. Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 20, Nakladatelství DORON Fond T-Mobile pro regiony, Nadace Via Stavební firma Jan Carbol JABLOTRON ALARMS, a.s. IGNUM, s.r.o. ETA, a.s. Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Individuální dárci Věznice Rýnovice - soví klec

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ www. prak-prevence.cz Hodina sebeobrany v ZŠ - lektor JUDr. Náchodský Věznice Rýnovice - ukázka poutání Pracovní tábor Vojna Příbram - bunkr Vznik: Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: /0300 Statutární orgán: výkonný výbor sdružení ve složení: Eva Carbolová - předsedkyně, ředitelka sdružení, Mgr. Kamila Carbolová - místopředsedkyně sdružení, Mgr. Kristýna Čobanová - člen výboru. Spolupracovníci: Mgr. Ing. Marie Nováková, JUDr. Zdeněk Náchodský, PhDr. Ladislav Krch, František Friedl, Mgr. Kristýna Čobanová, Mgr. Alena Popelková, Kateřina Racková, Mgr. Dana Špryňarová, Adam Novotný, Matouš Carbol, Jan Novák, Mgr. Renata Vacková, Bc. Radka Nešporová, Dis., Lenka Misarová, Eva Literáková, Bc. Iva Fričová, Mgr. Veronika Valentová, Hana Taněvová, Julius Csányi, Martin Turek, Jakub Dvořák, Markéta Duchačová, Milan Mravec, Jan Beer, Mgr. Jitka Drahokoupilová, Jan Vrba, Jan Horáček, Mgr. Lucie Levitová, Erika Panenková, Josef Staněk, Marek Carbol. Poděkování: patří všem spolupracujícím subjektům, lektorům, ředitelům věznic a zaměstnancům, kteří se žákům věnují, zaměstnancům MŠ Drahaňská, lékařům PL Bohnice. Bez jejich obětavého nasazení bychom naše preventivní aktivity nemohli uskutečnit. Velmi si vážíme pomoci sponzorů, kteří drží naše sdružení velmi často jen kousek nad vodou. Podporu jsme získali od MHMP a některých MČ, což velmi pomohlo financování preventivních programů sdružení. Jaký byl rok 2011 Rok 2011 začínal pro nás klidněji než rok předchozí. Měli jsme k dispozici ,- Kč z překlenovacího grantu T-Mobile a jiných zdrojů, což nám umožnilo začít hned po Vánocích s realizací již objednaných programů. Postupně jsme získali Zaměstnanecký grant od Nadace Via Fond T-Mobile, granty od MHMP, MČ, ZŠ a tak jsme mohli se spoluúčastí žáků dokončit projekt prevence na všech školách, které s námi spolupracují a v září zahájit další školní rok. Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny Pro rok 2011 se nám nepodařilo získat grant na MŠMT. Pokud dostaneme grant, není obvykle určen na platy a odvody pro zaměstnance. Přitom bez kancelářské práce a koordinace lektorů by sdružení nemohlo vůbec fungovat.

4 Již několik let jsme informováni, že by prevence měla být řešena komplexně za spoluúčasti několika ministerstev. Stále jsme v očekávání, že se tak stane a my budeme moci pracovat, aniž bychom se museli obávat, jestli budeme mít další měsíc peníze na nutné výdaje. Sponzoři jsou ochotni přispívat na charitu, ale prevence kriminality by měla být starostí státu, jak nám všichni oslovení odpovídají, žádáme-li je o sponzorský dar. Máme mnoho dopisů vyjadřujících morální podporu, povzbuzení, slova díků za záslužnou činnost, ale to nám bohužel nepomůže, máme-li zaplatit nájem. Zvláště smutná je tato skutečnost při vědomí, kolik peněz se naprosto zbytečně promrhá, rozkrade, odkloní a kolik grantů i z EU fondů se ukáže jako tunelování financí. Chybí nám donátor, který by si vzal za své, podporovat prosociální výchovu dětí a mládeže, ve které vidíme jediný možný způsob, jak zastavit narůstající kriminalitu a tím i přeplněnost věznic a korupční chování. V roce 2011 zůstal počet exkurzí do věznic stejný jako v předchozím roce, ačkoliv zájem byl vyšší. Důvodem byl nedostatek financí na dopravu a také přeplněnost věznic, které nám vycházejí vstříc. Ředitelé jednotlivých věznic se musí rozhodovat o počtu nám přidělených termínů tak, aby byla zachována bezpečnost při exkurzích a zároveň musí přihlížet k provozu věznice. Počet tematických bloků se naopak zvýšil o 17%. Nárůst umožnily dotace a granty určené především na lektorné. Celkový počet všech exkurzí se snížil o 15% opět z důvodu nedostatku finančních prostředků určených na tuto činnost. Učitelé objednávali pro třídy navazující programy, takže se titíž žáci zúčastnili několika našich preventivních bloků. Celkový počet zúčastněných cca 4700 žáků je tedy prostým součtem. Z toho bylo na exkurzích cca žáků a na preventivních blocích cca Zvýšil se počet škol, které si na naše aktivity zažádaly o granty nebo si získávaly peníze samy (od žáků, SRPŠ, od města). Tím nám umožnily realizovat programy, na které bychom jinak neměli finanční prostředky. Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a žáky navozuje atmosféru důvěry a zároveň umožňuje reagovat na vzniklé konkrétní situace a požadavky. Finanční sekce (zaokrouhleno na 1000) příjmy výdaje grant MHMP mzdy, lektorné DPP a OON grant T-mobile doprava grant MPSV 0 nájem příspěvky žáků a škol materiál, DDM sponzorské dary spoje, poštovné dotace a prostř. MČ lektorné ŽL ostatní příjmy služby celkem celkem ztráta V roce 2011 výdaje převýšily příjmy o ,- Kč. Chyběl nám především grant městské části Praha 1, který se nám nepodařilo získat. Přesto se nám díky uspořeným prostředkům z předchozího roku a s minimalizací všech ostatních plateb podařilo udržet sdružení v chodu. Menší část financí jsme mohli ponechat na začátek roku 2012, což se v tuto chvíli (srpen 2012) ukazuje jako nedostatečné. Přestože jsme v grantovém řízení uspěli, dosud nemáme peníze na účtu a dotujeme tak činnost z vlastních zapůjčených financí. Příjmy Z prací dětí v ZŠ na téma vězeňství. Prostředky z MČ Zřizovatelé škol počet škol prostředky z MČ MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha Středočeský kraj 2 0 celkem

5 21. První pomoc. Dvě hodiny výuky základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky. V rámci teoretické hodiny probere lektor s žáky kardiopulmonální resuscitaci, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Ve zbývajícím čase se věnujeme tématům, která posluchače zajímají. Během praktické výuky se používá resuscitační model,,andula. Myslíme si, že hodina praxe je přínosnější, než hodiny teorie. Naším cílem je, aby si každý účastník kurzu vyzkoušel srdeční masáž a také stabilizovanou polohu. Obsah je přizpůsoben věku účastníků. 22. Výjezdy pro žáky. Probírají se vztahy ve třídě, v rodině a mezi chlapci a děvčaty. Akce probíhá ve škole a trvá 2 vyučovací dny s přespáním. Součástí jsou podle dohody hry, filmy, společná příprava jídla. Žáci mají možnost poznat se neformálně nejen mezi s sebou, ale také s učitelem a lektory. Výsledkem je zlepšení vztahů ve třídě, uvolnění napětí skupin dívky - chlapci. Činnost sdružení Spolupracujeme se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi působícími v oblasti prevence a rodinných vztahů. Rádi bychom měli návaznost na policii a soudy, což se zatím moc nedaří. Projekt prevence kriminality a) půldenní preventivní bloky: věznice, pracovní tábor Vojna, Terezín, Lidic, speciální mateřská škola, psychiatrická léčebna Bohnice b) návazné semináře na témata: trestní odpovědnost, vězeňství, rasismus, etika a morálka, sexuální výchova, agresivita, životní hodnoty, šikana, prevence kriminality, návykové látky, poruchy přijmu potravy, sebeobrana, atd. Počet uskutečněných programů na 42 školách 23. Kyberšikana. V tomto bloku seznámí lektorka žáky s nástrahami internetové kriminality, zneužíváním osobních dat a informací, nebezpečím přílišné důvěry k neznámým lidem na internetu, jak je snadné touto cestou někomu ublížit apod. Přibližuje žákům pojmy jako je čest, úcta ke druhým, ochota pomoci 24. Požár, výbuch, nehoda blok o požární prevenci trochu jinak. Blok o požární prevenci a s tím spojená nebezpečí kriminálního chování, seznámení s nebezpečími v bytě, přírodě, v autě. Jak jim předcházet, jak zareagovat, pokud se děti stanou účastníky nebezpečné situace. 25. Mimořádná událost očima dětí a dospívajících. Blok navazující na předchozí, je zaměřen na to, jak mohou děti zasáhnout mimořádné situace prezentované v médiích, nenadálé situace v rodině, prožívání nejen zasažených osob, vedení k empatii, základy Právní občanské pomoci. Lektorka pomocí příběhů ze života, sociálně psychologické hry, řízenou diskuzí, toto téma přiblíží žákům srozumitelnou a pochopitelnou formou přizpůsobenou věku. typ programu počet bloků trestní odpovědnost I a II 24 etika 3 setkání ve škole po věznici 31 program proti kouření a marihuaně 14 kyberšikana 5 sexuální a rodinná výchova 13 hodnoty života pro 1. stupeň 7 agresivita a domácí násilí 11 sebeobrana 11 poruchy příjmu potravy-anorexie a bulímie 2 první pomoc 15 mimořádné události očima dětí 2 konflikt 7 sympaťák 6 požární prevence trochu jinak 4 tolerance, asertivita 7 celkem 162 typ půldenního preventivního bloku počet věznice 44 speciální MŠ 10 Terezín 2 PL Bohnice 11 památník Vojna Příbram 6 celkem 73 Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny Vazební věznice Liberec - vycházkový dvůr

6 Prevence, jak ji dělá Prak prevence kriminality, o.s. Ve školním roce 2011/2012 se projektu prevence zúčatnilo 42 základních a speciálních škol, gymnázií z celé Prahy a středočeského kraje (viz. tabulka). Největší zájem je o seznámení se s prostory věznic, programem zacházení, denním režimem pro vězněné, rozhovor s nimi a následný blok s bývalým vězněm probíhající po týdnu ve škole pro celou třídu, což je zároveň náš závěrečný preventivní program. Naše sdružení má od ledna 2010 jako jediné podepsanou Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou ČR o uskutečňování exkurzí do věznic v rámci preventivního působení na školách. Exkurze s odborným výkladem jsou určeny 15ti-letým studentům. Probíhají v cca 14 věznicích v Čechách. Ředitelé těchto věznic umožňují odborným zaměstnancům, aby se dětem věnovali, provázeli je objektem za dodržení bezpečnostních podmínek a předali jim zkušenosti a vědomosti ze své praxe. Tato část preventivního programu je velmi působivá, emotivní a v dětech se tak ukotví všechny probírané věci. S mladšími dětmi pracujeme již od 3. tříd. Programů je několik, volně na sebe navazují a pokaždé jsou přizpůsobeny stáří a dosaženým vědomostem dětí. Zasahují do všech sfér života. Učitelé pak mohou se získanými vědomostmi žáků dále pracovat v občanské výchově a dalších předmětech. Ze všech dostupných pramenů a zkušeností je známo, že rizikové chování se projevuje v různých prostředích, při různých činnostech a týká se všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Proto by měla být prevence včasná, komplexní a měla by vycházet z potřeb v dané lokalitě škole. Tento typ prevence sdružení Prak prosazuje již 9. rok. Prevence je také daleko levnější než represe. Daňový poplatník zaplatí za jednoho vězněného člověka denně cca 1 000,- Kč, což při počtu vězňů přesahujícím osob je obrovská částka. Jsme v úzkém kontaktu se školními preventisty, učiteli i řediteli škol. Naše nabídka je široká a dokážeme pružně reagovat na požadavky, které se na školách liší podle toho, s jakými problémy se děti a učitelé potýkají (šikana, anorexie, rasismus, 1. pomoc, zneužívání, sexuální výchova, drogy a trestní odpovědnost mladých). Důležitá je návaznost a plynulost. Děti jsou vedeny k samostatnému uvažování, rozhodování, etice, k tomu, jak si poradit se stresem a vlastní agresivitou. Vycházíme z toho, že spojení zkušenosti (nebo řečeného) s emočním zážitkem utkví v paměti velmi dlouho. Mění se laxní postoje a nezájem v informovanost a schopnost odpovědnosti za své chování. 16. Hodnoty života pro 1. stupeň ZŠ ( třída). Povídání o vztazích a rodině, prevence agresivního chování. 17. Komunikační fauly - lež, pomluva, ironizace, manipulace, kritika. Blok je veden prožitkovou formou, využívá metod dramatizace, učí rozpoznání spravedlivé, nespravedlivé kritiky, objasňuje pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, zabývá se formami manipulace a učí technikám obrany proti ní. Učí zvládat krizi dospívání ve vztahu k autoritám formou neagresivní a vytvářet tak pozitivní prostředí doma i ve škole. 18. Média - součást naší doby i naší rodiny ZŠ a SŠ. Blok je veden prožitkovou formou, pracuje s televizními ukázkami, učí žáky a studenty klást si otázky a hledat odpovědi, stavět se tvořivě k nabídce médií, rozlišovat manipulaci a bránit se proti ní. Je také zaměřen na problematiku reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchovy, využívá zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti. 19. Sexuální výchova Od přátelství k lásce. Pro 2. stupeň ZŠ. Učení formou dialogu, které je doprovázeno příběhy. Obsahem je základní poučení o psychických a fyzických změnách v dospívání, antikoncepci, AIDS, vztazích chlapec - dívka, předčasném sexu. Dáváme maximální prostor dotazům. Dělení na chlapce a dívky + společný blok dle tématu. 20. Psychiatrická léčebna Bohnice. Žáci 9. tříd navštíví psychiatrickou léčebnu Bohnice, kde si prohlédnou pavilon centrální terapie s výkladem, absolvují dvě přednášky o duševních poruchách a psychiatrii a o problematice sexuálních poruch a deviací. Následně navštíví pavilon se závislými ženami, které si s nimi povídají. Odborníci na daná témata jim zodpoví případné dotazy. Poznají prostředí léčebny (součástí je prohlídka areálu a farmy), dostanou kontakty a poradenský , kde mohou konzultovat svou situaci. Vazební věznice Hradec Králové - návštěva cely, foto autor F. Vlček, Lidové noviny Exkurze dětí ZŠ do PL Bohnice - prohlídka farmy

7 10. Multikulturní tolerance. Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Prožitkovým interaktivním způsobem pracuje s empatií, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivní přístup při vytváření přátelského školního kolektivu. 11. Speciální MŠ. Žáci se seznamují se způsoby spolupráce MŠ s rodiči, se specifiky zacházení se zneužívanými dětmi, s dětmi rodičů ve výkonu trestu nebo závislých. Všechny případy jsou podávány kauzusticky. Výklad probíhá bez přítomnosti dětí. Kromě informací o tom, k čemu vede neznalost nebo nedostatečná péče rodičů, žáci pochopí, že drogy a alkohol poznamenají vývoj dítěte před porodem i po něm (vrozené vady ). 12. Pracovní tábor Vojna Příbram. V rámci výuky novodobých dějin nabízíme exkurze do pracovního tábora Vojna, kde jsou shromážděna fakta o politických procesech a zároveň je zde nově vybudována část ubykací i interiérů. Součástí expoziceje též video o politické situaci po roce 1948 a odborný výklad průvodce. 13. Památník Terezín, Lidice. Doplnění výuky historie o 2. světové válce, prevence rasismu. 14. Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulímie. Součástí je promítnutí dokumentárního filmu a rozhovor s předním odborníkem na tuto problematiku PhDr. Krchem. 15. Etická výchova pro 8. třídy ZŠ. Rozhovory s žáky o tom, jak mohou řešit své problémy, jak důležitá je úcta k sobě i ostatním lidem, jak vyjadřovat vlastní city, jak důležitá je pomoc, schopnost podělit se, přátelství, starost o druhé. Věnujeme se všemu, co děti trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvod rodičů, anorexie a bulimie, drogy, sexualita, alkohol, kriminalita). Nejčastěji si vybírají témata týkající se rodiny (rozvod rodičů, špatné vztahy) a sexuality. Co napsali žáci v dotaznících si lze přečíst na našich webových stránkách: www. prak- prevence. cz Ukázka z názorů dětí na návštěvu věznice a následnou besedu ve škole: Celá přednáška na mě působila velice poučně. Už dříve jsem věděl, že vězení je peklo na zemi. Teď se mi to jen potvrdilo. Pochopil jsem, že člověk je donucen dělat věci, které by nikdy nedělal. Po pobytu ve vězení člověk v mnoha případech není schopen vrátit se k normálnímu životu. Po této besedě jsem změnil názor na pobyt ve vězení. Před tím jsem si myslel, že mají vězni volno a je to prostě jen chvilka mimo svobodu. Ale tento zážitek mi opravdu otevřel oči. bylo to opravdu zajímavé, je to dobrá zkušenost. Člověk to podle mě není schopen pochopit, dokud si to sám nezažije. Tu samotu a pocit prázdnoty, když nemůže nic. Bylo to zajímavý, dozvěděli jsme se, jak to ve vězení chodí, jak jednoduše se můžeme do vězení dostat. Jaké je to potom, co se dostaneme na svobodu. Myslím, že to pro mě byla dobrá lekce a děkuji všem lidem, kteří se snažili otevřít nám oči, abychom nedělali takové chyby. Ukázky ze slohových prací Vězení bylo moc poučné. Dozvěděl jsem se, jaké je to doopravdy. Že jsou věznice rozdělené na 4 skupiny. Líbilo se mi, jak vězni měli hodně aktivit, ale nelíbila se mi posilovna, byla taková malá a stará a sprchy vypadaly jako plynové komory. Byla tu super exkurze a já osobně se tam nechci dostat. Pro mě byla exkurze ve vězení určitě poučná a zajímavá. Rozhodně bych se tam nechtěla nikdy dostat. Vězňové mají spoustu aktivit a činností. Neměli tam cely ale pokoje, musí to pro ně být hlavně náročné psychicky. Je strašné být na pokoji s někým, kdo mu zrovna nesedí nebo si s ním nerozumí. Strašně se mi líbilo, jak jeden z vězňů říkal: V normálním životě před těmi lidmi můžete utéct nebo se jim vyhnout, ale tady to nejde. No, ale zase si za to můžou sami. Zaujalo mě, že vězně, který má být propuštěný, učí životu venku vedou ho na vycházku do civilizace, i cukrárna je pro něj nezvyklý zážitek. Ale myslím si, že člověk, který byl ve vězení většinu svého života se tam určitě zase vrátí. Co ho čeká venku, jakou může dostat práci, kde bude bydlet? Myslím si, že byla bezvadně vybraná skupina vězňů k besedě. Rozdílný věk mladý, střední a starý, rozdílná duševní úroveň, rozdílné představy o budoucnosti. Návštěva vězení léčba (prevence) šokem, stokrát povídat nevyrovná tenhle jeden zážitek. Za největší zážitek považuju pohled na cely pro potrestání nebo pro magory, fuj, no tam bych nechtěl za nic na světě. Etika na ZŠ - lektorka Ing. Mgr. M. Nováková Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny

8 Úvahy žáků po návštěvě PL Bohnice Akce se mi líbila, ale už tam nikdy nechci. To znamená, že organizace odvedla dobrou práci. Přednáška MUDr. Davida byla velmi příjemná, poučil jsem se o hodně věcech, které jsem dříve nevěděl. Zážitek s pacientkami odvykacího centra byl velmi silný a myslím, že je to mnohem účinnější než nějaké přednášky. Za všechny roky soukání do nás, že drogy jsou špatné atd., si myslím, že tohle bylo tak působivé, že na to nikdy nezapomenu a žádné další poučování a přednášky nebudou rozhodně zapotřebí. Děkuji Pepa Odcházeli jsme plni nových informací. Chtěla bych porovnat všechny dosavadní akce tohoto typu, které se konaly ve škole. Jistě mají také něco do sebe, ale možnost setkat se naživo s těmito lidmi je daleko zajímavější a poučnější. Nejen to, ale tito lidé o tom vědí víc, než jakýkoliv přednášející, ale sdělí i svoje subjektivní názory, jak na ně drogy působily, jaké měli pocity při detoxikaci.čím si prostě prošli. Dle mého názoru je to daleko poučnější a myslím si, že jsme si z toho všichni vzali jakési varování, jak to vše může skončit. Dana Ohlasy škol ZŠ Zbraslav: S Prakem spolupracuji téměř od jeho vzniku.jeho preventivní programy zaměřené na školní mládež jsou velmi přínosné a s vysoce pozitivním účinkem v rámci prevence sociálně patologických jevů. Jsem přesvědčená, že návštěvy věznic spojených s následnou besedou, kde se děti setkaly s tvrdou životní realitou, měly kladný dopad na dospívající mládež. Mnozí z žáků si uvědomili, co by následovalo, kdyby se dostali tzv. na šikmou plochu, začínající např. záškoláctvím nebo šikanou. Protože činnost Praku je nadmíru prospěšná, je velmi důležité, aby byla také pro děti a mládež trvale dostupná. Jsem si jistá, že jakákoliv investice do podobných programů se mnohonásobně vrátí ve spokojeném a lepším vzájemném soužití lidí, omezení kriminality apod. Jolana Chovancová ZŠ Grafická: S vaší organizací spolupracujeme již 7 let a jsme velmi spokojeni. Naši školu v současné době navštěvuje 85 % romských žáků a není jednoduché vybrat z nabídky preventivních programů různých organizací takové, které jsou pro naše děti vhodné. S vaším sdružením máme výborné zkušenosti. Vámi nabízené programy jsou pro nás a především pro naše děti zárukou kvality a velkým přínosem. Velmi si ceníme této spolupráce a neradi bychom o ni přišli. Mgr. Daniela Štolová ZŠ Mikulova: Děkuji za spolupráci, oceňuji všechny vámi velmi kvalitně připravené programy a těším se na spolupráci v dalším školním roce. Mgr. Zuzana Bachurová Exkurze do Speciální MŠ v Čimicích - společná hra s dětmi Konkrétní programy 1. Prohlídka a přednáška ve věznici pro žáky 9. tříd ZŠ. Otázky práva a s tím spojený systém vězeňství patří neoddělitelně ke každému lidskému společenství. Bezprostřední působení vězeňského prostředí je silným emotivním zážitkem. Žáci prožijí, byť na krátkou dobu, pocit omezení svobody a všeho, co vězeňské prostředí evokuje. Při výkladu a prohlídce věznice se tak teorie spojí s praktickým uplatněním práva. (V případě věznice Příbram, je součástí návštěva Pracovního tábora Vojna). 2. Návazný program po návštěvě ve věznici s žáky 9. tříd. V následujícím týdnu proběhne ve škole tříhodinový blok s žáky. Účelem je zopakovat, utřídit a doplnit informace získané od odborného personálu ve věznici. Dozvědí se o obtížích návratu zpět do společnosti od člověka, který vězením prošel. Následuje diskuze, odpovědi na otázky. 3. Program o trestní odpovědnosti I. a II. s žáky tříd. U žáků zjišťujeme, zda se orientují v základních pojmech (trestný čin, provinění, přestupek), probíráme vybrané trestné činy (krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, drogové delikty, porušování autorských práv, vandalismus, sprejerství), zodpovídáme dotazy. Věnujeme se druhům trestů (dle zákona 218/2003Sb.) a typům ústavů. 4. Etická výchova s důrazem na prevenci kriminality. Dialogy a prožitkové aktivity pro žáky k tématu řešení problémů, sebeúcta, pozitivní hodnocení sebe, druhých, života. Nácvik dovednosti vyjadřovat vlastní city, usměrňovat je, vytvářet pevná přátelství, převzít zodpovědnost za svůj život i za ostatní. Volné téma je zaměřeno na vše, co děti a mládež trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvody rodičů, anorexie a bulimie, drogy, láska, zamilovanost, sexualita, alkohol, kriminalita...). 5. Program pro vytváření zdravých postojů k hodnotám pro 5. až 9. třídu. Blok proti šikaně, jehož cílem je posilování zdravých postojů formou her a ukázek modelů chování. Pracujeme s kolektivem ve třídě a učíme žáky dosahovat svých cílů nekriminální cestou. Při této formě práce se projeví vztahy mezi dětmi i v rodině a zviditelní se i šikana. Je tedy možnost bezprostředně a přirozeně vést děti k vzájemnému respektu. 6. Program proti nikotinismu, marihuaně, alkoholu. Učí žáky argumentaci pro zdravé životní postoje, umění odmítnout nátlak skupiny, být asertivní. 7. Agresivita. Je zaměřena na agresivitu dětí (jejího vlivu na chování), mladistvých, nezletilých. Jak vlastně agresivita vznikla, co tento pojem představuje, kdy hovoříme o uvážené agresivitě, jakým způsobem ji lze eliminovat, jaký podíl na agresivitě jedince má výchova. Uvádíme konkrétní případy z praxe a diskutujeme (grafické ukázky těch, kterých se agresivita přímo dotkla). Zaměřujeme se též na problematiku domácího násilí. 8. Sebeobrana. Poskytuje dětem základní informace o sebeobraně, např. jak se chovat na ulici večer, jak reagovat na napadení skupinou, co je to nutná sebeobrana. Součástí je u mladších dětí praktická ukázka. 9. Sympaťák. Seminář představuje metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, šikany ostrakismu, rizikového chování dospívajících. Tato témata zahrnují práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí, témata sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe, druhých i života (včetně tématu odpuštění) Využívají prožitkové metody práce, práci se školním kolektivem, komunitní kruh, skupinovou práci, psychohry atd.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Brodského 1673/13 149 00 Praha 4 IČ 26634252 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou 294 01 Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Zhodnocení školního roku 2012/2013 Kontaktní osoby:

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný.

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný. Opakované průzkumy posledních let potvrzují, že 40 % dětí základních škol se setkalo se šikanou. Toto alarmující číslo a absence systémového řešení vedlo Nadaci O2 k zahájení tříletého pilotního projektu

Více

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 Zpracovalo: Předkládá: vedení školy ve spolupráci s kolektivem pedagogických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 ředitelka školy: Mgr. Jana Kindlová metodička primární prevence: Mgr. Dagmar Kavková výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Křiváčková 1. Úvod Život

Více

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA OBSAH: 1.ÚVOD: 2. CÍL: 3. VLASTNÍ PROGRAM 3.1. VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 3.2. ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 3.3.

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015

Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 Minimální preventivní program 2.ZŠ Propojení Sedlčany v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog ZDRAVÉ PROPOJENÍ 2014-2015 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Obsah str. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více