VÝROČNÍ ZPRÁVA CATS2CATS ROK 2011 A 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA CATS2CATS ROK 2011 A 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CATS2CATS ROK 2011 A

2 VÝROČNÍ ZPRÁVU ZPRACOVALA: PETRA KUBÁLKOVÁ FINANČNÍ UZÁVĚRKU ZPRACOVALA: MARKÉTA VAŠKOVÁ, JWM S.R.O. ILUSTRACE POUŽITÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ POSKYTLA: MARKÉTA GEBRIAN EDITACE VÝROČNÍ ZPRÁVY: MONIKA SKOPALOVÁ PRAHA,

3 ÚVODNÍ SLOVO Právě jste otevřeli Výroční zprávu občanského sdružení cats2cats, které bylo založeno 8. března 2010 na Mezinárodní den žen. Zakladatelkami sdružení jsme byly já, Petra Kubálková, a Kristýna Limanová. Potkaly jsme se na konferenci Forum 2000 a došly ke shodě, že je velká škoda, že na konferenci nezaznívají hlasy žen a že do budoucna je tato situace neudržitelná. Spojila nás vize, že našimi aktivitami pomůžeme tuto situaci změnit a to nejen pasivními stížnostmi na současný stav, ale aktivně tím, že kolem sebe vytvoříme platformu žen, které mají potenciál nyní nebo v budoucnu samy do panelů zasednout. Po půl roce diskuzí jsme tedy, symbolicky při příležitosti MDŽ, pozvaly patnáct žen, kterým jsme představily koncept občanského sdružení, jehož hlavním cílem bude podpora síťování žen napříč společností. Žen mladých i starších, působících v byznysu i v neziskovém sektoru. Od té chvíle naše cats2cats pořádá každý měsíc setkání, které vede jedna z členek v síti. Cílem setkání je představit pokaždé novou a zajímavou ženu, která může být příkladem pro každou z nás. Jsem ráda, že po celé dva roky se nám dařilo oslovovat zajímavé ženy, které souhlasily, že budou mluvit o sobě a svých životech. Za každé takové setkání jsem neskonale vděčná a každé je pro mne velkou inspirací. Pevně věřím, že i pro ženy, které tato setkání po celou dobu navštěvují. Ráda bych využila úvodního slova a poděkovala všem členkám, sympatizantkám i podporovatelům cats2cats. Jmenovitě pak Kristýně Limanové, která mě díky svému nadšení rozhoupala k akci. Kristýně Makové alias Gabušadmin, za to, že vytvořila náš web (zdarma!). Dále pak mým koučkám, Ivetě Havlové a Gabriele Böhmové, které mi pomáhají strategie cats2cats definovat. Poděkování patří Markétě Vaškové (JWM s.r.o.), která za nás každoročně vyřeší naše skromné finance. Děkuji také členkám, které platí členské příspěvky a to Janě Pacalové, Petře Johansson a Gabriele Böhmové. A v neposlední řadě díky Správní a Dozorčí radě. Budu ráda, pokud Vás, čtenářky a čtenáři této Výroční zprávy, naše aktivity zaujmou a rozhodnete se stát součástí naší sítě. Petra Kubálková Prezidentka občanského sdružení cats2cats Praha,

4 O CATS2CATS 4

5 Občanské sdružení cats2cats je síť žen, pro které je důležité sdílet svoje znalosti a životní zkušenosti s ostatními ženami, učit se od sebe a posilovat víru v sebe. Naše občanské sdružení neformálně sdružuje přes čtyřicet žen a rosteme každým dnem. Naším posláním je obsah sloganu Creativity-Activity-Talent-Sharing Creativity vítáme každou ženu, která chce vytvořit něco nového, hodnotného a pro ni samotnou důležitého. Máme rády creativitu a nové myšlenky. Activity podporujeme každou aktivitu, která pomůže k dialogu mezi ženami, o ženách, a pro ženy, a podpoří budování sítí a kontaktů. Máme rády aktivní ženy. Talent podporujeme každou ženu, která v sobě objeví talent, který chce rozvinout a je jedno, zda jej objevila ve 20, 30 nebo 70 letech. Sharing vítáme každou ženu, která chce předat své zkušenosti, nápady a rady dalším ženám a pomoci jim tak v jejich vlastní realizaci. NAŠE ČINNOST cats2cats chce svou činností a aktivitami posílit sebevědomí a tím i postavení žen v České republice. Naše činnosti a aktivity jsou různorodé a nebráníme se novým výzvám. Pořádáme workshopy, kulturní akce, konference, ale hlavně pečujeme o prostor pro síťování žen. V naší síti jsou ženy ze všech možných oborů a ženy různých talentů. Prostor pro networking: jako členky občanského sdružení se budete moci zdarma účastnit pravidelných setkání v rámci sítě a přivést s sebou jednu další ženu zdarma. Informační servis Svět očima cats2cats: jako členky sdružení získáte pravidelné měsíční informační balíčky podle Vašeho zájmu z oblasti rovných příležitostí žen a mužů a genderu. Informace budou obsahovat nové výzvy evropských fondů, chystané novinky na podporu rovných příležitostí, zajímavé články a diskuze. Prostor pro realizaci Vašich nápadů: jako členky sdružení můžete přijít s nápadem na realizaci akce, aktivity, workshopu nebo kurzu, a tým cats2cats Vám pomůže Váš sen realizovat. Přihlášení je jednoduché, stačí vyplnit formulář na webu a zaplatit členský poplatek, který je Kč na rok. 5

6 INFORMACE O AKTIVITÁCH 6

7 V letech 2011 a 2012 jsme pravidelně organizovaly setkání, která byla inspirativními večery pro nás všechny. Cílem setkání bylo a je představit odlišné kariéry a životní postoje žen a inspirovat se. V roce 2011 se jako hostky objevovaly členky a podporovatelky sítě cats2cats. ROK 2011 Mezi hostkami večera se objevila například J A N A P A C A L O V Á, která je fundraiserkou Nadace Via. Jana vyprávěla také o aktivitách své rodiny na Vysočině, kde vedou komunitní centrum pro rodiny s postiženými dětmi. Architektka M A R K É T A G E B R I A N byla hostkou v květnu v roce Markéta pracovala v architektonických studiích po celém světě (Paříži, Los Angeles, Římě, Londýně) a nyní žije v Praze a rozhodla se spojit znalosti z architektury se svými uměleckými ambicemi (její díla jsou ilustracemi této Výroční zprávy). Roli hostky přijala také P A V L A K U B Á L K O V Á, novinářka a nyní reportérka České televize. Vyprávěla o svých zkušenostech z českých médií, o tom, jak je obtížné dostat se na titulní stránku novin se svým příspěvkem a proč většina žen v médiích zpracovává témata z oblasti školství, zdravotnictví a zdravého životního stylu. V červenci nás do světa salsy zavedla I N A D A U Č Í K O V Á ze skupiny Bohemian Salseros a zároveň knihovnice v Goethe Institut v Praze. Žádná z nás do té doby netušila, že se dá skloubit vedení kurzů a vyhrávání mistrovství v salse s prací v knihovně. Na zářijové setkání přijala pozvání T E R E Z A W E N N E R H O L M Č Á S L A V S K Á, policy officer European Social Observatory v Bruselu. Tereza žila ve Švédsku, v Čechách, Lucembursku a v Belgii. V době, kdy byla hostkou večera, finišovala svá doktorská studia na Univerzitě v Lucemburku. Po šesti měsících se z Chile vrátila K R I S T Ý N A L I M A N O V Á. Před odjezdem působila v Nadaci Spolu dětem a občanském sdružení InnovationTank o.s., které bylo úspěšné v programu chilské vlády, která se snaží získat znalosti a inovace z celého světa skrze program Start Up Chile. Na setkání mluvila také o tom, jaké je postavení žen v chilské společnosti. Poslední hostkou v roce 2011 byla P E T R A K U B Á L K O V Á, v té době lobistka v neziskové organizaci Iuridicum Remedium. Diskutovaly jsme o mezinárodních dohodách jako je ACTA nebo o udělování Ceny Velkého bratra, kterou tato organizace každoročně přiděluje největším slídilům v ČR. 7

8 ROK 2012 V roce 2012 se nám kromě pravidelných setkání podařilo uspořádat také workshopy a tematická setkání, která byla realizována už v rámci konceptu nabízení znalostí a dovedností členkám cats2cats. Výročnímu desátému setkání kraloval/kralovala M I C H A L M I C H E L L E Š I M L umělec/umělkyně skupiny Podeval. Její večer byl na téma marketingu a umění ve veřejném prostoru, ale také o osobní zkušenosti být ženou uvězněnou v mužském těle a zároveň být otcem dospívajícího syna. V roce 2012 nás poctila svou návštěvou E D I T A P A U L U S O V Á, cukrářka a šéfkuchařka Café Savoy, její vyprávění bylo tak poutavé, že mým snem se stalo být cukrářkou. Já osobně od té doby vím, jak chutná pravá čokoláda, a jiná náhražka už mě nezajímá. Poslední hostkou v roce 2012 byla A N D R E A H Y L M A R O V Á, design koučka, která vstoupila s touto službou jako první na trh a od roku 2013 pořádá pravidelné workshopy " Odhalte svůj interiérový styl ". Rok 2012 přinesl posun v realizaci akcí a dal prostor těm, které si chtěly vyzkoušet vést workshop. Sdružení cats2cats jim poskytlo zkušenosti a pomohlo zrealizovat setkání. V únoru byl realizován workshop na téma "AU R Y, A N D Ě L É, K R E S B Y, K A R T Y : P E T R A J O H A N S S O N ". Petra se od této chvíle nezastaví a je rodinnou terapeutkou pro nás všechny. V prosinci se realizoval i její koncept "DI V A D E L N Í W O R K S H O P : P E T R A J O H A N S S O N " - prostory nám poskytla taneční škola Bohemian Salseros přímo v centru Prahy na Václavském náměstí. 8

9 ČLENKY 9

10 GABRIELA BÖHMOVÁ, ČLENKA Gabriela je osobní koučka. Věří, že každá z nás má potenciál a že koučink je efektivní způsob jak jej můžeme rozvíjet a plněji využívat. Na dráhu koučky vydala, protože se potřebovala věnovat smysluplné a tvůrčí činnosti. Podle jejích slov jí koučink umožňuje využít vzdělání, životní i pracovní zkušenosti, omyly a chyby a recyklovat je k podpoře druhých a zároveň rozvíjet samu sebe. Je dobrovolnicí projektu DUO. MARKÉTA GEBRIAN, ČLENKA Markéta pracovala jako architektka v Cigler Marani Architekt v Praze, v Behnisch Architects v Los Angeles, v KSS Architects in Design Group v Londýně a v mnoha dalších studiích v Paříži, Rotterdamu a Amsterdamu. Její dílo naleznete na stránkách marketagebrian.blogspot.cz TEREZA HRABÁKOVÁ, ČLENKA, SPRÁVNÍ RADA Tereza Hrabáková je advokátkou ve společnosti Haklová-Trapl-Kubát, její specializací je patentové právo. Jejím městem snů je New York, kde by možná chtěla i žít. Miluje balet a moderní tanec. PETRA JOHANSSON, ČLENKA, SPRÁVNÍ RADA Petra Johansson se narodila v západních Čechách, ale záhy rodina přesídlila do Prahy, odkud Petru odvedla láska až do Švédska, kde strávila 15 let. Petra se věnuje divadlu v jeho více podobách, analýze, hraní, režii, psaní a koučování. Přednáší na Stockholmské universitě, kde také píše doktorát na téma genderu a divadla. V Praze učí herectví a analýze divadelních textů na VOŠ herecké v Michli. Petra připravuje řadu zajímavých akcí, například semináře a workshopy pro divadla Dobeška, PiDivadlo a jiné. PETRA KUBÁLKOVÁ, ZAKLADATELKA A PREZIDENTKA SDRUŽENÍ Petra se narodila v Praze a nikdy ji neopustila na déle než 6 týdnů. Je expertkou v oblasti genderu, rovných příležitostí žen a mužů a je genderovou auditorkou. Pracovala v řadě neziskových organizací a veřejné správě. Sdružení cats2cats je její srdeční záležitostí a splněným snem a ráda by za pár let ze sdružení vybudovala nadační fond podporující aktivity a projekty 1 0

11 žen. Petra Kubálková založila vlastní konzultační společnost C2C Solutions Group s.r.o. KRISTÝNA LIMANOVÁ, ZAKLADATELKA Absolvovala obor Sociální práce a politika (UJEP) a Andragogiku a Personální řízení (UK). Má zkušenosti jak z neziskového, tak komerčního sektoru. V posledních dvou letech se věnovala rozvoji byznys inkubátoru Hub Praha. Byla v týmu několika Start Upů zaměřených na green living a prosazuje myšlenku společensky odpovědného podnikání v České Republice i za jejími hranicemi. Kristýna se inspiruje ze zahraničních studií a příkladů dobré praxe a cast2cats by ráda za pár let viděla jako nezávislý think-thank poskytující své služby jak jednotlivcům, tak firmám. Nyní žije v Dubaji. JANA PACALOVÁ, ČLENKA Jana je fundraiserka v Nadaci VIA, působila v organizaci podporující seniory, podporuje svépomocnou skupinu rodičů dětí s mentálním postižením na Vysočině. Absolvovala obor sociální práce v Hradci Králové a sociální práce a politika na FF UK v Praze. Jana je canisterapeutka. 1 1

12 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 1 2

13 1 3

14 1 4

15 KONTAKTY, PARTNEŘI 1 5

16 PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ ekonomické a daňové poradenství web cats2cats spolupráce na aktivitách a podpora spolupráce na aktivitách a podpora 1 6

17 KONTAKTNÍ INFORMACE SPRÁVNÍ RADA Petra Johansson Petra Kubálková Tereza Hrabáková DOZORČÍ RADA Veronika Šindelářová KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: cats2cats o.s., Máchova 20/56, Praha 2 Adresa pro korespondenci: cats2cats o.s., Ondříčkova 6, Praha 3 E:: catstocats ( at ) gmail.com FAKTURAČNÍ ÚDAJE IČ: , číslo účtu: / 2010 Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10, Praha 1 1 7

Výroční zpráva cats2cats za rok 2013

Výroční zpráva cats2cats za rok 2013 Výroční zpráva cats2cats za rok 2013 Úvodní slovo Právě jste otevřeli Výroční zprávu cats2cats neziskové organizace, jejímž posláním je posilování postavení žen a dívek v České republice. Rok 2013 byl

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2012 Již dvacet let Rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice POSláNí Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji

Více

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ 5 - PR 7 OGR 11 AM 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ PROGRAM NA UNIVERZITÁCH Program JobChallenge má studentům pomoci přestat tápat a ukázat formou přednášek, seminářů,

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku Výrocka 2014 Projekt Roz(h)led Rozhovor se zakladatelem Františkem Francírkem Reportáž z Theatrálního večírku Etiketa Nakopni svou kariéru Naši noví patroni EDITORIAL Milí přátelé, otevíráte výroční zprávu

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více