Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha"

Transkript

1 Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

2 Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu kurzu zaměřeného na vzdělávání dospělých v tématech jako je občanská angažovanost a podpora zapojování občanů do komunitního života na venkově.

3 Úvodní cvičení Jak byste občanskou angažovanost a participaci veřejnosti na rozhodování? Vnímáte v těchto termínech nějaký rozdíl? Jaký?

4 Hlavní pojmy Angažovanost občanů (citizen engagement) jednání skupin i jednotlivců zaměřené na řešení záležitostí ve veřejném zájmu. Participace veřejnosti (public participation) zapojení těch, kteří jsou či mohou být ovlivněni výsledky rozhodovacích procesů.

5 Doplňující otázky Jaké jsou nutné podmínky pro občanskou angažovanost a zapojení občanů do komunitního života? Jaké jsou překážky pro občanskou angažovanost a zapojení občanů? Liší se nějak na vesnici či ve městě? Jak?

6 QuaPro Projekt zvyšování kapacit evropského venkova aneb jak posílit aktivní přístup občanů k rozhodování Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

7 Venkov čelí řadě změn a problémů Jednotná evaluace a přenos zkušeností do Portugalska a Estonska Vzdělávání o občanské angažovanosti a zapojování veřejnosti do rozhodování Program Celoživotního vzdělávání EK projekt QuaPro 3 pilotní kurzy v Bulharsku, české republice a Německu Politici, občané a úředníci místních úřadů se mohou stát těmi, kdo něco změní Učení se od druhých zajišťující změnu postoje

8 Specifické vzdělávací potřeby Lokálních politiků Zvýšení povědomí místních obyvatel Sdílení a výměna zkušeností s kolegy v jiných regionech Posilování spolupráce a zapojení mladých lidí Úředníků Prohloubení spolupráce mezi různými vrstvami společnosti Posílení společenského života v jednotlivých komunitách Aktivních občanů Navázání spolupráce mezi institucemi, místními úředníky a neziskovými organizacemi v regionu Vytváření nových míst pro setkávání a komunikaci (fyzických i virtuálních) Zapojování místních politiků do vlastních aktivit.

9 QuaPro v České republice Realizace na Broumovsku ve spolupráci s MAS Broumovsko+ a Agenturou pro rozvoj Broumovska, Nadace VIA a další Tři hlavní bloky: Úvodní seminář dvoudenní teoretická část Testovací fáze dva měsíce vlastních aktivit a mentoringu Závěrečné setkání vyhodnocení výsledků testovací fáze a veřejné vyhlášení výsledků mini grantů Účastníci kurzu: 21 účastníků na úvodním seminář/ 17 účastníků vyhodnocení většinou skupiny aktivních občanů, případně jednotlivci, politiků a úředníků bylo pouze menší množství během testovací fáze zahrnuty další desítky lidí z řad veřejnosti, ale také místních zastupitelů

10

11 QuaPro v České republice Projektové / místně zakotvené učení ( future village game ), Prochází krok za krokem proces jedné z metod komunitního organizování tzv. budování komunity. Účastníci: Jsou místní obyvatelé Jsou do kurzu zváni s tím, aby přinesli ideu vlastního projektu Připraví své vlastní akční plány, které následně realizují. Ověřují, zda jsou jejich nápady realizovatelné a zda mají podporu místních. Prezentují své výsledné projekty místním donorům a nejlepší získávají kromě zpětné vazby finanční podporu na realizaci dalších kroků.

12 Obsah kurzu I. Blok úvodní seminář První den teorie Představení účastníků, co umí, dělají, jaké mají zkušenosti a jak rozumí tématu Definice termínů participace a angažovanost Identifikace místních problémů Podmínky úspěchu participativních procesů Metody pro zapojení veřejnosti Postupy komunitního plánování Praktická ukázka zapojení veřejnosti do revitalizace veřejných prostranství Druhý den nácvik Interaktivní techniky pro práci ve skupinách (analýza problému, analýza stakeholdrů, akční plánování Podmínky pro získání grantu a zadání práce na další období

13

14 Obsah kurzu II. Blok testování Účastníci mají více než dva měsíce na to, aby: Soustředili a zvážili své kapacity a (pře)specifikovaly své projekty Otestovali získané informace a dovednosti Získali podporu pro své nápady mezi místními občany a u místních autorit ( uspořádali veřejné setkání, či jinou veřejnou událost, zapojili do realizace místní politiky atp. ) Konzultace s lektorem, možnost získat podporu profesionálních facilitátorů Agory. III. Blok závěrečné setkání Definování bariér a příležitostí pro zapojení veřejnosti Příležitosti pro financování vlastních aktivit při organizování dalších projektů a aktivit Praktická ukázka zapojení mládeže interpretace vlastního historického dědictví Prezentace výsledků testování Závěrečné vyhlášení nejlepších nápadů a projektů

15

16 Výsledky 7 různých témat pro projekt Memoriál rodinám příslušníků světových válek Třídění a recyklace bioodpadu na Broumovsku Okrašlovací spolek Broumov Altán komunitní centrum Zdoňov spolu Komunitní bylinná zahrádka Záchrana statků broumovského typu 5 prezentovaných projektových záměrů 3 projekty podpořené 50 tis Kč Desítky lidí zapojených do testovací fáze

17 Kritické momenty a možná doporučení Obtížné dosáhnout a zapojit neaktivní občany, přepracované starosty a další veřejné autority. Intenzivní práce s účastníky během testovací fáze, mentoring vedoucí k lepším kampaním. Úzký okruh lidí problém i výhoda osobně budovaných vztahů. Spolupráce s více organizacemi či vůdčími osobnostmi v regionu. Odlišný jazyk a perspektiva vyučujících a účastníků. Je důležité se vyvarovat nadužívání cizích slov, anglicismů, zobecnění a meta termíny pouze v kombinaci s příklady. Časová náročnost školení. Více a raději kratších bloků (nejlépe pátek večer-sobota). Některé týmy jsou slabé, mají tendenci se rozpadnout nebo naopak být ve vleku dominantního jednotlivce. Při tvorbě akčních plánů dbát na dobrou distribuci rolí v týmu.

18 Děkuji za pozornost Vojtěch Černý Agora Central Europe This project has been funded with support from the European Commission and the Baden-Wuerttemberg Foundation. This presentation reflects the views only of the author, neither the Commission nor the Baden-Wuerttemberg Foundation cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s. Výroční zpráva 2014 Agora CE o.p.s. 1 OBSAH 1. Agora Central Europe... 3 2. Statutární orgány a tým organizace... 4 3. Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2014... 5 4. Participační projekty... 6 Praha pro

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) ZVYŠOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI VŠECH ŽÁKŮ KVALITA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) ZVYŠOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI VŠECH ŽÁKŮ KVALITA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) ZVYŠOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI VŠECH ŽÁKŮ KVALITA V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍ ZÁVĚRY PROJEKTU Úvod Cílem tohoto dokumentu je poskytnout

Více

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Zhodnocení výchozího stavu Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Praha, květen 2015 Shrnutí hlavních závěrů Poznatky získané z rozhovorů se zaměstnanci vybraných 9 MČ

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, o. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Priority

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA AGORA AGORA je česká nezisková organizace založená v roce 1998 holandskými partnery se

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více