V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5"

Transkript

1 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

3 Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Úvodník 4 Poslání Nadace EURONISA 5 Zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA 5 Prodejní výstava uměleckých děl 6 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč 6 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč 7 Posílení regionálních nadací 8 Nadační investiční fond 8 Jiné regionální a celonárodní aktivity 8 Zpráva o hospodaření Rozvaha 9 Výkaz zisku a ztráty 10 Skladba výnosů 10 Členění nákladů 11 Skladba nákladů 11 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nad. příspěvků v letech Členění nákladů podle druhů činností 12 Zpráva dozorčí rady 13 Výrok auditora určený do výroční zprávy 13 Poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA 14 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu 15 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! 17 Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) 18 Výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF 18 Sponzoři a dárci & mediální partneři Sponzoři a dárci finančních darů 19 Sponzoři a dárci nefinančních darů 20 Mediální partneři 20 Autoři uměleckých předmětů 21 Organizační struktura Správní rada 22 Dozorčí rada 22 Zaměstnanci 22 Poradní sbor 23 Dobrovolníci 23

4 úvodník Úvodník Vážení, rokem 2005 jsme zahájili druhou dekádu činnosti Nadace EURONISA. Již v minulé výroční zprávě jsem se zmínil o tom, že jsme si v březnu 2005 připomněli desáté výročí založení nadace benefičním večerem nazvaným V Liberci je fajn... v libereckém Divadle F. X. Šaldy. I my usilujeme o to, aby v Liberci i v celém regionu bylo fajn a to všem lidem. Vyjadřujeme to v našem poslání: pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Ten benefiční večer byl Musíme být spolehliví a důvěryhodní! určen Vám, našim sponzorům, příznivcům, přátelům Často si uvědomuji, že situace v oblasti sociální problematiky je stále složitá. Není totiž zcela běžná taková podpora, jakou má od sponzorů naše nadace. Ve společnosti bezesporu existuje mnoho lidí, kteří jsou schopni a také ochotni pomáhat tam, kde je to potřeba. Solidarita s lidmi postiženými katastrofami je toho důkazem. Ukazuje se však také, že i ty katastrofy mohou zevšednět, lidi to přestává zajímat, začnou převažovat vlastní starosti Podobné je to i v oblasti, ve které se pohybuje naše nadace. Mnoho lidí je ochotno přispět na jednorázový, konkrétní projekt. Velkou roli při rozhodování jistě hrají sympatie nebo antipatie k dané problematice, téměř vždy se však najdou lidé, kteří se rozhodnou pomoci. Někoho osloví problémy týraných a zneužívaných dětí, jiného potíže starých, nemocných, zdravotně nebo psychicky postižených, pak tady je řada negativních jevů, které je třeba řešit preventivními programy. Zdeněk Fejfar (uprostřed) s Bořkem Šípkem a Alenou Geröovou na vernisáži v ČSOB Na druhé straně však musí organizace tuto profesionalitu dokázat. Musí být spolehlivá a důvěryhodná, nesmí selhat, nesmí zklamat důvěru dárců. To se týká i nás. Proto se snažíme předkládat Vám pravidelné informace o činnosti nadace, seznamovat Vás se všemi aktivitami a především o nakládání se svěřenými prostředky. Proto Vám také předkládáme tuto výroční zprávu. Za příznivé výsledky v roce 2005 děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli činnost Nadace EURONISA podporovat a spolupodílet se tak na řešení sociální problematiky v regionu. Složitější to však je u organizací, které se stejně Zdeněk Fejfar předseda správní rady jako my zabývají všemi těmito oblastmi a získané peníze při výběrových řízeních ještě přerozdělují. Ke své činnosti potřebují dárce, kteří se v dané situaci ve společnosti dobře orientují a vědí, že i zde je profesionalita výhodou. 4

5 poslání Nadace EURONISA Poslání Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj.» pomáhá týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem (syndrom CAN)» zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí» pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě» podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů. Nadace působí zejména na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Při naplňování výše uvedeného poslání nadace spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi v české, německé i polské části Euroregionu Nisa. Finanční i hmotné prostředky získává Nadace EURONISA od domácích a zahraničních sponzorů, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, z nadačních příspěvků od zahraničních humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí. V souladu s posláním nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky využívány, poskytovány, darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti. Nadace EURONISA byla založena podle 20 b)-e) zákona č. 40/1964 Sb., zakladatelem Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Byla zaregistrována u Okresního úřadu v Liberci dne 9. března Dne 3. prosince 1998 byla Nadace EURONISA zapsána do nadačního rejstříku (oddíl N, vložka 9), vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem podle 35 odst. 1 Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Pomáháme lidem žít smysluplný život. zpráva o činnosti Benefiční večer k 10. výročí Nadace EURONISA Nadace VIA a firem TARMAC CZ a. s., INTERMA akciová společnost. Tyto organizace byly oceněny za dlouholetou podporu naší nadace. Dále vystoupili zástupci neziskových organizací, které nadace dlouhodobě podporuje. Ve čtvrtek 10. března 2005 se uskutečnil v libereckém Divadle F. X. Šaldy komponovaný večer nazvaný V Liberci je fajn. Ten byl realizován u příležitosti 10. výročí existence Nadace EURONISA. V průběhu večera vystoupili mj. umělci, kteří v minulosti působili v Liberci zástupci Studia Ypsilon Jiří Lábus, Martin Dejdar, Miroslav Kořínek, Jan Jiráň i Petr Vacek v čele s ředitelem a režisérem v jedné osobě Janem Schmidem. Dále vystoupila Iva Janžu rová se svým manželem Stanislavem Remundou a jejich dcerou Theodorou Remundovou. Luděk Vele zazpíval společně s Michiyo Keiko. Severáček také přidal několik písní. Svým vyprávěním se přidal Zdeněk Hořínek. A doplňkem celého programu byla cimbálová muzika Dušana Kotlára. V programu večera bylo zakomponováno oficiální poděkování všem minulým i současným dárcům, partnerům a přátelům nadace. Za dárce vystoupili zástupci Benefici podpořili mj. Iva Janžurová, Stanislav Remunda a jejich dcera Theodora Remundová 5

6 Prodejní výstava uměleckých děl Počátkem roku 2005 Nadace EURONISA uskutečnila ve své historii první prodejní výstavu. Ta se konala od března do května v prostorách liberecké HVB Bank Czech Republic a.s. Bylo zde nabídnuto 24 uměleckých předmětů od předních českých výtvarníků. Prodejem bylo získáno téměř 40 tisíc Kč. 9. benefiční aukce dosáhla na 1 milion Kč Aukce vynesla neuvě řitelných Kč. V sobotu 5. listopadu 2005 se v prostorách Severočeského muzea v Liberci uskutečnila již podeváté benefiční aukce Nadace EURONISA. Předměty do ní věnovali již tradičně čeští výtvarníci, a záštitu nad ní tentokrát převzal významný umělec Bořek Šípek děkan Fakulty architektury TU v Liberci. Na této aukci bylo k vidění 153 uměleckých děl pocházejících od více než stovky českých umělců. Zásluhu na získání děl právě od nich má předseda správní rady Zdeněk Fejfar. Na aukci, kterou bra vurně licitoval Pavel Vursta se vydražilo přes 80 procent výtvarných děl a celkový výnos činil Kč. Lákadlem letošní dražby, kromě mnoha zajímavých předmětů, byla skleněná pla stika Hlava křičící od au torů Libenský- Brychtová za vyvolávací cenu Kč. Ta se vydražila za 220 tisíc Aukce byla pořádána pod záštitou Bořka Šípka, který se zúčastnil vernisáže v ČSOB Dražbě předcházela týdenní výstava darovaných děl, která se konala v prostorách liberecké pobočky ČSOB a.s. dlouholetého hlavního partnera těchto benefičních akcí. Zmíněnou výstavu za hájil Bořek Šípek osobně. Devátá milionová aukce se svojí úspěšností přiblížila aukci páté. Nutno podotknout, že se nadaci také daří Výstava uměleckých děl určených do aukce se každoročně koná v liberecké pobočce ČSOB korun. Ovšem největší zájem byl o grafiku Hudba od Kristiana Kodeta. Cena tohoto snižovat náklady spojené s tímto projektem. Např. již druhým rokem jsme vlastními silami nafotili do Aukčního Oživením aukce bylo losování o 3 lahve kvalitního ledového vína od Zemské vinotéky díla se zvýšila více než osmkrát z 5 na 41 tisíc korun. Dalšími autory, kteří poskytli zdarma svá díla do aukce, byli např. Vlastimil Zábranský, Adolf Born, Emma Srncová, Oldřich Kulhánek či Olbram Zoubek. Příjemným překvapením byla i vyšší návštěvnost oproti minulé aukci. katalogu získaná umělecká díla. Za uplynulých devět let se Nadaci EURONISA podařilo prostřednictvím aukcí získat na sociální a charitativní po třeby obyvatel Euro regionu Nisa částku téměř 6 milionů korun. 6

7 3. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! vynesl 656 tisíc Kč Za dobu trvání celé- a Šluknov. Pro bezhotovostní platby byl u HVB Bank ho projektu se tak poda- založen účet č /2700, na který bylo možné řilo v patnácti městech příspěvky zasílat. Další možností přispět bylo zaslání Euroregionu Nisa získat svého příspěvku formou dárcovské SMS, tzv. DMS. přes 1,5 milionu Kč a výtě- Do pilotního provozu této nové služby jsme se zapojili žek rozdělit mezi 68 míst- hned od jejího počátku jako jedna z prvních nadací v Čes- ních organizací. Třetí ročník ké republice. Stanislav Zindulka se stal patronem dalšího ročníku sbírky Pozvedněte slabé! je úspěšný především tím, že se podařilo vybrat o 150 tisíc Kč více, než v ročníku předchozím. Nárůst tedy Dobrovolníci u pokladen pocházeli z řad studentů místních gymnázií, středních škol, učilišť a žáků základních škol. Dále liberecké sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR zajistilo hlídky k pokladně umístěné v ob- Lidé darovali na pomoc druhým již 1,5 mil Kč. činí téměř 30 procent. chodním centru Hypernova v Liberci po dobu trvání Uplynulý 3. ročník sbír ky osobně zaštítil herec Stanislav Zindulka. Hráči prvoligového týmu FC Slo van Liberec darovali 31 tisíc Kč. Dalšími přispěvateli byli poslanci Ing. Jitka Vojtilová a Ing. Josef Poláček. Hejtman Libereckého kraje čtrnácti dnů. Dobrovolníci byli zcela nově pojištěni proti úrazu a případně jimi způsobeným škodám. Tato novinka zvýšila ochotu ředitelů jednotlivých škol poskytnout své studenty do sbírky. Petr Skokan, starostové a starostky z jednotlivých měst uspořádali slavnostní předání výtěžku sbírky na svých úřadech. Hlavním partnerem od počátku projektu je liberecká pobočka HVB Bank CR a. s., která poskytuje nejen bezpoplatkový účet, ale i finanční dar na konto sbírky. Novinkou 3. ročníku bylo to, že zapojené neziskové organizace vybíraly do pokladen, které od nadace obdržely. Tyto pokladny byly umístěny na benzínových pumpách, v optikách, pekařstvích, lékárnách, bankách, muzeu apod. Tímto způsobem se organizacím podařilo vybrat přes 150 tisíc Kč. Hráči FC Slovanu Liberec, posledního vítěze nejvyšší fotbalové ligy, mezi sebou vybrali 31 tisíc Kč Tato víceletá veřejná sbírka je vyhlášena na podporu lidí z celé české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek Ústecký kraj). Výnosy z jednotlivých ročníků jsou určeny pro předem vybrané projekty ne ziskových organizací, pracujících v místech konání sbírky. Již tradičně se výtěžek sbírky rozděluje v 1. čtvrtletí následujícího roku, tak tomu bylo i na jaře Zástupci nadace rozdělovali sbírku již v 15 městech Euroregionu Nisa Konkrétní účel sbírky:» pomáhat týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem» zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně Třetí ročník probíhal převážně na ulicích těchto měst Liberec, Jablonce n. N., Frýdlant, Hrádek n. N., Tanvald, Železný Brod, Turnov, Lomnice n. P., Semily, postiženým lidem» pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Varnsdorf, Rumburk 7

8 Posílení regionálních nadací V roce 2005 skončil program Posílení regionálních nadací v České republice, do kterého Nadace EURONISA byla zařazena spolu se čtyřmi regionálními nadacemi z celé ČR. Program byl realizován díky podpoře amerických nadací prostřednictvím Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Jeho cílem bylo posílit úspěšné regionální nadace a napomoci rozvoji jejich profesionality a schopnosti aktivně a systematicky získávat dary ze svého regionu. V ČR tento program vyhlásila a zajišťovala Nadace VIA z Prahy. Petr Dušák převzal Certifikát o absolvování programu CEE Trust pořádaného Nadací VIA Nadační investiční fond Výnosy z obdržených prostředků už dosáhly 5 mil. korun. Nadační investiční fond (zkráceně NIF) byl založen v roce 1991 za účelem podpory občanského sektoru v České republice. Cílem bylo vytvořit trvalé a stabilní finanční zdroje, jejichž výnosy by prostřednictvím zkušených a důvěryhodných nadací vybraných Po slanec kou sněmovnou Parlamentu ČR byly rozdělovány třetím osobám neziskovým organizacím. Majetkem fondu se stalo 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace. První část prostředků získaných jejich prodejem ve výši 484 miliony Kč byla v první etapě v roce 1999 rozdělena mezi 38 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky 10,459 mil. Kč. Ve druhé etapě se usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č ze dne 12. prosince 2001 rozdělovala částka 849 milionů Kč mezi 64 nadací. Nadace EURONISA získala z této částky v roce 2002 celkem 14,944 milionů Kč. V průběhu let byla rozdělena další 1 miliarda Kč a z toho nadaci bylo poukázáno 17,596 mil. Kč. Celkově tak nadace získala částku 42,999 mil. Kč, a touto výší se umístila na 12. místě v pořadí nadací obdarovaných z Nadačního investičního fondu. Potěšující je, že je na pomyslném prvním místě mezi regionálními nadacemi, tj. nadacemi, které nepůsobí v celostátním rozsahu. Příspěvky z NIF jsou určeny výhradně k uložení do nadačního jmění nadace. Nadace nesmí příspěvky spotřebovat. Je povinna výnosy z těchto prostředků každoročně rozdělovat neziskovým organizacím prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových kol. Jiné regionální a celonárodní aktivity V únoru 2005 se nadace zúčastnila celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Kromě nástěnky, umístěné v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl realizován V rámci celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor byl uskutečněn seminář zaměřený na nové možnosti financování neziskových organizací seminář nazvaný «Pomozte si sami a uspořádejte sbírku na sebe pod hlavičkou existující regionální veřejné sbírky Pozvedněte slabé!». Kromě vlastní činnosti nadace dochází k účasti na dalších rozhodovacích a diskusních procesech na regionální i celonárodní úrovni. Ředitel nadace Ing. Aleš Rozkovec je členem Výboru podílníků společně investujících nadací v Balancovaném fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s. Aktivní činností v tomto výboru můžeme ovlivňovat způsob zhodnocování aktiv ve výši zhruba 0,8 mld. Kč. Nadace EURONISA je již řadu let členem Fóra dárců asociace nadací, které sdružuje významné české a zahraniční nadace působící na území České republiky. Zástupci nadace se aktivně zapojují do diskusí o nových právních a daňových podmínkách v neziskovém a nadačním sektoru, o metodách efektivního dárcovství nebo o zhodnocování získaných prostředků. 8

9 zpráva o hospodaření Rozvaha A. Dlouhodobý majetek celkem AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem Materiál na skladě Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Ostatní cenné papíry Náklady příštích období AKTIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) A. Vlastní zdroje celkem PASIVA Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje celkem Dodavatelé Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Jiné závazky Výdaje příštích období PASIVA CELKEM (vždy k v tisících Kč) Příspěvková organizace Dětský domov a Speciální školy Krompach pořádá pro své svěřence socioterapeutické pobyty Šluknovská Agentura PONDĚLÍ je sdružení pomáhající lidem s handicapem začlenit se do běžného zaměstnání 9

10 Výkaz zisku a ztráty VÝNOSY Příspěvky od obchodních společností a nadací Výnosy z benefičních akcí Příspěvky od individuálních dárců Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama, kalendář) Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy Zúčtování fondů VÝNOSY CELKEM (vždy k v tisících Kč) NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (vždy k v tisících Kč) V roce 2005 bylo stejně jako v minulých letech dosaženo kladného výsledku hospodaření. Díky rozdělení dalších prostředků z Nadačního investičního fondu došlo k dalšímu navýšení nadačního jmění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (vždy k v tisících Kč) Skladba výnosů 1» Příspěvky od obchodních společností a nadací 20 % 2» Výnosy z benefičních akcí 21 % 3» Příspěvky od individuálních dárců 1 % 4» Tržby z prodeje služeb a zboží (reklama a nástěnný kalendář) 6 % 5» Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy 42 % 6» Zúčtování fondů (veřejná sbírka) 10 % 10

11 Členění nákladů A. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A PROJEKTY Poskytnuté nadační příspěvky Benefiční aukce uměleckých předmětů 318 Posílení regionálních nadací 562 Benefiční koncert k 10. výročí nadace 124 Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 226 CELKEM (v tisících Kč) B. OSTATNÍ NÁKLADY Náklady na správu nadace 918 Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 967 CELKEM (v tisících Kč) Nadace dodržela ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech týkající se omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Toto omezení je stanoveno do výše maximálně 10 % z hodnoty nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace bez započtení nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 2,08 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Náklady související se správou nadace se započtením nákladů na projekty a nákladů souvisejících s nákupem a prodejem cenných papírů činily v roce 2005 částku Kč, tzn. 7,05 % z hodnoty nadačního jmění ve výši Kč. Nástěnka prezentující Nadaci EURONISA umístěná v Krajské vědecké knihovně v Liberci Skladba nákladů 1» Poskytnuté nadační příspěvky 38 % 2» Benefiční aukce uměleckých předmětů 6 % 3» Posílení regionálních nadací 11 % 4» Benefiční koncert k 10. výročí nadace 3 % 5» Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 5 % 6» Náklady na správu nadace 18 % 7» Náklady související s nákupem a prodejem cenných papírů 19 % Mateřské a dětské centrum Maják se věnuje dětem a maminkám na mateřské dovolené žijícím v Tanvaldu Občanské sdružení Na Křižovatce z Varnsdorfu se snaží pomáhat dětem ohroženým drogami a kriminalitou 11

12 Vývoj nadačního jmění a poskytnutých nadačních příspěvků v letech Vývoj nadačního jmění Vývoj poskytnutých nadačních příspěvků (v tisících Kč) (v tisících Kč) V turnovském Dětském centru Sluníčko pomáhá handicapovaným dětem canisterapie (terapie za pomoci cvičeného psa) Diakonie Beránek pomáhá v Liberci seniorům s každodenními starostmi Členění nákladů podle druhů činností Členění nákladů podle druhů činností na správu a pořízení cen. papírů na projekty nadační příspěvky náklady celkem Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce NÁKLADY CELKEM (v tisících Kč)

13 zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Na svých zasedáních dozorčí rada postupovala v souladu s ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Zaměřila se na zhodnocení výsledků hospodaření nadace v roce 2005, přezkoumala správnost vedení účetnictví, roční účetní závěrku, Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výroční zprávu a poskytování nadačních příspěvků v souladu se smlouvami a rozhodnutím správní rady. Dozorčí rada konstatuje, že nadace splnila povinnosti dané zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, zákonem o účetnictví č. 563/1991 a dalšími právními předpisy. V Liberci dne 14. června 2006 Ing. Věra Bernardová předsedkyně dozorčí rady výrok auditora určený do výroční zprávy Výrok auditora určený do výroční zprávy 13

14 poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků Nadace EURONISA Název Město Dar Název projektu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Sociální rehabilitace ve Šluknovském výběžku Asociace nestátních nezisk. organizací Lib. kraje Liberec Ples ANNOLKu Centrum pro rodinu Turnov Turnov Jsme stále spolu pokračování Centrum pro rodinu Turnov Turnov Podpora vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Služby osobní asistence znevýhod. skupinám obyvatel Církevní zákl. a mateř. škola J. A. Komenského Liberec Vybudování jídelny a výdejny obědů I. fáze Diakonie Beránek Liberec Seniorům s pomocí Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Solární systém pro denní ohřev vody Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení D-Toe Jablonné v P Naděje v rytmu hip-hop 2 Farní charita Rumburk Rumburk Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize redakce Liberec FOKUS MY klub Liberec Keramická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným HAND FOR HELP, o.p.s. Česká Lípa Vyslání mobilní pediatrické jednotky do jihov. Asie Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna 2005 Maják o.p.s. Liberec Preventivní aktivity a činnost organizace NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Dům Naděje Jablonec n. N. azylový dům pro muže Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum OVEČKA Občanské sdružení SALEM Jablonec n. N Rozšíření hud. kroužků o hud. skupinu Rómské mládeže Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Jablonec n. N Hiporehabilitace Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Bambiriáda 2006 Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec Dobrovolníci v nemocnici Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Rumburk Pro druhé Sdružení rodičů a přátel Střední ped. školy Nová Paka Keramická pec, základy práce s keram. hlínou Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec Čtyři kluby pod jednou střechou Sdružení zdrav. postižených Železnobrodska Železný Brod Rekondiční pobyt, vzdělávání ZP občanů Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum KLOKAN Tyfloservis o.p.s. Liberec Nevidomí a slabozrací Libereckého kraje CELKEM (v Kč) Jako jedna z prvních podpořila Nadace EURONISA organizaci HAND FOR HELP, která vyslala mobilní nemocnici do oblasti poničené tsunami 14

15 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Bez rozdílu N. Město p. S Multifunkční komunitní centrum Bez rozdílu ADVAITA Liberec Provoz Centra ambulantních služeb Agentura PONDĚLÍ Šluknov Dětské centrum JOSÍFEK ARCUS SOP Liberec Liberec Rekondiční ozdravný pobyt pro onkologické pacienty Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec Osobní asistence Centrum volného času ARABELA Liberec Klub maminek a dětí D.R.A.K. Liberec Kurzy plavání pro TP osoby Dětská léčebna Cvikov Cvikov Dětské hřiště Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Andělská slavnosti, socio-terapeut. pobyty s LETNÍM DOMEM Dětský Domov Frýdlant, Větrov 3005 Frýdlant v Č Společně o rodině Diakonie Beránek Liberec Pomoc potřebným pečovat. služba Diakonie Beránek Liberec Podzim života pečovatelská služba Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci Diakonie Dubá Dubá Nový domov Centrum pomoci pokračování DIANA sdružení rodičů a přátel postiž. a hand. dětí Liberec Léčebný rehab. pobyt pro děti s komb. vadami Divadlo NABLÍZKO o.s. Praha/Liberec NABLÍZKO libereckým neslyšícím Domov pro mentálně postižené Liberec Chráněné bydlení vybavení D-Toe Jablonné v P Otevřené dveře Farní charita Rumburk Rumburk Asistenční služba pro rodiny s dětmi Filmový klub Liberec Liberec Dětská televize Redakce Liberec Fokus Turnov Turnov Vstříc potřebným pokračování projektu Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna Junák svaz skautů a skautek ČR, okres LBC Liberec Liberecká skautská základna jaro 2006 Klub aktivních vozíčkářů Liberec Sportovní setkání stolních tenistů-vozíčkářů Klub přátel červenobílé hole Liberec Nový obzor rozvíjení tvořivosti ZP Maják o.p.s. Liberec Výchova k manželství a rodičovství Maják o.p.s. Liberec Preventivní programy pro mládež SŠ a SOU Mateřská škola Hrádek nad Nisou Hrádek n. N Logopedická poradna Městská knihovna Česká Lípa Česká Lípa Úprava zahrady pro speciální potřeby zrak. postižených Občanské sdružení Dětská zahrada Cvikov Mateřské centrum Ovečka Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Kulturně-výchovné působení na romskou mládež Občanské sdružení Kulturní tradice Liberec Knížka Romských pohádek Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Liberec Hiporehabilitace pokračování Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rehab. rekondice Lázně Libverda Oblastní charita Chrastava Chrastava Domov sv. Vavřince Oblastní charita Chrastava Chrastava Bezbariérová úprava automobilu Oblastní charita Liberec Liberec Domov pro matky s dětmi v tísni Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec Výuka první pomoci dětí a mládeže na školách Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě 2005 Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Babí léto 2005 rekreace rodin se ZP dětmi Podkrkonošská spol. rodičů a přátel ZP dětí Semily Patříme k sobě

16 Z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Název Město Dar Název projektu Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehabilitační dílna pro mládež a dospělé Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec Rehab. dílna pro mládež a dospělé pokračování Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec Klub Santal Reva o.p.s. Liberec Asistenční služba seniorům Liberecka a Jablonecka Salesiánské středisko mlád. DDM Rumburk Jiříkov Jiříkov žije Sdružení rodičů při Škole J. A. Komenského Liberec All Motivated Sdružení TULIPAN Liberec Pracovně sociální rehabilitace Sdružení ZP Železnobrodska Železný Brod Víkendová setkání rodin ZP dětí Libereckého kraje SeniA Jablonec n. N Denní centrum pro seniory Sjednocená organizace nevid. a slabozrak. v ČR Liberec Seznamte se s postižením SK Wartemberský Kolař odbor KČT ZP Stráž p. R Českým rájem 2005 Lomnice n. P. (III. ročník) Socioterapeutické centrum Liberec Rehab. pobyt pro klienty s duševním onemocněním Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Asistent pedagoga Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou Jablonec n. N Osobní asistent Speciální školy pro tělesně postižené Liberec Muzikoterapie pro radost Svaz tělesně postižených okresní výbor Liberec Rekondice Harrachov 2005 Svaz TP v ČR, MO Jizerka Liberec Liberec Rehabilitace ZP spoluobčanů Svaz TP v ČR, MO Na Jeřábu Liberec Masáže Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Dětské centrum Klokan Tyf l ocentrum Liberec, o.p.s. Liberec Kompenzační pomůcky zdrav. osvětová činnost pro nevidomé Tyf l oservis o.p.s. Liberec Sociální rehabilitace občanů s těžkým zrak. postižením Unikátní projekty o.s. Tanvald Evropské výtvarné centrum pro postižené děti Základní škola Krásná Lípa Krásná Lípa Klíčový moment nezačít ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Asistenční služba k integrovaným žákům CELKEM (v Kč) Salesiánské středisko mládeže pomáhá dětem z Jiříkova trávit aktivně volný čas V červnu 2005 se uskutečnil seminář pro neziskové organizace vybrané v prvním grantovém kole 16

17 Z prostředků vybraných v rámci veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Název Město Dar Název projektu Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR Jablonec n. N Poradenské centrum pro rodiny se ZP dětmi Centrum pro rodinu Turnov Turnov Realizace celodenních akcí pro sociálně a společensky znevýhodněné rodiny s dětmi Dětské centrum Semily Semily Rehabilitační pobyt a nákup rehabilitačních pomůcek Dětský domov a Speciální školy Krompach Krompach Integrace dětí do společnosti Diakonie Dubá Dubá Program přípravy mladých handicapovaných lidí na budoucí samostatný život Domov U Spasitele, středisko DM CČSH Frýdlant v Č Polohovací postel Farní charita Česká Lípa Česká Lípa Vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Farní charita Rumburk Rumburk Farní obec Starokatolické církve Varnsdorf Varnsdorf FOKUS MY klub Liberec Nákup vybavení pro předškolní zařízení Josífek (znevýhodněné a handicapované děti) Vybudování dětského hřiště včetně zařízení pro Mat. centrum Rybička Dovybavení Domu na půli cesty pro dlouhodobě duševně nemocné Fokus Turnov Turnov Materiál pro terapii duševně a mentálně postiž. lidí Klub handicap. dětí Kamenický Šenov Kam. Šenov Vybavení klubovny pro zdravotně postižené děti Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Tanvald NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf Nákup terapeutických a sportovních pomůcek pro zdravé a handicapované děti Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti Naděje pobočka Jablonec n. N. Jablonec n. N Denní centrum dovybavení Občanské sdružení Bílý Potok veselejší Bílý Potok Integrace dětí z Dětského domova Větrov do společnosti Občanské sdružení ZP Tanvald Tanvald Léčebná rekondice zdravotně postižených Oblastní charita Liberec Liberec Poznáváme svět a provoz Charitního domova pro matky s dětmi Reva o.p.s. Liberec Osobní asistence určená seniorům Teen Challenge středisko Šluknov Šluknov Vybavení a pořízení pískoviště s příslušenstvím pro Dětské centrum ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Osobní asistence CELKEM (v Kč) Nadační příspěvky byly použity v souladu s účelem vymezeným jednotlivými smlouvami uzavřenými mezi Nadací EURONISA a příjemci nadačních příspěvků. Použité zkratky v tabulce ZP zdravotně postižení TP tělesně postižení Poskytnuté nadační příspěvky celkem Nadační příspěvky z Nadačního investičního fondu Nadační příspěvky z Nadace EURONISA Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! CELKEM (v Kč)

18 f inanční prostředky z NIF Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) Výše přijatých finančních prostředků k Způsob uložení k Podílové listy Balancovaného fondu nadací investiční společnosti Pioneer česká a.s., Praha Podílové listy ČSOB nadačního fondu investiční společnosti ČSOB a.s., Praha Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů investiční společnosti ČP INVEST a.s., Praha Správa cenných papírů u HVB Bank Czech Republic a.s., Praha Kč Kč Kč Kč Kč Rok 2004 Celkový výnos ,34 Kč 100 % Výše prostředků použitých na správu nadace (lze max. 20 % z celk. výnosů) ,34 Kč 19,5 % Výše poskytnutých nadačních příspěvků (lze min. 80 % z celk. výnosů) ,00 Kč 80,5 % Na prostředky rozdělené v roce 2005 ( Kč) byly použity výnosy za rok Seznam příjmů nadačních příspěvků je na stranách Rok 2005 Celkový výnos k rozdělení * ,15 Kč * Výnos je na základě Dodatků č. 2 a č. 6 Smlouvy s převodcem prostředků (FNM ČR) stanoven ve výši 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro období 12 měsíců vyhlášené ČNB a platné pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. Tento výnos bude rozdělen do konce roku výrok auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF Výrok auditora o plnění podmínek hodpodaření s příspěvkem z NIF Auditor: ADAMEC AUDIT s.r.o., Daliborova 130/7, Liberec Podle našeho názoru Nadace EURONISA k 31. prosinci 2005 ve všech významných ohledech dodržovala ustanovení týkající se podmínek hospodaření s příspěvkem poskytnutým na základě Smlouvy o převodu f inančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení f inančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě a Smlouvy č S-N-03 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18 odst. 2 písm. a) bod 6. zákona č. 171/91 Sb. V Liberci dne 14. června 2006 ADAMEC AUDIT s.r.o. osvědčení KA ČR číslo 342 Ing. Jaromír Adamec auditor číslo osvědčení

19 sponzoři a dárci & mediální partneři Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli zejména finanční dary (v Kč) Nadace VIA (Praha) Tarmac CZ a.s * Interma, akciová společnost SSŽ a.s., oblast Čechy východ, závod Liberec Lucas Varity s.r.o HVB Bank Czech Republic a.s ČSOB a.s ArvinMeritor LVS Liberec a.s KNORR-BREMSE Systémy pro už. voz.,cr, s.r.o. (Hejnice) WARMNIS spol. s r.o PEKM Kabeltechnik s.r.o hráči klubu FC SLOVAN LIBEREC A.RAYMOND JABLONEC s.r.o STRABAG a.s B P R-Bohemia public relation s.r.o. (Pěnčín) Microcell PU Tschechien s.r.o. (Česká Lípa) První podještědská stavební spol. s r.o LUCID spol. s r.o. (Jablonec n. N.) P.E.N.T.A.Q. s.r.o. (Jablonec n. N.) Kooperativa, pojišťovna, a.s Koberová Eva FREEZART PLUS s.r.o ABB s.r.o. (Jablonec n. N.) D PLAST-EFTEC a.s. (Zlín) A X L, akciová společnost (Semily) Vojtilová Jitka (Česká Lípa) KELCOM Liberec s.r.o DIMATEX CS, spol. s r.o. (Stráž n. N.) FEREX-ŽSO spol. s r.o Severochema, družstvo pro chem. výrobu, Liberec MEDIA LIBEREC, s.r.o Poláček Josef (Varnsdorf) Pioneer investiční společnost, a.s. (Praha) Sbor Jednoty bratrské Rozkovec Aleš Zindulka Stanislav (Praha) Dědek Miroslav Bukovský Martin (Nové Město p. S.) dárce, který si nepřál být jmenován Kubešová Jaroslava ACRA, s.r.o. (Semily) Strnadová Hana Šefraná Romana Kocman Michal (Nový Bydžov) Beran Petr Fejfar Zdeněk Halamová Lydie Michelová Dagmar (Hejnice) Dušák Petr (Rozstání) Votrubec Josef GALVANOTECHNA, družstvo (Jablonec n. N.) Ciganová-Tichá Andrea 600 Kudrnová Iveta 600 Marek Josef (Chotovice) 600 Nezdarová Alexandra 600 Rada Jaroslav 600 Rajnová Dagmar 600 Kruml Václav (Plzeň) 600 Hejzlarová Miroslava 500 Rucký Evald 500 Urban Vladimír 500 Kimová Eva (Raspenava) 480 Forgačová Hana 400 Hnik Boris 360 Halmichová Zdenka 360 Svoboda Milan 360 Rozkovec Václav 100 Belunek Jaromír 45 neznámý dárce 40 * z toho Kč f inanční a Kč nef inanční plnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou dárci z Liberce. Sdružení Bílý Potok veselejší začleňuje děti z frýdlantského dětského domova do společnosti 19

20 Společnosti, firmy a jednotlivci, kteří poskytli nefinanční dary Ahold CR a.s. Antikva Nova Praga s.r.o. BAUMAX ČR s.r.o. Bakare Gastroservis spol. s r.o. B P R Bohemia Public Relation s.r.o. C-LEP Irena Böhmová Databox s.r.o. Economia a.s. Euronews a.s. GAMMA STUDIO spol. s r.o. Grandhotel Zlatý lev a.s. Jaroš Propagace Kalendář Liberecka s.r.o. Korek Jelínek spol. s r.o. Liberecké výstavní trhy a.s. MAFRA a.s. MARTY Jan Drozd Microsoft s.r.o. OZO spol. s r.o. PETE Petr Michal Severočeské muzeum Studio REMA 93, spol. s r.o. TEXO PLUS s.r.o. TISKÁRNA POLYGRAF s.r.o. Vursta Pavel Zemská vinotéka Mediální partneři RT Média s.r.o. Radio Contact Liberec spol. s r.o. Vltava-Labe-Press a.s. (Deníky Bohemia Liberecký den) Děkujeme za poskytnuté služby, slevy a dary. Klienti Svazu zdravotně postižených Železnobrodska cvičí na rekondičním pobytu Jablonecká NADĚJE je někdy poslední podanou rukou lidem bez domova Vánoce v azylovém domě Farní charita Česká Lípa získala z veřejné sbírky Pozvedněte slabé! prostředky na vybavení azylového domu pro matky s dětmi v tísni Regionální dobrovolnické centrum Ještěd vysílá své dobrovolníky do Krajské nemocnice v Liberci 20

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Výroční zpráva 2007 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Obsah Úvodník 2 Organizační struktura 3 Správní rada 3 Dozorčí rada 3 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH Zpravodaj březen 2015 OBSAH Slovo předsedy správní rady Poslání Nadace EURONISA Nadace EURONISA oslaví 20. narozeniny Grantová kola Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! Výsledky hospodaření Události a akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 Pořadí jednání č. 73 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo Poslání Nadace EURONISA 4, 5 6 Zpráva o činnosti Rok 2013 v číslech a slovem Benefiční prodej velikonočního pečiva 11. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! letní

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Výroční zpráva 211 Obsah Úvodní slovo 3 Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Poslání Nadace EURONISA 5 17 let Nadace EURONISA 5 Rok 211 v číslech 5 Zpráva

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2014 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Obsah 3. Úvodní slovo 4-5 6 7-10 11-14. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary 15-17. Zpráva o hospodaření 18-21

Obsah 3. Úvodní slovo 4-5 6 7-10 11-14. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary 15-17. Zpráva o hospodaření 18-21 Výroční zpráva 2014 Obsah 3 Úvodní slovo Slovo správní rady Slovo hejtmana kého kraje Slovo patrona veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Jiřího Lábuse Poslání Nadace EURONISA Zpráva o činnosti Rok 2014 v číslech

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2013 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2012 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3) IČ: 46 74 85 04 4) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více