VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 Prak - prevence kriminality, o.s. Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 20, Nakladatelství DORON Fond T-Mobile pro regiony, Nadace Via Stavební firma Jan Carbol JABLOTRON ALARMS, a.s. IGNUM, s.r.o. ETA, a.s. Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Individuální dárci Věznice Rýnovice - soví klec

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ www. prak-prevence.cz Hodina sebeobrany v ZŠ - lektor JUDr. Náchodský Věznice Rýnovice - ukázka poutání Pracovní tábor Vojna Příbram - bunkr Vznik: Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: /0300 Statutární orgán: výkonný výbor sdružení ve složení: Eva Carbolová - předsedkyně, ředitelka sdružení, Mgr. Kamila Carbolová - místopředsedkyně sdružení, Mgr. Kristýna Čobanová - člen výboru. Spolupracovníci: Mgr. Ing. Marie Nováková, JUDr. Zdeněk Náchodský, PhDr. Ladislav Krch, František Friedl, Mgr. Kristýna Čobanová, Mgr. Alena Popelková, Kateřina Racková, Mgr. Dana Špryňarová, Adam Novotný, Matouš Carbol, Jan Novák, Mgr. Renata Vacková, Bc. Radka Nešporová, Dis., Lenka Misarová, Eva Literáková, Bc. Iva Fričová, Mgr. Veronika Valentová, Hana Taněvová, Julius Csányi, Martin Turek, Jakub Dvořák, Markéta Duchačová, Milan Mravec, Jan Beer, Mgr. Jitka Drahokoupilová, Jan Vrba, Jan Horáček, Mgr. Lucie Levitová, Erika Panenková, Josef Staněk, Marek Carbol. Poděkování: patří všem spolupracujícím subjektům, lektorům, ředitelům věznic a zaměstnancům, kteří se žákům věnují, zaměstnancům MŠ Drahaňská, lékařům PL Bohnice. Bez jejich obětavého nasazení bychom naše preventivní aktivity nemohli uskutečnit. Velmi si vážíme pomoci sponzorů, kteří drží naše sdružení velmi často jen kousek nad vodou. Podporu jsme získali od MHMP a některých MČ, což velmi pomohlo financování preventivních programů sdružení. Jaký byl rok 2011 Rok 2011 začínal pro nás klidněji než rok předchozí. Měli jsme k dispozici ,- Kč z překlenovacího grantu T-Mobile a jiných zdrojů, což nám umožnilo začít hned po Vánocích s realizací již objednaných programů. Postupně jsme získali Zaměstnanecký grant od Nadace Via Fond T-Mobile, granty od MHMP, MČ, ZŠ a tak jsme mohli se spoluúčastí žáků dokončit projekt prevence na všech školách, které s námi spolupracují a v září zahájit další školní rok. Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny Pro rok 2011 se nám nepodařilo získat grant na MŠMT. Pokud dostaneme grant, není obvykle určen na platy a odvody pro zaměstnance. Přitom bez kancelářské práce a koordinace lektorů by sdružení nemohlo vůbec fungovat.

4 Již několik let jsme informováni, že by prevence měla být řešena komplexně za spoluúčasti několika ministerstev. Stále jsme v očekávání, že se tak stane a my budeme moci pracovat, aniž bychom se museli obávat, jestli budeme mít další měsíc peníze na nutné výdaje. Sponzoři jsou ochotni přispívat na charitu, ale prevence kriminality by měla být starostí státu, jak nám všichni oslovení odpovídají, žádáme-li je o sponzorský dar. Máme mnoho dopisů vyjadřujících morální podporu, povzbuzení, slova díků za záslužnou činnost, ale to nám bohužel nepomůže, máme-li zaplatit nájem. Zvláště smutná je tato skutečnost při vědomí, kolik peněz se naprosto zbytečně promrhá, rozkrade, odkloní a kolik grantů i z EU fondů se ukáže jako tunelování financí. Chybí nám donátor, který by si vzal za své, podporovat prosociální výchovu dětí a mládeže, ve které vidíme jediný možný způsob, jak zastavit narůstající kriminalitu a tím i přeplněnost věznic a korupční chování. V roce 2011 zůstal počet exkurzí do věznic stejný jako v předchozím roce, ačkoliv zájem byl vyšší. Důvodem byl nedostatek financí na dopravu a také přeplněnost věznic, které nám vycházejí vstříc. Ředitelé jednotlivých věznic se musí rozhodovat o počtu nám přidělených termínů tak, aby byla zachována bezpečnost při exkurzích a zároveň musí přihlížet k provozu věznice. Počet tematických bloků se naopak zvýšil o 17%. Nárůst umožnily dotace a granty určené především na lektorné. Celkový počet všech exkurzí se snížil o 15% opět z důvodu nedostatku finančních prostředků určených na tuto činnost. Učitelé objednávali pro třídy navazující programy, takže se titíž žáci zúčastnili několika našich preventivních bloků. Celkový počet zúčastněných cca 4700 žáků je tedy prostým součtem. Z toho bylo na exkurzích cca žáků a na preventivních blocích cca Zvýšil se počet škol, které si na naše aktivity zažádaly o granty nebo si získávaly peníze samy (od žáků, SRPŠ, od města). Tím nám umožnily realizovat programy, na které bychom jinak neměli finanční prostředky. Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a žáky navozuje atmosféru důvěry a zároveň umožňuje reagovat na vzniklé konkrétní situace a požadavky. Finanční sekce (zaokrouhleno na 1000) příjmy výdaje grant MHMP mzdy, lektorné DPP a OON grant T-mobile doprava grant MPSV 0 nájem příspěvky žáků a škol materiál, DDM sponzorské dary spoje, poštovné dotace a prostř. MČ lektorné ŽL ostatní příjmy služby celkem celkem ztráta V roce 2011 výdaje převýšily příjmy o ,- Kč. Chyběl nám především grant městské části Praha 1, který se nám nepodařilo získat. Přesto se nám díky uspořeným prostředkům z předchozího roku a s minimalizací všech ostatních plateb podařilo udržet sdružení v chodu. Menší část financí jsme mohli ponechat na začátek roku 2012, což se v tuto chvíli (srpen 2012) ukazuje jako nedostatečné. Přestože jsme v grantovém řízení uspěli, dosud nemáme peníze na účtu a dotujeme tak činnost z vlastních zapůjčených financí. Příjmy Z prací dětí v ZŠ na téma vězeňství. Prostředky z MČ Zřizovatelé škol počet škol prostředky z MČ MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha Středočeský kraj 2 0 celkem

5 21. První pomoc. Dvě hodiny výuky základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky. V rámci teoretické hodiny probere lektor s žáky kardiopulmonální resuscitaci, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Ve zbývajícím čase se věnujeme tématům, která posluchače zajímají. Během praktické výuky se používá resuscitační model,,andula. Myslíme si, že hodina praxe je přínosnější, než hodiny teorie. Naším cílem je, aby si každý účastník kurzu vyzkoušel srdeční masáž a také stabilizovanou polohu. Obsah je přizpůsoben věku účastníků. 22. Výjezdy pro žáky. Probírají se vztahy ve třídě, v rodině a mezi chlapci a děvčaty. Akce probíhá ve škole a trvá 2 vyučovací dny s přespáním. Součástí jsou podle dohody hry, filmy, společná příprava jídla. Žáci mají možnost poznat se neformálně nejen mezi s sebou, ale také s učitelem a lektory. Výsledkem je zlepšení vztahů ve třídě, uvolnění napětí skupin dívky - chlapci. Činnost sdružení Spolupracujeme se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi působícími v oblasti prevence a rodinných vztahů. Rádi bychom měli návaznost na policii a soudy, což se zatím moc nedaří. Projekt prevence kriminality a) půldenní preventivní bloky: věznice, pracovní tábor Vojna, Terezín, Lidic, speciální mateřská škola, psychiatrická léčebna Bohnice b) návazné semináře na témata: trestní odpovědnost, vězeňství, rasismus, etika a morálka, sexuální výchova, agresivita, životní hodnoty, šikana, prevence kriminality, návykové látky, poruchy přijmu potravy, sebeobrana, atd. Počet uskutečněných programů na 42 školách 23. Kyberšikana. V tomto bloku seznámí lektorka žáky s nástrahami internetové kriminality, zneužíváním osobních dat a informací, nebezpečím přílišné důvěry k neznámým lidem na internetu, jak je snadné touto cestou někomu ublížit apod. Přibližuje žákům pojmy jako je čest, úcta ke druhým, ochota pomoci 24. Požár, výbuch, nehoda blok o požární prevenci trochu jinak. Blok o požární prevenci a s tím spojená nebezpečí kriminálního chování, seznámení s nebezpečími v bytě, přírodě, v autě. Jak jim předcházet, jak zareagovat, pokud se děti stanou účastníky nebezpečné situace. 25. Mimořádná událost očima dětí a dospívajících. Blok navazující na předchozí, je zaměřen na to, jak mohou děti zasáhnout mimořádné situace prezentované v médiích, nenadálé situace v rodině, prožívání nejen zasažených osob, vedení k empatii, základy Právní občanské pomoci. Lektorka pomocí příběhů ze života, sociálně psychologické hry, řízenou diskuzí, toto téma přiblíží žákům srozumitelnou a pochopitelnou formou přizpůsobenou věku. typ programu počet bloků trestní odpovědnost I a II 24 etika 3 setkání ve škole po věznici 31 program proti kouření a marihuaně 14 kyberšikana 5 sexuální a rodinná výchova 13 hodnoty života pro 1. stupeň 7 agresivita a domácí násilí 11 sebeobrana 11 poruchy příjmu potravy-anorexie a bulímie 2 první pomoc 15 mimořádné události očima dětí 2 konflikt 7 sympaťák 6 požární prevence trochu jinak 4 tolerance, asertivita 7 celkem 162 typ půldenního preventivního bloku počet věznice 44 speciální MŠ 10 Terezín 2 PL Bohnice 11 památník Vojna Příbram 6 celkem 73 Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny Vazební věznice Liberec - vycházkový dvůr

6 Prevence, jak ji dělá Prak prevence kriminality, o.s. Ve školním roce 2011/2012 se projektu prevence zúčatnilo 42 základních a speciálních škol, gymnázií z celé Prahy a středočeského kraje (viz. tabulka). Největší zájem je o seznámení se s prostory věznic, programem zacházení, denním režimem pro vězněné, rozhovor s nimi a následný blok s bývalým vězněm probíhající po týdnu ve škole pro celou třídu, což je zároveň náš závěrečný preventivní program. Naše sdružení má od ledna 2010 jako jediné podepsanou Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou ČR o uskutečňování exkurzí do věznic v rámci preventivního působení na školách. Exkurze s odborným výkladem jsou určeny 15ti-letým studentům. Probíhají v cca 14 věznicích v Čechách. Ředitelé těchto věznic umožňují odborným zaměstnancům, aby se dětem věnovali, provázeli je objektem za dodržení bezpečnostních podmínek a předali jim zkušenosti a vědomosti ze své praxe. Tato část preventivního programu je velmi působivá, emotivní a v dětech se tak ukotví všechny probírané věci. S mladšími dětmi pracujeme již od 3. tříd. Programů je několik, volně na sebe navazují a pokaždé jsou přizpůsobeny stáří a dosaženým vědomostem dětí. Zasahují do všech sfér života. Učitelé pak mohou se získanými vědomostmi žáků dále pracovat v občanské výchově a dalších předmětech. Ze všech dostupných pramenů a zkušeností je známo, že rizikové chování se projevuje v různých prostředích, při různých činnostech a týká se všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Proto by měla být prevence včasná, komplexní a měla by vycházet z potřeb v dané lokalitě škole. Tento typ prevence sdružení Prak prosazuje již 9. rok. Prevence je také daleko levnější než represe. Daňový poplatník zaplatí za jednoho vězněného člověka denně cca 1 000,- Kč, což při počtu vězňů přesahujícím osob je obrovská částka. Jsme v úzkém kontaktu se školními preventisty, učiteli i řediteli škol. Naše nabídka je široká a dokážeme pružně reagovat na požadavky, které se na školách liší podle toho, s jakými problémy se děti a učitelé potýkají (šikana, anorexie, rasismus, 1. pomoc, zneužívání, sexuální výchova, drogy a trestní odpovědnost mladých). Důležitá je návaznost a plynulost. Děti jsou vedeny k samostatnému uvažování, rozhodování, etice, k tomu, jak si poradit se stresem a vlastní agresivitou. Vycházíme z toho, že spojení zkušenosti (nebo řečeného) s emočním zážitkem utkví v paměti velmi dlouho. Mění se laxní postoje a nezájem v informovanost a schopnost odpovědnosti za své chování. 16. Hodnoty života pro 1. stupeň ZŠ ( třída). Povídání o vztazích a rodině, prevence agresivního chování. 17. Komunikační fauly - lež, pomluva, ironizace, manipulace, kritika. Blok je veden prožitkovou formou, využívá metod dramatizace, učí rozpoznání spravedlivé, nespravedlivé kritiky, objasňuje pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, zabývá se formami manipulace a učí technikám obrany proti ní. Učí zvládat krizi dospívání ve vztahu k autoritám formou neagresivní a vytvářet tak pozitivní prostředí doma i ve škole. 18. Média - součást naší doby i naší rodiny ZŠ a SŠ. Blok je veden prožitkovou formou, pracuje s televizními ukázkami, učí žáky a studenty klást si otázky a hledat odpovědi, stavět se tvořivě k nabídce médií, rozlišovat manipulaci a bránit se proti ní. Je také zaměřen na problematiku reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Vychází z obsahu průřezového tématu mediální výchovy, využívá zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti. 19. Sexuální výchova Od přátelství k lásce. Pro 2. stupeň ZŠ. Učení formou dialogu, které je doprovázeno příběhy. Obsahem je základní poučení o psychických a fyzických změnách v dospívání, antikoncepci, AIDS, vztazích chlapec - dívka, předčasném sexu. Dáváme maximální prostor dotazům. Dělení na chlapce a dívky + společný blok dle tématu. 20. Psychiatrická léčebna Bohnice. Žáci 9. tříd navštíví psychiatrickou léčebnu Bohnice, kde si prohlédnou pavilon centrální terapie s výkladem, absolvují dvě přednášky o duševních poruchách a psychiatrii a o problematice sexuálních poruch a deviací. Následně navštíví pavilon se závislými ženami, které si s nimi povídají. Odborníci na daná témata jim zodpoví případné dotazy. Poznají prostředí léčebny (součástí je prohlídka areálu a farmy), dostanou kontakty a poradenský , kde mohou konzultovat svou situaci. Vazební věznice Hradec Králové - návštěva cely, foto autor F. Vlček, Lidové noviny Exkurze dětí ZŠ do PL Bohnice - prohlídka farmy

7 10. Multikulturní tolerance. Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Prožitkovým interaktivním způsobem pracuje s empatií, zaměřuje se na způsoby aktivizace žáků v angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace, převzetí zodpovědnosti za vztah k minoritním skupinám a aktivní přístup při vytváření přátelského školního kolektivu. 11. Speciální MŠ. Žáci se seznamují se způsoby spolupráce MŠ s rodiči, se specifiky zacházení se zneužívanými dětmi, s dětmi rodičů ve výkonu trestu nebo závislých. Všechny případy jsou podávány kauzusticky. Výklad probíhá bez přítomnosti dětí. Kromě informací o tom, k čemu vede neznalost nebo nedostatečná péče rodičů, žáci pochopí, že drogy a alkohol poznamenají vývoj dítěte před porodem i po něm (vrozené vady ). 12. Pracovní tábor Vojna Příbram. V rámci výuky novodobých dějin nabízíme exkurze do pracovního tábora Vojna, kde jsou shromážděna fakta o politických procesech a zároveň je zde nově vybudována část ubykací i interiérů. Součástí expoziceje též video o politické situaci po roce 1948 a odborný výklad průvodce. 13. Památník Terezín, Lidice. Doplnění výuky historie o 2. světové válce, prevence rasismu. 14. Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulímie. Součástí je promítnutí dokumentárního filmu a rozhovor s předním odborníkem na tuto problematiku PhDr. Krchem. 15. Etická výchova pro 8. třídy ZŠ. Rozhovory s žáky o tom, jak mohou řešit své problémy, jak důležitá je úcta k sobě i ostatním lidem, jak vyjadřovat vlastní city, jak důležitá je pomoc, schopnost podělit se, přátelství, starost o druhé. Věnujeme se všemu, co děti trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvod rodičů, anorexie a bulimie, drogy, sexualita, alkohol, kriminalita). Nejčastěji si vybírají témata týkající se rodiny (rozvod rodičů, špatné vztahy) a sexuality. Co napsali žáci v dotaznících si lze přečíst na našich webových stránkách: www. prak- prevence. cz Ukázka z názorů dětí na návštěvu věznice a následnou besedu ve škole: Celá přednáška na mě působila velice poučně. Už dříve jsem věděl, že vězení je peklo na zemi. Teď se mi to jen potvrdilo. Pochopil jsem, že člověk je donucen dělat věci, které by nikdy nedělal. Po pobytu ve vězení člověk v mnoha případech není schopen vrátit se k normálnímu životu. Po této besedě jsem změnil názor na pobyt ve vězení. Před tím jsem si myslel, že mají vězni volno a je to prostě jen chvilka mimo svobodu. Ale tento zážitek mi opravdu otevřel oči. bylo to opravdu zajímavé, je to dobrá zkušenost. Člověk to podle mě není schopen pochopit, dokud si to sám nezažije. Tu samotu a pocit prázdnoty, když nemůže nic. Bylo to zajímavý, dozvěděli jsme se, jak to ve vězení chodí, jak jednoduše se můžeme do vězení dostat. Jaké je to potom, co se dostaneme na svobodu. Myslím, že to pro mě byla dobrá lekce a děkuji všem lidem, kteří se snažili otevřít nám oči, abychom nedělali takové chyby. Ukázky ze slohových prací Vězení bylo moc poučné. Dozvěděl jsem se, jaké je to doopravdy. Že jsou věznice rozdělené na 4 skupiny. Líbilo se mi, jak vězni měli hodně aktivit, ale nelíbila se mi posilovna, byla taková malá a stará a sprchy vypadaly jako plynové komory. Byla tu super exkurze a já osobně se tam nechci dostat. Pro mě byla exkurze ve vězení určitě poučná a zajímavá. Rozhodně bych se tam nechtěla nikdy dostat. Vězňové mají spoustu aktivit a činností. Neměli tam cely ale pokoje, musí to pro ně být hlavně náročné psychicky. Je strašné být na pokoji s někým, kdo mu zrovna nesedí nebo si s ním nerozumí. Strašně se mi líbilo, jak jeden z vězňů říkal: V normálním životě před těmi lidmi můžete utéct nebo se jim vyhnout, ale tady to nejde. No, ale zase si za to můžou sami. Zaujalo mě, že vězně, který má být propuštěný, učí životu venku vedou ho na vycházku do civilizace, i cukrárna je pro něj nezvyklý zážitek. Ale myslím si, že člověk, který byl ve vězení většinu svého života se tam určitě zase vrátí. Co ho čeká venku, jakou může dostat práci, kde bude bydlet? Myslím si, že byla bezvadně vybraná skupina vězňů k besedě. Rozdílný věk mladý, střední a starý, rozdílná duševní úroveň, rozdílné představy o budoucnosti. Návštěva vězení léčba (prevence) šokem, stokrát povídat nevyrovná tenhle jeden zážitek. Za největší zážitek považuju pohled na cely pro potrestání nebo pro magory, fuj, no tam bych nechtěl za nic na světě. Etika na ZŠ - lektorka Ing. Mgr. M. Nováková Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny

8 Úvahy žáků po návštěvě PL Bohnice Akce se mi líbila, ale už tam nikdy nechci. To znamená, že organizace odvedla dobrou práci. Přednáška MUDr. Davida byla velmi příjemná, poučil jsem se o hodně věcech, které jsem dříve nevěděl. Zážitek s pacientkami odvykacího centra byl velmi silný a myslím, že je to mnohem účinnější než nějaké přednášky. Za všechny roky soukání do nás, že drogy jsou špatné atd., si myslím, že tohle bylo tak působivé, že na to nikdy nezapomenu a žádné další poučování a přednášky nebudou rozhodně zapotřebí. Děkuji Pepa Odcházeli jsme plni nových informací. Chtěla bych porovnat všechny dosavadní akce tohoto typu, které se konaly ve škole. Jistě mají také něco do sebe, ale možnost setkat se naživo s těmito lidmi je daleko zajímavější a poučnější. Nejen to, ale tito lidé o tom vědí víc, než jakýkoliv přednášející, ale sdělí i svoje subjektivní názory, jak na ně drogy působily, jaké měli pocity při detoxikaci.čím si prostě prošli. Dle mého názoru je to daleko poučnější a myslím si, že jsme si z toho všichni vzali jakési varování, jak to vše může skončit. Dana Ohlasy škol ZŠ Zbraslav: S Prakem spolupracuji téměř od jeho vzniku.jeho preventivní programy zaměřené na školní mládež jsou velmi přínosné a s vysoce pozitivním účinkem v rámci prevence sociálně patologických jevů. Jsem přesvědčená, že návštěvy věznic spojených s následnou besedou, kde se děti setkaly s tvrdou životní realitou, měly kladný dopad na dospívající mládež. Mnozí z žáků si uvědomili, co by následovalo, kdyby se dostali tzv. na šikmou plochu, začínající např. záškoláctvím nebo šikanou. Protože činnost Praku je nadmíru prospěšná, je velmi důležité, aby byla také pro děti a mládež trvale dostupná. Jsem si jistá, že jakákoliv investice do podobných programů se mnohonásobně vrátí ve spokojeném a lepším vzájemném soužití lidí, omezení kriminality apod. Jolana Chovancová ZŠ Grafická: S vaší organizací spolupracujeme již 7 let a jsme velmi spokojeni. Naši školu v současné době navštěvuje 85 % romských žáků a není jednoduché vybrat z nabídky preventivních programů různých organizací takové, které jsou pro naše děti vhodné. S vaším sdružením máme výborné zkušenosti. Vámi nabízené programy jsou pro nás a především pro naše děti zárukou kvality a velkým přínosem. Velmi si ceníme této spolupráce a neradi bychom o ni přišli. Mgr. Daniela Štolová ZŠ Mikulova: Děkuji za spolupráci, oceňuji všechny vámi velmi kvalitně připravené programy a těším se na spolupráci v dalším školním roce. Mgr. Zuzana Bachurová Exkurze do Speciální MŠ v Čimicích - společná hra s dětmi Konkrétní programy 1. Prohlídka a přednáška ve věznici pro žáky 9. tříd ZŠ. Otázky práva a s tím spojený systém vězeňství patří neoddělitelně ke každému lidskému společenství. Bezprostřední působení vězeňského prostředí je silným emotivním zážitkem. Žáci prožijí, byť na krátkou dobu, pocit omezení svobody a všeho, co vězeňské prostředí evokuje. Při výkladu a prohlídce věznice se tak teorie spojí s praktickým uplatněním práva. (V případě věznice Příbram, je součástí návštěva Pracovního tábora Vojna). 2. Návazný program po návštěvě ve věznici s žáky 9. tříd. V následujícím týdnu proběhne ve škole tříhodinový blok s žáky. Účelem je zopakovat, utřídit a doplnit informace získané od odborného personálu ve věznici. Dozvědí se o obtížích návratu zpět do společnosti od člověka, který vězením prošel. Následuje diskuze, odpovědi na otázky. 3. Program o trestní odpovědnosti I. a II. s žáky tříd. U žáků zjišťujeme, zda se orientují v základních pojmech (trestný čin, provinění, přestupek), probíráme vybrané trestné činy (krádeže, loupeže, ublížení na zdraví, drogové delikty, porušování autorských práv, vandalismus, sprejerství), zodpovídáme dotazy. Věnujeme se druhům trestů (dle zákona 218/2003Sb.) a typům ústavů. 4. Etická výchova s důrazem na prevenci kriminality. Dialogy a prožitkové aktivity pro žáky k tématu řešení problémů, sebeúcta, pozitivní hodnocení sebe, druhých, života. Nácvik dovednosti vyjadřovat vlastní city, usměrňovat je, vytvářet pevná přátelství, převzít zodpovědnost za svůj život i za ostatní. Volné téma je zaměřeno na vše, co děti a mládež trápí, nebo je nejvíce zajímá (rozvody rodičů, anorexie a bulimie, drogy, láska, zamilovanost, sexualita, alkohol, kriminalita...). 5. Program pro vytváření zdravých postojů k hodnotám pro 5. až 9. třídu. Blok proti šikaně, jehož cílem je posilování zdravých postojů formou her a ukázek modelů chování. Pracujeme s kolektivem ve třídě a učíme žáky dosahovat svých cílů nekriminální cestou. Při této formě práce se projeví vztahy mezi dětmi i v rodině a zviditelní se i šikana. Je tedy možnost bezprostředně a přirozeně vést děti k vzájemnému respektu. 6. Program proti nikotinismu, marihuaně, alkoholu. Učí žáky argumentaci pro zdravé životní postoje, umění odmítnout nátlak skupiny, být asertivní. 7. Agresivita. Je zaměřena na agresivitu dětí (jejího vlivu na chování), mladistvých, nezletilých. Jak vlastně agresivita vznikla, co tento pojem představuje, kdy hovoříme o uvážené agresivitě, jakým způsobem ji lze eliminovat, jaký podíl na agresivitě jedince má výchova. Uvádíme konkrétní případy z praxe a diskutujeme (grafické ukázky těch, kterých se agresivita přímo dotkla). Zaměřujeme se též na problematiku domácího násilí. 8. Sebeobrana. Poskytuje dětem základní informace o sebeobraně, např. jak se chovat na ulici večer, jak reagovat na napadení skupinou, co je to nutná sebeobrana. Součástí je u mladších dětí praktická ukázka. 9. Sympaťák. Seminář představuje metody prevence agrese s možným vyústěním k šikaně, šikany ostrakismu, rizikového chování dospívajících. Tato témata zahrnují práce s afekty (strachem, hněvem), usměrňování emocí, témata sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe, druhých i života (včetně tématu odpuštění) Využívají prožitkové metody práce, práci se školním kolektivem, komunitní kruh, skupinovou práci, psychohry atd.

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ º ĠĂgÿtĨĹċĠ]Ĵ ĨĹ ĨĠĂ Ĩİĺĺĥ Vznik 16.7.2003 Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: 16.7.2003 VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: 185503930/0300 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Brodského 1673/13 149 00 Praha 4 IČ 26634252 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Exkurze dětí ze ZŠ, foto B. Říhová, Lidové noviny První strana - Ženská věznice, Světlá nad Sázavou, AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na exkurze cestujeme s "Dobrobusem" První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Prak - prevence kriminality,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více