V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5"

Transkript

1 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

3 Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Úvodník 4 Poslání Nadace EURONISA 5 Zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA 5 Prodejní výstava uměleckých děl 6 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč 6 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč 7 Posílení regionálních nadací 8 Nadační investiční fond 8 Jiné regionální a celonárodní aktivity 8 Zpráva o hospodaření Rozvaha 9 Výkaz zisku a ztráty 10 Skladba výnosů 10 Členění nákladů 11 Skladba nákladů 11 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nad. příspěvků v letech Členění nákladů podle druhů činností 12 Zpráva dozorčí rady 13 Výrok auditora určený do výroční zprávy 13 Poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA 14 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu 15 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! 17 Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) 18 Výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF 18 Sponzoři a dárci & mediální partneři Sponzoři a dárci finančních darů 19 Sponzoři a dárci nefinančních darů 20 Mediální partneři 20 Autoři uměleckých předmětů 21 Organizační struktura Správní rada 22 Dozorčí rada 22 Zaměstnanci 22 Poradní sbor 23 Dobrovolníci 23

4 úvodník Úvodník Vážení, rokem 2005 jsme zahájili druhou dekádu činnosti Nadace EURONISA. Již v minulé výroční zprávě jsem se zmínil o tom, že jsme si v březnu 2005 připomněli desáté výročí založení nadace benefičním večerem nazvaným V Liberci je fajn... v libereckém Divadle F. X. Šaldy. I my usilujeme o to, aby v Liberci i v celém regionu bylo fajn a to všem lidem. Vyjadřujeme to v našem poslání: pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Ten benefiční večer byl Musíme být spolehliví a důvěryhodní! určen Vám, našim sponzorům, příznivcům, přátelům Často si uvědomuji, že situace v oblasti sociální problematiky je stále složitá. Není totiž zcela běžná taková podpora, jakou má od sponzorů naše nadace. Ve společnosti bezesporu existuje mnoho lidí, kteří jsou schopni a také ochotni pomáhat tam, kde je to potřeba. Solidarita s lidmi postiženými katastrofami je toho důkazem. Ukazuje se však také, že i ty katastrofy mohou zevšednět, lidi to přestává zajímat, začnou převažovat vlastní starosti Podobné je to i v oblasti, ve které se pohybuje naše nadace. Mnoho lidí je ochotno přispět na jednorázový, konkrétní projekt. Velkou roli při rozhodování jistě hrají sympatie nebo antipatie k dané problematice, téměř vždy se však najdou lidé, kteří se rozhodnou pomoci. Někoho osloví problémy týraných a zneužívaných dětí, jiného potíže starých, nemocných, zdravotně nebo psychicky postižených, pak tady je řada negativních jevů, které je třeba řešit preventivními programy. Zdeněk Fejfar (uprostřed) s Bořkem Šípkem a Alenou Geröovou na vernisáži v ČSOB Na druhé straně však musí organizace tuto profesionalitu dokázat. Musí být spolehlivá a důvěryhodná, nesmí selhat, nesmí zklamat důvěru dárců. To se týká i nás. Proto se snažíme předkládat Vám pravidelné informace o činnosti nadace, seznamovat Vás se všemi aktivitami a především o nakládání se svěřenými prostředky. Proto Vám také předkládáme tuto výroční zprávu. Za příznivé výsledky v roce 2005 děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli činnost Nadace EURONISA podporovat a spolupodílet se tak na řešení sociální problematiky v regionu. Složitější to však je u organizací, které se stejně Zdeněk Fejfar předseda správní rady jako my zabývají všemi těmito oblastmi a získané peníze při výběrových řízeních ještě přerozdělují. Ke své činnosti potřebují dárce, kteří se v dané situaci ve společnosti dobře orientují a vědí, že i zde je profesionalita výhodou. 4

5 poslání Nadace EURONISA Poslání Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj.» pomáhá týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem (syndrom CAN)» zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí» pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě» podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů. Nadace působí zejména na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Při naplňování výše uvedeného poslání nadace spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi v české, německé i polské části Euroregionu Nisa. Finanční i hmotné prostředky získává Nadace EURONISA od domácích a zahraničních sponzorů, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, z nadačních příspěvků od zahraničních humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí. V souladu s posláním nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky využívány, poskytovány, darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti. Nadace EURONISA byla založena podle 20 b)-e) zákona č. 40/1964 Sb., zakladatelem Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Byla zaregistrována u Okresního úřadu v Liberci dne 9. března Dne 3. prosince 1998 byla Nadace EURONISA zapsána do nadačního rejstříku (oddíl N, vložka 9), vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem podle 35 odst. 1 Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Pomáháme lidem žít smysluplný život. zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA Nadace VIA a firem TARMAC CZ a. s., INTERMA akciová společnost. Tyto organizace byly oceněny za dlouholetou podporu naší nadace. Dále vystoupili zástupci neziskových organizací, které nadace dlouhodobě podporuje. Ve čtvrtek 10. března 2005 se uskutečnil v libereckém Divadle F. X. Šaldy komponovaný večer nazvaný V Liberci je fajn. Ten byl realizován u příležitosti 10. výročí existence Nadace EURONISA. V průběhu večera vystoupili mj. umělci, kteří v minulosti působili v Liberci zástupci Studia Ypsilon Jiří Lábus, Martin Dejdar, Miroslav Kořínek, Jan Jiráň i Petr Vacek v čele s ředitelem a režisérem v jedné osobě Janem Schmidem. Dále vystoupila Iva Janžu rová se svým manželem Stanislavem Remundou a jejich dcerou Theodorou Remundovou. Luděk Vele zazpíval společně s Michiyo Keiko. Severáček také přidal několik písní. Svým vyprávěním se přidal Zdeněk Hořínek. A doplňkem celého programu byla cimbálová muzika Dušana Kotlára. V programu večera bylo zakomponováno oficiální poděkování všem minulým i současným dárcům, partnerům a přátelům nadace. Za dárce vystoupili zástupci Benefici podpořili mj. Iva Janžurová, Stanislav Remunda a jejich dcera Theodora Remundová 5

6 Prodejní výstava uměleckých děl Počátkem roku 2005 Nadace EURONISA uskutečnila ve své historii první prodejní výstavu. Ta se konala od března do května v prostorách liberecké HVB Bank Czech Republic a.s. Bylo zde nabídnuto 24 uměleckých předmětů od předních českých výtvarníků. Prodejem bylo získáno téměř 40 tisíc Kč. 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč Aukce vynesla neuvě řitelných Kč. V sobotu 5. listopadu 2005 se v prostorách Severočeského muzea v Liberci uskutečnila již podeváté benefiční aukce Nadace EURONISA. Předměty do ní věnovali již tradičně čeští výtvarníci, a záštitu nad ní tentokrát převzal významný umělec Bořek Šípek děkan Fakulty architektury TU v Liberci. Na této aukci bylo k vidění 153 uměleckých děl pocházejících od více než stovky českých umělců. Zásluhu na získání děl právě od nich má předseda správní rady Zdeněk Fejfar. Na aukci, kterou bra vurně licitoval Pavel Vursta se vydražilo přes 80 procent výtvarných děl a celkový výnos činil Kč. Lákadlem letošní dražby, kromě mnoha zajímavých předmětů, byla skleněná pla stika Hlava křičící od au torů Libenský- Brychtová za vyvolávací cenu Kč. Ta se vydražila za 220 tisíc Aukce byla pořádána pod záštitou Bořka Šípka, který se zúčastnil vernisáže v ČSOB Dražbě předcházela týdenní výstava darovaných děl, která se konala v prostorách liberecké pobočky ČSOB a.s. dlouholetého hlavního partnera těchto benefičních akcí. Zmíněnou výstavu za hájil Bořek Šípek osobně. Devátá milionová aukce se svojí úspěšností přiblížila aukci páté. Nutno podotknout, že se nadaci také daří Výstava uměleckých děl určených do aukce se každoročně koná v liberecké pobočce ČSOB korun. Ovšem největší zájem byl o grafiku Hudba od Kristiana Kodeta. Cena tohoto snižovat náklady spojené s tímto projektem. Např. již druhým rokem jsme vlastními silami nafotili do Aukčního Oživením aukce bylo losování o 3 lahve kvalitního ledového vína od Zemské vinotéky díla se zvýšila více než osmkrát z 5 na 41 tisíc korun. Dalšími autory, kteří poskytli zdarma svá díla do aukce, byli např. Vlastimil Zábranský, Adolf Born, Emma Srncová, Oldřich Kulhánek či Olbram Zoubek. Příjemným překvapením byla i vyšší návštěvnost oproti minulé aukci. katalogu získaná umělecká díla. Za uplynulých devět let se Nadaci EURONISA podařilo prostřednictvím aukcí získat na sociální a charitativní po třeby obyvatel Euro regionu Nisa částku téměř 6 milionů korun. 6

7 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč Za dobu trvání celé- a Šluknov. Pro bezhotovostní platby byl u HVB Bank ho projektu se tak poda- založen účet č /2700, na který bylo možné řilo v patnácti městech příspěvky zasílat. Další možností přispět bylo zaslání Euroregionu Nisa získat svého příspěvku formou dárcovské SMS, tzv. DMS. přes 1,5 milionu Kč a výtě- Do pilotního provozu této nové služby jsme se zapojili žek rozdělit mezi 68 míst- hned od jejího počátku jako jedna z prvních nadací v Čes- ních organizací. Třetí ročník ké republice. Stanislav Zindulka se stal patronem dalšího ročníku sbírky Pozvedněte slabé! je úspěšný především tím, že se podařilo vybrat o 150 tisíc Kč více, než v ročníku předchozím. Nárůst tedy Dobrovolníci u pokladen pocházeli z řad studentů místních gymnázií, středních škol, učilišť a žáků základních škol. Dále liberecké sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR zajistilo hlídky k pokladně umístěné v ob- Lidé darovali na pomoc druhým již 1,5 mil Kč. činí téměř 30 procent. chodním centru Hypernova v Liberci po dobu trvání Uplynulý 3. ročník sbír ky osobně zaštítil herec Stanislav Zindulka. Hráči prvoligového týmu FC Slo van Liberec darovali 31 tisíc Kč. Dalšími přispěvateli byli poslanci Ing. Jitka Vojtilová a Ing. Josef Poláček. Hejtman Libereckého kraje čtrnácti dnů. Dobrovolníci byli zcela nově pojištěni proti úrazu a případně jimi způsobeným škodám. Tato novinka zvýšila ochotu ředitelů jednotlivých škol poskytnout své studenty do sbírky. Petr Skokan, starostové a starostky z jednotlivých měst uspořádali slavnostní předání výtěžku sbírky na svých úřadech. Hlavním partnerem od počátku projektu je liberecká pobočka HVB Bank CR a. s., která poskytuje nejen bezpoplatkový účet, ale i finanční dar na konto sbírky. Novinkou 3. ročníku bylo to, že zapojené neziskové organizace vybíraly do pokladen, které od nadace obdržely. Tyto pokladny byly umístěny na benzínových pumpách, v optikách, pekařstvích, lékárnách, bankách, muzeu apod. Tímto způsobem se organizacím podařilo vybrat přes 150 tisíc Kč. Hráči FC Slovanu Liberec, posledního vítěze nejvyšší fotbalové ligy, mezi sebou vybrali 31 tisíc Kč Tato víceletá veřejná sbírka je vyhlášena na podporu lidí z celé české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek Ústecký kraj). Výnosy z jednotlivých ročníků jsou určeny pro předem vybrané projekty ne ziskových organizací, pracujících v místech konání sbírky. Již tradičně se výtěžek sbírky rozděluje v 1. čtvrtletí následujícího roku, tak tomu bylo i na jaře Zástupci nadace rozdělovali sbírku již v 15 městech Euroregionu Nisa Konkrétní účel sbírky:» pomáhat týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem» zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně Třetí ročník probíhal převážně na ulicích těchto měst Liberec, Jablonce n. N., Frýdlant, Hrádek n. N., Tanvald, Železný Brod, Turnov, Lomnice n. P., Semily, postiženým lidem» pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Varnsdorf, Rumburk 7

8 Posílení regionálních nadací V roce 2005 skončil program Posílení regionálních nadací v České republice, do kterého Nadace EURONISA byla zařazena spolu se čtyřmi regionálními nadacemi z celé ČR. Program byl realizován díky podpoře amerických nadací prostřednictvím Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Jeho cílem bylo posílit úspěšné regionální nadace a napomoci rozvoji jejich profesionality a schopnosti aktivně a systematicky získávat dary ze svého regionu. V ČR tento program vyhlásila a zajišťovala Nadace VIA z Prahy. Petr Dušák převzal Certifikát o absolvování programu CEE Trust pořádaného Nadací VIA Nadační investiční fond Výnosy z obdržených prostředků už dosáhly 5 mil. korun. Nadační investiční fond (zkráceně NIF) byl založen v roce 1991 za účelem podpory občanského sektoru v České republice. Cílem bylo vytvořit trvalé a stabilní finanční zdroje, jejichž výnosy by prostřednictvím zkušených a důvěryhodných nadací vybraných Po slanec kou sněmovnou Parlamentu ČR byly rozdělovány třetím osobám neziskovým organizacím. Majetkem fondu se stalo 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace. První část prostředků získaných jejich prodejem ve výši 484 miliony Kč byla v první etapě v roce 1999 rozdělena mezi 38 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky 10,459 mil. Kč. Ve druhé etapě se usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č ze dne 12. prosince 2001 rozdělovala částka 849 milionů Kč mezi 64 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky v roce 2002 celkem 14,944 milionů Kč. V průběhu let byla rozdělena další 1 miliarda Kč a z toho nadaci bylo poukázáno 17,596 mil. Kč. Celkově tak nadace získala částku 42,999 mil. Kč, a touto výší se umístila na 12. místě v pořadí nadací obdarovaných z Nadačního investičního fondu. Potěšující je, že je na pomyslném prvním místě mezi regionálními nadacemi, tj. nadacemi, které nepůsobí v celostátním rozsahu. Příspěvky z NIF jsou určeny výhradně k uložení do nadačního jmění nadace. Nadace nesmí příspěvky spotřebovat. Je povinna výnosy z těchto prostředků každoročně rozdělovat neziskovým organizacím prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových kol. Jiné regionální a celonárodní aktivity V únoru 2005 se nadace zúčastnila celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Kromě nástěnky, umístěné v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl realizován V rámci celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor byl uskutečněn seminář zaměřený na nové možnosti financování neziskových organizací seminář nazvaný «Pomozte si sami a uspořádejte sbírku na sebe pod hlavičkou existující regionální veřejné sbírky Pozvedněte slabé!». Kromě vlastní činnosti nadace dochází k účasti na dalších rozhodovacích a diskusních procesech na regionální i celonárodní úrovni. Ředitel nadace Ing. Aleš Rozkovec je členem Výboru podílníků společně investujících nadací v Balancovaném fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s. Aktivní činností v tomto výboru můžeme ovlivňovat způsob zhodnocování aktiv ve výši zhruba 0,8 mld. Kč. Nadace EURONISA je již řadu let členem Fóra dárců asociace nadací, které sdružuje významné české a zahraniční nadace působící na území České republiky. Zástupci nadace se aktivně zapojují do diskusí o nových právních a daňových podmínkách v neziskovém a nadačním sektoru, o metodách efektivního dárcovství nebo o zhodnocování získaných prostředků. 8

9 zpráva o hospodaření Rozvaha A. Dlouhodobý majetek celkem AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem Materiál na skladě Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Ostatní cenné papíry Náklady příštích období AKTIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) A. Vlastní zdroje celkem PASIVA Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje celkem Dodavatelé Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Jiné závazky Výdaje příštích období PASIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) Příspěvková organizace Dětský domov a Speciální školy Krompach pořádá pro své svěřence socioterapeutické pobyty Šluknovská Agentura PONDĚLÍ je sdružení pomáhající lidem s handicapem začlenit se do běžného zaměstnání 9

10 Výkaz zisku a ztráty VÝNOSY Příspěvky od obchodních společností a nadací Výnosy z benefičních akcí Příspěvky od individuálních dárců Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama, kalendář) Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy Zúčtování fondů VÝNOSY CELKEM (vždy k v tisících Kč) NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (vždy k v tisících Kč) V roce 2005 bylo stejně jako v minulých letech dosaženo kladného výsledku hospodaření. Díky rozdělení dalších prostředků z Nadačního investičního fondu došlo k dalšímu navýšení nadačního jmění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (vždy k v tisících Kč) Skladba výnosů 1» Příspěvky od obchodních společností a nadací 20 % 2» Výnosy z benefičních akcí 21 % 3» Příspěvky od individuálních dárců 1 % 4» Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama a nástěnný kalendář) 6 % 5» Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy 42 % 6» Zúčtování fondů (veřejná sbírka) 10 % 10

11 Členění nákladů A. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A PROJEKTY Poskytnuté nadační příspěvky Benefiční aukce uměleckých předmětů 318 Posílení regionálních nadací 562 Benefiční koncert k 10. výročí nadace 124 Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 226 CELKEM (v tisících Kč) B. OSTATNÍ NÁKLADY Náklady na správu nadace 918 Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 967 CELKEM (v tisících Kč) Nadace dodržela ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech týkající se omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Toto omezení je stanoveno do výše maximálně 10 % z hodnoty nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace bez započtení nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 2,08 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Náklady související se správou nadace se započtením nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 7,05 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Nástěnka prezentující Nadaci EURONISA umístěná v Krajské vědecké knihovně v Liberci Skladba nákladů 1» Poskytnuté nadační příspěvky 38 % 2» Benefiční aukce uměleckých předmětů 6 % 3» Posílení regionálních nadací 11 % 4» Benefiční koncert k 10. výročí nadace 3 % 5» Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 5 % 6» Náklady na správu nadace 18 % 7» Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 19 % Mateřské a dětské centrum Maják se věnuje dětem a maminkám na mateřské dovolené žijícím v Tanvaldu Občanské sdružení Na Křižovatce z Varnsdorfu se snaží pomáhat dětem ohroženým drogami a kriminalitou 11

12 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nadačních příspěvků v letech Vývoj nadačního jmění Vývoj poskytnutých nadačních příspěvků (v tisících Kč) (v tisících Kč) V turnovském Dětském centru Sluníčko pomáhá handicapovaným dětem canisterapie (terapie za pomoci cvičeného psa) Diakonie Beránek pomáhá v Liberci seniorům s každodenními starostmi Členění nákladů podle druhů činností Členění nákladů podle druhů činností na správu a pořízení cen. papírů na projekty nadační příspěvky náklady celkem Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (v tisících Kč)

13 zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Na svých zasedáních dozorčí rada postupovala v souladu s ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Zaměřila se na zhodnocení výsledků hospodaření nadace v roce 2005, přezkoumala správnost vedení účetnictví, roční účetní závěrku, Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výroční zprávu a poskytování nadačních příspěvků v souladu se smlouvami a rozhodnutím správní rady. Dozorčí rada konstatuje, že nadace splnila povinnosti dané zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, zákonem o účetnictví č. 563/1991 a dalšími právními předpisy. V Liberci dne 14. června 2006 Ing. Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výrok auditora určený do výroční zprávy Výrok auditora určený do výroční zprávy 13

14 poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA Název Město Dar Název projektu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku Asociace nestátních nezisk. organizací Lib. kraje Liberec Ples ANNOLKu Centrum pro rodinu Turnov Turnov Jsme stále spolu pokračování Centrum pro rodinu Turnov Turnov Podpora vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Služby osobní asistence znevýhod. skupinám obyvatel Církevní zákl. a mateř. škola J. A. Komenského Liberec Vybudování jídelny a výdejny obědů I. fáze Diakonie Beránek Liberec Seniorům s pomocí Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Solární systém pro denní ohřev vody Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení D-Toe Jablonné v P Naděje v rytmu hip-hop 2 Farní charita Rumburk Rumburk Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize redakce Liberec FOKUS MY klub Liberec Keramická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným HAND FOR HELP, o.p.s. Česká Lípa Vyslání mobilní pediatrické jednotky do jihov. Asie Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna 2005 Maják o.p.s. Liberec Preventivní aktivity a činnost organizace NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Dům Naděje Jablonec n. N. azylový dům pro muže Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum OVEČKA Občanské sdružení SALEM Jablonec n. N Rozšíření hud. kroužků o hud. skupinu Rómské mládeže Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Jablonec n. N Hiporehabilitace Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Bambiriáda 2006 Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Rumburk Pro druhé Sdružení rodičů a přátel Střední ped. školy Nová Paka Keramická pec, základy práce s keram. hlínou Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec Čtyři kluby pod jednou střechou Sdružení zdrav. postižených Železnobrodska Železný Brod Rekondiční pobyt, vzdělávání ZP občanů Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum KLOKAN Tyfloservis o.p.s. Liberec Nevidomí a slabozrací Libereckého kraje CELKEM (v Kč) Jako jedna z prvních podpořila Nadace EURONISA organizaci HAND FOR HELP, která vyslala mobilní nemocnici do oblasti poničené tsunami 14

15 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Bez rozdílu N. Město p. S Multifunkční komunitní centrum Bez rozdílu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Dětské centrum JOSÍFEK ARCUS SOP Liberec Liberec Rekondiční ozdravný pobyt pro onkologické pacienty Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Osobní asistence Centrum volného času ARABELA Liberec Klub maminek a dětí D.R.A.K. Liberec Kurzy plavání pro TP osoby Dětská léčebna Cvikov Cvikov Dětské hřiště Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Andělská slavnosti, socio-terapeut. pobyty s LETNÍM DOMEM Dětský Domov Frýdlant, Větrov 3005 Frýdlant v Č Společně o rodině Diakonie Beránek Liberec Pomoc potřebným pečovat. služba Diakonie Beránek Liberec Podzim života pečovatelská služba Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci pokračování DIANA sdružení rodičů a přátel postiž. a hand. dětí Liberec Léčebný rehab. pobyt pro děti s komb. vadami Divadlo NABLÍZKO o.s. Praha/Liberec NABLÍZKO libereckým neslyšícím Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení vybavení D-Toe Jablonné v P Otevřené dveře Farní charita Rumburk Rumburk Asistenční služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize Redakce Liberec Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným pokračování projektu Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna jaro 2006 Klub aktivních vozíčkářů Liberec Sportovní setkání stolních tenistů-vozíčkářů Klub přátel červenobílé hole Liberec Nový obzor rozvíjení tvořivosti ZP Maják o.p.s. Liberec Výchova k manželství a rodičovství Maják o.p.s. Liberec Preventivní programy pro mládež SŠ a SOU Mateřská škola Hrádek nad Nisou Hrádek n. N Logopedická poradna Městská knihovna Česká Lípa Česká Lípa Úprava zahrady pro speciální potřeby zrak. postižených Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum Ovečka Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Kulturně-výchovné působení na romskou mládež Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Knížka Romských pohádek Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace pokračování Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rehab. rekondice Lázně Libverda Oblastní charita Chrastava Chrastava Domov sv. Vavřince Oblastní charita Chrastava Chrastava Bezbariérová úprava automobilu Oblastní charita Liberec Liberec Domov pro matky s dětmi v tísni Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec Výuka první pomoci dětí a mládeže na školách Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě 2005 Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Babí léto 2005 rekreace rodin se ZP dětmi Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě

16 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna pro mládež a dospělé Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehab. dílna pro mládež a dospělé pokračování Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Klub Santal Reva o.p.s. Liberec Asistenční služba seniorům Liberecka a Jablonecka Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Jiříkov Jiříkov žije Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec All Motivated Sdružení TULIPAN Liberec Pracovně sociální rehabilitace Sdružení ZP Železnobrodska Železný Brod Víkendová setkání rodin ZP dětí Libereckého kraje SeniA Jablonec n. N Denní centrum pro seniory Sjednocená organizace nevid. a slabozrak. v ČR Liberec Seznamte se s postižením SK Wartemberský Kolař odbor KČT ZP Stráž p. R Českým rájem 2005 Lomnice n. P. (III. ročník) Socioterapeutické centrum Liberec Rehab. pobyt pro klienty s duševním onemocněním Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Asistent pedagoga Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Osobní asistent Speciální školy pro tělesně postižené Liberec Muzikoterapie pro radost Svaz tělesně postižených okresní výbor Liberec Rekondice Harrachov 2005 Svaz TP v ČR, MO Jizerka Liberec Liberec Rehabilitace ZP spoluobčanů Svaz TP v ČR, MO Na Jeřábu Liberec Masáže Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum Klokan Tyf l ocentrum Liberec, o.p.s. Liberec Kompenzační pomůcky zdrav. osvětová činnost pro nevidomé Tyf l oservis o.p.s. Liberec Sociální rehabilitace občanů s těžkým zrak. postižením Unikátní projekty o.s. Tanvald Evropské výtvarné centrum pro postižené děti Základní škola Krásná Lípa Krásná Lípa Klíčový moment nezačít ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Asistenční služba k integrovaným žákům CELKEM (v Kč) Salesiánské středisko mládeže pomáhá dětem z Jiříkova trávit aktivně volný čas V červnu 2005 se uskutečnil seminář pro neziskové organizace vybrané v prvním grantovém kole 16

17 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Název Město Dar Název projektu Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR Jablonec n. N Poradenské centrum pro rodiny se ZP dětmi Centrum pro rodinu Turnov Turnov Realizace celodenních akcí pro sociálně a společensky znevýhodněné rodiny s dětmi Dětské centrum Semily Semily Rehabilitační pobyt a nákup rehabilitačních pomůcek Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Integrace dětí do společnosti Diakonie Dubá Dubá Program přípravy mladých handicapovaných lidí na budoucí samostatný život Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Polohovací postel Farní charita Česká Lípa Česká Lípa Vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Farní charita Rumburk Rumburk Farní obec Starokatolické církve Varnsdorf Varnsdorf FOKUS MY klub Liberec Nákup vybavení pro předškolní zařízení Josífek (znevýhodněné a handicapované děti) Vybudování dětského hřiště včetně zařízení pro Mat. centrum Rybička Dovybavení Domu na půli cesty pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Materiál pro terapii duševně a mentálně postiž. lidí Klub handicap. dětí Kamenický Šenov Kam. Šenov Vybavení klubovny pro zdravotně postižené děti Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Tanvald NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Nákup terapeutických a sportovních pomůcek pro zdravé a handicapované děti Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Denní centrum dovybavení Občanské sdružení Bílý Potok veselejší Bílý Potok Integrace dětí z Dětského domova Větrov do společnosti Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rekondice zdravotně postižených Oblastní charita Liberec Liberec Poznáváme svět a provoz Charitního domova pro matky s dětmi Reva o.p.s. Liberec Osobní asistence určená seniorům Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Vybavení a pořízení pískoviště s příslušenstvím pro Dětské centrum ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Osobní asistence CELKEM (v Kč) Nadační příspěvky byly použity v souladu s účelem vymezeným jednotlivými smlouvami uzavřenými mezi Nadací EURONISA a příjemci nadačních příspěvků. Použité zkratky v tabulce ZP zdravotně postižení TP tělesně postižení Poskytnuté nadační příspěvky celkem Nadační příspěvky z Nadačního investičního fondu Nadační příspěvky z Nadace EURONISA Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! CELKEM (v Kč)

18 f inanční prostředky z NIF Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) Výše přijatých finančních prostředků k Způsob uložení k Podílové listy Balancovaného fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s., Praha Podílové listy ČSOB nadačního fondu investiční společnosti ČSOB a.s., Praha Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů investiční společnosti ČP INVEST a.s., Praha Správa cenných papírů u HVB Bank Czech Republic a.s., Praha Kč Kč Kč Kč Kč Rok 2004 Celkový výnos ,34 Kč 100 % Výše prostředků použitých na správu nadace (lze max. 20 % z celk. výnosů) ,34 Kč 19,5 % Výše poskytnutých nadačních příspěvků (lze min. 80 % z celk. výnosů) ,00 Kč 80,5 % Na prostředky rozdělené v roce 2005 ( Kč) byly použity výnosy za rok Seznam příjmů nadačních příspěvků je na stranách Rok 2005 Celkový výnos k rozdělení * ,15 Kč * Výnos je na základě Dodatků č. 2 a č. 6 Smlouvy s převodcem prostředků (FNM ČR) stanoven ve výši 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro období 12 měsíců vyhlášené ČNB a platné pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. Tento výnos bude rozdělen do konce roku výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF Výrok auditora o plnění podmínek hodpodaření s příspěvkem z NIF Auditor: ADAMEC AUDIT s.r.o., Daliborova 130/7, Liberec Podle našeho názoru Nadace EURONISA k 31. prosinci 2005 ve všech významných ohledech dodržovala ustanovení týkající se podmínek hospodaření s příspěvkem poskytnutým na základě Smlouvy o převodu f inančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení f inančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě a Smlouvy č S-N-03 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18 odst. 2 písm. a) bod 6. zákona č. 171/91 Sb. V Liberci dne 14. června 2006 ADAMEC AUDIT s.r.o. osvědčení KA ČR číslo 342 Ing. Jaromír Adamec auditor číslo osvědčení

19 sponzoři a dárci & mediální partneři Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli zejména finanční dary (v Kč) Nadace VIA (Praha) Tarmac CZ a.s * Interma, akciová společnost SSŽ a.s., oblast Čechy východ, závod Liberec Lucas Varity s.r.o HVB Bank Czech Republic a.s ČSOB a.s ArvinMeritor LVS Liberec a.s KNORR-BREMSE Systémy pro už. voz.,cr, s.r.o. (Hejnice) WARMNIS spol. s r.o PEKM Kabeltechnik s.r.o hráči klubu FC SLOVAN LIBEREC A.RAYMOND JABLONEC s.r.o STRABAG a.s B P R-Bohemia public relation s.r.o. (Pěnčín) Microcell PU Tschechien s.r.o. (Česká Lípa) První podještědská stavební spol. s r.o LUCID spol. s r.o. (Jablonec n. N.) P.E.N.T.A.Q. s.r.o. (Jablonec n. N.) Kooperativa, pojišťovna, a.s Koberová Eva FREEZART PLUS s.r.o ABB s.r.o. (Jablonec n. N.) D PLAST-EFTEC a.s. (Zlín) A X L, akciová společnost (Semily) Vojtilová Jitka (Česká Lípa) KELCOM Liberec s.r.o DIMATEX CS, spol. s r.o. (Stráž n. N.) FEREX-ŽSO spol. s r.o Severochema, družstvo pro chem. výrobu, Liberec MEDIA LIBEREC, s.r.o Poláček Josef (Varnsdorf) Pioneer investiční společnost, a.s. (Praha) Sbor Jednoty bratrské Rozkovec Aleš Zindulka Stanislav (Praha) Dědek Miroslav Bukovský Martin (Nové Město p. S.) dárce, který si nepřál být jmenován Kubešová Jaroslava ACRA, s.r.o. (Semily) Strnadová Hana Šefraná Romana Kocman Michal (Nový Bydžov) Beran Petr Fejfar Zdeněk Halamová Lydie Michelová Dagmar (Hejnice) Dušák Petr (Rozstání) Votrubec Josef GALVANOTECHNA, družstvo (Jablonec n. N.) Ciganová-Tichá Andrea 600 Kudrnová Iveta 600 Marek Josef (Chotovice) 600 Nezdarová Alexandra 600 Rada Jaroslav 600 Rajnová Dagmar 600 Kruml Václav (Plzeň) 600 Hejzlarová Miroslava 500 Rucký Evald 500 Urban Vladimír 500 Kimová Eva (Raspenava) 480 Forgačová Hana 400 Hnik Boris 360 Halmichová Zdenka 360 Svoboda Milan 360 Rozkovec Václav 100 Belunek Jaromír 45 neznámý dárce 40 * z toho Kč f inanční a Kč nef inanční plnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou dárci z Liberce. Sdružení Bílý Potok veselejší začleňuje děti z frýdlantského dětského domova do společnosti 19

20 Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli nefinanční dary Ahold CR a.s. Antikva Nova Praga s.r.o. BAUMAX ČR s.r.o. Bakare Gastroservis spol. s r.o. B P R Bohemia Public Relation s.r.o. C-LEP Irena Böhmová Databox s.r.o. Economia a.s. Euronews a.s. GAMMA STUDIO spol. s r.o. Grandhotel Zlatý lev a.s. Jaroš Propagace Kalendář Liberecka s.r.o. Korek Jelínek spol. s r.o. Liberecké výstavní trhy a.s. MAFRA a.s. MARTY Jan Drozd Microsoft s.r.o. OZO spol. s r.o. PETE Petr Michal Severočeské muzeum Studio REMA 93, spol. s r.o. TEXO PLUS s.r.o. TISKÁRNA POLYGRAF s.r.o. Vursta Pavel Zemská vinotéka Mediální partneři RT Média s.r.o. Radio Contact Liberec spol. s r.o. Vltava-Labe-Press a.s. (Deníky Bohemia Liberecký den) Děkujeme za poskytnuté služby, slevy a dary. Klienti Svazu zdravotně postižených Železnobrodska cvičí na rekondičním pobytu Jablonecká NADĚJE je někdy poslední podanou rukou lidem bez domova Vánoce v azylovém domě Farní charita Česká Lípa získala z veřejné sbírky Pozvedněte slabé! prostředky na vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Regionální dobrovolnické centrum Ještěd vysílá své dobrovolníky do Krajské nemocnice v Liberci 20

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 Pořadí jednání č. 11 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 108/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 09 Dotační

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

[Výroční] zpráva.

[Výroční] zpráva. [Výroční] zpráva 2 0 0 6 www.euronisa.cz [Pomáháme lidem] žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční

Více

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Výroční zpráva 2007 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Obsah Úvodník 2 Organizační struktura 3 Správní rada 3 Dozorčí rada 3 Zaměstnanci

Více

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou (dále jen nadace ) byla založena zakládací listinou dne 17. června 1993 těmito zakladateli:

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. OBSAH Úvodní slovo................................................................................

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost!

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Projekty 2012 Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2002 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 ČERVEN 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE NEMOCNICE

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Palackého náměstí 106/I 379 01 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz Stránka 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 Palackého náměstí 106/I 37901 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI II.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 Pořadí jednání č. 73 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK Příloha č. 5 Přehled výběrových řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění vyhlášených Krajským úřadem Libereckého kraje v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 v oboru všeobecná sestra domácí zdravotní

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH Zpravodaj březen 2015 OBSAH Slovo předsedy správní rady Poslání Nadace EURONISA Nadace EURONISA oslaví 20. narozeniny Grantová kola Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! Výsledky hospodaření Události a akce

Více