V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5"

Transkript

1 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

3 Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Úvodník 4 Poslání Nadace EURONISA 5 Zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA 5 Prodejní výstava uměleckých děl 6 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč 6 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč 7 Posílení regionálních nadací 8 Nadační investiční fond 8 Jiné regionální a celonárodní aktivity 8 Zpráva o hospodaření Rozvaha 9 Výkaz zisku a ztráty 10 Skladba výnosů 10 Členění nákladů 11 Skladba nákladů 11 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nad. příspěvků v letech Členění nákladů podle druhů činností 12 Zpráva dozorčí rady 13 Výrok auditora určený do výroční zprávy 13 Poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA 14 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu 15 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! 17 Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) 18 Výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF 18 Sponzoři a dárci & mediální partneři Sponzoři a dárci finančních darů 19 Sponzoři a dárci nefinančních darů 20 Mediální partneři 20 Autoři uměleckých předmětů 21 Organizační struktura Správní rada 22 Dozorčí rada 22 Zaměstnanci 22 Poradní sbor 23 Dobrovolníci 23

4 úvodník Úvodník Vážení, rokem 2005 jsme zahájili druhou dekádu činnosti Nadace EURONISA. Již v minulé výroční zprávě jsem se zmínil o tom, že jsme si v březnu 2005 připomněli desáté výročí založení nadace benefičním večerem nazvaným V Liberci je fajn... v libereckém Divadle F. X. Šaldy. I my usilujeme o to, aby v Liberci i v celém regionu bylo fajn a to všem lidem. Vyjadřujeme to v našem poslání: pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Ten benefiční večer byl Musíme být spolehliví a důvěryhodní! určen Vám, našim sponzorům, příznivcům, přátelům Často si uvědomuji, že situace v oblasti sociální problematiky je stále složitá. Není totiž zcela běžná taková podpora, jakou má od sponzorů naše nadace. Ve společnosti bezesporu existuje mnoho lidí, kteří jsou schopni a také ochotni pomáhat tam, kde je to potřeba. Solidarita s lidmi postiženými katastrofami je toho důkazem. Ukazuje se však také, že i ty katastrofy mohou zevšednět, lidi to přestává zajímat, začnou převažovat vlastní starosti Podobné je to i v oblasti, ve které se pohybuje naše nadace. Mnoho lidí je ochotno přispět na jednorázový, konkrétní projekt. Velkou roli při rozhodování jistě hrají sympatie nebo antipatie k dané problematice, téměř vždy se však najdou lidé, kteří se rozhodnou pomoci. Někoho osloví problémy týraných a zneužívaných dětí, jiného potíže starých, nemocných, zdravotně nebo psychicky postižených, pak tady je řada negativních jevů, které je třeba řešit preventivními programy. Zdeněk Fejfar (uprostřed) s Bořkem Šípkem a Alenou Geröovou na vernisáži v ČSOB Na druhé straně však musí organizace tuto profesionalitu dokázat. Musí být spolehlivá a důvěryhodná, nesmí selhat, nesmí zklamat důvěru dárců. To se týká i nás. Proto se snažíme předkládat Vám pravidelné informace o činnosti nadace, seznamovat Vás se všemi aktivitami a především o nakládání se svěřenými prostředky. Proto Vám také předkládáme tuto výroční zprávu. Za příznivé výsledky v roce 2005 děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli činnost Nadace EURONISA podporovat a spolupodílet se tak na řešení sociální problematiky v regionu. Složitější to však je u organizací, které se stejně Zdeněk Fejfar předseda správní rady jako my zabývají všemi těmito oblastmi a získané peníze při výběrových řízeních ještě přerozdělují. Ke své činnosti potřebují dárce, kteří se v dané situaci ve společnosti dobře orientují a vědí, že i zde je profesionalita výhodou. 4

5 poslání Nadace EURONISA Poslání Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj.» pomáhá týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem (syndrom CAN)» zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí» pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě» podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů. Nadace působí zejména na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Při naplňování výše uvedeného poslání nadace spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi v české, německé i polské části Euroregionu Nisa. Finanční i hmotné prostředky získává Nadace EURONISA od domácích a zahraničních sponzorů, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, z nadačních příspěvků od zahraničních humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí. V souladu s posláním nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky využívány, poskytovány, darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti. Nadace EURONISA byla založena podle 20 b)-e) zákona č. 40/1964 Sb., zakladatelem Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Byla zaregistrována u Okresního úřadu v Liberci dne 9. března Dne 3. prosince 1998 byla Nadace EURONISA zapsána do nadačního rejstříku (oddíl N, vložka 9), vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem podle 35 odst. 1 Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Pomáháme lidem žít smysluplný život. zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA Nadace VIA a firem TARMAC CZ a. s., INTERMA akciová společnost. Tyto organizace byly oceněny za dlouholetou podporu naší nadace. Dále vystoupili zástupci neziskových organizací, které nadace dlouhodobě podporuje. Ve čtvrtek 10. března 2005 se uskutečnil v libereckém Divadle F. X. Šaldy komponovaný večer nazvaný V Liberci je fajn. Ten byl realizován u příležitosti 10. výročí existence Nadace EURONISA. V průběhu večera vystoupili mj. umělci, kteří v minulosti působili v Liberci zástupci Studia Ypsilon Jiří Lábus, Martin Dejdar, Miroslav Kořínek, Jan Jiráň i Petr Vacek v čele s ředitelem a režisérem v jedné osobě Janem Schmidem. Dále vystoupila Iva Janžu rová se svým manželem Stanislavem Remundou a jejich dcerou Theodorou Remundovou. Luděk Vele zazpíval společně s Michiyo Keiko. Severáček také přidal několik písní. Svým vyprávěním se přidal Zdeněk Hořínek. A doplňkem celého programu byla cimbálová muzika Dušana Kotlára. V programu večera bylo zakomponováno oficiální poděkování všem minulým i současným dárcům, partnerům a přátelům nadace. Za dárce vystoupili zástupci Benefici podpořili mj. Iva Janžurová, Stanislav Remunda a jejich dcera Theodora Remundová 5

6 Prodejní výstava uměleckých děl Počátkem roku 2005 Nadace EURONISA uskutečnila ve své historii první prodejní výstavu. Ta se konala od března do května v prostorách liberecké HVB Bank Czech Republic a.s. Bylo zde nabídnuto 24 uměleckých předmětů od předních českých výtvarníků. Prodejem bylo získáno téměř 40 tisíc Kč. 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč Aukce vynesla neuvě řitelných Kč. V sobotu 5. listopadu 2005 se v prostorách Severočeského muzea v Liberci uskutečnila již podeváté benefiční aukce Nadace EURONISA. Předměty do ní věnovali již tradičně čeští výtvarníci, a záštitu nad ní tentokrát převzal významný umělec Bořek Šípek děkan Fakulty architektury TU v Liberci. Na této aukci bylo k vidění 153 uměleckých děl pocházejících od více než stovky českých umělců. Zásluhu na získání děl právě od nich má předseda správní rady Zdeněk Fejfar. Na aukci, kterou bra vurně licitoval Pavel Vursta se vydražilo přes 80 procent výtvarných děl a celkový výnos činil Kč. Lákadlem letošní dražby, kromě mnoha zajímavých předmětů, byla skleněná pla stika Hlava křičící od au torů Libenský- Brychtová za vyvolávací cenu Kč. Ta se vydražila za 220 tisíc Aukce byla pořádána pod záštitou Bořka Šípka, který se zúčastnil vernisáže v ČSOB Dražbě předcházela týdenní výstava darovaných děl, která se konala v prostorách liberecké pobočky ČSOB a.s. dlouholetého hlavního partnera těchto benefičních akcí. Zmíněnou výstavu za hájil Bořek Šípek osobně. Devátá milionová aukce se svojí úspěšností přiblížila aukci páté. Nutno podotknout, že se nadaci také daří Výstava uměleckých děl určených do aukce se každoročně koná v liberecké pobočce ČSOB korun. Ovšem největší zájem byl o grafiku Hudba od Kristiana Kodeta. Cena tohoto snižovat náklady spojené s tímto projektem. Např. již druhým rokem jsme vlastními silami nafotili do Aukčního Oživením aukce bylo losování o 3 lahve kvalitního ledového vína od Zemské vinotéky díla se zvýšila více než osmkrát z 5 na 41 tisíc korun. Dalšími autory, kteří poskytli zdarma svá díla do aukce, byli např. Vlastimil Zábranský, Adolf Born, Emma Srncová, Oldřich Kulhánek či Olbram Zoubek. Příjemným překvapením byla i vyšší návštěvnost oproti minulé aukci. katalogu získaná umělecká díla. Za uplynulých devět let se Nadaci EURONISA podařilo prostřednictvím aukcí získat na sociální a charitativní po třeby obyvatel Euro regionu Nisa částku téměř 6 milionů korun. 6

7 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč Za dobu trvání celé- a Šluknov. Pro bezhotovostní platby byl u HVB Bank ho projektu se tak poda- založen účet č /2700, na který bylo možné řilo v patnácti městech příspěvky zasílat. Další možností přispět bylo zaslání Euroregionu Nisa získat svého příspěvku formou dárcovské SMS, tzv. DMS. přes 1,5 milionu Kč a výtě- Do pilotního provozu této nové služby jsme se zapojili žek rozdělit mezi 68 míst- hned od jejího počátku jako jedna z prvních nadací v Čes- ních organizací. Třetí ročník ké republice. Stanislav Zindulka se stal patronem dalšího ročníku sbírky Pozvedněte slabé! je úspěšný především tím, že se podařilo vybrat o 150 tisíc Kč více, než v ročníku předchozím. Nárůst tedy Dobrovolníci u pokladen pocházeli z řad studentů místních gymnázií, středních škol, učilišť a žáků základních škol. Dále liberecké sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR zajistilo hlídky k pokladně umístěné v ob- Lidé darovali na pomoc druhým již 1,5 mil Kč. činí téměř 30 procent. chodním centru Hypernova v Liberci po dobu trvání Uplynulý 3. ročník sbír ky osobně zaštítil herec Stanislav Zindulka. Hráči prvoligového týmu FC Slo van Liberec darovali 31 tisíc Kč. Dalšími přispěvateli byli poslanci Ing. Jitka Vojtilová a Ing. Josef Poláček. Hejtman Libereckého kraje čtrnácti dnů. Dobrovolníci byli zcela nově pojištěni proti úrazu a případně jimi způsobeným škodám. Tato novinka zvýšila ochotu ředitelů jednotlivých škol poskytnout své studenty do sbírky. Petr Skokan, starostové a starostky z jednotlivých měst uspořádali slavnostní předání výtěžku sbírky na svých úřadech. Hlavním partnerem od počátku projektu je liberecká pobočka HVB Bank CR a. s., která poskytuje nejen bezpoplatkový účet, ale i finanční dar na konto sbírky. Novinkou 3. ročníku bylo to, že zapojené neziskové organizace vybíraly do pokladen, které od nadace obdržely. Tyto pokladny byly umístěny na benzínových pumpách, v optikách, pekařstvích, lékárnách, bankách, muzeu apod. Tímto způsobem se organizacím podařilo vybrat přes 150 tisíc Kč. Hráči FC Slovanu Liberec, posledního vítěze nejvyšší fotbalové ligy, mezi sebou vybrali 31 tisíc Kč Tato víceletá veřejná sbírka je vyhlášena na podporu lidí z celé české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek Ústecký kraj). Výnosy z jednotlivých ročníků jsou určeny pro předem vybrané projekty ne ziskových organizací, pracujících v místech konání sbírky. Již tradičně se výtěžek sbírky rozděluje v 1. čtvrtletí následujícího roku, tak tomu bylo i na jaře Zástupci nadace rozdělovali sbírku již v 15 městech Euroregionu Nisa Konkrétní účel sbírky:» pomáhat týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem» zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně Třetí ročník probíhal převážně na ulicích těchto měst Liberec, Jablonce n. N., Frýdlant, Hrádek n. N., Tanvald, Železný Brod, Turnov, Lomnice n. P., Semily, postiženým lidem» pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Varnsdorf, Rumburk 7

8 Posílení regionálních nadací V roce 2005 skončil program Posílení regionálních nadací v České republice, do kterého Nadace EURONISA byla zařazena spolu se čtyřmi regionálními nadacemi z celé ČR. Program byl realizován díky podpoře amerických nadací prostřednictvím Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Jeho cílem bylo posílit úspěšné regionální nadace a napomoci rozvoji jejich profesionality a schopnosti aktivně a systematicky získávat dary ze svého regionu. V ČR tento program vyhlásila a zajišťovala Nadace VIA z Prahy. Petr Dušák převzal Certifikát o absolvování programu CEE Trust pořádaného Nadací VIA Nadační investiční fond Výnosy z obdržených prostředků už dosáhly 5 mil. korun. Nadační investiční fond (zkráceně NIF) byl založen v roce 1991 za účelem podpory občanského sektoru v České republice. Cílem bylo vytvořit trvalé a stabilní finanční zdroje, jejichž výnosy by prostřednictvím zkušených a důvěryhodných nadací vybraných Po slanec kou sněmovnou Parlamentu ČR byly rozdělovány třetím osobám neziskovým organizacím. Majetkem fondu se stalo 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace. První část prostředků získaných jejich prodejem ve výši 484 miliony Kč byla v první etapě v roce 1999 rozdělena mezi 38 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky 10,459 mil. Kč. Ve druhé etapě se usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č ze dne 12. prosince 2001 rozdělovala částka 849 milionů Kč mezi 64 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky v roce 2002 celkem 14,944 milionů Kč. V průběhu let byla rozdělena další 1 miliarda Kč a z toho nadaci bylo poukázáno 17,596 mil. Kč. Celkově tak nadace získala částku 42,999 mil. Kč, a touto výší se umístila na 12. místě v pořadí nadací obdarovaných z Nadačního investičního fondu. Potěšující je, že je na pomyslném prvním místě mezi regionálními nadacemi, tj. nadacemi, které nepůsobí v celostátním rozsahu. Příspěvky z NIF jsou určeny výhradně k uložení do nadačního jmění nadace. Nadace nesmí příspěvky spotřebovat. Je povinna výnosy z těchto prostředků každoročně rozdělovat neziskovým organizacím prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových kol. Jiné regionální a celonárodní aktivity V únoru 2005 se nadace zúčastnila celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Kromě nástěnky, umístěné v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl realizován V rámci celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor byl uskutečněn seminář zaměřený na nové možnosti financování neziskových organizací seminář nazvaný «Pomozte si sami a uspořádejte sbírku na sebe pod hlavičkou existující regionální veřejné sbírky Pozvedněte slabé!». Kromě vlastní činnosti nadace dochází k účasti na dalších rozhodovacích a diskusních procesech na regionální i celonárodní úrovni. Ředitel nadace Ing. Aleš Rozkovec je členem Výboru podílníků společně investujících nadací v Balancovaném fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s. Aktivní činností v tomto výboru můžeme ovlivňovat způsob zhodnocování aktiv ve výši zhruba 0,8 mld. Kč. Nadace EURONISA je již řadu let členem Fóra dárců asociace nadací, které sdružuje významné české a zahraniční nadace působící na území České republiky. Zástupci nadace se aktivně zapojují do diskusí o nových právních a daňových podmínkách v neziskovém a nadačním sektoru, o metodách efektivního dárcovství nebo o zhodnocování získaných prostředků. 8

9 zpráva o hospodaření Rozvaha A. Dlouhodobý majetek celkem AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem Materiál na skladě Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Ostatní cenné papíry Náklady příštích období AKTIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) A. Vlastní zdroje celkem PASIVA Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje celkem Dodavatelé Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Jiné závazky Výdaje příštích období PASIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) Příspěvková organizace Dětský domov a Speciální školy Krompach pořádá pro své svěřence socioterapeutické pobyty Šluknovská Agentura PONDĚLÍ je sdružení pomáhající lidem s handicapem začlenit se do běžného zaměstnání 9

10 Výkaz zisku a ztráty VÝNOSY Příspěvky od obchodních společností a nadací Výnosy z benefičních akcí Příspěvky od individuálních dárců Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama, kalendář) Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy Zúčtování fondů VÝNOSY CELKEM (vždy k v tisících Kč) NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (vždy k v tisících Kč) V roce 2005 bylo stejně jako v minulých letech dosaženo kladného výsledku hospodaření. Díky rozdělení dalších prostředků z Nadačního investičního fondu došlo k dalšímu navýšení nadačního jmění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (vždy k v tisících Kč) Skladba výnosů 1» Příspěvky od obchodních společností a nadací 20 % 2» Výnosy z benefičních akcí 21 % 3» Příspěvky od individuálních dárců 1 % 4» Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama a nástěnný kalendář) 6 % 5» Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy 42 % 6» Zúčtování fondů (veřejná sbírka) 10 % 10

11 Členění nákladů A. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A PROJEKTY Poskytnuté nadační příspěvky Benefiční aukce uměleckých předmětů 318 Posílení regionálních nadací 562 Benefiční koncert k 10. výročí nadace 124 Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 226 CELKEM (v tisících Kč) B. OSTATNÍ NÁKLADY Náklady na správu nadace 918 Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 967 CELKEM (v tisících Kč) Nadace dodržela ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech týkající se omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Toto omezení je stanoveno do výše maximálně 10 % z hodnoty nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace bez započtení nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 2,08 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Náklady související se správou nadace se započtením nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 7,05 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Nástěnka prezentující Nadaci EURONISA umístěná v Krajské vědecké knihovně v Liberci Skladba nákladů 1» Poskytnuté nadační příspěvky 38 % 2» Benefiční aukce uměleckých předmětů 6 % 3» Posílení regionálních nadací 11 % 4» Benefiční koncert k 10. výročí nadace 3 % 5» Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 5 % 6» Náklady na správu nadace 18 % 7» Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 19 % Mateřské a dětské centrum Maják se věnuje dětem a maminkám na mateřské dovolené žijícím v Tanvaldu Občanské sdružení Na Křižovatce z Varnsdorfu se snaží pomáhat dětem ohroženým drogami a kriminalitou 11

12 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nadačních příspěvků v letech Vývoj nadačního jmění Vývoj poskytnutých nadačních příspěvků (v tisících Kč) (v tisících Kč) V turnovském Dětském centru Sluníčko pomáhá handicapovaným dětem canisterapie (terapie za pomoci cvičeného psa) Diakonie Beránek pomáhá v Liberci seniorům s každodenními starostmi Členění nákladů podle druhů činností Členění nákladů podle druhů činností na správu a pořízení cen. papírů na projekty nadační příspěvky náklady celkem Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (v tisících Kč)

13 zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Na svých zasedáních dozorčí rada postupovala v souladu s ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Zaměřila se na zhodnocení výsledků hospodaření nadace v roce 2005, přezkoumala správnost vedení účetnictví, roční účetní závěrku, Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výroční zprávu a poskytování nadačních příspěvků v souladu se smlouvami a rozhodnutím správní rady. Dozorčí rada konstatuje, že nadace splnila povinnosti dané zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, zákonem o účetnictví č. 563/1991 a dalšími právními předpisy. V Liberci dne 14. června 2006 Ing. Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výrok auditora určený do výroční zprávy Výrok auditora určený do výroční zprávy 13

14 poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA Název Město Dar Název projektu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku Asociace nestátních nezisk. organizací Lib. kraje Liberec Ples ANNOLKu Centrum pro rodinu Turnov Turnov Jsme stále spolu pokračování Centrum pro rodinu Turnov Turnov Podpora vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Služby osobní asistence znevýhod. skupinám obyvatel Církevní zákl. a mateř. škola J. A. Komenského Liberec Vybudování jídelny a výdejny obědů I. fáze Diakonie Beránek Liberec Seniorům s pomocí Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Solární systém pro denní ohřev vody Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení D-Toe Jablonné v P Naděje v rytmu hip-hop 2 Farní charita Rumburk Rumburk Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize redakce Liberec FOKUS MY klub Liberec Keramická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným HAND FOR HELP, o.p.s. Česká Lípa Vyslání mobilní pediatrické jednotky do jihov. Asie Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna 2005 Maják o.p.s. Liberec Preventivní aktivity a činnost organizace NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Dům Naděje Jablonec n. N. azylový dům pro muže Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum OVEČKA Občanské sdružení SALEM Jablonec n. N Rozšíření hud. kroužků o hud. skupinu Rómské mládeže Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Jablonec n. N Hiporehabilitace Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Bambiriáda 2006 Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Rumburk Pro druhé Sdružení rodičů a přátel Střední ped. školy Nová Paka Keramická pec, základy práce s keram. hlínou Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec Čtyři kluby pod jednou střechou Sdružení zdrav. postižených Železnobrodska Železný Brod Rekondiční pobyt, vzdělávání ZP občanů Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum KLOKAN Tyfloservis o.p.s. Liberec Nevidomí a slabozrací Libereckého kraje CELKEM (v Kč) Jako jedna z prvních podpořila Nadace EURONISA organizaci HAND FOR HELP, která vyslala mobilní nemocnici do oblasti poničené tsunami 14

15 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Bez rozdílu N. Město p. S Multifunkční komunitní centrum Bez rozdílu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Dětské centrum JOSÍFEK ARCUS SOP Liberec Liberec Rekondiční ozdravný pobyt pro onkologické pacienty Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Osobní asistence Centrum volného času ARABELA Liberec Klub maminek a dětí D.R.A.K. Liberec Kurzy plavání pro TP osoby Dětská léčebna Cvikov Cvikov Dětské hřiště Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Andělská slavnosti, socio-terapeut. pobyty s LETNÍM DOMEM Dětský Domov Frýdlant, Větrov 3005 Frýdlant v Č Společně o rodině Diakonie Beránek Liberec Pomoc potřebným pečovat. služba Diakonie Beránek Liberec Podzim života pečovatelská služba Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci pokračování DIANA sdružení rodičů a přátel postiž. a hand. dětí Liberec Léčebný rehab. pobyt pro děti s komb. vadami Divadlo NABLÍZKO o.s. Praha/Liberec NABLÍZKO libereckým neslyšícím Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení vybavení D-Toe Jablonné v P Otevřené dveře Farní charita Rumburk Rumburk Asistenční služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize Redakce Liberec Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným pokračování projektu Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna jaro 2006 Klub aktivních vozíčkářů Liberec Sportovní setkání stolních tenistů-vozíčkářů Klub přátel červenobílé hole Liberec Nový obzor rozvíjení tvořivosti ZP Maják o.p.s. Liberec Výchova k manželství a rodičovství Maják o.p.s. Liberec Preventivní programy pro mládež SŠ a SOU Mateřská škola Hrádek nad Nisou Hrádek n. N Logopedická poradna Městská knihovna Česká Lípa Česká Lípa Úprava zahrady pro speciální potřeby zrak. postižených Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum Ovečka Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Kulturně-výchovné působení na romskou mládež Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Knížka Romských pohádek Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace pokračování Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rehab. rekondice Lázně Libverda Oblastní charita Chrastava Chrastava Domov sv. Vavřince Oblastní charita Chrastava Chrastava Bezbariérová úprava automobilu Oblastní charita Liberec Liberec Domov pro matky s dětmi v tísni Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec Výuka první pomoci dětí a mládeže na školách Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě 2005 Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Babí léto 2005 rekreace rodin se ZP dětmi Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě

16 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna pro mládež a dospělé Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehab. dílna pro mládež a dospělé pokračování Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Klub Santal Reva o.p.s. Liberec Asistenční služba seniorům Liberecka a Jablonecka Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Jiříkov Jiříkov žije Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec All Motivated Sdružení TULIPAN Liberec Pracovně sociální rehabilitace Sdružení ZP Železnobrodska Železný Brod Víkendová setkání rodin ZP dětí Libereckého kraje SeniA Jablonec n. N Denní centrum pro seniory Sjednocená organizace nevid. a slabozrak. v ČR Liberec Seznamte se s postižením SK Wartemberský Kolař odbor KČT ZP Stráž p. R Českým rájem 2005 Lomnice n. P. (III. ročník) Socioterapeutické centrum Liberec Rehab. pobyt pro klienty s duševním onemocněním Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Asistent pedagoga Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Osobní asistent Speciální školy pro tělesně postižené Liberec Muzikoterapie pro radost Svaz tělesně postižených okresní výbor Liberec Rekondice Harrachov 2005 Svaz TP v ČR, MO Jizerka Liberec Liberec Rehabilitace ZP spoluobčanů Svaz TP v ČR, MO Na Jeřábu Liberec Masáže Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum Klokan Tyf l ocentrum Liberec, o.p.s. Liberec Kompenzační pomůcky zdrav. osvětová činnost pro nevidomé Tyf l oservis o.p.s. Liberec Sociální rehabilitace občanů s těžkým zrak. postižením Unikátní projekty o.s. Tanvald Evropské výtvarné centrum pro postižené děti Základní škola Krásná Lípa Krásná Lípa Klíčový moment nezačít ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Asistenční služba k integrovaným žákům CELKEM (v Kč) Salesiánské středisko mládeže pomáhá dětem z Jiříkova trávit aktivně volný čas V červnu 2005 se uskutečnil seminář pro neziskové organizace vybrané v prvním grantovém kole 16

17 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Název Město Dar Název projektu Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR Jablonec n. N Poradenské centrum pro rodiny se ZP dětmi Centrum pro rodinu Turnov Turnov Realizace celodenních akcí pro sociálně a společensky znevýhodněné rodiny s dětmi Dětské centrum Semily Semily Rehabilitační pobyt a nákup rehabilitačních pomůcek Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Integrace dětí do společnosti Diakonie Dubá Dubá Program přípravy mladých handicapovaných lidí na budoucí samostatný život Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Polohovací postel Farní charita Česká Lípa Česká Lípa Vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Farní charita Rumburk Rumburk Farní obec Starokatolické církve Varnsdorf Varnsdorf FOKUS MY klub Liberec Nákup vybavení pro předškolní zařízení Josífek (znevýhodněné a handicapované děti) Vybudování dětského hřiště včetně zařízení pro Mat. centrum Rybička Dovybavení Domu na půli cesty pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Materiál pro terapii duševně a mentálně postiž. lidí Klub handicap. dětí Kamenický Šenov Kam. Šenov Vybavení klubovny pro zdravotně postižené děti Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Tanvald NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Nákup terapeutických a sportovních pomůcek pro zdravé a handicapované děti Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Denní centrum dovybavení Občanské sdružení Bílý Potok veselejší Bílý Potok Integrace dětí z Dětského domova Větrov do společnosti Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rekondice zdravotně postižených Oblastní charita Liberec Liberec Poznáváme svět a provoz Charitního domova pro matky s dětmi Reva o.p.s. Liberec Osobní asistence určená seniorům Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Vybavení a pořízení pískoviště s příslušenstvím pro Dětské centrum ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Osobní asistence CELKEM (v Kč) Nadační příspěvky byly použity v souladu s účelem vymezeným jednotlivými smlouvami uzavřenými mezi Nadací EURONISA a příjemci nadačních příspěvků. Použité zkratky v tabulce ZP zdravotně postižení TP tělesně postižení Poskytnuté nadační příspěvky celkem Nadační příspěvky z Nadačního investičního fondu Nadační příspěvky z Nadace EURONISA Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! CELKEM (v Kč)

18 f inanční prostředky z NIF Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) Výše přijatých finančních prostředků k Způsob uložení k Podílové listy Balancovaného fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s., Praha Podílové listy ČSOB nadačního fondu investiční společnosti ČSOB a.s., Praha Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů investiční společnosti ČP INVEST a.s., Praha Správa cenných papírů u HVB Bank Czech Republic a.s., Praha Kč Kč Kč Kč Kč Rok 2004 Celkový výnos ,34 Kč 100 % Výše prostředků použitých na správu nadace (lze max. 20 % z celk. výnosů) ,34 Kč 19,5 % Výše poskytnutých nadačních příspěvků (lze min. 80 % z celk. výnosů) ,00 Kč 80,5 % Na prostředky rozdělené v roce 2005 ( Kč) byly použity výnosy za rok Seznam příjmů nadačních příspěvků je na stranách Rok 2005 Celkový výnos k rozdělení * ,15 Kč * Výnos je na základě Dodatků č. 2 a č. 6 Smlouvy s převodcem prostředků (FNM ČR) stanoven ve výši 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro období 12 měsíců vyhlášené ČNB a platné pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. Tento výnos bude rozdělen do konce roku výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF Výrok auditora o plnění podmínek hodpodaření s příspěvkem z NIF Auditor: ADAMEC AUDIT s.r.o., Daliborova 130/7, Liberec Podle našeho názoru Nadace EURONISA k 31. prosinci 2005 ve všech významných ohledech dodržovala ustanovení týkající se podmínek hospodaření s příspěvkem poskytnutým na základě Smlouvy o převodu f inančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení f inančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě a Smlouvy č S-N-03 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18 odst. 2 písm. a) bod 6. zákona č. 171/91 Sb. V Liberci dne 14. června 2006 ADAMEC AUDIT s.r.o. osvědčení KA ČR číslo 342 Ing. Jaromír Adamec auditor číslo osvědčení

19 sponzoři a dárci & mediální partneři Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli zejména finanční dary (v Kč) Nadace VIA (Praha) Tarmac CZ a.s * Interma, akciová společnost SSŽ a.s., oblast Čechy východ, závod Liberec Lucas Varity s.r.o HVB Bank Czech Republic a.s ČSOB a.s ArvinMeritor LVS Liberec a.s KNORR-BREMSE Systémy pro už. voz.,cr, s.r.o. (Hejnice) WARMNIS spol. s r.o PEKM Kabeltechnik s.r.o hráči klubu FC SLOVAN LIBEREC A.RAYMOND JABLONEC s.r.o STRABAG a.s B P R-Bohemia public relation s.r.o. (Pěnčín) Microcell PU Tschechien s.r.o. (Česká Lípa) První podještědská stavební spol. s r.o LUCID spol. s r.o. (Jablonec n. N.) P.E.N.T.A.Q. s.r.o. (Jablonec n. N.) Kooperativa, pojišťovna, a.s Koberová Eva FREEZART PLUS s.r.o ABB s.r.o. (Jablonec n. N.) D PLAST-EFTEC a.s. (Zlín) A X L, akciová společnost (Semily) Vojtilová Jitka (Česká Lípa) KELCOM Liberec s.r.o DIMATEX CS, spol. s r.o. (Stráž n. N.) FEREX-ŽSO spol. s r.o Severochema, družstvo pro chem. výrobu, Liberec MEDIA LIBEREC, s.r.o Poláček Josef (Varnsdorf) Pioneer investiční společnost, a.s. (Praha) Sbor Jednoty bratrské Rozkovec Aleš Zindulka Stanislav (Praha) Dědek Miroslav Bukovský Martin (Nové Město p. S.) dárce, který si nepřál být jmenován Kubešová Jaroslava ACRA, s.r.o. (Semily) Strnadová Hana Šefraná Romana Kocman Michal (Nový Bydžov) Beran Petr Fejfar Zdeněk Halamová Lydie Michelová Dagmar (Hejnice) Dušák Petr (Rozstání) Votrubec Josef GALVANOTECHNA, družstvo (Jablonec n. N.) Ciganová-Tichá Andrea 600 Kudrnová Iveta 600 Marek Josef (Chotovice) 600 Nezdarová Alexandra 600 Rada Jaroslav 600 Rajnová Dagmar 600 Kruml Václav (Plzeň) 600 Hejzlarová Miroslava 500 Rucký Evald 500 Urban Vladimír 500 Kimová Eva (Raspenava) 480 Forgačová Hana 400 Hnik Boris 360 Halmichová Zdenka 360 Svoboda Milan 360 Rozkovec Václav 100 Belunek Jaromír 45 neznámý dárce 40 * z toho Kč f inanční a Kč nef inanční plnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou dárci z Liberce. Sdružení Bílý Potok veselejší začleňuje děti z frýdlantského dětského domova do společnosti 19

20 Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli nefinanční dary Ahold CR a.s. Antikva Nova Praga s.r.o. BAUMAX ČR s.r.o. Bakare Gastroservis spol. s r.o. B P R Bohemia Public Relation s.r.o. C-LEP Irena Böhmová Databox s.r.o. Economia a.s. Euronews a.s. GAMMA STUDIO spol. s r.o. Grandhotel Zlatý lev a.s. Jaroš Propagace Kalendář Liberecka s.r.o. Korek Jelínek spol. s r.o. Liberecké výstavní trhy a.s. MAFRA a.s. MARTY Jan Drozd Microsoft s.r.o. OZO spol. s r.o. PETE Petr Michal Severočeské muzeum Studio REMA 93, spol. s r.o. TEXO PLUS s.r.o. TISKÁRNA POLYGRAF s.r.o. Vursta Pavel Zemská vinotéka Mediální partneři RT Média s.r.o. Radio Contact Liberec spol. s r.o. Vltava-Labe-Press a.s. (Deníky Bohemia Liberecký den) Děkujeme za poskytnuté služby, slevy a dary. Klienti Svazu zdravotně postižených Železnobrodska cvičí na rekondičním pobytu Jablonecká NADĚJE je někdy poslední podanou rukou lidem bez domova Vánoce v azylovém domě Farní charita Česká Lípa získala z veřejné sbírky Pozvedněte slabé! prostředky na vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Regionální dobrovolnické centrum Ještěd vysílá své dobrovolníky do Krajské nemocnice v Liberci 20

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo Poslání Nadace EURONISA 4, 5 6 Zpráva o činnosti Rok 2013 v číslech a slovem Benefiční prodej velikonočního pečiva 11. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! letní

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 Výroční zpráva 2008 3 OBSAH 5 Poslání a cíle 6 Slovo předsedy SR 7-9 O Nadaci 10 Lidé v Nadaci 11 Slovo ředitelky 12-19 Benefice

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více